Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai

Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae Sectia : astoral!" anul II

Cretinul n viaa de toate zilele n viziunea Sfntului Ioan Gur de Aur - Lucrare de seminar Student: Avram Bogdan tefan

#n lucrarea ce urmeaz! s! $ie %rezentat! vom urmari conce%&ia S$' Ioan (ur! de Aur des%re cum ar tre)ui s! se des$!oare rela&iile dintre cretini " dintre adevara&ii cretini " si cum acetia se %ot a%ro%ia *ntre ei *ntru +ristos " adevaratul Dumnezeu %rin cultivarea %rieteniei i a dragostei ' #n conce%&ia S$,ntului Ioan (ur! de Aur" omenirea este un organism unitar: -.!tr,nul i t,n!rul" s!racul i )ogatul" co%ilul i adolescentul "$emeia si )!r)atul" toate su$letele alc!tuiesc un singur tot / To&i suntem un singur tru% si ne deose)im unii de al&ii numai at,t c,t se deose)ete un m!dular de cel!lalt'0 Acest singur tot" de mai sus" *n care S$an&ul existente *ntre mem)rele tru%ului2 este des!v,rirea unit!&ii'3 #n acest mod integrat!" omenirea e *ntocmai ca un gru% de c!l!tori %e calea vie&ii" av,nd de atins aceeai &int!" $iecare %urt,nd gri4! ca tovar!ul al!turat s! nu se izoleze" *nc,t to&i s! $ie una 5Ioan /6" 0/7' Iar coeziunea acestui tot unitar" acestui mare organism colectiv tre)uie s! $ie asigurat!" *ntre altele" de %rietenie i dragoste' Aten&ia i %reocu%area marelui dasc!l al lumii s1au concentrat *n mod deose)it asu%ra acestor dou! virtu&i surori" %e care le1a analizat i le1a slu4it cu o %asiune i convingere de neegalat : %rietenia i dragostea *ntre cretini ' Izvor,t! din dragostea de om" %rietenia este socotit! $loare rar! *ntre oameni" dar cu at,t mai %re&ioas!' 8a constituie nu numai $armecul vie&ii
/ 0 3

!rinte vede

incluz,ndu1sc toate sunetele" nu e altceva dec,t o *nrudire su%erioar! celei

r' 9'.raniste " Concepia Sfntului Ioan Gur de Aur " *n rev' Studii Teologice " I: 5/;<67" nr' /10 " %' 6=' Ibidem " %'6;' Ibidem " %' >0'

omeneti" ci i un )un moral' otrivit conce%&iei lui Cicero" %rietenia este cel mai mare )un du%! *n&ele%ciune" *nc,t nici )og!&ia" nici s!n!tatea" nici %uterea" nici onorurile" nici %l!cerile nu se %ot com%ara cu ea'? Iar du%! latou" %rietenia e un act de iu)ire" %entru c! exist! *n inima noastr! o %utere *nn!scut! de a iu)i" %utere ce se extinde asu%ra semenilor notri" *m)r!&ieaz! *ntr1o larg! e$uziune *ntregul neam omenesc" se $orti$ic! restr,ng,ndu1se *n vatra cet!&ilor" *n c!minul casnic i se condenseaz! la maximum *n cercul mai mic al %rietenilor'< laton i +omer" a%reciind c! Dumnezeu e Acela Care a%ro%ie %e oameni *m%rietenindu1i" nu $ac altceva dec,t s! antici%eze marele adev!r cretin" c! %rietenia *i are izvorul *n Dumnezeu" $iindc! Dumnezeu este iubire" 5I Ioan ?" >" /=7" iar %rietenia este o integrare *n Dumnezeu'= In acest sens' %rietenia nu se %oate cultiva dec,t *n mediul %ro%ice al virtu&ilor: dragostea" )ucuria" )un!voin&a" *n&elegerea" *ng!duin&a" inceritatea" statornicia i %uterea de sacri$iciu' rieteniile )azate %e utilitate i reci%rocitate sunt )une" %entru c! a4utorarea material! aduce cu sine a$ec&iuni i leg!turi de ordin mai *nalt' @u e %otrivit deci ca cineva s! ocoleasc! %rile4ul de a $i a4utat' 9oise a %rimit s$aturi de la socrul s!u Ietro 5Ieirea />" /610?7" iar S$,ntul A%ostol avel *nsui s1a g!sit adeseori *n aceast! situa&ie i nu s1a ruinat" ci a admirat i a l!udat %e )ine$!c!tori" zic,nd: i n !esalonic" o dat #i a doua oar" mi$ai trimis ca s am cele trebuincioase" 5Fili%'?" /=7' Alt! dat!" el s%une cAiar c! s1a a4utat reci%roc cu ascult!torii s!i" c!rora le1a dat 8vangAelia" %rimind *n scAim) m,ntuirea sa de la Dumnezeu'
? < =

