Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 2 Sanctiunile administrativ disciplinare

10.10.2013

In ceea ce-i priveste pe functionarii publici exista o lege cadru si anume Statutul functionarilor publici respectiv legea 1 !1""" care a fost adoptata prin anga#area raspunderii guvernului. $xista de asemenea %acte normative adoptate pentru a fi aplicate in diferite domenii precum & statutul polististului % al functionarului public parlamentar % al personalului vamal % toate acestea preva'and si sanctiuni specifice. De exemplu : sanctiunea administrative a amenzii , avertismentul , acestea regasindu-se si in cadrul raspunderii contraventionale. (in punct de vedere procedural % sanctiunile administrativ disciplinare se concreti'ea'a in emiterea unui act administrativ % iar procedura de adoptare a actului sanctionator este procedura de emitere a actului administrativ prin intermediul caruia se dispun& raspunderea administrativ contraventionala. $lementele constitutive ale contraventiei sunt & obiectul % latura obiectiva si la tura subiectiva. Obiectul contraventiei consta in valorile sociale aparate de norme #uridice. )rin contraventie se incalca normele dreptului administrativ de regula % daar prin exceptie pot fi incalcate si norme apartinand altor ramuri de drept cum ar fi dreptul commercial % al mediului % financiar. Latura obiectiva a contraventiei consta in actiunea sau inactiunea faptuitorului % iar in unele situatii in fapte comisiv-omiseve care produc urmari periculoase din punct de vedere social sau care crea'a un pericol real pentru anumite valori ocrotite. Latura subiectiva a contraventiei repre'inta atitudinea psi*ica a faptuitorului % fapta savarsita si urmarile acesteia % elementul determinant al laturii subiective fiind vinovatia % care % de cele mai multe ori% imbraca forma intentiei % dar se poate pre'enta si sub forma culpei. Intentia poate fi directa sau indirecta % iar culpa poate fi simpla sau cu prevedere . Subiectul contraventiei sau al raspunderii contraventionale poate fi activ sau pasiv. Subiectul activ al contraventiei este contravenientul care este persoana fi'ica sau #uridica autoare a contraventiei. $ste subiect activ al contraventiei persoana fi'ica care savarseste o contraventie prin acte de executare % de determinare sau de complicitate % ceea ce semnifica faptul ca este contravenient persoana care participa la savarsirea unei contraventii fie in calitate de autor % de instigator sau complice. )oate avea calitatea de contravenient orice persoana fi'ica % cetatean romana % strain sau apatrid+ regula,. $xceptia de la regula& nu pot avea calitatea de contravenienti minorii pana la 1- ani % minorii intre 1- si 1 ani care au capacitate de exercitiu restransa% ei raspun'and contraventional pe #umatate in sensul ca minimul si maximul amen'ii se reduc la #umatate din minumul si maximul amen'ii stabilite in actul normativ pentru fapta comisa.

(efinitia si trasaturile contraventiei & Contraventia este definit prin art.1 din .rdonanta /uvernului nr. 2!2001 si republicata % care defineste contraventia ca fiind fapta savarsita cu vinovatie stabilita si sanctionata prin lege % acte ale guvernului % *otarari ale consiliului #udetean % ale consiliilor locale sau consiliului general al 0unicipiului 1ucuresti. 2ratasturile contraventiei & 1. o fapta savarsita cu vinovatie care poate fi savarsita cu intentie directa atunci cand faptuitorul prevede re'ultatul faptei sale si urmareste producerea acestui re'ultat prin comiterea faptei. 2. o fapta savarsita cu vinovatie care poate fi savarsita cu intentie indirecta & fatuitorul prevede re'ultatul faptei sale % nu urmareste producerea acestuia % insa accepta posibilitatea interventiei lui. 3. Culpa& atunci cand faptuitorul prevede re'ultatul faptei sale % nu-l accepta sau socoteste fara temei ca acesta nu se va produce % se numeste culpa cu previ'iune %intrucat faptuitorul prevede re'ultatul faptei sale. 3tunci cand faptuitorul nu prevede re'ultatul faptei sale % desi trebuia si putea sa-l prevada % ne aflam in pre'enta negli#entei sau a culpei fara previ'iune. Contraventia pre'inta un grad de pericol social mai sca'ut decat infractiunea. 3ctul normativ prin care se stabilesc contraventii trebuia sa cuprinda& 1. descrierea faptelor care pot fi calificate drept contraventie. 2. sanctiunea care urmea'a a se aplica pentru fiecare dintrea acestea. In ca'ul amen'ii actul normative trebuie sa cuprinda limita minima si maxima a acestei sanctiuni sau dupa ca' cote procentuale din anumite valori 3. anumite tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor. )otrivit legii actele normative contraventionale intra in viguare in termen de 30 de 'ile de la data publicarii% iar in ca'ul *otararilor consiliilor locale sau #udetene % punearea in aplicare se reali'ea'a si cu respectarea conditiilor preva'ute in legea licitatiei publice locale nr. 214!2001 republicata. Cau'ele care inlatura raspunderea contraventionala& 1. legitima aparare 2. starea de necessitate 3. constrangerea fi'ica sau psi*ica -. ca'ul fortuit 4. iresponsabilitatea 5. betia invonluntara completa 6. eraorea de fapt datorita infirmitatii % dar numai daca are legatura cu fapta respectiva.

Sanctiunile contraventionale& +principale si complementare, )rincipale& 1. avertismentul 7 cea mai simpla sanctiune. Se plica % de regula% celora care se afla la prima abatere. $ste sanctiunea preva'uta de art.6 din ./ nr 2!2001 si semnifica atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei comise insotita de recomandarea de a respecta dispo'itiile legale in viguare. Se aplica in ca'ul savarsirii unei fapte de gravitate redusa. $ste o sanciune morala care se materiali'ea'a in do#enirea faptuitorului si indemnul ca pe viitor sa nu mai savarseasca o fapta antisociala. 3rt.6 alin 3 din ./ 2!2001 contine o derogare de la principiul stabilirii sanctionarii contravenientului in sensul ca prevede ca sanciunea avertismentului poate fi aplicata si in ca'ul in care actul normativ contraventional nu-l reglementea'a expres. 8eglementarea actuala prevede ca avertismentul poate fi comunicat atat oral cat si in scris. 2. amenda contraventionala 7 art. din ./ nr. 2!2001- consta intr-o suma de bani pe care trebuie sa o plateasca contravenientul care savarseste o contraventie cu un grad de pericol social mai mare si care se face venit la bugetul de stat.