Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere : ntre principiile gestiunii bugetare n accepiunea clasic, echilibrul anual al bugetului este considerat drept principiul de aur,

anualitatea i echilibrul fiindl e g a t e i n d i s o l u b i l . E c h i l i b r u l b u g e t a r s e r e f e r l a p s t r a r e a e g a l i t i i d i n t r e veniturilei cheltuielile bugetare, att la ntocmirea planului financiar centralizat anual, cti pe perioada de execuie a acestuia.C a u r m a r e a c r e t e r i i m a i r a p i d e a c h e l t u i e l i l o r c o m p a r a t i v c u s p o r i r e a veniturilor publice, bugetele se ntocmesc i se ncheie tot mai frecvent cu deficit,care este opusul excedentului bugetar cnd suma veniturilor publice depetevaloarea cheltuielilor publice. n situaiile n care, nc din faza de elaborare a bugetului, se constat c soldul acestuia este negativ, este vorba despre un deficitde bugetare 1. Concept, cauze, efecte ale deficitului bugetar B u g e t u l s t a t u l u i e s t e r e f l e c t a r e a s i t u a i e i e c o n o m i c e a r i i , d e a c e e a constituir ea, adoptarea i executarea acestuia se gsesc nu doar n atenia puterii executive i legislative, ci i n atenia opiniei publice.Problema deficitului bugetar vizeaz nu doar aspectele politice, dar i celes o c i a l e , p r e c u m r e d i s t r i b u i r e a e c h i t a b i l a b u n u r i l o r s o c i a l e i a d i s t r i b u i r e a resurs elor ntre generaii. Nu se poate admite ca o generaie s - i asume asupra sar i s c u r i e x a g e r a t e , c a u z a t e d e g e n e r a i i l e p r e c e d e n t e . n s , e c h i t a t e a d i s tribuieid e f i c i t u l u i b u g e t a r n t r e g e n e r a i i d e p i n d e d e s i s t e m u l f i s c a l i s i s t e m u l d e cheltuieli al statului.Economitii ce pledeaz pro deficit bugetar, explic necesitatea unei astfeld e p o l i t i c i p e n t r u n t r i r e a e c o n o m i e i n c o n d i i i l e d i s p a r i i e i n c r e d e r i i ncapacitatea guvernrii. Dup Keynes, economitii susin c n aceste cazu r i d e f i c i t u l b u g e t a r e s t e n e c e s a r p e n t r u r e s t a b i l i r e a n c r e d e r i i , a n t i c i p n d , a s t f e l , recesiu nea sau depresia economic.Aceste argumente pot fi justificate, dar nu ntotdeauna acceptate, n deficitul bugetar, n condiii actuale, i gsesc reflectarea problemele de lung durat,diferite de cele pe care le naninteaz teoria keynesist.A s t f e l , p r o b l e m e l e d e f i c i t u l u i b u g e t a r t r e b u i e a n a l i z a t e p r i n p r i z m a consecinelor de lung durat, ce se pot extinde asupra ctorva generaii la rnd.Odat cu trecerea Republicii Moldova la economia de pia, elaborarea unuisistem eficient de relaii bugetare la toate nivelele autoritilor publice devine ocondiie decisiv n realizarea reformelor. Totodat, att n aspect teoretic ct i naspect practic a constituirii bugetului, rolul i importana acestuia, ca instrument activ de influen asupra economiei, creaz apariia multor probleme, soluionareacrora ar permite intensificarea influenei bugetului asupra relaiilor de pia i audrept scop ieirea rii din criza economic ndelungat. n legtur cu cele expuse,e s t e l o g i c a n a l i z a a p a r i i e i d e f i c i t u l u i b u g e t a r i p o s i b i l i t i l e d e r e m e d i e r e a acestuia.M a j o r i t a t e a g u v e r n e l o r , a t t n r i l e d e z v o l t a t e c t i n r i l e n c u r s d e dezvoltare, n ultimul timp i n rile emergente, nu pot acoperi cheltuielile pe baza veniturilor, formnd astfel deficitul bugetar al statului. Apare ntrebareadespre dimensiunile admisibile ale deficitului, despre impactul acestuia asupra economiei pe termen lung i pe termen scurt, i despre posibilitatea de acoperire aacestuia.O d a t c u t r e c e r e a l a e c o n o m i a d e p i a p r