Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Babe - Bolyai Facultatea de Studii Europene coala Doctoral Paradigma european

!"#$%BU&%' ($#U$'$%)!$ E*$E% )' U)#U$' #$'D%&%!"')( $!+,"E'S ( %" SE - ') .%.-)E'

- $E/U+'#U) #E/E% DE D! #!$'#-

Conductor tiinific: Prof.univ.dr. Ion Cuceu Doctorand: Budau (Crian) Iulia-Paraschiva


Cluj a!oca" #$%#

C&P'I ( )r*u+ent.............................................................................................................. , 'P%#!)U) %

). (ituaia !olitic" juridic i de+o*rafic a evreilor din Princi!atele 'o+-ne i .ransilvania /n secolul al 0I0-lea...................................................1 %. a. (ituaia din Princi!atele 'o+-ne /n !ri+a ju+tate a sec. al 0I0-lea..........1 %. 2. (ituaia din Princi!atele 'o+-ne /n a II-a ju+tate a sec. al 0I0- lea3...%% %.# (ituaia de+o*rafic a co+unitilor evreieti /n Princi!atele 'o+-ne /n sec. 04III-0I0.......................................................................................................%# %.5 (ituaia din .ransilvania" Criana" 6ara+ure i Bucovina !-n la dualis+ul austro-un*ar (%789)...............................................................%5 %.: (ituaia din .ransilvania" Criana" 6ara+ure i Bucovina /n ti+!ul dualis+ului austro-un*ar..................................................................................%: B. (ituaia cultural a co+unitilor evreieti din s!aiul ro+-nesc......................%: %. In .ransilvania" Criana" 6ara+ure i Bucovina #. ;n Princi!atele 'o+-ne......................................................................................%, C. Politic i si+2oli<are........................................................................................%8 %. aionalis+ul ca discurs !olitic i re!ercusiunile sale asu!ra elitelor intelectuale evreieti din sec. al 0I0-lea.....................................................................................#% 'P%#!)U) %% +!SES 0'S#E$ 12345-26768 ). )su+area identitii etnico-reli*ioase /n 2io*rafia lui 6oses =aster................#1 %. 4iaa i activitatea lui 6. =aster !-n /n anul %77,..........................................#1 %.%.(ionis+ul i i+!licarea !olitic a lui 6. =aster /+!otriva antise+itis+ului................................................................................................,% %.# edrea!ta e>!ul<are i cau<ele ei .................................................................,8 #. Perioada londone< a vieii lui 6oses =aster...................................................8$ #.%. Conferinele lui 6oses =aster din %1#%. 6oses =aster +e+2ru de onoare al )cade+iei 'o+-ne. Co+!ensaia ?re!aratorie@ a autoritilor ro+-ne..............8, #.# 'ece!tarea a dou lucrri funda+entale ale lui =aster /n +ediul tiinific ro+-nesc ........................................................................................................7$ #.#.%.Chrestomatie romn..................................................................................7$ #.#.#. )+estecul ?+ainriei !olitice@ /n sfera cultural. Ca<ul !u2licrii Tetraevangheliarului de la British Museum.................................................75

#.5. I+!licarea /n +icarea sionist a lui 6. =aster la Aondra........................... 7, #.: Bi2lioteca i arhiva lui 6. =aster de la Aondra.............................................1, #., 'ece!tarea !ostu+ a o!erelor lui 6. =aster............................................... 11 B. Dr. 6oses =aster. Contri2uii /n do+eniul filolo*iei i folclorului ro+-nesc................................................. ................................ %$: %. De la de2utul ti+!uriu la !ri+ele lucrri de sinte< .....................................%$: #. Literatura popular romn- Pri+a sinte< a literaturii !o!ulare..................%%$ 5.Chrestomatie.romn-..cea..+ai..i+!ortant..colecie..de..ti!rituri i +anuscrise vechi.................................................................................................................%:: :. Rumanian Bird and Beast Stories" (Poveti romneti despre psri i animale) .eorii i ar*u+ente des!re ori*inea i trans+iterea naraiunilor !o!ulare..... %8$ 5. 'olul !ro!a*andistic al cule*erii ChildrenStories rom Rumanian Legends and !air" Tales.......................................................................................................%97 #. )nton Pann $Povestea vor%ii& /n reeditarea e>e+!lar a lui 6. =aster..........%7: 9. (tudii de folclor co+!arat. Contri2uia lui 6. =aster la co+!aratis+ul ro+-nesc........................................................................................................#$% apitolul %%% )'/($ S 9E%" (%"E'"U 1S 9E%"8 12346-267:8 %.%. )su+area identitii etnice /n destinul lui Aa<r ineanu..........................##9 %.#. De la de2utul !ro+itor la neate!tata !ersecuie.....................................##7 %.5. .ra*is+ul naturali<rii refu<ate...................................................................#:$ #. )ctivitatea de la Paris a lui A. ineanu.........................................................#71 5. Contri2uile /n do+eniul filolo*iei i folcloristicii ro+-ne...........................#17 5.%. I+!ortana +etodei co+!arativ-istorice /n cercetrile folcloristice. coala lui B.P. Basdeu.................................................................................#17 5.#.Contri2uia lui Aa<r ineanu /n do+eniul folcloristicii ..........................5$# 5.#.%.Pri+a sinte< a istoriei folcloristicii ro+-neti /n 'storia ilologiei romne& Studii (riti(e..............................................................................................5%, 5.#.#. Pri+ele /ncercri internaionale de siste+ati<are a unui re!ertoriu !o!ular

