Sunteți pe pagina 1din 8

ACATISTUL Maicii Domnului "Vindectoarea"

Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, istierul !unatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, "unule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. $reasfanta Treime, miluieste#ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru %umele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca#Se %umele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. $ainea noastra cea spre fiinta, da#ne#o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne iz!aveste de cel rau. $entru rugaciunile $reasfintei %ascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor $arintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse &ristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste#ne pe noi. Amin. Apoi se zic Condacele si Icoasele: Condacul 1 Dup' Sf(nta Adormire a Ta )i dup' minunata primire cereasc' care *i S# a f'cut, ai primit un loc +n Sf(nta ,mp'r'-ie, un So!or minunat al T'u, un loc pe $'m(nt unde se $reasl've)te %umele T'u, precum )i darul de a#i vindeca pe cei care cu dragoste la Tine se roag' ne+ncetat. indec'#ne pe noi $reacurat' Fecioar' )i Maica Domnului nostru Iisus &ristos! Icosul 1 "inecuv(ntarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Maic' $reacurat', d(ndu#*i#se daruri multe )i foarte mari. $uterea, Iu!irea )i Mila Ta s#au v'zut de#a lungul veacurilor, iar noi Te rug'm M'icu-' a)a. Vindec-ne Maic, mprteas a Cerului i a Pmntului! Vindec-ne Maic Ocrotitoare i Aprtoare a cretinilor! Vindec-ne Maic Preamilosti i !ra"nic A#uttoare! Vindec-ne Maic a A#utorului $umnezeiesc, nde#dea noastr! Vindec-ne Maic Preacurat i de $umnezeu %inecu ntat! Vindec-ne Maic &sctoare de $umnezeu, 'ecioar Preacurat! Vindec-ne Maic Preas(nt, Multiu"itoare i )n credin* )ntritoare! Vindec-ne Maic Prealuminat, Preaputernic i de ru Iz" itoare! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 2 To-i cei care Te iu!esc )i cu evlavie *i se roag' fier!inte spre a fi vindeca-i, primesc al T'u a/utor, $reacurat' )i mul-umindu#*i pentru a/utor ,i c(nt' 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 2 "'r!a-i, femei, feciori, fete, maici, c'lug'ri, preo-i, episcopi, to-i cei care au fost !olnavi )i *i s#au rugat pentru vindecare, au fost vindeca-i +n mod

miraculos )i de aceea cu credin-' Te rug'm. Vindec-i pe to*i "olna ii, Prealudat 'ecioar! Vindec-i pe cei c,inui*i de neputin*e! Vindec-i pe copiii i pe nepo*ii notri! Vindec-i pe prin*ii i pe (ra*ii notri! Vindec-i pe cei din neamurile noastre! Vindec-i pe cei care -i se roa.! Vindec-i pe cei "olna i i (r de speran*! Vindec-i pe romnii de pretutindeni! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 3 Fiind o Maic' Multiu!itoare, auzi repede rug'ciunile care se fac c'tre Tine, $reasf(nt', dar )i pe cei care din toat' inima ,i c(nt' Fiului T'u. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 3 $e cei care cheam' %umele T'u cu slav' )i cu mult' smerenie +i a/u-i, sco-(ndu#i din necazuri, vindec(ndu#i pe ei sau pe cei din familiile lor, de aceea, M'icu-', Te rug'm a)a. Vindec-ne Maic, /mduitoarea noastr! Vindec-ne Maic, Protectoarea noastr! Vindec-ne Maic &e"iruit! Vindec-ne de "olile care ne c,inuiesc! Vindec-ne de "olile psi,ice, care ne (ac ia*a un comar! Vindec-ne de "olile trupeti, care ne (ac neputincioi! Vindec-ne de patimile care ne atra. spre cel ru! Vindec-ne, c ne ru.m -ie cu credin* i cu speran*! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condac 4 $entru Marea Ta Mil' pe care o ai fa-' de to-i cre)tinii, noi Te rug'm )i cerem acum al T'u a/utor ceresc )i cu mult' smerenie ,i c(nt'm Fiului T'u. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 4 $reaminunat' Fecioar', pe cei care Te iu!esc, postesc, se roag' cu evlavie, poc'indu#se pentru p'catele lor )i ,-i cer vindecare de !oli, Tu +i vindeci. Cu mul-umire )i cu recuno)tin-' ei strig' a)a.