r' ro$ ' Ioan Coman " %rumuseile iubirii de oameni &" %' /3;1/?/' Ibidem " %' /?3' Ibidem " %' /?<'

Du%! S$,ntul loan (ur! de Aur *ns!" %rietenia este unirea at,t de str,ns! *ntre cel ce iu)ete i cel iu)it" *nc,t s! nu mai $ie dou! %ersoane deose)ite" ci un singur om' 8xce%t,nd totui exem%li$ic!rile %e care S$,ntul A%ostol avel le $ace cu $a%te din via&a sa" %rietenia $undamentat! exclusiv %e utilitate" %e constr,ngerea *nrudirilor $izice i a rela&iilor sociale nu st! %e temeiuri de nezdruncinat' De multe ori' %rieteniile dintre mem)rii acelorai $amilii sunt %,ndite i cAiar dizolvate de invidie' A)solut nimic nu e aa de tare ca leg!tura duAului' rietenul c,tigat %rin )ine$acere *&i devine duman" dac! nu1i $aci )inele necontenit' rietenul do),ndit %rin *nt,lniri dese va des$ace %rietenia o dat! ce vor *nceta acestea' Femeia" dac! se ivete vreo ceart!" *i las! )!r)atul i a$ec&iunea dis%are' Co%ilul" c,nd vede c! tat!l tr!iete %rea mult" se su%!r!' Or" aa ceva nu se *nt,m%l! *n %rietenia duAovniceasc!' @imic din acestea n1o des$ace" %entru c! *n nimic din acestea nu1i are $iin&a2 nici tim%ul" nici lungimea vie&ii" nici r!ul %e care1/ su$er!" nici ce1/ %e care1/ aude" nici m,nia" nici 4ignirea" nici nimic altceva n1o atinge i nu %oate s1o des$ac! '6 S$,ntul Ioan relie$eaz!" aadar" trei tre%te sau modalit!&i ale %rieteniei" care coincid" cea dint,i" cu starea omului natural" la care %rezideaz! utilitatea i reci%rocitatea2 a doua" cu %erioada BecAiului Testament" *n care %rietenia c!%!t,nd un caracter religios se uureaz! de %ovara acestor criterii" $ar! s! le %!r!seasc! de$initiv2 *n s$,iit" a treia $orm! sau eta%! $iind aceea de su) Aar" a @oului Testament" c,nd %rietenia se ins%ir! masiv din iu)ire' Du%! S$,ntul loan (ur! de Aur" virtutea constituie mediul %rielnic al cultiv!rii %rieteniei' rietenia nu tre)uie $!cut! cu orice risc i *n orice condi&ii' 8a tre)uie s! %orneasc! dintr1o contiin&! drea%t!" nu dintr1una rea"
6

