Sunteți pe pagina 1din 7

MIJLOACE DE MSURARE PENTRU LUNGIMI 1. DEFINITIE : Lungimea este m!"ime #i$i%! #un&amenta'! %e "e("e$int!

)'ungimea &"umu'ui (a"%u"s &e 'umin!* +n ,i&* +n tim(u' &e 1- .// 0/. 123 se%un&e4. 2. UNIT5I DE MSUR: unitatea de msur fundamental, din SI, este metrul (m). Multiplii i submultiplii metrului se formeaz cu ajutorul prefixelor cu factor de multiplicare 10 n ,
1 1dm =10 m;

1dam =10m;

1cm =10 2 m; 1mm =10 3 m; 1 m =10 6 m; 1nm =10 9 m;


12 1 pm =10 m.

astfel: 1hm =10 2 m;


1km =10 3 m

Unit!6i'e &e m!su"! t 'e"ate: in (inc!)"#,#2$%m " 2,$% cm " 2$,% mm& mlm (mila marin) " '$%m& p (punct tipo(rafic) " 0,376065 10 3 m; cic (cicero) " 2p& c) (cuadrat) " % cic "%'p. 7. CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE MSUR PENTRU LUNGIMI &.(.&.,. % nst"u%ti,: 7.1. m!su"i %u "e(e"e: Met"u' eta' n8 (" t ti(u' na6i na' % n#e%6i nat &int"8un a'ia9 &e /:;('atin! <i 1:; i"i&iu* %u sim= 'u' >%* %e a"e 'a %a(ete 7 "e(e"e* &istan6a &int"e "e(e"e'e %ent"a'e #iin& &e 1m 'a .: C: Ru'eta? Rig'a? Pang'i%a t ( g"a#i%!. 7... m!su"i te"mina'e @#!"! "e(e"eA : Ca'e ('an8(a"a'e'e? Ca'i="e B &e inte"sti6ii? Ca=' ane B (ent"u #i'ete @'e"eA* (ent"u "a$e. 7.7. a(a"ate: Cu "ig'! <i %u"s " D <u='e"e? Cu <u"u= mi%" met"i% D mi%" met"u'. 1. CUELERUL: este cel mai utilizat mijloc de msurat lun(imi i este format dintr*o ri(l cu scar (radat +n mm i dintr*un cursor cu )ernier. %'asi#i%a"ea <u='e"e' ": A. &u(! ("e%i$ie: cu precizie de #, mm: la care exist # di)iziuni pe )ernier& cu precizie de #,#$ : cu 2# de di)iziuni pe )ernier& cu precizie de #,#2 (cea mai mare precizie) : cu $# de di)iziuni pe )ernier. E. &u(! 'imita su(e"i a"! &e m!su"a"e: limita superioar de msurare, notat cu ,-., poate fi: -" $#& 2##& /##& $##& '##& ###& $##& 2 ### mm. C. &u(! &estina6ie: C1. <u='e"e &e eFte"i " <i inte"i ": folosite pentru msurarea dimensiunilor interioare i exterioare, care pot fi pre)zute i cu tij pentru ad0ncime. C.. <u='e"e (ent"u a&Gn%ime: utilizate numai pentru msurarea ad0ncimilor. -a aceste ublere ri(la culiseaz +ntr*un suport * tra)ers , care poart )ernierul, suprafa1a de sprijin fiind lama. Msurarea se face aez0nd ublerul pe suprafa1a frontal a (urii ce se msoar. C7. <u='e"e (ent"u t"asa9: cursorul este pre)zut cu un cioc ascu1it pentru trasaj C1. <u='e"e (ent"u " 6i &in6ate: are dou ri(le perpendiculare i dou cursoare cu 2 )erniere.

