Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA : Organizarea resurselor umane CLASA : a Xi-a l TEMA :Structura organizatorica a inteprinderii. TITLUL LECTIEI : Tipuri de structuri organizatorice. TIPUL LECTIEI : - de formare priceperi si deprinderi intelectuale, lecia bazata pe exerciii si probleme aplicative, OBIECTIV :- -identificarea elementelor SO si a relaiilor dintre ele COMPETENTE SPECIFICE: !-identificarea elementelor unei SO, "-descrierea componentelor SO, #-compararea elementelor concordante structurii organizatorice $ organiz%rii procesuale. &-asocierea elementelor celor doua structuri pentru realizarea organigramei, '-aplica informaiile, pentru realizarea organigramei, (-prezint% importanta )ntocmirii organigramei in procesul de organizare a )ntreprinderii. *-evaluarea propriilor cuno+tine acumulate RESURSE DE INVATARE : - procedurale, lectura investigaie de text, conversaii, exemplificare, metoda cubului. - materiale , fise de lucru, mar-ere, foarfece, lipici, ./rtie FORME DE DESFASURARE A INSTRUIRII : frontal, individual,pe grupe. DURATA: '0 minute DATA: "0!! LOCUL DE DESFASURARE, sala de clasa BIBLIOGRAFIE, - 1anolescu 2.- 1anagementul )ntreprinderii, 3d. oresi, 4ucure+ti "00! - onsiliul 5aional pentru urriculum 6 7.id metodologic pentru aplicarea programelor +colare, aria curriculara te.nologii

1O135T383 83 T939 !
1O135T O<7259@2TO<9 A ! minB

O1 :3T "

2 T9;9T2T3

:<O=3SO<

2 T9;9T2T3 383; & 3levii r%spund la auzul numelui lor, preg%tesc pentru lecie. Sunt solicitai sa se a+eze cate (, prin mutarea b%ncilor, incat sa formeze o grupa 13TO>3 '

# se stabile+te prezenta. se asigura existenta bazei materiale se aseaza elevii pe grupe

ST<2T3799 =O<13 (

19?8 *

<3 2:9TC82<32 C5OST95T38O< S9 >3:<95>3<9 8O< 25T3<9O2<3 A' minB

Se realizeaz% pe baza de intrebari, are a fost tema despre care am - Cltima tema despre care s-a vorbit ora trecuta este elementele de are sunt componentele SO D baza ele SO. omponentele SO sunt postul, ponderea ierar.ica, intre relaiile funcia onversa tia =rontal vorbit ora trecutaD

compartimentul, ! are sunt componentele

compartimente, nivelurile ierar.ice. ,,triung.iului de aur al organiz%rii - Obiective, sarcini, competente si responsabilitati.

"

- are sunt elementele de SO care se # are sunt principiile constituirii So - :rincipiul compartimente specializate,principul economiei de resurse umane si de relaii principul apropierii organzatorice, flexibilit%ii, principul conducerii de execuie.
2:T2<32 2T35T939 A! minB

reg%sesc

in

cadrul

unui

- =uncia, managerul, organzatorice.

ponderea

compartiment

ierar.ica, nivelul ierar.ic relaiile

constituirii

de

:entru

vizualiza

mai

bine

- elevii asculta si receptioneaza mesaEul.

onversa tia

=rontal

coninutul acestei teme vom realiza o activitate cu caracter practic, in care vom utiliza cuno+tinele

25C5T2<32 5O99 T313 A! minB

asimilate in lecia anterioara. Se anuna titlul noii teme, Tipuri de - elevii noteaz% in caiete titlul leciei. structuri organizatorice.

:rofesoara scrie pe tabla titlul noii


>9<9?2<32 95;2T2<99 A#0 minB

teme. :rofesoara scrie si apoi cite+te de pe fisa de lucru obiectivele leciei, a c%rei titlu a fost anunat, 3levii citesc cerinele de pe fiecare 1etoda cubului :e grupe =ise de lucru 3levii primesc cate o fisa de lucru, fisa. in care sunt prezentate sarcinile de 7rupele vor rezolva cerinele pe lucru. sa ei care au inclinaie spre format 2&, vor utiliza tabelele pe utilizeze resursele materiale lucru stilul de invatare practic sunt rugai care le-au primit odat% cu fisa de proprii. 3levii sunt anunai ca pot sa utilizeze orice surse de informaii, 3levii citesc cernitele, studiaz% timpul de lucru fiind de #0 minute lucru pentru fiecare grupa , ofer% ! indicaii, recite+te cerinele !B =ata cubului arata 9>35T9=9 2 " "B =ata cubului arata >3S <93 3levii enumera elementele structurii organizatorice ale S precizate in fisa de lucru 3levii descriu elementele structurii pentru problemele din fisa. 9ndividual sursele de informaii, realizeaz% :rofesorul supraveg.eaz% modul de sarcinile de lucru.