Ibidem " %' /<3'

dintr1o inim! curat!" i nu din una %riA!nit!" din credin&! ne$!&arnic!" i nu dintr1una mincinoas! i stricat!' Adev!rata %rietenie tre)uie s! ai)! r!d!cin! s%iritual!' Dac! o are %e aceasta" atunci %ricinile de natur! material! nu %ot s$!r,ma niciodat! a$ec&iunile de ordin duAovnicesc'> Adev!rata %rietenie" ca s! $ie %uternic! i nescAim)!toare" tre)uie s! ai)! temei" motiv i model %e +ristos" Care Ci1a dat via&a %entru %rietenii S!i 5Ioan /<" /37' Cel ce *n %rietenia lui *l are model %e +ristos" acela nu ia *n seam! nici no)le&ea rasei" nici %ornirile ovine" nici dac! e iu)it" nici starea material!" nici altceva din acestea' CAiar dac!1/ ur!te" cAiar dac!1/ insult! sau *l d! s%re moarte" el st!ruie *n iu)irea sa" *ntruc,t are un temei *ndestul!tor %entru iu)ire: +ristos' Cu ocAii *ndre%ta&i asu%ra 9,ntuitorului" el st! $erm" nezdruncinat" &intuit" %rivind doar s%re Acela" deoarece leg!turile unirii $r!&eti sunt lesnicioase acolo unde e Iisus' 9enirea %rieteniei este de a se extinde *n cercuri c,t mai largi %osi)ile" descAise s%re *ntreaga umanitate" %entru a cu%rinde ca %e nite $ra&i %e to&i oamenii" ea %e unii care au aceleai dre%turi de la natur!' #ntr1o ast$el de situa&ie i cei r!i tre)uie c,tiga&i dre%t %rieteni" cAiar cu %re&ul celor mai st!ruitoare i %relungite silin&e" %entru ca av,ndu1i a%ro%ia&i" s! %oat! $i de%rini mai uor cu virtutea' #n aceast! %rivin&!" S$,ntul Ioan *nva&! c! detesta)il! este r!t!cirea omului" nu omul *n sine' Omul este o%era lui Dumnezeu" numai r!t!cirea sa este lucrarea diavolului' Omul tre)uie deci iu)it2 os,ndit! tre)uie numai r!t!cirea sau r!utatea lui' rietenia este condi&ionat! de o )un!voin&! sincer! i s%ontana' O ast$el de )un!voin&! a avut1o S$,ntul A%ostol
>

avel cAiar $a&! de un

Dr'9' o%scu " 'risostom ca educator " *n rev' .OD" :::II " 5/;E>1/;E;7" nr' 0 " %'=<'

<

4udec!tor necredincios:"" ( socotesc fericit" o" rege Agripa" c astzi" naintea ta" pot s m apr de toate cte m n)inuiesc iudeii" 5Fa%te 0=" 07' Acestea" desigur" le1a zis nu linguindu1/" ci voind s!1/ c,tige %rin vor)! dulce" ceea ce a i iz)utit *n %arte" ci care %,n! acum era socotit acuzat' .iruin&a o m!rturisete solemn cel %rins" s%un,nd $a&! de to&i: "" Cu puin de nu m ndupleci s m fac #i eu cre#tin" 5Fa%te 0=" 0>7' entru a1i %utea %!stra %e %rieteni" acetia tre)uie s! $ie res%ecta&i *n orice *m%re4urare' *imic nu e mai n stare s ntrein prietenia ca struina de a ncrca pe aproapele cu atenii+ #n acest sco% *l vom considera *ntotdeauna su%erior nou!" iar! s! ne socotim %rin aceasta *n4osi&i' Fiind %revenitor $a&! de a%roa%ele" te cinsteti %e tine *nsu&i i1/ $aci i %e ci s! te res%ecte mai mult' De aceea" mereu i *n toate *i vom da lui %rimul loc' Atitudinea %lin! de )un!voin&! i res%ect $a&! de %rieten tre)uie dovedit! ori de c,te ori este nevoie" %rin $a%te de a4utorare' Dar *n toate ac&iunile de s%ri4inire material!" ca i *n cele de asisten&! moral!" tre)uie %rocedat cu mult tact" %entru ca cel socotit %rieten s! nu se simt! o$ensat' *ndeose)i" secretele *ncredin&ate" semnul cel mai gr!itor al %rieteniei" vor $i %!strate cu gri4!" %entru c! nimic nu des$ace mai mult %rietenia ca tr!darea2 dei *ntr1o societate de virtuoi" ele nu1i mai au rostul' In general" %rietenia se Ar!nete din cur!&ia vie&ii celor care se Aot!r!sc s1o cultive' @edre%tatea" mai ales" i alte multe %!cate" cum ar $i %er$idia" minciuna i vicleugurile %e care oamenii le $olosesc unii *m%otriva altora" seac! izvorul iu)irii %rieteneti: Iar din pricina nmulirii frdelegii" iubirea multora se )a rci" 59atei 0?" /37' Unde e r!ul nu e %osi)il! *n&elegerea' Aceasta nu se a$l! dec,t la oamenii care tr!iesc *n dre%tate i virtute' entru cei care %rietenia este amenin&at! cu
=

