Sunteți pe pagina 1din 20

3.C.S. Care-i principala cauz c reginea BMF este mai uor expus traumatismelor: c.

Este neprotejat (to i agen ii traumatici mai !es sunt "n!repta i spre #a $% expus% #ragil& '(. C.S. Cea mai mare #rec)en a plgilor pr ilor moi se "nt*lnete la: e.Br+a i "ntre ',--- ani. ''. C.S. .in ce moti)e plgile regiunii BMF sunt !estul !e #rec)ente: /. Este neprotejat i este expus agen ilor noci)i& '3. C.S. Cauza cea mai #rec)ent a pro!ucerii plgilor BMF o constituie: /. /gresiunile umane.

0(. C.S. Caracteristic pentru plgile penetrante este #aptul c: /. Sunt leziuni pro#un!e ale pr ilor moi "nso ite !e #racturi ale oaselor maxilare& 00. C.S. Cum proce!a i "n as#ixia prin c!erea lim+ii: /. 1rac iona i lim+a cu un #ir tractor& 03. C.S. Care este limita maxim !e timp !e la pro!ucerea unei plgi #aciale% pentru a e#ectua o sutur primar: /. 02-3, ore& 03. C.S. Sutura unei plgi trans#ixiante !e o+raz se re#lect: /. 4n trei planuri& 05. C.S. Care este #rec)en a traumatismelor !ento-paro!ontale: /. 3%06 07. C.S. Cele mai #rec)ente cauze ale traumatismelor !ento-paro!ontale sunt: /. /gresiunile. 33. C.S. 4n luxa iile !entare par iale se recoman!: /. 8epozi ionarea manual a !intelui luxat% imo+ilizarea acestui timp !e 2 smtm*ni i controlul perio!ic al )italit ii pulpare& 32. C.S. 9reciza i "n care !in aceste situa ii este !e regul necesar extrac ia !intelui: /. Fractura corono-ra!icular& 3-. C.S. :eziunile traumatice !ento-paro!ontale sunt mai #rec)ente la: /. ;ncisi)ii centrali superiori& 3,. C.S. 4ntr-un traumatism !ento-paro!ontal !iagnosticul !e #ractur coronar penetrant semni#ic: /. .esc<i!erea camerei pulpare&

33. C.S. 4n leziunile traumatice !ento-paro!ontale cea mai important msur terapeutic este: c. ;mo+ilizarea !in ilor. 37. C.S. 4n luxa iile !entare totale la pacien ii tineri se recoman!:

/. 8eplantarea ime!iat a !intelui luxat& 2(. C.S. 9entru tratamentul #racturilor cominuti)e ale !in ilor se pot utiliza: /. =ici una !in aceste meto!e. 2'. C.S. 4n #racturile coronare penetrante: /. C"n! leziunea este )ec<e sau a interesat aproape "ntreaga coroan sunt in!icate extirpare )ital% tratament en!o!ontic i reconstituire&

27. C.S. 4n care !intre urmtoarele con!i ii nu este posi+il replantarea !intelui luxat: /. 9eretele )esti+ular al al)eolei este #racturat& -(. C.S. 9entru o #ractur coronar penetrant care este meto!a !e tratament cea mai !es utilizat: /. .epulparea& -0. C.S. ;n!ica i care este tratamentul pentru #ractura coronar a lui 0' "n treimea mijlocie: /. !epulparea !e urgen i o+tura ia !e canal& 2,. 1.C. 9acientul se prezint cu !ureri la ni)elul incisi)ilor centrali superiori aprute "n urma unei alterca ii cu alt persoan% care i-a aplicat o lo)itur cu pumnul. Cu excep ia unei !iscrete ec<imoze la+iale pacientul nu mai prezint alte leziuni )izi+ile la ni)elul pr ilor moi. C.S. Examenul clinic in!ic mo+ilitatea incisi)ilor centrali superiori% !eplasarea lor ctre palatinal% !ecolarea gingiei. ra!iologic nu se o+ser) leziuni. ;n!ica i atitu!inea terapeutic cea mai potri)it "n aceast situa ie: /. 8epozi ionarea !in ilor i imo+ilizarea lor pentru 2 sptm*ni& 23. 1.C. 9acientul cu !ureri la ni)elul incisi)ilor centrali superiori aprute "n urma unei alterca ii cu alt persoan% care i-a aplicat o lo)itur cu pumnul. Cu excep ia unei !iscrete ec<imoze la+iale pacientul nu mai prezint alte leziuni )izi+ile la ni)elul pr ilor moi. C.S. .up #inalizarea tratamentului se recoman! "n mo! expres: /. Controlul perio!ic al )italit ii pulpare& 25. 1.C. Examenul clinic i ra!iologic a pacientului sta+ilete: #racturi a ung<iului intern al coroanei ''% interes*n! smal ul i !entina i o #ractur coronar "n treimea mijlocie la 0'. C.S. 9reciza i pentru care !intre !in i nu este posi+il tratamentul conser)ator: /. Fractur corono-ra!icular longitu!inal 0'& -3. 1.C. Examenul clinic i ra!iologic a pacientului sta+ilete: #ractura coroanei ''% interes*n! smal ul i !entina i o #ractur coronar "n treimea mijlocie la 0'. C.S. 9reciza i !iagnosticul pentru #ractura ung<iului intern a coroanei lui ''. /. Fractur coronar nepenetrant. -2. 1.C. Examenul clinic i ra!iologic a pacientului sta+ilete: #ractur coronar ''% interes*n! smal ul i !entina i o #ractur coronar "n treimea mijlocie la 0'.

