Sunteți pe pagina 1din 65

MINISTERUL ECONOMIEI Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat ISCIR

PRESCRIP!IE TE"NIC#

PT CR $ %&&'

(UTORI)(RE( PERSON(LULUI *E *ESER+IRE ( INST(L(!IILOR,EC"IP(MENTELOR -I (CCEPT(RE( PERSON(LULUI (U.ILI(R *E *ESER+IRE

COLECIA INSPECIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

CUPRINS Pa/0 4 4 4 % ( ) ) ./ .. .2 .3 .4 .4 ope a#o i pen# u umple e 25 2) 3% 3( 3) 44 4( 49 %. %.

CAPITOLUL I Seciunea 1 Seciunea a 2-a Seciunea a 3-a Seciunea a 4-a CAPITOLUL II Seciunea 1 Seciunea a 2-a Seciunea a 3-a Seciunea a 4-a Seciunea a 5-a CAPITOLUL III Seciunea 1 Seciunea a 2-a Seciunea a 3-a Seciunea a 4-a Seciunea a 5-a Seciunea a 6-a Seciunea a 7-a Seciunea a 8-a Seciunea a 9-a CAPITOLUL I: Seciunea 1

1eneralit2i Scop Domeniu de aplica e Re!e in"e no ma#i$e Te meni, de!ini"ii &i a' e$ie i (utorizarea personalului de deser3ire P e$ede i *ene ale O *ani+a ea p o* amelo de !o ma e p o!e,ionalO *ani+a ea e0amenului 1n $ede ea au#o i+- ii Su,"ine ea e0amenului 1n $ede ea au#o i+- ii Eli'e a ea au#o i+a"iei Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a personalului de deser3ire Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a !oc4i&#ilo Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a la'o an"ilo

cen# ale #e mice Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a au#oma#i&#ilo ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a ope a#o ilo

ecipien#e 6PL 7*a+ pe# olie lic4e!ia#8 Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a 1m'u#elia#o ilo !luide ,u' p e,iune Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a maca a*iilo Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a ,#i$ui#o i&#ilo Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a li!#ie ilo Condi"ii p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a mecanicilo # oli&#i Prelun/irea 3alabilit2ii autorizaiilor eliberate personalului de deser3ire P e$ede i *ene ale

Seciunea a 2-a Seciunea a 3-a CAPITOLUL : Seciunea 1 Seciunea a 2-a Seciunea a 3-a Seciunea a 4-a CAPITOLUL :I CAPITOLUL :II (ne6a 8 (ne6a % (ne6a 9 (ne6a : (ne6a ; (ne6a < (ne6a = (ne6a $ (ne6a '

In,# ui ea &i e0amina ea anual- 1n pe ioada de $ala'ili#a#e a #alonului O *ani+a ea ,#a*iului de in,# ui e la e0pi a ea pe ioadei de $ala'ili#a#e a #alonului Instruirea i e6a5inarea 7n 3ederea accept2rii personalului au6iliar de deser3ire P e$ede i *ene ale O *ani+a ea in,# ui ilo , e0amina ea &i eli'e a ea ade$e in"ei In,# ui ea le*-#o ilo de ,a cin- la maca ale In,# ui ea mane$ an"ilo Tari4e *ispoziii 4inale Ad e,- a$i+a e !u ni+o de !o ma e p o!e,ional-;pe ,oan- <u idic=odel de ade$e in"- de p ac#ic=odel de p oce,>$e 'al de e0amina e 1n $ede ea au#o i+- ii =odel de au#o i+a"ie =odel de #alon pen# u $i+e anuale =odel de p oce,>$e 'al de e0amina e pe iodic- a pe ,onalului de de,e $i e a in,#ala"iilo de idica# =odel de ade$e in"- de in,# ui e #eo e#ic=odel de p oce,>$e 'al de eli'e a e a #aloanelo pen# u $i+e anuale =odel de ade$e in"-

Pa/0 %. %2 %4 %4 %4 %% %( %5 %5 %) (/ (. (2 (3 (4 (% (( (5

CAPITOLUL I 1ENER(LIT#!I SECIUNEA 1 Scop (rt0 8 7.8 P e+en#a p e,c ip"ie #e4nic- ,#a'ile&#e ce in"ele &i condi"iile aplica'ile 1n

$ede ea au#o i+- ii pe ,onalului de de,e $i e &i a accep#- ii pe ,onalul au0ilia de de,e $i e 1n ,copul a,i*u - ii condi"iilo de e0ploa#a e 1n ,i*u an"- a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo ? 728 P e$ede ile p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice ,e aplic- doa 1n m-,u a 1n ca e nu e0i,#- al#e di,po+i"ii ,peci!ice 7cu acela&i o'iec#i$8 1n le*i,la"ia comuni#a - de a moni+a e? SECIUNEA a 2-a *o5eniu de aplicare (rt0 % a8 Ta'elul . Nr0 crt0 . 2 3 4 % ( 5 9 ) Cate/orii de personal de deser3ire Boc4i,# ca+ane de a'u &i ap- !ie 'in#e, ca+ane de ap- cald- &i ca+ane de a'u de <oa,- p e,iune &i ca+ane condu,e de calcula#o La'o an# ope a#o cen# ale #e mice Au#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane Ope a#o umple e ecipien#e 6PL Cm'u#elia#o !luide ,u' p e,iune =aca a*iu S#i$ui#o i,# Li!#ie =ecanic># oli,# P e$ede ile p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice ,e aplic-@ pe ,onalului de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo p e$-+u# 1n #a'elul ., 1n

$ede ea au#o i+- iiA

'8 Ta'elul 2 Nr0 crt0 . 2 3 4 % ( 5 9 ) ./ ..

pe ,onalului au0ilia de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo p e$-+u# 1n

#a'elul 2 1n $ede ea accep#- ii de c-# e de"in-#o ;u#ili+a#o ?

Cate/orii de personal au6iliar de deser3ire Le*-#o de ,a cin- pen# u maca ale =ane$ an# pen# u maca ale cu ac"iona e manual=ane$ an# pen# u ,#i$ui#oa e cu ac"iona e manual=ane$ an# pen# u mecani,me de idica# 7$inciu i, # olii, palane, di,po+i#i$e de idica# &i # ac"iune, # an,pale#e8 =ane$ an# pen# u pla#!o me idic-#oa e depla,a'ile;nedepla,a'ile =ane$ an# pen# u ele$a#oa e pen# u $e4icule =ane$ an# pen# u a,cen,oa e cu ,c4ip =ane$ an# pen# u a,cen,oa e de ma#e iale, cu comand- de la punc# !i0 din &an#ie ele de con,# uc"ii =ane$ an# pen# u a,cen,oa e de con,# uc"ie ,pecial- pen# u ma#e iale =ane$ an# pen# u # ape;in,#ala"ii de co #in- pen# u incendiu =ane$ an# pen# u ec4ipamen#e din pa cu ile de di,# ac"ii SECIUNEA a 3-a Re4erine nor5ati3e

(rt0 9

P e+en#a p e,c ip"ie #e4nic- !ace e!e i i la u m-#oa ele ac#e no ma#i$e@

a8 Le*ea n ? (4;2//9 p i$ind !unc"iona ea 1n condi"ii de ,i*u an"- a in,#ala"iilo ,u' p e,iune, in,#ala"iilo de idica# &i a apa a#elo con,uma#oa e de com'u,#i'il, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA '8 Do#- E ea 6u$e nului n ? .?34/;2//. p i$ind o *ani+a ea &i !unc"iona ea In,pec"iei de S#a# pen# u Con# olul Ca+anelo , Recipien#elo ,u' P e,iune &i In,#ala"iilo de Ridica#, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA c8 Do#- E ea 6u$e nului n ? )2/;2//) pen# u modi!ica ea &i comple#a ea Do#- E ii 6u$e nului n ? .?34/;2//. p i$ind o *ani+a ea &i !unc"iona ea In,pec"iei de S#a# pen# u Con# olul Ca+anelo , Recipien#elo ,u' P e,iune &i In,#ala"iilo de Ridica#, d8 Le*ea n ? 95;2//( p i$ind a,i*u a ea cali#-"ii educa"ieiA e8 O donan"a 6u$e nului n ? .2);2/// p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a adul"ilo , epu'lica#-, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA !8 Do#- E ea 6u$e nului n ? %22;2//3 pen# u ap o'a ea No melo me#odolo*ice de aplica e a p e$ede ilo O donan"ei 6u$e nului n ? .2);2/// p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a adul"ilo , cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA
5

*8 O dinul comun al mini,# ului muncii, ,olida i#-"ii ,ociale &i !amiliei &i al mini,# ului educa"iei, ce ce#- ii &i #ine e#ului n ? 3%3;%?2/2;2//3 pen# u ap o'a ea =e#odolo*iei de au#o i+a e a !u ni+o ilo de !o ma e p o!e,ional-, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA 48 O dinul comun al mini,# ului muncii, ,olida i#-"ii ,ociale &i !amiliei &i al mini,# ului educa"iei, ce ce#- ii &i #ine e#ului n ? %/.;%?2%3;2//3 pen# u ap o'a ea =e#odolo*iei ce #i!ic- ii !o m- ii p o!e,ionale a adul"ilo , cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA i8 O dinul comun al mini,# ului muncii, ,olida i#-"ii ,ociale &i !amiliei &i al mini,# ului educa"iei ce ce#- ii &i #ine e#ului n ? 3%;3?..2;2//4 p i$ind ap o'a ea Nomencla#o ului cali!ic- ilo pen# u ca e ,e po# o *ani+a p o* ame !inali+a#e cu ce #i!ica#e de cali!ica e, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA <8 O dinul In,pec#o ului de S#a# e! al ISCIR n ? .45;2//( p i$ind o'li*a#i$i#a#ea in,#i#u"iilo pu'lice &i uni#-"ilo de in#e e, pu'lic de a numi pe ,onal #e4nic e,pon,a'il pen# u ,up a$e*4e ea in,#ala"iilo din domeniul ISCIR, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA F8 O dinul In,pec#o ului de S#a# e! al ISCIR n ? 392;2//) p i$ind me#odolo*ia de au#o i+a e a ope a#o ilo e,pon,a'ili cu ,up a$e*4e ea #e4nic- a in,#ala"ilo A l8 Le*ea n ? 2//;2//4 p i$ind ecunoa&#e ea diplomelo &i cali!ic- ilo p o!e,ionale pen# u p o!e,iile e*lemen#a#e din RomEnia, cu modi!ic- ile &i comple#- ile ul#e ioa eA m8 O dinul mini,# ului muncii, ,olida i#-"ii ,ociale &i !amiliei n ? 5/.;2//3 pen# u de,emna ea in,#i#u"iei ca e ,- ecunoa,c- au#oma# documen#ele ca e do$ede,c cali!ica ea do'Endi#- 1n ,# -in-#a#e, 1n a!a a ,i,#emului de 1n$-"-mEn#, de ce#-"eni omEni ,au ce#-"eni ai ,#a#elo mem' e ale Uniunii Eu opene &i ai ,#a#elo apa "inEnd Spa"iului Economic Eu opeanA n8 O donan"a de U *en"- a 6u$e nului n ? 4);2//) p i$ind li'e #a#ea de ,#a'ili e a p e,#a#o ilo de ,e $icii &i li'e #a#ea de a !u ni+a ,e $icii 1n RomEnia? SECIUNEA a 4-a Ter5eni, de4iniii i abre3ieri (rt0 : 7.8 Cn ,en,ul p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice, #e menii &i e0p e,iile de mai <o, au

u m-#oa ele ,emni!ica"ii@ a8 autoritate competent > o ice o *ani,m ,au au#o i#a#e din# >un ,#a# mem' u cu ol de con# ol o i de e*lemen#a e 1n ceea ce p i$e&#e ac#i$i#-"ile de ,e $icii, 1n ,pecial au#o i#-"ile admini,# a#i$e, p ecum &i o dinele p o!e,ionale &i a,ocia"iile p o!e,ionale ,au al#e o *ani,me p o!e,ionale ca e, 1n e0e ci#a ea compe#en"ei de au#o e*lemen#a e, c eea+- cad ul le*al pen# u acce,ul la ac#i$i#-"ile de ,e $icii o i e0e ci#a ea ace,#o aA
6

'8 autorizare > ac#i$i#a#e de e$alua e &i a#e,#a e, e!ec#ua#- de c-# e ISCIR, a compe#en"ei &i capa'ili#-"ii unei pe ,oane !i+ice ,au <u idice de a de,!-&u a o ac#i$i#a#e ,peci!ic-A c8 avizare > p ocedu - de e$alua e a pe ,oanelo <u idice de a p e,#a ac#i$i#-"i de !o ma e p o!e,ional- 1n domeniul e*lemen#a# de p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-A d8 calificare, e,pec#i$ recalificare > ac#i$i#a#e de p e*-#i e p o!e,ional- ca e conduce la do'Endi ea unui an,am'lu de compe#en"e p o!e,ionale ca e pe mi# unei pe ,oane ,de,!-&oa e ac#i$i#-"i ,peci!ice uneia ,au mai mul#o ocupa"iiA e8 cerin > o ice o'li*a"ie, in#e dic"ie, condi"ie ,au limi#a e impu,- p e,#a#o ilo o i 'ene!icia ilo de ,e $icii, ca e e,#e p e$-+u#- 1n ac#ele cu ca ac#e no ma#i$ ,au admini,# a#i$ ale au#o i#-"ilo compe#en#e o i ca e e+ul#- din <u i,p uden"-, p ac#ici admini,# a#i$e, no me ale o dinelo p o!e,ionale ,au no me colec#i$e ale a,ocia"iilo p o!e,ionale o i ale al#o o *ani+a"ii p o!e,ionale, adop#a#e 1n e0e ci#a ea compe#en"ei lo con,ide a#e ce in"eA !8 deintor > pe ,oan- !i+ic- ,au <u idic- ce de"ine cu o ice #i#lu o;un in,#ala"ie; ec4ipamen# 1n e0ploa#a eA *8 examinare > p oce, ca e a e loc la !inali+a ea unui p o* am de !o ma e p o!e,ionalpen# u e$alua ea cuno&#in"elo &i a'ili#-"ilo #e4nice 1n $ede ea au#o i+- iiA 48 examinare anual > e$alua e a capa'ili#-"ii #eo e#ice &i p ac#ice o *ani+a#- de ope a#o ul i8 <8 e,pon,a'il cu ,up a$e*4e ea &i $e i!ica ea #e4nica in,#ala"iilo al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului, 1n u ma in,# ui ii pe ,onalului de de,e $i eA formator atestat ISCIR > pe ,oan- !i+ic- a#e,#a#- de c-# e ISCIR ce 1ndepline&#e furnizor de formare profesional > pe ,oan- <u idic- au#o i+a#- pen# u a o *ani+a p e$ede ile le*ale 1n $i*oa eA p o* ame de !o ma e p o!e,ional- a adul"ilo , con!o m p e$ede ilo le*i,la"iei 1n $i*oa e &i 1n,c i,- 1n Re*i,# ul Na"ional al Bu ni+o ilo Au#o i+a"iA F8 operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor (RSV I! > pe ,oan- !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u ,up a$e*4e ea &i $e i!ica ea #e4nic- a in,#ala"iilo ca e ,e ,upune p e$ede ilo p e,c ip"iilo #e4niceA l8 perfecionare"specializare > p e*-#i e p o!e,ional- ca e conduce la de+$ol#a ea ,au comple#a ea cuno&#in"elo , dep inde ilo ,au compe#en"elo p o!e,ionale ale unei pe ,oane ca e de"ine de<a o cali!ica e, e,pec#i$ de+$ol#a ea compe#en"elo 1n cad ul aceleia&i cali!ic- i, do'Endi ea de compe#en"e noi 1n aceea&i a ie ocupa"ional- ,au 1n# >o a ie ocupa"ional7

