Sunteți pe pagina 1din 21

TEMA NR.

12 SARCINILE CU CARE POT FI NCRCATE GENERATOARELE SINCRONE RACORDATE LA BARE DE TENSIUNE CONSTANT
12.1. SCOPUL URMRIT Se consider un grup electrogen compus dintr-un motor primar cuplat cu un generator sincron. Grupul este legat, prin intermediul unui transformator, n serie cu o linie electric la barele unui sistem de putere infinit (fig.12.1). Un astfel de sistem, a ! nd o putere suficient de mare " i o impedan# ec$i alent foarte mic , este capabil s men# in frec en# a " i tensiunea US la bare, practic constante. %nsamblul consumatorilor alimenta# i se presupune concentrat la barele sistemului.

Fig.12.1. Schema p i!cipia"# a $i$%em&"&i $%&'ia% Se or studia modul i limitele n care poat s varieze puterea furnizat de grupul electrogen considerat, la barele la care sistemul men# ine tensiunea US constant . &n practic , multe dintre grupurile sau c$iar centralele mai mici ale unui sistem electroenergetic puternic se pot considera c func# ionea' ntr-o situa# ie asem n toare cu cea a grupului din figura 12.1, atunci c! nd sunt legate la noduri din sistem la care tensiunea aria' n limite restr! nse. 12.1. CONSIDERA( II TEORETICE 12.2.1. Sarcinile furnizate de un turbogenerator la barele unui sistem de putere infinit &nc rcarea unui generator sincron se caracteri'ea' prin dou componente( puterea acti P " i puterea reacti Q. &nc rcarea acti poate fi ariat ac# ion! nd asupra admisiei la motorul primar, iar nc rcarea reacti ac# ion! nd asupra alorii curentului de e)cita# ie al generatorului sincron.

1*2

Studiul puterilor furni'ate de grupul electrogen la barele de tensiune constant se a face n cele ce urmea' , a)* !'&+$e ,! )e'e e & m# %-a e"e ip-%e.e( motorul primar se consider f r regulator de ite' , iar generatorul f r +%, se negli.ea' toate re'isten# ele o$mice, " tiind c aloarea lor la statoarele generatoarelor de mare putere, precum " i la transformatoarele " i liniile de nalt tensiune este mult mai mic dec! t aloarea reactan# elor inducti e se negli.ea' capacit# ile liniei electrice se studia' ca'ul unui turbogenerator, deci al unei ma" ini sincrone cu rotor cilindric " i poli neca# i, la care este suficient a se lua n considera# ie numai reactan# a n lungul a)ei polilor )d. Observa ie. &n cadrul acestui paragraf constant . aloarea reactan# ei
d

se consider

&n aceste condi# ii, sc$ema ec$i alent , pe ba'a c reia se a face discu# ia n continuare, este pre'entat n figura 12.2, n care / este tensiunea electromotoare aplicat n spatele reactan# ei d a turbogeneratorului. = d + ! + "# (12.1)

Fig.12.2. Schema echi)a"e!%# a $i$%em&"&&i c-!$i'e a% 0aloarea tensiunii fa'ice a sistemului, Ufs se presupune cunoscut . %ceast tensiune este repre'entat n diagrama din figura 12.1, n lungul a)ei abciselor " i se consider c sistemul i men# ine continuu constant m rimea " i po'i# ia. 2egli.! nd re'isten# ele o$mice, puterea acti Pb furni'at la barele sistemului se poate considera egal cu puterea Pg debitat de generator. &n sc$imb, a ! nd n edere consumul de putere reacti al reactan# elor inducti e ale transformatorului " i liniei, puterea reacti Qg debitat sau absorbit de generator a fi diferit de puterea Qb in.ectat sau absorbit la barele sistemului. 3entru un ansamblu de alori ale puterilor Pb " i Qb , se poate determina " i figura pe diagram curentul corespun' tor(

1*1

$=

Pb2 + Qb2 1U S

"i

= arctg

Qb Pb

(12.2)

Fig.12./. Diag ama 0a.- ia"# c- e$p&!.# %-a e $chemei 'i! 0ig& a 12.2 3resupun! nd c puterea reacti Qb este furni'at consumatorilor inducti i racorda# i la bare, n diagram curentul s-a repre'entat decalat inducti n raport cu tensiunea Ufs aplicat acestora. / ident, n ca'ul n care s-ar fi presupus c se absoarbe o putere reacti Qb de la barele la care este aplicat tensiunea Ufs , curentul s-ar fi repre'entat decalat capaciti , n raport cu aceast tensiune. 4b# in! nd alorile reactan# elor prin m sur tori " i a ! nd n edere rela# ia (12.1), n final se determin aloarea " i orientarea t.e.m. # , cu care func# ionea' generatorul n condi# iile considerate( # =U + % $ . (12.1)
fs

3entru ung$iul dintre tensiunile # " i Ufs se obi" nuie" te a se folosi nota# ia

,ras! nd o perpendicular pe a)a absciselor prin punctul &, se poate obser a c ung$iul pe care l face fa'orul % $ cu aceast nou a) este tocmai ung$iul . 5ie sistemul sistemul de coordonate rectangulare Q&P. 3roiec# iile fa'orului % $ pe ordonat " i, respecti , pe abscis sunt propor# ionale cu alorile componentelor acti " i reacti ale curentului $ (
1*6

