Sunteți pe pagina 1din 7

ACATISTUL MAICII DOMNULUI PRODROMIA Dup obinuitul nceput se zic Cond cele i Ico sele Condacul 1: Ap!to !

e Do "n# pent!u bi!uin$ "ul$u"i!i# izb%indu&ne din ne%oi# duce" $ie# Nscto !e de Du"nezeu# noi# !obii ti' Ci# c cee ce ne& i d!uit nou ico n n c !e c(ipul tu i l P!uncului tu s& u zu)!%it p!in "inune du"nezei sc# slobozete&ne din to te ne%oile# c s&$i c*nt" $ie+ ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uIcosul 1: .n)e!ii i !( n)(elii i sobo!ul cu%ioilo! t(oni$i cu " !e cinste te& u lud t# Nscto !e de Du"nezeu# i p!oo!ocete i& %zut Cu%iosul M !cu# ucenicul S/*ntului 0!i)o!ie Sin itul' Cci p l tele t le de u!# pe c !e le %zuse n p!$ile 1i)lei# u nc(ipuit Sc(itul P!od!o"ului# c !e " i poi n cel loc s& !idic t' 2i p!in %eni!e ico nei t le /cto !e de "inuni P!od!o"i$ # dic .n inte"e!)to !e # ni l& i !t t )!din binecu%*nt!ilo! t le# pent!u c !e $i zice" cu " !e )l s+ ,ucu!&te# c P!od!o"i$ eti cu d!ept te nu"it# ,ucu!&te# sc(itului n inte"e!)to !e s"e!it# ,ucu!&te# !o d pe c !e S/*ntul Munte o cules# ,ucu!&te# l Sc(itului P!od!o"u c(i%ot les# ,ucu!&te# e)u"en c !e su/letele n obte t cu )!i3 le duni# ,ucu!&te# t!*"bi$ c !e sp!e t!ezi!e din p ti"i suni# ,ucu!&te# c n ico n te sc(i"bi l / $# pe p!i%ito!i ui"ind# ,ucu!&te# c uneo!i c(ipul $i se ntunec# "ust!to! de%enind# ,ucu!&te# c ico n st!lucito !e l p! znicele t le de%ine# ,ucu!&te# c nc(into!ii c!edincioi %ie n ico n te %d pe tine# ,ucu!&te# c / $ t ce p!e /!u"o s ni s& descope!it# ,ucu!&te# c i c(ipul P!uncului tu p!in "inune /ost zu)!%it# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 2-lea: 1!*nd st !e$ul Ni/on s dob*nde sc o ico n /cto !e de "inuni pent!u Sc(itul !o"*nesc P!od!o"u# cut t un icon ! c !e s %!e s pze sc o !*ndui l sp! de ne%oin$ i !u)ciune c*nd pict # i# bucu!*ndu&se c /l t un zu)! % !*%nito!# I& c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 2-lea: .nt!ist*ndu&se p!in$ii Ni/on i Nect !ie c icon !ul nu !eue s isp!%e sc de zu)!%it ico n t # pe ne tept te u /ost c(e" $i+ 4S t!i"ite$i de)! b s i s/*nt ico n# c !e sin)u! s& zu)!%it# cci lu"e "ult s& dun t p!i%ind l "inune s/intei ico ne5' 2i pent!u ce st $i zice"+ ,ucu!&te# c icon !ul s/intele /e$e s le picteze nu !euit# ,ucu!&te# c ostene l i& i p!i"it i ne%oin$ i& i !spltit# ,ucu!&te# c# nete!"in*nd s picteze ico n # /l t&o des%*!it# ,ucu!&te# c de luc! !e t "inte no st! este co%*!it# ,ucu!&te# cee ce n& i n%$ t pe ni"eni n ce c(ip /ost# ,ucu!&te# c t inelo! t le ini"ile no st!e le / ci dpost# ,ucu!&te# c icon !ul sc!is "inune c !e s& nt*"pl t# ,ucu!&te# c "!tu!i lui p*n stzi ni s& pst! t# ,ucu!&te# c de cu%intele s le c!edincioii nu s& u ndoit# ,ucu!&te# c n c s lui lu"e "ult s $i se nc(ine %enit# ,ucu!&te# lu"in# p!intelui Ni/on s/*nt do!i!e#