&

# #B =ata cubului arata O1:2<2 & &B =ata cubului arata 2SO 92@2

Se compara informaiile din manuale, probleme, si informaiile oferite de problema Se reunesc informaiile astfel incat sa se g%seasc% corespondenta intre funciuni si compartimentul in care se realizeaz% activit%ile.

9n fiecare grupa elevii lucreaz% individual conform cerinelor cubului 1ar-ere, lipici, ./rtie, foarfec%.

' 'B =ata cubului arata 2:89 2 ( (B=ata cubului arata :<3@95T2 sunt solicitai conduc%torii grupelor sa expun% rezultatele.

3levii sunt rugai sa foloseasc% tabele primite, sa decupeze compartimentele identificate, sa le lipeasc% pe o foaie cu format 2& si cu mar-ere sa reliefeze relaiile intre onduc%torii grupurilor prezint% la tabla organigramele realizate identific/nd pe foile de ./rtie elementele componente si relaiile dintre ele si importanta stabilirii >up% expirarea timpului de lucru, compartimente.

:e grupe

Tabla, Organigramele realizate

3;28C2<32 2 T9;9T2T99 A!0 195CT3B

* Se distribuie fiec%rui elev din grupe

corecte a organigramei.

3xplicaia

9ndividual

Test de evaluare

'

un test de autoevaluare. :rof verifica testele si argumenteaz% notele si stabile+te rezultatele pe clasa AprocentualB
95 F393<32 2 T9;9T2T99

3levii rezolva testul.

Se solicita ca elevii sa sc.imbe intre ei testele si sa le rezolve acas%, iar rezultatele activit%ii sa le aduc% ora urm%toare pentru a le folosi in cursul leciei ,, 3laborarea <O=

onversatia

=rontal

=9S2 >3 8C <C !

! <ealizai organigrama pe funciuni a unei societati comerciale organizata ca societate pe aciuni de dimensiune mare, care realizeaz% un num%r redus de produse, av/nd un num%r redus de clieni. <ealizati organigrama cu & niveluri ierar.ice

=9S2 >3 8C <C " ". O societate comerciala, organizata ca societate pe aciuni, are ca obiect de activitate comercializarea engross si cu am%nuntul a produselor alimentare si nealimentare intr-un singur spaiu comercial de dimensiuni mari alimentat cu m%rfuri de la un depozit . >eplasarea in interiorul magazinului se realizeaz% mecanizat, activitatea de )ntreinere a utilaEelor este planificata si organizata ca atelier. Selecia, recrutarea, perfecionarea, salariailor a fost )ncredinata unei firme specializate. . <ealizati organigrama cu # niveluri ierar.ice.

T3ST >3 2CTO3;28C2<3

:entru organigrama pe care ati realizat-o, prezentati elementele solicitate mai Eos, !. <elaii organizatorice in compartimentul comercial dupa , criteriul Euridic - coninutul informaiilor - - - - - ' puncte ". 3xemplificati categoriile de compartimente - compartimente operaionale - compartimente funcionale, - compartimente de baza, - compartimente de ansamblu, - compartimente ierar.ice, - compartimente funcionale, - compartimente de stat maEor, & puncte

<3@O8;2<3 T3ST =9S2 >3 8C <C !

