Sunteți pe pagina 1din 28

Curs Greaca

Pronumele si Adjectivul Declinarii III


Universitatea Emanuel din Oradea
Cursul 15
Pronumele si Adjectivul Declinarii a-III-a
Viorel S. Clintoc
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
1. Pronumele de declinarea a-III-a
a. Pronumele nedefinit
b. Pronumele interogativ
2. Adjectivele de declinarea a-III-a
a. Adjective simple
b. Adjective cu declinari multiple
3. Exercitii
Imaginea de ansamblu
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:.t :.t
:.te|
:.te|
:.te|a
t
N.
G.
D.
A.
Singular
a|
e;
e|
:.te|
:.te|
e;
t
:.te|
Masc / Fem Neut
= mai mult Adjectivul de comparatie :.ta|
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:.te| :.te|
:.te| :.te|
:.te :.te
:.te| :.te|
a|
ct|
N.
G.
D.
A.
Plural
.;
a;
a|
ct|
a
a
Masc / Fem Neutru
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:.t :.t
:.te|
a|
e;
e|
Dac! memora"i aceasta formul!, paradigma se formeaz!
automat n acela#i fel ca #i declinarea III, folosind forma de
genitiv. masc. sg, pentru a deduce radicalul adjectivului.
(Forma genitivului)
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
= cineva, ceva, oricine Pronumele Nedefinit t;
si pronumele interogativ t;
Observati similaritatea dintre pronumele nedefinit t; si
pronumele interogativ t;. Differenta este in accentul folosit.
Pronumele nedefinit foloseste un accent grav; pronumele
interogativ foloseste un accent acut.
Conjugarea ambelor pronume este similara.
= cine?
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
t; t
t|
t|
t|
t
a
N.
G.
D.
A.
Singular
e;
t|
t|
e;
t
t
Masc - Fem Neut
Pronumele Nedefinit !i Interogativ
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
t| t|
t| t|
t t
t| t|
a|
ct|
N.
G.
D.
A.
Plural
.;
a;
a|
ct|
a
a
Masc / Fem Neutru
Pronumele Nedefinit !i Interogativ
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
t; t
t|e;
Dac! memora"i aceasta formul!, paradigma se
formeaz! automat n acela#i fel ca #i declinarea III.
= cineva, ceva, oricine, orice
t; t
t|e;
= cine? Ce?
Pronumele
Nedefinit
Pronumele
Interogativ
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
a.;
e;
t
a
N.
G.
D.
A.
Singular Masc/ Fem
= adevarat
+ Termin!iile Declin"rii III
a;
a.;
a.;
a.;
a;
aeu;
a.t
a
+
+
+
a; a.;
Adjective
* Se formeaza ca si substantivele cu radicalul in -.;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
a.;
e;
t
N.
G.
D.
A.
Singular NEUTRU
= adevarat
+ Termin!iile Declin"rii III
a.;
a.;
a.;
a.;
a.;
aeu;
a.t
a.;
+
+
a; a.;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
a.;
.;
a|
ct|
a;
N.
G.
D.
A.
Plural MASC / FEM
= adevarat
+ Termin!iile Declin"rii III
a.;
a.;
a.;
a.;
a.t;
aa|
a.ct|
a.t;
+
+
+
+
a; a.;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
a.;
a
a|
ct|
a
N.
G.
D.
A.
Plural NEUTRU
= adevarat
+ Termin!iile Declin"rii III
a.;
a.;
a.;
a.;
a
aa|
a.ct|
a
+
+
+
+
a; a.;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
N.
G.
D.
A.
= adevarat
a
aa|
a.ct|
a
a; a.;
a;
aeu;
a.t
a
a.;
aeu;
a.t
a.;
Singular
Masc/Fem Neutru
a.t;
aa|
a.ct|
a.t;
Plural
Masc/Fem Neutru
Sumar: a; a.;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
Adjectivul cu declinari multiple
Un anumit gen de adjective se conjuga utilizind terminatiile
mai multor declinatii pentru genurile M, F si N
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:a; :aca :a|
:a|e;
:ac
:ac
:ac
:a|
:a|
:a|
:a|
:a| a
t
e;
t
a|
;

N.
G.
D.
A.
Singular
Gen: Masc Fem Neut
Decl: 3 1 3
= Tot, fiecare Adjectivul :a;
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:a| :ac :a|
:a|
:ac
:ac
:ac
:a|
:a
:a|
:a
:a|
a|
ct|
a|
ct| at;
a;
a|
N.
G.
D.
A.
Plural
.;
a;
at a
a
Gen: Masc Fem Neut
Decl: 3 1 3
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
Daca invatam formula de mai jos, putem deduce restul
conjugarilor, folosind terminatiile declinarilor
corespunzatoare
:ac :aca :a|
:a|e;
Gen: M F N
Decl: 3 1 3
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:a; e e,e;
Toat" mul!imea
:a|a
Toate lucrurile
Nom, Masc, Sg
Acc, Masc, Sg
Exercitii din toata declinarea III
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
:a; eu| ect; a-eu.t eu eu;
e,eu; eueu;
Deaceea, fiecare care aude aceste cuvinte ale mele
:a| e.|ee| a,ae| -a:eu; -aeu;
:et.t
Fiecare (orice) pom bun face roade bune.
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
aa e .e; .ct| :eucte; .| ...t
Dar Dumnezeu este bogat n ndurare
te.. a; ,.ta; -at eu; :eea; eu
Privi!i minile #i picioarele mele.
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
Kat .cat .aa .| a c-e.t ;
|u-e; ata -at :u -at |ee;
$i erau minuni n ntunericul nop!ii, snge #i foc #i
fric"
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
..t; :tct| -at a,a| cu|.tect|;
Vrei o credin!" #i o con#tiin!" curat"?
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
.| a|acac.t t|e; .cat ,u|;
La nviere, a cui so!ie va fi ea?
et ,a :a..; a| .:.tcc.ue|
:tc.t -at ,|ac.t
C"ci nainta#ii no#tri cre#teau n credin!" #i cuno#tin!".
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
at e. cu|.tec.t; aua| ca| ac.|.t;
Nom, Fem, Pl
Dar con#tiin!a lor era slab".
e e. :tce; eu- .,.at .t; -tct|
Dar cel credincios nu vine la judecat".
Nom, Fem, Pl
Acc, Fem, Sg
Gen, Masc, Sg
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
at e. a| a|a:a| :aaeec.t; eu-
aeuct| | a|.ct| a| aata|
Dar tradi!iile oamenilor nu aduc iertarea de p"cate.
Nom, Masc, Pl Acc, Fem, Sg
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
e e|ea eu .,a .cat .| :act|
et; .|.ct|
Acc, Fem, Sg
Numele meu este mare ntre toate neamurile
Nom, Neut, Sg
Dat, Neut, Pl
Curs Greaca
Pronumele si Adjectivul Declinarii III
Universitatea Emanuel din Oradea
Kat ,t|ac-e.| et a e.-a aa
aua a.; .tct| et .ac.| aua
e Kute; eta ceae; \auc.a;
Dar noi stim ca aceste zece cuvinte sunt adev"rate, pentru ca
Domnul le-a vorbit prin gura lui Moise
Nom, Neut, Pl
Gen, Masc, Sg
Gen, Masc, Sg
Nom, Masc, Sg
Pron: Acc, Neut, Pl
Nom, Neut, Pl

S-ar putea să vă placă și