,ucu!&te# nde3dii s le neclintit !splti!e# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 3-lea: P!ecu" s& "i! t S/*ntul Alipie de l Pece!s6 c*nd n c(ili s %enit n)e!ul i pict t n c(ip "inun t ico n Ado!"i!ii M icii Do"nului# s& "i! t i icon !ul Io!d c(e %z*nd cu" c(ipul M icii Do"nului i cel l 7iului ei# pe c !e nu le te!"in se# /usese! plinite nu de "*n o"ene sc# i ui"indu& se I& c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 3-lea: Auzind "it!opolitul " !e "inune c !e se /cuse n I i# %enit cu p!eo$ii s $i se nc(ine cu e%l %ie i "!tu!isit+ 4Cu de%! t# " !e d ! ne& d!uit M ic Do"nului p!in ce st "inun t i sl%it ico n s 5# i pent!u ce st cu "ul$u"i!e c*nt" $ie+ ,ucu!&te# c p ce %ie i /! de "o !te o i !e%!s t# ,ucu!&te# c boie!ul pent!u /iul su c !e zce $i s& !u) t# ,ucu!&te# c boln %ul lu*nd )(e s" s& %indec t# ,ucu!&te# c /iul "p!eun cu t tl su $i s& u nc(in t# ,ucu!&te# c pe lep!os l& i t"duit c*nd )(e s" but# ,ucu!&te# c nd t lep! de pe el c nite solzi czut# ,ucu!&te# c o"ul c !e %e lbe $ pe oc(i %ede!e dob*ndit# ,ucu!&te# c i!ul t"dui!ilo! t le nici p*n stzi nu s& op!it# ,ucu!&te# c pe cei p!si$i de docto!i din p tu!i i !idici# ,ucu!&te# c neputin$ele no st!e cu p!isos de ( ! le %indeci# ,ucu!&te# lu"in !e p!eo$ilo! i cinste ie! !(ilo!# ,ucu!&te# c i n$elep$eti pe u!" ii postolilo!# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 4-lea: Neput*nd p!in$ii s sc!ie "inunile pe c !e le uzise!# pent!u c e! u co%*!i$i de c!edincioii c !e le ce!e u s se !o )e pent!u ei# u "!tu!isit ns noi nul "inunilo! cu )l s de bucu!ie# i# p!e)tindu&se de clto!i sp!e S/*ntul Munte# I& u c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 4-lea: Mult u %ut de "e!s p!in$ii p!od!o"i$i# d ! "ulte u /ost i "inunile t le# Nscto !e de Du"nezeu# c n /iec !e o! n c !e 3uns ico n popo!ul %enit s $i se nc(ine cu c!edin$# i cei c !e u p!i"it 3uto! n ne%oile lo! u de%enit postoli i ( !ului tu# c*nt*ndu&$i+ ,ucu!&te# bucu!i no st!# nde3de nen/!unt t# ,ucu!&te# c celo! ce te cinstesc le )teti !spl t# ,ucu!&te# c "p!eun cu ico n t i clto!it# ,ucu!&te# c l /iec !e pop s se"nele t le u st!lucit# ,ucu!&te# c dup plec !e ico nei ele nu se "pu$in u# ,ucu!&te# c n "in$ile o "enilo! "inunile %ii !"*ne u# ,ucu!&te# c celo! t!udi$i i "po%! $i le eti p!to !e# ,ucu!&te# c de du" nii %zu$i i ne%zu$i le eti n)!dito !e# ,ucu!&te# c i su!p t 3u)ul "inciunii i n%li!e di %olilo!# ,ucu!&te# !o b le s Do"nului i stp*n tutu!o!# ,ucu!&te# 7ecio !# ."p!$iei Ce!u!ilo! "i!e s"# ,ucu!&te# pecete pus pe ini"ilo! no st!e " (! "# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 5-lea: S& "*(nit /e"ei ce boln % c nu pute s "e !) s se nc(ine ico nei c !e iz%o! t"dui!i# d ! 7ecio ! p!e sl%it i s& !t t n %is# po!uncindu&i s se sco le de)! b i s "e !) s i