$ cos $ r = $ sin . "i (12.6) 7eoarece tensiunea Ufs se consider constant , lungimile celor dou proiec# ii &" " i &' , la o scar corespun' toare, pot fi interpretate ca propor# ionale cu puterea acti Pb " i respecti , cu puterea reacti Qb furni'at la bare. 3resupun! nd c prin intermediul curentului de e)cita# ie al generatorului se reduce treptat ung$iul de decala. al curentului, se obser c lungimea proiec# iei &' scade odat cu puterea reacti Qb in.ectat " i c atunci c! nd decala.ul de ine capaciti " i se absoarbe de la bare o putere reacti tot mai mare, aloarea proiec# iei ncepe din nou s creasc , de ast dat , prin alori negati e. (n cele ce urmeaz , folosind diagrama din figura )*.+, se vor analiza pe r, nd modul n care variaz nc rcarea activ a generatorului i puterile Pb i Qb furnizate la bare n dou cazuri distincte- fie atunci c, nd se ac ioneaz numai asupra admisiei de fluid la motor, fie atunci c, nd se modific numai valoarea curentului de e.cita ie. $a =
&. Se modific numai admisia de fluid la motor &n acest ca', se consider fi)at o anumit aloare a curentului de e)cita# ie, ie " i deci a tensiunii electromotoare corespun' toare. 7ac entilul de admisie al fluidului motor este complet nc$is, generatorul absoarbe din sistem o component acti necesar pentru men# inerea grupului electrogen n tura# ia de sincronism. Se presupune c se desc$ide pu# in entilul de admisie, a" a fel nc! t componenta acti s de in nul . &n aceast situa# ie (fig.12.6), dac curentul de e)cita# ie este suficient de mare pentru ca tensiunea electromotoare # s aib o aloare mai mare dec! t Ufs , generatorul se ncarc cu un curent $) pur inducti , decalat cu un sfert de perioad n urma tensiunii Ufs. 5a'orul %'$ , este deci sinfa'ic cu Ufs , ca " i tensiunea electromotoare #, repre'entat n diagram prin segmentul O/. 8a bare se furni'ea' o putere reacti propor# ional cu segmentul &/. Ung$iul ) este egal cu 'ero. &n continuare, men# in! nd ie 0ct, se presupune c se m re" te treptat admisia de fluid motor. /)tremitatea fa'orului # se deplasea' pe arcul de cerc /123 cu centrul n O. &n acela" i timp( ung$iul cre" te decala.ul - ini# ial inducti - scade de la 455 p! n la 'ero, n punctul 2, pentru ca apoi - de enind capaciti - s nceap s creasc puterea acti debitat de generator la bare cre" te continuu puterea reacti furni'at la bare scade treptat p! n la 'ero, pentru ca dup punctul 2 s nceap s se absoarb putere reacti de la bare. 4bser ! nd c puterile Pb " i Qb aria' cu m rimea # " i decala.ul al tensiunii electromotoare #, n cele ce urmea' se or pre'enta e)presiile acestor puteri n func# ie de cei doi parametri.
1**

3uterea acti furni'at de generator poate fi scris sub forma( (12.*) P = 1 U S $ cos .

Fig.12.1 Diag ama 0a.- ia"# ,! ca.&" )a ia2 iei p&%e ii ac%i)e a ge!e a%- &"&i pe!% & ie=ct 3entru a nlocui parametrii $ " i prin parametrii # " i , cu a.utorul acestora se a e)prima lungimea segmentului 1' din figura 12.1( $ cos = # sin " i deci, # $ cos = sin (12.9) &nlocuind pe (12.9) n rela# ia (12.*), se ob# ine(

P= 1

#U S

sin

(12.:)

n care, prin / s-a notat aloarea tensiunii electromotoare pe fa' . 2ot! nd( 1 # = # , cu aceast aloare a tensiunii electromotoare ntre fa'e, rela# ia (12.:) de ine(

1*9

P=

# U S

sin .
=

(12.;)

5olosind nota# ia( , (12.<) 2 se ob# ine n final urm toarea lege dup care aria' puterea acti debitat de generator, dac ie " i deci # sunt constante " i se modific admisia de fluid motor, respecti ung$iul ( P = Pma) sin . (12.1=) 3uterea reacti furni'at sau absorbit de la bare are e)presia( (12.11) Q = 1U s $ sin . /)prim! nd de ast dat lungimea segmentului &' din figura 12.1 re'ult (

Pma) =

# U S

pentru

$ sin = # cos U s " i nlocuind n rela# ia (12.11), se ob# ine(

Qb =

# U s

cos

U s2

(12.12)

&n figura 12.* s-a repre'entat rela# ia (12.1=) pentru punctele de aceea" i nc rcare acti , folosindu-se acelea" i nota# ii ca " i n figura 12.6.

Fig.12.3. 4a ia2 ia p&%e ii ac%i)e 'e5i%a%# 'e ge!e a%c& &!ghi&" pe!% & ie=ct . 0aria# ia puterii de' oltate de motorul primar odat cu modificarea admisiei de fluid motor de c tre personalul de e)ploatare este independent de fenomenele care au loc n generator " i deci de ung$iul .
1*:

