Sunteți pe pagina 1din 24

PROICT

CALCULARA IMPOZITULUI P PROFIT

CUPRINS

1. Lgislati privind impozitul p profit ......................................................................................... 2 1.1. Dispozitii gnral ................................................................................................................... 2 1.2. Modul d calcul al impozitului p profit ................................................................................. 4 1.3. Plata impozitului p profit ....................................................................................................... 6 2. Aspct contabil car influntaza calculul impozitului p profitul anual ............................... 7 3. Controlul modului d calcul, inrgistrar si vrsar la bugtul statului a impozitului p profit11 4. xmplu: Calculul si dtrminara impozitului p profit la S.C. Alfa S.A. ............................. 15 4.1. Activitti gnratoar d chltuili i nrgistrara lor n contabilitat ................................. 15 4.2. Vnituri ralizat i nrgistrara n contabilitat .................................................................. 17 4.3. Dtrminara impozitului p profit la 31 dcmbri 2013 .................................................... 21 BIBLIOGRAFI ........................................................................................................................... 23

1. Lgislati privind impozitul p profit


1.1. Dispozitii gnral Prvdril rfritoar la impozitul p profit l rgsim n Codul Fiscal la Titlul II Impozitul p profit, ct i n cl 113 alinat din norml mtodologic d aplicar a acstuia. Conform Codului Fiscal, anul fiscal l rprzint anul calndaristic. Cnd un contribuabil s nfiinaz sau nctaz s mai xist n cursul unui an fiscal, prioada impozabil st prioada din anul calndaristic pntru car contribuabilul a xistat. Cota d impozit p profit car s aplic asupra profitului impozabil st d 16%. Contribuabilii car dsfoar activiti d natura barurilor d noapt, cluburilor d noapt, discotcilor, cazinourilor sau pariurilor sportiv, inclusiv prsoanl juridic car ralizaz acst vnituri n baza unui contract d asocir, i la car impozitul p profit datorat pntru activitil prvzut n acst articol st mai mic dct 5% din vnituril rspctiv sunt obligai la plata unui impozit d 5% aplicat acstor vnituri ralizat. Profitul impozabil s calculaz ca difrn ntr vnituril ralizat din oric surs i chltuilil fctuat n scopul ralizrii d vnituri, dintr-un an fiscal, din car s scad vnituril nimpozabil i la car s adaug chltuilil ndductibil. La stabilira profitului impozabil s iau n calcul i alt lmnt similar vniturilor i chltuililor potrivit normlor d aplicar. Pirdra anual, stabilit prin dclaraia d impozit p profit, s rcupraz din profituril impozabil obinut n urmtorii 5 ani conscutivi. Rcuprara pirdrilor s va fctua n ordina nrgistrrii acstora, la ficar trmn d plat a impozitului p profit, potrivit prvdrilor lgal n vigoar din anul nrgistrrii acstora. Pirdra fiscal nrgistrat d contribuabilii car i nctaz xistna prin divizar sau fuziun nu s rcupraz d ctr contribuabilii nou-nfiinai sau d ctr ci car priau patrimoniul socitii absorbit, dup caz. n cazul prsoanlor juridic strin, prvdril s aplic lundu-s n considrar numai vnituril i chltuilil atribuibil sdiului prmannt n Romnia. Contribuabilii car au fost pltitori d impozit p vnit i car antrior au ralizat pirdr fiscal intr sub incidna prvdrilor d la data la car au rvnit la sistmul d impozitar rglmntat d przntul titlu. Acast pirdr s rcupraz p prioada cuprins ntr data nrgistrrii pirdrii fiscal i limita clor 5 ani. Sunt obligat la plata impozitului p profit, urmtoarl prsoan:
2

-prsoanl juridic romn; -prsoanl juridic strin car dsfoar activitat prin intrmdiul unui sdiu prmannt n Romnia; -prsoanl juridic strin i prsoanl fizic nrzidnt car dsfoar activitat n Romnia ntr-o asocir fr prsonalitat juridic; -prsoanl juridic strin car ralizaz vnituri din/sau n lgtur cu propriti imobiliar situat n Romnia sau din vnzara/csionara titlurilor d participar dinut la o prsoan juridic romn; -prsoanl fizic rzidnt asociat cu prsoan juridic romn, pntru vnituril ralizat att n Romnia ct i n strintat din asociri fr prsonalitat juridic; n acst caz, impozitul datorat d prsoana fizic s calculaz, s rin i s vars d ctr prsoana juridic romn. 1 Sunt scutii d la plata impozitului p profit urmtorii contribuabili: -trzorria statului; -instituiil public, pntru fonduril public, inclusiv pntru vnituril proprii i disponibilitil ralizat i utilizat potrivit Lgii nr. 500/2002 privind finanl public, cu modificril ultrioar, i Lgii nr. 273/2006 privind finanl public local, cu modificril i compltril ultrioar, dac lga nu prvd altfl; -prsoanl juridic romn car pltsc impozitul p vnituril microntrprindrilor, n conformitat cu prvdril cuprins n titlul IV; -fundaiil romn constituit ca urmar a unui lgat; -cultl rligioas, pntru: vnituri obinut din producra i valorificara obictlor i produslor ncsar activitii d cult, potrivit lgii, vnituri obinut din chirii, alt vnituri obinut din activiti conomic, vnituri din dspgubiri n form bnasc, obinut ca urmar a msurilor rparatorii prvzut d lgil privind rconstituira drptului d propritat, cu condiia ca suml rspctiv s fi utilizat, n anul curnt i/sau n anii urmtori, pntru ntrinra i funcionara unitilor d cult, pntru lucrri d construci, d rparai i d consolidar a lcaurilor d cult i a cldirilor clziastic, pntru nvmnt, pntru furnizara, n num propriu i/sau n partnriat, d srvicii social, acrditat n condiiil lgii, pntru

