Sunteți pe pagina 1din 21

Daniela Cucu

Florina Ionescu

Mihaela $erbanescu
Carmen Maria Buzea
Nicoleta Costache

pentru clasa a Ill-a

Mihaela
Daniela Cucu
Florina Ionescu

~erbanescu

Carmen Maria Buzea


Nicoleta Costache

Culegere de matematica
pentru clasa a III-a
Teste sumative ~i finale
cu descriptori de performanta

Editura Patru Anotimpuri

Nuinere naturale
de la o la I ooo
Numere naturale de la 0 la 100

1. Numara in intervalele:
a) de la 28 la 41 ;
b) de la 92 la 79.

W 2. Serie numerele:
a)
b)
c)
d)

mai mari decat 58 9i mai mici decat 71 ;


mai mart sau egale cu 88 9i mai mici decat 96;
mai mart decat 19 9i mai mici sau egale cu 31;
cuprinse intre 68 ~i 76.

W 3. Subliniaza numerele pare 9i incercuie9te-le pe cele impare:


28; 57; 35; 24; 30; 46; 51; 89; 98; 61; 16.
W 4. Serie predecesorul 9i succesorul numerelor:
70
99
20
38
59
90
W 5 . Serie toate numerele de doua cifre care
a)
b)
c)
d)
e)

au: ~

cifra unitatilor 8;
cifra zecilor 6;
suma cifrei zecilor 9i a unitatilor egala cu 14;
cifra unitatilor cu 4 mai mare decat cifra zecilor;
cifra zecilor cu 3 mai mare decat a unitatilor.
7

W 6. Serie eel inai mare numar de:


a)
b)
c)
d)
e)

doua cifre consecutive;


doua cifre pare consecutive;
doua cifre impare consecutive;
doua cifre distincte;
doua cifre identice.

w 7. A~aza in ordine crescatoare numerele:


24; 15; 78; 34; 58; 70; 29; 94; 7; 71.

8.

A~aza

in ordine descrescatoare numerele:

9;91; 99; 49; 95; 72; 34; 24; 88; 75.

*'

9. Fune semnele sau numerele potrivite:


a) 48 O 39
b) DD = DD
76098
DD< 76
37 O 35
DD> 57
62.0 68
DD< DD
35035
DD>DD

W10. Serie toate numerele de forma ab ,


a) a+ b = 12;
b) a- b = 2.

~tiind

ca:

wl 1. Serie in ordine descrescatoare toate numerele de doua cifre distincte care se pot forma cu cifrele: 7; 0; 2; 9.

w12. Serie ca o suma de zeci ~i unitati numerele:


86; 37; 92; 40; 79;98.
w13. Serie cate trei numerele consecutive cu:
47; 93; x+l9; a+9; a-8.

'i'l4. Descopera regula ;;i continua ;;irurile cu inca 5 numere:


a)

b)
c)
d)

e)

29; 33; 37;


91; 82; 73;
38; 43; 33; 38;
79; 83; 7 4; 78;
100; 95; 92; 87.

Numerele naturale de la 0 la 1 000


Citirea si
, scrierea numerelor naturale mai mici decat 1 000

'i'l5. Numara in intervalele:


289
b) 702
a)

~
~

420 ~ 407;
d) 898 ~ 910 .

302;
693;

c)

w16. Serie vecinii numerelor:


900; 559; 200; 401; 899; 600.

'i'l 7. Numara din 20 in 20:


a) de la 680 la 800;
b) de la 310 la 430 .

a ci-

'i'18. Serie 5 numere de trei cifre ;;tiind ca suma cifrelor fiecaruia este 14.

'i'19. Determina numarul care are cifra unitatilor 2, cifra zecilor


cu 2 mai mare deceit cifra unitatilor ;;i cifra sutelor 6.

'i'20. Afla numerele de forma abc , ;;tiind ca:


a+ b + c
a+ b
a+
c

= 22
= 16
= 13
9

c>21. Serie rasturnatele numerelor:


468~347; 582; 949; 375; 808; 123; 444; 642; 501.

impare din ~irul:


942; 249; 856; 485; 987;448; 570; 951.

c>22. Separa intr-un tabel numerele pare

~i

c>23. Care numere de trei cifre au cifrele impare, diferite

~i

sunt

mai mici decat 500?

c>24. Care numere de forma abc au suma cifrelor 16?


c>25. Serie numerele de trei cifre mai mici decat 500 cu cifrele
pare

~i

diferite.

c>26. Formeaza toate numerele de forma abc cu cifrele:


2; O; 8; 7.

c>27. Serie numerele corespunzatoare:

ill ill ill


s z u

s z u

c>28. Continua

s z u

~irul

conform regulii descoperite:


a) 788; 792; 796; ...
b) 210; 220; 231; 243; .. .
c) 500; 490; 479; 467; .. .

c>29. Determina numerele de forma abc care sunt cu 297 mai


mari decat rastumatul sau ;;i au cifra unitatilor cu 2 mai mica
decat cea a zecilor.