naional............................................................................................................5#1 5.#.5. Aa<r ineanu - Basmele romne )n (omparaie (u legendele (lasi(e i )n legtur (u %asmele popoarelor )nve(inate i ale tuturor popoarelor romani(e - Pri+a ti!olo*ie 2i2lio*rafic a unui re!ertoriu naional.................555 5.#.:. )lte /ncercri de siste+ati<are a e!icii !o!ulare ro+-neti...........................585 5.#.,.Cle+ente de folclor /n lucrarea 'n luena oriental asupra lim%ii romne...59# 'P%#!)U) %* ')% D!% %"#E)E #U')% E*$E% P$E! UP'% DE F!) )!$U) $!+,"ES ; +!SES S 9<'$/FE)D % +%9'%) '"%'"U 1+orit= a>ana8 %- +!SES S 9<'$/FE)D 1234?-26:78 %.)ctivitatea jurnalistic a lui 6oses (chDar<feld i le*turile sale !ersonale i tiinifice cu Aa<r ineanu i 6oses =aster33.....................599 #. 6oses (chDar<feld i !reocu!rile sale !entru folclor333...33333..:%, #.% Cditarea o!erei lui Cili2i 6oise33333333333333..333.:%, #.# Consideraii teoretice des!re ori*inea" rs!-ndirea i cule*erea folclorului. Di+ensiunea +oral a folclorului333333333...3333333:#% #.5..Colecii de folclor evreiesc33333333333333333........:#9 #.: )ntise+itis+ul !o!ular. Portretul evreului ro+-n. (tudii critice de 6oses (chDar<feld3333333333333333333...33333..:#7 %%- +%9'%) '"%'"U 1+!$%#/ '9'"'8 1235?-26778.......................:8: %. Doua +odele +etodolo*ice: Poe*ii populare. +oine $ Culese i pu%li(ate )nto(mai (um se *i( i 2as+ul !o!ular ,ipru Petrul !t- !rmunos -poveti (uleas) pi moldoveneti)3..:89 #. Pri+ele cercetri +ono*rafice ale unor ti!uri de desc-ntec: Deochiul i Ea!tul.............................................................................................:97 5. Contri2uia tiinific a lui 6ihail Canianu /n calitate de coautor al unor volu+e colective............................................................................................................:1# 5.% Colecia de !rover2e a lui Iuliu Fanne............................................................:1# 5.# 4olu+ul Materialuri !ol(loristi(e !u2licat de =. .ocilescu........................... :19

5.5 Contri2uia lui 6. Canianu la reali<area Marelui +i(ionar .eogra i( al Romniei Pri+a /ncercare de enciclo!edie naional...........................................................................................................,$: 5.5.% Dicionarul =eo*rafic al judeului Dolj........................................................,$8 5.5.# Dicionarul =eo*rafic al Gudeului Putna..................................................... ,%7 :. oua +etodolo*ie +odern de cule*ere i !u2licare a te>telor folclorice33.,#1 Conclu<ii.................................................................................................................,:% )ne>e .....................................................................................................................,,% Bi2lio*rafie.............................................................................................................,15

$E/U+'# uvinte c>eie: na@ionalism AilologicB polotic i simbol=areB marile contribu@ii ale crturarilor evrei Cn domeniu Ailologiei si Aolclorului romDnesc. )+ /ncercat s evidenie+ /n !a*inile lucrrii efortul de afir+are a c-torva intelectuali evrei din secolul al 0I0-lea" !e tr-+ul culturii ro+-neti i universale.

