Sunteți pe pagina 1din 9

FUNDAMENTELE CIVILIZATIEI EUROPENE

Neagu Djuvare: Civilizatii si tipare istorice-Un studio comparative al civilizatiilor Braudel F: Gramatica civilizatiilor, Bucuresti 1994 Malita M: 10.000 culturi, o singura civilizatie, Bucuresti RAO

1) Individualismul

Revaul A: Era individului Iasi Institutul European 1998

2) Umanismul

Noica C: Modelul cultural european, Bucuresti Humanitas 1993 Protagoras: Wilhelm von Hambaldt Mauss, Meed, Toynbee, P.P Negulescu, Destinul omenirii

Civilizatia (N Djuvaria) - se caracterizeaza prin 3 elemente: un criteriu spatial - o arie geografica intinsa multicultural mod de viata comun - o unitate de moravuri, valori, credinte criteriul temporal - o civilizatie trebuie sa aiba minim 2000 ani istorie

Civilizatia (Braudel-interpretare sintactica) - are o structura analizata dupa 4 criterii: spatiu geographic care creeaza o arie mental tipul de societate - anumite relatii de putere, de stratificare, de reglementare sistemul economic - anumit mod de productie, mod de reprartizare a bunurilor, anumite tehnologii, anumite forme de energie, anumite mentalitati colective ce se refera la un mod de exploatare a lumii, anumite credinte, ideologii, atitudini Nu exista o cultura dominanta in Europa. Limba cea mai vorbita este rusa si nu exista o lb oficiala.

Civilizatia (Braudel pag.37) = ansamblu caracteristic pe care il reprezinta viata colectiva a unei comunitati umane sau a unei epoci. Cultura (Mauss) = tot ceea ce a produs omenirea (valori,traditii)

(Mead) = ansamblu credintelor, aptitudiniilor ,valorilor, normelor, ideilor, simboluriilor, operelor, tehnicilor, institutiilor, cutunelor, ritualuriilor, moravuriilor produse de oameni intr-o anumita epoca si-ntr-un anumit spatiu. Civilizatiile dispar cand isi pierd fundamentul credintelor. P.P.Negulescu istoria are un sens.

5 caracteristi ale Europei ca si civilizatie: -individualismul -umanismul -democratia -natiunea -capitalismul

1. INDIVIDUALISMUL
--intarirea capacitatii subiectului de a domina natura,cultura,societatea. Sursele individualismului: --din morala biblica, fiecare individ e o creatie unica a lui D-zeu si din acest motiv trebuie respectata unicitatea individului --Dreptul Roman dreptul proprietatii, se bazeaza pe consfintirea proprietatii.

Usus,frusctus, abusus dreptul de folosire,transcriere si instrainare a proprietatii


--religia protestanta (Martin Luther),dreptul fiecarui individ de a comunica cu divinitatea prin intermediul cartii.

SUA,Australia produse ale ciilizatie Europene difera spatiu geografic si timpul


--Iluminsimul,ratiunea ca atribut al individului --Declaratia Universala a Drepturiilor Omului si a Cetateanului a condus la Revolutia Franceza 1789. --Liberalismul politic

2. UMANISMUL
= o valoare + un concept despre lume Omul este in centrul tuturor lucruriilor. Omul este masura tuturor lucrurilor (Pitagoras) Aceasta conceptie antroconcentrica (Mitul lui Prometeu,mitul lui Babel,Mitul lui Faust) a inceput in sec XV prin Renastere: omul este centrul => focalizarea se face pe om. Primul care a introdus conceptul de umanism (Humanitas) a fost Wilhem von Hamboldt,sec XVIII.

3. Natiunea

E. Gellner Natiuni si nationalisme, Buc., edit.Humanitas, 1995 Hermet Istoria natiunilor si nationalismelor in Europa, Institutul European 1997 Fichte Discurs asupra natiunii germane

Herder Volle uld kultur, Ernest Renan, Glazer Riesma, Geddeus

4. Democratia

A.Arblaster Democratie, Buc., edit. In Style, 1999 R.Dahl Despre democratie, Iasi, Polirom, 2003 R.Dahl Democratia si criticii sai, Iasi, Institutul European, 2002 R.Putnam Cum functioneaza democratia, Iasi, Polirom G.Sostov Teoria democratiei interpretate, Iasi, 2001