:unctul ! ' puncte <elaii organizatorice in compartimentul comercial criteriul Euridic 6 relaii formale stabilite prin <O=, - relaii informale stabilite pe criterii subiective intre personalul compartimentului coninutul informaiilor - relaii de autoritate, ierar.ice, stabilite intre compartimentele funcionale Aaprovizionare, comercializare, desfacereB si cele operaionale Amagazin, depozitBH funcionale, stabilite intre compartimentele funcionaleH de stat maEor, se pot stabili intre biroul de mar-eting celelalte compartimenteH - relaii de cooperare se stabilesc in cadrul compartimentului si intre acestea si compartimentele din cadrul funciunii financiar contabilaH - relaii de reprezentare , dir. comercial reprezint% )ntreaga funciune in fata conducerea )ntreprinderiiH conduc%torii depart. reprezint% departamentul in fata directorului comercialH relaii de control , conduc%torul funciunii are drept de control asupra activit%ii subordonailor din toate departamentele subordonate, legalitatea si valoarea contractelor )nc.eiate sunt verificate de compartimentele financiar sau Euridic

:unctul " & puncte - compartimente operaionale , atelier, magazin, depozit, - compartimente funcionale, toate departamentele$ birourile, - compartimente de baza, atelier, magazin, depozitH departamentele$ birourile funcioneaz% ca un compartiment de baza, - compartimente de ansamblu, pot fi considerate funciunile te.nica si comerciala, - compartimente ierar.ice, b activitati auxiliare, dep aprovizionare, comercializare, mar-eting fata de compart. operaionale - compartimente funcionale, toate departamentele$ birourile, - compartimente de stat maEor, b mar-eting.

<3@O8;2<3 T3ST =9S2 >3 8C <C "

:unctul ! ' puncte <elaii organizatorice in compartimentul comercial criteriul Euridic 6 relaii formale stabilite prin <O=, - relaii informale stabilite pe criterii subiective intre personalul compartimentului coninutul informaiilor - relaii de autoritate, ierar.ice, stabilite intre compartimentele funcionale Aorganizarea produciei, planificarea produciei, T metrologieB si cele operaionale Asecii si atelierBH funcionale, stabilite intre compartimentele funcionaleH de stat maEor, se pot stabili intre biroul de mar-eting, strategii,administrativ Euridic si celelalte compartimenteH - relaii de cooperare se stabilesc in cadrul compartimentului si intre acestea si compartimentele din cadrul funciunii financiar contabila si comercialH - relaii de reprezentare , dir. te.nic reprezint% )ntreaga funciune in fata conducerea )ntreprinderii A manager general, manager BH conduc%torii de servicii. reprezint% s. in fata directorului te.nic, identic mai+trii conduc%tori ai seciilor si atelieruluiH relaii de control , conduc%torul funciunii are drept de control asupra activit%ii subordonailor din toate serviciile,seciile, atelierul subordonate, :unctul " & puncte - compartimente operaionale , atelier, secii, - compartimente funcionale, toate serviciile, birourile, - compartimente de baza, atelier, seciiH serviciile A ca individualitateB funcioneaz% ca un compartiment de baza, - compartimente de ansamblu, pot fi considerate funciunile te.nica , de ex. dir te.nic are at/t subordonai cat si subordonai indireci - compartimente ierar.ice, s. organizarea, planificarea produciei era relaii ierar.ice fata de secii , s . prototip are relaii ierar.ice fata de atel . prototip - compartimente funcionale, toate serviciile$ birourile, - compartimente de stat maEor, s. mar-eting , s. strategii dezvoltare.

!0

" >ir general

4 administrativ

>ir te.nic

>ir comercial

>ir economic

4ir 2cti vitat i 2ux .

>ep 2pro viz

>ep o mer ci al

4 m a r e t

>ep

=i nan ci ar

>ep on tab

>ep al cul sal

4.
3vid 2cti ona ri

2teli er

1agazin

>ep

!!

272
! O5S.2>1 O1.>9<3 T93 12527 7353<28

>9<.:<O>C
> : < O 7 < : < O >

>9<. O13< 928 > 1 2 < J 3 T > 2 T 1 4 O 1 3 < 9 2 8 4 2 T S 1 ' " 4 S ( O 21 ! 3 < # 1 ! 1 " 43 X: O <T

>9<.3 O5O19 > O 5 T 2 4 > = 9 5 2 5 9 2 < > 7 3 S T 9 C 5 3 9 4 3 ; 9 > 2 T

4.2>1

> O 5 < 3 2 8 9

4 O < 7 2 T 2 C X

S !

S "

4 1 2 <S J# 3 !

S &

!" 1 # 1 & 1 '