4 anumit putere mecanic aplicat de motorul primar la arborele generatorului se repre'int pe figura 12.* printr-o caracteristic ori'ontal . > rind admisia de fluid motor, se trece pe caracteristici ale motorului tot mai dep rtate de abscis . 3unctele succesi e de func# ionare, la ung$iuri tot mai mari, se or ob# ine la intersec# iile familiei de caracteristici ori'ontale ale motorului primar cu caracteristica sinusoidal a puterilor pe care le poate debita generatorul. 5enomenul de cre" tere treptat a ung$iului , studiat pe figurile 12.6 " i 12.*, i se poate da " i o interpretare spa ial , n interiorul generatorului sincron ec$i alent, al c rui circuit statoric ar ngloba reactan# ele transformatorului " i a liniei " i care ar func# iona cu tensiunea constant Ufs la borne. 3entru simplificarea problemei se a lua n considerare ca'ul unei ma" ini cu o singur perec$e de poli. ,ensiunea electromotoare # indus n stator se datore" te n e)clusi itate c! mpului inductor, fi) n raport cu rotorul " i care se rote" te odat cu acesta. /a poate fi prin urmare pri it ca un ector care se rote" te solidar cu a)a polar rotoric . Se consider c ma" ina func# ionea' cu nc rcarea acti P05, respecti n punctul /. Se poate imagina n aceast situa# ie o a doua a) , apar# in! nd de ast dat statorului, care se rote" te cu aceea" i ite' de sincronism " i se confund ca po'i# ie cu a)a polar rotoric . Se consider tensiunea Ufs ca un ector solidar cu aceast a) statoric pe care sistemul de putere infinit o men# ine continuu la o tura# ie constant . Ung$iul dintre cele dou a)e, ca " i dintre cele dou tensiuni, este . > rind admisia de fluid motor, respecti puterea mecanic aplicat la arborele generatorului, rotorul a accelera " i a)a sa a ncepe s se deplase'e nainte fa# de a)a statoric , n sensul de rota# ie al ma" inii. 4dat cu cre" terea ung$iului , se a m ri ns treptat " i puterea acti debitat de generator. 7eplasarea relati a a)ei rotorice se a nc$eia atunci c! nd se a restabili ec$ilibrul dintre puterea primit " i puterea debitat de generator. 7up aceasta, cele dou a)e or continua s se roteasc sincron, fiind ns decalate n spa# iu printr-un ung$i constant , acela" i ca " i decala.ul dintre tensiunile # " i Ufs . 3rocesul de nc rcare treptat a generatorului sincron cu putere acti poate a ea loc p! n n punctul 3, respecti p! n la ung$iul 6 = (fig.12.*). 2 3e figura 12.* se poate obser a c dac n punctul 3 se m re" te n continuare admisia la motorul primar, func# ionarea trece pe caracteristica P6 , care nu mai intersectea' caracteristica sinusoidal a puterilor electrice pe care le poate debita generatorul. 3rin urmare, nu se mai poate stabili un ec$ilibru ntre puterea mecanic aplicat la arbore " i puterea electric debitat de generator. ? i n aceast ca' decala.ul al a)ei rotorice a cre" te. Spre deosebire de comportarea p! n n punctul 3, c! nd la o cre" tere a decala.ului se m rea " i puterea debit a t , de ast dat , trec ! ndu- se pe por # iune a desc e n d e n t a carac t e ri sticii sinusoidal e , put er e a acti debit a t de gen e r a t o r a sc de a.
1*;

7e'ec $ilibrul dintr e put e r e a me c a nic P6 , care se aplic const a n t la arbor e " i put er e a acti debit a t se a m ri, a ! nd ca efect cre " ter e a suplime n t a r a dec al a.ului . @a ur ma r e , put e r e a acti debit a t de gen e r a t or a sc dea " i mai mult. &n ace a s t mod a ncep e desf " urar e a unui proce s n a ala n " , n cadrul c ruia, pe m sur ce put e r e a acti debit a t de gen e r a t or a sc de a, rotorul a acu m ul a o ener gi e cinetic tot mai mar e , iar dec al a.ul al a)ei sale a cre " te tot mai repe d e . %.ung ! ndu- se la dec al a.e mai mari dec ! t 1;= = , ma " ina sincron a ncep e s func # ione' e ca mot or care abs o a r b e put er e acti din re # ea, cee a ce a accel er a " i mai mult cre " tere a ung$iului . &n ace a s t mod, rotorul a p r si regi mul de rota # ie sincron cu a)a statoric . Ae " ind din dome ni ul s u de func # ionar e sta bil (por # iune a /3 ), se spun e c ma " ina sincron ,6 i pi e ' e $% a 5 i"i % a % e a 'e 0&!c 2 i-! a e . 4dat cu depla s a r e a tot mai rapid a a)ei rotorice n raport cu a)a stat oric , pe apar a t e l e de m surat ale gen e r a t o r ului se or obs e r a aria # iile cores p u n ' toar e ale par a m e t rilor s i de func # ionar e. 5 r a intra n det alii, trebuie me n # ionat c de regul inter in o serie de factori care nu per mit a mb al a r e a grupului. 3entr u read uc e r e a n sincronis m est e nec e s a r ca, ne nt ! r'iat, s se reduc c ! t mai mult ad mi sia la mot or ul prima r, a " a fel nc ! t put er e a mec a nic aplicat la arbor e s sca d c ! t mai mult sub aloar e a Pma. . &n practic , dac se lucre a' cu un cure nt de e)cita # ie suficient de mar e - a ! nd de e)e m pl u, o aloar e apropi a t de cea nomin al - c$iar atunci c ! nd gen e r a t o a r e l e sunt nc rcat e la put er e a nomin al , ele func # ione a ' cu ung$iuri a ! nd alori cu mult mai mici dec ! t <= = . 3ericolul pierde rii sincronis m ul ui, a " a cum a fost descris mai sus, e)ist nu mai n ca'ul gen e r a t o a r el or lega t e la bar ele siste m ul ui prin linii electric e foart e lungi, deci cu reac t a n # e foart e mari. &ntr- un astfel de ca', des t ul de rar n practic , aloar e a lui Pma. definit de rela # ia (12.<) poat e a.ung e s fie c$iar mai mic dec ! t put er e a nomin al a gen e r a t or ul ui. 3entr u a cara c t e ri' a re'er a de stabilitat e a unui gen e r a t o r care func # ione a' la un mo m e n t dat nc rcat cu put e r e a P se poat e folosi, de e)e m pl u, un coeficient de sigur a n # de forma (