5. Capitalismul

J.Bachller Capitalismul, Institutul European, 2001 A.Michel Capitalism contra capitalism, Humanitas, 1994 M.Weber Etica protestanta si spiritul capitalismului, edit. ? 2003

3. NATIUNE
- este o conceptie comunitara si etnica in Europa - in America nu exista conceptul - In SUA se poarta politica redness natiune nation = origine comuna; initial natiune = comunitati care impartasesc aceeasi cultura, limba, teritoriu, religie, trecut istoric etc; - In sec XVIII termenul se atribuie unor comunitati religioase; - Natiunile din Europa sunt mai tarziu emergente, identitatea culturala a capatat un sens politic ; Constitutia istorica a Europei s-a facut pe baza acestui concept: Principiul autodeterminarii natiunilor. ??? in Europa sunt constituite inca pe principiul de stat, natiune. -Ecuatie intre teritoriu, natiune, stat : statul isi desfasoara activitatea pe un teritoriu,iar identitatea colectiva care asigura liantul politic este natiunea. NATIUNEA = colectivitate ce exista intr-un teritoriu clar definit, supusa unei administratii unitare, monitorizata reflexiv atat de aparatul intern de stat cat si de aparatele altor state. In limbajul politic au existat 2 interpretari : 1.teoria comunitatii de limba si sange. Sensul etno-cultural vine din spatiul german pe baza unui termen lansat de Herder, Fichte ei spun ca natiunea este o comunitate de limba si sange. 2. natiunea comunitate etnica si culturala - ??? celor care au sange german (cred !) - principiul juridic, sange propriu . Ernest Renan fiecare individ poate alege natiunea si comunitatea dupa preferinte. conceptul a aparut in contextul alsacian; indivizii isi aleg in fiecare zi natiunea;

Patriotism constitutional: nu trebuie sa te atasezi de valorile nationale de teritoriu ci de cele ale comunitatii europene => post-patriotism

4.DEMOCRATIA produs al civilizatiei


- in sec 5 i.H. a aparut in conditii specifice in contextul cetatii-stat :Epoles-democrata ; - principiul democratic - democratia greceasca era valabila pt Atena (25.000 cetateni, 25.000 sclavi) ; - deciziile se luau prin aplauze si tragere ; - femeile, copiii si sclavii faceau parte din categoria fara drept de vot ; Ostrogorsk functia maselor intr-o democratie nu este de a guverna ci de a-l intimida pe guvernant ; Ca sistem de guvernare, R.Dahl a definit in cartea sa Despre democratie ministandarde ale democratiei : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. controlul asupra deciziilor guvernamentale de catre reprezentantii alesi ; reprezentantii alesi se afla in competitie electorala organizata intr-un mod transparent ; orice persoana adulta are drept de a candida in functii publice ; orice persoana adulta are drept de a-si alege reprezentanti; cetatenii au drept sa se exprime fara a fi pedepsiti; cetatenii au dreptul de a cauta surse alternative de informare ; cetatenii au dreptul de a se asocia si de a infiinta organizatii independente ; dreptul de a-si exercita libertatile constitutionale ; dreptul de a te autoguverna fara constrangeri impuse de o structura suprastatala.

Democratura = democratic + dictatura democratia are dubla realitate, proiectul se bazeaza pe cele 2 etape. produs cultural al Europei

5. CAPITALISMUL

- sec 16, Germania, Stutgard, a aparut in conditii de religie protestanta teza lui Max Weber in Etica ; Weber face o interpretare culturala si istorica : promovarea religiei protestante, calvinismul alfabetizarea maselor ; Aceasta teza este opusa tezei lui Marx (capitalismul avea rolul de a produce valori in plus). In sec 17 apare o reinterpretare a capitalismului A.Smith introduce in piata mana invizibila care regleaza societatea.

