Sunteți pe pagina 1din 428

3

Ludwig von Mises ACIUNEA UMAN. UN TRATAT DE TEORIE ECONOMIC


Murray Rothbard numea Aciunea Uman "biblia economic a omului civilizat," iar MisesRomania.org are privilegiul de a recomanda tratatul ca pe ntiul volum al Filocaliei cercettorului cu discernmnt, n domeniul tiin elor sociale. !tt este de cuceritoare armonia sntoas pe care o inspir edi"iciul misesian, nct este greu de a nu#l include printre mani"estrile cata"atice de prim rang ale unui ntreg spiritual mai bogat. Folosul ma$im de pe urma lecturii sale l vor culege cei ce vor identi"ica spiritul misesian n toate prtile lucrrii, situndu#l, n venerabila tradi ie asociat numelor lui M. %. Rothbard i ale discipolilor si, deasupra literei lui Mises. &rimele trei pr i ale lucrrii e$ploreaz semni"ica ia ideii de apriori metodologic i locul ei n cadrul tiin elor sociale, dezvoltnd "undamentele pra$eologiei, de la o prim analiz a categoriei de ac iune pn la principiile generale ale cooperrii sociale i la rolul ac iunii calculate. 'n elegerea catalacticii (teoria economic propriu#zis), n cadrul creia teoria pre urilor graviteaz n *urul chestiunilor naturii i posibilit ii calculului economic, nu este posibil "r un studiu apro"undat al acestor capitole introductive. +ititorul va "i condus rapid ctre ideea c, la nivelul bazelor epistemologiei, empirismul literalmente ucide, iar ra ionalismul este dttor de via . 'ns abordarea neviciat (ra ionalist) a dreptului i economiei, ca i interpretarea evenimentelor umane, presupune, pentru a#l para"raza pe Mises, pruden i subtilitate pe toate palierele, iar min ile necritice i super"iciale s#au rtcit n mod repetat, con"undnd cu neaten ie di"eritele metode epistemologice implicate n asemenea demersuri. Mul umim i pe aceast cale ,#nei -ettina -ien .reaves, "r de care aceast traducere nu ar "i putut aprea pe site#ul nostru. Mul umim, de asemenea, anticipat, tuturor celor care ne vor "ace sugestii de mbunt ire a traducerii. Murray Rothbard numea Aciunea Uman "biblia economic a omului civilizat," iar MisesRomania.org are privilegiul de a recomanda tratatul ca pe ntiul volum al Filocaliei cercettorului cu discernmnt, n domeniul tiin elor sociale. !tt este de cuceritoare armonia sntoas pe care o inspir edi"iciul misesian, nct este greu de a nu#l include printre mani"estrile cata"atice de prim rang ale unui ntreg spiritual mai bogat. Folosul ma$im de pe urma lecturii sale l vor culege cei ce vor identi"ica spiritul misesian n toate prtile lucrrii, situndu#l, n venerabila tradi ie asociat numelor lui M. %. Rothbard i ale discipolilor si, deasupra literei lui Mises. &rimele trei pr i ale lucrrii e$ploreaz semni"ica ia ideii de apriori metodologic i locul ei n cadrul tiin elor sociale, dezvoltnd "undamentele pra$eologiei, de la o prim analiz a categoriei de ac iune pn la principiile generale ale cooperrii sociale i la rolul ac iunii calculate. 'n elegerea catalacticii (teoria economic propriu#zis), n cadrul creia teoria pre urilor graviteaz n *urul chestiunilor naturii i posibilit ii calculului economic, nu este posibil "r un studiu apro"undat al acestor capitole introductive. +ititorul va "i condus rapid ctre ideea c, la nivelul bazelor epistemologiei, empirismul literalmente ucide, iar ra ionalismul este dttor de via . 'ns abordarea neviciat (ra ionalist) a dreptului i economiei, ca i interpretarea evenimentelor umane, presupune, pentru a#l para"raza pe Mises, pruden i subtilitate pe toate palierele, iar min ile necritice i super"iciale s#au rtcit n mod repetat, con"undnd cu neaten ie di"eritele metode epistemologice implicate n asemenea demersuri. Mul umim i pe aceast cale ,#nei -ettina -ien .reaves, "r de care aceast traducere nu ar "i putut aprea pe site#ul nostru. Mul umim, de asemenea, anticipat, tuturor celor care ne vor "ace sugestii de mbunt ire a traducerii.

INTRODUCERE 1. Economie i p !"eo#ogie /p.01 $. % o&#em! epis'emo#ogic( ! unei 'eo ii gene !#e ! !c)iunii um!ne /p.21 *. Teo i! economic( i p !c'ic! !c)iunii um!ne /p.31

4
+. R,sum, /p.041 %! 'e! -n'.i Aciunea uman I. OMUL CARE ACIONEA/ 1. Ac)iune! -nd ep'!'( c(' e un )e# i e!c)iune! !nim!#( /p.001 $. Condi)ii#e p e!#!&i#e !#e !c)iunii um!ne /p.051 Despre fericire Despre instincte i impulsuri *. Ac)iune! um!n( c! d!'( u#'im( /p.031 +. R!)ion!#i'!'e i i !)ion!#i'!'e0 su&iec'ivism i o&iec'ivi'!'e -n ce ce'! e! p !"eo#ogic( /p.061 1. C!u2!#i'!'e! c! o condi)ie p e#imin! ( ! !c)iunii um!ne /p.771 3. A#'e ego4u# /p.751 Despre efectul benefic al instinctelor elul absolut Omul vegetativ II. %RO5LEMELE E%I6TEMOLO7ICE ALE 8TIINELOR ACIUNII UMANE 1. % !"eo#ogie i is'o ie /p.541 $. C! !c'e u# 9o m!# i !p io ic !# p !"eo#ogiei /p.571 Pretinsa eterogenitate logic a omului primitiv *. 6' uc'u i#e a priori i e!#i'!'e! /p.581 +. % incipiu# individu!#ismu#ui me'odo#ogic /p.201 Eu i Noi 1. % incipiu# singu#! ismu#ui me'odo#ogic /p.221 3. T (s('u i#e individu!#e i ' (s('u i#e sc:im&('o! e !#e !c)iunii um!ne /p.291 ;. Domeniu# i me'od! speci9ice is'o iei /p.231 <. Concep)ie i -n)e#ege e /p.:01 Istorie natural i istorie uman =. Desp e 'ipu i#e ide!#e /p.:61 1>. Me'od! 'iin)e#o economice /p.921 11. Limi'e#e concep'e#o p !"eo#ogice /p.961 III. TEORIA ECONOMIC 8I RE?OLTA @M%OTRI?A RAIUNII 1. Revo#'! -mpo' iv! !)iunii /p.371 $. Aspec'u# #ogic !# po#i#ogismu#ui /p.3:1

5
*. Aspec'u# p !"eo#ogic !# po#i#ogismu#ui /p.391 +. %o#i#ogismu# !si!# /p.821 1. %o#i#ogism i -n)e#ege e /p.891 3. %#edo! i! pen' u !)iune /p.861 I?. O %RIM ANALI/ A CATE7ORIEI DE ACIUNE 1. 6copu i i miA#o!ce /p.671 $. Ie ! :i! v!#o i#o /p.621 *. Ie ! :i! nevoi#o /p.691 +. Ac)iune! c! sc:im& /p.631 ?. TIM%UL 1. Timpu# c! 9!c'o p !"eo#ogic /p.661 $. T ecu'B p e2en' i vii'o /p.0441 *. Economisi e! 'impu#ui /p.0401 +. Re#!)i! 'empo !#( din' e !c)iuni /p.0471 ?I. INCERTITUDINEA 1. Ince 'i'udine! i !c)iune! /p.04:1 $. 6emni9ic!)i! p o&!&i#i'()ii /p.0491 *. % o&!&i#i'!'e! de c#!s( /p.0431 +. % o&!&i#i'!'e! de c!2 /p.0041 1. Ev!#u! e! nume ic( ! p o&!&i#i'()ii de c!2 /p.0051 3. %! iu iB Aocu i de no oc i !#'e 9e#u i de Aocu i /p.00:1 ;. % edic)ii#e p !"eo#ogice /p.0031 ?II. ACIUNEA @N LUME 1. Lege! u'i#i'()ii m! gin!#e /p.0061 $. Lege! !nd!men'e#o /p.0731 *. Munc! um!n( c! miA#oc /p.0501 Munca care gratific irect i cea care gratific in irect !eniul creator +. % oduc)i! /p.0241

%! 'e! ! dou! Aciune n cadrul societii ?III. 6OCIETATEA UMAN 1. Coope ! e! um!n( /p.0251 $. O c i'ic( ! concep)iei :o#is'e i me'!9i2ice desp e socie'!'e /p.02:1

6
Pra"eologie i liberalism #iberalismul i religia *. Divi2iune! muncii /p.0:31 +. Lege! ic! di!n( ! !socie ii /p.0:61 Erori curente referitoare la legea asocierii 1. E9ec'e#e divi2iunii muncii /p.0921 3. Individu# -n c!d u# socie'()ii /p.09:1 $abula comunitii mistice ;. M! e! socie'!'e /p.0961 <. Ins'inc'u# de !g esiune i de dis' uge e /p.0341 %stlmciri curente ale tiinelor naturale mo erne& 'n eosebi ale ar(inismului IC. ROLUL IDEILOR 1. R!)iune! um!n( /p.0331 $. ?i2iune !sup ! #umii i ideo#ogie /p.0381 #upta 'mpotriva erorii *. %u'e e! /p.0831 )ra iionalismul ca i eologie +. Me#io ismu# i idee! de p og es /p.0601 C. 6CDIM5UL @N CADRUL 6OCIETII 1. 6c:im&u# !u'is'ic i sc:im&u# in'e pe son!# /p.0621 $. Leg('u i con' !c'u!#e i #eg('u i :egemonice /p.06:1 *. Ac)iune! c!#cu#!'( /p.0681 %! 'e! ! ' ei! Calculul economic CI. E?ALUAREA ER CALCUL 1. 7 !d! e! miA#o!ce#o /p.7441 $. Eic)iune! ' ocu#ui -n 'eo i! e#emen'! ( ! v!#o i#o i ! p e)u i#o /p.7401 )eoria valorii i socialismul *. % o&#em! c!#cu#u#ui economic /p.7491 +. C!#cu#u# economic i pi!)! /p.7461 CII. 6EERA CALCULULUI ECONOMIC 1. C! !c'e u# in' ( i#o mone'! e /p.7071

7
$. Limi'e#e c!#cu#u#ui economic /p.7021 *. ?e s!'i#i'!'e! p e)u i#o /p.7031 +. 6'!&i#i2! e! /p.7061 1. R(d(cini#e ideii de s'!&i#i2! e /p.7751 CIII. CALCULUL MONETAR CA IN6TRUMENT AL ACIUNII 1. C!#cu#u# mone'! c! me'od( de g.ndi e /p.7761 $. C!#cu#u# economic i 'iin)! !c)iunii um!ne /p.7501 %! 'e! ! p!' ! Catalactica sau economia societii de pia CI?. DOMENIUL 8I METODA CATALACTICII 1. De#imi'! e! p o&#eme#o c!'!#!c'icii /p.7571 Negarea teoriei economice $. Me'od! cons' uc)ii#o im!gin! e /p.7591 *. Economi! de pi!)( pu ( /p.7531 Ma"imi*area profiturilor +. Economi! !u'is'( /p.7251 1. 6'! e! de ep!os i economi! !9#!'( -n egim de o'!)ie uni9o m( /p.7221 3. Economi! s'!)ion! ( /p.7:41 ;. In'eg ! e! 9unc)ii#o c!'!#!c'ice /p.7:01 $uncia antreprenorial 'n economia staionar C?. %IAA 1. C! !c'e is'ici#e economiei de pi!)( /p.7:31 $. 5unu i#e de c!pi'!# i c!pi'!#u# /p.7:61 *. C!pi'!#ismu# /p.7921 +. 6uve !ni'!'e! consum!'o i#o /p.7961 +ntrebuinarea metaforic a terminologiei care escrie stp,nirea politic 1. Compe'i)i! /p.7351 3. Li&e '!'e! /p.7361 ;. Ineg!#i'!'e! !ve i#o i ! veni'u i#o /p.7831 <. % o9i'u i#e i pie de i#e !n' ep eno i!#e /p.7861 =. % o9i'u i i pie de i !n' ep eno i!#e -n' 4o economie !9#!'( -n c e'e e /p.7621

8
-on amnarea moral a profiturilor -,teva observaii espre sperietoarea consumului insuficient i espre argumentul puterii e cumprare 1>. % omo'o iB m!n!ge iB 'e:nicieni i &i oc !)i /p.5451 11. % ocesu# de se#ec)ie /p.5001 1$. Individu# i pi!)! /p.50:1 1*. % op!g!nd! de !9!ce i /p.5741 1+. Das Volkswirtschaft /p.5751 C?I. %REURILE 1. % ocesu# de 9o m! e ! p e)u i#o /p.5731 $. Ev!#u! e i es'im! e !n'icip!'iv( /p.5501 *. % e)u i#e &unu i#o de o din supe io /p.5551 O limitare a procesului e formare a preurilor factorilor e pro ucie +. Con'!&i#i2! e! cos'u i#o /p.5561 1. C!'!#!c'ic( #ogic( ve sus c!'!#!c'ic( m!'em!'ic( /p.5:41 3. % e)u i#e de monopo# /p.5:31 )ratamentul matematic al teoriei preurilor e monopol ;. 5un! voin)( /p.5361 <. Monopo#u# ce e ii /p.5851 =. Consumu# !9ec'!' de p e)u i#e de monopo# /p.5821 1>. Disc imin! e! p in p e)u i din p! 'e! v.n2('o u#ui /p.5881 11. Disc imin! e! p in p e)u i din p! 'e! cump( ('o u#ui /p.5601 1$. Cone"i'!'e! p e)u i#o /p.5601 1*. % e)u i#e i veni'u# /p.5651 1+. % e)u i#e i p oduc)i! /p.5621 11. Dime ! p e)u i#o 9o m!'e -n !9! ! pie)ei /p.56:1 C?II. 6CDIM5UL INDIRECT 1. MiA#o!ce#e de e9ec'u! e ! sc:im&u i#o i moned! /p.5681 $. O&se v!)ii !sup ! uno e o i #! g (sp.ndi'e /p.5681 *. Ce e e! de &!ni i o9e '! de &!ni /p.2401 Importana epistemologic a teoriei lui -arl Menger referitoare la originea banilor +. De'e min! e! pu'e ii de cump( ! e ! &!ni#o /p.2481 1. % o&#em! #ui Dume i Mi## i 9o )! mo' ice ! &!ni#o /p.2091

9
3. 6c:im&( i !#e pu'e ii de cump( ! e induse de &!ni i de &unu i /p.2061 Inflaia i eflaia. inflaionismul i eflaionismul ;. C!#cu#u# mone'! i sc:im&( i#e pu'e ii de cump( ! e /p.2721 <. An'icip! e! sc:im&( i#o p o&!&i#e !#e pu'e ii de cump( ! e /p.2791 =. ?!#o! e! speci9ic( ! &!ni#o /p.2781 1>. @nsemn('!'e! e#!)iei mone'! e /p.2541 11. 6u&s'i'u'e#e mone'! e /p.2571 1$. Limi'! e! emisiunii de miA#o!ce 9iduci! e /p.2521 Observaii referitoare la iscuiile espre libera competiie bancar 1*. ?o#umu# i compo2i)i! de)ine i#o mone'! e /p.2281 1+. 5!#!n)e#e de p#()i /p.2:41 11. R!'e#e de sc:im& in'e egion!#e /p.2:71 13. R!'e#e do&.n2ii i e#!)i! mone'! ( /p.2:81 1;. MiA#o!ce secund! e de e9ec'u! e ! sc:im&u i#o /p.2971 1<. In'e p e'! e! in9#!)ionis'( ! is'o iei /p.2991 1=. E'!#onu# !u /p.230

10 INTRODUCERE 1. Economie i p !"eo#ogie ;conomia este cea mai tnr dintre toate tiin ele. 'n ultimii dou sute de ani, este adevrat, din disciplinele cunoscute vechilor greci s#au nscut numeroase tiin e noi. ,ar n cazul acestora tot ceea ce s#a ntmplat a "ost c anumite pr i ale cunoaterii, care#i gsiser de*a locul n comple$ul vechiului sistem de nv are, au devenit autonome. ,omeniul tradi ional de studiu a "ost mai atent subdivizat i a "ost abordat cu a*utorul unor metode noi< n cadrul su au "ost descoperite subdomenii de studiu care trecuser nainte neobservate, iar oamenii au nceput s priveasc lucrurile din perspective di"erite de cele ale precursorilor lor. ,omeniul propriu#zis de studiu nu s#a e$tins. ,ar teoria economic a deschis tiin ele umane spre un domeniu pn atunci inaccesibil i nebnuit. ,escoperirea unei regularit i n secven a i interdependen a "enomenelor de pia trecea dincolo de limita sistemului tradi ional de nv are. ;a "urniza cunotin e care nu puteau "i ncadrate nici n s"era logicii, nici n cea a matematicii, nici n cea a psihologiei, nici n cea a "izicii, nici n cea a biologiei. Filozo"ii rvniser de mult s a"le elurile pe care ,umnezeu sau %atura ncearc s le realizeze pe parcursul istoriei umane. ;i cutaser legea destinului sau a evolu iei omenirii. ,ar chiar i acei gnditori a cror cercetare era liber de orice tendin teologizant euaser lamentabil n aceste tentative, deoarece erau prizonierii unei metode de"ectuoase. ;i analizau omenirea ca pe un ntreg, sau operau cu alte concepte holiste, cum ar "i na iunea, rasa, sau biserica. ;i stabileau ntru totul arbitrar elurile ctre care comportamentul unor asemenea ntreguri ar urma s conduc inevitabil. ,ar nu puteau s rspund n mod satis"ctor la ntrebarea privitoare la "actorii care i#ar sili pe diverii indivizi care ac ioneaz s se comporte ast"el nct elul urmrit de evolu ia ine$orabil a ntregului s "ie atins. Filozo"ii au recurs la arti"icii disperate= inter"eren a miraculoas a ,ivinit ii, "ie prin revela ie, sau prin delegare de pro"e i i lideri consacra i trimii de ,umnezeu, prin armonie prestabilit sau prin predestinare, "ie prin lucrarea unui mistic i "abulos >su"let al lumii?, sau >su"let na ional?. !l ii vorbeau despre o >viclenie a naturii?, care sdete n om impulsurile necesare pentru a#l cluzi pe netiute, e$act pe crarea care i#a "ost hrzit de natur. /p.71 !l i "ilozo"i erau mai realiti. ;i nu ncercau s ghiceasc planurile %aturii sau ale lui ,umnezeu. ;i priveau chestiunile omeneti din punctul de vedere al guvernrii politice. ;i aveau inten ia s stabileasc regulile ac iunii politice= cum s#ar spune, o tehnic a guvernrii i a administra iei de stat. Min i ndrzne e croiau planuri ambi ioase de re"orm i de reconstruc ie din temelii a societ ii. +ei mai modeti se mul umeau s colecteze i s sistematizeze datele provenite din e$perien a istoric. 'ns cu to ii erau pe deplin convini c nu e$ist n cursul evenimentelor sociale nici un "el de regularitate i invarian a "enomenelor, de "elul celor care "useser de*a identi"icate n "unc ionarea ra iunii umane i n irul "enomenelor naturale. ;i nu cutau legile cooperrii sociale, deoarece credeau c omul poate organiza societatea dup plac. !tunci cnd condi iile sociale nu ndeplineau dorin ele re"ormatorilor, atunci cnd

11 utopiile lor se dovedeau irealizabile, cauza era atribuit precarit ii morale a omului. &roblemele sociale erau considerate probleme etice. &entru a construi societatea ideal, gndeau ei, erau necesari prin i buni i cet eni virtuoi. +u oameni drep i s#ar putea realiza orice utopie. ,escoperirea interdependen ei ineluctabile a "enomenelor de pia a demonstrat "alsitatea acestei opinii. +onsterna i, oamenii au trebuit s se con"runte cu o nou viziune asupra societ ii. ;i au a"lat cu stupe"ac ie c e$ist i o alt perspectiv din care poate "i privit ac iunea uman dect cea a binelui i rului, a drept ii i a nedrept ii, a ceea ce este *ust i ceea ce este in*ust. 'n cursul evenimentelor sociale se mani"est o regularitate a "enomenelor, la care omul trebuie s#i adapteze ac iunile dac dorete ca ele s "ie ncununate de succes. ;ste zadarnic s abordm "aptele sociale cu atitudinea cenzorului care aprob sau dezaprob din punctul de vedere al unor criterii i *udec i subiective de valoare ntru totul arbitrare. @rebuie s analizm legile ac iunii umane i ale cooperrii sociale tot ast"el precum "izicianul analizeaz legile naturii. !c iunea uman i cooperarea social, n elese ca obiect al unei tiin e a rela iilor de "apt, i nu ca n trecut, ca o disciplin normativ a lucrurilor care ar trebui s se petreac # aceasta a nsemnat o revolu ie cu enorme implica ii, att n domeniile cunoaterii i al "iloso"iei, ct i pentru ac iunea social. Areme de peste o sut de ani, ns, e"ectele acestei modi"icri radicale a metodelor de gndire au "ost n mare parte mpiedicate, deoarece oamenii credeau c ele sunt aplicabile numai unui segment ngust din ntregul cmp al ac iunii umane, anume "enomenelor de pia . ;conomitii clasici au ntlnit n des"urarea investiga iilor lor un obstacol pe care n#au reuit s#l ndeprteze= aparenta antinomie a valorii. @eoria valorii pe care o pro"esau ei era de"ectuoas, silindu#i s restrng domeniul /p.51 tiin ei economice. &n ctre "inele secolului al BCB#lea, economia politic a rmas o tiin a aspectelor >economice? ale ac iunii umane, o teorie a avu iei i a egoismului. ;a analiza ac iunea uman numai n msura n care aceasta se ntemeia pe ceea ce # n mod "oarte nesatis"ctor D se numea motiva ia pro"itului, i a"irma c mai e$ist n plus alte tipuri de ac iune uman, a cror analiz cade n sarcina altor discipline. @rans"ormarea gndirii pe care o ini iaser economitii clasici nu s#a consumat pe deplin dect prin apari ia economiei subiectiviste moderne, care a convertit teoria pre urilor de pia ntr#o teorie general a op iunii umane. Mult vreme oamenii n#au n eles "aptul c trecerea de la teoria clasic a valorii la teoria subiectiv a valorii nsemna mult mai mult dect nlocuirea unei teorii mai pu in satis"ctoare a schimbului de pia cu una mai satis"ctoare. @eoria general a op iunilor i a pre"erin elor depete cu mult orizontul domeniului problemelor economice, aa cum a "ost el circumscris de economiti, de la +antillon, Eume i !dam Fmith, pn la Gohn Ftuart Mill. ;a este cu mult mai mult dect doar o teorie a >laturii economice? a preocuprilor umane i a strdaniilor omului pentru ob inerea de bunuri i ameliorarea bunstrii sale materiale. ;a este tiin a tuturor tipurilor de ac iune uman. Hp iunea determin toate deciziile umane. !tunci cnd opteaz, omul nu alege doar ntre di"erite obiecte i servicii materiale. @oate valorile umane se o"er

12 spre a "i alese. @oate elurile i toate mi*loacele, att chestiunile materiale ct i cele ideale, ceea ce este sublim i ceea ce este *osnic, nobilul i ignobilul, sunt ordonate ntr#o singur ierarhie i sunt supuse unei decizii care se soldeaz prin re inerea unui lucru i lsarea de o parte a altuia. %imic din ceea ce doresc oamenii s realizeze sau s evite nu rmne n a"ara acestui aran*ament alctuit dintr#o unic scal de ierarhii i pre"erin e. @eoria modern a valorii lrgete orizontul tiin i"ic i e$tinde domeniul studiilor economice. ,in economia politic a colii clasice ia natere teoria general a ac iunii umane, pra"eologia. /01 &roblemele economice sau catalactice /71 sunt cuprinse ntr#o tiin mai general de care nu mai pot "i separate. %ici o abordare a problemelor economice propriu#zise nu poate s nu porneasc de la acte de alegere< economia devine o parte # e drept pn n prezent cea mai bine elaborat parte # a unei tiin e mai universale, pra$eologia. /p.21 $. % o&#em! epis'emo#ogic( ! unei 'eo ii gene !#e ! !c)iunii um!ne 'n cadrul noii tiin e totul prea s "ie problematic. ;a reprezenta un element strin n sistemul tradi ional al cunoaterii< oamenii erau perpleci i nu tiau cum s o clasi"ice i s#i atribuie locul potrivit. ,ar, pe de alt parte, ei erau convini c includerea teoriei economice n catalogul cunoaterii nu necesita rearan*area sau e$tinderea schemei de ansamblu. ;i considerau c sistemul lor de catalogare este complet. ,ac teoria economic nu ncpea n acesta, motivul nu putea "i dect abordarea nesatis"ctoare de ctre economiti a problemelor care#i preocupau. ,escali"icarea controverselor privitoare la esen a, domeniul de aplicabilitate i caracterul logic al teoriei economice i cali"icarea lor drept ciorovieli scolastice ntre pro"esori pedan i denot o lips total de n elegere a semni"ica iei lor. ;$ist o percep ie greit, larg rspndit, con"orm creia, n vreme ce amatorii de pedanterii iroseau inutil vorbrie despre cea mai adecvat metod la nivel procedural, teoria economic nsi, indi"erent la asemenea dezbateri sterile, i#ar "i vzut linitit de drumul su. ,ar n cadrul aa numitei Met/o enstreit, care i#a opus pe economitii austrieci Icolii Cstorice prusace, autointitulate >garda de corp intelectual a +asei de Eohenzollern?, precum i n discu iile dintre Gohn -ates +larJ i institu ionalitii americani, miza depea cu mult ntrebarea privitoare la ce "el de procedur este cea mai "ructuoas. !devrata problem inea de "undamentele epistemologice ale tiin ei ac iunii umane i de legitimitatea ei logic. &ornind de la un sistem epistemologic prin raportare la care gndirea pra$eologic era o ciud enie i de la o logic ce nu recunotea drept tiin i"ice D cu e$cep ia logicii i matematicii D dect tiin ele naturale empirice i istoria, numeroi autori au ncercat s nege valoarea i utilitatea teoriei economice. Cstoricismul urmrea s#i substituie istoria economic< pozitivismul recomanda substituirea acestei tiin e sociale iluzorii printr#una care s adopte structura, logica i tipul de abordare ale mecanicii neKtoniene. !ceste coli erau deopotriv de acord asupra necesit ii unei respingeri radicale a rezultatelor gndirii economice. +on"runta i cu toate aceste atacuri era imposibil ca economitii s pstreze tcerea. Radicalismul acestei condamnri n bloc a teoriei economice a "ost "oarte curnd depit de un nihilism nc i mai cuprinztor. ,in vremuri imemoriale,

13 atunci cnd gndeau, vorbeau i ac ionau, oamenii luaser uni"ormitatea i imutabilitatea structurii logice a min ii umane drept un "apt incontestabil. 'ntreaga cercetare tiin i"ic se baza pe aceast presupozi ie. +u prile*ul discu iilor cu privire la caracterul epistemologic al teoriei economice, scriitorii au negat pentru prima oar n istoria omenirii /p.:1 i aceast propozi ie. Mar$ismul sus ine c gndirea omului este determinat de a"ilierea sa de clas. Fiecare clas social ar "i nzestrat cu o logic a sa proprie. &rodusele gndirii nu pot "i nimic altceva dect >o masc ideologic? a intereselor egoiste de clas ale gnditorului. ,emascarea "ilozo"iilor i a teoriilor tiin i"ice i etalarea sterilit ii lor >ideologice? n vzul tuturor cad n sarcina >sociologiei cunoaterii?. @eoria economic n#ar "i dect un paleativ >burghez?, iar economitii ## >sico"an i? ai capitalului. %umai societatea "r clase din utopia socialist va aeza adevrul n locul minciunilor >ideologice?. &olilogismul acesta a "ost predat ulterior i n diverse alte "orme. Cstoricismul a"irm c structura logic a gndirii i a ac iunii umane este supus schimbrii pe parcursul evolu iei istorice. &olilogismul rasial atribuie "iecrei rase o logic a sa proprie. 'n "ine, mai e$ist i ira ionalismul, care sus ine c ra iunea ca atare nu este adecvat pentru a elucida "or ele ira ionale ce determin comportamentul uman. !semenea doctrine trec mult dincolo de domeniul teoriei economice. ;le nu pun la ndoial doar economia i pra$eologia, ci i toate celelalte cunotin e umane i gndirea uman n genere. ;le privesc matematica i "izica n aceeai msur ca i teoria economic. Fe pare, de aceea, c sarcina respingerii lor nu#i revine unei singure ramuri a cunoaterii, ci epistemologiei i "ilozo"iei. !ceast mpre*urare *usti"ic aparent atitudinea acelor economiti care i continu liniti i studiile, "r s se preocupe de probleme epistemologice i de obiec iile avansate de polilogism i de ira ionalism. &e "izician nu#l deran*eaz dac cineva i stigmatizeaz teoriile numindu#le burgheze, occidentale sau evreieti< tot ast"el, economistul ar trebui s ignore detractrile i calomniile. ;l ar trebui s lase cinii s latre i s nu acorde nici o aten ie schellielilor lor. F#ar prea c lui i este dat s#i aminteasc dictonul lui Fpinoza= 0ane sicut lu" se ipsam et tenebras manifestat& sic veritas norma sui et falsi est. /L1 @otui, situa ia nu este, n ce privete teoria economic, ntru totul aceeai ca i n ceea ce privete matematica sau tiin ele naturale. &olilogismul i ira ionalismul atac pra$eologia i teoria economic. ,ei i "ormuleaz a"irma iile ntr#un mod su"icient de general pentru a "i aplicabile la toate ramurile cunoaterii, ceea ce vizeaz ele n realitate sunt tiin ele ac iunii umane. ;le a"irm c este o iluzie s se cread c cercetarea tiin i"ic ar putea "urniza rezultate valide pentru toate popoarele, apar innd tuturor epocilor, raselor i claselor sociale, i se delecteaz cu discreditarea anumitor teorii "izice i biologice, desemnndu#le drept burgheze sau occidentale. 'ns dac solu ia unor probleme practice necesit aplicarea acestor doctrine stigmatizate, ei dau uitrii propriile lor critici. @ehnologia Rusiei sovietice ntrebuin eaz "r scrupule toate rezultatele "izicii burgheze, ale chimiei /p.91 i ale biologiei, e$act ca i cum ele ar "i valide pentru toate clasele. Cnginerii naziti i "izicienii nu se ddeau n lturi de la a utiliza teoriile, descoperirile i inven iile popoarelor apar innd unor rase i na iuni >in"erioare?.

14 +omportamentul popoarelor apar innd tuturor raselor, na iunilor, religiilor, grupurilor lingvistice i claselor sociale demonstreaz limpede c, n ce privete logica, matematica, i tiin ele naturale, ele nu sus in doctrinele polilogismului i ira ionalismului. ,ar lucrurile stau cu totul alt"el n ce privete pra$eologia i economia. &rincipala motiva ie pentru dezvoltarea doctrinelor polilogismului, istoricismului i ira ionalismului a "ost de a "urniza o *usti"icare pentru nesocotirea nv turilor teoriei economice cu prile*ul stabilirii politicilor economice. Focialitii, rasitii, na ionalitii i etatitii au euat n tentativele lor de a respinge teoriile economitilor i de a demonstra corectitudinea doctrinelor lor misti"icatoare. @ocmai aceast "rustrare este cea care i#a stimulat s nege principiile logice i epistemologice pe care se bizuie ntreaga gndire uman, att n activit ile mundane ct i n cercetarea tiin i"ic. %u este permis s respingem aceste obiec ii numai pe baza motiva iilor politice care le#au inspirat. %ici un om de tiin nu are dreptul s postuleze dintru nceput c dezaprobarea teoriilor sale trebuie s "ie ne"ondat deoarece criticii si sunt anima i de pasiuni i pre*udec i partizane. ;l are datoria s rspund "iecrei obiec ii, neacordnd nici un "el de importan motiva iilor subiacente ale acesteia, sau "undalului pe care a "ost ea "ormulat. %u este mai pu in de nepermis s pstrm tcerea vis#M#vis de opinia "recvent avansat dup care teoremele tiin ei economice ar "i valide numai n anumite condi ii ipotetice, care nu se realizeaz niciodat n via a de zi cu zi i, de aceea, ele ar "i ne"olositoare pentru desluirea mental a realit ii. ;ste ciudat c anumite coli par s accepte aceast opinie i, cu toate acestea, continu linitite s#i deseneze curbele i s#i "ormuleze ecua iile. ;le nu se preocup de semni"ica ia ra ionamentelor pe care le e"ectueaz sau de aplicabilitatea lor la lumea vie ii i a ac iunii reale. !ceasta este, desigur, o atitudine inacceptabil. +ea dinti sarcin a oricrei cercetri tiin i"ice este descrierea e$haustiv i de"inirea tuturor condi iilor i presupozi iilor care alctuiesc cadrul n care diversele sale rezultate se recomand drept valide. Nuarea "izicii drept model i e$emplu de urmat pentru cercetarea economic este o eroare. ,ar cei ce comit aceast eroare ar trebui s "i nv at mcar un lucru= c nici un "izician n#a crezut vreodat c lmurirea unora dintre presupozi iile i condi iile de aplicabilitate ale teoremelor din "izic se a"l n a"ara domeniului de cercetare al "izicii. @n' e&! e! de c(p('.i #! c! e 'eo i! economic( es'e )inu'( s( (spund( es'eF c! e es'e e#!)i! din' e !9i m!)ii#e s!#e i e!#i'!'e! !c)iunii um!neB ! c( ei des#ui e cons'i'uie o&iec'ivu# s'udii#o economice. /p.31 Cat de ce cade n sarcina teoriei economice s analizeze ndeaproape a"irma ia c validitatea nv mintelor sale ar "i circumscris doar la sistemul capitalist al perioadei liberale relativ scurte i de*a apuse a civiliza iei occidentale. Farcina de a e$amina toate obiec iile avansate din diverse perspective mpotriva utilit ii a"irma iilor teoriei economice pentru elucidarea problemelor ac iunii umane nu#i revine nici unei ramuri a tiin ei, alta dect teoria economic. 6is'emu# g.ndi ii economice ' e&uie !s'9e# c#(di' -nc.' s( e2is'e 'u'u o c i'ici#o veni'e din p! 'e! i !)ion!#ismu#uiB is'o icismu#uiB p!n9i2ic!#ismu#uiB &e:!vio ismu#ui i 'u'u o v! ie'()i#o

15 de po#i#ogism. ;ste intolerabil c n vreme ce zi de zi apar noi argumente menite s demonstreze absurditatea i zdrnicia ra ionamentelor economice, economitii pretind c ignor toate lucrurile acestea. A2i nu m!i es'e su9icien' s( !&o d(m p o&#eme#e economice -n c!d u# #o ' !di)ion!#. Es'e neces! s( c#(dim o 'eo ie ! c!'!#!c'icii -n'emei!'( pe 9und!men'u# so#id !# unei 'eo ii gene !#e ! !c)iunii um!neB !# p !"eo#ogiei. !ceast procedur nu numai c o va "eri de numeroase critici eronate, dar va clari"ica i numeroase probleme care pn aici nici mcar nu erau sesizate cum se cuvine, cu att mai pu in solu ionate n mod satis"ctor. !m n vedere, ndeosebi, problema "undamental a calculului economic. *. Teo i! economic( i p !c'ic! !c)iunii um!ne. Mul i oameni obinuiesc s reproeze teoriei economice "aptul c ar "i napoiat. ;ste desigur ntru totul evident c teoria noastr economic nu este per"ect. Nimic nu es'e pe 9ec' -n domeniu# cuno!'e ii um!neB dup( cumB de !#'9e#B nimic nu es'e pe 9ec' nici -n o ice !#' domeniu !# e!#i2( i#o um!ne. Hmniscien a i este re"uzat omului. +ele mai elaborate teorii, care par s satis"ac ntru totul setea noastr de cunoatere, pot, ntr#o bun zi, s "ie amendate sau nlocuite de noi teorii. 8'iin)! nu ne 9u ni2e!2( ce 'i'udini u#'ime i !&so#u'e. E! nu ne o9e ( g! !n)ii dec.' -n #imi'e#e c!p!ci'()i#o no!s' e men'!#e i !#e si'u!)iei cu en'e ! g.ndi ii 'iin)i9ice. Un sis'em 'iin)i9ic nu es'e dec.' o s'!)ie pe c!#e! 9( ( de s9. i' ! c(u'( ii de cuno!'e e. ;l este n mod necesar a"ectat de insu"icien a inerent oricrui e"ort uman. D! ! ecuno!'e #uc u i#e !ces'e! nu -nse!mn( ! spune c( 'eo ii#e economice con'empo !ne sun' -n!poi!'e. @nse!mn( do! c( 'eo i! economic( es'e vie G i! ! ' (i imp#ic( !'.' impe 9ec)iune c.' i sc:im&! e. !cuza ia de pretins napoiere este economice din dou puncte de vedere di"erite. ndreptat mpotriva teoriei

;$ist, pe de o parte, anumi i naturaliti i "izicieni care reproeaz teoriei economice "aptul de a nu "i o tiin natural, care s aplice /p.81 metodele i procedurile de laborator. Ona din sarcinile acestui tratat este de a risipi eroarea implicat n aceste idei. +u prile*ul acestor observa ii introductive, va "i su"icient s spun cteva cuvinte despre "undalul lor psihologic. Fe ntmpl adesea ca persoanele limitate s analizeze "iecare aspect prin care alte persoane di"er de ele. +mila din "abul se arat o"ensat "a de toate celelalte animale datorit "aptului c acestea sunt lipsite de cocoa, iar ruritanul l critic pe laputan pentru "aptul de a nu "i ruritan. +ercettorul de laborator consider c singurul cmin demn al cercetrii este laboratorul i c ecua iile di"eren iale sunt singura metod corect de e$primare a rezultatelor gndirii tiin i"ice. ;l este pur i simplu incapabil de a vedea problemele epistemologice ale ac iunii umane. &entru el, teoria economic nu poate "i nimic altceva dect un "el de mecanic. ;$ist, pe de alt parte, persoane care a"irm c trebuie s "ie ceva n neregul cu tiin ele sociale, din moment ce condi iile sociale sunt

16 nesatis"ctoare. 8'iin)e#e n!'u !#e !u !'ins e2u#'!'e uimi'o! e -n u#'ime#e dou( s!u ' ei su'e de !niB i! u'i#i2! e! p !c'ic( ! !ces'o e2u#'!'e ! eui' s( idice nive#u# gene !# de ' !i -n' 4o m(su ( 9( ( p eceden'. D! B spun !ce'i c i'iciB 'iin)e#e soci!#e !u eu!' #!men'!&i# -n s! cin! !sigu ( ii uno condi)ii soci!#e m!i s!'is9(c('o! e. E#e n4!u e#imin!' mi2e i! i in!ni)i!B c i2e#e economice i om!Au#B (2&oiu# i 'i !ni!. E#e sun' s'e i#e i n4!u con' i&ui' cu nimic #! p omov! e! 9e ici ii i &un(s'( ii um!ne. !ceti nemul umi i nu realizeaz "aptul c e"' !o din! e#e p og ese -n egis' !'e de me'ode#e 'e:no#ogice de p oduc)ie i c e'e e! co espun2('o! e !#e !vu)iei i &un(s'( ii !u 9os' posi&i#e num!i d!'o i'( !dop'( ii !ce#o po#i'ici #i&e !#e c! e sun' !p#ic!)ii#e p !c'ice !#e -nv()('u i#o 'eo iei economice. Cdeile economitilor clasici sunt cele care au ndeprtat barierele impuse de legi, cutume i pre*udec i strvechi n calea avansurilor tehnologice, i care au eliberat geniul re"ormatorilor i al inovatorilor din cmile de "or ale ghildelor, tutelei guvernamentale i a presiunilor sociale de diverse "eluri. ;le sunt cele care au redus prestigiul cuceritorilor i al e$propriatorilor, demonstrnd bene"iciile sociale rezultate din activit ile de ntreprindere. Nici un! din m! i#e inven)ii mode ne nu ! 9i 9os' -n' e&uin)!'( d!c( men'!#i'!'e! epocii p ec!pi'!#is'e n4! 9i 9os' Audicios demo#!'( de c(' e economi'i. Cee! ce se nume'e -ndeo&'e H evo#u)i! indus' i!#(I ! 9os' p odusu# evo#u)iei ideo#ogice p ovoc!'e de doc' ine#e economi'i#o . Economi'ii !u isipi' vec:i#e p eAudec()iF c( es'e ned ep' i inAus' s(4)i dep(e'i iv!#u# p oduc.nd m( 9u i m!i &une i m!i ie9'ine0 Jp.=K c( es'e o 'ic(#oie s( 'e -ndep( 'e2i de #! me'ode#e ' !di)ion!#e de p oduc)ie0 c( une#'e#e sun' un (u deo! ece p oduc om!A0 c( un! din s! cini#e unui guve n es'e s(4i -mpiedice pe -n' ep in2('o ii e9icien)i de ! se -m&og()i i s(4i p(2e!sc( pe cei m!i pu)in e9icien)i -mpo' iv! compe'i)iei ce#o m!i e9icien)i0 c( ! #imi'! #i&e '!'e! !n' ep eno i#o p in o&#ig!'ivi'!'e guve n!men'!#( s!u p in coe ci)ie din p! 'e! !#'o 9o )e soci!#e es'e un miA#oc !decv!' de p omov! e ! &un(s'( ii unei )( i. Economi! po#i'ic( & i'!nic( i 9i2ioc !)i! 9 !nce2( !u 9os' !duc('o! e#e de p!ce !#e c!pi'!#ismu#ui mode n. E#e sun' ce#e c! e !u 9(cu' cu pu'in)( p og esu# 'iin)e#o n!'u !#e !p#ic!'eB c! e ! ev( s!' &ene9icii !sup ! m!se#o . &roblema epocii n care trim este tocmai ignoran a larg rspndit cu privire la rolul pe care aceste politici de liberalizare economic l#au *ucat n evolu ia tehnologic survenit n ultimii dou sute de ani. Hamenii au czut prad erorii dup care mbunt irea metodelor de produc ie ar "i "ost numai accidental contemporan cu politicile de laissez#"aire. Cndui n eroare de miturile mar$iste, ei consider c industrialismul modern este un rezultat al dezvoltrii unor misterioase >"or e de produc ie? care nu depind n nici un "el de "actorii ideologici. ;conomia clasic, cred ei, n#a "ost un "actor determinant n a"irmarea capitalismului, ci, mai curnd, produsul su, >suprastructura sa ideologic?, i.e. o doctrin menit s ia aprarea preten iilor nedrepte ale e$ploatatorilor capitaliti. !st"el, !&o#i e! c!pi'!#ismu#ui i su&s'i'ui e! economiei de pi!)( i ! #i&e ei ini)i!'ive cu 'o'!#i'! ismu# soci!#is'B n4! d(un! p og esu#ui u#'e io !# 'e:no#ogiei. 5! dimpo' iv(B ! s'imu#!

17 !v!nsu# 'e:no#ogic p in -ndep( '! e! o&s'!co#e#o de in'e ese#e egois'e !#e c!pi'!#i'i#o . idic!'e -n c!#e! s!

@rstura distinctiv a acestor epoci de rzboaie distrugtoare i de dezintegrare social este revolta mpotriva teoriei economice. @homas +arlyle a desemnat teoria economic drept o >tiin deprimant? (a > ismal science?), iar Parl Mar$ i#a stigmatizat pe economiti numindu#i >sico"an i ai burgheziei?. Iarlatanii D care#i laud leacurile i scurtturile brevetate ctre un paradis terestru D se delecteaz ze"lemisind teoria economic, pe care o eticheteaz drept >ortodo$? i >reac ionar?. ,emagogii se mndresc pentru ceea ce numesc ei victoriile pe care le#ar "i repurtat mpotriva teoriei economice. Hmul >practic? se "lete cu dispre ul su "a de teoria economic i cu ignoran a sa n ce privete nv turile economitilor >rup i de realitate? (>armc/air? economists). &oliticile economice din ultimele zeci de ani au "ost rezultatul mentalit ilor care iau n derdere orice mentalitate economic sntoas i glori"ic doctrinele misti"icatoare ale detractorilor si. !a numita teorie economic >ortodo$? este, n cele mai multe ri, ndeprtat din universit i i practic necunoscut celor mai in"luen i oameni de stat, politicieni i scriitori. Aina pentru situa ia nesatis"ctoare a chestiunilor economice nu poate "i n nici un caz dat pe o tiin pe care att crmuitorii ct i masele o dispre uiesc i o ignor. /p.041 T e&uie su&#ini!' 9!p'u# c( des'inu# civi#i2!)iei mode neB !! cum ! 9os' e# c oi' -n u#'ime#e dou( su'e de !ni de c(' e popo! e#e !sei !#&eB es'e insep! !&i# #eg!' de so! '! 'iin)ei economice. Ace!s'( civi#i2!)ie ! 9os' c!p!&i#( s( se !9i me deo! ece popo! e#e e !u domin!'e de idei c! e e !u !p#ic!)ii !#e -nv()('u i#o 'eo iei economice #! po#i'ici#e economice. E! v! pie i i ' e&uie s( pi! ( d!c( n!)iuni#e con'inu( s( u me2e c!#e! pe c! e !u !puc!'4o su& :ipno2! doc' ine#o c! e esping g.ndi e! economic(. ;ste adevrat c economi! es'e o 'iin)( 'eo e'ic( i se !&)ineB c! !'! eB de #! o ice Audec()i de v!#o! e. Nu es'e s! cin! ei s( #e comunice popo! e#o ce o&iec'ive ! ' e&ui s(4i p opun(. E! es'e o 'iin)( ! miA#o!ce#o c! e ' e&uie !p#ic!'e pen' u !'inge e! scopu i#o !#ese iB desigu B nu o 'iin)( ! !#ege ii scopu i#o . Deci2ii#e u#'imeB ev!#u( i#e i !#ege e! scopu i#o B dep(esc domeniu# o ic( ei 'iin)e. 8'iin)! nu4i comunic( niciod!'( omu#ui cum ' e&uie s( !c)ione2e0 e! nu 9!ce dec.' s(4i ! !'e cum s( !c)ione2e d!c( do e'e s( !'ing( !numi'e scopu i. Multora li se pare c acest lucru nseamn ntr#adevr "oarte pu in i c o tiin restrns la investigarea a ceea ce este i incapabil s e$prime o *udecat de valoare cu privire la elurile ultime i cele mai nalte este lipsit de importan din perspectiva vie ii i a ac iunii. Ii aceasta este o greeal. 'ns demontarea acestei greeli nu cade n sarcina acestor observa ii introductive, ci este unul din elurile acestui tratat, ca atare. +. R,sum, ! "ost necesar s "acem aceste observa ii preliminare pentru a e$plica de ce acest tratat situeaz chestiunile economice n cadrul larg al unei teorii

18 generale a ac iunii umane. @n s'!diu# !c'u!#B !'.' !# g.ndi ii economice c.' i !# discu)ii#o po#i'ice p ivind c:es'iuni#e 9und!men'!#e !#e o g!ni2( ii soci!#eB nu m!i es'e posi&i# s( i2o#(m !n!#i2! p o&#eme#o c!'!#!c'ice p op iu42ise. Aces'e p o&#eme nu sun' dec.' un segmen' !# 'iin)ei gene !#e ! !c)iunii um!ne i ' e&uie ' !'!'e c! !'! e. /p.001 %ote 0. @ermenul de pra"eologie a "ost ntrebuin at pentru prima oar n 0864, de ctre ;spinas. ! se vedea articolul su >Nes Hrigines de la technologie?, %evue P/ilosop/i1ue, anul BA, BBB, 002#00:, i cartea sa publicat la &aris n 0863, sub acelai titlu. 7. @ermenul de -atallactics or t/e 0cience of E"c/anges a "ost ntrebuin at pentru prima oar de ctre Qhately. ! se vedea cartea sa Intro uctor2 #ectures on Political Econom2, Nondra, 0850, p. 9. L. Dup( cum #umin! se de9ine'e pe sine de9inind i -n'une icu#B 'o' !s'9e# !dev( u# es'e no m! s! i ! 9!#si'()ii. # n.t.

19 &artea nti Aciunea uman I. OMUL CARE ACIONEA/ 1. Ac)iune! -nd ep'!'( c(' e un )e# i e!c)iune! !nim!#( Ac)iune! um!n( es'e compo '!men'u# -nd ep'!' c(' e un )e#. Fau, am putea spune= Ac)iune! es'e voin)( pus( -n !p#ic!)ie i ' !ns9o m!'( -n' 4un 9!c'o !c'ivB es'e u m( i e! uno )e#u i i scopu iB es'e (spunsu# -n2es' !' cu semni9ic!)ie !# sine#uiB d!' condi)ii#o mediu#ui s(u -nconAu ('o B es'e !Aus'! e! con'ien'( ! unei pe so!ne #! con9igu !)i! unive su#ui c! e -i de'e min( vi!)!. !semenea para"raze pot clari"ica de"ini ia dat i pot preveni posibile interpretri greite. ,ar de"ini ia n sine este adecvat i nu are nevoie de complemente sau comentarii. Ac)iune! con'ien'( s!u -nd ep'!'( c(' e un )e# se !9#( -n con' !s' v(di' cu compo '!men'u# incon'ien'B i.e.B cu e9#e"e#e i e!c)ii#e invo#un'! e #! s'imu#i !#e ce#u#e#o i ne vi#o o g!nismu#ui. Hamenii sunt uneori gata s cread c "rontiera dintre comportamentul contient i reac iile involuntare ale "or elor care lucreaz n corpul uman este mai mult sau mai pu in vag. Nucrul acesta este corect numai n sensul c uneori nu este uor de stabilit dac un anumit comportament trebuie considerat voluntar sau involuntar. ,ar distinc ia dintre un comportament contient i unul incontient este cu toate acestea vdit i poate "i clar determinat. +omportamentul incontient al organelor i celulelor corpului nu este, pentru sinele activ, un dat la "el cu oricare alt "apt apar innd lumii e$terne. Hmul care ac ioneaz trebuie s ia n calcul tot ce se petrece n propriul su corp, precum i alte date, e. g. vremea sau atitudinile vecinilor si. ;$ist, desigur, o mar* n limitele creia comportamentul deliberat are capacitatea de a neutraliza presiunea "actorilor corporali. ;ste posibil n anumite limite s ne controlm corpul. Hmul poate uneori reui, prin puterea voin ei sale, s n"rng boala, s compenseze insu"icien ele nnscute sau dobndite ale constitu iei sale "izice, sau s#i suprime re"le$ele. 'n msura n care toate acestea sunt posibile, domeniul ac iunii deliberate crete. ,ac un om se ab ine de la a#i controla reac iile involuntare ale celulelor i centrilor nervoi, dei ar "i capabil s o "ac, atunci comportamentul su este, din punctul nostru de vedere, deliberat. ,omeniul tiin ei noastre este ac iunea uman, nu evenimentele psihologice /p.071 care se soldeaz cu ac iuni. @ocmai aceasta distinge teoria general a ac iunii umane, pra$eologia, de psihologie. ,omeniul psihologiei este alctuit din evenimentele interne care se soldeaz sau se pot solda cu anumite ac iuni. Domeniul praxeologiei este aciunea ca atare. Astfel se lmurete i raportul dintre praxeologie i conceptul psihanalitic de subcontient. sihanali!a este i ea o specie a psihologiei i nu anali!ea! aciunea" ci forele i factorii care mping omul spre anumite aciuni. #ubcontientul psihanalitic este o categorie psihologic i nu una praxeologic. Faptul c ac iunea pornete de la o

20 deliberare limpede, sau din amintirile uitate i dorin ele suprimate care, pentru a ne e$prima ast"el, diri*eaz voin a din regiuni submersate, nu in"luen eaz natura ac iunii. !sasinul care dintr#un impuls subcontient (aa#numitul I ) se ndreapt ctre locul unde va svri crima i nevroticul al crui comportament aberant pare s "ie pur i simplu lipsit de orice semni"ica ie pentru observatorul nee$perimentat, ac ioneaz i unul i cellalt< ca to i ceilal i, ei urmresc anumite eluri. ;ste meritul psihanalizei de a "i demonstrat c pn i comportamentul nevroticilor i psihopa ilor este nzestrat cu sens, c i ei ac ioneaz i urmresc scopuri, dei noi, cei care ne considerm normali i sntoi, numim ra ionamentele care determin alegerea elurilor lor lipsite de sens, iar mi*loacele pe care le aleg pentru atingerea acelor eluri, inadecvate. @ermenul de >incontient?, aa cum este ntrebuin at de pra$eologie i termenii de >subcontient? i >incontient?, aa cum se aplic n psihanaliz, apar in unor sisteme di"erite de gndire i de cercetare. &ra$eologia, nu mai pu in dect celelalte ramuri ale cunoaterii, datoreaz mult psihanalizei. ,e aceea este cu att mai necesar s lum aminte la "rontiera care desparte pra$eologia de psihanaliz. Ac)iune! nu -nse!mn( pu i simp#u ! p e9e !. Omu# ! e p e9e in)e i -n si'u!)ii -n c! e #uc u i#e i evenimen'e#e sun' inevi'!&i#eB s!u sun' conside !'e ! 9i !s'9e#. !st"el, omul poate s pre"ere soarele cnd plou i poate s doreasc risipirea norilor de ctre acesta. +el ce nu "ace dect s doreasc i s spere nu intervine activ n cursul evenimentelor i n modelarea propriului su destin. D! omu# c! e !c)ione!2( !#egeB de'e min( i -nce! c( s( !'ing( un )e#. Din dou( #uc u i pe c! e nu #e po!'e !ve! deopo' iv(B e# !#ege unu# i enun)( #! ce#(#!#'. Ac)iune! imp#ic( !!d! -n'o'de!un! !'.' ! #u! c.' i ! enun)!. ;$primarea dorin elor i speran elor i anun area ac iunilor plani"icate pot constitui "orme de ac iune, n msura n care ele nsele sunt ndreptate spre realizarea unui anumit scop. ,ar ele nu trebuie con"undate cu ac iunile la care se re"er. ;le nu sunt identice cu ac iunea pe care o anun , o recomand sau o resping. !c iunea este un lucru real. /p.051 +eea ce conteaz este comportamentul total al unui om i nu a"irma iile sale despre ac iuni plani"icare dar nerealizate. &e de alt parte, ac iunea trebuie clar distins de e$ercitarea muncii. ACIUNEA NSEAMN UTILIZAREA DE MIJLOACE PENTRU ATINGEREA DE ELURI. ,e regul, unul din mi*loacele ntrebuin ate este munca omului care ac ioneaz. ,ar lucrurile nu stau aa ntotdeauna. 'n anumite condi ii speciale nu este nevoie dect de un cuvnt. +el ce d ordine sau emite interdic ii poate s ac ioneze "r a cheltui munc. ! vorbi sau a nu vorbi, a zmbi sau a rmne serios, pot constitui ac iuni. ! consuma i a savura nu sunt mai pu in ac iuni dect a te ab ine de la consumul i savurarea posibile. 'n consecin pra$eologia nu distinge ntre omul >activ? sau energic i cel >pasiv? sau indolent. Hmul viguros, care se strduie srguincios s#i mbunt easc condi iile de trai, nu ac ioneaz nici mai mult nici mai pu in dect omul letargic, care ia inert lucrurile aa cum vin. Fiindc a nu "ace nimic i a sta degeaba sunt i ele ac iuni, care determin des"urarea evenimentelor. Hri de cte ori condi iile pentru interven ia omului sunt prezente omul ac ioneaz, indi"erent dac intervine sau se ab ine de la a

21 interveni. +el ce ndura ceea ce ar "i putut schimba ac ioneaz deopotriv cu cel care intervine pentru a atinge un alt rezultat. On om care se ab ine de la a in"luen a "unc ionarea "actorilor psihologici i instinctivi pe care i#ar "i putut in"luen a, ac ioneaz de asemenea. Ac)iune! nu -nse!mn( do! ! 9!ce ciB -n !cee!i m(su (B omisiune! de ! 9!ce cee! ce ! 9i 9os' posi&i# s( 9ie 9(cu'. %u'em spune c( !c)iune! es'e m!ni9es'! e! voin)ei unui om. ,ar prin aceasta nu adugm nimic cunoaterii noastre. 'ntr#adevr, 'e menu# de $oinB nu -nse!mn( nimic !#'cev! dec.' 9!cu#'!'e! unui om de ! !#ege -n' e di9e i'e s'( i de #uc u iB de ! p e9e ! un!B de ! enun)! #! ce!#!#'( i de ! !c)ion! -n con9o mi'!'e cu deci2i! #u!'( -n vede e! !'inge ii s'( ii !#ese i enun).nd #! ce!#!#'(. $. Condi)ii#e p e!#!&i#e !#e !c)iunii um!ne %umim mul umire sau satis"ac ie starea unei "iin e umane care nu d natere i nu poate da natere nici unei ac iuni. Omu# c! e !c)ione!2( es'e do nic s( su&s'i'uie o s'! e de #uc u i m!i s!'is9(c('o! e unei! m!i pu)in s!'is9(c('o! e. Min'e! s! im!gine!2( condi)ii c! e4# s!'is9!c m!i mu#'B i! !c)iune! s! u m( e'e p oduce e! !ces'ei s'( i p e9e !&i#e. Inci'!'ivu# c! e -# -mpinge pe om s( !c)ione2e es'e -n'o'de!un! un discon9o '. /01 On om ntru totul mul umit cu starea de lucruri n care se gsete n#ar avea nici un incitativ s schimbe lucrurile. ;l n#ar avea nici aspira ii nici dorin e< el ar "i ntru totul /p.021 "ericit. ;l n#ar ac iona< el ar tri pur i simplu "r gri*i. ,ar pentru a#l determina pe un om s ac ioneze, do! discon9o 'u# i im!gine! unei s'( i de #uc u i m!i s!'is9(c('o! e n4! 9i su9icien'e. M!i es'e neces! ( o ! ' ei! condi)ieF !n'icip! e! 9!p'u#ui c( un compo '!men' de#i&e !' v! !ve! pu'e e! s( -ndep( 'e2eB s!u ce# pu)in s( educ( discon9o 'u# esim)i'. @n !&sen)! !ces'ei condi)ii nici o !c)iune nu es'e 9e2!&i#(. Omu# ' e&uie s( se esemne2e -n 9!)! inevi'!&i#u#ui. E# ' e&uie s( se supun( des'inu#ui. Aces'e! sun' condi)ii#e gene !#e !#e !c)iunii um!ne. Hmul este "iin a care triete n aceste condi ii. ;l nu este doar /omo sapiens, ci n aceeai msur i /omo agens. Fiin ele ce descind din oameni, dar care, "ie prin natere "ie datorit unor de"ecte dobndite, sunt iremediabil inapte de orice ac iune (n accep iunea cea mai strict a termenului i nu doar n cea legal), nu sunt practic "iin e umane. ,ei legisla ia i biologia le consider oameni, lor le lipsete trstura esen ial a omului. %ici nou nscutul nu este o "iin capabil de ac iune. ;l nu a parcurs nc ntregul drum de la concep ie la dezvoltarea deplin a calit ilor sale umane. ,ar la s"ritul acestei evolu ii el devine o "iin care ac ioneaz. Despre fericire 'n vorbirea colocvial spunem despre un om c este >"ericit? dac el a reuit s#i ating elurile. H descriere mai adecvat a acestei stri ar "i c el este mai "ericit dect era mai nainte. ,ar nu e$ist nici o obiec ie valid

22 mpotriva uzan ei de a de"ini ac iunea uman ca strdanie de a dobndi "ericirea. 'ns trebuie s evitm nen elegerile curente. e#u# u#'im !# !c)iunii um!ne es'e -n'o'de!un! s!'is9!ce e! do in)ei omu#ui c! e !c)ione!2(. %u e$ist alt criteriu de nregistrare a creterii sau descreterii satis"ac iei dect *udec ile de valoare ale individului, care di"er de la un om la altul i de la un moment la altul pentru aceiai oameni. Cee! ce -# 9!ce pe un om s( se sim'( incon9o '!&i# s!u m!i pu)in incon9o '!&i# s'!&i#e'e e# -nsuiB !pe#.nd #! c i'e iu# p op iei s!#e voin)e i Audec()iB -n 9unc)ie de ev!#u( i#e s!#e pe son!#e i su&iec'ive. %imeni nu este n msur s decreteze ce ar "ace pe un alt om mai "ericit. Ftabilirea acestui lucru nu are nici o legtur cu antitezele dintre egoism i altruism, dintre materialism i idealism, dintre individualism i colectivism, dintre ateism i religiozitate. ;$ist oameni al cror singur el este s mbunt easc situa ia propriului lor ego. ;$ist alte persoane crora perceperea necazurilor semenilor lor le cauzeaz tot att de mult discon"ort, sau chiar mai mult, ca i propriile lor dorin e. ;$ist persoane care nu doresc nimic altceva dect satis"acerea apetitului lor pentru rela ii se$uale, hran, buturi, case con"ortabile i alte lucruri materiale. 'ns al i oameni in mai mult la satis"ac iile numite ndeobte >nalte?, sau >ideale?. ;$ist indivizi dornici s# i adapteze ac iunile la necesit ile cooperrii sociale< e$ist, /p.0:1 pe de alt parte, persoane re"ractare, care s"ideaz regulile vie ii sociale. ;$ist persoane pentru care elul ultim al peregrinrii lor terestre este pregtirea pentru o via de beatitudine. ;$ist al i oameni care nu cred n nv turile nici unei religii i nu las ca ac iunile lor s "ie in"luen ate de ele. % !"eo#ogi! es'e indi9e en'( 9!)( de )e#u i#e u#'ime !#e !c)iunii. Re2u#'!'e#e ei sun' v!#ide pen' u 'o!'e 'ipu i#e de !c)iuneB independen' de )e#u i#e vi2!'e. E! es'e o 'iin)( ! miA#o!ce#o B nu ! scopu i#o . E! -n' e&uin)e!2( 'e menu# de 9e ici e -n' 4un sens pu 9o m!#. @n 'e mino#ogi! p !"eo#ogic(B p opo2i)i!F unicu# )e# !# omu#ui es'e s( !'ing( 9e ici e!B es'e o '!u'o#ogie. E! nu imp#ic( nimic e9e i'o #! s'! e! de #uc u i de #! c! e omu# !'e!p'( 9e ici e!. Cdeea c incitativul activit ii umane este ntotdeauna un anumit discon"ort i c elul ei este ndeprtarea unui asemenea discon"ort, pe ct este cu putin , adic de a#l "ace pe omul care ac ioneaz s se simt mai "ericit, este esen a nv turilor eudemonismului i hedonismului. Atara"ia epicureanismului este starea de mul umire i "ericire per"ect pe care o urmrete orice activitate uman, "r a o atinge vreodat pe deplin. Fa de e$trema amploare a acestei nv turi, este prea pu in important "aptul c numeroi reprezentan i ai acestei "ilozo"ii n#au reuit s sesizeze caracterul pur "ormal al no iunilor de urere i plcere i le#au atribuit un sens material i carnal. Icolile teologice, mistice i alte coli care pro"esau heteronomia n etic n#au putut zdruncina "undamentele epicureanismului, deoarece n#au putut ridica nici un "el de obiec ii, altele dect c acesta negli*a plcerile mai >nalte? i mai >nobile?. ;ste adevrat c scrierile multora dintre reprezentan ii timpurii ai eudemonismului, hedonismului i utilitarismului, sunt n anumite privin e susceptibile de a "i greit interpretate. 'ns terminologia "ilozo"ilor moderni i,

23 ntr#o msur i mai mare, a economitilor contemporani este att de precis i de lipsit de ocoliuri nct orice nen elegere este e$clus. Despre instincte i impulsuri @n)e#ege e! p o&#eme#o 9und!men'!#e !#e !c)iunii um!ne nu po!'e spo i d!c( !pe#(m #! me'ode#e socio#ogiei ins'inc'e#o . Icoala aceasta clasi"ic diversele eluri concrete ale ac iunii umane i atribuie "iecrei clase, drept motiva ie, cte un anumit instinct. Hmul pare a "i mnat de diverse instincte i dispozi ii nnscute. Fe a"irm c aceast e$plica ie a demolat odat pentru totdeauna toate nv mintele odioase ale teoriei economice i ale eticii utilitariste. 'ns Eeue &!c: ! o&se v!' deA!B pe &un( d ep'!'eB c( o ice ins'inc' es'e un ins'inc' o ien'!' sp e 9e ici e. /71 Me'od! psi:o#ogiei ins'inc'e#o i ! socio#ogiei ins'inc'e#o cons'( -n' 4 o c#!si9ic! e ! &i' ! ( ! )e#u i#o imedi!'e !#e !c)iunii i in' 4o ipos'!2ie e ! 9iec( ui!. @n v eme ce p !"eo#ogi! !9i m( c( )e#u# unei !c)iuni es'e de ! -ndep( '! Jp.13K un !numi' discon9o 'B psi:o#ogi! ins'inc'e#o !9i m( c( e# es'e s!'is9!ce e! unei necesi'()i ins'inc'ive. Mul i reprezentan i ai colii instinctelor sunt convini c au demonstrat c ac iunea nu este determinat de ra iune, ci izvorte din adncurile pro"unde ale "or elor, impulsurilor i dispozi iilor nnscute, care nu se preteaz nici unei elucidri ra ionale. ;i sunt siguri c au reuit s dea n vileag super"icialitatea ra ionalismului i s discrediteze economia, ca pe >o estur de concluzii "alse derivate din presupozi ii psihologice "alse.? /51 'ns ra ionalismul, pra$eologia i teoria economic nu se ocup cu izvoarele i elurile ultime ale ac iunii, ci cu mi*loacele ntrebuin ate pentru atingerea unui scop urmrit. Hrict de insondabile ar "i adncurile din care se nate un impuls sau un instinct, mi*loacele pe care le alege un om pentru a#l satis"ace sunt determinate de o cntrire ra ional a cheltuielii i a succesului. /21 +el ce ac ioneaz mnat de un impuls emo ional nu ac ioneaz mai pu in. +eea ce distinge o ac iune emo ional de alte ac iuni este evaluarea input3ului i a output3ului. ;mo iile perturb evalurile. 'n"lcrat de pasiune, omul consider elul mai dezirabil i pre ul pe care trebuie s#l suporte pentru el mai pu in mpovrtor dect dac ar delibera "r patim. Hamenii nu s#au ndoit niciodat de "aptul c i n stri emo ionale mi*loacele i scopurile sunt cntrite i c este posibil s in"luen m rezultatul acestei deliberri "cnd mai costisitoare cedarea n "a a impulsului pasional. &edepsirea mai redus a actelor criminale comise ntr#o stare de e$citare emo ional sau de into$icare dect a altor acte similare echivaleaz cu ncura*area acestui tip de e$cese. !menin area cu represalii severe nu d gre n a stvili pn i persoanele mnate n aparen de cele mai irezistibile pasiuni. Cnterpretm comportamentul animal pe baza presupozi iei c animalele cedeaz impulsurilor pe care le resimt n momentul respectiv. +nd observm c animalul se hrnete, coabiteaz i atac alte animale sau oameni, vorbim despre instinctele lor hrnire, de reproducere i de agresiune. &resupunem c asemenea instincte sunt nnscute i cer imperios s "ie satis"cute.

24 ,ar cu omul lucrurile stau alt"el. Hmul nu este o "iin condamnat s cedeze nea*utorat impulsului care cere cel mai imperios satis"ac ie. Omu# es'e o 9iin)! c!p!&i#( s(4i domine ins'inc'e#e emo)ii#e i impu#su i#e0 e# -i po!'e !)ion!#i2! compo '!men'u#. ;l renun la satis"acerea unui impuls arztor pentru a#i satis"ace alte dorin e. ;l nu este marioneta apetiturilor sale. On brbat nu apuc orice "emeie care#i strnete sim urile< el nu devoreaz "iecare bucat de hran care#l ademenete< el nu doboar "iecare semen pe care i#ar place s#l ucid. ;l i dispune /p.031 aspira iile i dorin ele ntr#o ierarhie i alege< pe scurt, el ac ioneaz. Cee! ce -# dis'inge pe om de 9i! e es'e 'ocm!i 9!p'u# c! e# -i !Aus'e!2( compo '!men'u# -n mod de#i&e !'. Omu# es'e o 9iin)( -n2es' !'( cu in:i&i)iiB c! e4i po!'e con' o#! impu#su i#e i do in)e#eB c( ei! -i s'( -n pu'e e s(4i sup ime do in)e#e i impu#su i#e ins'inc'ive. Fe poate ntmpla ca un impuls s se mani"este att de vehement nct nici un dezavanta* pe care l#ar putea cauza satis"acerea sa s nu par su"icient de mare pentru a mpiedica individul n cauz s#l satis"ac. Ii n cazul acesta avem de a "ace cu o alegere. Hmul decide n "avoarea cedrii n "a a respectivei dorin e. /:1 *. Ac)iune! um!n( c! d!'( u#'im( ,in vremuri imemoriale oamenii s#au artat dornici s cunoasc sursa primar, cauza ntregii e$isten e i a ntregii schimbri, substan a ultim din care totul izvorte i care i este siei propria cauz. 8'iin)! es'e m!i pu)in !m&i)io!s(. E! es'e con'ien'( de #imi'e#e min)ii um!ne i !#e c(u'( ii de cuno!'e e ! o!meni#o . E! u m( e'e s( educ( 9iec! e 9enomen #! c!u2! s!. ,ar ea n elege c aceste strdanii trebuie s se ciocneasc n mod necesar de opreliti insurmontabile. E"is'( 9enomene c! e nu po' 9i !n!#i2!'e i eduse #! !#'e 9enomene. Aces'e 9enomene sun' d!'e#e u#'ime. &rogresul cercetrii tiin i"ice poate reui s demonstreze c un lucru considerat n prealabil ca "iind o dat ultim poate "i redus la componentele sale. ,ar vor e$ista ntotdeauna anumite "enomene ireductibile i neanalizabile, anumite date ultime. Monismul ne nva c nu e$ist dect o singur substan ultim, dualismul c e$ist dou, pluralismul c e$ist mai multe. %u are rost s discutm critic aceste probleme. !semenea dispute meta"izice sunt interminabile. Ftarea actual a cunoaterii noastre nu ne "urnizeaz mi*loacele de a le solu iona printr#un rspuns pe care orice om rezonabil s "ie nevoit s#l considere satis"ctor. Monismul materialist a"irm c gndurile i voli iunile umane sunt produse ale "unc ionrii organelor corpului, ale celulelor min ii i ale nervilor. .ndirea, voin a i ac iunea uman nu sunt produse dect de procese materiale care vor "i, ntr#o zi, n ntregime e$plicate cu a*utorul metodelor de cercetare ale "izicii i ale chimiei. Ii aceasta este o ipotez meta"izic, dei sus intorii ei o consider un adevr tiin i"ic de neclintit i incontestabil. ,iverse doctrine au "ost avansate pentru a e$plica raportul /p.081 dintre minte i trup. ;le nu sunt dect ipoteze, "r nici un "el de legtur cu "aptele

25 observate. @ot ce se poate a"irma cu certitudine este c e$ist legturi ntre procesele mentale i cele "iziologice. Re"eritor la natura i modul de "unc ionare al acestor cone$iuni tim pu in, sau chiar nimic. Gudec ile de valoare concrete i ac iunile umane speci"ice nu se preteaz la a "i analizate dincolo de ele nsele. &utem crede sau presupune "oarte bine c ele sunt absolut dependente i condi ionate de anumite cauze. ,ar ct vreme nu cunoatem cum produc "aptele e$terne D "izice i "iziologice D anumite gnduri i voli iuni n mintea uman, care se soldeaz cu acte concrete, suntem nevoi i s ne con"runtm cu un ualism meto ologic insurmontabil. 'n starea actual a cunoaterii, a"irma iile "undamentale ale pozitivismului, monismului i pan"izicalismului sunt simple postulate meta"izice, lipsite de orice "undament tiin i"ic i deopotriv nesemni"icative i ne"olositoare pentru cercetarea tiin i"ic. Ra iunea i e$perien a ne arat dou domenii separate. Numea e$tern a "enomenelor "izice, chimice i "iziologice i cea intern a gndirii, sim irii, evalurii i ac iunii deliberate. %ici o punte nu leag # din cte putem ti astzi D aceste dou s"ere. ;venimente e$terne identice produc uneori reac ii umane di"erite, iar evenimente e$terne di"erite produc uneori aceeai reac ie uman. %u tim de ce. Fa de aceast stare de lucruri nu putem dect s ne suspendm *udecata privitoare la a"irma iile esen iale ale monismului i ale materialismului. &utem crede sau nu c tiin ele naturale vor reui ntr#o zi s e$plice producerea ideilor, *udec ilor de valoare i ac iunilor speci"ice, tot ast"el cum e$plic apari ia unui compus chimic ca rezultat necesar i inevitabil al unei anumite combina ii de elemente. &n atunci ns, suntem nevoi i s consim im la dualismul metodologic. !c iunea uman este unul dintre "actorii care aduc cu ei schimbri. ;ste un element al activit ii i devenirii cosmice. ,e aceea este un obiect legitim al investiga iilor tiin i"ice. ,at "iind c # cel pu in n condi iile actuale D ea nu poate "i redus la cauzele sale, trebuie s o socotim ca "iind o dat ultim i s o studiem ca atare. ;ste adevrat ca modi"icrile produse de ac iunea uman sunt minore n compara ie cu e"ectele mani"estrilor marilor "or e cosmice. ,in punctul de vedere al eternit ii i al universului in"init omul este un grunte in"initezimal. 'ns pentru om ac iunea i vicisitudinile sale sunt lucrurile reale. !c iunea este esen a naturii i e$isten ei sale, mi*locul su de prezervare a vie ii i de ridicare a sa deasupra nivelului plantelor i al animalelor. Hrict de perisabile i /p.061 de evanescente ar "i toate e"orturile umane, pentru om i tiin a uman ele au o importan capital. +. R!)ion!#i'!'e i i !)ion!#i'!'e0 su&iec'ivism i o&iec'ivi'!'e -n ce ce'! e! p !"eo#ogic( Ac)iune! um!n( es'e -n'o'de!un! -n mod neces! !)ion!#(. @ermenul de >ac iune ra ional? este de aceea pleonastic i trebuie respins ca atare. +nd sunt aplica i elurilor ultime ale ac iunii, termenii de ra ional i ira ional sunt inadecva i i lipsi i de semni"ica ie. Relul ultim al ac iunii este ntotdeauna satis"acerea unor dorin e ale omului care ac ioneaz. ,eoarece

26 nimeni nu este n msur s#i substituie propriile *udec i de valoare acelora ale individului care ac ioneaz, este zadarnic s "ormulm *udec i privitoare la aspira iile i voli iunile altora. %ici un om nu este n msur s declare ce l#ar "ace pe un altul mai "ericit i mai pu in ne"ericit. +riticul "ie ne comunic la ce crede el c ar aspira dac s#ar a"l n locul semenului su sau, nesocotind voios, cu arogan dictatorial, voin a i aspira iile semenului su, ne comunic ce condi ii suportate de acest al doilea om l#ar satis"ace cel mai mult pe el, criticul. O !c)iune es'e numi'( !dese! i !)ion!#( d!c( e! u m( e'eB pe se!m! uno !v!n'!Ae Hm!'e i!#eI i '!ngi&i#eB !'inge e! uno s!'is9!c)ii Hide!#eI s!u Hm!i -n!#'eI. 'n sensul acesta, oamenii a"irma de pild # uneori n mod aprobator, alteori n mod dezaprobator D c cel ce#i sacri"ic via a, sntatea sau avu ia, n vederea atingerii unor bunuri >mai nalte? D cum ar "i "idelitatea "a de convingerile sale religioase, "ilozo"ice i politice, sau libertatea i n"lorirea na iunii sale D este motivat de considerente ira ionale. 'ns aspira ia ctre aceste eluri mai nalte nu este nici mai ra ional nici mai ira ional dect aspira ia de a satis"ace orice alte eluri umane. ;ste o eroare s presupunem c dorin a de a ne procura necesit ile elementare ale vie ii i snt ii este mai ra ional, natural sau *usti"icat dect strdania de a dobndi oricare alte bunuri sau satis"ac ii. ;ste adevrat c apetitul pentru hran i cldur este mprtit de om cu alte mami"ere i c, de regul, omul cruia i lipsesc hrana i adpostul i concentreaz e"orturile ctre satis"acerea acestor nevoi urgente i nu se ngri*ete mult de alte lucruri. Cmpulsul de a tri, de a# i prezerva via a, i de a pro"ita de orice posibilitate de a# i ntri "or ele vitale este o trstur primar a vie ii, prezent n "iecare "iin uman. 'ns a ceda acestui impuls nu este D pentru om D o necesitate ineluctabil. 'n vreme ce toate celelalte animale sunt necondi ionat mnate de impulsul de a#i prezerva propriile lor vie i i de cel al proli"errii, omul are puterea s#i stpneasc chiar i aceste impulsuri. ;l i poate stpni att dorin ele se$uale ct i voin a de a tri. ;l poate renun a la via atunci cnd mpre*urrile pe care ar trebui inevitabil s le accepte pentru a i#o pstra i par /p.741 intolerabile. Omu# es'e c!p!&i# s( mo! ( pen' u o c!u2( s!u s( se sinucid(. ?i!)! es'e pen' u om e2u#'!'u# unei !#ege iB !# unei Audec()i de v!#o! e. @ot ast"el stau lucrurile cu dorin a de a tri n belug. +hiar e$isten a asce ilor i a oamenilor care renun la ctigurile materiale de dragul respectrii convingerilor lor i al pstrrii demnit ii i al respectului lor de sine este o dovad c strdania de a ob ine satis"ac ii mai tangibile nu este inevitabil, ci este mai degrab rezultatul unei alegeri. ,esigur, imensa ma*oritate a oamenilor pre"er via a mai degrab dect moartea i bog ia mai degrab dect srcia. ;ste arbitrar s considerm doar satis"acerea nevoilor "iziologice ale trupului drept >natural? i deci >ra ional? i tot restul drept >arti"icial? i deci >ira ional?. Ona din trsturile caracteristice ale naturii umane este c omul nu urmrete doar hrana, adpostul i coabitarea ca toate celelalte animale, ci i alte "eluri de satis"ac ii. Hmul are dorin e i nevoi speci"ic umane, pe care le

27 putem numi >mai nalte? dect cele pe care le are n comun cu toate celelalte mami"ere. /91 +nd se re"er la mi*loacele alese pentru atingerea unor eluri termenii de ra ional i ira ional implic o *udecat privitoare la e"icacitatea i adecvarea procedeului ntrebuin at. +riticul aprob sau dezaprob metoda din punctul de vedere al adecvrii sau inadecvrii ei pentru atingerea elului n chestiune. ;ste un "apt c ra iunea uman nu este in"ailibil i c "oarte adesea omul d gre n alegerea i aplicarea mi*loacelor sale. H ac iune nepotrivit elului urmrit va nela ateptrile. ;a este contrar scopului, dar este ra ional, i.e., este rezultatul unei deliberri ra ionale D dei greite D i al unei tentative D dei nereuite # de a atinge un anumit scop. Medicii care acum o sut de ani ntrebuin au anumite metode pe care medicii notri contemporani le resping, pentru tratamentul cancerului, erau D din punctul de vedere al patologiei actuale D necorespunztor instrui i i de aceea ine"icien i. ,ar ei nu ac ionau ira ional, ci "ceau tot ce le sttea n putin . ;ste probabil c peste o sut de ani mai mul i doctori vor dispune de metode e"iciente pentru tratamentul acestei boli. ;i vor "i mai e"icien i, dar nu i mai ra ionali dect medicii notri de astzi. Opusu# !c)iunii nu es'e comportamentul iraionalB ci un (spuns e!c'iv #! s'imu#i veni' din p! 'e! o g!ne#o co pu#ui i ! ins'inc'e#o ce nu po' 9i con' o#!'e de vo#i)iune! pe so!nei -n c!u2(. Na aceeai stimuli omul poate rspunde uneori att prin comportamente reactive ct i prin ac iune. ,ac un om absoarbe otrav, organele /p.701 reac ioneaz punndu# i n "unc iune resursele de aprare generatoare de antidoturi< n plus, ac iunea poate interveni prin ntrebuin area de contraotrvuri. Re"eritor la problema implicat n antiteza dintre ra ional i ira ional, nu e$ist nici o di"eren ntre tiin ele naturale i cele sociale. 8'iin)! es'e i ' e&uie s( 9ie -n'o'de!un! !)ion!#(. E! es'e s' (d!ni! de ! des#ui men'!# 9enomene#e unive su#uiB p in sis'em!'i2! e! -n' egu#ui co pus cogni'iv e"is'en'. ,ar, aa cum s#a artat mai sus, !n!#i2! o&iec'e#o p in educe e! #o #! e#emen'e cons'i'uen'e ' e&uie inevi'!&i#B m!i dev eme s!u m!i '. 2iuB s( !'ing( un punc' dinco#o de c! e nu po!'e ' ece. Min'e! um!n( nu es'e nici m(c! c!p!&i#( s( conce!p( un 'ip de cuno!'e e c! e s( nu 9ie #imi'!'( de o d!'( u#'im(B in!ccesi&i#( uno deme su i de !n!#i2( i educe e !di)ion!#e. Me'od! 'iin)i9ic! ce c(#(u2e'e min'e! omene!sc( p.n( -n !ces' punc' es'e -n -n' egime !)ion!#(. D!'! u#'im( po!'e 9i numi'( un 9!p' i !)ion!#. Fe obinuiete astzi s li se reproeze tiin elor sociale "aptul de a "i pur ra ionale. +ea mai rspndit obiec ie "ormulat mpotriva teoriei economice este aceea c ea n#ar ine seama de ira ionalitatea vie ii i a realit ii i ca ncearc s ndese n scheme ra ionale i abstrac iuni uscate in"inita varietate a "enomenelor. %ici un repro n#ar putea "i mai absurd. +a orice ramur a cunoaterii, economia merge pn unde se poate a*unge cu a*utorul metodelor ra ionale. !poi se oprete, stabilind "aptul c are de a "ace cu o dat ultim, i.e., cu un "enomen care nu poate "i D cel pu in n starea actual a cunotin elor noastre D analizat n continuare. /31

28 @nv()('u i#e p !"eo#ogiei i !#e 'eo iei economice sun' v!#ide pen' u o ice !c)iune um!n(B indi9e en' de mo'iv!)ii#eB c!u2e#e i scopu i#e ei su&i!cen'e. Ludec()i#e u#'ime de v!#o! e i )e#u i#e u#'ime !#e !c)iunii um!ne cons'i'uie d!'e pen' u o ice 9e# de ce ce'! e 'iin)i9ic(0 e#e nu se p e'e!2( #! nici un 9e# de !n!#i2( sup#imen'! (. % !"eo#ogi! se ocup( cu miA#o!ce#e i c(i#e !#ese pen' u !'inge e! de !s'9e# de scopu i u#'ime. MiA#o!ce#e i nu )e#u i#e 9o me!2( o&iec'u# ei de s'udiu. 'n sensul acesta vorbim despre subiectivismul tiin elor generale ale ac iunii umane. !cestea privesc drept date elurile ultime alese de omul care ac ioneaz, rmn n ntregime neutre "a de ele i se ab in de la a "ormula orice *udec i de valoare. Fingurul criteriu pe care#l ntrebuin eaz este acela al adecvrii sau al inadecvrii mi*loacelor alese pentru atingerea elurilor urmrite. ,ac eudemonismul vorbete despre "ericire, dac utilitarismul i teoria economic vorbesc despre utilitate, trebuie s interpretm aceti termeni n sens subiectiv, ca pe acele scopuri pe care le urmrete omul deoarece ele sunt dezirabile n ochii lui. !cesta este cadrul "ormal n care const progresul semni"ica iei atribuite eudemonismului, hedonismului i utilitarismului prin opozi ie cu /p.771 n elesul material mai vechi, precum i progresul teoriei subiectiviste moderne a valorii, prin opozi ie cu teoria obiectivist a valorii, elaborat de economia politic clasic. @otodat, obiectivitatea tiin ei noastre const tocmai n acest subiectivism. ,eoarece este subiectivist i ia *udec ile de valoare ale oamenilor care ac ioneaz drept date ultime, care nu se preteaz la nici un "el de e$amen critic suplimentar, ea nsi se situeaz deasupra tuturor controverselor dintre partide i "ac iuni, este indi"erent "a de con"lictele tuturor colilor dogmatice i de doctrine etice, este liber de evaluri, *udec i i de idei preconcepute, este universal valid i este absolut i n ntregime uman. 1. C!u2!#i'!'e! c! o condi)ie p e#imin! ( ! !c)iunii um!ne Omu# es'e -n m(su ( s( !c)ione2e deo! ece e# ! e c!p!ci'!'e! de ! descope i e#!)ii c!u2!#eB c! e de'e min( sc:im&! e! i deveni e! unive su#ui. Ac)iune! necesi'( i p esupune c!'ego i! de c!u2!#i'!'e. Num!i un om c! e vede #ume! -n #umin! c!u2!#i'()ii es'e -n m(su ( s( !c)ione2e. @n sensu# !ces'! pu'em !9i m! desp e c!u2!#i'!'e c( es'e o c!'ego ie ! !c)iunii. C!'ego i! mi%loace i scopuri p esupune c!'ego i! cau!e i efecte. 'ntr#o lume "r cauzalitate i regularitate a "enomenelor, n# ar e$ista nici un domeniu al deliberrii umane i al ac iunii umane. H asemenea lume ar "i un haos n care omul ar "i neputincios s gseasc orice "el de orientare i ndrumare. Hmul nu este nici mcar capabil s#i imagineze condi iile unui asemenea univers haotic. Aco#o unde omu# nu vede nici un 9e# de e#!)ie c!u2!#( e# nu po!'e !c)ion!. Ace!s'( !9i m!)ie nu es'e eve si&i#(. C:i! d!c( cuno!'e e#!)i! c!u2!#( -n c:es'iuneB omu# -nc( nu po!'e !c)ion! d!c( nu es'e -n m(su ( s( in9#uen)e2e c!u2!. !rhetipul cercetrii cauzale a "ost= unde i cum trebuie s intervin pentru a modi"ica mersul evenimentelor de pe calea pe care ar urma#o n absen a

