Sunteți pe pagina 1din 7

Structura activului Precizri: - Analiza structurii patrimoniale a fost realizat la nivel de bilan financiar; - Valorile din bilanul financiar

aferente perioadelor supuse analizei au fost considerate reprezentative pentru respectivele perioade. La nivelul ntre ii perioade analizate! activul ntreprinderii a nre istrat o cre"tere continu! cre"tere realizat at#t pe seama activelor imobilizate! c#t "i pe cea a activelor circulante $cu e%cepia ultimului an! c#nd activele circulante au nre istrat o oarecare scdere&. Ponderea activelor imobilizate n total activ a rmas n permanen sub valoarea de referin de 60%! apropiindu-se de aceasta considerabil n '((). *inamica ratei activelor imobilizate a fost fluctuant! nre istr#ndu-se o cre"tere n '((' fa de '((+ $++,!()-&! urmat de o scdere n '((. "i o nou cre"tere n '((). /ivelul ratei precum "i indicatorii ce reflect dinamica acesteia sunt prezentai n tabelul nr. Se pune n continuare problema stabilirii cauzelor care au determinat nivelele! respectiv dinamica nre istrate aferent perioadei analizate! a aprecierii msurii n care nivelul "i dinamica ratei corespund cu nevoile firmei "i 0 dac este cazul 0 a lurii unor msuri de corecie. 1abel nr. 2ata activelor imobilizate
/r.rd. Specificare3 an + Active imobilizate nete(Ai) ' Variaia absolut a Ai . Indice de crestere al Ai ) Activ total 6 Variaia absolut a At , 4ndicele de crestere a activului total 8 Rata activelor imobilizate(Rai) 7 Variaia absolut a 2ai 9 4ndicele de crestere a ratei +( Valoarea optima ++ Indicele de cretere al CA 2ai : $Ai;At&%+(( '((' 1.359.794 66,.,7( +,9!.'3.058.908 9,'.)(( +)6!9(44,45% ,!+6++,!(),(153,41% '((. 1.602.536 ')'.8)' ++8!764.159.393 +.+((.)76 +.6!9738,53% -6!9.7,!,8,(102,59% '(() 2.736.696 +.+.).+,( +8(!884.847.778 ,77..76 ++,!6656,45% +8!9'+),!6',(101,09% L4*52 47.553.023 ).',..'9' +(9!7663.832.256 7.8(6.7)( ++6!8974,50% -)!(.9)!78,(190,73%

<n mod evident! modificarea ratei activelor imobilizate de la un an la altul s-a putut realiza numai pe fondul e%istenei unei diferene ntre indicele de cre"tere al activelor imobilizate "i indicele de cre"tere al activului total $dac activele imobilizate "i activul total ar fi nre istrat acela"i indice de cre"tere! proporia dintre valorile lor nu s-ar fi modificat&. 1abelul nr. permite realizarea unei comparaii ntre indicii de cre"tere ai celor doi indicatori economico 0 financiari $Ai "i At&. Se poate observa c acolo unde indicele de cre"tere al activelor imobilizate a dep"it indicele de cre"tere al activului total! rata activelor imobilizate a crescut "i invers. <n aceste condiii! pentru a putea determina cauzele fluctuaiilor ratei activelor imobilizate! se pune problema evidenierii factorilor care au enerat decala=ele dintre indicele activelor imobilizate "i indicele activului total. Astfel! indicele activelor imobilizate a fost determinat de modificarea volumului acestor active de la o perioad la alta.
I =
Ai

Ai +(( Ai
+ (

>odificarea volumului activelor imobilizate de la o perioad la alta s-a realizat sub influena unor factori precum: - ac?iziia de utila=e! mobilier sau mi=loace de transport;