dezmem)rarea' S$an&ul Ioan %ro%une *m%!carea" ca nu cumva s! devin! dumani unul altuia' A avea dumani este o ruine i mai ales o %rime4die" *ntruc,t e %osi)il s! ne $ie v!t!mat )unul nume' e inima celor certa&i se aaz! s$iala i %ovara altor sim&iri" care ar %utea s1o *m%ietreasc!' In conce%&ia S$,ntului !rinte" $oloasele %rieteniei sunt imense: o %rietenie )ine *ncAegat! i adev!rat! aduce vie&ii linitea i condi&iile %rielnice oric!ror activit!&i materiale i s%irituale' 8ventualele greeli sunt tratate cu )l,nde&e i iertate' 9otivele de $r!m,ntare sunt *nl!turate' Fa momente de necaz sau de c!dere *n vreo nenorocire" m,inile %rietenilor se *ntind cu gra)! *n a4utor' Omul cu %rieteni este ast$el o cetate *ncon4urat! cu ziduri tari i a%!rat! nu de sclavi" ci de intimii s!i" %e c,nd omul $!r! %rieteni e li%sit de a%!rare' %rate a,utat de frate este ca o cetate tare #i nalt "si are putere ca o mprie ntemeiat" 5 ilde />" /;7' uterea insului se m!rete *n %ro%or&ie cu num!rul %rietenilor' Dac! ai zece %rieteni" vezi cu dou!zeci de ocAi" lucrezi cu dou!zeci de m,ini" mergi %e dou!zeci de %icioare i aa mai de%arte' Un om cu o sut! de %rieteni e mai )ogat dec,t unul cu zece mii de talan&i' Un %rieten adev!rat este remediul vie&ii' 8l este a%!rarea %rin excelen&!' Baloarea lui nu %oate $i egalat! cu nici o comoar!' mai de %re& ca lumina2 e mai de su$erit s! stai scu$undat *n *ntuneric" dec,t s! tr!ieti $!r! %rieteni' Baloarea %rieteniei e mare %rin $oloasele ei materiale" dar e i mai crescut! %rin )ucuriile curate %e care le nate' De multe ori" S$,ntul Ioan revars! sim&irea sa *n adev!rate imne *n!l&ate %rieteniei: ''' rietenii cei *n +ristos sunt mai %resus de %!rin&i i co%ii''' Orice %l!cere" de r,nd sau no)il!" mai dulce ca mierea de1ar $i" %rietenia o *ntrece' 9ierea %rovoac! sa&iu" %rietenul niciodat!" c,nd e adev!rat %rieten" ci dorin&a crete mai mult i sa&iul nu %oate curma %l!cerea' 9ul&i oameni" du%! moartea %rietenilor" n1
6

