Sunteți pe pagina 1din 21

Daniela Cucu Florina Ionescu

Mihaela $erbanescu Carmen Maria Buzea Nicoleta Costache

pentru clasa a Ill-a

Daniela Cucu Florina Ionescu

Mihaela ~erbanescu

Carmen Maria Buzea Nicoleta Costache

Culegere de matematica

pentru clasa a III-a

Teste sumative ~i finale cu descriptori de performanta

Editura Patru Anotimpuri ·

Nuinere naturale

de la o la I

ooo

Numere naturale de la 0 la 100

w 1. Numara in intervalele:

a)

b) de la 92 la 79 .

de la 28 la 41 ;

W

2. Serie numerele:

 
 

a) mai mari decat 58 9i mai mici decat 71 ;

b) mai mart sau egale cu 88 9i mai mici decat 96;

c) mai mart decat 19 9i mai mici sau egale cu 31;

d) cuprinse intre 68 ~i 76 .

 

W

3. Subliniaza numerele pare 9i incercuie9te-le pe cele impare:

 

28; 57; 35; 24; 30; 46; 51; 89; 98; 61;

16.

W

4.

Serie

predecesorul 9i succesorul numerelor :

 

70

99

38

20

90

59

W

5 . Serie toate numerele de doua cifre care au: ~

a) cifra unitatilor 8;

b) cifra zecilor 6;

c) suma cifrei zecilor 9i a unitatilor egala cu 14;

d) cifra unitatilor cu 4 mai mare decat cifra zecilor;

e) cifra zecilor cu 3 mai mare decat a unitatilor.

7

W

6. Serie eel inai mare numar de:

a) doua cifre consecutive;

b) doua cifre pare consecutive;

c) doua cifre impare consecutive;

d) doua cifre distincte;

e) doua cifre identice.

w

7. A~aza in ordine crescatoare numerele:

24;

15; 78; 34; 58; 70; 29; 94; 7; 71.

w

8. A~aza in ordine descrescatoare numerele:

9;91; 99; 49; 95; 72; 34; 24; 88; 75.

w 9. Fune semnele sau numerele potrivite:

a)

48

O 39

b) DD = DD

76098

DD< 76

37

O 35

DD> 57

62.0

68

DD< DD

35035

DD>DD

W10. Serie toate numerele de forma ab , ~tiind ca:

a)

b)

a+

b =

a- b =

12;

2.

wl 1. Serie in ordine descrescatoare toate

fre distincte care se pot forma cu cifrele: 7; 0; 2; 9.

numerele de doua ci-

w12. Serie ca o suma de zeci ~i unitati numerele:

86; 37; 92; 40; 79;98.

w13. Serie cate trei numerele consecutive cu:

47;

93;

x+l9;

a+9;

8

a-8.

'i'l4. Descopera regula ;;i continua ;;irurile cu inca 5 numere:

a)

29; 33; 37;

b)

91; 82; 73;

c) 38; 43; 33; 38;

d) 79; 83; 74; 78;

e) 100; 95; 92; 87.

Numerele naturale de la 0 la 1 000

Citirea si scrierea numerelor naturale mai mici decat 1 000

,

'i'l5. Numara in intervalele:

a)

289 ~

302;

 

c) 420 ~

407;

b)

702

693;

d) 898

910 .

w16. Serie vecinii numerelor:

 

900;

559;

200;

401;

899;

600.

'i'l7. Numara din 20 in 20:

a) de la 680 la 800;

b)

de la 310 la 430 .

'i'18. Serie 5 numere de trei cifre ;;tiind ca suma cifrelor fiecaru-

ia este 14.

'i'19. Determina numarul care are cifra unitatilor 2, cifra zecilor

cu 2 mai mare deceit cifra unitatilor ;;i cifra sutelor 6.

