Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematic a si Informatic a Concursul de admitere, iulie 2011.

Domeniul de licent a - Informatic a

I. Algebr a 1. (a) Fie n 1 un num ar natural. S a se demonstreze c a suma cuburilor primelor n n2 (n+1)2 numere naturale nenule este . 4 3 3 (b) S a se determine numerele naturale x1 < x2 < . . . < x10 pentru care x3 1 + x2 + . . . + x10 = 2025. 2. Fie matricea X = a b 1 1 , cu a, b R.

(i) S a se calculeze X 2 . (ii) S a se arate c a X este inversabil a n M2 (R) dac a si numai dac a a + b = 0. (iii) S a se determine a si b pentru care X 3 = O2 . II. Analiz a matematic a 1. Fie funct ia f : (, 1) (0, ) R, f (x) = ln 1 + 1 . x

a) S a se calculeze f (x) si s a se studieze monotonia funct iei f . b) S a se determine ecuat iile asimptotelor la gracul funct iei f . f (1) + f (2) + + f (n) c) Fie sirul (an )nN cu an = , n N. S a se calculeze lim an . n n

2. Fie In =
0

x sin x dx si Jn =
0

xn cos2 x dx, n N.

a) S a se calculeze I0 si J0 . b) S a se arate c a In + Jn = n+1 , n N. n+1

III. Geometrie 1. Se consider a punctele A(2, 3), B (4, n), C (2, 2) si D(m, 5). S a se determine m, n R astfel nc at patrulaterul ABCD s a e paralelogram.
1 2. Fie a, b R astfel n c at sin a + sin b = 1 si cos a + cos b = 2 . S a se calculeze cos(a b).

3. Se consider a vectorii u = i j si v = 2 i +4 j . S a se calculeze modulul vectorului u + v . IV. Informatic a Se d a un vector v de n elemente egale cu 1. Prin partit ie a vectorului v nt elegem o mp art ire a vectorului n subvectori, astfel nc at ecare element al vectorului v apare exact o dat a ntr-unul dintre subvectori. Pentru ecare partit ie a vectorului v n k subvectori v11 , . . . , v1n1 , v21 . . . , v2n2 , . . . , vk1 , . . . , vknk , se calculeaz a produsul sumelor elementelor din ecare subvector al partit iei, adic a k i=1 ni . a) S a se scrie un program care determin a cel mai mare produs calculat n acest fel pentru toate partit iile posibile ale vectorului v . b) Exist a o solut ie la punctul a) care s a nu calculeze toate produsele posibile? Justicat i. Not a. Programele vor scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++). Pentru ecare solut ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implement arii sub form a de program: semnicat ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct iunilor condit ionale.

Timp de lucru - 3 ore.

S-ar putea să vă placă și