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro

- acordarea de aranii de bun e%ecuie pentru lucrrile e%ecutate; - amortizarea imobilizrilor corporale; - anularea unor aranii $ca urmare a ie"irii din termenul de aranie&. /u au avut loc modificri ale valorii terenurilor $v#nzri ; cumprri ; reevaluri! etc.& sau ale imobilizrilor necorporale. *e asemenea! nu au fost constituite sau desfiinate provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate. 4ndicele activului total a fost determinat de modificarea activelor totale de la o perioad la alta 0 at#t a activelor imobilizate c#t "i a activelor circulante. Astfel! fluctuaiile volumului activelor circulante $stocuri! creane! disponibiliti& au avut "i ele impact asupra ratei activelor imobilizate $n ultim instan! rata activelor imobilizate "i rata activelor circulante sunt complementare! modificarea valorii uneia implic#nd o modificare n contrapartid a valorii celeilalte&. *ac nivelul de referin de ,(- pentru rata activelor imobilizate are un caracter orientativ! o comparaie mai relevant o reprezint raportarea la nivelul mediu pe sector sau la situaia concurenilor. La nivelul anului '((.! rata medie a activelor imobilizate aferent sectorului construciilor din =udeul 1imi" era de 53,65%. Av#nd n vedere ns c aceast valoare medie a fost calculat pe baza situaiilor a aproape +'(( de ntreprinderi! se subliniaz e%istena unor diferene mari de la o ntreprindere la alta. <n aceste condiii! aprecierea nivelului "i dinamicii ratei activelor imobilizate la ntreprinderea DEF impune luarea n considerare a tendinelor care se manifest pe piaa de desfacere a ntreprinderii $evoluia "i caracteristicile cererii! strate iile puse n practic de ctre principalii concureni&! a strate iilor adoptate de ctre ntreprindere! dar "i a resurselor de care aceasta dispune. Astfel! un aspect relevant n analiz l reprezint faptul c piaa lucrrilor de construciimonta= din 2om#nia a nre istrat n perioada '((. 0 '(() cre"teri anuale medii de 8 0 9- $cre"terea n =udeul 1imi" fiind c?iar mai accentuat&. >ai mult! previziunile pentru perioadele urmtoare $'((6 0 '(+'& su ereaz o cre"tere medie anual a pieei construciilor la nivel mondial de apro%. 6- $cu "anse mari ca n 2om#nia s se pstreze un ritm de cre"tere superior&. 2itmul accentuat de cre"tere de pe piaa rom#neasc din prezent se nre istreaz n mare msur pe seama politicilor Guvernului "i ale Ancii /aionale $"i nu n ultimul r#nd pe seama cre"terii economice nre istrate&! care au contribuit la revi orarea cererii pe piaa lucrrilor de construcii 0 monta= $intrat n re res n perioada +999 0 '((+ datorit accesului dificil la surse de finanare&. Sporirea cererii a oferit firmelor posibilitatea unei cre"teri rapide! n msura n care au avut acces la mi=loacele te?nice! umane sau financiare necesare susinerii unei cre"teri a volumului de activitate. <n aceste condiii! sporirea volumului de active imobilizate ale ntreprinderii DEF pe seama unor msuri de mrire a capacitilor de producie ar fi =ustificat! n condiiile n care aceasta "i-ar fi%a ca obiectiv $cel puin& meninerea cotei de pia. Sporirea ratei activelor imobilizate s-ar produce numai n cazul n care cre"terea valorii nete a activelor imobilizate ar dep"i $ca ritm& eventuala cre"tere a activelor circulante. <ntreprinderile concurente care au dispus de resurse financiare suficiente! au realizat investiii masive n vederea cre"terii volumului "i calitii capacitilor de producie. 5ste "i cazul liderului de pe pia! care n '(() a nre istrat o rat a activelor imobilizate de 8)!6- $n condiiile n care n '((+! c#nd cererea pe pia era mult mai redus! activele imobilizate aveau o proporie n bilanul acestuia de numai .7!.8-&.

