Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURETI

Facultatea de Transporturi
Catedra Autoe!icule Rutiere
"aster S#O#A#"#
PROIECT DE CURS
LA
SISTEME DE PROPULSIE PENTRU
AUTOVEHICULE
Studeni: Bivolaru Teodor
Marian
Popescu Cristian
Grupa 8502
2010
1. TEMA PROIECTULUI
S se realizeze folosind programul MATHLAB/SIMULINK modelul unui
autoturism de ora e!ipat u "#T ade$at studiului onsumului de om%usti%il&
2. ALEGEREA UNEI SOLUII TEHNICE EXISTENTE
'entru studiul performan(elor de onsum a fost ales autoturismul Mini "ooper)
model *++,) dotat u o transmisie "#T&
-ate Te!nie.
Tip de aroserie Hat!%a/) 0 ui
Numr total de louri 1
Amplasare grup motor2transmisie Trans$ersal) u motorul dispus 3n onsola
fa(
Parametrii dimensionai !rin"i!ai
e#teriori$
Lungime total 4mm5 060,
L(ime total) 7fr a8 inlude
oglinzile retro$izoare 4mm5
96::
;nl(ime total 4mm5 91+:
Ampatament 4mm5 *16<
=artament fa(/spate 4mm5 91,:/9166
"onsola fa(/spate 4mm5
>arda la sol 4mm5
Aria se(iunii trans$ersale ma?ime
4m
*
5
A 9)@6
"oefiientul de rezisten( a aerului
pe dire(ie longitudinal
? +)0,
Parametrii masi"i !rin"i!ai
Mas proprie 4/g5 996+
Mas util 4/g5 0<+
Mas total 4/g5 m 9,0+
Sarin ma?im 4/g5.
- pe puntea fa(
- pe puntea spate
:<+
<0+
Motor%
Tip motor) numr de ilindri)
dispunere
"u aprindere prin sAnteie) aspirat) 1 ilindrii)
dispui 3n linie
Supape/a?e u ame 1/*
AlezaB/urs 4mm5 <</:,):
"ilindree 4m&5 9,@:
Caport de omprimare 9+)6.9
'utere ma?im 4/D/"'5 99,/:,
Tura(ia de putere ma?im 4rot/min&5 6+++
"uplu ma?im 4Nm5 999
Tura(ia de uplu ma?im 4rot/min&5 1,++
Tura(ia minim 4rot/min&5 9+++
Tura(ia ma?im 4rot/min&5 6,++
'utere litri 4/D/litru5 ,0
Transmisie
-ispunere Ea(
"utia de $iteze "#T) model #T92E
Capoarte de transmitere.
2 ma?& / min&.
2 mers 3napoi
*)196.9 / +)110.9
0):*
Caportul de transmitere 3n
transmisia final i+ ,)<6.9
&ire"'ia
Tipul 'inion2remalier) asistat eletro!idrauli
-iametrul minim de $iraB 4m5 9+)66
S%s!ensia
- Ea( Independent) tip Ma'!erson) u %ar
sta%ilizatoare
- Spate Independent) multi%ra() u %ar sta%ilizatoare
Sistem% de (r)nare
Tip Hidrauli) asistat) u disuri fa( i spate
-iametrul disurilor de frAnare
fa(/spate 4mm5 *<6/*,@
Sistem% de r%are
Fante -in duraliaB) u dimensiunea ,),F?9,
An$elope 9<,/6, C9, :1AS
Per(orman'e dinami"e *i de
"ons%m de"arate de "onstr%"tor
Timp de demaraB +29++ /m/! @)<
#itez ma?im 4/m/!5 9:,
"onsum de om%usti%il
ur%an/e?traur%an/mi?t 4l/9++ /m5 @/ 6)@/ :)9
Schia de ansamblu a autoturismului Mini Cooper, model 2005
Autoturismul este e!ipat u transmisia "#T #T92E ontrolat
integral eletroni 7raport de transmitere) a(ionarea am%reiaBelor i for(a
de freare 3n $ariatorul u urea8) 3n produ(ie din anul *++9 pentru
BMD) ulterior preluat de "!erG i Haima&
"onstru(ia i fun(ionarea transmisiei "#T HE #T92E este similar
u ea a firmei Eord I "TJ&
"arateristiile transmisiei #T92E.
Tip. transmisie automat pentru autoturisme de ora) u
$aria(ie ontinu a raportului de transmitere i dispunere
trans$ersal