de au#o e*lemen#a eA

clau+ele con# ac#elo colec#i$e de munc- ne*ocia#e de pa #ene ii ,ociali nu ,un#, 1n ,ine,

nou-, do'Endi ea de compe#en"e !undamen#ale;c4eie ,au compe#en"e #e4nice noi, ,peci!ice mai mul#o ocupa"iiA m8 personal de deservire > pe ,oan- !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u de,e $i ea in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo din domeniu ,-u de ac#i$i#a#e, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iilo #e4nice aplica'ileA n8 prescripie tehnic > no m- #e4nic- ela'o a#- de ISCIR &i ap o'a#- p in o din al mini,# ului economiei, pu'lica# 1n =oni#o ul O!icial al RomEniei, Pa #ea I, ca e con"ine, pen# u domenii cla de!ini#e, condi"ii &i ce in"e #e4nice e!e i#oa e la in,#ala"ii;ec4ipamen#e &i la ac#i$i#-"i ,peci!ice domeniului de ac#i$i#a#e, p e$-+u#e 1n Le*ea (4;2//9, ce ,e eali+ea+- 1n le*-#u - cu ace,#ea, 1n $ede ea in# oduce ii pe pia"-, pune ii 1n !unc"iune &i u#ili+- ii in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo e,pec#i$e 1n condi"ii de ,i*u an"- 1n !unc"iona eA o8 program de formare profesional > ciclu de ,peciali+a e;pe !ec"iona e,cali!ica e; ecali!ica e o *ani+a# de un !u ni+o de !o ma e p o!e,ional- au#o i+a# con!o m le*i,la"iei 1n $i*oa eA p8 punere #n funciune > ac"iune ca e a e loc 1n momen#ul p imei u#ili+- i a unei;unui in,#ala"ii;ec4ipamen#A G8 registru > o ice e$iden"- ,au 'a+- de da#e admini,# a#- de o au#o i#a#e compe#en#-, 1n !o ma# elec# onic o i pe 4E #ie, cup in+End in!o ma"ii cu p i$i e la p e,#a#o ii de ,e $icii au#o i+a"i 1n# >un domeniu ,peci!icA 8 stagiu de instruire periodic > p o* am de in,# ui e pa cu , de pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo din pa# u 1n pa# u ani, 1n $ede ea eli'e - ii unui nou #alon pen# u $i+e anualeA ,8 stat membru > ,#a# mem' u al Uniunii Eu opene ,au al Spa"iului Economic Eu opeanA #8 utilizator > pe ,oan!i+ic,au <u idicca e ae 1n !olo,in"o;un in,#ala"ie;ec4ipamen#? 728 Cn con"inu#ul p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice ,un# !olo,i#e u m-#oa ele a' e$ie i@ a8 $%& > *a+ pe# olie lic4e!ia#A '8 ISCIR > In,pec"ia de S#a# pen# u Con# olul Ca+anelo , Recipien#elo ,u' P e,iune &i In,#ala"iilo de Ridica# c8 RSV I > ope a#o e,pon,a'il cu ,up a$e*4e ea &i $e i!ica ea #e4nic- a in,#ala"iilo ? CAPITOLUL II (UTORI)(RE( PERSON(LULUI *E *ESER+IRE

SECIUNEA 1 Pre3ederi /enerale (rt0 ; 7.8 Pe ,onalul nominali+a# la a #? 2, #a'elul . e,#e e0amina# 1n $ede ea au#o i+- ii de

c-# e ISCIR dup- a',ol$i ea unui p o* am de !o ma e p o!e,ional-? 728 P o* amele de !o ma e p o!e,ional- 1n $ede ea au#o i+- ii pe ,onalului ,e o *ani+ea+de !u ni+o i de !o ma e p o!e,ional- a$i+a"i &i au#o i+a"i? 738 A$i+a ea !u ni+o ilo de !o ma e p o!e,ional- ,e !ace de c-# e ISCIR? Cn ace,# ,cop !u ni+o ul de !o ma e p o!e,ional- depune la ISCIR, u m-#oa ele@ a8 ad e,a de ,olici#a e a a$i+- ii !u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional-A '8 do$ada c- a e ca o'iec# de ac#i$i#a#e de,!-&u a ea ac#i$i#-"ilo p o!e,ional-, con!o m ac#elo con,#i#u#i$eA c8 p o* ama anali#ic-A d8 ,upo #ul de cu , ,peci!ic pen# u !ieca e ca#e*o ie de pe ,onal de de,e $i e p e$-+u#la a #? 2, #a'elul .? 748 ISCIR anali+ea+- documen#ele p e$-+u#e la alin? 738 &i, 1n ca+ul 1n ca e ace,#ea co e,pund p e$ede ilo p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice, eli'e ea+- ad e,a de a$i+a e con!o m modelului din ane0a .? 7%8 A$i+a ea e,#e $ala'il- pe o pe ioad- de 4 ani? 7(8 Au#o i+a ea !u ni+o ilo de !o ma e p o!e,ional- ,e !ace con!o m p e$ede ilo le*i,la"iei 1n $i*oa e? (rt0 < 7.8 Pe ,oanele ca e ,un# ce#-"eni ai ,#a#elo mem' e, de"in o au#o i+a"ie eli'e a#de !o ma e

de au#o i#a#ea compe#en#- din# >un ,#a# mem' u &i ca e do e,c ,- ,e au#o i+e+e pen# u a de,e $i o;un in,#ala"ie;ec4ipamen# din domeniul ISCIR, ,e p e+in#- la e0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii de c-# e ISCIR? 728 E0amenul con,#- din# >o p o'- #eo e#ic- ce a e ca ,cop e$alua ea cuno&#in"elo p i$ind aplica ea le*i,la"iei na"ionale &i a p e,c ip"iilo #e4nice aplica'ile, nece,a e pen# u de,e $i ea in,#ala"iei;ec4ipamen#ului? 738 Cn $ede ea au#o i+- ii ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele documen#e@ a8 ce e e din ca e ,- e+ul#e #ipul &i pa ame# ii ma0imi ai ec4ipamen#ului pen# u ca e ,olici#- au#o i+a eaA '8 copia ac#ului de iden#i#a#e;pa&apo #A

c) !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea HAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei


de ??????????????????I ,au documen#ul ec4i$alen# eli'e a# de o en#i#a#e compe#en#- din ,#a#ul mem' u 7,pi#ale, clinici8A

d) copia au#o i+a"iei eli'e a#- de au#o i#a#ea compe#en#- din ,#a#ul mem' u?
748 Pe 'a+a e+ul#a#elo din p oce,ul>$e 'al de e0amina e, ISCIR eli'e ea+- au#o i+a"ia, con!o m p e$ede ilo de la a #? .(? (rt0 = Pe ,oanele ca e do e,c ,,e au#o i+e+e pen# u a de,e $i o;un

in,#ala"ie;ec4ipamen# din domeniul ISCIR &i ca e nu ,un# ce#-"eni ai ,#a#elo mem' e # e'uie ,- u me+e un p o* am de !o ma e p o!e,ional- con!o m p e$ede ilo de la a #? %? SECIUNEA a 2-a Or/anizarea pro/ra5elor de 4or5are pro4esional2 (rt0 $ 7.8 Pen# u o *ani+a ea unui p o* am de !o ma e p o!e,ional- !u ni+o ul de !o ma e

p o!e,ional- depune la ISCIR, cu .% +ile 1nain#e de 1ncepe ea p o* amului, u m-#oa ele@ a8 ad e,a de anun"a e a o *ani+- ii unui p o* am de !o ma e p o!e,ional-, 1n ca e # e'uie ,- ,e p eci+e+e denumi ea &i #ipul p o* amului, num- ul cu ,an"ilo , pe ioada de o *ani+a e &i locul de de,!-&u a e a p o* amuluiA '8 copia ad e,ei de a$i+a e a !u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional-A c8 copia au#o i+a"iei !u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional-A d8 p o* ama anali#ic-, de+$ol#a#- pe #eme, +ile, o e &i !o ma#o iA e8 #a'elul cu numele &i p enumele !o ma#o ilo a#e,#a"i de c-# e ISCIRA !8 #a'elul cu numele &i p enumele cu ,an"ilo , codul nume ic pe ,onal, numele &i p enumele ,up a$e*4e#o ului de p ac#ic-, #ipul in,#ala"iei;ec4ipamen#ului pe ca e ,e e!ec#uea+- p ac#ica &i p o* amul de e!ec#ua e a ,#a*iului de p ac#ic-? NOTJ@ .8 Pen# u cu ,u ile de cali!ica e maca a*iu * upa E 7ma&ini,# pod ulan#8 ,e accep#!o ma#o i a#e,#a"i pen# u modulul Hmaca a*iuI? 728 Se admi#e ,uplimen#a ea li,#ei cu ,an"ilo numai 1n in#e $alul -ma, pEn- la 1ncepe ea p o* amului, cu o'li*a"ia in!o m- ii ISCIR 1n le*-#u - cu modi!ic- ile in#e $eni#e? 738 ISCIR poa#e e!ec#ua $e i!ic- i p i$ind modul de de,!-&u a e a p o* amului de !o ma e p o!e,ional-?

10

748 Bu ni+o ul de !o ma e p o!e,ional- ca e nu anun"- o *ani+a ea unui p o* am de !o ma e p o!e,ional- 1n #e menul p e$-+u# la a #? 9, nu poa#e 1n,c ie pa #icipan"ii la e0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii de c-# e ISCIR? SECIUNEA a 3-a Or/anizarea e6a5enului 7n 3ederea autoriz2rii (rt0 ' E0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii pe ,onalului de de,e $i e ,e o *ani+ea+- de

!u ni+o ul de !o ma e p o!e,ional- ca e a e o'li*a"ia ,- a,i*u e condi"iile nece,a e pen# u 'una de,!-&u a e a ace,#uia? (rt0 8& Se admi# la e0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii pe ,oanele ca e 1ndepline,c

u m-#oa ele condi"ii@ a) au 1mplini# $E ,#a minim- de .9 aniA b) de"in !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea HAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de ???????????????????IA c) au a',ol$i# un p o* am de !o ma e p o!e,ional-A d) au a',ol$i# cu ,u i uni$e ,i#a e #e4nice de lun*- ,au ,cu #- du a#-A e8 pe ,oanele ca e ,un# ce#-"eni ai ,#a#elo mem' e &i de"in un documen# ec4i$alen# de cali!ica e ecuno,cu# de au#o i#a#ea compe#en#-? (rt0 88 Pe ,oanele ca e au a',ol$i# an#e io un p o* am de !o ma e p o!e,ional- # e'uie ,-

depun- la o *ani+a#o ul e0amenului documen#ele men"iona#e la a #? .4, li#? c8, pc#? .8>38 &i ,uplimen#a , copia ce #i!ica#ului de a',ol$i e;cali!ica e? (rt0 8% A',ol$en"ii cu ,u ilo uni$e ,i#a e #e4nice de lun*- ,au de ,cu #- du a#- # e'uie ,-

depun- la o *ani+a#o ul e0amenului documen#ele men"iona#e la a #? .4, li#? c8, pc#? .8>38 &i ,uplimen#a , u m-#oa ele documen#e@ a8 copia diplomei de ,#udiiA '8 ade$e in"a de p ac#ic- e!ec#ua#- cu cel mul# .2 luni 1nain#e de depune ea documen#elo , con!o m modelului din ane0a 2A du a#a de e!ec#ua e a p ac#icii e,#e cea ,#a'ili#- 1n p o* amele anali#ice din p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-?

11

(rt0 89

Pe ,oanele ca e ,un# ce#-"eni ai ,#a#elo

mem' e # e'uie ,- depun- la

o *ani+a#o ul e0amenului documen#ele men"iona#e la a #? .4, li#? c8, pc#? .8>38 &i ,uplimen#a , documen#ul ca e a#e,#- ecunoa&#e ea diplomei;cali!ic- ii p o!e,ionale eli'e a# de au#o i#a#ea na"ional- compe#en#-? (rt0 8: Bu ni+o ul de !o ma e p o!e,ional- ,olici#- 1n ,c i, e0amina ea 1n $ede ea

au#o i+- ii, comunicEnd la ISCIR da#ele e!e i#oa e la o *ani+a ea e0amenului cu cel pu"in .% +ile 1nain#e de da#a de,!-&u - ii ace,#uia, dup- cum u mea+-@ a8 da#a &i locul o *ani+- ii e0amenuluiA '8 #a'elul cu numele &i p enumele candida"ilo 1n,c i&i la e0amenA c8 do,a ele candida"ilo cu u m-#oa ele documen#e@

1) copia ac#ului de iden#i#a#eA 2) !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea HAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei
de ???????????????????IA

3) o !o#o* a!ie colo m- imea K cmA 4) documen#ele p e$-+u#e la a #? ..>.3, dup- ca+?
(rt0 8; a #? ./? SECIUNEA a 4-a Susinerea e6a5enului 7n 3ederea autoriz2rii (rt0 8< 7.8 Comi,ia de e0amina e 1n $ede ea au#o i+- ii e,#e con,#i#ui#- din@ In,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR $e i!ic- documen#a"ia p e$-+u#- la

a #? .4 &i e,pec#a ea condi"iilo p i$ind au#o i+a ea pe ,onalului de de,e $i e p e$-+u#e la

a8 in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n cali#a#e de p e&edin#e al comi,ieiA '8 !o ma#o ul a#e,#a# ISCIR din cad ul !u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional-A c8 ep e+en#an#ul !u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional- ca e a,i*u - ,ec e#a ia#ul comi,iei? 728 Comi,ia de e0amina e admi#e pa #icipa ea la e0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii a candida"ilo ca e !ac do$ada a',ol$i ii p o* amului de !o ma e p o!e,ional- 7ca#alo*ul cu e+ul#a#ele la e0amenul de a',ol$i e a p o* amului de !o ma e p o!e,ional- ,au ce #i!ica#ul de a',ol$i e;cali!ica e8? 738 E0amenul 1n $ede ea au#o i+- ii con,#- din# >o p o'- #eo e#ic- &i o p o'- p ac#ic- ce au ca ,cop $e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo p e$-+u#e 1n p o* ama anali#ic- a p o* amului de
12