binecu%*nt !e "ultdo!it' 2i# po!nind l d!u"# nd t s& c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui -

!t t des%*!it snto s# pent!u c !e I&

Icosul al 5-lea: T"duindu&se /e"ei ce boln %# nu s& lene%it s "e !) s se nc(ine s/intei t le ico ne# %!*nd s "!tu!ise sc tutu!o! c se %indec se' I ! 3un)*nd l ico n t # d t "!tu!ie c o %zuse de " i n inte n %is i %estit "ul$i"ii cu" dob*ndit t"dui!e# i ! p!eo$ii i c!edincioii $i& u c*nt t+ ,ucu!&te# cee ce c!edin$ /e"eii boln %e o i !spltit# ,ucu!&te# cee ce de %isele nelto !e ne& i /e!it# ,ucu!&te# c p!in ico n t "ulte i /elu!ite "inuni i s%*!it# ,ucu!&te# c n c s n%$to!ului pu$in&c!edincios s /ie dus nu i p!i"it# ,ucu!&te# c el de dou o!i t!i"is t!su! dup odo!# d ! p!in$ii s i&l de nu u %oit# ,ucu!&te# c " i pot!i%it s %in nc(into!ul l ico n u socotit# ,ucu!&te# c t!ei o ! t!i"i$*nd cel t!su! s& !t t "inune t # ,ucu!&te# c o!ic*t s& u st!duit p!in$ii nu u !euit s i ico n # ,ucu!&te# c p*n l t!su! p t!u o "eni s o duc cu )!eu u putut# ,ucu!&te# c "pot!i%i!e t s& cunoscut c*nd tocul ico nei s& des/cut# ,ucu!&te# c de l z)o"otul " !e o "enii i c ii s& u spi"*nt t# ,ucu!&te# c l& i s"e!it pe n%$to!ul c !e %e cu)etul de nec!edin$ ntunec t# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 6-lea: .n bise!ic S/in$ilo! ."p! $i din 0 l $i# zu)! %ul c !e nu c!ede c ico n /ost pict t p!in "inune du"nezei sc nceput &i b t3oco!i pe c!etinii c !e nu se ndoi u de ce st # d ! s& n)!ozit c*nd %zut&o pe M ic Do"nului p!i%indu&l cu sp!i"e din ico n# i# pocindu&se# I& c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 6-lea: Ni"eni s nu se ndoi sc# ni"eni s nu /ie nec!edincios "inunii du"nezeieti# c s nu i )onise sc os*nd# ci to$i s i c*nte cu %eselie M icii lui Du"nezeu# nd3duind c %o! p!i"i lu"in !e "in$ii i nt!i!e n c!edin$+ ,ucu!&te# c !isipind tu cu!sele di %oleti )onisi" /olos# ,ucu!&te# c nu i !bd t (ulele zu)! %ului nec!edincios# ,ucu!&te# c p!in sc(i"b !e /e$ei t le din ico n l& i "ust! t# ,ucu!&te# c p!icep*ndu&i )!ee l "inunile t le le& t!*"bi$ t# ,ucu!&te# c nu i& i n)duit s se"ene ndoi l n popo!# ,ucu!&te# c i %enit n p! !e c!edincioilo!# ,ucu!&te# c din nd!ept !e s i l$ii s& u /olosit# ,ucu!&te# c nu pie!de!e # ci n$elep$i!e lui i do!it# ,ucu!