o b l e m a d e f i c i t u l u i b u g e t a r a devenit una din problemele primordiale, pe care guvernul Republicii Moldova esteobligat s o soluioneze.Statul permanent se confrunt cu soluionarea problemelor legate de inflaie,omaj, deficitului cronic al bugetului de stat. Deficitul bugetar d e p i r e a c h e l t u i e l i l o r b u g e t a r e a s u p r a v e n i t u r i l o r bugetare este un fenomen financiar, cu care pe parcursul istoriei s-au confruntatabsolut toate rile lumii.D e f i c i t u l c a r e p r o v i n e d i n d i f e r e n a d i n t r e s u m a c h e l t u i e l i l o r p u b l i c e ocazionate de plile prin transferurii cele pentru cumprare de bunurii servicii publice, pe de o parte,i suma veniturilor publice, pe de alt parte, este considerat deficit primar . Dac se ntregesc cheltuielile publice cu plile de dobnzi aferentemprumutului public, se obine deficitul total

. Deficitul total nregistrat ntr-un an poate fi divizat n dou componente: - deficitul structural , care apare atunci cnd bugetul ajustat n mod cicliceste n deficit. Bugetul ajustat n mod ciclic se refer la o economie care asigurfolosirea deplin a forei de munci reprezint deficitul/surplusul bugetar care vaexista dac economia asigur folosirea deplin a forei de munc (cnd venitulnaional obinut este egal cu venitul naional potenial);deficitul ciclic , care este definit ca deficitul bugetar total minus deficitulstructural.D a c n u r e u e s c s e f e c t u e z e a j u s t a r e a c h e l t u i e l i l o r p u b l i c e l a n i v e l u l veniturilor publice, autoritile publice trebuie s gseasc soluii pentru finanareadeficitului bugetar creat.Deficitul bugetar poate s apar att n ri cu economie dezvoltat, ct i nri cu economie n curs de dezvoltare sau n tranziie, iar cauzele pot fi generate de 4 propria economie sau de conjunctura internaional. Concret, printre aceste cauze se numr: nivelul i fluctuaiile produsului intern brut, care reprezint una din cauzeleinterne ce duc la apariia sau creterea deficitului bugetar, prin ncetinirea ritmuluide cretere a veniturilor publice. n schimb, ntr-o economie dezvoltat, cu ageni economici puternici, cu o pondere ridicat a populaiei ocupatei cu o populaie cuveniturii averi ridicate, n care disciplina financiar este respectat, veniturile publice care alimenteaz bugetul naional se vor ncasa n cuantum ridicati latermenele prevzute, ceea ce creeaz premisele acoperirii cheltuielilor publice; g r a d u l d e r e d i s t r i b u i r e a p r o d u s u l u i i n t e r n b r u t p o a t e c o n d u c e l a d e z e c h i l i b r e n t r e v e n i t u r i l e i c h e l t u i e l i l e p u b l i c e , n c o n d i i i l e n c a r e c r e s c compo nentele privind ajutorul deomaji asistena social. Pe de o parte, grad ulr e d u s d e o c u p a r e a f o r e i d e m u n c i m p l i c n c a s r i b u g e t a r e m a i s c z u t e d i n impozitul pe venit, contribuii la asigurri sociale .a., iar pe de alt parte, necesiteforturi suplimentare din partea autoritilor publice pentru protecie social; c r e t e r e a c h e l t u i e l i l o r p u b l i c e p e n t r u n a r m a r e a f o s t a d e s e a u n a d i n t r e cauzele care au dus la depirea veniturilor publice de ctre cheltuielile publice; f e n o m e n e l e c o n j u n c t u r a l e i n t e r n a i o n a l e i t r a n s m i t i n f l u e n a p r i n i n t ermediul cursului de schimbi al ratei dobnzii. Astfel, n anii 70 8 0 , numeroaseri (dezvoltatei n curs de dezvoltare) sa u c o n f r u n t a t c u d e f i c i t e bugetare puternice n urma crizei petroluluii accenturii cursei narmrilor. n funcie de gradul de dezvoltare economic, diferite state au depit situaia maiuor sau mai greu, n unele situaii influenele negative fiind propagate (transferate)de la ri bogate spre ri srace. Efectele n plan economic i social ale deficitului