29 interven iei mele, ntr#o direc ie care se potrivete mai bine dorin elor mele. 'n sensul acesta ridic omul ntrebarea= cine sau ce se a"l la originea lucrurilorS ;l caut regularitatea i >legea? deoarece dorete s intervin. !bia mai trziu a "ost aceast cercetare interpretat de ctre meta"izic mai larg, ca o cutare a cauzei ultime a "iin ei i a e$isten ei. ! "ost nevoie de secole pentru a readuce aceste idei e$agerate i e$travagante ndrt, la ntrebarea mai modest= unde trebuie sau ar trebui s intervin cineva pentru a#i atinge elulS T !'!men'u# !co d!' p o&#emei c!u2!#i'()ii -n u#'ime#e 2eci de !niB d!'o i'( unei con9u2ii p ovoc!'e de !numi)i 9i2icieni eminen)iB ! 9os' m!i deg !&( nes!'is9(c('o . &utem nd*dui c acest capitol neplcut din istoria "ilozo"iei va servi drept avertisment "ilozo"ilor care vor urma. /p.751 E"is'( modi9ic( i !#e c( o c!u2e sun'B ce# pu)in -n momen'u# !c'u!#B necunoscu'e. Oneori reuim s dobndim cunotin e par iale, ast"el nct suntem n msur s spunem, n 34T din toate cazurile ! are drept consecin pe -, iar n celelalte cazuri pe +, sau chiar pe ,, ;, F, .a.m.d.. &entru a substitui aceste in"orma ii "ragmentate cu o in"orma ie mai precis, ar "i necesar s divizm pe ! n elementele sale componente. +t vreme nu putem realiza aceasta, trebuie s ne mul umim cu ceea ce se numete o lege statistic. ,ar aceasta nu a"ecteaz semni"ica ia pra$eologic a cauzalit ii. Igno !n)! 'o'!#( s!u p! )i!#( ! !numi'o domenii nu !ni:i#e!2( c!'ego i! de c!u2!#i'!'e. % o&#eme#e 9i#o2o9iceB epis'emo#ogice i me'!9i2ice !#e c!u2!#i'()ii i !#e induc)iei impe 9ec'e se si'ue!2( -n !9! ( domeniu#ui p !"eo#ogiei. Noi nu ' e&uie dec.' s( s'!&i#im 9!p'u# c(B pen' u ! !c)ion!B omu# ' e&uie s( cuno!sc( e#!)i! c!u2!#( din' e evenimen'eB p oceseB s!u s'( i de #uc u i. Ii numai n msura n care el ucnoate aceast rela ie poate ac iunea sa atinge scopul urmrit. Funtem pe deplin contien i c a"irmnd aceasta ne micm ntr#un cerc, deoarece dovada c am perceput corect rela ia cauzal este "urnizat numai de "aptul c ac iunea ghidat de aceast cunoatere are drept consecin rezultatul anticipat. ,ar nu putem evita acest cerc vicios, tocmai deoarece cauzalitatea este o categorie a ac iunii. Ii pentru c este o asemenea categorie, pra$eologia nu poate evita acordarea unei anumite aten ii acestei probleme "undamentale a "ilozo"iei. 3. A#'e ego4u# ,ac suntem pregti i s n elegem cauzalitatea n accep iunea ei cea mai larg, atunci teleologia poate "i numit o varietate a cercetrilor asupra cauzalit ii. +auzele "inale sunt cele dinti dintre toate cauzele. C!u2! unui evenimen' es'e concepu'( c! o !c)iune s!u c! o cv!si4!c)iune -nd ep'!'( c(' e un !numi' scop. !tt omul primitiv ct i copilul, adoptnd o atitudine antropomor"ic naiv, consider ntru totul plauzibil ca "iecare modi"icare i eveniment s "ie rezultatul ac iunii unei "iin e, ce ac ioneaz n acelai "el ca i ei nii. ;i cred c animalele, plantele, mun ii, rurile i "ntnile, ba chiar pietrele i corpurile cereti sunt, asemenea lor nii, "iin e care ac ioneaz, nzestrate cu sim ire i

30 voin . %umai ntr#un stadiu mai trziu al dezvoltrii culturale renun omul la aceste idei animiste, aeznd n locul lor o concep ie mecanicist asupra lumii. Mec!nicismu# se dovede'e ! 9i un p incipiu de !c'ivi'!'e !'.' de s!'is9(c('o -nc.' o!menii s9. esc p in !4# c ede c!p!&i# de ! e2o#v! 'o!'e p o&#eme#e g.ndi ii i !#e ce ce'( ii 'iin)i9ice. M!'e i!#ismu# i p!n9i2ici!nismu# p oc#!m( mec!nicismu# d ep' esen)! -n' egii cuno!'e i i me'ode#e e"pe imen'!#e !#e m!'em!'icii i !#e 'iin)e#o n!'u !#e d ep' unicu# mod 'iin)i9ic de g.ndi e. Jp.$+K To!'e sc:im&( i#e ! ' e&ui -n)e#ese c! mic( i supuse #egi#o mec!nicii. +ampionilor mecanicismului nu le pas de problemele nc nerezolvate ale bazelor logice i epistemologice ale principiului cauzalit ii i ale induc iei imper"ecte. 'n ochii lor aceste principii sunt valide deoarece "unc ioneaz. Faptul c e$perimentele de laborator produc rezultatele anticipate de teorii i c mainile din "abrici "unc ioneaz n modul anticipat de tehnologi dovedete, spun ei, validitatea metodelor i a descoperirilor "cute de tiin ele naturale moderne. !dmi nd c tiin a nu ne poate "urniza adevrul D i cine tie ce nseamn de "apt adevrulS D este sigur n orice caz c ea "unc ioneaz, asigurndu#ne succesul. ,ar sterilitatea dogmei pan"izicaliste devine mani"est tocmai cnd acceptm punctul acesta pragmatic de vedere. ,up cum am artat mai sus, tiin a nu a reuit s rezolve problemele legate de raporturile ntre minte i trup. &an"izicalitii nu pot n nici un caz s a"irme c procedeele pe care le recomand ei au "unc ionat vreodat n domeniul rela iilor interumane i al tiin elor sociale. ,ar este nendoielnic c principiul con"orm cruia un Ego privete orice "iin uman ca i cum ea ar "i, asemeni siei, o "iin gnditoare i care ac ioneaz, i#a dovedit utilitatea, att n via a cotidian ct i n cercetarea tiin i"ic. ;ste incontestabil c acest principiu "unc ioneaz. ;ste indubitabil c practica de a#i considera pe semeni "iin e care gndesc i ac ioneaz ca i mine, ;go#ul, s#a dovedit "olositoare< pe de alt parte, perspectiva de a dobndi o veri"icare pragmatic similar a postulatului care cere ca acetia s "ie trata i n acelai "el ca obiectele tiin elor naturale, pare lipsit de orice speran . &roblemele epistemologice pe care le ridic n elegerea comportamentului altor persoane nu sunt mai pu in comple$e dect cele ale cauzalit ii i cele ale induc iei incomplete. &utem admite c este imposibil s "urnizm probe concludente care s demonstreze propozi iile= logica mea este logica tuturor oamenilor i, n orice caz, absolut singura logic uman i categoriile ac iunilor mele sunt categoriile ac iunilor tuturor celorlal i oameni i, n orice caz, categoriile absolut oricrei ac iuni umane. 'ns pragmatitii trebuie s#i aminteasc "aptul c aceste propozi ii "unc ioneaz att n practic ct i n tiin , iar pozitivitii nu trebuie s treac cu vederea "aptul c, atunci cnd se adreseaz semenilor lor, ei presupun D tacit i implicit D validitatea intersubiectiv a logicii i, prin aceasta, realitatea domeniului gndirii i ac iunii alter#;go#ului, adic a caracterului su eminamente uman. /81 /p.7:1 .ndirea i ac iunea sunt trsturile speci"ic umane ale omului. ;le sunt atributele tuturor "iin elor umane. ;le sunt, dincolo de apartenen a la specia zoologic homo sapiens, semnul caracteristic al omului ca om. Cnvestigarea

31 raportului dintre gndire i ac iune nu ine de domeniul pra$eologiei. &entru pra$eologie este su"icient s stabileasc "aptul c e$ist o singur logic inteligibil pentru mintea uman i c e$ist un singur mod de ac iune care este uman i inteligibil pentru mintea omeneasc. ;$isten a sau posibilitatea e$isten ei undeva a altor "iin e D supraumane sau subumane D care gndesc i ac ioneaz ntr#un mod di"erit, este dincolo de s"era de cuprindere a min ii umane. @rebuie s ne limitm demersurile la studiul ac iunii umane. !ceast ac iune uman, care este ine$tricabil legat de gndirea uman, este condi ionat de necesit i logice. &entru mintea uman este imposibil s conceap rela ii logice incompatibile cu structura logic a min ii noastre. &entru mintea uman este imposibil s conceap un mod de ac iune ale crei categorii s di"ere de categoriile care determin propriile noastre ac iuni. %u e$ist pentru om dect dou principii disponibile n vederea aprehendrii mentale a realit ii, anume cel al teleologiei i cel al cauzalit ii. Nucrurile care nu pot "i subordonate nici uneia din aceste categorii sunt, pentru mintea uman, absolut ascunse. On eveniment care nu se preteaz la a "i interpretat cu a*utorul unuia dintre aceste dou principii este, pentru om, de neconceput i misterios. Fchimbarea poate "i conceput ca rezultat "ie al mani"estrii cauzalit ii mecanice "ie al comportamentului deliberat< pentru mintea uman nu e$ist nici o a treia cale posibil. /61 ;ste adevrat, dup cum am a"irmat de*a, c teleologia poare "i privit ca o varietate a cauzalit ii. 'ns stabilirea acestui "apt nu anuleaz di"eren ele esen iale dintre aceste dou categorii. Aiziunea panmecanicist asupra lumii este tributar unui monism metodologic< ea nu recunoate dect cauzalitatea mecanicist deoarece nu#i atribuie dect acesteia o valoare cognitiv, sau, cel pu in, una superioar valorii cognitive atribuite teleologiei. !ceasta este o supersti ie meta"izic. !mbele principii cognitive D cauzalitatea i teleologia D sunt, datorit limitelor ra iunii umane, imper"ecte i nu ne "urnizeaz cunotin e ultime. +auzalitatea duce la un regressus in infinitum pe care ra iunea nu#l poate epuiza niciodat. @eleologia devine de"icient ndat ce se ridic problema ce pune n micare sursa primar a micrii. !mbele metode se opresc la cte o dat ultim, care nu mai poate "i analizat i interpretat. Ra ionamentul i cercetarea tiin i"ic nu vor putea nicicnd "urniza o deplin satis"ac ie a min ii, certitudine apodictic i cunoaterea per"ect a tuturor lucrurilor. +ei ce caut /p.791 lucrurile acestea trebuie s apeleze la credin i s ncerce s#i liniteasc contiin a mbr ind un crez sau o doctrin meta"izic. ,ac nu transcendem s"era ra iunii i a e$perien ei nu putem s nu recunoatem c semenii notri ac ioneaz. %u avem libertatea s nesocotim acest "apt de dragul unei pre*udec i la mod i al unei opinii arbitrare. ;$perien a cotidian nu demonstreaz numai c unica metod adecvat de studiu al condi iilor mediului nostru ncon*urtor non#uman ne este "urnizat de categoria cauzalit ii< ea demonstreaz la "el de convingtor i c semenii notri umani sunt "iin e care ac ioneaz, aa cum suntem i noi nine. &entru n elegerea ac iunii nu e$ist dect o singur metod de interpretare i analiz disponibil i anume, cea "urnizat de cunoaterea i analiza propriului nostru comportament deliberat. &roblema studierii i analizrii ac iunilor altor oameni

32 nu este n nici un "el legat de e$isten a unui suflet sau chiar a unui suflet nemuritor. 'n msura n care obiec iunile venite din partea empirismului, behaviorismului i pozitivismului sunt ndreptate mpotriva oricrei variet i a teoriei su"letului, ele sunt, pentru problema noastr, irelevante. &roblema de care trebuie s ne ocupm este dac e posibil s accedem intelectual la n elesul ac iunii umane n cazul n care re"uzm s o n elegem ca pe un comportament deliberat i cu semni"ica ie, orientat spre atingerea unor anumite scopuri. -ehaviorismul i pozitivismul doresc s abordeze realitatea ac iunii umane cu metodele tiin elor naturale empirice. ;le o interpreteaz ca pe un rspuns la stimuli. ,ar stimulii acetia nii nu se preteaz la a "i descrii cu a*utorul metodelor tiin elor naturale. Hrice tentativ de a#i descrie trebuie s se re"ere la semni"ica ia pe care le#o atribuie omul care ac ioneaz. &utem numi o"erta unei anumite mr"i spre vnzare un >stimul?. ,ar ceea ce este esen ial n cazul unei asemenea o"erte i o distinge de toate celelalte o"erte nu poate "i descris "r a invoca semni"ica ia pe care o atribuie pr ile situa iei respective. %ici un arti"iciu dialectic nu poate "ace s se evapore "aptul c omul este mnat de dorin a de a atinge anumite eluri. !cest comportament deliberat D adic ac iunea D este domeniul de studiu al tiin ei noastre. %u ne putem apropia de subiectul nostru dac nesocotim semni"ica ia pe care omul o atribuie att situa iei, i. e., strii de lucruri date, ct i propriului su comportament vis#M#vis de aceast situa ie. %u este potrivit ca "izicianul s caute cauze "inale, deoarece nu dispunem de nici un indiciu c evenimentele care "ormeaz obiectul de studiu al "izicii trebuie interpretate ca rezultate ale ac iunilor unor "iin e care urmresc eluri ntr#un mod uman. @ot ast"el, nu este potrivit nici ca pra$eologul s nesocoteasc e$isten a voli iunii i inten ionalit ii "iin ei care ac ioneaz< ele sunt indubitabil "apte date. ,ac le#ar nesocoti, el ar nceta de a mai studia ac iunea uman. Foarte "recvent D dar nu ntotdeauna D evenimentele investigate pot "i analizate att /p.731 din punctul de vedere al pra$eologiei ct i din cel al tiin elor naturale. ,ar cel ce se ocup cu descrcarea unei arme de "oc din punct de vedere "izic i chimic nu este un pra$eolog. ;l las deoparte tocmai problema pe care tiin a ac iunii umane deliberate urmrete s o clari"ice. Despre efectul benefic al instinctelor ,ovada "aptului c cercetrilor omului nu le sunt deschise dect dou ci, cauzalitatea i teleologia, este "urnizat de problemele ridicate n legtur cu e"ectul bene"ic al instinctelor. ;$ist tipuri de comportament care nu pot "i, pe de o parte, corespunztor interpretate cu a*utorul metodelor cauzale ale tiin elor naturale, dar care, pe de alt parte, nici nu pot "i considerate ac iuni umane deliberate. &entru a n elege un asemenea comportament suntem nevoi i s recurgem la un arti"iciu. 'i atribuim caracterul de cvasi#ac iune i vorbim despre instincte bene"ice. &utem observa dou lucruri= primul este tendin a inerent a organismelor vii de a reac iona la stimuli con"orm unei scheme repetitive, iar al doilea este c acest tip de comportament are e"ecte "avorabile asupra consolidrii sau prezervrii "or elor vitale ale organismului. ,ac am avea posibilitatea s interpretm asemenea comportamente ca pe rezultatele

33 urmririi deliberate ale anumitor scopuri, atunci le#am numi ac iuni i le#am analiza con"orm metodelor teleolologice ale pra$eologiei. 'ns, deoarece nu dispunem de nici un indiciu c ndrtul acestui comportament s#ar a"la o minte contient, presupunem c a intervenit un "actor necunoscut D pe care#l numim instinct. Fpunem c ins'inc'u# di iAe!2( compo '!men'e#e !nim!#e cv!si G de#i&e !'e i e!c)ii#e incon'ien'eB d! cu 'o!'e !ces'e! &ene9iceB !#e muscu#!'u ii i ne vi#o omu#ui. @otui, simplul "apt c ipostaziem elementul nee$plicat din acest comportament ca pe o "or i c l numim instinct nu lrgete s"era cunotin elor noastre. %u trebuie nicicnd s uitm c acest cuvnt, instinct, nu este dect o piatr de hotar aezat pentru a indica punctul dincolo de care am "ost incapabili, cel pu in pn n prezent, s ne des"urm cercetrile tiin i"ice. -iologia a reuit s descopere e$plica ii >naturale?, i.e., mecaniciste, pentru multe din procesele care au "ost nainte atribuite "unc ionrii instinctelor. @otui, au rmas multe altele care nu pot "i interpretate ca reac ii mecanice sau chimice la stimuli mecanici sau chimici. !nimalele mani"est atitudini care nu pot "i n elese alt"el dect apelnd la presupozi ia c a intervenit un "actor diriguitor. e#u# &e:!vio ismu#uiB de ! s'udi! !c)iune! um!n( din !9! (B cu !Au'o u# me'ode#o psi:o#ogiei !nim!#eB es'e i#u2o iu. 'n msura n care comportamentele animalelor trec dincolo de procesele "iziologice, cum ar "i respira ia i metabolismul, ele nu pot "i investigate dect cu a*utorul conceptelor a$ate pe semni"ica ie, dezvoltate de pra$eologie. -ehavioristul abordeaz obiectele /p.781 investiga iilor sale cu no iunile umane de scop i succes. ;l aplic incontient obiectului su de cercetare conceptele umane de utilitate i de perniciozitate. ;l se amgete eliminnd toate re"erin ele verbale la comportamente contiente i la urmrirea de scopuri. 'n realitate, mintea sa caut pretutindeni scopuri i msoar "iecare atitudine cu etalonul unei no iuni con"uze de utilitate. Itiin a comportamentului uman # n msura n care nu este "iziologie, nu poate renun a la a se re"eri la semni"ica ii i scopuri. ;a nu poate nv a nimic de la psihologia animalelor i de la observarea reac iilor incontiente ale nou nscu ilor. ,impotriv, psihologia animal i cea a nou nscu ilor sunt cele ce nu pot renun a la a*utorul "urnizat de tiin a ac iunii umane. Fr categorii pra$eologice am "i lipsi i de reperul necesar pentru a concepe i a n elege att comportamentul animalelor ct i pe cel al copiilor mici. Hbserva ia comportamentelor instinctive ale animalelor l umple pe om de uimire i ridic probleme crora nimeni nu le poate rspunde n mod satis"ctor. 'ns "aptul c animalele i chiar plantele reac ioneaz ntr#un mod cvasi#deliberat, nu este nici mai mult nici mai pu in miraculos dect "aptul c omul gndete i ac ioneaz, c n universul anorganic predomin acele coresponden e "unc ionale pe care le descrie "izica i c n cel organic se des"oar procese biologice. @oate aceste lucruri sunt miraculoase, n sensul c reprezint date ultime pentru mintea noastr cercettoare. @ot o ast"el de dat ultim este i ceea ce numim instinct animalic. +a i conceptele de micare, "or , via i cunotin , i conceptul de instinct este

34 doar un termen care desemneaz o dat ultim. ,esigur, el nici nu >e$plic? nimic, nici nu indic o cauz sau o cauz ultim. /041 &elul absolut &entru a evita orice posibil nen elegere a categoriilor pra$eologice, pare util s accentuez un truism. % !"eo#ogi!B !semene! 'iin)e#o is'o ice !#e !c)iunii um!neB se ocup( de !c)iune! uman de#i&e !'(. ,ac ea men ioneaz elurile, ceea ce are n vedere sunt elurile urmrite de oamenii care ac ioneaz. ,ac vorbete despre semnificaie, se re"er la semni"ica ia atribuit ac iunilor lor de oamenii care ac ioneaz. % !"eo#ogi! i is'o i! sun' m!ni9es'( i !#e min)ii um!ne iB c! !'! eB sun' condi)ion!'e de c!p!ci'()i#e in'e#ec'u!#e !#e mu i'o i#o . &ra$eologia i istoria nu pretind s cunoasc ceva despre inten iile unei min i absolute i obiective, despre semni"ica ia obiectiv inerent cursului evenimentelor i evolu iei istorice, sau despre planurile pe care ,umnezeu, sau %atura, sau Fpiritul lumii, sau ,estinul /p.761 mani"est, urmresc s#l realizeze diri*nd universul uman. ;le nu au nimic n comun cu aa numita "iozo"ie a istoriei. Fpre deosebire de lucrrile unor Eegel, +omte, Mar$ i ale unei sumedenii de al i autori, pra$eologia i istoria nu pretind c reveleaz in"orma ii despre semni"ica ia adevrat, obiectiv i absolut a vie ii i a istoriei. /001 Omul vegetativ !numite "ilozo"ii i ndrum pe oameni s caute, ca el ultim de conduit, renun area complet la orice ac iune. ;le privesc via a ca pe un ru absolut, plin de durere, su"erin e i angoase i neag apodictic posibilitatea ca vreun e"ort uman s o "ac mai tolerabil. Ee ici e! po!'e 9i !'ins( num!i od!'( cu e"'inc)i! comp#e'! ! e"is'en)ei con'ien'eB ! vo#i)iunii i ! vie)ii . Fingura cale spre beatitudine i mntuire este de a deveni per"ect pasiv, indi"erent i inert, asemenea plantelor. -inele suveran este abandonul gndirii i al ac iunii. !ceasta este esen a nv turilor di"eritelor "ilozo"ii indiene, n deosebi a budismului, i a lui Fchopenhauer. &ra$eologia nu are a le comenta. ;a este neutr n ce privete toate *udec ile de valoare i alegerea elurilor ultime. Farcina ei nu este de a aproba sau de a dezaproba, ci de a descrie ceea ce este. O&iec'u# de s'udiu !# p !"eo#ogiei es'e !c)iune! um!n(. ;a se ocup de omul care ac ioneaz, nu de omul trans"ormat ntr#o plant i redus doar la o e$isten vegetativ. %H@; 0. +". NocJe, An Essa2 -oncerning 4uman Un erstan ing, ;d. Fraser, H$"ord, 0862, C, 550#555< Neibniz, Nouveau" essais sur l5enten ement /umain, ;d. Flammarion, p. 006.

35 7. +". Feuerbach, 06mmtlic/e 7er8e, ;d. -olin und Godl, Ftuttgart, 0643, B, 750. 5. +". Qilliam Mc,ougall, An Intro uction to 0ocial Ps2c/olog2, 02th ed, -oston, 0670, p. 00. 2. +". Mises, Epistemological Problems of Economics, trans. by .. Reisman, %eK UorJ, 0694, pp. :7 "". :. 'n asemenea cazuri un rol important l *oac mpre*urarea c cele dou satis"ac ii avute n vedere D cea anticipat de pe urma cedrii n "a a impulsului i cea anticipat de pe urma evitrii consecin elor sale indezirabile D nu sunt simultane. ! se vedea mai *os, pp. 236#264 9. Re"eritor la erorile implicate n legea de "ier a salariilor, a se vedea mai *os, pp. 945 ".< asupra interpretrii greite a teoriei malthusiene a se vedea mai *os, pp. 993#937. 3. Aom vedea mai trziu (pp. 26#:8) cum abordeaz tiin ele sociale empirice datele ultime. 8. +". !l"red FchVtz, Der 0inn/afte Aufbau er 0o*ialen 7elt, Aiena, 0657, p. 08. 6. +". Parel ;ngliW, 9egr:n ung er )eleologie als $orm es empirisc/en Er8ennes, -rVnn, 0654, pp. 0: "". 04. >Na vie est une cause premiXre Yui nous Zchappe comme toutes les causes premiXres et dont la science e$pZrimentale n[a pas M se prZoccuper.? +laude -ernard, #a 0cience e"p;rimentale, &aris, 0838, p. 053. 00. Re"eritor la "ilozo"ia istoriei, c". Mises, )/eor2 an 4istor2, %eK Eaven, 06:3, pp. 0:6 "".

36 II. %RO5LEMELE E%I6TEMOLO7ICE ALE 8TIINELOR ACIUNII UMANE 1. % !"eo#ogie i is'o ie E"is'( dou( !mu i p incip!#e !#e 'iin)e#o p !"eo#ogi! i is'o i!. !c)iunii um!neF

Is'o i! cons'( -n co#ec'! e! i sis'em!'i2! e! 'u'u o d!'e#o 9u ni2!'e de e"pe ien)( p ivind !c)iune! um!n(. Domeniu# s(u es'e con)inu'u# conc e' !# !c)iunii um!ne. E! s'udi!2( 'o!'e p eocup( i#e omene'iB -n in9ini'! #o mu#'ip#ici'!'e i v! ie'!'eB i 'o!'e !c)iuni#e individu!#eB cu imp#ic!)ii#e #o !cciden'!#eB speci!#e i p! 'icu#! e . ;a scruteaz ideile care ghideaz ac iunile oamenilor i rezultatele ac iunilor ntreprinse de ei, mbr ind toate aspectele ac iunii umane. ;$ist, pe de o parte, istoria general i, pe de alta, diverse domenii istorice mai specializate, cum ar "i istoria ac iunilor politice i militare, a ideilor i a "ilozo"iei, a activit ilor economice, a tehnologiei, a literaturii, a artei i a tiin ei, a religiei, a obiceiurilor i a cutumelor i a multor alte s"ere ale vie ii umane. ;$ist, de asemenea, etnologia i antropologia, n msura n care ele nu reprezint o parte a biologiei< i e$ist psihologia, n msura n care ea nu este nici "iziologie, nici epistemologie, nici "ilozo"ie. ;$ist, n "ine, lingvistica, n msura n care ea nu este nici logic, nici "iziologie a comunicrii. /01 Domeniu# de s'udiu !# 'iin)e#o is'o ice es'e ' ecu'u#. E#e nu ne po' -nv()! nimic c! e s( 9ie v!#id -n c!2u# 'u'u o !c)iuni#o um!neB !dic( i -n vii'o . Ftudiul istoriei l "ace pe om n elept /p.501 i socotit. ,ar numai prin el nsui, acest studiu nu "urnizeaz nici un "el de cunotin e sau cali"icri utilizabile pentru rezolvarea unor probleme concrete. 8'iin)e#e n!'u !#e se ocup( i e#e de evenimen'e#e din ' ecu'. E"pe ien)! es'e e"pe ien)! uno #uc u i ' ecu'e0 nu e"is'( nici o e"pe ien)( ! #uc u i#o c! e se vo -n'.mp#! -n vii'o . ,ar e$perien a, creia tiin ele naturale i datoreaz ntregul lor succes, este e"pe ien)! e9ec'u( ii uno e"pe imen'e -n cu su# c( o ! e#emen'e#e individu!#e !#e sc:im&( ii po' 9i o&se v!'e -n mod sep! !'. E!p'e#e -n egis' !'e -n 9e#u# !ces'! po' 9i u'i#i2!'e c! &!2e pen' u induc)ie # o metod speci"ic de in"eren , care a "urnizat dovezi pragmatice ale utilit ii sale, dei caracterizarea ei epistemologic satis"ctoare rmne nc o problem nerezolvat. E"pe ien)! cu c! e ' e&uie s( se con9 un'e 'iin)e#e !c)iunii um!ne es'e -n'o'de!un! o e"pe ien)( c! e p ive'e 9enomene comp#e"e. 'n domeniul ac iunii umane nu pot "i e"ectuate nici un "el de e$perimente de laborator. %u suntem niciodat n situa ia de a observa modi"icarea unui singur element, n vreme ce toate celelalte condi ii ale evenimentului rmn neschimbate. +a e$perien a "enomenelor comple$e, e$perien a istoric nu ne "urnizeaz "apte, n accep iunea n care este ntrebuin at termenul n tiin ele naturale, pentru a desemna evenimente izolate, testate e$perimental. Cn"orma ia pe care ne#o "urnizeaz e$perien a istoric nu poate "i utilizat ca material de construc ie pentru cldirea de teorii

37 i prezicerea evenimentelor viitoare. Fiecare e$perien istoric se preteaz la diverse interpretri, i este e"ectiv interpretat n diverse "eluri. ,e aceea, postulatele pozitivismului i ale colilor de meta"izic nrudite cu acesta sunt iluzorii. ;ste imposibil s re"ormm tiin ele ac iunii umane dup tiparul "izicii i al altor tiin e naturale. %u e$ist nici un mi*loc de a stabili o teorie a posteriori a comportamentului uman i a evenimentelor sociale. Cstoria nu poate nici demonstra nici respinge o a"irma ie general, n "elul n care tiin ele naturale accept sau resping ipoteze pe baza e$perimentelor de laborator. %ici veri"icarea e$perimental nici "alsi"icarea e$perimental a propozi iilor generale nu sunt posibile n domeniul su. Fenomenele comple$e, n producerea crora se ntreptrund diverse lan uri cauzale, nu pot testa nici o teorie. ,impotriv, asemenea "enomene nu devin inteligibile dect prin mi*locirea unei interpretri n termenii unei teorii dezvoltate n prealabil, din surse di"erite. 'n cazul "enomenelor naturale, interpretarea unui "enomen nu trebuie s contrazic teoriile veri"icate e$perimental ntr#o msur satis"ctoare. 'n cazul evenimentelor istorice nu e$ist asemenea restric ii. +omentatorii ar avea libertatea s recurg la e$plica ii orict de arbitrare. !colo unde e$ist ceva de e$plicat mintea uman n#a ntrziat niciodat s /p.571 inventeze unele teorii imaginare ad hoc, lipsite de orice *usti"icare logic. 'n domeniul istoriei umane, o constrngere similar celei pe care teoriile testate e$perimental o impun n cazul tentativelor de a interpreta i elucida evenimente individuale de natur "izic, chimic i "iziologic, este "urnizat de pra$eologie. &ra$eologia este o tiin teoretic i sistematic, nu una istoric. ,omeniul ei este ac iunea uman ca atare, indi"erent de toate circumstan ele ncon*urtoare, accidentale i individuale ale actelor concrete. @ipul de cunoatere "urnizat de ea este pur "ormal i general, independent de con inutul material i trsturile particulare ale cazului propriu#zis. ;a urmrete dobndirea de cunoatere valid n toate situa iile n care condi iile corespund cu e$actitate celor implicate n presupozi iile i in"eren ele sale. !"irma iile i propozi iile sale nu sunt derivate din e$perien . ;le sunt, ca i cele ale logicii i matematicii, a priori. ;le nu se preteaz la "i veri"icate sau "alsi"icate pe baza e$perien ei i a "aptelor. ;le sunt, att logic ct i temporal, antecedente oricrei comprehensiuni a "aptelor istorice. Funt o condi ie necesar a oricrei desluiri intelectuale a evenimentelor istorice. Fr ele nu am "i capabili s vedem n mersul evenimentelor dect modi"icri caleidoscopice i o dezordine haotic. $. C! !c'e u# 9o m!# i !p io ic !# p !"eo#ogiei H tendin la mod n "ilozo"ia contemporan este de a nega e$isten a oricrei cunoateri a priori. 'ntreaga cunoatere uman, ni se spune, este derivat din e$perien . !ceast atitudine poate "i cu uurin n eleas, ca o reac ie e$cesiv mpotriva e$travagan elor teologiei i a "ilozo"iei de"ectuoase a istoriei i a naturii. Meta"izicienii erau "oarte dornici s descopere cu a*utorul intui iei precepte morale, semni"ica ia evolu iei istorice, propriet ile su"letului i ale materiei i legile care guverneaz evenimentele "izice, chimice i "iziologice. Fpecula iile lor volatile mani"estau o desconsiderare inocent "a

38 de cunoaterea chestiunilor concrete. +onvingerea lor era c ra iunea poate e$plica toate "enomenele i poate rspunde la toate ntrebrile, "r a "ace apel la e$perien a. Itiin ele naturale moderne i datoreaz succesul metodei observa iei i e$perimentrii. ;ste nendoielnic c empirismul i pragmatismul sunt ndrept ite n msura n care nu "ac dect s descrie metodele tiin elor naturale. ,ar nu este mai pu in sigur c ele greesc ntru totul n tentativele lor de a respinge orice "el de cunoatere apriori i de a caracteriza logica, matematica i pra$eologia "ie drept tiin e empirice i discipline e$perimentale, "ie drept simple tautologii. +u privire la pra$eologie, erorile "ilozo"ilor trebuie puse pe seama /p.551 ignoran ei lor complete n materie de economie /71 i, "oarte adesea, a cunoaterii lor uimitor de insu"iciente n materie de istorie. 'n ochii "ilozo"ului, abordarea chestiunilor "ilozo"ice este o voca ie nobil i sublim, care nu trebuie cobort la nivelul sczut al altor ndeletniciri lucrative. &ro"esorului i repugn "aptul c de pe urma "ilozo"rii ctig un venit< el este o"ensat de ideea c ctig bani, ca i artizanul sau muncitorul agricol. +hestiunile monetare sunt lucruri rele, iar "ilozo"ul, care cerceteaz problemele de importan suprem a adevrului i a valorilor eterne absolute, n#ar trebui s# i mn*easc mintea acordnd aten ie problemelor economice. &roblema e$isten ei sau ine$isen ei unor elemente a priori ale gndirii D i.e., a unor condi ii necesare i ineluctabile pentru gndire, anterioare oricrui e$erci iu al "acult ilor de concep ie i e$perimentare D nu trebuie con"undat cu problema genetic, a "elului cum i#a dobndit omul capacitatea sa mental caracteristic uman. Hmul descinde din strmoi non#umani, crora le lipsea aceast capacitate. !ceti strmoi erau nzestra i cu un anumit poten ial, care de#a lungul epocilor de evolu ie i#a trans"ormat n "iin e nzestrate cu ra iune. !ceast trans"ormare s#a realizat gra ie in"luen ei unui mediu cosmic a"lat n schimbare, care a in"luen at genera ii succesive. ,e aici, empiristul conchide c principiile "undamentale ale gndirii sunt un rezultat al e$perien ei i reprezint o adaptare a omului la condi iile sale de mediu. !ceast idee conduce, dac este urmrit n mod consecvent, la concluzia suplimentar c ntre naintaii notri preumani i homo sapiens au e$istat diverse stadii intermediare. !r "i e$istat "iin e care, dei nu n ntrgime echipate cu "acultatea uman de a ra iona, erau nzestrate cu unele posibilit i rudimentare de gndire ra ional. .ndirea lor n#ar "i "ost nc structurat logic, ci ar "i "ost o minte pre#logic sau, mai precis, o gndire imper"ect structurat logic. Func iile lor logice incomplete i de"ectuoase ar "i evoluat, pas cu pas, de la stadiul pre#logic ctre cel logic. Ra iunea, intelectul i logica ar "i "enomene istorice. ;$ist o istorie a logicii, dup cum e$ist i una a tehnologiei. %imic nu sugereaz c logica, aa cum o cunoatem astzi, este stadiul ultim i "inal al evolu iei intelectuale. Nogica uman reprezint o "az istoric, situat ntre non#logica pre#uman, pe de o parte, /p.521 i o logic suprauman, pe de alta. Ra iunea i intelectul, cele mai e"iciente nzestrri ale "iin elor umane, n lupta lor pentru supravie uire, sunt subordonate "lu$ului continuu al evenimentelor zoologice. ;le nu sunt nici eterne, nici inalterabile, ci sunt tranzitorii.

39 Mai mult, nu e$ist nici un dubiu asupra "aptului c "iecare "iin uman repet, n cursul evolu iei sale personale, nu doar metamor"oza "iziologic care trans"orm o simpl celul ntr#un organism de mami"er e$trem de dezvoltat, ci, n aceeai msur, i metamor"oza spiritual care trans"orm o e$isten pur vegetativ i animal ntr#un intelect nzestrat cu ra iune. !ceast trans"ormare nu se s"rete odat cu via a prenatal a embrionului, ci doar mai trziu, cnd nou nscutul se trezete, pas cu pas, la starea de contien uman. !st"el, "iecare om, n tinere ea sa timpurie, pornete din adncurile ntunericului pentru a trece prin diversele stadii ale structurii logice a min ii. ;$ist apoi cazul animalelor. Funtem pe deplin contien i de prpastia de netrecut care separ gndirea noastr de procesele reactive ale min ii i ale nervilor acestora. ,ar, n acelai timp, ghicim c anumite "or e se lupt cu disperare n ele pentru a nainta ctre lumina n elegerii. ;le sunt ca nite prizonieri, dornici s scape de blestemul ntunericului etern i al automatismelor "r ieire. Ne mprtim sentimentele, deoarece suntem noi nine ntr#o pozi ie similar= de a "or a n van limitele aparatului nostru intelectual, rvnind zadarnic la cunoaterea per"ect. ,ar problema elementelor a priori este de alt natur. ;a nu are legtur cu problema "elului cum au aprut contiin a i ra iunea. ;a se re"er la caracterul esen ial i necesar al structurii logice a min ii umane. Rela iile logice "undamentale nu se preteaz la a "i dovedite sau in"irmate. Hrice tentativ de a le demonstra trebuie s le presupun validitatea. !r "i imposibil s le e$plicm unei "iin e care nu le#ar poseda i ea n mod independent. ;"orturile de a le de"ini con"orm regulilor dup care se "ormuleaz de"ini ii sunt sortite eecului. ;le sunt propozi ii primare, antecedente oricrei de"ini ii nominale sau reale. Funt categorii ultime i neanalizabile. Mintea uman este absolut incapabil s imagineze categorii logice incompatibile cu ele. Cndi"erent cum le#ar aprea ele unor "iin e supraumane, pentru om ele sunt inevitabile i absolut necesare. ;le sunt condi ia preliminar indispensabil a percep iei, a apercep iei i a e$perien ei. ,e asemenea, ele sunt condi ia prealabil la "el de indispensabil a memoriei. ;$ist o tendin , n tiin ele naturale, de a descrie memoria ca pe un caz particular al unui "enomen mai general. Fiecare organism viu pstreaz e"ectele stimulilor la care a "ost supus mai devreme, iar con"igura ia prezent a materiei anorganice /p.5:1 este modelat de e"ectele tuturor in"luen elor crora le#a "ost e$pus n trecut. +on"igura ia actual a universului este un produs al trecutului su. ,e aceea putem spune, ntr#un sens meta"oric nu "oarte precis, c structura geologica a globului terestru pstreaz memoria tuturor modi"icrilor cosmice din trecut i c trupul omului este sedimentarea destinelor i vicisitudinilor naintailor si i ale sale proprii. ,ar memoria este ceva n ntregime di"erit de unitatea structural i continuitatea evolu iei cosmice. ;ste un "enomen de contiin , "iind condi ionat ca atare de structurile logice a priori. &sihologii s#au artat intriga i de "aptul c omul nu#i amintete nimic din vremea e$isten ei sale ca embrion i ca nou nscut. Freud a ncercat s e$plice absen a amintirilor ca pe o consecin a suprimrii aducerilor aminte nedorite. !devrul este c nu este nimic de memorat din stadiile incontiente. !utomatismele animale i reac iile incontiente la stimuli

40 "iziologici nu constituie material de memorare, nici pentru embrioni i nou nscu i, nici pentru adul i. %umai strile contiente pot "i rememorate. Mintea uman nu este o tabula rasa, pe care evenimentele e$terioare s# i scrie propria lor istorie. ;a este echipat cu o serie de instrumente pentru cunoaterea realit ii. Hmul a dobndit aceste instrumente, i.e., structura logic a min ii, n cursul evolu iei sale de la amib pn n stadiul actual. ,ar aceste instrumente sunt anterioare logic oricrei e$perien e. Hmul nu este doar un animal n ntregime supus stimulilor care#i determin inevitabil cursul vie ii. ;l este i o "iin care ac ioneaz. Car categoria de ac iune precede logic orice act concret. Faptul c omul nu are puterea creatoare de a#i imagina categorii incompatibile cu rela iile logice "undamentale i cu principiile cauzalit ii i al teleologiei ne constrnge s adoptm ceea ce s#ar putea numi un apriorism meto ologic. Fiecare om, n via a sa cotidian, este n mod repetat martorul imutabilit ii i universabilit ii categoriilor gndirii i ale ac iunii. +el ce se adreseaz semenilor si, dorind s#i in"ormeze i s#i conving, punnd ntrebri i rspunznd la ntrebrile altor oameni, nu poate proceda ast"el dect "cnd apel la ceva ce au n comun to i oamenii D anume, la structura logic a gndirii umane. Cdeea c A ar putea "i n acelai timp non3A, sau c a pre"era pe A lui 9 ar putea nsemna n acelai timp a pre"era pe 9 lui A este, pur i simplu, de neconceput i absurd pentru mintea uman. %oi nu avem posibilitatea de a n elege vreo "orm de gndire prelogic sau metalogic. %oi nu putem concepe o lume "r cauzalitate i teleologie. &entru om nu conteaz dac dincolo de s"era accesibil /p.591 min ii umane e$ist alte s"ere, n care se gsete ceva categoric di"erit de toat gndirea i ac iunea uman. %ici un "el de cunoatere din aceste s"ere nu ptrunde n mintea uman. ;ste inutil s ne ntrebm dac lucrurile n sine sunt di"erite de ceea ce ne par nou a "i, i dac e$ist lumi pe care nu le putem ghici i idei pe care nu le putem n elege. !cestea sunt probleme care depesc domeniul cunoaterii umane. +unoaterea uman este condi ionat de structura min ii umane. ,ac ea alege ac iunea uman drept obiect al cercetrilor sale, atunci nu poate "i vorba dect despre studiul categoriilor ac iunii, care sunt proprii min ii umane i sunt proiec iile acesteia asupra lumii e$terne a devenirii i a schimbrii. @oate teoremele pra$eologiei se re"er e$clusiv la aceste categorii ale ac iunii i sunt valide e$clusiv n s"era lor de aplicabilitate. ;le nu pretind s "urnizeze nici un "el de in"orma ii despre lumi i rela ii nicieri visate i inimaginabile. !st"el, pra$eologia este uman ntr#un dublu sens. ;ste uman deoarece ea sus ine c teoremele sale, n cadrul s"erei precis delimitate de presupozi iile lor subiacente, sunt universal valide pentru orice ac iune uman. ,e asemenea, ea este uman deoarece se preocup e$clusiv de ac iunea uman i nu aspir s cunoasc nimic despre ac iunea nonuman # "ie aceasta subuman sau suprauman. Pretinsa eterogenitate logic a omului primitiv

41 H eroare general rspndit este de a crede c scrierile lui Nucien NZvy# -ruhl spri*in doctrina dup care structura logic a min ii omului primitiv era i este categoric di"erit de cea a omului civilizat. ,impotriv, ceea ce ne comunic NZvy#-ruhl privitor la "unc iile mentale ale omului primitiv, pe baza unui studiu atent al ntregului material etnologic disponibil, demonstreaz n mod clar c rela iile i categoriile logice "undamentale ale gndirii i ale ac iunii *oac, n activit ile intelectuale ale slbaticilor, acelai rol pe care#l *oac i n propria noastr via . +on inutul gndirii omului primitiv di"er de cel al gndurilor noastre, dar amndou au n comun aceeai structur "ormal i logic. ;ste adevrat c NZvy#-ruhl nsui sus ine c mentalitatea popoarelor primitive are un caracter esen ialmente >mistic i prelogic?< reprezentrile colective ale omului primitiv sunt reglementate de >legea participrii? i sunt, n consecin , indi"erente "a de legea contradic iei. ,ar distinc ia lui NZvy# -ruhl ntre gndirea prelogic i cea logic se re"er la con inutul i nu la "orma i structura categorial a gndirii. 'ntr#adevr, el declar c i printre popoarele noastre e$ist idei i rela ii ntre idei guvernate de >legea participrii?, care pot "i mai mult sau mai pu in independente, mai mult sau mai pu in estompate, dar cu toate acestea sunt ineradicabile i nvecinate cu cele supuse /p.531 legilor ra iunii. >.ndirea prelogic i cea mistic coe$ist cu cea logic.? /51 NZvy#-ruhl situeaz nv turile esen iale ale cretinismului n s"era gndirii prelogice. /21 ,esigur, numeroase obiec ii pot "i i au "ost ndreptate mpotriva doctrinelor cretine i a interpretrilor lor teologice. ,ar nimeni nu s# a hazardat vreodat s a"irme c prin ii bisericii i "ilozo"ii cretini D printre care se numr F". !ugustin i F". @oma din !Yuino D erau nzestra i cu min i ale cror structuri logice erau categoric di"erite de cele ale contemporanilor notri. ,isputa dintre un om care crede n miracole i un altul care nu crede se re"er la con inutul logic al gndirii, nu la "orma sa logic. Hmul care ncearc s demonstreze posibilitatea i realitatea miracolelor poate s se nele. ,ar demascarea erorii sale este D dup cum arat eseurile strlucite datorate lui Eume i Mill D cu siguran tot att de comple$ din punct de vedere logic ca i respingerea oricrei alte erori "ilozo"ice sau economice. ;$ploratorii i misionarii relateaz c n !"rica i n &olinezia omul primitiv se oprete la cea dinti percep ie a lucrurilor i nu cerceteaz niciodat dac e$ist vreo cale de a o evita. /:1 ;ducatorii europeni i americani relateaz uneori acelai lucru despre studen ii lor. &rivitor la popula ia Mossi, de pe "luviul %iger, NZvy#-ruhl citeaz observa ia unui misionar= >+onversa iile cu ei se re"er e$clusiv la "emei, hran i (n sezonul ploios) la recolt.? /91 +e alte subiecte agreau oare mul i dintre contemporanii i vecinii unor %eKton, Pant i NZvy#-ruhlS +oncluzia pe care trebuie s#o tragem din studiile lui NZvy#-ruhl este redat cel mai bine n propriile sale cuvinte= >.ndirea primitiv, ca i a noastr, este "oarte dornic de a gsi motivele lucrurilor care se ntmpl, dar ea nu le caut n aceeai direc ie ca noi.? /31 On ran dornic s ob in o recolt bogat poate alege diverse metode, n con"ormitate cu con inutul ideilor sale. ;l poate celebra anumite rituri

42 magice, poate "ace un pelerina*, poate aeza o lumnare ca o"rand n "a a imaginii s"ntului su protector, sau poate ntrebuin a "ertilizator mai mult i mai bun. ,ar, indi"erent ce "ace, este ntotdeauna vorba de o ac iune, i.e., de utilizarea de mi*loace pentru atingerea anumitor scopuri. Magia este, ntr#un sens mai larg, o varietate a tehnologiei. ;$orcismul este o ac iune deliberat, care urmrete un el, bazat pe o viziune asupra lumii pe care ma*oritatea contemporanilor notri o resping drept supersti ioas i, de aceea, inadecvat. ,ar conceptul de ac iune nu implic "aptul c ac iunea este ghidat de o teorie corect i de o tehnologie care garanteaz succesul sau c ea i atinge scopul. ;l implica numai c cel ce e"ectueaz ac iunea crede c mi*loacele ntrebuin ate vor produce e"ectul dorit. /p.581 %ici un "el de "apte "urnizate de etnologie sau de istorie nu contrazic aser iunea c structura logic a min ii este uni"orma pentru to i oamenii, de toate rasele, pentru toate epocile i n toate rile. /81 *. 6' uc'u i#e a priori i e!#i'!'e! Ra ionamentele aprioriste sunt pur conceptuale i deductive. ;le nu pot genera dect tautologii i *udec i analitice. @oate implica iile sunt derivate logic din premise i erau dintru nceput con inute n ele. 'n consecin , a"irm o obiec ie "oarte popular, ele nu pot aduga nimic la cunoaterea noastr. @oate teoremele geometrice sunt dintru nceput implicate n a$iome. +onceptul de triunghi dreptunghic implic de*a teorema lui &itagora. !ceast teorem este o tautologie, iar deduc ia sa ne "urnizeaz o *udecat analitic. +u toate acestea, nimeni n#ar sus ine c geometria n general i teorema lui &itagora n particular nu ne lrgesc s"era cunoaterii. +unoaterea dobndit prin ra ionamente pur deductive este i ea creatoare i ne deschide drumul gndirii ctre s"ere inaccesibile n prealabil. Farcina semni"icativ a gndirii aprioriste este, pe de o parte, de a aduce la lumin tot ce se a"l implicat n categorii, concepte i premise i, pe de alt parte, de a ne arta ce nu implic ele. Aoca ia sa este de a "ace mani"est i evident ceea ce n prealabil era ascuns i necunoscut. /61 'n conceptul de bani sunt de*a implicate toate teoremele teoriei monetare. @eoria cantitativ nu adaug cunoaterii noastre nimic care nu este poten ial con inut n conceptul de bani. ;a trans"orm, dezvolt i des"oar< ea nu analizeaz i este, de aceea, tautologic, ca i teorema lui &itagora n raport cu conceptul de triunghi dreptunghic. +u toate acestea, nimeni nu ar nega valoarea cognitiv a teoriei cantitative. ;a rmne necunoscut unei min i care nu a "ost luminat de gndirea economic. H lung serie de ncercri nereuite de a solu iona problemele la care ne re"erim arat c nu a "ost n nici un caz uor s se ating stadiul de cunoatere actual. Faptul c nu ne "urnizeaz o cunoatere deplin a realit ii nu este o de"icien a sistemului tiin i"ic aprioristic. +onceptele i teoremele sale sunt instrumente mentale care deschid calea unei cuprinderi complete a realit ii< desigur, ele nu constituie de*a, n sine, totalitatea cunoaterii "actuale despre toate lucrurile. @eoria i comprehensiunea /p.561 realit ii vii i schimbtoare

43 nu se opun una alteia. Fr teorie, i.e., "r tiin a apriorist general a ac iunii umane, nu poate e$ista comprehensiune a realit ii ac iunii umane. R!po 'u# din' e !)iune i e"pe ien)( es'e de mu#'( v eme un! din p o&#eme#e 9i#o2o9ice 9und!men'!#e. +a i pe toate celelalte probleme legate de critica cunoaterii, "ilozo"ii l#au abordat numai din perspectiva tiin elor naturale. ;i au ignorat tiin ele ac iunii umane. +ontribu iile lor sunt inutile pentru pra$eologie. 6e o&inuie'e c! pen' u !n!#i2! p o&#eme#o epis'emo#ogice !#e 'eo iei economice s( se !dop'e un! din so#u)ii#e suge !'e pen' u 'iin)e#e n!'u !#e. Onii autori recomand conven ionalismul lui &oincarZ. /041 ;i consider premisele ra ionamentelor economice ca "iind o chestiune de lingvistic i de conven ie a$iomatic. /001 !l ii pre"er s adopte ideile avansate de ;instein. ;instein pune ntrebarea= >Cum es'e cu pu'in)( c! m!'em!'ic!B un p odus !# !)iunii um!ne c! e nu depinde de nici un 9e# de e"pe ien)(B s( 9ie !'.' de des(v. i' !decv!'( o&iec'e#o e!#i'()iiM Es'e o! e g.ndi e! um!n( c!p!&i#( s( descope eB 9( ( sp iAinu# e"pe ien)eiB p in !)ion!men' pu B -nsui i#e #uc u i#o e!#eS? Car rspunsul su este= >@n m(su ! -n c! e 'eo eme#e de m!'em!'ic( se e9e ( #! e!#i'!'eB e#e nu sun' sigu eB i! -n m(su ! -n c! e sun' sigu eB nu se e9e ( #! e!#i'!'e.? /071 'ns tiin ele ac iunii umane di"er radical de tiin ele naturale. @o i autorii care sa grbesc s construiasc un sistem epistemologic al tiin elor ac iunii umane dup modelul tiin elor naturale comit o eroare lamentabil. Adev( !'u# o&iec' !# p !"eo#ogieiB !c)iune! um!n(B i2vo ('e din !cee!i su s( c! i g.ndi e! um!n(. Ac)iune! i !)iune! sun' congene ice i omogene0 e#e po' c:i! 9i conside !'e dou( !spec'e !#e !ce#ui!i #uc u. Faptul c ra iunea are puterea de a clari"ica trsturile esen iale ale ac iunii prin pur deduc ie argumentativ este o consecin a "aptului c ac iunea este un produs al ra iunii. @eoremele ob inute prin ra ionamente pra$eologice corecte nu sunt doar per"ect sigure i incontestabile, asemenea teoremelor corecte de matematic ci mai mult, ele se re"er cu ntreaga rigiditate a siguran ei i incontestabilit ii lor apodictice la realitatea ac iunii, aa cum se mani"est aceast n via i n istorie. &ra$eologia "urnizeaz cunotin e e$acte i precise despre lucruri reale. &unctul de pornire al pra$eologiei nu este o selec ie de a$iome i o decizie re"eritoare la metodele de procedur, ci o re"lec ie privitoare la esen a ac iunii. %u e$ist nici o ac iune n care categoriile pra$eologice /p.241 s nu se mani"este deplin i per"ect. %u e$ist nici un mod de ac iune imaginabil n care mi*loacele i scopurile, sau costurile i veniturile, s nu poat "i clar distinse i precis separate. %u e$ist nimic care s corespund numai apro$imativ sau incomplet categoriei economice de schimb. ;$ist numai schimb sau nonschimb< iar cu privire la orice schimb, toate teoremele generale re"eritoare la schimburi sunt valide, n ntreaga lor rigiditate i cu toate implica iile lor. %u e$ist tranzi ii de la schimb la nonschimb, sau de la schimb direct la schimb indirect. %ici o e$perien e"ectuat vreodat nu poate contrazice aceste a"irma ii.

44 H asemenea e$perien ar "i imposibil n primul rnd datorit motivului c toate e$perien ele privitoare la ac iunea uman sunt condi ionate de categoriile pra$eologice i devin posibile numai prin aplicarea lor. ,ac nu am "i nzestra i n mintea noastr cu schemele "urnizate de ra ionamentul pra$eologic, n#am "i nici odat n msur s discernem sau s analizm vreo ac iune. !m percepe micri, dar n#am percepe nici cumprare nici vnzare, nici pre uri, nici rate salariale, rate ale dobnzii, .a.m.d. %umai datorit utilizrii schemei pra$eologice suntem n msur s e$perimentm ceva re"eritor la un act de cumprare i vnzare, dar lucrul acesta nu depinde de "aptul c sim urile noastre percep concomitent sau nu vreo micare a oamenilor i elementelor nonumane din lumea e$tern. Fr a*utorul cunoaterii pra$eologice n#am nv a niciodat nimic despre mediile de e"ectuare a schimburilor. ,ac am aborda monezile "r o ast"el de cunoatere prealabil, atunci n#am vedea n ele dect plcu e rotunde de metal i nimic mai mult. H e$perien privitoare la bani presupune e$isten a unei "amiliarit i cu categoria pra$eologic mi<loc e sc/imb. ;$perien a privitoare la ac iunea uman di"er de cea privitoare la "enomenele naturale prin aceea c necesit i presupune cunoatere pra$eologic. !cesta este motivul pentru care metodele tiin elor naturale sunt inadecvate pentru studiul pra$eologiei, teoriei economice i istoriei. !"irmnd caracterul aprioric al pra$eologiei nu stabilim un plan de dezvoltare al unei viitoare tiin e, di"erite de tiin ele tradi ionale ale ac iunii umane. %u sus inem c tiin a teoretic a ac iunii umane ar trebui s "ie apriorist, ci c ea este i a "ost ntotdeauna ast"el. Hrice tentativ de a re"lecta la problemele legate de ac iunea uman este inevitabil legat de gndirea apriorist. 'n aceast privin nu este nici o di"eren dac persoanele care discut o problem sunt teoreticieni care urmresc numai dobndirea unei cunoateri pure, sau oameni de stat, politicieni i cet eni obinui i dornici s n eleag schimbrile care survin i s n eleag ce "el de politici publice sau msuri private le#ar slu*i mai bine propriile lor interese. Hamenii pot "i n dezacord cu privire la /p.201 semni"ica ia oricrei e$perien e concrete, ns dezbaterile dintre ei se ndeprteaz inevitabil de particularit ile accidentale i locale ale evenimentelor avute n vedere, trans"ormndu#se n analize ale principiilor "undamentale, care abandoneaz imperceptibil orice re"erire la chestiunile "actuale care au provocat discu iile. Cstoria tiin elor naturale reprezint o list a teoriilor i ipotezelor abandonate deoarece au "ost in"irmate de e$perien . F ne reamintim de pild erorile mecanicii mai vechi, in"irmate de .alilei, sau soarta teoriei "logistonului. %ici un ast"el de caz n#a "ost nregistrat de istoria gndirii economice. +ampionii unor teorii logic incompatibile revendic aceleai evenimente drept dovezi c punctul lor de vedere a "ost con"irmat de e$perien . !devrul este c e$perien a unui "enomen comple$ # i nu e$ist nici un alt"el de e$perien e n domeniul ac iunii umane D poate "i ntotdeauna interpretat pe baza unor teorii antitetice di"erite. ,ac interpretarea este considerat satis"ctoare sau nesatis"ctoare depinde de valoarea teoriilor n chestiune, apreciat n prealabil pe baz de ra ionamente aprioriste. /051

45 Cstoria nu ne poate nv a nici o regul, principiu sau lege generale. %u e$ist nici un mi*loc de a e$trage dintr#o e$perien istoric a posteriori vreo teorie sau teorem privind conduita i politicile umane. ,atele istorice n#ar "i dect o acumulare stngace de "apte lipsite de legtur, un munte de con"uzie, dac n#ar putea "i clari"icate, aran*ate i interpretate de o cunoatere pra$eologic sistematic. +. % incipiu# individu!#ismu#ui me'odo#ogic &ra$eologia se ocup cu ac iunile oamenilor lua i n mod individual. %umai pe parcursul cercetrilor sale ulterioare se ia cunotin de cooperarea uman, iar ac iunea social este tratat ca un caz special al categoriei mai universale a ac iunii umane ca atare. !cest individualism metodologic a "ost atacat vehement de di"erite coli meta"izice i discreditat sub acuza c reprezint o eroare nominalist. %o iunea de individ, spun criticii, este o abstrac ie steril. Hmul real este n mod necesar ntotdeauna membru al unui ntreg social. ;ste chiar imposibil s ne imaginm e$isten a unui om separat de restul omenirii i nelegat de societate. Hmul ca om este produsul unei evolu ii sociale. 'nsuirea sa cea mai eminent, ra iunea, nu putea s apar dect n cadrul mutualismului social. %u e$ist nici un mod de gndire care s nu depind de conceptele i no iunile unui /p.271 limba*. ,ar vorbirea este evident un "enomen social. Hmul a "ost ntotdeauna membrul unui colectiv. +um ntregul i precede pr ile sau componentele, att logic ct i temporal, studiul individului este posterior celui al societ ii. Fingura metod adecvat de analiz tiin i"ic a problemelor umane este cea a universalismului i cea a colectivismului. @otui, controversa cu privire la preceden a logic a ntregului sau a pr ilor sale este steril din punct de vedere logic. %o iunile de ntreg i de pr i ale acestuia sunt corelative. !mbele sunt, n calitate de concepte logice, atemporale. %u mai pu in inadecvat din perspectiva problemei de care ne ocupm este trimiterea la antagonismul dintre realism i nominalism, ambii termeni "iind n elei n sensul n care le#a "ost atribuit de scolastica medieval. ;ste incontestabil c n s"era ac iunii umane entit ile sociale au e$isten real. %imeni nu se ncumet s nege c na iunile, statele, municipalit ile, partidele sau comunit ile religioase sunt chestiuni reale, care determin cursul evenimentelor umane. ,eparte de a contesta semni"ica ia unor ast"el de ntreguri colective, individualismul metodologic consider c una dintre principalele sale sarcini este de a le analiza devenirea i dispari ia, modi"icrile structurale i modul de "unc ionare. Ii pentru a rezolva aceast problem n mod satis"ctor el alege singura metod potrivit. 'n primul rnd, trebuie s realizm c toate ac iunile sunt ntreprinse de indivizi. On colectiv ac ioneaz ntotdeauna prin intermediul unuia sau mai multor indivizi, ale cror ac iuni se raporteaz la colectiv ca la o surs secundar. Femni"ica ia pe care o atribuie ac iunii indivizii care ac ioneaz # i to i cei care sunt a"ecta i de ac iunile lor # este cea care#i determin caracterul. Femni"ica ia este cea care de"inete o ac iune ca "iind ac iunea unui individ i

46 pe o alta ca "iind ac iunea unui stat, sau a municipalit ii. +lul i nu statul este cel care#l e$ecut pe criminal. Femni"ica ia atribuit "aptelor de ctre cei implica i este cea care ne permite s discernem ntre ac iunile clului i ac iunile statului. On grup de oameni narma i ocup o pozi ie. Femni"ica ia ac iunii lor pentru cei implica i este cea care ne permite s imputm aceast ocupare nu o"i erilor i solda ilor a"la i la "a a locului, ci na iunilor. ,ac cercetm semni"ica ia diverselor ac iuni ntreprinse de indivizi, trebuie inevitabil s a"lm totul despre ac iunile ntregurilor colective. 'ntr#adevr, un colectiv social nu posed nici un "el de rezisten sau de realitate dincolo de ac iunile membrilor si individuali. Aia a unui colectiv este trit prin ac iunile indivizilor care alctuiesc corpul su. %u este de conceput nici un colectiv social care s nu se mani"este n ac iunile unor indivizi. Realitatea unui ntreg social const n orientarea i declanarea de ctre el a anumitor ac iuni speci"ice, ntreprinse de indivizi. !st"el, calea de cunoatere a ntregurilor colective trece prin analiza ac iunilor individuale. /p.251 +a "iin gnditoare i activ, cnd omul i depete e$isten a preuman el este de*a o "iin social. ;volu ia ra iunii, a limba*ului i a cooperrii sunt rezultatul aceluiai proces< ele s#au a"lat ntr#o rela ie inseparabil i necesar de interdependen mutual. ,ar procesul acesta s#a des"urat nluntrul indivizilor. ;l a constat din schimbri survenite n comportamentul lor. 'n a"ara indivizilor nu e$ist nici o alt substan n care el s se "i produs. %u e$ist nici un substrat al societ ii, altul dect ac iunile indivizilor. Faptul c e$ist na iuni, state i biserici, c e$ist cooperare social n cadrul diviziunii muncii, devine mani"est numai n ac iunile unor indivizi. %imeni nu a perceput vreodat o ac iune "r s#i perceap pe membrii si. 'n sensul acesta putem spune c un colectiv social ia "iin prin intermediul ac iunilor unor indivizi. !ceasta nu nseamn c individul l precede temporal, ci numai c ac iuni speci"ice ale indivizilor constituie colectivul. %u este necesar s dezbatem dac un colectiv este suma rezultat din adunarea elementelor sale, sau, mai mult, dac el este o "iin sui generis, sau dac este ori nu rezonabil s vorbim despre voin a, planurile i ac iunile sale i s#i atribuim un >su"let? distinct. !semenea pedanterii sunt sterile. On ntreg colectiv reprezint un aspect particular al ac iunilor diverselor persoane particulare i este, ca atare, un lucru real, care determin cursul evenimentelor. ;ste o iluzie s ne nchipuim c avem posibilitatea s vizualizm ntregurile colective. ;le nu sunt niciodat vizibile< cunoaterea lor este ntotdeauna rezultatul n elegerii semni"ica iei pe care o atribuie actelor lor oamenii care ac ioneaz. &utem vedea o mul ime, i.e., o multitudine de persoane. ,ac aceast mul ime este o simpl adunare sau o mas (n accep iunea n care acest termen este utilizat n psihologia contemporan) sau un corp organizat, sau orice alt "el de entitate social, este o ntrebare la care nu putem rspunde dect n elegnd semni"ica ia pe care aceti oameni nii o dau prezen ei lor acolo. Car aceast semni"ica ie este ntotdeauna semni"ica ia acordat de persoane individuale. +eea ce ne "ace s recunoatem entit ile sociale nu sunt sim urile, ci n elegerea noastr, un proces mental.

47 +ei care doresc s nceap studiul ac iunii umane pornind de la unit i colective ntmpin un obstacol insurmontabil prin "aptul c acelai individ poate apar ine simultan # i, cu e$cep ia triburilor celor mai primitive, apar ine e"ectiv # unor entit i colective diverse. &roblemele ridicate de multiplicitatea unit ilor sociale coe$istente i de antagonismele lor mutuale nu pot "i rezolvate dect cu a*utorul individualismului metodologic. /021 /p.221 Eu i Noi Ego#ul este unitatea "iin ei care ac ioneaz. ;l este indiscutabil dat i nu poate "i dizolvat sau ocolit prin nici un "el de ra ionamente sau arti"icii. %oi reprezint ntotdeauna rezultatul unei sumri, care pune laolalt dou sau mai multe ;go#uri. ,ac cineva spune ;u, nu mai este necesar nici un "el de investiga ie suplimentar pentru a stabili semni"ica ia spusei sale. !celai lucru este valabil pentru @u i, presupunnd c persoana n cauz este indicat cu precizie, pentru ;l. ,ar, cnd un om spune %oi, sunt necesare in"orma ii suplimentare pentru a preciza cine sunt ;go#urile cuprinse n acest %oi. +ei care spun %oi sunt ntotdeauna persoane individuale< chiar dac o spun n cor, nc este vorba despre vorbirea unor anume persoane individuale. %umitul Noi nu poate ac iona altminteri dect prin ac iunile "iecruia dintre ei, pe cont propriu. ;ste posibil "ie ca ei s ac ioneze to i laolalt n deplin acord, "ie ca unul dintre ei s ac ioneze pentru to i. 'n cazul al doilea, cooperarea celorlal i const n crearea situa iei care "ace ac iunea unui om "olositoare i pentru ei. %umai n sensul acesta ac ioneaz reprezentantul unei entit i sociale pentru un ntreg< membrii individuali ai corpului colectiv "ie "ac ast"el nct ac iunea unui singur om s#i priveasc i pe ei, "ie accept acest lucru. Ftrdaniile psihologiei de a dizolva Ego#ul i de a#l demasca, sub cuvnt c este o iluzie, sunt sortite eecului. Ego#ul pra$eologic este dincolo de orice ndoial. Cndi"erent ce a "ost un om i ce va deveni el mai trziu, n actul e"ectiv al alegerii i al ac iunii el este un Ego. ;ste necesar s distingem ntre pluralis logicus (i pluralis ma<esticus destinat e$clusiv ntrebuin rilor ceremoniale) i pluralis gloriosus. ,ac un canadian care n#a ncercat niciodat s patineze spune >%oi suntem cei mai buni *uctori de hochei din lume, sau dac un rnoi italian a"irma cu mndrie >%oi suntem cei mai de seam pictori din lume?, ei nu induc pe nimeni n eroare. ,ar, cu privire la chestiunile politice i economice, sus#pomenitul pluralis gloriosus se trans"orm n pluralis imperialis i, ca atare, *oac un rol semni"icativ n netezirea cii spre acceptarea doctrinelor care determin politicile economice interna ionale. 1. % incipiu# singu#! ismu#ui me'odo#ogic ,up cum pra$eologia pornete de la ac iunea individului, tot ast"el ea i ncepe investiga iile de la ac iuni individuale. ;a nu se ocup n termeni vagi cu ac iunea uman n general, ci cu ac iunea concret, pe care un anumit om o ntreprinde la o anumit dat i ntr#un anumit loc. ,esigur ns, ea nu se preocup de caracteristicile accidentale i locale ale acestei ac iuni i nici de

48 ceea ce o distinge de toate celelalte ac ini, ci numai de aspectele necesare i universale implicate n e$ecutarea ei. Filozo"ia universalist a blocat din vremuri imemoriale /p.2:1 accesul la n elegerea satis"ctoare a problemelor pra$eologice, iar universalitii contemporani continu s "ie total incapabili de a gsi o cale spre ele. Oniversalismul, colectivismul i realismul conceptual nu vd dect ntreguri i universalii. ;i "ac specula ii despre omenire, na iuni, state, clase, viciu i virtute, bine i ru, despre clase ntregi de dorin e i de mr"uri. ;i ntreab, de pild= ,e ce este valoarea >aurului? mai mare dect cea a >"ierului?. ;i nu gsesc niciodat solu ii, ci numai antinomii i parado$uri. +el mai bine cunoscut este parado$ul valorii, care a subminat pn i opera economitilor clasici. &ra$eologia pune ntrebarea= +e se ntmpl cnd omul ac ioneazS +e nseamn a"irma ia c un individ ac ioneaz acum i aici, atunci i acolo, la orice moment i n orice locS +e se ntmpl dac el alege un lucru i las de o parte altulS !ctul de a alege reprezint ntotdeauna o decizie, o op iune ntre diversele posibilit i accesibile individului care e"ectueaz alegerea. Hmul nu alege niciodat ntre virtute i viciu, ci numai ntre dou moduri de ac iune, pe care noi le numim, dintr#un punct de vedere pe care l#am adoptat, virtuoase sau vicioase. On om nu alege niciodat ntre >aur? i >"ier? n general ci, ntotdeauna, numai ntre o anumit cantitate de aur i o anumit cantitate de "ier. Fiecare ac iune speci"ic este strict limitat n consecin ele sale imediate. ,ac dorim s a*ungem la concluzii corecte, trebuie s cercetm nainte de orice aceste limitri. Aia uman este o secven nentrerupt de ac iuni individuale . ,ar ac iunea individual nu este nicidecum izolat. ;a reprezint o verig intr#un lan de ac iuni care, mpreun, alctuiesc o ac iune pe un nivel superior, ndreptat ctre un el mai ndeprtat. Fiecare ac iune are dou aspecte. &e de o parte, ea este o ac iune par ial, ncadrat de o ac iune care intete mai departe, e$ecutarea unei "rac iuni din elurile stabilite n perspectiva unei ac iuni cu btaie mai lung. &e de alt parte, n raport cu ac iunile urmrite prin e$ecutarea propriilor sale pr i, ea reprezint n sine un ntreg. 'n "unc ie de amploarea proiectului cruia i se consacr omul care ac ioneaz n momentul respectiv va "i pus n relie" ac iunea cu btaie mai lung, sau doar o ac iune par ial, ndreptat spre un scop mai imediat. %u este necesar ca pra$eologia s pun ntrebri de tipul celor pe care le pune psihologia structural (!estaltps2c/ologie). +alea ctre realizarea unor lucruri mari trebuie s treac prin realizarea unor obiective par iale. H catedral este altceva dect o grmad de pietre potrivite laolalt. ,ar singurul procedeu pentru construirea unei catedrale este de a aeza o piatr peste alta. &entru arhitect obiectivul principal este ntregul proiect. &entru meterul zidar, el este peretele luat separat, iar pentru a*utorul acestuia, "iecare piatr luat n parte. +eea ce conteaz pentru pra$eologie este "aptul c /p.291 singura metod de a realiza proiecte mai ambi ioase este de a cldi pas cu pas, parte cu parte, pornind de la "undamente.

49 3. T (s('u i#e individu!#e i ' (s('u i#e sc:im&('o! e !#e !c)iunii um!ne +on inutul ac iunii umane, i.e. elurile urmrite i mi*loacele alese i ntrebuin ate pentru atingerea acestor eluri, este determinat de nsuirile personale ale "iecrui om care ac ioneaz. Fiecare individ este produsul unei lungi descenden e zoologice evolutive, care i#a conturat motenirea "iziologic. ;l se nate ca urma i ca motenitor al naintailor si, iar patrimoniul su biologic este precipitatul i sedimentul tuturor mpre*urrilor la care au "ost supui strmoii si. +nd se nate, el nu ptrunde pur i simplu n lume, la modul general, ci ntr#un mediu anume. +alit ile biologice nnscute i motenite, precum i toate amprentele pe care le pune via a pe un om, l "ac s "ie ceea ce este n "iecare moment al peregrina*ului su. ;le sunt soarta i destinul su. Aoin a sa nu este >liber?, n sensul meta"izic al termenului. ;a este determinat de acest "undal i de toate in"luen ele crora el nsui i naintaii si le#au "ost supui. Motenirea i mediul orienteaz ac iunile omului. ;le i sugereaz att scopuri ct i mi*loace. ;l nu triete doar ca om in absracto< el triete ca "iu al "amiliei sale, al rasei sale, al poporului su i al epocii sale, ca cet ean al rii sale, ca membru al unui anumit grup social, ca practicant al unei anumite voca ii, ca adept al unor anumite idei religioase, meta"izice, "ilozo"ice i politice, ca parte implicat n diverse "eude i controverse. Cdeile i criteriile sale valorice nu i le creeaz el nsui, ci le adopt de la al i oameni. Cdeologia sa este cea pe care i#o impune mediul. Foarte pu ini sunt oamenii care au darul de a gndi idei noi i originale i de a schimba corpul tradi ional de crezuri i doctrine. Hmul de rnd nu se lanseaz n specula ii despre marile probleme. +u privire la acestea el se bizuie pe autoritatea altora, se comport >aa cum trebuie s se poarte un om cum se cade?, este ca o oaie n turm. @ocmai aceast iner ie intelectual este cea care#l de"inete pe om ca om de rnd. 'ns i omul de rnd trebuie s aleag. ;l alege s adopte modele tradi ionale, sau modele adoptate de al ii, "iindc este convins c acest procedeu este cel mai adecvat pentru a#i asigura propria sa bunstare< i el este gata s#i schimbe ideologia i, n consecin , modul de ac iune, oridecteori devine convins c aceasta ar servi mai bine propriilor sale interese. +ea mai mare parte a comportamentului cotidian al omului ine pur i simplu de rutin. ;l e$ecut /p.231 anumite acte "t a le acorda o aten ie deosebit. ;l "ace multe lucruri deoarece a "ost nv at n copilrie s le "ac, deoarece alte persoane se comport n mod similar i deoarece aa este obiceiul n mediul n care triete. ;l dobndete obiceiuri i deprinde reac ii automate. ,ar el se las n seama acestor obiceiuri numai pentru c le agreeaz e"ectele. 'ndat ce descoper c urmnd calea obinuit ar putea s duneze atingerii unor eluri pe care le consider mai dezirabile, el i modi"ic atitudinea. On om crescut ntr#o regiune n care apa este curat dobndete obiceiul de a bea ap, de a se spla i de a se mbia "r a#i lua precau ii. +nd se mut ntr#un loc unde apa este poluat cu germeni duntori snt ii, el va da cea mai mare aten ie unor proceduri la care nici nu se gndea nainte. ;l se va supraveghea permanent pe sine, pentru a nu#i "ace

50 singur ru, lsndu#se necugetat n seama rutinei tradi ionale i a reac iilor sale automate. Faptul c o ac iune se ncadreaz n mersul obinuit al lucrurilor, "iind e$ecutat, cum s#ar spune, spontan, nu nseamn c ea nu se datoreaz unei voli iuni contiente i unei alegeri deliberate. ! te lsa n seama unei rutine care ar putea "i schimbat este o ac iune. &ra$eologia nu se preocup de con inutul schimbtor al ac iunii, ci cu "orma ei pur i cu structura ei categorial. Ftudiul trsturilor accidentale i locale ale ac iunii umane este sarcina istoriei. ;. Domeniu# i me'od! speci9ice is'o iei Ftudiul tuturor datelor "actuale privitoare la ac iunea uman constituie domeniul istoriei. Cstoricul adun i "iltreaz critic toate documentele disponibile. &e baza acestor materiale i abordeaz el sarcina sa speci"ic. F#a spus c sarcina istoriei este de a arta cum s#au petrecut e"ectiv evenimentele, "r a impune presupozi ii i *udec i de valoare (aadar rmnnd (ertfrei, i.e., neutr cu privire la toate *udec ile de valoare). Relatarea istoricului ar trebui s "ie o imagine "idel a trecutului, o "otogra"ie intelectual, cum s#ar spune, care s "urnizeze descrierea complet i neprtinitoare a tuturor "aptelor. ;a ar trebui s reproduc, pentru ochiul nostru intelectual, ntregul trecut, cu toate particularit ile sale. ,esigur, o autentic reproducere a trecutului ar necesita o duplicare ce nu este omenete posibil. Cstoria nu este o reproducere intelectual, ci o reprezentare condensat a trecutului n termeni conceptuali. Cstoricul nu las evenimentele s vorbeasc pur i simplu singure. ;l le ordoneaz din perspectiva ideilor subiacente alctuirii no iunilor generale pe care le ntrebuin eaz n prezentarea lor. ;l nu relateaz "aptele aa cum s#au produs, ci numai "aptele relevante. ;l nu abordeaz /p.281 documentele "r a "ace presupozi ii, ci echipat cu ntregul aparat al cunoaterii tiin i"ice din epoca sa, i.e., cu toate nv turile logicii contemporane, matematicii, pra$eologiei i ale tiin elor naturale. ;ste evident c istoricul nu trebuie s se lase in"luen at de nici un "el de pre*udec i i idei partizane. !cei scriitori care consider ideile istorice un arsenal de arme, destinat perpeturii "eudelor lor partizane, nu sunt istorici, ci propaganditi i apologe i. ;i nu urmresc s dobndeasc cunoatere, ci s *usti"ice programul partidului lor. ;i lupt pentru dogmele unei doctrine meta"izice, religioase, na ionale, politice sau sociale. Ozurpnd numele istoriei pentru scrierile lor, ei o ntrebuin eaz ca pe un paravan, pentru a#i induce n eroare pe cei creduli. Cstoricul trebuie s urmreasc nainte de orice cunoaterea. ;l trebuie s se elibereze de orice par ialitate. 'n sensul acesta, el trebuie s "ie neutru cu privire la orice *udec i de valoare. &ostulatul acesta de 7ertfrei/eit poate "i cu uurin a satis"cut n s"era tiin elor aprioriste D logic, matematici i pra$eologie D i n cea a tiin elor naturale e$perimentale. %u este di"icil, din punct de vedere logic, s trasm o linie clara de demarca ie ntre abordarea tiin i"ic, lipsit de pre*udec i, a acestor discipline i cea distorsionat de supersti ii, idei preconcepute i pasiuni. 'n domeniul istoriei este mult mai di"icil s satis"acem cerin ele

51 neutralit ii valorice, deoarece obiectul de studiu al istoriei, con inutul concret, accidental i local al ac iunii umane, este constituit din *udec i de valoare i din proiec iile lor asupra realit ii schimbtoare. Na "iecare pas al activit ilor sale istoricul se con"runt cu *udec i de valoare. Gudec ile de valoare ale oamenilor ale cror ac iuni le relateaz alctuiesc substratul investiga iilor sale. F#a spus c istoricul nsui nu poate evita *udec ile de valoare. %ici un istoric D nici mcar cronicarul naiv sau reporterul de ziar, nu nregistreaz "aptele aa cum se petrec ele. Cstoricul trebuie s discrimineze, s selecteze anumite evenimente pe care le consider demne de a "i re inute i peste altele s treac n tcere. !ceast alegere, se spune, implic de*a o *udecat de valoare. ;a este n mod necesar condi ionat de viziunea istoricului asupra lumii i, n acest sens, nu este impar ial, ci rezultat din idei preconcepute. Cstoria nu poate "i nicicnd altceva dect o distorsiune a "aptelor< ea nu poate "i niciodat cu adevrat tiin i"ic, adic neutr din punct de vedere valoric i ndreptat numai spre descoperirea adevrului. ;ste, desigur, incontestabil c discre ia de care dispune istoricul n selectarea "aptelor se poate preta la abuzuri. ;ste posibil i chiar se ntmpl ca alegerea istoricului s se ghideze dup criterii partizane. 'ns problemele care se ridic sunt cu mult mai comple$e dect ne poate lsa s credem aceast doctrin popular. Folu ia lor trebuie cutat n /p.261 direc ia unei cercetri mult mai riguroase a metodelor istoriei. +nd abordeaz o problem istoric, istoricul ntrebuin eaz ntreaga cunoatere "urnizat de logic, matematic, tiin ele naturale i, ndeosebi, de pra$eologie. 'ns instrumentele mentale "urnizate de aceste discipline non# istorice nu sunt su"iciente pentru ducerea sarcinii sale la bun s"rit. ;le reprezint pentru el au$iliare indispensabile dar, prin ele nsele, nu#i pot "urniza un rspuns la ntrebrile pe care este chemat s le elucideze. +ursul istoriei este determinat de ac iunile indivizilor i de e"ectele acestor ac iuni. !c iunile sunt determinate de *udec ile de valoare ale indivizilor care ac ioneaz, i. e. de elurile pe care doresc ei s le ating i de mi*loacele pe care le ntrebuin eaz pentru atingerea acestor eluri. !legerea mi*loacelor rezult din ntregul corp de cunotin e tehnologice ale individului care ac ioneaz. ,e multe ori este posibil s apreciem e"ectele mi*loacelor ntrebuin ate din perspectiva pra$eologiei sau a tiin elor naturale. 'ns rmn "oarte multe lucruri pentru a cror elucidare nu dispunem de nici un ast"el de spri*in. Farcina speci"ic a istoriei, pentru a crei ndeplinire istoria ntrebuin eaz o metod speci"ic, este studiul acestor *udec i de valoare i al e"ectelor ac iunilor, n msura n care nu pot "i analizate cu a*utorul mi*loacelor "urnizate de toate celelalte ramuri ale cunoaterii. Farcina speci"ic a istoricului este ntotdeauna de a interpreta lucrurile aa cum s#au petrecut ele. 'ns el nu poate rezolva aceast problem "cnd apel doar la teoremele "urnizate de toate celelalte tiin e. Na captul "iecreia dintre problemele sale rmne ntotdeauna ceva ce se mpotrivete elucidrii cu a*utorul nv turilor acestea, provenite din alte tiin e. !cestea sunt caracteristicile unice i individuale ale "iecrui eveniment, care sunt studiate cu mi*loacele 'nelegerii.