1... %a"a%te"i$a"ea <u='e"e' ": +n fi(urile de mai jos, pot fi identificate tipurile de ublere men1ionate, precum i exemple de msurare pentru ublere cu di)erse precizii.
'

Pri componente: 1, 2 ciocuri; 3- tija de adncime; 4 rigla gradat; 5 vernier; !uru" de #i$are %"locare&; ' (upra#ee de m(urare)
' '

*u"lerul de e$terior, interior !i adncimi

*u"ler de adncime

*u"ler pentru tra(aj Pri componente: 1 ec+er cu (car gradat; 2,3 cur(oare cu vernier; 4 limitator de ,nlime; 5 cur(oare de avan( #in; !uru"uri de "locare)

*u"ler pentru roi dinate 1.7. m!su"a"ea &imensiuni' " 'inia"e %u <u='e"e &e &i#e"ite ("e%i$ii:
0 1 2 3 4

.igla
0 5 10

-ernier

0 0 10

25

50 20

75

100 30 40 50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2. MICROMETRUL: este un mijloc de msurat lun(imi cu urub micrometric, func1ionarea lui baz0ndu*se pe transformarea micrii de rota1ie a unui urub micrometric +n micare de transla1ie. 2asul urubului micrometric este de #.$ mm, deci deplasarea liniar este tot de #,$mm. 2.1 %'asi#i%a"ea mi%" met"e' ": A. &u(! ("e%i$ie: micrometre cu precizia de #,# mm& micrometre cu precizia de #,##2 mm& micrometre cu precizia de #,## mm& E. &u(! 'imite'e &e m!su"a"e: indiferent de limitele de msurare domeniul de msurare al micrometrelor este de 2$ mm. 3u limita inferioar # i cea superioar 2$ mm& 3u limita inferioar 2$ i cea superioar $# mm& -imitele cresc din 2$ +n 2$mm, astfel c exist micrometre p0n la %4$*$## mm. C. &u(! &estina6ie: micrometre de exterior& micrometre pentru ro1i din1ate& micrometre pentru filete& micrometre pentru ad0ncime& micrometre de interior& micrometre pentru s0rme& micrometre pentru 1e)i& micrometre pentru tabl& micrometre cu p0r(!ie. 2... %a"a%te"i$a"e: Pri componente: 1 potcoav; 2 "ra cilindric; 3 nicoval; 4 tija !uru"ului micrometric; 5 tam"ur; di(po0itiv de #i$are; '- di(po0itiv de limitare a ap(rii) 2entru msurare se introduce piesa +ntre suprafe1ele de msurare, apoi se realizeaz contactul dintre tija urubului micrometric i pies, dup care rotirea continu p0n se realizeaz for1a de apsare necesar msurrii. Se citete nr +ntre( de mm, apoi jumt1ile de mm, apoi sutimile de mm de pe tambur. /icrometrul de e$terior

9ste un micrometru de exterior utilizat pentru msurarea elementelor constructi)e ale ro1ilor din1ate. 9lementele caracteristice ale acestui micrometru sunt dimensiunea i (upra#eele de m(urare (u" #orm de talere) Se utilizeaz pentru msurarea cotei peste din1i la ro1ile din1ate cilindrice. 8iametrul minim al talerelor este de 2$ mm, iar limitele superioare de msurare )ariaz +ntre 2$ i ## mm (din 2$ +n 2$ mm). /icrometrul pentru roi dinate 9ste un micrometru utilizat pentru msurarea diametrului mediu, diametrului interior sau exterior al filetelor exterioare. Se deosebesc de micrometrele obinuite prin utilizarea unor )0rfuri de msurare speciale care se introduc +n nite alezaje special practicate +n tija i +n nico)ala micrometrului. -imita superioar de msurare )ariaz +ntre 2$ i 2## mm, micrometrele cu limita mai mare de 2$ fiind +nso1ite de cale de re(lare.

