Sunteți pe pagina 1din 1

DA:II:1 15 Octombrie 2013 Bibliografie recomandat: Capitolul VII, pp. 320-338, I. Alexandru, M. C r u!an, ".

#ucur, Drept Admini$trati%, &d. 'ni%er$ul (uridic, 200)* Capitolul I, pp. 47-70, &. +. C tan , Drept admini$trati%, &d. ,i$oprint, 200) -.D/ /orum0* .artea a III1a, Capitolul I, "ec2iunea a 31a, pp. 303-324, 331-338, I. ,4ciu, .rocedura contencio$ului admini$trati%, &d. 5aman6iu, 200) -.D/ /orum0. Puncte asupra crora s va concentrai atenia: Care $unt tr $ turile actului admini$trati%7 Care e$te momentul intr rii !i ie!irii din %i6oare a actului admini$trati%7 Cum a8ectea9 competen2a autorit 2ii admini$tra2iei publice 4ntinderea e8ectelor actelor admini$trati%e7 Care $unt 8ormalit 2ile procedurale nece$are emiterii:adopt rii actului admini$trati%7 Cum di$tin6em actele admi$trati%e de opera2iunile admini$trati%e7 Cine $u$pend actul admini$trati%7 Care $unt condi2iile ce trebuie 4ndeplinite pentru $u$pendarea actului7 Cine poate re%oca actul admini$trati% !i 4n ce condi2ii7 Care $unt excep2iile actelor adm. indi%iduale7 Cum di$tin6em anularea de inexi$ten2 7 Ce le6 tur $e $tabile!te 4ntre anulare !i $u$pendare7