52 Onicitatea sau individualitatea care continu s e$iste la originea "iecrui "apt istoric, dup ce toate mi*loacele de interpretare "urnizate de logic, matematic, pra$eologie i tiin ele naturale au "ost epuizate, reprezint o dat ultim. ,ar, n vreme ce tiin ele naturale nu pot spune nimic despre datele lor ultime, cu e$cep ia "aptului c le numesc ast"el, istoria poate ncerca s "ac inteligibile datele ei ultime. ,ei este cu neputin s le reduc la cauzele lor D ele n#ar mai "i date ultime dac aceasta ar "i posibil D istoricul le poate n elege, deoarece este el nsui o "iin uman. 'n "ilozo"ia lui -ergson aceast n elegere se numete intui ie i reprezint >la sympathie par laYuelle on se transporte M l[intZrieur d[un ob*et pour co\ncider avec ce Yu[il a d[uniYue et par cosZYuent d[ine$primable?. /0:1 ;pistemologia german numete acest act as spe*ifisc/e =erste/en er /p.:41 !eistes(issensc/aften, sau pur i simplu =erste/en. ;ste vorba despre metoda pe care o ntrebuin eaz ntotdeauna to i istoricii i to i ceilal i oameni, cnd comenteaz evenimentele umane din trecut i anticipeaz evenimente viitoare. ,escoperirea i delimitarea actului de n elegere a "ost una dintre contribu iile cele mai importante ale epistemologiei moderne. %u este vorba, desigur, nici de un proiect al unei noi tiin e care nc nu e$ist i trebuie ntemeiat, nici de recomandarea unei noi metode de abordare pentru vreuna din tiin ele de*a e$istente. 'n elegerea nu trebuie con"undat cu aprobarea, "ie aceasta i condi ionat i circumstan ial. Cstoricul, etnologul i psihologul nregistreaz ac iuni pur i simplu respingtoare i dezgusttoare pentru sentimentele lor< ei le n eleg numai ca ac iuni, i. e., stabilesc elurile lor subiacente i metodele tehnologice i pra$eologice ntrebuin ate pe parcursul e$ecutrii lor. ! n elege un caz individual nu nseamn a#l *usti"ica sau a#l scuza. ,e asemenea, n elegerea nu trebuie con"undat nici cu actul aprecierii estetice a unui "enomen. ;mpatia (Einf:/lung) i n elegerea sunt dou atitudini radical di"erite. ;ste altceva, pe de o parte, s n elegem o lucrare de art din punct de vedere istoric, s#i stabilim locul, semni"ica ia i importan a n "lu$ul evenimentelor i, pe de alt parte, s o apreciem emo ional, ca pe o oper de art. &utem privi o catedral cu ochii istoricului. ,ar putem privi aceeai catedral "ie ca admiratorul entuziast, "ie ca turistul indi"erent i neimplicat. !celeai persoane sunt capabile de ambele reac ii, i.e., de apreciere estetic i de cuprindere tiin i"ic mi*locit de n elegere. &rin n elegere se stabilete "aptul c un individ sau un grup de indivizi s# au anga*at ntr#o anumit ac iune, rezultat din anumite *udec i de valoare i alegeri i ndreptat spre anumite eluri, i c ei au ntrebuin at pentru atingerea acestor eluri anumite mi*loace sugerate de anumite doctrine tehnologice, terapeutice i pra$eologice. Fe ncearc, n plus, o apreciere a e"ectelor i a intensit ii e"ectelor provocate de o ac iune< se urmrete ca "iecrei ac iuni s i se atribuie relevan a ei, i.e., impactul ei asupra des"urrii evenimentelor. Hbiectivul n elegerii este cuprinderea mental a "enomenelor care nu pot "i n ntregime elucidate de logic, matematic, pra$eologie i tiin ele naturale, n msura n care ele nu pot "i lmurite de ansamblul acestor tiin e. 'n elegerea nu trebuie niciodat s contrazic nv turile acestor ramuri di"erite ale cunoaterii. /091 ;$isten a real i corporal a /p.:01 diavolului este

53 atestat de nenumrate documente istorice, care sunt mai degrab demne de ncredere n toate celelalte privin e. %umeroase tribunale au stabilit, n cursul unor procese legale des"urate dup cuviin , pe baza mrturiilor martorilor i a con"esiunilor acuza ilor, c diavolul a ntre inut legturi carnale cu anumite vr*itoare. +u toate acestea, nici un apel la n elegere n#ar putea *usti"ica tentativa unui istoric de a sus ine c diavolul e$ist ntr#adevr i c el se amestec n evenimentele umane, alt"el dect n viziunile min ilor e$altate. ,ei lucrul acesta este n general recunoscut cu privire la tiin ele naturale, e$ist unii istorici care adopt o alt atitudine n ce privete teoria economic. ;i ncearc s contrapun teoremelor acestora din urm invocarea unor documente care ar dovedi, chipurile, lucruri incompatibile cu aceste teoreme. ;i nu realizeaz "aptul c "enomenele comple$e nici nu dovedesc nici nu in"irm vreo teorem i, de aceea, nu pot sta mrturie mpotriva nici unei a"irma ii teoretice. Cstoria economic nu este posibil dect datorit "aptului c e$ist o teorie economic, n msur s arunce o lumin asupra ac iunilor economice. ,ac n#ar e$ista o asemenea teorie, relatrile privitoare la "aptele economice n#ar "i dect o colec ie de date disparate, pasibile de orice interpretare arbitrar. <. Concep)ie i -n)e#ege e Farcina tiin elor ac iunii umane este comprehensiunea semni"ica iei i relevan ei acesteia. 'n acest scop, ele ntrebuin eaz dou procedee epistemologice di"erite= concep ia i n elegerea. +oncep ia este instrumentul mental al pra$eologiei< n elegerea este instrumentul mental speci"ic al istoriei. +unoaterea pra$eologic este o cunoatere conceptual. ;a se re"er la ceea ce este necesar n ac iunea uman. ;ste o cunoatere a universaliilor i a categoriilor. +unoaterea istoric se re"er la ceea ce este unic i individual n "iecare eveniment sau clas de evenimente. ;a ncepe prin a analiza "iecare obiect al studiilor sale cu a*utorul instrumentelor mentale "urnizate de toate celelalte tiin e. Hdat depit acest stadiu preliminar, ea se con"runta cu propria sa problem speci"ic= elucidarea trsturilor unice i individuale ale mpre*urrii cu mi*loacele n elegerii. ,up cum am spus mai sus, s#a a"irmat c istoria nu poate "i nicicnd tiin i"ic, deoarece n elegerea istoriei depinde de *udec ile subiective de valoare ale istoricului. 'n elegerea, se a"irm, nu este dect un eu"emism pentru arbitrar. Fcrierile istoricilor sunt, "r e$cep ie, par iale i prtinitoare< ei nu relateaz "apte, ci le distorsioneaz. /p.:71 ;ste, desigur, adevrat c e$ist cr i de istorie scrise din diverse puncte de vedere. ;$ist istorii ale re"ormei scrise din punct de vedere catolic i altele scrise din punctul de vedere protestant. ;$ist istorii >proletare? i istorii >burgheze?, istorici tory i istorici Khig< "iecare na iune, partid i grup lingvistic are proprii si istorici i propriile sale idei cu privire la istorie. ,ar problemele pe care le ridic aceste di"eren e de interpretare nu trebuie con"undate cu distorsiunea deliberat a "aptelor de ctre propaganditi

54 i apologe i care se dau drept istorici. Faptele care pot "i stabilite n mod indubitabil pe baza materialului "urnizat de sursele disponibile trebuie consemnate. !ceasta este sarcina preliminar a istoricului i ea nu ine de domeniul n elegerii. ;ste o sarcin care trebuie ndeplinit "cnd apel la instrumentele "urnizate de toate tiin ele nonistorice. Fenomenele sunt consemnate n urma cercetrii critice atente a documentelor disponibile. 'n msura n care teoriile nonistorice pe care#i ntemeiaz istoricul cercetarea critic a izvoarelor sunt su"icient de credibile i de sigure, nu poate e$ista nici un dezacord arbitrar cu privire la nregistrarea "enomenelor ca atare. +eea ce a"irm istoricul este "ie corect, "ie contrar "aptelor, "ie dovedit, "ie in"irmat de documentele disponibile, "ie vag, deoarece izvoarele nu ne "urnizeaz in"orma ii su"iciente. ;$per ii pot "i n dezacord, dar numai n limitele unei interpretri rezonabile a probelor e$istente. ,iscu iile lor nu permit nici un "el de a"irma ii arbitrare. &e de alt parte, istoricii sunt "oarte adesea n dezacord cu privire la nv turile tiin elor nonistorice. ,e aici pot aprea, desigur, controverse privitoare la cercetarea critic a documentelor i la concluziile care trebuie trase din ele. Fe nasc con"licte insolubile. 'ns cauza lor nu este o atitudine arbitrar "a de "enomenul istoric concret. ;le provin din controversele nerezolvate privitoare la tiin ele nonistorice. On istoric chinez din antichitate putea s relateze cum pcatul mpratului a atras dup sine o secet catastro"al i cum ploaia a renceput s cad cnd stpnul i#a ispit pcatul. %ici un istoric contemporan n#ar accepta o asemenea relatare. ,octrina meteorologic presupus de ea contravine "undamentelor necontestate ale tiin elor naturale actuale. ,ar n privin a multor chestiuni teologice, biologice i economice nu e$ist o asemenea unanimitate. ,e aceea, istoricii nu cad de acord. On adept al doctrinei rasiale a arianismului nordic va respinge orice relatare privitoare la realizrile intelectuale i morale ale raselor >in"erioare?, socotind#o "abuloas i de#a dreptul incredibil. ;l va reac iona la /p.:51 asemenea relatri aa cum reac ioneaz to i istoricii moderni la istoria chinezeasc de mai sus. 'ntre persoanele care consider c evangheliile reprezint cuvntul divin i cele n ochii crora acestea nu sunt dect documente de provenien uman nu se poate a*unge la nici un acord cu privire la vreun "enomen din istoria cretint ii. Cstoricii catolici i protestan i sunt n dezacord cu privire la multe chestiuni "actuale deoarece pornesc de la idei teologice di"erite. On mercantilist sau un neomercantilist va "i n mod necesar n dezacord cu un economist. H relatare a istoriei monetare germane din perioada 0602#0675 este condi ionat de doctrinele monetare ale autorului. ;venimentele Revolu iei Franceze sunt prezentate n maniere ntru totul di"erite de cei care cred n drepturile sacre ale regelui miruit i de adep ii altor idei. ,ezacordurile istoricilor legate de asemenea chestiuni nu privesc calitatea lor de istorici, ci "elul cum aplic ei tiin ele nonistorice la obiectul de studiu al istoriei. ,ezacordul lor este de aceeai natur cu cel re"eritor la miracolele de la Nourdes, e$istent ntre medicii agnostici i membrii comitetului medical de consemnare a acestor miracole. %umai aceia care cred c "aptele i scriu propria lor poveste pe tabula rasa a min ii umane i nvinuiesc pe istorici

55 pentru asemenea divergen e de opinii. ;i nu realizeaz c istoria nu poate "i nicicnd studiat "r presupozi ii i c disensiunile privitoare la presupozi ii, i.e. ntregul con inut al ramurilor nonistorice ale cunoaterii, trebuie s a"ecteze stabilirea "aptelor istorice. !celeai presupozi ii determin de asemenea i decizia istoricului n privin a selec iei "aptelor care urmeaz a "i men ionate i a celor care urmeaz a "i omise, "iind socotite irelevante. 'n cercetarea cauzelor pentru care o vac nu d lapte, un veterinar modern va ignora complet orice relatri privitoare la ochiul ru al unei vr*itoare< vederile sale ar "i putut "i di"erite cu trei sute de ani n urm. @ot ast"el, istoricul re ine din multitudinea evenimentelor petrecute naintea "aptului de care se ocup, pe acelea care ar "i putut contribui la apari ia D sau amnarea ## lui i le ignor pe cele care, n lumina cunotin elor sale asupra tiin elor nonistorice, nu l#ar "i putut in"luen a. 'n consecin , modi"icrile survenite n rezultatele tiin elor nonistorice atrag cu necesitate dup ele rescrierea istoriei. Fiecare genera ie trebuie s reia din nou aceleai probleme istorice, deoarece ele i se prezint ntr#o lumin di"erit. Aiziunea teologic asupra lumii din vremurile mai ndeprtate ducea la o abordare a istoriei di"erit de cea la care duc teoremele tiin elor naturale moderne. ;conomia subiectivist produce lucrri de istorie "oarte di"erite /p.:21 de cele bazate pe doctrinele mercantiliste. 'n msura n care divergen ele din lucrrile istoricilor provin din aceste dezacorduri, ele nu sunt un rezultat al pretinsei ine$actit i i precarit i a tiin elor istorice. ,impotriv, ele sunt rezultatul lipsei de unanimitate din domeniul acelor tiin e distincte de istorie, numite ndeobte certe i e$acte. &entru a evita orice posibil nen elegere este bine s insistm asupra ctorva observa ii suplimentare. ,ivergen ele discutate mai sus nu trebuie con"undate= 0. +u distorsiunile deliberate ale "aptelor, "cute din rea inten ie. 7. +u tentativele de *usti"icare sau de condamnare a ac iunilor din punct de vedere legal sau moral. 5. +u inser iile pur ocazionale ale unor observa ii ce e$prim *udec i de valoare n cadrul unei reprezentri strict obiective a strii de lucruri. On tratat de bacteriologie nu pierde din obiectivitate dac autorul su, acceptnd punctul de vedere uman, consider prezervarea vie ii umane ca "iind un el ultim i, adoptnd acest criteriu, eticheteaz drept bune metodele de combatere a germenilor i drept rele pe cele care nu dau rezultate. ,ac o asemenea carte ar "i scris de un germen, el ar inversa aceste *udec i, dar con inutul material al cr ii nu ar di"eri de cel al bacteriologului uman. @ot ast"el, un istoric european care se ocup cu invaziile mongole din secolul al treisprezecelea poate vorbi despre evenimente >"avorabile" sau "de"avorabile? deoarece adopt punctul de vedere al aprtorilor europeni ai civiliza iei occidentale. ,ar aprobarea de ctre el a criteriului valoric al uneia din pr ile implicate nu a"ecteaz n mod necesar con inutul material al studiului. !cesta poate "i D din punctul de vedere al cunoaterii contemporane D absolut obiectiv. On istoric

56 mongol l#ar putea adopta n ntregime, e$cep ie "cnd numai asemenea observa ii ocazionale. 2. +u reprezentarea ac iunilor uneia din pr ile implicate n ac iuni diplomatice sau militare. +on"runtarea grupurilor a"late n con"lict poate "i analizat din punctul de vedere al ideilor, motiva iilor i scopurilor care anim actele "iecreia dintre pr i. &entru a dobndi o n elegere complet asupra evenimentelor este necesar s se in seama de "aptele ambelor pr i. Ormrile sunt rezultatul interac iunii amndurora. ,ar, pentru a le n elege ac iunile istoricul trebuie s priveasc lucrurile aa cum le#au aprut ele oamenilor care au ac ionat la momentul critic, nu numai cum le vedem noi acum, din punctul de vedere al cunoaterii noastre actuale. Cstoria politicilor adoptate de Nincoln n perioada sptmnilor i lunilor care au precedat izbucnirea Rzboiului civil este, desigur, incomplet. Cndi"erent dac istoricul simpatizeaz cu unionitii sau cu con"edera ii, sau dac este /p.::1 absolut neutru, el poate analiza n mod obiectiv politicile lui Nincoln din primvara lui 0890. H ast"el de investiga ie reprezint un preambul indispensabil pentru a rspunde la ntrebarea mai cuprinztoare care este cum a izbucnit Rzboiul +ivil. 'n "ine, dup ce am lmurit aceste chestiuni, este acum posibil s abordm problema central= ;$ist vreun element subiectiv n actul n elegerii istoriceS Car n caz a"irmativ, cum a"ecteaz el rezultatele studiilor istoriceS 'n msura n care sarcina n elegerii este de a stabili "aptele c oamenii au "ost motiva i de anumite *udec i de valoare i c ei au urmrit anumite scopuri, nu poate e$ista nici un "el de nen elegere printre istorici, i.e., printre persoanele care urmresc cunoaterea evenimentelor din trecut. &oate e$ista incertitudine determinat de insu"icien a in"orma iei "urnizate de izvoarele disponibile. 'ns lucrul acesta nu are nimic de a "ace cu n elegerea. ;l se re"er la sarcinile preliminare de care trebuie s se achite istoricul. ,ar n elegerea mai are o sarcin de ndeplinit= aceea de a estima e"ectele i intensitatea e"ectelor provocate de o anumit ac iune. ;a trebuie s stabileasc relevan a "iecrei motiva ii i a "iecrei ac iuni. %e con"runtm aici cu una din principalele di"eren e e$istente ntre "izic i chimie, pe de o parte, i tiin ele ac iunii umane, pe de alta. 'n domeniul evenimentelor "izice i chimice e$ist (sau, cel pu in, se admite n general c e$ist) rela ii constante ntre magnitudini, iar omul e capabil s descopere aceste constante, cu un grad rezonabil de acurate e, e"ectund e$perimente de laborator. 'n s"era ac iunii umane nu e$ist nici un "el de rela ii constante ca acestea, n a"ara tehnologiei "izice i chimice i a terapeuticii. &entru ctva timp, economitii au crezut c descoperiser o asemenea rela ie constant, care s e$prime e"ectele unei schimbri a cantit ii de moned asupra pre urilor mr"urilor. Fe a"irma c o cretere sau o scdere a cantit ii de moned a"lat n circula ie trebuie s duc la modi"icri propor ionale ale pre urilor mr"urilor. ;conomia modern a demonstrat limpede i incontestabil caracterul eronat al acestei aser iuni. /031 ;conomitii care doreau s nlocuiasc >economia calitativ? cu ceea ce numeau ei o >economie cantitativ? comiteau o eroare grav. 'n domeniul teoriei economice nu e$ist

57 rela ii constante i, de aceea, nu este posibil e"ectuarea de msurtori. ,ac un statistician constat c o cretere de 04T a o"ertei de carto"i n !tlantis, la un moment dat, a "ost urmat de o scdere de 8T a pre ului la carto"i, el nu a demonstrat nimic privitor la ceea ce s#a ntmplat, sau ar putea s se ntmple, n urma unei schimbri a o"ertei de carto"i n alt ar sau n alt moment. ;l nu a msurat /p.:91 >elasticitatea cererii? la carto"i, ci a stabilit un "apt istoric unic i individual. %ici o persoan inteligent nu se poate ndoi de "aptul c "elul de a se purta al oamenilor n ce privete carto"ii, sau orice alt mar", este schimbtor. ,iveri indivizi pre uiesc di"erit aceleai lucruri, iar evalurile acelorai indivizi se modi"ic odat cu schimbarea mpre*urrilor. /081 'n a"ara domeniului istoriei economice nimeni nu s#a aventurat vreodat s sus in c n istoria uman se mani"est rela ii constante. ;ste drept c n cursul con"lictelor armate din trecut, care i#au opus pe europeni popoarelor napoiate de alte rase, un soldat european putea n"runta de regul mai mul i lupttori aborigeni. ,ar nimeni n#a "ost vreodat su"icient de necugetat pentru a >msura? magnitudinea superiorit ii europene. Cmpracticabilitatea msurrii nu se datoreaz absen ei procedeelor tehnice necesare pentru e"ectuarea msurtorii, ci absen ei unor rela ii constante. ,ac n#ar "i vorba dect de insu"icien e tehnice, ar "i posibile estimri apro$imative, n anumite cazuri cel pu in. ,ar problema principal este c nu e$ist rela ii constante. +ontrar a"irma iei repetate "r ncetare de pozitivitii ignoran i, teoria economic nu este napoiat "iindc nu este >cantitativ?. ;a nu este cantitativ i nu e"ectueaz msurtori deoarece nu e$ist constante. +i"rele statistice privitoare la evenimentele economice sunt date istorice. ;le ne comunic ce s#a ntmplat ntr#o mpre*urare istoric irepetabil. ;venimentele "izice pot "i interpretate pe baza cunoaterii noastre re"eritoare la rela iile constante, dobndite e$perimental. ;venimentele istorice nu se preteaz la o ast"el de interpretare. Cstoricul poate enumera to i "actorii care au contribuit la producerea unui anumit e"ect cunoscut i to i "actorii care au lucrat mpotriva celor dinti i care ar "i putut determina ntrzierea i diminuarea e"ectului "inal. ,ar el nu poate coordona dect prin n elegere diverii "actori cauzali, pentru a#i pune ntr#un raport cantitativ cu e"ectele produse. ;l nu poate atribui "iecruia din cei n "actori rolul lor n producerea e"ectului P, dect apelnd la n elegere. 'n elegerea este, aa zicnd, echivalentul n domeniul istoriei al analizelor cantitative i al msurtorilor. @ehnologia ne poate comunica ce grosime trebuie s aib o plac de o el pentru a nu "i strpuns de un glon tras cu o puc Qinchester de la o distan de 544 de yarzi. ;a ne poate, ast"el, rspunde la ntrebarea de ce a "ost sau nu a "ost rnit de glon un om adpostit ndrtul unei plci de o el de o grosime dat. Cstoria este neputincioas s e$plice cu acelai grad de certitudine de ce s#a produs o cretere de 04T a pre ului la lapte sau /p.:31 de ce preedintele Roosevelt l#a n"rnt pe guvernatorul ,eKey n alegerile din 0622, sau de ce a "ost guvernat Fran a ntre 0834 i 0624 dup o constitu ie democratic. !semenea chestiuni nu se preteaz la nici un alt "el de abordare n a"ara celei bazate pe n elegere.

58 'n elegerea urmrete s#i atribuie "iecrui "actor istoric relevan a sa. %u e$ist loc pentru arbitrar sau capricii n e$erci iul n elegerii. Nibertatea istoricului este limitat de strdania lui de a "urniza o e$plica ie satis"ctoare realit ii. Fteaua sa cluzitoare trebuie s "ie cutarea adevrului. ,ar n procesul n elegerii este inevitabil implicat un element de subiectivitate. 'n elegerea istoricului este ntotdeauna marcat de amprenta personalit ii sale. ;a re"lect modul de a gndi al autorului. Itiin ele a priori D logica, matematica i pra$eologia D urmresc dobndirea de cunoatere necondi ionat valid, pentru toate "iin ele nzestrate cu structura logic a min ii umane. Itiin ele naturale urmresc dobndirea unei cunoateri valide pentru toate "iin ele nzestrate nu numai cu "acultatea ra iunii umane, ci i cu sim urile umane. Oni"ormitatea logicii i a senza iilor umane este cea care asigur acestei ramuri ale cunoaterii caracterul lor de validitate universal. !cesta este n orice caz, principiul cluzitor al studiilor e"ectuate de "izicieni. ;i au nceput s ntrevad limitele demersurilor lor numai n anii din urm, cnd, abandonnd preten iile e$cesive ale naintailor lor, "izicienii au descoperit >principiul de incertitudine.? !stzi, ei realizeaz "aptul c e$ist inobservabile a cror inobservabilitate este o chestiune de principiu epistemologic. /061 'n elegerea istoric nu poate "urniza niciodat rezultate care s trebuiasc acceptate de ctre to i oamenii. ,oi istorici care sunt ntru totul de acord asupra nv turilor tiin elor nonistorice i asupra "aptelor, n msura n care acestea pot "i stabilite "r a apela la n elegerea relevan ei lor, pot "i n dezacord cu privire la n elegerea acestor "apte proprie "iecruia. ;i pot "i ntru totul de acord n stabilirea "aptului c a, b i c sunt cauzele care au contribuit mpreun la producerea e"ectului P< totui, ntre ei pot subzista dezacorduri importante cu privire la relevan a contribu iilor speci"ice ale lui a, b i c la producerea e"ectului "inal. 'n msura n care n elegerea urmrete s atribuie "iecrui "actor relevan a sa, ea este in"luen abil de *udec i subiective. ,esigur, acestea nu sunt *udec i de valoare, ele nee$primnd pre"erin ele istoricului. !cestea sunt *udec i de relevan . /741 /p.:81 'ntre istorici pot e$ista dezacorduri din diverse motive. ;i pot adopta puncte de vedere di"erite cu privire la rezultatul tiin elor nonistorice< i pot ntemeia ra ionamentele pe o "amiliaritate mai mult sau mai pu in complet cu "aptele< pot n elege n mod di"erit motivele i elurile oamenilor care au ac ionat, precum i mi*loacele ntrebuin ate de acetia. @oate aceste divergen e sunt susceptibile de a "i eliminate prin argumente >obiective?. ,ar, n msura n care istoricii nu sunt de acord n privin a *udec ilor de relevan , este imposibil de gsit o solu ie pe care orice om a"lat n deplintatea "acult ilor mentale s "ie nevoit s o accepte. 'ntre metodele intelectuale ntrebuin ate de tiin e i cele utilizate de omul de rnd, n ra ionamentele sale mundane cotidiene, nu e$ist o di"eren a de natur. Hmul de tiin i nespecialistul ntrebuin eaz aceleai instrumente< numai c cel dinti le ntrebuin eaz cu mai mult pricepere i precau ie. 'n elegerea nu este un privilegiu al istoricului. ;a este o ndeletnicire a tuturor. +nd urmrete condi iile mediului su, oricine se comport ca un istoric. +u to ii ntrebuin m n elegerea atunci cnd ne con"runtm cu incertitudinea evenimentelor viitoare, la care trebuie s ne adaptm propriile

59 ac iuni. ,emersul intelectual caracteristic speculatorului const ntr#o n elegere a relevan ei diverilor "actori care determin evenimentele viitoare< i D s accentum nc din stadiul acesta timpuriu al investiga iilor noastre D ac iunea intete ntotdeauna, n mod necesar, ctre viitor i ctre condi ii care sunt de aceea incerte, ea "iind ast"el ntotdeauna o specula ie. Hmul care ac ioneaz privete, aa#zicnd, cu ochii istoricului n viitor. Istorie natural i istorie uman +osmogonia, geologia i istoria trans"ormrilor biologice sunt discipline istorice, care se ocup de evenimentele unice din trecut. @otui, ele opereaz e$clusiv cu metodele epistemologice ale tiin elor naturale i nu sunt silite s apeleze la n elegere. Oneori trebuie s recurg la estimri ale unor magnitudini care nu sunt dect apro$imative. ,ar ast"el de estimri nu sunt *udec i de relevan . ;le sunt metode de determinare a rela iilor cantitative mai pu in per"ec ionate dect msurtorile >e$acte?. 'ntrebuin area lor nu trebuie con"undat cu situa ia e$istent n domeniul tiin elor ac iunii umane, care este caracterizat de absen a rela iilor constante. ,ac vorbim despre istorie ne re"erim implicit numai la istoria ac iunii umane, al crei instrument mental speci"ic este n elegerea. !"irma ia c tiin ele naturale moderne i datoreaz toate realizrile metodei e$perimentale este uneori pus la ndoial, cu re"erire la astronomie. 'ns astronomia modern este, n esen , o aplica ie a legilor "izice, descoperite e$perimental pe pmnt, la corpurile cereti. 'n vremurile mai ndeprtate, astronomia se baza mai ales pe ipoteza c micrile corpurilor cereti nu /p.:61 i schimb cursul. +opernic i Pepler ncercau, pur i simplu, s ghiceasc ce curb descrie traiectoria pmntului, cnd acesta se mic n *urul soarelui. +ercul "iind considerat >cea mai per"ect? curb, +opernic l#a ales pentru trebuin ele teoriei sale. Olterior, procednd de asemenea pe ghicite, Pepler a nlocuit cercul cu elipsa. %umai n urma descoperirilor lui %eKton a devenit astronomia o tiin natural n sens strict. =. Desp e 'ipu i#e ide!#e Cstoria se preocup de "apte unice i irepetabile, de "lu$ul ireversibil al evenimentelor umane. On eveniment istoric nu poate "i descris "r a "ace re"erire la persoanele implicate, la locul i la data des"urrii sale. 'n msura n care o ntmplare poate "i istorisit "r a "ace asemenea re"eriri ea nu este un eveniment istoric, ci un "apt apar innd tiin elor naturale. Relatarea "aptului c pro"esorul B a e"ectuat un anumit e$periment n laboratorul su, pe data de 74 "ebruarie 062:, este relatarea unui eveniment istoric. Fizicianul se consider ndrept it s "ac abstrac ie de persoana e$perimentatorului, ca i de data i locul e$perimentului. ;l re ine doar acele circumstan e care, n opinia sa, sunt relevante pentru producerea rezultatului ob inut i care, dac se repet, vor produce din nou acelai rezultat. ;l trans"orm evenimentul istoric ntr#un fapt ce apar ine tiin elor naturale empirice. ;l ignor inter"eren a activ a e$perimentatorului, ncercnd s i#l imagineze ca pe un observator indi"erent i un raportor al realit ii neadulterate. %u cade n sarcina pra$eologiei de a se ocupa cu problemele epistemologice ale acestei "ilozo"ii.

60 ,ei sunt unice i irepetabile, evenimentele istorice au un lucru n comun= ele sunt ac iuni umane. Cstoria le n elege ca ac iuni umane< ea le concepe semni"ica ia prin mi*locirea cogni iei pra$eologice i le n elege semni"ica ia, cercetndu#le trsturile unice i individuale. &entru istorie, ceea ce conteaz ntotdeauna sunt semni"ica iile atribuite "aptelor de ctre persona*ele implicate= semni"ica ia pe care o atribuie ei strii de lucruri pe care doresc s#o modi"ice, cea pe care o atribuie ac iunilor lor i cea pe care o atribuie e"ectelor produse de ac iunile lor. &erspectiva din care istoria aran*eaz i asorteaz multiplicitatea in"init a evenimentelor este aceea a semni"ica iilor lor. Fingurul principiu utilizabil pentru sistematizarea obiectelor sale D oameni, idei, institu ii, entit i sociale i arte"acte D este a"initatea semni"ica iilor. 'n "unc ie de a"initatea semni"ica iilor, ea grupeaz elementele n tipuri ideale. @ipurile ideale sunt no iunile ntrebuin ate n cercetarea istoric i n reprezentarea rezultatelor sale. ;le sunt concepte ale n elegerii. +a atare, ele sunt n ntregime di"erite de categoriile /p.941 i conceptele pra$eologice i de conceptele tiin elor naturale. On tip ideal nu este un concept de clas, deoarece descrierea sa nu speci"ic linii de demarca ie a cror prezen s determine cert i inambiguu apartenen a la o anumit clas. On tip ideal nu poate "i de"init. ;l trebuie caracterizat prin enumerarea acelor trsturi de a cror prezen depinde, n linii mari, apartenen a sau nonapartenen a unui specimen la tipul ideal n cauz, ntr#o mpre*urare dat. H trstur de"initorie pentru tipurile ideale este c nu toate caracteisticile lor trebuie s "ie prezente n "iecare e$emplar concret. ,ac absen a unei anumite carateristici mpiedic sau nu includerea unui specimen concret n tipul ideal respectiv depinde de o *udecat de relevan , care apeleaz la n elegere. 'nsui tipul ideal provine din n elegerea motiva iilor, ideilor i elurilor indivizilor care ac ioneaz i a mi*loacelor ntrebuin ate de ei. On tip ideal nu are absolut nimic de a "ace cu instrumentele i mediile statistice. Ma*oritatea caracteristicilor la care se re"er tipurile ideale nu se preteaz la cuanti"icri numerice< "ie i numai pentru acest motiv, ele nu ar putea "i luate n calcul prin metode statistice. 'ns motivul principal pentru care aa stau lucrurile este altul. Mediile statistice ilustreaz comportamentul membrilor unei clase sau ai unui tip, delimitate n prealabil cu a*utorul unei de"ini ii sau caracterizri care apeleaz la alte criterii, prin raportare la trsturi care nu intervin n de"ini ie sau n caracterizare. !partenen a la o clas sau la un tip trebuie s "ie cunoscut nainte ca statisticianul s nceap investigarea unor propriet i speciale i s ntrebuin eze rezultatul investiga iilor sale pentru construirea unei medii. &utem a"la media de vrst a senatorilor Ftatelor Onite i putem calcula medii privitoare la comportamentul unei clase de vrst a popula iei cu privire la o anumit problem. ,ar este imposibil, din punct de vedere logic, s de"inim apartenen a la o clas sau la un tip n "unc ie de o medie. %ici o problem istoric nu poate "i elucidat "r a recurge la tipuri ideale. +hiar atunci cnd istoricul se ocup de o persoan individual, sau de un eveniment singular, el nu poate evita re"erirea la tipuri ideale. +nd vorbete despre %apoleon, el trebuie s ntrebuin eze tipuri ideale ca acelea de

61 comandant, dictator, sau lider revolu ionar< iar dac se re"er la Revolu ia Francez, el trebuie s ntrebuin eze tipuri ideale ca acelea de revolu ie, dezintegrarea unui regim constituit, anarhie. ;ste posibil ca re"erirea la anumite tipuri ideale s nu constea dect n respingerea aplicabilit ii lor la cazul n spe , ns toate evenimentele istorice sunt descrise i interpretate prin invocarea de tipuri ideale. +nd se con"runt cu evenimente trecute sau viitoare, omul de rnd trebuie ntotdeauna s recurg i el la tipuri ideale i o "ace ntotdeauna n mod tacit. ,ac ntrebuin area unui anumit tip ideal este sau nu util /p.901 i "aciliteaz cuprinderea intelectual adecvat a "enomenelor, nu se poate stabili dect prin n elegere. %u tipul ideal e cel care determin modul de n elegere, ci modul de n elegere e cel ce necesit construc ia i ntrebuin area tipurilor ideale corespunztoare. @ipurile ideale sunt construite cu a*utorul ideilor i conceptelor dezvoltate de toate ramurile nonistorice ale cunoaterii. Fiecare act de cunoatere istoric este, desigur, condi ionat de descoperirile celorlalte tiin e, de care este dependent i pe care nu trebuie niciodat s le contrazic. 'ns cunoaterea istoric are un alt obiect de studiu i o alt metod dect aceste alte tiin e, iar ele, la rndul lor, n#au nevoie s apeleze la n elegere. !st"el, tipurile ideale nu trebuie con"undate cu conceptele proprii tiin elor nonistorice. !celai lucru se poate spune i cu privire la categoriile i conceptele pra$eologice. !cestea "urnizeaz, desigur, instrumentele mentale indispensabile pentru studiul istoriei. ,ar ele nu se re"er la n elegerea evenimentelor unice i individuale care "ac obiectul istoriei. ,e aceea, un tip ideal nu poate consta niciodat din simpla adoptare a unui concept pra$eologic. Fe ntmpl adesea ca un termen ntrebuin at de pra$eologie pentru a desemna un concept pra$eologic s "ie ntrebuin at de istoric pentru a desemna un tip ideal. 'n cazul acesta, istoricul ntrebuin eaz un singur cuvnt pentru a e$prima dou lucruri di"erite. ;l ntrebuin eaz uneori termenul cu semni"ica ia sa pra$eologic, dar, cel mai adesea, l ntrebuin eaz pentru a desemna un tip ideal. 'n cazul din urm istoricul i atribuie cuvntului o semni"ica ie di"erit de semni"ica ia sa pra$eologic< el l trans"orm, trans"erndu#l ntr#un domeniu di"erit de studiu. +onceptul economic de >antreprenor? apar ine unui alt nivel dect acela al tipului ideal de >antreprenor?, aa cum este acesta ntrebuin at de istoria economic i de economia descriptiv. (&e un al treilea nivel se situeaz termenul legal de >antreprenor?.) @ermenul economic de >antreprenor? este un concept de"init cu precizie, care n cadrul teoriei economiei de pia desemneaz o "unc ie riguros integrat. /701 @ipul ideal istoric de >antreprenor? nu include aceiai membri. %imeni nu se gndete, atunci cnd l ntrebuin eaz, la lustragii, o"eri de ta$iuri care sunt proprietari ai mainilor lor, mici a"aceriti i mici "ermieri. +eea ce stabilete teoria economic n ce#i privete pe antreprenori este riguros valid pentru to i membrii acestei clase, "r nici un "el de raport cu situarea lor temporal i geogra"ic, sau cu diversele lor ramuri de activitate. Rezultatele pe care le stabilete istoria economic n privin a tipurilor sale ideale pot s varieze n "unc ie de diversele epoci, ri, ramuri de activitate i numeroase alte mpre*urri. Cstoria ntrebuin eaz pu in tipul ideal general de

62 antreprenor. ;a se preocup mai mult de tipuri ca acelea de antreprenor american pe vremea lui Ge""erson, /p.971 industrii grele germane n epoca lui Qilhelm al CC#lea, manu"acturi de te$tile din %oua !nglie n ultimele decenii care au precedat primul Rzboi Mondial, aa numita /aute finance protestant din &aris, antreprenori care s#au a"irmat prin "or e proprii, i aa mai departe. ,ac ntrebuin area unui anumit tip ideal este recomandabil depinde ntru totul de modul de n elegere. !stzi se utilizeaz "oarte "recvent dou tipuri ideale= partidele de stnga (progresiste) i cele de dreapta ("asciste). +el dinti nglobeaz democra iile occidentale, unele dictaturi latino#americane i bolevismul rusesc< cel de#al doilea, "ascismul italian i nazismul german. !ceast clasi"icare este rezultatul unui anumit mod de n elegere. On alt mod ar relie"a contrastul dintre democra ie i dictatur. -olevismul rus, "ascismul italian i nazismul german apar in tipului de guvernare dictatorial, iar sistemele occidentale tipului ideal de guvernare democratic. Cnterpretarea teoriei economice ca pe studiu al comportamentului unui tip ideal, cel de /omo oeconomicus, a "ost una din erorile "undamentale comise de Icoala Cstoric de 7irtsc/aftlic/e 0taats(issensc/aften din .ermania i de cea a institu ionalismului din !merica. +on"orm acestei doctrine, teoria economic tradi ional, sau ortodo$, nu se preocup de comportamentul omului aa cum este i ac ioneaz el n realitate, ci de o imagine ipotetic, "ictiv. ;a construiete o "iin a animat e$clusiv de motiva ii >economice?, i.e., e$clusiv de inten ia de a ob ine cel mai mare pro"it material cu putin . H asemenea "iin , spun criticii acetia, nu are i nu a avut niciodat un corespondent n realitate< ea este "antoma unei "ilozo"ii de"icitare, rupte de realitate. %ici o "iin uman nu este motivat e$clusiv de dorin a de a deveni ct mai bogat cu putin < mul i oameni nu sunt ctui de pu in in"luen a i de o asemenea patim *osnic. +nd studiem via a i istoria este ridicol s ne preocupm de un asemenea homuncul iluzoriu. +hiar dac aceasta ar "i o descriere adecvat a semni"ica iei economiei clasice, homo oeconomicus cu siguran n#ar "i un tip ideal. @ipul ideal nu este o ncorporare a unui singur aspect al diverselor eluri i dorin e umane, ci este, ntotdeauna, reprezentarea "enomenelor comple$e ale realit ii, "ie acestea reprezentate de oameni, institu ii sau ideologii. ;conomitii clasici cutau s e$plice "ormarea pre urilor. ;i erau pe deplin contien i de "aptul c pre urile nu sunt produsul activit ii unui anumit grup de oameni, ci rezultatul interac iunii tuturor membrilor unei societ i de pia . !ceasta este semni"ica ia a"irma iei lor, c cererea i o"erta determin "ormarea pre urilor. 'ns economitii clasici au dat gre n ncercrile lor de a "urniza o teorie satis"ctoare a valorii. ;i s#au dovedit incapabili de a gsi solu ia aparentului parado$ al valorii. ;i erau intriga i /p.951 de pretinsul parado$ c >aurul? este mai pre uit dect >"ierul?, dei cel din urm este mai >"olositor? dect cel dinti. ;i n#au izbutit, ast"el, s cldeasc o teorie general a valorii i s urce ndrt pe "irul logic, de la "enomenele schimbului de pia i al produc iei, pn la sursele lor ultime, comportamentele consumatorilor. !ceast de"icien a i#a silit s#i abandoneze planul ambi ios, de a dezvolta o teorie general a ac iunii umane. ;i au trebuit s se mul umeasc cu o teorie care e$plica numai activitatea oamenilor de a"aceri, "r a putea urca pn la

63 op iunile tuturor, ca determinan i ultimi ai acesteia. ;i s#au ocupat e$clusiv de ac iunile oamenilor de a"aceri dornici s cumpere de pe pie ele cele mai ie"tine i s vnd pe cele mai scumpe. +onsumatorul a rmas n a"ara cmpului lor teoretic. ;pigonii mai trzii ai economiei clasice au e$plicat i *usti"icat insu"icien a aceasta, ca pe o procedur deliberat i necesar din punct de vedere metodologic. Nimitarea investiga iilor la un simplu aspect al preocuprilor umane D anume la cel >economic? D "cea parte, spuneau ei, dintr#un plan deliberat al economitilor. ;ra n inten ia lor s ntrebuin eze o imagine "ictiv a omului mnat numai de motiva ii economice i s le negli*eze pe toate celelalte, dei erau pe deplin contien i de "aptul c n realitate oamenii sunt mna i de multe alte motiva ii >noneconomice?. Ftudiul acestor motiva ii di"erite, sus ineau o parte din aceti interpre i, nu cade n sarcina teoriei economice, ci al altor ramuri ale cunoaterii. On alt grup admitea c analiza acestor motiva ii >noneconomice? i in"luen a lor asupra "ormrii pre urilor este i o sarcin a teoriei economice, dar considerau c ea trebuie lsat n seama genera iilor viitoare. Aom arta ntr#un stadiu ulterior al cercetrilor noastre c distinc ia aceasta, ntre motiva ii >economice? i motiva ii >noneconomice? ale ac iunii umane, este de"icitar. /771 &entru un moment nu este necesar dect s realizm "aptul c aceast doctrin, a laturii >economice? a ac iunii umane, de"ormeaz grav nv tura economitilor clasici, care n#au avut niciodat inten ia pe care le#o atribuie aceast doctrin. ;i urmreau s elucideze "ormarea real a pre urilor D nu a unor pre uri "ictive, care ar e$ista dac oamenii ar ac iona sub imboldul unor condi ii ipotetice, di"erite de cele care i in"luen eaz n realitate. &re urile pe care ncearc ei s le e$plice D i le e$plic e"ectiv, dei "r a le deduce pn la capt din alegerile consumatorilor D sunt pre urile reale de pia . +ererea i o"erta de care vorbesc ei sunt "actori reali, determina i de toate motiva iile care#i mn pe oameni s cumpere sau s vnd. Cnsu"icien a teoriei lor const n "aptul c n#au urcat pn la cauzele ultime ale cererii, pentru a o deduce din alegerile consumatorilor. ,ar ideea c cererea, aa cum ntrebuin au ei acest concept n e$punerile lor, era determinat e$clusiv /p.921 de motiva ii >economice?, distincte de cele >noneconomice?, nu le apar ine. ,eoarece i limitau cmpul de studiu la ac iunile oamenilor de a"aceri, ei nu se con"runtau cu motiva iile consumatorilor ultimi. +u toate acestea, teoria pre urilor pe care o pro"esau se dorea o e$plica ie a pre urilor reale, independente de motiva iile i ideile care#i mn pe consumatori. ;conomia subiectivist modern pornete de la solu ia aparentului parado$ al valorii. ;a nici nu#i limiteaz teoremele doar la ac iunile oamenilor de a"aceri, nici nu analizeaz un homo oeconomicus "ictiv. ;a studiaz categoriile ine$orabile ale ac iunii tuturor. @eoremele sale privitoare la pre urile mr"urilor, ratele salariale i cele ale dobnzilor se re"er la toate aceste "enomene "r a ine n nici un "el seama de motiva iile care#i determin pe oameni s cumpere sau s vnd, sau s se ab in de la a cumpra sau a vinde. ! sosit vremea s descali"icm complet orice re"erire la tentativa sortit eecului de a *usti"ica nea*unsurile mai vechilor economiti "cnd apel la "antoma lui homo oeconomicus. 1>. Me'od! 'iin)e#o economice

64 Fcopul pra$eologiei este e$plicarea categoriei de ac iune uman. @ot ce este necesar pentru deduc ia tuturor teoremelor pra$eologice este cunoaterea esen ei ac iunii umane. ,e inem aceast cunoatere deoarece suntem oameni< ea nu#i lipsete nici unei "iin e care descinde din oameni i pe care condi iile patologice n#au redus#o la o e$isten doar vegetativ. &entru a n elege aceste teoreme nu este necesar nici un "el de e$perien , dup cum nici un "el de e$perien , "ie ea orict de comple$, nu le#ar putea dezvlui unei "iin e care nu ar ti a priori ce este ac iunea uman. Fingura cale de cogni ie a acestor teoreme este analiza logic a cunoaterii noastre inerente re"eritoare la categoria de ac iune. @rebuie s ne gndim i s re"lectm la structura ac iunii umane. +a i logica i matematicile, cunoaterea pra$eologic se gsete n noi< ea nu provine din a"ara noastr. @oate conceptele i teoremele pra$eologiei sunt implicate n categoria de ac iune uman. &rima noastr sarcin este de a le e$trage i a le deduce, de a le e$plicita implica iile i de a de"ini condi iile universale ale ac iunii ca atare. ,up ce vom "i artat care sunt condi iile implicate n orice ac iune, va trebui s avansm mai departe i s de"inim D desigur, ntr#un sens categorial i "ormal D condi iile mai pu in generale necesare pentru moduri speciale de ac iune. !r "i posibil s ne achitm de aceast a dou sarcin delimitnd toate condi iile imaginabile i deducnd din ele toate in"eren ele logic permisibile. On asemenea sistem atotcuprinztor ar "urniza o teorie re"eritoare nu numai la ac iunea uman aa cum e$ist ea, n condi iile i circumstan ele date de lumea real, n /p.9:1 care triete i ac ioneaz omul. ;a s#ar re"eri, n egal msur, la ac iunea ipotetic, aa cum s#ar des"ura ea n condi iile irealizabile ale lumilor imaginare. 'ns elul tiin ei este cunoaterea realit ii. ;a nu este nici gimnastic mental nici divertisment logic. ,e aceea, pra$eologia i limiteaz cercetrile la studiul ac iunii n acele condi ii i pornind de la acele presupozi ii care sunt date n realitate. ;a studiaz ac iunea n condi ii ireale i irealizabile numai n dou mpre*urri= atunci cnd cerceteaz strile de lucruri care, dei nu s#au realizat n lumile trecute i prezent, ar putea eventual deveni reale n viitor< i atunci cnd e$amineaz condi ii ireale i irealizabile deoarece o asemenea cercetare este necesar pentru o cuprindere satis"ctoare a celor ce se petrec n condi iile realit ii prezente. ,ar aceast trimitere la e$perien nu tirbete caracterul aprioric al pra$eologiei i al economiei. ;$perien a nu "ace dect s ne orienteze curiozitatea ctre anumite probleme i s ne#o ndeprteze de altele. ;a ne spune ce trebuie s e$plorm, dar nu ne spune cum am putea proceda n cutarea noastr de cunoatere. Mai mult, nu e$perien a, ci numai gndirea este cea care ne nva c # i cnd anume D este necesar s investigm anumite condi ii ipotetice irealizabile, pentru a n elege ce se petrece n lumea real. ,ezutilitatea (sau indezirabilitatea) muncii nu are un caracter categorial i aprioric. %e putem imagina n mod necontradictoriu o lume n care munca nu cauzeaz neplcere, i putem descrie starea de lucruri care ar e$ista ntr#o asemenea lume. /751 'ns lumea real este condi ionat de dezutilitatea

65 muncii. %umai teoremele bazate pe presupozi ia c munca este un "actor de neplcere sunt aplicabile pentru n elegerea celor ce se petrec n lumea aceasta ;$perien a ne nva c e$ist dezutilitate a muncii. ,ar nu o "ace direct. %ici un "enomen nu se recomand pe sine ca "iind dezutilitatea muncii. %u e$ist dect date "actuale care, pe temeiul cunoaterii apriorice, sunt interpretate ca nsemnnd c oamenii consider agrementul (leasure) # i.e. absen a muncii D ceteris paribus, ca "iind o situa ie mai dezirabil dect cheltuirea de munc. Aedem c oamenii renun la avanta*e pe care le#ar putea dobndi muncind mai mult D aadar, c ei sunt gata s "ac sacri"icii pentru a se bucura de agrement. Cn"erm pornind de la acest "apt c agrementul este valorizat ca un bun i c munca este privit ca o povar. Fr a recurge la cogni ia noastr pra$eologic preliminar n#am "i nicicnd n msur s atingem aceast concluzie. H teorie a schimbului indirect i toate teoriile ulterioare, cldite pe ea D cum ar "i teoria creditului de circula ie D nu sunt aplicabile dect n vederea interpretrii evenimentelor dintr#o lume n care se practic schimbul indirect. /p.991 'ntr#o lume de schimburi constnd numai din troc, ea n#ar "i dect un *oc intelectual. ;ste improbabil c economitii dintr#o asemenea lume, presupunnd c tiin a economic s#ar "i putut mcar nate n cadrul ei, ar "i acordat vreo aten ie problemelor schimbului indirect, banilor i tuturor celorlalte. 'n lumea noastr actual ns, cercetrile de "elul acesta constituie o parte esen ial a teoriei economice. Faptul c pra$eologia, pstrnd un ochi "i$at pe n elegerea realit ii, se concentreaz pe investigarea acelor probleme care slu*esc scopului acesta, nu altereaz caracterul aprioric al ra ionamentelor sale. ,ar el caracterizeaz modul n care teoria economic, pn n prezent singura parte elaborat a pra$eologiei, i prezint rezultatele i preocuprile. @eoria economic nu adopt metoda logicii i a matematicii. ;a nu prezint un sistem integrat de ra ionamente pur apriorice, desprinse de orice re"erire la realitate. Cntroducnd presupozi ii n ra ionamentele sale, ea bene"iciaz de "aptul c analiza respectivelor presupozi ii poate "urniza servicii utile pentru n elegerea realit ii. 'n tratatele i monogra"iile sale, ea nu separ strict tiin a de aplica iile teoremelor sale la solu ionarea unor probleme istorice i politice concrete. &entru organizarea prezentrii rezultatelor sale, ea adopt o "ormul n care se ntre es teoria aprioric i interpretarea "enomenelor istorice. ;ste limpede c "elul acesta de a proceda i este impus teoriei economice de nsi natura i esen a obiectului su de studiu. ;l i#a dovedit utilitatea. &e de alt parte, nu trebuie s pierdem din vedere "aptul c manevrarea acestei metode aparte i oarecum ciudate din punct de vedere logic necesit pruden i subtilitate, i c min ile necritice i super"iciale s#au rtcit n mod repetat, con"undnd cu neaten ie cele dou metode epistemologice di"erite implicate aici. %u e$ist nimic de "elul unei metode istorice de abordare a teoriei economice, sau al unei discipline a teoriei economice institu ionale. ;$ist doar

66 teorie economic i istorie economic. +ele dou nu trebuie niciodat con"undate. @oate teoremele teoriei economice sunt n mod necesar valide, n toate mpre*urrile n care toate presupozi iile "cute sunt prezente. ,esigur, ele nu au nici o semni"ica ie practic n situa iile n care aceste condi ii nu sunt prezente. @eoremele re"eritoare la schimbul indirect nu sunt aplicabile la condi iile n care nu e$ist dect schimb direct. ,ar aceasta nu le tirbete validitatea. /721 Faptul acesta a "ost obliterat de strdania guvernelor /p.931 i a grupurilor puternice de presiune de a discredita teoria economica i de a#i de"ima pe economiti. ,espo ii i ma*orit ile democratice sunt mbta i de putere. ;i sunt sili i s admit, cu prere de ru, c sunt supui legilor naturii. ,ar ei resping "ie i numai ideea de lege economic. Hare nu sunt ei legislatorii supremiS Hare nu au ei puterea s zdrobeasc orice adversarS %ici un senior rzboinic nu este gata s admit e$isten a vreunor alte limite dect cele care#i sunt impuse de ctre o "or armat superioar. Fe gsesc ntotdeauna scribi servili, gata s hrneasc aceast complezen , dezvoltnd doctrinele adecvate. ;i i intituleaz prezum iile lor denaturate >economie istoric?. 'n "apt, istoria economic este un lung ir de politici guvernamentale care au euat, deoarece au "ost croite cu o suprem nepsare "a de legile economice. ;ste imposibil s n elegem istoria gndirii economice dac nu inem seama de "aptul c teoria economic este, ca atare, o s"idare a vanit ii celor a"la i la putere. On economist nu poate "i niciodat "avoritul autocra ilor i al demagogilor. 'n ochii lor, el este ntotdeauna smn a discordiei, i cu ct sunt mai convini, n sinea lor, c obiec iile lui sunt "ondate, cu att l ursc mai mult. +on"runta i cu toat aceast agita ie "renetic, est util s lmurim "aptul c punctul de plecare al tuturor ra ionamentelor pra$eologice i economice, categoria de ac iune uman, este imun la toate criticile i obiec iunile. %ici un "el de recurs la considera ii istorice i empirice, oricare ar "i ele, nu poate duce la descoperirea vreunei erori n propozi ia c oamenii urmresc deliberat anumite eluri pe care i le aleg. 'ntreaga vorbrie despre ira ionalitate, adncurile insondabile ale su"letului uman, spontaneitatea "enomenelor vii, automatisme, re"le$e i tropisme, nu poate invalida aser iunea c omul i ntrebuin eaz ra iunea pentru realizarea elurilor i dorin elor sale. &ornind de la "undamentul de neclintit al categoriei de ac iune uman, pra$eologia i teoria economic avanseaz, pas cu pas, "olosindu#se de ra ionamentul discursiv. ,e"inindu#i cu precizie presupozi iile i ipotezele, ele cldesc un sistem de concepte i e$pliciteaz toate in"eren ele implicate n ra ionamentele logic incontestabile. Fa de rezultatele ast"el ob inute sunt posibile numai dou atitudini= "ie putem identi"ica erori logice n secven a deduc iilor care conduc la aceste rezultate, "ie suntem nevoi i s le recunoatem corectitudinea i validitatea. ;ste zadarnic s se obiecteze c via a i realitatea nu sunt logice. Aia a i realitatea nu sunt nici logice, nici ilogice< ele sunt pur i simplu date. 'ns logica este singurul instrument de care dispune omul pentru n elegerea amndurora. ;ste zadarnic s se obiecteze c via a i istoria sunt inscrutabile i ine"abile, i c ra iunea uman nu poate nicicnd accede pn n intimitatea

67 miezului lor. +riticii se contrazic pe ei nii articulnd cuvinte despre ine"abil i /p.981 dezvoltnd teorii D teorii de"icitare, desigur D despre cele de neptruns. Multe lucruri sunt situate dincolo de raza de ac iune a min ii umane. ,ar, n msura n care omul este capabil s dobndeasc vreun "el de cunoatere, "ie ea orict de limitat, el nu are la dispozi ie dect o singur cale de acces, cea deschis de ra iune. %u mai pu in iluzorii sunt tentativele de a contrapune n elegerea teoremelor economice. ,omeniul n elegerii istorice se limiteaz e$clusiv la elucidarea acelor probleme ce nu pot "i n ntregime elucidate de ctre tiin ele non#istorice. 'n elegerea nu trebuie s contrazic niciodat teoriile dezvoltate de tiin ele non#istorice. 'n elegerea nu poate slu*i la nimic altceva dect, pe de o parte, la stabilirea "aptului c anumi i oameni motiva i de anumite idei au urmrit anumite scopuri i au ntrebuin at anumite mi*loace pentru atingerea acestor scopuri i, pe de alt parte, la atribuirea relevan ei lor speci"ice diverilor "actori istorici, n msura n care acest lucru nu se poate "ace numai cu a*utorul tiin elor non#istorice. 'n elegerea nu#l ndrituiete pe istoricul contemporan s a"irme c e$orcismele au constituit vreodat metoda de nsntoire a vitelor bolnave. @ot ast"el, ea nu#i permite nici s sus in c legile economice n#ar "i "ost valide n Roma !ntic sau n Cmperiul Cncailor. Hmul nu este in"ailibil. ;l caut adevrul, adic cea mai adecvat n elegere a realit ii, n msura n care structura min ii i a ra iunii sale i#o "ac accesibil. Hmul nu poate deveni nicicnd atottiutor. ;l nu poate "i nicicnd absolut sigur c cercetrile sale nu l#au atras pe crri greite i c ceea ce consider el ca "iind cu siguran adevrat nu este cumva o eroare. @ot ce poate "ace omul este s#i supun iari i iari teoriile celor mai critice demersuri de ree$aminare. 'n cazul economistului, aceasta nseamn s parcurg ndrt tot lan ul deductiv al teoremelor, pn la "undamentul lor ultim, cert i indiscutabil, categoria de ac iune uman, i s veri"ice cu cea mai mare gri* toate presupozi iile i in"eren ele care duc de la acest "undament la teorema n discu ie. %u se poate a"irma c aceast procedur este o garan ie mpotriva erorilor. ,ar ea este, nendoielnic, cea mai e"icace metod de evitare a erorilor. &ra$eologia D i teoria economic de asemenea, n consecin # reprezint un sistem deductiv. For a ei se bizuie pe punctul de plecare al deduc iilor sale, categoria de ac iune uman. %ici o teorem economic nu poate "i considerat valid (soun ) dac nu este solid ancorat de acest "undament, printr#un lan ire"utabil de ra ionamente deductive. H a"irma ie "cut n absen a unei asemenea legturi este arbitrar i plutete n vnt. ;ste imposibil s analizm un segment special al teoriei economice "r s#l ncadrm ntr#un sistem complet al ac iunii. Itiin ele empirice pornesc de la evenimente singulare i avanseaz de la cazul unic i individual ctre universal. ,ezvoltarea lor se preteaz la specializare. ;le se pot concentra pe anumite segmente, /p.961 "r a pstra n aten ie ntregul domeniu al disciplinei. ;conomistul nu trebuie niciodat s "ie un specialist. Hrice problem ar analiza, el trebuie ntotdeauna s#i "i$eze privirea asupra ntregului sistem.

68 Cstoricii pctuiesc adesea n aceast privin , ei sunt gata s inventeze teoreme a 3/oc. Oneori ei nu n eleg c este imposibil s e$tragem vreun raport de cauzalitate din studiul "enomenelor comple$e. !mbi ia lor, de a investiga realitatea "r a recurge la ideile pe care ei le desconsider, socotindu#le preconcepute, este zadarnic. 'n "apt, ei ntrebuin eaz doctrine populare al cror caracter eronat i contradictoriu a "ost de mult vreme demonstrat. 11. Limi'e#e concep'e#o p !"eo#ogice +ategoriile i conceptele pra$eologice sunt elaborate pentru n elegerea ac iunii umane. ;le devin contradictorii i lipsite de sens ndat ce ncercm s le aplicm la analiza unor condi ii di"erite de cele ale vie ii umane. !ntropomor"ismul naiv al religiilor primitive este inacceptabil pentru "ilozo"ie. 'ns tentativele "ilozo"ilor de a de"ini, ntrebuin nd concepte pra$eologice, atributele unei "iin e absolute, libere de limita iile i slbiciunile e$isten ei umane, nu sunt mai pu in ndoielnice. Filozo"ii scolastici i teologii, precum i teitii i deitii din ;poca Ra iunii, i#au imaginat o "iin absolut i per"ect, neschimbtoare, omnipotent i atottiutoare, dar cu toate acestea capabil de plani"icare i de ac iune, de urmrirea unor eluri i de ntrebuin area unor mi*loace pentru atingerea acestor eluri. ,ar ac iunea nu poate "i atribuit dect unei "iin e nemul umite, iar ac iunea repetat numai unei "iin e lipsite de puterea de a#i ndeprta neplcerile odat pentru totdeauna, printr#un singur gest. H "iin activ este nemul umit i, de aceea, nu este atotputernic. ,ac ar "i mul umit n#ar ac iona, iar dac ar "i atotputernic i#ar "i ndeprtat de mult vreme, de"initiv, nemul umirea. &entru o "iin atotputernic nu e$ist nici un motiv constrngtor de a alege ntre diverse stri de insatis"ac ie< ea nu este silit s se mul umeasc doar cu cel mai mic ru. Hmnipoten a ar nseamn puterea de a realiza orice i de a te bucura de satis"ac ie deplin "r a "i constrns de nici un "el de limite. ,ar aceast stare este incompatibil cu nsui conceptul de ac iune uman. &entru o "iin atotputernic nu e$ist categoriile de scopuri i mi*loace. ;a se situeaz deasupra n elegerii umane, a conceptelor i a n elegerii. &entru "iin a atotputernic, "iecare >mi*loc? "urnizeaz servicii nelimitate< ea poate ntrebuin a orice >mi*loace? pentru atingerea oricror eluri< ea poate atinge orice eluri "r utilizarea nici unui mi*loc. 'nchipuirea conceptului de atotputernicie n mod consecvent, pn la ultimele sale consecin e logice, depete "acult ile min ii umane. &arado$urile sunt insolubile. !re "iin a atotputernic /p. 341 puterea de a realiza ceva care s "ie apoi imun la interven iile sale ulterioareS 'n caz a"irmativ, rezult c e$ist limite ale puterii sale i nceteaz de a mai "i atotputernic< n caz contrar, ea nu este, chiar n virtutea acestui "apt, atotputernic. Funt omnipoten a i atottiin a compatibileS !tottiin a presupune c toate ce se vor ntmpla n viitor sunt de*a inalterabil determinate. ,ac e$ist omnitiin , omnipoten a este de neconceput. Cmpoten a de a schimba ceva din cursul predeterminat al evenimentelor ar ngrdi puterea oricrui agent. !c iunea este o mani"estare a unei poten e i a unui control care sunt limitate. ;ste o mani"estare a omului, care este constrns de puterile

69 circumscrise ale intelectului su, de natura "iziologic a corpului su, de vicisitudinile mediului su i de raritatea "actorilor e$terni de care depinde bunstarea sa. ;ste zadarnic s enumerm imper"ec iunile i slbiciunile vie ii umane, dac ceea ce urmrim este s descriem ceva absolut per"ect. 'nsi ideea de per"ec iune absolut este, sub toate aspectele, mcinat de contradic ii interne. Ftarea de per"ec iune absolut trebuie conceputa ca "iind complet, "inal i "erit de orice schimbare. Fchimbarea n#ar putea dect s#i tirbeasc per"ec iunea i s#o reduc la o stare mai pu in per"ect< nsi perspectiva c o schimbare poate surveni este incompatibil cu conceptul de per"ec iune absolut. 'ns absen a schimbrii D i.e., imutabilitatea, rigiditatea i imobilitatea per"ecte D este echivalent cu absen a vie ii. Aia a i per"ec iunea sunt incompatibile, dup cum sunt i moartea i per"ec iunea. +el ce vie uiete este imper"ect deoarece este supus schimbrii< cel mort este imper"ect deoarece nu triete. Nimba*ul oamenilor vii i activi se preteaz la "ormarea de comparative i superlative pentru a compara diverse grade. ,ar absolutul nu este un grad< el este o no iune limit. !bsolutul este indeterminabil, de negndit i ine"abil. ;ste o concep ie himeric. %u e$ist nimic de "elul unei "ericiri per"ecte, unor oameni per"ec i, unei beatitudini. Hrice tentativ de a descrie condi iile unui trm al abunden ei, sau ale vie ii ngerilor, duc la parado$uri. !colo unde e$ist condi ii, e$ist limite i nu per"ec iune< e$ist tentative de a depi obstacole, e$ist "rustrri i nemul umiri. ,up ce "ilozo"ii au abandonat cutarea absolutului, ea a "ost preluat de utopiti. ;i es vise despre o stare per"ect. ;i nu realizeaz c statul, aparatul social de constrngere i coerci ie, este o institu ie destinat s "ac "a imper"ec iunii umane i c "unc ia sa esen ial este de a aplica pedepse minorit ilor, n scopul prote*rii ma*orit ilor de consecin ele duntoare ale anumitor ac iuni. ,ac oamenii a "i >per"ec i? n#ar "i nevoie de nici o /p.301 constrngere sau coerci ie . 'ns utopitii nu in seama de natura uman i de condi iile inalterabile ale vie ii umane. .odKin socotea c omul ar putea deveni nemuritor n urma abolirii propriet ii private. /7:1 +harles Fourier bolborosea despre un ocean de limonad n loc de ap srat. /791 Fistemul economic al lui Mar$ nesocotea cu nonalan raritatea "actorilor materiali de produc ie. @ro Jy visa un paradis proletar n care >tipul omului de rnd se va ridica la nl imile unor !ristotel, .oethe sau Mar$. Ii deasupra acestor culmi se vor nl a noi vr"uri.? /731 'n zilele noastre, himerele cele mai populare sunt stabilizarea i securitatea. Aom testa soliditatea acestor sloganuri mai trziu. %ote 0. Cstoria economic, economia descriptiv i statistica economic "ac parte, desigur, din istorie. @ermenul de sociologie este ntrebuin at n dou sensuri di"erite. Fociologia descriptiv se ocup cu acele "enomene istorice ale ac iunii umane care nu privesc economia descriptiv< ea inter"ereaz, ntr#o anumit msur, cu domeniul de studiu al etnologiei i al antropologiei. Fociologia general, pe de alt parte, abordeaz e$perien a istoric dintr#un punct de

70 vedere mai universal dect celelalte ramuri ale istoriei. Cstoria propriu#zis studiaz, de pild, un anumit ora, sau oraele dintr#o anumit perioad, sau un anumit popor, sau o anumit arie geogra"ic. Ma$ Qeber, n principalul su tratat (7irtsc/aft un !esellsc/aft, @Vbingen, 0677, pp. :05#944) analizeaz oraul n general, i.e., ntreaga e$perien istoric privitoare la orae, "r nici o limitare dictat de perioadele istorice, regiunile geogra"ice sau popoarele, na iunile, rasele i civiliza iile individuale. 7. +u greu se poate numi un "ilozo" care s "i "ost mai complet "amiliarizat cu diversele ramuri ale cunoaterii contemporane dect -egson. @otui, o observa ie marginal din ultima sa carte important demonstreaz clar c -ergson era complet ignorant n ce privete teorema "undamental a teoriei moderne a valorii i a schimbului. Aorbind depre schimb, el noteaz= >l[on ne peut le pratiYuer sans s[]tre demandZ si les deu$ ob*ets ZchangZs sont bien deu$ m]me valeur, c[estDM#dire Zchangeables contre un m]me troisiXme.? (#es Deu" 0ources e la morale et e la religion, &aris, 0657, p. 98.) 5. NZvy#-ruhl, 4o( Natives )/in8, trad. ,e N. !. +lare, %eK UorJ, 0657, p. 569. 2. Ibi ., p. 533. :. NZvy#-ruhl, Primitive Mentalit2, trad. de N. !. +lare, %eK UorJ, 0675, pp. 73#76. 9. Ibi ., p., 73. 3. Ibi ., p., 253. 8. ! se vedea "ormulrile strlucite datorate lui ;rnst +assirer, P/ilosop/ie s2mbolisc/en $ormen, -erlin, 067:, CC, 38. er

6. Itiin a, spune Meyerson, este >l[acte par leYuel nous ramenons M l[identiYue ce Yui nous a, tout d[abord , paru n[]tre pas tel.? (De l5E"plication ans les sciences, &aris 0673, p. 0:2). ! se vedea i Morris R. +ohen, A Preface to #ogic, %eK UorJ, 0622, pp. 00#02. 04. Eenri &oincarZ, #a 0cience et l5/2pot/>se, &aris, 0608, pp 96. 00. Feli$ Pau"mann, Met/o olog2 of t/e 0ocial 0ciences, Nondra, 0622, pp. 29# 23. 07. !lbert ;instein, !eometrie un Erfa/rung& -erlin, 0675, p. 5. 05. +". ;. &. +heyney, #a( in 4istor2 an Ot/er Essa2s, %eK UorJ, 0673, p. 73. 02 ! se vedea mai *os, pp. 02:#0:5, critica teoriei colectiviste a societ ii. 0:. Eenri -ergson, #a Pens;e et le mouvant, ed. a patra, &aris, 0652, p. 74:. 09. +". +h. A. Nanglois i +h. Feignobos, Intro uction to t/e 0tu 2 of 4istor2, trad. de .. .. -erry, Nondon, 067:, pp. 74:#748. 03. ! se vedea mai *os, pp. 207#202.

71 08. ! se vedea mai *os, p. 5:0. 06. +". !. ;ddington, )/e P/ilosop/2 of P/2sical 0cience, %eK UorJ, 0656, pp. 78#28. 74. ,eoarece aceasta nu este o diserta ie de epistemologie general, ci o e$punere a "undamentelor indispensabile unui tratat de teorie economic, este inutil s accentum analogiile e$istente ntre n elegerea relevan ei istorice i sarcinile de care se achit un medic n punerea diagnosticelor. ;pistemologia biologiei depete domeniul acestui studiu. 70. ! se vedea mai *os, pp. 7:0#7::. 77. ! se vedea mai *os, pp. 757#752 i 756#722. 75. ! se vedea mai *os, pp. 050#055. 72. +". F. E. Pnight, )/e Et/ics of -ompetition an 065:, p. 056. Ot/er Essa2s, %eK UorJ,

7:. Qilliam .odKin, An En1uir2 -oncerning Political ?ustice an Its Influence on !eneral =irtue an 4appiness, ,oublin, 0365, CC, pp. 565#245. 79. +harles Fourier, )/;orie es 1uatre mouvements, Heuvres compl^tes, ed. a 5#a, &aris, 0829, C, p. 25. 73. Neon @rotsJy, #iterature an 067:), p. 7:9. %evolution, trad. de R. FtrunsJy (Nondra,

72 III. TEORIA ECONOMIC 8I RE?OLTA @M%OTRI?A RAIUNII 1. Revo#'! -mpo' iv! !)iunii ;ste adevrat c unii "ilozo"i s#au artat predispui s supraestimeze "or a ra iunii umane. ;i credeau c omul poate descoperi, prin ra ionamente, cauzele "inale ale evenimentelor cosmice, elurile inerente pe care le urmrete sursa primar atunci cnd zmislete universul i stabilete cursul evolu iei sale. ;i perorau despre >!bsolut? ca i cum ar "i vorbit despre ceasul lor de buzunar. ;i nu se ddeau napoi de la a vesti valori eterne absolute i de la "i$a coduri morale cu caracter de obligativitate necondi ionat pentru to i oamenii. Nor li s#a adugat o lung "ilier de utopiti. !cetia elaborau scheme de paradisuri terestre, n care era inut s guverneze doar ra iunea pur. ;i nu realizau "aptul ca ceea ce numeau ra iune pur i adevr mani"est era plsmuirea propriei lor nchipuiri. ;i i arogau cu nonalan in"ailibilitatea i sus ineau adesea intoleran a, oprimarea violent a tuturor celor cu preri di"erite i a ereticilor. ;i urmreau dobndirea de puteri dictatoriale, "ie pentru ei nii, "ie pentru persoane dispuse s le pun planurile n aplicare cu acurate e. %u e$ista, n opinia lor, nici o alt cale de mntuire pentru omenirea su"erind. Cat#l pe Eegel. ;l era un gnditor pro"und i scrierile sale reprezint un tezaur de idei stimulatoare. ,ar era urmrit de iluzia aa numitului !eist, !bsolutul revelat ca atare prin cuvintele sale. &entru Eegel nu e$ista nimic ascuns n univers. ,in ne"ericire, limba*ul lui e att de ambiguu nct a putut da natere la interpretri di"erite. Eegelienii de dreapta i#au interpretat scrierile ca pe o preamrire a sistemului de guvernare autocratic prusac, i a dogmelor bisericii prusace. Eegelienii de stnga au e$tras din ele ateism, radicalism revolu ionar intransigent i doctrine anarhiste. Cat#l pe !uguste +omte. ;l tia cu precizie ce#i rezerv omenirii viitorul i, desigur, se considera pe sine nsui legislatorul suprem. +onsidera, bunoar, c anumite studii astronomice sunt inutile i dorea s le interzic. &lnuia s nlocuiasc cretinismul cu o nou religie i desemnase o doamn pentru a o nlocui, n aceast nou biseric, pe F"nta Fecioar. +omte ar putea /p.351 "i disculpat sub cuvnt c era nebun, n accep iunea cea mai deplin pe care o d patologia acestui termen. ,ar cum rmne cu adep ii siS Fe pot enumera multe "apte asemntoare. ,ar ele nu reprezint argumente mpotriva ra iunii, ra ionalismului i ra ionalit ii. Aisurile acestea n# au absolut nimic de#a "ace cu ntrebarea dac ra iunea este sau nu instrumentul adecvat i unic pe care#l poate ntrebuin a omul n strdania sa de a dobndi atta cunoatere ct i este accesibil. +uttorii de adevr oneti i contiincioi n#au pretins niciodat c ra iunea i cercetarea tiin i"ic pot rspunde la toate ntrebrile. ;i sunt pe deplin contien i de limitele inerente min ii umane. ;i nu pot "i inu i responsabili pentru vulgarit ile "ilozo"iei lui EaecJel i simplismul variilor coli materialiste. Filozo"ii ra ionaliti s#au strduit ntotdeauna ei nii s indice att limitele teoriei apriorice ct i pe cele ale cercetrii empirice. /01 'ntiul

73 reprezentant al economiei politice britanice, ,avid Eume, utilitaritii i pragmatitii americani nu sunt, desigur, vinova i de a "i e$agerat puterea omului de a atinge adevrul. Filozo"ia ultimelor dou sute de ani ar putea "i nvinov it cu mai mult ndrept ire de prea mult agnosticism i scepticism, dect de un e$ces de ncredere n poten ialul min ii umane. Revolta mpotriva ra iunii, atitudunea mental caracteristic a epocii noastre, n#a "ost cauzat de lipsa de modestie, de precau ie i de autocenzur a "ilozo"ilor, nici de nereuitele survenite n evolu ia tiin elor naturale moderne. &er"orman ele uimitoare ale tehnologiei i terapeuticii vorbesc de la sine, ntr#un limba* cu neputin de ignorat. !tacurile ndreptate mpotriva tiin elor moderne sunt sortite eecului, "ie ele venite din partea intui ionismului i a misticismului, sau a oricrui alt punct de vedere. Revolta mpotriva ra iunii urmrete ns un alt el. ;a nu este ndreptat mpotriva tiin elor naturale, ci mpotriva teoriei economice. !tacul mpotriva tiin elor naturale nu este dect consecin a logic necesar a atacului mpotriva teoriei economice. ;ra cu neputin ca ra iunea s "ie detronat doar ntr#un singur domeniu i s nu "ie pus sub semnul ntrebrii i n alte ramuri ale cunoaterii. Marea revolt s#a nscut din situa ia istoric e$istent la *umtatea secolului al BCB#lea. ;conomitii demolaser n ntregime iluziile "antasmagorice ale utopitilor socialiti. ,e"icien ele sistemului clasic nu le permiteau s n eleag de ce orice plan socialist este, n mod necesar, irealizabil. ,ar cunotin ele lor erau su"iciente pentru a demonstra zdrnicia tuturor schemelor socialiste produse pn n vremea lor. Cdeile comuniste erau condamnate. Focialitii /p.321 erau absolut incapabili s ridice vreo obiec ie n calea criticilor devastatoare ale schemelor lor sau s avanseze vreun argument pentru acestea. @otul prea s indice c socialismul era mort pe vecie. H singur manevr i putea scoate pe socialiti din acest impas. ;i trebuiau s atace logica i ra iunea i s substituie ra ionamentelor intui ia mistic. Rolul istoric de a "i propus aceast solu ie i#a revenit lui Parl Mar$. &e baza misticismului dialectic al lui Eegel, el i#a arogat cu nonalan capacitatea de a prezice viitorul. Eegel pretindea c tie c .eist#ul, n "urirea universului, dorea s instituie monarhia prusac a lui Frederic Qilhelm al CCC# lea. 'ns Mar$ era mai bine in"ormat cu privire la planurile .eist#ului. ;l tia c resortul ultim al evolu iei istorice este instaurarea mileniului socialist. Focialismul va sosi inevitabil, >cu ine$orabilitatea legilor naturii?. Ii, deoarece dup Eegel "iecare nou stadiu istoric este superior i mai bun celui precedent, este mai presus de orice ndoial c socialismul, stadiul ultim i "inal al evolu iei omenirii, va "i per"ect din toate punctele de vedere. ;ste, n consecin , inutil s se discute detaliile legate de modul de "unc ionare al societ ii socialiste. Na vremea cuvenit, istoria se va ngri*i de toate. ;a nu are trebuin de s"aturile muritorilor. Rmnea ns de depit principalul obstacol= criticile devastatoare ale economitilor. Mar$ avea solu ia la ndemn. Ra iunea uman, a spus el, este constitutiv inadecvat pentru a descoperi adevrul. Ftructura logic a min ii di"er de la o clas social la alta. %u e$ist nimic de "elul unei logici cu validitate universal. +eea ce produce mintea nu poate "i dect >ideologie?,

74 adic, n terminologia mar$ist, un mnunchi de idei ndrtul crora se ascund interesele egoiste ale clasei sociale creia i apar ine gnditorul. 'n consecin , mintea >burghez? a economitilor este cu desvrire incapabil de a produce altceva dect apologii ale capitalismului. 'nv turile tiin ei >burgheze?, produse ale logicii >burgheze?, nu le servesc la nimic proletarilor, clasa a"lat n ascensiune i destinat s aboleasc toate clasele i s trans"orme pmntul ntr#o .rdin a ;denului. 'ns, desigur, logica proletarilor nu este doar o logic de clas. >Cdeile logicii proletare nu sunt idei partizane, ci emana ii ale logicii pur i simplu.? /71 Mai mult, gra ie unor privilegii speciale, logica anumitor burghezi alei nu este mn*it de pcatul originar de a "i burghez. Parl Mar$, "iul unui avocat nstrit, cstorit cu "iica unui nobil prusac, precum i colaboratorul su FredericJ ;ngels, un manu"acturier nstrit de te$tile, nu s#au ndoit niciodat c ei nii sunt e$cepta i de la lege i, indi"erent de originea lor burghez, sunt nzestra i cu puterea de descoperi adevrul absolut. /p.3:1 ,escrierea condi iilor istorice care au "cut cu putin popularitatea unei doctrine att de rudimentare cade n sarcina istoriei. @eoria economic are o alt sarcin. ;a trebuie s analizeze att polilogismul mar$ist, ct i alte "orme de polilogism, modelate dup acesta, pentru a le da n vileag erorile i contradic iile. $. Aspec'u# #ogic !# po#i#ogismu#ui &olilogismul mar$ist a"irm c structura logic a min ii di"er n "unc ie de apartenen a la di"erite clase sociale. &olilogismul rasial di"er de cel mar$ist numai n msura n care el atribuie rasei o structur speci"ic a min ii i sus ine c membrii unei anumite rase, indi"erent de a"ilierea lor de clas, sunt nzestra i cu aceast structur logic speci"ic. %u este necesar s criticm aici conceptele de clas social i de ras, aa cum intervin ele n aceste doctrine. %u este necesar s#i ntrebm pe mar$iti cnd i cum i schimb un proletar care izbutete s accead n rndurile burgheziei modul su proletar de a gndi ntr#unul burghez. ;ste zadarnic s le cerem rasitilor s e$plice care logic speci"ic anume caracterizeaz persoanele care nu sunt de o e$trac ie rasial pur. ;$ist obiec iuni mult mai serioase de avansat. %ici mar$itii, nici rasitii, nici adep ii vreunui alt"el de polilogism nu s#au hazardat vreodat dincolo de a declara c structura logic a min ii di"er n "unc ie de diversele clase, rase i na iuni. ;i nu s#au avntat niciodat pn la a demonstra cu precizie n ce "el di"er logica proletarilor de logica burghezilor, sau logica arienilor de cea a non#arienilor, sau logica germanilor de cele a "rancezilor i a britanicilor. 'n opinia mar$itilor, teoria ricardian a costurilor comparative este ne"ondat "iindc Ricardo era burghez. Rasitii germani condamn aceeai teorie deoarece Ricardo era evreu, iar na ionalitii germani "iindc era englez. !numi i pro"esori germani au avansat mpotriva validit ii doctrinelor lui Ricardo toate aceste trei argumente laolalt. 'ns nu este su"icient s respingi o teorie n ntregime dezvluind datele biogra"ice personale ale autorului ei. +eea ce se urmrete este, n primul rnd, cldirea

75 unui sistem logic di"erit de cel aplicat de ctre autorul criticat. !poi ar "i necesar un e$amen punct cu punct al teoriei contestate, pentru a arta unde anume intervin, n des"urarea ra ionamentelor sale, in"eren e care D dei corecte din punctul de vedere al logicii autorului D sunt invalide din punctul de vedere al logicii proletare, ariene sau germane. Ii, n cele din urm, ar trebui s se e$plice la ce "el de concluzii trebuie s duc nlocuirea in"eren elor viciate ale autorului cu in"eren ele corecte, derivate din logica proprie criticului. /p.391 ,up cum tim cu to ii, aa ceva nu s#a ncercat nicicnd i nici nu se va ncerca vreodat de ctre nimeni. Fe constat apoi "aptul c e$ist dezacorduri privitoare la probleme esen iale printre persoanele care apar in aceleiai clase, rase sau na iuni. ;$ist din ne"ericire, spun nazitii, germani care nu gndesc corect, n accep iunea german a termenului. ,ar dac un german nu gndete, n mod necesar, ntotdeauna aa cum ar trebui, ci poate gndi n acelai "el cu un om nzestrat cu o logic non#german, cine va stabili care dintre ideile germane sunt ntr#adevr germane i care ne#germaneS &ro"esorul Franz Hppenheimer spunea= >Cndividul greete adesea n urmrirea intereselor sale< o clas nu greete niciodat pe termen lung.? /51 !"irma ia sa pare s sugereze in"ailibilitatea votului ma*oritar. 'ns nazitii au respins ideea de luare a deciziilor prin vot ma*oritar, socotind#o n mod vdit ne#german. Mar$itii elogiaz cu ipocrizie principiul democratic al votului ma*oritar. /21 'ns ori de cte ori se pune problema de a#l testa n practic, ei pre"er domnia minorit ii, atta vreme ct e vorba de domnia propriului lor partid. F ne amintim c Nenin a dizolvat cu "or a !dunarea +onstituant aleas sub auspiciile propriei sale guvernri, n urma votului persoanelor adulte, deoarece numai o cincime din membrii si erau bolevici. On adept consecvent al polilogismului ar trebui s sus in c ideile sunt corecte n msura n care autorul lor apar ine clasei, na iunii, sau rasei corespunztoare. 'ns consecven a nu este una dintre virtu ile adep ilor polilogismului. !st"el, mar$itii sunt gata s#i atribuie epitetul de >gnditor proletar? oricrei persoane ale crei doctrine le sunt lor pe plac. &e to i ceilal i i de"imeaz, demascndu#i, "ie ca inamici ai clasei din care "ac parte, "ie ca trdtori sociali. Eitler a "ost su"icient de onest pentru a admite c singura metod care#i sttea la dispozi ie pentru a#i distinge pe adevra ii germani de corcituri i de strini era s enun e un program autentic german pentru a vedea cine este gata s#l sus in. /:1 On om cu prul nchis la culoare, ale crui trsturi "izice nu corespundeau deloc prototipului rasei ariene de stpnitori blonzi, i aroga darul de a "i descoperit unica doctrin adecvat min ii germane i de a#i e$pulza din rndurile germanilor pe to i cei ce nu acceptau aceast doctrin, oricare ar "i "ost trsturile lor "izice. %u mai este nevoie de alte dovezi ale nesincerit ii ntregii doctrine. *. Aspec'u# p !"eo#ogic !# po#i#ogismu#ui H ideologie, n accep iunea mar$ist a termenului, este o doctrin care, /p.331 dei eronat din punctul de vedere al logicii corecte a proletariatului, este bene"ic pentru interesele egoiste ale clasei care a elaborat#o. H ideologie este n mod obiectiv vicioas, dar ea servete interesele clasei gnditorului tocmai datorit caracterului su vicios. %umeroi mar$iti cred c au

76 demonstrat aceast a"irma ie prin sublinierea "aptului c oamenii nu tn*esc dup cunoatere numai de dragul cunoaterii. Relul omului de tiin este de a deschide calea ac iunii ncununate de succes. @eoriile sunt ntotdeauna elaborate innd seama de perspectivele utilizrii lor n practic. %u e$ist nimic de "elul tiin ei pure sau al cutrii dezinteresate a adevrului. &utem admite, de dragul discu iei, c toate e"orturile de atingere a adevrului sunt motivate de considera ii care in de utilitatea sa practic, n vederea atingerii vreunui el. ,ar aceasta nu ne o"er rspunsul la ntrebarea de ce s#ar dovedi o teorie >ideologic? D i.e., "als, mai capabil de a aduce servicii dect una corect. Faptul c aplicarea practic a unei teorii atrage dup sine rezultatele prezise pe baza teoriei este considerat pretutindeni o con"irmare a corectitudinii sale. ;ste parado$al a spune c o teorie viciat este, din vreun punct de vedere, mai util dect una corect. Hamenii ntrebuin eaz arme de "oc. &entru mbunt irea acestor arme, ei au elaborat tiin a balisticii. ,e bun seam ns, tocmai "iindc urmreau s vneze sau s se ucid unii pe al ii, balistica pe care au elaborat#o este una corect. H balistic care ar "i doar >ideologic?, n#ar "i de nici un "olos. 'n ochii mar$itilor, ideea c oamenii de tiin trudesc doar de dragul cunoaterii nu este dect o >vanitate arogant? a lor. !st"el, ei a"irm c Ma$Kell a "ost atras spre teoria sa a undelor electromagnetice de lcomia a"aceritilor pentru telegra"ia "r "ir. /91 &entru problema ideologiei este irelevant dac teoria aceasta este sau nu adevrat. 'ntrebarea este dac presupusul "apt c industrialismul din secolul al BCB#lea considera telegra"ia "r "ir >piatra "ilozo"al i eli$irul tinere ii? /31 l#a condus pe Ma$Kell la "ormularea unei teorii corecte sau a unei suprastructuri ideologice a intereselor egoiste de clas ale burgheziei. ;ste nendoielnic c cercetarea bacteriologic a "ost stimulat nu numai de dorin a combaterii bolilor contagioase, ci i de dorin a productorilor de vinuri i brnzeturi de a#i ameliora metodele de produc ie. 'ns rezultatul ob inut nu a "ost n nici un caz > ideologic?, n accep iunea mar$ist a termenului. +eea ce l#a indus pe Mar$ s inventeze doctrina sa a ideologiilor a "ost dorin a de a surpa prestigiul teoriei economice. ;l era pe deplin contient de incapacitatea sa de a respinge obiec iunile avansate de economiti mpotriva practicabilit ii /p.381 schemelor socialiste. ,e "apt, era att de "ascinat de sistemul teoretic al teoriei clasice britanice, nct credea cu trie n in"ailibilitatea ei. ;l "ie nu a auzit niciodat despre ndoielile pe care teoria clasic a valorii le nteau n mintea savan ilor scrupuloi, "ie, dac a auzit vreodat de ele, nu le#a n eles importan a. &ropriile sale idei economice abia dac depesc prin ceva o versiune nclcit a ricardianismului. +nd Gevons i Menger inaugurau o nou epoc a gndirii economice, cariera sa de autor de scrieri economice era de*a s"rit< primul volum din Das @apital "usese de*a publicat cu c iva ani nainte. Fingura reac ie a lui Mar$ la teoria marginal a valorii a "ost amnarea publicrii volumelor ulterioare ale principalului su tratat. ;le au devenit accesibile publicului abia dup moartea sa. ,ezvoltnd doctrina ideologiei, Mar$ intete e$clusiv spre teoria economic i spre "ilozo"ia social utilitarist. Fingura sa inten ie este de a

77 distruge reputa ia doctrinelor economice, pe care era incapabil s le resping prin mi*loacele logicii i al ra ionamentelor. ;l a dat doctrinei sale "orma de lege universal, valid pentru ntreaga epoc istoric a claselor sociale, deoarece o a"irma ie aplicabil doar unui individ sau unei mpre*urri istorice individuale n# ar "i putut "i considerat o lege. ,in aceleai motive, el nu i#a restrns validitatea doar la s"era gndirii economice, ci a inclus sub inciden a ei toate ramurile cunoaterii. Ferviciul pe care teoria economic burghez l "cea burgheziei era, n viziunea lui Mar$, dublu. Mai nti, i a*uta pe burghezi n lupta lor mpotriva "eudalismului i despotismului monarhic, iar mai apoi, din nou, n lupta lor mpotriva clasei proletare pe cale de a"irmare. ;a "urniza o *usti"icare moral i ra ional a e$ploatrii capitaliste. ;ra, pentru a ntrebuin a o e$presie aprut dup dispari ia lui Mar$, o ra ionalizare a intereselor capitalitilor. /81 +apitalitii, ruina i n subcontientul lor de lcomia *osnic ce le motiveaz propria conduit i dornici s evite oprobriul societ ii, i#ar "i ncura*at sico"an ii, economitii, s proclame doctrinele care i#ar putea reabilita n opinia public. ,esigur, recursul la no iunea de ra ionalizare ne "urnizeaz o descriere psihologic a incitativelor care au impulsionat un om sau un grup de oameni s "ormuleze o teorem, sau o ntreag teorie. ,ar el nu ne spune nimic re"eritor la validitatea sau non#validitatea teoriei /p.361 avansate. ,ac se demonstreaz c teoria n chestiune este de"ectuoas, no iunea de ra ionalizare rmne o interpretare psihologic a cauzelor care i#au predispus pe autorii lor la eroare. 'ns dac nu suntem n msur s detectm nici o greeal n teoria avansat, nici un "el de apel la conceptul de ra ionalizare nu#i poate tirbi validitatea. ,ac ar "i adevrat c economitii nu urmreau, n mod subcontient, dect s *usti"ice interesele nedrepte ale capitalitilor, teoriile lor nc ar putea "i ntru totul corecte. %u e$ist nici un mi*loc de a demonta o teorie eronat, altul dect de a o respinge prin ra ionament discursiv i de a#i substitui una mai bun. +nd evalum teorema lui &itagora sau teoria costurilor comparative, nu ne intereseaz "actorii psihologici care i#au condus pe &itagora i pe Ricardo s elaboreze aceste teoreme, dei lucrurile acestea pot "i importante n ochii istoricului i ai biogra"ului. &entru tiin , singura ntrebare relevant este dac aceste teoreme rezist sau nu probei e$aminrii ra ionale. ,atele sociale i rasiale ale autorilor lor sunt lipsite de relevan . Faptul c oamenii, n urmrirea intereselor lor egoiste, ncearc s "ac uz de doctrine mai mult sau mai pu in acceptabile de opinia public este adevrat. Mai mult, ei sunt dornici s inventeze i s propage doctrine care le# ar putea "i de "olos n urmrirea propriilor lor interese. ,ar aceasta nu e$plic de ce asemenea doctrine, "avorabile intereselor unei minorit i i contrare intereselor restului popula iei, sunt acceptate de opinia public. Cndi"erent dac asemenea doctrine >ideologice? sunt produsul unei >"alse contiin e?, care "or eaz omul s gndeasc necontrolat ntr#un mod care deservete interesele clasei sale, sau dac ele sunt produsul unei distorsionri deliberate a adevrului, ele trebuie s n"runte alte ideologii, ale altor clase, i s ncerce s li se substituie. Fe mani"est, aadar, o competi ie ntre ideologii antagoniste. Mar$itii e$plic victoriile i n"rngerile su"erite n asemenea con"licte ca pe