Iulian Vcrl, Finan Public, ditura Didactic i Pdagogic R.A, Bucurti 2003: 381

aciuni spcific i alt activiti nonprofit al cultlor rligioas, potrivit Lgii nr. 489/2006 privind librtata rligioas i rgimul gnral al cultlor; -Banca Naional a Romnii tc. 1.2. Modul d calcul al impozitului p profit Schma gnral d calcul a impozitului p profit conform Codului Fiscal Vnituri total + = Chltuili Total Vnituri nimpozabil Rzrva lgala dductibila Chltuili ndductibil Baza d impozitar pntru impozitul p profit X16% Impozit p profit datorat Obligaiil contribuabililor, conform Codului Fiscal: - vnituril sau chltuilil nrgistrat ronat sau omis s corctaz prin ajustara profitului impozabil prioadi fiscal cria i aparin. n cazul n car contribuabilul considr c dup dpunra dclaraii anual un lmnt d vnit sau d chltuial a fost omis ori a fost nrgistrat ronat, acsta st obligat s dpun dclarai pntru anul fiscal rspctiv. (H.G. nr. 44/2004, pct. 13) - contribuabilii au obligaia s dpun o dclarai anual d impozit p profit pna la data d 15 Aprili inclusiv anului urmtor rspctiv 15 Fbruari inclusiv tc. tapl d calcul a impozitlor amnat: 1. S calculaz difrnl tmporar impozabil pntru ficar lmnt d activ i datori din bilan: B.I. = Baz d impozitar VCA = valoara contabil a activului VCD = valoara contabil a datorii ti = difrn tmporal impozabil td =difrn tmporal dductibil
4

B.I.= VCA/VCD lmnt dductibil fiscal t = VCA/VCD din bilant BI Dac VCA >BI sau VCD<BI =>ti =>datorii d impozit amnat n contabilitat s nrgistraz: 6912 = 4412 Dac VCA<BI sau VCD>BI =>td =>cran d impozit amnat n contabilitt s nrgistraz: 4412 = 7912 2. S calculaz datoria / crana privind impozitul amnat 6912 = 4412 datori Datoria din impozit amnat = ti* % cota d impozit 4412 = 7912 cran Crana din impozit amnat = td* % cota d impozit 3. Rcunoatra n bilan a cranlor i datoriilor privind impozitul amnat Sd 4412 => crana din impozit amnat Sc 4412 => datoria din impozit amnat 4. Rcunoatra n contul 121 a micrilor dintr Si si Sf al impozitului amnat 121 = 6912 i 7912 = 121 5. Vrificara posibilitilor d compnsar dintr datoriil i cranl privind impozitul amnat. Impozitul p profit datorat s calculaz i s nrgistraz trimstrial, pacurgndu-s n acst scop, urmtoarl tap: 1. dtrminara rzultatului contabil, cumulat d la ncputul anului (RCo) Rzultat contabil o = Vnituri Curnt-Chltuili Curnt 2.dtrminara rzultatului impozabil, cumulat d la ncputul anului (RIo) Rzultat impozabil o = RCo + Chltuili Ndductibil - Vnituri Nimpozabil Pirdra fiscal din anii prcdni
5

3. Calculara impozitului p profit datorat, cumulat d la ncputul anului pn la sfritul trimstrului pntru car s fac calculul (IPC) IPC = RIo x Cota d Impozit 4. Dtrminara impozitului p profit afrnt trimstrului pntru car s fac calculul (IPT) IPT = IPC Impozitul p profit datorat cumulat la sfritul trimstrului prcdnt n funci d fluctuaia rzultatului impozabil d la un trimstru la altul, difrna trimstrual privind impozitul p profit poat fi: pozitiv, dac n trimstrul rspctiv s-a ralizat profit ngativ, dac n trimstrul rspctiv s-a ralizat pirdr Dac rzultatul impozabil stabilit la sfrsitul xrciiului financiar st ngativ, acasta rprzint pirdr fiscal i s va rcupra din profituril impozabil obinut n xrciiil financiar urmatoar. Pirdra fiscal din anii prcdni s acopr trimstrial, din profitul fiscal, odat cu calculara i nrgistrara impozitului p profit. Dac din profitul contabil brut (mai mar) s scad chltuilil cu impozitul p profit (mai mici), rzult profitul contabil nt, car rprzint soldul crditor al contului 121 Profit i pirdr. n cazul n car volumul vniturilor ralizat st mai mic dct cl al chltuililor, rzult pirdr contabil nt, car rprzint soldul dbitor al contului 121 Profit i pirdr. Pirdril contabil s rcupraz din profituril contabil nt n urmtorii 5 ani conscutivi. Pirdril contabil din anii prcdni s acopr numai la sfritul xrciiului financiar, cnd ar loc rpartizara anual a profitului nt contabil. 1.3. Plata impozitului p profit Contribuabilii pltitori d impozit p profit, alii dct sociti bancar, au obligaia d a dclara i plti impozitul p profit trimstrial pn la data d 25 inclusiv a primi luni urmtoar trimstrului pntru car s calculaz impozitul. Acti contribuabili pltsc pntru ultimul trimstru o sum gal cu impozitul calculat i vidniat pntri trimstrul III al acluiai an fiscal, urmnd ca plata final a impozitului p
6