&te# (ulito!ilo! c(e" !e l pocin$# ,ucu!&te# binec!edincioilo! sl%it bi!uin$# ,ucu!&te# c celo! ispiti$i de nec!edin$ le 3u$i# ,ucu!&te# c cei ce %estesc "inunile t le $i sunt bineplcu$i# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 7-lea: Pent!u lu %e!e ( n)iului !pos t# slu) ce %icle n nce!c t s o o"o !e pe %du% e%!eic# i i& p!e)tit sp*nzu!to !e # d ! /e"ei i& dus "inte de %este "inunilo! P!od!o"i$ei i !u)*ndu&se /)duit c# d c % !"*ne n %i $# se % botez "p!eun cu to$i cei din c s ei# i .i % zice lui Du"nezeu cu "ul$u"i!e+ Alilui Icosul al 7-lea: P!e)tind l $ul pent!u /e"eie# /! s %!e slu) ce net!ebnic s& sp*nzu! t pe sine# i ! e%!eic %zut luc! !e M icii Do"nului i c!ezut cu to$i cei din c s ei# /c*ndu&se pild pent!u to$i cei din

ne "ul e%!eiesc# pent!u p)*ni i pent!u nec!edincioi' 2i p!in S/*ntul ,otez int! t n ,ise!ic lui 8!istos# i ! pent!u ce st noi te lud" pe tine# c !e eti nde3de celo! deznd3dui$i+ ,ucu!&te# c %este "inunilo! t le i p!int!e e%!ei s& !sp*ndit# ,ucu!&te# c l nec z %du% ( n)iului de ele i& "intit# ,ucu!&te# c i p!i"it !u)ciune ei deznd3duit# ,ucu!&te# c i %!ut s lepede c!edin$ ei ce )!eit# ,ucu!&te# c %i $ i& i s l% t n ce sul de pe u!"# ,ucu!&te# c p!in tine int! t n ,unului Psto! tu!"# ,ucu!&te# c "p!eun cu copiii ei p!i"it botezul# ,ucu!&te# c d to!it $ie peste c s ei st!lucit ( !ul# ,ucu!&te# c d!e pt c!edin$ p!in tine se nt!ete# ,ucu!&te# c )u! p)*nilo! c !e nu se nc(in ico nei t le "u$ete# ,ucu!&te# sp!e ,ise!ic lui 8!istos / ! cluzito!# ,ucu!&te# cee ce c lci e!pii !tci!ilo! i e!esu!ilo!# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 8-lea: Din !*ndui l du"nezei sc %enit ico n l Sc(itul !o"*nesc P!od!o"u# pent!u c do"nito!ul %!oi s pst!eze ico n n $ ! n c !e s& /cut "inune # d ! M ic Do"nului dus&o n )!din ei du(o%nice sc# /e!indu&i pe p!in$i de ispitele d!u"ului# i ei I& u c*nt t Celui ce i pzise n clto!ie+ Alilui Icosul al 8-lea: Ai binecu%*nt t p!in %eni!e t sc(itul t(onit i# ez*nd&o pe e nu dep !te de ico n /cto !e de "inuni S/*ntului ,otezto!# i& i cope!it cu s/*ntul tu cope!"*nt pe to$i cei ce u %enit s se nc(ine $ie# "on (i# p!eo$i# ie! !(i i "i!eni de to te ne "u!ile# pent!u c !e $i c*nt"+ ,ucu!&te# c sc(itul !o"*nesc l& i u"plut de binecu%*nt !e# ,ucu!&te# c obtile t(onite cinstesc ico nele t le de "inuni /cto !e# ,ucu!&te# c din nu"ele d te ico nelo! t le cuno te" luc! !e lo!# ,ucu!&te# c p!in ico n Po!t!i$ eti Po !t "nsti!ii i%i!ilo!# ,ucu!&te# c ico n Dulce s!ut !e e cunun 7ilot(eiului# ,ucu!&te# c eti Cluzito !e obtii 9eno/ontului# ,ucu!&te# ."p!te s tutu!o!