78 nite consecin e ale interven iei unei providen e istorice. !a numitul .eist, mitica surs ini ial, lucreaz dup un plan prestabilit. ;l cluzete omenirea, printre stadiile preliminare, ctre beatitudinea "inal a socialismului. Fiecare stadiu este produsul unui anumit nivel de dezvoltare al tehnologiei. +elelalte caracteristici ale sale se epuizeaz n indispensabila suprastructur ideologic a acestui nivel de dezvoltare a tehnologiei. .eist#ul l determin pe om s descopere la momentul oportun ideile tehnologice adecvate stadiului n care triete i s le pun n practic. @ot restul este o e$crescen a nivelului tehnologic. Rni a manual a "cut societatea "eudal< rni a cu aburi a "cut capitalismul. /61 /p.841 Aoin a i ra iunea uman *oac numai un rol secundar n schimbrile acestea. Negitatea ine$orabil a dezvoltrii istorice i silete pe oameni D independent de voin a lor D s gndeasc i s se comporte n "elul care corespunde bazei materiale a epocii n care triesc. Hamenii se amgesc nchipuindu#i c sunt liberi s aleag ntre diverse idei i ntre ceea ce numesc ei adevr i eroare. %u ei nii gndesc, ci providen a istoric este cea care se mani"est n gndurile lor. !ceasta este o doctrin n ntregime mistic. Fingura prob avansat n "avoarea ei este recursul la dialectica hegelian. &roprietatea privat capitalist este cea dinti nega ie a propriet ii private individuale. ;a atrage dup sine, cu ine$orabilitatea legilor naturii, propria#i nega ie, care este proprietatea comun asupra mi*loacelor de produc ie. /041 'ns o doctrin mistic bazat pe intui ie nu i pierde misticismul prin invocarea unei alte doctrine, nu mai pu in mistice. !ceast stratagem nu rspunde nicidecum la ntrebarea de ce trebuie un gnditor s elaboreze n mod necesar o ideologie adecvat intereselor clasei sale. ,e dragul argumenta iei, putem admite c gndurile unui om trebuie s dea natere la doctrine "avorabile intereselor sale. ,ar sunt interesele omului n mod necesar identice cu cele ale ntregii sale claseS 'nsui Mar$ a "ost nevoit s admit c organizarea proletarilor ntr#o clas i, n consecin , ntr#un partid politic, este necontenit repus n discu ie de rivalitatea muncitorilor nii. /001 ;ste un "apt de netgduit c e$ist un con"lict de interese ireconciliabil ntre acei muncitori care sunt anga*a i la salariile stabilite de sindicate i cei care rmn neanga*a i datorit "aptului c impunerea ratelor salariale sindicale mpiedec cererea i o"erta de munc s# i gseasc pre ul la care ar coincide. %u este mai pu in adevrat c interesele muncitorilor din rile relativ suprapopulate i ale celor din rile relativ subpopulate sunt antagonice, n ce privete problema barierelor mpotriva migrrii. !ser iunea c interesele tuturor proletarilor implic n mod uni"orm substituirea capitalismului cu socialismul este un postulat arbitrar al lui Mar$ i al celorlal i socialiti. Faptul c ideea socialist ar "i o emana ie a gndirii proletare i c ar "i, de aceea, cu siguran bene"ic pentru interesele proletariatului ca atare, nu poate "i cu siguran demonstrat prin simpl asertare. H interpretare popular a vicisitudinilor politicilor britanice de comer interna ional, bazat pe ideile unor Fismondi, FredericJ Nist, Mar$ i ale Icolii Cstorice germane, sun ast"el= 'n a doua parte a secolului al BACCC#lea i n cea mai mare parte a secolului al BCB#lea, interesele de clas ale burgheziei britanice necesitau politici /p.801 liber schimbiste. ,e aceea, economia politic britanic a elaborat doctrina liberului schimb, iar manu"acturierii britanici au

79 organizat o micare popular, care a izbutit n cele din urm s aboleasc tari"ele protec ioniste. Olterior, condi iile s#au modi"icat. -urghezia britanic nu mai putea "ace "a competi iei manu"acturierilor strini i avea imperios nevoie de tari"e protec ioniste. 'n consecin , economitii au aezat o teorie a protec iei n locul ideologiei depite a liberului schimb, iar Marea -ritanie s#a ntors la protec ionism. +ea dinti eroare implicat n aceast interpretare este c ea privete >burghezia? ca "iind o clas omogen, compus din membri ale cror interese sunt identice. On om de a"aceri este ntotdeauna silit s#i adapteze mersul a"acerilor la condi iile institu ionale din ara sa. &e termen lung, n calitatea sa de antreprenor i capitalist, el nu este nici "avorizat nici vtmat de prezen a sau absen a tari"elor vamale. ;l se va orienta spre produc ia acelor mr"uri pe care, n situa ia dat, le poate produce n modul cel mai pro"itabil. +eea ce poate s duneze sau s priasc intereselor sale pe termen scurt sunt numai mo ificrile aran*amentelor institu ionale. 'ns asemenea modi"icri nu a"ecteaz diversele ramuri de a"aceri i diversele ntreprinderi n acelai "el i n aceeai msur. H msur care priete unei ramuri sau ntreprinderi poate "i neprielnic altor ramuri sau ntreprinderi. +eea ce conteaz pentru oamenii de a"aceri este numai un numr limitat de articole supuse barierelor vamale. Car cu privire la aceste articole interesele diverselor ramuri i "irme de a"aceri sunt ndeobte antagoniste. Cnteresele "iecrei ramuri sau "irme pot "i "avorizate de tot "elul de privilegii acordate de ctre guvern. ,ar dac privilegiile sunt acordate n aceeai msur i celorlalte ramuri i "irme, atunci "iecare om de a"aceri pierde pe de o parte D nu numai n calitate de consumator, ci i n calitate de cumprtor de materii prime, produse semi"inite, maini i alte echipamente D tot ceea ce ctig pe de alta. Cnteresele egoiste de grup l pot "ace pe un om s solicite protec ie pentru propria sa ramur sau "irm de a"aceri. ;le nu l pot nicicnd motiva s solicite o protec ie universal, pentru toate ramurile sau "irmele, dac nu este sigur c va "i prote*at ntr#o msur mai mare dect celelalte industrii sau ntreprinderi. ,e asemenea, manu"acturierii britanici nu erau interesa i de abolirea tari"elor vamale impuse asupra cerealelor (-orn #a(s), mai mult dect orice al i cet eni englezi. &roprietarii "unciari se opuneau abrogrii acestor legi deoarece o reducere a pre urilor la produsele agricole implica o reducere a rentelor percepute pe pmnt. Cdeea de interes special de clas al manu"acturierilor nu poate "i sus inut dect pe baza legii de "ier a salariilor, lege de mult in"irmat, corelate cu doctrina nu mai pu in greit con"orm creia /p.871 pro"iturile ar "i o consecin a e$ploatrii muncitorilor. 'ntr#o lume organizat pe baza diviziunii muncii, "iecare schimbare trebuie s a"ecteze, ntr#un "el sau altul, interesele pe termen scurt ale unui mare numr de grupuri. ,e aceea, este ntotdeauna uor s se a"irme c orice doctrin "avorabil modi"icrii condi iilor e$istente este un paravan >ideologic? al intereselor speciale ale unui anumit grup de persoane. !semenea demascri constituie preocuparea principal a multor autori contemporani. %u Mar$ a inventat aceast procedur. ;a era bine cunoscut cu mult naintea lui. +ea mai bizar mani"estare a ei a constat n tentativele unor autori din secolul al

80 BACCC#lea de a e$plica credin ele religioase ca pe nite neltorii "rauduloase, puse la cale de preo ii avizi de putere i avu ie, att pentru ei nii, ct i pentru alia ii lor, e$ploatatorii. Mar$itii i#au nsuit aceast pozi ie, etichetnd religia >opiul maselor?. /071 !dep ilor acestor doctrine nu le#a trecut nici o clip prin minte c acolo unde e$ist interese egoiste pro trebuie s e$iste, cu necesitate, i interese egoiste contra. Faptul c un eveniment a slu*it unei anumite clase nu constituie nicidecum o e$plica ie satis"ctoare a unui eveniment. 'ntrebarea la care trebuie s rspundem este de ce restul popula iei, ale crei interese erau de"avorizate, n#a reuit s stvileasc tentativele celor "avoriza i de evenimentul n cauz. Fiecare "irm i "iecare ramur de a"aceri este, pe termen scurt, interesat n sporirea vnzrii produselor sale. &e termen lung ns, predomin o tendin de egalizare a ncasrilor n di"eritele ramuri de produc ie. ,ac cererea pentru produsele unei ramuri crete, ridicnd pro"iturile, ramura n cauz atrage mai mult capital, iar rivalitatea noilor ntreprinderi reduce pro"iturile. 'ncasrile nu sunt nicidecum mai ridicate n domeniul vnzrii de articole socialmente duntoare, dect n vnzarea de articole socialmente bene"ice. 'n cazul n care o ramur de a"aceri este scoas n a"ara legii i cei anga*a i n ea risc s "ie pui sub acuza ie, penaliza i i ncarcera i, pro"iturile lor brute trebuie s "ie su"icient de ridicate pentru a compensa riscurile implicate. ,ar aceasta nu a"ecteaz nivelul ncasrilor nete. +ei boga i, a"la i de*a n posesia unit ilor de produc ie e$istente, nu sunt mna i de nici un interes speci"ic de clas s men in libera competi ie. ;i se opun con"iscrii i e$proprierii averilor lor, ns interesele lor bine conturate sunt mai degrab "avorabile msurilor care#i mpiedec pe noii veni i s le pericliteze pozi ia. !prtorii liberei ini iative i ai liberei competi ii nu apr interesele boga ilor /p.851 de astzi. +eea ce doresc ei este s li se dea mn liber necunoscu ilor care vor "i ntreprinztorii de mine i a cror ingeniozitate va "ace via genera iilor viitoare mai agreabil. ;i cer ca drumul s rmn deschis pentru noi mbunt iri economice. ;i sunt aprtorii progresului material. Fuccesul ideilor liber schimbiste n secolul al BCB#lea a "ost repurtat sub in"luen a teoriilor economiei clasice. &restigiul ideilor acestea era att de mare nct cei ale cror interese egoiste de clas erau de"avorizate de ele n#au "ost n msur s mpiedice acceptarea lor de ctre opinia public i realizarea lor prin msuri legislative. Cdeile sunt cele care determin cursul istoriei, nu istoria cea care determin cursul ideilor. ;ste inutil s polemizm cu misticii i vizionarii. !"irma iile lor se bazeaz pe intui ie i ei nu sunt dispui s le supun unei e$aminri ra ionale. Mar$itii pretind c ceea ce proclam vocea lor interioar este auto#revela ia istoriei. ,ac alte persoane nu aud aceast voce, aceasta nu dovedete dect c ele nu sunt alese. ;ste o insolen dac cei care b*bie prin ntuneric ndrznesc s#i contrazic pe inspira i. ,ecen a ar trebui s#i determine s#i determine s se trasc ntr#un col i s pstreze linitea. 'ns tiin a nu se poate ab ine de la a gndi, dei este limpede c ea nu va reui niciodat s#i conving pe cei ce neag suprema ia ra iunii. Itiin a

81 trebuie s insiste asupra "aptului c recursul la intui ie nu poate trana ntrebarea care din mai multe doctrine antagoniste este cea ndrept it i care sunt greite. ;ste un "apt incontestabil c mar$ismul nu este singura doctrin propus n zilele noastre. 'n a"ara mar$ismului mai e$ist i alte >ideologii?. Mar$itii sus in c aplicarea acestor doctrine alternative ar duna intereselor celor mul i. ,ar sus intorii doctrinelor acestea spun e$act acelai lucru despre mar$ism. ,esigur, mar$itii consider c o doctrin este viciat dac originea autorului su nu este proletar. ,ar cine este proletarS ,octorul Mar$, manu"acturierul i >e$ploatatorul? ;ngels, sau Nenin, vlstarul aristocra iei ruseti, nu erau n nici un caz de origine proletar. 'ns Eitler i Mussolini erau proletari autentici, care#i petrecuser tinere ea n srcie. +on"lictul dintre bolevici i menevici, sau cel dintre Ftalin i @ro Ji nu pot "i prezentate ca "iind con"licte de clas. ;le erau con"licte ntre diverse secte de "anatici, care se numeau unii pe al ii trdtori. ;sen a "ilozo"iei mar$iste este aceasta= noi avem dreptate deoarece suntem purttorii de cuvnt ai clasei proletare, a"late pe cale de a"irmare. Ra ionamentele discursive nu ne pot invalida doctrinele, deoarece ele sunt inspirate de puterea suprem care determin destinele omenirii. !dversarii notri se neal din cauz c le lipsete intui ia care ne cluzete nou /p.821 min ile. %u este, desigur, vina lor c, datorit a"ilierii lor de clas nu sunt echipa i cu logica autentic proletar i sunt orbi i de ideologii. ,ecretele impenetrabile ale istoriei sunt cele care ne#au ales pe noi i i#au damnat pe ei. Aiitorul ne apar ine nou. +. %o#i#ogismu# !si!# &olilogismul mar$ist este o stratagem euat de a salva doctrinele de nesus inut ale socialismului. @entativa sa de a substitui intui ia ra ionamentelor este atrgtoare pentru cei nclina i spre supersti iile populare. 'ns tocmai aceasta este atitudinea care situeaz polilogismul mar$ist i produsul su, >sociologia cunoaterii? ntr#un antagonism ireconciliabil "a de tiin i ra iune. !lt"el stau lucrurile cu polilogismul pro"esat de rasiti. @ipul acesta de polilogism este compatibil cu tendin ele la mod, dei greite, ale empirismului contemporan. Faptul c omenirea se mparte n diverse rase este incontestabil. Rasele di"er prin trsturi "izice. Filozo"ii materialiti sus in c gndirea este o secre ie a min ii, tot ast"el cum "ierea este o secre ie a vezicii biliare. !r "i o inconsisten din punctul lor de vedere s resping a priori ipoteza c gndirea secretat de di"erite rase poate "i di"erit sub aspecte esen iale. Faptul c anatomia nu a reuit pn astzi s descopere di"eren ele anatomice dintre celulele min ii ale di"eritelor rase nu poate invalida doctrina dup care structura logic a min ii di"er de la o ras la alta. ;l nu e$clude posibilitatea ca cercetri ulterioare s scoat la iveal asemenea speci"icit i anatomice. !numi i etnologi ne spun c este o greeal s vorbim despre civiliza ii superioare i in"erioare i despre pretinsa napoiere a raselor e$otice. +iviliza iile diverselor rase sunt di"erite de cea occidental, a popoarelor de

82 e$trac ie caucazian, dar nu i sunt in"erioare. Fiecare ras are propria ei mentalitate. ;ste greit s evalum civiliza iile unora ntrebuin nd criterii croite pe msura realizrilor altor rase. Hccidentalii consider c civiliza ia chinez este o civiliza ie osi"icat i numesc barbarism primitiv civiliza ia locuitorilor %oii .uinei. 'ns chinezii acetia i btinaii din %oua .uinee dispre uiesc civiliza ia noastr nu mai pu in dect o dispre uim noi pe a lor. !semenea estimri reprezint *udec i de valoare i sunt, n consecin , arbitrare. Rasele acestea di"erite posed o alt structur mental. +iviliza iile lor sunt adecvate structurilor acestea, dup cum civiliza ia noastr este adecvat structurii noastre mentale. %oi suntem incapabili s n elegem c ceea ce numim noi napoiere nu le apare tot ast"el i lor. ,in punctul de vedere al logicii lor, este vorba de metode mai adecvate de a da rspunsuri satis"ctoare condi iilor naturale de via , dect ar "i progresivismul nostru. /p.8:1 ;tnologii acetia insist pe bun dreptate asupra "aptului c nu este sarcina istoricului D iar etnologul este i el un istoric D s rosteasc *udec i de valoare. ,ar ei se neal amarnic atunci cnd a"irm c aceste rase di"erite au "ost mnate, n activit ile lor, de alte motiva ii dect cele ce au cluzit rasa alb. !siaticii i a"ricanii, aidoma popoarelor de provenien a european, au ncercat s lupte cu succes pentru supravie uire i s#i ntrebuin eze ra iunea ca pe cea mai de pre arm, n aceste strdanii. ;i au ncercat s se descotoroseasc de animalele de prad i de boli, s previn "oametea i s ridice productivitatea muncii. ;ste indubitabil c, n urmrirea acestor eluri, ei au "ost ncununa i de mai pu in succes dect albii. ,ovada acestui "apt este aspira ia lor de a pro"ita de toate realizrile occidentului. ;tnologii n cauz ar avea dreptate dac mongolii sau a"ricanii, lovi i de o boal necru toare, ar renun a la a*utorul medicului european deoarece mentalitatea sau viziunea lor asupra lumii i#ar "ace s cread c este mai bine s su"eri dect s i se aline su"erin a. Mahatma .andi i#a ab*urat ntreaga "ilozo"ie n momentul n care a intrat ntr#un spital modern, pentru a se opera de apendicit. Cndienilor nord#americani le#a lipsit ingeniozitatea necesar pentru a inventa roata. Nocuitorii mun ilor !lpi n#au "ost su"icient de ageri pentru a#i construi schiuri, care ar "i "cut via a lor grea mult mai agreabil. !semenea inconveniente nu se datoreaz unor mentalit i di"erite de cele ale raselor care ntrebuin au de*a de mult vreme roata i schiurile< acestea au "ost nereuite, chiar dac le *udecm din punctele de vedere al indienilor i al montaniarzilor alpini. &e de alt parte, aceste considera ii privesc e$clusiv motivele care determin ac iuni concrete, lsnd neatins singura problem relevant, care este de a ti dac ntre di"eritele rase e$ist sau nu o di"eren n structura logic a min ii. @ocmai lucrul acesta l sus in rasitii. /051 +u privire la problemele "undamentale legate de structura logic a min ii i de principiile categoriale ale gndirii i ac iunii, putem "ace trimitere la ceea ce s#a spus n capitolele precedente. +teva observa ii adi ionale vor "i su"iciente pentru a da lovitura de gra ie polilogismului rasial i tuturor celorlalte tipuri de polilogism.

83 +ategoriile gndirii i ac iunii umane nu sunt nici produse arbitrare ale min ii umane, nici conven ii. ;le nu se situeaz n a"ara universului i a des"urrii evenimentelor cosmice. ;le sunt "apte biologice, care posed o "unc ie precis n via i n realitate. ;le sunt instrumentele luptei omului pentru e$isten i ale strdaniilor lui de a se adapta ct mai bine cu putin strii reale de lucruri din univers, i de a#i elimina neplcerile, att ct st n puterea sa s o "ac. ;le sunt, /p.891 de aceea, adecvate structurilor lumii e$terne i re"lect propriet ile lumii i ale realit ii. ;le "unc ioneaz i, n sensul acesta, sunt adevrate i valide. ;ste, n consecin , greit s se a"irme c n elegerea aprioric i ra iunea pur nu "urnizeaz nici un "el de in"orma ii despre realitate i despre structura universului. Rela iile logice "undamentale i categoriile gndirii i ac iunii reprezint sursa ultim a ntregii cunoateri umane. ;le sunt adecvate structurilor realit ii, ele reveleaz aceste structuri min ii umane i, n sensul acesta, pentru om, ele sunt "apte ontologice "undamentale. /021 %u tim ce ar putea s gndeasc i s n eleag un intelect suprauman. &entru om, "iecare cogni ie este condi ionat de structura logic a min ii sale i este implicat n aceast structur. @ocmai rezultatele satis"ctoare ale tiin ei empirice i aplica iile lor practice sunt cele care pun n eviden acest adevr. 'n limitele orbitei n care ac iunea uman este capabil s ating eluri pe care le urmrete, nu ncape loc pentru agnosticism. ,ac ar "i e$istat rase nzestrate cu structuri logice di"erite ale min ii, ele nu ar "i ntrebuin at ra iunea ca pe un mi*loc pentru e$isten . Fingurul mi*loc de supravie uire care le#ar "i putut prote*a mpotriva e$terminrii ar "i "ost reac iile instinctive. Felec ia natural ar "i eliminat din rndul unor asemenea rase acele specimene care ar "i ncercat s ntrebuin eze ra ionamente pentru a#i cluzi comportamentul. !r "i supravie uit numai acei indivizi care s#ar "i bizuit e$clusiv pe instincte. !ceasta nseamn c nu ar "i avut anse de supravie uire dect cei ce nu s#ar "i ridicat deasupra nivelului mental al animalelor. ;rudi ii occidentali au adunat un volum enorm de materiale re"eritoare la civiliza iile din +hina i Cndia i la civiliza iile primitive asiatice, americane, australiene i ale aborigenilor a"ricani. &utem a"irma "r riscul de a ne nela prea mult c tot ceea ce merit cunoscut re"eritor la ideile acestor rase este cunoscut. 'ns nici un suporter al polilogismului nu a ncercat vreodat s ntrebuin eze aceste date pentru a "urniza o descriere a logicii aa#zis di"erite a acestor popoare i civiliza ii. 1. %o#i#ogism i -n)e#ege e Onii adep i ai ideilor mar$iste i rasiste interpreteaz doctrinele epistemologice ale partidelor din care "ac parte ntr#un mod deosebit. ;i se arat gata s admit c structura logic a min ii este uni"orm pentru toate rasele, na iunile i clasele. Mar$ismul sau rasismul, a"irm ei, n#au avut niciodat inten ia s nege acest "apt incontestabil. +eea ce a"irmau aceste doctrine n realitate /p.831 este c n elegerea istoric, empatia estetic i *udec ile de valoare sunt condi ionate de originea omului. ;ste evident c aceast interpretare nu poate "i sus inut pe baza scrierilor datorate

84 campionilor polilogismului. 'ns ea trebuie analizat ca doctrin de sine stttoare. ;ste inutil s subliniem din nou "aptul c *udec ile de valoare ale unui om i alegerea de ctre el a anumitor eluri re"lect trsturile sale "izice nnscute, precum i toate vicisitudinile vie ii pe care a trit#o. /0:1 ,ar recunoaterea acestui "apt este cu totul altceva dect credin a c motenirea rasial sau a"ilierea de clas determin, n ultim instan , *udec ile de valoare i alegerea scopurilor. ,iscrepan ele "undamentale n materie de viziune asupra lumii i modele comportamentale nu corespund di"eren elor de ras, na ionalitate, sau a"ilierii de clas. ;ste greu de imaginat o mai mare divergen n materie de *udec i de valoare dect cea e$istent ntre asce i i cei ce aspir s se bucure de via lipsi i de gri*i. On abis de netrecut separ pe clugrii i clugri ele evlavioi de restul omenirii. 'ns au e$istat persoane dedicate idealurilor ascetice printre toate rasele, na iunile, clasele i castele. Onii dintre ei erau "iii i "iicele regilor i ale aristocra iei nstrite, al ii erau ceretori. F". Francisc, F"nta +lara i cei ce#i urmau pe ei cu ardoare erau originari din Ctalia, o ar ai crei locuitori nu pot "i socoti i indi"eren i la bunurile lumeti. &uritanismul a "ost anglo#sa$on, dar tot anglo#sa$on a "ost i lascivitatea britanicilor n vremea @udorilor, Ftuar ilor i a +asei de Eanovra. +el mai proeminent adept al ascetismului din secolul al BCB#lea a "ost contele Nev @olstoi, un membru nstrit al aristocra iei ruse destrblate. @olstoi vedea culmea "ilozo"iei pe care a combtut#o n Fonata Preutzer a lui -eethoven, o capodoper a "iului unor prin i e$trem de sraci. Na "el stau lucrurile i cu valorile estetice. @oate rasele i na iunile au cunoscut att arta clasic, ct i cea romantic. 'n ciuda propagandei lor alimentate cu ardoare, mar$itii n#au izbutit s produc o art sau o literatur speci"ic proletar. Fcriitorii, pictorii i muzicienii >proletari? n#au creat stiluri noi i n#au consacrat noi valori estetice. &e ei nu#i caracterizeaz dect tendin a de a numi tot ce detest >burghez? i tot ce le este pe plac >proletar?. 'n elegerea istoric, att a istoricului de pro"esie ct i a omului care ac ioneaz, re"lect ntotdeauna personalitatea autorului su. /091 'ns, dac istoricul i politicianul sunt sincer anima i de dorin a de a discerne adevrul, ei nu se vor lsa nicicnd amgi i de pre*udec i partizane, presupunnd c sunt /p.881 capabili i nu inep i. %u este important dac un istoric sau un politician consider interven ia unui anumit "actor bene"ic sau duntoare. ;i nu pot culege nici un avanta* de pe urma subestimrii sau supraestimrii relevan ei vreunuia dintre "actorii care intervin. %umai pseudo#istoricii nechema i i imagineaz c distorsionnd "aptele i slu*esc cauza. !ceasta nu este mai pu in adevrat cu privire la n elegerea de care "ace uz omul de stat. Na ce i#ar servi unui campion al protestantismului n elegerea de"ormat a imenselor puteri i prestigiu ale catolicismului, sau liberalului o n elegere inadecvat a relevan ei ideilor socialisteS &entru a izbuti, politicianul trebuie s vad lucrurile aa cum sunt< cel ce se las prad dorin elor sale pioase va da cu siguran gre. Gudec ile de relevan di"er de *udec ile de valoare, prin aceea c urmresc estimarea unor stri de lucruri independente

85 de dorin ele autorului. ;le sunt colorate de personalitatea autorului i, de aceea, nu pot "i nicicnd unanim acceptate de toat lumea. 'n acest punct, ns, trebuie din nou s ridicm problema= ce avanta* ar putea culege o ras sau o clas de pe urma unei distorsionri >ideologice? a n elegeriiS ,up cum am artat de*a, discrepan ele serioase pe care le ntlnim n domeniul studiilor istorice sunt rezultatul di"eren elor de vederi e$istente n domeniile tiin elor nonistorice i nu ntre diverse moduri de n elegere. !stzi, mul i istorici i scriitori sunt ptruni de dogma mar$ist, dup care realizarea planurilor socialiste este att inevitabil, ct i binele suprem, iar micrii muncitoreti i este ncredin at misiunea istoric de a aduce la ndeplinire aceast sarcin, printr#o rsturnare violent a sistemului capitalist. &ornind de la aceast premis, ei consider de la sine n eles "aptul c partidele de >stnga?, ale celor alei, trebuie s recurg la acte de violen i la crime n urmrirea politicilor lor. H revolu ie nu se poate consuma prin metode panice. &entru ei nu merit s se ntrzie asupra unor nimicuri, cum ar "i mcelrirea celor patru "iice ale arului, a lui Neon @ro Jy, a zeci de mii de burghezi rui i aa mai departe. >%u po i "ace omlet "r s spargi ou?< de ce s se mai men ioneze e$plicit oule sparteS 'ns, desigur, alt"el stau lucrurile n caz c vreunul din cei asalta i ndrznete s se apere sau chiar s riposteze. &u ini sunt cei ce men ioneaz actele de sabota*, distrugere i violen comise de greviti. 'ns to i autorii trateaz pe larg tentativele companiilor de a#i prote*a propriet ile i vie ile clien ilor i salaria ilor lor mpotriva unor asemenea atacuri slbatice. !st"el de discrepan e nu se datoreaz nici *udec ilor de valoare, nici di"eren elor de n elegere. ;le sunt rezultatul e$isten ei unei teorii antagonice /p.861 ale evolu iei economice i istorice. ,ac venirea socialismului este inevitabil i nu poate "i realizat dect prin metode revolu ionare, crimele comise de ?progresiti? sunt incidente minore, lipsite de orice semni"ica ie. 'ns autoaprarea i contraatacurile >reac ionarilor? , care pot s ntrzie victoria "inal a socialismului, sunt de cea mai mare importan . ;le sunt evenimente remarcabile, n vreme ce actele revolu ionare nu sunt dect simple elemente de rutin. 3. %#edo! i! pen' u !)iune Ra ionalitii *udicioi nu pretind c ra iunea uman l poate "ace vreodat pe om atottiutor. ;i sunt pe deplin contien i de "aptul c, orict ar spori cunoaterea, vor rmne ntotdeauna lucruri cu statut de date ultime, care nu se preteaz la nici un "el de elucidri suplimentare. ,ar, spun ei, n msura n care omului i st n putin s dobndeasc cunoatere, el trebuie s se bizuie pe ra iune. ,atele ultime reprezint elementul ira ional. +eea ce este cognoscibil, n msura n care este de*a cunoscut, este, n mod necesar, ra ional. %u e$ist nici moduri ira ionale de cunoatere, nici o tiin a ira ionalit ii. Re"eritor la problemele nerezolvate, sunt permise diverse ipoteze, ct vreme ele nu contrazic logica i datele incontestabile ale e$perien ei. ,ar acestea nu sunt dect ipoteze.

86 %u cunoatem ce determin di"eren ele nnscute care se mani"est n s"era capacit ilor umane. Itiin a este neputincioas s e$plice de ce %eKton i Mozart au "ost din plin nzestra i cu genialitate creatoare i de ce lucrurile nu stau la "el cu ma*oritatea celorlal i oameni. 'ns a spune c geniul i datoreaz mre ia naintailor, sau rasei sale, este n tot cazul un rspuns nesatis"ctor. 'ntrebarea este tocmai de ce di"er un asemenea om de "ra ii si i de to i ceilal i membrii ai rasei sale. ;ste ceva mai pu in greit s atribuim marile reuite ale rasei albe unei superiorit i rasiale. 'ns aceasta nu este dect o ipotez vag, care contravine "aptului c "undamentele timpurii ale civiliza iei au "ost aezate de popoare apar innd altor rase. %u putem ti dac, n viitor, alte rase vor nlocui sau nu civiliza ia occidental. +u toate acestea, o asemenea ipotez trebuie cntrit pe baza propriilor ei merite. ;a nu trebuie condamnat a priori "iindc rasitii ntemeiaz pe ea postulatul lor, con"orm cruia e$ist un con"lict ireconciliabil ntre diversele grupuri rasiale i cele superioare trebuie s le nrobeasc pe cele in"erioare. Negea de asociere a lui Ricardo a discreditat de*a de mult vreme aceast interpretare greit a inegalit ii dintre oameni. /031 ;ste absurd s contestm ipoteza rasial prin negarea unor "apte evidente. ;ste zadarnic s negm c pn acum di"erite rase n#au contribuit cu nimic, sau au contribuit "oarte /p.641 pu in la dezvoltarea civiliza iei i, n acest sens, pot "i numite in"erioare. ,ac cineva ar dori cu tot dinadinsul s distileze cu orice pre gruntele de adevr din doctrinele mar$iste, ar putea spune c emo iile in"luen eaz "oarte mult ra ionamentele omului. %imeni nu s#a ncumetat vreodat s nege acest "apt evident, iar mar$ismul nu poate "i creditat cu descoperirea lui. 'ns pentru epistemologie "aptul este lipsit de orice semni"ica ie. ;$ist numeroase surse, att ale succesului ct i ale erorii. ;numerarea i clasi"icarea lor cad n sarcina psihologiei. Cnvidia este o ispit larg rspndit. ;ste cert c mul i intelectuali invidiaz veniturile a"aceritilor prosperi i c aceste sim minte i ndrum spre socialism. ;i cred c autorit ile unei societ i socialiste i vor remunera cu salarii superioare celor pe care le ctig n regim capitalist. 'ns "aptul de a "i demonstrat e$isten a invidiei nu scutete tiin a de sarcina cercetrii celei mai atente cu putin a doctrinelor socialiste. Hamenii de tiin au datoria de a e$amina "iecare doctrin, ca i cum sus intorii ei n#ar "i inspira i de nimic altceva, n a"ara setei de cunoatere. ,iversele tipuri de polilogism substituie e$aminrii pur teoretice a doctrinelor contrare demascarea originilor i motiva iilor autorilor lor. H atare metod este incompatibil cu principiile cele mai elementare ale argumentrii. ! nltura o teorie invocnd originile ei istorice, >spiritul? vremurilor n care a "ost ea "ormulat, condi iile materiale din ara ei de batin, sau orice "el de particularit i personale ale autorilor si, este o stratagem nevolnic. H teorie nu se supune dect tribunalului ra iunii. +riteriul adecvat pentru ea este ntotdeauna criteriul ra iunii. H teorie este "ie corect, "ie incorect. ;ste posibil ca n stadiul actual al cunoaterii noastre s nu avem posibilitatea de a decide n privin a corectitudinii sau incorectitudinii sale. 'ns o teorie nu poate "i

87 niciodat valid pentru un burghez sau un american i invalid pentru un proletar sau un chinez. ,ac mar$itii i rasitii ar avea dreptate, atunci ar "i imposibil de e$plicat de ce cei a"la i la putere urmresc sistematic s suprime teoriile care#i dezaprob i s#i persecute pe sus intorii lor. 'nsui "aptul c e$ist guverne intolerante i partide politice care practic scoaterea n a"ara legii i e$terminarea criticilor este o dovad a e$celen ei ra iunii. Faptul c adversarii unei doctrine utilizeaz poli ia, clii i gloatele violente pentru a o combate, nu este o dovad su"icient a corectitudinii acelei doctrine. ,ar este o dovad a "aptului c cei ce recurg la represiune violent sunt, n subcontientul lor, convini de netemeinicia propriilor lor doctrine. Aaliditatea "undamentelor apriorice /p.601 ale logicii i ale pra$eologiei nu poate "i demonstrat "r a se "ace re"erire la nsei aceste "undamente. Ra iunea este un dat ultim i nu poate "i analizat sau pus la ndoial de ctre ea nsi. ;$isten a ca atare a ra iunii umane este un "apt non#ra ional. Fingura aser iune care poate "i "ormulat cu privire la ra iune este c ea reprezint trstura distinctiv care#l separ pe om de animale i care atrage dup sine tot ce este speci"ic uman. !celora care pretind c omul ar "i mai "ericit renun nd s "ac uz de ra iune i ncercnd s se lase cluzit e$clusiv de intui ii i instincte, singurul rspuns care li se poate o"eri este o cercetare a realizrilor societ ii umane. ,escriind geneza i "unc ionarea cooperrii sociale, teoria economic "urnizeaz in"orma iile necesare pentru op iunea ultima ntre ra iune i ne# ra iune. ,ac omul ia din nou n calcul posibilitatea eliberrii sale de suprema ia ra iunii, el trebuie s tie la ce va "i nevoit s renun e. %ote 0. +"., de pild, Nouis Rougier, #es Paralogismes u rationalisme, &aris, 0674. 7. +". Goseph ,ietzgen, 9riefe :ber #ogi8& spe*iell #ogi8, ed. a CC#a, 0645, p.007. emo8ratisc/3proletarisc/e

5. +". Franz Hppenheimer, 02stem er 0o*iologie, Gena, 0679, CC, p. ::6. 2. @rebuie s relie"m "aptul c meritele democra iei nu se bazeaz pe ipoteza c ma*orit ile au ntotdeauna dreptate i, cu att mai pu in, c sunt in"ailibile. ! se vedea mai *os, pp. 026#0:0. :. ! se vedea discursul su la +ongresul &artidului de la %Vrenberg, din 5 septembrie 0655, $ran8furter Aeitung, 2 septembrie, 0655, p. 7. 9. +". Nancelot Eogben, 0cience for t/e -iti*en, %eK UorJ, pp. 379#378. 3. Ibi ., p. 379. 8. ,ei termenul de ra ionalizare este nou, no iunea n sine este cunoscut de mult vreme. +"., de e$emplu, cuvintele lui -en*amin FranJlin= >; minunat de bine s "ii o fiin raional, "iindc eti n stare s gseti o ra iune oricrui lucru pe care ai po"t s#l "aci.? Autobiograp/2, %eK UorJ, 0622, p. 20. @rad.

88 rom. de F. M. .ldu= Autobiografie, Funda ia Regal pentru Niteratur i !rt, -ucureti, 0627, p. 94. 6. >Ne moulin M bras vous donnera la sociZtZ avec le souzerain< le moulin M vapeur, la sociZtZ avec le capitaliste industriel.? Mar$, Mis>re e la p/ilosop/ie, &aris i -ru$elles, 0823, p. 044. 04. Mar$, Das @apital, edi ia a 3#a, Eamburg, 0602, C, 378 # 376. 00. Manifestul -omunist, C. 07. Femni"ica ia pe care o atribuie acestei e$presii mar$ismul contemporan, anume c drogul religios a "osr administrat deliberat poporului, poate s "i "ost mprtit i de Mar$ nsui. ,ar ea nu era implicat n "ragmentul prin care el a consacrat#o, n 0625. +". R.&. +asey, %eligion in %ussia, %eK UorJ, 0629, pp. 93#96. 05. +". N. .. @irala, %asse& !eist un 0eele, MVnchen, 065:, pp. 064 "". 02. +". Morris R. +ohen, %eason an Nature, %eK UorJ, 0650, pp. 747#74:< A Preface to #ogic, %eK UorJ, 0622, pp. 27#22, :2#:9, 67, 084#083. 0:. ! se vedea mai sus, pp. 29#23. 09. ! se vedea mai sus, pp. :3#:8. 03. ! se vedea mai *os, pp. 0:8#095.

89 I?. O %RIM ANALI/ A CATE7ORIEI DE ACIUNE 1. 6copu i i miA#o!ce Rezultatul urmrit prin intermediul unei ac iuni se numete scop, el sau obiectiv. 'n limba*ul cotidian, ntrebuin m aceti termeni i pentru a desemna scopuri, eluri i obiective intermediare< acestea sunt repere pe care omul care ac ioneaz dorete s le ating numai deoarece crede c i va atinge scopul, elul, sau obiectivul su ultim, depindu#le. Riguros vorbind, scopul, elul sau obiectivul oricrei ac iuni este, ntotdeauna, ndeprtarea unei neplceri resim ite. On mi*loc este ceva care servete la atingerea unui scop, el sau obiectiv. Mi*loacele nu e$ist ca atare n universul dat< n univers nu e$ist dect lucruri. On lucru devine un mi*loc n momentul n care ra iunea uman plnuiete s#l ntrebuin eze pentru atingerea vreunui scop i ac iunea uman l ntrebuin eaz e"ectiv n acest scop. Hmul, prin gndire, vede poten ialul de a "urniza servicii al lucrurilor, i.e. capacitatea lor de a#l spri*ini n atingerea scopurilor sale, iar prin ac iune le trans"orm n mi*loace. ;ste ct se poate de important s realizm c pr i din lumea e$tern devin mi*loace numai prin interven ia min ii umane i a deriva iei acesteia, ac iunea uman. Hbiectele e$terne ca atare nu sunt dect "enomene ale universului "izic i alctuiesc domeniul de studiu al tiin elor naturale. +eea ce le trans"orma n mi*loace este semni"ica ia i ac iunea uman. &ra$eologia nu studiaz lumea e$tern, ci comportamentul omului n raport cu aceasta. Realitatea pra$eologic nu este universul "izic, ci reac ia contient a omului la starea dat a acestui univers. @eoria economic nu se re"er la lucruri i la obiecte materiale tangibile, ci se re"er la oameni i la semni"ica iile i ac iunile lor. -unurile, mr"urile, avu ia i toate celelalte no iuni comportamentale nu sunt elemente ale naturii< ele sunt elemente ale semni"ica iei i conduitei umane. +el ce dorete s le analizeze nu trebuie s priveasc spre lumea e$tern, ci trebuie s le caute n semni"ica iile la care se raporteaz oamenii care ac ioneaz. &ra$eologia i teoria economic nu analizeaz semni"ica iile i ac iunea uman aa cum ar trebui acestea s "ie, sau cum ar "i dac to i oamenii ar "i inspira i de o "ilozo"ie absolut valid i echipa i cu o cunoatere tehnologic per"ect. 'n cadrul tiin ei al crei obiect de studiu este omul supus greelii nu ncape loc pentru no iuni ca acelea de validitate absolut i omniscien . /p.651 Rel este tot ceea ce urmrete omul. Mi*loc este tot ceea ce este considerat ca atare de ctre omul care ac ioneaz. Farcina de a ndeprta erorile n domeniile tehnologiei i al terapeuticii le revine tiin elor respective. Farcina tiin elor economice este de a ndeprta doctrinele eronate privitoare la domeniul ac iunii sociale. 'ns dac oamenii nu urmeaz ndrumarea tiin ei, ci se aga de pre*udec ile lor greite, aceste erori "ac parte din realitate i trebuie analizate ca atare. ;conomitii consider controlul schimbului valutar un mi*loc inadecvat pentru atingerea obiectivelor urmrite de ctre cei ce recurg la el. 'ns dac opinia public nu renun la iluziile sale i guvernele recurg, n consecin , la controlul schimburilor valutare, cursul evenimentelor va "i determinat de aceast atitudine. Medicina contemporan consider doctrina privitoare la e"ectele terapeutice ale

90 mandragorei o "abula ie. ,ar, ct vreme oamenii au luat aceast "abula ie drept adevr, mandragora a "ost un bun economic, pentru a crui achizi ie se pltea un pre . +nd analizeaz pre urile, teoria economic nu ntreab ce sunt lucrurile n ochii altor persoane, ci numai ce sunt ele n lumina semni"ica iei pe care le#o atribuie cei ce urmresc s i le procure. ;a analizeaz pre urile reale, pltite i ncasate n cursul tranzac iilor reale, i nu cum ar "i pre urile dac oamenii ar "i di"eri i de ceea ce sunt n realitate. Mi*loacele sunt, cu necesitate, ntotdeauna limitate, i.e. rare n raport cu serviciile pentru care dorete omul s le ntrebuin eze. ,ac lucrurile nu ar sta ast"el, atunci ele nu ar constitui obiectul nici unei ac iuni. +nd omul nu este constrns de insu"icien a cantit ii lucrurilor disponibile, nu este nevoie de nici o ac iune. ;$ist obiceiul de a numi elul bunul ultim, iar mi*loacele bunuri. !doptnd aceast terminologie economitii au gndit dintr#o perspectiv mai mult tehnologic dect pra$eologic. ;i au distins ntre bunuri gratuite i bunuri economice, numind bunuri gratuite acele lucruri care, "iind disponibile din abunden i cu prisos, nu se cereau a "i economisite. ,ar asemenea bunuri nu constituie obiectul nici unei ac iuni. ;le sunt condi ii generale ale bunstrii umane, pr i ale mediului natural n care triete i ac ioneaz omul. %umai bunurile economice constituie substratul ac iunii. %umai de ele se ocup tiin ele economice. -unurile economice care sunt potrivite ca atare pentru a satis"ace dorin ele umane n mod nemi*locit, i a cror capacitate de a "urniza anumite servicii nu depinde de cooperarea altor bunuri economice, se numesc bunuri de consum, sau bunuri de ordinul nti. Mi*loacele care nu satis"ac dorin e dect n mod indirect, atunci cnd sunt nso ite de cooperarea altor bunuri complementare, se numesc bunuri de produc ie, sau "actori de produc ie, sau bunuri de ordin superior sau mai ndeprtat. Ferviciile "urnizate de ctre un bun de produc ie constau /p.621 n producerea, asistat de cooperarea bunurilor de produc ie complementare, a unui produs. !cesta poate "i un bun de consum< sau poate "i un bun de produc ie care, n combina ie cu alte bunuri de produc ie, va "urniza n cele din urm un bun de consum. %e putem imagina bunurile de produc ie aran*ate n ordinea corespunztoare pro$imit ii lor "a de bunurile de consum pentru a cror produc ie pot "i ntrebuin ate. !cele bunuri care se a"l cel mai aproape de produc ia bunurilor de consum sunt numite de ordinul doi, iar, n continuare, cele care sunt utilizate pentru produc ia bunurilor de ordinul doi sunt numite de ordinul trei, i aa mai departe. Ra iunea unui asemenea aran*ament ordinal al bunurilor este de a "urniza o baz pentru teoria valorii i a pre urilor "actorilor de produc ie. Fe va arta ulterior cum evaluarea i pre urile bunurilor de ordin superior sunt dependente de valoarea i pre urile bunurilor de ordin in"erior, produse cu a*utorul lor. ;valuarea ini ial i ultim a lucrurilor e$terne se re"er doar la bunurile de consum. @oate celelalte lucruri sunt evaluate n "unc ie de rolul pe care#l *oac n producerea bunurilor de consum.

91 ,e aceea, nu este necesar s aran*m e"ectiv bunurile de produc ie n succesiunea diverselor ordine, de la 7 la n. %u este mai pu in inutil s ne lsm atrai n discu iile pedante care urmresc a stabili dac un bun concret trebuie numit bun de ordinul cel mai sczut sau, mai degrab, bun de un ordin mai nalt. %u este important dac vom numi bun de consum imediat consumabil boabele crude de ca"ea, sau boabele de ca"ea pr*ite, sau ca"eaua mcinat, sau ca"eaua preparat pentru a "i but, sau doar ca"eaua preparat i amestecat cu "ric i zahr. %u conteaz ce etichetare adoptm, deoarece, n privin a evalurii, tot ce se poate spune despre un bun de consum rmne valabil pentru orice bun de ordin mai nalt (cu e$cep ia bunurilor de ordinul cel mai nalt), dac l privim ca pe un produs. On bun economic nu este materializat n mod necesar ntr#un lucru tangibil. -unurile economice nonmateriale se numesc servicii. $. Ie ! :i! v!#o i#o Hmul care ac ioneaz alege ntre diverse posibilit i care i se o"er spre alegere. ;l pre"er o alternativ unei alta. Fe obinuiete s se spun c omul are o ierarhie de dorin e sau valori n mintea lui, atunci cnd i organizeaz ac iunile. &e baza unei asemenea ierarhii, el i satis"ace dorin ele mai intense, i.e. ceea ce este de valoare mai ridicat, i las nesatis"cut ceea ce este de valoare mai sczut, i.e. ceea ce este o dorin mai pu in intens. %u e$ist nici o obiec ie mpotriva unei atari prezentri a strii de /p.6:1 lucruri. @otui, nu trebuie s uitm c ierarhia valorilor sau a dorin elor nu se mani"est dect n realitatea ac iunii. Cerarhiile acestea nu posed nici o e$isten independent, n a"ara comportamentului e"ectiv al indivizilor. Fingura surs din care provine cunoaterea noastr privitoare la ierarhiile acestea este observarea ac iunilor unui om. Fiecare ac iune este, ntotdeauna, n acord per"ect cu ierarhia valorilor sau a dorin elor deoarece aceste ierarhii nu sunt nimic altceva dect un instrument de interpretare al ac iunilor unui om. ,octrinele etice urmresc stabilirea ierarhiilor de valori n con"ormitate cu care omul ar trebui s ac ioneze, dar nu ac ioneaz ntotdeauna n mod necesar. ;le i atribuie voca ia de a discerne binele de ru i de a ndruma omul cu privire la ceea ce ar trebui s urmreasc, n calitate de bine suprem. !cestea sunt discipline normative, care urmresc cunoaterea a ceea ce ar trebui s "ie. ;le nu sunt neutre cu privire la "apte< ele *udec "aptele din punctul de vedere al unor standarde liber adoptate. %u aceasta este atitudinea pra$eologiei i a tiin elor economice. !cestea sunt pe deplin contiente de "aptul c elurile ultime ale ac iunii umane nu se preteaz a "i e$aminate din perspectiva vreunui standard absolut. Relurile ultime sunt date ultime, ele sunt pur subiective, di"er de la om la om i, la aceiai oameni, de la un moment la altul al vie ii lor. &ra$eologia i tiin ele economice analizeaz mi*loacele pentru atingerea elurilor alese de indivizii care ac ioneaz. ;le nu "ormuleaz nici o opinie privitoare la chestiuni ca aceea de ti dac sibaritismul este mai bun dect ascetismul. ;le aplic mi*loacelor o

92 singur unitate de msur, aceea a adecvrii sau a inadecvrii lor pentru atingerea scopurilor urmrite de indivizii care ac ioneaz. %o iunile de anormalitate i de perversitate nu#i gsesc, de aceea, locul n tiin ele economice. !cestea nu a"irm c un om e pervers pentru c pre"er lucrurile neplcute, duntoare i dureroase, celor agreabile, bene"ice i plcute. ;le a"irm numai c el este di"erit de al i oameni< c lui i place ceea ce al ii detest< c el consider util ceea ce al ii doresc s evite< c lui i "ace plcere s ndure dureri pe care al ii le evit deoarece le produc neplceri. %o iunile polare de normal i pervers pot "i utilizate, n perspectiv antropologic, pentru a distinge ntre cei care se comport ca i ma*oritatea celorlal i i outsi erii sau e$cep iile atipice< ele pot "i ntrebuin ate n perspectiv biologic, pentru a distinge ntre cei al crui comportament prezerv "or ele vitale i cei al cror comportament este autodistructiv< ele pot "i aplicate n sens etic, pentru a distinge ntre cei ce se comport corect i cei ce ac ioneaz alt"el dect ar trebui. @otui, n cadrul tiin elor teoretice ale ac iunii umane nu ncape loc pentru o asemenea distinc ie. /p.691 Hrice e$aminare a elurilor ultime se dovedete a "i pur subiectiv i, de aceea, arbitrar. Aaloarea este importan a pe care o atribuie elurilor ultime omul care ac ioneaz. ,oar elurilor ultime le este atribuit valoarea primar i originar. Mi*loacele sunt evaluate prin derivare, n "unc ie de poten ialul lor de a "urniza servicii, care s contribuie la atingerea elurilor ultime. ;valuarea lor este derivat din evaluarea respectivelor eluri. ;le sunt importante pentru om numai n msura n care i o"er posibilitatea de a atinge anumite scopuri. Aaloarea nu este intrinsec, nu este n lucruri. ;a este n noi< este "elul n care omul reac ioneaz la condi iile mediului su. Aaloarea nu este nici n cuvinte sau n doctrine. ;a se re"lect n conduita uman. %u ceea ce spun oamenii sau grupurile de oameni despre valoare conteaz, ci "elul cum ac ioneaz ei. Hra ia moralitilor i pompa programelor di"eritelor partide sunt semni"icative ca atare. ,ar ele nu in"luen eaz cursul evenimentelor umane dect n msura n care determin e"ectiv ac iunile oamenilor. *. Ie ! :i! nevoi#o 'n ciuda tuturor declara iilor contrare, imensa ma*oritate a oamenilor urmresc n primul rnd mbunt irea condi iilor materiale de bunstare. ;i doresc hran mai mult i mai bun, case i haine mai bune i mii de alte des"tri. ;i tn*esc dup abunden i sntate. Nund aceste scopuri drept date, psihologia aplicat ncearc s determine care mi*loace sunt cele mai adecvate pentru a "urniza ct mai mult satis"ac ie cu putin . ;a distinge, din acest punct de vedere, ntre nevoile >reale? ale omului i po"tele sale imaginare i caduce. ;a i nva pe oameni cum ar trebui s ac ioneze i ctre ce mi*loace ar trebui s se ndrepte. Cmportan a acestor doctrine este evident. ,in punctul su de vedere, psihologul este ndrept it s disting ntre ac iune rezonabil i ac iune contrar scopului. ;l are dreptate atunci cnd opune metodele *udicioase de

93 nutri ie celor nesbuite. ;l poate condamna anumite "orme de comportament, ca "iind absurde i contrare nevoilor >reale?. @otui, asemenea *udec i sunt neavenite ntr#o tiin care se preocup de realitatea ac iunii umane. %u ceea ce ar trebui s "ac omul, ci ceea ce "ace conteaz pentru pra$eologie i teoria economic. Cgiena ar putea s aib dreptate atunci cnd numete alcoolul i nicotina otrvuri. ,ar teoria economic trebuie s e$plice pre urile tutunului i ale buturilor alcoolice aa cum sunt ele, nu aa cum ar "i n condi ii di"erite. 'n domeniul tiin elor economice nu e$ist loc pentru ierarhii de nevoi di"erite de ierarhia valorilor re"lectat n /p.631 comportamentul e"ectiv al omului. @eoria economic analizeaz omul real, aa slab i supus erorii cum este, i nu "iin ei ideale, omnisciente i per"ecte, aa cum nu sunt dect zeii. +. Ac)iune! c! sc:im& !c iunea este o tentativ de a substitui o stare de lucruri mai satis"ctoare uneia mai pu in satis"ctoare. %umim o asemenea alterare indus deliberat un schimb. H situa ie mai pu in dezirabil este abandonat n "avoarea uneia mai dezirabile. +eea ce grati"ic mai pu in este abandonat, pentru a accede la ceva care mul umete mai mult. +eea ce este abandonat se numete pre ul pltit pentru atingerea elului urmrit. Aaloarea pre ului pltit se numete cost. +ostul este egal cu valoarea atribuit satis"ac iei la care trebuie s renun e cineva pentru a atinge elul urmrit. ,i"eren a ntre valoarea pre ului pltit (costurile suportate) i cea a scopului atins se numete ctig, sau pro"it, sau venit net. &ro"itul este, n mod "undamental, pur subiectiv< este o cretere a "ericirii omului care ac ioneaz, un "enomen psihic, care nu poate "i nici msurat nici cntrit. ;$ist un mai mult i un mai pu in n gradul de ndeprtare a unei neplceri resim ite< dar cu ct depete o anumit satis"ac ie pe alta nu se poate dect sim i< nu se poate stabili i determina n mod obiectiv. H *udecat de valoare nu msoar, ea aeaz ntr#o ierarhie graduat, gradueaz. ;a e$prim o ordine de pre"erin e i o secven , dar nu e$prim o msur i o greutate. ;i nu i se pot aplica dect numere ordinale, dar nu i se pot aplica i numerele cardinale. ;ste zadarnic s se vorbeasc despre vreun calcul al valorilor. +alculele nu se e"ectueaz dect cu numere cardinale. ,i"eren a ntre evalurile a dou stri de lucruri este n ntregime psihic i personal. ;a nu se preteaz la a "i n vreun "el proiectat n lumea e$tern. ;a nu poate "i resim it dect de ctre individ. ;a nu poate "i comunicat sau mprtit semenilor. ;a este o mrime intensiv. Fiziologia i psihologia au dezvoltat diverse metode, prin mi*locirea crora pretind s "i descoperit un substitut pentru msurtorile irealizabile ale mrimilor intensive. %u este nevoie ca teoria economic s e$amineze aceste stratageme mai degrab ndoielnice. 'nii suporterii lor realizeaz c ele nu sunt aplicabile *udec ilor de valoare. 'ns chiar dac ar "i, aceasta nc nu ar avea vreo relevan pentru problemele economice, deoarece teoria economic analizeaz ac iunea ca atare i nu "aptele "izice care se soldeaz cu anumite ac iuni.

94 Fe ntmpl adesea ca o ac iune s nu i ating scopul /p.681 urmrit. Oneori rezultatul, dei in"erior elului urmrit, este totui o mbunt ire n compara ie cu starea de lucruri anterioar< atunci e$ist totui un pro"it, dei unul mai mic dect cel anticipat. ,ar se poate ntmpla ca ac iunea s produc o stare de lucruri mai pu in dezirabil dect cea anterioar, pe care era menit s o altereze. 'n acest caz di"eren a dintre evaluarea rezultatului i costurile suportate se numete pierdere.

95 ?. TIM%UL 1. Timpu# c! 9!c'o p !"eo#ogic %o iunea de schimbare implic no iunea de secven temporal. On univers rigid, pe veci imutabil, ar "i n a"ara timpului, dar ar "i mort. +onceptele de schimbare i de timp sunt inseparabil legate laolalt. !c iunea urmrete o schimbare i se ncadreaz, de aceea, ntr#o ordine temporal. Ra iunea uman e chiar incapabil de a concepe ideile de e$isten atemporal i de ac iune atemporal. !gentul care ac ioneaz distinge ntre timpul dinaintea ac iunii, timpul absorbit de ac iune i timpul scurs dup ce ac iunea s#a ncheiat. ;l nu poate "i neutru "a de scurgerea timpului. Nogica i matematica se ocup de un sistem de gndire ideal. Rela iile i implica iile din sistemul lor sunt coe$istente i interdependente. &utem spune la "el de bine c ele sunt sincrone, sau c sunt n a"ara timpului. H minte per"ect le#ar putea cuprinde, n ntregime, ntr#un singur gnd. Cncapacitatea omului de a realiza aceasta "ace din nsi gndire o ac iune, care avanseaz pas cu pas de la starea mai pu in satis"ctoare de cunoatere insu"icient, ctre starea mai satis"ctoare de mai bun cuprindere. 'ns ordinea temporal n care este dobndit cunoaterea nu trebuie con"undat cu simultaneitatea logic a tuturor pr ilor unui sistem deductiv aprioric. 'n cadrul unui asemenea sistem, no iunile de anterioritate i de consecin sunt doar meta"orice. ;le nu se re"er la sistem, ci la ac iunea noastr de a#l cuprinde. Fistemul n sine nu implic nici categoria de timp, nici pe cea de cauzalitate. ;l presupune coresponden "unc ional ntre elementele sale, dar nu presupune nici cauze, nici e"ecte. +eea ce distinge epistemologic sistemul pra$eologic de cel logic este tocmai "aptul c cel dinti implic att categoria de timp, ct i pe cea de cauzalitate. Ii sistemul pra$eologic este apriorist i deductiv. +a sistem, el este situat n a"ara timpului. 'ns schimbarea este unul din elementele sale. %o iunile de mai devreme i mai trziu i cele de cauz i e"ect se numr printre pr ile sale constituente. !nterioritatea i consecin a sunt concepte esen iale ale ra ionamentului pra$eologic. !celai statut l are ireversibilitatea evenimentelor. 'n cadrul sistemului pra$eologic, orice re"erire la coresponden e "unc ionale nu este mai pu in meta"oric i neltoare dect /p.0441 re"erin ele la anterioritate i consecin n cadrul sistemului logic. /01 $. T ecu'B p e2en' i vii'o !c iunea este cea care i "urnizeaz omului no iunea de timp i l "ace contient de "lu$ul temporal. Cdeea de timp este o categorie pra$eologic. !c iunea este ntotdeauna ndreptat spre viitor< ea este ntotdeauna, n esen i n mod necesar, o "orm de plani"icare i de ac iune n vederea unui viitor mai bun. Relul ei este ntotdeauna de a "ace condi iile viitoare mai satis"ctoare dect ar "i "r interven ia ac iunii. Cncon"ortul care l mboldete pe om s ac ioneze este cauzat de o insatis"ac ie legat de condi iile viitoare anticipate, aa cum s#ar mani"esta ele probabil, dac nu s#ar ntreprinde nimic

96 pentru a le modi"ica. 'n orice caz, ac iunea nu poate in"luen a dect viitorul i niciodat prezentul, care cu "iecare "rac iune in"initezimal de secund este absorbit n trecut. Hmul devine contient de timp atunci cnd plnuiete s trans"orme o stare prezent mai pu in satis"ctoare ntr#o stare viitoare mai satis"ctoare. &entru medita ia contemplativ timpul nu este dect durat, >la durZe pure, dont l[Zcoulement est continu, et o_ l[on passe, par gradations insensibles, d[un Ztat M l[autre= +ontinuitZe rZelement vZcue.? /71 >&rezentul? este translatat continuu n trecut, i re inut doar n memorie. Re"lectnd la trecut, spun "ilozo"ii, omul devine contient de timp. /51 @otui, nu amintirea este cea care#i procur omului categoriile de schimbare i timp, ci voin a de a# i mbunt i condi iile de via . @impul, aa cum l msurm cu diverse dispozitive mecanice, este ntotdeauna trecut, iar timpul n accep iunea "ilozo"ic a conceptului este ntotdeauna trecut sau viitor. &rezentul nu este, din aceste perspective, dect o linie de "rontier ideal, care separ trecutul de viitor. !c iunea ca atare este n prezentul real, deoarece ea ntrebuin eaz clipa i, de aceea, i ncorporeaz realitatea. /21 Re"lec ia retrospectiv ulterioar /p.0401 discerne n clipa scurs, nti de toate, ac iunea i condi iile pe care le o"erea ea pentru ac iune. +eea ce nu se mai poate "ace sau consuma, deoarece prile*ul a trecut, contrapune prezentului trecutul. +eea ce nu se poate nc "ace sau consuma, deoarece condi iile pentru a proceda ast"el sau vremea maturit ii nc n#au sosit, contrapune trecutului viitorul. &rezentul o"er ac iunii prile*uri i sarcini pentru care a "ost prea devreme n trecut i pentru care va "i prea trziu n viitor. &rezentul ca durat este continuarea condi iilor i prile*urilor e$istente pentru ac iune. Hrice tip de ac iune presupune condi ii speciale, la care aceasta trebuie adaptat, n vederea elurilor urmrite. ,e aceea, conceptul de prezent este di"erit pentru diverse domenii de ac iune. ;l nu se re"er n nici un "el la diversele metode de msurare a timpului prin micri spa iale. &rezentul ncapsuleaz atta timp scurs ct este nc de actualitate, i.e. important pentru ac iune. 'n "unc ie de diversele ac iuni pe care le are n vedere agentul, prezentul este contrapus ;vului Mediu, secolului al BCB#lea, anului, lunii, sau zilei trecute, sau chiar orei, minutului, sau secundei abia scurse. ,ac cineva spune= !stzi nu i se mai aduc o"rande lui `eus, atunci el are un alt prezent n minte dect o"erul de autoturism care i spune= Acum este nc prea devreme s cotesc. +um viitorul este incert, este ntotdeauna nesigur i vag ct anume din el putem considera c "ace parte din acum i din prezent. ,ac cineva ar "i spus n 0605= 'n prezent D acum D libertatea de gndire este incontestabil n ;uropa, el nu ar "i prevzut c prezentul acesta va deveni "oarte curnd trecut. *. Economisi e! 'impu#ui Hmul este supus trecerii timpului. ;l se nate, crete, mbtrnete i piere. @impul lui este limitat. ;l trebuie s#l economiseasc, aa cum economisete i al i "actori rari.

97 ;conomisirea timpului are un caracter aparte, datorit unicit ii i ireversibilit ii ordinii temporale. Cmportan a lucrurilor acestea se mani"est n "iecare compartiment al teoriei ac iunii. On singur lucru trebuie subliniat nc de pe acum. ;conomisirea timpului este independent de economisirea bunurilor i serviciilor economice. +hiar i n Rara !bunden ei, omul ar "i silit s economiseasc timpul, presupunnd c n#ar "i nemuritor i c n#ar "i nzestrat /p.0471 cu tinere e venic i cu sntate i cu vigoare indestructibile. ,ei toate po"tele i#ar putea "i satis"cute imediat, "r a mai "i nevoie de nici un "el de munc, el ar "i nevoit s#i alctuiasc programul temporal, deoarece e$ist stri de satis"ac ie incompatibile ntre ele, care nu pot "i consumate simultan. Ii pentru omul acesta timpul ar "i rar i ar "i condi ionat de perspectiva lui mai evreme i mai t,r*iu. +. Re#!)i! 'empo !#( din' e !c)iuni ,ou ac iuni ale unui individ nu sunt niciodat sincrone< Rela ia lor temporal este cea a lui mai devreme i mai trziu. !c iunile diverilor indivizi nu pot "i considerate sincrone dect n lumina metodelor "izice de msurare a timpului. Fincronismul nu este o no iune pra$eologic dect n ce pricete e"orturile concertate ale mai multor oameni care ac ioneaz. /:1 !c iunile individuale ale unui om se succed una alteia. ;le nu pot "i niciodat e"ectuate n aceeai clip. ;le nu pot dect s se niruie una dup alta, ntr#o succesiune mai mult sau mai pu in rapid. ;$ist ac iuni care servesc simultan mai multor scopuri. !r "i eronat s ne re"erim la ele ca la un caz de coinciden a mai multor ac iuni. Numea a rstlmcit "recvent sensul termenului >ierarhie de valori?, pierznd din vedere obstacolele care interzic asump ia sincronismului cu privire la diversele ac iuni ale unui individ. ,iversele acte ale unui om au "ost interpretate ca produsul unei ierarhii de valori, presupuse a "i independent de i precedent "a de actele respective, i al unui plan dinainte ntocmit, a crui realizare o urmresc. Cerarhia de valori i planul crora li se atribuia persisten i imutabilitate, pe intervalul unei anumite durate de timp, erau ipostaziate n cauza i motiva ia diverselor ac iuni individuale. Fincronismul, care nu putea "i asertat cu privire la diverse acte a "ost apoi cu uurin atribuit ierarhiei de valori i planului. ,ar procednd ast"el se pierde din vedere "aptul c ierarhia de valori nu este dect un instrument de gndire construit. Cerarhia valorilor nu se mani"est dect n ac iuni reale< ea nu poate "i sesizat dect prin observarea ac iunilor reale. !a nct nu este permis ca ea s "ie contrapus ac iunii reale i s "ie ntrebuin at ca etalon de evaluare a acestora. %u este mai pu in inacceptabil s se disting ntre ac iune ra ional i ac iune aa#zis ira ional, pe baza unei compara ii a ac iunii reale cu schi e i planuri antecedente, de ac iuni viitoare. Faptul c elurile "i$ate ieri pentru ac iunea de astzi sunt di"erite de cele e"ectiv urmrite astzi poate "i "oarte interesant. /p.0451 ,ar planurile de ieri nu ne "urnizeaz standarde ntru nimic

98 mai obiective de evaluare a ac iunilor reale de azi, dect orice alte norme sau idei. F#a ncercat *usti"icarea no iunii de ac iune nonra ional prin urmtorul ra ionament= ,ac a este pre"erat lui b i b lui c, atunci a ar trebui, n mod logic, s#i "ie pre"erat lui c. 'ns dac c este pre"erat lui a, atunci ne con"runtm cu un tip de ac iune cruia nu#i putem atribui consisten i ra ionalitate. /91 Ra ionamentul acesta pierde din vedere "aptul ca dou acte ale unui individ nu pot "i niciodat sincrone. +hiar dac o ac iune a este pre"erat lui b, iar o ac iune b lui c, este inacceptabil s construim o ierarhie uni"orm de valori, n care a precede pe b i b precede pe c, orict de redus ar "i intervalul de timp dintre dou ac iuni. %u este permis nici s considerm o a treia ac iune, ulterioar, ca "iind aceeai cu cele dou ac iuni precedente. @ot ce demonstreaz e$emplul men ionat este c *udec ile de valoare nu sunt imutabile i c, de aceea, o ierarhie de valori, care este dedus din diverse ac iuni ale unui individ, necesarmente nonsincrone, poate "i contradictorie. /31 %u trebuie s con"undm conceptul logic de consisten (i.e., absen a contradic iilor) cu conceptul pra$eologic de consisten (constan sau adeziune consecvent la aceleai principii). +onsisten a logic nu#i are locul dect n gndire, iar constan a numai n ac iune. +onstan a i ra ionalitatea sunt no iuni complet di"erite. ,ac evalurile cuiva s#au modi"icat, "idelitatea nenduplecat "a de principiile de ac iune adoptate cndva, n#ar "i o dovad de ra ionalitate, ci pur i simplu de ncp nare. %umai ntr#o singur privin poate "i ac iunea constant= n aceea c se pre"er ceea ce este mai valoros "a de ceea ce este mai pu in valoros. ,ac evalurile se modi"ic, ac iunile se modi"ic i ele, n mod necesar. Fidelitatea "a de un plan vechi n condi ii schimbate ar "i lipsit de sens. On sistem logic trebuie s "ie consistent i lipsit de contradic ii, deoarece el implic coe$isten a tuturor pr ilor i teoremelor sale. 'n ce privete ac iunile, care se des"oar inevitabil n ordine temporal, nu poate "i vorba de nici un "el de asemenea consisten e. !c iunea trebuie s "ie adecvat scopului, iar orientarea ctre un scop necesit a*ustare la condi ii schimbtoare. &rezen a de spirit este considerat o virtute a omului care ac ioneaz. On om are prezen de spirit dac posed capacitatea de a gndi i de a#i a*usta ac iunile /p.0421 att de rapid, nct intervalul dintre apari ia unor noi condi ii i adaptarea ac iunilor sale la ele, devine ct se poate de scurt. ,ac n elegem constan a ca "idelitate "a de un plan alctuit cndva, "r a ine seama de modi"icrile condi iilor, atunci prezen a de spirit i capacitatea de a reac iona rapid sunt atributele diametral opuse constan ei. +nd speculatorul se duce la burs, el i poate schi a un anumit plan de ac iune. Fie c se comport sau nu con"orm acestui plan, ac iunile sale sunt ra ionale i n sensul pe care#l atribuie termenului >ra ional? cei ce in s disting ac iunile ra ionale de cele ira ionale. 'n cursul zilei, speculatorul se poate anga*a n tranzac ii pe care un observator, care nu ia seama la schimbrile survenite n con"igura ia pie ei, nu va "i n msur s le interpreteze ca "iind provenite dintr#un comportament constant. ,ar

99 speculatorul are inten ia "erm s realizeze pro"ituri i s evite pierderile. 'n consecin , el trebuie s#i adapteze conduita la modi"icarea condi iilor de pia i la propria sa estimare privind viitoarele varia ii ale pre urilor. /81 Hricum am rsuci lucrurile, nu vom reui niciodat s "ormulm o no iune de >ac iune ira ional?, a crei >ira ionalitate? s nu se reduc la o *udecat de valoare arbitrar. F presupunem c cineva i#a propus s ac ioneze inconstant, "r nici un alt motiv a"ar de acela de a respinge aser iunea pra$eologic dup care nu e$ist ac iune ira ional. +eea ce se ntmpl n acest caz este c un om urmrete un anumit scop, anume respingerea unei teoreme pra$eologice, i c el ac ioneaz n consecin , alt"el dect ar "i "cut# o altminteri. ;l a ales un mi*loc nepotrivit de respingere a pra$eologiei, i atta tot. %ote 0. 'ntr#un tratat de teorie economic nu este necesar s ntrziem asupra unei discu ii re"eritoare la tentativele de a construi mecanica a$iomatic, ca pe un sistem n care conceptul de "unc ie este substituit celui de cauz i e"ect. Aom arta mai *os c mecanica a$iomatic nu poate servi drept model pentru analiza sistemului economic. +". in"ra, pp. 5:5#5:3. 7. Eenri -ergson, Mati>re et m;moire, ed. a 3#a, &aris, 0600, p. 74:. 5. ;dmund Eusserl, >Aorlesungen zur &hanomenologie des inneren `eitbeKusstseins?, ?a/rbuc/ f:r P/iosop/ie un P/6nomenologisc/e $orsc/ung, CB, 0678, pp. 560 "".< !. FchVtz, locB citB, pp. 2: "". 2. >+e Yue *[appelle mon prZsent, c[est mon attitude vis#M#vis de l[avenir immZdiat, c[est mon action imminente?. -ergson, opB citB, p. 0:7. :. &entru a evita orice posibil nen elegere, poate "i util s subliniem c teorema aceasta nu are nimic de a "ace cu teorema lui ;instein re"eritoare la rela ia temporal e$istent ntre evenimente ndeprtate n spa iu. 9. +". Feli$ Pau"mann, >Hn the Fub*ect#Matter o" ;conomic Fcience?, Economica, BCCC, 564. 3. +". &. E. QicJsteed, )/e -ommon 0ense of Political Econom2, ed. Robbins, Nondra, 0655, C, 57 "".< N, Robbins, An Essa2 on t/e Nature an 0ignificance of Economic 0cience, ed. a 7#a, Nondra, 065:, pp. 60 "". 8. ,esigur, planurile pot "i i ele contradictorii. Oneori, contradic iile lor pot "i consecin ele unor *udec i greite. ,ar uneori asemenea contradic ii pot "i deliberate i servesc anumitor scopuri. ,ac, bunoar, un program mediatizat al unui guvern sau al unui partid politic promite pre uri ridicate productorilor i, n acelai timp, pre uri sczute consumatorilor, obiectivul unei asemenea adoptri a unor eluri incompatibile poate "i demagogic. 'n acest caz, planul mediatizat este contradictoriu< ns planul autorilor si, care doresc s ating un anumit scop prin adoptarea unor eluri incompatibile i mediatizarea lor public, este lipsit de orice contradic ie.

100 ?I. INCERTITUDINEA 1. Ince 'i'udine! i !c)iune! Cncertitudinea viitorului este de*a implicat n chiar no iunea de ac iune. Faptul c omul ac ioneaz i c viitorul e incert nu sunt, n nici un caz, dou chestiuni independente, ci doar dou moduri di"erite de a stabili acelai lucru. &utem presupune c rezultatul tuturor evenimentelor i schimbrilor este unic determinat de legi eterne imuabile, care guverneaz trans"ormarea i devenirea n ntregul univers. &utem considera c "aptul "undamental i ultim este cone$iunea necesar i interdependen a tuturor "enomenelor, i.e. concatenarea lor cauzal. &utem renun a n ntregime la no iunea de ans nedeterminat. 'ns oricum ar sta lucrurile, oricum s#ar prezenta ele unei min i nzestrate cu o inteligen per"ect, rmne "aptul c omului care ac ioneaz viitorul nu i este cunoscut. D!c( omu# ! cuno!'e vii'o u#B e# nu !

m!i !ve! de !#es i nu ! m!i !c)ion!. E# ! 9i c! un !u'om!'B e!c)ion.nd #! s'imu#i 9( ( nici o voin)( ! s! p op ie.
Unii 9i#o2o9i sun' g!'! s( enun)e #! no)iune! de voin)( um!n(B soco'ind4o o i#u2ie i o !u'o!m(gi eB deo! ece omu# ' e&uie s( se compo 'e H9( ( voi! #uiI con9o m #egi#o inevi'!&i#e !#e c!u2!#i'()ii. Din punc'u# de vede e !# gene !'o u#ui de mic! e p im! B s!u !# c!u2ei p im! eB ei ! pu'e! !ve! s!u nu d ep'!'e. To'uiB din punc'u# de vede e um!nB !c)iune! es'e #uc u# u#'im. Noi nu !9i m(m c( omu# es'e H#i&e I s( !#e!g( i s( !c)ione2eB ci s'!&i#im do! 9!p'u# c( e# !#ege i !c)ione!2(B i c( nu dispunem de me'ode#e 'iin)e#o n!'u !#e pen' u ! (spunde #! -n' e&! e! de ce !c)ione!2( e# -n 9e#u# !ces'! i nu -n !#' 9e#. Itiin ele naturale nu "ac viitorul previzibil. ;le "ac cu putin predic ia rezultatelor ob inute prin ac iuni speci"ice. ,ar ele las dou s"ere de imprevizibilitate n a"ara lor= cea a "enomenelor naturale insu"icient cunoscute i cea actelor umane de alegere. Cgnoran a noastr cu privire la aceste dou s"ere induce incertitudine n toate ac iunile umane. +ertitudinea apodictic e$ist numai n orbita sistemului deductiv al teoriei aprioriste. 'n ce privete realitatea nu putem spera dect s stabilim probabilit i, n cel mai bun caz. Cnvestiga iile necesare pentru a ti dac este sau nu permisibil s considerm drept sigure anumite teoreme ale tiin elor naturale empirice nu cad n sarcina pra$eologiei. /p.0491 &roblema aceasta este lipsit de importan practic pentru considera iile pra$eologice. 'n orice caz, teoremele "izicii i ale chimiei posed un asemenea grad nalt de probabilitate, nct ne putem permite s le numim sigure pentru toate scopurile practice. &utem prevedea, practic, "unc ionarea unei maini construite con"orm regulilor tehnologiei tiin i"ice. 'ns construc ia unei maini nu este dect o parte din programul mai vast care urmrete "urnizarea ctre consumatori a produselor mainii. ,ac planul acesta a "ost cel mai adecvat depinde de evolu ia condi iilor viitoare care, la vremea e$ecutrii planului, nu pot "i prevzute cu certitudine. !a nct gradul de certitudine privitor la rezultatul tehnologic al

101 con"ec ionrii mainii, indi"erent care ar "i el, nu ndeprteaz incertitudinea inerent ntregii ac iuni. %evoile i evalurile viitoare, reac ia oamenilor la modi"icarea condi iilor, viitoarea cunoatere tiin i"ic i tehnologic, viitoarele ideologii i politici, nu pot "i niciodat prevzute dect cu un grad mai mare sau mai mic de probabilitate. Hrice ac iune se re"er la un viitor necunoscut. 'n sensul acesta, ea este ntotdeauna o specula ie riscant. &roblemele adevrului i a certitudinii privesc teoria general a cunoaterii umane. &roblema probabilit ii, pe de alt parte, este una dintre primele sarcini ale pra$eologiei. $. 6emni9ic!)i! p o&!&i#i'()ii Ftudiul probabilit ilor a "ost de"ormat de ctre matematicieni. +alculul probabilit ii a "ost de la nceput marcat de o ambiguitate. +nd +avalerul de MZrZ l#a consultat pe &ascal cu privire la problemele legate de *ocul cu zaruri, marele matematician ar "i trebuit s#i spun prietenului su adevrul "r ocoliuri, adic "aptul c matematicile nu#i pot "i de nici un serviciu unui *uctor ntr#un *oc de pur noroc. 'n loc s procedeze ast"el, el i#a n"urat rspunsul n limba*ul simbolic al matematicilor. +eea ce putea "i e$plicat cu uurin n cteva propozi ii de vorbire curent a "ost e$primat ntr#o terminologie ne"amiliar imensei ma*orit i, care e de aceea privit cu venera ie reveren ioas. Hamenii bnuiau c "ormulele ncriptate con in o seam de revela ii importante, ascunse neini ia ilor< ei au rmas cu impresia c e$ist o metod tiin i"ic de a *uca *ocuri de noroc i c "ormulele ezoterice ale matematicii "urnizeaz cheia succesului. Misticul ceresc &ascal a devenit, n mod neinten ionat, s"ntul protector al *ocurilor de noroc. Manualele de probabilit i "ac propagand gratuit cazinourilor, tocmai pentru c sunt inaccesibile omului de rnd. %u mai pu in con"uzie a "ost rspndit de echivocul care nso ete calculul /p.0431 probabilit ilor n domeniul cercetrii tiin i"ice. Cstoria "iecrei ramuri a cunoaterii consemneaz situa ii de aplicare inadecvat a calculului probabilit ilor care, dup cum observa Gohn Ftuart Mill, au "cut din acesta >adevratul oprobriu al matematicilor?. /01 &roblema deduc iei probabile este mult mai ampl dect problemele care constituie domeniul calculului probabilit ilor. ,oar obsesia abordrilor matematice putea da natere la pre*udecata c probabilitatea nseamn totdeauna "recven . H eroare suplimentar a dus la con"uzia problemei probabilit ii cu problema ra ionamentului inductiv, aa cum este acesta aplicat n tiin ele naturale. @entativa de a substitui categoriei de cauzalitate o teorie universal a probabilit ilor caracterizeaz o metod abortiv de "ilozo"are, care era "oarte la mod cu numai c iva ani n urm. H aser iune este probabil cnd cunoaterea noastr privitoare la con inutul ei este de"icitar. %u tim tot ceea ce ar "i necesar pentru o decizie categoric ntre adevrat i neadevrat. ,ar, pe de alt parte, tim ceva despre ea. Funtem n msur s spunem mai mult dect pur i simplu non li1uet sau ignoramus.

102 ;$ist dou tipuri n ntregime di"erite de probabilitate< le putem numi probabilitate de clas (sau de "recven ) i probabilitate de caz (care este o alt denumire pentru n elegerea speci"ic din tiin ele ac iunii umane). ,omeniul de aplica ie al celei dinti este cel al tiin elor naturale, care este n ntregime guvernat de cauzalitate< domeniul de aplica ie al celei din urm este cel al tiin elor ac iunii umane, care este n ntregime guvernat de teleologie. *. % o&!&i#i'!'e! de c#!s( &robabilitatea de clas nseamn= Itim, sau presupunem c tim, cu privire la problema n discu ie, totul re"eritor la comportamentul unei ntregi clase de evenimente sau "enomene< dar despre evenimentele sau "enomenele singulare propriu zise nu tim nimic, cu e$cep ia "aptului c sunt elemente din aceast clas. Itim, de pild, c e$ist 64 de bilete la o loterie i c : dintre ele vor iei ctigtoare. Itim ast"el totul despre comportamentul ntregii clase de bilete. ,ar cu privire la biletele singulare nu tim nimic, n a"ara "aptului c sunt elemente ale acestei clase de bilete. ,ispunem de un tablou complet al mortalit ii dintr#o anumit perioad din trecut, ntr#o anumit arie geogra"ic. ,ac presupunem c n privin a mortalit ii nu vor surveni nici un "el de schimbri putem a"irma c tim totul re"eritor la mortalitatea ntregii popula ii a"late n discu ie. ,ar n ce privete /p.0481 speran a de via a indivizilor nu tim nimic, cu e$cep ia "aptului c ei sunt membri ai acestei clase de oameni. &entru aceast cunoatere de"icitar, calculul probabilit ilor "urnizeaz o prezentare n terminologia simbolic a matematicii. !ceasta nici nu ne lrgete, nici nu ne adncete, nici nu ne complementeaz cunoaterea, ci o transpune n limba* matematic. +alculele sale repet n "ormule algebrice ceea ce tiam dinainte. ;le nu duc la rezultate care ne#ar spune ceva despre evenimentele singulare propriu zise. Ii, binen eles, nu adaug nimic la cunoaterea noastr privitoare la comportamentul ntregii clase, cunoatere care era de*a per"ect ## sau considerat a "i per"ect ## nc de la nceputul analizei acestei probleme. ;ste o greeal serioas s credem despre calculul probabilit ilor c i#ar "urniza *uctorului vreo in"orma ie care ar putea ndeprta sau reduce riscurile *ocului. +ontrar erorilor populare, el nu#i este cu nimic "olositor *uctorului, dup cum nu#i este util nici un alt mod de gndire logic sau matematic. @rstura caracteristic a *ocurilor de noroc este c ne pun n "a a necunoscutului, a ansei pure. Fperan ele de succes ale *uctorului nu se bazeaz pe considera ii solide. Guctorul nesupersti ios gndete ast"el= >;$ist o mic ans (sau, cu alte cuvinte, bbnu este imposibilcc) s ctig< sunt gata s risc miza necesar. Itiu "oarte bine c riscnd#o m comport prostete, dar protii cei mai mari au norocul cel mai mare. Fie ce#o "id? On mrete volumul biletelor. ra ionament lipsit de patim trebuie s#i arate *uctorului c el nu#i ansele cumprnd dou bilete n loc de unul, la o loterie unde total al ctigurilor este in"erior ncasrilor "cute din vnzarea ,ac ar cumpra toate biletele, ar pierde cu siguran o parte din

103 cheltuielile suportate. @otui, to i clien ii loteriilor sunt "erm convini c este mai bine s cumpere mai multe bilete dect mai pu ine. Hbinui ii cazinourilor i ai automatelor cu "ise nu se opresc niciodat. ;i nu se gndesc la "aptul c, regulile de *oc avanta*ndu#l pe bancher "a de *uctor, rezultatul va "i o pierdere, cu att mai probabil pentru ei cu ct continu mai mult s *oace. Mira*ul *ocurilor de noroc const tocmai n imprevizibilitatea i vicisitudinile sale aventuroase. F presupunem c zece bilete, "iecare purtnd numele unei persoane di"erite, sunt introduse ntr#o cutie. Fe va e$trage un bilet, iar persoana al crei nume este nscris pe el va trebui s plteasc 044 de dolari. 'n acest caz, un agent de asigurri poate promite perdantului o indemniza ie complet, dac reuete s#i asigure pe "iecare din cei zece, n schimbul unei prime de zece dolari. !gentul va ncasa 044 de dolari i va avea de pltit aceeai sum ctre unul din cei zece. ,ar, dac ar "i n situa ia s asigure pe doar unul dintre ei n schimbul primei stabilite prin calculul de mai sus, /p.0461 atunci activitatea lui nu ar mai "i de a vinde asigurri, ci de a *uca. ;l i#ar lua locul persoanei asigurate. !r ncasa zece dolari i ar avea ansa "ie s#i pstreze, "ie s#i piard, pe cei zece i nc nouzeci n plus. ,ac un om promite s achite la moartea altuia o anumit sum i pretinde, n schimbul acestei promisiuni, suma corespunztoare speran ei de via determinat prin calculul probabilit ilor, el nu este un agent de asigurri ci un *uctor. !sigurrile, "ie c sunt gestionate con"orm principiilor de a"aceri sau con"orm principiului mutualit ii, necesit asigurarea unei ntregi clase, sau a ceea ce poate "i considerat n mod rezonabil ca "iind o clas. Cdeea de baz este punerea n comun i distribuirea riscurilor, nu calculul probabilit ilor. Hpera iunile matematice necesare sunt cele patru opera ii aritmetice elementare. +alculul probabilit ilor nu este dect un *oc colateral. !cest lucru este pus limpede n eviden de "aptul c eliminarea riscurilor legate de hazard prin punere laolalt se poate realiza "r nici un "el de recurs la metode actuariale. @oat lumea practica acest procedeu n via a cotidian. Fiecare om de a"aceri include n contabilizarea uzual a costurilor compensa ia pentru pierderile care survin cu regularitate, n des"urarea a"acerilor. >+u regularitate? nseamn, n acest conte$t, c volumul acestor pierderi este cunoscut, dac se ia n calcul ntreaga clas a di"eritelor bunuri. Anztorul de "ructe ar putea ti, de pild, c unul din "iecare :4 de mere va putrezi n stoc< dar el nu tie crui mr anume i se va ntmpla aceasta. ;l ia n calcul asemenea pierderi, la rnd cu toate celelalte intrri din eviden a costurilor. ,e"ini ia esen ei probabilit ii de clas, aa cum a "ost dat mai sus, este singura satis"ctoare din punct de vedere logic. ;a evit circularitatea naiv implicat n toate de"ini iile re"eritoare la echiprobabilitatea evenimentelor posibile. !"irmnd c nu tim nimic despre evenimente singulare e"ective, cu e$cep ia "aptului c sunt elemente ale unei clase al crei comportament este pe deplin cunoscut, cercul vicios dispare. Mai mult, este super"lu s adugm o condi ie suplimentar, numit absen a oricrei regularit i n secven a evenimentelor singulare.