PATRIMONIUL ISTORIC COMUN


Elementele patrimoniului: prevalenta natiunii armonia si simetria (gr)- a elementelor, structurilor sociale.. libertatea triburile germane promoveaza acest principiu egalitatea naturala a oamenilor provine de la stoici ordine sociala introdus de romani spiritual comunitar introdus de slavi sec VIII importanta tehnicilor si a industriei Renasterea (Da Vinci), Revolutia Industriala

teza prograsului continuu se refera la omenirea in progress, a fost introdusa in Iluminism importanta actiunii introdusa in Protestantism, se refera la faptul ca omul trebuie sa actioneze ( in mod opus cu ortodoxismul, unde omul trebuie sa contemple) antropocentrismul omul este centrul lumii ( Faust, Prometeu) drepurile omului introduse la Rev. Franceza ( are ca sursa Biblia si cele 10 porunci) superioritatea morala a occidentului a dus la colonizare pana in al 2 lea Razboi Mondial importanta muncii una din cele 3 valori fundamentale ale modernitatii sau ale Renasterii ( munca, societatea de masa, drepturile omului) P.P. Negulescu Destinul omenirii, ed.Nemira, 1994 Zoe Petre Cetatea greaca, Ed. Nemira, 2000 Remi Bragne Europa Calea Romana, Bucuresti, Ed. Ideea design, 2002

1. PATRIMONIUL ANTIC:
Antichitatea are urmatoarele contributii: democratia noi tipuri de institutii senatul roman , ecclesia greaca noi forme de guvernare republica noi identitati collective diaspora greaca, cetatenia greaca cetatenia dreptul roman un nou stil de viata urbanizarea, biblioteci publice, cai de comunicare, elemente de comfort noi valori Paideea ( armonia, dezvoltarea personalitatii), Virtus ( virtutea, patriotismul)

Civilizatia Roamana ca posibil precursor UE, elemente de contributie ale civilizatiei romane: cetatea urbis ca entitate politica ordinea publica reglementata printr-un cod juridic Dreptul Roman senatul institutie bazata pe avere (fam de patricieni), se ocupau de politica externa si numirea guvernatorilor civis romanus cetatenia roamana- se obtinea prin nastere, asimilare sau unificare - Imp Caracalla (212) da dreptul la cetatenie pe tot teritoriul Roman pt a colecta mai multe taxe - lumea romana Orbis Romanus 2. Crestinismul: Republica Christiana Inocentiu III

3. Imperiile transcontinentale: Cetatenia Europeana C. Branzea pg 93- 96 4. Marile fragmentari continentale si legitimarea lor: Revista sec XX nr 10-12/ 1999, nr 1-3/2000, Sorin Alexandru. Analiza spectrala a Europei Keyserling, Bucuresti, Humanitas, 1994 Mitteleuropa Harder, Rider, Iasi, Polirom, 1997

5. Revolutia industriala: 1780-1890 Cornwell Watt 6. Frontierele: Frontiere Ilie Badescu, Bucuresti, Ed. Universitatii , 1994 7. Unitatea Europeana: Noua Cynee Emeric Cruce 1623 Renasterea universala Comerius 1645 Pacea eternal Kart 1795 Concertul European Von Gertz 1815 S.U.E. Victor Hugo 1841 Federatia europeana Aristide Briand 1929 Identitate si constiinta europeana sec XX Per Girault Renasterea Europei Elizabeth Pond

2. CRESTINISMUL
- Religia crestina reprezinta uitatea Europei -s-a raspandit prin impunere - cujus region, ejus religio => religia principelui devine religia supusilor Ex: Imp. Constantin, Imp. Clovis (496)Zona Francilor si a Germanilor crestinismul a fost impus, Vladimir ( 988)- Crestinarea Slavilor. - Al 13-lea tribut - Arthur Koesler Elemente care au asigurat coeziunea sociala prin crestinism: similitudinea credintei referinta la acelasi text biblic biblie accesibila in greaca si Latina utilizarea unei limbi de cult identice limba Latina ordine morala bazata pe cele 10 porunci si egalitatea in fata lui Dumnezeu elitele transfrontaliere adica preotii

Secolul 17 - Republica Christiana ( Inocentiu al 3-lea) proiect politic de unificare - Marea Schisma ( anul 1054) ordine crestina tulburata

- in 1530 apar religii protestante semn al declinului crestinismului cultural si politic; calvinismul, anglicanismul si lutheranismul - crestinismul s-a pierdut in: - iluminism - revolutia franceza

