Sunteți pe pagina 1din 7

Cresterea demografica

Este un element care confera o certa nota de actualitate teoriei lui Malthus. Este vorba despre particularitatile exploziei demografice actuale, despre caracteristicile care o fixeaza in raport cu explozia demografica din secolele al 18-lea si al 19-lea. Explozia demografica din zorii societatii moderne, care a reprezentat materia prima pentru teoria lui Malthus, a avut loc in tari dezvoltate, in state unde revolutia industriala era in plina dezvoltare. Iesirea din criza care se putea prefigura pe baza discrepantei sesizate de catre Malthus a avut loc pe doua cai. Mai intai, dezvoltarea industriala a declansat un proces de ridicare a bunastarii, care a putut face fata evolutiei rapide a populatiei. evolutie care pe buna dreptate nastea ingri!orare. "e exemplu, populatia Europei a evoluat de la aproximativ #$ de milioane, cat avea in 1%$$, la aproape 1 miliard la mi!locul secolului &$. 'a 1%$$ ea reprezenta o zecime din populatia lumii, la 19#$ a!unsese sa reprezinte aproape o treime. a doua modalitate au constituit-o emigrarile masive ale europenilor in teritoriile de peste mari, in ()*, +anada, in alte tari si continente slab populate. *stfel, intre 18,% si 189$, anual au emigrat din Europa catre alte teritorii in !ur de -...$$$ oameni, iar intre 1891 si 191$ rata anuala a emigrarii a atins nivelul de 911.$$$ oameni. In intervalul de timp cuprins intre 18,% si 19-$, aproximativ #$.$$$.$$$ de europeni s-au stabilit in teritoriile slab populate si slab dezvoltate de peste mari /0aul 1enned23. "eci, timp de aproape doua secole Europa- zona cea mai dezvoltata a lumii in acest interval- a fost taramul pe care a avut loc explozia demografica4 ea a reprezentat continentul de unde au plecat valuri de emigranti. Incepand cu mi!locul acestui secol, ceva cu totul nou intervine in evolutia demografica a planetei. 0opulatia din tarile dezvoltate se stabilizeaza sau consemneaza evolutii foarte lente. +resterea demografica accentuata are loc in tarile slab dezvoltate, in teritorii in care mi!loacele de subzistenta sunt precare.

Evolutia populatiei in tarile dezvoltate si cele subdezvoltate /milioane locuitori3

Total mondial Total dezvoltate Total subdezvoltate

1950 2.564 832 1.732

1960 3.050 945 2.105

1970 3.721 1.049 2.672

1980 4.478 1.137 3.341

1990 5.330 1.213 4.117

1995 5.757 1.224 4.533

Sursa: B. Negoescu si G. Vlasceanu, Terra, geografie economica, pag. 45

Instructiva din acest punct de vedere este si evolutia populatiei pe regiuni geografice. +ea mai mare crestere procentula o inregistreaza *frica, pe cand Europa are o crestere negativa.

Evolutia populatiei mondiale urbane si rurale /milioane locuitori3

Total tari subdezvoltate Anii 1800 1900 1950 1994 2050


Total 720 1100 1684 4534 7100 Urban 61 99 285 1867 4000 Rural 659 1001 1399 2667 3100

Total tari dezvoltate


Total 180 495 832 1236 1400 Urban 22 148 448 910 1140 Rural 158 347 384 326 260

Sursa: B. Negoescu si Gh. Vlasceanu, Terra, geografie economica, pag. 63

+resterea populatiei 1998-&$&# /milioane locuitori35

Total 1998 2025 5 030 8 081

Africa 779 1 496

Asia si Oceania 3 619 4 825

America Latina si Zona caraibiana 500 690

Statele Unite si Canada 304 369

Europa 729 701

Sursa: . T. !our"e, #n$erna$ional %oli$cs on $he &orl' S$age, pag. 533.

Rasturnari n distributia populatiei pe glob *utorul american 0aul 1enned2 considera ca daca luam 6n calcul intervalul 199$&$&# se poate spune c7 6n !ur de 9#8 din sporul populatiei se va produce 6n tarile 6n curs de dezvoltare. +um se desprinde si din tabelul de mai !os, cresterea cea mai mare, de fapt, epicentrul exploziei demografice actuale este continentul african. 9n 198# *frica si Europa aveau o populatie aproximativ egala. 9n &$&# popula:ia *fricii va fi de cel putin doua ori mai mare decat cea a Europei, iar 6n &$#$ de trei ori mai mare. 0ana 6n &$&#, oserie de state africane vor atinge

niveluri ale populatiei absolut dramatice, daca avem 6n vedere ca mi!loacele de subzistenta nu vor creste 6n mod corespunzator.