!o ma e p o!e,ional- &i a do'Endi ii dep inde ilo

p ac#ice nece,a e pen# u de,e $i ea

in,#ala"iei;ec4ipamen#ului pen# u ca e ,e ,olici#- au#o i+a ea? Candida#ul ca e o'"ine minim no#a ( 7&a,e8 e,#e decla a# Hadmi,I la p o'a #eo e#ic- &i ,u,"ine p o'a p ac#ic-? 748 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 7%8 Candida#ul ca e nu o'"ine no#a minim- ( 7&a,e8 la una din p o'e e,#e decla a# H e,pin,I? 7(8 Candida#ul a',en# ,au decla a# H e,pin,I ,e poa#e p e+en#a la o nou- e0amina e 1n $ede ea au#o i+- ii, 1n condi"iile p e$-+u#e la a #? ..? 758 Luc - ile ,c i,e la p o'a #eo e#ic- ,e a#a&ea+- la p oce,ul>$e 'al de au#o i+a e? 798 Do,a ele p e$-+u#e la a #? .4, p ecum &i cele de la a #? ..> a #? .3 ,e e#u nea+!u ni+o ului de !o ma e p o!e,ional-, cu e0cep"ia !o#o* a!iei, pen# u a 4i$a e, con!o m p e$ede ilo le*ale 1n $i*oa e? SECIUNEA a 5-a Eliberarea autorizaiei (rt0 8= 7.8 Pe 'a+a e+ul#a#elo din p oce,ul>$e 'al 1nc4eia# con!o m p e$ede ilo a #? .(

alin? 748, ISCIR eli'e ea+- candida"ilo ca e au p omo$a# e0amenul o au#o i+a"ie #ip, con!o m modelului din ane0a 4, 1n,o"i#- de #alonul pen# u $i+e anuale, con!o m modelului din ane0a %? 728 :ala'ili#a#ea au#o i+a"iei ,e con!i m- anual, p in $i+a ea #alonului pen# u $i+e anuale de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 738 :ala'ili#a#ea #alonului pen# u $i+e anuale e,#e de 4 ani? 748 Lip,a $i+ei anuale la +i pe #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia a# a*e ,u,penda ea d ep#ului de e0e ci#a e a ac#i$i#-"ii pen# u ca e a !o,# au#o i+a#? (rt0 8$ 7.8 Cn ca+ul pie de ii;de#e io - ii au#o i+a"iei &i;,au a #alonului pen# u $i+e anuale,

pen# u eli'e a ea unui duplica#, ,olici#an#ul depune la ISCIR emi#en#- a au#o i+a"iei u m-#oa ele documen#e@ a8 ce e ea pen# u eli'e a ea duplica#uluiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 o !o#o* a!ie colo m- imea KA d8 copia ce #i!ica#ului de a',ol$i e;cali!ica e a p o* amului de !o ma e p o!e,ional- ,au a ade$e in"ei de pa #icipa e la ul#imul ,#a*iul de in,# ui e pe iodic- e!ec#ua# con!o m a #? %%A
13

e8 decla a"ia pe p op ia -,punde e p i$ind pie de ea;de#e io a ea au#o i+a"iei &i;,au #alonului? 728 ISCIR emi#en#- eli'e ea+- duplica#ul 1n #e men de 3/ de +ile de la depune ea documen#elo ? CAPITOLUL III CON*I!II PRI+IN* >ORM(RE( PRO>ESION(L# ( PERSON(LULUI *E *ESER+IRE SECIUNEA 1 Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a 4oc?itilor (rt0 8' 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u de,e $i ea ca+anelo de a'u , de <oa,- p e,iune, a p e,c ip"iilo &i economi+oa elo independen#e con!o m p e$ede ilo

de ap- !ie 'in#e, ca+ane de ap- cald- &i ca+ane de a'u ,up a1nc-l+i#oa elo #e4nice C . &i C ), e,#e denumi#- 1n con#inua e H!oc4i,#I?

728 Au#o i+a ea !oc4i,#ului ,e !ace pe cla,e, de la A la D, 1n !unc"ie de #ipul de ca+an pe ca e 1l de,e $e&#e? 738 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca H!oc4i,# cla,a A, B ,au DI, pe ,oanele !i+ice ca e au a',ol$i# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e o *ani+a# con!o m p o* amelo anali#ice din p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-? 748 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca H!oc4i,# cla,a CI, pe ,oanele !i+ice ca e au a',ol$i# un cu , de cali!ica e de H!oc4i,#I ,au un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e H!oc4i,# cla,a CI o *ani+a# con!o m p o* amelo anali#ice din p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-? (rt0 %& >oc?itii clasa ( de,e $e,c &i ,up a$e*4ea+- ope a#i$ 1n !unc"iona e ca+ane de

a'u , ca+ane de ap- !ie 'in#e, ,up a1nc-l+i#oa e &i economi+oa e independen#e, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C .? Boc4i&#ii cla,a A ,un# au#o i+a"i pen# u #ipul de ca+an din# >o * up- de au#o i+a e p e$-+u#- 1n #a'elul 3? Ta'elul 3 1rupa de autorizare I II @t,? sau 1cal,?A Toa#e ca+anele ca e nu ,e 1ncad ea+- L ./ #;4, e,pec#i$ M % 6cal;4 1n * upele II &i III Ca+ane de a'u Ca+ane de ap- !ie 'in#e ./>.// #;4 inclu,i$ pe,#e % 6cal;4
14

Tipul cazanului

*ebitul

III (rt0 %8

Ca+ane de a'u

pe,#e .// #;4

P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e N!oc4i,# cla,a AI e,#e Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2

u m-#oa ea@

No"iuni *ene ale@ > no"iuni de,p e c-ldu > a'u ul &i p op ie#-"ile ,ale > #e4nolo*ia ma#e ialelo @ ma#e iale !olo,i#e 1n con,# uc"ia ca+anelo , #ipu i de 1m'in- i Ca+ane de a'u &i de ap- !ie 'in#e@ > da#e *ene ale > cla,i!ica ea ca+anelo > de,c ie ea p incipalelo #ipu i de ca+ane .( > 9 >

Nu52rul orelor de Te5a P- "ile p incipale ale ca+anelo @ > in,#ala"ii pen# u p epa a ea &i depo+i#a ea com'u,#i'ililo > *o,pod- ia de com'u,#i'il > in,#ala"ii de a de e &i !oca e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e &i $apo i+a e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e au0ilia e > con,# uc"ia me#alic- de ,u,"ine e > 1n+idi ea &i i+ola"ia #e mic> in,#ala"ii pen# u e$acua ea +*u ii &i cenu&ii
15

predare Teorie Practic2 %/ .(

> in,#ala"ii de alimen#a e cu ap> conduc#e, a m-#u i, di,po+i#i$e de ,i*u an"> apa a#e de m-,u a e &i con# ol > au#oma#i+a ea !unc"ion- ii ca+anelo

Com'u,#i'ili &i a de ea@ > cla,i!ica ea &i p op ie#-"ile com'u,#i'ililo > p oce,ul de a de e a com'u,#i'ililo Re*imul c4imic al ca+anelo de a'u &i de ap- !ie 'in#e@ > no"iuni p i$ind 'alan"a ap->a'u 1n# >o in,#ala"ie de ca+ane > condi"ii de cali#a#e a apei de alimen#a e din ca+an > no"iuni p i$ind # a#a ea apei E0ploa#a ea ca+anelo @ > m-,u i p e*-#i#oa e 1nain#e de pune ea 1n !unc"iune > pune ea 1n !unc"iune > !unc"iona ea ca+anului > ,up a$e*4e ea 1n #impul !unc"ion- ii > op i ea ca+anului din !unc"iune > o *ani+a ea e0ploa#- ii, e$iden"a p ima -, <u nalul de #u 2/ 2/ 9 9 ./ >

Nu52rul orelor de Te5a E0ploa#a ea economic- a ca+anelo @ > pie de i de c-ldu - 1n !unc"iona e > andamen# > indici pen# u con# olul e0ploa#- ii economice > !unc"iona ea 1n e*im au#oma# A$a ii la in,#ala"iile de ca+ane@ > a$a ii la in,#ala"ii de a de e
16

predare Teorie Practic2

.(

2/

> a$a ii la elemen#ele ca+anului > a$a ii la in,#ala"iile ane0e > m-,u i pen# u e$i#a ea &i elimina ea a$a iilo > ,i,#eme au#oma#e de p o#ec"ie > ,i,#eme de ,emnali+a e p e$en#i$> in#e $en"ia ,i,#emelo au#oma#e pen# u diminua ea i,cu ilo a$a iilo Cu -"a ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- o!icial-@ > cu -"a ea in#e ioa - &i e0#e ioa - a ca+anului > e$i+ia ca+anului > condi"ii de ecep"ie #e4nic-@ $e i!ica ea #e4nic- o!icial=-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ .5/ o e? 5/ o e? 2 o e;candida#? .( 9

2 4

2 >

(rt0 %%

7.8 >oc?itii clasa C ,un# !oc4i&#ii ca e de,e $e,c &i ,up a$e*4ea+- ope a#i$ 1n

!unc"iona e ca+ane de a'u din ca#e*o ia E, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C .? 728 Boc4i&#ii ca e de,e $e,c ca+ane din ca#e*o ia E cu e+i,#en"- elec# ic- nu nece,i#au#o i+a e ISCIR? Ace&#ia # e'uie in,# ui"i &i e0amina"i anual de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului, 1n condi"iile p e$-+u#e la a #? (5? (rt0 %9 P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e H!oc4i,# cla,a BI e,#e Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale@ > no"iuni de,p e c-ldu > a'u ul &i p op ie#-"ile ,ale > #e4nolo*ia ma#e ialelo @ ma#e iale !olo,i#e 1n con,# uc"ia ca+anelo , #ipu i de 1m'in- i Ca+ane de a'u @ > da#e *ene ale > cla,i!ica ea ca+anelo
17

u m-#oa ea@ predare Teorie Practic2

>

> de,c ie ea p incipalelo #ipu i de ca+ane P- "ile p incipale ale ca+anelo @ > in,#ala"ii pen# u p epa a ea &i depo+i#a ea com'u,#i'ililo > *o,pod- ia de com'u,#i'il > in,#ala"ii de a de e &i !oca e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e &i $apo i+a e > i+ola"ia #e mic> in,#ala"ii de alimen#a e cu ap> conduc#e, a m-#u i, di,po+i#i$e de ,i*u an"> apa a#e de m-,u a e &i con# ol > au#oma#i+a ea !unc"ion- ii ca+anelo Com'u,#i'ili &i a de ea@ > cla,i!ica ea &i p op ie#-"ile com'u,#i'ililo > p oce,ul de a de e a com'u,#i'ililo Re*imul c4imic al ca+anelo de a'u @ > no"iuni p i$ind 'alan"a ap->a'u 1n# >o in,#ala"ie de ca+ane > condi"ii de cali#a#e a apei de alimen#a e din ca+an > no"iuni p i$ind # a#a ea apei 4 . 2 2 ./ 3

Nu52rul orelor de Te5a E0ploa#a ea ca+anelo @ > m-,u i p e*-#i#oa e 1nain#e de pune ea 1n !unc"iune > pune ea 1n !unc"iune > !unc"iona ea ca+anului > ,up a$e*4e ea 1n #impul !unc"ion- ii > op i ea ca+anului din !unc"iune > o *ani+a ea e0ploa#- ii, e$iden"a p ima Si,#eme de au#oma#i+a e la ca+ane A$a ii la in,#ala"iile de ca+ane@ > a$a ii la in,#ala"iile de a de e > a$a ii la elemen#ele ca+anului > a$a ii la in,#ala"iile ane0e > m-,u i pen# u e$i#a ea &i elimina ea a$a iilo
18

predare Teorie Practic2

./ 4

% .

> ,i,#eme au#oma#e de p o#ec"ie > ,i,#eme de ,emnali+a e p e$en#i$> in#e $en"ia ,i,#emelo au#oma#e pen# u diminua ea i,cu ilo a$a iilo Cu -"a ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- o!icial-@ > cu -"a ea in#e ioa - &i e0#e ioa - a ca+anului > e$i+ia ca+anului > condi"ii de ecep"ie #e4nic-@ $e i!ica ea #e4nic- o!icial=-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ (/ o e 2/ o e 2 o e;candida#? ( .

2 4

. >

(rt0 %:

7.8 >oc?itii clasa C ,un# !oc4i&#ii ca e de,e $e,c &i ,up a$e*4ea+- ope a#i$ 1n

!unc"iona e ca+ane de ap- cald- &i ca+ane de a'u de <oa,- p e,iune, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C )? 728 P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de cali!ica e de H!oc4i,#I e,#e p e+en#a#- la a #? 2% ia p o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e de H!oc4i,# cla,a CI e,#e p e+en#a#- la a #? 2(? (rt0 %; P o* ama anali#ic- a cu ,ului de cali!ica e H!oc4i,#I e,#e u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale@ > no"iuni de,p e c-ldu > a'u ul &i p op ie#-"ile ,ale > #e4nolo*ia ma#e ialelo @ ma#e iale !olo,i#e 1n con,# uc"ia ca+anelo , #ipu i de 1m'in- i Tipu i de ca+ane@ > da#e *ene ale > cla,i!ica ea ca+anelo > de,c ie ea p incipalelo #ipu i de ca+ane P- "ile p incipale ale ca+anelo @ > in,#ala"ii pen# u p epa a ea &i depo+i#a ea com'u,#i'ililo > *o,pod- ia de com'u,#i'il
19

predare Teorie Practic2

.2

2/

(/

> in,#ala"ii de a de e &i !oca e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e &i $apo i+a e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e au0ilia e > con,# uc"ia me#alic- de ,u,"ine e > 1n+idi ea &i i+ola"ia #e mic> in,#ala"ii pen# u e$acua ea +*u ii &i cenu&ii > in,#ala"ii de alimen#a e cu ap> conduc#e, a m-#u i, di,po+i#i$e de ,i*u an"> apa a#e de m-,u a e &i con# ol > au#oma#i+a ea !unc"ion- ii ca+anelo Com'u,#i'ili &i a de ea@ > cla,i!ica ea &i p op ie#-"ile com'u,#i'ililo > p oce,ul de a de e a com'u,#i'ililo Nu52rul orelor de Te5a Re*imul c4imic al ca+anelo @ > no"iuni p i$ind 'alan"a ap->a'u 1n# >o in,#ala"ie de ca+ane > condi"ii de cali#a#e a apei de alimen#a e din ca+an > no"iuni de,p e # a#a ea apei E0ploa#a ea ca+anelo @ > m-,u i p e*-#i#oa e 1nain#e de pune ea 1n !unc"iune > pune ea 1n !unc"iune > !unc"iona ea ca+anului > ,up a$e*4e ea 1n #impul !unc"ion- ii > op i ea ca+anului din !unc"iune > o *ani+a ea e0ploa#- ii, e$iden"a p ima -, <u nalul de #u E0ploa#a ea economic- a ca+anelo @ > pie de i de c-ldu - 1n !unc"iona e > andamen# > indici pen# u con# olul e0ploa#- ii economice > !unc"iona ea 1n e*im au#oma# A$a ii la in,#ala"iile de ca+ane@ > a$a ii la in,#ala"iile de a de e > a$a ii la elemen#ele ca+anului > a$a ii la in,#ala"iile ane0e
20

.(

predare Teorie Practic2

24

22

%4

24

.(

32

> m-,u i pen# u e$i#a ea &i elimina ea a$a iilo > ,i,#eme au#oma#e de p o#ec"ie > ,i,#eme de ,emnali+a e p e$en#i$> in#e $en"ia ,i,#emelo au#oma#e pen# u diminua ea i,cu ilo a$a iilo Cu -"a ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- o!icial-@ > cu -"a ea in#e ioa - &i e0#e ioa - a ca+anului > e$i+ia ca+anului > condi"ii de ecep"ie #e4nic-@ $e i!ica ea #e4nic- o!icialLe*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni Recapitulaie@ I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo .2/ o e? 24/ o e? 2 o e;candida#? .( 3/

>

(rt0 %<

P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e H!oc4i,# cla,a CI Nu52rul orelor de Tema predare Teorie Practic2

e,#e u m-#oa ea@

No"iuni *ene ale@ > no"iuni de c-ldu > apa cald- &i a'u ul de <oa,- p e,iune p ecum &i p op ie#-"ile lo > #e4nolo*ia ma#e ialelo @ ma#e iale !olo,i#e la con,# uc"ia ca+anelo , #ipu i de 1m'in- i Ca+ane de 1nc-l+i e@ ca+ane de a'u de <oa,- p e,iune &i ca+ane de ap- cald-@ > da#e *ene ale de cla,i!ica e &i condi"ii p i$ind in,#ala ea ca+anelo > de,c ie ea p incipalelo #ipu i con,# uc#i$e &i p- "i componen#e > com'u,#i'ili u#ili+a"i > ca+ane elec# ice > in,#ala"ii de a de e, in,#ala"ii de p o#ec"ie &i au#oma#i+a e > apa a#e de m-,u a e &i con# ol > alimen#a ea cu ap-, conduc#e, a m-#u i, di,po+i#i$e de ,i*u an"Re*imul c4imic@ > in,#ala"ii pen# u eali+a ea e*imului c4imic > no"iuni p i$ind # a#a ea apei
21