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro

Rata activelor imobilizate


7(!((,(!((valori )(!(('(!(((!(('((' '((. '(() L4*52 erioa!a !e analiz" fi . nr. 2ata activelor imobilizate 4nformaii suplimentare pot fi obinute din analiza dinamicii structurii activelor imobilizate. *ac sporirea ratei activelor imobilizate s-a realizat pe seama realizrii de investiii de natur s amelioreze capacitile de producie! av#nd n vedere condiiile pieei! ea ar putea fi =ustificat. Situaia ar putea fi alta ns! dac rata activelor imobilizate a sporit pe seama unei cre"teri al imobilizrilor financiare $ araniilor oferite de ntreprindere pentru lucrrile realizate&. 1abel nr. 2ata imobilizrilor necorporale
/r.rd. + ' . ) 6 , 8 7 9 ++ +' +. +) +6 +, +8 2in : $4n;At&%+(( Specificare3 an #mobiliz"ri necor orale Variaia absolut a 4n Indice de crestere al In Activ total Variaia absolut a At 4ndicele de crestere a activului total Rata imobiliz"rilor necor .(Rin) Variaia absolut a 2in 4ndicele de crestere al 2in Active imobilizate nete(Ai) Variaia absolut a Ai 4ndice de crestere al Ai rata imob.nec.(rin) Variaia absolut a rin 4ndicele de crestere al rin Indicele de cretere al CA rin:$4n;Ai&%+(( '((' '((. 0 0 ( ( 3.058.908 4.159.393 9,'.)(( +.+((.)76 +)6!9(+.6!970,00% 0,00% (!(((!((1.359.794 1.602.536 66,.,7( ')'.8)' +,9!.'++8!760,00% 0,00% (!(((!((153,41% 102,59% '(() 0 ( L4*52 88 77

8)!6(6,!)6))!)6.7!6.'((' '((. '(() L4*52

4.847.778 63.832.256 ,77..76 7.8(6.7)( ++,!66++6!890,00% 0,00% (!(((!((2.736.696 47.553.023 +.+.).+,( ).',..'9' +8(!88+(9!760,00% 0,00% (!(((!((101,09% 190,73%

1abelul nr. reflect ponderea imobilizrilor necorporale n total active imobilizate! respectiv n total activ! la nivelul perioadei '((' 0 '((). Se poate observa c rata imobilizrilor necorporale este nul pe ntrea a perioad analizat. >otivulH <ntreprinderea nu a avut n estiune nici un fel de imobilizri necorporale $nici mcar complet amortizate&.