10

~30.

Determina numerele de forma abc care sunt cu 297 mai

mari decat rasturnatul sau i au cifra unitatilor cu 2 mai mare


decat cea a zecilor.
~31.

Seda numarul x + 798 . Serie 3 numere consecutive cu el.

32. Serie urmatoarele numere:

- cifrele

a)
b)
c)
d)
e)
f)

eel mal mic i eel mai mare numar de 3 cifre distincte ;


eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre pare;
eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre impare;
eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre identice;
eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre pare consecutive;
eel mai mic i eel mai mare numar de 3 cifre impare consecutive.

~33.

Cate zeci sunt in numer ele: 240; 720; 980 ; 190; 800; 580.

~34.

Sa se determine toate numerele de forma abc , cu a, b, c

cifre distincte pentru care are loc egalitatea:


-

abc - cba = 594.


~35.

Serie toate numerele naturale de 3 cifre care au cifra zeci-

lor cu 3 mai mare decat cifra unitatilor, iar cifra sutelor egala cu
suma dintre cifra zecilor i a unitatilor.
~36.

a+b+c=l9 .

_9 7 mai
-ai mica

Sa se determine toate numerele de forma abc , tiind ca:

~37.

Gasete regula de formare a urmatoarelor iruri de nu-

mere naturale i apoi completeaza la fiecare inca 3 elemente.


a) 5; 5; 4; 8; 6; 18; .. ..
b)2;4; 1;8; 16;4; .. .
11

w38. Sa se determine eel mai mic

~i

eel mai mare numar natu-

ral de 3 cifre impare consecutive, ~tiind ca suma cifrelor sale este 21. Care sunt celelalte numere naturale de 3 cifre ce se pot
forma cu aceste cifre?

W45. Dete__
adevarate

-~ -

a)

w39. Determina toate numerele naturale de trei cifre care au


cifra unitatnor cu 2 mai mare decat cifra sutelor, iar cea a zecilor
egala cu suma dintre cifra unitatilor ~i cifra sutelor.

w46. Se

d~

cu tive cu

e~.

w40. Mihai, intrebat de prietenul sau la ce numar e casa lui,


raspunde:
a) este un numar de 3 cifre;
b) cifra unitatilor este 1, cifra sutelor este cu 5 mare
zecilor este cu 2 mai mare decat cea a unitatilor;
c) suma cifrelor este 10.
Ce numar are casa lui Mihai?

w47.
~i

Compararea numerelor

41. Compara perechile de numere:


269 ~i 199;
929 ~i 241,
485 ~i 458;
365 ~i 385;
W42.

A~aza

cifra

Serie:.~

w48. Serie :J
cutive.

w49. A~az.s.'
cifrele 4 , 0. -

w50.

A~ ~ :...

cu cifrele 9. J

621
348

~i
~i

627;
279.

w51.

Gas e~:':

turnatele lo:a)

in ordine crescatoare numerele:

989

a) 285; 728; 280; 510; 739; 102; 269; 37.


b) 850; 59; 385; 538; 859; 895; 199; 358.
W43.

A~aza

in ordine descrescatoare numerele:

52.

Fixe~

~285;

548; 194; 230; 988; 159; 979;419.


b) 75; 736; 763; 673; 347;485; 548; 743.
W44.

Gase~te

numerele de forma abc cu cifrele consecutive.

w53. Un cc:-p
- e 860 lei.
Care

12

d:r~

=::

natu-

=- sale es~e

se pot

care au
:: a zecilor

<>45. Determina multimea cifrelor, care puse in locul literei, fac


adevarate scrierile:
a)

casa lui,

-e 9i cifra

b) b98

Sal> 565;

798;

8t7 > 858;

332 < 33d;

7c7 < 758;

695 > i87.

<>46. Seda numarul ,, n + 247". Serie 4 numere naturale consecutive cu el.


<>47. Serie toate numerele de trei cifre pare consecutive.
<>48. Serie toate numerele de forma szu cu cifre impare consecutive.