profit pntru anul fiscal s s fac pn la trmnul d dpunr a dclaraii privind impozitul p profit, rspctiv data d 15 Aprili inclusiv a anului urmtor. Contribuabilii mnionai mai sus, car au obligaia d a dclara i plti impozitul p profit trimstrial i car dfinitivaz pn la data d 15 Fbruari nchidra xrciiului financiar antrior, dpun dclaraia anual d impozit p profit i pltsc impozitul p profit afrnt anului fiscal inchiat ANAF, pn la data d 15 Fbruari inclusiv a anului urmtor. Contribuabilii car au obligaia dclarrii n cursul anului a impozitului p profit i car dfinitivaz nchidra xrciiului financiar antrior pn la data d 15 Fbruari inclusiv a anului urmtor clui d raportar dpun formularul 101 Dclaraia anual d impozit p profit, fr a ava obligaia d a mai dclara impozitul p profit, pn la 25 Ianuari anul urmtor, n formularul 100 Dclarai privind obligaiil d plat la bugtul gnral consolidat.2

2. Aspct contabil car influntaza calculul impozitului p profitul anual


Calculul impozitului p profit pntru anul 2012 st influntat atat d modificaril sufrit d Codul Fiscal, cat si d modificaril rglmntarilor contabil adus d Ordinul Ministrului d Finant 3055/2009, aplicabil incpand cu anul 2010. numram catva dintr modificaril rglmntarilor contabil cu un astfl d impact: 1. Rducril comrcial acordat d furnizor si inscris p factura d achiziti sunt inclus in costul d achiziti Vchiul Ordin 1752/2005 mntiona faptul ca rducril comrcial nu rau inclus in costul d achiziti al bunurilor. Prin noil rglmntari, acst tip d rducri comrcial s vor impozita d ntitatil car au achizitionat acst bunuri doar la momntul fctiv al vanzarii acstora sau al activlor in al caror cost valoara unor astfl d bunuri a fost inclusa. 2. Prvdri xprs in ca c privst rgia fixa d producti si capacitata normata d producti Ordinul 1752/2005 nu dfina rgia fixa d producti si capacitata normata d producti dand posibilitata intprtarii difrit a modului in car costul d producti urma sa fi rflctat

Suplimntul Tribuni conomic intitulat ,,Impozit i tax, Nr. 11-12 Noimbri-Dcmbri 2010, Ili Popovici: 12

in contabilitat. Acst aspct st important mai als pntru ntitatil d producti si srvicii car dtin stocuri cu valori mari d produs finit si produs si srvicii in curs d xcuti si car au inrgistrat in cursul anului o subutilizar a capacitatii normat d producti. Prin aplicara corcta a acstui tratamnt contabil mntionat d Ordinul 3055/2009, acst ntitati vor xclud costuril cu rgia fixa nalocata afrnt capacitatii d producti nutilizata din costul d producti al stocurilor rspctiv urmand sa o includa p chltuilil prioadi. 3. Inrgistrara dprcirii imobilizarilor Ordinul 3055/2009 a xtins modul d stimar al dprcirii imobilizarilor corporal si ncorporal. P langa mntinra obligativitatii constatarii faptic a unor astfl d dprciri la invntarir, noul ordin prcizaza faptul ca xistnta unor astfl d dprciri poat fi dtrminata si prin luara in considrar a informatiilor obtinut din surs xtrn si intrn. S xmplifica d asmna si tipul d informatii c poat duc la concluzia xistnti unor astfl d dprciri. Chiar daca ntitatil nu vor utiliza acst informatii pntru stimara dprcirilor, tinand cont d caractrul nobligatoriu al prcizarilor rspctiv, crdm ca totusi actualul contxt conomic va fac ncsara justificara acsti pozitii catr auditorii unor astfl d ntitati d catr managmnt. Astfl ntitatil car utilizaza rgula altrnativa d valuar a imobilizarilor corporal au posibilitata sa vit fctuara uni noi rvaluari a imobilizarilor rspctiv la 31.12.2011 daca prin luara in considra a unor astfl d informatii s poat concluziona ca nu xista dprciri al imobilizarilor rspctiv. Acst aspct vor influnta din punct d vdr fiscal: Modul in car va fi stabilita valoara fiscala a imobilizarilor la 31.12.2011 la ntitatil car au aplicat mtoda altrnativa d rvaluar si car au inclus acst rvaluari in valoara fiscala a acstor imobilizari. Noua valoar fiscala va dtrmina si dductibilitata chltuililor cu amortizara acstora incpand cu xrcitiul financiar 2012. Modul d impozitar al partii din rvaluaril antrioar car au fost ddus la impozitul p profit in conformitat cu norml d aplicar al Codului Fiscal, in cazuril in car inrgistrara ajustarii dprcirii imobilizarilor va dtrmina o scadra a valorii rzrvlor din rvaluar.