# l ud 1 topedului# ,ucu!&te# )! bnic 3utto !e nc(into!ilo! Doc(i !ului# ,ucu!&te# c n ico n de l 8il nd ! se"nul "ilosti%i!ii t le e %dit# ,ucu!&te# M !ii L %!e podo b# c S/*ntul Io n Cucuzel )l sul $i l& uzit# ,ucu!&te# c n / $ ico nei $i& u ce!ut 3uto! st !e$ii P ntoc! to!ului# ,ucu!&te# Nscto !e de Du"nezeu# co"o ! P!od!o"ului# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 9-lea: :c*nd de t!ei spt"*ni topit de bo l i ne"*nc t# c dint!&un so"n s& t!ezit sc(i"on (ul Inoc(entie c*nd ico n P!od!o"i$ /ost dus n sc(it i# ce!*nd s /ie dus n / $ ei# s& !u) t cu zd!obi!e de ini"# c*nt*ndu&I Do"nului+ Alilui Icosul al 9-lea: 4M ic lui Du"nezeu# d c "i este de /olos s " i t!iesc# nsntoete&"# i ! d c nu# /ie %oi t 5# s& !u) t p!intele Inoc(entie i# nto!c*ndu&se cu bucu!ie l c(ili s # dup un ce s t!ecut l cele %enice' 2i noi# n%$*ndu&ne de l el s ne pune" to t nde3de n Du"nezeu i n pute!e !u)ciunilo! t le# $i zice" cu u"ilin$+ ,ucu!&te# c sc(i"nicului i& i scult t ce!e!ile# ,ucu!&te# c de)! b i& u ncet t su/e!in$ele# ,ucu!&te# c plin de bucu!ie S/intele T ine p!i"it# ,ucu!&te# c %*nd su/letul "pc t s& s%*!it#

,ucu!&te# c %oi no st! s o lepd" ne& i n%$ t# ,ucu!&te# c e%l %ioii ti !obi u s/*!it binecu%*nt t# ,ucu!&te# c p!in tine de "o !te np! snic sunte" /e!i$i# ,ucu!&te# c pe tine te& u cinstit p!in$ii nt!u Do"nul do!"i$i# ,ucu!&te# c d scl l cu)et!ii l "o !te pe tine te dob*ndi"# ,ucu!&te# c# p!e)tindu&ne de "o !te# n Do"nul 8!istos t!i"# ,ucu!&te# c!$ilo! Cu%ioilo! P!in$i t inic t*lcui!e# ,ucu!&te# t!eptelo! cii "p!teti p!opo%dui!e# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 10-lea: C!ez*nd "in$ii s le i lepd*nd scult !e # "on (ul Se!)(ie czut n nel !e# i ! p!in !t !e d!ce sc s& "boln%it# zc*nd c un "o!t# i bi dup t!ei zile s& scul t# slbit /iind i !"*n*nd /! uz' D !# duc*ndu&l p!in$ii l ico n /cto !e de "inuni# nd t s& t"duit de su!zenie# i tunci to t obte I& c*nt t Do"nului nt!&un )l s+ Alilui Icosul al 10-lea: Ascultto !e 7iului tu i /ost# Nscto !e de Du"nezeu# i pe c le s"e!eniei i& i cluzit pe "on (i# ce!*ndu&le scult !e de po%$uito!ii lo!' Izb%ete&i de nel!i i de ispite pe "on (ii i pe "i!enii iubito!i de ne%oin$# c s $i c*nte $ie + ,ucu!&te# c p!in$ii u nd3duit c "on (ul Se!)(ie % /i t"duit# ,ucu!&te# c de su!zenie l& i scp t i de "*nd!ie l& i izb%it# ,ucu!&te# c# pti"ind el pent!u "*nd!i s # nu l& i lepd t de l / $ t # ,ucu!&te# c# !idic*ndu&se din i dul nel!ii# i& n$eles )!ee l # ,ucu!&te# c din su/e!in$e n$eles os*nd ne scult!ii# ,ucu!&te# n%$to !e scult!ii i M ic ndu!!ii# ,ucu!&te# celo! ps $i de ispitele pie!zto!ului de su/lete lin !e# ,ucu!