<>49. A9aza in ordine crescatoare numerele care se pot forma cu


cifrele 4, 0, 7 scrise o singura data.
<>50. A~aza in ordine descrescatoare numerele care se pot forma
cu cifrele 9, 0, 3 luate o singura data.
--. .

_ 79.

<>51. Gase~te patru numere de trei cifre care adunate cu rasturnatele lor dau suma:
a) 989;

b) 767.

Aproximari la zeci

52. Fixeaza pe axa numerele: 56; 75; 91; 98; 64.


50

...:.Live.

60

70

80

90

100

<>53. Un corp de mobila costa 863 lei. Ionel are 870 lei
are 860 lei.
Care dintre ei poate cumpara corpul de mobila?
13

~i

Mioara

W54. Pentru un cadou, Mircea s-a orientat la doua bijuterii: una


care costa 928 lei ~i alta de 832 lei. El are 900 de lei.
Pe care dintre bijuterii o poate cumpara?

~ 63. ::::-0~

a)

W55. Aproximeaza pana la zece, prin adaos sau lipsa, numerele:


37; 562; 93; 78; 454; 212; 25; 736; 885.
W56. Serie

~ase

numere care pot fi aproximate la 990.

Aproximari la sute
57. Fixeaza pe axa numerele: 380; 459; 820; 890 650; 580; 413.

300

400

500

600

700

800

900

W58. Aproximeaza pana la sute, prin adaos sau prin lipsa, numerele: 175; 848; 349; 429; 781; 295; 517; 623.
W59. Aproximand la sute, prin adaos, numarul elevilor care au
plecat in tabara la mare, in vacanta de vara, din Pite~ti, s -a
anuntat un numar de 800 de elevi.
Cati elevi puteau fi?
W60. Aproximeaza pana la zeci ~i apoi pana la sute, prin lipsa
sau prin adaos, numerele: 485; 728; 632; 375; 193; 668.
W61. Un casetofon costa 730 de lei, iar o imprimanta costa 200
lei. Mioara are 900 de lei. Poate sa- ~i cumpere cele doua obiecte?
Cati lei ii mai trebuie?
W62. Un televizor costa 720 de lei ~i un joc costa 780 de lei.
Mircea are 750 de lei.
Ce obiect va putea sa-~i cumpere: unjoc sau un televizor?
14

W67.

S er:~

a) IIl2

b) me.:
c)

4: -

d) 97 -

--'.1: una

w63. Completeaza tabelele:


a)

Numarul

~erele:

s z u

b)

s z u

589

713

907

328

Numarul

64. Serie numerele corespunzatoare


a)

_: 4 13.

300
900
600
100

+ 50 + 7 =
+
8 =
+ 70
=
+ 50 + 2 =

b) 700
300
600
900

+ 20 + 9 =
+ 90 + 5 =
+ 40 + 2 =
+
3 =

w65. Descompune intr-o suma de sute, zeci

~i

unitati numerele:

463; 805; 928; 107; 510; 283; 718; 603; 110; 947 .

:=:a. nu-

w66. Completeaza cu cifrele corespunzatoare descompunerile:


care au
::::;u, s-a

aJ
cJ

bJ 030= 800 +DD+ l;

503 = 500 + 70 + 0:
900 =I

I I

Exercilii

-..::: lipsa

d) 003 = 100 + 0 +

I+ 30 + 7;

'i

probleme

w67. Serie toate numerele respectand cerintele:


3~a

200

-":Jiecte?

a) mai mari decat 489 ~i mai mici decat 502;


b) mai mari sau egale cu 197 ~i mai mici deceit 210;
c) 418 < X< 423;

d) 977

= de

lei.

~ X<

982;

e) 798 <a~ 803;


f) 229 ~ a~ 234.

15

o.

'i'68. Serie toate numerele care au cifra unitatilor 8, a zecilor 5


i cea a sutelor mai mica sau egala cu 5.

A.

'i'69. Serie numerele pare cuprinse intre 200 i 300 care au suma cifrelor 10.

b)

'i'70. Cauta toate numerele impare cuprinse intre 800 i 900


care au suma cifrelor 16.

: _ 000 .

c'71. Serie toate numerele de forma abc , tiind ca:

Subiecte:

b=a+c=7.

72. Care sunt numerele de 3 cifre care se pot forma cu cifrele: 0;


8; 5; 7 i au, pe rand:

2. S erie

a) toate cifrele distincte (diferite);


b) eel putin doua cifre egale;
c) eel putin doua cifre diferite.

c'73. Continua irul cu inca 5 numere conform regulii desco-

'"'00 .
3 . Compa:-~ .
592: 8 3--1 ~ ~ _,,._
4 . Aaza L:c --

perite:
99; 110; 121; 132; ...