104 @rstura caracteristic a asigurrilor este c acoper ntreaga clas de evenimente. +um pretindem s tim totul despre comportamentul ntregii clase, n des"urarea a"acerii nu pare s "ie implicat nici un "el de risc speci"ic. 'n mod analog, nu e$ist nici un risc speci"ic n gestionarea unei bnci destinate *ocurilor de noroc, sau a unei loterii. ,in punctul de vedere al gestiunii loteriei, rezultatul este previzibil, cu condi ia s se vnd toate biletele. ,ac o parte din bilete rmn nevndute, /p.0041 ini iatorul a"acerii este, "a de ele, n aceeai pozi ie n care este cumprtorul "iecrui bilet "a de biletul pe care l#a cumprat. +. % o&!&i#i'!'e! de c!2 &robabilitatea de caz nseamn= +unoatem, cu privire la un eveniment particular, unii din "actorii care i determin rezultatul< dar e$ist al i "actori determinan i, despre care nu tim nimic. &robabilitatea de caz nu are nimic n comun cu probabilitatea de clas, cu e$cep ia cunoaterii noastre incomplete. 'n toate celelalte privin e, cele dou concepte sunt total di"erite. ;$ist, desigur, multe situa ii n care oamenii ncearc s prevad un eveniment particular din viitor, pe baza cunoaterii lor re"eritoare la comportamentul clasei. On doctor poate stabili ansele de nsntoire complet a pacientului su dac tie c 34T din cei care su"er de aceeai boal se nsntoesc. ,ac el i e$prim corect *udecata, el nu va spune dect c probabilitatea de nsntoire este de 4,3, adic, din zece pacien i nu mor, n medie, mai mult dect trei. @oate predic iile de "elul acesta, care se re"er la evenimente e$terne, i.e. la evenimente din domeniul tiin elor naturale, sunt de acest tip. ;le nu sunt, de "apt, previziuni despre cazul n chestiune, ci a"irma ii despre "recven a diverselor rezultate posibile. ;le se bazeaz "ie pe in"orma ii statistice, "ie pur i simplu pe estimri ad#hoc ale "recven ei, ntemeiate pe e$perien nonstatistic. +ta vreme este vorba de asemenea tipuri de a"irma ii probabile, nu avem de a "ace cu probabilitatea de caz. 'n realitate nu tim nimic despre cazul n spe , cu e$cep ia "aptului c este o instan iere a unei clase de comportamente despre care avem, sau credem c avem cunotin e. On chirurg i spune unui pacient, care se gndete s se supun unei opera ii, c treizeci de indivizi din "iecare sut care suport opera ia mor. ,ac pacientul ntreab dac numrul mor ilor este de*a complet, el nu a n eles semni"ica ia a"irma iei doctorului. ;l a czut prad erorii cunoscute sub numele de >iluzia *uctorului?. +a i *uctorul la rulet, care dintr#o serie de zece opriri succesive ale bilei pe rou deduce c probabilitatea ca urmtoarea rund s se soldeze cu o oprire pe negru este acum mai mare dect era naintea seriei, el con"und probabilitatea de caz cu probabilitatea de clas. @oate prognozele medicale, atunci cnd se bazeaz numai pe cunotin e "iziologice de ordin general, se re"er la probabilitatea de clas. On doctor care aude c un om pe care nu#l cunoate s#a mbolnvit de o anumit boal va spune, pe baza e$perien ei sale de ordin general= Iansele lui de nsntoire

105 /p.0001 sunt de 3 la 5. ,ac doctorul l trateaz el nsui pe pacient, s#ar putea s#i schimbe opinia. &acientul este un om tnr, viguros< el a "ost sntos nainte de a se mbolnvi. 'n asemenea cazuri, i#ar putea spune doctorul, ci"rele mortalit ii sunt mai sczute< ansele pacientului su nu sunt de 3=5, ci de 6=0. ,in punct de vedere logic abordarea sa rmne identic, dei s#ar putea ca ea s nu se bazeze pe o colec ie de date statistice, ci doar pe un rezumat, mai mult sau mai pu in e$act, al e$perien ei sale n cazurile precedente. +unotin ele doctorului se re"er ntotdeauna doar la comportamentul unor clase. 'n cazul nostru, este vorba de clasa oamenilor tineri i viguroi, care au contractat boala n chestiune. &robabilitatea de caz este o trstur speci"ic "elului cum abordm problemele ac iunii umane. !ici, orice re"erire la "recven e este nepotrivit, n msura n care aser iunile noastre se re"er ntotdeauna la evenimente care nu constituie ca atare D i.e., n conte$tul problemei luate n discu ie D membri ai nici unei clase. &utem "orma o clas a >alegerilor preziden iale americane?. +onceptul acesta de clas s#ar putea dovedi util, sau chiar necesar, pentru diverse ra ionamente cum ar "i, de pild, o analiz a problemei din punctul de vedere al dreptului constitu ional. 'ns, dac ne ocupm de alegerile din 0622 D "ie naintea alegerilor, de rezultatele viitoare, "ie dup alegeri, de analiza "actorilor care au determinat rezultatele acestora D ne con"runtm cu un caz individual, unic i irepetabil. +azul se caracterizeaz prin meritele sale unice, este o clas prin el nsui. @oate caracteristicile care permit subsumarea lui oricrei alte clase sunt irelevante pentru problema n discu ie. ,ou echipe de "otbal, !lbatrii i .albenii, se vor con"runta mine. 'n trecut, !lbatrii i#au nvins ntotdeuna pe .albeni. !ceast cunoatere nu este o cunoatere care se re"er la o clas de evenimente. ,ac ar "i ast"el, atunci ar trebui s conchidem c !lbatrii ies ntotdeauna victorioi i c .albenii sunt ntotdeauna n"rn i. %#am "i nesiguri cu privire la rezultatul con"runtrii. !m ti cu siguran c !lbatrii vor iei din nou victorioi. Fimplul "apt c noi considerm pronosticul nostru re"eritor la partida de mine ca "iind doar probabil, arat c nu acesta este lucrul pe care l sus inem. &e de alt parte, noi credem c "aptul c !lbatrii au "ost victorioi n trecut nu este irelevant n ce privete rezultatul partidei de mine. %oi credem c el constituie o prognoz "avorabil repetrii succesului !lbatrilor. ,ac ar "i s ra ionm corect, n con"ormitate cu logica adecvat probabilit ii de clas, atunci nu am acorda nici o imprtan acestui "apt. ,ac ar "i s nu respingem concluzia eronat datorat >iluziei *uctorului?, atunci am sus ine, /p.0071 dimpotriv, c partida de mine se va ncheia cu victoria .albenilor. ,ac riscm o sum de bani pe ansele de victorie ale unei echipe, atunci avoca ii ar cali"ica ac iunea noastr drept un pariu. ,ac am avea de a "ace cu o probabilitate de clas, atunci ar numi#o *oc de noroc. @ot ce depete s"era probabilit ii de clas i este, de regul, implicat n termenul de probabilitate, se re"er la modalitatea speci"ic de a ra iona implicat n analiza unicit ii istorice sau a individualit ii, aadar la n elegerea speci"ic ntrebuin at n tiin ele istorice.

106 'n elegerea se bazeaz ntotdeauna pe o cunoatere incomplet. &utem crede c ne sunt cunoscute motiva iile oamenilor care ac ioneaz, elurile pe care le urmresc ei, i mi*loacele pe care plnuiesc s le ntrebuin eze pentru atingerea acestor eluri. !vem o anumit prere re"eritoare la e"ectele care sunt de ateptat de pe urma interven iei acestor "actori. 'ns cunoaterea aceasta este de"icitar. %u putem e$clude dinainte posibilitatea de a ne "i nelat n aprecierea in"luen ei acestora, sau de a nu "i luat n considera ie unii "actori, a cror interven ie n#am prevzut#o deloc, sau n#am prevzut#o corect. Gocurile de noroc, ingineria i specula ia sunt trei "eluri di"erite de a aborda viitorul. Guctorul nu tie nimic despre evenimentul de care depinde rezultatul participrii sale la *oc. @ot ce cunoate este "recven a unui rezultat "avorabil ntr#o serie de asemenea evenimente, cunoatere care este inutil pentru ceea ce urmrete el. ;l se ncrede n noroc, i acesta este singurul su plan. Aia a nsi este supus la multe riscuri. 'n orice clip ea este periclitat de accidente dezastruoase, care nu pot "i controlate, sau cel pu in nu pot "i controlate su"icient. Fiecare om mizeaz pe noroc. ;l mizeaz pe "aptul c nu va "i lovit de "ulger sau mucat de viper. ;$ist n via a uman un element omologabil *ocurilor de noroc. Hmul poate ndeprta o parte din consecin ele pecuniare ale acestor dezastre, contractnd poli e de asigurare. &rocednd ast"el, el mizeaz pe ansele adverse. ,in partea celui asigurat, asigurarea reprezint un *oc de noroc. &rimele de asigurare au "ost cheltuite zadarnic dac dezastrul nu survine. /71 'n privin a evenimentelor naturale necontrolabile omul este ntotdeauna n pozi ia unui *uctor. Cnginerul, pe de alt parte, cunoate tot ce este necesar pentru a da problemei sale D construc ia unei maini ## o solu ie satis"ctoare din punct de vedere tehnic. 'n msura n care n s"era sa de control rmn anumite mar*e de incertitudine, el ncearc s le elimine, lundu#i coe"icien i /p.0051 de siguran . Cnginerul cunoate numai probleme solubile i probleme care sunt insolubile, n stadiul actual al cunotin elor. Oneori el poate s descopere, din e$perien e adverse, c ceea ce cunotea era mai pu in complet dect presupunea i c nu observase nedeterminarea anumitor variabile, pe care crezuse c le poate controla. 'n acest caz el va ncerca s dobndeasc o cunoatere mai complet. ,esigur, el nu poate elimina complet elementul de *oc de noroc prezent n via a uman. ,ar regula sa este s lucreze ntr#o orbit de certitudine. ;l urmrete s dobndeasc un control complet asupra elementelor care "ac obiectul ac iunilor sale. ;$ist, n zilele noastre, obiceiul s se vorbeasc despre >inginerie social?. +a i plani"icarea, acest termen este un sinonim pentru dictatur i tiranie totalitar. Cdeea este de a trata "iin ele umane n acelai "el n care inginerul trateaz materia din care se construiesc podurile, drumurile i mainile. Aoin a inginerului social urmeaz a "i substituit voin elor diverselor persoane pe care plnuiete s le ntrebuin eze, pentru construc ia utopiei sale. Hmenirea este mpr it n dou clase= pe de o parte dictatorul atotputernic i, pe de alta, subalternii si, redui la statutul de simplii pioni ai planurilor sale, sau de roti e ale mainriilor sale. ,ac toate acestea ar "i realizabile, atunci

107 binen eles c inginerul social n#ar mai trebui s se ngri*easc s n eleag ac iunile celorlal i oameni. ;l ar avea libertatea de a#i trata pe acetia aa cum trateaz tehnologia cheresteaua i o elul. 'n lumea real, omul care ac ioneaz se con"runt cu "aptul c semenii si ac ioneaz pe cont propriu, ca i el. %ecesitatea de a#i a*usta ac iunile la ac iunile altora l "ace s "ie un speculator, pentru care succesul i eecul depind de capacitatea sa, mai mic sau mai mare, de a n elege viitorul. Fiecare ac iune este o specula ie. %u e$ist nici un "el de stabilitate n cursul evenimentelor umane i, de aceea, nici un "el de siguran . 1. Ev!#u! e! nume ic( ! p o&!&i#i'()ii de c!2 &robabilitatea de caz nu se preteaz la nici un "el de evaluri numerice. +i"rele numite ndeobte ast"el au, la o analiz mai atent, un caracter di"erit. 'n a*unul alegerilor preziden iale din 0622, oamenii i puteau spune= (a) Funt gata s pariez pe trei dolari c va "i ales Roosevelt. (b) +red c, din numrul total al alegtorilor, doar 2: de milioane i vor e$ercita dreptul la vot, dintre care 7: de milioane vor vota pentru Roosevelt. (c) ;stimez c Roosevelt are anse de 6 la 0. (d) Funt sigur c Roosevelt va "i ales. /p.0021 !ser iunea (d) este evident ine$act. ,ac ar "i "ost ntrebat sub *urmnt, n calitate de martor la un proces, dac este la "el de sigur de victoria viitoare a lui Roosevelt ca i de "aptul c un cub de ghea se topete la temperatura de 0:4 de grade, omul nostru ar "i rspuns negativ. ;l i#ar "i recti"icat aser iunea, declarnd= &ersonal, sunt pe deplin convins c Roosevelt va ctiga. !ceasta este opinia mea. ,ar, binen eles, nu este o certitudine, ci numai "elul n care n eleg eu condi iile relevante. +azul aser iunii (a) este similar. Hmul respectiv credea c risc "oarte pu in propunnd un asemenea pariu. Raportul de 5 la 0 este rezultatul interac iunii a doi "actori. Hpinia c Roosevelt va "i ales, i propensiunea omului pentru pariuri. !ser iunea (b) este o evaluare a rezultatului evenimentului iminent. +i"rele nu se re"er la un grad mai mare sau mai mic de probabilitate, ci la rezultatul anticipat al votrii. H asemenea aser iune se poate ntemeia pe o investiga ie sistematic, de "elul sonda*elor .allup, sau pur i simplu pe estimri. !lt"el stau lucrurile cu aser iunea (c). !ceasta este o propozi ie re"eritoare la rezultatele anticipate, "ormulat n termeni aritmetici. ;a nu nseamn n nici un caz c, din zece situa ii de acelai tip, nou i sunt "avorabile lui Roosevelt i una nu. ;a nu poate avea nici o legtur cu probabilit ile de clas. ,ar ce altceva poate nsemnaS

108 ;ste vorba de o e$presie meta"oric. Ma*oritatea meta"orelor ntrebuin ate n limba*ul curent, identi"ic n imagina ie un obiect abstract cu un alt obiect, care poate "i perceput direct prin sim uri. @otui, aceasta nu este o trstur necesar a limba*ului meta"oric, ci numai o consecin a "aptului c, de regul, ceea ce este concret ne este mai "amiliar dect ceea ce este abstract. +um meta"orele urmresc e$plicarea a ceva ce este mai pu in cunoscut, prin compararea sa cu ceva care este mai bine cunoscut, ele const, n cea mai mare parte, n identi"icarea a ceva abstract cu ceva concret, care este mai bine cunoscut. @rstura speci"ic a cazului de "a este c avem de a "ace cu o tentativ de a elucida o stare de lucruri complicat, recurgnd la o analogie mprumutat de la o ramur a matematicilor superioare, calculul probabilit ilor. Fe ntmpl c aceast disciplin matematic este mai popular dect analiza naturii epistemologice a n elegerii. %u are nici un rost s criticm, din punct de vedere logic, un limba* meta"oric. !nalogiile i meta"orele sunt ntotdeauna de"ectuoase i nesatis"ctoare din acest punct de vedere. Fe obinuiete s se caute un tertium comparationis implicit. ,ar nici mcar acest lucru nu este permisibil cu privire la meta"ora de care ne ocupm. 'ntr#adevr, compara ia se bazeaz pe o concep ie care este ea nsi greit, chiar n cadrul /p.00:1 calculului probabilit ilor, anume iluzia *uctorului. 'n aser iunea c ansele lui Roosevelt sunt de 6=0, ideea este c Roosevelt este situat, "a de alegerile iminente, n pozi ia omului care de ine 64T din toate biletele unei loterii, "a de marele premiu. %i se sugereaz c aceast ra ie de 6=0 ne spune ceva substan ial despre rezultatul cazului unic de care suntem interesa i. %u este necesar s repetm c aceast idee este greit. %u mai pu in nepermis este recursul la calculul probabilit ilor vis#M#vis de ipoteze "ormulate n domeniul tiin elor naturale. Cpotezele sunt e$plica ii plauzibile, ntemeiate n mod contient pe argumente insu"iciente din punct de vedere logic. Re"eritor la ele nu se poate spune dect att= ipoteza contrazice sau nu principiile logice sau "aptele stabilite e$perimental, i considerate adevrate. 'n primul caz, ea nu poate "i sus inut< n cazul al doilea, dat "iind starea actual a cunotin elor noastre e$perimentale, ea nu este de nesus inut. (Cntensitatea convingerilor personale este pur subiectiv.) %ici probabilitatea de "recven , nici n elegerea istoric, nu intr n discu ie. @ermenul de ipotez, aplicat anumitor modalit i de n elegere a evenimentelor istorice, este inadecvat. ,ac un istoric a"irm c, n prbuirea dinastiei Romanovilor, "aptul c aceast cas imperial avea o ascenden de origine german a *ucat un rol relevant, el nu avanseaz o ipotez. Faptele pe care se bazeaz n elegerea sa sunt de netgduit. 'n Rusia e$ista o animozitate de netgduit mpotriva .ermanilor, iar ramura domnitoare a Romanovilor, care vreme de dou sute de ani se nrudise prin cstorie e$clusiv cu vlstare ale unor "amilii de descenden german, era vzut de mul i rui ## chiar i de cei care considerau c arul &avel nu era "iul lui &etru al CCC#lea ## ca o "amilie germanizat. 'ns rmne ntrebarea re"eritoare la relevan a pe care au avut#o aceste "apte n lan ul evenimentelor care a dus la detronarea acestei dinastii. !semenea probleme nu pot "i elucidate dect cu a*utorul pe care ni#l o"er n elegerea istoric.

109 3. %! iu iB Aocu i de no oc i !#'e 9e#u i de Aocu i On pariu este un anga*ament de a risca bani sau alte lucruri, "a de altcineva, n "unc ie de rezultatul unui eveniment, al crui deznodmnt l cunoatem numai n msura n care el poate "i cunoscut pe temeiul n elegerii. !st"el, unii oameni pariaz pe rezultatul unor alegeri iminente, sau al unui meci de tenis. Fau, ei pot paria pe corectitudinea ori incorectitudinea opiniilor lor re"eritoare la o aser iune "actual. On *oc de noroc este un anga*ament de a risca bani sau alte lucruri, "a de altcineva, n "unc ie de rezultatul unui eveniment despre care nu tim /p.0091 nimic, n a"ara lucrurilor cunoscute pe baza cunoaterii privitoare la comportamentul ntregii clase. Oneori, pariurile i *ocurile de noroc se combin. Rezultatul unei curse de cai depinde att de ac iuni umane D venite din partea proprietarului calului, a antrenorului i a *ocheului D ct i de "actori nonumani D calit ile calului. Ma*oritatea celor care risc bani la ast"el de curse sunt pur i simplu *uctori. 'ns e$per ii cred c tiu ceva gra ie n elegerii persoanelor implicate< n msura n care to i aceti "actori le in"luen eaz deciziile, ei sunt n postura celor care pun pariuri. Mai mult, ei pretind a cunoate caii< ei "ormuleaz prognoze pe temeiul cunoaterii lor despre comportamentul claselor de cai, n care i ncadreaz pe diverii cai a"la i n competi ie. 'n msura n care "ac aceste lucruri, ei sunt nite *uctori. +apitolele ulterioare ale acestei cr i analizeaz metodele pe care le aplic oamenii de a"aceri pentru a "ace "a problemei incertitudinii viitorului. 'n aceast "az a ra ionamentului nostru nu mai este necesar dect o singur observa ie suplimentar. ! *uca *ocuri poate "i "ie un el, "ie un mi*loc. &entru persoanele care tn*esc dup stimularea i e$citarea pe care li le prile*uiesc vicisitudinile *ocului, sau a cror vanitate este satis"cut de etalarea abilit ii i superiorit ii cu care *oac un *oc ce presupune subtilitate i pricepere, "aptul de a *uca este un el. &entru pro"esionitii care urmresc s ctige bani din victorii, *ocul este un mi*loc. ,e aceea, "aptul de a *uca poate "i numit o ac iune. ,ar rsturnarea acestei a"irma ii i etichetarea tuturor ac iunilor drept *ocuri, sau analizarea tuturor ac iunilor ca i cnd ar "i *ocuri, este inacceptabil. ;ste vorba despre un caz particular i special de ac iune. Ma*oritatea ac iunilor nu urmresc n"rngerea sau provocarea de pierderi nimnui. ;le urmresc o mbunt ire a condi iilor. Fe poate ntmpla ca aceast mbunt ire s se realizeze pe cheltuiala altora. ,ar este sigur c lucrurile nu stau aa ntotdeauna. Aorbind rezervat, este sigur c nu aa stau lucrurile ntr#un cadru caracterizat de "unc ionarea normal a sistemului social bazat pe diviziunea muncii. %u e$ist nici o urm de analogie ntre *ocurile de noroc i activit ile de a"aceri din cadrul unei societ i ntemeiate pe pia . Guctorul de cr i ctig bani depindu#i antagonistul prin dibcie. Hmul de a"aceri ctig bani "urnizndu#le clien ilor bunurile pe care acetia doresc s le achizi ioneze. &oate c e$ist o analogie ntre strategia *uctorului de cr i i cea a "arsorului.

110 %u este necesar s investigm aceast problem. +el care interpreteaz activitatea de a"aceri ca pe o nelciune se a"l pe o cale greit. @rstura caracteristic a *ocului este antagonismul a doi sau mai mul i *uctori, sau grupuri de *uctori. /51 @rstura caracteristic a a"acerilor /p.0031 des"urate ntr#o societate, i.e. ntr#o ordine bazat pe diviziunea muncii, este concordia ntre e"orturile membrilor si. 'ndat ce ei ncep s se opun unii altora n mod antagonic, i "ace apari ia o tendin de dezintegrare social. 'n cadrul unei economii de pia , competi ia nu implic antagonisme, n accep iunea n care se aplic acest termen opozi iilor ostile de interese incompatibile. +ompeti ia, este drept, le poate prile*ui adesea competitorilor acele pasiuni de ur i viclenie, care nso esc de regul inten iile rele "a de al i oameni. ,in acest motiv, psihologii sunt predispui s con"unde competi ia cu lupta. ,ar pra$eologia trebuie s evite asemenea echivocuri arti"iciale i inductoare n eroare. ,in punctul ei de vedere e$ist o di"eren "undamental ntre competi ia catalactica i lupt. +ei a"la i n competi ie urmresc e$celen a i preeminen a n realizri, n cadrul unui sistem de cooperare mutual. Func ia competi iei este de a atribui "iecrui membru al unui sistem social acea pozi ie din care poate servi cel mai bine ntreaga societate i pe membrii ei. ;ste o metod de selec ie a omului cel mai potrivit, pentru "iecare sarcin. !colo unde e$ist cooperare social, trebuie s "unc ioneze un "el de selec ie. ,oar acolo unde asignarea diverselor sarcini individuale este e"ectuat e$clusiv prin deciziile dictatorului, iar indivizii implica i nu#l a*ut pe dictator prin ncercri de a#i pune propriile virtu i i cali"icri n cea mai bun lumin, nu e$ist competi ie. Aa trebui, ntr#un stadiu ulterior al investiga iilor noastre, s analizm rolul competi iei. /21 !ici nu trebuie dect s subliniem c este eronat s aplicm terminologia e$terminrii mutuale la problemele cooperrii mutuale, aa cum "unc ioneaz aceasta ntr#o societate. @ermenii militari sunt inapropria i pentru descrierea "unc ionrii a"acerilor. ! vorbi, de pild, despre cucerirea unei pie e este o meta"or perniciaos. ,e pe urma "aptului c o "irm o"er produse mai bune i mai ie"tine dect competitorii ei nu se produce nici o cucerire. %umai n sens meta"oric se poate vorbi despre o strategie n conducerea a"acerilor. ;. % edic)ii#e p !"eo#ogice +unoaterea pra$eologic "ace cu putin prezicerea anumitor modalit i de ac iune cu certitudine apodictic. ,ar, asemenea predic ii nu pot implica niciodat nimic re"eritor cantitative. 'n s"era ac iunii umane, problemele cantitative nu /p.0081 la a "i elucidate dect cu mi*loacele n elegerii. rezultatelor binen eles, la aspecte se preteaz

&utem prezice, dup cum se va vedea mai trziu, c ## dac nimic altceva nu se modi"ic ## o reducere a cererii pentru a va determina o scdere a pre ului la a. ,ar nu putem prevedea msura e$act a acestei scderi. Na aceast ntrebare nu se poate rspunde dect apelnd la n elegere.

111 ,e"icien a principal implicat n toate abordrile cantitative ale problemelor economice const n negli*area "aptului c nu e$ist rela ii constante ntre aa numitele dimensiuni economice. %u e$ist nici constan , nici continuitate n evaluri i n "ormarea diverselor rapoarte de schimb ntre diverse mr"uri. Fiecare dat nou aduce dup sine recon"igurarea ntregii structuri a pre urilor. 'n elegerea, prin ncercarea de a ptrunde cele ce se petrec n min ile celor implica i, poate aborda problema anticiprii condi iilor viitoare. &utem numi aceste metode nesatis"ctoare, iar pozitivitii le pot dispre ui n mod arogant. ,ar asemenea *udec i arbitrare nu pot i nu trebuie s oblitereze "aptul c n elegerea este singura metod adecvat de abordare a incertitudinii condi iilor viitoare. %ote 0. Gohn Ftuart Mill, A 02stem of #ogic %atiocinative an Nondra, 0659, p. 5:5. In uctive, tira* nou,

7. 'n cazul asigurrilor pe via , miza cheltuit zadarnic de cel asigurat const doar n di"eren a dintre suma colectat i suma pe care ar "i putut#o acumula prin economisire. 5. >&atience? sau >Folitaire? nu este un *oc pentru o singur persoan, ci un passe3temps& un mi*loc de a combate plictiseala. 'n nici un caz nu reprezint un model (pattern) pentru ceea ce se ntmpl ntr#o societate comunist, aa cum a"irm Gohn von %eumann i Hscar Morgenstern ()/eor2 of !ames an Economic 9e/avior, &rinceton, 0622, p. 89). 2. Aezi mai *os, pp. 735#733.

112 ?II. ACIUNEA @N LUME 1. Lege! u'i#i'()ii m! gin!#e !c iunea triaz i ealoneaz< ini ial ea nu cunoate dect numere ordinale, nu i cardinale. 'ns lumea e$tern, la care omul trebuie s#i adapteze comportamentul, este o lume a determinrii cantitative. 'n lumea aceasta e$ist rela ii cantitative ntre cauze i e"ecte. ,ac anumite lucruri ar putea "urniza servicii nelimitate, lucrurile acestea nu ar "i niciodat rare i nu ar putea "i privite ca mi*loace. Hmul care ac ioneaz pre uiete lucrurile ca mi*loace pentru ndeprtarea neplcerii sale. ,in punctul de vedere al tiin elor naturale, diversele evenimente care atrag dup ele satis"acerea unor nevoi umane au aspecte "oarte di"erite. Hmul care ac ioneaz nu vede n aceste evenimente dect un mai mult sau mai pu in, de acelai "el. ;valund stri de satis"ac ie "oarte di"erite i mi*loacele de atingere a acestora omul rnduiete toate lucrurile ntr# o singur ierarhie, i vede n ele numai relevan a pe care o au pentru sporirea propriei sale satis"ac ii. Fatis"ac ia provenit din consumarea hranei i cea provenit din delectarea produs de o oper de art sunt, din perspectiva omului care ac ioneaz, nevoi mai mult sau mai pu in intense< evaluarea i ac iunea le situeaz ntr#o singur ierarhie, n "unc ie de ceea ce este dorit mai intens i ceea ce este dorit mai pu in intens. &entru omul care ac ioneaz nu e$ist ini ial nimic n a"ara diverselor grade de relevan i intensitate, care privesc propria sa bunstare. +antitatea i calitatea sunt categorii ale lumii e$terne. ;le nu dobndesc importan i semni"ica ie pentru ac iune dect indirect. ,eoarece "iecare lucru poate produce doar un e"ect limitat, anumite lucruri sunt considerate rare i sunt privite ca mi*loace. ,eoarece e"ectele pe care le pot produce lucrurile sunt di"erite, omul care ac ioneaz distinge ntre diverse clase de lucruri. ,eoarece mi*loacele n aceeai cantitate i de aceeai calitate sunt ntotdeauna apte de a produce aceeai cantitate dintr#un e"ect de aceeai calitate, ac iunea nu "ace deosebire ntre cantit i speci"ice concrete ale mi*loacelor omogene. ,ar aceasta nu nseamn c ea atribuie aceeai valoare diverselor por iuni ale unei cantit i dintr#un mi*loc omogen. Fiecare po iune este evaluat separat. Fiecrei por iuni i se atribuie propriul su rang n ierarhia valorilor. ,ar aceste ordine sau ranguri se pot schimba a libitum unele cu altele, ntre diversele por iuni ale aceleiai magnitudini. /p.0741 ,ac omul care ac ioneaz trebuie s decid ntre dou sau mai multe mi*loace care apar in unor clase di"erite, el ealoneaz por iunile individuale ale "iecruia dintre ele. ;l atribuie "iecrei por iuni rangul su propriu. &rocednd ast"el, el nu este constrns s atribuie diverselor por iuni ale aceluiai mi*loc ordine ierarhice care se succed imediat unele dup altele. !signarea ordinelor ierarhice prin evaluare se realizeaz doar n ac iune i prin ac iune. Mrimea por iunilor crora li se asigneaz cte un singur ordin ierarhic depinde de condi iile unice i individuale n care ac ioneaz omul n "iecare caz. !c iunea nu are de a "ace cu unit i "izice sau meta"izice, pe care s le evalueze ntr#un mod academic abstract< ea este ntotdeauna con"runtat

113 cu alternative, ntre care "ace o alegere. !legerea trebuie ntotdeauna s se "ac ntre anumite cantit i de mi*loace. &utem numi cea mai mic cantitate care poate "ace obiectul unei asemenea decizii o unitate. ,ar trebuie s ne "erim de eroarea de a considera c evaluarea sumei unor ast"el de unit i este derivat din evaluarea unit ilor, sau c reprezint suma evalurilor ataate acestor unit i. On om posed cinci unit i dintr#un bun a i trei unit i dintr#un bun b. ;l asigneaz unit ilor de a ordinele ierarhice 0, 7, 2, 3 i 8, iar unit ilor de b ordinele ierarhice 5, :, i 9. !ceasta nseamn= ,ac trebuie s aleag ntre dou unit i de a i dou unit i de b, el va pre"era s piard dou unit i de a mai degrab dect dou unit i de b. ,ar dac trebuie s aleag ntre trei unit i de a i dou unit i de b, el va pre"era s piard dou unit i de b dect trei unit i de a. +eea ce conteaz e$clusiv i ntotdeauna n evaluarea unei mul imi de mai multe unit i este utilitatea acestei mul imi luate ca ntreg D i.e., sporul de bunstare dependent de ea sau, echivalent, reducerea de bunstare pe care trebuie s#o atrag dup sine pierderea ei. %u este vorba de nici un "el de opera iuni aritmetice, nici adunare, nici nmul ire. !re loc o evaluare a utilit ii dependente de disponibilitatea por iunii, mul imii sau stocului n chestiune. 'n acest conte$t utilitatea nseamn pur i simplu= relevan cauzal pentru ndeprtarea unei neplceri resim ite. Hmul care ac ioneaz crede c serviciile pe care un lucru le poate "urniza sunt n msur s#i sporeasc propria bunstare, i numete "enomenul acesta utilitatea lucrului respectiv. &entru pra$eologie, termenul de utilitate este echivalent importan ei atribuite unui lucru datorit convingerii c el poate ndeprta neplceri. %o iunea pra$eologic de utilitate (valoare subiectiv e utili*are n terminologia economitilor austrieci mai timpurii) trebuie deosebit net de no iunea tehnologic de utilitate (valoarea obiectiv e utili*are din terminologia acelorai economiti). Aaloarea de utilizare n sens obiectiv este legtura ntre un lucru i e"ectul pe care are capacitatea de a#l produce. /p.0701 +nd vorbesc despre >valoarea calorica? sau >puterea caloric? a unui lucru, oamenii se re"er la valoarea de utilizare obiectiv. Aaloarea de utilizare subiectiv nu se bazeaz ntotdeauna pe o valoare de utilizare obiectiv real. ;$ist lucruri crora oamenii le atribuie n mod eronat o valoare de utilizare subiectiv, deoarece cred, n mod greit, c ele au capacitatea de a produce un e"ect dorit. &e de alt parte, e$ist lucruri care au capacitatea de a produce un e"ect dorit crora nu li se atribuie nici o valoare de utilizare, deoarece oamenii ignor acest lucru. F vedem care era stadiul gndirii economice n a*unul elaborrii teoriei moderne a valorii, de ctre +arl Menger, Qilliam Ftanley Gevons i NZon Qalras. Hricine dorete s construiasc o teorie elementar a valorii i a pre urilor trebuie s re"lecteze ini ial la utilitate. 'ntr#adevr, nimic nu este mai plauzibil dect c lucrurile sunt evaluate n "unc ie de utilitatea lor. 'ns apoi apare o di"icultate, care a ridicat n "a a economitilor mai timpurii o problem pe care n#au reuit s#o rezolve. ;i au observat c lucrurile a cror >utilitate? este mai mare se bucur de o evaluare mai sczut dect alte lucruri, a cror utilitate este mai mic. $ierul este mai pu in apreciat dect aurul. Faptul acesta pare

114 incompatibil cu o teorie a valorii i a pre urilor ntemeiat pe conceptele de utilitate i valoare de utilizare. ;conomitii au crezut c trebuie s abandoneze o asemenea teorie i au ncercat s e$plice "enomenele de valoare i de schimb e"ectuat pe pia cu a*utorul altor teorii. ;conomitii n#au descoperit dect cu ntrziere c acest parado$ aparent provenea din "ormularea de"ectuoas a problemei cercetate. ;valurile i alegerile care determin rapoartele de schimb de pe pia nu se re"er la decizii ntre aur i fier. Hmul care ac ioneaz nu se gsete n situa ia de a alege ntre tot aurul i tot "ierul. ;l alege la un anumit moment i ntr#un anumit loc, n anumite condi ii, ntre o cantitate strict limitat de aur i o cantitate strict limitat de "ier. ,ecizia lui, cnd alege ntre 044 de uncii de aur i 044 de tone de "ier, nu depinde ctui de pu in de decizia pe care ar lua#o dac s#ar a"la n situa ia "oarte implauzibil de a alege ntre tot aurul i tot "ierul. Fingurul lucru care conteaz pentru alegerea sa e"ectiv este dac, n condi iile e$istente, el consider satis"ac ia direct sau indirect pe care i#ar "urniza#o cele 044 de uncii de aur mai mare sau mai mic dect satis"ac ia direct sau indirect pe care i#ar "urniza#o cele 044 de tone de "ier. ;l nu "ormuleaz o *udecat academic sau "ilozo"ic re"eritoare la valoarea >absolut? a aurului i a "ierului. ;l nu stabilete dac pentru omenire este mai important aurul sau "ierul. ;l nu peroreaz ca un autor de cr i, despre "ilozo"ia istoriei sau principiile eticii. ;l alege, pur i simplu, ntre dou satis"ac ii pe care nu le poate avea laolalt. /p.0771 ! pre"era i a lsa deoparte, precum i alegerile i deciziile rezultate din aceste op iuni, nu sunt acte de msurare. !c iunea nu msoar utilitatea sau valoarea< ea alege ntre alternative. %u e$ist o problem abstract a utilit ii totale sau a valorii totale. /01 %u e$ist nici o opera ie deductiv care s poat duce de la evaluarea unei anumite cantit i, sau a unui numr de lucruri, la determinarea valorii unei cantit i mai mici sau a unui numr mai mic de asemenea lucruri. %u e$ist nici un mi*loc de calcul al valorii totale a unui stoc, dac nu sunt cunoscute dect valorile pr ilor sale. %u e$ist nici un mi*loc de stabilire a valorii unei pr i dintr#un stoc, dac nu se cunoate dect valoarea stocului total. 'n s"era valorilor i a evalurilor nu e$ist opera ii aritmetice< nu e$ist nimic de "elul unui calcul al valorilor. ;valuarea stocurilor totale a dou lucruri poate s di"ere de evaluarea pr ilor acestor lucruri. On om izolat, care posed apte vaci i apte cai, poate s pun un pre mai mare pe un cal dect pe o vac i, dac i se prezint alternativa, poate s pre"ere s renun e la o vac mai curnd dect la un cal. ,ar n acelai timp, acelai om, dac i se prezint alternativa de a alege ntre ntreaga sa herghelie de cai i ntreaga sa ciread de vaci, ar putea alege pstrarea vacilor i renun area la cai. !tunci cnd nu sunt aplicate unei situa ii n care oamenii trebuie s aleag ntre stocuri luate n totalitate, conceptele de utilitate total i de valoare total sunt lipsite de semni"ica ie. 'ntrebarea dac aurul ca atare sau fierul ca atare este mai util i mai valoros nu este rezonabil, dect relativ la o situa ie n care omenirea, sau o parte izolat a omenirii, trebuie s aleag ntre tot aurul i tot "ierul disponibile. H *udecat de valoare se re"er e$clusiv la stocul relevant pentru un act concret de alegere. On stoc este, e" efinitione, compus ntotdeauna din pr i

115 omogene, dintre care "iecare este capabil s "urnizeze aceleai servicii pe care le#ar "urniza orice alt parte i este substituibil prin orice alt parte. ,e aceea, pentru actul alegerii este irelevant care parte anume constituie obiectul su. ,ac se pune problema renun rii la una dintre pr ile D sau unit ile D din stocul disponibil, atunci toate sunt considerate la "el de utile i de valoroase. ,ac stocul se reduce prin pierderea unei unit i, atunci omul care ac ioneaz trebuie s decid din nou cum s utilizeze diversele unit i din stocul rmas. ;ste evident c stocul redus nu poate "urniza aceleai servicii pe care le putea "urniza stocul mai mare. Otilizarea diverselor unit i care, n noile condi ii, nu mai sunt disponibile era, n ochii omului care ac ioneaz, cea mai pu in urgent utilizare, dintre /p.0751 cele crora le dedicase mai nainte diversele unit i din stocul mai mare. Fatis"ac ia pe care o dobndea din utilizarea unei unit i n aceste condi ii era cea mai mic dintre satis"ac iile pe care i le "urnizau unit ile stocului mai mare. ,ac se pune problema renun rii la o unitate din stocul total, atunci decizia lui nu poart dect asupra valorii acestei satis"ac ii marginale. +nd se con"runt cu problema valorii pe care trebuie s o atribuie unei unit i dintr#un stoc omogen, omul decide pe baza valorii utilizrii celei mai pu in importante pe care o d unit ilor ntregului stoc< el decide pe baza utilit ii marginale. ,ac un om e pus n "a a alternativei de a renun a "ie la o unitate din stocul su de a, "ie la o unitate din stocul su de b, el nu compar valoarea total a stocului su total de a cu valoarea total a stocului su de b. ;l compar valorile marginale, att a lui a ct i a lui b. ,ei este posibil s pun un pre mai mare pe stocul total de a dect pe stocul total de b, valoarea marginal a lui b poate "i mai mare pentru el dect valoarea marginal a lui a. !celai ra ionament rmne valabil i n cazul creterii stocului disponibil al oricrei mr"i, prin achizi ionarea unui anumit numr adi ional de unit i. &entru a descrie aceste lucruri, teoria economic nu este nevoit nici s apeleze la terminologia psihologiei i nici s recurg la ra ionamente psihologice i la argumente aduse n spri*inul acestora. ,ac a"irmm c actele de alegere nu depind de valoarea atribuit unei ntregi clase de dorin e, ci numai de cea atribuit dorin elor concrete a"late n discu ie, indi"erent care ar "i clasa din care ar "ace parte acestea, noi nu adugm nimic cunoaterii noastre i nici nu o *usti"icm pe baza unei cunoateri mai bine ntemeiate sau mai generale. Modul acesta de a vorbi, n termeni clase de dorin e, devine inteligibil numai dac ne reamintim de rolul *ucat n istoria gndirii economice de aa#zisul parado$ al valorii. +arl Menger i -ehm#-aKerJ au "ost nevoi i s recurg la sintagma >clas de dorin e? pentru a respinge obiec iile "ormulate de cei ce considerau p,inea ca atare mai valoroas dect mtasea, deoarece clasa >dorin de hran? este mai important dect clasa >dorin de mbrcminte de lu$?. /71 !stzi, conceptul de >clas de dorin e? este n ntregime super"luu. ;l nu are nici o semni"ica ie pentru ac iune i, de aceea, nici pentru teoria valorii< mai mult, el este susceptibil de a provoca erori i con"uzii. +onstruc ia de concepte i clasi"icarea sunt instrumente mentale< ele nu dobndesc sens i semni"ica ie dect n conte$tul /p.0721 teoriilor care le ntrebuin eaz. /51 ;ste lipsit de sens s grupm diversele dorin e n >clase?, pentru a stabili apoi c asemenea clasi"icri n#au nici un "el de relevan pentru teoria valorii.

116 Negea utilit ii marginale i a valorii marginale descresctoare este independent de legea lui .ossen a satura iei dorin elor (prima lege a lui .ossen). %u transcendem s"era ra ionamentului pra$eologic atunci cnd "ormulm urmtoarea de"ini ie= numim acea utilizare pe care un om o d unei unit i a unui stoc omogen, dac stocul su este de n unit i, dar la care renun dac, n absen a altor modi"icri, stocul su ar "i de numai n#0 unit i, utilizarea cea mai pu in urgent, sau marginal, iar utilitatea derivat din ea o numim utilitate marginal. &entru a lua la cunotin aceasta nu avem nevoie de nici un "el de e$perien e, cunotin e sau ra ionamente "iziologice, sau psihologice. Negea rezult, n mod necesar, din ipotezele c oamenii ac ioneaz (aleg) i c, n primul caz, omul care ac ioneaz dispune de n unit i dintr#un stoc omogen, iar n cazul al doilea de n#0 unit i. 'n aceste condi ii, nici un alt rezultat nu este de conceput. &ropozi ia noastr este "ormal i aprioric, i nu depinde de nici un "el de e$perien . %u e$ist dect dou alternative. Fie e$ist "ie nu e$ist stadii intermediare ntre neplcerea resim it, care l mboldete pe un om s ac ioneze, i starea n care nu mai poate e$ista nici o ac iune ("ie pentru c a "ost atins starea de satis"ac ie deplin, "ie pentru c omul este incapabil de orice mbunt ire suplimentar a condi iilor sale). 'n cazul al doilea nu e$ist loc dect pentru o singur ac iune< ndat ce aceasta se consum, se atinge o stare n care nu mai este posibil nici o alt ac iune. H asemenea stare este, evident, incompatibil cu ipoteza noastr, c e$ist ac iune. !cest caz nu poate sus ine condi iile generale presupuse de categoria ac iunii. %u rmne dect primul caz. ,ar atunci e$ist diverse grade de apropiere asimptotic de starea n care nu mai poate e$ista nici o ac iune. !st"el, legea utilit ii marginale este de*a implicat n categoria de ac iune. ;a nu este altceva dect reversul a"irma iei c ceea ce satis"ace mai mult este pre"erat "a de ceea ce satis"ace mai pu in. ,ac stocul disponibil crete de la n#0 la n unit i, unitatea adi ional poate "i ntrebuin at numai pentru ndeprtarea unei dorin e care este mai pu in urgent, sau mai pu in neplcut, dect cea mai pu in urgent sau cea mai pu in plcut dintre toate dorin ele care puteau "i ndeprtate cu a*utorul unui stoc de n#0 unit i. /p.07:1 Negea utilit ii marginale nu se re"er la valoarea de utilizare obiectiv, ci la valoarea de utilizare subiectiv. ;a nu privete capacitatea "izic sau chimic a lucrurilor de a produce un anumit e"ect n general, ci relevan a lor pentru bunstarea unui om, aa cum o vede el nsui, n situa ia sa din acel moment. ;a nu privete n primul rnd valoarea lucrurilor, ci valoarea serviciilor pe care anticipeaz un om c acestea i le vor putea "urniza. ,ac ar "i s credem c utilitatea marginal se re"er la lucruri i la valoarea lor obiectiv de utilizare am "i nevoi i s presupunem c utilitatea marginal poate la "el de bine s creasc i s descresc, cu orice adaos la cantitatea de unit i disponibile. Fe poate ntmpla ca ntrebuin area unei anumite cantit i minime D n unit i dintr#un anumit bun a # s poat "urniza o satis"ac ie care este considerat mai valoroas dect serviciile anticipate de la o unitate dintr#un bun b. ,ar dac stocul disponibil de a este mai mic dect n, atunci a nu poate "i ntrebuin at dect pentru un alt serviciu, care este considerat mai pu in important dect cel "urnizat de b. 'n acest caz, o cretere

117 a cantit ii de a, de la n#0 la n unit i, atrage dup sine o cretere a valorii atribuite unei unit i de a. &osesorul a 044 de buteni poate construi o caban, care#l "erete de ploaie mai bine dect un trenci. ,ar dac dispune de mai pu in de 044 de buteni, el nu poate construi dect o plat"orm, care s#l prote*eze de umiditatea solului. +a posesor al 6: de buteni, el ar "i gata s renun e la trenci pentru nc : buteni. +a posesor a 04 buteni, el nu i#ar ceda trenciul nici pentru nc 04 buteni. On om ale crui economii totalizeaz 044 de dolari poate s resping o slu*b remunerat cu 744 de dolari. ,ar, dac economiile lui ar "i de 7444 de dolari i el ar "i e$trem de dornic s#i achizi ioneze un bun indivizibil, care nu poate "i cumprat cu mai pu in de 7044 de dolari, el ar "i gata s accepte aceeai slu*b pentru numai 044 de dolari. @oate acestea sunt per"ect compatibile cu legea corect "ormulat a utilit ii marginale, con"orm creia valoarea depinde de utilitatea serviciilor anticipate. %u se pune problema e$isten ei vreunei legi a utilit ii marginale cresctoare. Negea utilit ii marginale nu trebuie con"undat nici cu doctrina e mensura sortis a lui -ernoulli, nici cu legea Qeber#Fechner. Na temeiul contribu iei lui -ernoulli se a"lau "aptele general acceptate # i niciodat contestate # c oamenii sunt dornici s#i satis"ac dorin ele mai intense naintea celor mai pu in intense, i c omul bogat este mai n msur s#i satis"ac dorin ele dect cel srac. ,ar concluziile trase de -ernoulli din aceste truisme sunt complet eronate. ;l a dezvoltat o teorie matematic, dup care sporul de grati"icare scade odat cu creterea avu iei totale a unei persoane. !ser iunea sa con"orm creia, de regul, este "oarte probabil ca pentru un om al crui venit este de :.444 de duca i, un ducat n plus s nu nsemne mai mult dect *umtate de ducat pentru un om /p.0791 cu un venit de 7.:44 de duca i, este simpl "antezie. F lsm deoparte obiec ia c nu e$ist mi*loace de comparare a evalurilor unor persoane di"erite, care s nu "ie complet arbitrare. Metoda lui -ernoulli nu este mai pu in inadecvat pentru evalurile aceluiai individ, la diverse nivele de venit. ;l nu a sesizat "aptul c tot ce se poate spune n acest caz este c, odat cu creterea venitului, "iecare nou spor este utilizat pentru satis"acerea unei dorin e mai pu in intens resim ite dect cea mai pu in intens resim it dorin de*a satis"cut anterior acestei creteri. ;l n#a n eles c, n privin a evalurilor, alegerii i a ac iunii, nu poate e$ista nici o msurtoare i nici o stabilire de echivalen e, ci doar ealonare, n sensul de a pre"era i a lsa deoparte. /21 !st"el, nici -ernoulli nici matematicienii i economitii care au adoptat modul su de a ra iona nu puteau reui s rezolve parado$ul valorii. ;rorile implicate n con"uzia dintre legea Qeber#Fechner a psiho"izicii i teoria subiectiv a valorii au "ost de*a atacate de Ma$ Qeber. Ma$ Qeber, e drept, nu era su"icient de "amiliarizat cu teoria economic i se a"la prea mult sub in"luen a istorismului pentru a avea acces la o viziune clar asupra "undamentelor gndirii economice. 'ns intui ia sa ingenioas i#a "urnizat o sugestie n privin a drumului de urmat pentru a a*unge la solu ia corect. @eoria utilit ii marginale, scrie el, >nu este ntemeiat psihologic, ci, mai curnd ## dac putem ntrebuin a un termen epistemologic D pragmatic, i.e. pe ntrebuin area categoriilor de scopuri i mi*loace.? /:1

118 ,ac un om vrea s remedieze o situa ie patologic lund o anumit doz dintr#un remediu, administrarea unui multiplu al acestei doze nu va determina un e"ect mai bun. Furplusul "ie nu va avea nici un e"ect di"erit de cel al dozei adecvate, sau optimale, "ie va avea e"ecte duntoare. !celai lucru este valabil pentru orice "el de satis"ac ii, dei optimul nu este atins, adesea, dect prin administrarea unei doze mari, iar punctul dincolo de care noi adaosuri produc e"ecte duntoare este, adesea, ndeprtat. Nucrurile stau ast"el pentru c lumea n care trim este una a cauzalit ii i a rela iilor cantitative dintre cauz i e"ect. +el ce dorete s ndeprteze neplcerea cauzat de traiul ntr#o camer a"lat la o temperatur de 5: de grade / Fahrenheit, n. tr.1 , va urmri s nclzeasc ncperea, pn la o temperatur de 9: sau 34 de grade. Faptul c el nu urmrete ridicarea temperaturii la 084 sau 544 de grade n#are nimic de a "ace cu legea Qeber# Fechner /p.0731 i nici cu psihologia. @ot ce poate "ace psihologia pentru e$plicarea acestui "apt este s stabileasc, cu titlu de dat ultim, "aptul c, de regul, omul pre"er prezervarea vie ii i sntatea, mor ii i bolilor. &entru pra$eologie nu conteaz dect "aptul c omul care ac ioneaz alege ntre alternative. Faptul c omul se a"l la rspntie, c alege i trebuie s aleag, este ## ntre altele D datorat "aptului c el triete ntr#o lume cantitativ # i nu ntr#una n care cantitatea este ine$istent, care este chiar inimaginabil pentru mintea uman. +on"uzia ntre legea utilit ii marginale i legea Qeber#Fechner se datoreaz erorii de a acorda aten ie doar mi*loacelor destinate atingerii unei satis"ac ii, i nu satis"ac iei ca atare. ,ac satis"ac ia ar "i "ost avut n vedere, atunci n#ar "i putut "i adoptat ideea absurd de a e$plica con"igura ia dorin ei de cldur prin intensitatea descresctoare a senza iei provocate de augmentarea n trepte succesive a intensit ii stimulului. Faptul c omul de rnd nu urmrete ridicarea temperaturii din dormitorul su pn la 074 de grade nu are nici o legtur cu intensitatea senza iei de cldur. Faptul c un om nu#i nclzete camera la "el de mult ca al i oameni normali # att ct i#ar nclzi#o probabil i el, dac n#ar "i mai dornic s#i cumpere un costum nou sau s mearg s asculte o sim"onie de -eethoven # nu poate "i e$plicat prin metodele tiin elor naturale. ,oar problemele valorii de utilizare obiective sunt obiective i se preteaz la a "i tratate prin metodele tiin elor naturale< evaluarea de ctre omul care ac ioneaz a valorii de utilizare obiective este o chestiune di"erit. $. Lege! !nd!men'e#o ! spune c un bun economic de ordinul nti (un bun de consum) produce e"ecte cantitative de"inite nseamn c o cantitate de cauz a produce o cantitate de e"ect a ## "ie o dat pentru totdeauna, "ie gradual, n decursul unei anumite perioade de timp. 'n cazul bunurilor de ordin superior (bunuri de produc ie), producerea de e"ecte cantitative de"inite nseamn c o cantitate de cauz b produce o cantitate de e"ect b , cu condi ia ca o cauz complementar c s produc o cantitate de e"ect g < doar e"ectele concertate ale lui b i g produc o cantitate p a bunului de ordinul nti . 'n acest caz e$ist trei cantit i= cantit ile b i c din cele dou bunuri complementare 9 i -, i cantitatea p din produsul D.

119 +u b neschimbat, numim valoare optim acea valoare a lui c care produce cea mai ridicat valoare a lui . ,ac mai multe valori ale lui c produc

valoarea cea mai ridicat a lui , atunci o numim optim pe cea care produce /p.0781 i cea mai ridicat valoare a lui p. ,ac dou bunuri complementare sunt ntrebuin ate n raportul optim, ele produc deopotriv cel mai ridicat output< puterea lor de produc ie sau valoarea lor de utilizare obiectiv este pe deplin utilizat< nici o "rac iune din ele nu se irosete. ,ac deviem de la aceast combina ie optimal, sporind cantitatea lui - "r a o modi"ica pe cea a lui 9, de regul produsul ob inut va crete n continuare, dar nu propor ional cu sporul cantitativ al lui -. ,ac este posibil creterea produc iei de la p la pC prin creterea cantit ii doar unuia din "actorii complementari, anume prin substituirea lui c prin c", cu " mai mare dect 0, atunci n orice caz p0 c p i p0c b pc". ,ac ar "i posibil s compensm orice descretere a lui b printr#o cretere corespunztoare a lui c, ast"el nct p s rmn neschimbat, atunci puterea de produc ie "izic a lui 9 ar "i nelimitat i 9 nu ar "i considerat rar, deci nu ar "i considerat un bun economic. &entru omul care ac ioneaz n#ar avea importan dac stocul disponibil de 9 ar "i mai mare sau mai mic. +hiar i o cantitate in"initezimal de 9 ar "i su"icient pentru a produce orice cantitate de D, cu condi ia ca stocul de - s "ie su"icient de mare. &e de alt parte, o cretere n cantitate a lui 9 n#ar putea spori produc ia de D dac stocul de - n#ar crete. 'ntreaga produc ie rezultat ar "i imputat lui -< 9 n#ar putea "i un bun economic. On lucru care "urnizeaz asemenea servicii nelimitate este, de e$emplu, cunoaterea rela iei cauzale implicate n procesul respectiv. Formula sau re eta care ne in"ormeaz cum s pregtim ca"eaua, odat cunoscut, "urnizeaz servicii nelimitate. ;a nu pierde nimic din capacitatea ei de produc ie, indi"erent ct de "recvent este ntrebuin at< puterea ei de produc ie este inepuizabil< de aceea ea nu este un bun economic. Hmul care ac ioneaz nu este niciodat con"runtat cu situa ii n care are de ales ntre valoarea de utilizare a unei "ormule cunoscute i vreun alt lucru "olositor. Negea randamentelor a"irm c e$ist un optim pentru combina ia bunurilor economice de ordin superior ("actori de produc ie). ,ac se deviaz de la acest optim, prin sporirea inputului unui singur "actor, atunci outputul "izic "ie nu crete deloc, "ie nu crete propor ional cu creterea inputului. !a cum am artat mai sus, aceast lege este implicat n "aptul c nsuirea oricrui bun economic de a produce e"ecte de"inite cantitativ este o condi ie necesar pentru ca bunul respectiv s "ie economic. @ot ce a"irm legea randamentelor, intitulat popular legea randamentelor descresctoare, este c e$ist un asemenea optim al combina iei respective. ;$ist numeroase alte ntrebri la care legea nu "urnizeaz rspunsuri i care nu pot "i elucidate dect a posteriori, e$perimental. ,ac e"ectul produs de unul din "actorii complementari /p.0761 este indivizibil, atunci optimul este singura combina ie care produce rezultatul urmrit. &entru a vopsi o estur de ln ntr#o anumit nuan , este necesar o anumit cantitate de vopsea. H cantitate de vopsea mai mare sau

120 mai mic ar contraveni scopului urmrit. +el ce de ine mai mult vopsea va trebui s lase surplusul ne"olosit. +el ce de ine o cantitate mai redus nu poate vopsi dect o parte din estur. Randamentul descresctor se mani"est n cazul acesta printr#o total lips de utilitate a cantit ii adi ionale, care nu trebuie "olosit deoarece ar contraveni obiectivului. 'n alte cazuri, pentru producerea unui e"ect minim este nevoie de un anumit input minim. 'ntre e"ectul minim i cel optim e$ist o mar*, n limitele creia sporirea dozelor produce "ie o cretere propor ional a e"ectului, "ie una mai mult dect propor ional. &entru a pune n "unc iune un mecanism este necesar un anumit minim de lubri"iant. Na ntrebarea dac un spor de lubri"iant, peste acest minim, sporete per"orman ele mecanismului propor ional cu sporul cantit ii ntrebuin ate, sau mai mult, nu poate rspunde dect e$perien a tehnologic. Negea randamentelor nu rspunde la urmtoarele ntrebri= (0) ,ac doza optim este singura n msur s produc e"ectul urmrit. (7) ,ac e$ist sau nu o limit rigid "i$at dincolo de care orice spor cantitativ al "actorului variabil este complet inutil. (5) ,ac scderea outputului produs de o abatere progresiv de la optim i creterea outputului produs de o apropiere progresiv de optim produc schimbri propor ionale sau nepropor ionale ale outputului, pe unitatea de "actor variabil. @oate aceste lucruri trebuie stabilite e$perimental. 'ns legea randamentelor ca atare, i.e. "aptul c trebuie s e$iste o asemenea combina ie optim, este valid apriori. Negea malthusian a popula iei i conceptele de suprapopulare sau subpopulare absolute i cel de popula ie optim, care sunt derivate din ea, reprezint o aplica ie a legii randamentelor la o problem particular. ;le se re"er la modi"icri ale o"ertei de mn de lucru, ceilal i "actori rmnnd nemodi"ica i. ,eoarece oamenii, din considerente politice, au dorit s resping legea lui Malthus, ei au combtut cu ardoare, ns cu argumente greite, legea randamentelor D pe care, de alt"el, nu o cunoteau dect ca pe legea randamentelor descresctoare ale utilizrii capitalului i minii de lucru pe o supra"a dat de pmnt. !stzi nu mai este cazul s acordm vreo aten ie acestor reprouri ne"ondate. Negea randamentelor nu se limiteaz la utilizarea "actorilor complementari de produc ie pe o supra"a dat de pmnt. @entativele de a#i respinge sau demonstra validitatea prin investiga ii istorice i e$perimentale privind produc ia agricol sunt deopotriv inutile i /p.0541 sterile. +ei ce doresc s resping legea randamentelor ar trebui s e$plice de ce sunt oamenii dispui s plteasc pre uri pentru pmnt. ,ac legea n#ar "i valid, atunci "ermierul n#ar urmri niciodat s#i sporeasc ntinderea "ermei. ;l ar avea posibilitatea s multiplice orict de mult recoltele ob inute de pe orice bucat de pmnt, sporindu#i inputul de capital i munc. Hamenii i#au imaginat uneori c, dei legea randamentelor descresctoare este valid n agricultur, n industriile de procesare s#ar mani"esta o lege a randamentelor cresctoare. F#a scurs mult vreme nainte ca ei s n eleag c legea randamentelor se re"er, n egal msur, la toate ramurile de produc ie. ;ste greit s deosebim ntre agricultur i industriile de procesare din perspectiva acestei legi. +eea ce se numete D cu o terminologie inadecvat i chiar generatoare de con"uzii D legea randamentelor cresctoare,

121 nu este dect o rsturnare a legii randamentelor descresctoare, o "ormulare nesatis"ctoare a legii randamentelor. ,ac ne apropiem de combina ia optim sporind doar un singur "actor, n vreme ce cantit ile celorlal i "actori rmn neschimbate, atunci produsul unitar pe "actorul variabil crete propor ional sau chiar mai mult dect propor ional cu sporul. On mecanism manevrat de doi muncitori poate produce p< manevrat de 5 muncitori, 5 p< manevrat de 2 muncitori, 9 p< manevrat de : muncitori, 3 p< i manevrat de 9 muncitori, din nou 3 p. 'n acest caz, utilizarea a 2 muncitori corespunde randamentului optim pe cap de muncitor, anume p, pe cnd randamentele pe p , p,

cap de muncitor corespunztoare celorlalte combina ii sunt, respectiv,

p i p. ,ac, n loc de 7 muncitori, se ntrebuin eaz 5 sau 2, atunci randamentele cresc mai mult dect propor ional cu sporul numrului de muncitori< ele nu cresc n raportul 7=5=2, ci n raportul 0=5=9. !vem de a "ace cu randamente cresctoare pe cap de muncitor. ,ar acest rezultat nu este nimic altceva dect reversul legii randamentelor descresctoare. ,ac o "abric sau o ntreprindere deviaz de la combina ia optim a "actorilor utiliza i, ea este mai pu in e"icient dect o "abric sau o ntreprindere pentru care devia ia de la optim este mai mic. !tt n agricultur, ct i n industriile de procesare, mul i "actori de produc ie nu sunt per"ect divizibili. +ombina ia optim este de regul mai uor de atins, mai ales n industriile de procesare, mrind dimensiunea "abricii sau a ntreprinderii dect reducnd#o. ,ac cea mai mic unitate a unuia sau mai mul i "actori este prea mare pentru a permite e$ploatarea sa optim ntr#o "abric sau o ntreprindere mic sau medie, atunci singurul mod de atingere a optimului este prin creterea dimensiunilor unit ii de produc ie. !cestea sunt motivele care determin superioritatea /p.0501 produc iei pe scar larg. 'ntreaga importan a acestei probleme va "i artat ulterior, n discu ia problemelor legate de contabilizarea costurilor. *. Munc! um!n( c! miA#oc %umim munc ntrebuin area ca mi*loc a "unc iilor i mani"estrilor "iziologice ale vie ii umane. ;$ercitarea poten ialit ilor energiei umane i a proceselor vitale pe care omul a crui via se mani"est prin ele nu le ntrebuin eaz pentru atingerea unor scopuri e$terne, di"erite de simpla des"urare a acestor procese i de rolul "iziologic pe care l *oac ele n evolu ia biologic a propriei sale economii vitale, nu este munc< este doar via . Hmul muncete utilizndu#i "or a i priceperea ca mi*loace pentru ndeprtarea neplcerilor i substituind e$ploatarea deliberat a energiei sale vitale simplei curgeri spontane i lipsite de gri*i a "acult ilor i tensiunilor sale nervoase. Munca este un mi*loc, nu un scop n sine. Fiecare individ dispune numai de o cantitate limitat de energie pe care o poate cheltui, iar "iecare unitate de munc nu poate produce dect un e"ect limitat. !ltminteri munca uman ar "i disponibil din abunden < ea n#ar "i

122 limitat i nu ar "i considerat un mi*loc pentru ndeprtarea neplcerilor, care s "ie economisit ca atare. 'ntr#o lume n care munca ar "i economisit doar datorit dosponibilit ii sale ntr#o cantitate insu"icient pentru atingerea tuturor elurilor pentru care poate "i utilizat ca mi*loc, o"erta de munc disponibil ar "i egal cu ntreaga cantitate de munc pe care o pot depune to i oamenii, laolalt. 'ntr#o ast"el de lume to i ar "i dornici s munceasc, pn la epuizarea complet a capacit ii momentane de lucru "iecruia. @impul care n#ar "i necesar pentru recreerea i restaurarea capacit ii de munc epuizate n prealabil ar "i, n ntregime, dedicat muncii. Hrice non#utilizare a deplinei capacit i de munc ar "i socotit o pierdere. &rin depunerea unei cantit i mai mari de munc omul i#ar spori propria bunstare. %eutilizarea unei pr i a poten ialului disponibil de munc ar "i considerat o scdere a bunstrii, necompensat de nici o alt cretere a acesteia. Cdeea de lene ar "i necunoscut. %imeni n#ar gndi= pot s "ac asta< dar nu merit< nu renteaz< pre"er agrementul. +u to ii i#ar considera ntreaga capacitate de a munci ca pe un stoc de "actori de produc ie, pe care ar "i dornici s#l utilizeze complet. +hiar i posibilitatea celei mai mrunte creteri a bunstrii ar "i considerat su"icient ca incitativ pentru a munci mai mult, dac se ntmpl ca n momentul respectiv cantitatea respectiv de munc s nu poat "i "olosit mai pro"itabil. /p.0571 'n lumea noastr real, lucrurile stau alt"el. ,epunerea de munc este considerat neplcut. ! nu munci este o stare considerat mai plcut dect a munci. !grementul este, ceteris paribus, pre"erat muncii. Hamenii nu muncesc dect cnd consider valoarea produsului muncii superioar scderii de satis"ac ie produse de reducerea agrementului. &restarea de munca implic dezutilitate ( isutilit2). &sihologia i "iziologia pot ncerca s e$plice acest "apt. %u este necesar ca pra$eologia s cerceteze dac strdaniile lor sunt sau nu ncununate de succes. &entru pra$eologie, "aptul c oamenii sunt dornici s se bucure de agrement i, de aceea, privesc propria lor capacitate de a produce e"ecte cu alte sentimente dect pe cea a "actorilor materiali de produc ie, este un dat. !tunci cnd ia n considera ie cheltuirea propriei sale munci, omul nu cerceteaz doar dac nu e$ist nici un obiectiv mai dezirabil pentru utilizarea cantit ii respective de munc, ci i dac n#ar "i mai dezirabil s se ab in de la orice cheltuial suplimentar de munc. &utem "ormula acest lucru i denumind ob inerea agrementului un obiectiv al activit ii deliberate, sau un bun economic de ordinul nti. ,ac ntrebuin m aceast terminologie, oarecum so"isticat, trebuie s privim agrementul ca pe orice alt bun economic, din perspectiva utilit ii marginale. @rebuie s conchidem c prima unitate de agrement satis"ace o dorin resim it mai intens dect a doua, a doua o dorin resim it mai intens dect a treia, .a.m.d. Rsturnnd aceast propozi ie, deducem c dezutilitatea muncii, resim it de muncitor, crete mai mult dect propor ional cu cantitatea de munc depus. &e de alt parte, pra$eologia nu are a se ocupa de ntrebarea dac dezutilitatea muncii crete sau nu propor ional, sau mai mult dect propor ional, cu creterea cantit ii de munc depuse. ('ntrebarea dac aceast problem are sau nu vreo importan pentru "iziologie i psihologie, i

123 dac aceste tiin e sunt sau nu n msur s o elucideze, poate "i lsat n suspensie.) 'n orice caz, muncitorul abandoneaz lucrul la momentul n care nceteaz de a mai considera utilitatea continurii lucrului ca "iind o compensa ie su"icient pentru dezutilitatea cheltuielii suplimentare de munc. Formulnd aceast *udecat, el pune n cumpn, dac lsm de o parte descreterea satis"ac iei rezultate produs de creterea oboselii, "iecare interval al timpului de lucru, cu aceeai cantitate de produs ca i cele ob inute n intervalele precedente. ,ar utilitatea unit ilor de produs descrete pe msur ce munca avanseaz, odat cu creterea cantit ii totale a produsului ob inut. &rodusele precedentelor unit i de timp de lucru au "ost ntrebuin ate pentru satis"acerea de nevoi mai importante dect produsele muncii des"urate ulterior. Fatis"acerea acestor nevoi mai pu in importante poate s nu "ie considerat o recompens su"icient pentru continuarea lucrului, dei ele /p.0551 sunt comparate cu aceleai cantit i de output "izic. &entru cercetarea pra$eologic este aadar irelevant dac dezutilitatea muncii este sau nu propor ional cu volumul total de munc cheltuit, sau dac crete mai repede dect timpul de munc cheltuit. 'n orice caz, propensiunea de a cheltui pr ile nc neutilizate din poten ialul total de munc descrete, dac al i "actori nu se modi"ic, odat cu creterea numrului pr ilor de*a cheltuite. ,ac aceast descretere a nclinrii spre lucru se produce mai mult sau mai pu in accelerat, este ntotdeauna o ntrebare ce ine de datele economice, nu de principii categoriale. ,ezutilitatea atribuit muncii e$plic de ce, n decursul istoriei, concomitent cu creterea progresiv a productivit ii "izice a muncii, prile*uite de inova iile tehnologice i de un volum mai abundent de capital, s#a mani"estat, n general, o tendin de reducere a orelor de munc. &rintre avanta*ele de care se bucur omul civilizat, n mai mare msur dect strmoii si mai pu in civiliza i, se numr i acela de a dispune de mai mult timp pentru agrement. 'n acest sens, putem rspunde ntrebrii, "ormulate adesea de "ilozo"i i "ilantropi, dac progresul economic l#a "cut pe om mai "ericit. ,ac productivitatea muncii ar "i mai sczut dect n actuala lume capitalist, atunci omul ar "i nevoit "ie s trudeasc mai mult, "ie s renun e la multe "acilit i. Ftabilind acest "apt, economistul nu a"irm c singura cale de atingere a "ericirii este de a te bucura de mai mult con"ort material, de a tri n lu$, sau de a dispune de mai mult timp pentru agrement. ;l constat pur i simplu adevrul c oamenii sunt, n mai mare msur, ap i s#i procure lucrurile de care consider ei c au nevoie. &ropozi ia pra$eologic "undamental, c oamenii pre"er ceea ce i satis"ace mai mult dect ceea ce i satis"ace mai pu in i c ei evalueaz lucrurile pe baza utilit ii acestora, nu se cere corectat sau complementat de vreo aser iune suplimentar, privitoare la dezutilitatea muncii. !ceste propozi ii implic de*a a"irma ia c munca este pre"erat agrementului numai n msura n care rezultatul muncii este mai intens dorit dect plcerea agrementului. &ozi ia unic pe care o ocup "actorul munc n lumea noastr se datoreaz caracterului su nonspeci"ic. @o i "actorii de produc ie primari drui i de natur ## i.e., toate acele lucruri i "or e naturale pe care omul le poate ntrebuin a pentru a#i spori bunstarea D au puteri i virtu i speci"ice. ;$ist

124 eluri pentru a cror atingere ei sunt mai potrivi i, eluri pentru care sunt mai pu in potrivi i i eluri pentru care nu sunt deloc potrivi i. ,ar munca uman este att potrivit ct i indispensabil pentru des"urarea tuturor proceselor i modalit ilor de produc ie imaginabile. ;ste, desigur, nepermis s analizm munca uman ca atare n /p.0521 general. ! nu vedea c oamenii i capacit ile lor de munc sunt di"erite este o eroare "undamental. Munca pe care o poate depune un anumit individ este mai potrivit pentru anumite eluri, mai pu in potrivit pentru alte eluri i total nepotrivit pentru altele. Ona din de"icien ele economiei clasice este c nu a inut su"icient seama de acest "apt i nu l#a luat n calcul n construc ia teoriei valorii, a pre urilor i a ratelor salariale. Hamenii nu economisesc munc n general, ci tipurile de munc speci"ice disponibile. Falariile nu se pltesc pentru munca depus, ci pentru rezultatele muncii, care di"er substan ial, calitativ i cantitativ. &roducerea "iecrui produs particular necesit ntrebuin area de muncitori capabili s presteze tipul particular de munc de care e nevoie. 'ncercarea de a *usti"ica nesocotirea acestui aspect, "cnd trimitere la presupusul "apt c cea mai mare parte a cererii i o"ertei de munc se re"er la munc comun necali"icat, pe care o poate depune orice om sntos, i c munca cali"icat, depus de persoane cu anumite nzestrri nnscute i care dispun de o pregtire special, este n general o e$cep ie, este absurd. %u este necesar s cercetm dac lucrurile au stat ast"el n trecutul ndeprtat, sau dac chiar i la triburile primitive inegalitatea capacit ilor nnscute i dobndite era principalul "actor care intervenea n economisirea muncii. +nd analizm situa ia popoarelor civilizate este inadmisibil s nesocotim di"eren ele de calitate dintre muncile depuse. Munca pe care sunt capabili s o depun diveri oameni di"er, deoarece oamenii s#au nscut inegali i deoarece cali"icrile i e$perien a pe care acetia le dobndesc n cursul vie ii le di"eren iaz i mai mult capacit ile. Re"eritor la caracterul nespeci"ic al muncii umane, cu siguran nu dorim s a"irmm c toat munca uman este de aceeai calitate. +eea ce dorim ns s stabilim este c di"eren ele e$istente ntre tipurile de munc necesare pentru producerea diverselor bunuri sunt mai mari dect di"eren ele ntre capacit ile nnscute ale oamenilor. (Cnsistnd asupra acestui aspect, nu ne re"erim la per"orman ele creatoare ale geniului< munca geniului este n a"ara orbitei ac iunii umane obinuite i se aseamn cu un dar gratuit al destinului, care i este acordat omenirii peste noapte. /91 ,e asemenea, nu inem seama de barierele institu ionale care interzic anumitor grupuri de persoane accesul la anumite ocupa ii i la pregtirea necesar pentru a le des"ura.) +alit ile nnscute ale diverilor indivizi nu "ractureaz uni"ormitatea zoologic i omogenitatea speciei om, n aa msur nct s mpart o"erta de munc n pr i separate. !st"el o"erta poten ial de munc disponibil pentru /p.05:1 des"urarea "iecrui tip special de munc depete cererea e"ectiv pentru ast"el de munc. H"erta "iecrui tip de munc specializat ar putea "i augmentat, prin retragerea de muncitori din alte ramuri i pregtirea lor adecvat. +antitatea de satis"acere a nevoilor nu este permanent limitat de raritatea persoanelor capabile s des"oare activit i speciale, n nici o ramur. H lips de specialiti nu se poate mani"esta dect pe termen scurt. &e

125 termen lung ea poate "i ndeprtat, prin "ormarea unor persoane care dispun de abilit ile nnscute necesare. Munca este cel mai rar dintre toate mi*loacele primare de produc ie, deoarece este nespeci"ic, n sensul acesta restrns, i deoarece toate tipurile de produc ie implic prestare de munc. !st"el, raritatea celorlalte mi*loace primare de produc ie D i.e., a mi*loacelor non#umane de produc ie "urnizate de natur ## devine, pentru omul care ac ioneaz, o raritate a acelor mi*loace materiale primare de produc ie a cror utilizare necesit cel mai redus volum de munc cheltuit. /31 H"erta de munc disponibil este cea care determin n ce msur poate "i e$ploatat "actorul natural, n "iecare din variet ile sale, pentru satis"acerea de nevoi. ,ac o"erta de munc pe care oamenii sunt capabili i dispui s o depun crete, produc ia crete de asemenea. Munca nu poate rmne ne"olosit, ca "iind inutil pentru mbunt irea n continuare a "elului cum sunt satis"cute nevoile. Hmul autarhic izolat are ntotdeauna prile*ul s#i amelioreze situa ia, depunnd mai mult munc. &e pia a minii de lucru, ntr# o societate de pia , e$ist cumprtori pentru orice volum de munc o"erit. !bunden a i e$cedentele nu pot e$ista dect pe anumite segmente ale pie ii minii de lucru< ele induc ndeprtarea muncii ctre alte segmente i dezvoltarea produc iei n alte ramuri ale sistemului economic. &e de alt parte, o cretere a cantit ii de pmnt disponibil D dac nu intervin alte modi"icri D ar putea determina o cretere a produc iei numai dac pmntul suplimentar este mai "ertil dect pmntul marginal cultivat n prealabil. /81 !celai lucru este valabil i pentru echipamentele materiale acumulate n vederea produc iei viitoare. +apacitatea bunurilor de capital de a "urniza servicii depinde, de asemenea, de o"erta de munc disponibil. !r "i o risip s se utilizeze capacitatea "acilit ilor e$istente, dac munca necesar ar putea "i ntrebuin at pentru satis"acerea unor nevoi mai urgente. Factorii complementari de produc ie nu pot "i utiliza i dect n msura permis de disponibilitatea celui mai rar dintre ei. F presupunem c produc ia unei unit i de p necesit cheltuirea /p.0591 a 3 unit i de a i 5 unit i de b i c nici a nici b nu pot "i utilizate pentru a produce altceva dect p. ,ac dispunem de 26 a i 7.444 b, atunci putem produce cel mult D p. Ftocul disponibil de a determin msura n care este utilizat b. ,oar a este considerat un bun economic. Hamenii nu sunt dispui s achite anumite pre uri dect pentru a. 'ntregul pre al lui p este alocat pentru 3 unit i de a. &e de alt parte, b nu este un bun economic i lui nu#i este alocat nici un pre . ;$ist cantit i de b care rmn ne"olosite. &utem ncerca s ne imaginm o lume n care to i "actorii materiali de produc ie sunt att de complet "olosi i nct nu e$ist nici o modalitate de a ntrebuin a to i oamenii, sau de a ntrebuin a to i oamenii n msura n care sunt ei dispui s munceasc. 'ntr#o ast"el de lume, munca este abundent. H cretere a o"ertei de munc nu poate aduce nici un "el de spor al volumului total al produc iei. ,ac presupunem c to i oamenii au aceeai capacitate i aplica ie la lucru i dac lsm deoparte dezutilitatea muncii, ntr#o asemenea lume munca n#ar "i un bun economic. ,ac lumea acesta ar "i o comunitate socialist, atunci o cretere a popula iei ar nsemna o cretere a numrului de

126 consumatori neproductivi. ,ac ar "i o societate de pia , ratele salariale o"erite n#ar a*unge pentru a mpiedica inani ia. +ei ce caut de lucru ar "i gata s munceasc pentru orice salarii, orict de mici, chiar dac ar "i insu"iciente pentru prezervarea vie ii lor. ;i ar "i bucuroi s amne temporar moartea prin inani ie. ;ste inutil s insistm asupra parado$urilor acestei ipoteze i s analizm problemele unei asemenea lumi. Numea noastr este di"erit. Munca este mai rar dect "actorii de produc ie materiali. %u ne ocupm aici de problema popula iei optime. %e ocupm numai de "aptul c e$ist "actori materiali de produc ie care rmn neutiliza i, deoarece munca necesar este cerut pentru satis"acerea unor nevoi mai urgente. 'n lumea noastr puterea de munc nu este abundent ci de"icitar, i e$ist "actori materiali de produc ie neutiliza i, i.e. pmnt, depozite minerale i chiar "abrici i echipamente. !ceast stare de lucruri ar putea "i schimbat printr#o asemenea cretere a ci"relor demogra"ice nct to i "actorii materiali necesari pentru produc ia produselor alimentare indispensabile ## n sens literal D pentru prezervarea vie ii umane, s "ie e$ploata i complet. ,ar ct vreme aceasta nu se ntmpl, lucrurile nu se pot schimba prin mbunt iri ale metodelor tehnologice de produc ie. ,ac e$ist nc "actori materiali disponibili, a cror utilizare poate spori bunstarea omului, atunci substituirea metodelor de produc ie mai pu in e"iciente prin altele mai e"iciente nu provoac abunden a muncii. ,impotriv, ea sporete /p.0531 produc ia, deci cantitatea bunurilor de consum. ,ispozitivele care >economisesc munc? sporesc o"erta. ;le nu produc >oma* tehnologic?. /61 Fiecare produs este rezultatul utilizrii att a muncii, ct i a "actorilor materiali de produc ie. Hmul economisete att munca ct i "actorii materiali Munca care gratific irect i cea care gratific in irect ,e regul, munca i grati"ic autorul numai indirect, anume prin ndeprtarea neplcerii pe care o produce atingerea scopului. Nucrtorul renun la agrement i suport dezutilitatea muncii pentru a se bucura "ie de produs, "ie de ceea ce sunt ceilal i oameni dispui s o"ere n schimbul produsului. &entru el, cheltuirea de munc este un mi*loc pentru atingerea anumitor scopuri, un pre pltit i un cost suportat. ,ar e$ist cazuri n care prestarea muncii produce imediat grati"icarea muncitorului. ;l ob ine satis"ac ii imediate din munca cheltuit. &ro"itul e dublu. ;l const, pe de o parte, n ob inerea produsului i, pe de alta, n satis"ac ia pe care i#o "urnizeaz muncitorului presta ia nsi. Hamenii au rstlmcit n mod grotesc acest lucru, i pe aceast rstlmcire au cldit planuri "antastice de re"orme sociale. Ona din principalele dogme ale socialismului este c munca induce dezutilitate numai n cadrul sistemului capitalist de produc ie, n vreme ce n socialism este pur delectare. %u este nevoie s insistm asupra e"uziunilor srmanului lunatic care a "ost +harles Fourier. ,ar socialismul >tiin i"ic? mar$ist nu di"er de utopiti n acest punct. Onii dintre adep ii si cei mai proeminen i, Friedrich ;ngels i Parl

127 PautsJy, declar e$plicit c e"ectul de cpetenie al regimului socialist va "i trans"ormarea muncii dintr#o durere ntr#o plcere. /041 Faptul c activit ile care produc grati"icare imediat i sunt, de aceea, surse directe de plcere i satis"ac ie, di"er n mod esen ial de munc i lucru, este adesea ignorat. ,i"eren ele acestea nu pot "i trecute cu vederea, dect de o analiz "oarte super"icial a "aptelor relevante. Aslitul ntr#o luntre ,uminica, pe lacurile din parcurile publice, cum se obinuiete pentru recreere, nu poate "i comparat cu vslitul echipa*ului unui vas, sau al sclavilor de pe o galer, dect din punctul de vedere al hidromecanicii. ,ac este interpretat ca un mi*loc pentru atingerea unor scopuri, el este la "el de di"erit ca i "redonarea unei arii de ctre un hoinar, de interpretarea aceleiai arii de un cntre la oper. Aslaul de ,uminic cel lipsit de gri*i i hoinarul cntre ob in grati"icri directe din activit ile lor, dar nu i indirecte. !adar, ce "ac ei nu este munc, nu este utilizarea "unc iilor lor "iziologice pentru atingerea unor scopuri di"erite de simpla e$ersare a acestor /p.0581 "unc ii. ;ste doar plcere. ;ste un scop n sine< o "ac numai de dragul de a o "ace, i aceasta nu le aduce nici un "el de servicii suplimentare. %e"iind munc, aceste activit i nu pot "i numite munc direct grati"icatoare. /001 Hbservatorul super"icial i poate imagina uneori c munca depus de al ii genereaz grati"icare imediat, deoarece lui nsui i#ar place s se delecteze cu un "el de *oac, care ar imita aparent tipul de munc respectiv. ,up cum copiii se *oac de#a coala, de#a solda ii sau de#a trenul, tot ast"el i adul ilor le poate surde cte un *oc sau altul. ;i i imagineaz c mecanicului de locomotiv trebuie s#i plac manevrarea i condusul locomotivei sale tot att ct le#ar place i lor, dac ar avea ocazia s se *oace cu ea. &e drumul su grbit ctre serviciu, bibliotecarul l invidiaz pe poli istul care, dup cum crede el, este pltit s "ac plimbri de agrement prin cartier. 'ns poli istul l invidiaz pe bibliotecarul care, aezat con"ortabil n "otoliu, ntr#o camer bine nclzit, ctig bani din nite mzgleli, care nici nu pot "i numite munc serioas. 'ns nu este necesar s lum n serios opiniile celor care interpreteaz greit munca altora i o consider doar un mod de a "ace timpul s treac. ;$ist, pe de a alt parte, i tipuri de munc imediat grati"icatoare. ;$ist anumite munci care, n condi ii speciale, "urnizeaz grati"icare imediat dac sunt depuse n cantit i mici. ,ar aceste cantit i sunt att de nesemni"icative nct nu *oac nici un rol n ansamblul ac iunilor umane i al produc iei destinate satis"acerii unor dorin e. Numea noastr se caracterizeaz prin "enomenul dezutilit ii muncii. 'n schimbul produselor muncii, oamenii o"er o munc ce lor le pricinuiete dezutilitate< pentru ei munca este o surs indirect de grati"icare. 'n msura n care un anumit tip de munc "urnizeaz o cantitate limitat de plcere i nu de neplcere, grati"icarea imediat i nu dezutilitatea muncii, prestarea ei nu implic alocarea vreunor salarii. ,impotriv, prestatorul, >muncitorul?, trebuie s achizi ioneze plcerea, pltind pentru ea. Antoarea a "ost i nc mai este pentru mult lume o munc obinuit, generatoare de dezutilitate. ,ar e$ist persoane pentru care vntoarea este o pur plcere. 'n ;uropa, amatorii de vntoare achizi ioneaz de la proprietarul terenurilor

128 de vntoare dreptul de a mpuca un anumit numr de animale, de un anumit tip. !chizi ionarea acestui drept este separat de pre ul pltit pentru vnatul dobort. ,ac cele dou achizi ii sunt "cute simultan, atunci pre ul depete cu mult pre urile care pot "i ob inute pe pia pentru vnatul respectiv. On cprior negru care nc mai zburd printre stncile ascu ite are, deci, o valoare monetar superioar celei pe care o va avea ulterior, cnd va "i adus vnat n vale, gata pentru ntrebuin area crnii, pieii i coarnelor sale, n ciuda "aptului c pentru doborrea lui trebuie cheltuite anumite e"orturi "izice i materiale. Fe poate spune c unul din serviciile pe care le poate "urniza un cprior n via este de a#i o"eri vntorului plcerea de a#l ucide. /p.0561 !eniul creator Mult deasupra milioanelor care vin i trec se situeaz pionierii, oameni ale cror "apte i idei deschid drumuri noi omenirii. &entru pionierul de geniu, /071 esen a vie ii este crea ia. ! tri nseamn pentru el a crea. !ctivit ile acestor oameni prodigioi nu pot "i pe deplin subsumate conceptului pra$elologic de munc. ;le nu sunt omologabile muncii deoarece nu reprezint, n ochii geniului, mi*loace, ci scopuri n sine. ;l triete pentru a crea i a inventa. &entru el nu e$ist agrement, ci doar rgazuri de sterilitate i "rustrare temporar. Motiva ia sa nu este dorin a de a produce un rezultat, ci actul producerii acestuia. Fuccesul nu#l grati"ic nici direct nici indirect. %u#l grati"ic indirect deoarece semenii si sunt, n cel mai bun caz, indi"eren i "a de el, ntmpinndu#l cel mai adesea chiar ze"lemitor, cu proteste i persecu ii. Multe genii i#ar "i putut ntrebuin a darurile pentru a#i "ace via a plcut i plin de bucurii< cei n cauz nici n#au luat n considera ie o ast"el de posibilitate, ci au ales "r ezitare calea spinoas. .eniul urmrete s realizeze ceea ce consider c este misiunea sa, chiar dac tie c ast"el se ndreapt spre propria sa pierdere. .eniul nu deriv nici grati"icri imediate din activit ile sale creatoare. +rea ia este pentru el agonie i turmentare, o nencetat lupt chinuitoare mpotriva obstacolelor interne i e$terne< ea#l consum i#l zdrobete. &oetul austriac .rillparzer i#a redat imaginea ntr#un poem sensibil, >!dio .astein?. /051 &utem presupune c scriindu#l el se gndea nu doar la propriile sale dureri i tribula ii, ci i la su"erin ele mai mari ale unui om cu mult mai mare, -eethoven, a crui soart semna cu a lui i pe care l n elegea, cu a"ec iune devotat, apreciere i simpatie, mai bine dect oricare contemporan al su. %ietzsche se compara pe sine cu o "lacr care se consum i se distruge nencetat pe sine. /021 !semenea agonii sunt "enomene care nu au nimic n comun cu conota iile asociate curent no iunilor de munc i lucru, produc ie i succes, ctigare a pinii i plceri ale vie ii. Realizrile inovatorului creator, gndurile i teoriile sale, poeziile, picturile i compozi iile sale, nu pot "i clasi"icate pra$eologic ca produse ale muncii. ;le nu sunt rezultatul /p.0241 ntrebuin rii unei munci, care ar "i putut "i dedicat producerii altor "acilit i, >producerii? unei capodopere "ilozo"ice, artistice sau literare. .nditorii, poe ii i artitii sunt adesea nepotrivi i pentru orice alt "el de munc. 'n orice caz, timpul i truda pe care le dedic ei activit ilor creatoare nu sunt retrase din utilizri alternative, pentru alte scopuri. Oneori,

129 mpre*urrile pot condamna la sterilitate un om care ar "i avut puterea s produc lucruri nemaiauzite< ele pot s nu#i o"ere nici o alternativ, cu e$cep ia mor ii prin inani ie sau a utilizrii tuturor "or elor sale n lupta pentru simpl supravie uire "izic. ,ar dac geniul reuete s#i ating obiectivele, numai el singur pltete >costurile? corespunztoare. &oate c .oethe a "ost stn*enit n anumite privin e de "unc iile pe care le#a ndeplinit la curtea de la Qeimar. 'ns este sigur c el n#ar "i realizat mai mult n activit ile sale o"iciale de ministru de stat, director de teatru i administrator de mine, dac nu i#ar "i scris piesele, versurile i romanele. Mai mult, este imposibil s se substituie munca altor oameni celei a creatorilor. ,ac ,ante i -eethoven n#ar "i e$istat, nimeni n#ar "i putut produce Divina -omme ia sau 0imfonia a IE3a, dnd altor oameni aceste sarcini. %ici societatea nici persoanele individuale nu pot promova substan ial geniul i munca sa. +ea mai mare intensitate a >cererii? i cele mai peremptorii ordine ale statului sunt neputincioase. .eniul nu produce la ordin. Hamenii nu pot ameliora condi iile naturale i sociale care "ac cu putin apari ia creatorului i crea ia sa. .eniile nu pot "i prsite prin eugenie, "ormate prin colarizare, iar activit ile lor nu pot "i organizate. ,ar, binen eles, societatea poate "i organizat ast"el nct s nu se mai gseasc n ea nici un loc pentru pionieri i inova iile lor. &er"orman ele creatoare ale geniului sunt o dat ultim pentru pra$eologie. ;le apar n istorie ca un dar gratuit al destinului. ;le nu sunt n nici un caz rezultatul produc iei, n accep iunea economic a termenului. +. % oduc)i! !c iunea, dac este ncununat de succes, i atinge obiectivele urmrite. ;a produce produsul. &roduc ia nu este un act de crea ie< ea nu creeaz ceva ce nu e$ista nainte. ;ste o trans"ormare a unor elemente date, prin rearan*are i combinare. &roductorul nu este un creator. Hmul nu este creator dect n s"era gndirii i n domeniul imagina iei. 'n lumea "enomenelor e$terne el nu este dect un agent generator de trans"ormri. @ot ce poate "ace el este s combine mi*loacele disponibile, ast"el nct, con"orm legilor naturii, rezultatul urmrit s apar n mod necesar. ! e$istat cndva obiceiul de a distinge ntre produc ia de /p.0201 bunuri tangibile i prestarea de servicii personale. @mplarul care "cea mese i scaune era considerat productiv< dar acest epitet i era re"uzat doctorului, ale crui s"aturi l a*utau pe tmplarul a"lat n su"erin , s#i recapete capacitatea de a "ace mese i scaune. Fe "cea o di"eren iere ntre raportul doctorDtmplar i raportul tmplar#croitor. ,espre doctor se a"irma c nu produce nimic el nsui< ;l i ctig traiul din ce produc al ii, el este ntre inut de tmplari i croitori. +u i mai mult timp n urm, "iziocra ii "rancezi a"irmau c toate tipurile de munc sunt n ntregime sterile, cu e$cep ia cazului n care e$trag ceva din sol. ,oar agricultura, pescuitul, vntoarea i mineritul sau e$ploatarea carierelor erau n opinia lor productive. Cndustriile de procesare nu

130 adugau materialelor ntrebuin ate consumate de lucrtori. alt valoare dect cea a lucrurilor

;conomitii contemporani i ridiculizeaz predecesorii pentru c au sus inut asemenea distinc ii inacceptabile. ,ar ei ar "ace mai bine s vad brna din ochii lor. Felul n care analizeaz numeroi scriitori contemporani diverse probleme, cum ar "i advertisingul i marJetingul, este, desigur, o recdere n lumea erorilor grosolane care ar "i trebuit s dispar de mult. H alt opinie larg rspndit este c ar e$ista o di"eren ntre utilizarea muncii i cea a "actorilor materiali de produc ie. %atura, ni se spune, i mparte gratuit darurile< ns lucrtorul trebuie pltit pentru c suport dezutilitatea muncii. @rudind i depind dezutilitatea muncii omul adaug universului ceva ce nu e$ista nainte. 'n acest sens, munca ar "i creatoare. Ii aceast pozi ie este eronat. +apacitatea de munc a omului este dat n univers, aa cum sunt i capacit ile originare ale pmntului i ale substan elor animale. %ici "aptul c o parte din poten ialul de munc poate rmne neutilizat nu#l di"eren iaz pe om de "actorii de produc ie non#umani< i acetia pot rmne neutiliza i. ,isponibilitatea indivizilor de a depi dezutilitatea muncii este consecin a "aptului c ei pre"er produsul muncii satis"ac iei derivabile dintr#un plus de agrement. +reatoare este doar mintea uman, care direc ioneaz ac iunea i produc ia. Mintea apar ine i ea universului i naturii< este o parte a lumii date i e$istente. %umind mintea creatoare nu ne lansm n nici un "el de specula ii meta"izice. H numim ast"el deoarece nu suntem n msur s urcm ndrt pe "irul cauzal al modi"icrilor produse de ac iunea uman dincolo de punctul n care suntem con"runta i cu interven ia ra iunii, n direc ionarea activit ilor umane. &roduc ia nu este ceva "izic, material i e$tern< este un "enomen spiritual i intelectual. +ondi iile sale esen iale de e$isten nu sunt munca uman, "or ele naturale i lucrurile e$terne, ci decizia min ii de a utiliza /p.0271 aceti "actori, ca mi*loace pentru atingerea anumitor scopuri. &roducerea produsului nu se datoreaz trudei i neplcerii ca atare, ci "aptului c truda este ghidat de ra iune. ,oar mintea uman este n msur s ndeprteze neplcerile. Meta"izica materialist a mar$itilor interpreteaz lucrurile acestea complet greit. >For ele productive? nu sunt materiale. &roduc ia este un "enomen spiritual, intelectual i ideologic. ;ste metoda pe care omul, ndrumat de ra iune, o ntrebuin eaz pentru ndeprtarea ct mai complet cu putin a neplcerii. +eea ce distinge condi iile noastre de cele ale strmoilor notri, de acum 0444 sau 7444 de ani, nu este ceva de natura material, ci spiritual. Fchimbrile materiale sunt rezultatul schimbrilor spirituale. &roduc ia este alterarea a ceea ce este dat, con"orm planurilor ra iunii. !ceste planuri D re ete, "ormule, ideologii D reprezint "aptul primar< ele trans"orm "actorii originari D umani i nonumani deopotriv ## n mi*loace. Hmul produce n virtutea ra iunii sale< el alege scopuri i ntrebuin eaz mi*loace pentru atingerea lor. `icala popular care a"irm c teoria economic se ocup de condi iile materiale ale vie ii umane este n ntregime eronat.