Vindec-ne Preacurat 'ecioar, c pentru tot a#utorul /u s(nt *i mul*umim! Vindec-ne minile i picioarele noastre )ndurerate! Vindec-ne rnile i durerile noastre c,inuitoare! Vindec-ne su(erin*ele trupeti i su(leteti, care ne (ac ia*a amar! Vindec-ne durerile de cap, "olile prului i ale oaselor! Vindec-ne "olile oc,ilor, "olile nasului i ale .tului! Vindec-ne "olile inimii, ale (icatului i ale or.anelor interne! Vindec-ne "olile .rele, pentru care doar /u ne eti scpare! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 5 ,n !un'tatea 1i spiritual', Maica Sf(nt' le#a comunicat rom(nilor c' poate vindeca pe oricine I se roag' cu credin-' )i cu evlavie2 cu mul-umire s'#I c(nt'm 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 5 Metodele de vindecare ale $reasfintei Fecioare nu le cunoa)tem, dar )tim c' pe cel care se roag' mult cu credin-', cu umilin-' )i cu poc'in-' sincer' pentru p'catele sale, -in(nd post sever, Maica Sf(nt' +l a/ut'. Invoc(nd !un'tatea, 1i s' zicem a)a. Vindec-i Preacurat, pe ro"ii cei credincioi 0ui $umnezeu! Vindec-i Preas(nt, pe cei care /e iu"esc spiritual! Vindec-i Prea"inecu ntat, pe cei .reu )ncerca*i de "oal! Vindec-i Preacurat 'ecioar, pe cei cu su(let "un! Vindec-i Prea)ndurat, pe cei de (a*! Vindec-i Preastrlucit, pe cei care su(er! Vindec-i Prealuminat, pe cei neputincioi i sin.uri! Vindec-i Preamilosti , pe "olna ii incura"ili! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 6 Folosindu#se de 3azele Sfinte indec'toare )i de Sfin-ii ,ngeri indec'tori din Sf(ntul 1i So!or, Maica Domnului +i a/ut' pe cei care ,i c(nt' cu dragoste 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 6 Metodele de vindecare )i cele de tratament ceresc se aplic' celor care cred, care +)i m'rturisesc p'catele )i fac poc'in-' din tot sufletul,

iar cei care nu cred nu se indec. Smerindu#ne s' zicem a)a. Vindec-ne pe noi, cu 1azele /ale 2(inte! Vindec-ne pe noi, cu a#utorul 2(in*ilor /i n.eri! Vindec-ne pe noi, care credem )n 'iul /u! Vindec-ne pe noi, care tim c po*i (ace minuni! Vindec-ne pe noi, care ne lepdm de pcate! Vindec-ne pe noi, care ne lsm de toate relele! Vindec-ne pe noi, care (acem pocin* sincer! Vindec-ne pe noi, cei "olna i din pricina multelor noastre pcate! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 7 Cei chinui-i de duhurile rele se pot vindeca dac' fac m'rturisire, dac' se leap'd' de to-i adep-ii r'ului )i c(nt' din toat' inima lor c(ntarea sf(nt' )i Dumnezeieasc'. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 7 "olnavii care se roag', postesc, se smeresc, citesc acatistele )i paraclisele Maicii Domnului, fac canon de poc'in-' sincer' )i sever', se pot vindeca f'r' interven-ia altcuiva, c' Maica Domnului, Sfin-ii, ,ngerii )i Sfintele $uteri Cere)ti, +i aud, +nlesnindu#le vindecarea, iar noi s' ne rug'm a)a. Vindec-i Preacurat pe cei care -i se roa. din tot su(letul! Vindec-i Micu* pe cei c,inui*i de du,urile rele! Vindec-i Multmilosti pe cei care se leapd de ru! Vindec-i Preas(nt pe cei care citesc s(intele /ale acatiste! Vindec-i Maica 0ui $umnezeu pe cei care citesc s(intele /ale paraclise! Vindec-i Prea)ndurat pe cei care sin.uri )i (ac canon de pocin*! Vindec-i Prea"un pe to*i pctoii i )ntoarce-i la credin*! Vindec-i Prealuminat pe cei cu "oli .rele i incura"ile! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 8 Maica Domnului ne poate vindeca prin cuv(nt sau folosind 3aze indec'toare de mare efect, de aceea cinstindu#4, ,i c(nt'm +n mod deose!it. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 8 ,n marea ei iu!ire de oameni, Maica Domnului poate trasmite anumite