au mai avut dorin&! s! tr!iasc! mai de%arte' Cu %rietenul &i1e uoar! i calea exilului2 $!r! el" nici acas! nu te sim&i )ine' Cu un %rieten i s!r!cia e su%orta)il!2 $!r! el" i s!n!tatea" i )og!&ia sunt de nesu$erit' Un %rieten este un alt eu' #mi %are r!u c! nu %ot s! *n$!&iez *n cuvinte cAi%ul adev!rat al %rieteniei' #mi dau seama c! vor)ele sunt cu mult su) ceea ce tre)uie s%us'; Din cele a$irmate mai sus" se %oate o)serva cu uurin&! c! seva care $ace at,t de $rumos mugurul %rieteniei e iu)irea' *ntre %rietenie i dragoste e un ra%ort at,t de str,ns" c! nu tii unde s! %ui Aotarul *ntre ele' Aceasta" *n general vor)ind" i mai ales *n g,ndirea S$an&ului Ioan care le $ace" *n mod $oarte 4ust de alt$el" succesiv" %e una izvor al celeilalte' Cu toate acestea" dragostea re%rezint! $a&! de %rietenie o trea%t! su%erioar! nu numai calitativ" ci esen&ial' Dragostea %e care s1o ar!t!m unii $a&! de al&ii" zice S$an&ul Ioan" tre)uie s! de%!easc! a%ro%ierea ce exist! *ntre %rieteni' Du%! S$,ntul !rinte" dragostea este regula de aur a cretinismului" de$ini&ia cea mai exact! a lui' Fiind r!d!cin! i coroan! a tuturor virtu&ilor" ea le condi&ioneaz! %e acestea" d,ndu1le existen&! i valoare' #n acest $el" ca e un izvor care devine $luviu %rin roadele sale' Cele cinci $ecioare ne*n&ele%te $useser! *m%odo)ite cu toate virtu&ile" inclusiv $ecioria" cea mai str!lucitoare dintre ele2 dar" neav,nd *n candel! untdelemnul $a%telor iu)irii" au $ost l!sate a$ar! de *m%!r!&ie' Iu)irea este deci totul' 8a e %ecetea care autenti$ica toate valorile i virtu&ile' Dragostea convertete orice %asiune: %e cel $ricos *l $ace *ndr!zne&" %e cel as%ru" )l,nd" %e cel des$r,nat" st!%,nit' De1ar $i cineva mai s!l)atic dec,t o $iar!" %rin iu)ire devine mai )l,nd ca o oaie' Iu)irea are dre%t
;

Ibidem " %' 60'

>

*nsuiri caracteristice %erseveren&a i %rogresivitatea' Du%! ce1/ slo)ozete de %atimi" ea *nal&! %e om din virtute *n virtute" descAiz,ndu1i calea s%re cel mai *nalt grad de des!v,rire' Dac! toate celelalte virtu&i" %recum: %ostul" *n$i,1narea" %rivegAerea i altele sunt %,ndite sau *nso&ite de su$erin&e i um)riri" dragostea *ns! nu are nici o su$erin&!" %entru c! nici invidia" nici m,nia" nici r!utatea" nici tru$ia" nici %l!cerile vinovate nu %ot tul)ura su$letul s!u' Dac! lui *nsui nu i1ar %utea $ace vreun r!u" tot aa nici a%roa%elui s!u' Dragostea $iind creatorul virtu&ii" ea *i d! omului %utin&a s! tr!iasc! %e %!m,nt ca1n cer" linitit i cu $runtea *m%odo)it! de mii de cununi' F!r! dragoste" nici minunile n1au valoare' 9inunile *n$!%tuite %rin oameni sunt daruri de sus" $a%tele iu)irii *ns! sunt rezultat al r,vnei omeneti' e omul virtuos *l deose)esc nu at,t darurile %rimite de sus" c,t mai ales $a%tele )une ale str!daniei sale' De aceea" nu %rin darul $acerii de minuni" ci %rin iu)ire se cunosc ucenicii Domnului 5Ioan /3" 3<7' CAiar iu)irea $a&! de Dumnezeu nu %oate $i adeverit! dec,t %rin iu)irea $a&! de a%roa%ele' Du%! cum su$letul $!r! tru% i tru%ul $!r! su$let nu $ormeaz! omul" tot aa nu se %oate vor)i de dragoste $a&! de Dumnezeu" dac! nu este *nso&it! de dragoste $a&! de a%roa%ele' Iar dragostea $a&! de a%roa%ele im%lic!" desigur" o educa&ie" o disci%lin!" un exerci&iu al milei" o r,vn! organizat! i luminat! %entru *nl!turarea o)stacolelor din calea ei' Aceste %iedici" S$,ntul Ioan (m! de Aur le vede *n ali%irea de )og!&ii" cam!t!" sclavie" slava deart!" a$aceri" *ncerc!ri de tot $elul" )olile tru%eti i su$leteti etc' Asu%ra acestora el $ace lumin! ar!t,nd c!" %rivite *n originea i destina&ia ce li s1a dat" )og!&ia i toate *m%re4ur!rile $avora)ile i cAiar ne$avora)ile *n care Dumnezeu a %us %e om" *n mod normal" tre)uie s! $ie surs! i mi4loace ale iu)irii'/E
/E

