Sunteți pe pagina 1din 5

Erwin Panofsky

De la Wikipedia, enciclopedia liber

Familia Arnolfini de Jan van Eyck

Erwin Panofsky -- cunoscut i ca Irwin Panofsky - (* 3 !artie "#$%,&annover - ' "( !artie "$)#*, i!portant eseist i istoric de art +er!an, creditat adesea ca fondator al icono+rafiei i iconolo+iei acade!ice, - trit .n /tatele 0nite ale -!ericii .ncep1nd cu "$33,

Cuprins

2ascunde3

" 4iaa profesional % 5pere publicate

o o

%," -ntu!e

%,% Postu!e

3 6e+turi e7terne

4iaa profesional2!odificare

8 !odificare surs3
Erwin Panofsky a fost, alturi de Ernst 9assirer i -by Warbur+, unul din repre:entanii aa-:isei coli de la ;arbur+ , <ncep1nd cu "$"( are o carier didactic universitar, pentru .nceput .n=er!ania, devenind !ai t1r:iu profesor la 0niversitatea din &a!bur+,

<n "$33 e!i+rea: .n /tatele 0nite ale -!ericii, unde, .ncep1nd cu "$3>, pred la ?nstitute for -dvanced /tudy, Princeton @ownsAip, Bew Jersey,

"$3(, publicarea studiului Jan van Eyck's Arnolfini Portrait, .n Burlington Magazine , se constituie ca unul dintre cele !ai clare e7e!ple de eseu icono+rafic

<n "$>> public cea !ai i!portant dintre lucrrile sale le+ate de estetica icono+rafiei i iconolo+iei, lucrarea !anifest,Meaning in the Visual Arts (Sinn und Deutung in der bildenden unst *,

- fost prieten foarte bun cu unul din !arii fi:icieni ai secolului al CC-lea, austriacul Wolf+an+ Pauli, unul din i!portani creatori ai !ecanicii cuantice ca do!eniu distinct al fi:icii,

5pere publicate2!odificare
Antume

8 !odificare surs3

2!odificare 8 !odificare surs3D!rers unsttheorie , "$"> D!rers "Melencholia #", "$%3 (.n colaborare cu Drit: /a7l*

Deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahrhunderts , "$%(

#dea$ Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der %lteren unsttheorie , 6eip:i+, "$%(

Die deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahrhunderts , ;EncAen, "$%(

A &ate'Anti(ue )eligious Sy*bol in +orks by ,olbein and -itian , "$%) (.n colaborare cu acelai Drit: /a7l, Burlington Magazine *

.ber die )eihenfolge der vier Meister von )ei*s , "$%F (Jahrbuch f!r unst/issenschaft0 ## - Anuarul artelor vizuale *

Pers1ective as Sy*bolic 2or*, ("$%F*

Das erste Blatt aus de* '&ibro' 3iorgio Vasaris , "$3 (St%del'Jahrbuch0 V#*

,ercules a* Scheide/eg und andere antike Bildstoffe in der neueren unst , (Studien der Bibliotek +arburg0 4V###,Gerlin, 6eip:i+, @eubner, "$3

5lassical Mythology in Mediaeval Art, (.!preun cu Drit: /a7l, Metro1olitan Museu* Studies0 #V*, "$33

/tudiul Jan van Eyck's "Arnolfini" Portrait, (.n Burlington Magazine *, "$3(

Studies in #conology ("$3$*

-he 5ode6 ,uygens and &eonardo da Vinci7s art theory , 6ondon, "$(

-he &ife and Art of Albrecht D!rer, ("$(3*

Abbot Suger on the Abbey 5hurch of St$ Denis and #ts Art -reasures , "$()

Postlogiu* Sugerianu*, (.n Art Bulletin0 44#4*, "$(F


Postume

Style and Mediu* in the Motion Pictures, (.n 5riti(ue0 Vol$ 8 9o :*, "$(F

3othic Architecture and scholasticis*, 6atrobe, "$>"

Early 9etherlandish Painting , ("$>3*

-he &ife and Art of Albrecht D!rer, (ediia a patra, "$>>*

Meaning in the Visual Arts, ("$>>*

A *ythological 1ainting by Poussin, /tockAol!, "$)

-he #conogra1hy of 5orreggio's 5a*era di San Paolo, "$)"

)enaissance and )enascences in +estern Art, ("$)%*

Studies in #conology , "$)% (ediia a doua*

-o*b Scul1ture , "$)( (editat de ,$+$ Janson*

Das &eben und die unst Albrecht Duerers, Dar!stadt, "$)F

2!odificare 8 !odificare surs3Proble*s in -itian0 Mostly #conogra1hic, Bew Hork, "$)$ Aufs%tze zu 3rundfragen der unst/issenschaft , Gerlin, "$F(

Dr$ Panofsky and Mr$ -arkington, "$F( (editat de )ichard M$ &ud/ig *

Pers1ective as Sy*bolic 2or*, "$$" (pri!a ediie aprut .n "$%F*

-hree Essays on Style, "$$>

6e+turi e7terne2!odificare

8 !odificare surs3
Erwin Panofsky, I?kono+rapAie und ?konolo+ieI, -us:u+, 0ni-;a+debur+ Princeton 0niversity

Gio+rafie

Erwin Panofsky i pictura Familia Arnolfini

9ate+oriiJ

Bateri .n "#$% Decese .n "$)# Eseiti +er!ani

?cono+rafie ?conolo+ie ?storici de art +er!ani ;edieviti

;eniu de navi+are

9reare cont -utentificare


/alt
6ectur ;odificare ;odificare surs ?storic

-rticol Discuie


Participare

Pa+ina principal Portaluri te!atice 9afenea -rticol aleatoriu

/cAi!bri recente Proiectul spt!1nii -Kutor Portalul co!unitii Donaii

@iprireLe7portare @rusa de unelte <n alte li!bi

9atalM NeOtina Dansk DeutscA En+lisA EspaPol Eesti Euskara /uo!i DranQais

RSTUV
&rvatski ;a+yar ?taliano 6atina Bederlands Borsk bok!Wl Polski Portu+uXs YZ[[\]^ /venska


0lti!a !odificare efectuat la "#J%#, %( !artie % "3,

;odific le+turile

-cest te7t este disponibil sub licena 9reative 9o!!ons cu atribuire i distribuire .n condiii identice _ pot e7ista i clau:e supli!entare, 4edei detalii la @er!enii de utili:are,

Politica de confidenialitate

Despre Wikipedia

@er!eni

De:voltatori

4ersiune !obil