C.S. ;n!ica i tratamentul pentru leziunea traumatic a lui ''(#ractura ung<iului intern al coroanei ''$. /. /mputa ia pulpar )ital i reconstruirea coronar pro)izorie& -3. C.S. 4ntr-o luxa ie !entar par ial e#ectua i: /. 8e!ucerea i imo+ilizarea !intelui& -5.C.S. Cea mai mare parte !in #racturile man!i+ulei se !atoresc: /. /gresiunile. ,(. C.S. Fractura >alt<er const "n: /. /socierea a !ou linii !e #ractur )ertical cu una orizonal& ,,. C.S. Mecanismul cel mai #rec)ent !e pro!ucere a unei #racturi !e man!i+ul este: B. Flexiune& ,3. C.S. ?ona cu cea mai sczut rezisten la traumatismele man!i+ulare: /. @*tul con!ilului. 3(.C.S. 4n ce tip !e #ractur !e man!i+ul este prezent e!emul precoce% ec<imozele apr*n! !up 02 ore: /. Fractura !e corp man!i+ular& 33.C.S. Fron!a mentonier este contrain!icat "n urmtoarele tipuri !e #racturi man!i+ulare: /. .e ram orizontal cu #ragmentul mic lingualizat (e!enta i neproteza i$& 3-.C.S. 4n care !in urmtoarele tipuri !e #racturi man!i+ulare apare contact molar prematur !e partea leziunii: /. Fractura intracapsular a con!ilului. 3,.C.S. Aipoestezia "n interiorul ner)ului al)eolar in#erior se "nt*lnete "n: /. Fractura lateral a man!i+ulei& 33.C.S. Cea mai #rec)ent complica ie secun!ar a #racturilor !e man!i+ul este: /. ;n#ec ia& 35.C.S. Ce "n elege i prin plgi "n seton: /. 9lgi per#orante& 5(.C.S. Fractura !e man!i+ul "n Blemn )er!eC sunt caracterizate pentru: /. Copii. 5'.C.S. 4ntr-o #ractur unilateral a corpului man!i+ular% !eplasarea secun!ar a #ragmentului mic se pro!uce: /. 4n sus& 53. 1.C. :a consulta ie este a!us un copil !e 3 ani care a su#erit un traumatism prin c!ere acci!ental. :a examenul exo+ucal se constat o tume#ac ie periman!i+ular st*ng. :a examenul en!o+ucal se o+ser) plag a mucoasei gingi)ale% mo+ilitate

anormal i crepita ii osoase "ntre 32-3-. Se o+ser) !easemeni mo!i#icarea rapoartelor !e ocluzie. Examenul clinic i ra!iologic nu mai !eceleaz existen a altor leziuni. C.S. Care este tratamentul cel mai potri)it pentru acest copil: /. 8e!ucere manual i conten ie cu gutier acrilic con#ec ionat pe mo!el re!us& 55. 1.C. :a consulta ie este a!us un copil !e 3 ani care a su#erit un traumatism prin c!ere acci!ental. :a examenul exo+ucal se constat o tume#ac ie periman!i+ular st*ng. :a examenul en!o+ucal se o+ser) plag a mucoasei gingi)ale% mo+ilitate anormal i crepita ii osoase "ntre 32-3-. Se o+ser) !easemeni mo!i#icarea rapoartelor !e ocluzie. Examenul clinic i ra!iologic nu mai !eceleaz existen a altor leziuni. C.S. Care este complica ia secun!ar speci#ic posi+il pentru aceast localizare a #racturii man!i+ulare la copilul "n cauz: /. Foliculita explozi)&

7(. C.S. 4n c*t timp este posi+il consoli!area #racturii corect imo+ilizate !ac nu sur)in complica ii: /. ,-5 sptm*ni& 7'. C.S. Care este prima #az "n #ormarea calusului "n #ractur: /. Faza <emoragico-exu!ati)& 70. 1.C. Dn a!ult este agresat i lo)it cu pumnul "n zona corpului man!i+ular st*ng. .up lo)itur acuza o !urere )ie "n regiunea ung<iului man!i+ular st*ng i a articula iei temporoman!i+ulare% !repte. :a examenul clinic constata i tume#ac ie "n zona ung<iului man!i+ular st*ng% care nu permite palparea osului% cu !urere )ie la presiuni% !urere "n regiune /1M !reapt% limitarea !esc<i!erii arca!elor !entare% plag s*nger*n! a #i+romucoasei !istal !e 33 (35 nu este prezent pe arca!$% mo+ilitatea anormal a man!i+ulei% tul+urri !e ocluzie (inocluzie "n plan )ertical i anteroposterior% mai accentuat "n partea st*ng% mai pu in e)i!ent "n !reapta un!e 25 )ine "n contact cu '5$. 4n /1M !reapta nu se percep micrile con!ilului. C.S. Ctre ce !iagnostic ) orienta i: /. Fractur !u+l !e man!i+ul: ungi st*ng i con!il !rept& 73. 1.C. Dn a!ult este agresat i lo)it cu pumnul "n zona corpului man!i+ular st*ng. .up lo)itur acuza o !urere )ie "n regiunea ung<iului man!i+ular st*ng i a articula iei temporoman!i+ulare% !repte. :a examenul clinic constata i tume#ac ie "n zona ung<iului man!i+ular st*ng% care nu permite palparea osului% cu !urere )ie la presiuni% !urere "n regiune /1M !reapt% limitarea !esc<i!erii arca!elor !entare% plag s*nger*n! a #i+romucoasei !istal !e 33 (35 nu este prezent pe arca!$% mo+ilitatea anormal a man!i+ulei% tul+urri !e ocluzie (inocluzie "n plan )ertical i anteroposterior% mai accentuat "n partea st*ng% mai pu in e)i!ent "n !reapta un!e 25 )ine "n contact cu '5$. 4n /1M !reapta nu se percep micrile con!ilului. C.S. Ce tratament !e urgen a!opta i: /. 8e!ucere i imo+ilizare cu atele i trac iune elastic&