r' ro$ ' Ioan Coman " Idem " % ' /<E'

S$,ntul Ioan (ur! de Aur insist! *ndelung *n mai toate cAi%urile de mani$estare ale iu)irii" la modul cel mai *nalt *ns! a$l,ndu1se iu)irea vr!4mailor' Asu%ra acesteia st!ruie ne*ncetat" deoarece e mai anevoie s1o acce%&i i s1o *m%lineti' #n acest sens" el *n$!&ieaz! $oloasele ei i mai ales c!ile %e care se %oate *n$!%tui' Du%! S$,ntul !rinte" Domnul lisus +istos este modelul des!v,rit al iu)irii vr!4mailor' De asemenea' S$,ntul ArAidiacon Cte$an" S$antul A%ostol avel i %ro$etul Samuil au str!lucit %rin aceast! *nalt! virtute' Dar seva su)stan&ial! a iu)irii este milostenia' 8a este modul cel mai $recvent i adecvat %rin care iu)irea vine la ex%resie' Orice g,nd al S$antului !rinte este cores%unz!tor unei ac&iuni' De oriunde s1ar $i ins%irat" %unctul de sosire" concluzia *i era milostenia" iu)irea a%licat!' Dei s1a numit %e sine am)asador al s!racilor" $a%ta lui a $ost *ns! mai mare dec,t numele' Co)or,tor dintr1o $amilie )ogat!" el s1a aliat totui cu s!racii i dezmoteni&ii soartei' Din $a&a s$,ntului altar" su) autoritatea lui Dumnezeu deci" a ana1 lizat" *n $avoarea lor" toate %ro)lemele *n leg!tur! cu ei'// De$eritor la demnitatea milosteniei este vrednic de re&inut $a%tul c! lucrarea de asisten&! g,ndit!" %redicat! i *n$!%tuit! de S$,ntul Ioan" *n concordan&! de alt$el cu s%iritul S$intei Scri%turi" nu numai c, e *n a$ar! de orice element de servitute sau o$ens! a s!racului" dar este *n %lus o ocazie i un mod de %romovare a demnit!&ii omeneti' otrivit conce%&iei sale" ceea ce %rimete s!racul de la cel )ogat este indirect un dre%t al lui' B!z,nd mul&imea s!racilor" )olnavilor" ceretorilor i in$irmilor care miunau *n AntioAia i Constantino%ol" su) %rivirile ne%!s!toare ale celor )oga&i" el le atrage aten&ia acestora din urm! ca $iind autorii situa&iei grele *n care se g!sesc cei dint,i' De aceea" *n ultim! analiz!" $a%ta de milostenie are
//

I)idem " %' /</'