>

.9

Nu52rul orelor de Te5a E0ploa#a ea ca+anelo de a'u de <oa,- p e,iune &i a ca+anelo de ap- cald- 1n !unc"ie de pa ame# ii &i #ipul con,# uc#i$@ > p e*-#i ea ca+anelo pen# u pune ea 1n !unc"iune, pune ea 1n !unc"iune, e0ploa#a ea, ,up a$e*4e ea pe manen#- de c-# e !oc4i,#, ,up a$e*4e ea au#oma#i+a#-, op i ea &i con,e $a ea > ,i,#eme de au#oma#i+a e a ca+anelo @ # aduc#oa e, con$e #oa e, p o* ama#oa e a +-#oa e, ,ec$en"iale pen# u ap inde e &i ,up a$e*4e e e*la e e*ula#oa e, elemen#e de e0ecu"ie, 'ucle de .2 .. predare Teorie Practic2

au#oma#-, ,i,#eme de p o#ec"ie, ,i,#eme de ,emnali+a e, moni#o i+a e &i 1n e*i,# a e au#oma#- a pa ame# ilo de !unc"iona e A$a ii la in,#ala"iile de ca+ane@ > a$a ii la in,#ala"iile de a de e > a$a ii la elemen#ele ca+anului > a$a ii la in,#ala"iile ane0e > m-,u i pen# u e$i#a ea &i elimina ea a$a iilo > ,i,#eme au#oma#e de p o#ec"ie > ,i,#eme de ,emnali+a e p e$en#i$> in#e $en"ia ,i,#emelo au#oma#e pen# u diminua ea i,cului de a$a ie Re$i+ia pe iodic-, con,e $a ea, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- a ca+anului =-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ (/ o e? 3/ o e? 2 o e;candida#?
22

./

( 2 4

2 2 >

(rt0 %=

>oc?itii clasa * ,un# !oc4i&#ii ca e de,e $e,c &i ,up a$e*4ea+- ope a#i$ 1n

!unc"iona e ca+anele de a'u &i ca+anele de ap- !ie 'in#e a c- o !unc"iona e e,#e 1n #o#ali#a#e comanda#- de un ,i,#em de calcul in#e* a# 7ca+ane condu,e de calcula#o 8, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C .? Boc4i&#ii cla,a D ,un# au#o i+a"i pen# u #ipul de ca+an din# >o * up- de au#o i+a e p e$-+u#- 1n #a'elul 3? (rt0 %$ P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e H!oc4i,# cla,a DI Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale@ > no"iuni de,p e c-ldu > a'u ul &i p op ie#-"ile ,ale > #e4nolo*ia ma#e ialelo @ ma#e iale !olo,i#e la con,# ui ea ca+anelo , #ipu i de 1m'in- i Ca+ane de a'u &i de ap- !ie 'in#e@ > da#e *ene ale > cla,i!ica ea ca+anelo > de,c ie ea p incipalelo #ipu i de ca+ane P- "i componen#e p incipale ale ca+anelo @ > in,#ala"ii pen# u p epa a ea &i depo+i#a ea com'u,#i'ililo > *o,pod- ia de com'u,#i'il > in,#ala"ii de a de e &i !oca e > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e &i $apo i+a ea > ,up a!e"ele de 1nc-l+i e au0ilia e > con,# uc"ia me#alic- de ,u,"ine e > 1n+idi ea &i i+ola"ia #e mic> in,#ala"ii pen# u e$acua ea +*u ii &i a cenu&ii > in,#ala"ii de alimen#a e cu ap> conduc#e, a m-#u i &i di,po+i#i$e de ,i*u an"> apa a#e de m-,u a e &i con# ol > au#oma#i+a ea !unc"ion- ii ca+anelo > calcula#oa e de p oce, (( 2( .( > 9 > predare Teorie Practic2

e,#e u m-#oa ea@

23

Com'u,#i'ili &i a de ea@ > cla,i!ica ea &i p op ie#-"ile com'u,#i'ililo > p oce,ul de a de e a com'u,#i'ililo Nu52rul orelor de Te5a Re*imul c4imic al ca+anelo de a'u &i de ap- !ie 'in#e@ > 'alan"a ap->a'u 1n# >o in,#ala"ie de ca+ane > condi"ii de cali#a#e a apei de alimen#a e > no"iuni de # a#a e a apei E0ploa#a ea ca+anelo @ > m-,u i p e*-#i#oa e 1nain#e de pune ea 1n !unc"iune > pune ea 1n !unc"iune > !unc"iona ea > ,up a$e*4e ea 1n #impul !unc"ion- ii > op i ea din !unc"iune > o *ani+a ea e0ploa#- ii, e$iden"a p ima -, <u nalul de #u E0ploa#a ea economic- a ca+anelo @ > pie de i de c-ldu - 1n !unc"iona e > andamen# > indici pen# u con# olul e0ploa#- ii economice > !unc"iona ea 1n e*im au#oma# A$a ii la in,#ala"iile de ca+ane@ > a$a ii la in,#ala"iile de a de e > a$a ii la elemen#ele ca+anului > a$a ii la in,#ala"iile ane0e > m-,u i pen# u e$i#a ea &i elimina ea a$a iilo > ,i,#eme au#oma#e de p o#ec"ie > ,i,#eme de ,emnali+a e p e$en#i$> in#e $en"ia ,i,#emelo au#oma#e pen# u diminua ea i,cu ilo de a$a ie > a$a ii ale in#e !e"elo Cu -"a ea, e$i+ia #e4nic- cu en#-, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic-@ > cu -"a ea in#e ioa - &i e0#e ioa - a ca+anului > e$i+ia #e4nic- cu en#- a ca+anului > condi"ii de ecep"ie@ $e i!ica ea #e4nic=-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni .( 9 2/ 9 .( 9 2/ 2/ 9 9 predare Teorie Practic2 ./ >

2 4

2 >
24

RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ .9( o e? 9/ o e? 2 o e;candida#?

(rt0 %'

Boc4i&#ii au#o i+a"i pen# u o anumi#- cla,- &i * up- con!o m p e$ede ilo p e+en#ei

p e,c ip"ii #e4nice po# de,e $i ca+ane din celelal#e cla,e &i * upe, con!o m #a'elului de mai <o,, !- - a !i nece,a - e0#inde ea au#o i+a"iei con!o m p e$ede ilo a #? 3/ alin? 748? CL(S( 1RUP( (UTORI)(!I( *E!INUT# C C ( I II III I II D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C *OMENIUL *E +(L(CILIT(TE ( I II III I * II

III

D D D D

D D D

D D

* III D D D D D D D

(rt0 9&

7.8 T ece ea !oc4i,#ului, 1n cad ul acelea&i cla,e &i * upe pen# u ca e e,#e au#o i+a#,

de la de,e $i ea unui #ip de ca+an la de,e $i ea al#ui #ip de ca+an ,e !ace 1n u ma unui in,# uc#a< #eo e#ic &i p ac#ic ,peci!ic de minim 24 de o e, o *ani+a# de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului, 1n condi"iile p e$-+u#e la alin? 738? 728 T ece ea !oc4i,#ului de la de,e $i ea unui #ip de ca+an pen# u ca e e,#e au#o i+a# la de,e $i ea al#ui #ip de ca+an 1n cad ul acelea&i cla,e, 1n ,i#ua"iile 1n ca e nu ,un# ,#a'ili#e * upe, ,e !ace 1n u ma unui in,# uc#a< #eo e#ic &i p ac#ic ,peci!ic de minim 24 de o e, o *ani+a# de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului, 1n condi"iile p e$-+u#e la alin? 738? 738 In,# ui ea ,e !inali+ea+- cu ,u,"ine ea unui e0amen o *ani+a# de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului, pen# u $e i!ica ea cuno&#in"elo p o!e,ionale &i a dep inde ilo p ac#ice? Re+ul#a#ele e0amin- ii ,e con,emnea+- 1n# >un p oce,>$e 'al de e0amina e 1n#ocmi# de c-# e ope a#o ul RS:TI, con!o m modelului din ane0a (?
25

748 T ece ea !oc4i,#ului de la o * up- de au#o i+a e la al#a, 1n cad ul aceleia&i cla,e, ,au de la o cla,- la al#a, ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop !oc4i,#ul # e'uie ,pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim 24 de o e &i de in,# ui e p ac#ic- de minim 4/ de o e, o *ani+a# de de"in-#o ul;u#ili+a#o ul ca+anului, ,- ,u,"in- &i ,p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 7%8 P o* ama anali#ic- de p e*-#i e e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 7(8 In,# ui ile ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e #eo e#ic- &i p ac#ic- de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 758 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa e, din ca e ,- e+ul#e * upa &i cla,a de au#o i+a e ac#ual-A d8 ade$e in"a de p ac#ic-, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de !oc4i,#I? 798 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 7)8 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 7./8 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? SECIUNEA a 2-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a laboranilor operatori centrale ter5ice (rt0 98 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u de,e $i ea &i ,up a$e*4e ea

e*imului c4imic al ca+anelo de a'u , de ap- cald- &i de ap- !ie 'in#e, p ecum &i pen# u de,e $i ea &i ,up a$e*4e ea in,#ala"iilo de # a#a e a apei 1n con!o mi#a#e cu p e$ede ile p e,c ip"iei #e4nice C ., e,#e denumi#- 1n con#inua e Nla'o an# ope a#o cen# ale #e miceI?

26

728 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Hla'o an# ope a#o cen# ale #e miceI pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 32? (rt0 9% P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e de Hla'o an# Nu52rul orelor de Te5a Ca+ane de a'u , de ap- cald- &i ca+ane de ap- !ie 'in#e@ > #ipu i de ca+ane > elemen#e con,# uc#i$e &i !unc"ionale No"iuni de c4imie anali#ic-@ > *ene ali#-"i > me#ode *ene ale de anali+> do#a ea la'o a#o ului cu ,#icl- ie &i eac#i$i c4imici No"iuni de c4imia apei@ > apa &i p op ie#-"ile apei > e!ec#ele impu i#-"ilo la !unc"iona ea in,#ala"iilo Re*imul c4imic al ca+anelo @ > p e*-#i ea &i con,e $a ea ,up a!e"elo > p ele$a ea p o'elo , indicii c4imici, ,emni!ica"ie, $alo i, u m- i e, in#e p e#a e, in#e $en"ie, indici c4imici de a$a ie > 'alan"a Hap->a'u >conden,a#I =e#ode de # a#a e a apei =e#ode de anali+- a indicilo c4imici din ci cui#ul #e mic In,#ala"ii de # a#a ea apei@ > dedu i+a e > de+alcalini+a e > demine ali+a e > o,mo+Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni 2 > 4/ 2/ 2% 2/ 3/ 2% > ./ > ./ > ./ > predare Teorie Practic2

ope a#o cen# ale #e miceI e,#e u m-#oa ea@

27

Recapitulaie@ I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ .42 de o e? %/ de o e? 2 o e;candida#?

SECIUNEA a 3-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a auto5atitilor pentru supra3e/?ere i 7ntreinere cazane (rt0 99 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u ,up a$e*4e ea &i 1n# e"ine ea

ope a#i$- a in,#ala"iilo de a de e, a ,i,#emelo de au#oma#i+a e ca e ec4ipea+- ca+anele de a'u , de ap- cald- &i ca+anele de ap- !ie 'in#e &i a ec4ipamen#elo #e momecanice ane0e din cen# alele #e mice con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C ., e,#e denumi#Hau#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI? 728 Cla,ele de au#o i+a e a au#oma#i,#ului pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane ,un# p e$-+u#e 1n #a'elul 4? Ta'elul 4 Clasa de autorizare . 2 3 Tipul siste5ului de auto5atizare ,i,#eme de au#oma#i+a e elec# omecanice ,i,#eme de au#oma#i+a e analo*ice ,i,#eme de au#oma#i+a e di*i#ale

738 Cla,ele de au#o i+a e ale au#oma#i,#ului pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane, 1n !unc"ie de ec4ipamen#ele ca e in# - 1n do#a ea cen# alei #e mice pe ca e o de,e $e&#e ,un#@ a8 Clasa 8@ Hau#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI din cen# ale #e mice ec4ipa#e cu ,i,#eme de lo*ice au#oma#i+a e cu elee elec# omecanice@ elec# ice, e*ula#oa e p o* ama#oa e elec# onice elec# omecanice;,c4eme

analo*ice; e*ula#oa e pneuma#ice, elemen#e de e0ecu"ie mecanice;elec# ice;pneuma#ice, mecanice;elec# ice;elec# onice analo*iceA '8 Clasa %@ Hau#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI din cen# ale #e mice ec4ipa#e cu ,i,#eme de au#oma#i+a e elec# onice analo*ice@ elec# onice analo*ice;au#oma#e pneuma#ice, p o* ama'ile, e*ula#oa e analo*ice;di*i#ale; e*ula#oa e

,e $omo#oa e elec# onice;elec# ice;pneuma#ice, elec# onice analo*ice;a!i&a<e di*i#aleA


28

c8

Clasa 9@ Hau#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI din cen# ale #e mice cu ,i,#eme de de au#oma#i+a e p oce,, cu di*i#ale@ au#oma#e de p o* ama'ile; analo*ice, e*ula#oa e con$e #i+oa e di*i#ale;elec# onice

ec4ipa#e

mic op oce,oa e;calcula#o ,e $omo#oa e

elec# onice;ac"ion- i

! ec$en"-;pneuma#ice,

di,plaP;elec# onice analo*ice;a!i&a<e di*i#ale LCD? 748 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Nau#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 34? (rt0 9: P o* ama anali#ic- a cu ,ului de pe !ec"iona e;,peciali+a e de Hau#oma#i,# pen# u Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale cen# alele #e mice e!e i#oa e la ec4ipamen#ele #e4nolo*ice din ec4ipa#e cu ,i,#eme de au#oma#i+a e 9 > predare Practic2 Teorie

,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI e,#e u m-#oa ea@

elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale Uni#-"i de m-,u -@ ,i,#eme de uni#-"i de m-,u - &i # an,!o m- i ale uni#-"ilo de m-,u -@ > no"iuni de c-ldu > a'u ul &i p op ie#-"ile ,ale > no"iuni de #eo ia a de ii Ca+ane de a'u &i ap- !ie 'in#e@ > da#e *ene ale > cla,i!ica ea ca+anelo > de,c ie ea p incipalelo #ipu i de ca+ane do#a#e cu ,i,#eme de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale Com'u,#i'ili &i a de ea@ > cla,i!ica ea &i p op ie#-"ile com'u,#i'ililo > p oce,ul de a de e al com'u,#i'ililo Re*imul c4imic al ca+anelo de a'u &i ap- !ie 'in#e@ > no"iuni p i$ind 'alan"a ap->a'u 1n# >o in,#ala"ie de ca+ane > condi"ii de cali#a#e a apei de alimen#a e &i din ca+an Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2
29