re-ete de vindecare, care impun folosirea strict' a unor condi-ii speciale de via-'. Cer(nd +ndreptare ne rug'm a)a. Vindec-ne, /e ru.m Maic Preamilosti ! Vindec-ne cu 1azele Vindectoare de mare e(ect! Vindec-ne Micu*, c /e iu"im, /e preacinstim i ne ru.m -ie! Vindec-ne Maic Milosti , c ne pocim sincer pentru pcatele noastre! Vindec-ne cu re*etele /ale spirituale i cu metodele /ale Cereti! Vindec-ne, /e ru.m, de "olile min*ii, ale su(letului i ale trupului! Vindec-ne de "olile psi,ice, pentru care noi nu tim indecare! Vindec-ne de "olile care ne *intuiesc i ne (ac ia*a amar! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 9 5nele +m!oln'viri provin din radia-ii planetare sau din cauza ac-iunii negative a unor persoane, dar ne rug'm pentru a/utor apel(nd la metodele de vindecare ale Maicii Domnului, )i#I c(nt'm "unului Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 9 5nele !oli cum ar fi triste-ea, ne+nfr(narea, l'comia, ura, invidia, se pot vindeca prin post sever, prin rug'ciune mult', prin curmarea dorin-elor p'c'toase )i cer(nd a/utorul Maicii Domnului. Vindec-ne Preaminunat 'ecioar, de radia*iile planetare! Vindec-ne Preas(nt, de tot rul care ne atac! Vindec-ne Prealuminat, de ac*iunea ne.ati a altora! Vindec-ne Prea"un Maic, de triste*e, de ne)n(rnare, de ur i de in idie! Vindec-ne de lcomie, de e.oism, de .elozie, de ranc,iun! Vindec-ne de pizm, de mnie, de ,ul i de cle etire! Vindec-ne de mndrie, de or.oliu, de tru(ie i de anitate! Vindec-ne de "olile su(leteti i de c,inul psi,ic! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 10 0ipsa sensi!ilit'-ii suflete)ti, fuga dup' +navu-ire f'r' rost, via-a ghidat' numai spre a avea de toate creeaz' uneori st'ri de iresponsa!ilitate, care duc la dezechili!ru, provoc(nd chin psihic sau fizic )i de aceea, +nt'rindu# ne duhovnice)te s'#I c(nt'm 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 10