/icrometrul pentru #ilete

/icrometrul de adncime

9ste un micrometru utilizat pentru msurarea ad0ncimii pra(urilor i a (urilor +nfundate. 8omeniul de msurare este de #*2$ mm, iar pentru mrirea acestui domeniu se folosesc prelun(itoare, adic nite tije asamblate la urubul micrometric, confec1ionate din 2$ +n 2$ de mm. 1lemente componente: 1 talpa micrometrului; 2 "ra #i$at rigid de talp; 3 "ra cilindric; 4 di(po0itiv de #i$are)

/odul de #olo(ire al micrometrului de adncime 2.7. %iti"ea &imensiuni' " m!su"ate %u mi%" met"u': 14,13 mm

0 5 25

10

15 20

35 30 25 20

12,'5 mm

10

15 20

20 15 10 5

5I67 89 9:7-;7<9 4

=;M9-9 6I 2<9=;M9-9:>>>>>>>>>>.. ?9M7 9:7-;7?@: Mijloace de msurare pentru lun(imi: 45671895: 7: %13 puncte& 2entru fiecare din cerin1ele de mai jos ( *$), scrie1i, +n spa1iul de rspuns, litera corespunztoare rspunsului corect: . 8in cate(oria mijloacelor cu repere, pentru msurat lun(imi, fac parte: a. 3alele plan*paralele& b. 3alibrele& c. 6abloanele& d. Micrometrul. 2. An fi(ura alturat este reprezentat: a. b. c. d. 6ublerul pentru trasaj& 6ublerul de exterior i interior& 6ublerul pentru ro1i din1ate& 6ublerul de ad0ncime.

/. =umrul de di)iziuni de pe )ernier, +n cazul ublerului cu precizia de #,#2 mm este: a. # di)iziuni& b. 2# di)iziuni& c. /# di)iziuni& d. $# di)iziuni. %. 2asul urubului micrometric, din componen1a micrometrului, este de : a. #,$ mm& b. mm& c. #,# mm& d. #,##2 mm. $. -imita inferioar de msurare a ublerelor poate fi: a. # mm& b. 2$ mm& c. $# mm& d. 4$ mm. .(pun( (u"iectul 7: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 45671895: 77: %33 puncte& 1) Scrie1i, +n spa1iul de rspuns, informa1ia corect care completeaz spa1iile libere: ( # puncte). a. Micrometrul pentru ro1i din1ate este pre)zut cu suprafe1e de msurare +n form de >( )... b. 6ublerul pentru ro1i din1ate are dou cursoare cu >(2)> i dou cursoare pentru a)ans fin. c. <i(la (radat a ublerului are di)iziuni cu )aloarea de >(/)> mm. d. 8omeniul de msurare al micrometrelor este de >(%)> mm. e. 2e bra1ul cilindric al micrometrului, +n partea de jos a scrii (radate se pot citi >($)> mm. 2) ?ranscrie1i, +n spa1iul de rspuns, litera corespunztoare fiecrui enun1 (a,b,c,d,e) i nota1i +n dreptul ei litera 7, dac aprecia1i c enun1ul este ade)rat i 5 dac aprecia1i c enun1ul este fals. ( # puncte). a. 3ea mai mare precizie a ublerelor este #,#$ mm . b. Micrometrul de ad0ncime msoar ad0ncimea (urilor +nfundate i a pra(urilor. c. =ico)ala micrometrului este pre)zut cu scar (radat +n mm. d. :aloarea de $# mm poate constitui limit inferioar de msurare, la micrometre. e. 6ublerul este un mijloc de msurat lun(imi pre)zut cu urub micrometric.

3) An coloana 7 sunt indicate dimensiuni liniare, msurate, ale elementelor (eometrice ale pieselor din domeniul te!nic, iar +n coloana B diferite tipuri de mijloace de msurare pentru lun(imi. Scrie1i, +n spa1iul de rspuns, asocierile corecte dintre cifrele coloanei 7 i literele coloanei B. ( # puncte) ; dimensiuni msurate ale elementelor geometrice pentru piese . diametrul de )aloare :" 2#,2$mm 2. diametrul interior al filetului metric: M2# /. lun(imea unei (uri +nfundate : -"/#,/ mm %. lun(imea unei piese cilindrice: -"/#,/#mm $. lun(imea unei suprafe1e plane: - " /#,/2mm E mijloace de msurare pentru lungimi a. ubler de interior i exterior cu precizia de #,#$ mm b. ubler de interior i exterior cu precizia de #, mm c. ubler de interior i exterior cu precizia de #,#2 mm d. micrometrul de ad0ncime e. micrometrul pentru filete