131 !c iunea uman este o mani"estare a min ii. 'n acest sens, pra$eologia poate "i numit o tiin moral (!eistes(issensc/aft). -inen eles, noi nu tim ce este mintea, e$act aa cum nu tim nici ce sunt micarea, via a sau electricitatea. Mintea este pur i simplu cuvntul care desemneaz "actorul necunoscut ce le#a permis oamenilor s realizeze tot ce au realizat vreodat= teoriile i versurile, catedralele i sim"oniile, mainile i avioanele. %ote 0. ;ste important s notm c acest capitol nu analizeaz pre urile sau valorile de pia , ci valorile subiective de utilizare. &re urile sunt nite derivate ale valorilor subiective de utilizare. +". in"ra, cap. BAC. 7. +". +arl Menger, !run s6t*e er =ol8s(irtsc/aftsle/re, Aiena, 0830, pp. 88 "".< -ehm -aKerJ, @apital un @apital*ins, ed. a 5#a, CnnsbrucJ, 0646, partea a 7#a, pp. 753 "". 5. +lasele nu e$ist n lumea e$tern. Mintea noastr este cea care clasi"ic "enomenele, pentru a ne organiza cunoaterea. 'ntrebarea dac un anumit mod de clasi"icare a "enomenelor este sau nu adecvat acestui scop este di"erit de ntrebarea dac el este acceptabil sau nu din punct de vedere logic. 2. +". ,aniel -ernoulli, =ersuc/ einer neuen )/eorie *ur 9estimmung von !l:c8sf6llen, trad. &ringsheim, Neipzig, 0869, pp. 73. "". :. +". Ma$ Qeber, !esammelte Aufs6t*e *ur 7issensc/aftsle/re, @Vbingen, 0677, p. 537< a se vedea i p. 026. @ermenul de >pragmatic?, aa cum este ntrebuin at de Qeber, este, binen eles, susceptibil de a crea con"uzii. Otilizarea lui pentru orice altceva n a"ar de "ilozo"ia pragmatismului este neproductiv. ,ac Qeber ar "i cunoscut termenul de >pra$eologie?, probabill c l#ar "i pre"erat. 9. ! se vedea mai *os, pp. 056#024. 3. ,esigur, anumite resurse naturale sunt att de rare nct sunt utilizate complet. 8. 'n condi ii de liber mobilitate a minii de lucru ar "i o risip s se lucreze pmnt virgin, dac zona recuperat nu este su"icient de "ertil pentru a compensa costul total al opera iei. 6. ! se vedea mai *os, pp. 335#332. 04. Parl PautsJy, Die so*iale %evolution, ed. a 5#a, -erlin, 0600, CC, 09 "". Re"eritor la ;ngels, a se vedea mai *os, p. :60. 00. Aslitul practicat serios, ca un sport, sau cntatul serios practicat de un amator, constituie munci introversive. ! se vedea mai *os, pp. :83#:88. 07. Niderii (FVhrerii) nu sunt pionieri. ;i i cluzesc pe oameni de#a lungul crrilor deschise de pionieri. &ionierul este un deschiztor de drumuri pe trmuri pn atunci inaccesibile i poate "i indi"erent la msura n care e$ist

132 sau nu cineva dispus s urmeze calea cea nou. Niderul i conduce pe oameni ctre elul pe care doresc s#l ating. 05. Fe pare c nu e$ist o versiune englezeasc a acestui poem. +artea lui ,ouglas Uates ($ran* !rillpar*er& a -ritical 9iograp/2, H$"ord, 0629, C, :3) o"er un mic rezumat al con inutului, n limba englez. 02. &entru o traducere a poemului lui %ietzsche, a se vedea M. !. MVgge, $rie ric/ Niet*sc/e, %eK UorJ, 0600, p. 73:.

133 %! 'e! ! dou! Aciune n cadrul societii ?III. 6OCIETATEA UMAN 1. Coope ! e! um!n( Focietatea este ac iune concertat, cooperare. Focietatea este rezultatul comportamentului contient i deliberat. !ceasta nu nseamn c indivizii au ncheiat contracte n virtutea crora au "ondat societatea uman. !c iunile care au produs cooperarea social i care o reproduc din nou, n "iecare zi, nu urmresc nimic altceva dect cooperarea i ntra*utorarea cu al ii, pentru atingerea anumitor rezultate speci"ice. !nsamblul comple$ului de rela ii mutuale create prin asemenea ac iuni concertate se numete societate. Focietatea pune colaborarea n locul e$isten ei izolate D cel pu in imaginabile D a indivizilor. Focietatea este diviziune i combinare a muncii. 'n calitatea sa de animal care ac ioneaz, omul devine un animal social. Cndividul uman se nate ntr#un mediu organizat din punct de vedere social. %umai n sensul acesta putem accepta zicala c societatea este D logic sau istoric D antecedent individului. 'n toate celelalte sensuri, dictonul acesta e "ie steril, "ie lipsit de sens. Cndividul triete i ac ioneaz n societate. 'ns societatea nu este nimic altceva dect combinarea indivizilor, n vederea e"ortului de cooperare. ;a nu e$ist nicieri dect n ac iunile persoanelor individuale. ;ste o greeal s o cutm n a"ara ac iunii indivizilor. ! vorbi despre e$isten a independent, via a, su"letul i ac iunile autonome ale unei societ i, este o meta"or care poate duce cu uurin la erori grave. 'ntrebarea dac societatea sau individul trebuie considerat elul ultim, i dac interesele societ ii trebuie subordonate intereselor indivizilor, sau cele ale indivizilor celor ale societ ii, este steril. !c iunea este ntotdeauna ac iune a unor persoane individuale. ;lementul social, sau societal, este o anumit orientare a ac iunilor persoanelor individuale. +ategoria scop nu are sens dect cnd este aplicat ac iunii. @eologia i meta"izica istoriei pot dezbate scopurile societ ii i planurile pe care urmrete ,umnezeu s le realizeze cu privire la societate, aa cum pot discuta despre elurile tuturor celorlalte pr i ale universului creat. &entru tiin , /p.0221 care este inseparabil de ra iune D un instrument evident inadecvat pentru tratarea problemelor de "elul acesta D abordarea specula iilor legate de asemenea subiecte ar "i o sarcin sortit eecului. 'n cadrul cooperrii sociale, ntre membrii societ ii pot aprea sentimente de simpatie i prietenie, precum i un sentiment de apartenen laolalt. !semenea sentimente sunt sursele celor mai minunate i sublime e$perien e umane. ;le sunt cel mai pre ios ornament al vie ii< ele ridic specia animal reprezentat de om, la nl imea e$isten ei cu adevrat umane. +u toate acestea, ele nu sunt, cum au presupus unii, "actorii care au produs rela iile sociale. ;le sunt "ructele cooperrii sociale, care nu n"loresc dect n

134 cadrul ei. ;le nu preced instituirea rela iilor sociale i nu sunt smn a din care cresc acestea. Faptele "undamentale care au dus la apari ia cooperrii, societ ii i a civiliza iei, i care au trans"ormat animalul uman ntr#o "iin uman, sunt acelea c lucrul des"urat n cadrul diviziunii muncii este mai productiv dect munca izolat i c ra iunea uman este capabil s recunoasc acest adevr. Fr acestea, oamenii ar "i rmas pe vecie dumani de moarte unii altora, rivali ireconciliabili, n strdaniile lor de a#i asigura o por ie din stocul limitat al mi*loacelor de subzisten "urnizate de natur. Fiecare om ar "i "ost "or at s#i priveasc pe to i ceilal i ca dumani ai si< dorin a sa intens de a#i satis"ace propriile po"te l#ar "i ndreptat spre con"lict implacabil, cu to i vecinii si. %ici un "el de simpatie nu s#ar "i putut dezvolta ntr#o asemenea stare de lucruri. Onii sociologi au a"irmat c "aptul subiectiv originar i elementar n societate este o > contiin de specie.? /01 !l ii sus in c n#ar e$ista sisteme sociale dac n#ar e$ista un >sim comunitar, sau de apartenen laolalt?. /71 &utem "i de acord, cu condi ia ca aceti termeni oarecum vagi i ambi ioi s "ie corect interpreta i. &utem numi contiin de specie, sim de comunitate, sau sim de apartenen laolalt, recunoaterea "aptului c toate celelalte "iin e umane sunt colaboratori poten iali n lupta pentru supravie uire, deoarece sunt capabile s recunoasc bene"iciile mutuale ale colaborrii, pe cnd animalelor le lipsete aceast "acultate. @otui, nu trebuie s uitm c "aptele primare, care "ac cu putin o asemenea contiin , sau un asemenea sim , sunt cele dou enumerate mai sus. 'ntr#o lume ipotetic, n care diviziunea muncii n#ar spori productivitatea, n#ar e$ista nici un "el de societate. %#ar e$ista nici un "el de sentimente de bunvoin sau de bune inten ii. /p.02:1 &rincipiul diviziunii muncii este unul dintre marile principii "undamentale ale devenirii cosmice i trans"ormrii evolutive. -iologii nu s#au nelat mprumutnd conceptul de diviziune a muncii din "ilozo"ia social i adaptndu# l cmpului lor de investiga ie. ;$ist diviziune a muncii ntre diversele pr i ale oricrui organism viu. ;$ist, mai mult, entit i organice compuse din individualit i animale care colaboreaz. Fe obinuiete ca asemenea agregri de "urnici i albine s "ie numite, meta"oric, >societ i de animale?. ,ar nu trebuie s uitm niciodat c trstura caracteristic a societ ii umane este cooperarea deliberat< societatea este un rezultat al ac iunii umane, i.e., al urmririi contiente a atingerii unor scopuri. %ici un ast"el de element nu este prezent, att ct putem ti, n procesele care au avut drept rezultat emergen a sistemelor de structuri "unc ionale ale plantelor i corpurilor animale i "unc ionarea societ ilor de "urnici, albine i viespi. Focietatea uman este un "enomen intelectual i spiritual. ;ste rezultatul utilizrii deliberate a unei legi universale, ce determin devenirea cosmic, respectiv al productivit ii superioare a diviziunii muncii. +a orice alt mani"estare a ac iunii, recunoaterea legilor naturii este pus n serviciul e"orturilor omului de a#i ameliora condi iile. $. O c i'ic( ! concep)iei :o#is'e i me'!9i2ice desp e socie'!'e +on"orm doctrinelor universalismului, a realismului conceptual, a colectivismului i a anumitor reprezentan i ai psihologiei structuraliste

135 (!estaltps2c/ologie), societatea este o entitate care i triete propria via , independent i separat de vie ile diverilor indivizi, care ac ioneaz pe cont propriu i urmrete propriile sale eluri, di"erite de elurile urmrite de indivizi. 'n acest caz, desigur, poate aprea un antagonism ntre obiectivele societ ii i cele ale membrilor ei. &entru a asigura n"lorirea i dezvoltarea continu a societ ii devine necesar s "ie controlat egoismul indivizilor, iar ei s "ie sili i s#i sacri"ice elurile lor egoiste n bene"iciul societ ii. 'n acest punct, toate aceste doctrine holiste trebuie s abandoneze metodele seculare ale tiin elor umane i ra ionamentului logic, i s alunece spre pro"esiuni de credin teologice sau meta"izice. ;le trebuie s presupun c &roviden a, prin pro"e ii, apostolii i liderii si carismatici, i "or eaz pe oameni, care sunt deda i constitu ional la rele, i.e. nclina i s#i urmreasc propriile lor eluri, s apuce calea cea dreapt, pe care ,umnezeu, Qeltgeistul, sau istoria dorete s#o apuce. !ceasta este "ilozo"ia care a caracterizat din timpuri /p.0291 imemoriale credin ele triburilor primitive. ;a a "ost un element al tuturor doctrinelor religioase. Hmul este inut s se supun legii date de o putere suprauman i s asculte de autorit ile crora aceast putere le#a ncredin at aplicarea legii. Hrdinea creat de aceast lege, societatea uman, este prin urmare lucrarea ,ivinit ii i nu a omului. ,ac ,omnul n#ar "i intervenit i n#ar "i luminat omenirea rtcitoare, societatea nu i#ar "i "cut apari ia. ;ste adevrat c pentru om cooperarea social e o binecuvntare< este adevrat c omul s#a putut ridica din barbaria i mizeria moral i material a strii sale primitive doar n cadrul societ ii. ,ar, lsat de unul singur, el nu i#ar "i gsit nicicnd drumul spre mntuire, deoarece a*ustarea la cerin ele cooperrii sociale i subordonarea la preceptele morale i impun constrngeri grele. ,in punctul de vedere al intelectului su netrebnic, el ar "i socotit abandonul anumitor avanta*e anticipate ca "iind un ru i o priva iune. ;l n#ar "i "ost n stare s recunoasc avanta*ele nemsurat superioare, dar ulterioare, pe care i le va procura renun area la plcerile prezente i vizibile. 'n absen a revela iei supranaturale, el n#ar "i nv at ce dorete destinul s "ac pentru propriul su bine i acela al urmailor si. @eoria tiin i"ic dezvoltat de "ilozo"ia social a ra ionalismului i liberalismului din secolul al BACCC#lea i de teoria economic modern nu trimite la nici un "el de inter"eren e miraculoase ale unor puteri supraumane. Fiecare pas prin care un individ substituie ac iunii izolate ac iunea concertat are drept rezultat o ameliorare imediat i recognoscibil a condi iilor sale. !vanta*ele derivate din cooperarea panic i diviziunea muncii sunt universale. ;le aduc bene"icii imediate "iecrei genera ii, i nu doar descenden ilor de mai trziu. Cndividul este compensat din abunden pentru ceea ce trebuie s sacri"ice de dragul societ ii, prin avanta*e superioare. Facri"iciul su este doar aparent i temporar< el renun la un ctig mai mic pentru a dobndi mai trziu unul mai mare. %ici o "iin rezonabil nu poate s nu n eleag lucrul acesta evident. +nd cooperarea social se intensi"ic prin lrgirea cmpului diviziunii muncii, sau cnd protec ia legal i pstrarea pcii sunt ntrite, motiva ia este dorin a tuturor celor implica i de a#i ameliora propriile condi ii. Ormrindu#i propriile interese D corect n elese D individul lucreaz pentru intensi"icarea cooperrii sociale i interac iunea panic.

136 Focietatea este un produs al ac iunii umane, i.e., al impulsului uman de a ndeprta, att ct este posibil, neplcerea. &entru a e$plica devenirea i evolu ia, nu este necesar s invocm doctrina, cu siguran o"ensatoare pentru min ile cu adevrat religioase, con"orm creia crea ia originar era att de /p.0231 de"ectuoas nct a "ost nevoie de interven ii supraumane reiterate pentru a#i mpiedica pierzania. Rolul istoric al teoriei diviziunii muncii, elaborate de economia politica britanic, de la Eume la Ricardo, a constat n demolarea complet a tuturor doctrinelor meta"izice re"eritoare la originea i "unc ionarea cooperrii sociale. ;a a ncununat emanciparea spiritual, moral i intelectual a omenirii, inaugurat de "ilozo"ia epicurean. ;a a substituit eticii heteronome i intui ioniste din vremurile vechi o moralitate ra ional i autonom. ,reptul i legalitatea, codul moral i institu iile sociale, nu mai sunt adorate ca decrete de neptruns ale +erului. ;le posed o origine uman, singurul criteriu care trebuie s li se aplice "iind cel al adecvrii la bunstarea uman. ;conomistul utilitarist nu spune= Fiat *ustitia, pereat mundus. ;l spune= Fiat *ustitia, ne pereat mundus. ;l nu#i cere omului s renun e la bunstarea sa n bene"iciul societ ii, ci l s"tuiete s#i recunoasc interesele corect n elese. 'n ochii si, mre ia ,omnului nu se mani"est prin amestecuri nencetate n "eluritele treburi ale prin ilor i politicienilor, ci prin nzestrarea de ctre ;l a creaturilor Fale cu ra iune i cu impulsul de a#i urmri "ericirea. /51 &roblema esen ial a tuturor variet ilor de "ilozo"ii sociale universaliste, colectiviste i holiste este aceasta= ,up ce criteriu pot eu recunoate adevrata lege, adevratul apostol al cuvntului divin i autoritatea legitim. 'ntr#adevr, mul i sunt cei ce pretind c sunt trimiii &roviden ei, i "iecare din aceti pro"e i predica alt evanghelie. &entru credinciosul statornic nu poate e$ista nici o ndoial< el este pe deplin convins c a mbr iat singura doctrin adevrat. ,ar tocmai "ermitatea acestor convingeri este cea care "ace ca antagonismele s "ie ireconciliabile. Fiecare parte este hotrta s#i impun perceptele proprii. 'ns, cum argumenta ia logic nu poate decide ntre diversele crezuri a"late n con"lict, nu rmne nici un mi*loc pentru solu ionarea acestor dispute, cu e$cep ia con"runtrii armate. ,octrinele sociale nonra ionaliste, /p.0281 nonutilitariste i nonliberale trebuie s duc la rzboaie i rzboaie civile, pn cnd unul dintre adversari este anihilat sau supus. Cstoria marilor religii ale omenirii este o niruire de btlii i rzboaie, ca i istoria socialismului, statolatriei i na ionalismului, pseudo#religiile contemporane. Cntoleran a i propaganda "cut sub amenin area sabiei clului sau a soldatului sunt inerente oricrui sistem de etic heteronom. Negile ,omnului sau ale ,estinului pretind validitate universal, iar autorit ilor pe care le declar ele legitime oamenii le datoreaz, cu to ii, de drept, obedien . +t vreme prestigiul codurilor de moralitate heteronome i al corolarului lor "ilozo"ic, realismul conceptual, a rmas intact, nu putea "i vorba de toleran sau de o pace durabil. +nd luptele ncetau nu era dect pentru a aduna noi "or e, pentru continuarea btliei. Cdeea de toleran cu privire la opiniile divergente ale altor oameni nu s#a putut nate dect dup ce doctrinele liberale au rupt vra*a universalismului. 'n lumina "ilozo"iei utilitariste,

137 societatea i statul nu mai apar ca institu ii de men inere a ordinii mondiale, care plac ,ivinit ii din considerente ascunse min ii umane, dei duneaz evident intereselor seculare ale multora, sau chiar ale imensei ma*orit i a celor a"la i astzi n via . ,impotriv, societatea i statul sunt mi*loacele "undamentale de atingere a scopurilor pe care le urmresc de bunvoie, pentru to i oamenii. ;le au "ost create prin e"orturi umane, iar prezervarea i organizarea lor cea mai adecvat sunt sarcini care nu di"er n mod esen ial de celelalte interese ale ac iunii umane. Fus intorii moralit ii heteronome i ai doctrinei colectiviste nu pot spera s demonstreze prin ra ionament corectitudinea variet ii speci"ice de principii etice sus inute de ei i superioritatea i legitimitatea e$clusiv a idealului lor social particular. ;i sunt constrni s le cear oamenilor s accepte "r s cerceteze sistemul lor ideologic i s se predea autorit ii considerate de ei ca dreapt< ei n eleg s reduc la tcere pe nesupui sau s#i reduc la supunere cu bta. -inen eles, vor e$ista ntotdeauna indivizi i grupuri de indivizi al cror intelect este att de redus nct nu pot n elege bene"iciile pe care li le o"er cooperarea social. !l ii sunt att de lipsi i de voin i de putere moral nct nu pot rezista tenta iei de a urmri avanta*e e"emere, prin ac iuni duntoare "unc ionrii "luente a sistemului social. 'ntr#adevr, a*ustarea individului la cerin ele cooperrii sociale cere sacri"icii. ;le sunt, e drept, doar sacri"icii temporare i aparente, "iind mai mult dect compensate de avanta*ele incomparabil mai mari pe care le o"er via a n societate. @otui, pe moment, n chiar momentul renun rii la o plcere ateptat, /p.0261 ele sunt dureroase i nu tuturor le este dat s realizeze bene"iciile ulterioare care decurg din ele i s se comporte corespunztor. !narhitii cred c educa ia i#ar putea "ace pe to i oamenii s n eleag ce le cere interesul lor s "ac. Cnstrui i corespunztor, ei s#ar adapta de bunvoie regulilor de conduit indispensabil pentru prezervarea societ ii. !narhitii sus in c ar putea e$ista o ordine social n care nimeni nu se bucur de privilegii pe seama concet enilor si, "r nici un "el de constrngere i coerci ie pentru prevenirea ac iunilor duntoare societ ii. H asemenea societate ideal s#ar putea lipsi de stat i de aparatul guvernamental, i.e. de "or ele de poli ie i de aparatul social de coerci ie i constrngere. !narhitii trec cu vederea "aptul incontestabil c anumi i oameni sunt prea nguti la minte sau prea slabi pentru a se a*usta spontan la condi iile vie ii sociale. +hiar dac am admite c "iecare adult normal este nzestrat cu "acultatea de a n elege avanta*ele cooperrii sociale i de a ac iona n consecin , rmne nc problema copiilor, a vrstnicilor i a nebunilor. !m putea cdea de acord c cei ce ac ioneaz antisocial trebuie socoti i bolnavi mental i au nevoie de ngri*iri. ,ar ct vreme nu s#au nsntoit cu to ii, ct vreme e$ist copii i senili, anumite msuri trebuiesc luate pentru a#i mpiedica s compromit societatea. H societate anarhist ar "i e$pus bunului plac al "iecrui individ. Focietatea nu poate e$ista dac ma*oritatea nu este gata s mpiedice, prin ac iune violent sau amenin are cu aceasta, distrugerea ordinii sociale de ctre minorit i. !ceast putere este ncredin at statului sau aparatului guvernamental.

138 Ftatul sau guvernul este aparatul social de constrngere i coerci ie. ;l de ine monopolul ac iunilor violente. %ici un individ nu este liber s utilizeze violen a sau amenin area cu violen a dac guvernul nu i#a dat acest drept. 'n esen , statul este o institu ie destinat prezervrii rela iilor interumane panice. ,ar, pentru prezervarea pcii, el trebuie s "ie pregtit s striveasc asalturile celor ce ncalc pacea. ,octrina social liberal, ntemeiat pe doctrinele eticii utilitariste i a teoriei economice, vede problema rela iilor dintre guvern i cei guverna i dintr# un unghi di"erit de cel al universalismului i colectivismului. Niberalismul realizeaz "aptul c guvernan ii, care sunt ntotdeauna o minoritate, nu pot rmne mult vreme n "unc ii dac nu sunt sus inu i de consim mntul ma*orit ii celor guverna i. Cndi"erent care ar "i sistemul de guvernare, temelia pe care este el cldit i pe care se spri*in este, ntotdeauna, opinia celor guverna i c a asculta i a "i loiali "a de guvern le slu*ete mai bine propriile interese, dect insurec ia i stabilirea unui alt regim. Ma*oritatea are puterea s /p.0:41 rstoarne o guvernare nepopular i ntrebuin eaz aceast putere oridecteori devine convins c interesul propriu i#o cere. &e termen lung nu e$ist nimic de "elul unui guvern nepopular. Rzboiul civil i revolu ia sunt mi*loacele prin care ma*orit ile nemul umite rstoarn guvernan ii i metodele de guvernare care nu le satis"ac. 'n interesul pcii interne, liberalismul promoveaz guvernarea democratic. ,emocra ia nu este, aadar, o institu ie revolu ionar. ,impotriv, ea este chiar mi*locul de evitare a revolu iilor i rzboaielor civile. ;a "urnizeaz o metod pentru a*ustarea panic a guvernrii la voin a ma*orit ii. +nd cei a"la i n "unc ii i politicile lor nu mai satis"ac ma*oritatea na iunii ei vor "i elimina i ##la urmtoarele alegeri D i nlocui i cu alte persoane, care adopt politici di"erite. &rincipiul guvernrii de ctre ma*oritate, sau de ctre popor, aa cum l recomand liberalismul, nu urmrete instituirea suprema iei celor lipsi i de scrupule, de soi ru, sau a barbarilor autohtoni. Niberalii cred i ei c o na iune ar trebui guvernat de cei mai cali"ica i pentru aceast sarcin. ,ar ei cred c se veri"ic mai bine capacitatea cuiva de a guverna prin convingerea de ctre cel n cauz a concet enilor si, dect prin ntrebuin area "or ei mpotriva lor. %u e$ist, binen eles, nici o garan ie c electoratul va ncredin a guvernarea candidatului cel mai competent. ,ar nici un alt sistem nu poate o"eri asemenea garan ii. ,ac ma*oritatea popula iei unei ri adopt principii nesntoase i pre"er pe vntorii *osnici de "unc ii, atunci nu e$ist nici un remediu, cu e$cep ia ncercrii de a le schimba prerea prin avansarea de principii mai rezonabile i recomandarea unor oameni mai potrivi i. H minoritate nu va ob ine niciodat succese de durat prin alte mi*loace. Oniversalismul i colectivismul nu pot accepta aceast solu ie democratic a problemei guvernrii. 'n opinia adep ilor acestor pozi ii, individul nu#i urmrete nemi*locit interesele mundane atunci cnd se supune codului etic ci, dimpotriv, renun la atingerea elurilor sale, n bene"iciul planurilor ,ivinit ii sau ale ntregului colectiv. Mai mult, ra iunea singur nu poate s conceap suprema ia valorilor absolute i validitatea necondi ionat a legilor sacre, sau s interpreteze corect canoanele i poruncile. 'n ochii lor, sarcina celor ce ncearc s conving ma*orit ile prin persuasiune i s le ndrume pe

139 calea cea dreapt prin admonestri amicale este sortit eecului. +ei binecuvnta i cu revela ia divin, crora c/arisma le#a druit iluminare, au datoria de a propaga evanghelia pentru cei docili, i de a recurge la violen mpotriva celor nere"ormabili. Niderul charismatic este vicarul ,ivinit ii, mandatarul ntregului colectiv, unealta istoriei. ;l este in"ailibil i are ntotdeauna dreptate. Hrdinele sale sunt norma suprem. /p.0:01 Oniversalismul i colectivismul sunt, n mod necesar, sisteme de guvernare teocratic. @rstura comun a tuturor variet ilor lor este postulatul e$isten ei unei entit i superumane, de care indivizii sunt inu i s asculte. +eea ce le di"eren iaz una de alta este doar denumirea pe care o dau acestei entit i i con inutul legilor pe care le proclam n numele ei. .uvernarea dictatorial a unei minorit i nu poate gsi nici o legitimare, alta dect invocarea unui aa zis mandat, ob inut de la o autoritate absolut suprauman. %u conteaz dac autocratul i ntemeiaz preten iile pe drepturile divine ale regilor mirui i sau pe misiunea istoric a avangardei proletariatului, sau dac "iin a suprem este numit !eist (Eegel) sau 4umanit; (!uguste +omte). @ermenii de stat i societate, n accep iunea pe care le#o dau avoca ii contemporani ai socialismului plani"icrii i controlului social al tuturor activit ilor individuale, nseamn ,ivinitate. &reo ii acestui nou crez atribuie idolului lor toate acele atribute pe care teologii le atribuie lui ,umnezeu D omnipoten , atotcunoatere, buntate in"init, .a.m.d. ,ac admitem c e$ist, dincolo i deasupra ac iunilor individului, o entitate nepieritoare care#i urmrete propriile scopuri, di"erite de acelea ale muritorilor de rnd, am construit de*a conceptul de "iin suprauman. !tunci nu poate "i ocolit ntrebarea ale cui scopuri prevaleaz, oridecteori se ivesc antagonisme, cele ale statului sau societ ii, sau cele ale individului. Rspunsul la aceast ntrebare este de*a con inut n nsui conceptul de stat sau societate, aa cum este el conceput de colectivism i universalism. ,ac postulm e$isten a unei entit i care este prin de"ini ie superioar, mai nobil i mai bun dect indivizii, atunci nu mai poate "i nici o ndoial c obiectivele "iin ei eminente trebuie s se nal e deasupra celor ale ne"erici ilor indivizi. (;ste adevrat c unor iubitori de parado$uri ## cum ar "i Ma$ Ftirner /21 ## le# a plcut s rstoarne ecua ia i, cu aceast ocazie, s a"irme preceden a individului.) ,ac societatea sau statul este o entitate nzestrat cu voli ie, cu inten ie i cu toate celelalte calit i pe care i le atribuie doctrina colectivist, atunci este pur i simplu absurd s li se opun planurilor sale maiestuoase obiectivele triviale ale mizerabilului individ. +aracterul cvasiteologic al tuturor doctrinelor colectiviste devine mani"est cu prile*ul con"lictelor dintre acestea. H doctrin colectivist nu aserteaz superioritatea unui ntreg colectiv in abstracto< ea proclam ntotdeauna eminen a unui lider colectivist anume, iar e$isten a altor asemenea idoli "ie o neag categoric, "ie i coboar pe acetia /p.0:71 pe o pozi ie de subordonare i dependen "a de propriul idol. !doratorii statului proclam e$celen a unui anumit stat, a propriului lor stat, iar na ionalitii pe a propriei lor na iuni. ,ac rivalii le amenin programul speci"ic, trmbi nd superioritatea unui alt idol colectivist, ei nu dispun de alt obiec ie dect reiterarea la nes"rit a declara iei= %oi avem dreptate deoarece o voce interioar ne spune c noi

140 avem dreptate i voi v nela i. +on"lictele ntre crezuri i secte colectiviste rivale nu pot "i solu ionate n mod ra ional< ele trebuie tranate prin "or a armelor. !lternativa la principiul liberal i democratic al guvernrii ma*orit ii este principiul militarist al con"lictului armat i al opresiunii dictatoriale. @oate variantele crezului colectivist sunt unite n ostilitatea lor implacabil "a de institu iile politice "undamentale ale sistemului liberal= guvernarea ma*orit ii, toleran a "a de opiniile di"erite, libertatea de gndire, de e$primare i a presei, egalitatea tuturor oamenilor n "a a legii. !ceast colaborare a crezurilor colectiviste n tentativa lor de distrugere a libert ii a indus opinia eronat ca obiectul antagonismelor politice contemporane este opozi ia dintre individualism i colectivism. 'n realitate, el este lupta dintre individualism pe de o parte i multitudinea sectelor colectiviste pe de alta, ura mutual dintre acestea ne"iind ntru nimic mai pu in "eroce dect demonizarea de ctre toate a sistemului liberal. +apitalismul nu este atacat de ctre o sect mar$ist uni"orm, ci de ctre o sumedenie de grupuri mar$iste. !ceste grupuri D cum ar "i stalinitii, tro Jitii, menevicii, suporterii Cnterna ionalei a CC#a i al ii ## se combat unele pe altele cu ma$im brutalitate i bestialitate. Nor li se adaug numeroase alte secte nonmar$iste, care practic aceleai metode atroce n luptele lor mutuale. Fubstituire liberalismului prin colectivism ar avea drept rezultat o serie nes"rit de lupte sngeroase. @erminologia curent reprezint aceste lucruri ntru totul neadecvat. Filozo"ia numit curent individualism este o "ilozo"ie a cooperrii sociale i a intensi"icrii progresive a re elei interdependen elor sociale. &e de alt parte, implementarea ideilor "undamentale ale colectivismului nu poate avea alt consecin dect dezintegrarea social i perpetuarea con"lictului armat. ;ste adevrat c "iecare varietate de colectivism promite instituirea pcii eterne, din ziua victoriei sale decisive i a rsturnrii i e$terminrii "inale a tuturor celorlalte ideologii i a suporterilor lor. ,ar realizarea acestor planuri este condi ionat de o trans"ormare radical a omenirii. Hamenii trebuie mpr i i n dou clase= dictatorul omnipotent zei"icat pe de o parte i masele pe de alta, care trebuie s#i suspende voin a i ra iunea, pentru a deveni simple piese de ah destinate planurilor dictatorului. Masele trebuie dezumanizate, pentru a "ace dintr#un /p.0:51 om stpnul lor zei"icat. .ndirea i ac iunea, cele mai pregnante caracteristici ale omului ca om, ar deveni privilegiul e"clusiv al unui singur om. Cnutil s adugm c asemenea planuri sunt irealizabile. Cmperiile chiliaste ale dictatorilor sunt condamnate la eec< ele n#au rezistat niciodat mai mult de c iva ani. @ocmai am asistat de curnd la prbuirea ctorva asemenea ordini >milenariste?. &e cele rmase nu le ateapt o soart mai bun. Resurgen a modern a ideii de colectivism, cauza de cpti a tuturor agoniilor i dezastrelor zilelor noastre, a reuit att de deplin nct a aruncat n uitare ideile esen iale ale "ilozo"iei sociale liberale. !stzi, chiar i dintre cei care sus in institu iile democratice, mul i ignora aceste idei. !rgumentele pe care le avanseaz ei spre *usti"icarea libert ii i democra iei sunt viciate de erori colectiviste< doctrinele lor sunt mai degrab o distorsiune dect o asumare a adevratului liberalism. 'n ochii lor ma*orit ile au ntotdeauna dreptate, doar pentru c au puterea s zdrobeasc orice opozi ie< guvernarea

141 ma*orit ii este guvernarea dictatorial a partidului cel mai numeros, iar ma*oritatea a"lat la guvernare nu este inut s#i impun limite n e$erci iul puterii i n gestionarea chestiunilor politice. 'ndat ce o "ac iune reuete s ctige spri*inul ma*orit ii cet enilor, dobndind ast"el controlul aparatului guvernamental, ea este liber s re"uze minorit ii toate acele drepturi democratice cu a*utorul crora i#a des"urat mai nainte ea nsi lupta pentru suprema ie. !cest pseudoliberalism este, de bun seam, nsi antiteza doctrinei liberale. Niberalii nu sus in c ma*orit ile sunt nzestrate cu nsuiri divine i in"ailibile< ei nu a"irm c simplul "apt c o politic este spri*init de cei mul i este o demonstra ie a meritelor acesteia din perspectiva binelui general. ;i nu recomand dictatura ma*orit ii i oprimarea violent a minorit ilor disidente. Niberalismul aspir la o constitu ie politic ce garanteaz "unc ionarea neobstruc ionat a cooperrii sociale i intensi"icarea progresiv a rela iilor sociale mutuale. Hbiectivul su principal este evitarea con"lictelor violente, a rzboaielor i revolu iilor, care trebuie s dezintegreze colaborarea social a oamenilor i s#i arunce ndrt, n condi iile primitive ale barbariei, n care toate triburile i "orma iunile politice se luptau necontenit ntre ele. ,eoarece diviziunea muncii necesit o pace netulburat, liberalismul urmrete instituirea unui sistem de guvernare susceptibil de a prezerva pacea, i anume democra ia. Pra"eologie i liberalism Niberalismul, n accep iunea dat acestui termen n secolul al BCB#lea, este o doctrin politic. ;l nu este o teorie, ci o aplica ie a teoriilor dezvoltate de pra$eologie /p.0:21 i ndeosebi de tiin economic, la anumite probleme care privesc ac iunea uman n societate. +a doctrin politic, liberalismul nu este neutru "a de valorile i scopurile ultime urmrite de ac iune. ;l presupune c to i oamenii, sau cel pu in o ma*oritate a lor, urmresc atingerea anumitor eluri. ;l le "urnizeaz in"orma ii despre mi*loacele adecvate necesare realizrii planurilor lor. !dep ii doctrinelor liberale sunt pe deplin contien i de "aptul c recomandrile lor sunt valide doar pentru cei ce accept aceste principii valorice. 'n vreme ce pra$eologia, deci i economia, ntrebuin eaz termenii de "ericire i de ndeprtare a neplcerii ntr#un sens pur "ormal, liberalismul le atribuie un sens concret. ;l presupune c oamenii pre"er via mor ii, sntatea bolii, hrana inani iei, abunden a srciei. ;l l nva pe om cum s ac ioneze n con"ormitate cu aceste valori. ;$ist obiceiul de a numi aceste preocupri materialiste, i de a imputa liberalismului un aa zis materialism rudimentar i o nesocotire a elurilor >mai nalte? i >mai nobile? ale omenirii. Hmul nu triete doar cu pine spun criticii, plini de dispre "a de mediocritatea i *osnicia minabil ale "ilozo"iei utilitariste. ,ar aceste diatribe n"ierbntate sunt greit direc ionate, deoarece rstlmcesc grav nv turile liberalismului. 'n primul rnd, liberalii nu a"irm c oamenii ar trebui s urmreasc elurile enumerate mai sus. +eea ce spun ei este c imensa ma*oritate pre"er

142 o via sntoas trit n abunden , mizeriei, inani iei i mor ii. +orectitudinea acestei a"irma ii nu poate "i pus la ndoial. ,emonstra ia ei o "urnizeaz "aptul c doctrinele antiliberale D tezele teocratice ale diverselor partide religioase, etatiste, na ionaliste i socialiste D adopt aceeai atitudine "a de aceste probleme. ;le promit "r e$cep ie adep ilor lor o via trit n abunden . ;le nu s#au hazardat niciodat s le comunice oamenilor c realizarea programelor lor va duna bunstrii lor materiale. ,impotriv, ele insist asupra "aptului c, n vreme ce realizarea planurilor rivalilor lor va provoca srcirea ma*orit ii, ele nsele sunt destinate s le asigure abunden suporterilor lor. &artidele cretine nu sunt mai pu in dornice s promit maselor un nivel nalt de trai, dect na ionalitii i socialitii. -isericile contemporane predica adesea mai mult ridicarea ratelor salariale i a veniturilor agricultorilor dect dogmele cretine. 'n al doilea rnd, liberalii nu dispre uiesc aspira iile intelectuale i spirituale ale omului. ,impotriv, ei sunt anima i de o ardoare "ebril pentru per"ec iunea intelectual i moral, pentru n elepciune i pentru e$celen a estetic. 'ns perspectiva n care vd ei aceste lucruri nobile este departe de reprezentrile rudimentare ale adversarilor lor. ;i nu mprtesc opinia naiv c vreun sistem de organizare social poate avea succes n ncura*area direct a gndirii "ilozo"ice i tiin i"ice, /p.0::1 a producerii de capodopere artistice i literare, sau n iluminarea maselor. Niberalii n eleg "aptul c tot ce poate realiza societatea n aceste domenii este s "urnizeze un climat care nu ridic obstacole insurmontabile n calea geniului, i care#l "ace pe omul de rnd su"icient de liber de gri*ile materiale pentru a deveni interesat de altceva dect simpla ctigare a pinii. 'n opinia lor, principalul mi*loc social de umanizare a omului este lupta mpotriva srciei. 'n elepciunea, tiin a i artele gsesc un mediu de dezvoltare mai "avorabil ntr#o lume a a"luen ei dect printre oameni nevoiai. ! acuza epoca liberal de un aa#zis materialism este o distorsionare a "aptelor. Fecolul al BCB#lea n#a "ost doar un secol de ameliorri "r precedent ale metodelor tehnice de produc ie i ale bunstrii maselor. ;l a "cut cu mult mai mult dect s prelungeasc durata medie de via . Realizrile sale tiin i"ice i artistice sunt nepieritoare. ! "ost o epoc a muzicienilor, scriitorilor, poe ilor, pictorilor i sculptorilor nemuritori< a revolu ionat "ilozo"ia, teoria economic, matematicile, "izica, chimia i biologia. Ii, pentru prima oar n istorie, a "cut ca marile capodopere i marile nestemate ale gndirii s devin accesibile omului de rnd. #iberalismul i religia Niberalismul se ntemeiaz pe o teorie pur tiin i"ic i ra ional a cooperrii sociale. &oliticile pe care le recomand sunt aplica ii ale unui sistem de cunoatere care nu se re"er n nici un "el la sentimente, credin e intuitive pentru care nu se poate "urniza o dovad satis"ctoare din punct de vedere logic, e$perien e mistice, sau in"orma ii personale despre "enomene supraomeneti. 'n acest sens, i se pot atribui epitetele adesea nen elese i eronat interpretate de ateist i agnostic. 'ns ar "i o eroare serioas s se deduc de aici c tiin ele ac iunii umane i politicile liberale derivate din rezultatele lor, sunt antiteiste i ostile religiei. ;le sunt radical opuse tuturor

143 sistemelor teocratice, dar sunt n ntregime neutre "a de credin ele religioase care nu pretind s se amestece n chestiunile sociale, politice i economice. @eocra ia este sistemul social care revendic un titlu suprauman n spri*inul legitimit ii sale. Negea "undamental a unui regim teocratic este o doctrin care se re"uz cercetrii ra ionale i demonstra iei prin metode logice. @emeiul su ultim este intui ia, care "urnizeaz min ii certitudini subiective despre lucruri care nu pot "i concepute cu a*utorul ra iunii i al ra ionamentului. ,ac aceast intui ie se re"er la unul din sistemele tradi ionale de nv turi privitoare la e$isten a unui creator divin i a unui stpn al universului, atunci o numim o credin religioas. ,ac se re"er la un alt sistem o numim o credin meta"izic. ,eci un sistem teocratic de guvernare nu trebuie s se ntemeieze n mod necesar pe una din marile religii istorice ale lumii. ;l poate "i rezultatul /p.0:91 tezelor meta"izice care resping toate bisericile i con"esiunile tradi ionale i se "lesc cu caracterul lor antiteist i antimeta"izic. 'n vremurile noastre cele mai puternice partide teocratice se opun cretinismului i tuturor celorlalte religii care au evoluat din monoteismul iudaic. +eea ce le de"inete ca teocratice este ambi ia lor de a organiza treburile omenirii con"orm con inutului unui comple$ de idei, a cror validitate nu poate "i demonstrat prin ra ionament. ;le pretind c liderii lor sunt binecuvnta i cu o cunoatere inaccesibil restului omenirii i contrar ideilor sus inute de cei crora le este re"uzat charisma. Niderilor charismatici li s#a ncredin at, de ctre o putere mistic superioar, rolul de gestionari ai treburilor omenirii rtcite. ;i singuri sunt ilumina i< to i ceilal i sunt "ie orbi i surzi, "ie ru"ctori. 'mpre*urarea c multe variet i ale marilor religii istorice au mani"estat tendin e teocratice este un "apt. !postolii lor au "ost inspira i de o pasiune pentru putere i pentru oprimarea i anihilarea tuturor grupurilor disidente. +u toate acestea, nu trebuie s con"undm religia i teocra ia. Qilliam Games numete religioase >sentimentele, actele i e$perien ele persoanelor individuale, n solitudinea lor, n msura n care se simt ele nsele n rela ie cu sacrul, indi"erent cum l concep pe acesta.? /:1 ;l enumer urmtoarele credin e pe care le socotete caracteristicile vie ii religioase= + lumea vizibil este partea unui univers mai spiritual de la care i trage semni"ica ia dominant< c uniunea sau rela ia de armonie cu acest univers superior este adevratul nostru el< c rugciunea sau comuniunea interioar cu spiritul acestui univers ## "ie el >,umnezeu? sau >lege? D este un proces n cursul cruia se depune ntr#adevr e"ort, ast"el nct o energie spiritual ptrunde n lumea "enomenal i produce aici e"ecte, psihologice sau materiale. Religia, continu Games, comport i urmtoarele caracteristici psihologice= H nou nsu"le ire, care se a aug pe sine vie ii ca un dar, lund "orm "ie de ncntare liric, "ie de chemare ctre "ervoare i eroism, aducnd n plus o certitudine a securit ii i un spirit al pcii, iar n rela ie cu ceilal i, o preponderen a a"ec iunii iubitoare. /91 !ceast caracterizare a sentimentelor i e$perien ei religioase ale omenirii nu "ace nici un "el de re"erire la aran*amentul cooperrii sociale. Religia, aa cum o vede Games este o rela ie pur personal i individual, ntre om i o Realitate divin sacr, misterioas i inspiratoare de venera ie. ;a i prescrie omului un anumit tip de conduit individual, dar nu spune nimic

144 re"eritor la problemele organizrii sociale. /p.0:31 F". Francisc din !ssisi, cel mai mare geniu religios al Hccidentului nu se preocupa de politic i economie. ;l dorea s#i nve e discipolii s duc o via pioas< el nu "cea planuri de organizare a produc iei i nu#i chema adep ii s recurg la violen mpotriva disiden ilor. ;l nu este responsabil pentru interpretarea dat nv turilor lui de ctre ordinul pe care l#a "ondat. Niberalismul nu ridic nici un "el de obstacole n calea omului dornic de a# i a*usta conduita personal i via a privat normelor pe care el singur, biserica, sau con"esiunea lui, le interpreteaz ca nv turi ale ;vangheliilor. ,ar liberalismul se opune categoric tuturor tentativelor de a mpiedica dezbaterea ra ional a problemelor bunstrii sociale, "cnd apel la intui ia sau revela ia religioas. ;l nu silete pe nimeni s divor eze sau s practice controlul naterilor. ,ar i combate pe cei ce doresc s#i mpiedice pe al ii s discute liber argumentele pro i contra acestor practici. 'n opinia liberalilor, scopul normelor morale este de a ndruma indivizii s#i adapteze conduita cerin elor vie ii n societate, s se ab in de la toate actele duntoare cooperrii sociale panice i ameliorrii rela iilor dintre oameni. ;i primesc bucuroi spri*inul pe care nv turile religioase le#ar pute o"eri acestor precepte morale pe care ei nii le aprob, dar se opun tuturor normelor care sunt sortite s genereze dezintegrare social, indi"erent din ce parte ar veni ele. ! spune c liberalismul combate religia, cum "ac numeroi campioni ai teocra iei religioase, este o de"ormare a "aptelor. !colo unde "unc ioneaz principiul inter"eren ei bisericii n chestiunile seculare, diversele biserici, con"esiuni i secte se combat unele pe altele. Feparnd biserica de stat liberalismul aduce pacea ntre diversele "ac iuni religioase, o"erindu#i "iecreia posibilitatea de a#i predica evanghelia nemolestat. Niberalismul este ra ionalist. ;l a"irm c este posibil s convingi imensa ma*oritate a oamenilor c interesele lor corect n elese sunt mai bine slu*ite de cooperarea panic n cadrul societ ii, dect de con"lictele mutuale i de dezintegrarea social. ;l are deplin ncredere n ra iunea uman. Fe poate ca acest optimism s "ie ne"ondat i ca liberalii s se "i nelat. ,ar n acest caz nu mai rmne nici o speran pentru viitorul omenirii. *. Divi2iune! muncii Fenomenul social "undamental este diviziunea muncii i corolarul su, cooperarea uman. ;$perien a l nva pe om c ac iunea n cooperare este mai e"icient i mai productiv dect ac iunea izolat a indivizilor auto#su"icien i. +ondi iile naturale care determin via i e"orturile umane sunt de aa natur nct /p.0:81 diviziunea muncii sporete outputul pe unitatea de munc cheltuit. !ceste "apte naturale sunt= 'n primul rnd, inegalitatea nnscut a oamenilor n ce privete capacitatea lor de a presta di"erite tipuri de munc. 'n al doilea rnd, distribu ia inegal a condi iilor de produc ie nonumane, naturale, pe supra"a a

145 pmntului. &utem considera aceste dou "apte i ca pe unul singur, anume, multiplicitatea aspectelor naturii, care "ace din univers un comple$ cu in"inite variet i. ,ac supra"a a pmntului ar "i "ost ast"el nct condi iile "izice de produc ie s "ie identice pretutindeni i dac "iecare om ar "i "ost egal cu to i ceilal i, aa cum sunt egale ntre ele cercurile de acelai diametru n geometria euclidian, atunci oamenii nu ar "i practicat diviziunea muncii. ;$ist i un al treilea "apt, anume c reuita unor demersuri presupune "or e mai mari dect cele ale unui singur om i necesit e"ortul con*ugat al mai multor persoane. Oneori este nevoie de depunerea unui volum de munc de care nu este capabil o singur persoan, deoarece capacitatea sa de lucru este prea redus. !lte obiective ar putea "i atinse de un singur individ, dar timpul pe care ar trebui el s#l dedice lucrului ar "i att de lung, nct rezultatul n#ar putea "i atins dect trziu i n#ar compensa e"ortul depus. 'n ambele cazuri, doar e"orturile con*ugate "ac posibil atingerea scopului urmrit. ,ac ar "i e$istat doar aceast a treia condi ie, cu siguran ar "i aprut cooperarea temporar ntre oameni. 'ns asemenea alian e tranzitorii, pentru a "ace "a la sarcini speci"ice care depesc puterea individului, n#ar "i instituit cooperarea social de durat. ,emersurile care puteau "i realizate numai n "elul acesta n#au "ost "oarte numeroase n stadiile timpurii ale civiliza iei. Mai mult, este posibil ca nu to i cei implica i s cad "recvent de acord c obiectivul n chestiune este mai util i mai urgent dect ndeplinirea altor sarcini, pe care le#ar putea ndeplini singuri. Marea societate uman care mbr ieaz to i oamenii i toate ac iunile lor nu s#a nscut din asemenea alian e ocazionale. Focietatea este mult mai mult dect o alian trectoare ncheiat pentru un anumit scop i creia i se pune capt ndat ce obiectivul este realizat, chiar dac partenerii sunt gata s o rennoiasc dac se ivete din nou ocazia. +reterea productivit ii determinat de diviziunea muncii este evident oridecteori inegalitatea participan ilor este ast"el nct "iecare individ, sau "iecare bucat de pmnt, s "ie superiori cel pu in ntr#o privin celorlal i indivizi, sau celorlalte buc i de pmnt n discu ie. ,ac A este potrivit pentru a produce, ntr#o unitate de timp, 9 p sau 2 1, iar 9 numai 7 p, dar 8 1, atunci A i 9 vor produce mpreun, cnd lucreaz izolat, 2 p f 9 1< cnd lucreaz n regim de diviziune a muncii, "iecare dintre ei producnd /p.0:61 doar bunul n a crui produc ie este mai e"icient dect partenerul su, vor produce mpreun 9 p f 8 1. ,ar ce se ntmpl dac A este mai e"icient dect 9 nu doar n producerea lui p, ci i n producerea lui 1S !ceasta este problema pe care a "ormulat#o i a rezolvat#o imediat Ricardo. +. Lege! ic! di!n( ! !socie ii Ricardo a e$pus legea asocierii pentru a demonstra care sunt consecin ele diviziunii muncii cnd un individ sau un grup, mai e"icient n toate privin ele, coopereaz cu un individ sau cu un grup mai pu in e"icient n toate privin ele. ;l a investigat e"ectele comer ului ntre dou regiuni, inegal nzestrate de natur, n ipoteza c produsele, dar nu i muncitorii i "actorii acumula i n vederea produc iei viitoare (bunurile de capital), se pot mica liber

146 dintr#o regiune ntr#alta. ,up cum arat legea lui Ricardo, diviziunea muncii ntre dou asemenea regiuni va spori productivitatea muncii i deci va "i avanta*oas pentru toate pr ile implicate, chiar dac condi iile "izice de produc ie pentru orice mar" sunt mai "avorabile ntr#una din regiuni dect n cealalt. &entru regiunea mai generos nzestrat este avanta*os s#i concentreze produc ia asupra acelor bunuri pentru care superioritatea ei este mai accentuat, i s lase produc ia celorlalte bunuri, n privin a crora superioritatea sa este mai redus, n seama regiunii mai pu in nzestrate. &arado$ul c este mai avanta*os s se lase neutilizate condi iile autohtone de produc ie mai "avorabile i s se procure bunurile pe care le#ar produce ele din regiuni n care condi iile de produc ie a acestora sunt mai pu in "avorabile, este consecin a imobilit ii "or ei de munc i a capitalului, crora le sunt inaccesibile locurile unde produc ia se des"oar n condi ii mai "avorabile. Ricardo era pe deplin contient de "aptul c legea sa a costurilor comparative, pe care a e$pus#o mai ales pentru a solu iona o problem special de comer interna ional, este un caz particular al legii mai universale a asocierii. ,ac A este mai e"icient dect 9, ast"el nct pentru producerea unei unit i de mar" p are nevoie de 5 ore, "a de cele : de cte are nevoie 9, iar pentru producerea unei unit i de 1 are nevoie de 7 ore, "a de cele 2 de cte are nevoie 9, atunci ambii vor ctiga dac A se va limita la producerea de 1, lsnd n seama lui 9 producerea lui p. ,ac "iecare aloc 94 de ore producerii de p i 94 de ore producerii de 1, rezultatul muncii lui A va "i 74 p f 54 1, al lui 9 va "i 07 p f 0: 1, iar al amndurora mpreun, 57 p f 2: 1. ,ac, pe de alt parte, A se limiteaz e$clusiv la producerea de 1, el va produce 94 1 n 074 de ore, n vreme ce 9, dac se limiteaz la producerea de p, va produce 72 p n acelai interval de timp. ,eci rezultatul activit ilor amndurora va "i 72 p f 94 1, ceea ce, /p.0941 avnd n vedere c rata de substitu ie a lui p este de 1

pentru A i de 1 pentru -, nseamn un output mai mare dect 57 p f 2: Y. +olaborarea celor mai talenta i, mai capabili i mai harnici cu cei mai pu in talenta i, mai pu in capabili i mai pu in harnici, este bene"ic pentru ambele pr i. +tigurile dobndite de pe urma diviziunii muncii sunt ntotdeauna mutuale. Negea asocierii ne "ace s n elegem tendin ele care au dus la intensi"icarea progresiv a cooperrii umane. Realizm ce incitativ i#a determinat pe oameni s nu se considere pur i simplu rivali ntr#o lupt pentru aproprierea unei cantit i limitate de mi*loace de subzisten "urnizate de natur. Realizm ce i#a mpins i continu permanent s#i mping s se asocieze unii cu al ii, n vederea cooperrii. Fiecare pas nainte pe calea unei trepte mai dezvoltate a diviziunii muncii servete interesele tuturor participan ilor. &entru a n elege de ce oamenii n#au rmas izola i, cutnd hran i adpost, ca animalele, doar pentru ei nii, sau cel mult i pentru perechea i puii lor nea*utora i, nu este necesar s recurgem la o interven ie miraculoas a divinit ii sau la ipostazierea steril a unui imbold nnscut spre asociere. %u suntem sili i nici s presupunem c indivizii izola i, sau hoardele

147 primitive, s#au legat ntr#o zi prin contract s stabileasc legturi sociale. Factorul care a dus la naterea societ ilor primitive i care lucreaz cotidian la intensi"icarea rela iilor sociale este ac iunea uman, animat de n elegerea productivit ii sporite a muncii n condi ii de diviziune a muncii. %ici istoria, nici etnologia nici oricare alt ramur a cunoaterii, nu pot "urniza o e$plica ie a evolu iei care a dus de la haitele i turmele strmoilor nonumani ai omenirii la grupurile sociale primitive, dar nc de pe atunci pregnant di"eren iate, despre care ne o"er in"orma ii e$cava iile, cele mai vechi documente istorice i relatrile e$ploratorilor i cltorilor care au ntlnit triburi slbatice. Farcina cu care se con"runt tiin a, n ce privete originile societ ii, nu poate consta dect n identi"icarea acelor "actori care pot i trebuie s induc asocierea i intensi"icarea ei progresiv. &ra$eologia rezolv aceast problem. ,ac i n msura n care munca n condi ii de diviziune a muncii este mai productiv dect munca n condi ii de izolare i dac i n msura n care omul este capabil s realizeze acest lucru, ac iunea uman tinde ea nsi ctre cooperare i asociere< omul nu devine o "iin social sacri"icndu#i propriile interese pe altarul unui Moloh mitic, societatea, ci urmrind ameliorarea propriei sale bunstri. ;$perien a ne nva c aceast condi ie D productivitatea sporit /p.0901 atins n condi ii de diviziune a muncii D este prezent deoarece cauza ei D inegalitatea nnscut a oamenilor i a distribu iei "actorilor geogra"ici naturali de produc ie D este real. Funtem, aadar, n msur s n elegem cursul evolu iei sociale. Erori curente referitoare la legea asocierii Numea crtete mult n privin a legii lui Ricardo a asocierii, mai bine cunoscut sub numele de lege a costurilor comparative. Motivul este evident. !ceast lege este o o"ens adus tuturor celor dornici s *usti"ice protec ia i izolarea economic na ional, din orice alt punct de vedere dect cele al intereselor egoiste ale anumitor productori, sau al considerentelor de aprare na ional. &rimul obiectiv al lui Ricardo atunci cnd a e$pus aceast lege a "ost de a respinge obiec iile "ormulate mpotriva libert ii comer ului interna ional. &rotec ionistul ntreab= 'n condi ii de liber schimb, care va "i soarta unei ri n care condi iile pentru toate tipurile de produc ie sunt mai pu in "avorabile dect n toate celelalte riS ,esigur, ntr#o lume n care ar e$ista liber mobilitate, nu doar a produselor, ci i a bunurilor de capital i a "or ei de munc, o ar att de pu in adaptat produc iei ar nceta de a mai "i utilizat ca sediu al vreunei industrii omeneti. ,ac oamenii o duc mai bine "r a e$ploata condi iile "izice de produc ie D relativ nesatis"ctoare D o"erite de aceast ar, atunci ei nu se vor stabili aici i o vor lsa nelocuit, asemenea regiunilor polare, tundrelor i deerturilor. 'ns Ricardo analizeaz o lume a cror condi ii sunt determinate de e$isten a unor aezminte umane statornicite mai demult, o lume n care bunurile de capital i "or a de munc sunt legate de pmnt, prin institu iile e$istente. 'ntr#un asemenea mediu, liberul schimb, i.e. libera mobilitate doar a mr"urilor, nu poate produce o stare de lucruri n care "or a de munc i capitalul s "ie distribuite pe supra"a a pmntului con"orm cu posibilit ile "izice, mai bune sau mai modeste, e$istente pentru productivitarea muncii. !ici intr n *oc legea costurilor comparative. Fiecare

148 ar se ndreapt spre acele ramuri de produc ie pentru care condi iile ei o"er posibilit ile relativ, dei nu absolut, cele mai "avorabile. &entru locuitorii unei ri este mai avanta*os s se ab in de la e$ploatarea anumitor oportunit i care sunt mai propice ## n sens absolut i tehnologic D i s importe bunurile produse n strintate, n condi ii mai pu in "avorabile ## n sens absolut i tehnologic D dect cele pe care le#ar o"eri resursele autohtone, neutilizate. Fitua ia este analog cu cea a chirurgului, pentru care este avanta*os s utilizeze, la cur area slii de opera ie i a instrumentelor, un om mai pu in nzestrat dect el i n acest domeniu, dedicndu#se el nsui e$clusiv chirurgiei, domeniu n care superioritatea sa este i mai pronun at. @eoria costurilor comparative nu are nici o legtur cu teoria valorii din economia clasic. ;a nu se re"er la valori sau la pre uri, ci este o *udecat analitic< concluzia este implicat n /p.0971 cele dou propozi ii c "actorii de produc ie mobili di"er n ce privete productivitatea de la un loc la altul i mobilitatea lor este supus la restric ii institu ionale. @eorema poate "ace abstrac ie de problemele evalurii, "r a pre*udicia prin aceasta corectitudinii concluziilor sale, deoarece avem libertatea de a recurge la un numr de presupozi ii simple. !cestea sunt= c se produc doar dou bunuri< c aceste produse sunt transportabile "r restric ii< c pentru producerea "iecruia dintre ele sunt necesari doi "actori< c unul dintre aceti "actori (care poate "i att munca depus ct i bunurile de capital) este identic pentru amndou, pe cnd cellalt "actor (o proprietate speci"ic a solului) este di"erit, "iind speci"ic "iecruia dintre cele dou procese< c raritatea mai acut a "actorului comun celor dou procese determin msura n care este e$ploatat "actorul di"erit. 'n cadrul "i$at de aceste presupozi ii, care "ac cu putin stabilirea rapoartelor de substitu ie dintre "actorul comun cheltuit i output, teorema rspunde la ntrebarea "ormulat. Negea costurilor comparative este independent de teoria clasic a valorii, dup cum este i legea randamentelor, cele dou ra ionamente "iind asemntoare. 'n ambele cazuri, ne putem limita la a compara inputul "izic cu outputul "izic. 'n cazul legii randamentelor, comparm outputurile aceluiai produs. 'n cazul legilor costurilor comparative comparm outputurile a dou produse di"erite. H asemenea compara ie este "ezabil, deoarece presupunem c pentru produc ia "iecruia dintre ele, n a"ara unui "actor speci"ic, nu sunt necesari dect "actori nespeci"ici de acelai tip. Onii critici acuz legea costurilor comparative pentru ipotezele sale simpli"icatoare. ;i cred c teoria modern a valorii ar presupune o re"ormulare a legii, n con"ormitate cu principiile valorii subiective. ,oar o asemenea "ormulare ar putea "urniza o demonstra ie de"initiv satis"ctoare. @otui, ei nu recomand calculul n termeni monetari. ;i pre"er recursul la acele metode de analiz a utlilit ii pe care le consider adecvate e"ecturii de calcule ale valorii n termeni de utilitate. Aom arta, pe parcursul investiga iei pe care o ntreprindem, c aceste tentative de a elimina termenii monetari din calculul economic sunt sortite eecului. &resupozi iile lor "undamentale sunt intenabile i contradictorii, iar toate "ormulele derivate din ele sunt viciate. %u este posibil nici o metod de e"ectuare a calculelor economice, cu e$cep ia celei bazate pe pre urile monetare, aa cum se "ormeaz ele pe pia . /31

149 Femni"ica ia presupozi iilor simple subiacente legii costurilor comparative nu este ntru totul identic pentru economitii moderni i precursorii lor clasici. Onii adep i ai colii clasice le considerau punctul de pornire al teoriei valorii n comer ul interna ional. Itim c n aceast privin ei se nelau. 'n plus, noi n elegem c, n ce privete determinarea /p.0951 valorilor i a pre urilor, nu e$ist nici o di"eren ntre comer ul intern i cel interna ional. +eea ce i determin pe oameni s disting ntre pie ele autohtone i cele strine sunt doar varia iile datelor, i.e. diversele condi ii institu ionale care restrng mobilitatea "actorilor de produc ie i a produselor. ,ac nu dorim s abordm legea costurilor comparative din perspectivele simpli"icatoare adoptate de Ricardo, atunci trebuie s recurgem "r rezerve la calculul monetar. %u trebuie s cdem prad iluziei c este posibil o compara ie ntre diversele cheltuieli constnd n "actori de produc ie de diverse tipuri i outputul constnd din produse de diverse tipuri, "r a recurge la calculul monetar. ,ac revenim la cazul chirurgului i al anga*atului su, trebuie s ra ionm dup cum urmeaz= ,ac chirurgul i poate ntrebuin a timpul limitat de lucru pentru e"ectuarea de opera ii, remunerat cu :4 de dolari pe or, atunci este n interesul su s apeleze la un anga*at pentru a#i men ine instrumentele n ordine, pe care s#l plteasc cu 7 dolari pe or, dei omul acesta are nevoie de 5 ore pentru a se achita de sarcini pe care chirurgul le#ar "i putut ndeplini ntr#o or. !tunci cnd comparm condi iile din dou ri, trebuie s a"irmm= dac condi iile sunt ast"el nct produc ia unei unit i din "iecare dintre bunurile a i b necesit, n !nglia, cheltuirea unei zile de munc, munca depus "iind de un tip uni"orm, pe cnd n Cndia, cu aceleai investi ii de capital, sunt necesare dou zile munc pentru a i trei zile munc pentru b, iar bunurile de capital i mr"urile a i b pot circula liber ntre !nglia i Cndia, n vreme ce "or a de munc nu este mobil, atunci ratele salariale n Cndia trebuie s tind ctre :4T din cele din !nglia pentru produc ia lui a i ctre 55 T pentru produc ia lui b. ,ac rata salarial din !nglia este de 9 ilingi, atunci ratele din Cndia ar "i echivalentul a 5 ilingi pentru produc ia lui a i echivalentul a 7 ilingi pentru produc ia lui b. H asemenea discrepan n remunerarea muncii de acelai tip nu poate "i de durat, dac e$ist mobilitatea minii de lucru pe pia a indian a muncii. Muncitorii ar trece de la produc ia lui b la produc ia lui a< migra ia lor ar tinde s reduc remunera ia din industria lui a i s#o sporeasc pe cea din industria lui b. 'n cele din urm, ratele salariale din Cndia ar deveni egale n ambele ramuri. &roduc ia de a ar tinde s creasc i s ctige terenul ocupat de rivalii britanici. &e de alt parte, produc ia de b ar deveni nepro"itabil n Cndia i ar trebui oprit, n vreme ce n !nglia ar spori. !celai ra ionament rmne valabil dac presupunem c di"eren a n condi iile de produc ie const i n volumul investi iei necesare de capital, sau const e$clusiv n acesta. F#a a"irmat c legea lui Ricardo ar "i "ost valid numai pentru epoca lui i n#ar "i de nici un "olos n vremea noastr, care se caracterizeaz prin alte condi ii. Ricardo considera c di"eren a dintre comer ul intern i cel interna ional const n di"eren ele e$istente ntre mobilitatea capitalului i a "or ei de munc. ,ac presupunem c munca, capitalul i produsele sunt mobile, atunci nu e$ist di"eren e ntre comer ul regional i cel interregional,

150 dect n msura n care intr n calcul costurile de /p.0921 transport. 'n acest caz, devine super"luu s se dezvolte o teorie a comer ului interna ional distinct de cea a comer ului autohton. +apitalul i munca sunt distribuite pe supra"a a pmntului n "unc ie de condi iile de produc ie mai bune sau mai proaste, pe care le o"er diversele regiuni. ;$ist regiuni populate mai dens i mai bine nzestrate cu capital, iar altele populate mai pu in dens i mai slab nzestrate cu capital. &e cuprinsul ntregului pmnt se mani"est o tendin de egalizare a ratelor salariale pentru acelai tip de munc prestat. 'ns Ricardo pornete de la ipoteza c e$ist mobilitate a capitalului i a minii de lucru n interiorul "iecrei ri, nu i ntre diversele ri. ;l "ormuleaz ntrebarea care sunt consecin ele liberei mobilit i a produselor n aceste condi ii. (,ac nu e$ist nici mobilitate a produselor, atunci "iecare ar este izolat economic i autarhic i nu e$ist nici un "el de comer interna ional.) @eoria costurilor comparative rspunde la aceast ntrebare. ,esigur, ipotezele lui Ricardo se veri"icau n mare msur n epoca lui. Olterior, n cursul secolului al BCB#lea, condi iile s#au modi"icat. Cmobilitatea capitalului i a minii de lucru s#a redus< trans"erurile interna ionale de capital i mn de lucru au devenit din ce n ce mai uzuale. !poi a urmat o reac ie. !stzi, mobilitatea capitalului i a minii de lucru este din nou restric ionat. Realitatea corespunde din nou ipotezelor ricardiene. &e de alt parte, rezultatele clasice ale comer ului interregional se situeaz dincolo de orice schimbare a condi iilor institu ionale. ;le ne permit s analizm problemele care survin n orice ipoteze imaginabile. 1. E9ec'e#e divi2iunii muncii ,iviziunea muncii este rezultatul reac iei contiente a omului la multiplicitatea condi iilor naturale. &e de alt parte, este ea nsi un "actor productor de di"eren iere. ;a imprim diverselor regiuni geogra"ice "unc ii speci"ice n comple$ul proceselor de produc ie. !numite regiuni le "ace urbane, altele rurale< determin localizarea diverselor ramuri manu"acturiere, de minerit i agricultur n diverse locuri. 'nc i mai important, ns, este "aptul c intensi"ic inegalitatea nnscut a oamenilor. ;$erci iul i practica unor ndeletniciri speci"ice determin mai buna adaptare a indivizilor la necesit ile presta iilor lor. Hamenii i dezvolt anumite "acult i nnscute i "rneaz dezvoltarea altora. !par tipurile voca ionale, iar oamenii devin specialiti. ,iviziunea muncii mparte diversele procese de produc ie n sarcini minuscule, dintre care multe por "i ndeplinite de dispozitive mecanice. !cesta este "aptul care a "cut cu putin utilizarea mainilor i a generat progrese uimitoare n domeniul metodelor tehnice de produc ie. Mecanizarea este "ructul diviziunii muncii, cel mai de seam succes provocat de aceasta ## i nu cauza sau izvorul ei. Mainriile specializate, puse n micare de energia electric, nu puteau "i ntrebuin ate dect ntr#un /p.09:1 mediu social, n condi ii de diviziune a muncii. Fiecare pas nainte pe drumul ctre utilizarea unor maini mai specializate, mai ra"inate i mai productive, necesit o specializare suplimentar n ndeplinirea diverselor sarcini. 3. Individu# -n c!d u# socie'()ii

151 ,ac pra$eologia vorbete despre individul solitar, care ac ioneaz numai pe cont propriu i independent de semenii si, ea procedeaz ast"el n vederea unei mai bune n elegeri a problemelor cooperrii sociale. %oi nu a"irmm c asemenea "iin e umane autarhice izolate au trit vreodat i c stadiul social al istoriei umane ar "i "ost precedat de o epoc a indivizilor independen i, care cutreierau ca animalele n cutare de hran. Omanizarea biologic a strmoilor nonumani ai omului i emergen a legturilor sociale primitive au constituit un acelai proces. Hmul a aprut pe scena evenimentelor terestre ca "iin social. Hmul asocial izolat este o construc ie "ictiv. Azut din punctul de vedere al individului, societatea este marele mi*loc pentru atingerea tuturor scopurilor sale. &rezervarea societ ii este o condi ie esen ial a oricror planuri pe care ar vrea s le ndeplineasc un individ, prin indi"erent ce ac iuni. +hiar i delicventul re"ractar, care nu#i poate adapta conduita la cerin ele vie ii n cadrul sistemului social de cooperare, nu dorete s se lipseasc de nici unul de avanta*ele derivate din diviziunea muncii. ;l nu urmrete n mod contient distrugerea societ ii. ;l dorete s pun mna pe o parte din bog ia produs laolalt, mai mare dect cea pe care i#o atribuie ordinea social. ;l s#ar sim i mizerabil dac atitudinea antisocial ar deveni universal, atrgnd dup sine rezultatul ei inevitabil, ntoarcerea la mizeria primitiv. ;ste o iluzie s se cread c renun nd la presupusele binecuvntri ale "abuloasei stri de natur i intrnd n societate indivizii au renun at la vreun avanta* i pot ridica preten ii ndrept ite la indemnizri pentru ceea ce au pierdut. Cdeea c cineva ar "i dus un trai mai bun ntr#o stare asocial a omenirii i este nedrept it de nsi e$isten a societ ii este absurd. .ra ie productivit ii sporite a cooperrii sociale specia uman s#a multiplicat, mult dincolo de mar*a de subzisten o"erit de condi iile care prevalau n epocile caracterizate printr#o diviziune rudimentar a muncii. Fiecare om se bucur de un nivel de trai mult mai nalt dect cel al strmoilor si slbatici. +ondi ia natural a omului este una de srcie i insecuritate e$treme. Namenta iile provocate de epuizarea zilelor "ericite ale barbariei primitive sunt prostii romantice. 'n stare de slbticie, cei ce se plng acum "ie n#ar "i atins vrsta maturit ii, "ie, dac ar "i atins#o, le#ar "i lipsit posibilit ile i "acilit ile "urnizate de civiliza ie. ,ac Gean GacYues Rousseau i Friedrich ;ngels ar "i trit n /p.0991 starea primitiv pe care o descriu cu dor nostalgic, ei nu s#ar "i bucurat de timpul liber i condi iile necesare pentru a#i desvri studiile i a# i scrie cr ile. Onul din privilegiile pe care societatea i le permite individului, este acela de a putea tri n ciuda bolilor i a handicapurilor "izice. !nimalele bolnave sunt sortite pieirii. Flbiciunea lor este un handicap n cutarea hranei i n respingerea agresiunilor venite din partea altor animale. Flbaticii surzi, miopi, sau ologi sunt sorti i pieirii. ,ar asemenea de"ecte nu#l lipsesc pe om de posibilitatea de a se adapta la via a n societate. Ma*oritatea contemporanilor notri su"er de de"icien e corporale pe care biologia le consider patologice. +iviliza ia noastr este n mare msur opera unor asemenea oameni. For ele eliminatoare ale selec iei naturale sunt mult reduse n condi iile create de

152 societate. ,e aceea, anumi i oameni sus in c civiliza ia tinde s deterioreze calit ile ereditare ale membrilor societ ii. !semenea *udec i sunt rezonabile dac privim omenirea cu ochii cresctorului de animale, care urmrete prsirea unei rase de oameni echipate cu anumite calit i. ,ar societatea nu este o cresctorie de animale, e$ploatat pentru producerea unui anumit tip de oameni. %u e$ist nici un etalon >natural?, pentru a stabili ce este dezirabil i ce nu, n evolu ia biologic a omului. Hrice etalon ales este arbitrar, pur subiectiv, pe scurt, o *udecat de valoare. @ermenii de ameliorare rasial i de degenerare rasial sunt lipsi i de sens, atunci cnd nu se re"er la anumite planuri re"eritoare la viitorul omenirii. ;ste drept c omul civilizat este adaptat vie ii n societate ## i nu celei de vntor n pdurile virgine. $abula comunitii mistice @eoria pra$eologic a societ ii este luat cu asalt de "abula comunit ii mistice. Focietatea, a"irm suporterii acestei doctrine, nu este produsul ac iunii deliberate a omului< nu este cooperare i diviziune a sarcinilor. ;a se nate din adncimi insondabile, dintr#un impuls nscris n natura esen ial a omului. ;a este, spune un grup, nsmn are de ctre Fpiritul, care este Realitate ,ivin i participare, n virtutea unei unio m2stica, ntru puterea i iubirea ,omnului. On alt grup vede societatea ca pe un "enomen biologic< ea este lucrarea vocii sngelui, legtura care unete descenden a strmoilor comuni cu aceti strmoi i pe membrii ei, unul cu altul, precum i armonia mistic dintre plugari i solul pe care#l cultiv. Faptul c asemenea "enomene "izice sunt e"ectiv resim ite este adevrat. ;$ist persoane care resimt unio m2stica i care situeaz aceast e$perien deasupra tuturor celorlalte, dup cum e$ist i oameni convini c aud vocea sngelui i c miros cu inima i su"letul /p.0931 mireasma unic a pmntului s"nt al rii lor. ;$perien a mistic i transa e$tatic sunt "apte pe care psihologia trebuie s le considere reale, la "el ca pe oricare alt "enomen "izic. ;roarea doctrinelor comuniunii nu const n a"irmarea realit ii acestor "apte, ci n convingerea c ele sunt "apte primare, independente de orice considera ii ra ionale. Aocea sngelui, care#l apropie pe tat de copilul su, n#a "ost auzit de acei slbatici care nu cunoteau rela ia cauzal dintre coabitare i graviditate. !stzi, cnd aceast rela ie este cunoscut de toat lumea, un brbat care are deplin ncredere n "idelitatea so iei sale o poate percepe. ,ar, dac e$ist ndoieli n privin a "idelit ii so iei, vocea sngelui nu este de nici un "olos. %imeni nu s#a aventurat vreodat s a"irme c ndoielile privind paternitatea ar putea "i spulberate de vocea sngelui. H mam care a vegheat la cptiul copilului ei de la naterea lui poate auzi vocea sngelui. ,ac pierde contactul cu nou nscutul la o dat timpurie, ea#l poate identi"ica ulterior prin anumite semne corporale, cum ar "i acele aluni e i cicatrici care erau cndva la mod printre scriitorii de romane. ,ar sngele rmne mut dac asemenea observa ii

153 i concluzii, derivate din semne corporale, nu#l "ac s vorbeasc. Rasitii germani sus in c vocea sngelui i unete n mod misterios pe to i reprezentan ii poporului german. ,ar antropologia relev "aptul c na iunea german este un amestec de descenden i ai mai multor rase, subrase i neamuri, i nu o ras omogen, care descinde din nite strmoi comuni. Flavul recent germanizat, care abia i#a schimbat numele patern de "amilie ntr#unul cu sonoritate german, se crede substan ial ataat de to i germanii. ,ar el nu resimte nici un "el de atrac ie interioar similar, care s#l mping s se alture "ra ilor sau verilor si, care au rmas cehi i polonezi. Aocea sngelui nu este un "enomen originar i primordial, ci unul suscitat de considera ii ra ionale. ,eoarece un om se crede nrudit cu al ii printr#o ascenden genealogic comun, n el se dezvolt sim minte i sentimente care poart numele poetic de voce a sngelui. !celai lucru este valabil i privitor la e$tazul religios i mistica solului. Unio m2stica resim it de misticul "ervent estre condi ionat de "amiliaritatea acestuia cu nv mintele "undamentale ale religiei sale. ,oar cineva care a nv at despre mre ia i gloria ,omnului poate avea e$perien a comuniunii directe cu ;l. Misticismul pmntului este legat de dezvoltarea anumitor idei geopolitice. !st"el, se poate ntmpla ca locuitorii cmpiilor sau ai litoralului s includ n imaginea pmntului, cu care se pretind "ervent uni i i lega i, i districte montane care nu le sunt "amiliare i la ale cror condi ii de trai nu s#ar putea adapta, numai pentru c acest teritoriu apar ine unui corp politic, printre ai crui membrii se numr, sau ar vrea s se numere i ei. &e de alt parte, ei e$clud adesea din /p.0981 aceast imagine a pmntului, a crui voce pretind c o aud, teritorii vecine, cu o structur geogra"ic "oarte similar cu cea a propriei lor ri, dac aceste regiuni se ntmpl s apar in unei ri strine. ,iverii membri ai unei ri sau ai unui grup lingvistic i gruprile pe care le "ormeaz ei nu sunt ntotdeauna uni i prin prietenie i bunvoin . Cstoria "iecrei na iuni este o cronic a antipatiei i chiar a urii mutuale ntre subdiviziunile ei. F ne gndim la englezi i sco ieni, la yanJei i suditi, la prusaci i bavarezi. Cdeologiile sunt cele care au pus capt acestor animozit i, inspirnd tuturor membrilor unei na iuni sau unui grup lingvistic acele sentimente de comunitate i apartenen laolalt, pe care na ionalitii contemporani le consider un "enomen natural i originar. !trac ia se$ual reciproc dintre mascul i "emel este inerent naturii de animal a omului i independent de orice gndire i teoretizare. ;a poate "i numit originar, vegetativ, instinctiv sau misterioas< nu este o problem s a"irmm meta"oric c ea trans"orm dou "iin e ntr#una singur. &utem numi comuniunea mistic a dou trupuri o comunitate. &e de alt parte, nici coabitarea, nici ceea ce o precede i o urmeaz, nu genereaz cooperare social i moduri de via de tip social. !nimalele se adun i ele laolalt cu prile*ul mperecherii, dar de aici nu rezult rela ii sociale. Aia a de "amilie nu este doar un produs al rela iilor se$uale. %u este nicidecum natural i necesar ca prin ii s triasc mpreun, aa cum o "ac n cadrul "amiliei. Rela ia de mperechere nu are n mod necesar drept consecin organizarea unei "amilii. Familia uman este un rezultat al gndirii, plani"icrii i ac iunii. @ocmai lucrul

154 acesta este cel ce o distinge radical de acele grupuri animale pe care le numim "amilii per analogiam. ;$perien a mistic a comuniunii sau a comunit ii nu este sursa, ci produsul rela iilor sociale. Reversul "abulei comuniunii misticii este "abula repulsiei originare ntre rase i na iuni. Fe a"irma c un instinct i#ar nv a pe oameni s#i disting con"ra ii de strini i s#i deteste pe acetia din urm. ,escenden ii raselor nobile detest orice contact cu membrii raselor in"erioare. &entru a respinge aceast a"irma ie nu este nevoie s men ionm dect e$isten a amestecurilor rasiale. ,eoarece nu e$ist rase pure n ;uropa de astzi, trebuie s deducem c, ntre membrii di"eritelor rase care s#au stabilit cndva pe acest continent, a e$istat atrac ie i nu repulsie se$ual. Milioane de mulatri i metii sunt contrae$emple vii la aser iunea c ntre diversele rase ar e$ista o repulsie natural. +a i sim ul mistic al comuniunii, ura rasial nu este un "enomen nnscut n om, ci este produsul unor ideologii. 'ns chiar dac ar e$ista ceva de "elul unei uri naturale i nnscute ntre diversele rase, ea nc n#ar "ace cooperarea social inutil i n#ar invalida teoria asocierii a lui Ricardo. +ooperarea social n#are nimic de a "ace cu dragostea personal sau cu vreo porunc general de /p.0961 a ne iubi unii pe al ii. Hamenii nu coopereaz n condi ii de diviziune a muncii pentru c se iubesc, sau ar trebui s se iubeasc unii pe al ii. ;i coopereaz "iindc ast"el i urmresc cel mai bine interesele. %ici dragostea, nici caritatea, nici alte sentimente de simpatie, ci numai egoismul corect n eles a "ost acela care l#a mpins ini ial pe om s se adapteze la cerin ele societ ii, s respecte drepturile i libert ile semenilor si i s pun colaborarea panic n locul inimici iei i con"lictului. ;. M! e! socie'!'e %u toate rela iile interumane sunt rela ii sociale. +nd grupurile de oameni se arunc unele asupra altora, n rzboi e$terminator, cnd omul se lupt mpotriva omului la "el de nemilos cum ar strivi animalele i plantele duntoare, atunci ntre pr ile a"late n con"lict e$ist e"ect reciproc i rela ie mutual, dar nu i societate. Focietatea este ac iune concertat i cooperare, n care "iecare participant vede n succesul celuilalt partener un mi*loc pentru atingerea succesului propriu. Nuptele n care hoardele i triburile primitive se n"runtau unele pe altele pentru locurile de adpare, terenuri de vntoare i pescuit, puni i przi, erau rzboaie nemiloase de anihilare. ;rau rzboaie totale. !celai caracter l# au avut i primele ntlniri, n secolul al BCB#lea, dintre europeni i aborigenii din teritoriile nou accesibile. ,ar nc din negura vremurilor, mult nainte de epoca despre care cronicile istoriei ncep s ne "urnizeze in"orma ii, a nceput s se dezvolte un alt mod de abordare. +hiar i n rzboi, oamenii au pstrat anumite rudimente de rela ii sociale stabilite anterior< n luptele cu alte popoare, cu care nu avuseser nainte nici un contact, ei au nceput s ia n calcul ideea c, ntre "iin e umane, n ciuda inimici iei lor imediate, este posibil un aran*ament de cooperare ulterior. Rzboaiele erau purtate pentru a lovi