4. Rguli spcific prin car trnuril si constructiil pot fi transfrat in catgoria stocurilor Un trn car st cumparat cu scopul construirii p acsta d constructii dstinat vanzarii va fi rcunoscut in catgoria stocurilor. In situatia in car trnul st rcunoscut initial ca imobilizar corporala si st folosit ultrior pntru construira d ansambluri d locuint dstinat vanzarii, valoara sa va fi inclusa in valoara noului activ construit in functi d modul d ngocir a contractlor d vanzar a bunurilor car fac obictul constructii si vanzarii sau s va vidntia distinct la catgoria stocurilor d natura marfurilor la valoara d inrgistrar in contabilitat. S prcizaza si faptul ca in cazul in car trnul rspctiv a fost rvaluat, concomitnt cu schimbara naturii activului s procdaza la inchidra contului d rzrv din rvaluara afrnta acstuia. Noil prvdri contabil tin cont si d situatia in car ansambluril si complxl d locuint nu mai sunt dstinat vanzarii ci utilizarii sau inchiririi. In acst caz activl rspctiv s vor transfra la catgoria d imobilizari la data schimbarii dstinatii, la valoara la car activl rau inrgistrat in contabilitat . Impactul fiscal al unui asmna tratamnt contabil st lgat d tratamntul fiscal al rzrvlor din rvaluar in situatia transfrarii trnurilor, car includ rvaluari rcunoscut fiscal, la catgoria stocuri si d faptul ca valoara trnurilor rspctiv s va rflcta in valoara fiscala a constructiilor afrnt. 5. Valoara provizioanlor przntat in bilant rprzinta valoara actualizata a chltuililor stimat a fi ncsar pntru stingra obligatii, acolo und fctul valorii in timp a banilor st smnificativ Conform noilor prvdri, actualizara provizioanlor in astfl d cazuri s fctuaza d rgula d catr prsoan spcializat, iar rata d actualizar utilizata trbui sa rflct valuaril curnt p piata al valorii timp a banilor si al riscurilor spcific datorii. In practica acst lucru prsupun ajustara valorii partii p trmn lung a unor astfl d provizioan cu rata rspctiva d actualizar. Pntru provizoanl car sunt in acasta situati si sunt inclus si in catgoria provizioanlor dductibil fiscal conform articolul 22 din Codul Fiscal, acst tratamnt contabil l va influnta si tratamntul fiscal.
9

6. Modificaril adus d Ordinul Ministrului d Finant 2869/2010, car au modificat Ordinul 3055/2009: Rducril comrcial primit ultrior facturarii, rspctiv acordat ultrior facturarii, indifrnt d prioada la car s rfra si car sunt considrat vnimnt ultrioar dati bilantului s vidntiaza distinct si s rflcta n rzultatl xrcitiului pntru car s fac raportara daca suml rspctiv s cunosc la data bilantului. Fondul comrcial poat fi rcunoscut si n situatiil financiar individual. S transfra la catgoria stocuri doar imobilizaril corporal pntru car xista o schimbar a utilizarii acstora vidntiata d ncpra modrnizarii pntru vanzar. Ca urmar, daca o ntitat dcid sa cdz o imobiliziar corporala fara a fi modrnizata, a continua sa o tratz ca imobilizar corporala pana la scoatra sa din vidnta, si nu ca lmnt d stoc. Modrnizara ar smnificatia chltuililor ultrioar rcunoscut ca o componnta a activului. Marfuril si produsl finit rturnat d clinti afrnt uni vanzari din xrcitiul financiar prcdnt, s rflcta n situatiil financiar al xrcitiului pntru car s fac raportara daca suml rspctiv s cunosc la data bilantului. n catgoria crantlor si obligatiilor n valuta si a clor car sunt xprimat n li dar a caror dcontar s fac n functi d cursul uni valut si car trbuisc rvaluat la sfarsitul lunii p baza cursului d schimb al piti valutar comunicat d Banca Nationala a Romanii, au fost inclus xplicit si conturil 481 Dcontari intr subunitat si subunitati, 482Dcontari ntr subunitati, avansuril pntru achizitia imobilizarilor corporal si ncorporal, a bunurilor d natura stocurilor prcum si a dpozitlor bancar constituit n valuta. 7. Clarificari in c privst rcunoastra vniturilor S aduc prcizari xprs in ca c privst momntul la car s considra ca a avut locul transfrul propritatii sau al livrarii bunurilor (acst aspct fiind unl din lmntl principal utilizat in rcunoastra vniturilor in contabilitat) pntru difrit tranzactii rzultat din activitata d consignati, din opratiuni d tstar si vrificar a conformitatii sau pntru stocuril aflat la dispozitia clintului. Astfl: momntul rcunoastrii livrarii bunurilor d la consignant la consignatar st data la car consignatarul livraza bunuril catr clinti momntul transfrului propritatii bunurilor pntru:

10

o bunuril transmis in vdra tstarii sau vrificarii confomitatii st data accptarii bunurilor d catr bnficiar o stocuril aflat la dispozitia clintului st data la car clintul intra in possia acstor bunuri S mntionaza d asmna si faptul ca in activitata d constructii vnituril s rcunosc p baza actului d rcpti smnat d bnficiar, prin car s crtifica faptul ca xcutantul si-a indplinit obligatiil in conformitat cu prvdril contractului si al documntatii d xcuti.