&te# celo! le) $i de l n$u!ile di %olului dezle) !e# ,ucu!&te# c "ete!ul c !e se nd!cise /ost izb%it de du(ul c !e l "unce # ,ucu!&te# c n / $ ico nei t le i s& u citit !u)ciuni i el si"$it "i3loci!e t # ,ucu!&te# c pe Cu%iosul Nect !ie p!otops ltul din )(e !ele di %olului l& i scp t# ,ucu!&te# c %z*ndu&te cel nu"it p!i%i)(eto !e Muntelui At(os $i s& nc(in t# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 11-lea: Me!)*nd p!in$ii s p!ind pete pent!u p! znicul ico nei M icii lui Du"nezeu# unul din ei zis cu nd!zne l+ 4D c ico n ce st s& zu)!%it p!in "inune# poi s / c s se p!ind pete pent!u s!bto !e ei5# d ! %z*nd "ul$i"e petilo! p!ini n "!e3e lepd t ndoi l i I& c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 11-lea: C!ede" "i3loci!ii t le# M ic S/*nt# c cu" i pu!t t de )!i3 p! znicului tu# po!$i de )!i3 i cu"# d*nd cele de t!ebuin$ nu nu" i "on (ilo!# ci i "i!enilo! c !e se !o ) $ie cu c!edin$+ ,ucu!&te# c petii de l p! znic "ilosti%i!e t u %dit# ,ucu!&te# c "ul$i"e d !u!ilo! t le o u nc(ipuit# ,ucu!&te# /l"*nzilo! ndestulto !e# ,ucu!&te# lipsu!ilo! no st!e cu!" !e# ,ucu!&te# "*n)*ie!e celo! /l $i n ne%oi# ,ucu!&te# "b!c"inte i cope!"*nt celo! )oi# ,ucu!&te# cunun celo! c !e duc c!uce nec zu!ilo!# ,ucu!&te# ncu! 3 !e celo! /l $i l c ptul pute!ilo!# ,ucu!&te# c ne n%e$i s !*ndui" to te cu c(ibzuin$# ,ucu!&te# c s!" nilo! le d i cele de t!ebuin$# ,ucu!&te# icono " sc(itu!ilo! i "nsti!ilo!#

,ucu!&te# c(i%e!nisito !e c selo! c!etinilo!# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 12-lea: Pict*ndu&se n sc(itul p!od!o"i$ilo! o ico n dup iz%odul celei "inun te# /ost ez t cu " !e cinste nt!&o bise!ic de le"n# i nu s& st!ic t c*nd o "*n bleste" t d t /oc bise!icii' 2i# dup ce /ocul "istuise totul# c!etinii u )sit ico n nest!ic t sub un "o!" n de 3 !# de c !e "inune ui"indu&se I& u c*nt t lui Du"nezeu+ Alilui Icosul al 12-lea: Nu nu" i ico n P!od!o"i$ei p!i"it du"nezeiesc d !# ci i cele /cute dup iz%odul ei# sp!e bucu!i c!edincioilo!' 2i %este desp!e ele s& !sp*ndit n lu"e nt!e )# i c(i ! n c sele c!etinilo! u /ost ez te cu e%l %ie ico nele M icii Do"nului# c!ei "ul$i"ile i duc l ude c ceste + ,ucu!&te# binecu%*nt t M ic d!ept&c!edincioilo!# ,ucu!&te# c "inunile le nse"nezi pe t blele ini"ilo!# ,ucu!&te# p!ed nie scu"p !u)ciunii i ne%oin$ei# ,ucu!&te# p! znic nencet t# c ndel nestins c!edin$ei# ,ucu!&te# celo! ce le !) l tine nde3de ne!uin t# ,ucu!&te# ce!esc o"o/o! i "ilosti%i!e ne"pu$in t# ,ucu!&te# /!u"use$e de nespus i su/letului dulce $# ,ucu!&te# !u) p!ins c !e nclzeti ini"ile de )(e $# ,ucu!