/E

caracterul unei restituiri' Adic!" )ogatul *ntoarce %agu)a %e care a $!cut1o semenului %rin a)uz" $urt" c!mat!" sclava4 etc' Iar $a%tele de milostenie sunt cele care s%al! contiin&a de %!cate" sunt remediul %rinci%al al %oc!in&ei' S!racii care atea%t! *naintea )isericii s%al! su$letul" aa cum a%a de la intrarea *n s$,ntul loca s%al! m,inile celor ce intr! *n!untru' 9ilostenia $iind *ntru%area iu)irii" unul din criteriile s!v,ririi ei este evitarea oric!rei o$ense' C!ci cAemarea oric!rui cretin adev!rat este s!1/ a4ute %e s!rac" nu s!1i 4udece' S!racul nu tre)uie sus%ectat de necinste' @u avem nici o %orunc! ex%res! s! *n$runt!m s!racul %entru lenea lui" ci s! venim *n a4utorul s!r!ciei sale' S!racul n1are dec,t o singur! recomandare: s!r!cia lui' De1ar $i cel mai %ervers dintre oameni" dac! n1are %,ine" se cuvine s!1i ast,m1%!r!m $oamea' De1ar $i cel mai dis%re&uit dintre oameni" +ristos consider! $a%ta s!v,rit! *n $olosul aceluia ca %entru 8l" ca i cum 8l ar $i %rimit %rin acela )ine$acerea' Un alt criteriu al s!v,ririi milosteniei este c! ea nu tre)uie $!cut! ostentativ' CAiar dac! e v!zut!" s! nu $ie %ornit! din acest interes' 8ste de la sine c! milostenia nu se m!soar! du%! cantitate" ci du%! dis%ozi&ia su$leteasc! a celui ce d!" *n ra%ort cu %osi)ilit!&ile sale' Din S$,nta Scri%tur! se cunoate cum a $ost a%reciat darul de doi )!nu&i al v!duvei 5Fuca 0/" 01?7' Darul ei a $ost %rimit cu )un!voin&! %entru c! a o$erit c,t a %utut" dar cu toat! inima' De alt$el" %uritatea inten&iei din care %ornesc $a%tele este de mare interes' Cu c,t cineva se *ngri4ete de cur!&enia unui izvor" cu at,t el devine mai a)undent' Un $a%t asem!n!tor se *nt,m%l! i la s!v,rirea milosteniei: cu c,t o$er! cineva cu mai mult! cur!&ie su$leteasc! i voie )un!" cu at,t mai multe )un!t!&i va %rimi *n loc' 9otivele %entru care tre)uie s!v,rit! milostenia sunt: demnitatea Celui care cere" 9,ntuitorul *nsui2 urgen&a" %entru c! su$er! de $oame2 uurin&a
//

carit!&ii" %entru c! cel li%sit cere cel mai modest dintre alimente: %,inea2 m!re&ia recom%ensei" care este *m%!r!&ia cerurilor'

D!s%lata milosteniei *ns! nu se d! nici %e %!m,nt" ci la Gudecata de A%oi" c,nd cei ce au $ost iu)i&i i milui&i se vor constitui *n a%!r!tori ai )ine$!c!torilor lor' Dar razele acelei r!s%l!tiri se *ntrev!d cAiar din tim%ul vie&ii %!m,nteti: cei milostivi sunt iu)i&i i %omeni&i *n rug!ciunile c!tre Dumnezeu *n!l&ate de cei milui&i" *n tim% ce avarii sunt detesta&i' 9ilostenia o%er,nd deo%otriv! asu%ra celui ce o $ace" ea i asu%ra %rimitorilor" are ca e$ect imediat unirea oamenilor *n dragoste" $!c,ndu1i %e to&i ca odinioar! *n vremea A%ostolilor" o inim #i un suflet" 5Fa%te?" 307' Dealt$el" sco%ul %ro%us de Dumnezeu atunci c,nd ne *ndatoreaz! la milostenie nu este altul dec,t unirea inimilor' Dumnezeu %utea" desigur" s! a4ute %e cei nec!4i&i" %e cei li%si&i i %rin alte mi4loace" *ns! ne1a *ncredin&at nou! aceast! gri4! %entru a ne uni %rin lan&urile carit!&ii" %entru a ne *n$l!c!ra de iu)irea unuia $a&! de altul' S$an&ul Ioan (ur! de Aur a recomandat i a %racticat at,t ac&iunea caritativ! institu&ionalizat!" %rin .iseric!" c,t i %e cea de ordin %articular" individual' 8I *nsui a organizat str!lucit lucrarea de asisten&! a .isericii din AntioAia i mai ales a celei din Constantino%ol'#n ce %rivete ini&iativele sale" acestea au luat as%ectul i ad,ncimea unor inova&ii i tendin&e cu totul avansate %entru secolul s!u' Fa multe articole de cAeltuieli a dis%us m!suri de economic stranic!" a%lic,ndu1le cAiar *n alatul s!u atriarAal" din care a eliminat luxul i %e care /1a *m%odo)it cu so)rietatea i sim%litatea a%ostolic! i monaAal! *n care tr!ise ea %reot *n AntioAia' Din economiile