7s =

Pma) . P

(12.11)

1*<

@u c ! t aloar e a ace s t ui coeficient est e mai mar e , cu at ! t put er e a P cu care se func # ione a' n mo m e n t ul resp e c ti est e mai mic dec ! t put e r e a Pma. la care s- ar pierde stabilitat e a . /. Se modific aloar e a cure nt ul ui de e)cita # ie &n ace s t ca', consid er ! nd fi)at o anu mit ad misi e de fluid mot or, put e r e a acti debit a t de gen e r a t o r la bare prin circuitul cons d e r a t f r pierde ri se a me n # ine const a n t , la o aloar e care se note a ' , de e)e m pl u, Pg . &nce p ! nd cu un cure nt de e)cita # ie ie) des t ul de mar e " i reduc ! ndu- l trept a t , aloar e a tensiunii electro mo t o a r e # a sc dea. 3e diagr a m a din figura 12.9, locul geo m e t ric al punct elor prin care a trec e e)tre mi t a t e a fa'orului # a fi dre a p t Pg 0ct . 0aloar e a ung$iului a cre " te continuu. 8a bar ele siste m ul ui se a furni'a o put er e reac ti tot mai mic , pentr u ca dup punct ul 2 s se abs or a b din siste m o put er e reacti tot mai mar e .

Fig. 1 2 . 7 . Dia g a m a 0a. - i a" # ,! ca. & " )a i 2 iei c& e ! % & " & i 'e e8 ci % a 2 ie a" g e ! e a % - & " & i pe ! % & P= c t .
19=

% ! nd n ede r e rela # ia (12.<), se obs er c odat cu aloar e a tensiunii electro mo t o a r e #, sca d e " i aloar e a lui Pma. . 7eci, fiec rei alori a tensiunii electro mo t o a r e din figura 12.9 i a core s p u n d e pe figura 12.: o alt carac t e ri stic sinusoidal a put erilor acti e pe care le poat e debit a gen e r a t o r ul, de amplitudin e tot mai mic . Anters e c # iile ace s t ei familii de carac t e ri stici sinus oid al e cu carac t e ri stic a ori'ont al P0ct a put erii me c a nic e aplicat de mot or ul prima r or a e a loc la ung$iuri tot mai mari. Sincronis m ul ma " inii se a me n # ine p ! n la mo m e n t ul n care se a cobor la aloar e a nota t prin #+ a tensiunii electro m o t o a r e , c ! nd cara c t e ris tic a sinusoidal cores p u n ' toar e a mai fi doar tang e n t la carac t e ris tic a mec a nic . 4 reduc e r e suplime n t a r a cure nt ul ui de e)cita # ie ar duc e la pierde r e a sta bilit # ii de func # ionar e a gen e r a t or ul ui.

Fig. 1 2 . 9 . 4a ia 2 ia p&% e ii ac%i ) e 'e 5i % a % # 'e g e ! e a % - c& &! g h i & " : pe ! % & - a' mi $ i e 'e 0"&i' m- % - c-! $ % a ! % # Se rea mi n t e " te c pentr u liniile electrice de lungi me obi " nuit , care se nt ! lnesc n practic , c$iar dac gen e r a t o a r el e sunt nc rcat e cu put er e a lor acti nomin al , pentr u a se a.ung e la pierde r e a sta bilit # ii est e nec e s a r o reduc e r e import a n t a cure nt ului de e)cita # ie. %cest lucru se poat e totu " i produc e n ca'ul efect u rii unui regla. gre " it al cure nt ului de e)cita # ie de c tre perso n al ul de e)ploa t a r e sau n ca'ul pierde rii e)cita # iei n urma unei a arii n sist e m ul de e)cita # ie. 12. 2 . 2 . Vari a ia v al o r i i re a c t a n ei lon g i t u d i n a l e 8a turbog e n e r a t o a r e , prin inter m e di ul reac t a n # ei sincron e d se ia n conside r a r e ac # iune a flu)ului produs de cure n # ii care circul prin cele trei bobina.e fa'ice ale stat or ului. %cest flu) poat e fi consid er a t ca a ! nd dou compo n e n t e ( flu)ul de reac # ie al indus ului, al c rui circuit ma g n e ti c trec e prin stat or, prin ntrefier " i n lungul a)ei polilor rotorului ( r )- se rea mi n t e " te c , de e)e m pl u, n ca'ul n care ma " ina sincron debit e a ' put er e reacti n siste m, ace s t
191

flu) de reac # ie al indus ului est e de sens contr a r fa # de cel induct or (rotoric), a ! nd deci o ac # iune de ma g n e t i' a n t flu)ul de disper si e al indus ului care se nc$ide prin stator " i ntrefier, f r a mai trec e prin fierul rotoric ( ).