155 dumanul< dar actele de ostilitate nu mai erau crude i nemiloase, n n elesul deplin al termenului. -eligeran ii au nceput s respecte anumite limite, care ntr#o lupt mpotriva altor oameni D prin contrast cu luptele mpotriva animalelor D n#ar trebui nclcate. ,easupra urii implacabile i a "reneziei distrugerii i anihilrii, a nceput s prevaleze un element social. ! aprut ideea c "iecare adversar uman ar trebui considerat un poten ial partener pentru o viitoare cooperare i c acest "apt nu trebuie negli*at n des"urarea opera iunilor militare. Rzboiul a ncetat de a mai "i considerat starea normal a rela iilor interumane. Hamenii au recunoscut c cel mai bun mi*loc de continuare a luptei pentru supravie uirea biologic este cooperarea panic. &utem a"irma chiar c ndat ce oamenii au realizat c este mai avanta*os s#i nrobeti pe cei nvini dect s#i ucizi, rzboinicii, nc din timpul luptei, ncepeau s#i pun problema pcii care va urma. Robia era, n linii mari, un pas preliminar ctre cooperare. /p.0341 Cmpunerea ideii c nici chiar n rzboi nu trebuie considerate permise toate actele, c e$ist acte de lupt legitime i ilegitime, c e$ist legi, i.e., rela ii sociale situate deasupra tuturor na iunilor, chiar i a celor care se combat momentan reciproc, a dus n cele din urm la instituirea Marii Fociet i, care cuprinde to i oamenii i toate na iunile. ,iversele societ i regionale s#au contopit ntr#o societate ecumenic. -eligeran ii care nu se lupt slbatic, ca "iarele, ci con"orm regulilor >umane? i sociale de lupt, renun la ntrebuin area anumitor metode de distrugere, pentru a ob ine anumite concesii din partea inamicilor lor. 'n msura n care asemenea reguli sunt respectate, ntre pr ile a"late n con"lict e$ist rela ii sociale. !ctele ostile n sine nu sunt doar asociale, ci antisociale. ;ste contraproductiv s de"inim sintagma >rela ii sociale? ast"el nct s desemnm prin ea i ac iuni care urmresc anihilarea altor persoane, sau "rustrarea ac iunilor acestora. /81 !colo unde singurele rela ii e$istente ntre oameni sunt acelea care urmresc detrimentul mutual nu e$ist nici societate, nici rela ii sociale. Focietatea nu este doar interac iune. ;$ist interac iune ## in"luen e reciproce ## ntre toate pr ile universului= ntre lup i oaia pe care o devoreaz, ntre virus i omul pe care#l ucide, ntre piatra care cade i lucrul pe care cade ea. Focietatea, pe de alt parte, presupune ntotdeauna oameni care ac ioneaz n cooperare cu al i oameni, pentru a le da posibilitatea tuturor participan ilor s#i ating propriile lor eluri. <. Ins'inc'u# de !g esiune i de dis' uge e F#a spus c omul este o "iar de prad, ale crei instincte nnscute o mping s lupte, s ucid i s distrug. +iviliza ia, dnd natere la$it ii umanitare nenaturale care l alieneaz pe om de originea lui animal, a aspirat la reprimarea acestor impulsuri i apetituri. ;a a "cut din omul civilizat un slbnog decadent, ruinat de animalitatea lui i care i intituleaz cu mndrie depravarea umanitate. &entru a mpiedica continuarea degenerrii speciei umane, este imperativ s eliberm omul de e"ectele pernicioase ale civiliza iei. +ci civiliza ia este doar inven ia viclean a celor in"eriori. !ceti avortoni sunt prea slabi pentru a se ridica la statura eroilor viguroi, prea lai pentru a ndura

156 binemeritata pedeaps a anihilrii complete i prea lenei i insolen i pentru a le servi stpnilor drept sclavi. 'n consecin , ei au recurs la un subter"ugiu periculos. ;i au rsturnat ierarhia etern a valorilor, "i$at absolut /p.0301 de legile imutabile ale universului< ei au propagat o moralitate care numete virtute propria lor in"erioritate i viciu nobila eminen a a eroilor. !ceast rebeliune moral a sclavilor trebuie anihilat, prin transcenderea tuturor valorilor. ;tica sclavilor, acest produs ruinos al resentimentelor slbnogilor, trebuie n ntregime descali"icat< n locul ei trebuie aezat etica celor puternici, sau, mai precis, anularea tuturor restric iilor etice. Hmul trebuie s devin un descendent vrednic de strmoii si, nobilele "iare din vremurile de demult. 'ndeobte, asemenea doctrine poart numele de darKinism social, sau sociologic. %u este cazul s ne ntrebm aici dac terminologia aceasta este sau nu adecvat. ;ste n orice caz o greeal s se ntrebuin eze epitetele de evolu ioniste i biologice, pentru doctrine care descali"ic cu dezinvoltur ntreaga istorie a omenirii, din vremurile cnd omul a nceput s se ridice deasupra e$isten ei pur animalice a strmoilor si nonumani, privind#o ca pe un drum continuu spre degenerare i decdere. -iologia nu "urnizeaz nici un etalon pentru evaluarea modi"icrilor care survin n "iin ele vii, altul dect capacitatea sau incapacitatea acestor schimbri de a adapta indivizii la condi iile mediului lor ncon*urtor i de a le spori ast"el ansele, n lupta pentru supravie uire. ;ste un "apt c civiliza ia, dac este evaluat din acest punct de vedere, trebuie considerat un bene"iciu i nu un ru. ;a i#a permis omului s#i duc lupta sa proprie, mpotriva tuturor celorlalte "iin e vii, att a marilor animale de prad, ct i a microbilor, nc i mai periculoi< ea i#a nmul it omului mi*loacele de supravie uire, l#a "cut pe omul de rnd mai nalt, mai agil i mai versatil i i#a prelungit durata medie a vie ii< ea i#a adus stpnirea necontestat asupra pmntului, a nmul it ci"rele popula iei i a ridicat nivelul de trai, la cote nicicnd visate de localnicii rudimentari ai peterilor din vremurile preistorice. ;ste adevrat c evolu ia a reprimat dezvoltarea anumitor daruri i aptitudini, care erau cndva utile n lupta pentru supravie uire, dar i#au pierdut utilitatea odat cu modi"icarea condi iilor. &e de alt parte, ea a indus dezvoltarea altor talente i abilit i, care sunt indispensabile pentru via a n cadrul societ ii. @otui, aceste schimbri nu trebuie condamnate din perspectiva biologic i evolu ionist. &entru omul primitiv, pumnii tari i spiritul btios erau la "el de utile ca i capacit ile de a socoti cu uurin i de a scrie corect pentru omul modern. ;ste ct se poate de arbitrar i cu siguran contrar tuturor standardelor biologice s numim naturale i adecvate naturii umane numai acele caracteristici care i erau de "olos omului primitiv, condamnnd talentele i aptitudinile imperios necesare omului civilizat, ca pe nite semne de degenerescen i deteriorare biologic. !#l ndruma pe om s se ntoarc la trsturile "izice i intelectuale ale predecesorilor si preistorici nu este ntru nimic mai rezonabil dect a#i cere s renun e la pozi ia sa vertical i s lase s#i creasc din nou coad. /p.0371 Merit s remarcm c persoanele cele mai rspicate n celebrarea eminen ei impulsurilor slbatice ale naintailor notri barbari au "ost att de "ragile, nct trupurile lor n#ar "i putut "ace "a cerin ei de >a tri periculos?. 'nc nainte de prbuirea sa mintal, %ietzsche era att de bolnvicios nct

157 nu putea suporta dect climatul vii ;ngadinului i al ctorva districte italiene. ;l n#ar "i reuit s#i duc lucrul la bun s"rit, dac societatea civilizat nu i#ar "i prote*at nervii cei delica i, de asperit ile vie ii. !postolii violen ei i#au scris cr ile la adpostul acoperiului >securit ii burgheze?, pe care o ridiculizau i o dispre uiau. ;i au "ost liberi s#i publice predicile lor incendiare, pentru c liberalismul, pe care#l huiduiau, garanta libertatea presei. ;i ar "i "ost dispera i dac ar "i trebuit s renun e la binecuvntrile civiliza iei huiduite de "ilozo"ia lor. Ii ce spectacol era .eorges Forel, acel scriitor timid, care a mers cu lauda brutalit ii pn la a da vina pe sistemul modern de educa ie pentru c slbete tendin ele nnscute ale omului ctre violen . /61 &utem admite c propensiunea omului primitiv pentru a ucide i a distruge i nclina ia sa spre cruzime erau nnscute. &utem, de asemenea, presupune c, n condi iile din epocile ndeprtate, nclina ia spre agresiune i crim era "avorabil prezervrii vie ii. Hmul a "ost odat o "iar brutal. (%u este necesar s cercetm dac omul preistoric era carnivor sau ierbivor.) 'ns nu trebuie s uitm c el era un animal slab din punct de vedere "izic< el nu ar "i putut "ace "a marilor animale de prad, dac n#ar "i "ost echipat cu o arm speci"ic, ra iunea. Faptul c omul este o "iin ra ional, c de aceea el nu se las mnat "r inhibi ii de "iecare impuls, ci i a*usteaz conduita prin deliberare ra ional, nu trebuie etichetat drept nenatural din punct de vedere zoologic. +onduita ra ional nseamn c omul, con"runtat cu "aptul c nu#i poate satis"ace toate impulsurile, dorin ele i apetiturile, las deoparte satis"acerea celor pe care le consider mai pu in urgente. &entru a nu periclita "unc ionarea cooperrii sociale, omul este "or at s se ab in de la satis"acerea acelor dorin e a cror satis"acere ar stn*eni stabilirea institu iilor sociale. Fr ndoial, o asemenea renun are este dureroas. @otui, omul a ales. ;l a renun at la satis"acerea anumitor dorin e incompatibile cu via a social i a dat prioritate satis"acerii acelor dorin e ce pot "i realizate numai n cadrul sistemului de diviziune a muncii, pot "i realizate sau mai deplin n cadrul acestuia. ;l a apucat drumul civiliza iei, al cooperrii sociale i al navu irii. /p.0351 ,ecizia aceasta nu este irevocabil i "inal. !legerea naintailor nu mpieteaz asupra libert ii de a alege a urmailor. !cetia pot rsturna hotrrea. 'n "iecare zi ei pot apuca drumul transgresrii valorilor i pot pre"era barbaria civiliza iei sau, cum au spus unii autori, su"letul intelectului, miturile ra iunii i violen a pcii. ,ar ei trebuie s aleag. ;ste imposibil s ne bucurm de lucruri incompatibile unele cu altele. Itiin a, din punctul de vedere al neutralit ii sale evaluative, nu condamn apostolii evangheliior violen ei pentru c preamresc "renezia crimei i deliciile nebuneti ale sadismului. Gudec ile de valoare sunt subiective, iar societatea liberal garanteaz tuturor dreptul de a#i e$prima liber sentimentele. +iviliza ia nu a e$tirpat tendin a originar ctre agresiune, setea de snge i cruzimea ce au caracterizat omul primitiv. ;le sunt latente n mul i oameni civiliza i i izbucnesc ndat ce constrngerile elaborate de civiliza ie se dau n lturi. F ne amintim de ororile indescriptibile din lagrele de concentrare naziste. `iarele raporteaz necontenit crime abominabile, prin care se mani"est nclina iile latente spre bestialitate. +ele mai populare romane i

158 "ilme sunt cele care istorisesc vrsri de snge i acte violente. Nuptele de tauri i cocoi atrag mul imi considerabile. ,ac un autor a"irm= >gloata e nsetat de snge i eu aiderea?, el poate avea tot atta dreptate ca dac ar spune c omului primitiv i plcea s ucid. ,ar el greete dac trece cu vederea "aptul c satis"acerea unor asemenea dorin e sadice impieteaz e$isten a societ ii, sau dac a"irm c >adevrata? civiliza ie i societatea >bun? sunt realizri ale oamenilor care se las mna i orbete de pasiunea lor pentru violen , crim i cruzime, c reprimarea impulsurilor brutale pericliteaz evolu ia omenirii i c substituirea umanitarismului cu barbaria ar salva omul de la degenerare. %u rzboiul, cum spunea Eeraclit, ci pacea este izvorul tuturor rela iilor sociale. Hmul se nate i cu alte dorin e dect aceea de a vrsa snge. ,ac dorete s#i satis"ac aceste alte dorin e, el trebuie s renun e la nclina ia sa de a ucide. +el ce dorete s#i pstreze via a i sntatea ct mai mult timp cu putin trebuie s realizeze c respectul pentru via a i sntatea celorlal i slu*ete mai bine elurilor sale dect un comportament opus. &utem regreta c lucrurile stau n "elul acesta, dar nici un "el de lamenta ii nu modi"ic "aptele concrete. ;ste inutil s se invoce, n replic, ira ionalitatea. @oate impulsurile instinctive se sustrag e$aminrii de ctre ra iune, deoarece ra iunea analizeaz doar mi*loacele de atingere a scopurilor urmrite, nu i scopurile ultime. ,ar ceea ce distinge omul de celelalte animale este tocmai "aptul c el nu se las prad, independent de orice voin a sa proprie, unei nclina ii instinctive. /p.0321 Hmul ntrebuin eaz ra iunea pentru a alege ntre satis"ac iile incompatibile corespunztoare unor dorin e a"late n con"lict. Maselor nu trebuie s li se spun= lsa i#v prad nclina iilor voastre spre crim< ele sunt autentic umane i slu*esc cel mai bine bunstrii voastre. @rebuie s li se spun= dac v satis"ace i setea de snge, trebuie s renun a i la multe alte dorin e. Aoi dori i s mnca i, s be i, s tri i n cas con"ortabil, s v mbrca i i o mie de alte lucruri, pe care doar societatea vi le poate "urniza. %u pute i avea totul< sunte i nevoi i s alege i. Aia a periculoas i "renezia sadismului s#ar putea s v atrag, dar ele sunt incompatibile cu siguran a i belugul la care, de asemenea, nu dori i s renun a i. &ra$eologia, ca tiin , nu poate tirbi dreptul individului de a alege i de a ac iona. ,eciziile "inale apar in oamenilor care ac ioneaz, nu teoreticienilor. +ontribu ia tiin ei la via i ac iune nu const n "ormularea unor *udec i de valoare, ci n clari"icarea condi iilor n care trebuie s ac ioneze omul i n elucidarea diverselor modalit i de ac iune. ;a pune la dispozi ia omului care ac ioneaz toat in"orma ia de care are el nevoie pentru a#i "ace alegerile, pe deplin contient de consecin ele lor. ;a "ace cu putin o estimare a costurilor i a bene"iciilor, cum s#ar spune, i ar eua n aceast sarcin dac ar omite, cu acest prile*, vreunul din elementele care pot in"luen a alegerile i deciziile oamenilor. %stlmciri curente ale tiinelor naturale mo erne& 'n eosebi ale ar(inismului

159 Onii adversari contemporani ai liberalismului, att de dreapta ct i de stnga, i ntemeiaz pozi iile pe rstlmciri ale realizrilor biologiei moderne. CB Oamenii sunt inegali. Niberalismul din secolul al BACCC#lea i egalitarismul contemporan deopotriv pleac de la >adevrul de la sine evident? c >to i oamenii sunt crea i egali i c ei sunt nzestra i de +reatorul lor cu anumite ,repturi inalienabile.? &e de alt parte, a"irm adep ii unei "ilozo"ii biologice a societ ii, tiin ele naturale au demonstrat n mod categoric c oamenii sunt di"eri i. 'n cadrul observa iilor e$perimentale ale "enomenelor naturale nu ncape loc pentru un concept ca acela al drepturilor naturale. %atura este nesim itoare i insensibil n ce privete via a i "ericirea oricrei "iin e. %atura este necesitate implacabil i regularitate. ;ste o absurditate meta"izic s se lege laolalt no iunea >alunecoas? i vag de libertate i legile absolute i imuabile ale ordinii cosmice. !st"el, ideea "undamental a liberalismului este demascat drept o eroare. ;ste desigur adevrat c micarea liberal i democratic din secolele al BACCC#lea i al BCB#lea i trgeau o mare parte din putere din doctrina dreptului natural i a drepturilor nnscute imprescriptibile ale individului. !ceste idei, dezvoltate mai nti de "ilozo"ia antic /p.03:1 i de teologia iudaic, permeaz gndirea cretin. !numite secte anti#catolice le#au trans"ormat n punctele "ocale ale programelor lor politice. On lung ir de "ilozo"i eminen i le#au dat consisten . ;le au devenit populare i au "ost cea mai puternic "or motrice a revolu iei pro#democratice. Ii astzi ele mai sunt sus inute. !dep ii lor ignor "aptul incontestabil c ,umnezeu sau natura nu i#a creat pe oameni egali, de vreme ce mul i se nasc plini de sntate i vitalitate, pe cnd al ii sunt ologi i di"ormi. ,up ei, toate di"eren ele dintre oameni trebuie puse pe seama educa iei, anselor i a institu iilor sociale. 'ns nv turile "ilozo"iei utilitariste i economia clasic n#au absolut nimic de#a "ace cu doctrina dreptului natural. 'n ce le privete, singurul lucru care conteaz este utilitatea social. ;le recomand guvernul popular, proprietatea privat, toleran a i libertatea, nu pentru c sunt *uste ci pentru c sunt bene"ice. ;sen a "ilozo"iei lui Ricardo este demonstra ia "aptului c diviziunea muncii i cooperarea social, ntre oameni care sunt n toate privin ele superiori i mai e"icien i i oameni care sunt n toate privin ele in"eriori i mai pu in e"icien i, este bene"ic pentru ambele grupuri. -entham, radicalul, striga= >Drepturile naturale sunt pur i simplu o absurditate= drepturile naturale i imprescriptibile, o absurditate retoric.? /041 ,up el, >singurul obiectiv al guvernrii ar trebui s "ie ma$ima "ericire a celui mai mare numr posibil de membrii ai comunit ii.? /001 'n consecin , atunci cnd cerceteaz ce ar trebui s "ie socotit drept, el nu ine seama de ideile preconcepute privitoare la planurile i inten iile pe veci ascunse muritorilor, ale lui ,umnezeu, sau ale naturii< el urmrete s descopere ce slu*ete cel mai bine promovrii bunstrii i "ericirii umane. Malthus a artat c natura, limitnd mi*loacele de subzisten , nu acord nici unei "iin e vii un drept la e$isten , i c lsndu#se prad cu nesocotin impulsului natural de proli"erare, omul nu s#ar "i ridicat niciodat deasupra pragului inani iei. ;l sus inea c civiliza ia uman i bunstarea se pot dezvolta numai n msura n care oamenii nva s#i n"rneze apetitul se$ual, prin chibzuin moral.

160 Otilitaritii nu combat guvernarea arbitrar i privilegiile pentru c sunt mpotriva dreptului natural, ci pentru c sunt duntoare prosperit ii. ;i recomand egalitatea sub domnia dreptului civil, nu pentru c oamenii sunt egali, ci pentru c asemenea politici sunt "avorabile binelui comun. Respingnd no iunile iluzorii de drept natural i de egalitate a oamenilor, biologia modern n#a "cut dect s repete ceea ce reprezentan ii utilitariti ai liberalismului i democra iei spuseser cu mult nainte, i mult mai convingtor. ;ste limpede c nici o doctrin biologic nu poate invalida vreodat ceea ce spune "ilozo"ia utilitarist despre utilitatea social, proprietatea privat, libertate i egalitate n "a a legii. /p.0391 &revalen a actual a doctrinelor care aprob dezintegrarea social i con"lictele violente nu este rezultatul unei aa#zise adaptri a "ilozo"iei sociale la rezultatele biologiei, ci al respingerii aproape universale a "ilozo"iei utilitariste i a teoriei economice. Hamenii au substituit ideologia >ortodo$? a armoniei intereselor corect n elese, i.e., pe termen lung, ale tuturor indivizilor, grupurilor sociale i na iunilor, prin ideologia con"lictelor de clas i a con"lictelor interna ionale ireconciliabile. ;i se lupt unii cu al ii, deoarece sunt convini c e$terminarea i lichidarea adversarilor este singurul mi*loc de promovare a bunstrii lor. FB Implicaiile sociale ale ar(inismuluiB @eoria evolu iei, aa cum a "ost e$pus de ,arKin, a demonstrat limpede, dup cum a"irm o coal a darKinismului social, c n natur nu e$ist nimic de "elul pcii i respectului pentru bunstarea altora. 'n natur e$ist ntotdeauna lupt i anihilare nemiloas a celor slabi, care nu reuesc s se apere. &lanurile de pace etern ale liberalilor ## att intern ct i n rela iile interna ionale D sunt rezultatul unui ra ionalism iluzoriu, contrar ordinii naturale. 'ns no iunea de lupt pentru e$isten , aa cum a mprumutat#o ,arKin de la Malthus pentru a o aplica n teoria sa, trebuie n eleas ntr#un sens meta"oric. Femni"ica ia ei este c o "iin vie rezist activ "or elor duntoare propriei sale vie i. !ceast rezisten , pentru a "i ncununat de succes, trebuie s "ie adecvat condi iilor de mediu n care "iin a respectiv trebuie s supravie uiasc. %u este necesar ca ea s constea ntotdeauna ntr#un rzboi de e$terminare, aa cum este cazul n raporturile dintre om i microbii generatori de boli. Ra iunea a demonstrat c, pentru om, cele mai adecvate mi*loace de ameliorare a condi iilor sale de trai sunt cooperarea social i diviziunea muncii. ;le reprezint principalul instrument al omului n lupta sa pentru supravie uire. ,ar ele nu pot "unc iona dect n condi ii de pace. Rzboaiele, rzboaiele civile i revolu iile sunt duntoare succesului omului n lupta sa pentru e$isten , deoarece duc la dezintegrarea mecanismului cooperrii sociale. GB %aiunea i comportamentul raional calificate rept nenaturaleB @eologia cretin a desconsiderat "unc iile animale ale corpului omenesc i a n" iat >su"letul? ca pe ceva a"lat n a"ara tuturor "enomenelor biologice. 'ntr# o reac ie e$cesiv mpotriva acestei "ilozo"ii, unii moderni sunt nclina i s desconsidere tot ce#l di"eren iaz pe om de alte animale. 'n ochii lor, ra iunea uman este in"erioar instinctelor i impulsurilor animalice< ea este nenatural i de aceea rea. ;i utilizeaz termenii de ra ionalism i comportament ra ional

161 cu o conota ie reprobatoare. Hmul per"ect, omul adevrat, este o "iin care ascult mai mult de instinctele ei primordiale dect de ra iune. !devrul evident este c ra iunea, trstura cea mai caracteristic a omului, este i un "enomen biologic. ;a nu este nici mai natural nici mai pu in natural dect orice alt trstur caracteristic a speciei homo sapiens, cum ar "i pozi ia vertical, sau pielea "r blan. %ote 0. F. E. .iddings, )/e Principles of 0ociolog2, %eK UorJ, 0679, pp. 9 #3. 7. R. M. MacCver, 0ociet2, %eK UorJ, 0653, pp. 9 #3. 5. %umeroi economiti, printre care !dam Fmith i -astiat, credeau n ,umnezeu. +a atare, ei admirau "aptele pe care le descoperiser, vznd n ele gri*a providen ial a >Marelui ,irector al %aturii?. +riticii atei i condamn pentru aceast atitudine. 'ns aceti critici nu realizeaz "aptul c ironizarea re"erin elor la >mna invizibil? nu invalideaz doctrinele esen iale ale "ilozo"iei sociale ra ionaliste i utilitariste. @rebuie s realizm c alternativa este urmtoarea= Fie asocierea este un proces uman, deoarece servete cel mai bine elurile indivizilor implica i i indivizii nii au capacitatea de a n elege avanta*ele pe care le culeg din adaptarea lor la via a n condi iile cooperrii sociale< "ie o Fiin superioar impune oamenilor recalcitran i subordonarea "a de lege i "a de autorit ile sociale. ;ste prea pu in important dac aceast "iin suprem se numete ,umnezeu, Qeltgeist, ,estin, Cstorie, Qotan, sau For e Materiale de &roduc ie i ce titlu le con"erim apostolilor i dictatorilor si. 2. +". Ma$ Ftirner (Gohann Paspar Fchmidt), )/e Ego an -yington, %eK UorJ, 0643. 4is O(n, trad. F. @.

:. Q. Games, )/e =arieties of %eligious E"perience, tira*ul al 5:#lea, %eK UorJ, 067:, p. 50. 9. Ibi ., pp. 28:#289. 3. ! se vedea mai *os, pp. 740#746. 8. H asemenea terminologie este ntrebuin at de Neopold von Qiese, Allgemeine 0o*iologie, MVnchen, 0672, C, 04 "". 6. .eorges Forel, %;flec"ions sur la violence, edi ia a 5#a, &aris, 0607, p. 796. 04. -entham& Anarc/ical $allacies. being an E"amination of t/e Declaration of %ig/ts issue uring t/e $renc/ %evolution& n 7or8s, ed. -roKning, CC, :40. 00. -entham& Principles of t/e -ivil -o e& n 7or8s, C, 540.

162 IC. ROLUL IDEILOR 1. R!)iune! um!n( Ra iunea este trstura particular i caracteristic a omului. %u este necesar ca pra$eologia s#i pun ntrebarea dac ra iunea este sau nu un instrument adecvat pentru cunoaterea adevrului ultim i absolut. &ra$eologia analizeaz ra iunea numai n msura n care aceasta i permite omului s ac ioneze. @oate obiectele care alctuiesc substratul senza iilor, percep iilor i observa iilor umane se o"er de asemenea i sim urilor animalelor. 'ns doar omul are "acultatea de a trans"orma stimulii senzitivi n observa ii i e$perien e. Ii doar omul i poate organiza diversele observa ii i e$perien e ntr#un sistem coerent. !c iunea este precedat de gndire. .ndirea nseamn a delibera dinainte asupra ac iunilor viitoare i a re"lecta ulterior asupra ac iunilor trecute. .ndirea i ac iunea sunt inseparabile. Fiecare ac iune se ntemeiaz ntotdeauna pe o anumit idee despre anumite rela ii cauzale. +el ce gndete o rela ie cauzal gndete o teorem. !c iunea "r gndire, practica "r teorie, sunt inimaginabile. Ra ionamentul poate "i eronat i teoria incorect< ns gndirea i teoretizarea nu pot lipsi din nici o ac iune. &e de alt parte, gndirea este ntotdeauna gndirea unei ac iuni poten iale. +hiar i cel ce gndete o teorie pur presupune c teoria este corect, i.e. c ac iunea care s#ar con"orma con inutului su ar avea drept consecin un e"ect anticipat pe baza rezultatelor acesteia. ;ste irelevant, din punct de vedere logic, dac o asemenea ac iune este sau nu "ezabil. +el ce gndete este ntotdeauna individul. Focietatea nu gndete mai mult dect mnnc sau bea. ;volu ia ra iunii umane, de la gndirea naiv a primitivilor pn la aceea mai subtil a tiin elor moderne, s#a des"urat n cadrul societ ii. @otui, gndirea ca atare este ntotdeauna o realizare a indivizilor. ;$ist ac iune concertat, dar nu i gndire concertat. ;$ist doar tradi ia, care pstreaz gndurile i le comunic altora, ca pe un stimul pentru gndirea lor. ,ar omul nu are alt mi*loc de a#i apropria gndurile precursorilor si dect de a le regndi el nsui, iari i iari. !poi, el va "i desigur n msur s avanseze mai departe, pornind de la gndirea naintailor si. +el mai important vehicul al tradi iei este cuvntul. .ndirea este legat de limba* i viceversa. +onceptele sunt ncorporate n termeni. Nimba*ul este o unealt a gndirii, dup cum este i una a ac iunii sociale. /p.0381 Cstoria gndirii i a ideilor este un discurs, care se perpetueaz de la o genera ie la alta. .ndirea epocilor mai noi crete din gndirea epocilor mai timpurii. Fr a*utorul acestui stimul, progresul intelectual ar "i "ost imposibil. +ontinuitatea evolu iei umane, nsmn area pentru urmai i recoltarea pe pmntul des elenit i lucrat de naintai, se mani"est i n istoria tiin elor i a ideilor. !m motenit de la naintaii notri nu doar un stoc de produse i bunuri de diverse ordine, care reprezint sursa avu iei noastre materiale, ci i idei i gnduri, teorii i tehnologii, crora gndirea noastr le datoreaz productivitatea.

163 'ns gndirea este ntotdeauna o mani"estare a individului. $. ?i2iune !sup ! #umii i ideo#ogie @eoriile care direc ioneaz ac iunea sunt adesea imper"ecte i nesatis"ctoare. ;le pot "i contradictorii i inadecvate pentru a "i aran*ate ntr# un sistem cuprinztor i coerent. ,ac privim teoremele i teoriile care ghideaz conduita anumitor indivizi i grupuri ca pe un comple$ coerent i ncercm s le aran*m, att ct este cu putin , ntr#un sistem, i.e. ntr#un corpus cuprinztor de cunotin e, atunci putem spune ca acesta constituie o viziune asupra lumii. H viziune asupra lumii este, ca teorie, o interpretare a tuturor lucrurilor, iar ca precept de ac iune, o opinie re"eritoare la cele mai potrivite mi*loace pentru a ndeprta neplcerea, ct mai mult cu putin . H viziune asupra lumii este, aadar, pe de o parte, o e$plica ie a tutror "enomenelor i, pe de alt parte, o tehnologie, amndoi aceti termeni "iind ntrebuin a i n accep iunea lor cea mai larg. Religia, meta"izica i "ilozo"ia urmresc s "urnizeze o viziune asupra lumii, ele interpreteaz universul i i ndrum pe oameni cum s ac ioneze. +onceptul de ideologie este mai ngust dect cel de viziune asupra lumii. +nd vorbim despre ideologie ne re"erim numai la ac iunea uman i cooperarea social, lsnd deoparte problemele meta"izicii, dogmele religioase, tiin ele naturale i tehnologiile derivate din ele. Cdeologia este totalitatea doctrinelor noastre re"eritoare la conduita individului i la rela iile sociale. !tt viziunile asupra lumii ct i ideologiile trec dincolo de limitele impuse unui studiu absolut neutru i academic al lucrurilor aa cum sunt ele. ;le nu sunt doar teorii tiin i"ice, ci i doctrine despre ceea ce trebuie, i.e. despre elurile ultime ctre care ar trebui omul s inteasc, n demersurile sale pmnteti. !scetismul ne nva c, pentru om, singurul mi*loc de ndeprtare a durerii i de atingere a chietudinii complete, a mul umirii i a "ericirii, este de a abandona gri*ile lumeti i de a tri "r s ne preocupe /p.0361 lucrurile pmnteti. %u e$ist alt mntuire dect renun area la rvna dup bunstare material, ndurarea supus a adversit ilor pelerina*ului pe pmnt i dedicarea e$clusiv a sinelui pregtirii pentru "ericirea etern. &e de alta parte, numrul celor care respect n mod consecvent i constant principiile ascetismului este att de redus, nct nu este uor s enumerm dect cteva nume. Fe pare c pasivitatea complet recomandat de ascetism este contrar naturii. !trac ia vie ii trium". &rincipiile ascetice au "ost adulterate. +hiar i cei mai s"in i eremi i au "cut concesii vie ii i preocuprilor pmnteti, care nu respectau principiile lor rigide. 'ns ndat ce omul ia n calcul orice preocupri lumeti, substituind idealurilor pur vegetative o recunoatere a lucrurilor pmnteti, "ie aceasta orict de condi ionat i incompatibil cu restul doctrinei pe care o pro"eseaz, el arunc o punte peste hul care#l separa de cei ce spun da aspira iei ctre scopuri din lumea aceasta. ,in acest moment el are ceva n comun cu to i ceilal i. Re"lec iile oamenilor despre lucruri n legtur cu care nici ra iunea pur nici e$perien a nu ne "urnizeaz nici un "el de cunoatere pot "i att de radical di"erite nct s nu se poat a*unge la nici un consens. 'n s"era aceasta, n care

164 reveria liber a min ii nu este constrns nici de gndirea logic nici de e$perien a senzorial, omul poate da "ru liber individualit ii i subiectivit ii sale. %imic nu este mai personal dect no iunile i imaginile despre transcenden . @ermenii lingvistici sunt neputincioi s comunice cele ce se spun despre transcenden < nu putem ti niciodat dac vorbitorii i concep n acelai "el. Re"eritor la lucrurile din lumea cealalt nu poate e$ista nici un consens. Rzboaiele religioase sunt cele mai teribile rzboaie, deoarece sunt purtate "r nici o perspectiv de conciliere. ,ar, ndat ce intr n *oc lucruri pmnteti, a"initatea natural a tuturor oamenilor i identitatea condi iilor biologice de prezervare a vie ii intr n *oc. &roductivitatea superioar a cooperrii n condi ii de diviziune a muncii "ace din societate mi*locul cel mai important al "iecrui individ, pentru atingerea propriilor sale eluri, oricare ar "i ele. &rezervarea i intensi"icarea n continuare a cooperrii sociale devine un interes al tuturor. @oate viziunile asupra lumii i toate ideologiile care nu sunt n ntregime i necondi ionat dedicate practicilor ascetice i vie ii de recluziune anahoretic trebuie s ia aminte la "aptul c societatea este marele mi*loc de atingere al elurilor pmnteti. ,ar, n cazul acesta, nseamn c dispunem de o plat"orm comun n vederea atingerii unui consens, re"eritor la problemele sociale minore i la detaliile de organizare a societ ii. /p.0841 Hrict s#ar n"runta ideologiile unele cu altele, ele se armonizeaz ntr#un punct, care este recunoaterea vie ii n societate. Oneori oamenii scap lucrul acesta din vedere, deoarece cnd analizeaz "ilozo"iile i ideologiile ei remarc mai mult ce spun aceste doctrine despre lucrurile transcendente i necunoscute, i mai pu in a"irma iile lor despre ac iunea n lume. 'ntre diversele pr i ale unui sistem ideologic e$ist adesea un hu de netrecut. &entru omul care ac ioneaz, de importan real nu sunt dect acele nv turi care implic precepte de ac iune, i nu doctrinele pur academice care nu au consecin e pentru conduita n cadrul cooperrii sociale. &utem lsa deoparte "ilozo"ia ascetismului coerent i consistent, deoarece prin rigiditatea sa aceasta trebuie s duc la e$tinc ia adep ilor ei. @oate celelalte ideologii, consim ind la cercetarea necesit ilor vie ii, sunt silite ntr#o oarecare msur s ia n calcul "aptul c diviziunea muncii este mai productiv dect munca des"urat n condi ii de izolare. ;i admit ast"el necesitatea cooperrii sociale. &ra$eologia i teoria economic n#au cali"icarea necesar pentru a analiza aspectele transcendente i meta"izice ale nici unei doctrine. 'ns, pe de alt parte, nici un "el de apel la dogme i credin e religioase sau meta"izice, nu poate invalida teoremele i teoriile privitoare la cooperarea social stabilite prin ra ionamente pra$eologice corecte. ,ac o "ilozo"ie a admis necesitatea legturilor sociale dintre oameni, ea s#a plasat pe sine, n msura n care intervin problemele ac iunii sociale, pe un teren de pe care nu e$ist scpare prin invocarea de convingeri personale i pro"esiuni de credin , care s se sustrag unui e$amen temeinic cu mi*loacele ra iunii. !cest adevr "undamental este adesea ignorat. Hamenii cred c di"eren ele dintre viziunile asupra lumii genereaz con"licte ireconciliabile. %i se spune c antagonismele "undamentale dintre partidele care pro"eseaz di"erite viziuni asupra lumii nu pot "i stinse prin compromisuri. ;le provin din cele mai

165 adnci pro"unzimi ale su"letului uman i e$prim comuniunea nnscut a omului cu "or ele supranaturale i eterne. %u poate e$ista nici un "el de cooperare ntre oameni despr i i de viziuni di"erite asupra lumii. @otui, dac inspectm programele tuturor partidelor D att programele elaborate abil i mediatizate, ct i pe cele pe care le adopt e"ectiv partidele cnd sunt la putere, putem descoperi cu uurin eroarea implicat n aceast interpretare. @oate partidele de astzi aspir la bunstarea i prosperitatea pmnteasc a suporterilor lor. ;le promit sus intorilor lor c le vor asigura condi ii economice mai satis"ctoare. 'n aceast privin nu e$ist nici o di"eren /p.0801 ntre biserica romano# catolic i diversele con"esiuni protestante, n msura n care intervin n chestiunile politice i sociale, ntre cretinism i religiile necretine, ntre adep ii libert ii economice i diversele categorii de materialiti mar$iti, ntre na ionaliti i interna ionaliti, ntre rasiti i prietenii pcii interrasiale. ;ste adevrat c multe dintre aceste partide consider c propriul lor grup nu poate prospera dect pe seama altor grupuri, mergnd chiar pn a lua n calcul anihilarea complet a acestora, sau aservirea lor, ca pe o condi ie necesar a prosperit ii grupului lor. +u toate acestea, e$terminarea sau nrobirea altora nu este pentru ele un scop ultim, ci un mi*loc pentru atingerea obiectivului ctre care aspir ca scop ultim= n"lorirea propriului lor grup. ,ac ar n elege c propriile lor demersuri sunt ndrumate de teorii eronate i nu pot produce rezultatele bene"ice ateptate de la ele, aceste partide i#ar schimba programele. !"irma iile pompoase pe care le "ac oamenii despre lucruri de necunoscut i a"late dincolo de puterea de cuprindere a min ii umane, cosmologiile, viziunile asupra lumii, religiile, misticismele, meta"izicile i "anteziile conceptuale di"er considerabil de la unul la altul. 'ns esen a practic a ideologiilor lor, i.e. implica iile lor re"eritoare la elurile de urmrit n cursul vie ii pmnteti i la mi*loacele de atingere a acestor eluri, denot destul uni"ormitate. ;$ist, desigur, di"eren e i antagonisme att n legtur cu elurile ct i cu mi*loacele. 'ns di"eren ele re"eritoare la eluri nu sunt ireconciliabile< ele nu mpiedic cooperarea i aran*amentele amiabile n s"era ac iunii sociale. Car n msura n care se re"er doar la mi*loace i ci de urmat, ele pstreaz un caracter pur tehnic i se preteaz, ca atare, la a "i e$aminate prin metode ra ionale. +nd, n toiul con"lictelor partinice, una din "ac iuni declar= >'n aceast privin nu putem accepta s negociem cu voi, deoarece avem de a "ace cu o problem legat de viziunea noastr asupra lumii< asupra acestui punct trebuie s "im categorici i s ne respectm n mod rigid principiile, indi"erent ce consecin e ar avea ele?, nu este necesar dect s privim lucrurile mai ndeaproape, pentru a realiza c asemenea declara ii n" ieaz antagonismul ca "iind mai ascu it dect este n realitate. 'n realitate, pentru toate partidele dedicate urmririi bunstrii pmnteti a oamenilor # i deci care aprob cooperarea social # ntrebrile re"eritoare la organizarea social i la des"urarea ac iunii sociale nu sunt probleme de principii ultime i de viziune asupra lumii, ci chestiuni ideologice. ;le sunt probleme tehnice, pentru care se pot gsi ntotdeauna aran*amente mutual acceptabile. %ici una dintre pr i n#ar pre"era n mod deliberat dezintegrarea social, anarhia i o ntoarcere la barbaria primitiv, unei solu ii care trebuie pltit cu pre ul sacri"icrii unor aspecte ideologice. /p.0871

166 'n programele partidelor, aceste chestiuni tehnice sunt, desigur, de prim importan . On partid este adeptul anumitor mi*loace, recomand anumite metode de ac iune politic i respinge categoric toate celelalte metode i politici, pe care le consider inadecvate. On partid este un organism n care se combin to i cei dornici s ntrebuin eze aceleai mi*loace pentru a ac iona n comun. !st"el, pentru partid ca atare, mi*loacele alese sunt esen iale. On partid este sortit s dispar dac ine"icien a mi*loacelor recomandate devine evident. Ie"ii de partide, ale cror prestigiu i cariere politice sunt legate de programul partidului, pot avea destule motive s ocoleasc discutarea nestn*enit a principiilor programului respectiv< ei le pot atribui acestora caracterul de scopuri ultime, care nu trebuie puse n discu ie, deoarece se ntemeiaz pe o viziune asupra lumii. ,ar, pentru popula ia ai crei mandatari e"ii partidelor se pretind a "i, n ac iunile lor, pentru alegtorii pe care ei doresc s#i alinieze de partea lor i pentru ale cror voturi "ac propagand electoral, lucrurile se prezint ntr#o lumin di"erit. ;i n#au nici o obiec ie mpotriva cercetrii "iecrui punct din programul unui partid. ;i privesc acest program doar ca pe recomandarea unor mi*loace pentru atingerea propriilor lor scopuri, i.e. a bunstrii n lumea aceasta. +eea ce desparte partidele intitulate astzi partide ntemeiate pe viziuni asupra lumii, i.e. cele bazate pe acceptarea unor decizii "ilozo"ice "undamentale, re"eritoare la scopuri ultime, sunt numai aparent dezacorduri re"eritoare la eluri ultime. !ntagonismele lor se re"era "ie la credin e religioase, "ie la probleme de rela ii interna ionale, "ie la problema propriet ii asupra mi*loacelor de produc ie, sau la probleme de organizare politic. Fe poate arta c toate aceste controverse au ca obiect mi*loace i nu scopuri ultime. ncepem cu problema organizrii politice a unei ri. ;$ist adep i ai unui sistem democratic de guvernare, ai monarhiei ereditare, ai guvernrii de ctre o elit autoproclamat i ai dictaturii cezariste. /01 ;ste adevrat c aceste programe sunt adesea sus inute prin re"eriri la institu ii divine, la legile eterne ale universului, la ordinea natural, la direc ia inevitabil a evolu iei istorice i la alte obiecte ale cunoaterii transcendente. ,ar asemenea a"irma ii sunt doar podoabe ocazionale. &entru a atrage electoratul partidele avanseaz alte argumente. ;le sunt nerbdtoare s arate c sistemul pe care#l recomand va avea mai mult succes dect cele recomandate de alte partide, n sensul realizrii acelor scopuri la care aspir cet enii. ;le descriu rezultatele bene"ice realizate n trecut sau n alte ri i discrediteaz programele altor partide, relatndu#le eecurile. /p.0851 ;le recurg att la ra ionament pur ct i la interpretarea e$perien elor istorice, pentru a demonstra superioritatea propriilor lor propuneri i precaritatea celor ale adversarilor lor. &rincipalul lor argument este ntotdeauna= sistemul politic pe care#l sus inem v va aduce mai mult prosperitate i v va "ace mai mul umi i. 'n domeniul organizrii economice a societ ii e$ist liberalii, care recomand proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie, socialitii care recomand proprietatea public asupra mi*loacelor de produc ie, i interven ionitii care recomand un al treilea sistem, care, a"irm ei, este la "el de ndeprtat de socialism i de capitalism. 'n con"runtarea acestor partide se

167 spun din nou multe despre problemele "ilozo"ice "undamentale. Fe vorbete despre adevrata libertate, egalitate, *usti ie social, drepturi individuale , comunitate, solidaritate i umanitarism. 'ns "iecare partid urmrete s demonstreze, prin ra ionament i prin re"erire la e$perien a istoric, c doar sistemul pe care#l recomand el i va "ace pe cet eni prosperi i mul umi i. Reprezentan ii "iecrui partid sus in n "a a poporului c realizarea programului lor va ridica nivelul de trai mai mult dect ar "ace#o realizarea programului oricrui partid. ;i insist asupra e"icacit ii i utilit ii planurilor lor. ;ste limpede c ei nu di"er unii de al ii n ce privete scopurile, ci numai n ce privete mi*loacele. ;i pretind cu to ii c urmresc atingerea celui mai nalt grad de bunstare material cu putin , pentru ma*oritatea cet enilor. %a ionalitii insist asupra "aptului c e$ist un con"lict ireconciliabil ntre interesele diverselor na iuni, dar c, pe de alt parte, interesele corect n elese ale tuturor cet enilor din cadrul unei na iuni se a"l n armonie. H na iune nu poate prospera dect pe seama altor na iuni< cet eanul individual nu poate prospera dect dac na iunea lui n"lorete. Niberalii au o opinie di"erit. ;i cred c interesele diverselor na iuni nu se armonizeaz mai pu in dect cele ale diverselor grupuri, clase i categorii de indivizi din cadrul aceleiai na iuni. ;i cred c cooperarea interna ional panic este un mi*loc mai adecvat dect con"lictul, pentru atingerea elului pe care l urmresc, att ei ct i na ionalitii= bunstarea propriei lor na iuni. 'n ciuda acuza iilor aduse de na ionaliti, ei nu sus in pacea i liberul schimb pentru a trda interesele propriei lor na iuni, n bene"iciul strinilor. ,impotriv, ei consider pacea i liberul schimb cel mai bun mi*loc pentru mbog irea propriei lor na iuni. +eea ce i deosebete pe liberii schimbiti de na ionaliti nu sunt obiectivele, ci mi*loacele recomandate pentru atingerea scopurilor comune amndurora. ,isensiunile re"eritoare la credin ele religioase nu pot "i solu ionate prin metode ra ionale. +on"lictele religioase sunt, n esen , implacabile i ireconciliabile. @otui, de ndat ce o comunitate religioas ptrunde pe terenul /p.0821 ac iunii politice i ncearc s rezolve problemele organizrii sociale, ea va "i silit s ia n calcul aspira iile pmnteti, orict ar putea aceasta contraveni dogmelor i articolelor ei de credin . %ici o religie, n activit ile ei e$oterice, nu s#a ncumetat s le spun oamenilor deschis= Realizarea planurilor noastre de organizare social v va "ace sraci i va reduce bunstarea voastr n lumea aceasta. +ei devota i consecvent unei vie i de srcie s#au retras de pe scena politic, re"ugiindu#se n secluziune anahoretic. 'ns bisericile i comunit ile religioase, care au urmrit s#i "ac adep i prin convertire i s in"luen eze activit ile politice i sociale ale acestora, au mbr iat principiile comportamentului secular. 'n privin a problemelor legate de pelerina*ul omului n aceast lume, ele se di"eren iaz prea pu in de orice alte partide politice. 'n propaganda lor ele subliniaz, mai mult dect beatitudinea n lumea de dincolo, avanta*ele materiale pe care le rezerv ele "ra ilor lor ntru credin . ,oar o viziune asupra lumii ai crei suporteri renun la orice activitate lumeasc ar putea omite s acorde aten ie considera iilor ra ionale care demonstreaz c cooperarea social este marele mi*loc pentru atingerea tuturor elurilor umane. ,eoarece omul este un animal social, care nu poate

168 prospera dect n cadrul societ ii, toate ideologiile sunt silite s recunoasc importan a preeminenta a cooperrii sociale. ;le trebuie s urmreasc cea mai satis"ctoare "orm de organizare a societ ii i trebuie s "ie de acord cu gri*a omului de a#i mbunt i bunstarea material. !st"el, ele se regsesc pe un teren comun. +eea ce le separ unele de altele nu sunt viziunile asupra lumii i chestiunile transcendente care nu pot "ace obiectul discu iei ra ionale, ci problemele legate de mi*loace i ci de atingere a scopurilor. !semenea antagonisme ideologice se preteaz la a "i temeinic cercetate cu a*utorul metodelor tiin i"ice ale pra$eologiei i ale teoriei economice. #upta 'mpotriva erorii +ercetarea critic a sistemelor "ilozo"ice construite de marii gnditori ai omenirii a relevat adesea "isuri i greeli n structura impresionant a acelor cuprinztoare edi"icii de gndire, aparent consistente i coerente. %ici chiar geniul nu reuete ntotdeauna s evite contradic iile i silogismele eronate, atunci cnd edi"ic o viziune asupra lumii. Cdeologiile acceptate de opinia public sunt nc i mai a"ectate de imper"ec iunile min ii umane. ;le sunt n cea mai mare parte o *u$tapunere eclectic de idei, total incompatibile ntre ele. ;le nu rezist unei cercetri logice a con inutului lor. Cnconsisten ele lor sunt ireparabile, "cnd inutil orice tentativ de a combina diversele lor pr i ntr#un sistem de idei compatibile unele cu altele. Onii autori ncearc s *usti"ice contradic iile din snul ideologiilor general acceptate invocnd pretinsele avanta*e ale unui compromis, "ie acesta orict de nesatis"ctor din punct de vedere logic, pentru "unc ionarea nestn*enit a rela iilor dintre oameni. ;i invoc eroarea comun /p.08:1 dup care via a i realitatea >nu sunt logice?< ei sus in c un sistem contradictoriu i poate demonstra e"icacitatea sau chiar adevrul, "unc ionnd satis"ctor, pe cnd un sistem consistent din punct de vedere logic ar putea genera dezastre. ;ste inutil s respingem din nou aceste erori populare. .ndirea logic i via a real nu reprezint dou orbite separate. Nogica este, pentru om, singurul mi*loc de a n elege problemele realit ii. %ici o inconsisten logic nu poate "urniza o solu ie satis"ctoare, i.e. care s "unc ioneze n practic, a problemelor ridicate de "aptele din lume. Fingurul e"ect al ideologiilor contradictorii este de a oblitera problemele reale i de a#i mpiedica ast"el pe oameni s gseasc la timp msurile adecvate pentru a le rezolva. Cdeologiile inconsistente pot amna uneori apari ia unui con"lict mani"est ns ele agraveaz cu siguran relele pe care le ascund i "ac ca solu ia "inal s "ie mult mai di"icil. ;le multiplic agoniile, intensi"ic sentimentele de ur i "ac n elegerea panic imposibil. ! considera contradic iile ideologice benigne sau chiar bene"ice este o imens eroare. Hbiectivul de cpti al pra$eologiei i al teoriei economice este de a substitui doctrinele contradictorii ale eclectismului popular prin ideologii consistente i corecte. %u e$ist nici un alt mi*loc de a evita dezintegrarea social i de a prezerva ameliorarea constant a condi iilor umane, cu e$cep ia celor "urnizate de ra iune. Hamenii trebuie s ncerce s gndeasc temeinic toate problemele relevante, pn n punctul de unde mintea uman nu mai

169 poate avansa. ;i nu trebuie niciodat s accepte necritic vreuna din solu iile motenite de la genera iile mai vechi, ci s supun din nou e$amenului "iecare teorie i "iecare teorem, "r s oboseasc niciodat n strdania lor de a mtura erorile i de a dobndi cea mai solid cunoatere posibil. ;i trebuie s lupte mpotriva erorii, demascnd doctrinele viciate i prezentnd adevrul. &roblemele acestea sunt pur intelectuale i trebuie abordate ca atare. ! le translata n s"era moral i a respinge suporterii unei ideologii opuse numindu#i ticloi, este o manevr dezastruoas. ;ste zadarnic s insistm asupra "aptului c ceea ce urmrim noi este bun i ceea ce urmresc adversarii notri este ru. 'ntrebarea la care trebuie s rspundem este tocmai ce trebuie s considerm drept bun i ce trebuie s considerm drept ru. ,ogmatismul rigid speci"ic grupurilor religioase i mar$ismului nu genereaz dect con"licte ireconciliabile. ;l i condamn dinainte pe disiden i drept ru"ctori, le pune la ndoial buna credin i le cere s se predea necondi ionat. !colo unde prevaleaz aceast atitudine nu este posibil nici o cooperare social. Na "el de contraproductiv este i propensiunea, "oarte popular astzi, de a#i numi pe adep ii altor ideologii nebuni. &sihiatrii n#au criterii de demarcare precise pentru a separa normalitatea mental de anormalitate. !r "i prezum ios ca neaviza ii s se amestece n aceast problem "undamental a psihiatriei. ;ste ns limpede c, dac simplul "apt c un om mprtete idei eronate i ac ioneaz n con"ormitate cu ele l cali"ic drept handicapat mental, va "i "oarte greu s descoperim vreun individ cruia /p.0891 s i se poat aplica epitetul de normal. 'n acest caz am "i sili i s etichetm drept nebune genera iile trecute, deoarece ideile lor despre problemele tiin elor naturale i implicit tehnicile lor di"ereau de ale noastre. ,in aceleai motive genera iile viitoare ne vor numi pe noi lunatici. Hmul este supus erorii. ,ac a grei ar "i semnul caracteristic al de"icien elor mentale, atunci toat lumea ar trebui considerat handicapat mental. %ici "aptul c un om este n dezacord cu opinia ma*orit ii contemporanilor si nu#l cali"ic drept lunatic. ;rau +opernic, .alilei i Navoisier nebuniS Faptul c un om concepe idei noi, potrivnice celor mprtite de al ii, "ace parte din cursul obinuit al evenimentelor istorice. Onele din aceste idei sunt ncorporate ulterior sistemului de cunotin e acceptat ca adevrat de opinia public. ;ste cu putin s rezervm epitetul de >normali? doar mitocanilor care n#au avut niciodat idei proprii i s#l re"uzm inovatorilorS +omportamentul unora dintre psihiatrii contemporani este cu adevrat scandalos. ;i ignor total teoriile pra$eologiei i economiei. Familiaritatea lor cu ideologiile contemporanilor notri este super"icial i necritic. Ii totui ei i cali"ic "r scrupule pe suporterii anumitor ideologii drept persoane paranoice. ;$ist persoane cunoscute sub stigmatul comun de arlatani monetari (monet/ar2 cran8s). Iarlatanul monetar sus ine o metod de a "ace toat lumea prosper prin msuri monetare. &lanurile sale sunt iluzorii. &e de alt parte, ele reprezint aplica ia consecvent a unei ideologii monetare n ntregime aprobate de opinia public contemporan i care ghideaz politicile aproape a tuturor guvernelor. Hbiec iile "ormulate mpotriva acestor erori

170 ideologice de ctre economiti nu sunt luate n considera ie de guverne, partide politice i pres. Fe crede ndeobte, de ctre cei ne"amiliariza i cu teoria economic, c e$pansiunea creditelor i creterea cantit ii de bani a"la i n circula ie sunt mi*loace e"icace pentru reducerea permanent a rate dobnzii, sub nivelul pe care l#ar atinge pe o pia de capital i mprumuturi nemanipulat. !ceast teorie este total eronat. /71 ,ar ea ghideaz politicile monetare i de acordare a creditelor ale aproape tuturor guvernelor contemporane. ,e bun seam, pe baza acestei ideologii vicioase, nu se poate "ormula nici o obiec ie valid mpotriva planurilor avansate de &ierre Goseph &roudhon, ;rnest Folvay, +li""ord Eugh ,ouglas i o sumedenie de al i pretini re"ormatori. !cetia n#au "ost dect mai consecven i dect sunt al ii. ;i doreau s reduc rata dobnzii la zero, i s aboleasc ast"el complet raritatea >capitalului?. +el ce dorete s resping aceste idei trebuie s atace teoriile subiacente politicilor monetare i de acordare a creditelor practicate de na iuni mari. &sihiatrul poate obiecta, sus innd c ceea ce l caracterizeaz pe un om drept lunatic este "aptul c#i lipsete modera ia i c merge la e$treme. 'n vreme ce omul normal este su"icient de *udicios pentru a se controla, paranoicul trece de orice limit. !ceast replic este total nesatis"ctoare. /p.0831 @oate argumentele avansate n "avoarea tezei c rata dobnzii poate "i redus prin e$pansiunea creditului de la : sau 2T, la 5 sau 7T, sunt la "el de valabile pentru a o reduce pn la zero. >Iarlatanii monetari? au cu siguran dreptate, din punctul de vedere al erorilor monetare acceptate de opinia public. ;$ist psihiatri care i numesc lunatici pe germanii care au mbr iat principiile naziste, i care doresc s#i vindece prin proceduri terapeutice. ,in nou, avem de a "ace cu aceeai problem. ,octrinele naziste sunt vicioase, dar ele nu di"er n mod esen ial de ideologiile socialismului i ale na ionalismului, aa cum au "ost ele aprobate de opinia public din alte ri. +eea ce caracterizeaz nazismul este doar aplicarea consecvent a acestor ideologii, la condi iile particulare din .ermania. +a i toate celelalte na iuni contemporane, nazitii doreau controlul guvernamental al a"acerilor i auto#su"icien a economic, i.e. autarhia, pentru ara lor. @rstura distinctiv a politicii lor a "ost c re"uzau s accepte dezavanta*ele pe care adoptarea aceluiai sistem de ctre alte ri le#ar "i impus asupra lor. ;i nu erau dispui s rmn pe veci >prizonieri?, cum ziceau ei, n cadrul unei ari relativ suprapopulate, n care condi iile "izice "ac productivitatea e"ortului uman relativ mai sczut dect n altele. ;i considerau c ci"rele ridicate ale popula iei lor, situarea geogra"ic propice din punct de vedere strategic a rii lor, precum i vigoarea nnscut i bravura "or elor lor armate le o"ereau o bun ans de a remedia prin agresiune inconvenientele pe care le deplngeau. ,e bun seam, oricine accept ideologia na ionalismului i a socialismului ca "iind adevrat i o alege drept etalon pentru politicile propriei sale ri, nu este n msur s resping concluziile deduse din ea de naziti. Fingura cale de respingere a nazismului, rmas pentru celelalte ri care acceptau aceste dou principii, a "ost de a#i nvinge pe naziti n rzboi. Ii ct vreme ideologia socialismului i a na ionalismului i va pstra suprema ia n

171 opinia public mondial, germanii sau alte popoare vor ncerca din nou s#i ating elurile prin agresiune i cucerire, dac li se va ivi vreodat oportunitatea. %u e$ist nici o speran de eradicare a mentalit ii agresive dac nu nimicim complet erorile ideologice n care#i n"ige ea rdcinile. !ceasta nu este o sarcin pentru psihiatri, ci pentru economiti. /51 Hmul dispune de un singur instrument pentru combaterea erorii= ra iunea. *. %u'e e! Focietatea este un produs al ac iunii umane. !c iunea uman este orientat de ideologii. !st"el, societatea i orice ordine concret a treburilor sociale sunt un rezultat al ideologiilor< ideologiile nu sunt, cum spun mar$itii, produsul unei anumite stri sociale de lucruri. ,e bun seam, gndurile i ideile omeneti nu sunt realizrile unor indivizi izola i. /p.0881 .ndirea nu reuete nici ea dect prin cooperarea gnditorilor. %ici un individ nu ar avansa cu ra ionamentele sale, dac ar "i supus necesit ii de a lua totul de la nceput. Hmul poate progresa n gndire numai pentru c e"orturile sale sunt sus inute de acelea ale genera iilor trecute, care au alctuit instrumentele de gndire, conceptele i terminologiile i au ridicat problemele. Hrice ordine social dat a "ost gndit i plnuit, nainte de a putea "i realizat. !ceast preceden temporal i logic a "actorului ideologic nu implic propozi ia c oamenii elaboreaz un plan complet al unui sistem social, aa cum "ac utopitii. +eea ce este i trebuie s "ie gndit dinainte nu este concertarea ac iunilor individuale ntr#un sistem integrat de organizare social, ci ac iunile indivizilor "a de semenii lor i a grupurilor de*a "ormate "a de alte grupuri. 'nainte ca un om s#i a*ute semenul pentru tierea unui copac, o asemenea cooperare trebuie gndit. 'nainte ca un act de barter s aib loc, ideea de schimb mutual de bunuri i servicii trebuie s "ie conceput. %u este necesar ca indivizii implica i s devin contien i de "aptul c o asemenea mutualitate atrage dup sine stabilirea de legturi sociale i apari ia unui sistem social. Cndividul nu plani"ic i e$ecut ac iuni care urmresc construirea societ ii. +onduita sa i conduita corespunztoare a celorlal i genereaz corpuri sociale. Hrice stare e$istent a treburilor sociale este produsul ideologiilor gndite n prealabil. 'n cadrul societ ii pot aprea ideologii noi, care pot nlocui vechile ideologii, trans"ormnd ast"el sistemul social. ,ar societatea este ntotdeauna crea ia unor ideologii temporal i logic anterioare. !c iunea este ghidat ntotdeauna de idei< ea pune n aplica ie ceea ce a plnuit gndirea n prealabil. ,ac ipostaziem sau antropomor"izm no iunea de ideologie, putem spune c ideologiile au putere asupra omului. &uterea este "acultatea sau capacitatea de a diri*a ac iunea. ,e regul, nu spunem dect despre un om sau despre grupuri de oameni c sunt puternici. !adar de"ini ia puterii este= puterea este capacitatea de a diri*a ac iunile altor oameni. +el ce este puternic, i datoreaz puterea unei ideologii. ,oar ideologiile i pot "urniza unui om puterea de a in"luen a alegerile i conduita altor oameni. %imeni nu poate

172 deveni lider dac nu este sus inut de o ideologie care i "ace pe ceilal i dispui s asculte i s consimt. !st"el, puterea nu este un lucru "izic i tangibil, ci un "enomen moral i spiritual. &uterea unui rege se bazeaz pe recunoaterea ideologiei monarhice de ctre supui. +el ce utilizeaz puterea pentru a conduce statul D i.e. aparatul social de coerci ie i constrngere D guverneaz. .uvernarea este e$erci iul puterii n /p.0861 corpul politic. ;a se bazeaz ntotdeauna pe putere, i.e. pe capacitatea de a diri*a ac iunile altora. -inen eles, este posibil s se instituie o guvernare bazat pe oprimarea violent a unei popula ii rebele. !plicarea coerci iei violente, sau a amenin rii cu aceasta, mpotriva celor ce nu sunt dispui s se supun voluntar, este trstura caracteristic a statului i a guvernrii. 'ns orice asemenea opresiune violent este i ea ntemeiat pe putere ideologic. +el ce dorete s ntrebuin eze violen a are nevoie de cooperarea voluntar a anumitor oameni. On individ dependent doar de el nsui nu poate niciodat guverna doar cu a*utorul violen ei "izice. /21 ;l are nevoie de suportul unui grup pentru a supune alte grupuri. @iranul are nevoie de o suit de partizani care s#i asculte ordinele de bunvoie. Hbedien a lor spontan i "urnizeaz lui aparatul de care are nevoie pentru supunerea altor oameni. ,ac va reui sau nu s#i prelungeasc domnia depinde de raportul numeric ntre cele dou grupuri, al persoanelor care#l sus in voluntar i al celor pe care#i supune prin "or . ,ei un tiran poate guverna temporar cu a*utorul unei minorit i, dac aceast minoritate este narmat iar ma*oritatea nu, pe termen lung minoritaea nu poate ine ma*oritatea n servitute. +ei oprima i se vor rzvrti i vor scutura *ugul tiraniei. On sistem durabil de guvernare trebuie s se ntemeieze pe o ideologie acceptat de ma*oritate. Factorul >real?, >"or ele reale? care sunt "undamentul guvernrii i care le asigur guvernan ilor puterea de a ntrebuin a violen a mpotriva grupurilor rebele minoritare sunt, n esen , ideologici, morali i spirituali. .uvernan ii care n#au recunoscut acest principiu "undamental al guvernrii i, bizuindu#se pe presupusa irezistibilitate a trupelor armate de care dispuneau, au nesocotit spiritul i ideile, au "ost n cele din urm rsturna i de asalturile adversarilor lor. Cnterpretarea puterii ca "actor >real?, independent de ideologii, care este rspndit prin numeroase lucrri de politologie i istorie, este eronat. @ermenul de %ealpoliti8 nu are sens dect dac este ntrebuin at pentru a desemna politicile care iau n calcul ideologiile general acceptate, pentru a le opune politicilor bazate pe ideologii insu"icient recunoscute i, de aceea, nepotrivite pentru a sus ine un sistem de guvernare durabil. +ei ce interpreteaz puterea ca putere "izic sau >real? de a continua i consider c ac iunea violent este nsi temelia guvernrii vede lucrurile din punctul de vedere ngust al o"i erilor subordona i, nsrcina i s conduc anumite unit i ale unei armate sau "or e de poli ie. !cestor subordona i le revin anumite sarcini precise, n cadrul ideologiei dominante. Ie"ii lor le ncredin eaz trupele nu /p.0641 doar echipate, narmate i organizate pentru lupt, ci i ptrunse de spiritul care le "ace s asculte de ordine. +omandan ii unor asemenea subdivizii iau acest "actor moral drept un lucru de la sine

173 n eles, deoarece chiar ei nii sunt anima i de acelai spirit i nici mcar nu#i pot imagina o ideologie di"erit. &uterea unei ideologii const tocmai n "aptul c oamenii i se supun "r nici un "el de ezitri sau scrupule. 'ns lucrurile stau alt"el pentru conductorul guvernului. ;l trebuie s urmreasc prezervarea moralului "or elor armate i a loialit ii restului popula iei. 'ntr#adevr, aceti "actori morali sunt singurele elemente >reale? pe care se ntemeiaz continuarea guvernrii sale. &uterea sa scade dac ideologia care o sus ine pierde teren. Oneori minorit ile pot i ele s nving, cu a*utorul aptitudinilor militare superioare, i s instituie o guvernare minoritar. ,ar o asemenea stare de lucruri nu poate dura. ,ac victorioii cuceritori nu reuesc ulterior s converteasc un sistem de guvernare prin violen ntr#unul de guvernare prin consim mntul ideologic al celor guverna i, atunci el va sucomba n mi*locul altor lupte. @oate minorit ile victorioase care au stabilit un sistem durabil de guvernare au asigurat continuitatea domina iei lor prin mi*locirea dobndirii ulterioare a unui ascendent ideologic. ;i i#au legitimat propria suprema ie "ie supunndu#se ideologiilor celor nvini, "ie trans"ormndu#le. !colo unde nu s#a petrecut nici unul din aceste lucruri, mul imea oprimat a deposedat minoritatea opresoare, "ie prin rebeliune deschis, "ie prin lucrarea tcut, dar implacabil, a "or elor ideologice. /:1 Multe dintre marile cuceriri istorice au reuit s supravie uiasc deoarece invadatorii s#au aliat cu acele clase din rile supuse care se bucurau de sus inerea ideologiei dominante, "iind ast"el considerate stpnitori legitimi. Fistemul acesta a "ost adoptat de ttari n Rusia, de turci n &rincipatele ,anubiene i, n general, de unguri n @ransilvania, precum i de britanici i de olandezi n Cndiile Hrientale. On numr relativ nesemni"icativ de britanici reueau s guverneze sute de milioane de indieni, deoarece prin ii i proprietarii "unciari aristocra i din Cndia considerau guvernarea britanic un mi*loc de prezervare a privilegiilor lor i#i "urnizau sus inerea de care se bucura suprema ia lor din partea ideologiei general acceptate din Cndia. Cmperiul indian al !ngliei a rmas solid ct vreme opinia public a ncuviin at ordinea social tradi ional. &a$ -ritannica a garantat privilegiile prin ilor i proprietarilor "unciari i a "erit masele de agonia rzboaielor dintre principate i a rzboaielor de succesiune din cadrul lor. !stzi, /p.0601 in"iltrarea de idei subversive din strintate a pus capt guvernrii britanice i amenin prezervarea ordinii milenare a rii. Minorit ile victorioase i datoreaz uneori succesul superiorit ii tehnologice. !ceast mpre*urare nu modi"ic lucrurile. &e termen lung este imposibil s inem armele per"ec ionate departe de membrii ma*orit ii. %u echipamentul "or elor lor armate, ci "actorii ideologici sunt cei care i#au men inut pe britanici n Cndia. /91 Hpinia public a unor ri poate "i divizat din punct de vedere ideologic, ast"el nct nici un grup s nu "ie destul de puternic pentru a institui o guvernare durabil. !tunci apare anarhia. Revolu iile i con"lictele civile devin permanente.

174 )ra iionalismul ca i eologie @radi ionalismul este o ideologie care consider c loialitatea "a de valori, cutume i metode procedurale transmise, sau despre care se presupune c sunt transmise de strmoi, este att dreapt ct i e"icace. &entru tradi ionalism nu este esen ial dac aceti naintai sunt strmoi n accep iunea biologic a termenului, sau pot "i considera i n mod rezonabil ca "iind ast"el< uneori ei au "ost doar locuitorii preceden i ai rii respective, sau adep ii aceleiai credin e religioase, sau doar precursori n e$erci iul vreunei sarcini speciale. +ine este considerat strmo i care este con inutul corpusului tradi ional motenit depinde de con inutul concret al "iecrei variet i de tradi ionalism n parte. Cdeologia i aduce n prim plan pe anumi i strmoi i i arunc pe al ii n uitare< uneori ea i numete strmoi pe unii oameni care n# au nimic de a "ace cu presupusa lor posteritate. ;a construiete adesea doctrine >tradi ionale? de origine recent, care di"er de ideologiile mprtite n realitate de ctre strmoi. @radi ionalismul ncearc s#i *usti"ice tezele enumernd succesele pe care le#a asigurat n trecut. ,ac aceste preten ii sunt con"orme realit ii este o alt problem. Oneori cercetrile au relevat erori n con inutul istoric al credin elor tradi ionale. ,ar aceasta nu a nruit ntotdeauna doctrina tradi ional respectiv, deoarece nucleul tradi ionalismului nu const din "apte istorice, ci dintr#o opinie re"eritoare la acestea, care poate "i orict de greit, i dintr#o voin de a crede lucruri crora li se atribuie o origine strveche. +. Me#io ismu# i idee! de p og es %o iunile de progres i regres n#au sens dect ntr#un sistem de gndire teleologic. 'ntr#un asemenea cadru, este natural s numim apropierea de elul urmrit progres, iar o micare /p.0671 n sens opus regres. Fr a se re"eri la ac iunile unui agent i la un anumit el, no iunile acestea sunt deopotriv sterile i lipsite de orice semni"ica ie. Ona din de"icien ele "ilozo"iilor din secolul al BCB#lea este de a "i rstlmcit semni"ica ia schimbrii cosmice i de a "i strecurat clandestin n teoria trans"ormrii biologice ideea de progres. &rivind retrospectiv, din orice situa ie dat, la situa iile din trecut, putem utiliza "r pericol termenii de dezvoltare i de evolu ie, n sens neutru. 'n acest caz evolu ia este procesul care a dus de la condi iile din trecut la cel din prezent. 'ns trebuie s ne "erim de eroarea "atal de a con"unda schimbarea cu mbunt irea i evolu ia cu evolu ia ctre "orme de via superioare. %u ne este permis nici s substituim antropocentrismului religios i al vechilor doctrine meta"izice, un antropocentrism pseudotiin i"ic. ,ar nu este sarcina pra$eologiei s critice aceast "ilozo"ie. Farcina ei este s nruie erorile implicate n ideologiile actuale. Filozo"ia social al secolului BACCC#lea era convins c omenire a ptruns de acum, n cel din urm, n epoca ra iunii. 'n vreme ce erorile teologice i meta"izice au dominat n trecut, ra iunea va "i de acum suprem. Hamenii se vor elibera din ce n ce mai mult din lan urile tradi iei i ale supersti iilor i i vor dedica toate e"orturile ameliorrii continue a institu iilor sociale. Fiecare

175 nou genera ie i va aduce propria sa contribu ie la aceast glorioas sarcin. +u timpul, societatea va deveni din ce n ce mai mult o societate de oameni liberi, care aspir la "ericirea ma$im a numrului cel mai mare. Revenirile temporare nu sunt, desigur, imposibile. ,ar, n cele din urm, cauza cea bun va trium"a, deoarece ea este cauza ra iunii. Hamenii se considerau "erici i pentru c erau cet eni ai unei epoci de iluminare, care, prin descoperirea legilor comportamentului ra ional, netezea calea unei ameliorri continue a treburilor omeneti. ;i regretau doar "aptul c erau prea btrni pentru a mai "i ei nii amatorii tuturor e"ectelor bene"ice ale noii "ilozo"ii. >Mi#ag dori?, i scria -entham lui &hilarXte +hasles, >sh mi se acorde privilegiul de a#mi tri anii pe care#i mai am de trit la s"ritul "iecruia dintre secolele ce vor urma mor ii mele< ast"el, a putea deveni martorul e"ectelor scrierilor mele.? /31 @oate aceste speran e se "ondau pe convingerea "erm, proprie epocii, c masele sunt att bune din punct de vedere moral, ct i ra ionale. Ftraturile superioare, aristocra ii privilegia i care triau din grsimea pmntului, erau /p.0651 socoti i deprava i. Hamenii de rnd, ndeosebi ranii i muncitorii, erau glori"ica i n duh romantic, ca "iind nobili i nzestra i cu o *udecat in"ailibil. !st"el, "ilozo"ii erau convini c democra ia, guvernarea de ctre popor, va atrage dup sine per"ec iunea social. !ceast pre*udecat a "ost eroarea "atal a umanitaritilor, "ilozo"ilor i liberalilor. Hamenii nu sunt in"ailibili< "oarte adesea ei se neal. %u este adevrat c masele au ntotdeauna dreptate i cunosc mi*loacele de atingere a elurilor urmrite. >+redin a n omul de rnd? nu este ntemeiat pe ceva mai solid dect era cea n darurile supranaturale ale regilor, preo ilor i nobililor. ,emocra ia garanteaz un sistem de guvernare care se con"ormeaz dorin elor i planurilor ma*orit ii, dar ea nu poate mpiedeca ma*orit ile s cad victime unor idei eronate i s adopte politici inadecvate, care nu numai c nu duc la realizarea elurilor urmrite, dar atrag dup ele dezastre. Ma*orit ile pot i ele s greeasc i s distrug civiliza ia. +auza cea bun nu va trium"a doar din cauza "aptului c este ra ional i e"icace. ,oar dac oamenii sunt ast"el nct s adopte n cele din urm politici rezonabile i care este probabil c vor duce la atingerea elurilor ultime urmrite, civiliza ia va progresa, iar societatea i statul i vor "ace pe oameni mai satis"cu i, dei nu "erici i n sens meta"izic. %umai viitorul ne va spune dac aceast condi ie este sau nu ndeplinit. %u este loc n limitele unui sistem pra$eologic pentru meliorism i "atalism optimist. Hmul este liber, n sensul c trebuie s aleag zilnic din nou ntre politicile care duc la succes i cele care duc la dezastru, dezintegrare social i barbarie. @ermenul de progres nu are sens dac este aplicat evenimentelor cosmice sau unei viziuni cuprinztoare asupra lumii. %u dispunem de nici un "el de in"orma ii despre planurile ini iatorului originar al micrii universale. ,ar lucrurile nu stau la "el cu ntrebuin area acestui termen n conte$tul unei doctrine ideologice. Marea ma*oritate a oamenilor aspir la provizii de hran mai mari i de mai bun calitate, haine, locuin e i alte "acilit i materiale. %umind o cretere a nivelului de trai al maselor progres i mbunt ire, economitii nu mbr ieaz un materialism vulgar. ;i constat pur i simplu "aptul c oamenii sunt anima i de aspira ia de a#i ameliora condi iile materiale

176 de trai. ;i *udec politicile din punctul de vedere al elurilor pe care doresc oamenii s le ating. +el ce dispre uiete scderea mortalit ii in"antile i dispari ia gradual a "oametei i a molimelor are dreptul s arunce prima piatr n materialismul economitilor. ;$ist un singur etalon pentru evaluarea ac iunilor umane= dac ele sunt sau nu potrivite pentru atingerea elurilor urmrite de oamenii care ac ioneaz. %ote 0. +ezarismul este astzi e$empli"icat de dictaturile de tip bolevic, "ascist sau nazist. 7. ! se vedea mai *os, capitolul BB. 5. +". Mises, Omnipotent !overnment, %eK Eaven, 0622, pp. 770#778, 076# 050, 05:#024. 2. On gangster poate surclasa n putere un individ mai slab, sau nenarmat. 'ns lucrul acesta nu are nimic de a "ace cu via a n societate. ;l reprezint un caz antisocial izolat. :. +". in"ra, pp. 923#9:0. 9. !ici avem n vedere prezervarea guvernrilor europene minoritare n ri neeuropene. Re"eritor la perspectivele unei agresiuni asiatice asupra Hccidentului, c". in"ra, pp. 996#934. 3. &hilarXte +hasles, Htu es sur les /ommes et les moeurs si>cle, &ari u EIE I >me

177 C. 6CDIM5UL @N CADRUL 6OCIETII 1. 6c:im&u# !u'is'ic i sc:im&u# in'e pe son!# 'n esen , ac iunea este ntotdeauna renun area la o stare de lucruri n schimbul alteia. ,ac ac iunea este ntreprins de un individ, n a"ara oricrei rela ii de cooperare cu al i indivizi, o putem numi schimb autistic. On e$emplu ar "i vntorul izolat care doboar un animal pentru consumul su propriu< el renun la agrement i la un cartu n schimbul hranei. 'n cadrul societ ii, cooperarea substituie schimburilor autistice schimbul interpersonal, sau social. Hmul d altor oameni ceva, pentru a primi ceva de la ei. !pare mutualismul. Hmul servete pentru a "i servit. Rela ia de schimb este rela ia social "undamental. Fchimbul interpersonal de bunuri i servicii ese re eaua de legturi care#i unete pe oameni n societate. Formula societal este= o ut es. !colo unde nu e$ist mutualitate deliberat, unde ac iunea este ntreprins "r nici o inten ie de a dobndi bene"iciul unei ac iuni concomitente a altora, nu e$ist schimb interpersonal, ci schimb autistic. %u conteaz dac ac iunea autistic este bene"ic sau duntoare pentru al ii, sau dac nu le pas deloc de ea. On geniu i poate des"ura activitatea numai pentru el, nu pentru mul ime< ns el este un bine"ctor nendoielnic al omenirii. +riminalul i ucide victima pentru propriul su "olos< victima nu este nici un caz un partener la aceast crim, ci doar obiectul ei< ceea ce se svrete se svrete mpotriva ei. !gresiunea ostil era o practic obinuit printre naintaii nonumani ai omului. +ooperarea contient i deliberat este produsul unui lung proces evolutiv. ;tnologia i istoria ne#au "urnizat in"orma ii interesante despre nceputurile schimbului i tipurile primitive de schimb interpersonal. Onii consider obiceiul o"eririi mutuale de cadouri, cu stipularea unui anumit cadou ce urmeaz a "i primit ca rspuns, drept un model comportamental precursor al schimbului interpersonal. /01 !l ii consider trocul mut drept o modalitate primitiv de comer . &e de alt parte, a "ace cadouri n vederea recompensrii /p.06:1 prin cadoul#replic al destinatarului, sau n vederea dobndirii bunvoin ei unui om a crui animozitate ar putea "i dezastruoas, echivaleaz de*a cu schimbul interpersonal. !celai lucru se poate spune i despre trocul mut, care nu di"er de alte modalit i de troc i comer , dect prin absen a discu iilor orale. +aracteristica esen ial a categoriilor ac iunii umane este c sunt apodictice i absolute i nu admit nici un "el de gradare. ;$ist ac iune i nonac iune, schimb i nonschimb< tot ce se aplic ac iunii i schimbului ca atare este sau nu este dat n "iecare caz individual, dup cum e$ist sau nu ac iune i schimb. @ot ast"el, liniile de demarca ie ntre schimbul autistic i cel interpersonal sunt ct se poate de distincte. !c iunea de a "ace cadouri unilaterale, "r obiectivul de a "i recompensat prin adoptarea vreunei conduite de ctre destinatar sau de ctre ter e pr i este un schimb autistic. +el ce druiete dobndete satis"ac ia pe care i#o o"er ameliorarea situa iei destinatarului. ,estinatarul primete cadoul ca pe un dar trimis de ,umnezeu. ,ar dac darurile sunt o"erite n vederea in"luen rii conduitei anumitor

178 oameni, ele nu mai sunt unilaterale, ci un tip de schimb interpersonal, ntre cel ce druiete i omul a crui conduit sunt menite s o in"luen eze. ,ei apari ia schimbului interpersonal a "ost rezultatul unei lungi evolu ii, nu este de conceput nici un "el de tranzi ie gradual de la schimbul autistic la cel interpersonal. 'ntre ele nu au e$istat moduri intermediare de schimb. &asul care duce de la schimb autistic la schimb interpersonal n#a reprezentat ntru nimic mai pu in un salt ctre ceva complet nou i esen ial di"erit, dect pasul de la reac iunea automat a celulelor i nervilor la comportamentul contient i deliberat pe care#l numim ac iune. $. Leg('u i con' !c'u!#e i #eg('u i :egemonice ;$ist dou tipuri di"erite de cooperare social= cooperarea prin contract i coordonare i cooperarea prin comand i subordonare, sau hegemonie. !colo unde # i n msura n care # colaborarea se bazeaz pe contract, rela ia logic dintre indivizii care coopereaz este simetric. ;i sunt cu to ii participan i la contracte de schimb interpersonal. Gohn se a"l n aceeai rela ie cu @om n care se a"l @om cu Gohn. !colo unde # i n msura n care # comanda se bazeaz pe comand i subordonare, e$ist omul care comand i e$ist cei care ascult de ordinele sale. Rela ia logic dintre aceste dou clase de oameni este asimetric. ;$ist un director i e$ist persoanele a"late n gri*a sa. ,irectorul alege i diri*eaz singur< ceilal i D cei a"la i n custodie D nu sunt dect pionii ac iunilor sale. /p.0691 For a care cheam la via i care animeaz orice corp social este ntotdeauna puterea ideologic, iar "aptul care "ace dintr#un individ un membru al unui corp social este ntotdeauna propria sa conduit. !ceste lucruri nu sunt mai pu in adevrate pentru legturile sociale hegemonice. ;ste adevrat c, de regul, oamenii se nasc n cadrul celor mai importante re ele hegemonice, care sunt "amilia i statul, iar acest lucru era valabil i pentru legturile hegemonice din vremurile trecute, sclavia i servitutea, care au disprut din cuprinsul civiliza iei occidentale. ,ar nici un "el de violen "izic i constrngere nu#l pot "or a pe un om, mpotriva voin ei sale, s rmn n pozi ia de supus al unei ordini hegemonice. +eea ce produc violen a sau amenin area cu violen a este o stare de lucruri n care, de regul, supunerea este considerat mai dezirabil dect rebeliunea. +on"runtat cu alegerea ntre consecin ele obedien ei i ale nonobedien ei, supusul o pre"er pe cea dinti i se integreaz ast"el n rela ia hegemonic. Fiecare nou porunc l pune din nou n "a a acestei alegeri. Fupunndu#se n mod repetat el contribuie cu partea lui la perpetuarea e$isten ei corpului social hegemonic. +hiar i ca supus integrat ntr#un asemenea sistem, el este o "iin uman care ac ioneaz, i.e., o "iin care nu ascult pur i simplu de impulsuri oarbe, ci i ntrebuin eaz ra iunea pentru a alege ntre alternative. +eea ce di"eren iaz legturile hegemonice de cele contractuale este msura n care alegerile indivizilor determin mersul evenimentelor. ,e ndat ce omul se decide n "avoarea aservirii sale ctre un sistem hegemonic el devine, n limitele activit ilor acestui sistem i n intervalul de timp al aservirii sale, pionul ac iunilor directorului. 'n cadrul corpului social hegemonic i n msura n care el diri*eaz conduita subordona ilor si, doar directorul

179 ac ioneaz. Fupuii ac ioneaz doar pentru a#i alege statutul de subordona i< odat "cut aceast alegere ei nu mai ac ioneaz pentru ei nii, ci li se poart de gri*. 'n cadrul unei societ i contractuale, membrii individuali schimb ntre ei anumite cantit i de bunuri i servicii, de anumite calit i. +nd i alege statutul de subordonat, n cadrul unui corp hegemonic, un om nici nu o"er nici nu primete ceva speci"ic. ;l se integreaz ntr#un sistem, n care va avea de adus inde"init servicii i va primi ceea ce este dispus directorul s#i aloce. ;l este la mila directorului. ,oar directorul este liber s aleag. 'mpre*urarea c directorul este un individ sau un grup organizat de indivizi D un directorat D c el este un tiran maniac i egoist sau un despot patern i binevoitor este irelevant pentru structura de ansamblu a sistemului. ,istinc ia ntre aceste dou tipuri de cooperare social se regsete n toate teoriile societ ii. Ferguson a descris#o ca pe /p.0631 contrastul dintre na iunile rzboinice i cele comerciale< /71 Faint Fimon ca pe contrastul dintre na iunile belicoase i cele panice, sau industrioase< Eerbert Fpencer ca pe contrastul dintre societ ile caracterizate prin libertate individual i cele caracterizate prin structuri militare< /51 Fombart ca pe contrastul dintre eroi i tarabagii. /21 Mar$itii disting ntre >organizarea gentilic >a unei "abuloase epoci primitive a societ ii i a beatitudinii eterne a socialismului, pe de o parte, i degradarea de nedescris a capitalismului, pe de alta. /:1 Filozo"ii naziti disting ntre sistemul pervers al securit ii burgheze i cel al $:/rertum Dului autoritar. ,ar ei sunt ntru totul de acord cu stabilirea contrastului, precum i cu recunoaterea "aptului c nici un al treilea principiu nu este imaginabil sau "ezabil. +iviliza ia occidental, ca i civiliza iile celor mai avansate popoare rsritene, sunt realizri ale oamenilor care au cooperat con"orm modelului de coordonare contractual. ;ste adevrat c aceste civiliza ii au adoptat, n anumite privin e, legturi structurale de tip hegemonic. Ftatul, ca aparat de constrngere i coerci ie este n mod necesar o organiza ie hegemonic. @ot ast"el sunt "amilia i comunitatea gospodreasc. @otui, trstura caracteristic a acestor civiliza ii este structura contractual proprie cooperrii ntre "amiliile individuale. &e vremuri prevala aproape complet autarhia i izolarea economic a unit ilor gospodreti individuale. +nd locul autosu"icien ei "iecrei "amilii a "ost luat de schimburile inter"amiliale de bunuri i servicii, lucrurile au luat, n toate rile considerate de regul civilizate, aspectul cooperrii bazate pe contract. +iviliza ia uman, aa cum o cunoatem de atunci ncoace din e$perien a istoric, este preponderent un produs al rela iilor contractuale. Hrice tip de cooperare uman i de mutualism social este, n esen , o ordine a pcii i a rezolvrii disputelor prin conciliere. 'n rela iile interne din cadrul oricrei unit i sociale, "ie ea bazat pe legturi contractuale sau hegemonice, trebuie s "ie pace. !colo unde e$ist con"licte violente i n msura n care ele e$ist, nu e$ist legturi sociale. &artidele politice care, mnate de aspira ia lor de a substitui sistemul contractual cu unul hegemonic, condamn /p.0681 putreziciunea pcii i a securit ii burgheze, e$alt noble ea moral a violen ei i a vrsrii de snge i preamresc rzboiul i revolu ia, ca

180 metode eminamente naturale n rela iile interumane, se contrazic pe ele nsele. 'ntr#adevr, propriile lor utopii se doresc trmuri ale pcii. Reich#ul nazist i comunitatea mar$ist sunt societ i bazate pe planuri de pace netulburat. ;le urmeaz a "i edi"icate prin plani"icare, i.e. prin aservirea violent a tuturor celor nedispui s se supun "r rezisten . 'ntr#o lume contractual este posibil coe$isten a multor state di"erite. 'ntr#o lume hegemonic nu poate e$ista dect un singur Reich sau o singur comunitate i un singur dictaror. Focialismul trebuie s aleag ntre renun area la avanta*ele diviziunii muncii la scara ntregii planete i a tuturor popoarelor i implementarea unei ordini hegemonice mondiale. !cesta este "aptul care a "cut ca bolevismul rusesc, nazismul german i "ascismul italian s "ie >dinamice?, i.e., agresive. 'n condi ii contractuale, imperiile se dizolv ntr#o lig "le$ibil de ri membre autonome. Fistemul hegemonic este constrns s tind spre ane$area tuturor statelor independente. Hrdinea contractual a societ ii este o ordine de lege i drept. ;ste o guvernare sub domnia legii (%ec/tsstaat), prin contrast cu statul asisten ial (7o/lfa/rtsstaat) sau paternalist. Negea sau dreptul reprezint un comple$ de drepturi care determin orbita n care indivizii sunt liberi s ac ioneze. %ici o ast"el de orbit nu le este permis supuilor unei societ i hegemonice. 'ntr#un stat hegemonic nu e$ist nici drept nici lege< e$ist doar directive i reglementri, pe care directorul le poate schimba zilnic i pe care le poate aplica orict de discriminatoriu dorete, de care supuii trebuie s asculte. Fupuii au o singur libertate= s asculte "r s pun ntrebri. *. Ac)iune! c!#cu#!'( @oate categoriile pra$eologice sunt eterne i de neschimbat, dup cum sunt i unic determinate de structura min ii umane i de condi iile naturale ale e$isten ei umane. !tt cnd ac ioneaz cnd i cnd teoretizeaz despre ac iune, omul nu poate nici s se elibereze de aceste categorii, nici s le depeasc. On tip de ac iune categoric di"erit de cel determinat de aceste categorii nu este nici posibil nici de conceput pentru om. Hmul nu va putea niciodat n elege ceva care nu este nici ac iune nici nonac iune. %u e$ist o istorie a ac iunii< nu e$ist o evolu ie care s "i dus de la nonac iune la ac iune< nu e$ist stadii tranzitorii ntre ac iune i nonac iune. ;$ist doar ac iune i nonac iune. Ii pentru "iecare ac iune concret este riguros valid tot ce se poate stabili categoric despre ac iune n general. /p.0661 Hrice ac iune poate "ace uz de numere ordinale. &entru ntrebuin area numerelor cardinale i a calculelor aritmetice bazate pe ele sunt necesare anumite condi ii speciale. !ceste condi ii au aprut n evolu ia istoric a societ ii contractuale. !st"el s#a deschis calea pentru socoteli i calcul n plani"icarea de ac iuni viitoare i n stabilirea e"ectelor produse de ac iunile trecute. %umerele cardinale i utilizarea lor pentru e"ectuarea de opera iuni aritmetice sunt i ele categorii eterne i imutabile ale min ii umane. 'ns aplicabilitatea lor la premeditarea i nregistrarea ac iunii depinde de anumite condi ii care nu erau prezente n stadiile timpurii ale treburilor omeneti, care au aprut abia mai trziu, i care ar putea s dispar din nou.