Evolu:ia raportului dintre popula:ia Europei ;i cea a *fricii

1900

Africa 25% Africa Europa Europa 75%

1970

Europa 50%

Africa 50%

Africa Europa

2050

Europa 25% Africa Europa Africa 75%

'a sfarsitul lunii octombrie, <erra va numara . miliarde de suflete spun reprezentantii =), -1 octombrie &$11 fiind declarata, cu aceasta ocazie, zi istorica. +ifra este cu atat mai impresionanta cu cat in urma cu #$ de ani eram -,# miliarde, principalul motiv al actualei explozii demografice fiind, potrivit specialistilor, cresterea sperantei de viata. 0rimele trei tari din lume, care numara cei mai multi locuitori, sunt +hina, India si ()*, insa, pana in &$#$, cea mai mare rata a natalitatii se va inregistra in =igeria si Etiopia. 1. China, cea mai populata tara de pe glob, are 1 !!" #$% &'$ locuitori si o crestere demografica de >$.,8 8 pe an, concentrand o treime din populatia *siei si o cincime din cea a planetei. 0opula:ia nu este egal raspandita pe teritoriul tarii si exista regiuni cu densitati foarte de mari, in +ampia +hinei de Est, 1.$$$ locuitori?@m&, si regiuni cu densitati mici, in vest si nord, si foarte mici in podisul <ibet, sub & locuitori?@m&. &. (ndia are 1 $1) 1"! %$$ locuitori si o crestere demografica de >1.,% 8 pe an. "atele ultimului recensamant din India arata ca populatia s-a marit cu 181 de milioane de oameni pe parcursul ultimului deceniu si numara tot atatia oameni cat (tatele )nite, Indonezia, Arazilia si Aangladesh la un loc. -. Statele Unite ale Americii numara in prezent !11 &)* ))) locuitori, cresterea demografica situandu-se la >$.9. 8 pe an. In &$1$, ()* aveau -$9,- milioane de locuitori, dintre care &8. de milioane, cetateni americani. ,$ de milioane de locuitori sunt nascu:i in afara tarii, adica 1&,98 din populatie. Mai mult de !umatate din acestia provin din *merica de (ud /#-,183, &8,&8 din *sia si ,8 din *frica.

,. (ndone+ia este a ,-a cea mai numeroasa natiune din lume cu $!# ''* !*! locuitori si o crestere demografica de >1.1% 8 pe an. *rhipelagul este estimat la peste 1..#$$ insule, dintre care aproximativ %.$$$ sunt locuite. #. 0opulatia ,ra+iliei, 1") #!$ *"% locuitori, este alcatuita din mai multe grupuri, ,9,98 din populatie fiind alba, ,-,&8 mulatra, iar restul neagra, asiatica sau amerindiana. (e vorbesc circa 18$ de limbi diferite, cea mai raspandita fiind portugheza. +resterea demografica este de de >1,&% 8 pe an. %. -a.istanul are 1#* *"" ))) locuitori si o crestere demografica anuala de >1,8,8, iar cei mai multi pa@istanezi traiesc in campia fluviului Indus si in partea estica a bazinului sau. Bata natalitatii este de -.C, iar cea a mortalitatii de .,8C. .. /igeria este tara cu cea mai mare populatie din *frica. =umara 1'& %$! ))) locuitori si are o crestere demografica de &,&. 8 pe an. In =igeria se va inregistra pana in &$#$ o crestere a populatiei de pana la ,$$ de milioane, una dintre cele mai mari inregistrate la nivel global. 8. +resterea nivelului marii si inundatiile vor lasa, in urmatorii ani, milioane de locuitori din ,angladesh fara case si terenuri agricole. Intrebarea este unde se vor duce oamenii din Aangladesh, tara cu 1') "%" ))) locuitori si cu o suprafata mai mica de 9$.$$$ de @ilometri patrati. 9. Rusia are 1%$ ")' $)) locuitori si o crestere demografica de -$,#1 8 pe an. 0opulatia Busiei scade insa considerabil. 0ana in anul &$&# se va reduce la 1-- de milioane, iar, in &$#$, va fi d 11. milioane. (caderea populatiei rusesti va avea loc pe fondul cresterii numarului populatiei in general in lume, care va a!unge, in anul &$&#, la 8,1 miliarde, iar peste inca un sfert de veac, la 9,, miliarde. 1$. 0ersoanele cu varsta de peste %# de ani reprezinta aproximativ un sfert din populatia 0aponiei, tara care are o populatie imbatranita si o rata a natalitatii in scadere. =umarul !aponezilor este de 1$# "') )))1 iar cresterea demografica este negativa, de D $, $& 8 pe an. 0otrivit ).(. +ensus Aureau, citat de E<imesF, in &$#$ India va deveni tara cu cea mai mare populatie, depasind +hina, in &$&#, iar ()* vor ramane pe pozitia a treia, chiar daca populatia va creste de la -$$ de milioane de locuitori la ,&- de milioane. Gaponia si Busia, din cauza natalitatii scazute, vor trece de pe locurile 9 si 1$ pe 1% locurile si 1..

