P. 1
2009-romana-variantele-1-100

2009-romana-variantele-1-100

4.5

|Views: 320,399|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2015

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009
Proba scris
ă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte) − Varianta 087

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 - 20 de rânduri, despre talent, pornind de la ideea
identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. (B. P. Hasdeu,
Scrieri filosofice)

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;

6 puncte

- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de
ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

18 puncte

- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi
de punctuaţie).

6 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009
Proba scris
ă de limba şi literatura română − Proba A

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte) − Varianta 087

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/
în texte poetice studiate, aparţinând simbolismului, pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele
simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea, frecventă sau nu, a simbolului. Ele includ, cum vom
vedea, <>, tehnica sugestiei, muzicalitatea etc. Simbolul, ca şi alegoria, sunt procedee
poetice tradiţionale, care se confundă cu originea artei. Poezia este imagine, metaforă, simbol...”. (Lidia
Bote, Simbolismul românesc)

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/
raţionamente critice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16
puncte
; pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea
limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009
Proba scris
ă de limba şi literatura română − Proba A

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte) − Varianta 088

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul

de mai jos:

lui Eminescu tânăr

Tăcerea se izbeşte de trunchiuri, se-ncrucişe,
se face depărtare, se face nisip.
Mi-am întors către soare unicul meu chip,
umerii mei smulg din goană frunzişe.
Câmpul tăindu-l, pe două potcoave
calul meu saltă din lut, fumegând.
Ave*, mă-ntorc către tine, eu. Ave!
Soarele a izbucnit peste lume strigând.

Tobe de piatră bat, soarele creşte,
tăria cu acvile din faţa lui
se prăbuşeşte în trepte de aer, sticleşte.
Tăcerea se face vânt albăstrui,
pintenul umbrei mi-l creşte
în coastele câmpului.

Soarele rupe orizontul în două.
Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere.
Suliţe-albastre, fără întoarcere,
privirile mi le-azvârl, pe-amândouă,
să-l întâmpine fericite şi grave.
Calul meu saltă pe două potcoave.
Ave, maree-a luminilor, ave!

Soarele saltă din lucruri, strigând
clatină muchiile surde şi grave.
Sufletul meu îl întâmpină, ave!
Calul meu saltă pe două potcoave.
Coama mea blondă arde în vânt.
(Nichita Stănescu, O călărire în zori)

* Ave! (lat.) – Slavă! (interjecţie cu care, la romani, se începea o formulă solemnă de salut sau de
omagiere)

1. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă. 2 puncte
2. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. 2 puncte
3. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. 2 puncte
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 4 puncte
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază
prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul dat. 4 puncte
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ideea/ o idee poetică centrală, identificată în textul dat. 4 puncte
9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate,
sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->