)+ !re<entat !atru studii de ca<: 6oses =aster" Aa<r Hineanu" 6oses (chDar<feld i 6ihail Canianu. Prin activitatea i !rin o!erele ela2orate +ulte fiind studii filolo*ice" !u2licate /n volu+ sau /n reviste i <iare ale vre+ii cele !atru +ari !ersonaliti au contri2uit la !ro+ovarea culturii ro+-ne" /n ar i dincolo de *ranie" /n fr+-ntatul secol al 0I0 lea. Cercetarea noastr ur+rete a-i face cunoscui !u2licului interesat" a le de<vlui identitatea i creaia" !rin evidenierea contri2uiei +ajore a o!erei lor tiinifice la de<voltarea culturii ro+-ne /n do+eniile: filolo*iei" istoriei" lin*visticii" folclorului" !u2licisticii. Aucrarea este conce!ut /n !atru ca!itole distincte. Pri+ul /nce!e cu o !re<entare a+!l a situaiei !olitice" juridice i de+o*rafice a evreilor din Princi!atele 'o+-ne i .ransilvania. )duce+ astfel clarificri unei stri de fa!t. 'o+-nia secolului al 0I0 lea" !erfect consonant cu +icrile si+ilare din /ntrea*a Curo!" /ncuraja fla*elul euro!ean al antise+itis+ului" ce aca!arase co+!orta+entul !olitic al unor intelectuali autohtoni. (crisul unor intelectuali de !resti*iu ai e!ocii a dat autoritate antise+itis+ului" dise+in-ndu-l cu re!e<iciune /n toate +ediile. Presiunile e>terne !entru e+anci!area evreilor au fost +ani!ulate i folosite de oa+enii !olitici" !entru a crea o at+osfer de ve*he i de alar+ /n stare latent" /n faa ?!ericolului evreiesc.@ )+ a2ordat te+a afir+rii evreilor /n cultura ro+-n /n conte>tul +ai lar* al lu!tei lor !entru e+anci!are" de la crearea !ri+elor coli evreieti cu !redare /n li+2a ro+-n sau inte*rarea lor direct /n /nv+-ntul ro+-nesc" !-n la a!ariia !u2licaiilor evreieti /n li+2a rii. (ecolul al 0I0-lea a fost unul al naionalis+ului i a cutrii !ro!riei identiti at-t !entru !o!orul ro+-n" care /ncercat s le*iti+e<e noul stat /n civili<aia euro!ean" c-t i !entru !o!orul evreu care n<uia !e de o !arte la dre!turi e*ale !e !+-ntul !e care s-a nscut" iar !e de alt !arte" *ra ie curentului sionist" la o !atrie a sa. Perioada de afir+are a crturarilor evrei a+intii coincide cu tendin a e>tinderii influenei !olitice /n sfera cultural" !e fundalul consolidrii noului stat naional. Bi2lio*rafia studiat evidenia< c" /n e!oc" e>ista o tendin *eneral de /nlturare a ele+entelor aa-<is strine din sfera cultural. Penetrarea unor !roe+ineni crturari evrei /n sfera tiinei ro+-neti" +ai !recis /n do+eniul filolo*iei" istoriei"

lin*visticii sau a folclorului a creat ani+o<iti i discursuri naionaliste virulente deoarece aceste do+enii erau considerate /n e!oc ca a!arin-nd nu+ai elitelor intelectuale ro+-neti. )stfel" o!erele crturarilor evrei au fost /nt-+!inate de un antise+itis+ filolo*ic ce intea reducerea la <ero a cercetrilor autorilor evrei din +o+ent ce ei sunt considerai strini" de o alt li+2 i crescui /n alt cultur" i deci" ?nu tiu 2ine ro+-nete"@ nu au cu+ s fie fa+iliari cu tainele culturii rii *a<d i +ai ales" nu !ot fi +odele culturale !entru !o!orul ro+-n. De !e aceast !o<iie s-a cutat i" /n 2un !arte" s-a o2inut li+itarea accesului intelectualilor evrei /n +ediile de influen sau /n cele acade+ice. Creat !e ase+enea funda+ente" cadrul cultural" !olitic i instituional al e!ocii !re<entate" nu !utea s res!ecte !rinci!iul +eritocraiei. ;n !ofida acestor *reuti !ersonaliti evreieti de !ri+ ran* au ela2orat studii tiinifice de /nalt erudiie. Ca!itolul al doilea !re<int viaa i activitatea +arelui crturar dr. Dr. 6oses =aster" din 'o+-nia i )n*lia" ca: filolo*" istoric literar" !u2licist" folclorist" /n s!ecial /n do+eniul li+2ii i culturii ro+-ne i al studiilor iudaice. 'a2in evreu" +e+2ru de onoare al )cade+iei 'o+-ne a fost un neo2osit lu!ttor !entru e+anci!area evreilor din 'o+-nia i un i+!ortant conductor sionist. )+ evideniat /naltele studii din ar i din strintate: (e+inarul .eolo*ic Cvreiesc de la Breslau" a!oi la universitile din Breslau i Aei!<i*. ;n anul %799 a o2inut di!lo+a de doctor a &niversitii din Aei!<i*" iar /n anul %77%" di!lo+a de ra2in din !artea (e+inarului teolo*ic din Breslau. )ctivitatea desfurat /n 'o+-nia este do+inat de dorina o2inerii dre!turilor i li2ertilor ceteneti evreilor ro+-ni. ;n acest sco! a+ a+intit i detaliat strdania crturarului de a se altura Co+itetului 'o+-n de la Berlin" care" /ntrunit /n ur+a r<2oiului ruso-turc" a /ncercat s le*e recunoaterea inde!endenei 'o+-niei de acordarea de dre!turi civile de!line +inoritilor necretine" res!ectiv evreilor. ;n ar" a fost !rieten i cola2orator al filolo*ului A. Hineanu i cu nu+eroi intelectuali din elita ro+-neasc: C.6ille" )l.Ido2escu" )l. 6acedonsJi" Badeu" =r..ocilescu" 6aiorescu" C+inescu sau ro+-no-evreiasc: 'onetti-'o+an" )dol!he (tern" Aa<ar Cdeleanu i alii. )lte !reocu!ri in de activitatea tiinific. Pu2lic articole /n do+eniul filolo*iei ro+-neti la revistele ?Guni+ea@ i KColu+na lui .raian@ a lui Badeu. (e