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro

Ium poate fi apreciat acest aspectH B alternativ o reprezint compararea cu situaia liderului. Ji n cazul acestuia! imobilizrile necorporale $c?eltuieli de cercetare 0 dezvoltare! pro rame informatice! etc.& au fost practic ine%istente. Pe de alt parte! trebuie avut n vedere c n decursul perioadei supuse analizei! au intrat pe pia mai multe ntreprinderi cu capital strin $mai ales italian&! care au reu"it s cucereasc rapid importante cote de pia. Sursa avanta=ului lor concurenial a fost reprezentat $pe l#n importantele resurse financiare de care au dispus& de te?nolo iile moderne de producie utilizate! n mare parte rezultat al activitilor proprii de cercetare 0 dezvoltare. >ai e%act! inovaiile introduse de aceste firme n termeni de materiale utilizate n e%ecuia lucrrilor! metode de or anizare a "antierelor! le-au permis reducerea timpului "i a costurilor de e%ecuie. Ar fi fost preferabil ca ntreprinderea DEF s investeasc mai mult n activiti de cercetare 0 dezvoltareH <n mod evident! aceasta ar fi implicat atra erea de personal calificat $deci suportarea unor c?eltuieli salariale suplimentare&! un consum suplimentar de materiale! c?eltuieli de or anizare a activitilor de cercetare. /u n ultimul r#nd! introducerea n practic a unor eventuale inovaii ar fi necesitat timp. *ispun#nd de resurse limitate! ntreprinderea le-a alocat n vederea susinerii unei cre"teri e%tensive! pe termen scurt! n ncercarea de a-"i pstra cota de pia $pe termen scurt! activitatea de cercetare 0 dezvoltare i-ar fi permis probabil n cel mai bun caz o cre"tere a profitabilitii! cu preul unei restr#n eri a volumului de activitate 0 din lipsa de resurse&. Ar fi fost necesar ca ntreprinderea s investeasc n pro rame informatice $pentru eviden "i estiune financiar 0 contabil! proiectare sau calcul de costuri&H *e vreme ce ea nu a fcut deloc astfel de investiii n perioada '((+ 0 '(()! vec?imea! respectiv calitatea pro ramelor de care dispune sunt evidente. Iert este c! av#nd n vedere volumul de activitate destul de ridicat al ntreprinderii! eventualele c?eltuieli cu astfel de investiii nu ar fi pus probleme reale de finanare. Krmrind situaia liderului! se observ c "i n acest caz investiiile n imobilizri necorporale au fost practic nesemnificative. *e vreme ce liderul a reu"it aproape s-"i dubleze cifra de afaceri la nivelul ultimului an! se poate considera c aceast strate ie este corectH 1abel nr. 2ata imobilizrilor corporale
/r.rd. + ' . ) 6 , 8 7 9 ++ +' +. +) +6 +, +8 2ic : $4c;At&%+(( Specificare3 an #mobiliz"ri cor orale Variaia absolut a 4c Indice de crestere al Ic Activ total Variaia absolut a At 4ndicele de crestere a activului total Rata imob.cor orale(Ric) Variaia absolut a 2ic 4ndicele de crestere al 2ic Active imobilizate nete(Ai) Variaia absolut a Ai 4ndice de crestere al Ai rata imob.cor orale(ric) Variaia absolut a ric 4ndicele de crestere al ric Indicele de cretere al CA ric:$4c;Ai&%+(( '((' '((. 1.164.687 1.453.401 )6'.(9) '77.8+) +,.!))+')!893.058.908 4.159.393 9,'.)(( +.+((.)76 +)6!9(+.6!9738,08% 34,94% )!(9-.!+.++'!('9+!881.359.794 1.602.536 66,.,7( ')'.8)' +,9!.'++8!7685,65% 90,69% -.!(76!()9,!6.+(6!79153,41% 102,59% '(() L4*52 2.511.135 46.414.102 +.(68.8.) ..,)(.)78 +8'!87+(7!6+4.847.778 63.832.256 ,77..76 7.8(6.7)( ++,!66++6!8951,80% 72,71% +,!7,-)!77+)7!')9.!8+2.736.696 47.553.023 +.+.).+,( ).',..'9' +8(!88+(9!7691,76% 97,60% +!(,-+!'(+(+!+897!87101,09% 190,73%

La sf#r"itul anului '(()! valoarea net a imobilizrilor corporale dep"ea '!6 milioane 2B/; rata imobilizrilor corporale dep"ea la r#ndul ei nivelul de 6(- $din totalul activului&. Lluctuaiile ratei activelor imobilizate $reflectate n tabelul nr.& s-au nre istrat pe fondul derulrii urmtoarelor fenomene: - ac?iziia! dar "i v#nzarea ; casarea de imobilizri corporale @@@.levier.ro Arndescu 0 Blariu *aniel contactClevier.ro