7,. 1.C. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. 9entru osteosinteza #ocarului !e #ractur con!iliana se pre#er: /. osteosinteza cu plac metalic i uru+uri& 73. 1.C. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. Ce atitu!ine a!opta i pentru !intele 3.5 !in #ocarul !e #ractur: /. e#ectua i extrac ia !up '2 zile !e imo+ilizare& 77. 1.C. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. 4n cazul acestei #racturi% prescrie i +olna)ului anti+ioterapie: /. !a& '((. 1.C. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. .ac a i e#ectuat osteosinteza am+elor #ocare !e #ractur% cu c"te o miniplac cu uru+uri practica i i o imo+ilizare suplimentar% cu atele i trac iune: /. se practic timp !e 5-'( zile. '('. 1.C. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. Suprimarea trac iunii i imo+ilizrii intermaxilare o #ace: /. !up 0( zile& '(3. C.S. C*t timp men ine i placa !e osteosintez la ni)elul ung<iului man!i+ular: /. nu este o+ligatorie "n!eprtarea plcii !e osteosintez. '(2. C.S. 9seu!artroza se instaleaz "n cazurile "n care lipsa !e consoli!are !epete: /. , luni& '(,. C.S. Care !in urmtoarele meto!e !e osteosintez se utilizeaz cel mai #rec)ent "n practicE /. :igaturi !e s"rm trasosoase& ''(. C.S. Care este #rec)en a #racturilor maxilei: /. 3%36&

'',. C.S. Care !in urmtoarele #orme !e #racturi a maxilei cu componen !entoal)eolar se "nt*lnete cel mai #rec)ent: /. Fracturile orizontale in#erioare& '0(. C.S. .intre #racturile etajului mijlociu (a maxilei$ cel mai #rec)ent "nt*lnite sunt: /. Fracturi orizontale in#erioare (:e Fort ;$& '02. C.S. 1ratamentul !e#initi) al #racturilor maxilei se realizeaz cel mai !es cu ajutorul: /. Meto!elor ortope!ice& '0-. C.S. Care este elementul anatomic !e +az a maxilei: /. Corpul maxilei& '0,. C.S. Care simptom nu se "nt*lnete la #racturile maxilei: /. Blocaj man!i+ular& '07. C.S. 1ul+urri !e sensi+ilitate (parestezii% <ipo- sau anestezii$ la #racturile maxilei au loc !in cauza: /. Compresiei sau elongrii ner)ului in#raor+ital& '3(. C.S. Fracturile orizontale mijlocii (:e Fort ;;$ au o linie !e #ractur compus ce trece: /. 9rin sutura #ronto-nazal% osul lacrimal% pe gaura in#raor+ital% pe su+ osul zigomatic spre tu+erozitate& '33. C.S. Care !in simptomele enumerate mai jos nu se "nt*lnete la #racturile etajului mijlociu (pirami!ale-su+zigomatice :e Fort ;;$E /. /+sen a sau +locajul micrilor man!i+ulei. '32. C.S. .in ce cauz apare !iplopia "n #racturile maxilei: /. 9rin co+or*rea po!elei or+itei& '3,. C.S. Care este cel mai #rec)ent acci!ent ce "nso ete o #ractur a tu+erozit ii maxilare: /. .esc<i!erea sinusului maxilar& '2(.C.S. 4n #racturile tip >assmun! ale etajului mijlociu linia !e #ractur nu intersecteaz: B. Fasele nazale& '2,. C.S. 4n #racturile tip B+loGoutC leziunile osoase apar la ni)elul: /. /rca!ei temporo-zigomatice. '25.C.S. Ec<imoza palpe+ral "n monocul caracerizeaz urmtoarele tipuri !e #racturi: /. Fractura or+ito-sinusal& '-'. C.S. 4n #racturile posterioare ale complexului zigomatico-maxilar este interesat: /. /rca!a temporo-zigomatic&

'--. C.S. 4n #racturile complexului zigomatico-maxilar% unul !intre urmtoarele semne este "nt*lnit "n mo! o+inuit: /. Ec<imoze ale conjuncti)ei +ul+are& ',(. C.S. 4n c*t timp se poate consoli!a #ractura or+ito-sinusal !ac este re!us corect i "n timp util i !ac nu sur)in complica ii: /. 4n '--0( zile& ',0. C.S. .isjunc iile intermaxilare sunt #racturi: /. Herticale& ',2. C.S. Fsteosinteza "n #racturile maxilarului este in!icat: /. :a e!enta i&

',-. C.S. .atorit structurii spongioase i unei )asculariza ii +ogate "n #racturile maxilarului superior% calusul #i+ros se #ormeaz "n: /. 5-'( zile& ',7. C.S. .isjunc ia cranio-#acial este: /. F #ractur !e tip :e Fort ;;;& '3'. C.S. .atorit structurii spongioase i unei )asculariza ii +ogate% "n #racturile maxilarului superior% calusului #i+ros se #ormeaz "n: /. 5-'( zile& '30. C.S. Fracturile orizontale !e maxilar superior cu !eplasare se re!uc prin: /. Cu trac iune cu trompa #ixat la o capelin gipsat& '33. C.S. F #ractur !e maxilar !e tip >alt<er este: /. F #ractur asociat& '35. C.S. 1ul+urrile oculare importante ca !iplopie% exo#talmie sunt prezente "n: /. Fractura :e Fort ;;;&