'i'20. Afla numerele de forma abc , ;;tiind ca:

a+ b + c a+ b a+

=22

= 16 c = 13

9

c£>21. Serie rasturnatele numerelor:

468~347; 582; 949; 375; 808; 123; 444; 642; 501.

c£>22. Separa intr-un tabel numerele pare ~i impare din ~irul:

942; 249; 856; 485; 987;448; 570; 951.

c£>23. Care numere de trei cifre au cifrele impare, diferite ~i sunt

mai mici decat 500?

c£>24. Care numere de forma abc au suma cifrelor 16?

c£>25. Serie numerele de trei cifre mai mici decat 500 cu cifrele pare ~i diferite.

c£>26. Formeaza toate numerele de forma abc cu cifrele:

2; O; 8;

7.

c£>27. Serie numerele corespunzatoare:

ill

s

z

u

ill

s

z

u

ill

s

z

u

c£>28. Continua ~irul conform regulii descoperite:

a) 788; 792; 796;

b) 210; 220; 231; 243;

c) 500; 490; 479; 467;

c£>29. Determina numerele de forma abc care sunt cu 297 mai

mari decat rastumatul sau ;;i au cifra unitatilor cu 2 mai mica decat cea a zecilor.

10

~30. Determina numerele de forma abc care sunt cu 297 mai mari decat rasturnatul sau §i au cifra unitatilor cu 2 mai mare decat cea a zecilor.

Seda numarul x + 798 . Serie 3 numere consecutive cu el.

~31.

32. Serie urmatoarele numere:

a) eel mal mic §i eel mai mare numar de 3 cifre distincte ;

b) eel mai mic §i eel mai mare numar de 3 cifre pare;

c) eel mai mic §i eel mai mare numar de 3 cifre impare;

d) eel mai mic §i eel mai mare numar de 3 cifre identice;

e) eel mai mic §i eel mai mare numar de 3 cifre pare conse- cutive; eel mai mic §i eel mai mare numar de 3 cifre impare con- secutive.

f)

Cate zeci sunt in numer ele: 240; 720; 980 ; 190; 800; 580.

~33.

~34. Sa se determine toate numerele de forma abc , cu a, b, c

cifre distincte pentru care are loc egalitatea:

-

abc -

-

cba = 594.

~35. Serie toate numerele naturale de 3 cifre care au cifra zeci-

lor cu 3 mai mare decat cifra unitatilor, iar cifra sutelor egala cu suma dintre cifra zecilor §i a unitatilor.

~36. Sa se determine toate numerele de forma abc , §tiind ca:

a+b+c=l9 .

~37. Gase§te regula de formare a

mere naturale §i apoi completeaza la fiecare inca 3 elemente .

urmatoarelor §iruri de nu-

18;

b)2;4 ; 1;8; 16;4;

a)

5;

5;

4;

8;

6;

11

w38. Sa se determine eel mai mic ~i eel mai mare numar natu -

ral de 3 cifre impare consecutive, ~tiind ca suma cifrelor sale es- te 21. Care sunt celelalte numere naturale de 3 cifre ce se pot forma cu aceste cifre?

-~

-

1

w39. Determina toate numerele naturale de trei cifre care au

cifra unitatnor cu 2 mai mare decat cifra sutelor, iar cea a zecilor egala cu suma dintre cifra unitatilor ~i cifra sutelor.

d~

e~.

w40. Mihai, intrebat de prietenul sau la ce numar e casa lui,

raspunde:

Serie:.~

a) este un numar de 3 cifre;

b) cifra unitatilor este 1, cifra sutelor este cu 5 mare ~i cifra zecilor este cu 2 mai mare decat cea a unitatilor;

c) suma cifrelor este 10.

Ce numar are casa lui Mihai?

Compararea numerelor

41. Compara perechile de numere:

A~az.s.'

A~

~

:

269

~i 199;

929 ~i 241,

621

~i 627;

485

~i 458;

365 ~i 385;

348

~i 279.

W42. A~aza in ordine crescatoare numerele:

a) 285; 728; 280; 510; 739; 102; 269; 37. b) 850; 59; 385; 538; 859; 895; 199; 358.