/0

%rovenite %rin su%rimarea cAeltuielilor inutile" a ridicat s%itale i case de %rimire a str!inilor" utilate cu medici" )uc!tari i oameni de serviciu' #n vremea S$,ntului loan" .iserica des$!ura o *ntins! activitate cantativ!: avea case %entru *ngri4irea v!duvelor )!tr,ne" a $ecioarelor *ncAinate" a str!inilor" a c!l!torilor )olnavi" a %rizonierilor" a )olnavilor" a in$innilor" a s!racilor etc' Aceast! ac&iune intens! este oglindit! i de anumite statistici i solu&ii %!strate cAiar *n unele din cuv,nt!rile sale' S$,ntul Ioan &inea la curent liste cu num!rul i" desigur" cu numele s!racilor' @umai la Constantino%ol" de %ild!" el cunoate i asist! cincizeci de mii de s!raci care" $!r! *ndoial! nu sunt numai cretini ci i necretini ' rin urmare" tot ce a g,ndit i1a lucrat S$,ntul !rinte *n leg!tur! cu ra%orturile dintre cretini din via&a lor de toate zilele 1 %rietenia i dragostea 5cele mai im%ortante 7 1 este ast!zi con&inut al *nv!&!turii i %rogramului de activitate %ractic! a .isericii' #n g,ndirea sa" %rietenia i dragostea sunt instrumente de ridicare a %restigiului omului" iar ac&iunea caritativ! nu este %rodusul silei sau dis%re&ului $a&! de om" ci atitudine de reculegere" de reg!sire a omului *n $a&a semenului' rietenia i dragostea re%rezint! %ozi&ia su%erioar! de %e care omul ac&ioneaz! $a&! de om cu intensitatea i %uritatea cu care se ra%orteaz! la Dumnezeu'

/3

Bibliografie :

1.

.raniste " %r'9arin " Conceptia Sfntului Ioan Gura de Aur despre familie " *n rev ' Studii Teologice " I: 5/;<67" nr'/1 0'

Idem " Conceptia Sfntului Ioan Gura de Aur despre prietenie #i dragoste " *n rev ' Studii Teologice " I: 5/;<67" nr';1/E'

!. ". #.

Coman " %r'%ro$'dr' Ioan (A' " -atrologia

" 8ditura

Institutului .i)lic i de 9isiune al .OD " .ucureti " /;;0' Idem " %rumuseile iubirii de oameni n spiritualitatea patristic " Timioara " /;>>' Corni&escu " %r'%ro$'dr' Constantin " Idei dogmatice n cu)ntarile Sfntului Ioan 'risostom " *n rev' Studii Teologice " :BIII5/;=<7" nr' 61>' $. o%escu " dr' 9' " 'risostom ca educator " *n rev' .iserica Ortodox! Dom,n! ":::II5/;E>1/EE;7" nr' 0'

/?

S-ar putea să vă placă și