'5'. C.S. Fractura >alt<er const "n: /. /socierea a !ou linii !e #ractur )ertical cu una orizonal& '53. C.S. .isjunc iile intermaxilare se pro!uc prin: /. :o)ituri pe menton !e jos "n sus& '52. C.S. Care este #rec)en a #racturilor arca!ei temporo-zigomatice: /. 7%56&

'53. C.S. Care !in simptomele enumerate mai jos nu se "nt*lnete la #racturile !e tip posterior (arca!a zigomatic$: /. Mo!i#icri !e ocluzie&

'57. C.S. Care !in simptoamele enumerate mai jos nu se "nt*lnesc la #racturile osului malar: /. Mo!i#icri e)i!ente !e ocluzie. '7(. C.S. Fracturile anterioare ale complexului zigomatico-maxilar intereseaz urmtoarele elemente anatomice: /. Fsul malar& '7-. C.S. Care sunt simptomele caracteristice pentru #racturile posterioare temporozigomatice: /. Blocarea micrilor man!i+ulare& '75. C.S. :a !iagnosticul clinic al #racturilor malare principiul !e +az este: /. Examenul semnelor clinice (!eplasri% +locaj% tul+urri !e sensi+ilitate% !iplopia% semne sinusale etc.$& '77. C.S. F #ractur BHC arca!ei temporo-zigomatice se caracterizeaz prin: /. 1rei linii !e #ractur& 0((. C.S. Simptomatologia "ntr-o #ractur !e arca! temporo-zigomatic se mani#est prin: /. Blocarea micrilor man!i+ulei. 0('. C.S. Consoli!area #racturilor complexului zigomatico-maxilar #r !eplasare sau corect re!use se pro!uc "n: /. '--0( zile& 0(0. C.S. /nestezia regiunii zigomatice apare "n: /. Fracturi ale peretelui anterior al sinusului maxilar& 0(3. C.S. Clasi#icarea #racturilor complexului or+ito-zigomatic se #ace !up: /. Segmentul osos a#ectat& 0(5. C.S. Frec)en a #racturilor oaselor pirami!ei nazale este mare !in cauza pozi iei i proieminen ei sale i prezint: /. 56& 0(7. C.S. 8e!ucerea #ragmentelor pirami!ei nazale se e#ectuiaz cel mai !es: /. Cu ajutorul pensei "n cioc !e ra cu Iosep<& 0''. C.S. :a #ractura pirami!ei nazale nu "nt*lnim unele !in simptomele !e mai jos: /. .e#orma ii e)i!en iate a #e ii. 0'3. C.S. .ac tratamentul #racturilor pirami!ei nazale nu s-a e#ectuat la timp ("n primele '- zile$ atunci se recoman!: /. Corectarea plastic peste 2-, luni& 0',. C.S. Care este meto!a !e +az "n !iagnosticul #racturilor pirami!ei nazale: /. Examenul !irect al semnelor clinice&

00(. C.S. Dna !in complica ii secun!are ale #racturii pirami!ei nazale pun "n pericol )ia a pacientului: /. Septicemia& 000. C.S. .up re!ucerea #ragmentelor oaselor nazale este necesar !e a imo+iliza cu: /. 1amponament !e presiune en!o-i exonazal& 002. C.S. Care !in urmtoarele #orme !e luxa ie temporo-man!i+ulare se "nt*lnesc cel mai #rec)ent: /. :uxa ii anterioare& 00-. C.S. Care este cea mai )ec<e i mai simpl meto! !e re!ucere a luxa iilor articula iei temporo-man!i+ulareE /. Meto!a lui AJpocrate& 00,. C.S. Dnul !in urmtoarele simptome lipsete la luxa iile unilaterale: /. @ura !esc<is larg& 003. C.S. Care-i meto!a !e +az !e examinare a pacientului cu luxa ie a articula iilor temporo-man!i+ulare: /. Examenul clinic& 005. C.S. Complica ia cea mai gra) a luxa iei superioare este: /. 9trun!erea capului con!ilului "n #osa mijlocie& 03'. C.S. Folosim anestezia !up Berc<et-.u+o) "n cazul unei: /. :uxa ii )ec<i& 030. C.S. Care simptom lipsete "n luxa iile +ilaterale anterioare: /. .eplasarea con!ilului man!i+ular "napoi. 033. C.S. .up re!ucerea luxa iei este necesar imo+ilizarea man!i+ulei prin aplicarea unei #ron!e mentoniere pe c*te)a zile: /. 9e 5-'( zile& 032. C.S. Care este con!i ia #a)ora+il pentru ca luxa ia s se pro!uc: /. .esc<i!erea #or at a gurii& 03-. C.S. 4n momentul pro!uc iei luxa iei ce simpte +olna)ul "n primul r*n!: /. .urere )ie i un cracment& 03,. C.S. :a ce #el !e luxa ii +olna)ii tiu s-i re!uc singuri man!i+ula: /. :uxa ii reci!i)ante& 033. C.S. Ce #el !e anestezie )om #olosi la re!ucerea luxa iilor man!i+ulei "n caz !e necesitate: /. /nestezia general&