W43. A~aza in ordine descrescatoare numerele:

~285; 548; 194; 230; 988; 159; 979;419.

b) 75; 736; 763; 673; 347;485; 548; 743.

Fixe~

W44. Gase~te numerele de forma abc cu cifrele consecutive.

12

d:r~

<£>45. Determina multimea cifrelor, care puse in locul literei, fac adevarate scrierile:

a)

Sal> 565;

b) b98

~ 798;

8t7 > 858;

332

< 33d;

7c7 < 758;

695

> i87.

<£>46. Seda numarul ,, n + 247". Serie 4 numere naturale

cutive cu el.

conse-

<£>47. Serie toate numerele de trei cifre pare consecutive.

<£>48. Serie toate numerele de forma szu cu cifre impare conse- cutive.

<£>49. A9aza in ordine crescatoare numerele care se pot forma cu cifrele 4, 0, 7 scrise o singura data.

<£>50. A~aza in ordine descrescatoare numerele care se pot forma cu cifrele 9, 0, 3 luate o singura data.

<£>51. Gase~te patru numere de trei cifre care adunate cu ras- turnatele lor dau suma:

a) 989;

b) 767.

Aproximari la zeci

52. Fixeaza pe axa numerele: 56; 75; 91; 98; 64.

50

60

52. Fixeaza pe axa numerele: 56; 75; 91; 98; 64. 50 60 70 80 90 100

70

80

90

100

<£>53. Un corp de mobila costa 863 lei. Ionel are 870 lei ~i Mioara are 860 lei. Care dintre ei poate cumpara corpul de mobila?

13

W54. Pentru un cadou, Mircea s-a orientat la doua bijuterii: una

care costa 928 lei ~i alta de 832 lei. El are 900 de lei. Pe care dintre bijuterii o poate cumpara?

~ 63. ::::-0~

W55. Aproximeaza pana la zece, prin adaos sau lipsa, numerele:

37; 562; 93; 78; 454; 212; 25; 736; 885.

W56. Serie ~ase numere care pot fi aproximate la 990.

Aproximari la sute

57. Fixeaza pe axa numerele: 380; 459; 820; 890 650; 580; 413.

300

400

500

600

700

800

900

W58. Aproximeaza pana la sute, prin adaos sau prin lipsa, nu- merele: 175; 848; 349; 429; 781; 295; 517; 623.

W59. Aproximand la sute, prin adaos, numarul elevilor care au

plecat in tabara la mare, in vacanta de vara, din Pite~ti, s -a anuntat un numar de 800 de elevi. Cati elevi puteau fi?

W60. Aproximeaza pana la zeci ~i apoi pana la sute, prin lipsa sau prin adaos, numerele: 485; 728; 632; 375; 193; 668.

Ser:~

W61. Un casetofon costa 730 de lei, iar o imprimanta costa 200

lei. Mioara are 900 de lei. Poate sa -~i cumpere cele doua obiecte? Cati lei ii mai trebuie?

W62. Un televizor costa 720 de lei ~i un joc costa 780 de lei. Mircea are 750 de lei. Ce obiect va putea sa-~i cumpere: unjoc sau un televizor?

14

w63. Completeaza tabelele:

a)

Numarul

s

z

u

b)

s

z

u

Numarul

589

5

0

3

713

9

0

0

907

8

7

5

328

4

8

0

~erele:

64. Serie numerele corespunzatoare

a)

300

+ 50 + 7 =

b) 700 + 20 + 9

=

900

+

8

=

300

+ 90

+ 5 =

600

+ 70

=

600 + 40 + 2 =

100

+ 50 + 2 =

900 +

3 =

w65. Descompune intr-o suma de sute, zeci ~i unitati numerele:

463; 805; 928; 107; 510; 283; 718; 603; 110; 947.

w66. Completeaza cu cifrele corespunzatoare descompunerile:

aJ

503

= 500 + 70

+ 0:

bJ 030= 800 +DD+ l;

cJ

900 =I

I

I

I+ 30 + 7;

d)

003

=

100 + 0 + o.