-istan(a 3ntre a?ele de intrare2ieire. 9:< mm
Tip am%reiaBe. multidis) u freare umed
#ariator.
o iMin K +)110
o iMa? K *)196
o iMa? / iMin K ,)1,
o -istan(a 3ntre fulii K 9,, mm
o Tipul urelei. #-T *1/9*/9),
o 'ompa de ulei. u angrenare e?terioar
o #olum de%itat #geo K 9+)0 m/rota(ie
Caport de transmitere 3ntransmisia final. ,)<6
-iferen(ial. u angrenare interioar
'ozi(iiile s!im%torului de programe. ' C N - 7L K optional8
Unitate de ontrol. a(ionare eletro2!idrauli) u softLare
3norporat 3n ="U) autodiagnostiare) sistem de onduere
adaptati$
Masa usat a transmisiei. ,,)+ /g
"apaitate ulei. 1): /g
Schema transmisiei ZF VT1-F
+. PRE,ENTAREA MO&ELULUI CREAT -N MATHLA./SIMULIN0$
Aplia(ia realizat plea de la regimul de deplasare onform noului ilu
european 7N=-"8 pentru autoturismul ales prin tema de proiet) determinAndu2se
mai 3ntAi parametrii arateristii. $iteza I $ 4/m/!5) deplasarea) panta& -atele
pri$ind ilul de deplasare N=-" au fost preluate din lurarea 495&
'arametrii susmen(iona(i au fost utiliza(i pentru sta%ilirea rezisten(elor la
3naintare ale autoturismului. rezisten(a la rulare) la urarea pantei) rezisten(a
aerului i ea la aelerare&
Toate aestea au fost reprezentate 3n %loul numit Vehicul
Eormulele utilizate pentru reprezentarea rezisten(elor la 3naintare sunt.
a8 Cezisten(a la rulare se determin u formula.
C
r
K f MmM gM os N 4N5)
unde.
m I masa total a autoturismuluiO
g I aelera(ia gra$ita(ionalO
f I oefiientul de rezisten( la rulareO $aria(ia lui 3n raport u $iteza de
deplasare se poate apro?ima u formula.
$
% & $
f f f v f v + +
"oefiien(ii f
+
) f
9
i f
*
se aleg din literatura de speialitate 4*5) pentru
tipul de pneu montat pe auto$e!iul 7radial) u se(iune foarte Boas8. f
+
K 9)699, M
9+
2*
O f
9
K 2@)@90+ M 9+
2,
O f
*
K *)0*91M 9+
2<
&
%8 Cezisten(a la pant.
C
p
K mMgMsin N 4N5
8 Cezisten(a aerului.
C
a
K /MAM$
*
/90 4N5
3n are.
A I aria se(iunii trans$ersale a autoturismuluiO
$ I $iteza de deplasare autoturismuluiO
/ I oefiient aerodinami) u e?presia.
/ K PaM ? /* 4NMs
*
Mm
21
5
Pa I densitatea aerului) 3n ondi(ii normale are $aloarea 9)**, /g/m
0
O
? I "oefiientul de rezisten( a aerului pe dire(ie longitudinal)
;nlouind $alorile unosute) rezult.
/ K +)+*91 4NMs
*
Mm
21
5
d8 Cezisten(a datorat iner(iei auto$e!iulului 3n miare de transla(ie i
iner(iei ro(ilor 3n miare de rota(ie.
d
dv
R m
dt
4N5
unde. 2 oefiient e (ine ont de iner(ia ro(ilor) se onsider K9)+1
Momentul la roat neesar 3n$ingerii rezisten(elor la 3naintare) Mr) se
determin prin 3nmul(irea sumei aestora u raza de rulare a ro(ii) r&
M
r
K 7C
r
Q C
p
Q C
a
QC
d
8 M r 4Nm5
;n sta%ilirea razei de rulare) r) se plea de la dimensiunea pneului montat
pe auto$e!iul 79<,/6, C9,8& Caza stati) r
+
) $a fi.
r
+
K 9,M*,)1/* Q 9<,M6,/9++ K 0+1 mm 7+)0+1 m8
Caza de rulare) r) se determin astfel.
r K RM r
+
K +)@0*S+)0+1 K +)*:1 m
Al(i parametrii neesari 3n studiu sunt.
Aelera(ia ung!iular a ro(ii.
&
r
dv
r dt
4rad/s
*
5
Tura(ia ro(ii.
& '%
'( )
r
n v
r