035. C.S. .espre ce ne )or+ete !urerea )iolent% cu ira!ia ii "n urec<e i cracment "n articula ie i "nso it !e luxa ii "n timpul meselor: /. :uxa ii reci!i)ante asociate cu artrit. 037. C.S. :uxa ia temporo-man!i+ular: /. Este o pier!ere a raporturilor normale "ntre supra#e ele articulare cu ieirea co!ilului !in ca)itatea glenoi!& 02(. C.S. Care este manopera principal la re!ucerea luxa iilor temporo-man!i+ulare prin meto!a clasic (AJpocrate$: /. 9resiunea pe molari i "mpingerea man!i+ulei "n!rt. 023. C.S. Care ner) este lezat "n luxa iile temporo-man!i+ulare superioare: /. /uriculotemporal& 02-. C.S. :a care #orme !e luxa ie se pro!uc mo!i#icri cicatriceale ale esuturilor periarticulare ale meniscului& /. :uxa ii )ec<i #ixate& 02,. C.S. Care !in urmtoarele simptome nu sunt prezente la luxa iile posterioare /1M: /. Br+ia este !eplasat "n jos i "nainte& 0-'. C.S. Semnele clinice ale artritei cronice temporo-man!i+ulare pot #i: /. Stare septic& 0-0. C.S. Care este cel mai #rec)ent #actor incriminat "n pro!ucerea artritelor cronice temporo-man!i+ulare: /. .ezec<ili+ru ocluzo-articular& 0-3. C.S. Care este cea mai !e temut complica ie a artritei temporo-man!i+ulare: /. Fistulizarea la tegument& B. Extin!erea supura iei la mastoi!& C. Septicemia& .. Construc ia !e man!i+ul& E. /nc<iloza temporo-man!i+ular. 0-2. C.S. Care !intre artritele speci#ice nu prezint ca complica ie% anc<iloza temporoman!i+ular: /. @onococice& B. 1u+erculoase& C. /ctinomicotice& .. :uetice& E. Streptococice. 0--. C.S. 4n etiopatogenia artritelor cronice sunt incrimina i urmtorii #actori: /. Fracturi intraarticulare !e con!il. 0-,. C.S. 4n cazul unei luxa ii anterioare /1M +ilaterale exist contact !ento-!entarE /. 1ot!eauna pe incisi)i& 0-3. C.S. Ce complica ie poate apare !up o luxa ie posterioar !e /1ME /. /nc<iloz temporo-man!i+ular& B. Construc ie !e man!i+ul& C. 8e!oare articular& .. 1rismus persistent& E. 1ul+urri au!iti)e.

030.C.S. Ce tratament preconiza i "ntr-o luxa ie temporo-man!i+ular anterioarE /. 8e!ucerea manualei& 033C.S. Care este cea mai #rec)ent cauz a constric iei !e man!i+ul: /. Cicatrici "n masa muc<ilor mo+ilizatori ai man!i+ulei. 03-.C.S. Care sunt cele mai #rec)ente cauze ale anc<ilozei temporo-man!i+ulare: /. Fracturile intraarticulare ale con!ilului& 035. C.S. .eprttorul !e tip Aeister se #olosete pentru mecanoterapie "n urmtoarele situa ii: /. Construc ie !e man!i+ul& 037. C.S. Ce tratament e#ectua i "n contuziile /1M: /. Mecanoterapie acti)& 05'. 1.C. Dn +olna)% "n )*rst !e 3- ani% se prezint acutiz*n! limitarea permanent a micrilor !e !esc<i!ere a ca)it ii orale p*n la maximum '( mm "ntre marginile incisi)ilor centrali. :a examenul clinic% se constat: o cicatrice #acial% retractil% "n regiunea pretragian !reapt i una "n regiunea maseterin. 1oto!at% pacientul acuz !ureri la micarea man!i+ulei i !e)ierea mentonului !e partea !reapt. Examenul ra!iologic nu pune "n e)i!en )re-o mo!i#icare osoas. C.S. 9e +aza !atelor prezente% ce !iagnostic pune i: /. Constric ie man!i+ular& 05,. C.S.Care este cea mai #rec)ent !intre #racturile #aciale !up !atele C=9K.MD: /. Fasele nazale& 053. C.S. Care este cea mai #rec)ent !intre #racturile #aciale !up !atele C<irurgiei FMF C<iinu: /. Man!i+ula& 055. C.S. Mai !es rezultatul examenului ra!iologic "n #ractura oaselor nazale e urmtorul: /. Fractura esc<iloas& 057. C.S. Em#izem su+cutanat se "nt*lnete "n: /. Fractura maxilei& 07(. C.S. Em#izem su+cutanat se "nt*lnete "n: /. Factura oaselor nazale& 07'. C.S.Epi#ora se "nt*lnete "n: /. Fractura maxilei :e Fort ;;& 070. C.S. Contactul prematur a molarilor se "nt*lnete "n: /. :uxa ia articula iei man!i+ulare +ilaterale&

073. C.S. Contactul prematur a molarilor se "nt*lnete "n: /. Fractura procesului articular& 072. C.S. Sinusotomia e in!icat "n: /. Fractura os zigomatic esc<iloas& 07-. C.S. 4n imo+ilizarea !e transport a man!i+ulei e in!icat: /. :igatura inter!entar B5C& 07,. C.S. 1ratamentul #racturii complicat cu osteomielit se #ace cu: /. /parat 8u!ico& 073. C.S. :eziunile traumatice !ento-paro!ontale sunt mai #rec)ente la: B. ;ncisi)ii centrali superiori& 077. C.S.Spa iul inter!entar "n #ractura man!i+ulei pe !in ii 3 i 5 este egal cu: /. Cu lungimea intercalrii osoase& 3((. C.S.8epozi ia oaselor nazale se #ace cu: /. Ele)atorul Holco)& 3(2. C.S. Fsul mo+il ce intr "n componen a sc<eletului #acial (splanc<nocraniului$ este: /. Man!i+ula& 3(-. C.S. Maxila are mai mul i pere i: /. ,& 3'(. C.S. 9ere ii sinusului sunt acoperi i cu: /. Epiteliu multistratulat cilin!ric cu cili& 3''. C.S. Sinusul maxilar comunic cu: /. Ca)itatea nazal& 3'3. C.S. Holumul ca)it ii sinusului ("n cm3$ este !e: /. '2-0- cm3& 3'2. C.S. Sinusul comunic cu ca)itatea nazal printr-un ori#iciu o)al care se !esc<i!e "n: /. Meatul nazal me!iu& 3'-. C.S. Dnul !in pere ii sinusului maxilar este tra)ersar !e pac<etul )asculo-ner)os in#raor+itar: /. Superior& 3'3. C.S. Sinusul maxilar are o #orm: /. 9rism triung<iular& 30'. C.S. Molarii !e pe arca!a superioar au: /. 1rei r!cini&