5. A9 aza in --

c'74. Mama ii cumpara lui Gigel o carte cu pove9ti. I-o da i-i


cere sa-i spuna cate pagini are cartea, tiind ca:
a) este un numar de trei cifre;
b) prima cifra (a unitatilor) este cu 4 mai mica decat a treia
i cu 2 mai mica decat a doua;
c) suma cifrelor numarului este 12.
Ce raspuns trebuie sa dea Gigel? Sa-1 ajutam!

6. Aproxirr..e2-. =
a) zec::

8. Serie n
1. a - -

2.
3.

16

Q -l...

Teste de evaluare

- zeeilor 5

Curriculum: nucleu sau nucleu aprofundat


Capacitatea: lntelegerea numarului ~i a notatiei aeestuia
Subcapacitatea: a) eitirea, serierea ~i determinarea numerelor naturale de la 0 la 1 000;
b) eompararea ~i ordonarea numerelor naturale de la 0 la

A.
c.::-e au su -

~i

900

1 000 .

Subiecte:
1. Numara in intervalele eerute:
a) 798-+ 810;

cifrele: O;

b) 302 -+ 289;

e) 1 000 -+ 989 .

2. Serie veeinii numerelor: 700; 349; 999 ; 809; 199; 400; 209;
800 .
3. Compara pereehile de numere: 348 ~i 521 ; 931
592; 834 ~i 819; 454 ~i 454; 725 ~i 727 .
1-:ili deseo-

4.

A~aza

~i

699 ; 573 ~i

in ordine crescatoare numerele :


435; 985; 457; 935; 174; 429; 138; 99.

5.

:-o da
_ -t

~i-i

a treia

A~aza

in or dine descrescatoare numerele:


199; 233; 228; 397; 379; 857; 867 ; 179.

6. Aproximeaza prin lipsa sau prin adaos pana la:


a) zeci;
b) sute
numerele: 231 ; 458 ; 397 ; 928 ; 547; 734 .

7. Descompune in sume de sute, zeci

~i

unitati numer ele:

801; 925 ; 730; 178; 307 ; 528 .

8. Serie numarul de forma abc ,

~tiind

1. a + b + c = 20;
2. a+
c = 12;
3.
b + c = 13.

17

ca:

Descriptori de performanta
Foarte bine
scrie cu u;mrinta
numerele naturale
de la 0 la 1 000, in
intervalele cerute;
vecinii
identifica
numerelor date;
core ct
compara
perechile de numere, folosind semnele ,,< ", ,,>", ,,=";

ordoneaza cres cator sau descresca.tor numerele mai


mici decat 1 000;

aproximeaza cu
exactitate la zeci
sau la sute, prin
lipsa sau adaos,
numerele date;
descompune corect in sute, zeci 9i
numerele
uni ta ti
date;
afla corect valorile
celor trei lite re 9i
scrie corect numarul cerut.

Bine
Suficient
scrie cu rn;mrinta nu- scrie cu u9urinta
merele naturale de la numerele naturale de
0 la 1 000, in inter- la 0 la 1 000, in intervalele cerute, cu catevalele cerute.
va erori;
vecinii identifica vecinii nu identifica
numerelor date;
merelor date, cu 2 -3
erori;
compara corect pere- compara perechile de
chile de numere, folo - numere, folosind semsind semnele ,,< ", ,,>", nele ,,<", ,,>", ,,- " ' cu
,,=" cu o singura eroa- mai multe erori;
re;
ordoneaza crescator ordoneaza crescator
sau descrescator nu- sau descresca tor numerele mai mici decat merele mai mici decat
1 000, cu mici ezitari;
1 000, cu mai multe
ezitari 9i modificari;
aproximeaza cu aproximeaza la zeci
exactitate la zeci sau sau la sute, prin lipsa
la sute, prin lipsa sau sau adaos, numerele
adaos, numerele date, date, cu mai multe
cu 2 -3 erori;
gre9eli;
descompune
core
ct
descompune in sute,

in sute, zeci 9i unitati zeci 9i unitati cu mai


numerele date cu 0 multe gre9eli;
singura gre9eala;
a fl a corect valorile afla corect valoarea
celor trei litere dar nu lui a 9i b prin scadere;
nu-1 afla pe c 9i nu
scrie rn.imarul cerut.
scrie numarul cerut.

18

B.

b,
1 00 0.