dedic" /nce!-nd cu %797" studiului literaturii vechi i literaturii !o!ulare ro+-ne. Line !rele*eri de +itolo*ie co+!arat la &niversitatea din Bucureti i cola2orea< la i+!ortante !u2licaii culturale ale vre+ii. ;n %77, a fost ales +e+2ru /n societatea ?)teneul 'o+-n.@ Ca ur+are a +surilor le*islative restrictive" a a2u<urilor ad+inistrative i a !ro!a*andei /+!otriva evreilor" /n acelai an" a fost e>!ul<at din 'o+-nia" din ordinul *uvernului li2eral al lui Ion Brtianu" /+!reun cu !rinci!alii lideri de o!inie ai !resei evreieti. (e sta2ilete la Aondra" du! o scurt edere la 4iena. Line la I>ford ciclul de conferine ?Ilchester@ des!re literatura slavon. Cste nu+it" /n %779" ra2in (Baha+) al Co+unitii (efarde. ;n !erioada %71$ %718" este rectorul Cole*iului evreiesc KGudith AadM 6ontefiore@ de la 'a+s*ate" !e care /ncearc s-l transfor+e du! +odelul (e+inarului de la Breslau. ) deinut i+!ortante funcii acade+ice: !reedinte i a!oi vice!reedinte (ocietii de Eolclor (EolJlore (ocietM)" cea +ai veche i !resti*ioas societate de folclor din lu+eN" !reedinte al (ocietii Istorice Cvreieti (GeDish Bistorical (ocietM) N vice!reedinte al (ocietii 'e*ale )siatice ('oMal )siatic (ocietM) i +e+2ru al +ultor altor societi tiinifice. ) aderat la +icarea sionist !olitic" /nc de la /nce!uturile ei i a fost vice!reedinte al celui de al doilea" al treilea" al !atrulea i al a!telea Con*res (ionist. =aster a fost fondatorul i !reedintele Eederaiei (ioniste Cn*le<e (Cn*lish Fionist Eederation). )de!t al sionis+ului cultural i nead+i-nd un co+!ro+is teritorialist" !recu+ crearea unei entiti !restatale naionale sau autono+e evreieti /n alte teritorii dec-t Palestina" =aster s-a i+!licat /n ne*ocierile cu autoritile 2ritanice !rivind soarta c+inului evreiesc din Palestina. Ca!itolul su2linia< i+ensa lui contri2uie la de<voltarea filolo*iei" folcloristicii i istoriei literare ro+-neti i evreieti. Dei de2utea< cu studii de li+2 ro+-n" /ntors de la Breslau" interesul su se /ndrea!t s!re literatura !o!ular ro+-n. Cste autorul !ri+ei /ncercri de siste+ati<are a folclorului literar ro+-nesc /n ?Aiteratura !o!ular ro+-n@ /n care are ca sco! de+onstrarea /nrudirii *enetice i ti!olo*ice a literaturii !o!ulare ro+-ne cu literatura !o!ular universal" afir+-nd" !entru !ri+a dat"