Fig. 1 2 . ; . F"&8 & i ce ap a ,! %i mp & " 0&! c 2 i-! # ii g e ! e a % - & " & i $i! c - ! &n apropi er e de tensiun e a nomin al , ma " inile sincron e de constr uc # ie cure nt , folosite n centr al e " i sta # ii electrice, func # ione a ' cu un anu mit grad de satur a # ie al fierului. %cest grad de sat ur a # ie al circuitului ma g n e ti c din lungul a)ei polilor rotorici, " i deci aloar e a reac t a n # ei d , depind e de m rime a celor dou flu)uri care se nc$id pe ace s t dru m (fig.12. ;)( de m rime a flu)ului inductor ( i), resp e c ti de aloar e a cure nt ului de e)cita # ie de m rime a " i sens ul flu)ului de reac # ie al indus ului ( r ), resp e c ti de m rime a " i nat ur a nc rc rii reacti e a indus ului. % ! nd n ede r e cele de mai sus, pentr u det e r mi n a r e a pe cale e)pe ri m e n t a l a react a n # ei d se poat e proc e d a n felul urm tor( ma " ina func # ion ! nd n gol, se fi)ea' aloar e a cure nt ul ui de e)cita # ie ie " i se m soar la borne tensiun e a electro mo t o a r e cores p u n ' toar e # me n # in ! nd apoi ie 0ct , se ncarc ma " ina cu sarcina reac ti $r " i se m soar la borne aloar e a tensiunii Ug - dac pe diagr a m a din figura 12.6 se consid er $r0$ ) " i ! 0 "#05 , se obs e r c cele dou tensiuni m sura t e p ! n acu m la U f = d $r borne sunt n fa' " i c difere n # a lor est e aloar e a lui d pentr u func # ionar e a ma " inii la alorile lui ie " i $r , la care s- au efect u a t m sur torile, se calcule a ' cu a.utor ul rela # iei(
192

U f $r

(12.16)

&n figura 12.< sunt repr e ' e n t a t e curbel e de aria # ie ale tensiunii electro mo t o a r e /, ale tensiunii la born e Ug pentr u o sarcin inducti $r0ct " i ale alorilor reac t a n # ei d , n func # ie de aloar e a cure n t ului de e)cita # ie. 0aloar e a nes a t ur a t a lui d se poat e ob # ine leg ! nd n scurtcircuit cele trei fa'e la bornel e ma " inii " i regl ! nd cure nt ul de e)cita # ie p ! n la o aloar e redus , la care tensiun e a electro mo t o a r e # se mai me n # ine pe por # iune a liniar a carac t e ri sticii. # = f ( i e ) . > sur ! nd Ug " i Ur , se folose " te apoi rela # ia de mai sus (12.16). 3entr u det er mi n a r e a alorilor reac t a n # ei n regi m d sat ur a t , se ridic cara c t e ris tic a tensiunii la born el e ma " inii U g = f ( i e ) , comp o n e n t e l e nc rc rii statoric e me n # in ! ndu- se n tot timpul e)pe ri me n t ul ui la alorile $ a = = " i $ r = ct . Un cure nt inducti const a n t se poat e me n # ine nc rc ! nd, de e)e m pl u, gen e r a t o r ul pe un ans a m b l u de trei bobine de induct a n # regla bile sau pe alt ma " in sincron . &n practic se const a t c aloar e a reac t a n # ei d " i deci sat ur a # ia circuitului ma g n e ti c resp e c ti est e condi # ionat n special de aloar e a cure nt ul ui de e)cita # ie. /a aria' n limite dest ul de redu s e cu m rime a " i nat ur a cure nt ul ui resp e c ti din indus ('ona $a " urat din figura 12.<). 3rin ur ma r e , pentr u esti ma r e a put erilor acti e ma)i m e , pe care le- ar put e a debit a un turbog e n e r a t o r , est e suficient a se det er mi n a e)peri m e n t a l carac t e ris tic a pentr u o d = f ( ie ) nc rcare stat oric inducti const a n t , de ordinul a c ! tor a 'eci de proc e n t e din cure nt ul nomin al. @u a.utor ul ace s t ei cara c t e ris tici " i a rela # iei (12.<), pentr u fiecar e per e c $ e dat de alori ale tensiunilor # " i US , se poat e pred e t e r mi n a analitic c ! te o aloar e a put e rii acti e n ecin tat e a c reia gen e r a t or ul sincron " i a pierde stabilitat e a . &n ca'ul n care se poat e det er mi n a e)pe ri m e n t a l put e r e a Pma. , cu a.utor ul rela # iei (12.<) , se poat e calcula apoi aloar e a pe care a a ut- o reac t a n # a d n mo m e n t ul pierde rii stabilit # ii.

191

Fig. 1 2 . < . Ca ac % e i $ % i c i " e !e c e $ a e 'e % e m i ! # ii )a" - i" ea c % a ! 2 ei X d 12. 2 . 3 . Pr e c i z ri pri v i n d po s i b i li t a t e a m a inilor sin c r o n e d e a g e n e r a i a co n s u m a pu t e r e re a c t i v 5ie un gen e r a t or sincron cu put er e a nomin al S n " i factorul de put er e nomin al cos n , func # ion ! nd n regi m nor mal, deci cu tensiun e a la bornel e lui ariind n limitele *B n .urul lui Un " i cu nc rc rile nomin al e( Pn = S n cos n Qn = S n sin n . (12.1*) 3resu p u n ! nd c la un mo m e n t dat siste m ul nec e sit un spor de put er e reacti , se pune proble m a n ce limite se poat e m ri nc rcar e a reacti a gen e r a t o r ului conside r a t f r a dep " i cure n # ii nomin ali din stat or " i rotor " i de as e m e n e a , n ce m sur ar fi ra # ional ca un gen e r a t o r s func # ione' e ca un factor de put er e mai mic dec ! t cel nomin al. 3entr u a m ri nc rcar e a reac ti a gen e r a t or ul ui, f r a se dep " i cure nt ul de durat ad mi sibil n stat or, ar trebui redus nc rcare a acti . +educ e r e a nc rc rii acti e P trebuie ns reali'at ntr- o propor # ie mult mai mar e dec ! t cre " ter e a nc rc rii reac ti e Q , pentr u ca " i n noua situa # ie s se poat resp e c t a rela # ia( (12.19) P 2 + Q 2 = S n2 . &n ca'ul ma " inii sincron e trebui e s se # in se a m a " i de efect ul reac # iei longitudin al e a indus ului. 4dat cu cre " ter e a
196