4rot/min5
'entru determinarea arateristiii de fun(ionare a transmisiei "#T) tip HE
#T92E) 3n lipsa altor date) s2a utilizat arateristia transmisiei Eord 2 "TJ) similar
din punt de $edere onstruti$ i al plaBei de rapoarte de transmitere asigurate&
'e %aza aesteia din urm) unosAndu2se dependen(a $itezei de deplasare fa(
de tura(ia motorului 2 pentru ur%a orespunztoare unei sarini onstante) i
raportul de transmitere din transmisia final s2au determinat raportul de
transmitere din "#T pentru diferite $iteze de deplasare&
'e %aza $alorilor o%(inute) folosind funtii spline de ordinul III) s2a apro?imat
$aria(ia raportului de transmitere din "#T 3n fun(ie de $iteza de deplasare) pentru
sarina motorului) T.
i7$8 K *)196) pentru $ U 4+ 9,5 /m/!
i7$8 K *)196209)199,:M9+
20
M 7$29,8Q961):+<M9+
26
7$29,8
*
2+)*:1M9+
26
7$29,8
0
)

pentru $ U 79, 9:,5 /m/!&
'arametrii arateristii ai fun(ionrii motorului sunt determina(i pe %aza
urmtoarelor rela(ii implementate 3n %loul Transmisie!
Momentul motor neesar 3n$ingerii rezisten(elor la 3naaintare) Mm) se
determin u formula.
%
CVT
r
m
tr
M
M
i i


4Nm5)
3n are.
i
"#T
I raportul din transmisia "#TO
i
+
I raportul de transmitere din transmisia finalO
V
tr
I randamentul total al transmisiei&
-a se (ine ont de momentul de iner(ie al pieselor 3n miare de rota(ie din
motor)
%
CVT
r
m m
tr
M
M J
i i

+

4Nm5)
rela(ie 3n are F I momentul de iner(ie al pieselor motorului) redus la ar%orele
otit al motoruluiO pentru azul de fa( alegem F K +)* /gMm
*
onform preizrilor
din 4*5&
'entru simularea ondi(iilor reale de fun(ionare a motorului s2a impus
ondi(ia a 3ntotdeauna M
m
W +&
Tura(ia motorului are e?presia.
n
m
K n
r
M i
"#T
Mi
+
4rot/min5)
'entru a motorul s fun(ioneze sta%il) s2a impus ondi(ia a tura(ia s fie
mai mare deAt ea minim de fun(ionare 7n
m
W 9+++ rot/min&8&
Aelera(ia ung!iulara a motorului este.
X
m
K X
r
M i
"#T
Mi
+
4rad/s
*
5
Y alt ondi(ie introdus pentru simularea At mai fidel a situa(iei reale
impune a momentul neesar pentru 3n$ingerea rezisten(elor la 3naintare s fie
inferior $aloarii uplului motor de pe arateristia de tura(ie la sarin total)
pentru tura(ia n
m
determinat onform formulei de mai sus&
"arateristia de tura(ie la sarin total pentru motorul autoturismului ales
a fost determinat pe %aza interpolrii u fun(ii spline) onform metodei
prezentat 3n 4*5&
'entru uplul motor la sarin total s2a sta%ilit rela(ia.
$ '
*&$&+,
%(&$ $( )- &( +)
)%%% )%%% )%%%
m m m
m
m
n n n
M
n
1
_ _
+
1

, ,
1
]
4Nm5
"unosAnd momentul neesar pentru 3n$ingerea rezisten(elor la 3naintare i
uplul motor de pe arateristia de tura(ie la sarin total) se pot determina
puterile orespunztoare i sarina motorului) T 7a se $edea %loul Motor8&
T K '/'
e
NeunosAnd arateristia de onsum a motorului) s2a utilizat urmtoarea
rela(ie preluat din 495 pentru onsumul speifi de om%usti%il.

e
K
e'
M/
n
7n/n
p
8 M/
T
7T8
unde.