.(pun( (u"iectul 77: 1) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. 3) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.. 45671895: 777: %24 puncte& . 9xplica1i no1iunea de ubler. 2. =umi1i unitatea de msur pentru lun(ime, din SI. /. 9numera1i trei unit1i de msur tolerate, pentru lun(ime. %. 3lasifica1i ublerele dup destina1ie. $. <ealiza1i urmtoarele transformri: a. C# Dm "E m& b. /### m " Emm. 45671895: 7-: % 2 puncte& Se consider mijlocul de msurare din fi(ura de mai jos: a. 2reciza1i denumirea mijlocului de msurare. b. Indica1i mrimea fizic msurat cu acest aparat. c. 2reciza1i denumirea elementelor componente, ale aparatului, numerotate cu cifre de la *4 ( ,2,/,%,$,C i 4). d. Indica1i un alt mijloc de msurare de tip aparat, pentru mrimea fizic precizat la punctul b. d. 2reciza1i dimensiunea indicat de aparatul din fi(ura de mai jos:
35 30 25 20

0 5 25

10

15 20

6;.1/ <1 8=.189;.1 >7*; :5?@7/7 45671895: 7 9=9;:: 13 P5?891 . d. 2. c. /. d. %. a. $. a. Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2p; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 3p) SUEIECTUL II TOTAL 7: PUNCTE 1. @1:P.A a. ( ) Ftalere& b. (2) F )ernier & c. (/) F (un)& d. (%) F 2$ mm& e. ($) F jumt1i de mm (#,$mm sau $# sutimi de mm). Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2p); pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 3p) .. @1:(.A a. F 5& b. F 7 & c F 5 & d F 7 & e F 5 . Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2p); pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 3p) 7. @1:(.A . F a& 2. F e& /. F d& %. F b& $. F c. Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2p); pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 3p) 45671895: 777 9=9;: 24 P5?891 1. @1(.A 6ublerul este cel mai utilizat mijloc de msurat lun(imi i este format dintr*o ri(l cu scar (radat +n mm i dintr*un cursor cu )ernier Pentru rspuns corect i complet se acord 4 puncte. Pentru rspuns parial corect se acord 2p. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0p. .. @.(.A metrul, se simbolizeaz cu ,m.. Pentru rspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acord 0p. 7.@>(A inc! (in)& mila marin (mlm)& punct tipo(rafic (p)& cicero (cic)& cuadrat (c)). Pentru oricare trei rspunsuri corecte din lista de mai sus se acord cte 2p..; Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0p. 1. @3(A ubler de exterior i interior& ubler de ad0ncime& ubler pentru trasaj& ubler pentru ro1i din1ate. 2entru fiecare rspuns corect se acord c0te 2p. 2entru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord #p. 2. @1(A a. 60km = 60000m = 6 10 4 m =. 3000 m = 3 10 3 10 3 mm = 3mm . Pentru fiecare rspuns corect i complet se acord cte 2p.; Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0p. 45671895: 79=9;: 2 P5?891 a. @.(.A B micrometrul de exterior& Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. =. @.(.A B lun(imea. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. %. @11(.A F potcoa)& 2 F bra1 cilindric& / F nico)al& % F tija urubului micrometric& $ F tambur& C F dispoziti) de fixare ( sau blocare)& 4 F dispoziti) de limitare a apsrii. Pentru fiecare rspuns corect i complet se acord cte 2p.; Pentru rspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acord 0p. e. @.(.A B ubler. Se accept i )ariante constructi)e ale micrometrului :micrometru de ad0ncime, micrometrul pentru ro1i din1ate, micrometrul pentru filete. Pentru oricare dintre variantele de mai sus se acord 2p. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord 0p. #)% p& dimensiunea msurat este : G,4$. 2entru precizarea corect a milimetrilor +ntre(i ( G mm) se acord /p. 2entru precizarea corect a sutimilor de milimetru msurate ( 4$ sutimi de mm) se acord /p. Pentru rspuns incorect, sau lips, 0p. 7