Sunteți pe pagina 1din 5

Ileana Mlncioiu

De la Wikipedia, enciclopedia liber

Ileana Mlncioiu
Natere 23 ianuarie 1940

Godeni, Arge
Ocupaie poet, eseist

Naionalitate

romn

modific

Ileana Mlncioiu (n. 23 ianuarie 1940, Godeni, Arge e!"e o poe" con"e#poran i o e!ei!" ro#$n. De a!e#enea publici!", di!iden", ac"i%i!" ci%ic. Din #ar"ie 2013 e!"e #e#bru core!ponden" alAcade#iei &o#$ne.'1(

Cuprins

'a!cunde(


)iogra*ie'#odi*icare

1 )iogra*ie 2 +"udii i ac"i%i"a"e pro*e!ional

3 &e*erine

4 ,olu#e de poe-ie

. /re-en 0n An"ologii

1 2!euri i publici!"ic 0n %olu#

3 4o"e

5 6eg"uri e7"erne

8 #odi*icare !ur!(

Literatura romn

Pe categorii I!"oria li"era"urii ro#$ne

Evul mediu ecolul 1! " ecolul 1#

+9a n!cu" la 23 ianuarie 1940, 0n !a"ul Godeni (:udeul Arge ; <...era# a doua *a" a prin ilor #ei i n9a# *o!" pri#i" cu prea #ul"
ecolul 1$ " ecolul 19

bucurie. =u!e!e a"ep"a" un bia". >o" a!"ep"$ndu9l, dup #ine, #a#a a #ai n!cu" 0nc dou *e"e, dar nu a #ai *o!" la *el de "ri!".< 9
ecolul 20 " %ontemporan

#r"uri!e"e poe"a.

?uren"e 0n li"era"ura ro#$n

&manism " %lasicism 'omantism " 'ealism im(olism " )aturalism *odernism " +radiionalism emntorism" Avangardism uprarealism " Proletcultism )eomodernism " Postmodernism +crii"ori ro#$ni

,ist de autori de lim( romn criitori dup genuri a(ordate 'omancieri " -ramaturgi Poei " Eseiti )uveliti " Pro. scurt ,iteratur pentru copii /or"al &o#$nia /or"al 6i"era"ur /roiec"ul li"era"ur

v/d/m

+"udii i ac"i%i"a"e pro*e!ional'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(

6iceul la ?$#pulung Mu!cel, bacalaurea"ul 0n 19.3. A ab!ol%i" =acul"a"ea de =ilo!o*ie a @ni%er!i"ii )ucure"i 0n 1915, cu lucrarea Locul filozofiei culturii n sistemul lui Lucian Blaga. Doc"or 0n *ilo!o*ie 0n 1933, cu "e-a Vina tragic (Tragicii Greci, Shakespeare, Dostoievski, afka! . Din 1950 de%ine redac"or la re%i!"a Viaa rom"neasc.A debu"a" cu %er!uri 0n 6ucea*rul, 0n 191.. 6ucrea-, 0nain"e de 1959, la >ele%i-iunea &o#$n, la re%i!"a#rge, la +"udiourile Ani#a*il# i la re%i!"a li"erar Viaa rom"neasc (de unde de#i!ionea- la 31 #ar"ie 1955 din pricina acu"i-rii cen-urii, inclu!i% a!upra !crierilor lui ?on!"an"in 4oica .

Dup 1959 lucrea- la re%i!"a !ocial9poli"ic $$, la 2di"ura 6i"era (redac"or e* i la !p"#$nalul %om"nia literar.