300. C.S. 9rimul premolar !e pe arca!a superioar are: /. .oau r!cini& 303. C.S. Cea mai lung r!cin a !in ilor !e pe arca!a superioar o au: /. Caninii& 302. C.S. Man!i+ula are o #orm !e: /. 9otcoa)& 30,. C.S. ;ncisura semilunar este situat "ntre: /. /po#izele con!ilar i coronoi!& 303. C.S. 9rin corpul man!i+ulei trece canalul: /. Man!i+ular& 307. C.S. 8amul ascen!ent (la a!ul i$ #ormeaz cu corpul man!i+ulei un ung<i !e: A. '(--''(& 332. C.S. Fri#iciul mentonier este situat: /. 4ntre primul i al !oilea premolar& 33-. C.S. Dnicul os impar al splan<nocraniului este: /. Man!i+ula& 33,. C.S. Cea mai masi) i mai groas por iune a man!i+ulei este: /. Corpul man!i+ulei& 335. C.S. 8!cinile molarilor in#eriori sunt situate: /. Mezo-!istal& 320. C.S. Fosa glenoi! este situat pe osul: /. 1emporal& 322. C.S. Con!ilul man!i+ular are un !iametru !e 0(-0- mm i o #orm: /. Elipsoi!& 32-. C.S. Care !intre cei !oi )ersan i ai con!ilului man!i+ular (anterior i posterior$ este intracapsular: /. /nterior& 32,. C.S. Con!ilul articular este acoperit cu un strat cartilaginos !e o structur: /. Fi+roas& 323. C.S. Meniscul articular are o #orm caracteristic !e: /. :entil +iconca)& 327. C.S. :ic<i!ul sino)ial ce completeaz spa iile articula iei este pro!us !e: /. Mem+rana sino)ial&

3-'. C.S. Ce tratament e#ectua i "ntr-o #ractur longitu!inal a unui !inte asociat cu luxa ia: /. Extrac ie& 3-3. C.S. Fracturile !entare% "n 'L3 apical +ene#iciaz !e: /. 8ezec ie apical& 3-2. C.S. 8ezec ia apical "n cazul #racturilor !entare "i gsete in!ica ia "n: /. Fracturile apexului& 3--. C.S. 1ratamentul "n cazul #racturilor corono-ra!iculare nepenetrante const "n: /. 8e#acerea !intelui printr-o coroan !entar& 3-,. C.S. 1rans#ixa ia !entar se #olosete "n: /. :uxa ii totale& 3-7. C.S. Care !intre urmtoarele simptome nu se "nt*lnete la morti#icarea pulpei "n trauma !entar: /. Mo!i#icri !e ocluzie& 3,(. C.S. 4n care !in traumele !entare este posi+il aplicarea unei gutiere !e acrilat i #ir metalic: /. :uxa ii incomplete. 3,'. C.S. Care !in simptome nu se "nt*lnete "n #racturile coronare penetrante "n camera pulpar a unui !inte #rontal: /. Mo!i#icri e)i!en iate ale raporturilor !e ocluzie& 3,0. C.S. Care este #rec)en a #racturilor cu localizare la ung<iul man!i+ulei !in toate celelalte localizri: /. '3-0-6 3,3. C.S. Cel mai #rec)ent% #racturile man!i+ulei sunt localizate la ni)elul: /. @*tului con!ilului. 3,2. C.S. :a ni)elul g*tului con!ilului man!i+ular #rec)en a #racturilor este: /. 0--326 3,-. C.S. Fracturile par iale !e man!i+ul au loc: /. C"n! e interesat un #ragment limitat !e os& 3,,. C.S. 4n luxa ia anterioar temporo-man!i+ular: /. @ura nu poate #i "nc<is& 3,3. C.S. 4n luxa ia anterioar temporo-man!i+ular% la palparea "n con!uctul au!iti) extern: /. =u se percep micrile con!ilului& 3,5. C.S. 4n luxa ia anterioar temporo-man!i+ular unilateral% mentonul: /. Este !e)iat spre partea sntoas&

3,7. C.S. 9rintre simptomele luxa iei posterioare temporo-man!i+ulare #igureaz: /. Ftoragie& 33(. C.S. Mecanismul etiopatogenic cel mai #rec)ent "nt*lnit "n artrita cronic temporoman!i+ular sunt: /. Microtraumatismele articulare prin !ezec<ili+ru ocluzo-articular.