Exercilii 'i probleme

w67. Serie toate numerele respectand cerintele:

a) mai mari decat 489 ~i mai mici decat 502;

b) mai mari sau egale cu 197 ~i mai mici deceit 210;

c) 418 < X< 423;

3~a

982;

e) 798 <a~ 803;

d) 977 ~ X<

f) 229 ~ a~ 234.

15

'i'68. Serie toate numerele care au cifra unitatilor 8, a zecilor 5

§i cea a sutelor mai mica sau egala cu 5.

'i'69. Serie numerele pare cuprinse intre 200 §i 300 care au su-

ma cifrelor 10.

'i'70. Cauta toate numerele impare cuprinse intre 800 §i 900

care au suma cifrelor 16.

c£'71. Serie toate numerele de forma abc , §tiind ca:

b=a+c=7.

72. Care sunt numerele de 3 cifre care se pot forma cu cifrele: 0;

8;

5;

7 §i au,

pe rand:

a) toate cifrele distincte (diferite);

b) eel putin doua cifre egale;

c) eel putin doua cifre diferite.

Compa:-~

~~

c£'73. Continua §irul cu inca 5 numere conform regulii desco-

perite:

99; 110; 121; 132;

c£'74. Mama ii cumpara lui Gigel o carte cu pove9ti. I-o da §i-i

cere sa-i spuna cate pagini are cartea, §tiind ca:

a) este un numar de trei cifre;

b) prima cifra (a unitatilor) este cu 4 mai mica decat a treia

§i cu 2 mai mica decat a doua;

c) suma cifrelor numarului este 12.

Ce raspuns trebuie sa dea Gigel? Sa-1 ajutam!

16

Teste de evaluare

A. Curriculum: nucleu sau nucleu aprofundat

Capacitatea: lntelegerea numarului

~i a notatiei aeestuia

Subcapacitatea: a) eitirea, serierea ~i determinarea nume- relor naturale de la 0 la 1 000; b) eompararea ~i ordonarea numerelor naturale de la 0 la

~i

1 000.

Subiecte:

1. Numara in intervalele eerute:

a) 798-+ 810;

b) 302 -+ 289;

e)

1 000 -+ 989 .

2. Serie veeinii numerelor: 700; 349; 999; 809;

800.

199; 400; 209;

3. Compara pereehile de numere : 348 ~i 521 ; 931

592; 834 ~i 819;

454

~i 454;

725 ~i 727 .

~ i 699 ; 573

~i

4. A~aza in ordine crescatoare numerele :

435; 985; 457; 935; 174; 429; 138; 99.

5. A~aza in or dine descrescatoare numerele :

199; 233; 228; 397; 379; 857; 867; 179.

~i-i

6. Aproximeaza prin lipsa sau prin adaos pana la:

a)

zeci ;

b) sute

numerele: 231 ; 458; 397; 928; 547; 734.

7. Descompune in sume de

sute, zeci ~i unitati

nume r e l e :

801; 925; 730; 178; 307; 528.

8. Serie numarul de forma abc , ~tiind ca:

1. a + b + c = 20;

2.

a+

c = 12;

3.

b + c = 13.

17

Descriptori de performanta

Foarte bine

cu

Bine

• scrie cu rn;mrinta nu-

Suficient

cu

scrie

numerele

u;mrinta

u9urinta

naturale merele naturale de la numerele naturale de

scrie

de la

0

la

1 000,

in

0

la

1

000,

in

inter-

la 0 la 1 000, in inter-

intervalele cerute;

valele cerute.