<An cali"a"e de redac"or la Viaa rom"neasc a# reui" !9l aduc la re%i!" pe 4oica i #9a# preocupa" de publicarea Scrisorilor &espre logic . A# publica" "e7"e de ba- ale lui 6iiceanu, apru"e ul"erior 0n %olu#ul 'earta cu filozofia , #9a# !"rdui" ! i#pun publicarea 0n !erial a crii lui Andrei /leu (inima moralia, 0n *ine, #9a# ocupa" de rubrica de "e7"e *ilo-o*ice prin care erau re*lec"a"e 0n linii #ari preocuprile celor din coala de la /l"ini< (din con%er!aia cu Mar"a /e"reu apru" 0n #postrof, nr. 19 2 B 1995, i relua" 0n 'ronica melancoliei .

An perioada co#uni!", Ileana Mlncioiu a *o!" cen-ura" cu gri: (#o"i% pen"ru care a *o!" obliga" !9 i reedi"e-e %olu#ul )rcarea muntelui, deci#a" de cen-ur da"ori" ape"i"ului ei pen"ru ade%r i a ob!"inaiei de a !pune e7ac" ce are de !pu!, cCiar i 0n poe-ie.

&e*erine'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(

4icolae +"einCard" declara de!pre Ileana Mlncioiu ;

*#ferim, femeie+ 'ura,oas- #spr- Le ve&e, le tie, le spune- i cu suflet &e muiere sensi.il, sim itoare- Suflet a&"nc, col uros- (are poetDa, asta a&mir/ o trie inteligent (foc! si toto&at accesi.il milei, &uio iei (in&irecte!- #m calificat0o/ o #ntigon &uc"n&u0l pe 1e&ip &e m"n, &ar o #ntigon cu suflet &e 2lectr ( i &e 2caterina Teo&oroiu!-3 D31. 0n"rebri inco#ode adre!a"e de EaCaria +$ngeor-an lui 4icolae +"einCard"

&e*erine cri"ice !e g!e!c de a!e#enea i 0n /e"re AngCel, FIleana MlncioiuF, 'omunicare transcultural, )ucure"i, 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 2003

,olu#e de poe-ie'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(
4asrea tiat (>Ce +laugC"ered =oGl , 2di"ura >inere"ului, 1913 'tre 5eronim (@n"o HieronI#u! , 2di"ura Alba"ro!, 1930

5nima reginei (>Ce JueenF! Hear" , 2di"ura 2#ine!cu, 1931

4oezii (/oe#! , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1933

'rini pentru &omnioara mireas (6ilie! *or Her 6adI!Cip "Ce )ride , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1933 (/re#iul Acade#iei

#r&ere &e tot ()urn" K**ering , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1931

4este zona interzis (Acro!! "Ce =orbidden Eone , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1939 (/re#iul @niunii +crii"orilor

'ele mai frumoase poezii (>Ce Mo!" )eau"i*ul /oe#! , 2di"ura Alba"ro!, 1950

Sora mea &e &incolo (MI +i!"er )eIond , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1950

Linia vieii (>Ce 6ine o* 6i*e , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1952 (/re#iul A!ociaiei +crii"orilor din )ucure"i

4este zona interzis B A "ra%er! la -one in"erdi"e, 2di"ura 2#ine!cu, 1954 (an"ologie biling% *rance-9ro#$n cu o pre*a de 2ugen 4egrici

)rcarea muntelui (>Ce ?li#bing o* "Ce Moun"ain , 2di"ura Alba"ro!, 195. (/re#iul @niunii +crii"orilor

4este zona interzis B Acro!! "Ce =orbidden Eone, 2di"ura 2#ine!cu, 195. (an"ologie biling% 0n "raducerea engle- a luiDan Due!cu i cu o pre*a de ,aleriu ?ri!"ea

)rcarea muntelui , 2di"ura 6i"era, 1992 (ediia a II9a, necen-ura" i adugi"

#r&ere &e tot (an"ologie , 2di"ura 2#ine!cu (!eria </oei ro#$ni con"e#porani< , 1992 (an"ologie i %er!uri inedi"e