bugetar sunt multiple. Existena deficitului bugetar conduce la : c r e t e r e a d a t o r i e i p u b l i c e i , i m p l i c i t , a s e r v i c i u l u i a c e s t e i a , r e s p e c t i v cheltuielile pu blice privind rambursrile, dobnzilei comisioanele exigibile nfiecare an pentru stingerea datoriei publice. Paralel cu sporirea cheltuielilor publice preliminare, la bugetul public naional in anul 2010 au fost acumulate venituri nsum total de 27 mlrd. 550,9 mil. lei, sau cu 4 mlrd. 033,2 mil. lei mai mult dect n p e r i o a d a s i m i l a r a a n u l u i 2 0 0 9 . F a d e s a r c i n i l e s t a b i l i t e , n c a s r i l e a u nregistrat un nivel de 102,4 la sut. Din suma total a veniturilor bugetului publicn a i o n a l , v e n i t u r i l e f i s c a l e a u c o n s t i t u i t 2 2 m l r d . 5 4 7 , 7 m i l . l e i , i a r n c a s r i l e nefis cale (inclusiv ncasri din mijloace speciale i fonduri speciale) au constituit 3mlrd. 009,3 mil. lei.Sarcinile stabilite pe perioada dat au fost ndeplinite la nivel de 103,8 la sut i 105,0 la sut, respectiv.C o m p a r a t i v c u p e r i o a d a s i m i l a r a a n u l u i 2 0 0 9 , v e n i t u r i l e f i s c a l e s a u majorat cu 3mlrd. 016,0 mil. lei, ncasrile nefiscale - cu 311,3 mil. lei.Pentru susinerea bugetului i pentru finanarea proiectelor investiionale din partea donatorilor externi i investitorilor autohtoni au fost debursate granturi nsum de 1 mlrd. 993,9 mil.

lei.Din suma total a veniturilor bugetului public naional, 53,7 la sut (n 2009 58,2 la sut) revine veniturilor administrate de ctre Serviciul Fiscal de Stat i35,4 la sut (fa de 32,8 la sut 2009) Serviciul Vamal. Fa de perioada similara a n u l u i 2 0 0 9 , i n 2 0 1 0 r i t m u r i l e n c a s r i l o r s - a u m a j o r a t c u 8 , 2 l a s u t l a veniturile administrate de ctre S e r v i c i u l F i s c a l d e S t a t i c u 2 6 . 4 l a s u t l a veniturile administrate de ctre organele Serviciului Vamal.Sarcinile stabilite pentru acumularea veniturilor n bugetul public naional naspectul teritorial pentru anul 2010 practic au fost ndeplinite pe toate unitile administrativ-teritoriale, cu excepia raioanelor Floreti, Glodeni, Taraclia i UTAGagauzia.R e s p e c t i v c h e l t u i e l i l e b u g e t u l u i p u b l i c naional in 2010 au constituit 29m l r d . 3 2 8 , 9 m i l . l e i ( 9 4 , 3 l a s u t f a d e p r e v e d e r i l e p e r i o a d e i g e s t i o n a r e ) . Totodat, comparativ cu perioada similar a anului 2009, acestea snt n cretere cu1 mlrd. 974,6 mil.lei ( 7,2 la sut). Partea preponderent a cheltuielilor publice 73,0 la sut, au fost direciona te pentru realizarea programelor cu caracter social -cultural. Cheltuielile pentru domeniul economiei naionale au constituit 10,9 la sut 14 din suma totala. Pentru aprare, meninerea ordinii publice i securitii naionale afost cheltuit 5,3 la sut din suma totala a surselor.R e p u b l i c a M o l d o v a a n c h e i a t a n u l 2 0 1 0 c u u n d e f i c i t b u g e t a r s u b l i m i t a intei d e deficit, de 3 596.0 milioane de lei, prevzut n scrisoarea suplimentar laacordul ncheiat cu Fondul Monetar Internaional.Ministerul Finanelor a anunat un deficit bugetar de 1 778.0 milioane de lei pentru 2010. i n t a d e d e f i c i t a f o s t r e v i z u i t n s c d e r e l a m i j l o c u l a n u l u i 2 0 1 0 , d u p vizita la Chiinu a misiunii FMI, de la 4 474 milioane de lei, ct prevedea iniial M e m o r a n d u m u l c u p r i v i r e l a P o l i t i c i l e E c o n o m i c e i F i n a n c i a r e , l a 3 5 9 6 , 0 milioane de lei. Prognoza privind mrimea deficitului n raport cu Produsul InternBrut a fost redus de la 7,0% la 5,4%. Diagrama Nr. 1 4 Budget key parameters (as % of GDP) -20-1001020304050 Revenues3 3 2 9 . 8 2 5 . 2 2 5 . 6 2 2 . 7 2 2 . 5 2 4 2 3 . 5 3 8 . 6 3 9 . 8 4 1 . 7 4 0 . 5 3 8 . 7 3 9 . 7 Expendi tures4 0 . 5 3 3 . 2 2 8 . 4 2 6 . 6 2 2 . 7 2 3 2 2 . 4 2 3 . 1 3 7 4 0 . 2 4 2 4 1 . 5 4 5 . 5 4 5 Su rplus / Deficit (+/-)- 7 . 5 - 3 . 3 - 3 . 2 - 1 0 0 . 5 1 . 6 0 . 4 1 . 5 - 0 . 3 - 0 . 2 - 1 6 . 8 5 . 4 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 prg.2010 Sub aspect istoric RM a avut un buget echilibrat. n 2009 RM a nregistrat u n d e f i c i t b u g e t a r semnificativ de -6.8% n urma urmtorilor factori: scderea 15