compo n e n t e l or inducti e a cure nt ul ui stat oric se a inte nsifica " i ac # iune a sa de ma g n e t i' a n t , cee a ce ar a e a ca urma r e mic " orar e a tensiunii la borne. >en # in ! nd cure nt ul de e)cita # ie la aloar e a sa nomin al , pentr u ca aloar e a tensiunii la borne s se ncadr e ' e n limite ad mi sibile, or trebui e mic " orat e pierde rile de tensiun e din ma " in . %ceast a e)plic moti ul pentr u care nc rcare a acti P trebuie redus ntr- o propor # ie mai mar e dec ! t cea care a re'ult a t din rela # ia (12.19).

Fig. 1 2 . 1 = . 4a ia 2 ia p&% e ii e a c % i ) e 6 i a ce" e i ap a e ! % e : p ec& m 6 i a 0ac % - & " & i 'e p&% e e c& ,!c # ca e a ac%i ) # a ma 6 i!ii 7up cum se poat e obs e r a pe figura 12.1=, pe m sur ce gen e r a t or ul se desc a r c de put er e acti " i se ncarc cu put e r e reac ti , me n # in ! nd, de e)e m pl u, cure nt ul de e)cita # ie " i tensiun e a la borne la alorile nomin al e, put er e a apar e n t cu care poat e fi nc rcat ma " ina scad e . 7e as e m e n e a , pentr u un spor proc e n t u al al nc rc rii reac ti e relati redus e , nc rcare a acti trebui e redus ntr- o propor # ie mult mai mar e . &n practic pot ap rea ns " i situa # ii n care e)ist un surplus de put e r e reac ti (gen e r a t , de e)e m pl u, de cap a cit a t e a liniilor lungi de nalt tensiun e ), care de ace a s t dat trebui e cons u m a t de c tre ma " inile sincron e din centr al e " i sta # ii. 3uter e a reac ti ma )i m pe care o pot abs or bi ma " inile sincron e de constr uc # ie cure nt est e, de as e m e n e a , mai mic dec ! t put e r e a lor apar e n t nomin al . 8a comp e n s a t o a r e l e sincron e folosite n sta # ii, ea est e de ordinul a .um tat e sau a
19*

dou trei mi din put er e a reac ti ma)i m pe care o pot debit a n re # ea. &n ca'uri speci ale, ace s t raport poat e fi amplificat prin reali'ar e a ma " inii sincron e cu ntrefierul " i deci react a n # a, m rit . 12. / . Dia g a m a 'e pe 0 - m a ! > e P+ ? 12. 3 . 1 . !tili t a t e @a 'ul gen e r al al ma Cinii sincron e $idrogen e r a t o a r e D m o t o a r e 89 est e dat n centr al el e electric e n special de aplicaEiile $idroe n e r g e t ic e al ma Cinilor cu poli apar e n Ei pentr u care ecu a Eiile Ci formulel e sunt cele globale- pun! n d aici d 0 : , re'ult F Ci descrier e a turbog e n e r a t o r ul ui ter mo !9 , cu poli ngrop a Ei Ci ntrefier const a n t , deci mai simplu de mod el a t . &ntruc ! t primel e sunt tot mai mult folosite Ci ca ma Cini re er sibile n centr al el e cu acu mul a r e- pomp a r e 18#&P , iar pe de altF part e Ci mod elul din labor a t or ul de 3arte a /lectricF Ci de %uto ma ti' a r e din @entr al e Ci StaEii /lectrice est e de ma Cin F tetr a p ol a r F - se utili'e a' F n cons e cinE F relaEiile gen e r al e dat e de ma;ina cu poli apare n<i . %Cadar, ridicar e a diagr a m e i care poart F ampr e n t a punct ului de sist e m unde est e racord a t F centr al a electric F, est e de mar e import a n E F pentr u e)ploa t a r e a per mi s F a grupurilor electrog e n e , Ctiind dinaint e punct el e limitF ale planului G>H, >0%rI. Puterile activ= P ;i reactiv= Q sc$i mb a t e de ma Cin F cu siste m ul de racord, (fig. 12.11 - 12.12) sunt e)pri ma t e prin relaEiile urmF t o a r e , cunosc u t e de la cursurile de 3a;ini electrice , cu not a Eiile cons a c r a t e , astfel( P 0 >#? e @
d

Bsin C A >)D @

A
:

B E )D@

A
d

BC@? e * D*Bsin* ,
e

Q 0 >#? e @ d A e Bcos C A >)D @ F >)D @ : A e B A )D@ d A (12.1:)