Sk6rsel&s.erget , HIpa"ia, +"ockCol#, 199. (%er!uri "radu!e 0n li#ba !uede-

4oezii , 2di"ura ,i"ru%iu, )ucure"i, 1991 (an"ologie i %er!uri inedi"e

Linia vieii (antologie!, 2di"ura /oliro#, 1999 (an"ologie din "oa"e %olu#ele i %er!uri inedi"e, cu o pre*a de 4icolae Manole!cu

/re-en 0n An"ologii'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(

Streiflicht 7 2ine #us8ahl zeitgen9ssischer rum6nischer L:rik (51 ru#Lni!cCe Au"oren , 9 <6u#ina pie-i<, an"ologie biling% cuprin-$nd 51 de au"ori ro#$ni 0n "raducerea lui ?Cri!"ian W. +cCenk, DionI!o! ,erlag 1994, I+)4 3950353119

Testament 0 #ntologie &e 4oezie %om"n (o&ern 0 2&iie Bilingv 2nglez;%om"n ; Testament 0 #ntholog: of (o&ern %omanian Verse 0 Bilingual 2&ition 2nglish;%omanian (Daniel Ioni"a, 2di"ura Miner%a 2012 9 I+)4 93599339 21905439. .

2!euri i publici!"ic 0n %olu#'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(


4o"e'#odi*icare

Vina tragic, Tragicii Greci, Shakespeare, Dostoievski, afka, 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1935 'ltorie spre mine nsmi , 2di"ura ?ar"ea &o#$nea!c, 1953

'rim i moralitate (e!euri poli"ice , 2di"ura 6i"era, 1993

'ronica melancoliei , 2di"ura 2nciclopedic, 1995 (/re#iul +alonului de ?ar"e de la ?lu:

# vor.i ntr0un pustiu, 2di"ura /oliro#, 2002

%ecursul la memorie- 'onvor.iri cu Daniel 'ristea02nache , 2di"ura /oliro#, 2003

'rim i moralitate- 2seuri i pu.licistic, 2di"ura /oliro#, 2001'2(

8 #odi*icare !ur!(
1. ^ 4icolae Manole!cu a *o!" ale! #e#bru "i"ular al Acade#iei &o#$ne, 25 #ar"ie 2013, (e&iafa<, acce!a" la 13 iulie 2013

2.

^ /a"a de !ange, 30 #ar"ie 2003, Daniel ?ri!"ea92nacCe, =iarul &e Duminic , acce!a" la 31 #ar"ie 2013

6eg"uri e7"erne'#odi*icare

8 #odi*icare !ur!(
Ileana Mlncioiu 9 biogra*ia poe"ei i !elecie de poe#e /oe#e de Ileana Mlncioiu 9 !elecie de poe#e

Ileana Mlncioiu i #e"a*ora Mp!rii "ia"eN, 2 #ai 2011, +i#ona 6a-ar, >urnalul ?aional

?a"egorii;

4a"eri 0n 1940 +crii"ori ro#$ni

/oei ro#$ni 2!ei"i ro#$ni Me#bri core!pondeni ai Acade#iei &o#$ne ?o#andor al Krdinului +"eaua &o#$niei

Meniu de na%igare

?reare con" Au"en"i*icare


+al"
6ec"ur Modi*icare Modi*icare !ur! I!"oric

Ar"icol Di!cuie


/ar"icipare

/agina principal /or"aluri "e#a"ice ?a*enea Ar"icol alea"oriu

+cCi#bri recen"e /roiec"ul !p"#$nii A:u"or /or"alul co#uni"ii Donaii

>iprireBe7por"are >ru!a de unel"e

@l"i#a #odi*icare e*ec"ua" la 05;24, 23 iulie 2013. Ace!" "e7" e!"e di!ponibil !ub licena ?rea"i%e ?o##on! cu a"ribuire i di!"ribuire 0n condiii iden"ice O po" e7i!"a i clau-e !upli#en"are. ,edei de"alii la >er#enii de u"ili-are.

/oli"ica de con*ideniali"a"e

De!pre Wikipedia

>er#eni

De-%ol"a"ori

,er!iune #obil