 

valele cerute, cu cate- va erori;

• identifica

vecinii

• identifica

vecinii

• identifica vecinii nu-

numerelor date;

 

numerelor date;

merelor date, cu 2-3

 

erori;

• compara

corect

• compara corect pere-

• compara perechile de

perechile de nu - chile de numere, folo -

numere, folosind sem-

mere, folosind sem - sind semnele ,,< ", ,,>",

,,=" cu o singura eroa- re;

nele ,,< ",

,,>", ,,=";

nele

mai multe erori;

,,<",

,,>",

,,-

"

'

cu

ordoneaza cres- • ordoneaza crescator ordoneaza crescator

descres- sau descrescator nu- sau descrescator nu-

merele mai mici decat merele mai mici decat

1 000, cu mai multe ezitari 9i modificari; aproximeaza la zeci

ca.tor numerele mai

mici decat 1 000;

cator sau

1 000, cu mici ezitari;

aproximeaza cu

aproximeaza

cu

exactitate

la zeci

exactitate la zeci sau sau la sute, prin lipsa

sau

la

sute,

prin

la sute, prin lipsa sau sau adaos, numerele

lipsa

sau

adaos,

adaos, numerele date, date,

cu mai multe

numerele date;

 

cu 2-3 erori;

gre9eli;

descompune

co-

descompune

corect

rect in sute,

zeci 9i

in sute, zeci 9i unitati

descompune in sute, zeci 9i unitati cu mai

unitati

numerele

numerele date cu 0 multe gre9eli;

date;

afla corect valorile

singura gre9eala;

a fl a

corect

valorile

afla

corect

valoarea

celor

trei

litere

9i

celor trei litere dar nu lui a 9i b prin scadere;

scrie

corect

numa -

scrie rn.imarul cerut.

nu -1

afla

pe

c

9i

nu

rul cerut.

scrie numarul cerut.

18

Se rie ~.

Desc~--.1

B. Curriculum: extins

Capacitatea: intelegerea numarului ~i a notatiei acestuia

Subcapacitati:

a)

citirea,

scrierea ~i determinarea nume-

relor naturale de la 0 la 1 000;

b) compararea ~i ordonarea numerelor naturale de la 0 la

1 000.

Subiecte:

1. Serie toate numerele naturale care puse in locul lui ,,n" fac adevarate scrierile:

a)

797

< n ~ 812;

b)

508 < n < 520;

c)

156 ~ n~

162;

d)

698

n

~ 708 .

2. Serie cu litere numerele: 818; 517; 408; 540; 117; 319.

3. Serie trei numere pare consecutive cu numarul ,,x + 298".

4. Gase~te cifre potrivite pentru a obtine propozitii adevarate :

904

< 90

9

730=1

I

I

I I

I

I< I

I

I

846

> 809

I

I

I

l>O

I I

I

I=I

I

I

5. Descopera toate numerele impare, cuprinse intre 400 ~i 500 a caror suma a cifrelor este 12.

6. Serie in ordine crescatoare toate numerele de 3 cifre care se

pot scrie cu cifrele: 1, 9, 0, 4, luate o singura data.

7. Descompune in suma de sute, zeci ~i unitati numerele:

-~""":

~i

601; 452; 280.

19

Descriptori de performanta

Foarte bine

• scrie cu w;mrinta cu cifre sau litere,

n umerele de la 0 la

Bine

Suficient

cifre sau li-

cifre sau litere, nume- tere, numerele de la 0

• scrie cu u 9urinta cu

scrie cu

rele de la 0 la 1000, la 1000, respectand

1 000, respectand respectand intervalele intervalele indicate, cu

intervalele indicate; indicate,

cu

putine

mai multe grqeli;

gre9eli;

• scrie corect doua nu- • scrie corect un sin-

scrie

numere pare con- mere pare consecutive gur numar par con-

secu tive cu eel d a t;

completeaza

cores-

corect

trei

cu eel da t;

secutiv cu eel dat;

• completeaza,

co-

completeaza

corect,

rect,

corespunzator

corespunzator

sem- punzator

semnelor

semnelor

existente,

nelor

existente,

toate existente, toate patra-

toate

patratelele patratelele libere, cu telele libere, cu mai

libere;

mici erori; multe erori;

toate

cele 5 solutii pentru

descopera

• descopera 3-4 solutii din cele 5 posibile;

descopera

din cele 5 posibile;

