Sunteți pe pagina 1din 1

Craiova, Calea Bucuresti 15A-B

TEL:40-251-415158,FAX:40-251-418919
E-mail: nicksprl@yahoo.com
060 C

TRIBUNALUL VALCEA

DOSAR Nr.5955/90/2013
CERTIFICAT NR. 319/2006
ISO 9001:2001 Debitoare: S.C CONEXVIL

SA societate in LICHIDARE JUDICIARA

TRIBUNALUL VALCEA
Dosar nr.5955/90/2013
Termen 26.02.2014
DOMNULE PRESEDINTE
NICK SPRL cu sediul in Craiova str.Calea Bucuresti, nr.15B, jud. Dolj, in calitate de
lichidator judiciar al SC CONEXVIL SA cu sediul in Craiova b-dul N. Titulescu, bl.30, sc.1,
ap.10, jud. Dolj, in temeiul art.103 din C.P.C prin prezenta formulam cerere de :
REPUNERE IN TERMEN
In ceea ce priveste inscrierea la masa credala a debitoarei CONSTRUCTORUL
BUDESTI SCM Ramnicu Valcea
Motive
Prin Sentinta nr.12071/04.08.2009 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul
14879/215/2009 instanta a hotarat admiterea cererii formulata de catre creditoarea SC AUTO
SKD SRL impotriva SC SOLPLANT SRL cu sediul in Craiova, str. Brazda lui Novac, bl.A19,
ap.2, jud. Dolj, la plata sumei de 11.986,28 lei.
Debitoarea nu a achitat contravaloarea debitului.
Precizam faptul ca nu am fost notificati cu privire la deschiderea procedurii de insolventa
si nu am avut cunostiinta de starea de insolvabilitate al debitoarei pentru a ne inscrie la masa
credala.
Documentele financiar contabile impreuna cu titlul executoriu ne-au fost predate la data
de 11.05.2012 conform procesului verbal de predare primire anexat si nu a fost posibila
efectuarea demersurilor de identificare a debitoarei CONSTRUCTORUL BUDESTI SCM .
Fata de aceasta situatie va rugam sa admiteti cererea si sa dispuneti repunerea in termen
in ceea ce priveste dreptul de a ne inscrie la masa credala.
In conformitate cu art. 77 din Lg 85/2006 suntem scutiti de plata taxelor de timbru judiciare.
In drept ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 103 din C.P.C

Lichidator judiciar
NICK S.P.R.L
Balan Emanuel