>

>

>

Si,#eme de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale@ > p e+en#a e *ene al- a c i#e iilo p oiec#a e pen# u ,i,#emelo analo*ice &i di*i#ale > !unc"iile de 'a+- ale ,i,#emelo de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale Bucle de e*la e? S# uc#u - &i condi"ii *ene ale@ > pe #u 'a"ii>#ipA pe #u 'a"ii no male de !unc"iona e > m- imi ca ac#e i,#ice p oce,elo con# ola#e de 'uclele de e*la e > 'ucle de e*la e a ,a cinii ca+anelo > 'ucle de e*la e a alimen#- ii cu ap- a ca+anelo cu #am'u 7'ucla de ni$el8 > 'ucle de ni$el cu ., 2 &i 3 ,emnale > 'ucle de e*la e a alimen#- ii cu ap- a ca+anelo cu ,# -'a#e e !o "a#> 'ucle de e*la e a ,up a1nc-l+i ii a'u ului > 'ucle de e*la e a dep e,iunii 1n !oca > 'ucle de e*la e ,peci!ice ca+anelo de ap- !ie 'in#e &i ca+anelo de ap- cald2/ 4 de ale*e e a ,olu"iilo de 2/ > de au#oma#i+a e elec# omecanice,

Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2

30

Su',i,#eme de p o#ec"ie au#oma#-@ > condi"ii *ene ale pen# u ,i,#emele de p o#ec"ie ale ca+anelo > ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de alimen#a e cu ap- a ca+anelo cu #am'u > ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de alimen#a e cu ap- a ca+anelo cu ,# -'a#e e !o "a#> ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de $apo i+a e > ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de ,up a1nc-l+i e a'u > ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de e$acua e a *a+elo de a de e > ,u',i,#emul de p o#ec"ie a!e en# p oce,ului de a de e > condi"ii pen# u ,u',i,#emul de p o#ec"ie la in,#ala"ii de a de e cu com'u,#i'il *a+o, > condi"ii pen# u ,u',i,#emul de p o#ec"ie la in,#ala"ii de a de e cu com'u,#i'il lic4id > condi"ii pen# u ap inde ea 1n ,i*u an"- a a +-#oa elo > ,u',i,#emul de ,emnali+a e > condi"ii *ene ale > condi"ii pen# u eali+a ea ci cui#elo de ,emnali+a e Ni$elul de do#a e al cen# alelo #e mice cu ,i,#eme de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale@ > do#- i o'li*a#o ii > condi"ii &i do#- i ,peciale pen# u ,i,#emele de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale ale ca+anelo &i ec4ipamen#ele #e4nolo*ice ane0e din cen# alele #e mice !- ,up a$e*4e e pe manen#9 > 2/ ./

Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2

31

Ce in"e

pen# u

componen#ele

,i,#emelo

de

au#oma#i+a e

elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale din cen# alele #e mice@ > componen#e pen# u cule*e ea in!o ma"iilo din p oce,ul #e4nolo*ic > componen#e pen# u # an,mi,ia in!o ma"iilo au#oma#i+a e > componen#e pen# u p eluc a ea da#elo ,emnalelo > elemen#e;o *ane de e0ecu"ie 1n ,i,#emele de au#oma#i+- i elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale din cen# ale #e mice > panou i &i pupi# e de comandPune ea 1n !unc"iune a ,i,#emelo de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale@ > $e i!ic- i p elimina e pune ii 1n !unc"iune > con!i*u a ea &i ,e#a ea pa ame# ilo in#e ni ai con# ole elo ; e*ula#oa elo > modu i de e*la e ecomanda#e pen# u di!e i"i pa ame# i ai !lu0u ilo #e4nolo*ice ale ca+anelo &i ec4ipamen#elo ane0e din cen# ala #e mic> $e i!ica ea &i ,e#a ea con# ole elo elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale > $e i!ica ea &i ,e#a ea ala melo ;,emnali+- ilo > $e i!ica ea &i ,e#a ea pa ame# ilo de !unc"iona e de la ,#a"iile de con# ol > p o* ama ea con# ole elo > $e i!ica ea &i pune ea 1n !unc"iune a 1n e*i,# a#oa elo > $e i!ica ea &i pune ea 1n !unc"iune a apa a#elo indica#oa e p ecum &i !unc"iona ea p o#ec"iilo la cald ./ 9 din ,i,#emele de 9 9 au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#aleA p eluc a ea 1n ,i,#emul de

Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2

32

E0ploa#a ea;1n# e"ine ea cu en#- a ,i,#emelo elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale@ > a# i'u"iile pe ,onalului de de,e $i e

de au#oma#i+a e .( .(

> ,up a$e*4e ea 1n !unc"iona eA #ele,emnali+a ea :e i!ic- i pe iodice ale ,i,#emului de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale@ > $e i!ic- i e!ec#ua#e de pe ,onalul de e0ploa#a e;,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e > $e i!ic- i e!ec#ua#e de a*en"i economici au#o i+a"i la ,i,#eme de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale > $e i!ic- i e!ec#ua#e de c-# e ISCIR > $e i!ica ea !unc"ion- ii ,i,#emelo de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale din cen# alele #e mice !- - ,up a$e*4e e pe manen#A$a ii la in,#ala"ii de ca+ane &i olul ,i,#emelo de au#oma#i+a e elec# omecanice, analo*ice &i di*i#ale 1n p e$eni ea &i e$i#a ea lo Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic:e i!ica ea cuno&#in"elo .%2 o e? %( o e? 2 o e;candida#? ./ 9

4 4

> >

(rt0 9;

7.8 T ece ea au#oma#i,#ului pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane de la o cla,-

de au#o i+a e la al#a ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop au#oma#i,#ul pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+ane # e'uie ,- pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim 24 de o e &i de in,# ui e p ac#ic- de minim 4/ de o e, o *ani+a# de de"in-#o ;u#ili+a#o , ,- ,u,"in- &i ,- p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 728 P o* ama anali#ic- de p e*-#i e e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 738 In,# ui ile ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e #eo e#ic- &i p ac#ic- de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 748 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa e, din ca e ,- e+ul#e cla,a de au#o i+a e ac#ual-A
33

d8 ade$e in"a de p ac#ic-, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de au#oma#i,# pen# u ,up a$e*4e e &i 1n# e"ine e ca+aneI? 7%8 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 7(8 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 758 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? SECIUNEA a 4-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a operatorilor u5plere recipiente 1PL @/az petrolier lic?e4iatA (rt0 9< 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u de,e $i ea in,#ala"iilo de

di,# i'u"ie 6PL la au#o$e4icule, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice C 9, e,#e denumi#1n con#inua e Hope a#o umple e ecipien#e 6PLI? 728 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Hope a#o umple e ecipien#e 6PLI pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 35? (rt0 9= P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e Hope a#o umple e

ecipien#e 6PLI e,#e u m-#oa ea@

Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale de,p e in,#ala"ii 6PL@ > cla,i!ica e, p- "i componen#e, mod de !unc"iona e No"iuni *ene ale de,p e 6PL@ predare Teorie Practic2 4 2 2 >

34

> p op ie#-"i !i+ico>c4imice ale 6PL > i,c de incendiu &i e0plo+ie la 6PL In,#ala"ii 6PL@ > ecipien#e ,u' p e,iuneA a m-#u iA di,po+i#i$e de ,i*u an"-A 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 > conduc#eA !u #unu iA apa a#e de m-,u a e &i con# ol E0ploa#a ea 1n ,i*u an"- a in,#ala"iilo de 6PL Umple ea din ci,#e n- cu 6PL a ecipien#elo ,u' p e,iune din componen"a in,#ala"iilo 6PL@ > m-,u i de ,i*u an"- p i$ind p e$eni ea &i ,#in*e ea incendiilo Di,# i'u"ia 6PL la au#o$e4icule, mod de ope a e A$a ii, acciden#e &i incendii la # an,po #ul, ,#oca ea &i di,# i'u"ia 6PL la au#o$e4icule@ > mod de ac"iune 1n ca+ de a$a ie;acciden#;incendiu Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ 3/ o e? .( o e? 2 o e;candida#?

SECIUNEA a 5-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a 75buteliatorilor 4luide sub presiune (rt0 9$ 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u e!ec#ua ea ope a"iilo de # ie e,

umple e &i $e i!ica e dup- umple e a 'u#eliilo pen# u *a+e comp ima#e, lic4e!ia#e ,au di+ol$a#e ,u' p e,iune, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iilo #e4nice C 3 &i C %, e,#e denumi#1n con#inua e H1m'u#elia#o !luide ,u' p e,iuneI? 728 Au#o i+a ea 1m'u#elia#o ului !luide ,u' p e,iune ,e !ace, 1n !unc"ie de #ipul de in,#ala"ie de,e $i#, con!o m * upelo de mai <o,@ a8 1rupa ( > 'u#elii cu capaci#a#e pEn- la 2( li# i pen# u 6PLA '8 1rupa C > 'u#elii pen# u *a+e comp ima#e, lic4e!ia#e ,au di+ol$a#e ,u' p e,iune? 738 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca N1m'u#elia#o !luide ,u' p e,iuneI pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 3)? 748 T ece ea 1m'u#elia#o ului !luide ,u' p e,iune de la o * up- de au#o i+a e la al#a ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop 1m'u#elia#o ul !luide ,u' p e,iune # e'uie ,pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim .( o e &i de in,# ui e p ac#ic-

35

de minim 32 de o e, o *ani+a# de de"in-#o ul;u#ili+a#o ul in,#ala"iei, ,- ,u,"in- &i ,p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 7%8 P o* ama anali#ic- de p e*-#i e e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 7(8 In,# ui ea ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 758 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa e, din ca e ,- e+ul#e * upa de au#o i+a e ac#ual-A d8 ade$e in"a de p ac#ic-, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de 1m'u#elia#o !luide ,u' p e,iuneI? 798 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 7)8 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 7./8 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? (rt0 9' P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e de H1m'u#elia#o

!luide ,u' p e,iuneI e,#e u m-#oa ea &i ,e adap#ea+- co e,pun+-#o * upei pen# u ca e ,e ,olici#- au#o i+a ea@ Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale@ > p op ie#-"i !i+ico>c4imice ale *a+elo > i,cu i ce po# apa e la u#ili+a ea *a+elo 6a+e comp ima#e@ de!ini"ie, p op ie#-"i 6a+e lic4e!ia#e? 6PL@ de!ini"ie, p op ie#-"i 6a+e di+ol$a#e ,u' p e,iune@ de!ini"ie, p op ie#-"i Bu#elii@ 2 9 9 9 9 > > > > 9
36

predare Teorie Practic2

> con,# uc"ie, ma ca<e, e0ploa#a e > epa a e &i $e i!ica e A$a ii, acciden#e &i incendii 1n ,#a"ia de umple e, la umple ea, manipula ea &i di,# i'ui ea 'u#eliilo @ > cau+e po,i'ile ale a$a iilo , acciden#elo &i incendiilo > m-,u i pen# u e$i#a ea &i p e$eni ea a$a iilo , acciden#elo incendiilo > mod de ac"iune 1n ca+ de incendiu In,#ala"ii de umple e a 'u#eliilo @ > elemen#e componen#e > mod de !unc"iona e > e0ploa#a e, 1n# e"ine e, $e i!ic- i Umple ea 'u#eliilo @ > pen# u *a+e comp ima#e, lic4e!ia#e &i di+ol$a#e ,u' p e,iune > ,#in*-#oa e de incendiu &i pen# u apa a#ele de e,pi a# indi$idual > pen# u 6PL Ope a ea 1n ,i*u an"- a in,#ala"iei de umple e@ > mane$ e &i manipul- i > 1n# e"ine e &i e0ploa#a e Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ 52 o e? 32 o e? 2 o e;candida#? SECIUNEA a 6-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a 5acara/iilor (rt0 :& 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u mane$ a ea maca alelo 7cu p e,c ip"iei #e4nice R ., e,#e denumi#- 1n con#inua e 9 4 4 > .4 9 9 9 &i 4 4 epa a ea,

e0cep"ia celo cu ,a cina pEn- la . #! inclu,i$ &i a celo cu ac"iona e manual- indi!e en# de ,a cin-8 con!o m p e$ede ilo Hmaca a*iuI? 728 Cn !unc"ie de comple0i#a#ea mane$ - ii &i * adul de pe icol pe ca e 1l p e+in#- 1n e0ploa#a e maca alele, maca a*iul e,#e au#o i+a# pen# u una din u m-#oa ele * upe &i #ipu i de maca ale p e+en#a#e 1n #a'elul %@ Ta'elul % 1rupa Tipuri de 5acarale
37

A B

=aca ale depla,a'ile pe c-i !- - &in- de ula e &i cele mon#a#e pe $a*oane de cale !e a#=aca ale depla,a'ile pe c-i cu &in- de ula e a$End ' a" &i pla#!o m- o#i#oa e 7maca ale #u n, maca ale po #ic &i ,imila e8 &i maca ale De icF =aca ale depla,a'ile pe c-i cu &ine de ula e 7podu i ulan#e, maca ale po #al &i ,emipo #al, * in+i ulan#e ,u,penda#e, # an,'o doa e, maca ale de #u na e, &a <a e, ,# ipa<, !o <a e &i ,imila e8 =aca ale de #ip ,pecial, ca e nu ,e includ 1n * upele an#e ioa e 7maca ale pe ca'lu, maca ale !oa !ece &i ,imila e =aca ale cu comand- de la ,ol cu 'u#oane &i;,au mane#e, p in comand- adio

D E

,au p in comand- 1n in! a o&u 738 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Hmaca a*iuI * upa A, B, C &i D pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de cali!ica e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 4.? 748 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Hmaca a*iuI * upa E 7ma&ini,# pod ulan#8 pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de cali!ica e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 42?

38

(rt0 :8

P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de cali!ica e de Hmaca a*iuI e,#e u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a predare Practic2 Teorie 2/ ./

Cla,i!ica ea maca alelo @ > #ipu i de maca ale > an# ena ea maca alelo @ ec4ipamen#e de !o "-A #ipu i de ac"ion- i Componen#e de ,ecu i#a#e &i al#e componen#e nece,a e pen# u a,i*u a ea ,i*u an"ei 1n e0ploa#a e@ > limi#a#oa e de ,!E &i# de cu ,> limi#a#oa e de ,a cin- &i limi#a#oa e de momen# al ,a cinii > ,upape de ,i*u an"-, de 'loca e, de e*la e a $i#e+ei > pa ac-+-#oa e &i limi#a#oa e de $i#e+> anemome# e > di,po+i#i$e de 'loca e &i de e$i#a e a me ,ului o'lic > #ampoane, op i#o i, ,i*u an"e la cE li* > pie,e de ea+em, cu -"i#oa e de &in> con#ac#e elec# ice de ,i*u an"> 1n# e up#o de ,ecu i#a#e Di,po+i#i$e de ! Ena e@ > #ipu i e0i,#en#e, de,c ie e, $e i!ica e Ca'lu i &i lan"u i@ > ma#e iale, con,# uc"ie, mod de !i0a e, u+u - pe mi,-, 1n# e"ine e Di,po+i#i$e de p inde e a ,a cinilo O'li*a"iile maca a*iului Semnali+a ea comen+ilo la maca ale =ane$ a ea &i e0ploa#a ea maca alelo @ > mane$ e pe mi,e &i in#e +i,e, cau+ele de an<amen#elo > le*a ea ,a cinilo > o *ani+a ea e0ploa#- ii, ca #ea maca alei, e*i,# ul de e$iden"- a ,up a$e*4e ii (/ 2(/ ol, mod de !unc"iona e, e*la e &i 2/ 2/ 32 4/

.2 .2 24 9

24 24 > .2

Nu52rul orelor de Te5a Cn# e"ine ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic-@ predare Teorie Practic2 2/ )/
39

> 1n# e"ine ea &i e$i+ia > epa a ea > $e i!ica ea #e4nic-, au#o i+a ea !unc"ion- ii, 1nce c- i ,#a#ice &i dinamice, $e i!ic- i #e4nice pe iodice la ,caden"A$a ii &i acciden#e@ > cau+ele a$a iilo &i acciden#elo > m-,u i pen# u p e$eni ea a$a iilo &i acciden#elo =-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ 24/ o e? 49/ o e? 2 o e;candida#? ulan#I e,#e 2/ 9 4 > > >