1-2

solutii

numerele

impare

 

cerute;

gase9te

toate

nu-

• gase9te toate nume- • gase9te numerele ce-

merele

cerute

9i

le

rele cerute 9i le a9aza rute 9i le a9aza corect

a9aza

corect

des-

corect descrescator, cu

descrescator, cu mai

crescator;

cateva omisiuni; multe omisiuni;

descompune

 

co-

• descompune in sume descompune in sume

rect numere le date .

de sute, zeci 9i unitati

numerele date. numerele date.

de sute , zeci 9i unitati

20

Cuprins

cuvANT iNAINTE

 

5

I.

Num ere

naturale de la 0 la I 00 0

7

 

N

um ere

n aturale de la 0

la 100

7

N

umere le n atural e

de la

0 la 1 000

9

Ci tir ea ~i sc ri erea num ere l o r n a t u ra l e m ai m i ci deca t 1 0 00

9

Comp arare a num er el or

12

A pro x im ari

la

zec i

13

Ap rox im ari la sute

14

Exer ci\i i ~i probl em e

15

Teste de ev aluare

17

2. Numere naturale de la 0 la I 000 000

21

O

rdine ~i c las e

2 1

Num ere

scrise

cu pa tru ci fre

21

N umer e sc ri se c u m a i mul te cifre

22

 

Sc rierea ~i numirea num er e lo r de m ai multe cifre

23

Co mpar area num ere lor

24

Co mpun erea ~i d esco mpun erea num ere lo r natu rale

25

A

proxim ar i

 

2 6

Tes te de evaluare

 

26

3. Adunarea ~i sciiderea numerelor de la 0

la JO 000

31

 

dunar e a

A ~i

sc ad e r ea

num ere l or

n at u rale

pan a l a 1 000

3 1

A ~i scaderea

dunarea

num ere lor de la 0 la 10 0 00

36

P

roba adun a rii ~i a sc iiderii

 

3 9

A

fl are a term e nului n ec un osc ut

41

Problem e de adun are ~i sc adere

42

A

dunare a ~i sc ad erea c u ace la~ i num ar

 

44

4.

fnmul(irea numerelor naturale mai mici decat 100

45

 

A

dunarea re petata de

term eni eg ali

 

4 5

O

pera tia de lnmul t ire - proprie tati

4 6

lnmultirea cand

unul din fa cto ri

este

2

4 9

Inmul tirea

cii nd

unu l din factori

este

3

50

Inmultir ea

ca nd

factor i este

4

,

52

Inmultirea

ca nd

unu l din un u l din

factori

fa ctori

este

5

53

Inrnultirea

c iind

un u l d in

es te

6

56

Inmulrirea

cand

unul

din

factori

este

7

57

Inmulrirea cand unul din factori este 8

 

59

Inmultirea

cand

unul

din

factori

este

9

61

Inmulrirea cand unul din factori este 10

 

63

Inmultirea cand

unul

din

factori

este

0 sau 1

.:

65

Pregatire pentru test

 

66

Teste de evaluare

68

Probe de evaluare sumativa

 

72

5. f n1piir{irea numerelor pfinii la 100

74

 

Scaderea repetata

 

74

Operatia de ilnpaf!ire

74

lmpartirea - operatie inversa lnmultirii

76

Proba inmulririi $i a impartirii

 

77

Impaq:irea

la

2;

impaf!irea

la

3

79

Impart:irea

la

4;

impartirea

la

5

80

lmpartirea

la

6;

impaf!irea la 7

 

82

Impartirea

la

8,

9 , 10

84

Cazuri Speci a le de impaf!ire. Impartirea la 1 sau cu catul 1. lmpaf!irea lui 0

la orice numar ············· ···································· ···· ··· ··· ··· ···· ········ ··· ·· ·· ···· ······ ··· ·········· ··