3. Controlul modului d calcul, inrgistrar si vrsar la bugtul statului a impozitului p profit


Vrificara impozitului p profit rprzint una dintr cl mai important componnt a controlului financiar i fiscal , doarc p d o part s stabilt modul d gstionar a patrimoniului uni sociti , iar p d alt part rprzint sursa d alimntar cu vnituri la bugtul public. Impozitul p profit ar rol important in crtra pondrii impozitlor dirct in sistmul fiscal roman. Guvrnul s atapt ca in in anul 2012 s ncasz 9,8 miliard li din impozitul p profit, comparativ cu 10,7 miliard li rprzntnd xcuia prliminat pntru acst an, din car 9,5 miliard li d la agnii conomici i 330 milioan li d la bncil comrcial. Pntru impozitara profitului trbui pornit d la ralitata ca nu in toat cazuril principiil contabil subordonat imaginii fidl sunt convrgnt in totalitat cu principiil impunrii fiscal. D aca trbui sa facm difrna intr rzultatul contabil si rzultatul fiscal . Rzultatul contabil suma globala a profitului xrciiului financiar c figuraza in contul 121 profit si pirdr inaint d impozitar . Rzultatul fiscal rprzinta profitul impozabil stabilit potrivit rgulilor fiscal i in funci d car s calculaz volumul impozitlor xigibil. Trimstrial, conform lgislaii in vigoar s dtrmin rzultatul xrciiului. In acst scop s procdaz la inchira sau nivlara conturilor d chltuili si vnituri. Tipuril d inrgistrri car intrvin cu acast ocazi sunt: 1) conturilor:
11

Dcontara sau rpartizara chltuililor asupra rzultatului pntru soldul dbitor al

1211profit si pirdr = conturil din clasa a 6-a chltuili 2) Incorporara vniturilor in rzultatul xrciiului , pntru soldul crditor al conturilor: Conturil din clasa a 7 = Vnituri contul 121 Profit si pirdr

In urma clor doua catgorii d opraii soldul crditor al contului 121profit si pirdr rprzinta rzultatul xrciiului inaint d impozitar. Profitul impozabil s calculaza ca difrna intr vnituril ralizat din oric sursa si chltuilil fctuat pntru ralizara acstora, dintr-un an fiscal, din car s scad vnituril nimpozabil si s adauga chltuilil ndductibil. Pirdra anuala, stabilit prin dclaraia d impozit p profit, s rcupraz din profituril impozabil obinut in urmtorii 5 ani conscutivi. Rcuprara pirdrilor s va fctua in ordina inrgistrrii acstora, la ficar trmn d plat a impozitului p profit, potrivit prvdrilor lgal in vigoar in anul rspctiv. Indifrnt d coninutul si particularitil socitii controlat, xrcitara controlului financiar i fiscal trbui s urmz urmtoara schma logica: 1) Tmatica controlului: (vrificara postoprativ a modului d calcul i virar a impozitului /profit datorat Bugtului d Stat d la ultima vrificar). 2) Przntara chipi d control si a tmaticii controlului unittii:(chipa d control sa przntat la dirctorul gnral al socittii , caruia i s-a rmis dcizia d control si tmatica controlului. Przntara s-a facut in prznta dirctorului conomic al socittii). 3) Organizara chipi d control: chipa d control format din tri inspctori , a procdat mai nti la urmrit ca ficar act justificativ - Numrul documntului -Data ntocmirii -Datl cantitativ si valoric corspunztoar acstora -Pril car particip la fctuara opraii in actul nscris in vidna contabil -Smnturil prsoanlor car rspund d fctuara opraiilor n documnt vrificara documntar din compartimntul financiar contabil , astfl: pntru vrificara documntar s-a nrgistrat n vidnta contabil sa conina lmntl obligtorii si anum:

12

-Smnturil prsoanlor mputrnicit s xrcit controlul prvntiv dac acsta st prvzut 4) Principall obictiv al controlului: Controlul financiar d stat ar ca obictiv: Corspondna vniturilor nrgistrat d socitat cu obictul d activitat al cstia , cu facturil mis d socitat i nrgistrat n jurnalul d vnzri . Stabilira corspondni chltuililor cu documnt justificativ conform lgislatii in vigoar. Drulara corct a contractlor d crdit , prcum i modul d nrgistrar a chltuililor cu dobnzil i difrnl nfavorabil d curs valutar afrnt acstor crdit.Stabilira modului d calcul a profitului p baza vrificrilor d mai sus i stabilira i virara corct a impozitului p profit la bugtul d stat . 5) Stabilira surslor d informar ncsar controlului: Sursl d informar pntru controlul financiar i fiscal l rprzint sistmul d vidn al socitii. Pntru a obtin o imagin fidl a activitii conomico-financiar controlat , st ncsar ca sursl d informaii al controlului s fi ral, lgal, corct, d calitat. In sfra controlului sunt cuprins mai nti obictiv privind ntocmira documntlor primar cu rspctara condiiilor d forma i coninut ct i organizara i conducra vidni thnicoprativ i contabil cu rspctara normlor mtodologic. Inspctorii solicit socitaii s dispun prsonalului n subordin urmtoarl: Przna obligatori la srviciu in zill stabilit in program pntru vrificara compartimntului sau gstiunii rspctiv a) Punra la dispozii, la solicitara organlor d control , a urmtoarlor documnt: Rgistrul jurnal d vnzri cu facturil mis d socitat i nrgistrat aici Rgistrul jurnal d cumprri cu facturil primit d socitat d la furnizori Pntru vrificara imobilizrilor corporal: notl d intrar rcpi a mijloaclor fix achiziionat d la ultimul control; not d transfr al mijloaclor fix transfrat la sau d la alt uniti , documnt thnic i procs vrbal d casar al mijloaclor fix car nu au fost amortizat intgral , procs vrbal d casar a mijloaclor fix amortizat intgral , documntaia d stabilir a prurilor i procsl vrbal pntru mijloacl fix vndut prin
13