!re<ena ei ca o veri* i+!ortant /ntre Irient i Iccident" cu at-t +ai +ult cu c-t cercetrilor anterioare le era co+!let strin. =aster dorete s de+onstre<e !rin descrierea literaturii !o!ulare ro+-ne c o !arte din literatura scris i +i*raia !e cale oral de la Irient la Iccident a avut o /nr-urire +are asu!ra s!iritului !o!oarelor. Aucrrile au fost considerate" +uli ani" o!ere de referin /n do+eniu" fc-nd cunoscute /n +ediile de s!ecialitate euro!ene" li+2a i literatura ro+-n. )celai sco! l-a ur+rit !rin s!ecialitate. )de!t al +etodei co+!aratiste /n studierea folclorului" a considerat literatura !o!ular slavo-2i<antin dre!t !untea de le*tur dintre literatura !o!ular !re i !ost-tal+udic i folclorul euro!ean. I constant a studiilor sale co+!aratiste este ar*u+entarea te<ei !otrivit creia literatura !o!ular oral !reia i trans+ite +ulte !roduse ale literaturii culte +edievale" acestea constituindu-se" /n fa!t" ca !ri+ i<vor" creaia !o!ular oral fiind /n +are !arte re<ultatul direct al asi+ilrii unor te>te" +otive sau te+e culte !recise" !e care el le identific i le e>e+!lific /n creaiile literaturii scrise. )ceast te< ce este un fir rou ce lea* toate studiile sale de folclor co+!arat va fi !us la /ndoial de !rofesorul autor. ) cola2orat la !resti*ioase !u2licaii savante i /n a!roa!e toate cercetrile sale va face tri+itere la literatura ro+-neasc. Ca lin*vist" a susinut ro+anitatea !o!orului ro+-n i latinitatea li+2ii ro+-ne /n lucrri ca ?(tratificarea ele+entului latin /n li+2a ro+-n@ sau ?Die ichtlateinischen Cle+ente i+ 'u+Onischen@. Cea +ai i+!ortant lucrare /n do+eniul filolo*iei este ?Cresto+aia ro+-n@" lucrare /n dou volu+e inclu<-nd re!roducerea a !este #$$ de te>te +anuscrise din sec. 04I-04III" +ulte inedite. 6inuios" autorul +anifest o *rij deose2it !entru acurateea lucrrii" not-nd cu e>actitate i<vorul direct" fila i !a*ina ori*inalului" lucrarea sa fiind un i+!ortant i<vor !entru cunoaterea !rocesului de for+are i de<voltare a li+2ii noastre literare. 4a face cunoscut !u2licului en*le< fru+useea !ovetilor !o!ulare ro+-neti /n lucrarea Rumanian Bird and Beast Stories" (Poveti romneti despre . Cartojan ce ia /n calcul i !osi2ilitatea feno+enului invers ca sursele orale anoni+e s fi !truns /n +anuscrise i ti!rituri ce a!arin unui !rele*erile inute la I>ford sau !rin studiile !u2licate /n revistele de

psri i animale). )ici va relua i ar*u+enta teoria sa des!re ori*inea oriental a !ovetilor !o!ulare euro!ene" de unde s-au rs!-ndit" /n ti+!ul construirii Curo!ei +oderne" de la !o!or la !o!or. Eeno+enul ar*u+entat cu ajutorul teoriei difu<ioniste" a fost favori<at de +area +icare reli*ioas a +aniheitilor i 2o*o+ililor care au contri2uit la dise+inarea 2aladelor i colindelor !o!ulare la !o!oarele slave +ai !u in cultivate. Ca istoric literar a fost !reocu!at de vechi+ea i !eriodi<area li+2ii ro+-ne" de locul i i+!ortana literaturii ro+-ne i a /n*rijit cea +ai 2un ediie din ?Povestea vor2ei@ a lui )nton Pann. ) ela2orat studii des!re literatura !o!ular e2raic /n lucrri cu+ sunt ?Bas+e i istorii tal+udice@" ?.ractatul tal+udic@" ?Ae*ende tal+ude i le*ende ro+-neti@ .a. ) fost ales +e+2ru de onoare al )cade+iei 'o+-ne" +artie %1#1. ;n anul %158 a donat )cade+iei 'o+-ne /ntrea*a sa colecie de cri vechi i +anuscrise. )!rtor al dre!turilor i li2ertilor ceteneti" filolo* de renu+e" istoric literar" !u2licist" autor al unor o!ere +onu+entale" 6.=aster este una din cele +ai +ari !ersonaliti ro+-neti de ori*ine evreiasc din ara noastr. 4iaa" activitatea i o!era lui +erit a fi cunoscute de *eneraiile !re<ente i viitoare. ;n cercetrile !e care le-a /ntre!rins savantul face dovada fa+iliaritii cu orientrile euro!ene /n do+eniu. )cestea au +eritul de a fi introdus !entru !ri+a dat at-t +aterialul cultural ro+-nesc c-t i !e cel e2raic /ntr-un siste+ +ondial de valori" alturi de +arile te>te i idei ale u+anitii. De+ersul !oate fi considerat ca un !ri+ !as s!re cercetarea antro!olo*ic a culturilor" s!re siste+ati<area i descrierea trsturilor lor eseniale i s!re /nele*erea *lo2al a feno+enelor culturale. ;n ca!itolul al treilea" face+ cunoscut cititorilor notri !ersonalitatea lui Aa<r Hineanu (chein" o+ de cultur de ori*ine evreiasc. Ain*vist i folclorist" a fost asistentul la catedr al lui B.P.Badeu. ) cunoscut /ndea!roa!e !asiunea +entorului su !entru cunoaterea sanscritei i cercetrile acestuia cu !rivire la relaiile dintre literatura veche indian" filolo*ia i folclorul ro+-nesc. ;+!reun cu 6oses =aster a continuat cercetarea lui B.P. Basdeu /n do+eniul folclorului co+!arat. 'efu<ul ca+erelor le*iuitoare de a-i acorda cetenia" ca ur+are a nu+eroaselor lui cereri si aciuni" /l deter+in s se sta2ileasc /n Erana" /n %1$%.