(rt0 :%

P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de cali!ica e de Hma&ini,# pod

u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a Cla,i!ica ea podu ilo ulan#e@ > #ipu i de podu i ulan#e > an# ena ea podu ilo ulan#e@ ec4ipamen#e de !o "-A #ipu i de ac"ion- i 9 9 predare Practic2 Teorie

Nu52rul orelor de predare Teorie Practic2 Componen#e de ,ecu i#a#e &i al#e componen#e nece,a e pen# u .9 3( a,i*u a ea ,i*u an"ei 1n e0ploa#a e@ > limi#a#oa e de ,!E &i# de cu ,-, > limi#a#oa e de ,a cin40

Te5a

> pa ac-+-#oa e &i limi#a#oa e de $i#e+> anemome# e > di,po+i#i$e de 'loca e &i de e$i#a e a me ,ului o'lic > #ampoane, op i#o i, ,i*u an"e la cE li* > pie,e de ea+em, cu -"i#oa e de &in> con#ac#e elec# ice de ,i*u an"> 1n# e up#o de ,ecu i#a#e Di,po+i#i$e de ! Ena e@ > #ipu i e0i,#en#e, de,c ie e, ol, mod de !unc"iona e, e*la e &i $e i!ica e Ca'lu i &i lan"u i@ > ma#e iale, con,# uc"ie, mod de !i0a e, u+u - pe mi,-, 1n# e"ine e Di,po+i#i$e de p inde e a ,a cinilo O'li*a"iile pe ,onalului de de,e $i e Semnali+a ea comen+ilo =ane$ a ea &i e0ploa#a ea podu ilo ulan#e@ > mane$ e pe mi,e &i in#e +i,e, cau+ele de an<amen#elo > le*a ea ,a cinilo > o *ani+a ea e0ploa#- ii, ca #ea maca alei, e*i,# ul de e$iden"- a ,up a$e*4e ii Cn# e"ine ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic-@ > 1n# e"ine ea &i e$i+ia > epa a ea > $e i!ica ea #e4nic-, au#o i+a ea !unc"ion- ii, 1nce c- i ,#a#ice &i dinamice, $e i!ic- i #e4nice pe iodice la ,caden".2 24 2/ .2/

9 9 9 .2 (

.( .2 .2 > .2

Nu52rul orelor de Te5a A$a ii &i acciden#e@ > cau+ele a$a iilo &i acciden#elo > m-,u i pen# u p e$eni ea a$a iilo &i acciden#elo =-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic.2/ o e? 24/ o e?
41

predare Teorie Practic2 9 9 4 > > >

II

:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @

2 o e;candida#?

(rt0 :9

7.8 T ece ea maca a*iului, 1n cad ul acelea&i * upe pen# u ca e a !o,# au#o i+a#, de

la mane$ a ea unui #ip de maca a la mane$ a ea al#ui #ip de maca a, ,e !ace 1n u ma unui p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- &i p ac#ic-, o *ani+a# de ope a#o ul RS:TI, de minim .( o e pe noul #ip de maca a &i a e0amin- ii ace,#uia de c-# e o comi,ie in#e n- din ca e !ace pa #e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 728 T ece ea maca a*iului de la o * up- de au#o i+a e la al#a ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop maca a*iul # e'uie ,- pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim 24 de o e &i de in,# ui e p ac#ic- de minim 4/ de o e o *ani+a# de de"in-#o ul;u#ili+a#o ul in,#ala"iei, ,- ,u,"in- &i ,- p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 738 P o* ama anali#ic- e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 748 In,# ui ile ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e #eo e#ic- &i p ac#ic- de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 7%8 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa e, din ca e ,- e+ul#e * upa de au#o i+a e ac#ual-A d8 ade$e in"a de p ac#ic-, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ac#i$i#-"ii de maca a*iuI? 7(8 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 758 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 798 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? 7)8 E,#e in#e +i,- e0#inde ea au#o i+a"iei de maca a*iu de la * upa E la * upele A, B, C &i D?

42

SECIUNEA a 7-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a sti3uitoritilor (rt0 :: 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u a de,e $i ,#i$ui#oa e 7cu

e0cep"ia celo cu ac"iona e manual-8 con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice R ., e,#e denumi#- 1n con#inua e H,#i$ui#o i,#I? 728 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca H,#i$ui#o i,#I pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 4%? (rt0 :; P o* ama cu ,ului de pe !ec"iona e;,peciali+a e de H,#i$ui#o i,#I e,#e u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a Cla,i!ica ea ,#i$ui#oa elo @ > #ipu i de ,#i$ui#oa e > an# ena ea ,#i$ui#oa elo @ ec4ipamen#ul de !o "- elec# ic- ,au 4id aulic9 4 predare Teorie Practic2

Nu52rul orelor de Te5a Componen#e de ,ecu i#a#e la ,#i$ui#oa e@ > limi#a#oa e de ,!E &i# de cu ,> limi#a#oa e de ,a cin> limi#a#oa e de $i#e+> pa ac-+-#oa e > ,upape de e*la e a $i#e+ei &i ,upape de 'loca e > ,upape de ,i*u an"> 1n# e up#o de ,ecu i#a#e > #ampoane, op i#o i > pie,e de ea+em, cu -"i#oa e de &in43

predare Teorie Practic2 9 9

> con#ac#e &i ,i*u an"e elec# ice Di,po+i#i$e de ! Ena e@ > #ipu i e0i,#en#e, de,c ie e, $e i!ica e Ca'lu i &i lan"u i@ > ma#e iale, con,# uc"ie, mod de !i0a e, u+u - pe mi,-, 1n# e"ine e Di,po+i#i$e de mane$ a e a ,a cinilo O'li*a"iile ,#i$ui#o i,#ului =ane$ a ea &i e0ploa#a ea ,#i$ui#oa elo @ > mane$ e pe mi,e &i in#e +i,e, cau+ele de an<amen#elo > o *ani+a ea e0ploa#- ii, ca #ea ,#i$ui#o ului, e*i,# ul de e$iden"- a ,up a$e*4e ii Cn# e"ine ea, e$i+ia, epa a"ia &i $e i!ica ea #e4nic-@ > 1n# e"ine ea, e$i+ia &i epa a ea ,#i$ui#o ului > $e i!ica ea #e4nic-, au#o i+a ea !unc"ion- ii, 1nce c- i ,#a#ice &i dinamice, $e i!ic- i pe iodice la ,caden"A$a ii &i acciden#e la ,#i$ui#oa e@ > cau+ele a$a iilo &i acciden#elo > m-,u i pen# u e$i#a ea &i p e$eni ea a$a iilo &i acciden#elo =-,u i de p im a<u#o 1n ca+ de a$a ie;acciden# Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ %( o e? 44 o e? 2 o e;candida#? 4 4 4 > > > 9 9 ./ .( ol, mod de !unc"iona e, e*la e &i 2 4

2 2 4

2 2 >

SECIUNEA a 8-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a li4tierilor (rt0 :< 7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR ca e mane$ ea+- &i;,au de,e $e&#e

a,cen,oa e p e$-+u#e cu 1n,o"i#o , indi!e en# de #ipul &i de,#ina"ia ace,#o a, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iilo #e4nice R 2 &i R (, e,#e denumi#- 1n con#inua e Nli!#ie I? P in a,cen,o p e$-+u# cu 1n,o"i#o ,e 1n"ele*e a,cen,o ul ca e a e ,peci!ica# ace,# luc u 1n documen#a"ia #e4nic- 1n,o"i#oa e? 728 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Hli!#ie I pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un p o* am de pe !ec"iona e;,peciali+a e, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 45?

44

738 T ece ea li!#ie ului de la a,cen,oa ele e*lemen#a#e de p e$ede ile p e,c ip"iei #e4nice R 2 la a,cen,oa ele e*lemen#a#e de p e$ede ile p e,c ip"iei #e4nice R ( &i in$e , ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop li!#ie ul # e'uie ,- pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim .( o e &i de in,# ui e p ac#ic- de minim 32 de o e, o *ani+a# de de"in-#o ul;u#ili+a#o ul a,cen,o ului, ,- ,u,"in- &i ,- p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 748 P o* ama anali#ic- de p e*-#i e e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 7%8 In,# ui ea ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e de c-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 7(8 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA '8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa eA d8 ade$e in"a de p ac#ic-, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de li!#ie I? 758 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 798 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 7)8 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? (rt0 := P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e de Hli!#ie I e,#e Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale@ > cu en# elec# icA ,u ,e de cu en# !olo,i#e > p o#ec"ia p in le*a e elec# ic- la p-mEn# > ,i*u an"e, con#ac#e, elec# oma*ne"i, elee, au#oma#e de p o#ec"ie
45

u m-#oa ea@ predare Teorie Practic2

>

Cla,i!ica ea a,cen,oa elo &i de,c ie ea #ipu ilo u+uale@ > cla,i!ica ea dup- de,#ina"ie, mod de de,e $i e, ac"iona e, ampla,a e, con,# uc"ie pu", $i#e+e > de,c ie ea an,am'lu ilo > de,c ie ea an,am'lu ilo p- "ii mecanice@ pu", ca'in-, ca'lu i, p- "ii elec# ice@ in,#ala"ie elec# ic-, .2 4 *li,ie e, u&i, came - # oliu, # oliu ,i,#emele de comand- &i ac"iona e, panou de comand- &i ilumina# Componen#ele de ,ecu i#a#e &i al#e componen#e nece,a e pen# u a,i*u a ea ,i*u an"ei 1n e0ploa#a e@ > di,po+i#i$e de p inde e pe *li,ie e 7pa ac-+-#oa e8 > limi#a#o ul de $i#e+> limi#a#oa e de ,!E &i# de cu ,> con#ac#e elec# ice de ,i*u an"> ' oa&#e cu 'loca<e elec# omecanice > ! Ene cu elec# oma*ne"i ,au ,e $omo#o > #ampoane Nu52rul orelor de Te5a =ane$ a ea &i e0ploa#a ea a,cen,oa elo @ > $e i!ica ea #e4nic- a a,cen,oa elo @ $e i!ica ea #e4nic- pe iodic- &i dup- epa a e &i 1nce c- i 1n ,a cin> au#o i+a ea !unc"ion- ii, ca #ea a,cen,o ului > e*i,# ul de ,up a$e*4e e &i in,# uc"iuni de e0ploa#a e > e*im de luc u > 1n# e"ine ea, e$i+ia #e4nic- &i epa a ea a,cen,oa elo > anali+a cau+elo ca e de#e min- de an<amen#e ! ec$en#e la a,cen,oa e &i m-,u i ca e ,e impun > modul de e0ecu#a e a comen+ilo A comen+i in#e +i,e Re,pon,a'ili#-"ile li!#ie ului A$a ii &i acciden#e la a,cen,oa e@ > cau+ele a$a iilo &i acciden#elo > m-,u i pen# u p e$eni ea a$a iilo &i acciden#elo Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I Pa #ea #eo e#ic-@ 4/ de o e?
46

predare Teorie Practic2

.2

4 2 4

> > >

Pa #ea p ac#ic-@ II

2/ de o e?

:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ 2 o e;candida#? SECIUNEA a 9-a Condiii pri3ind 4or5area pro4esional2 a 5ecanicilor troliti

(rt0 :$

7.8 Pe ,oana !i+ic- au#o i+a#- de c-# e ISCIR pen# u de,e $i ea in,#ala"iilo de

# an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale, con!o m p e$ede ilo p e,c ip"iei #e4nice R 5, e,#e denumi#- 1n con#inua e Nmecanic # oli,#I? 728 Se admi# la e0amenul de au#o i+a e ca Nmecanic # oli,#I pe ,oanele !i+ice ca e au u ma# un cu , de pe !ec"iona e;,peciali+a e de mecanic # oli,#, con!o m p o* amei anali#ice p e+en#a#e la a #? 4)? (rt0 :' P o* ama anali#ic- pen# u cu ,ul de pe !ec"iona e;,peciali+a e de Nmecanic # oli,#I Nu52rul orelor de Te5a De,c ie ea &i cla,i!ica ea in,#ala"iilo de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale &i a mecani,melo de an# ena e De,c ie ea mecani,melo u+uale inclu,i$ a in,#ala"iile 4id aulice pen# u an# ena e &i ! Ena e Ec4ipamen#ul elec# ic &i de au#oma#i+a e a in,#ala"iilo de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale Di,po+i#i$e de ,ecu i#a#e la in,#ala"iilo de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale Di,po+i#i$e de ! Ena e Ca'lu i@ ma#e iale, con,# uc"ie, modul de 1m'ina e, u+u a pe mi,-, me#ode de $e i!ica e &i 1n# e"ine e Di,po+i#i$e de !i0a e &i ,u,penda e =ane$ a ea &i e0ploa#a ea mecani,melo de an# ena e a in,#ala"iilo de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale@ > pune ea 1n !unc"iune > mane$ e pe mi,e &i in#e +i,e > o *ani+a ea e0ploa#- ii, e*i,# ul de ,up a$e*4e e a in,#ala"iei > cau+ele de an<amen#elo &i 1nl-#u a ea ace,#o a
47

e,#e u m-#oa ea@ predare Teorie Practic2 .% ./ % .% % 2 % 4 9 % 9 ( ( 9

.%

3/

Cn# e"ine ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- a in,#ala"iilo de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale@ > 1n# e"ine ea, e$i+ia, epa a ea > $e i!ica ea #e4nic-, au#o i+a ea !unc"ion- ii > 1nce c- i ,#a#ice &i dinamice > $e i!ic- i #e4nice pe iodice E0e ci"ii de ,emnali+a e a comen+ii 2 9 ./ ./

Nu52rul orelor de Te5a O'li*a"iile &i e,pon,a'ili#-"ile mecanicului # oli,# A$a ii &i acciden#e la in,#ala"iile de # an,po # pe ca'lu pen# u pe ,oane &i;,au ma#e iale@ > cau+ele a$a iilo &i acciden#elo > m-,u i pen# u p e$eni ea a$a iilo &i acciden#elo Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#ic-@ Pa #ea p ac#ic-@ :e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ )% o e? ./% o e? 2 o e;candida#? predare Teorie Practic2 % 4

>

(rt0 ;&

7.8 T ece ea mecanicului># oli,# de la de,e $i ea unui #ip de in,#ala"ie pen# u ca e

e,#e au#o i+a# la de,e $i ea al#ui #ip de in,#ala"ie ,e !ace p in e0#inde ea au#o i+a"iei? Cn ace,# ,cop mecanicul # oli,# # e'uie ,- pa #icipe la un p o* am ,peci!ic de in,# ui e #eo e#ic- de minim .( o e &i de in,# ui e p ac#ic- de minim 32 de o e o *ani+a# de de"in-#o ul;u#ili+a#o ul in,#ala"iei;ec4ipamen#ului, ,- ,u,"in- &i ,- p omo$e+e e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei? 728 P o* ama anali#ic- e,#e 1n#ocmi#- de de"in-#o ;u#ili+a#o ? 738 In,# ui ile ,e !inali+ea+- cu eli'e a ea de ade$e in"e de in,# ui e #eo e#ic- &i p ac#icc-# e ope a#o ul RS:TI al de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? 748 Pen# u a pa #icipa la e0amenul 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei, ,olici#an#ul depune la ISCIR u m-#oa ele@ a8 ce e ea de e0#inde e a au#o i+a"ieiA
48