licitai ca activ, inclusiv facturil sau ordinl d plat prin car s-au fctuat plil, lista mijloaclor fix amortizat intgral n funci d data controlului . Pntru vrificara stocurilor: rgistrul jurnal cu opraiil la zi pntru toat iiril si intrril din conturi i documntl car au stat la baza nrgistrrii din rgistrul jurnal , vidnta primar a ficri gstiuni , notl d intrar rcpi, notl d prdar n i din sciil d produci, fil limita d consum p produs, fil d magazin pntru vidna rulajlor i a stocurilor d matrii prim, matrial, produs finit, obict d invntar , ambalaj. Toat contractl d srvicii inchiat cu partnrii xtrni p prioada c urmaza a s controla Toat contractl d crdit inchiat dctr socitat , contract nchiat sau nc n drular p prioada noimbri 2009-dcmbri 2011. Documnt privind modul d dtrminar a impozitului p profit: Balanl d vrificar lunard la ultimul control Dconturil privind impozitul p profit Bilanuril contabil Contul d profit i pirdr 6) Aplicara thnicilor ncsar ralizarii controlului:Vom procda la ralizara controlului cronologic , car s xrcit n ordina ntocmirii nrgistrrii i ndosaririi documntlor. Vom vrifica la Rgistrul d casa toat opraiil n ordin cronologic d ncasri i pli n numrar , acsta rflctnd p d o part chltuilil i p d alt part vnituril socitii. Prin controlul sistmatic, chipa d control grupaz toat documntl privind vnituril socitii: facturi , dispoziii d ncasar, xtras d cont , rgistru d vnzri , acst vnituri urmnd s fi structurat p activitti: din produci , din vnzar , din provizioan, din comisioan, din dobnzi . Controlul ncruciat consta n confruntara tuturor xmplarlor unui documnt xistnt la socitata controlat i al unitii cu car s-au fcut dcontri, d la car s-au primit sau crora li s-au livrat matrial, produs, mrfuri sau alt valori matrial. 7) Dtrminara batrilor si a dficintlor

14

S stabilsc abatril d la prvdril si norml aprobat pntru domniul d activitat rspctiv, iar dup o analiz amnunit s nscriu n documntul d control ntocmit dctr prsoanl car fctuaz vrificara . Activitata d dtrminar a abatrilor d la prvdril i norml lgal ca i stabilira dficinlor n fctuara unor opraiuni i activiti conomico-financiar trbui sa fi guvrnat d principiul gnral al przumii d nvinovti , cruia , ci c controlaz sunt obligai s dovdasc vinovia i nu ci controlai nvinovia. 8) Valorificara constatrilor rzultat din controlul financiar: D modul in car vor fi valorificat constatril fctuat n timpul controlului , va dpind ruita activittii d vrificar ,att din punct d vdr al rmdirii abatrilor i dficinlor, in vdra asigurrii condiiilor pntru dsfurar n limit lgal a activitii conomic , ct i n ca c privt rcuprara vntuallor prjudicii matrial adus patrimoniului public sau privat. Raportat la momntul ralizrii, activitata d valorificar a constatrilor privind fctuara dfctuoas a unor opraii conomic sau prin nrspctara prvdrilor lgal, s poat fctua chiar n timpul controlului prin rmdira oprativ a acstora sau dupa trminara vrificrii , prin aplicara unui complx d msuri thnic i organizatoric car au drpt scop instituionalizara strii d lgalitat.

4. xmplu: Calculul si dtrminara impozitului p profit la S.C. Alfa S.A.


4.1. Activitti gnratoar d chltuili i nrgistrara lor n contabilitat Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chltuili Chltuili privind combustibilul Chltuili privind pisl d schimb Chltuili privind mat. d nat. ob. nv Chltuili privind mat. nstocat Chltuili privind nrgia i apa Chltuilil privind locaiil gstiun i chiriil
15

Sum (li) 250 300 25 30 100 d 450

7.

Chltuili cu priml d asigurar d 200 protocol Chltuili d rclam i publicitat prsonal

8. 9.