&te# p!id%o! l ."p!$iei Ce!eti# ,ucu!&te# sc ! d !u!ilo! du"nezeieti# ,ucu!&te# p!e)ust !e bucu!iilo! "ult !*%nite# ,ucu!&te# ."p!te s bise!icilo! t(onite# ,ucu!&te# sl%it P!od!o"i$ Sc(itului P!od!o"uCondacul al 13-lea: O# M ic p!e cu! t# oc!otete&i pe to$i cei c !e cu cununi de l ud "podobesc ico n t # p!od!o"i$ilo! ! t&le c le "*ntui!ii# pe nc(into!i cope!&i cu ( !ul tu# pe cei c !e din locu!i ndep!t te le !) sp!e ico n 3ut&i i c s lo! /e!ete&o de !elele nt*"pl!i# c s .i c*nte "p!eun cu tine Du"nezeului celui 1iu+ Alilui Acest Cond c se zice de t!ei o!i' Apoi se zice Icosul ;+ ngerii i arhanghelii i soborul cu ioilor a!honi"i# i Cond cul ;+ $%&r&!oare 'oa(n&) %en!ru biruin"& (ul"u(iri# Apoi se zice ce st Rugciune O# 7ecio ! p!e "!it# n/!u"use$ !e p!od!o"i$ilo! i l ud nc(into!ilo!# tu i& i spus S/*ntului Pet!u At(onitul c 4Muntele At(osului l& " les# din to te p!$ile p"*ntului# i " (ot!*t s l /ie!osesc sp!e /i ndestul t locuin$ "on (ilo! i pustnicilo!5# i n cest "unte i %oit duce ico n t ' O# "pc !e no st! cu Du"nezeu# c !e ne& i d!uit noul p! znic de "inuni iz%o!*to! l ico nei t le# ni"eni n& pie!it din cei ce %e u sp!e tine nde3de bunei c!edin$e' Tu# c !e "pleteti cununi dup %!ednicie celo! ce te l ud i d!uieti ce!e!ile tutu!o! celo! ce te cinstesc dup cu%iin$# din ne)u! p ti"ilo! "*ntuiete&ne# cu!$ind necu!$i no st!' Ne do!"it no st! pzito !e# c !e de)! b i nt*"pini pe cei ce te c(e "# d t& i !obilo! ti c(ipul /e$ei t le cel p!e cinstit i cu totul lu"inos# pe c !e l s!ut" "ul$u"ind' i cu d! )oste i c!edin$ nc(in*ndu&i&ne' A! t&$i "ilele t le# Nscto !e de Du"nezeu# p!i"ind ce!e!ile de /olos le !obilo! ti' Dep!te z de l noi no!ul p ti"ilo! i l ispitelo!# izb%ete&ne de to t %t" !e t!upe sc i su/lete sc i /ii "i3locito !e "*ntui!ii no st!e' A3ut&i pe cei ce cu d! )oste se nc(in c(ipului tu ne/cut de "*n o"ene sc# c s cinste sc n/!ico tele "inuni# se"nele " i p!esus de /i!e le ico nei t le'

O# p %z t !e cle!ului bise!icesc i sp!i3in l celo! din cinul "on (icesc# "iluiete i "*ntuiete cu !u)ciunile t le pe o!todocii !(ie!ei# p!eo$i i di coni# pe to$i "on (ii i pe tot popo!ul d!eptc!edincios c !e $i se nc(in' Oc!otete obte p!in$ilo! p!od!o"i$i i pe to$i nc(into!ii c !e le !) l ico n t /cto !e de "inuni' C ut sp!e noi cu "ilosti%i!e t i cu !u)ciune t n%!ednicete&i pe to$i c!etinii s %ie$ui sc cu 8!istos i n loc u!ile ce!eti s se des/teze' Ce!cete z&ne# M ic iubito !e de /ii# pe noi# !obii ti# cu d !ul tu i d!uiete celo! neputincioi t"dui!e i snt te des%*!it# linite celo! n%i/o! $i i "*ntui!e tutu!o!# n %ecii %ecilo!' A"in' 2i se / ce otpustul'