'8 copia ac#ului de iden#i#a#eA c8 au#o i+a"ia 1n $i*oa e, din ca e ,- e+ul#e #ipul de in,#ala"ie de,e $i#A d8 ade$e in"a de p ac#ic- pe noul #ip de in,#ala"ie, con!o m modelului din ane0a 2A e8 ade$e in"a de in,# ui e #eo e#ic-, con!o m modelului din ane0a 5A !8 !i&a de ap#i#udini de medica muncii cu men"iunea NAp# pen# u p e,#a ea ac#i$i#-"ii de mecanic # oli,#I? 7%8 E0amina ea 1n $ede ea e0#inde ii au#o i+a"iei ,e e!ec#uea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR &i con,#- 1n# >o p o'- #eo e#ic- &i una p ac#ic-? 7(8 Re+ul#a#ele e0amenului ,e con,emnea+- de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n# >un p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 3? 758 E0#inde ea au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e in,pec#o ul de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR 1n u' ica Oe0#inde ea au#o i+a"ieiO din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? CAPITOLUL I: PRELUN1IRE( +(L(CILIT#!II (UTORI)(!IILOR ELICER(TE PERSON(LULUI *E *ESER+IRE SECIUNEA 1 Pre3ederi /enerale (rt0 ;8 Pe ,onalul de de,e $i e au#o i+a# p e$-+u# la a #? 2, #a'elul ., # e'uie in,# ui#

pe iodic &i e0amina# 1n $ede ea p elun*i ii $ala'ili#-"ii au#o i+a"iei? SECIUNEA a 2-a Instruirea i e6a5inarea anual2 7n perioada de 3alabilitate a talonului (rt0 ;% 7.8 Cn pe ioada de $ala'ili#a#e a #alonului, pe ,onalul de de,e $i e # e'uie in,# ui# &i

e0amina# anual, pen# u $e i!ica ea cuno&#in"elo p o!e,ionale? 728 In,# ui ile ,e de,!-&oa - ,u' 1nd uma ea ope a#o ului RS:TI ca e a e o'li*a"ia de a 1n#ocmi p oce,ul>$e 'al de in,# ui e? (rt0 ;9 7.8 E0amina ea ,e e!ec#uea+de c-# e o comi,ie in#e na

de"in-#o ului;u#ili+a#o ului din ca e !ace pa #e 1n mod o'li*a#o iu &i ope a#o ul RS:TI?
49

728 E0amina ea con,#- din# >o p o'- #eo e#ic- &i o p o'- p ac#ic-? Pen# u a !i decla a#Oadmi,O pe ,oana e0amina#- # e'uie ,- p omo$e+e a#E# p o'a #eo e#ic- cE# &i p o'a p ac#ic-? 738 Re+ul#a#ele e0amin- ii ,e con,emnea+- de c-# e ope a#o ul RS:TI 1n# >un p oce,> $e 'al, con!o m modelului din ane0a (? (rt0 ;: Con!i ma ea $ala'ili#-"ii au#o i+a"iei ,e !ace p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei

p op ii de c-# e ope a#o ul RS:TI, 1n u' ica O$i+- anual-O din #alonul ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia? SECIUNEA a 3-a Or/anizarea sta/iului de instruire la e6pirarea perioadei de 3alabilitate a talonului (rt0 ;; La e0pi a ea pe ioadei de $ala'ili#a#e a #alonului;au#o i+a"iei eli'e a#e pEn- la

in# a ea 1n $i*oa e a p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice, pen# u o'"ine ea unui nou #alon 1n $ede ea p elun*i ii $ala'ili#-"ii au#o i+a"iei, pe ,onalul de de,e $i e # e'uie ,- u me+e un ,#a*iu de in,# ui e? (rt0 ;< 7.8 S#a*iul de in,# ui e ,e o *ani+ea+- de pe ,oane <u idice a$i+a#e?

728 A$i+a ea pe ,oanelo <u idice ,e !ace de c-# e ISCIR? Cn ace,# ,cop pe ,oana <u idicdepune la ISCIR, u m-#oa ele@ a8 ad e,a de ,olici#a e a a$i+- iiA '8 do$ada c- a e ca o'iec# de ac#i$i#a#e de,!-&u a ea ac#i$i#-"ilo p o!e,ional-, con!o m ac#elo con,#i#u#i$eA c8 p o* ama anali#ic-A d8 ,upo #ul de cu , ,peci!ic pen# u !ieca e ca#e*o ie de pe ,onal de de,e $i e p e$-+u#la a #? 2, #a'elul .? 738 ISCIR anali+ea+- documen#ele p e$-+u#e la alin? 728 &i 1n ca+ul 1n ca e ace,#ea co e,pund p e$ede ilo p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice, eli'e ea+- ad e,a de a$i+a e con!o m modelului din ane0a .? 748 A$i+a ea e,#e $ala'il- pe o pe ioad- de 4 ani? 7%8 Pe ,oana <u idic- a$i+a#- poa#e ,- o *ani+e+e ,#a*ii de in,# ui e cu condi"ia e,pec#- ii u m-#oa elo condi"ii@ a8 ,- de ule+e ,#a*iile de in,# ui e cu !o ma#o i a#e,#a"i ISCIRA '8 ,- a,i*u e condi"iile nece,a e pen# u 'una de,!-&u a e a ,#a*iului de in,# ui e? de !o ma e

50

(rt0 ;= (rt0 ;$

Li,#a pe ,oanelo <u idice p e$-+u#e la a #? %( ,e pu'lic- pe ,i#e>ul ISCIR? P o* ama anali#ic- a ,#a*iului de in,# ui e e,#e u m-#oa ea@ Partea teoretic2 Nu52rul orelor de predare 2 2 Nu52rul orelor de predare de ,i*u an"a 2 2

Le*i,la"ie &i e*lemen#- i #e4nice Noi #ipu i de in,#ala"ii;ec4ipamen#e

Partea teoretic2 De,e $i ea e!icien#&i 1n condi"ii

in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo A$a ii &i acciden#e (rt0 ;'

Pen# u pa #icipa ea la ,#a*iul de in,# ui e, ,olici#an#ul depune la o *ani+a#o

u m-#oa ele documen#e@ a8 ce e ea de pa #icipa e la ,#a*iul de in,# ui eA '8 copia au#o i+a"iei &i a #alonului pen# u $i+e anuale ca e u mea+- a !i 1nlocui#? (rt0 <& 7.8 Pen# u o *ani+a ea unui ,#a*iu de in,# ui e pe ,oana <u idic- a$i+a#- depune la

ISCIR, cu cel pu"in .% +ile 1nain#e de 1ncepe ea ,#a*iului, u m-#oa ele@ a8 ad e,a de anun"a e a o *ani+- ii unui ,#a*iu de in,# ui e, 1n ca e # e'uie ,- ,e p eci+e+e denumi ea &i #ipul p o* amului, num- ul cu ,an"ilo , pe ioada de o *ani+a e &i locul de de,!-&u a e a p o* amuluiA '8 copia ad e,ei de a$i+a e a pe ,oanei <u idiceA c8 p o* ama anali#ic-, de+$ol#a#- pe #eme, +ile, o e &i !o ma#o iA d8 #a'elul cu numele &i p enumele !o ma#o ilo A e8 #a'elul cu numele &i p enumele cu ,an"ilo p ecum &i codul nume ic pe ,onalA !8 ce e ea de eli'e a e a #aloanelo pen# u $i+e anuale co e,pun+-#o num- ului de pa #icipan"i? 728 ISCIR anali+ea+- documen#a"ia depu,- &i comunic-, 1n ,c i,, o *ani+a#o ului deci+ia cu p i$i e la o *ani+a ea p o* amului de in,# ui e? 738 ISCIR eli'e ea+- #aloanele ,olici#a#e pe 'a+a unui p oce,>$e 'al de p eda e>p imi e? (rt0 <8 Dup- # an,mi#e ea li,#ei cu ,an"ilo nu ,e admi#e modi!ica ea ace,#eia?
51

(rt0 <%

7.8 La ,!E &i#ul ,#a*iului de in,# ui e, o *ani+a#o ul eli'e ea+- pa #icipan"ilo

u m-#oa ele@ a8 documen#ul ca e ,- a#e,#e pa #icipa ea la ,#a*iul de in,# ui eA '8 #alonul pen# u $i+e anuale, pe 'a+a unui p oce,>$e 'al, con!o m modelului din ane0a 9? 728 Cn ,i#ua"ia 1n ca e la ,#a*iul de in,# ui e nu pa #icip- #oa#e pe ,oanele p e$-+u#e 1n #a'elul de la a #? (/ alin? 7.8 li#? e8, #aloanele -ma,e # e'uie e#u na#e la ISCIR 1mp eun- cu copia p oce,ului>$e 'al men"iona# la a #? (2 alin? 7.8 li#? '8? 738 Copia p oce,ului>$e 'al 1n#ocmi# ,e # an,mi#e la ISCIR 1n ma0im % +ile dup- !inali+a ea ,#a*iului? 748 :ala'ili#a#ea #alonului eli'e a# e,#e con!o m a #? .5 alin? 738? 7%8 Taloanele ne e#u na#e de$in nule de d ep#? (rt0 <9 Pe ,oana <u idic- a$i+a#- ca e nu anun"- o *ani+a ea unui ,#a*iu de in,# ui e 1n

#e menul p e$-+u# la a #? (/ alin? 7.8 nu poa#e eli'e a pa #icipan"ilo documen#ul ca e ,a#e,#e pa #icipa ea la ,#a*iul de in,# ui e &i nici #alonul pen# u $i+e anuale? (rt0 <: ISCIR poa#e e!ec#ua $e i!ic- i p i$ind modul de de,!-&u a e a ,#a*iului de in,# ui e? CAPITOLUL : INSTRUIRE( -I E.(MIN(RE( EN +E*ERE( (CCEPT#RII PERSON(LULUI (U.ILI(R *E *ESER+IRE SECIUNEA 1 Pre3ederi /enerale (rt0 <; 7.8 Pe ,onalul p e$-+u# la a #? 2, #a'elul 2, e,#e accep#a# de c-# e de"in-#o ;u#ili+a#o

numai dup- o'"ine ea ade$e in"ei eli'e a#e con!o m modelului din ane0a )? 728 Ade$e in"a ,e o'"ine 1n u ma in,# ui ii anuale o *ani+a#e con!o m p e$ede ilo a #? ((? SECIUNEA a 2-a Or/anizarea instruirilor, e6a5inarea i eliberarea ade3erinei

52

(rt0 << maca ale

7.8 Pe ,onalul au0ilia de de,e $i e a in,#ala"iilo de idica# 7le*-#o i de ,a cin- la &i mane$ an"i8 e,#e in,# ui# anual de c-# e ope a#o ul RS:TI al

de"in-#o ului;u#ili+a#o ului in,#ala"iei;ec4ipamen#ului? 728 In,# ui ile anuale ,e de,!-&oa - pe 'a+a p o* amelo anali#ice p e+en#a#e la a #? 52, e,pec#i$ a #? 54, 1n !unc"ie de #ipul in,#ala"iei de,e $i#e? (rt0 <= 7.8 In,# ui ea anual- ,e !inali+ea+- cu ,u,"ine ea unui e0amen pen# u $e i!ica ea

cuno&#in"elo p o!e,ionale &i a dep inde ilo p ac#ice? 728 Pen# u a pu#ea pa #icipa la e0amina ea 1n u ma in,# ui ii anuale, candida"ii # e'uie ,p e+in#e !i&a de ap#i#udini de medicina muncii cu men"iunea HAp# pen# u p e,#a ea ocupa"iei de ????????????I? 738 Re+ul#a#ele e0amin- ii ,un# con,emna#e 1n# >un p oce,>$e 'al de e0amina e pe iodic1n#ocmi# de c-# e ope a#o ul RS:TI, con!o m modelului din ane0a (? (rt0 <$ 7.8 Pe 'a+a da#elo din p oce,ul>$e 'al de e0amina e pe iodic-, pa #icipan"ilo

decla a"i Hadmi&iI le ,un# eli'e a#e ade$e in"e, con!o m modelului din ane0a )? 728 Ade$e in"a e,#e $ala'il- #imp de . 7un8 an, numai pen# u de,e $i ea in,#ala"iilo pen# u ca e pe ,onalul a !o,# in,# ui#? 738 E$iden"a ade$e in"elo eli'e a#e e,#e "inu#- de ope a#o ul RS:TI? (rt0 <' 7.8 Pe ,onalul ca e nu ,e p e+in#- la e0amin- ile anuale ,au ca e o'"ine e+ul#a#e

neco e,pun+-#oa e, nu poa#e de,e $i in,#ala"ia? 728 Pe ,onalul ca e a 1n# e up# p ac#ica ea e!ec#i$- a ac#i$i#-"ii mai mul# de .2 luni, poa#e elua ac#i$i#a#ea numai cu condi"ia e,pec#- ii p e$ede ilo de la a #? ((>(9? (rt0 =& Pe ,onalul de de,e $i e in,# ui# con!o m p e$ede ilo p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice,

e,#e o'li*a# ,- poa #e ade$e in"a pe manen# la locul de munc-? SECIUNEA a 3-a Instruirea le/2torilor de sarcin2 la 5acarale (rt0 =8 Le*a ea &i !i0a ea ,a cinilo la maca ale ,e !ace numai de c-# e pe ,onal de

de,e $i e in,# ui# 1n ace,# ,cop, denumi# 1n con#inua e Nle*-#o de ,a cin-I?

53

(rt0 =%

P o* ama anali#ic- de in,# ui e anual- a le*-#o ilo de ,a cin- e,#e u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2 2 Nu52rul orelor de Te5a predare Teorie Practic2 2 2 . 2 . 2

Elemen#e de p inde e &i le*a e a ,a cinii, #ipu i con,# uc#i$e

Ca'lu i, lan"u i, 'en+i De!ini"iiA #ipu i con,# uc#i$eA $e i!ica ea 1n u#ili+a e;e0ploa#a e a ca'lu ilo , lan"u ilo , 'en+ilo O'li*a"iile le*-#o ului de ,a cin=-,u i de p e$eni e a acciden#elo la p inde ea &i le*a ea ,a cinilo Codul de ,emnali+a e Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic./ o e? ( o e?

2 2 >

:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo @ . o -;candida#? SECIUNEA a 4-a Instruirea 5ane3ranilor

(rt0 =9

7.8 =ane$ a ea in,#ala"iilo de idica# cu ac"iona e manual- indi!e en# de ,a cin-, a idic-#oa e &i ele$a#oa elo pen# u $e4icule ,e !ace de

mecani,melo de idica#, pla#!o melo

c-# e pe ,onal de de,e $i e in,# ui# 1n ace,# ,cop, denumi# 1n con#inua e Nmane$ an#I? 728 Pe ,onalul de de,e $i e ca e mane$ ea+- in,#ala"ii de idica#, la ca e con,# uc#i$ e0i,#po,i'ili#a#ea mon#- ii mai mul#o #ipu i de elemen#e pu #-#oa e de ,a cin- ca de e0emplu cE li*, !u ci, pla#!o m-, &i ca e po# luc a 1n e*im pe manen#;nepe manen# de@ a8 maca ale ,au ,#i$ui#oa e, # e'uie au#o i+a# ca maca a*iu e,pec#i$ ,#i$ui#o i,# 1n condi"iile p e+en#ei p e,c ip"ii #e4niceA '8 pla#!o me idic-#oa e depla,a'ile, # e'uie in,# ui# 1n condi"iile p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice? 738 Pe ,onalul de de,e $i e ca e mane$ ea+- pla#!o me idic-#oa e pen# u pe ,oane cu di+a'ili#-"i nu nece,i#- in,# ui e &i au#o i+a e?