)+ !re<entat a+!lu cercetrile acestui +are crturar" detaliind as!ecte caracteristice at-t +uncii de adunare" inter!retare a fa!telor" +etodele docu+entrii i corelrii datelor c-t si *reutile /nt-+!inate /n !u2licarea o!erei. .rece+ /n revist cele +ai i+!ortante creaii i !reocu!ri. Pu2lic volu+ul Basmele romnilor& !re+iat la concursul )cade+iei 'o+-ne /n %71:. Aurarea este !ri+a ti!olo*ie 2i2lio*rafic a unui re!ertoriu naional" a avut un caracter unicat la a!ariie /n folcloristica universal i a fost +ult vre+e sin*ura surs de docu+entare !entru s!ecialiti. ;n ur+a anali<ei co+!arative" savantul" ca i +ajoritatea folcloritilor de a<i" a ado!tat teoria antro!olo*ic ce consider 2as+ul un !rodus s!ontan" rod al i+a*inaiei. (!ecificul naional" afectul i !uterea i+a*inativ a fiecrui !o!or e>!lic diversificarea 2as+elor de la un !o!or la altul. 6eritul savantului este de a fi adunat toate !ovetile cunoscute !-n /n anul a!ariiei volu+ului i de a le fi !re<entat /n re<u+at /+!reun cu ti!urile i variantele lor /ntr-un siste+ ce !unea /n lu+in /nlnuirea lor te+atic. A. ineanu este autorul dicionarului enciclo!edic: +i(ionar universal al lim%ii romne a!rut /n %718. Pu2lic /n %71# 'storia ilologie romne" -!ri+a sinte< a folcloristicii ro+-neti /n care aloc un s!aiu /ntins folclorului. Du! ce /ncadrea< folcloristica ro+-neasc /n tendinele tiinifice euro!ene" A. Hineanu ierarhi<ea< !e criteriu valoric contri2uiile unora dintre folcloritii ro+-ni. )se+nrile dintre folclorul diferitelor !o!oare care nu au intrat niciodat /n contact unul cu altul sunt !use !e 2a<a !siholo*iei !o!ulare ce st la 2a<a antro!olo*ic des!re ori*inea 2as+elor" teorie /+2riat ast<i de etnolo*ia +odern i de+onstrat de A. Hineanu /n studiile sale. Aucrarea 'n luen/a oriental asupra lim%ii ro+-ne a!rut /n %1$$" *-ndit ca o sinte< istoric i lin*vistic a ra!orturilor dintre li+2a ro+-n i li+2ile orientale" are nu+eroase atin*eri cu folclorul. )utorul identific un nu+r i+!ortant de influen e orientale /n creaiile noastre !o!ulare la nivelul !are+iolo*iei" snoavelor" anecdotelor" 2as+elor" afir+-nd !ri+atul *eniului !o!ular. (ta2ilit la Paris %1$%" A. ineanu se+nea< studii de lin*vistic france<: Largot an(ien" Le sour(es de largot an(ien" La langue de Ra%elais& cercetrile sale devenind ulterior de referin !entru toi cei interesai de li+2ajele s!eciale. (tudiile i articolele re!u2licate" reeditrile din volu+ele: Basmele romnilor /n %197"