A e B E )D@ * e BC@? e D*B

BC@? e * D*Bcos * F

%nali'!nd relaEiile de mai sus, se const a t F cF ntre alternat oar e , n speci al pentr u absor b Ei a de >0%r, 89 est e pri ilegiat- astfel, neunifor mit a t e a ntrefier ului ( d > : B ma.or e a ' F aloar e a put erii 89 din e)pr e siile de mai sus J prin ter m e n ul me di a n - nul (n ca'ul !9 - adiEion al)absorb<ia de put er e rectiv= ma si F la un anu mi t palier de put er e acti F poat e fi reali'at n speci al cu 89 , ace s t e a
199

fiind mai bine entilat e , iar const a n t a lor de timp la ncFl'ire est e sup erio ar F atunci c!nd se comp a r F cu !9 de ace e a Ci put e r e , lu!nd ca ba'F funcEion a r e a sta bilF pentr u un acela Ci punct (>H, >0%r), ntruc ! t ma .i m ul put erii activ e est e sup erior la 89 faEF de !9 , sinusoida ace s t ei put erii acti e est e defor ma t F aici prin adF u g a r e a ter m e n ul ui n sin* , reali'!n d u- se acela Ci palier acti impus de turbinF cu dec al a.e intern e la gen e r a t o r mai mici (efect po'iti )- pe de altF part e , atinge r e a ma)i mul ui a ! n d loc naint e de aloar e a D2 rad. el., re'ultF pericolul sporit de pierde r e a stabilitFEii la 89 (efect neg a ti ), reactan< a e.t ern= p!n F la punct ul forte din e de legF t ur F reEe a u a de racord din S/2, influenE e a ' F num F r ul de >0% sc$i mb a Ei de gen e r a t o rD m o t o r cu ace a s t F reEe a - se poat e const a t a Ci n labor a t or faptul cF a ! n d douF ma Ci ni identic e, dar la dista nE e electrice diferite faEF de siste m, comp or t a r e a est e diferit , limita de stabilitat e fiind mai redu s F la ma Cin a mai ndep F r t a t F (efect contr a c a r a t n part e de aport ul regla.ului auto m a t de ite' F G&? Ci n special de tensiun e G&! ).

#vide nt, utilitat e a pentru stud e n t est e de a trasa rapid limitele do m e ni ului din planul 7HF 7?&r n care est e posibil= e.cursia punct ului de func<ionar e, de a n<ele g e rolul diferitelor limit=ri ;i de a ved e a influen< a tensiunii din punct ul de racord, de a ved e a influe n< a reactan< ei e.t ern e asupra ngus t =rii do m e ni ul ui.

19:

Fig. 1 2 . 1 1 . Si$ % e m & " a! a"i . a % @ hi' - g e ! e a % - AG ac - ' a % "a 5a # 'e %e ! $ i & ! e c-! $ % a ! % # )ia - ea c % a ! 2# e 8% e ! #

Fig. 1 2 . 1 2 . Dia g a m a 0a. - i a" # pe ! % & &! AG

19;

Fig. 1 2 . 1 / . C-! $ % & c 2 ia 'ia g a m e i 'e pe 0 - m a ! 2 e a &!&i AG 12. 3 . 2 . "on s t r u c # i e g e o m e t r i c $ Se e)e m plificF ridicar e a diagra m e i de perfor m a n < e a unei ma Cini de :* (;1) >H D 22= K0 racord a t e la un nod de tensiun e const a n t F ? e , a ! n d dat el e din figura 12.16. @a e)erciEiu util, stud e n Eii or proc e d a similar la ridicar e a diagr a m e i pentr u ma Cinile din labor a t or funcEion ! n d n condiEii de racord e)t er n de lungi me ariabilF prin mod elul de linie a ut la dispo'iEie ") E "6 din labor a t or, a ! n d de.a dat el e referitoa r e la react a n E e l e ma Cinilor det er mi n a t e n prima part e a lucrFrii. 7iagr a m a fiind tras a t F Ci n unitFEi relati e (u.r.), a cons e r a ace e a C i alurF Ci pentr u ca'ul ma Cinilor din labor a t or pentr u care put er e a de ba'F la care se face raport a r e a est e 1= K0%. &n gen e r al, siste m ul studi at est e de tipul celui pre' e n t a t n figura 12.11, iar diagr a m a fa'orialF pentr u condiEii de funcEion a r e de regi m nor mal sau tran'itoriu lent est e dat F n fig. 12.12. 2iagra m a de perfor m a n < e est e dedu s F din diagra m a fazorial= prin multiplicar e a fiecFr ui fa'or prin mFri m e a ? e D@ d A erticalF J a)a put e rilor acti e, iar a)a ori'ont al F e B - re'ultF a)a est e a)a put erior reacti e, G1I. ,ras ar e a propriu- 'isF se face n douF eta p e , astfel( etapa cercurilor ( se tras e a ' F cercul unitat e prin raport a r e la put er e a de ba'F 1= K0% L 1 u.r., se mic e r c ul supe rior fiind pentr u regi mul de gen e r a t or , cel inferior pentr u regi mul de mot or sincron- se tras e ' F cercul mic de ba'F al neunifor mit F Eii polar e, cuprins ntre ertic al ele ? e 2 D @ d A ;i ? e * D@ : A e B a ! n d centr ul pe a)a ori'ont al F Ci o eB familie de alte cercuri identic e ca dia me t r u- pentr u ace s t e a din ur mF , unind punct el e lor de tang e n E F cu erticala din dre a p t a , re'ultF o familie de sec a n t e care inters e c t a t e cu cercurile resp e c ti e dau punct el e limitF ale 'onei /5 de funcEion a r e cap a citi F. trasarea limit=rilor ( ori'ont al a dus F la cota put erii acti e nomin al e est e c$iar factorul de put e r e (f.p.) nomin al n u.r. (1= K0%D26 KH L =,; L f.p.) inters e c t e a ' F cercul de ra'F
19<