54

(rt0 =:

P o* ama anali#ic- de in,# ui e anual- a mane$ an"ilo men"iona"i la a #? 2,

#a'elul 2, e,#e u m-#oa ea@ Nu52rul orelor de Te5a No"iuni *ene ale e!e i#oa e la #ipul in,#ala"iei Cla,i!ica ea in,#ala"iilo de idica# Componen#e de ,ecu i#a#e Re,pon,a'ili#-"ile mane$ an"ilo =ane$ a ea &i e0ploa#a ea in,#ala"iei de idica# Cn# e"ine ea, e$i+ia, epa a ea &i $e i!ica ea #e4nic- a in,#ala"iei de idica# A$a ii &i acciden#e Le*i,la"ie, e*lemen#- i, no ma#i$e, in,# uc"iuni RecapitulaieB I II Pa #ea #eo e#icPa #ea p ac#ic:e i!ica ea 1n,u&i ii cuno&#in"elo ./ o e? ( o e? . o -;candida#? CAPITOLUL :I T(RI>E (rt0 =; Pen# u ac#i$i#-"ile e!ec#ua#e 1n con!o mi#a#e cu p e$ede ile p e+en#ei p e,c ip"ii predare Teorie Practic2 . > . . . . . . 2 2 . 2 . . > >

#e4nice, ,e aplic- #a i!ele ,#a'ili#e de li,#a de #a i!e ISCIR ca e e*lemen#ea+- ace,# luc u? CAPITOLUL :II *ISPO)I!II >IN(LE (rt0 =< 7.8 Au#o i+a"iile eli'e a#e de ISCIR po# !i ,u,penda#e ,au e# a,e, 1n condi"iile le*ii, a c- ui au#o i+a"ie a !o,#

1mp eun- cu #alonul pen# u $i+e anuale? 728 Pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo ,u,penda#- poa#e in# a 1n po,e,ia ace,#eia, dup- e0pi a ea #e menului de ,u,penda e, la ce e e, 1n u ma ,u,"ine ii &i p omo$- ii e0amenului de au#o i+a e, 1n condi"iile p e$-+u#e de p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-? 738 Pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo a c- ui au#o i+a"ie a !o,# e# a,-, ,e poa#e p e+en#a la eau#o i+a e dup- !inali+a ea unui ,#a*iu de in,# ui e pe iodic-, u ma# de
55

,u,"ine ea &i p omo$a ea e0amenului de au#o i+a e, 1n condi"iile p e$-+u#e de p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-? (rt0 == Documen#ele ca e ,e depun la ISCIR # e'uie edac#a#e;# adu,e 1n lim'a omEn- de

c-# e un # aduc-#o au#o i+a#? (rt0 =$ 7.8 Pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo ca e de"ine au#o i+a"ii cu o

$ec4ime mai ma e de 4 ani, a e o'li*a"ia o'"ine ii #alonului pen# u $i+e anuale ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia 1n condi"iile p e$-+u#e la capi#olul I:, ,ec"iunea a 3>a, 1n ma0im 3 ani de la ap o'a ea p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice? 728 Pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo ca e de"ine au#o i+a"ii cu o $ec4ime de cel mul# 4 ani, a e o'li*a"ia o'"ine ii #alonului pen# u $i+e anuale ca e 1n,o"e&#e au#o i+a"ia 1n condi"iile p e$-+u#e la capi#olul I:, ,ec"iunea a 3>a, 1n ma0im 4 ani de la ap o'a ea p e+en#ei p e,c ip"ii #e4nice? 738 Pen# u pe ,onalul de de,e $i e a in,#ala"iilo ;ec4ipamen#elo p e$-+u# la alin? 7.8 &i 728 p elun*i ea $ala'ili#-"ii au#o i+a"iei 1n in#e $alele de #imp p eci+a#e ,e e!ec#uea+- p in ,emna ea &i aplica ea &#ampilei p op ii de c-# e ope a#o ul RS:TI, 1n u' ica O$i+e anualeO din au#o i+a"ia de"inu#-?

(rt0 =' Te menele de ,olu"iona e a ce e ilo depu,e la ISCIR ,un# cele ,#a'ili#e con!o m p e$ede ilo le*ale 1n $i*oa e? (rt0 $& Ane0ele .>) !ac pa #e in#e* an#- din p e+en#a p e,c ip"ie #e4nic-?

56

(NE.( 8 (dres2 a3izare 4urnizor de 4or5are pro4esional2,persoan2 Furidic2 An#e#ul ISCIR C-# e, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? Ad e,- ??????????????????????????????????????????????????????????????????? CUI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Tel?;Ba0QQQ?????????????????????????????????????????????????????? Cn a#en"ia ??????????????????????????????????????????????????????????? A$End 1n $ede e ce e ea dumnea$oa,# - n Q?????????????????;QQQQ??Q?? 1n e*i,# a#- la ISCIR cu n ???????????????????;???????????????? p i$ind ,olici#a ea de a$i+a e a p o* amei &i ,upo #ului de cu , pen# u p o* amul ?????????????????????????????????????????? pen# u ocupa"ia;cali!ica ea ?????????????????????????????????????? cod COR;cod Nomencla#o Cali!ic- i ?????????????????????? $- comunic-m a$i+ul no,# u !a$o a'il;? P o* ama de p e*-#i e &i ,upo #ul de cu , e,pec#-;nu e,pec#- p e$ede ile p e,c ip"iei #e4nice ??????????????????? &i ale le*i,la"iei 1n $i*oa e p i$ind !o ma ea p o!e,ional- a adul"ilo ? P e+en#ul a$i+ e,#e $ala'il 4 ani, con!o m le*i,la"iei 1n $i*oa e? N ? 1n e*i,# a e ????????QQ;QQQ?

INSPECTOR DE STAT EB, 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8

57

(NE.( % Model de ade3erin2 de practic2 ANTET (*E+ERIN!# *E PR(CTIC# N QQQQQdinQQQQQQQ P in p e+en#a ,e ade$e e&#e c- domnul7doamna8 QQQQQQQ??QQQQQQQQQQQ, a$End codul nume ic pe ,onalQQQQQQQQQQQQ???????????QQ, an*a<a#7-8 la Q?? QQQQQ28QQQQQQ????????????????????????????????QQQQQ, ,up a$e*4e ea domnului7doamnei8 a e!ec#ua# p ac#ica la ????????????????????????????????????????????Q?38 Q??QQQQQQQ??Q, #ipQQQQQQQQQ?48 QQ, ,u' ??QQQQQQQQQ?QQ??%8 QQQQQQQQQde la ??????????QQQQQQ??pEn- la QQQQQ??QQQ?? #o#ali+End QQQQQQo e? Cn ace,# #imp, domnul7doamna8 QQQQQQQQQQQQQQ? &i>a 1n,u&i# dep inde ile p ac#ice &i ,e poa#e p e+en#a la e0amenul de au#o i+a e;e0#inde e a au#o i+a"iei de??????????????????????????????????? :ala'il- .2 luni de la da#a emi#e ii?

DIRECTOR 7=ANA6ER8,

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRA:E6DEREA I :ERIBICAREA TEDNICJ A INSTALAIILOR,

SUPRA:E6DETOR DE PRACTICJ,

7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8

7Numele &i p enumele,8 ,emn-#u a &i &#ampila8

7Numele &i p enumele &i ,emn-#u a8

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
.8 28 38 48 %8

Denumi ea de"in-#o ului;u#ili+a#o ului? Denumi ea de"in-#o ului;u#ili+a#o ului &i locali#a#ea de e&edin"-? Cla,a &i * upa de 1ncad a e a in,#ala"iei;ec4ipamen#ului, dac- e,#e ca+ul? Tipul &i pa ame# ii p incipali ai in,#ala"iei;ec4ipamen#ului? Numele &i p enumele ,up a$e*4e#o ului de p ac#ic-?

58

(NE.( 9 Model de proces 3erbal de e6a5inare 7n 3ederea autoriz2rii ISCIR GGGGGGGGGGGGGG0 Ad e,aQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQ Tele!onQQQQQQQQQQQ Ba0QQQQQQQQQQQQ

Proces 3erbal n ? QQQQdin QQQQQ? cu e+ul#a#ele o'"inu#e la e0amenul de au#o i+a e ca ????????????????????????????????????????????????????????? a u m-#o ilo candida"i

Rezultatul Nr0 crt0 Nu5ele i prenu5ele e6a5in2rii CNP ( @(d5isA R @RespinsA Teorie Practic2 Tip instalaie Clas2 1rup2 Talon pentru 3ize anuale seria,nr0 Obs0

Pen# u ac#i$i#a#ea de e0amina e 1n $ede ea au#o i+- ii ,e pl-#e&#e ,uma de QQ?QQQQ lei con!o m HLi,#ei de #a i!eI QQ?????????? ane0a Q??? pc#QQ??, de c-# e QQQQQQQQ din locali#a#ea QQQQQQQ ,# ? QQQQQQQQ n ? QQ <ude";,ec#o QQQ 1n con# QQQQQQQQQQQ de,c4i, la Banca;T e+o e ia QQQQQQQQ !iliala QQQQQQQQQQ ISCIR 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8 ????????????????????????????????????????????????????????????????? %) al 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8 QQQQQQQQQQQQQQQ

(NE.( : Model de autorizaie 7!a"-8

@3ersoA
Posesorul autorizaiei are obli/aia s2 cunoasc2 i s2 aplice 7ntoc5ai pre3ederile prescripiilor te?nice i ale instruciunilor speci4ice re4eritoare la deser3irea instalaiilor,ec?ipa5entelor0 (utorizaia este personal2, se p2streaz2 7n ti5pul ser3iciului asupra posesorului 7n bun2 stare i se prezint2 la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR i a persoanelor 75puternicite ale dein2torului,utilizatorului instalaiei,ec?ipa5entului0 Posesorul autorizaiei nu poate deser3i decHt instalaii,ec?ipa5ente de tipul celor 7nscrise 7n autorizaie0 Este interzis2 deser3irea instalaiilor,ec?ipa5entelor dac2 acestea nu sunt autorizate s2 4uncioneze, e6ceptHnd cazurile 7n care se e6ecut2 3eri4ic2ri i 7ncerc2ri 7n 3ederea punerii 7n 4unciune0 Operatorul RS+TI poate propune retra/erea autorizaiei de c2tre e5itentul acesteia atunci cHnd posesorul a s23Hrit abateri /ra3e care pericliteaz2 si/urana 7n 4uncionare a instalaiei,ec?ipa5entului i securitatea persoanelor0 (utorizaia poate 4i suspendat2 sau retras2 de c2tre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, 7n condiiile Le/ii nr0 <:,%&&$, cu 5odi4ic2rile i co5plet2rile ulterioare, pri3ind si/urana 7n 4uncionare a instalaiilor,ec?ipa5entelor0

(/

(NE.( ; Model de talon pentru 3ize anuale @4a2A

8A E.TIN*ERE( (UTORI)(!IEI %A 9A :A

@3ersoA Talon pentru 3ize anuale seria0000000000000000000 (ne62 la autorizaia nr0B 000000000000000000000000000000 (NUL %&00000 %&00000 %&00000 %&00000

+I)( (NU(L#

;A

IIIIIIIIIIIIIII .8 Dolo* am-? 28 Se 1n,c ie cla,a &i * upa, dup- ca+, a in,#ala"iei;ec4ipamen#ului pen# u ca e ,e !ace e0#inde ea au#o i+a"iei? 38 Se 1n,c ie num- ul &i da#a p oce,ului>$e 'al de e0amina e? 48 Semn-#u a &i &#ampila in,pec#o ului de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR? %8 Semn-#u a &i &#ampila ope a#o ului RS:TI;in,pec#o ului de ,peciali#a#e din cad ul ISCIR?

(.

(NE.( < Model de proces 3erbal de e6a5inare periodic2 a personalului de deser3ire a instalaiilor de ridicat ANTET DEINJTOR;UTILIZATOR QQQQQQQQQQQQQ????????? PROCES +ERC(L nrGGGGGG0din GGGGG00 cu e+ul#a#ele o'"inu#e la e0amina ea pe iodic- ca?????????????????????????????? a u m-#o ilo candida"i Rezultatul Nr0 crt0 Nu5ele i prenu5ele CNP Nu52rul autorizaiei, ade3erinei,carnetului Tip instalaie Clas2 1rup2 Obs0 e6a5in2rii (d5is @(A Respins @RA

DIRECTOR 7=ANA6ER8,

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRA:E6DEREA I :ERIBICAREA TEDNICJ A INSTALAIILOR,

=E=BRII CO=ISIEI,

7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8

7Numele &i p enumele,8 ,emn-#u a &i &#ampila8

7Numele &i p enumele ,emn-#u a8

(2

(NE.( = Model de ade3erin2 de instruire teoretic2 ANTET

(*E+ERIN!# N QQ??dinQQQQQ?? P in p e+en#a ,e ade$e e&#e c- domnul7doamna8QQQQQQQQQ???QQQQQ???????????????? n-,cu#;n-,cu#- la da#a de QQQQQQQQQ 1n locali#a#ea QQQQQQQQQQQ??? ,ec#o ;<ude" ?QQQQQQQBI;CI?QQQQQQ?CNPQQQQ????????????????a$End ca ,#udii de 'a+-?????????????????????????????????QQQQQQQQQ?QQQQQQQ??QQQQa u ma# ,#a*iu de in,# ui e pe iodic-;in,# ui ea in#e n- pen# u ocupa"iaQQQQQQQQQQ?, adic- un numde QQQ o e p e*-#i e #eo e#ic-? S#a*iul de in,# ui e pe iodic-;in,# ui ea in#e na !o,# o *ani+a#7-8 1n pe ioadaQQQQQQQQQ?? P e+en#a ade$e in"- ,>a eli'e a# pen# u ,u,"ine ea e0amenului de au#o i+a e;e0#inde e a au#o i+a"iei de???????????????????????????????????

DIRECTOR 7=ANA6ER8,

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRA:E6DEREA I :ERIBICAREA TEDNICJ A INSTALAIILOR,

7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8

7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8

(3

(NE.( $ Model de proces 3erbal de eliberare a taloanelor pentru 3ize anuale ANTET OR6ANIZATOR STA6IU DE INSTRUIRE PROCES +ERC(L nrGGGGGG0din GGGGG00 de eli'e a e a #aloanelo pen# u $i+e anuale pen# u ocupa"ia de??????????????????????????????????????@

Nr0 crt0

Nu5ele i prenu5ele

CNP

Nu52rul autorizaiei

Tip instalaie

Talon nr0 Clas2 1rup2 @serie, ?olo/ra52A

Se5n2tura de pri5ire

OR6ANIZATOR STA6IU DE INSTRUIRE 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8 GGGGGGGGGGGGG00000000000000000000000

(4

(NE.( ' Model de ade3erin2 An#e# pe ,oan- <u idicQQQQQQQQQQQ (*E+ERIN!# NrQ??Q??????????????????????????????? P in p e+en#a ,e ade$e e&#e c- domnul7doamna8QQQQQQQQQ???QQQQQ???????????????? n-,cu#;n-,cu#- la da#a de QQQQQQQQQ 1n locali#a#ea QQQQQQQQQQQ??? ,ec#o ;<ude" ?QQQQQQQBI;CI?QQQQQQ?CNPQQQQQQQQQ a !o,# in,# ui# ca QQQQQQQ.8QQQQ,- de,e $ea,c- in,#ala"ia;ec4ipamen#ul QQQQQQQQQQ?Q

DIRECTOR 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8 QQQQQQQQQQQQQ Eli'e a#- la da#a deQQQQQQQQ?? :ala'il- . 7un8 an de la da#a emi#e ii?

OPERATOR RS:TI 7Numele &i p enumele, ,emn-#u a &i &#ampila8 QQQQQQQQQQQQQQQQ

RRRRRRRRRRRRRR
.8

Se 1n,c ie le*-#o de ,a cin-;mane$ an#?

(%