$entru eliminarea defectelor psihice, Maica Domnului a recomandat autostudierea personal' fizic', psihic' )i sufleteasc', +n raport cu mediul sau cu societatea. S' ne rug'm din inim' a)a. Vindec-ne Preacurat, de dezec,ili"ru su(letesc! Vindec-ne de toate strile rele care ne macin! Vindec-ne de .ndurile necurate, care ne )m"oln esc! Vindec-ne, c su(erim i nu tim ce "oli a em! Vindec-ne, c doctorii nu ne pot indeca! Vindec-ne de cancer i de tot rul care ne macin! Vindec-ne de "olile .rele i (r indecare pmnteasc! Vindec-ne de "olile care ne c,inuiesc i ne amrsc ia*a! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 11 Maica Sf(nt' ne +nva-' c' studierea personal' fizic' )i psihic', autocunoa)terea, poate duce la eliminarea multor defecte )i !oli. Cinstindu#4 pe Maica Domnului, ,i c(nt'm. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 11 $ersoanele care au descoperiri sfinte, comunic'ri Dumnezeie)ti, ori de la $ersonalit'-ile Cere)ti, +)i pot l'rgi domeniul cunoa)terii )i al vindec'rilor de tot felul )i de aceea s' spunem a)a. Vindec-ne Preas(nt, de "olile intime i ne cur*ete de tot pcatul! Vindec-ne i lumineaz-ne calea spre $umnezeu! Vindec-ne i )n a*-ne tot ce este de (olos su(letelor noastre! Vindec-ne, )n*elep*ete-ne i a#ut-ne s (im r"dtori! Vindec-ne i ne lr.ete orizontul cunoaterii! Vindec-ne i ne )ntrete pe noi )n tot ce este "ine! Vindec-ne i nu ne lsa, Micu*, netiutori! Vindec-ne, smerete-ne i ne miluiete pe noi, dup mare mila /a! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 12 Maica Domnului a spus c'tre rom(ni. Cnd cunoti mai mult tii ct s ceri i ce s ceri, pentru tine i pentru al*ii # iar noi rug(ndu#ne, cerem cele !une )i de folos sufletelor )i#I c(nt'm 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icosul 12

Maica Domnului are multe 3aze Sfinte cu care lucreaz', put(nd vindeca !olile oamenilor, ale animalelor, ale pe)tilor, ale al!inelor, c(t )i ale plantelor )i de aceea s' 4 rug'm a)a. Vindec Preacurat Maic, animalele )n su(erin*! Vindec Prea"inecu ntat Maic, psrile "olna e! Vindec Prealuminat 'ecioar, al"inele atacate de "oli! Vindec Preamrit Maic, petii i ie*uitoarele apelor! Vindec Prea(ericit Maic, pomii i plantele noastre! Vindec Preamilosti Maic, cerealele de "olile lor! Vindec-i Prea"un Maic i pe cei "olna i ai notri! Vindec-i Preas(nt 'ecioar pe to*i cei care *i cer a#utorul! Vindec-ne pe noi Preacurat 'ecioar i Maica $omnului nostru Iisus +ristos! Condacul 13 $reacurat' Fecioar' )i Maic' $reasf(nt' %'sc'toare de Dumnezeu, vindec'#ne pe noi6 7se citesc numele celor scrisi in pomelnic8 6pe cei din familiile noastre, vindec'#i pe prietenii )i pe du)manii no)tri de !olile pe care medicii nu )tiu s' le vindece, c'ci cu dragoste )i cu smerenie ,i c(nt'm 0ui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia! Aliluia! 3Acest Condac se zice de trei ori45 Apoi se zice iarasi Icosul 1 3 %inecu ntarea $omnului 2a aot a (ost mare peste /ine, Maic Preacurat, 5554 si Condacul 1 3 $up 2(nta Adormire a /a i dup minunata primire cereasc care -i 2-a (cut, 55545 Apoi se zice aceasta rugaciune. Rugciune ctre Maica o!nului pentru "indecare de #oli $reasf(nt', $reacurat' )i $reaminunat' Fecioar' )i Maic' a Domnului nostru Iisus &ristos, Te rug'm ascult' rug'ciunea nevrednicilor ro!i 6 7se citesc numele celor scrisi in pomelnic 8 6 )i vindec'#ne pe noi, pe cei din familiile noastre )i pe to-i suferinzii din lumea asta !olnav' de pacate, de !olile grele, transmisi!ile sau netransmisi!ile, de !olile )tiute )i ne)tiute de noi. Fie ca to-i cre)tinii s' Te pream'reasc' )i s' Te preacinsteasc' pe Tine, iar noi s' avem tot a/utorul cel !un, sf(nt )i ceresc. ,-i mul-umim Maic' Sf(nt' pentru vindecare, pentru tot a/utorul T'u, pentru mi/locirea Ta la $rea!unul Dumnezeu, c' Tu e)ti Scar' la Cerul Sf(nt, pentru rug'ciunile noastre )i a/utor nemi/locit +n cererile noastre cele +ndrept'-ite. $!in%

S-ar putea să vă placă și