500

Chltuili cu transportul d bunuri i 250 Chltuili potal i tax d 100

10.

tlcomunicaii 11. 12. Chltuili srvicii bancar i asimilat tri 13. Chltuili cu alt impozit, tax i 350 vrsmint asimilat 14. 15. Chltuili cu salariil prsonalului Chltuili privind asigurara protcia social 16. Alt chltuili privind asigurara i 100 protcia social 17. 18. 19. 20. Dspgubiri, amnzi, pnaliti Donaii i subvnii acordat Chltuilil privind dobnzil Chltuilil d xploatar amortizara imobilizar 21. Chltuilil provizioanl 22. Chltuilil cu impozit p profit Chltuili transport TOTAL CHLTUILI 8.552 cu dplasri, 25 dtari, 150 d xploatar privind 70 250 500 90 privind 100 2.000 i 587 75 Alt chltuili cu srvicii xcutat d 1.700

16

4.2. Vnituri ralizat i nrgistrara n contabilitat VNITURI prstat Vnituri din activiti divrs Vnituri din dobnzi Alt vnituri financiar Vnituri din provizioan TOTAL VNITURI 2500 5 500 300 11.805 Sum (li) Vnituri din lucrri xcutat i srvicii 8500

Dat la 31 dcmbri 2013: Pirdr fiscal a anului prcdnt = 500 li n contul 768 Alt vnituri financiar sunt nrgistrat dividndl ncasat n cursul anului 2013, n valoar d 500 li, d la o socitat la car S.C Alfa S.A din aciuni Contul 7812 Vnituri din provizioan cuprind: provizioan dductibil fiscal rluat la vnituri n valoar d 200 li i provizioan ndductibil fiscal rluat la vnituri n valoar d 100 li Socitata ar vnituri nimpozabil d 600 li (500 dividnd + 100 vnituri din provizioan ndductibil fiscal) n contul 625 s-au nrgistrat chltuilil cu indmnizaiil d dplasar s ncadraz n limita d 2,5% Chltuilil cu provizioanl au fost constituit pntru cran nncasat. Din totalul d 70 li provizioan constituit, numai 50 li rprzint provizioan dductibil, iar rstul d 20 li rprzint provizioan ndductibil. Amortizara fiscal st d 80 li.

Calculul profitului contabil Profitul contabil = TOTAL VNITURI TOTAL CHLTUILI Profitul contabil = 11.805 8.552 = 3.253 li

17

Calculul prii dductibil din chltuilil car au dductibilitat limitat Chltuili 1. Chltuili d protocol Limit dductibil Calcul dductibil (profit contabil-vnituri (3.253p nimpozabil+chltuili cu 600+25+350)x2%=61 impozitul profit+chltuili d protocol 2. Chltuili d dplasar 2,5*vnitul stabilit pntru 150 instituiil public 3. Chltuili social 4. Chltuili cu provizioan 2%*chltuili cu salariil 2%x2000= 40 un provizion chltuial

Art 22, alin 1, lit c), din Rzult constituit n limit a 30% din asupra valoara cranlor car cumulativ chltuililor

Codul Fiscal: provizioanl dductibil fiscal d 50 li

ndplinsc

urmtoarl condiii: 1. sunt dup

nrgistrat

data d 1 ianuari 2004; 2. sunt ntr-o c nncasat prioad

dpt 270 zil d la data scadni; 3. nu d sunt alt garantat prsoan


18

4. d afiliat

sunt datorat o prsoan

contribuabilului 5. au fost al inclus n vnituril impozabil contribuabilului 5. Rzrv lgal (profit contabil-vnituri (3.253-600+25)x55= 134 20%x500= 100 nimpozabil+chltuili cu impozit p profit)x5%, dar

nu mai mult d 20% din Rzrv dductibil= 100 capital social 6. Chltuili privind Conform art. 23, alin 4, Chltuili mprumuturil obinut d la IFN nu au dductibilitat limitat 7. Chltuili cu amortizara Sunt dductibil la nivlul Amortizar fiscal= 80 amortizrii fiscal cu dobnda

dobnzil

dobnzil n lgtur cu dductibil= 90

Calculul profitului impozabil i al impozitului p profit Nr. crt 1. 2. 3. Indicatori Vnituri total Chltuili total Profitul contabil (3=1-2) Calcul 11.805 8.552 3.253

19

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vnituri nimpozabil Chltuili ndductibil Rzrv lgal Pirdr fiscal an prcdnt Profit impozabil (7=3-4+5-6-7) Impozit p profit (8=7x16%)

600 1.164 100 500 3.217 515

Stabilira i calculul chltuililor ndductibil Nr. crt Chltuili Baza lgal Calcul chltuial

fiscal ndductibil 1. Chltuili d protocol Art. 21, alin 3, lit a)- 350-61=289 Codul Fiscal 2. Chltuili social Art. 21, alin 3, lit c)- 100-40= 60 Codul Fiscal 3. Chltuili cu provizoan Art. 22, alin 1, lit c)- 20 Codul Fiscal 4. Chltuili cu amortizara Art. 24, din Codul 100-80= 20 Fiscal 5. Chltuili cu impozitul p Art. 21, alin 4, lit a)- 25 profit 6. Codul Fiscal

Chltuili cu amnzi i Art. 21, alin 4, lit 250 pnaliti b)- Codul Fiscal Art. 21, alin 4, lit 500

7.