Subiecte:
1. S cr:e adevarc.~ .=.

a
C; -'

2.Scr:e
3. S cr:e ::-;

5. D esc'"'

6.

Serie ~.

pot s cr:e -
7.

Des c~--.1

B.

Curriculum: extins
Capacitatea: intelegerea numarului ~i a notatiei acestuia
Subcapacitati: a) citirea, scrierea ~i determinarea numerelor naturale de la 0 la 1 000;
b) compararea ~i ordonarea numerelor naturale de la 0 la
1 000.

cu catenu2 -3

..=",

Subiecte:
1. Serie toate numerele naturale care puse in locul lui ,,n" fac
adevarate scrierile:
a) 797 < n ~ 812;
b) 508 < n < 520;
c) 156 ~ n~ 162;
d) 698 ~ n ~ 708 .

cu

2. Serie cu litere numerele: 818; 517; 408 ; 540; 117; 319.


rescator

3. Serie trei numere pare consecutive cu numarul ,,x + 298".


4.

_ ? rin lipsa

::iu merele
ai multe

Gase~te

cifre potrivite pentru a obtine propozitii adevarate :


904 < 90 9
730=1 I I
I I I I< I I I
846 > 809
I I I l>O
I I I I= I I I

5. Descopera toate numerele impare, cuprinse intre 400


caror suma a cifrelor este 12.

~i

6. Serie in ordine crescatoare toate numerele de 3 cifre care se

pot scrie cu cifrele: 1, 9, 0, 4, luate o singura data.


cu mai

500 a

7. Descompune in suma de sute, zeci

~i

601; 452; 280 .


- ,-aloarea
-~""": s cadere;
=- _ c ~i nu
- cerut.

19

unitati numerele:

Descriptori de performanta
Foarte bine
scrie cu w;mrin ta
cu cifre sau litere,
n umerele de la 0 la
1 000 , respectand
intervalele indicat e ;

scrie core ct trei


numere pare consecu tive cu eel d a t;
completeaza core ct, corespunzator
semnelor existente,
toate
patratelele
libere;
descopera to ate
cele 5 solutii pentru
numerele
imp a re
cerute;
gase9te toate numerele cerute 9i le
a 9aza corect descrescator;
co descompune
rect numerele date .

Bine
scrie cu u 9urinta cu
cifre sau litere, numerele de la 0 la 1000,
respectand intervalele
indicate, cu putine
gre9eli;
scrie corect doua numere pare consecutive
cu eel da t;
completeaza core ct,
semcorespunzator
nelor existente, toate
p atratelele lib ere, cu
mici erori;
descopera 3-4 solutii
din cele 5 posibile;

Suficient
scrie cu cifre sau litere , numerele de la 0
la 1000, respectand
intervalele indicate, cu
mai multe grqeli;

gase9te toate numerele cerute 9i le a9aza


corect descrescator, cu
cateva omisiuni;
descompune in sume
de sute, zeci 9i unitati
numerele date.

gase9te numerele cerute 9i le a9aza corect


descrescator, cu mai
multe omisiuni;
descompune in sume
de sute, zeci 9i unitati
numerele date.

20

scrie corect un singur numar par consecutiv cu eel dat;


completeaza, corespunzator
semnelor
existente, toate patratelele libere, cu mai
multe erori;
descopera 1-2 solutii
din cele 5 posibile;

""'

.::..::'

-:.:: 2

Cuprins

cuvANT iNAINTE...................................................................................................... 5
I. Num ere naturale de la 0 la I 000 ............................................................................. 7
N um ere naturale de la 0 la 100 ........ ...... .. ............ .... .. ...... .. ........ .. ...... .. .... ... ....... .. ..... . 7
Numerele naturale de la 0 la 1 000 .. ............ .............. ... ... ....... ...... ... .. .. ........ ....... ....... 9
Citirea ~i scri erea numerelor naturale mai mici decat 1 000 ...... ...... .. .. ........ .. ... ...... .. .. ...... . 9
Compararea numerelor ..... .... .. ........... ... ...... ... .... ..... ... ..... .. .......... .. .... ....... ........ ...... .. .. ....... 12
Aproximari la zeci ...... ... ..... ... .. ... .... ... .. .... ..... .......... .... .. ... .... ........ ... .. ... ... .... ........ .. ... ... .. .... 13
Aproximari la sute ... ... .... .... ..... ... .... .. ... ... .... .. ........ .. .. ... ... ...... ...... ...... ......... .... ... ..... .. .. ...... . 14
Exerci\i i ~ i probleme ..... ........ .... ....... ... ... .......... ... ..... ... .... .... .. .... ... ........... .. .. .. ..... .... ...... .... 15
Teste de evaluare ...... .. ... ........ ... ...... ... ..... ... ...... ... ....... .. ... ... ... .... .. .. ... .. .... ... .. ...... ..... .. .. ... .... 17