+i(/ionarul universal..." /n %11,- %118" 0n(er(are a semasiologiei romne" /n %111" Studii ol(lori(e& /n #$$5" etc. de+onstrea< /nc o dat valoarea i actualitatea o!erei sale. Ca!itolul al !atrulea" !re<int activitatea !e tr-+ul culturii a doi +ari crturari ai veacului: 6oses (chDar<feld i 6ihail Canianu- 6orit< Cahana. Eace+ +eniunea c a+ /nt-+!inat *reuti /n sta2ilirea unor re!ere ale activitii i vieii lor" deoarece unele date 2io*rafice" unele <iare i reviste ale vre+ii" /n care au !u2licat" nu s-au !strat. Din cercetarea 2i2lio*rafiei su+are e>istente" !rivind viaa i activitatea tiinific a +arii !ersonaliti 6oses (chDar<feld" re<ult c a fost" ca i 6. =aster !reocu!at de afir+area identitii evreieti" de do2-ndirea dre!turilor i li2ertilor ceteneti ale acestora. 6are !u2licist /n veac" nu+ele lui a!are ca fiind cola2orator i P sau redactor de <iare" al+anahuri" anuare" +e+orialist" folclorist" fondator al unor societi" etc. )+inti+ c este iniiatorul - redactorul <iarului 1nuarul pentru israelii" a!rut /n %79:" una dintre !uinele !u2licaii" cu caracter tiinific-literar iudaicN a Calendarul pentru i*raelii" !e anul %799-%797. Aa a!ariia celui de-al doilea volu+" calendarul a devenit 1nuar cu su!li+ent calendaristic. ) a!rut /n %1 volu+e. 6oses (chDar<feld a cola2orat din %791 la <iarul !raternitatea !-n /n %77,. Cste +e+2ru fondator al So(iet/ii 'stori(e 'uliu Baras(h" la ## iunie %778" a crei activitate s-a concreti<at /n 1nalele So(ietii 'stori(e 'uliu Baras(h. 6are +e+orialist" !u2lic articole /n <iarul 2galitatea su2 titlul: Povestea unei viei. Cste !reedinte al (ocietii ChoDeDe Fion David. ;i *si+ nu+ele /n fruntea +ai +ultor societi de 2inefacere ca 0n rirea" Sion" Cho3e3e etc. ader-nd la +icarea sionist her<lian i la *ru!area de e+anci!are i lu!t !olitic a 4niunii 2vreilor Pmnteni& devenit du! %1#% 4niunea 2vreilor Romni. Ca folclorist editea<" /n %775" o!era lui Cili2i 6oise" Pra(ti(a i apropourile lui Cili%i Moise& vestitul din ara Romneas(" /nsoit de o schi 2io*rafic i de un co+entariu elo*iosN !u2lic a!oi dou articole teoretice asu!ra folclorului: Poe*ii populare (ole(ia 1le(sandri sau (um tre%uie (ulese i pu%li(ate (nte(ele populare" a!rut la Iai" /n %771" la editura revistei ?Conte+!oranul@ i 5asile 1le(sandri sau Meterul drege stri( i aprtorii si" studiu a!rut la Craiova /n %771 la editura 'evistei Iltene. ;n aceste studii cercettorul !ledea< !entru res!ectarea autenticitii

+aterialului folcloric" /ncadr-ndu-se astfel /n noua !aradi*+ +etodolo*ic a folcloristicii ro+-neti. Pu2lic Te*aurul popular evreies(& /n dou volu+e" care cu!rind: !rover2e" <icale" *lu+e" for+ule stereoti!e" *hicitori" !ersiflri" /ntre2ri su2tile i ha<lii" jocuri de co!ii etc. toate /nsoite de o traducere /n ro+-n. Colec ia /nsu+ea< %# ca!itole cu o !refa" un =losar i un studiu nu+it Cole(tivitatea evreias( su% unghiul te*aurului popular. ) !u2licat studii de etno!siholo*ie !o!ular !rivind +odul cu+ este re!re<entat evreul /n !roduciile folclorice" din literatura !o!ular ro+-n i universal: 1ne(dote populare romne re eritoare la evrei $(er(etare (riti( " 2vreii )n literatura popular romn. Studiu de psihologie popular" %71%N 2vreii )n literatura popular romn i universal" Qie*ard" %71#N 2vreii )n literatura lor popular" %717 etc. Eolcloristul adun !rover2e" <icale i anecdote cu !rivire la evrei art-nd ori*inea" evoluia" dise+inarea *eo*rafic" su!ravieuirea sau declinul ori dis!ariia stereoti!urilor ce au /n vedere trsturile fi<ice" +orale i s!irituale ale ?evreului i+a*inar@. ;n studiile co+!arative de folclor !u2licate /n 1nuarul pentru israelii" /n care trasea< !aralele /ntre 2as+ele evreieti" cele ro+-neti i cele universale" cercettorul afir+ i ar*u+entea< di+ensiunea +oral a folclorului. Crede c tiina folclorului !oate lu+ina !e antise+iii cu +intea rtcit !rin fa!tul de+onstrat c e>ist o !siholo*ie !o!ular co+un tuturor !o!oarelor" deci i !o!orului evreu. De aici re<ult c /n afar de te+!era+ente nu e>ist diferen e su2staniale /ntre oa+eni i /ntre !o!oare" iar deose2irile in nu+ai de anu+ite tradiii i o2iceiuri. Eolclorul arat c-t de +ult sea+n i c-t de !uin varia< conce!iile" senti+entele" credinele i o2iceiurile !o!oarelor din toate !rodusele !o!ulare. Eondul !siholo*ic co+un tuturor !o!oarelor" 2arierele artificiale dintre oa+eni" !entru care cercettorul *sete ar*u+ente folclorice de+ontea< o2tu<itatea vederilor antise+ite. &lti+ul intelectual evreu" asu!ra cruia ne-a+ o!rit /n anali<a noastr este 6ihail Canianu - 6orit< Cahana. (e consider" /n !uina 2i2lio*rafie e>istent i identificat de noi" ca av-nd !reocu!ri +eritorii /n do+enii ca: !u2licistica" folclorul" dialectolo*ia i traductolo*ia. )+ !reci<at i detaliat studiile i cule*eri de folclor" articole cu te+atic social" /n: !amilia" +repturile poporului" Lumea ilustrat" Romnul" Revista pentru