remiterilor i investiiilor strine directe, scderea consumului, scd e r e a importurilor i, n final, scderea impozitelor colectate,Msura de consolidare fiscal ntreprins de guvern la sfritul anului 2009 i 2010i sprijinul din partea partenerilor strini, inclusiv FMI, au fost singurele modalitid e a s t a b i l i z a n t r - o p e r i o a d e x t r e m d e s c u r t a d e f i c i t u l u i b u g e t a r i p e n t r u

a sprijini cheltuielile bugetare, n special, plata pensiilor i remunerarea angajailor instituiilor publice. 16 Bibliografie 1. B a t i c e v R . F a c t o r i c a r e g e n e r e a z d e f i c i t u l b u g e t a r n R e p u b l i c a M o l d o v a . Economica, nr. 6, Chiinu, 2002, ASEM2. 2. Baticev R. Probleme ale atragerii i utilizrii investiiilor strine. Economica, nr. 1, Chiinu, 2003, ASEM7 . 3. B a t i c e v R . I n v e s t i i i s t r i n e d i r e c t e : c a u z e i d i f i c u l t i . E c o n o m i c a , n r . 2 , Chiinu, 2003, ASEM8. 4. Baticev R. Problemele principale ale finanrii externe. Economica, nr.3

Introducere Scopul actualei lucrari il constituie analiza si generalizarea teoriilor privind deficitul b u g e t a r , s t a b i l i r e a c i r c u m s t a n t e l o r d e a p a r i t i e a a c e s t u i f e n o m e n , a c a i l o r d e f i n a n t a r e a deficitului bugetar precum si evolutia si efectele de influenta a deficitului bugetar romanescasupra situatiei economice din tara.Sarcinile principale ale Romaniei in conditiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbari de structura, stabilirea echilibrului bugetar si cresterea economica, ceea ce constituied e z i d e r e n t e l e d e b a z a a l e u n o r i m p o r t a n t e r e a l i z a r i e c o n o m i c o s o c i a l e . S t a t u l i n f l u e n t e a z a derularea proceselor economice prin parghii economico -financiare la care poate apela: parghiafiscala, parghia vamala, cea a cheltuielilor publice.Una dintre principiile de baza ale elaborarii bugetului de stat (ca de altfel a oricarui tip de buget) este echilibrul bugetar, dar acesta din urma nu se realizeaza, de cele mai multe ori, in modautomat, prin acoperirea cheltuielilor bugetare cu veniturile bugetare, in astfel de situatii spunemca bugetul se elaboreaza cu deficit de finantare, care poarta numele de deficit bugetar.Deficitul bugetar este diferenta dintre cheltuielile publice, mai mari, si veniturile publiceordinare, fiscale si nefiscale, mai mici. Fiind aprobat ca o componenta structurala a bugetului, la partea de cheltuieli, deficitul bugetar reprezinta autorizarea de cheltuieli superioare veniturilor p r o v e n i t e d i n i m p o z i t e s i a l t e p r e l e v a r i o b l i g a t o r i i . D e a s e m e n e a p u t e m a f i r m a c a d e f i c i t u l bugetar poate fi identificat cu o descoperire a cheltuielilor ce va fi finantata prin recurgerea laimprumuturi.Auerbach, Gokhale si Kotlikoff (1994) considerau ca deficitul bugetar constituie unindicator cu o utilitate limitata in privinta evaluarii politicilor fiscale si bugetare avand invedere, pe de o parte faptul ca aceste politici sunt dinamice si nu pot fi analizate pe baza unor indicatori pe termen scurt (asa cum rezulta din marimea deficitelor bugetare), iar, pe de alta parte, orice marime a deficitului bugetar nu poate surprinde povara indusa de politicile publiceasupra generatiilor viitoare 2