Sunteți pe pagina 1din 4

TEST PENTRU PRECOLARI ASIGURAREA CALITII 1.Ce vezi pe chipul educa !

!a"ei ale c#$d i$ "i %$ cla&' di(i$ea)a* C!l!"eaz' i(a+i$ea ca"e i &e p! "ive, e.

-. Ce vezi pe chipul educa !a"ei ale %$ i(pul ac ivi ')il!"* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

.. Ca"e e& e "eac)ia educa !a"ei ale a u$ci c#$d dai u$ "'&pu$& +"e,i la lec)ii* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

/. Ca"e e& e "eac)ia educa !a"ei ale a u$ci c#$d 0aci ! 0ap ' 1u$'* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

2. Ce vezi pe chipul educa !a"ei ale c#$d pleci de la +"'di$i)'* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

3. C!l!"eaz' i(a+i$ea educa !a"ei ale cu cul!a"ea ca"e %)i place )ie.

4. Cu ce cul!a"e &e %(1"ac' educa !a"ea a de !1icei* C!l!"eaz' cu cul!a"ea p! "ivi '.

5. 6ac' a" "e1ui &'7i !0e"i ! 1uli$' educa !a"ei ale8 ce cul!a"e a" avea acea& a* C!l!"eaz' cu cul!a"ea pe ca"e i7ai !0e"i7! %$ da".

TEST PENTRU PRECOLARI ASIGURAREA CALITII 1.Ce &i()i u di(i$ea)a c#$d ! vezi pe educa !a"ea a* C!l!"eaz' i(a+i$ea ca"e )i &e p! "ive, e.

-. Cu( e &i()i %$ i(pul ac ivi ')il!"* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

.. Cu( e &i()i a u$ci c#$d )i &e 0ace !1&e"va)ie pe$ "u c' ai +"e,i ! e(' da '* C!l!"eaz' p! "ivi .

/. Cu( e &i()i a u$ci c#$d e, i l'uda pe$ "u ! 0ap ' 1u$'* C!l!"eaz' i(a+i$ea p! "ivi '.

2. Cu( e &i()i c#$d e de&pa")i de educa !a"ea a la pleca"ea aca&'*

3. Cu( e &i()i c#$d e de&pa")i de c!le+i la pleca"ea a aca&'*

4. C!l!"eaz'7 e pe i$e cu cul!a"ea ca"e %)i place )ie.

5. 6ac' a" 0i &' p"i(e, i ! 1uli$' de la educa !a"ea a8 ce cul!a"e c"ezi c' a" "e1ui &' p"i(e, i8 dup' 0elul cu( e c!(p!")i la +"'di$i)'*

INTERPRETAREA TESTULUI9 A$aliza)i "ezul a ele ,i & a1ili)i : chipul: pe ca"e %l : ave)i: %$ viziu$ea c!pilului8 $u('"#$d :chipu"ile ca"e p"ed!(i$'.

ve&elie 1u$'v!i$)' &!cia1ili a e 0le;i1ili a e c"ea ivi a e

$e"v!zi a e &eve"i a e e;ce&iv' a i udi$e di& a$ ' a i udi$e c"i ic' "i+idi a e

"i& e)e i$di&p!zi)ie i$& a1ili a e &upe"0iciali a e i$adap a1ili a e

: Se i$ e"p"e eaz' ,i &e($i0ica)ia cul!"il!" C!pilul de v#"& ' p"e,c!la"' e& e 0!a" e &i$ce". R'&pu$de de "e+ul' de&chi& ,i 0'"' (e$a<a(e$ e. =$ "7u$ cuv#$ : $u $e ia" ':. A0l#$d p'"e"ea c!pilului de&p"e $!i8 v!( a0la ce ,i u$de a( +"e,i ,i ave( ,a$&a de a &chi(1a ceva %$ c!(p!" a(e$ ul $!& "u... pe$ "u c' $i(e$i $u e pe"0ec >

I$& i u !" I Ola" 6a$iela G"'di$i)a eli(1'"8 <ud. Si1iu

Testul culorilor Material:ca" !$a&e de cul!"i di0e"i e9 albastru,verde,galben,violet,maron,negru,gri Desfasurare: Se a&aza ca" !$a&ele i$ &i" !"iz!$ al &i &e ac!pe"a.&e ce"e &u1iec ului &a alea+a "epede cul!a"ea ca"e7i place cel (ai (ul . I$ 0u$c ie de cul!a"ea alea&a p! 0i c!$&ide"a e a$u(i e & a"i a0ec ive &au "a&a u"i de pe"&!$ali a e. Semnificatia culorilor: 1.albastru-cel pu i$ pe$ "u acel (!(e$ 8! "e1ui$ a de li$i& e8"ela;a"e8"epa!&80ie ca u"(a"e a u$ei e$&iu$i p&hihice80ie a u$ei !1!&eli. 2.verde7&u1iec ul v"ea &a 0ie lua i$ c!$&ide"a ie8 e$di$ a ca "e e+!ce$ "i&(8de a 0ace ce v"ea el.I$ u$ele cazu"i p!a e dezvalui e$di$ a de i$depe$de$ a8au !$!(ie. 3.rosu7p!" !caliu7&la1a capaci a e de a &e c!$ce$ "a a&up"a u$ei &i$+u"e ac ivi a i8$ev!ia de "ai"i va"ia e8&chi(1a"e a e;pe"ie$ ei.Pe$ "u p"e&c!la"i p!a e e;p"i(a e;i& e$ a u$ui $ivel "idica al cu"i!zi a ii8ca &e$ i(e$ i$ elec ual 4.galben ap"i$&7 "e1ui$ a de de& i$de"e ca u"(a"e a e;i& e$ ei u$ui c!$0lic I$ cazul i$ ca"e $u e;i& a u$ c!$0lic p"eze$ 8ale+e"ea ace& ei cul!"i p!a e &a &e($i0ice d!"i$ a apa"i iei u$ei &chi(1a"i 1"u& e i$ via a c! idia$a. 5.violet-i$dica de cele (ai (ul e !"i &e$ i(e$ ul lip&ei u$ei &ecu"i a i a0ec ive8 "e1ui$ a de p"! ec ie di$ pa" ea cuiva8&au di$ d!"i$ a de a 0i p"! e<a 8d!"i (ai ale& pe$ "u 0a"(ecul 0izic al &u1iec ului. .maron7&e($i0ica de "e+ula "e1ui$ a pe$ "u &a$a a e &i 1i$ele 0izic.P!a e dezvalui ! a0ec iu$e de ca"e i$dividual $ici $u i&i da &ea(a.P!a e 0i v!"1a de ! 1!ala "eala. !.negru7a i udi$e de "e$u$ a"e8p"! e& 0a a de ! a$u(i a &i ua ie8 e;i& e$ a u$!" c!$0lic e a&cu$&e i$ c!$& ii$ a c!pilului ".gri7p"edi&p!zi ia de a "e0uza a$+a<a"ea8pa" icipa"ea la ac iu$i a u$ci ca$d ele &u$ i(pu&e di$ e; e"i!".U$ a& 0el de i$divid e;ecu a ac ivi a ile i$ (!d (eca$ic8a" i0icial80!"(al.

S-ar putea să vă placă și