337. C.S. 9rintre cauzele constric iei !e man!i+ul #igureaz: /. Scleroza muc<ilor ri!ictori ai man!i+ulei& 35(.C.S. 9entru tratamentul constric iei !e man!i+ul se utilizeaz: /. Mecanoterapia& 355. C.S. Care !in #ormele anatomoclinice !e luxa ie a articula iei temporo-man!i+ulare se "nso ete o+ligatoriu !e #racturi la ni)elul con!ilului: /. :uxa ii laterale& 357. C.S. Care !in urmtoarele #orme anatomoclinice !e luxa ii temporo-man!i+ulare prezint ocluzie "ncruciat: /. :uxa ii laterale. 37'.C.S. ;n!ica i !e#ini ia cea mai corect a traumei asociate: /. :eziuni ale regiunilor B.M.F. i ale regiunilor "n)ecinate sau regiunilor "n!eprtate ce au #ost pro!use !e unul i acelai agent& 370. C.S. Care este #rec)en a traumatismelor asociate: /. 2%36& 37,. C.S. Dn pacient a #ost a!us la spitalul clinic !e urgen % cu o traum asociat: #ractura man!i+ulei% #ractura +azei craniene% i <ematom cere+ral% "n ce sec ie "l )e i spitaliza: /. 4n sec ia !e neuroc<irurgie& 2((. C.S. 9reciza i "n care !in urmtoarele leziuni traumatice ale masi)ului #acial este posi+il o traum a oaselor +azei craniene: /. 1rauma etajului mijlociu& 2('. C.S. Cea mai #rec)ent complica ie tar!i) a traumatismelor +uco-maxilo-#aciale este: /. Complica ii in#ec ioase. 2(-. C.S. 4n urma mucturii !e cine poate aprea: /. 1etanosul& B. Erizipelul& C. @angrena gazoas a pr ilor moi& .. 8a+ie& E. Complica ii septice.

2(3. C.S. 4n timpul unei traume- asociate cu #ractura man!i+ulei +ilateral a regiunilor mentoniere i z!ro+irea planeului +ucal poate aprea as#ixia: /. .e supap ()al)ul$& 2(7. C.S. 4n ce cazuri !e as#ixie lim+a este #ixat cu ligatura: /. 9rin !islocare& 2'(. C.S. .up !egajarea cilor aeriene superioare se trece la respira ia arti#icial% care este cea mai simpl i e#icient meto!: /. B@ur la gurC& 2'3.C.S. Cum poate #i aplicat legatura pe lim+ "n caz !e as#ixie prin !islocare: /. 4n treimea anterioar& 2'2.C.S. Fsteomielita traumatic a!eseori apare la #racturile: /. .e man!i+ul "n limita arca!ei !entare&

2'7. C.S. 9e ra!iogra#ie se o+ser) o #ractur cu !eplasarea la ni)elul ung<iului man!i+ular% cu prezen a lui 35 inclus "n #ocarul !e #ractur i o #ractur su+con!ilian joas cu traiect o+lic "n jos i "napoi% cu telescoparea #ragmentelor osoase !e aproximati) ' cm. C.S. .ac a i e#ectuat osteosinteza am+elor #ocare !e #ractur% cu c"te o miniplac cu uru+uri practica i i o imo+ilizare suplimentar% cu atele i trac iune: /. se practic timp !e 5-'( zile. 200. C.S. Care momente ale actului !e alimenta ie sunt !ereglate "n traumatismele gra)e a sc<eletului #acial: /. /ctul !e captare i mucare& 20-. C.S. .intre #racturile etajului mijlociu (a maxilei$ cel mai #rec)ent "nt*lnite sunt: B. Fracturi orizontale in#erioare (:e Fort ;$& 23'. C.S. .e ce cantitate !e lic<i! are ne)oie zilnic un +olna) a!ult cu greutatea !e 3( Mg% ce su#er !e pe urma unei traumeBMF: /. '-((-0(((ml& 233.C.S. 9entru reglarea proceselor !e regenerare a plgilor i #racturilor !e maxilare "n perioa!a postoperatorie este necesar a #olosi: /. 1oate% "ns !up in!ica ii. 235. C.S. Care este regimul !e alimentare a +olna)ilor cu traumatisme BMF: /. .e 3-2 ori pe zi& 223.C.S. Spa iul minim necesar unui ca+inet stomatologic pentru amplasarea unui #otoliu este !e: /. '2 m0N3m0 pentru #iecare #otoliu suplimentar& 2-(.C.S. 9e c*mpul !e lupt primul ajutor "l acor!: /. .e sine stttor ("nsui rnitul$% sau un camara! !e lupt ori sanitar&

2-'.C.S. Scopul principal al ajutorului me!ical !e urgen acor!at rni ilor "n regiunea FMF pe c*mpul !e lupt este: /. 9strarea )ie ii rni ilor% pre)enirea complica iilor gra)e% !e a micora ac iunea #actorilor traumatici& 2-2. C.S. .up acor!area primului ajutor me!ical to i rni ii: /. Sunt aeza i "n locuri speciale (cui+uri !e rni i$% canale% a!*ncituri% r*pe un!e se instaleaz semne speciale (un stegule al+$& 2-,. C.S. 9entru pro#ilaxia as#ixiilor se recoman!: /. /ezarea rni ilor "n !ecu+it lateral sau cu #a a "n jos. 2,'. C.S. Cel mai #rec)ent sunt traumatizate esuturile moi ale regiunilor: /. geniene& 2,-. C.S. Sutura primar se aplic "n timp !e: /. 9*n la 02 ore& 2,,. C.S. Sutura secun!ar se aplic: /. 9*n la 30 ore& 2,3. C.S. Sutura !e etan poate #i #olosit numai p*n la: /. 25 ore& 2,5. C.S. Sutura !e pozi ie (!e apropiere$ se aplic !up: /. 25 ore& 2,7. C.S. Sutura la piele se aplic cu: /. Materiale nerezor+a+ile !e !iametrul necesar& 23'. C.S. Cel mai periculos simptom "n plgile !e lim+ este: /. E!emul !ez)oltat cu semne !e as#ixie& 232. C.S. Cel mai #rec)ent prin arm !e #oc este traumatizat: /. Man!i+ula& 235. C.S. .is#unc ia cranio-#acial este: /. Fractura maxilei cu oasele nazale% malarul i arca!a zigomatic& 237. C.S. Blocajul !e man!i+ul are loc "n: /. Fracturile arcului zigomatic& 25(. C.S. 1ul+urrile oculare importante ca !iplopie% exo#talmie sunt prezente "n: /. Fractura :e Fort ;;;& 25'. C.S. .isjunc iile maxilare sunt #racturi: /. Herticale.