Chltuili sponsorizar

20

b)- Codul Fiscal TOTAL 1.164

Calculul sumi rprzntnd chltuili cu sponsorizara c s scad din impozitul p profit Conform art. 21, alin 4, lit p) din Codul Fiscal, contribuabilii car fctuaz sponsorizri scad din impozitul p profit suml afrnt, dac totalul acstor chltuili ndplint cumulativ urmtoarl condiii: st n limit d 3% din cifra d afacri nu dpt mai mult d 20% din impozitul p profit datorat Cifra d afacri = 8.500 + 2.500 = 11.000 3% din cifra d afacri = 11.000*3% = 33 20% din impozitul p profit = 515*20% = 103 Socitata va scada din impozitul p profit calculat suma d 33 li, rmn d plat 51533 = 482 li. Din 482 suma datorat s scad suma pltit antrior d 25 i rmn impozit d plat 457 li. 4.3. Dtrminara impozitului p profit la 31 dcmbri 2013 Pntru crtra vniturilor statului, Guvrnul Romnii a adus modificri noi la Lga 571/ 2003 privind codul fiscal, introducnd un nou impozit: impozitul forftar, c intr n vigoar ncpnd cu 1 mai 2009. Astfl a fost modificat art 18 Impozitul minim , fiind obligai la plata impozitului i contribuabilii n cazul crora impozitul p profit st mai mic dct suma impozitului minim pntru trana d vnituri total corspunztoar, prvzut mai jos: Vnituri total 0-52.000 52.001-215.000 Impozit profit anual 2.200 4.300

21

215.001-430.000 430.001-4.300.000 4.300.001-21.500.000 21.500.001-129.000.000 Pst 129.000.001

6.500 8.600 11.000 22.000 43.000

Pntru ncadrara n trana d vnituri total prvzut mai sus, s iau n calcul vnituril total, obinut din oric surs, nrgistrat la data d 31 dcmbri a anului prcdnt, din car s scad: a) vnituri din variaia stocurilor; b) vnituri din producra d imobilizri corporal i ncorporal; c) vnituri din xploatar, rprzntnd cot-part a subvniilor guvrnamntal i a altor rsurs pntru finanara invstiiilor; d) vnituri din rducra sau anulara provizioanlor pntru car nu s-a acordat dducr; e) vnituri rzultat din anulara datoriilor i a majorrilor datorat bugtului d stat; f) vnituril ralizat din dspgubiri d la socitata d asigurri; g) vnituri prvzut la art 20, lit d) din Codul Fiscal. Prin aplicara acsti msuri un numr foart mar d sociti comrcial, car nu au ralizat vnituri la 31 dcmbri 2013, sau nu au dsfurat activitat n anul 2013 i chiar i n anii antriori, sunt obligat la plata impozitului minim d 2.200 li anual. Acast situai a condus la luara dcizii, d ctr administratori, d a dsfiina socitil rspctiv sau d a suspnda activitata p o prioad d 3 ani, fcnd mniuni la Rgitrul Comrului. Calculul impozitului p profit minim conform O.U.G. 34/2009 Vnituri total ralizat la 31 dcmbri 2013 pntru ncadrara n tran d vnituri prvzut d O.U.G 34/ 2009 st gal cu 11.805.
22

Impozitul p profit minim anual (socitata s ncadraz n trana 0-52.000) st d 2.200. Impozitul p profit calculat d socitat conform Lgii 571/2003 st d 515. Conform noii ordonan guvrnamntal, socitata st obligat s pltasc impozitul p profit n sum d 2.200. Fcnd o comparai ntr impozitul p profit calculat conform Lgii 571/2003 (515) i impozitul p profit minim calculat conform O.U.G 34/ 2009 (2.200) obsrvm c socitata ar mai mult d pltit

BIBLIOGRAFI
1. Boulscu, Mirca. Controlul aspctlor fiscal intrnational al impozitului p profit. In: Finant Banci Asigurari, 2007 2. Boulscu, Mirca. Controlul impozitului p profit. In: Finant Banci Asigurari, 2007 Crnusca, Lucian. Aspct privind dtrminara impozitului p profit si vidntira acstuia in rgistrul d vidnta fiscala. In: Gstiuna si contabilitata firmi, dcmbri 2006 3. Ciocanl, Marius. Cand platim impozitul p profit? In: Impozit si tax, 2006 4. Cuciuranu, Todor Florin. Considratii privind cuantificara bazi d impozitar a profitului. In: Rvista finant public si contabilitat, iuni 2006 5. Grigori-Lacrita, N. Fiscalitat si rforma : profitul si impozitul p profit. In: Impozit si tax, 2006 Grigori-Lacrita, Nicola. Fiscalitata firmi. Bucursti: Tribuna conomica, 2007 6. Tatu, Lucian. Fiscalitata: d la lg la practica. Bucursti: C.H. Bck, 2007 ***, Lga contabilitii nr. 82/1991, rpublicat, modificat i compltat. ***, Rgulamntul privind aplicara Lgii contabilitatii nr. 82/1991. ***, Lga socitilor comrcial nr. 3/1990, rpublicat. ***, Ordinul M.F.P. nr. 1752/2005 privind aprobara rglmntrilor contabil conform cu dirctivl uropn ***, Ordin 3055 2009 actualizat 2011 pntru aprobara Rglmntrilor contabil conform cu dirctivl uropn, publicat n Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noimbri 2009

23