Sunteți pe pagina 1din 11

S se creeze o baz de date care ine evidena secretariatului unei faculti. Facultatea este mparit n mai multe secii.

Pentru fiecare secie pot exista mai multe subsecii (opiuni). Fiecare student are: nume matricol, !P, !ume, Prenume, "ata !a#terii, $ocul !a#terii, Sex. Studenii studiaz un anumit numr de materii, care pot fi predate de mai muli profesori. $a fiecare materie studiat, studentul va avea o not. Se va lua in considerare faptul c fiecare profesor poate preda una sau mai multe materii.

%Facultatea este mparit n mai multe secii. Fiecare secie are un cod unic de identificare, o denumire. %& sectie poate avea mai multe subsecii. %& subsecie poate avea mai muli profesori. %Fiecare subsecie are o denumire, un cod unic de identificare, o dat la care aparine de o secie.

%'n student aparine unei subsecii. %Studenii au stocate n baza de date informaii personale ale fiecaruia: !umr (atricol, !a#terii, $ocul !a#terii, Sexul. %'n student studiaz un anumit tip de discipline. Fiecare disciplina are o denumire. %'n Profesor poate preda mai multe discipline. %Profesorii au stocate n baza de date informaii personale ale fiecruia: !ume, Prenume, Specializare, )dres, *elefon %'n profesor va da o not pentru fiecare student la o materie. %'n student va avea o not pentru fiecare materie studiat. !P, !ume, Prenume, "ata

$umea real este format din obiecte numite +ntiti. )ceste entiti au anumite propietti, care se numesc atributele entitilor, ce pot lua anumite valori.

"e exemplu: +ntitatea )n,a-at este format din atributele: !ume, Prenume,./rst, )ni, .ec0ime. *oate aceste date sunt or,anizate in tabele. & baz de date este format din mai multe tabele cu diverse le,turi ntre ele.

1!"+2: 3 4)tribut 0eie

primara 5 4 )tribut &bli,atoriu 6 4 )tribut &ptional

+ntitati Secie Subsecie

)tribute "enumire5 "enumire57 "ata5

Student

!r (atricol 3 !P 5 !ume5 Prenume5 "ata na#terii 6 $ocul !a#terii 6 Sex 6

"isciplin Profesor

"enumire 5 !ume5 Prenume5 Specializare5 )dres6 *elefon6

atalo,

!ot 5 "at 5

8n ima,inea de mai -os sunt prezentate tabelele Subsecie #i Secie. 8ntre aceste tabele exist o le,tur 9 to (an: conform creia o secie poate avea mai multe subsecii ncep/nd cu o dat, le,tur rerezentat prin tabela Secie;Subsecie

8n ima,ina de mai -os sunt prezentate tabelele: anterior. 8ntre aceste tabele

atalo,, "isciplin, Profesor #i

Subsecie. Fiecare tabel are un numr de atribute caracteristice prezentate exist o le,atur 9 to (an: conform creia: 'n profesor poate nota ntr%un catalo, o not pentru fiecare materie, fiecrui student, la o anumit disciplin, ntr%o anumit subsecie. )ceast le,atur este de tipul 9 to (an:, #i este prezentat prin tabela S;"; ;P.

8n ima,inea de mai -os sunt prezentate tabele Student #i Subsecie. 8ntre acestea exist o le,tur 9 to (an: conform creia un student aparine unei subsecii, ncep/nd cu o dat anume care este reprezentat prin tabela Student;Subsecie.

1n fi,ura de mai -os este repezentata o intero,are in modul "esi,n .ie< si afisarea rezultatelor, care are drept cerinta afisarea notelor tuturor studentiilor la disciplina =matematica>, precum si data cand au fost obtinute.