Sunteți pe pagina 1din 3

DOCTORATE SUSINERI PUBLICE

I. DOCTORANZI BUGET, N TERMEN (pentru care plata se face din bugetul

colii doctorale)
1. PLATA PROFESORILOR REFERENI

copie BI / CI (pentru codul numeric personal);

adeverin salariu (cu precizarea vechimii n nvmnt);

cont bancar contul IBAN (document de la banc; se accept i IBAN-ul scris de angajator
pe adeverina de salariu);

2. DECONTAREA TRANSPORTULUI

ordin de deplasare (se ia de ctre profesor de la Universitatea la care este angajat i se pred
la Facultatea de Litere pentru decontare);

biletele de tren / bonuri de benzin

mputernicire de ridicare a banilor (formular tipizat; se semneaz de ctre profesorul titular


al drepturilor bneti i de ctre mputernicit i se pred la Facultatea de Litere pentru avizare)

NU SE DECONTEAZ TRANSPORTUL CU AVIONUL


II. DOCTORANZI CU TAX, ZI SAU FF (pentru care plata se face din veniturile

doctorandului)
1. PLATA PROFESORILOR REFERENI

Plata cheltuielilor cu salariile aferente susinerii publice a tezelor de doctorat se va face de


ctre doctoranzii cu tax, n conformitate cu Hot. BECA nr. D6/29.08.2013, prin Serviciul
Salarizare al UAIC (referent: 10 ore fizice la un tarif de 78,3975 lei/or, preedinte: 2 ore
fizice la un tarif de 78,3975 lei/or). Pentru o comisie cu 3 refereni, suma de depus (inclusiv
contribuiile angajator) este de 3 x 1.000 lei + 1 x 200 lei = 3.200 lei);

Contravaloarea cheltuielilor va fi depus la Casieria Central a Universitii cu cel mult 5 zile


lucrtoare nainte de ziua n care are loc susinerea public. n aceeai zi, o copie dup
chitana eliberat va fi depus de doctorand la Serviciul Salarizare.

2. DECONTAREA CAZRII I TRANSPORTULUI

Sumele se suport de ctre doctorand, pentru fiecare profesor din comisie

Director financiar-contabil,
______________________

Aviz Decan,

Domnule Rector,

Subsemnatul/(a)

_______________________________________________,

doctorand

al

Facultii de Litere, v rog s aprobai cazarea n Centrul de Schimburi Internaionale Gaudeamus, n


perioada ________________________________, a membrilor comisiei de susinere a tezei de doctorat:
_____________________________________________________________________________________
______ ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Susinerea

tezei

cu

titlul

____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
coordonator, prof. dr. _____________________________________________ este programat pentru
data de ___________________.
Plata se va efectua din ____________________________________________________.
(se completeaz de ctre administratorul ef de facultate)

Drd. nmatriculat la data de ___________


__________________________________
__________________________________
Doina Popescu________________

Se aprob
______________

MPUTERNICIRE

Subsemnatul _________________________________________________n calitate de1


_____________________________________________________, CNP ___________________
deleg prin prezenta pe dl./dna __________________________________________ n calitate de
________________________ care se legitimeaz cu BI seria _______ nr. _____________
pentru a-mi ridica drepturile de 2 _______________________________________________

Data :
________________

Semntura persoanei mputernicite

Semntura emitentului

_____________________________

___________________

se va trece calitatea emitentului mputernicirii (funcia, autor, colaborator etc)


se va trece natura sumei care urmeaz a fi ncasat (chenzina I, chenzina II, drepturi de delegare, detaare, autor
etc)
2