- amortizarea imobilizrilor corporale $evident! cu e%cepia terenurilor&. /u au avut loc reevaluri ale imobilizrilor corporale! nici v#nzri ; cumprri de terenuri. <n final! s-a nre istrat o sporire continu a valorii nete a imobilizrilor corporale! ca efect a faptului c intrrile au dep"it n permanen ie"irile "i amortizarea. 5ste nivelul de 6+!7(- al ratei imobilizrilor corporale n totalul activului net corespunztorH <n cazul liderului $care susine un volum de activitate semnificativ mai ridicat&! rata este mult mai ridicat. *e asemenea! n cazul liderului se remarc o pondere superioar a imobilizrilor corporale n totalul activelor imobilizate nete. *in punct de vedere strate ic! liderul se afl ntr-o situaie avanta=oas $el deine o cot important de pia! av#nd o putere mare de ne ociere cu partenerii&. Se impune ns luarea n considerare "i a msurii n care modul de investire a surselor de finanare este eficient n termeni de randament financiar. Practic! aproape 86- din sursele de finanare $pasivul& de care liderul dispune sunt investite n imobilizri corporale $mi=loace de producie&. 2entabilitatea economic asociat acestor resurse este relativ redus $)!.6- - cu mult sub rata dob#nzii "i c?iar a inflaiei&. <n dinamic! rata imobilizrilor corporale aferent ntreprinderii DEF a sporit semnificativ la nivelul anului '(() $+)7!')-& n total activ! pe fondul cre"terii imobilizrilor corporale nete! respectiv reducerii volumului activelor circulante $practic! imobilizrile corporale au fost elementul care a susinut cel mai consistent cre"terea activului la nivelul anului '(()&. Apel#nd la comparaia cu liderul! se observ c n cazul acestuia rata imobilizrilor corporale a sczut. *e asemenea! modificarea structurii activului n favoarea imobilizrilor corporale a avut asociat o reducere a indicatorilor de randament $profitabilitate "i rentabilitate&. Iifra de afaceri a sporit sensibil! ns insuficient pentru a se asi ura meninerea randamentului imobilizrilor corporale din '((.. Pot fi apreciate nivelul "i dinamica ratei imobilizrilor corporale ca favorabileH /u! din punct de vedere al indicatorilor de randament; da! dac avem n vedere c se asi ur posibilitatea susinerii unui volum mai mare de activitate! pe o pia cu o cre"tere consistent. <n orice caz! obiectivele vizate de ntreprindere au fost n mod evident orientate ctre sporirea volumului de activitate n perspectiv! din moment ce sporirea imobilizrilor corporale s-a realizat cu eforturi financiare considerabile: - reinvestirea inte ral a profitului realizat! de-a lun ul ntre ii perioade analizate; - apelarea la credite bancare pentru investiii; - investiiile au consumat tot mai mult din fondul de rulment! a=un #ndu-se ca la nivelul anului '(()! la finanarea ac?iziiei de imobilizri corporale s participe surse ciclice. <n comparaia cu situaia liderului! trebuie inut cont de faptul c ponderea veniturilor din c?irii n total venituri aferente cifrei de afaceri este mult mai ridicat n cazul ntreprinderii DEF. Activitatea de nc?iriere $care de altfel este mai profitabil dec#t cea de construcii 0 monta=& implic n primul r#nd resurse aciclice $cldiri! utila=e& "i mai puin resurse ciclice $deci o rat a imobilizrilor corporale mai ridicat&. <n ceea ce prive"te imobilizrile financiare! acestea au constat la nivelul ntre ii perioade n aranii de bun e%ecuie acordate de ntreprindere clienilor. <ntreprinderea nu a deinut titluri de participare n capitalul altor societi! nici nu a acordat mprumuturi pe termen lun terilor. Iondiiile n care araniile amintite se acumuleaz sunt prezentate n continuare. Pentru lucrrile de construcii 0 monta= realizate! ntreprinderea acord aranii de bun e%ecuie $n eneral de + an&. Practic! ntreprindea se obli contractual ca n perioada de aranie! n cazul n care apar deteriorri ale obiectivelor de construcii realizate! s intervin n vederea remedierii. <n cazul unor clieni $n special cazul instituiilor publice&! ntreprinderea ofer inclusiv aranii bne"ti: dup recepia lucrrii! ea ncaseaz doar parial valoarea acesteia $9( 0 96-&! restul contraprestaiei rm#n#nd blocate ntr-un cont de aranii. La nivelul perioadei de aranie! ea nu poate dispune de sumele blocate! ele fiind nre istrate n bilanul contabil ca imobilizri financiare.

