Sunteți pe pagina 1din 1

Fi de lucru

1. Joc: Eu scriu una, tu scrii multe!

ce , Ce

ac - ace cerc aricel


2.

ocean cercel colcel

Completeaz cuvintele date cu grupul de litere ce, apoi transcrie-le :

re ___

___reale

rino___r

a___le

3. Numele copiilor con in grupul de litere ce . !crie-le"

#. Completeaz enun urile dup model:

$u cer. Noi
coace Cela cu

$l
mac. colcei

$i

%. &rdoneaz cuvintele in propozi ie, apoi transcrie:

'. (lege cuvinte prin coresponden )i *ormeaz propozi ii:

Nenea Mircea ceai e . Marcela are mecanic. Ionel cere un cercei.