Sunteți pe pagina 1din 2

NUME . PRENUME .

A.G.F.R. TEST 2

TEWI
IMPACTUL DE INCALZIRE ECHIVALENTA TOTAL (EN 378-1) Sa se calculeze impactul de incalzire echivalenta total al unei pompe de caldura aer - apa ce functioneaza cu agentii frigorifici R134a , R407C, R410A avand incarcarea de agent frigorific de 1,70 g! "nstalatia va functiona timp de 13 ore pe zi, #$1 de zile pe an, puterea electrica consumata fiind de 0,%& '! Scaparea de agent frigorific va fi de %( din masa de agent, in timp ce factorul recuperator se va considera !!!!!!!!!!!!! )impul de operare al sistemului va fi de 1& ani, iar emisia de C*# var fi de 0,$ g+ 'h!

(1) TEWI !GWP " L " #$ % !GWP " &(1- '()*+(','()$ % !# " E ,#*,- " $
,nde.'/ 0este potentialul de incalzire glo1ala 2 0 scaparea, in g+an n 0 durata de serviciu 3timpul de operare al sistemului4, in ani m 0 incarcarea de A5 3agentului frigorific4, in g recuperare -factorul de recuperare+reciclare de la 0 la 1 6anual 0 energie consumata in 'h pe an - este emisia de C*#, in g+ 'h- 0,$ g C*#+ 'h 7.'/ 8 m31-'()*+(','(49 - impactul pirderilor la recuperarea A5- EFECT DIRECT 7.'/ 8 2 8 n9 - impactul pierderilor datorita neetanseitatilor- EFECT DIRECT 7n 8 6 anual 8 9 - impactul consumului de energie -EFECT INDIRECT

5ormula generala 1-

)6'": 7 )6'": )6'":

8 ;

8 1&9 ; 7 ; g de C*# !

31-

49 ; 71& 8

8 0,$9

tone de C*#

R-13., GWP L # & 1'()*+(','( E,#*,2


EFECT DIRECT

R./7C 102/

R.1/A 172/

13//

10

10

10

/34

/34

/34

GWP" L" #
EFECT DIRECT

GWP " &(1 1'()*+(','( )


EFECT INDIRECT

# " E,#*,- " 2 TEWI 5# 67 CO2 TEWI 5# 89#( CO2