e'
I onsumul speifi efeti$ la putere ma?im 4g//DM!5
/
n
7n/n
p
8 K 9)*, 2 +)@@7n/n
p
8Q +)@: 7n/n
p
8
*
I +)*17n/n
p
8
0
/
T
7T8 K 0)*< I :)**7T8Q @)90 7T8
*
I 0)9:7T8
0
'entru m&a&s&.
e'
K
emin
M 9)96 K *:+ M 9)96 K 0*, 4g//DM!5) 3n are
emin
este
onsumul speifi minim) ales din ta%elul orespunztor de la apitolul ,&* din 4*5)
3ntruAt nu este unosut pentru motorul e e!ipeaz autoturismul&
"onsumul orar de om%usti%il) "
!
) $a fi determinat prin rela(ia.
"
!
K
e
M'
e
/9+++ 4/g/!5
3n are.
'
e
I puterea efeti$ a motorului 4/D5
"antitatea de om%usti%il onsumat 3n urma realizrii ilului de deplasare
impus este.
( )
%
&
(
')%%
T
c h e
c
C C n P dt


unde.
T I durata ilului de deplasare
P

I densitatatea om%usti%ilului 7<,+ g/litru) pentru %enzin8


;n final) onsumul e?primat 3n litri/9++ /m 7%loul Calculul consumului8 se
determin u rela(ia.
"
l
9++
K 9++M"

/? 4litri/9++ /m5
u ? I spa(iul parurs 3n perioada T 4/m5
Modelarea 3n Mat!la%/Simulin/ a temei de proiet i ompunerea %lourilor
sunt prezentate 3n ane?&
1. RE,ULTATELE O.INUTE. CONCLU,II
"onsumurile medii determinate u aButorul aplia(iei realizate pe durata
ilului ur%an) e?traur%an i mi?t sunt inferioare elor delarate de onstrutor&
"auzele o%(inerii aestor diferen(e sunt multiple i (in fie de neunoaterea
anumitor date pri$ind autoturismul ales 7onsumul minim speifi de om%usti%il)
radamentul transmisiei) $ariograma transmisiei "#T8) fie de limitele aplia(iei
realizate&
'entru omparare) 3n ta%elul de mai Bos) au fost 3nsrise onsumurile medii
pentru ele trei situa(ii.
Nr&
rt&
"onsum de om%usti%il.
4litri/9++ /m5
#aloare determinat la
rularea aplia(iei
#aloare delarat
de onstrutor
9 2 3n ilu ur%an 0)9*6 @
* 2 3n ilu e?traur%an *)0:6 6)@
0 2 mi?t *)6,: :)9
;n grafiele urmtoare) rezultate la rularea aplia(iei realizate) sunt
reprezenta(i o serie de parametri importan(i pentru tema de studiu.
"onsumul umulat de om%usti%il 3n ilul N=-"
#aria(ia onsumului mediu de om%usti%il 3n ilul N=-") 3n litri/9++ /m
Momentul motor neesar 3n$ingerii rezisten(elor la 3naintare i uplul motor la
sarin total) pe timpul deplasrii 3n ilul N=-" 4Nm5
#aria(ia raportului de transmitere 3n transmisia "#T la deplasarea 3n ilul N=-"
.I.LIOGRA2IE
9 Stoiesu Aurel 'roietarea performa(elor de tra(iune i onsum ale
automo%ilelor) =ditura Te!ni) *++<
* Andreesu "ristian "urs de dinamia auto$e!iulelor
ANEX3
Strutura aplia(iei realizat 3n Mat!la%/Simulin/ pentru studiul onsumului de
om%usti%il la un autoturism de ora
Bloul Ciclu Testare. sunt determinate $iteza) spa(iul parurs pe ilul de testare)
raportul de transmitere 3n fun(ie de $iteza de deplasare
Bloul Vehicul. se sta%iles rezisten(ele la 3naintare) momentul rezultant al
aestora la roat) tura(ia ro(ii i aelera(ia ung!iular a aesteia
Bloul Transmisie. se sta%iles rela(iile pentru momentul motor neesar 3n$ingerii
rezisten(elor la 3naintare) tura(ia orespunztoare a motorului i aelera(ia
ung!iular a ar%orelui otit
Bloul Motor! se impun ondi(iile de fun(ionare normal a motorului desrise 3n
apitolul 1) se determin onsumul speifi de om%usti%il i el orar
Bloul Calculul consumului! se determin onsumul mediu de om%usti%il 3n
litri/9++ /m