unitat e la limita put erii acti e produs e , datorit F turbinei, 21 - din punct ul de ede r e strict al gen e r a t o r ului, funcEion a r e a ar put e a a e a loc Ci pe arcul de cerc 21 - 1 est e punct ul de func<ionar e la factorul de put er e f.p. no minal , iar dre a p t a O1 face cu erticala ung$iul arccos(f.p.)- ori'ont al a 21 se mai num e C t e Ci limita impus F de ncFl'ire a bobina.ului statoric- n continu a r e tras a r e a decur g e astfel( Ein! nd sea m a de limita cure nt ul ui stat oric, funcEion a r e a de regi m cap a citi ur me a ' F arcul de cerc 2# , apoi curba limitF de stabilitat e la mici oscilaEii #I, arcul de cerc mic I& a cFrui dep F Cir e nse a m n F e)cita Eie neg a ti F- urme a ' F 'ona de cap a citi F de nc$ider e cu dre a p t a &/ pentr u ca'ul funcEion F rii de regi m de comp e n s a t o r sincron subCi supr a e)cita t (seg m e n t e l e &O Ci resp e c ti O/ ) confor m constr uc Ei ei geo m e t ric e din figura 12.11, unind punct ul de ba' F 1 cu cel de e)tr e m F st!n g F 9 , dre a p t a 91 define C t e c$iar ung$iul intern al ma Cinii la funcEion a r e a de regi m nomin al- n fine, seg m e n t ul nota t 81 L #: ? e D@ d A luat pe eB se midr e p t e din 9 cu nclinar e progr e si sub aloar e a ung$iului intern de regi m, ncep ! n d de la arcul de cerc 8& , re'ultF curba melc 3asc al 1/ ( est e limita solen a Ei ei amp e r- spire rotorice ma)i m e , atins F naint e de atinge r e a celei cores p u n ' F t o a r e statoric e ma)i m e de regi m inducti (cu alte cu int e ace s t melc est e o ngust a r e a dome ni ului se mic e r c ul ui iniEial). 7ecala.ul dintre cele douF limitFri stat oric F Ci resp e c ti rotoricF est e cu at! t mai import a n t F cu c!t regi mul est e mai apropi a t de de cel de comp e n s a t o r sincron (mai mulEi K0% in.ect a Ei n dauna KH- lor in.ect a EiD a b s o r biEi). 12. 3 . 3 . "%e s t i u n i d e st u d i a t Se a ridica diagr a m a practic F de funcEion a r e a gen e r a t o a r e l or din labora t or, dup F mod elul prob elor de regi m ariabil e)er s a t e de autorul lucrFrii G*I cu oca'ia prob elor pe iu de la $idroc e n t r al el e din &8 "otruF 1iunge t Ci Seb e ; , astfel(

1:=

a. func<ionar e a cu tensiun e variabil= la punct ul de racord cu siste m ul, obs e r ! n d ngust a r e a sensibilF a dome ni ului la reducr e a ni elului de tensiun e ? e (proporEion al cu ? e * )b. func<ionar e a cu reactan < = e.t er n= ariabilF prin nserier e a e progr e si F de linii( ") A "J A "+ , obs e r ! n d u- se impa c t ul diferit asupr a inst a bili'Frii ma Cinii la funcEion a r e a de regi m limitF cap a citi resp e c ti put er nic inducti (e e nt u a l cu det er mi n a r e a ni elului ter mic al 'onei front al e a pac$ e t ul ui de tole statoric, resp e c ti limita solen a Ei ei rotorice)- se tras e a ' F limitele dome niilor de funcEion a r e cap a citi F Ci resp e c ti inducti F la care ma Ci n a est e ncF sta bilFc. e.ers ar e a regi m ului de mot or sincron dintr- o centr al F de acu m ul a r e - pomp a r e 18#&P sau simpl F staEie de pomp a r e SP Ci tras a r e a diagr a m e i relati sime t ric n oglind= similar cu restricEiile de la punct el e de mai sus (a.,b)d. descriere a calitativ= a regi murilor similar e pentr u ma Ci nile sincron e cu tura<ie variabil= din 18#&P mod e r n e ale iitorului , f=r= transfor m a t or bloc ridicFt or de tensiun e Ci impa c t ul ace s t or mod e r ni' Fri radic al e asupr a sta bilitF Eii centr al elor Ci ans a m bl ul ui - subsist e m ul electro e n e r g e t ic.

1:1

Fig. 1 2 . 1 1 . Dia g a m a 'e pe 0 - m a ! 2 e MB+ M4A a &!&i AG ,!% + &! ca. c-! c e % : c& 'a% e " e C AGC P ! D 9 3 E ; 1 F MB: S ! D < = M4AD 1 &. .: 0.p. D = : < : 8 ' D 1 &. .: 8 G D = : 7 1 &. .@T 5"-c C& H D 8 % D = : 1 2 3 &. .@ LEA LC 8 -1 D = : 1 -h mI H m : "D / = = Hm: ) e D 2 / 1 H4 D 1 &. .@ TJLC 8 e D 8 % J 8 1 D = : / 2 3 &. . BIBLIOGRAFIE 1. Mdano , 3., S. Stabilitatea sistemelor electrice, Nucure" ti, //S, 1<*2. 2. Nerco ici, >., %rie, %., 3oeat , %. +e# ele electrice - @alculul electric. Nucure" ti, /ditura ,e$nic , 1<:6, 919 p. 1. Aliescu, @. " i +adu, 4. >ane re " i inter en# ii la instala# iile electrice. Nucure" ti, /ditura ,e$nic , 1<;;. 6. Selisc$i, %., Gu'un, N.7., Grigoriu, 0., Sufrim, >., @omF n e s c u , G., >ucic$e s c u, @. 3art e a electricF a centr al elor electric e, ol. 1 Ci 2. Nucur e C ti, editur a A3N, 1<;2D ; 1. *. Gu'un, N. 7., >ucic$e s c u, @., @$iracu, %. %utoma ti' F ri n Oidroe n e r g e ti c F . /ditura ,e$nic , Nucur e C ti, 1<<*.

1:2