250. C.S..atorit structurii spongioase i unele )asculariza ii +ogate "n #racturile maxilarului superior% calusul #i+ros se #ormeaz "n: /. 5-'( zile& 253. C.S. :a o #ractur !e man!i+ul cu plgi ale pielii i mucoasei o+razului tratamentul se "ncepe cu: /. Sutura mucoasei& 252. C.S. Fracturile !e man!i+ul cauzate !e arma !e #oc se !eose+esc !e alte traume prin: /. 1raume importante ale esuturilor moi cu <emoragii% !eplasri !e #ragmente% !e#ecte !e ocluzie& 25-. C.S. Care leziuni ale man!i+ulei pro!uc mai #rec)ent supura ii: /. Fracturile!esc<ise ale corpului man!i+ular& 257. C.S. Blocajul rigi! intermaxilar pe atele se realizeaz: /. .up ce #ragmentele #racturate s-au re!us cu trac iune elastic& 27(. C.S. Cea mai #rec)ent complica ie secun!ar "n #racturile !e man!i+ul este: /. ;n#ec ia& 273. C.S. Sutura !e pozi ie "nt*rziat se re#er la: /. 9lgi rmase nesuturate mai mult !e 3, !e ore& 272. C.S.Cel mai #rec)ent i primul simptom "n !ereglrile #e ei este: /. 9ali!itatea tegumentelor i pier!erea sensi+ilit ii& 27-. C.S. 9rimul ajutor "n !ereglrile #e ei sunt: /. Maajul uor cu m*na cal! sau #lanea& 27,. C.S. 4n care #az a arsurilor "ncepe s se necrotizeze stratul +azal epi!ermic: /. ;;;-/& 275. C.S. C*te 6 !in supra#a a total a corpului reprezint #a a i g*tul: /. 76& -((.C.S. Care sta!ii ale arsurilor se consi!er ca super#iciale: /. ;% ;; i ;;;-/& -('. C.S. care meto! !e tratament al arsurilor este cea mai !es #olosit: /. .esc<is& -(0. C.S. 9rimul ajutor "n tratamentul arsurilor const "n: /. /!ministrarea analgezicelor% anti<istaminelor i me!icamentelor pentru stimularea #unc iei car!io)asculare&

-(3. C.S. Boala actinic apare la o ra!ia ie !e la '(( 8a!s ('-0@g$ i are multe #aze% c*te: /. 9atru& -(-. C.S. Care-i perioa!a a !oua a +olii actinice: /. 9erioa!a latent (ascuns$& -(,. C.S. Care-i perioa!a "nt*i a +olii actinice: /. 8eac ia primar& -(3. C.S. Care-i a treia perioa! a +olii actinice: /. / in#lama iilor ascunse& -(5. C.S. C*te sta!ii !e gra)itate a +olii actinice sunt: /. 1rei (uoar% me!ie% gra)$& -',. C.S. =er)ul #acial are urmtorul nucleu: /. =ucleul n. #acial& -'3. C.S. ;ner)a ia muc<ilor mimici este asigurat !e: /. =. #acial& -'7. C.S. Dna !in urmtoarele ramuri ale n. trigemen con ine ramuri motorii: /. =. man!i+ular. -0'. C.S. .in ii !e pe arca!a in#erioar sunt iner)a i !e: /. =. al)eolar in#erior& -00. C.S. =er)ul maxilar iese !in ca)itatea cere+ral la +aza craniului prin ori#iciul: /. 8otun!. -03. C.S. =er)ul man!i+ular este cea mai )oluminoas ramur a trigemenului i iese !in craniu prin ori#iciul: /. F)al& -03. C.S. =er)ul nazopalatin ptrun!e prin ori#iciul: /. =azopalatin& -05. C.S. =er)ul palatin anterior asigur iner)a ia: /. Mucoperiostul 0L3 posterioare !e '%3-0%3& -07. C.S. =er)ul nazopalatin asigur iner)a ia: /. Mucoperiostul a 'L3 a palatului !ur "ntre '%3 O 0%3& -20. C.S. Care !intre urmtoarele a#irma ii sunt corecte "n cazul ne)ralgiei !e ganglion s#enopalatin: /. Este un sin!rom !ureros unilateral "a care maximul !e intensitate se gsete la r!cina nasului% regiunea or+itei i ira!iaz "n urec<e&

-23. C.S. Bolna)ul cu sin!rom !ureros unilateral% "n care maximuum !e intensitate se gsete la r!cina nasului i regiunea or+itei% cu ira!iere spre urec<e i constant "nso it !e rinoree% ) orienteaz ctre: /. =e)ralgie !e ganglion s#enopalatin&

---. C.S. 1erapia me!icamentoas a ne)ralgiei esen iale !e trigemen se #ace cu: /. /ntiepileptice&

-,3.C.S. .urerea somatic super#icial: /. Este localizat la ni)elul sistemului& -,3.C.S. .urerea somatic super#icial: /. Este uor trata+il& -5(. C.S. .urerea somatic pro#un!: /. 8spun!e la o stimulare mai intens& -53. C.S. 4n cauzalgie: /. Este e#icient anestezicul cu )asoconstrictor& -57. C.S. 4n !eclanarea !urerii somatice superioare super#iciale pot #i incriminate: /. .ecu+itusurile protetice& -7-.C.S. Muc<ii propulsatori ai man!i+ulei sunt: /. M. pterigoi!ian extern& -7,. C.S. Dnul !in muc<ii enumera i mai jos are !ou capete: /. M. !igastric.