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro

1abel nr. 2ata imobilizrilor financiare


2if : $4f;At&%+(( /r.rd. + ' . ) 6 , 8 7 9 ++ +' +. +) +6 +, +8 Specificare3 an #mobiliz"ri $inanciare Variaia absolut a 4c Indice de crestere al Ic Activ total Variaia absolut a At 4ndicele de crestere a activului total Rata imob.$inanciare(Ri$) Variaia absolut a 2if 4ndicele de crestere al 2if Active imobilizate nete(Ai) Variaia absolut a Ai 4ndice de crestere al Ai rata imob.$inanciare(ri$) Variaia absolut a rif 4ndicele de crestere al rif Indicele de cretere al CA rif:$4f;Ai&%+(( '((' '((. 195.107 149.135 +().67, -)6.98' '+6!6)8,!))3.058.908 4.159.393 9,'.)(( +.+((.)76 +)6!9(+.6!976,38% 3,59% '!(,-'!89+)8!8'6,!'+1.359.794 1.602.536 66,.,7( ')'.8)' +,9!.'++8!7614,35% 9,31% .!(7-6!()+'8!.(,)!7,153,41% 102,59% '(() L4*52 225.561 1.138.833 8,.)', ,''.8+8 +6+!'6''(!,64.847.778 63.832.256 ,77..76 7.8(6.7)( ++,!66++6!894,65% 1,78% +!(8(!76+'9!88+9(!6,2.736.696 47.553.023 +.+.).+,( ).',..'9' +8(!88+(9!768,24% 2,39% -+!(,+!'(77!68'((!78101,09% 190,73%

Pondera imobilizrilor financiare $a araniilor& n total activ a fluctuat n =urul valorii de 6-. 4nterpretarea nivelului ratei trebuie fcut in#nd cont de cel puin ' factori: - Garaniile n discuie reprezint imobilizri de resurse pe durate de + 0 ' ani. 2esursele respective ar fi putut fi valorificate n diferite modaliti $cel puin prin constituirea de depozite bancare la termen! ceea ce ar fi adus o dob#nd superioar ratei inflaiei&. <n sc?imb! ele sunt diminuate sub efectul inflaiei. >ai mult! ntreprinderea apeleaz la credite bancare pentru a-"i finana activitatea $credite purttoare de dob#nd&. - Garaniile bne"ti apar cu precdere n relaia cu instituiile publice! care reprezint un client strate ic al ntreprinderii. Volumul de activitate al ntreprinderii este suplimentat substanial de lucrrile pentru aceast cate orie de clieni. Se impune de asemenea meniunea c ncasarea creanelor de la instituiile publice este mult mai si ur $comparativ cu alte cate orii de clieni&! iar durata de ncasare pentru cei 9(-96- din aceste creane $deci e%cept#nd araniile& este n eneral redus $fc#ndu-se decontri inclusiv nainte de recepia final a lucrrii&. <n final! araniile enereaz pe de-o parte un cost pentru ntreprindere! cost aferent unei imobilizri de resurse pe o perioad relativ lun de timp. *in acest punct de vedere! ar fi de dorit ca nivelul lor $implicit nivelul ratei imobilizrilor financiare& s fie c#t mai redus. <n acela"i timp ns! e%istena la un moment dat a araniilor denot un anumit nivel de activitate realizat anterior n relaia cu instituiile publice. Acest nivel de activitate are asociat un anumit rad de profitabilitate $trebuie avut n vedere inclusiv efectul economiilor de scar! susinut de un volum de activitate sporit&. Astfel! n ultim instan! aprecierea nivelului ratei imobilizrilor financiare va trebui s se bazeze pe aprecierea raportului dintre costul araniilor "i profitabilitatea asociat lucrrilor e%ecutate pentru instituiile publice. Se observ c rata imobilizrilor financiare este mai redus n cazul liderului. Aici! compoziia imobilizrilor financiare a fost mai variat 0 incluz#nd aranii! dar "i titluri de participare "i mprumuturi. Av#nd n vedere c "i pentru lider! instituiile publice reprezint un client important! ar fi relevant cunoa"terea unor informaii le ate de araniile acordate de acestea $durat "i procent 0 informaii necunoscute&.