-ere. 29. 3

2. Numere naturale de la 0 la I 000 000 .................................................................... 21


Ordine

~i

clas e ........ ..... .. ... ...... .. ... .... ...... .. ...... .......... ... .. ..... .... .... ..... .. ........... .. ....... ... 2 1

Numere scrise cu patru cifre .. .. .. ..... ... ........ ....... ............. .. .. .. .... .......... .. ....... .. ...... ... .. ... ...... 21
Numere scrise cu mai multe cifre .. ...... .. ....... .. .. .. ..... .. ..... .. ........... ... ..... .. ..... .... .. ...... .. ...... .. 22

Scrierea

~i

numirea numerelor de mai multe cifre ... .. .. ...... .. .... ..... ... ...... .... ..... .. ... ... . 23

Compararea numerelor ... ...... ..... ... .. ........ ...... ...... ... .... ... ......... .... ...... .. ........ ....... ... ... . 24
Compunerea

~i

descompunerea numerelor naturale .... .. .................. .... .. .. ........ .. .. .... 25

Aproximari ......... .. ..... ..... ........ ......... ........ ......... ... .. ......... .... .... .. .... ... .. ... .... .. ... .. ....... . 26
Teste de evaluare ........ ... ......... .. .................................. .. ........ ..... ...... ... .. .. ... ...... ....... . 26

3. Adunarea ~i sciiderea numerelor de la 0 la JO 000 ................................................ 31


Adunarea

~i

scad erea numerelor naturale pana la 1 000 ........... .. ..... .. ...... .. .............. 3 1

Adunarea

~i

scaderea num erelor de la 0 la 10 000 .. .. ........... .. ............... .. .......... ..... . 36

Proba adun arii

~i

a sciiderii ......... ... .... ............. ........... .. .................. ... .... ...... ......... .. .. 39

A fl area termenului necunoscut ...... ........................................... .. ............. .. ........ ... .. . 41


Probleme de adunare
Adunarea

~i

~i

scadere .. ......... .. .. ...... .......... .. ...... ... .. .... .. .. .. .......... ...... .. .. .. .. . 42

scaderea cu

acel a~ i

numar ... .. ..... .. ......... .. .......... ..................... ....... ...... 44

4. fnmul(irea numerelor naturale mai mici decat 100............................................... 45


Adunarea repetata de termeni egali ........... .. .. ......... .. ....... .. ...... ....... .. ....................... 45
Opera ti a de lnmul tire - proprietati .................. .... .. ................... ........ .. ............ .. ..... .. 46
lnmultirea cand unul din factori este 2 .. .. .. ........... .. ..... .. .. .. .. .... ..... .. ... .. ........ ....... ... .. 49
Inmultirea ciind unu l din factori este 3 ....... .... ........... .. .................... .. ............. .. ....... 50
Inmultirea cand unu l din factori este 4 .. .. .. .. .. .. .. .... ... , .. ..... .... ......... .. .. ..... .. .... .. ......... 52
Inmultirea cand unul din factori este 5 .. .. ... .. ......... .. ..... ........... ... .. ................. ... ...... . 53
Inrnultirea ciind unul din factori este 6 .............................. .. ................... .. ...... .. ........ 56

Inmulrirea cand unul din factori este 7 ............ ..... ...... ........ .... ...... .. ......... .. .............. 57
Inmulrirea cand unul din factori este 8 ............................ .... ................. ...... .. ........... 59
Inmultirea cand unul din factori este 9 .......... ... ............. ......... ....... .... ...................... 61
Inmulrirea cand unul din factori este 10 ....................................... .. ...... .......... .. ....... 63
Inmultirea cand unul din factori este 0 sau 1 .. .. ...... .:........... ............. ......... .............. 65
Pregatire pentru test ......... .... ............ .... .......... ........ ....... .... ... .... ... ....... .. ... ...... ........... 66
Teste de evaluare ..... .. ... .............. ... ..... ........... ......... .. ............... .. .. .................... ...... .. 68
Probe de evaluare sumativa ..................................................................... ... ......... .. .. 72

5. f n1piir{irea numerelor pfinii la 100 ......................................................................... 74