85

Pregatire pentru te st

86

Teste de evaluare

 

90

6.

lnmul{irea # fmpiirfirea numerelor naturale de la 0 la 1 000

94

 

Inmultirea

unui numar cu o suma

 

94

Inmultirea

cu 10 $i 100

 

95

Inmultirea

unui

numar

de

doua cifre cu un numar de o cifra

97

lnmultirea

unui

num ar

de

trei cifre cu un nu mar de o cifra

98

lnmultirea

cu mai multi factori

 

99

lnmultirea numerelor Exercitii $i probleme

100

Proba de evaluare

 

101

Impartirea

unei sume sau a unei diferente la un numar de o cifra

102

Impart:irea

la 10 $i la 100

 

103

lmpaqiri cu restul diferit de zero

 

103

lmpaf!irea unui

num ar

fonnat numai din zeci la

un numar de o cifra·

105

impartirea unui nurnar fonnat din zeci $i unitati la un nurna r de o cifra*

106

Proba irnpaqirii*

 

107

lmparj:ir e a

unui

num ar

format

numai din

sute

la

un

numar

de

o

ci fr a '

JO

imparj:irea

unui

n umar

format

din

sute

$i

zeci

la

un

numar

de

o

cifra '

l 09

Imparj:ire a unui numar fonnat din sute $i unitati la un numar de o cifra '

111

Imparj:ire a unui numar format din sute , zeci $i unitati la un numar de o c ifra *

Impartirea

- ex ercitii*

lnmultire a

$i impartirea*

P

ro

b

'

a 1nmu riru $1 a impartiru

A

A

-

'

1 • •'

'• *

Aflarea factorului $i a tennenului necunoscut*

Inmultirea cu acela$i numar Impartirea la acela$i

numar·

112

113

114

114

115

116

Probleme care pot fi rezolvate prin metoda figurativa'

117

Compararea unor numere reprezentate prin expresii numerice'

118

Compunere de probleme*

119

Exercitii si probleme recapitulative •

120

Sa gandim mai mult!

121

7.

Teste de evalu are

E lemente in tuitive de geo nzetrie Punctul. Dreapta . Seg1nentu l de dreap ta

Compararea lungimilor segmentelor de dreapta

Linia franta $i linia curba

·-······--·--

~_

-- -

•: =

~: _

Po z itiile relative a doua drepte

 

Poligoane

 

l:::_

Patru latere

l.:>3

Dreptunghiul

 

133

Patratul

 

134

Triunghiul

134

S imetna

.

.

fi 1gun ·1 or geometnce .

135

Probleme recapitulative

136

Teste de evaluare

138

8.

M iisurarea miirimilor

142

Unitati de masurat lungimea. Metrul. Submultiplii metrului

142

M ul tiplii

inetrului

143

Multiplii

$i submultiplii litrului

143

Submultiplii kilogramului

144

Multipli i kilogramului

145

lntervale de timp mai mici decat o zi

146

181

 

lntervale de ti mp mai mari decat o zi

146

Probleme recapitulative

147

Teste de evaluare

148

9.

Recapitulare flnalii

152

 

Compuneri de probleme

162

Sa gandim mai mult!

163

S ubiecte po sibile pentru evaluarea finala

165

10.

Jocuri ~i probleme distractive

169

Riispunsuri ~·iindica(ii

175

Lucrare avizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului cu nr. 79435

Culegerea de matematica pentru clasa a 111-a continua colectia ,,Didactica Nova" §i se constituie intr-un ghid eficace pentru insu§irea cuno§tintelor §i deprinderilor matematice, exersarea §i aprofundarea lor.

Cantine exercitii §i probleme diverse, gradate ca dificultate, pentru fiecare lectie in ordinea existenta, in noile manuale alternative intrate in vigoare.

Pret: 15 LEI

ISBN 978-606-8123-13-4

111111111111111111111111

9

786068

123134

>