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro

%oncl&zii c& rivire la nivel&l 'i !inamica ratei activelor imobilizate *up cum s-a artat! nivelul ratei activelor imobilizate este apropiat nivelului mediu nre istrat pe sector! ns inferior nivelului corespunztor liderului $"i probabil "i ma=oritii concurenilor cu capital strin! care dispun de resurse financiare importante&. S-a artat c el depinde n mod direct de politica de investiii a firmei! respectiv de volumul de active imobilizate. 1rebuie avut n vedere ns c volumul de active circulante nre istrat la un moment dat influeneaz n e al msur nivelul ratei activelor imobilizate 0 volum care n ultim instan depinde de eficiena estiunii activelor circulante $stocuri! creane "i disponibiliti&. <n condiiile de pia descrise anterior! o pondere ma=oritar a activelor imobilizate poate fi apreciat ca fiind favorabil! at#ta timp c#t acestea sunt constituite cu preponderen din imobilizri corporale. *e asemenea! tendina de cre"tere a ratei activelor imobilizate se apreciaz ca fiind favorabil! ntruc#t se bazeaz pe doi factori cu influen pozitiv asupra ntreprinderii: - ameliorarea capacitilor de producie! at#t aferent activitii de construcii 0 monta=! c#t "i activitii de nc?iriere! ceea ce ar putea permite firmei n viitor sporirea volumului de activitate! a volumului de profit! a ratei de profitabilitate $pe baza efectului economiilor de scar! a eventualelor beneficii obinute n ne ocierile cu partenerii de afaceri 0 ca urmare a cre"terii puterii de ne ociere&; - reducerea nivelului activelor circulante! ca urmare a ameliorrii estionrii acestora. Se apreciaz ca ne ativ faptul c rata imobilizrilor necorporale este nul $respectiv c ntreprinderea nu realizeaz activiti de cercetare 0 dezvoltare! sau nu "i actualizeaz dotrile n materie de pro rame informatice& 0 cu efecte directe asupra costurilor de producie. 2ata imobilizrilor financiare este apreciat ca fiind normal! at#ta timp c#t nivelul araniilor este impus n mare msur de instituiile publice! iar aceste instituii reprezint un client de care ntreprinderea nu se poate lipsi. Se pune ns n discuie dac ntr-adevr instituiile publice reprezint un client indispensabil. <n ultima perioad! ntreprindea a acceptat niveluri sczute de profitabilitate n relaia cu aceste instituii! pentru a reu"i s-"i asi ure o cerere suficient 0 de natur s-"i poat acoperi pe termen scurt costurile fi%e ridicate $n primul r#nd cele de personal&. Kn calcul detaliat ar putea releva c ar fi mai avanta=oas reducerea colaborrii cu acestea! respectiv reducerea n paralel a personalului sau realizarea unor eforturi pentru atra erea de cerere din alte surse.

(vol&)ia *tr&ct&rii activelor imobilizate


+'(!((+((!((valori 7(!((,(!(()(!(('(!(((!(('((' '((. '(() L4*52 erioa!a !e analiz" rata imob.nec.$rin& rata imob.corporale$ric& rata imob.financiare$rif&

@@@.levier.ro

Arndescu 0 Blariu *aniel

contactClevier.ro