La sfarsitul lunii octombrie, Terra va numara 7 miliarde de suflete spun reprezentantii ONU, 31 octombrie 2011 fiind declarata, cu aceasta ocazie, zi istorica. ifra este cu atat mai impresionanta cu cat in urma cu !0 de ani eram 3,! miliarde, principalul motiv al actualei e"plozii demo#rafice fiind, potrivit specialistilor, cresterea sperantei de viata. $rimele trei tari din lume, care numara cei mai multi locuitori, sunt %ina, &ndia si 'U(, insa, pana in 20!0, cea mai mare rata a natalitatii se va inre#istra in Ni#eria si )tiopia.

1. China, cea mai populata tara de pe #lob, are 1. 339. 724. 852 locuitori si o crestere demo#rafica de *0.+, - pe an, concentrand o treime din populatia (siei si o cincime din cea a planetei. $opula.ia nu este e#al raspandita pe teritoriul tarii si e"ista re#iuni cu densitati foarte de mari, in ampia %inei de )st, 1.000 locuitori/0m2, si re#iuni cu densitati mici, in vest si nord, si foarte mici in podisul Tibet, sub 2 locuitori/0m2. 2. India are 1. 210. 193. 422 locuitori si o crestere demo#rafica de *1.+1 - pe an. 2atele ultimului recensamant din &ndia arata ca populatia s3a marit cu 1,1 de milioane de oameni pe parcursul ultimului deceniu si numara tot atatia oameni cat 'tatele Unite, &ndonezia, 4razilia si 4an#lades% la un loc. 3. Statele Unite ale Americii numara in prezent 311. 806 000 locuitori, cresterea demo#rafica situandu3se la *0.57 - pe an. &n 2010, 'U( aveau 305,3 milioane de locuitori, dintre care 2,7 de milioane, cetateni americani. +0 de milioane de locuitori sunt nascu.i in afara tarii, adica 12,5- din populatie. 6ai mult de 7umatate din acestia provin din (merica de 'ud 8!3,1-9, 2,,2- din (sia si +- din (frica. +. Indonezia este a +3a cea mai numeroasa natiune din lume cu 237. 556. 363 locuitori si o crestere demo#rafica de *1.11 - pe an. (r%ipela#ul este estimat la peste 17.!00 insule, dintre care apro"imativ 1.000 sunt locuite. !. $opulatia raziliei, 190. 732. 694 locuitori, este alcatuita din mai multe #rupuri, +5,5- din populatie fiind alba, +3,2- mulatra, iar restul nea#ra, asiatica sau amerindiana. 'e vorbesc circa 1,0 de limbi diferite, cea mai raspandita fiind portu#%eza. resterea demo#rafica este de de *1,21 - pe an. 1. !a"i#tanul are 176. 699. 000 locuitori si o crestere demo#rafica anuala de *1,,+-, iar cei mai multi pa0istanezi traiesc in campia fluviului &ndus si in partea estica a bazinului sau. :ata natalitatii este de 37;, iar cea a mortalitatii de 7,,;. 7. $i%eria este tara cu cea mai mare populatie din (frica. Numara 158. 423. 000 locuitori si are o crestere demo#rafica de 2,27 - pe an. &n Ni#eria se va inre#istra pana in 20!0 o crestere a populatiei de pana la +00 de milioane, una dintre cele mai mari inre#istrate la nivel #lobal. ,. resterea nivelului marii si inundatiile vor lasa, in urmatorii ani, milioane de locuitori din an%lade#h fara case si terenuri a#ricole. &ntrebarea este unde se vor duce oamenii din 4an#lades%, tara cu 150. 949. 000 locuitori si cu o suprafata mai mica de 50.000 de 0ilometri patrati. 5. &u#ia are 142. 905. 200 locuitori si o crestere demo#rafica de 30,!1 - pe an. $opulatia :usiei scade insa considerabil. $ana in anul 202! se va reduce la 133 de milioane, iar, in 20!0, va fi d 117 milioane. 'caderea populatiei rusesti va avea loc pe fondul cresterii numarului populatiei in #eneral in lume, care va a7un#e, in anul 202!, la ,,1 miliarde, iar peste inca un sfert de veac, la 5,+ miliarde. 10. $ersoanele cu varsta de peste 1! de ani reprezinta apro"imativ un sfert din populatia 'a(oniei, tara care are o populatie imbatranita si o rata a natalitatii in scadere. Numarul 7aponezilor este de 127. 950. 000) iar cresterea demo#rafica este ne#ativa, de < 0, 02 - pe an. $otrivit U.'. ensus 4ureau, citat de =Times>, in 20!0 &ndia va deveni tara cu cea mai mare populatie, depasind %ina, in 202!, iar 'U( vor ramane pe pozitia a treia, c%iar dac? populatia va creste de la 300 de milioane de locuitori la +23 de milioane. @aponia si :usia, din cauza natalitatii scazute, vor trece de pe locurile 5 Ai 10 pe 11 locurile si 17.