Scaderea repetata .......................................... ...................... .............. ......... ........... ... 74
Operatia de ilnpaf!ire ............... .... .......................................... ..... .......... .. ... ....... ....... 74
lmpartirea - operatie inversa lnmultirii ............... .. ....... .... ......................... ........ .... .. 76
Proba inmulririi $i a impartirii ................................ ...... ... ... .. ................. .... .. ...... ...... 77
Impaq:irea la 2; impaf!irea la 3 ..... ......... .... ........... ......... ... .. ........ ...... ........ ........... .... 79
Impart:irea la 4; impartirea la 5 ...... ....... ... ............... ... .. .. ............ ................. .... ......... 80
lmpartirea la 6; impaf!irea la 7 ..... ........... ..... ............. .. ...... ......... .... .... ....... ...... ........ 82
Impartirea la 8, 9, 10 ......................... ... ............ ........ .. .. ......................................... ... 84
Cazuri Speci ale de impaf!ire. Impartirea la 1 sau cu catul 1. lmpaf!irea lui 0
la orice numar 85
Pregatire pentru test ............ ....... ........ .. ....... .. ............. ... ....... ....... ... ............. ... ... ....... 86
Teste de evaluare ........................................................................ ................ ............. 90
6. lnmul{irea

fmpiirfirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 ............................... 94

Inmultirea unui numar cu o suma ...... ..... .......... .... .. ..... ............... .. ...... ..................... 94
Inmultirea cu 10 $i 100 ....................... ..... ... ......... ..................................... ...... .... ... .. 95
Inmultirea unui numar de doua cifre cu un numar de o cifra ....... .. .... .... .... ........ ..... 97
lnmultirea unui numar de trei cifre cu un nu mar de o cifra ..... ... ........ .... .......... ...... . 98
lnmultirea cu mai multi factori .... ................................ .. ........ ..... .......... .. .............. ... 99
lnmultirea numerelor Exercitii $i probleme ........................... ... ........................ ..... 100
Proba de evaluare ....... .... ............. ............................ ......................... .... ... ..... ... ..... . 101
Impartirea unei sume sau a unei diferente la un numar de o cifra .. ......... ......... ..... 102
Impart:irea la 10 $i la 100 ......... ... ..... .... .. ...... ... ............. ......... ..... ..................... .. ..... 103
lmpaqiri cu restul diferit de zero .......................... ........ ............ ................ ...... ....... 103
lmpaf!irea unui num ar fonnat numai din zeci la un numar de o cifra .... ....... ..... .. 105
impartirea unui nurnar fonnat din zeci $i unitati la un nurnar de o cifra* ....... ....... 106
Proba irnpaqirii* ......................... ... .. .......................................... .......... ..... ....... .. .... 107

.... .. ... 57

lmparj:irea unui numar format numai din sute la un numar de o cifra' .. .... ..... .. .. ... JO

59
.......... 61

imparj:irea unui numar format din sute $i zeci la un numar de o cifra' ..... .... ... ..... . l 09
Imparj:irea unui numar fonnat din sute $i unitati la un numar de o cifra' .. .... .... .. .. 111

... .. ..... 63

Imparj:irea unui numar format din sute, zeci $i unitati la un numar de o cifra * .... . 112

.. ... .... 65

Impartirea -

....... .. 66

lnmultirea $i impartirea* .... ... .. ... .... .. .. .. ..... .. ............ .. ....... .. .. .. ... .............. .... .......... 114
' $1' a impartiru' * ........ .. ... ... ... .. ......... .... .. .. ....... .. .. .. .... .... .................. . 114
Pro b a 1nmu1riru

68
......... . 72

....... ... 74
.... .. ... 74
.... ..... 74

...... ... 76
... ..... 77
........ . 79
...... ... 80
... ... .. 82
84
..... .... 85
....... . 86
.... .. .. 90
......... 94

....... . 94
... .. .... 95
...... ... 97
.... .... 98
... ..... 99

..... .. . 100
..... .. 101
....... 102

... ... 103


- 103
... .. .. 105

exercitii* .. ......... ............... ...... .......... .. ........................ .... .... ... .. ........... 113
A

'

Aflarea factorului $i a tennenului necunoscut* .... ..... .. ....... ........... ... ........ ..... ... .. ... . 115
Inmultirea cu acela$i numar Impartirea la acela$i numar ........................ ... ........ .. 116
Probleme care pot fi rezolvate prin metoda figurativa' .............. .. .... ... .. .. ........... ... 117
Compararea unor numere reprezentate prin expresii numerice' ......................... .. . 118
Compunere de probleme * .. .. .. ................. ............. .. ........................ .. ........ ... .. ...... .. . 119
Exercitii si probleme recapitulative .......................... ................... .. ..... .. .............. .. 120
Sa gandim mai mult! .. .... ... ..... .......................... ........ .. .. .. ............................. ...... ... .. 121
Teste de evaluare ......... .... ... .... ....... ...... ........................................... ............ ........... ]__