3. IMPERILE TRANSCONTINENTALE
- imperiul a fost un factor de unificare - imperiul a fost forma de organizare politica cea mai lunga Ex: 1) Imperiul lui Carol cel Mare ( 800) , Sf. Imperiu German: - Au preluat modelul de organizare al Imperiului Roman - Erau federatii Principii alegeau imparatii 2) Imperiul Habsburgic: locale - M. Tereza a introdus scoala obligatorie, a despartit religia si justitia de administratie - imperiu continental, organizare federalista cu diete si administratii

4.FRAGMENTARILE ISTORICE
Anglicanismul - s-au dispus de Roma pentru ca nu acceptau devotul (Romei) -modul de legitima a actiunilor politice -noi civilizatzii:slava.latina,germana -segmentare-discrepantele in ceea c priveste modul de viata S-N; E Ex: mediteranean-se distreaza ,chefuiesc-spirit dionisiac Cei din N daca nu beau nu sunt veseli sunt retinuti. De cand apare cuvantul europa sec v- Herodot Europa era spatiu deosebit de diaspora greceasca pana la Don-(geografie) -separatia intercontinentala si insulara-ex: Anglia -criterii religioase:catolci, protestanti,etc -Pirenne-intre civilizatia continentala si cea atlantica: -obsesia teritoriala de cucerire spre E; civilizatiile atlantice au navigat si au cucerit alte continente S.Alexandrescu dezvolta teza culturala provinciala-mai mult Europa: Romania, Danemarca, Finlanda, Olanda. Matei Calinescu:Romania e la mahalaua Europei -Brugmans+Iorga+Keysling-introduc mai multe Europe

1,Europa occidentala-o determina practice principalele elemente pe care le-am preluat: Iluminismul, Renasterea, Capitalismul,Liberalismul 2.Europa centrala: Timisoara-ideea de apartenenta la Europa centrala prin ex:iluminat public. 3.Europa de Est -Ceslov Milasz Gandirea captive-vb de Cealalta Europa-o europa inferioara tolerate -o intarziere a modernitatii :iobagia. indumnezeirea omului-teza preluata de Staniloaie -rromii pana in 1859 au fost iobagi -cele mai multe probleme au fost totusi in Europa centrala-tendinta de expansiune spre E * Greacia occidentala Centrul Europei-Belgia Externa-Kiev | d.p.d.v. geographic

Conceptul geopolitic din Europa centrala-s-a promovat germanismul. *Ciocnirea civilizatiei-ciocnirile sunt legitimate de religie -transilvania Europei centrale;iar restul Europei d E -in timpul lu Mavrocordat-lb oficiala a Romaniei era franceza.

5. FRONTIERELE
Ilie Badescu

-pe baza lor s-au definitivat identitatile -important reper geopolitic -Tratatul de la Helsinki s-au stabilit frontierele actuale -A aparut prima harta a Europei -Frontierele legitimeaza identitatea politica 2 situatii o populatie rrom= comunitate transfrontaliera nu au teritoriu Exceptie -cazul ( popoarelor stepei au mentalitate tatara nomazii, nu aveau administratie diaspora cer drepturi

) au mentalitate de cucerire -in UE frontierele si-au pierdut rolul

6. REVOLUTIA INDUSTRIALA
Revolutia industriala a inceput din 1780 Anglia pana in 1890 - 4 revolutii in functie de sursa de energie revolutia aburului masina cu aburi -electricitatii -motorul cu explozie -energia nucleara -un nou mod de organizare: 1.Manufactura in loc de micul atelier 5000 de oameni lucrau in manufactura (un fel de fabrica) 2.Diviziunea muncii 3.Manufactura are 3 functii prelucrare materii prime -sa produca -sa vanda, sa desfaca 4.Moneda de hartie valoarea lor=valoarea aurului detinut s-au schimbat societatile europene urbanizarea (locuri de munca rapid+comoditate) ex Liverpool inainte 4000 la 500.000 -migratiile umane (in Germania 25% muncitori ereau olandezi) -sistemul alimentar nevoi artificale (ex. Tutun) - s-a introdus lana -multiculturalismul -complexul militaro-industrial industria armament -organizarea societatii civile drepturi collective, sindicate, Asociatia Internationala a Muncii 1866 stat al bunastarii 2 fatete ale capitalismului: -productie -protectie distributia universala A energie fostile carbine, electricitate -democratia nu poate gestiona o criza nu au sisteme de refacere sociala => nationalizari banci nationalizate => masuri contrare liberalismului -prima interventie deblocarea neincredere in banci