Sunteți pe pagina 1din 2

Drept administrativ Cursul 6 - 7 noiembrie 2013

ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE


1. Concepte fundamenta e !n teo"!a o"#an!$a"!! adm!n!%t"at!e! pu& !ce Notiunea de administratie publica - deriva din latinescul ad minister si reprezinta o activitate ordonata,organizata prin care se aduc la indeplinire legile si se presteaza servicii publice in limitele legii, activitate indeplinita de autoritatile publice speciale denumite generic autoritati ale administratiei publice. dministratia publica este o componenta a activitatii e!ecutive, e!ecutivul insemnand pe de o parte guvernarea, iar pe de alta parte c"iar administrarea. dministratia publica spre deosebire de guvernare, care inseamna mai degraba o activitate de dispozitie in aplicarea legii, administratia inseamna in primul rand deservire publica#serviciul public. T!pu"! de o"#ane a e adm!n!%t"at!e! a' organe ale administratiei de stat - realizeaza o activitate de natura statala atat la nivel central cat si la nivel local $e!% &'()D* &' organe ale administratiei publice locale - des+asoara activitati de administratie publica in unitatile administrativ-teritoriale $comune, orase, municipii,,udete*, pe baza principiilor constitutionale ale autonomiei locale descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice. Dupa nivelul de organizare exista trei niveluri de organizare % ( a n!)e cent"a -- guvernul condus de primul ministru -- ministerele si alte organe centrale de specialitate subordonate guvernului -- autoritati centrale nesubordonate guvernului autonome -- institutii centrale subordonate ministerelor sau autoritatilor centrale autonome $e!% ,andarmeria nationala, politia romana* ( a n!)e *udetean -- de natura statala% institutia pre+ectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor sau ale altor organe centrale de specialitate care +unctioneaza in teritoriu -- de natura autonoma% presedintele consiliului ,udetean si consiliul ,udetean ( a n!)e oca -- primarul ca autoritate e!ecutiva si reprezentant al unitatii administrativ teritoriale in raporturile cu tertii -- consiliul local ca autoritate deliberativa Dintre cele doua entitati, atributiile de administratie publica revin primarului, consiliul local avand un rol mai degraba circumscris puterii locale, adica rolul de a adopta "otarari cu .putere de lege locala. pe care primarul in rolul sau e!ecutiv cu serviciile de specialitate ale primariei trebuie sa le puna in aplicare. +. Not!unea de o"#an a adm!n!%t"at!e! pu& !ce /rganul administratiei publice reprezinta acea categorie de organ public sau organ autorizat de un organ public care aduce la indeplinire activitati din s+era administratiei publice +ie prin e!ecutarea legii +ie prin prestarea unui serviciu public in limitele legii. /rice organ al administratiei publice ca sa e!iste trebuie sa cumuleze patru elemente constitutive% personal, patrimoniu $resurse +inanciare si logistica*, competenta, personalitate ,uridica. ,. Sa"c!n! de o"#ane a e adm!n!%t"at!e! pu& !ce Def!n!t!e. 0rin sarcina a o.a.p. , intelegem ansamblul necesitatilor sociale obiectiv determinate, evaluate politic si consacrate prin norme ,uridice, care reprezinta ratiunea de a +i a acestor organe. $1!% legea 212 a politiei romane* 0entru ca o nevoie sociala sa dobandeasca statutul de sarcina a administratiei publice, trebuie sa indeplineasca trei conditii% 1. &a +ie deteminata in mod obiectiv - sa satis+aca nevoi reale, concrete ale unei societati determinate 2. &a +ie valorizata politic - sa +ie recunoscuta ca necesara#utila de clasa politica a+lata la putere 3. &a +ie consacrata ,uridiceste - sa +ie consacrata intr-o norma +ie la nivel central, +ie prin "otararea

consiliului local -. Not!unea de competenta %! de capac!tate 0rin capacitate intelegem aptitudinea respectiv posiblitatea legala recunoscuta unor organe ale administratiei publice de a dobandi si de a e!ercita atributii intr-un domeniu concret al administratiei publice. 3otodata capacitatea poate +i de+inita ca +iind aptitudinea unui organ administrativ de a sta, de a +i intr-un raport ,uridic administrativ in nume propriu independent. 4n esenta, capacitatea administrativa reprezinta posibilitatea de a avea si de a e!ercita drepturi si obligatii ,uridice in raporturile de drept administrativ cu re+erire la sarcina sa administrativa. Competenta reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu care sunt investite organele administrative ptr indeplinirea sarcinii,scopului lor. ceasta competenta e!prima de +apt continutul ,uridic al activitatii realizate de autoritatile publice. Competenta are trei trasaturi: - legalitatea - obligativitatea - exercitarea ei prin intermediul organelor de conducere Le#a !tatea. 1ste +undamentata pe principiul legalitatii intregii activitati administrative. 4ntreaga activitate trebuie normata prin act normativ adecvat si supusa controlului de legalitate oricand. O& !#at!)!tatea. 4nseamna ca e!ercitarea drepturilor si obligatiilor care determina continuturi activitatii administrative are mai degraba conotatia unei indatoriri a organului administrativ, si nu a unei +avorizari. E.e"c!ta"ea competente! %e face p"!n !nte"med!u o"#ane o" de conduce"e care de alt+el si reprezinta unitatea administrativa in raporturile ,uridice cu tertii. /e u"! e competente!% a' competenta materiala - desemneaza ansamblul prerogativelor unui /. .0. dpdv al cuprinsului si al naturii lor. Competenta materiala generala - prerogative nemarginite dpdv al intinderii si speci+icului. $1!%guvernul, primarul* Competenta mateiala speci+ica#speciala - vizeaza anumite segmente ale administratiei. $1!% serviciul de impozite si ta!e* &' competenta teritoriala - vizeaza aria de intindere geogra+ica pe care se e!ercita atributiile c' competenta temporara - vizeaza intinderea in timp a e!ercitarii competentei