istorie& arheologie i ilologie etc. Crturarul a !us 2a<ele +etodolo*ice ale folcloristicii ro+-ne ti +oderne. (-a i+!licat /n cule*erea folclorului /n sco!ul alctuirii diferitelor cor!usuri naionale" contri2uind la a!ariia volu+ului Materialuri ol(loristi(e ale lui =ri*ore .ocilescu" res!ectiv Prover%ele romnilor ale lui Iuliu Fanne. 'isi!it /n reviste i <iare ale vre+ii" +ult ti+! o!era lui Canianu a fost considerat o raritate 2i2lio*rafic. ) a!rut /n volu+" /n %111" Mihail Canianu" Studii i (ulegeri de ol(lor romnes(" ediie /n*rijit de )l. Do2re i 6ihail 6.'o2ea" la Cditura 6inerva. I!era funda+ental a lui Canianu este Poe*ii populare& +oine& Culese i pu%li(ate )nto(mai (um *i(" Iai %777. Cste !ri+a lucrare /n care !oe<iile sunt ti!rite /n for+a lor autentic" !rin transcrierea fonetic a te>telor culese. Detaliat a+!lu /ntr-un su2ca!itol al lucrrii noastre" este" /n fa!t& o cule*ere" /nsoit de o !refa /n care de<vluie +etodolo*ia !e care a ur+at-o /n studiul su" o doin- !rea+2ul i 555 de te>te !oetice. ) acordat o i+!ortan deose2it ale*erii su2iecilor intervievai" transcrierii fonetice" concentrrii !e o <on *eo*rafic restr-ns inau*ur-nd o nou direcie" !reluat i a+!lificat a!oi de ali cercettori. (u2linie+ /nc o dat rolul de !ionierat al autorului /n cule*erea i !u2licarea te>telor !oetice !o!ulare" a 2as+elor i desc-ntecelor" /n dialect. ;n %715 !u2lic studiile +eo(hiul i !aptul i +in psi(ologia poporan. +es(nte(e& arme(e i vr6i. (unt !ri+ele cercetri +ono*rafice asu!ra desc-ntecelor !o!ulare" a far+ecelor i a vrjilor. .raduce /n li+2a ro+-n o!ere cele2re ale literaturii universale cu+ ar fi: Crim i pedeaps de DostoievsJi" 7ue 5adis de (ienJieDie< sau Minunile (onvenionale ala (ivili*aiunii noastre de 6a> ordau. ) contri2uit alturi de ali cola2oratori la ela2orarea dic ionarele *eo*rafice ale judeelor Dolj i Putna" !re<entate a+!lu /n lucrarea noastr. ) dedicat +edalioane /n !a*inile revistei !amilia din %71# unor ilustre !ersonaliti ale e!ocii. (!re deose2ire de ceilali trei intelectuali evrei" !re<entai /n ca!itolele lucrrii" 6ihail Canianu nu s-a interesat de cultura i s!iritualitatea !o!orului evreu. Aa +o+entul de fa nu se cunoate nicio lucrare se+nat de 6ihail Canianu din aceast <on cultural. Cu+ /nsui afir+" a r+as un /+!ti+it al folclorului

ro+-nesc. (-a i+!us ca o notorietate /n e!oc i i-a +eninut aceast !o<iie !-n a<i" nu+ele su fiind inclus /n +ajoritatea dicionarelor enciclo!edice ro+-neti. ;ncercarea noastr de cercetare a o!erelor celor !atru crturari evrei a ur+rit a de+onstra c 6oses =aster" Aa<ar Haineanu" 6oses (chDarfeld i 6ihail Canianu i-au adus o contri2uie de necontestat /n c-teva do+enii ale culturii ro+-ne: !e tr-+ul folcloristicii" foneticii istorice" le>icolo*iei" le>ico*rafiei" ono+asticii" to!oni+iei" *ra+aticii istorice" orto*rafiei" !u2licisticii" traductolo*iei. Ca!itolele lucrrii su2linia< i+ensa lor contri2uie la de<voltarea filolo*iei" folcloristicii i istoriei literare ro+-neti i evreieti. e e>!ri++ convin*erea c" !rin lectura lucrrii" cititorul do2-ndete nivelul necesar de /nele*ere a efortului intelectual - u+an al celor !atru crturari evrei" !entru afir+area !ro!riilor !uncte de vedere !e tr-+ tiinific. )nali<a noastr" al crei sco! declarat a fost i este reconsiderarea +uncii unor inteli*ene scli!itoare ale secolului al 0I0-lea !e tr-+ul culturii" !oate fi un !unct de !lecare !entru identificarea altor +ini lu+inate" a altor crturari" trecui cu vederea !-n la aceast dat.

S-ar putea să vă placă și