7. Elemente intuitive de geonzetrie ..................................................... ----- ~ _


Punctul. Dreapta. Seg1nentul de dreapta ... .... .... ........................................... _
-- Compararea lungimilor segmentelor de dreapta.. ......... ......................................... :

Linia franta $i linia curba.. ...... .. ..... .. .. ....... .. ... .. .......... .... .. .. .. ......... .........................

~:

Pozitiile relative a doua drepte ....... ...... ...... ... .. .. .... .... .. ........ ......... .. ........... ............

~: ~

Poligoane ....... .... ....... ..... ................... .. ............. .... .... ........... .. ....... ..... .. .. .................

l:: _

Patrulatere .... ..... .... ... ...... ..... .... ......... ...... ...... .... ... ... .... ...... .... ... ....... ..... .... .. .. ... .. ...... l.:>3
Dreptunghiul .... .. ....... ..... .... ... ............ .......... ... ......... .. .. .. ..... ... ...... .... ... ...... .. ... ... .. .... 133
Patratul .... ........ ... ...... ..... .. ... ..... ...... .... ... ....... ... ... .... .. ........ .......... .. .......... .......... ...... . 134
Triunghiul ...... .. ......... .. ................... ... .. .. .... .. ..... ... ... ... ... .. ..... .... .. ... ... .. .. .. .... ......... .... 134
. ............ ....... ... ......................... .. ..................... .... .... . 135
.
. fi1gun1 or geometnce
S imetna
Probleme recapitulative ......... ... .. .. ............... ................... .. .. .. ......... ... .... .. .............. . 136
Teste de evaluare ........ ...... ... ............. ... .. .. ... .. .......... .. ..... .. ........ .. .. .... ... ................... 138

8. Miisurarea miirimilor............................................................................................ 142


Unitati de masurat lungimea. Metrul. Submultiplii metrului ........... ... ... ................ 142
Multiplii inetrului .... ......... ... ...... .. ... .. .... .. ....... .... .... ...... ..... .. ......... .. .. ... .. .... ... .. .... ... . 143
Multiplii $i submultiplii litrului ............. .. ...................................... .. ......... ... .......... 143
Submultiplii kilogramului ........... .. ...... .. .... .... .............. ...... ........ .. ... .... ...... ... ........... 144

-- ... . 106

Multipli i kilogramului ..... ... ............ .. ........................... .. ....... ..... ..... .. .. .......... .... ..... 145

... .. . 107

lntervale de timp mai mici decat o zi .... ....... .. .......... .. ........... .. ...... ....... ............ .. .... 146

18 1

lntervale de ti mp mai mari decat o zi .. .. ..... .... ........ ... ....... .. ............. ....... ..... .... .. .... 146
Probleme recapitulative ................. .... ... ............. .... ......... .. ....................... ... ...... ... .. 147
Teste de evaluare ...... ......... .... ... .... ... .. .. .... ... ..... ................................................. .... . 148

9. Recapitulare flnalii ................................................................................................ 152


Compuneri de probleme .. ..... .. ...... ...... ... ...... ............. ....... ... ..... ... ... ...... ...... .......... .. 162
Sa gandim mai mult! ...... ..... ... ...... .... .. .. .... .. ......... ... ..... ... .... .................. .... ........ ...... 163
Subiecte posibile pentru evaluarea finala .. .... ... .. .... ....... .... ..... .... ..... .. ... ............ .. ... 165

10. Jocuri ~i probleme distractive ............................................................................. 169


Riispunsuri ~i indica(ii .............................................................................................. 175

Lucrare avizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului


cu nr. 79435

~i

Sportului

Culegerea de matematica pentru clasa a 111-a continua colectia


,,Didactica Nova" i se constituie intr-un ghid eficace pentru insuirea
cunotintelor i deprinderilor matematice, exersarea i aprofundarea
lor.
Cantine exercitii i probleme diverse, gradate ca dificultate,
pentru fiecare lectie in ordinea existenta, in noile manuale alternative
intrate in vigoare.

ISBN 978-606-8123-13-4

Pret:

15 LEI

111111111111111111111111

9 786068 123134

>

S-ar putea să vă placă și