Sunteți pe pagina 1din 89
 
SISTEMUL CIRCULAŢIEI RUTIERE
Sistemul circulaţiei rutiere este format din 3 elemente:
uman (omul în calitate de conducător auto);
tehnic ( autovehiculul de la cel mai simplu la cel mai complex);
rutier (reţeaua rutieră);
Reţeaua rutieră
 Prin drum public se înţelege
 -
orice cale de comunicaţie terestră destinată traficului rutier dacă este deschisa circulaţiei publice! "rumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnali#ate la intrare cu inscripţii vi#ibile; Părţile componente ale drumului public:
partea carosabilă $ porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor! %n drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr$o #onă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel;
acostamentul $ f&'ia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile 'i marginea platformei drumului;
'anţurile sau rigolele  amenaarea laterală dispusă la marginea platformei drumului;
trotuarul $ spaţiul din partea laterală a drumului separat în mod vi#ibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel destinat circulaţiei pietonilor; 
Platforma *rotuarul Partea carosabilă +costamentul ,anţul sau rigola
 -lementele geometrice ale drumului public:
a)în plan longitudinal:
drum în aliniament:
 
$ este drumul în linie dreaptă;
drum în curbă:$este segmentul de drum cuprins între două drumuri în aliniament;
 
drum în palier;
drum cu declivităţi:
 în rampă  c&nd urcăm;
rampă palier pantă
 în pantă  c&nd cobor&m;
b)în plan transversal:
drum în rambleu; atunci c&nd partea carosabilă este mai sus dec&t nivelul 'anţurilor sau elementelor de decor;
drum în debleu; atunci c&nd partea carosabilă este mai os dec&t nivelul 'anţurilor sau elementelor de decor;
drum cu profil mixt; cu o parte în rambleu 'i cealaltă în debleu;
Noţiuni:
2
 
bandă de circulaţie $ spaţiul longitudinal al părţii carosabile materiali#at sau nu prin marcae rutiere dacă are o lăţime corespun#ătoare pentru circulaţia cu u'urinţă a unui 'ir de vehicule altele dec&t vehiculele care se deplasea#ă pe doua roti;
 banda. r&ndul . r&ndul . banda/ banda3 r&ndul / r&ndul / banda3 r&ndul / r&ndul / banda/ banda. r&ndul . r&ndul . "rum public cu toate drum public cu ben#i drum public cu ben#i ben#ile marcate nemarcate imaginare marcată doar axa drumului
 "in definiţie re#ultă înt&lnim două situaţii: c&nd ben#ile sunt materiali#ate prin marca; c&nd lipsesc marcaele de divi#are a ben#ilor de circulaţie 0&nd ben#ile de circulaţie sunt marcate drumul public are at&tea ben#i c&te s$au materiali#at! 1umerotarea ben#ilor se face de la acostament către axul drumului! 2odul de folosire a ben#ilor de circulaţie va fi tratat în cadrul regulilor de circulaţie! 0&nd ben#ile nu sunt materiali#ate prin marca (imaginare) oric&t ar fi distanţa cuprinsă între axul drumului 'i acostament circulaţia vehiculelor se va desfă'ura pe maxim două r&nduri ( termenul de bandă imaginară este înlocuit prin r&nd)
bandă pentru staţionarea de urgenţă $ subdivi#iunea longitudinală suplimentară situată la extremitatea dreaptă a autostră#ii destinată exclusiv staţionarii autovehiculelor în ca#uri de forţă maoră;
 andă de urgenţă
 
andă de urgenţă
autostradă $ drumul conceput 'i construit special pentru circulaţia autovehiculelor cu sau fără remorci care nu serve'te proprietăţi alăturate 'i care:
3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505