181 +unoaterea a ceea ce se petrece ntr#o lume n care ac iunea este calculabil i poate "i socotit este cea care i#a dus pe oameni la elaborarea tiin elor pra$eologiei i a teoriei economice. @eoria economic este, n esen , teoria s"erei de ac iune n care calculul este aplicat, sau este aplicabil dac se ndeplinesc anumite condi ii. %u e$ist vreo distinc ie mai important, att pentru via a uman ct i pentru studiul ac iunii umane, dect cea dintre ac iunea calculabil i cea necalculabil. +iviliza ia modern este, nainte de toate, caracterizat prin "aptul c a elaborat o metod care "ace cu putin utilizarea aritmeticii ntr#un cmp larg de activit i. !cesta este lucrul la care se gndesc oamenii cnd i atribuie epitetul ## nu prea "ericit i adesea generator de con"uzii ## de ra ionalitate. Fesizarea mental i analizarea problemelor prezente ntr#un sistem de pia bazat pe e"ectuarea de calcule au "ost punctul de plecare al gndirii economice, care a dus n cele din urm la cunoaterea pra$eologic. &e de alt parte, nu din considera ie pentru acest "apt istoric este necesar s ncepem e$punerea unui sistem cuprinztor de teorie economic printr#o analiz a economiei de pia i printr#o e$aminare a problemelor calculului economic. %ici aspectele istorice nici cele euristice nu ne impun o asemenea abordare, ci necesit ile logicii i ale rigorii sistematice. &roblemele studiate sunt mani"este i practice numai n s"era unei economii de pia bazate pe calcul. Otilizarea lor pentru studiul altor sisteme de organizare social, care nu permit utilizarea de calcule, nu este posibil dect printr#un trans"er ipotetic i "igurativ. +alculul economic este problema "undamental pentru n elegerea tuturor problemelor numite ndeobte economice. /p.7441 %ote 0. .ustav +assel, )/e )/eor2 of 0ocial Econom2, trad. F. N. -anon, ed. nou, Nondra, 0657, p. 530. 7. +". !dam Ferguson, An Essa2 on t/e 4istor2 of -ivil 0ociet2, ed. nou, -asel, 0386, p.748. 5. +". Eerbert Fpencer, )/e Principles of 0ociolog2, %eK UorJ, 0602, CCC, :3:# 900. 2. +". Qerner Fombart, 4aen ler un 4el en, MVnchen, 060:. :. +". FredericJ ;ngels, )/e Origin of t/e $amil2& Private Propert2 an 0tate, %eK UorJ, 0627, p. 022. t/e

182 C. 6CDIM5UL @N CADRUL 6OCIETII 1. 6c:im&u# !u'is'ic i sc:im&u# in'e pe son!# 'n esen , ac iunea este ntotdeauna renun area la o stare de lucruri n schimbul alteia. ,ac ac iunea este ntreprins de un individ, n a"ara oricrei rela ii de cooperare cu al i indivizi, o putem numi schimb autistic. On e$emplu ar "i vntorul izolat care doboar un animal pentru consumul su propriu< el renun la agrement i la un cartu n schimbul hranei. 'n cadrul societ ii, cooperarea substituie schimburilor autistice schimbul interpersonal, sau social. Hmul d altor oameni ceva, pentru a primi ceva de la ei. !pare mutualismul. Hmul servete pentru a "i servit. Rela ia de schimb este rela ia social "undamental. Fchimbul interpersonal de bunuri i servicii ese re eaua de legturi care#i unete pe oameni n societate. Formula societal este= o ut es. !colo unde nu e$ist mutualitate deliberat, unde ac iunea este ntreprins "r nici o inten ie de a dobndi bene"iciul unei ac iuni concomitente a altora, nu e$ist schimb interpersonal, ci schimb autistic. %u conteaz dac ac iunea autistic este bene"ic sau duntoare pentru al ii, sau dac nu le pas deloc de ea. On geniu i poate des"ura activitatea numai pentru el, nu pentru mul ime< ns el este un bine"ctor nendoielnic al omenirii. +riminalul i ucide victima pentru propriul su "olos< victima nu este nici un caz un partener la aceast crim, ci doar obiectul ei< ceea ce se svrete se svrete mpotriva ei. !gresiunea ostil era o practic obinuit printre naintaii nonumani ai omului. +ooperarea contient i deliberat este produsul unui lung proces evolutiv. ;tnologia i istoria ne#au "urnizat in"orma ii interesante despre nceputurile schimbului i tipurile primitive de schimb interpersonal. Onii consider obiceiul o"eririi mutuale de cadouri, cu stipularea unui anumit cadou ce urmeaz a "i primit ca rspuns, drept un model comportamental precursor al schimbului interpersonal. /01 !l ii consider trocul mut drept o modalitate primitiv de comer . &e de alt parte, a "ace cadouri n vederea recompensrii /p.06:1 prin cadoul#replic al destinatarului, sau n vederea dobndirii bunvoin ei unui om a crui animozitate ar putea "i dezastruoas, echivaleaz de*a cu schimbul interpersonal. !celai lucru se poate spune i despre trocul mut, care nu di"er de alte modalit i de troc i comer , dect prin absen a discu iilor orale. +aracteristica esen ial a categoriilor ac iunii umane este c sunt apodictice i absolute i nu admit nici un "el de gradare. ;$ist ac iune i nonac iune, schimb i nonschimb< tot ce se aplic ac iunii i schimbului ca atare este sau nu este dat n "iecare caz individual, dup cum e$ist sau nu ac iune i schimb. @ot ast"el, liniile de demarca ie ntre schimbul autistic i cel interpersonal sunt ct se poate de distincte. !c iunea de a "ace cadouri unilaterale, "r obiectivul de a "i recompensat prin adoptarea vreunei conduite de ctre destinatar sau de ctre ter e pr i este un schimb autistic. +el ce druiete dobndete satis"ac ia pe care i#o o"er ameliorarea situa iei destinatarului. ,estinatarul primete cadoul ca pe un dar trimis de ,umnezeu. ,ar dac darurile sunt o"erite n vederea in"luen rii conduitei anumitor

183 oameni, ele nu mai sunt unilaterale, ci un tip de schimb interpersonal, ntre cel ce druiete i omul a crui conduit sunt menite s o in"luen eze. ,ei apari ia schimbului interpersonal a "ost rezultatul unei lungi evolu ii, nu este de conceput nici un "el de tranzi ie gradual de la schimbul autistic la cel interpersonal. 'ntre ele nu au e$istat moduri intermediare de schimb. &asul care duce de la schimb autistic la schimb interpersonal n#a reprezentat ntru nimic mai pu in un salt ctre ceva complet nou i esen ial di"erit, dect pasul de la reac iunea automat a celulelor i nervilor la comportamentul contient i deliberat pe care#l numim ac iune. $. Leg('u i con' !c'u!#e i #eg('u i :egemonice ;$ist dou tipuri di"erite de cooperare social= cooperarea prin contract i coordonare i cooperarea prin comand i subordonare, sau hegemonie. !colo unde # i n msura n care # colaborarea se bazeaz pe contract, rela ia logic dintre indivizii care coopereaz este simetric. ;i sunt cu to ii participan i la contracte de schimb interpersonal. Gohn se a"l n aceeai rela ie cu @om n care se a"l @om cu Gohn. !colo unde # i n msura n care # comanda se bazeaz pe comand i subordonare, e$ist omul care comand i e$ist cei care ascult de ordinele sale. Rela ia logic dintre aceste dou clase de oameni este asimetric. ;$ist un director i e$ist persoanele a"late n gri*a sa. ,irectorul alege i diri*eaz singur< ceilal i D cei a"la i n custodie D nu sunt dect pionii ac iunilor sale. /p.0691 For a care cheam la via i care animeaz orice corp social este ntotdeauna puterea ideologic, iar "aptul care "ace dintr#un individ un membru al unui corp social este ntotdeauna propria sa conduit. !ceste lucruri nu sunt mai pu in adevrate pentru legturile sociale hegemonice. ;ste adevrat c, de regul, oamenii se nasc n cadrul celor mai importante re ele hegemonice, care sunt "amilia i statul, iar acest lucru era valabil i pentru legturile hegemonice din vremurile trecute, sclavia i servitutea, care au disprut din cuprinsul civiliza iei occidentale. ,ar nici un "el de violen "izic i constrngere nu#l pot "or a pe un om, mpotriva voin ei sale, s rmn n pozi ia de supus al unei ordini hegemonice. +eea ce produc violen a sau amenin area cu violen a este o stare de lucruri n care, de regul, supunerea este considerat mai dezirabil dect rebeliunea. +on"runtat cu alegerea ntre consecin ele obedien ei i ale nonobedien ei, supusul o pre"er pe cea dinti i se integreaz ast"el n rela ia hegemonic. Fiecare nou porunc l pune din nou n "a a acestei alegeri. Fupunndu#se n mod repetat el contribuie cu partea lui la perpetuarea e$isten ei corpului social hegemonic. +hiar i ca supus integrat ntr#un asemenea sistem, el este o "iin uman care ac ioneaz, i.e., o "iin care nu ascult pur i simplu de impulsuri oarbe, ci i ntrebuin eaz ra iunea pentru a alege ntre alternative. +eea ce di"eren iaz legturile hegemonice de cele contractuale este msura n care alegerile indivizilor determin mersul evenimentelor. ,e ndat ce omul se decide n "avoarea aservirii sale ctre un sistem hegemonic el devine, n limitele activit ilor acestui sistem i n intervalul de timp al aservirii sale, pionul ac iunilor directorului. 'n cadrul corpului social hegemonic i n msura n care el diri*eaz conduita subordona ilor si, doar directorul

184 ac ioneaz. Fupuii ac ioneaz doar pentru a#i alege statutul de subordona i< odat "cut aceast alegere ei nu mai ac ioneaz pentru ei nii, ci li se poart de gri*. 'n cadrul unei societ i contractuale, membrii individuali schimb ntre ei anumite cantit i de bunuri i servicii, de anumite calit i. +nd i alege statutul de subordonat, n cadrul unui corp hegemonic, un om nici nu o"er nici nu primete ceva speci"ic. ;l se integreaz ntr#un sistem, n care va avea de adus inde"init servicii i va primi ceea ce este dispus directorul s#i aloce. ;l este la mila directorului. ,oar directorul este liber s aleag. 'mpre*urarea c directorul este un individ sau un grup organizat de indivizi D un directorat D c el este un tiran maniac i egoist sau un despot patern i binevoitor este irelevant pentru structura de ansamblu a sistemului. ,istinc ia ntre aceste dou tipuri de cooperare social se regsete n toate teoriile societ ii. Ferguson a descris#o ca pe /p.0631 contrastul dintre na iunile rzboinice i cele comerciale< /71 Faint Fimon ca pe contrastul dintre na iunile belicoase i cele panice, sau industrioase< Eerbert Fpencer ca pe contrastul dintre societ ile caracterizate prin libertate individual i cele caracterizate prin structuri militare< /51 Fombart ca pe contrastul dintre eroi i tarabagii. /21 Mar$itii disting ntre >organizarea gentilic >a unei "abuloase epoci primitive a societ ii i a beatitudinii eterne a socialismului, pe de o parte, i degradarea de nedescris a capitalismului, pe de alta. /:1 Filozo"ii naziti disting ntre sistemul pervers al securit ii burgheze i cel al $:/rertum Dului autoritar. ,ar ei sunt ntru totul de acord cu stabilirea contrastului, precum i cu recunoaterea "aptului c nici un al treilea principiu nu este imaginabil sau "ezabil. +iviliza ia occidental, ca i civiliza iile celor mai avansate popoare rsritene, sunt realizri ale oamenilor care au cooperat con"orm modelului de coordonare contractual. ;ste adevrat c aceste civiliza ii au adoptat, n anumite privin e, legturi structurale de tip hegemonic. Ftatul, ca aparat de constrngere i coerci ie este n mod necesar o organiza ie hegemonic. @ot ast"el sunt "amilia i comunitatea gospodreasc. @otui, trstura caracteristic a acestor civiliza ii este structura contractual proprie cooperrii ntre "amiliile individuale. &e vremuri prevala aproape complet autarhia i izolarea economic a unit ilor gospodreti individuale. +nd locul autosu"icien ei "iecrei "amilii a "ost luat de schimburile inter"amiliale de bunuri i servicii, lucrurile au luat, n toate rile considerate de regul civilizate, aspectul cooperrii bazate pe contract. +iviliza ia uman, aa cum o cunoatem de atunci ncoace din e$perien a istoric, este preponderent un produs al rela iilor contractuale. Hrice tip de cooperare uman i de mutualism social este, n esen , o ordine a pcii i a rezolvrii disputelor prin conciliere. 'n rela iile interne din cadrul oricrei unit i sociale, "ie ea bazat pe legturi contractuale sau hegemonice, trebuie s "ie pace. !colo unde e$ist con"licte violente i n msura n care ele e$ist, nu e$ist legturi sociale. &artidele politice care, mnate de aspira ia lor de a substitui sistemul contractual cu unul hegemonic, condamn /p.0681 putreziciunea pcii i a securit ii burgheze, e$alt noble ea moral a violen ei i a vrsrii de snge i preamresc rzboiul i revolu ia, ca

185 metode eminamente naturale n rela iile interumane, se contrazic pe ele nsele. 'ntr#adevr, propriile lor utopii se doresc trmuri ale pcii. Reich#ul nazist i comunitatea mar$ist sunt societ i bazate pe planuri de pace netulburat. ;le urmeaz a "i edi"icate prin plani"icare, i.e. prin aservirea violent a tuturor celor nedispui s se supun "r rezisten . 'ntr#o lume contractual este posibil coe$isten a multor state di"erite. 'ntr#o lume hegemonic nu poate e$ista dect un singur Reich sau o singur comunitate i un singur dictaror. Focialismul trebuie s aleag ntre renun area la avanta*ele diviziunii muncii la scara ntregii planete i a tuturor popoarelor i implementarea unei ordini hegemonice mondiale. !cesta este "aptul care a "cut ca bolevismul rusesc, nazismul german i "ascismul italian s "ie >dinamice?, i.e., agresive. 'n condi ii contractuale, imperiile se dizolv ntr#o lig "le$ibil de ri membre autonome. Fistemul hegemonic este constrns s tind spre ane$area tuturor statelor independente. Hrdinea contractual a societ ii este o ordine de lege i drept. ;ste o guvernare sub domnia legii (%ec/tsstaat), prin contrast cu statul asisten ial (7o/lfa/rtsstaat) sau paternalist. Negea sau dreptul reprezint un comple$ de drepturi care determin orbita n care indivizii sunt liberi s ac ioneze. %ici o ast"el de orbit nu le este permis supuilor unei societ i hegemonice. 'ntr#un stat hegemonic nu e$ist nici drept nici lege< e$ist doar directive i reglementri, pe care directorul le poate schimba zilnic i pe care le poate aplica orict de discriminatoriu dorete, de care supuii trebuie s asculte. Fupuii au o singur libertate= s asculte "r s pun ntrebri. *. Ac)iune! c!#cu#!'( @oate categoriile pra$eologice sunt eterne i de neschimbat, dup cum sunt i unic determinate de structura min ii umane i de condi iile naturale ale e$isten ei umane. !tt cnd ac ioneaz cnd i cnd teoretizeaz despre ac iune, omul nu poate nici s se elibereze de aceste categorii, nici s le depeasc. On tip de ac iune categoric di"erit de cel determinat de aceste categorii nu este nici posibil nici de conceput pentru om. Hmul nu va putea niciodat n elege ceva care nu este nici ac iune nici nonac iune. %u e$ist o istorie a ac iunii< nu e$ist o evolu ie care s "i dus de la nonac iune la ac iune< nu e$ist stadii tranzitorii ntre ac iune i nonac iune. ;$ist doar ac iune i nonac iune. Ii pentru "iecare ac iune concret este riguros valid tot ce se poate stabili categoric despre ac iune n general. /p.0661 Hrice ac iune poate "ace uz de numere ordinale. &entru ntrebuin area numerelor cardinale i a calculelor aritmetice bazate pe ele sunt necesare anumite condi ii speciale. !ceste condi ii au aprut n evolu ia istoric a societ ii contractuale. !st"el s#a deschis calea pentru socoteli i calcul n plani"icarea de ac iuni viitoare i n stabilirea e"ectelor produse de ac iunile trecute. %umerele cardinale i utilizarea lor pentru e"ectuarea de opera iuni aritmetice sunt i ele categorii eterne i imutabile ale min ii umane. 'ns aplicabilitatea lor la premeditarea i nregistrarea ac iunii depinde de anumite condi ii care nu erau prezente n stadiile timpurii ale treburilor omeneti, care au aprut abia mai trziu, i care ar putea s dispar din nou.

186 +unoaterea a ceea ce se petrece ntr#o lume n care ac iunea este calculabil i poate "i socotit este cea care i#a dus pe oameni la elaborarea tiin elor pra$eologiei i a teoriei economice. @eoria economic este, n esen , teoria s"erei de ac iune n care calculul este aplicat, sau este aplicabil dac se ndeplinesc anumite condi ii. %u e$ist vreo distinc ie mai important, att pentru via a uman ct i pentru studiul ac iunii umane, dect cea dintre ac iunea calculabil i cea necalculabil. +iviliza ia modern este, nainte de toate, caracterizat prin "aptul c a elaborat o metod care "ace cu putin utilizarea aritmeticii ntr#un cmp larg de activit i. !cesta este lucrul la care se gndesc oamenii cnd i atribuie epitetul ## nu prea "ericit i adesea generator de con"uzii ## de ra ionalitate. Fesizarea mental i analizarea problemelor prezente ntr#un sistem de pia bazat pe e"ectuarea de calcule au "ost punctul de plecare al gndirii economice, care a dus n cele din urm la cunoaterea pra$eologic. &e de alt parte, nu din considera ie pentru acest "apt istoric este necesar s ncepem e$punerea unui sistem cuprinztor de teorie economic printr#o analiz a economiei de pia i printr#o e$aminare a problemelor calculului economic. %ici aspectele istorice nici cele euristice nu ne impun o asemenea abordare, ci necesit ile logicii i ale rigorii sistematice. &roblemele studiate sunt mani"este i practice numai n s"era unei economii de pia bazate pe calcul. Otilizarea lor pentru studiul altor sisteme de organizare social, care nu permit utilizarea de calcule, nu este posibil dect printr#un trans"er ipotetic i "igurativ. +alculul economic este problema "undamental pentru n elegerea tuturor problemelor numite ndeobte economice. /p.7441 %ote 0. .ustav +assel, )/e )/eor2 of 0ocial Econom2, trad. F. N. -anon, ed. nou, Nondra, 0657, p. 530. 7. +". !dam Ferguson, An Essa2 on t/e 4istor2 of -ivil 0ociet2, ed. nou, -asel, 0386, p.748. 5. +". Eerbert Fpencer, )/e Principles of 0ociolog2, %eK UorJ, 0602, CCC, :3:# 900. 2. +". Qerner Fombart, 4aen ler un 4el en, MVnchen, 060:. :. +". FredericJ ;ngels, )/e Origin of t/e $amil2& Private Propert2 an 0tate, %eK UorJ, 0627, p. 022. t/e

187 %! 'e! ! ' ei! Calculul economic CI. E?ALUAREA ER CALCUL 1. 7 !d! e! miA#o!ce#o Hmul care ac ioneaz trans"er evaluarea obiectivelor pe care le urmrete asupra mi*loacelor. +eteris paribus, el atribuie cantit ii totale a diverselor mi*loace aceeai valoare pe care o atribuie obiectivului pe care ele l pot produce. &entru un moment, putem lsa deoparte timpul necesar pentru producerea obiectivului i in"luen a sa asupra rela iei dintre valoarea scopurilor i cea a mi*loacelor. .radarea mi*loacelor, ca i cea a elurilor, este un proces prin care a este pre"erat lui b. ;a const n a pre"era i a lsa deoparte. ;ste o mani"estare a *udec ii c a este dorit mai intens dect b. .radarea "ace cu posibil aplicarea de numere ordinale, dar nu se preteaz la aplicarea de numere cardinale i la ntrebuin area opera iilor aritmetice bazate pe acestea. ,ac cineva mi o"er posibilitatea s aleg ntre trei bilete la oper, la spectacolele Ai a, $alstaff i )raviata i eu aleg Ai a dac am posibilitaea s aleg doar unul, iar dac am posibilitatea s aleg nc unul mai aleg i $alstaff, prin aceasta "ac o alegere. !ceasta nseamn c, n condi iile date, eu pre"er Ai a "a de $alstaff i )raviata< dac n#a putea s aleg dect un bilet, a pre"era Ai a i a renun a la $alstaff. ,ac numim vizionarea spectacolului Ai a a, vizionarea lui $alstaff b, iar vizionarea )raviatei c, eu pot spune= pre"er pe a lui b i pe b lui c. Relul imediat al ac iunii este adesea ob inerea unor cantit i numrabile i msurabile de lucruri tangibile. 'n acest caz, omul are de ales ntre cantit i numrabile< el pre"er, de pild, 0: r "a de 3 p< dar, dac ar avea de ales ntre 0: r i 8 p, ar putea s pre"ere 8 p. !m putea s e$primm aceast stare de lucruri spunnd c el atribuie o valoare mai sczut la 0: r dect la 8 p, dar mai ridicat dect la 3 p. !ceasta revine la a"irma ia c el pre"er pe a lui b i pe b lui c. Fubstitu ia lui a prin 8 p, a lui b prin 0: r i a lui c prin 3 p nu modi"ic nici n elesul a"irma iei nici "aptul pe care#l descrie ea. ;a nu "ace n nici un caz cu putin calculul, cu numere cardinale. ;a nu deschide posibilitatea calculului economic i a opera iunilor mentale bazate pe acesta. /p.7401 $. Eic)iune! ' ocu#ui -n 'eo i! e#emen'! ( ! v!#o i#o i ! p e)u i#o ;laborarea teoriei economice este att de dependent euristic de procesele logice de calcul, nct economitilor le#a scpat problema "undamental implicat n metodele calculului economic. ;i erau gata s ia calculul economic ca pe un lucru de la sine n eles< lor le#a scpat "aptul c acesta nu este un dat ultim, ci un derivat, care se cere a "i redus la "enomene mai elementare. ;i i#au reprezentat greit calculul economic. N#au luat drept o categorie a oricrei ac iuni umane i au ignorat "aptul c este doar n anumite condi ii o categorie inerent ac iunii. ;i erau pe deplin contien i c schimbul interpersonal, i deci schimburile de pia e"ectuate prin intermediul unui

188 mi*loc comun de schimb D banii, i deci pre urile, sunt trsturi speci"ice unui anumit stadiu al organizrii economice a societ ii, care nu e$ista n civiliza iile primitive i ar putea, eventual, s dispar din nou, n "unc ie de cursul viitor al schimbrilor istorice. /01 ,ar ei nu n elegeau c pre urile monetare sunt singurul vehicul al calculului economic. !st"el, ma*oritatea studiilor lor sunt pu in "olositoare. +hiar i scrierile celor mai eminen i economiti sunt ntructva viciate de erorile implicate n ideile lor despre calculul economic. @eoria modern a valorii i a pre urilor arat cum alegerile indivizilor, "aptul c ei pre"er anumite lucruri i las deoparte altele, au drept e"ect, n s"era schimbului interpersonal, apari ia pre urilor de pia . /71 !ceste e$puneri magistrale sunt nesatis"ctoare ntr#unele puncte minore i des"igurate de e$presii nepotrivite. ,ar n esen ele sunt ire"utabile. 'n msura n care este necesar s "ie amendate, trebuie s#o "acem mai degrab printr#o elaborare consistent a gndirii autorilor lor, dect prin respingerea ra ionamentelor acestora. &entru a reduce "enomenele pie ii la categoria universal a pre"erin ei lui a "a de b, teoria elementar a valorii i a pre urilor trebuie s ntrebuin eze unele construc ii imaginare. 'ntrebuin area unor construc ii imaginare "r coresponden n realitate este un instrument indispensabil al gndirii. Fr el, nici o alt metod n#ar "i contribuit cu nimic la interpretarea realit ii. 'ns una din problemele cele mai /p.7471 importante ale tiin ei este de a evita erorile pe care le poate induce ntrebuin area abuziv a acestor construc ii. @eoria elementar a valorii i a pre urilor ntrebuin eaz, printre alte constructe imaginare de care ne vom ocupa ulterior, /51 constructul de pia n care toate tranzac iile iau "orma schimbului direct. -anii sunt ine$isten i< bunurile i serviciile sunt schimbate direct pentru alte bunuri i servicii, prin troc. !ceast construc ie imaginar este necesar. @rebuie s lsm deoparte rolul de intermediar *ucat de bani, pentru a n elege c ceea ce constituie obiectul schimburilor sunt ntotdeauna bunuri economice de ordinul nti, tranzac ionate pentru alte asemenea bunuri. -anii nu sunt dect un mi*loc de e"ectuare a schimburilor interpersonale. ,ar trebuie s ne "erim cu gri* de iluziile pe care le poate induce cu uurin acest construct, al unei economii de pia cu schimburi directe. H eroare serioas, care#i gsete originea i tenacitatea n rstlmcirea acestei construc ii imaginare, a "ost ipoteza c mi*locul de schimb este doar un "actor neutru. +on"orm acestei opinii, singura di"eren dintre schimbul direct i cel indirect ar "i c cel din urm implic ntrebuin area unui mi*loc de schimb. Cnterpolarea banilor n tranzac ii, spuneau adep ii acestei doctrine, n#ar a"ecta principalele caracteristici ale a"acerilor. ;i nu ignorau "aptul c n cursul istoriei s#au nregistrat modi"icri dramatice n puterea de cumprare a banilor i c aceste "luctua ii au indus "recvent convulsii n ntregul sistem al schimburilor. 'ns se credea c asemenea evenimente erau "apte e$cep ionale, determinate de politici necorespunztoare. Fe a"irma c doar moneda >proast? poate provoca asemenea tulburri. 'n plus, oamenii nu n elegeau cauzele i e"ectele iregularit ilor acestea. ;i presupuneau tacit c modi"icrile puterii de cumprare se mani"est pentru toate bunurile i serviciile n acelai timp i n aceeai msur. !ceasta este, desigur, implica ia mitului neutralit ii banilor. F#

189 a crezut c ntreaga teorie a catalacticii poate "i elaborat men innd ipoteza c nu e$ist dect schimb direct. Hdat realizat acest obiectiv, singurul lucru de adugat ar "i >simpla? inser ie a termenilor monetari n comple$ul teoremelor care descriu schimbul direct. 'ns acestui pas "inal, de nchegare a sistemului catalactic, nu i se acorda dect o importan minor. Fe considera c el n#ar putea altera nimic esen ial din structura ra ionamentelor economice. Farcina de cpti a teoriei economice s#a considerat a "i studiul schimbului direct. 'n a"ar de acesta, nu rmnea dect de investigat problema monedei >proaste?, n cel mai bun caz. +on"ormndu#se acestei opinii, economitii au omis s pun accentul necesar pe problemele schimbului indirect. @ratamentul rezervat de ei /p.7451 problemelor monetare era super"icial< el era doar vag conectat cu ansamblul principal al investiga iilor lor asupra procesului pie ii. Na nceputul secolului al BB#lea, problemele schimbului indirect rmseser, n linii mari, ntr#o pozi ie de in"erioritate. ;$istau tratate de catalactic n care chestiunile monetare erau abordate doar ocazional i super"icial i e$istau lucrri despre moned i activit ile bancare ai cror autori nici mcar nu ncercau s#i integreze tematica n structura unui sistem catalactic. 'n universit ile anglosa$one catedrele de teorie economic i cele de moned i activit i bancare erau separate, iar n ma*oritatea universit ilor germane problemele monetare erau aproape n ntregime nesocotite. /21 !bia mai trziu au realizat economitii c unele dintre cele mai importante i mai di"icile probleme ale catalacticii sunt de gsit tocmai n domeniul schimburilor indirecte i c o teorie economic ce nu le acord toat aten ia cuvenit este lamentabil trunchiat. Aenirea n vog a investiga iilor privitoare la rela ia dintre >rata natural a dobnzii? i >rata monetar a dobnzii?, ascenden a teoriei monetare a ciclului de a"aceri i ntreaga demolare a doctrinei simultaneit ii i propor ionalit ii modi"icrilor n puterea de cumprare a banilor erau semnele noii tendin e a gndirii economice. -inen eles, aceste idei noi reprezentau n esen o continuare a contribu iilor att de glorios ini iate de ,avid Eume, Icoala monetar britanic (-urrenc2 0c/ool), Gohn Ftuart Mill i +airnes. 'nc i mai duntoare a "ost a doua eroare generat de ntrebuin area negli*ent a construc iei imaginare a unei pie e caracterizate prin schimbul direct. H eroare nveterat a"irma c obiectele i serviciile schimbate sunt de valoare egal. Aaloarea era considerat la "el de obiectiv ca i calit ile inerente lucrurilor i nu doar e$presia dorin ei de a le dobndi a diverselor persoane. Fe postula c oamenii stabilesc mai nti mrimea valorii corespunztoare bunurilor i serviciilor, printr#un act de msurare, iar apoi le tranzac ioneaz, n regim de barter, pentru cantit i de bunuri i servicii de aceeai magnitudine valoric. !ceast eroare a viciat analiza problemelor economice ntreprins de !ristotel i, vreme de /p.7421 dou mii de ani, ra ionamentele tuturor acelora n ochii crora opiniile lui !ristotel se bucurau de autoritate. ;a a viciat n mod serios minunatele realizri ale economitilor clasici, "cnd scrierile epigonilor lor, ndeosebi cele ale lui Mar$ i ale colii mar$iste, n ntregime sterile. Fundamentul teoriei economice moderne este recunoaterea "aptului c tocmai disparitatea dintre valorile atribuite obiectelor

190 tranzac ionate este cea care determin tranzac ionarea lor. Hamenii vnd i cumpr numai pentru c apreciaz lucrurile la care renun mai pu in dect cele pe care le primesc. !st"el, no iunea de msurare a valorii este steril. On act de schimb nu este nici precedat, nici acompaniat de vreun proces care s se poat numi de msurare a valorii. On individ poate atribui aceeai valoare la dou lucruri< ns n cazul acesta nu se va produce nici un schimb. ,ar dac e$ist o diversitate n procesul evalurii, tot ce se poate spune despre ea este c un anumit a este evaluat mai presus, adic este pre"erat unui anumit b. Aalorile i evalurile sunt cantit i intensive i nu e$tensive. ;le nu sunt susceptibile de a "i sesizate mental, prin aplicarea de numere cardinale. +u toate acestea, ideea eronat c valorile sunt msurabile i sunt e"ectiv msurate n decursul tranzac iilor economice a "ost att de adnc nrdcinat nct pn i unii economiti eminen i i#au czut victime. &n i Friedrich von Qieser i Crving Fisher au luat ca de la sine n eles c trebuie s e$iste ceva de "elul msurrii valorii i c teoria economic trebuie s "ie capabil s indice i s e$plice metoda prin care se poate e"ectua o asemenea msurtoare. /:1 Ma*oritatea economitilor de mai mic anvergur au sus inut pur i simplu c banii servesc >drept msur a valorii?. 'n ce ne privete, trebuie s realizm c a evalua nseamn a pre"era pe a lui b. Nogic, epistemologic, psihologic i pra$eologic e$ist un singur mod de a pre"era. %u conteaz dac ndrgostitul pre"er o "at altor "ete, un om pre"er un prieten altor prieteni, un amator de art pre"er o pictur altor picturi, sau un consumator pre"er o pine unei bomboane. ! pre"era nseamn ntotdeauna a ndrgi sau a dori pe a mai mult dect pe b. ,up cum nu e$ist nici un etalon i nici o msurtoare a iubirii se$uale, a prieteniei, simpatiei, sau a satis"ac iei estetice, tot ast"el nu e$ist nici o posibilitate de msurare a valorii bunurilor. ,ac un om tranzac ioneaz dou livre de unt pe o cma, tot ce putem spune n legtur cu acest schimb este c ## n momentul tranzac iei i n condi iile pe care i le o"er acest moment D el pre"er o cma "a de dou livre de unt. ;ste sigur c orice act /p.74:1 de pre"erin se caracterizeaz printr#o anumit intensitate psihic a sentimentelor pe care le implic. ;$ist grade n intensitatea dorin ei de a atinge un anumit el i aceast intensitate determin pro"itul psihic, pe care ac iunea ncununat de succes i#l aduce individului care ac ioneaz. ,ar cantit ile psihice nu pot "i dect sim ite. ;le sunt n ntregime personale i nu e$ist nici un mi*loc semantic de a le e$prima intensitatea i de a comunica altor oameni in"orma ii despre ele. %u e$ist nici o metod disponibil pentru a construi o unitate de msur a valorii. F ne amintim c dou unit i dintr#un stoc omogen sunt, n mod necesar, evaluate di"erit. Aaloarea atribuit unit ii a n#a este mai sczut dect cea atribuit unit ii a (n#0) D a. 'n societatea de pia e$ist pre uri monetare. +alculul economic nsemn calcul n termeni de pre uri monetare. ,iversele cantit i de bunuri i servicii intr n calcul cu suma de bani pentru care au "ost cumprate i vndute pe pia , sau pentru care ar putea "i cumprate i vndute n perspectiv. &resupunerea c un individ autosu"icient izolat, sau managerul general al unui sistem socialist, i.e., al unui sistem n care nu e$ist pie e

191 pentru mi*loace de produc ie, ar putea calcula, este "ictiv. %u ei$st nici o modalitate care s poat duce de la calculul monetar din cadrul unei economii de pia , la vreun "el de calcule economice e"ectuate ntr#un sistem lipsit de pia . )eoria valorii i socialismul Focialitii, institu ionalitii i Icoala Cstoric au criticat economitii pentru utilizarea construc iei imaginare care descrie gndirea i ac iunile unui individ izolat. Modelul Robinson +rusoe, ni se spune, nu este de "olos pentru studiul condi iilor unei economii de pia . +ritica este ntructva *usti"icat. +onstructele imaginare de individ izolat i de economie plani"icat "r schimburi de pia nu devin utilizabile dect prin introducerea ipotezei "ictive, teoretic contradictorii i contrare realit ii, c posibilitatea calculului economic e$ist i ntr#un sistem lipsit de pie e pentru mi*loacele de produc ie. Faptul c economitii n#au "ost contien i de aceast di"eren , dintre condi iile unei economii de pia i cele ale unei economii lipsite de pia , a "ost cu siguran o eroare grav. 'ns socialitii nu aveau prea multe motive s critice aceast greeal, deoarece ea consta tocmai n "aptul c economitii admiteau tacit ipoteza c o ordine sau o societate socialist ar putea ntrebuin a de asemenea calculul economic i ast"el ei a"irmau posibilitatea realizrii planurilor socialiste. ;conomitii clasici i epigonii lor nu puteau, desigur, s recunoasc problemele implicate aici. ,ac ar "i adevrat c valoarea lucrurilor este determinat de cantitatea de munc necesar pentru producerea /p.7491 sau reproducerea lor, atunci problema calculului economic nu s#ar mai pune. !dep ii teoriei valorii munc nu pot "i nvinui i pentru c n#au sesizat problemele pe care le pune un sistem socialist. ;roarea lor "unest a "ost doctrina necorespunztoare a valorii. Faptul c unii dintre ei erau dispui s considere construc ia imaginar a unei economii socialiste drept un model util i realizabil de re"orm din temelii a organizrii sociale nu intra n contradic ie cu esen a con inutului analizei lor teoretice. ,ar lucrurile stau alt"el n ce privete catalactica subiectivist. ;ste de neiertat c economitii moderni n#au recunoscut problemele implicate aici. Qieser avea dreptate cnd declara, la un moment dat, c numeroi economiti au studiat incontient teoria valorii corespunztoare unui regim comunist, negli*nd ast"el s o studieze pe cea a condi iilor e$istente n prezent n societate. /91 ,in ne"ericire nici el nsui n#a reuit s evite aceast eroare. Cluzia c o ordine ra ional de management economic este posibil ntr#o societate bazat pe proprietatea public asupra mi*loacelor de produc ie i are originile n teoria valorii din economia clasic i i datoreaz persisten a eecului multor economiti moderni de a gndi teorema "undamental a teoriei subiectiviste consecvent, pn la concluziile sale ultime. !st"el, utopiile socialiste au "ost generate i au persistat gra ie de"icien elor acelor coli de gndire pe care mar$itii le resping, etichetndu#le drept >o masc ideologic a intereselor egoiste de clas ale burgheziei e$ploatatoare?. 'ntr#adevr, erorile acestor coli sunt cele care au asigurat n"lorirea ideilor socialiste. Faptul acesta

192 demonstreaz limpede sterilitatea doctrinei mar$iste re"eritoare la >ideologii? i a deriva iei sale moderne, sociologia cunoaterii. *. % o&#em! c!#cu#u#ui economic Hmul care ac ioneaz ntrebuin eaz cunoaterea "urnizat de tiin ele naturale pentru a elabora tehnologia, tiin a aplicat a ac iunii, care este posibil n domeniul evenimentelor e$terne. @ehnologia ne in"ormeaz ce se poate realiza dac e$ist dorin a de a o "ace i cum se poate realiza, dac cei interesa i sunt gata s ntrebuin eze mi*loacele indicate. Hdat cu progresul tiin elor naturale a progresat i tehnologia< mul i ar pre"era s spun c dorin a de a mbunt i metodele tehnologice este cea care a stimulat progresul tiin elor naturale. +uanti"icarea tiin elor naturale a "cut din tehnologie o tiin cantitativ. 'n esen , tehnologia modern este arta predic iilor cantitative aplicate la rezultatele posibile ale ac iunii. Hmul calculeaz cu un grad rezonabil de precizie rezultatul ac iunii plani"icate, i o "ace pentru a#i a*usta ac iunea n aa "el nct s ob in un anumit rezultat. 'ns simpla in"orma ie "urnizat de tehnologie ar "i su"icient pentru realizarea calculelor doar dac toate mi*loacele de /p.7431 produc ie D att cele materiale ct i cele umane D ar putea "i per"ect substituibile unele cu altele, n anumite propor ii date, sau dac ar "i toate absolut speci"ice. 'n primul caz, toate mi*loacele de produc ie ar "i potrivite, dei n propor ii di"erite, pentru atingerea oricror scopuri< lucrurile ar sta ca i cum n#ar e$ista dect un singur tip de mi*loace D un singur tip de bunuri economice de ordin superior. 'n cazul al doilea, "iecare mi*loc ar putea "i ntrebuin at doar pentru atingerea unui singur scop< am atribui "iecrui grup de "actori complementari de produc ie valoarea pe care o atribuim respectivului bun de ordinul nti. (,in nou, lsm provizoriu deoparte modi"icrile determinate de "actorul timp.) %ici una din aceste dou condi ii nu este prezent n universul n care ac ioneaz omul. 'n anumite limite restrnse mi*loacele pot "i substituite unele cu altele< ele sunt mi*loace mai mult sau mai pu in speci"ice, potrivite atingerii unor eluri variate. &e de alt parte ns, ma*oritatea mi*loacelor nu sunt absolut speci"ice< ma*oritatea sunt potrivite pentru di"erite scopuri. Faptul c e$ist diverse clase de mi*loace, c ma*oritatea acestor mi*loace sunt mai potrivite pentru realizarea anumitor scopuri, mai pu in potrivite pentru atingerea altora i absolut inutile pentru producerea unui al treilea grup de scopuri i c, de aceea, diversele mi*loace se preteaz la diverse utilizri, "ace ca omului s#i revin sarcina alocrii lor ctre acele ntrebuin ri n care pot "urniza cele mai bune servicii. +alculele n natur, aa cum intervin ele n tehnologie, nu sunt aici de nici un "olos. @ehnologia opereaz cu cantit i numrabile i msurabile de lucruri i e"ecte e$terne< ea cunoate rela ii cauzale ntre acestea, dar este strin de relevan a lor pentru dorin ele i aspira iile omului. ,omeniul su este doar acela al valorii de utilizare obiective. ;a *udec toate problemele din punctul de vedere dezinteresat al observatorului neutru al evenimentelor "izice, chimice i biologice. &entru no iunea de valoare subiectiv de utilizare, pentru perspectiva speci"ic uman i pentru dilemele omului care ac ioneaz, nu ncape loc n cuprinsul tiin elor tehnologice. @ehnologia ignor problema economic= aceea de a ntrebuin mi*loacele disponibile ast"el nct nici o dorin intens resim it s nu rmn nesatis"cut deoarece mi*loacele

193 necesare ndeplinirii ei au "ost ntrebuin ate D irosite D pentru atingerea unei dorin e resim ite mai pu in intens. &entru solu ionarea acestor probleme tehnologia i metodele ei de calcul i msurare sunt nepotrivite. @ehnologia ne spune cum poate "i atins in anumit scop prin utilizarea de diverse mi*loace, care pot "i utilizate laolalt n diverse combina ii, sau cum pot "i ntrebuin ate diverse mi*loace disponibile pentru atingerea anumitor scopuri. ,ar ea nu este n msur s#i spun omului ce procedur ar trebui s aleag, din varietatea in"init a modalit ilor imaginabile i posibile de produc ie. +eea ce dorete omul s tie este cum trebuie el s ntrebuin eze mi*loacele disponibile pentru ndeprtarea /p.7481 cea mai potrivit cu putin ## cea mai economic ## a neplcerii resim ite. 'ns tehnologia nu#i "urnizeaz dect in"orma ii despre rela ii cauzale dintre lucruri e$terne. ;a spune, de pild, 3 a f 5 b f : c f i $ n pot produce 8 P. ,ar, dei se cunosc valorile atribuite de omul care ac ioneaz diverselor bunuri de ordinul nti, tehnologia nu poate decide dac aceast "ormul, sau oricare alta din multitudinea in"init de "ormule construite n mod similar, servete cel mai adecvat atingerea scopurilor urmrite de omul care ac ioneaz. !rta ingineriei poate stabili cum trebuie construit un pod pentru a traversa un ru ntr#un anumit loc, ast"el nct podul s suporte o anumit ncrcare. 'ns ea nu poate rspunde la ntrebarea dac construirea unui asemenea pod va retrage sau nu "actori materiali de produc ie i mn de lucru din ntrebuin ri n care ar putea satis"ace nevoi mai intens resim ite. ;a nu ne poate spune dac podul ar trebui sau nu construit, unde ar trebui construit, ce capacitate de ncrcare ar trebui s aib i care din numeroasele posibilit i de construire a sa ar trebui aleas. +alculul tehnologic poate stabili rela ii ntre diversele clase de mi*loace numai n msura n care ele pot "i substituite unele cu altele n vederea atingerii unui anumit scop. 'ns ac iunea presupune descoperirea de rela ii ntre toate mi*loacele, orict de pu in similare ar "i ele, indi"erent dac ele pot sau nu pot "i substituite unele altora n "urnizarea acelorai servicii. @ehnologia i considera iile derivate din ea nu i#ar "i omului care ac ioneaz de mare "olos, dac n#ar "i posibil s introduc n trama lor pre urile monetare ale bunurilor i serviciilor. &roiectele i planurile inginerilor ar "i de interes e$clusiv academic dac n#ar putea compara inputul i outputul, pe o baz comun. @eoreticianul pedant, n solitudinea laboratorului su, nu se preocup de asemenea probleme minore< el caut rela iile cauzale dintre di"eritele elemente ale universului. 'ns omul practic, dornic s#i amelioreze condi iile de trai prin ndeprtarea neplcerii, att ct este cu putin , trebuie s tie dac, n condi iile date, planul pe care i#l edi"ic este metoda cea mai bun, sau mcar o metod, de a le "urniza oamenilor un plus de con"ort. ;l trebuie s tie dac ceea ce dorete s realizeze va "i o ameliorare n compara ie cu starea actual de lucruri i cu avanta*ele anticipate de pe urma e$ecutrii altor proiecte, realizabile din punct de vedere tehnic i care nu pot "i e$ecutate dac proiectul pe care l#a ales absoarbe mi*loacele disponibile. !semenea compara ii nu pot "i "cute dect cu a*utorul pre urilor monetare. !st"el, moneda devine vehiculul calculului economic. !ceasta nu este o "unc ie separat a banilor. -anii sunt mi*locul de schimb universal ntrebuin at i nimic altceva. %umai pentru c banii sunt mi*locul /p.7461 comun de schimb, pentru c ma*oritatea bunurilor i serviciilor pot "i vndute i cumprate pe

194 pia cu bani i numai n msura n care aa stau lucrurile, pot oamenii s ntrebuin eze pre urile monetare n calculele de rentabilitate. Rapoartele de schimb ntre bani i diversele bunuri i servicii, aa cum au "ost stabilite n trecut pe pia i cum se anticipeaz c vor "i stabilite pe pia n viitor, sunt instrumentele mentale de plani"icare economic. !colo unde nu e$ist pre uri monetare, nu e$ist nimic de "elul cantit ilor economice. ;$ist doar diverse rela ii cantitative ntre diverse cauze i e"ecte din lumea e$tern. %u e$ist nici un mi*loc prin care omul s a"le ce "el de ac iune ar putea servi cel mai bine e"orturilor sale de a ndeprta neplcerea ct mai complet cu putin . %u este necesar s insistm asupra condi iilor primitive, din economia gospodreasc a "ermierilor autosu"icien i. Hamenii acetia des"urau doar procese "oarte simple de produc ie. &entru ei nu era necesar nici un "el de calcul de rentabilitate, deoarece puteau compara direct inputul i outputul. ,ac doreau cmi, cultivau cnep, apoi torceau, eseau i coseau. ;i se puteau decide cu uurin , "r a*utorul nici unui calcul de rentabilitate, dac truda i necazul cheltuite erau sau nu compensate de produs. 'ns pentru omul civilizat ntoarcerea la o ast"el de via este de neconceput. +. C!#cu#u# economic i pi!)! @ratamentul cantitativ al problemelor economice nu trebuie con"undat cu metodele cantitative ntrebuin ate n s"era problemelor universului e$tern, al evenimentelor "izice i chimice. @rstura distinctiv a calculului economic este c nici nu se bazeaz pe, nici nu este legat de ceva care s se poat numi proces de msurare. On proces de msurare const n stabilirea unei rela ii numerice ntre un obiect i un alt obiect, anume unitatea de msur. Fundamentul ultim al msurrii este acela al dimensiunilor spa iale. +u a*utorul unit ii de"inite prin re"erire la ntindere se msoar energia i poten ialul (capacitatea unui lucru de a provoca schimbri n alte lucruri i rela ii), precum i trecerea timpului. On cadran indic direct o rela ie spa ial i doar indirect alte cantit i. &resupozi ia subiacent msurrii este imutabilitatea unit ii de msur. Onitatea de lungime este stnca pe care se bazeaz orice msurtoare. Fe presupune c omul nu se poate sustrage de la a o considera imutabil. Oltimele decenii au "ost martorele unei revolu ii n situarea epistemologic a "izicii, chimiei i matematicilor. %e a"lm n pragul unor inova ii, a cror amploare nu poate "i prevzut. ;ste posibil ca /p.7041 urmtoarele genera ii de "izicieni s se con"runte cu probleme n anumite privin e similare celor de care trebuie s se ocupe pra$eologia. &oate c ei vor "i sili i s abandoneze ideea c e$ist ceva nea"ectat de modi"icrile cosmice, care s poat "i ntrebuin at de observator ca etalon de msurare. 'ns orice ne#ar rezerva viitorul, structura logic a procesului de msurare a entit ilor pmnteti din domeniul macroscopic sau molar al "izicii nu se va modi"ica. Msurtorile din orbita "izicii microscopice sunt i ele e"ectuate cu a*utorul scalelor metrice, micrometrelor, spectrogra"elor ## n ultim instan cu organele senzoriale grosiere ale omului care observ i e$perimenteaz i care este el nsui de dimensiuni molare. /31 ;le nu se pot elibera de geometria euclidian i de no iunea de etalon care nu se schimb.

195 ;$ist unit i monetare i e$ist unit i "izice msurabile de di"erite bunuri economice i de multe D dar nu orice D servicii care se cumpr i se vndut. 'ns rapoartele de schimb de care trebuie s ne ocupm "luctueaz n permanen . %u e$ist nimic constant i invariabil n ele. ;le s"ideaz orice tentativ de a le msura. ;le nu sunt "apte n sensul n care este ntrebuin at termenul acesta de ctre "izician, atunci cnd se re"er la cantitatea unei buc i de cupru, ci sunt evenimente istorice, care e$prim ceea ce s#a ntmplat cndva, la un moment dat i n anumite mpre*urri. !celai raport numeric de schimb poate s apar din nou, dar nu este nicidecum sigur dac el se va repeta ntr#adevr i, dac se va repeta, rmne ntrebarea dac acest rezultat identic este consecin a prezervrii acelorai circumstan e sau a unei ntoarceri la ele, mai degrab dect produsul unei interac iuni dintr#o constela ie "oarte di"erit de "actori care determin pre urile. %umerele ntrebuin ate n procesul calculului economic, de ctre omul care ac ioneaz, nu se re"er la cantit i msurate, ci la rapoarte de schimb, a cror realizare este anticipat D pe baza n elegerii interpretative D pe pie ele viitoare, ctre care este ndreptat ntreaga ac iune i care sunt singurele care conteaz pentru omul care ac ioneaz. 'n acest stadiu al investiga iei noastre nu ne preocup problema unei >tiin e economice cantitative?, ci analiza procesului mental pe care#l des"oar omul activ, atunci cnd ntrebuin eaz distinc ii cantitative pentru a#i plani"ica conduita. +um ac iunea este ntotdeauna ndreptat ctre in"luen area unei stri de lucruri viitoare, calculul economic se ocup ntotdeauna de viitor. 'n msura n care el ia n considera ie evenimente i rapoarte de schimb trecute, el o "ace numai n vederea a*ustrii ac iunilor viitoare. Farcina pe care urmrete omul activ s o ndeplineasc prin ntrebuin area calculului economic este stabilirea rezultatului ac iunii, prin contrastarea inputului cu outputul. +alculul economic este "ie o estimare a rezultatului anticipat /p.7001 al ac iunilor viitoare, "ie stabilirea bilan ului ac iunilor trecute. 'ns n ultimul caz nu este vorba doar de preocupri istorice i didactice. Femni"ica ia sa practic este de a arta ct este cineva liber s consume, "r a pre*udicia capacit ii viitoare de produc ie. !ceasta este problema n raport cu care sunt dezvoltate no iunile "undamentale ale calculului economic D capital i venit, pro"it i pierdere, cheltuire i economisire, cost i bene"iciu. 'ntrebuin area practic a acestor no iuni i a tuturor no iunilor derivate din ele este inseparabil legat de "unc ionarea unei pie e, n cadrul creia bunurile i serviciile de toate ordinele sunt tranzac ionate n schimbul unui mi*loc de schimb universal ntrebuin at. !ceste no iuni ar "i pur academice i lipsite de orice relevan pentru ac iunea des"urat ntr#o alt lume, nzestrat cu o structur di"erit a ac iunii. /p.7071 %ote 0. Icoala istoric german e$prima aceasta a"irmnd c proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie, schimbul de pia i banii sunt >categorii istorice?.

196 7. +". ndeodebi ;ugen von -ehm -aKerJ, @apital un a, +artea a CCC#a. 5. ! se vedea mai *os, pp. 759#7:9. 2. %egli*area problemelor schimbului indirect a "ost cu siguran in"luen at de pre*udec i politice. &opula ia nu dorea s renun e la teza dup care depresiunile economice sunt un ru inerent modului capitalist de produc ie i nu sunt nicidecum provocate de ncercrile de a reduce rata dobnzii prin e$pansiunea creditelor. &ro"esori reputa i de tiin e economice apreciau ca >netiin i"ic? e$plicarea depresiunilor ca "enomene provocate >doar? de evenimente survenite n s"era monedei i a creditului. ;$istau pn i e$puneri ale istoriei teoriei ciclurilor de a"aceri care omiteau complet s discute teza monetar. +"., e.g., ;ugen von -ergmann, !esc/ic/te er nationalJ8onomisc/en @risent/eorien, Ftuttgart, 086:. :. &entru o analiz critic i o respingere a argumentului lui Fisher, c". Mises, )/e )/eor2 of Mone2 an -re it, trad. E. ;. -atson, Nondra, 0652, pp. 27#22< pentru o critic similar a argumentului lui Qieser, Mises, NationalK8onomie, .eneva, 0624, pp. 067#062. 9. +". Friedrich von Qieser, Der nat:rlic/e 7ert, Aiena, 0886, p. 94, n. 5. 3. +". ! ;ddington, )/e P/ilosop/2 of P/2sical 0cience, pp. 34#36, 098#096. @apital*ins, partea a CC#

197 CII. 6EERA CALCULULUI ECONOMIC 1. C! !c'e u# in' ( i#o mone'! e +alculul economic poate cuprinde tot ce se tranzac ioneaz pe bani. &re urile bunurilor i serviciilor sunt "ie date istorice, care descriu evenimente trecute, "ie anticipri ale unor evenimente viitoare probabile. Cn"orma iile despre un pre din trecut se re"er la "aptul c unul sau mai multe acte de schimb interpersonal au "ost e"ectuate con"orm acestui raport. ;le nu ne "urnizeaz direct nici un "el de cunoatere despre pre urile viitoare. !desea, putem presupune despre condi iile de pe pia care au determinat "ormarea pre urilor n trecutul recent c nu se vor modi"ica deloc, sau cel pu in c nu se vor modi"ica semni"icativ n viitorul imediat, ast"el nct pre urile vor rmne neschimbate, sau se vor schimba pu in. !semenea anticipri sunt rezonabile dac pre urile respective au "ost rezultatul interac iunii multor oameni dispui s cumpere sau s vnd cnd rapoartele de schimb li se preau propice, i dac situa ia pie ei n#a "ost in"luen at de condi ii considerate accidentale, e$traordinare i cu pu ine anse de repetare. &e de alt parte, principala sarcin a calculului economic nu este de a "ace "a situa iilor de pia i pre urilor neschimbtoare sau doar uor schimbtoare, ci de a "ace "a schimbrii. Cndividul "ie anticipeaz schimbri care vor interveni "r amestecul su i dorete s#i adapteze ac iunile acestei stri anticipate de lucruri, "ie dorete s ntreprind un proiect care va schimba condi iile chiar dac nu e$ist nici un alt "actor de schimbare. &re urile din trecut nu sunt pentru el dect puncte de plecare n tentativele lui de a anticipa pre urile viitoare. Cstoricii i statisticienii se mul umesc cu pre urile din trecut. Hmul practic privete spre pre urile din viitor, "ie acestea chiar i din viitorul imediat, de peste o or, o zi, sau o lun. &entru el, pre urile din trecut sunt doar un spri*in n anticiparea pre urilor viitoare. ;l este preocupat n primul rnd de pre urile viitoare, nu doar n calculele sale preliminare ale rezultatelor anticipate ale ac iunii plani"icate, ci i n tentativele sale de a stabili rezultatul tranzac iilor sale trecute. 'n bilan urile contabile i n situa iile de pro"ituri i pierderi rezultatul ac iunii trecute devine vizibil, ca di"eren ntre echivalentul n bani /p.7051 al "ondurilor de inute (total active minus total pasive) la nceputul i la s"ritul perioadei respective, i ca di"eren ntre echivalentul n bani al costurilor suportate i veniturile brute ncasate. 'n asemenea situa ii este necesar s se nscrie echivalentul n bani estimat al tuturor activelor i pasivelor, altele dect cele monetare. !ceste obiecte trebuie estimate n "unc ie de pre urile la care ar putea "i probabil vndute n viitor, sau, ndeosebi n cazul echipamentului destinat proceselor de produc ie, n "unc ie de pre urile de vnzare anticipate ale mr"urilor produse cu a*utorul lor. &e de alt parte, vechile cutume de a"aceri i stipula iile dreptului comercial i ale legisla iei "iscale au determinat o abatere de la principiile sntoase de contabilizare, care urmresc doar atingerea gradului de corectitudine cel mai nalt cu putin . !ceste legi i cutume nu se preocup att de corectitudinea bilan urilor contabile i a situa iilor de pro"ituri i pierderi, ct de alte scopuri. Negisla ia comercial urmrete realizarea contabilizrii ntr#o manier care s#i prote*eze indirect pe

198 creditori mpotriva pierderilor. ;a tinde s determine estimarea activelor mai mult sau mai pu in sub nivelul valorii lor estimate pe pia , pentru a "ace ca pro"iturile nete i totalul "ondurilor datorate s apar mai mici dect sunt ele n realitate. !st"el se creeaz o mar* care reduce, n bene"iciul creditorilor, pericolul retragerii unor sume prea mari din "irm sub "orma unor aa zise pro"ituri, care ar crea posibilitatea ca o "irm de*a insolvabil s#i continue activitatea pn cnd rmne "r mi*loacele necesare satis"acerii creditorilor si. Negisla ia "iscal tinde, dimpotriv, ctre o metod de calcul care "ace ca ctigurile s apar mai mari dect le#ar arta o metod impar ial. Cdeea este de a ridica ratele e"ective de impozitare, "r a "ace aceast cretere vizibil n baremurile de impozitare nominale. @rebuie, aadar, s distingem ntre calculul economic, aa cum este el practicat de oamenii de a"aceri atunci cnd i plani"ic ac iunile viitoare i acele calcule de mrimi economice care servesc altor scopuri. ,eterminarea impozitelor datorate "iscului i calculul economic sunt dou lucruri di"erite. ,ac o lege de impozitare a servitorilor domestici stipuleaz c un servitor de se$ masculin trebuie impozitat ct dou servitoare de se$ "eminin, nimeni nu va interpreta o asemenea prevedere alt"el dect ca pe o metod de determinare a impozitului care trebuie achitat. Fimilar, dac o lege de impozitare a motenirilor stipuleaz c ac iunile trebuie estimate la cota de burs din ziua decesului celui ce las motenirea, ea nu "ace dect s "urnizeze o metodologie de stabilire a sumei ce se percepe ca impozit. ;viden a inut corect, con"orm unui sistem riguros de contabilizare, este e$act pn la ultimul dolar i ultimul cent. ;a se caracterizeaz printr#o precizie impresionant, iar e$actitudinea numeric a consemnrilor pe care le con ine pare s ndeprteze orice ndoieli. 'n realitate, cele mai importante ci"re pe care le con ine sunt anticipri speculative /p.7021 ale viitoarelor constela ii ale pie ii. ;ste o eroare s se compare nsemnrile dintr#un registru comercial cu cele care intervin n calculele pur tehnologice, e.g. n planul de construc ie al unei maini. Cnginerul, n msura n care se ocup numai de latura tehnologic a slu*bei sale ## ntrebuin eaz numai rela iile numerice stabilite prin metodele tiin elor naturale e$perimentale< omul de a"aceri nu poate ocoli termenii numerici care provin din n elegerea sa interpretativ a conduitei viitoare a oamenilor. ;lementul principal n bilan urile contabile i n situa iile de pro"ituri i pierderi este evaluarea activelor i pasivelor e$istente n "orm nemonetar. @oate aceste bilan uri i situa ii sunt practic bilan uri i situa ii intermediare. ;le descriu ct mai "idel cu putin starea de lucruri la un moment ales arbitrar, n vreme ce via a i ac iunea continu "r ntrerupere. 'nchiderea anumitor unit i economice individuale este posibil, ns sistemul social de produc ie, ca ntreg, nu se oprete niciodat din "unc ionare. %ici activele i pasivele constnd din bani lichizi nu sunt "erite de indeterminarea inerent tuturor elementelor de contabilitate ale a"acerilor. ;le depind de constela ia viitoare a pie ii, n aceeai msur ca orice alt obiect de inventar sau de echipament. ;$actitatea conturilor i a calculelor de rentabilitate ale ntreprinderilor de a"aceri nu trebuie s ne mpiedice de a realiza incertitudinea i caracterul speculativ al elementelor i calculelor bazate pe ele. @otui, lucrurile acestea nu tirbesc e"icien a calculului economic. +alculul economic este att de e"icient ct este cu putin . %ici un "el de re"orm nu#i poate spori e"icien a. ;l i "urnizeaz omului care ac ioneaz toate serviciile pe

199 care le poate ob ine de pe urma calculelor numerice. &e de alt parte, el nu este un mi*loc de a"lare a condi iilor viitoare cu certitudine, i nu lipsete ac iunea de caracterul ei speculativ. ,ar aceast mpre*urare nu poate "i considerat un inconvenient dect de ctre cei ce nu sunt n stare s n eleag c via a nu este rigid, c toate lucrurile se a"l n permanent schimbare, i c oamenii nu dispun de o cunoatere cert despre viitor. Fporirea in"orma iilor de care dispune omul despre condi iile din viitor nu este o sarcin a calculului economic. Farcina acestuia este de a a*usta ct mai bine cu putin ac iunile omului la opinia sa din prezent despre satis"acerea dorin elor n viitor. 'n acest scop, omul care ac ioneaz are nevoie de o metod de calcul, iar calculul necesit un numitor comun, la care s se re"ere toate elementele care intervin n el. %umitorul comun al calculului economic este moneda. $. Limi'e#e c!#cu#u#ui economic +alculul economic nu poate ine seama de lucrurile care nu se vnd i se cumpr pe bani. /p.70:1 ;$ist lucruri care nu sunt de vnzare i pentru a cror achizi ionare trebuiesc cheltuite alte lucruri, sacri"icnd altceva dect banii i valoarea banilor. +el ce dorete s se "ormeze n vederea unor realizri deosebite trebuie s ntrebuin eze multe mi*loace, dintre care unele pot necesita cheltuirea de bani. 'ns lucrurile esen iale necesare ntr#o asemenea ntreprindere nu se pot cumpra. Hnoarea, virtutea, gloria, precum i vigoarea, sntatea i nsi via a *oac n ac iune att un rol de mi*loace ct i unul de scopuri, ns nu pot "i introduse n calculul economic. ;$ist lucruri care nu pot "i evaluate deloc n bani, iar altele care pot "i estimate n bani numai ct privete o "rac iune din valoarea care le este atribuit. ;stimarea unei cldiri vechi trebuie s lase de o parte eminen a artistic i istoric, n msura n care aceste calit i nu reprezint surse de venituri bneti sau de bunuri vandabile. +eea ce nu mic dect inima unui om, dar nu#i determin pe al ii s "ac sacri"icii pentru dobndirea sa, rmne n a"ara s"erei calculului economic. 'ns toate acestea nu tirbesc cu nimic utilitatea calculului economic. !cele lucruri care nu se numr printre elementele contabilizrii i ale calculului de rentabilitate sunt "ie scopuri, "ie bunuri de ordinul nti. %u este necesar nici un "el de calcul pentru a le acorda ntreaga importan cuvenit, i pentru a ine seama n mod adecvat de ele. &entru a alege, omul care ac ioneaz n#are nevoie dect s le pun n balan cu volumul total al costurilor pe care le presupune achizi ionarea sau prezervarea lor. F presupunem c o primrie trebuie s decid ntre dou proiecte de alimentare cu ap. Onul din ele presupune demolarea unui monument istoric, n vreme ce altul cru monumentul, cu pre ul unei creteri a cheltuielilor monetare. Faptul c sentimentele care recomand conservarea monumentului nu pot "i estimate n bani nu mpieteaz nicidecum asupra deciziei consiliului orenesc. ,impotriv, valorile nere"lectate n nici un raport monetar de schimb sunt, tocmai prin aceasta, promovate ntr#o pozi ie deosebit, care mai curnd

200 "aciliteaz hotrrea. %ci o plngere nu este mai pu in *usti"icat dect lamentarea c metodele de calcul ale pie ei nu in seama de lucrurile necomercializabile. Aalorile morale i estetice nu au nimic de su"erit din acest motiv. -anii, pre urile monetare, tranzac iile de pia i calculul economic bazat pe ele sunt principalele inte ale criticilor. +iviliza ia occidental este de"imat de predicatori elocven i ca "iind un sistem meschin de tra"ican i i tarabagii. +omplezen a, "ariseismul i ipocrizia e$ult n blamarea "ilozo"iei contemporane >a dolarului?. Re"ormatori nevroza i, litera i dezechilibra i mental i demagogi ambi ioi se delecteaz cu punerea sub acuzare a >ra ionalit ii? i cu predicarea evangheliei /p.7091 >ira ionalit ii?. 'n ochii acestor palavragii, banii i calculele de rentabilitate sunt motivul celor mai cumplite rele. +u toate acestea, "aptul c oamenii au pus la punct o metod de apreciere ct mai riguroas cu putin a e"icacit ii ac iunilor lor i de ndeprtare a neplcerilor n modul cel mai practic i economic, nu mpiedic pe nimeni s#i a*usteze conduita con"orm principiilor pe care le considera legitime. >Materialismul? de la burs i al contabilit ii din a"aceri nu mpiedic pe nimeni s triasc la nl imea nv turilor lui @homas M Pempis, sau s#i dea via a pentru o cauz nobil. Faptul c masele pre"er romanele poli iste poeziei i c de aceea este mai rentabil s scrii romane poli iste dect s "ii poet nu este o consecin a utilizrii banilor i a contabilit ii montare. %u banii sunt de vin pentru c e$ist gangsteri, ho i, criminali, prostituate, sau "unc ionari i *udectori coruptibili. %u este adevrat c cinstea >nu renteaz?. ;a renteaz pentru cei care pre"er "idelitatea "a a de ceea ce consider a "i drept, avanta*elor pe care le#ar putea culege adoptnd o atitudine di"erit. !l i critici ai calculului economic nu n eleg c este vorba de o metod de care dispun numai persoanele ce ac ioneaz n sistemul economic bazat pe diviziunea muncii, n ordinea social bazat pe proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie. ;l nu poate servi dect aspira iilor indivizilor sau grupurilor de indivizi care lucreaz n cadrul institu ional al acestei ordini sociale. ;l este, n consecin , un calcul al pro"iturilor private, i nu al >bunstrii sociale?. !ceasta nseamn c pre urile de pe pia reprezint datele ultime pentru calculul economic. ;l nu este ntrebuin abil pentru scopuri a cror norm nu este cererea consumatorilor, aa cum se mani"est ea pe pia , ci evalurile ipotetice ale unui corp dictatorial chemat s gestioneze toate treburile na ionale sau pmnteti. +el ce ncearc s *udece ac iunile din punctul de vedere al unei pretinse >valori sociale?, i.e. din punctul de vedere al >ntregii societ i?, i s le critice prin compara ie cu evenimentele dintr#un sistem socialist imaginar, n care propria sa voin va de ine suprema ia, nu are ce "ace cu calculul economic. +alculul economic n termeni de pre uri monetare este calculul de rentabilitate al antreprenorilor care produc pentru consumatorii unei societ i de pia . ;l nu servete altor scopuri. +el ce dorete s ntrebuin eze calculul economic nu trebuie s priveasc lucrurile n maniera unei min i despotice. &re urile pot "i ntrebuin ate pentru e"ectuarea calculelor de rentabilitate de ctre antreprenorii, capitalitii, proprietarii "unciari i salaria ii unei societ i capitaliste. &entru lucrurile care trec dincolo de obiectivele acestor categorii, calculul economic este inadecvat.

201 ;ste un nonsens s evalum n termeni monetari obiecte care nu se negociaz pe pia i s ntrebuin m n calculele de rentabilitate elemente arbitrare, rupte de realitate. Negea prescrie suma care trebuie pltit ca indemniza ie pentru /p.7031 provocarea decesului unui om. 'ns statutul adoptat pentru determinarea amenzilor cuvenite nu nseamn c e$ist un pre al vie ii umane. Onde e$ist sclavie e$ist i pre uri monetare pentru sclavi. Onde nu e$ist sclavie, omul, via a uman i sntatea sunt res e"tra comercium. 'ntr# o societate de oameni liberi, prezervarea vie ii i a snt ii sunt obiective, nu mi*loace. ;le nu intr n nici un proces de contabilizare a mi*loacelor. ,eterminarea sumei veniturilor sau a avu iei unui numr de oameni n termeni monetari este posibil. 'ns calcularea venitului na ional sau a avu iei na ionale este lipsit de sens. 'ndat ce "acem considera ii strine de ra ionamentele omului care opereaz n cadrul societ ii de pia metodele calculului monetar nceteaz s ne mai a*ute. @entativele de a determina n termeni monetari avu ia unei ri sau a ntregii omeniri sunt la "el de copilreti ca i e"orturile mistice de a rezolva misterele universului cercetnd dimensiunile piramidei lui Peops. ,ac un calcul al unui om de a"aceri evalueaz un stoc de carto"i la 044 de dolari, ideea este c va "i posibil vnzarea sau nlocuirea lui la aceast sum. ,ac o ntreag unitate antreprenorial este estimat la 0.444.444 de dolari aceasta nseamn c proprietarul anticipeaz c o va putea vinde la acest pre . ,ar care este semni"ica ia elementelor care "igureaz n situa ia avu iei totale a unei riS +are este semni"ica ia rezultatului "inal al acestui calculS +e trebuie re inut i ce trebuie lsat deoparteS ;ste sau nu corect s se includ >valoarea? climatului i a abilit ilor nnscute sau a aptitudinilor dobndite ale popula iei unei riS Hmul de a"aceri i poate converti proprietatea n bani, dar o ar nu o poate "ace. ;chivalentele n bani ntrebuin ate n ac iune i n calculul economic sunt pre uri monetare, i.e., rapoarte de schimb ntre bani i alte bunuri i servicii. &re urile nu se msoar n bani< ele const n bani. &re urile sunt "ie pre uri din trecut, "ie pre uri viitoare. On pre este n mod necesar un "apt istoric, "ie din trecut, "ie din viitor. %u e$ist nimic n pre uri care s permit cuiva s le asimileze procesului de msurare a unor "enomene "izice i chimice. *. ?e s!'i#i'!'e! p e)u i#o Rapoartele de schimb "ac obiectul unor schimbri necontenite, deoarece condi iile care le produc sunt n continu schimbare. Aaloarea pe care o atribuie un individ att banilor ct i diverselor bunuri i servicii este rezultatul unei alegeri de moment. Fiecare moment ulterior poate genera nout i, aducnd cu sine alte considerente i alte evaluri. %u "aptul c pre urile "luctueaz, ci acela c nu se modi"ic mai rapid ar putea "i considerat n mod rezonabil o problem care necesit e$plica ii. /p.7081 ;$perien a cotidian i nva pe oameni c rapoartele de schimb de pe pia sunt alterabile. %e#am putea atepta ca ideile lor despre pre uri s in pe deplin seama de acest "apt. +u toate acestea, toate ideile populare re"eritoare la produc ie i consum, comercializare i pre uri, sunt mai mult sau mai pu in contaminate de o no iune vag i contradictorie de rigiditate a

202 pre urilor. Hmul de rnd este nclinat s considere perpetuarea structurii de ieri a pre urilor att normal ct i echitabil, i s condamne modi"icarea rapoartelor de schimb ca pe o violare a legilor naturii i ale drept ii. !r "i o greeal s e$plicm aceste credin e populare ca pe nite precipitate de vechi opinii concepute n alte epoci, de mai mare stabilitate a condi iilor de produc ie i comercializare. ;ste ndoielnic dac pre urile se schimbau mai pu in n vremurile acelea de demult. ,impotriv, s#ar putea spune mai degrab c integrarea pie elor locale n pie e na ionale mai e$tinse, apari ia n cele din urm a unei lumi care mbr ieaz o pia mondial i evolu ia comer ului ctre alimentarea continu a consumatorilor au "cut modi"icrile pre urilor mai pu in "recvente i mai pu in spectaculoase. 'n vremurile precapitaliste e$ista mai mult stabilitate n ce privete metodele tehnologice de produc ie, ns e$ista mult mai mult neregularitate n alimentarea diverselor pie e locale i n adaptarea o"ertei la cererile lor schimbtoare. 'ns chiar dac ar "i adevrat c pre urile erau ntructva mai stabile n trecutul ndeprtat, "aptul ar "i prea pu in relevant pentru epoca noastr. Cdeile populare despre bani i pre urile monetare nu sunt derivate din ideile "ormate n trecut. ! le interpreta ca pe nite rmi e atavice ar "i o eroare. 'n condi iile actuale "iecare individ se con"runt zilnic cu attea probleme de vnzare i cumprare, nct nu ne putem nela presupunnd c ideile sale despre aceste lucruri nu sunt pur i simplu un ecou necontrolat al ideilor tradi ionale. ;ste uor de n eles de ce cei ale cror interese pe termen scurt sunt de"avorizate de o modi"icare a pre urilor privesc cu ochi ri asemenea modi"icri , subliniaz c pre urile anterioare nu erau doar mai echitabile ci i mai normale i sus in ca stabilitatea pre urilor este con"orm legilor naturii i ale moralit ii. 'ns "iecare schimbare a pre urilor "avorizeaz interesele pe termen scurt ale altor persoane. +ei "avoriza i cu siguram nu se vor sim i mboldi i de nevoia de a sublinia echitatea i normaliatea rigidit ii pre urilor. %ici reminiscen ele atavice, nici situa ia intereselor egoiste de grup nu poate e$plica popularitatea ideii de stabilitate a pre urilor. Rdcinile acesteia trebuie cutate n "aptul c no iunile re"eritoare la rela iile sociale au "ost construite prin analogie cu modelul tiin elor naturale. ;conomitii i sociologii care au urmrit "asonarea tiin elor sociale dup modelul "izicii i al "iziologiei n#au "cut dect s se plieze pe un mod de gndire pe care erorile populare l adoptaser cu mult nainte. /p.7061 +hiar i economitii clasici s#au eliberat abia trziu de aceste erori. ,up ei, valoarea era ceva obiectiv, i.e., un "enomen al lumii e$terne i o calitate inerent lucrurilor # i deci msurabil. ;i au euat lamentabil n ce privete n elegerea caracterului pur uman i voluntarist al *udec ilor de valoare. ,up cte tim astzi, Famuel -ailey a "ost cel dinti care a descoperit ce se ntmpl cnd un lucru este pre"erat altuia. /01 'ns cartea sa a "ost trecut cu vederea, asemenea celorlalte scrieri ale precursorilor teoriei subiectiviste a valorii. Respingerea erorilor re"eritoare la msurabilitate n s"era ac iunii umane nu cade doar n sarcina tiin ei economice. ;a este n aceeai msur o sarcin

203 a politicilor economice, deoarece greelile politicilor economice actuale sunt ntructva imputabile con"uziei lamentabile produse de ideea c n rela iile interumane ar e$ista ceva "i$ # i deci msurabil. +. 6'!&i#i2! e! On produs al tuturor acestor erori este ideea de stabilizare. ,e"icien ele manipulrii de ctre guverne a treburilor monetare i consecin ele dezastruoase ale politicilor care urmresc reducerea ratei dobnzii i ncura*area activit ilor economice prin e$pansiunea creditelor au dat natere ideilor care au generat, n cele din urm, sloganul >stabilizare?. %e putem e$plica apari ia i popularitatea sa, l putem n elege ca pe "ructul ultimilor o sut cincizeci de ani de istorie monetar#bancar, putem, aa#zicnd, invoca circumstan e atenuante pentru eroarea n chestiune. ,ar nici o ast"el de interpretare n elegtoare nu o poate "ace mai acceptabil. Ftabilitatea, la atingerea creia aspir programul de stabilizare, este o no iune steril i contradictorie. Cmboldul spre ac iune, i.e. spre mbunt irea condi iilor de trai, este nnscut n om. Hmul nsui se schimb de la un moment la altul iar evalurile, voli iunile i actele sale se schimb odat cu el. 'n s"era ac iunii singura constant este schimbarea. 'n aceast nencetat "luctua ie, nu e$ist nici un punct "i$, cu e$cep ia categoriilor apriorice eterne ale ac iunii. ;ste inutil s separm evaluarea i ac iunea de inconstan a omului i versatilitatea conduitei sale i s vorbim ca i cum ar e$ista n univers valori eterne, independente de *udec ile omeneti de valoare i adecvate pentru a servi drept etalon pentru evaluarea ac iunilor reale. /71 @oate metodele avansate pentru msurarea modi"icrilor /p.7741 puterii de cumprare a unit ii monetare sunt "ondate, mai mult sau mai pu in incontient, pe imaginea unei "iin e eterne i imutabile, care determin cu a*utorul unui etalon imuabil cantitatea de satis"ac ie pe care i#o procur o unitate monetar. Faptul c ceea ce se dorete nu e dect o msurare a modi"icrilor puterii de cumprare a banilor, nu este o *usti"icare adecvat pentru aceast idee neavenit. +heia no iunii de stabilitate trebuie cutat tocmai n acest concept, al puterii de cumprare. %especialistul, gndind sub in"luen a ideilor provenite din "izic, credea la un moment dat c banii sunt o unitate de msur a pre urilor. ;l credea c "luctua iile rapoartelor de schimb se mani"est doar n rela iile dintre diversele bunuri i servicii, dar nu i n rela ia dintre bani i >totalitatea? bunurilor i serviciilor. Olterior, argumentul a "ost rsturnat. Aaloarea constant n#a mai "ost atribuit banilor, ci >totalit ii? lucrurilor vandabile i cumprabile. Numea a nceput s#i imagineze metode de alctuire a unor unit i comple$e, "ormate din mr"uri, pentru a le compara cu unitatea monetar. Rvna cheltuit pentru gsirea de indici de msurare a puterii de cumprare a nlturat toate scrupulele. !u "ost nesocotite att caracterul ndoielnic i incomensurabilitatea registrelor de pre uri ntrebuin ate, ct i caracterul arbitrar al procedurilor de calculare a mediilor. Crving Fisher, eminentul economist care a "ost promotorul micrii americane de stabilizare, raporteaz dolarul la un co, care ar con ine toate bunurile achizi ionate de la pia de o gospodin, n vederea alimentrii

204 curente a gospodriei sale. &uterea de cumprare a dolarului se modi"ic propor ional cu varia ia sumei de bani necesare pentru cumprarea con inutului acestui co. Hbiectivul urmrit prin politicile de stabilizare este prezervarea imutabilit ii acestei sume de bani. /51 Nucrurile ar "i n regul dac gospodina i coul ei imaginar ar "i elemente constante, dac n co s#ar a"la ntotdeauna aceleai lucruri i n aceleai cantit i i dac rolul acestui asortiment de bunuri n via a "amiliei nu s#ar schimba. 'ns n lumea n care trim nici una din aceste condi ii nu este satis"cut. Mai nti, deoarece calitatea mr"urilor produse i consumate se schimb n continuu. ;ste o greeal chiar s identi"icm un gru cu altul, ca s nu mai vorbim despre ncl minte, plrii i alte produse manu"acturate. Marile di"eren e de pre uri nregistrate n vnzrile sincrone de mr"uri, pe care vorbirea curent i statisticile le clasi"ic laolalt, pun limpede n eviden acest truism. H zical spune c dou boabe de mazre se aseamn< ns vnztorii i cumprtorii disting /p.7701 ntre diverse calit i i categorii de mazre. H compara ie ntre pre urile pltite n diverse locuri sau la diverse date pentru mr"uri pe care tehnologia sau statisticile le categorisesc sub acelai nume este inutil, dac nu suntem siguri c ## abstrac ie "cnd de localizarea di"erit ## calit ile lor sunt per"ect identice. 'n acest conte$t >calitate? nseamn toate acele propriet i crora cumprtorii i poten ialii cumprtori le#ar acorda aten ie. Fimplul "apt c e$ist modi"icri n calitatea tuturor bunurilor i serviciilor de ordinul nti este su"icient pentru a respinge toate presupozi iile "undamentale ale tuturor metodelor de stabilire de indici numerici. . ;ste irelevant "aptul c un numr limitat de bunuri de ordin superior ## ndeosebi metalele i chimicalele unic deterinate prin "ormulele lor Dpermit descrieri precise ale caracteristicilor lor. H msurare a puterii de cumprare ar trebui s se ntemeieze pe pre urile bunurilor i serviciilor de ordinul nti i, mai mult, pe toate acestea. 'ntrebuin area pre urilor bunurilor de produc ie este inadecvat, deoarece ea n#ar putea ocoli numrarea diverselor stadii de produc ie ale unui acelai bun de consum de mai multe ori, "alsi"icnd ast"el rezultatul. Hrice limitare la un grup limitat de bunuri ar "i n ntregime arbitrat, deci viciat. 'ns chiar lsnd deoparte toate aceste obstacole insurmontabile, obiectivul nc rmne irealizabil. Fiindc nu numai caracteristicile tehnologice ale mr"urilor se schimb, ci apar i noi tipuri de bunuri, n vreme ce multe dintre cele vechi dispar. ;valurile se modi"ic i ele, ceea ce provoac modi"icri ale cererii i produc iei. &resupozi iile doctrinei msurabilit ii se re"er la oameni ale cror dorin e si evaluri sunt rigide. ,oar dac oamenii ar evalua ntotdeauna aceleai lucruri n acelai "el am putea considera c modi"icrile pre urilor sunt e$presia modi"icrilor survenite n puterea de cumprare a banilor. ,at "iind c este imposibil s se stabileasc suma total de bani cheltuit pentru bunuri de consum ntr#o "rac iune dat de timp, statisticienii trebuie s se bazeze pe pre urile pltite pentru bunuri individuale. !ceasta ridic dou probleme suplimentare, pentru care nu e$ist o solu ie apodictic. ,evine necesar s atam diverselor mr"uri coe"icien i de importan . ;ste evident c ar "i greit s introducem pre urile diverselor mr"uri n calcul "r s inem

205 seama de rolul pe care l *oac ele n ansamblul sistemului gospodriilor individuale. 'ns stabilirea unor asemenea ponderi adecvate este i ea arbitrar. 'n al doilea rnd, devine necesar s calculm medii ale datelor colectate i a*ustate. 'ns e$ist diverse metode de calcul al mediilor. ;$ist media aritmetic, cea geometric, mediile armonice i cvasimedia, cunoscut drept median. Fiecare dintre ele duce la rezultate di"erite. %ici una dintre ele /p.7771 nu poate "i considerat singura cale de atingere a unui rspuns inatacabil din punct de vedere logic. ,ecizia n "avoarea uneia din aceste metode de calcul este arbitrar. ,ac toate condi iile umane ar "i neschimbtoare, dac to i oamenii ar repeta la nes"rit aceleai ac iuni, deoarece neplcerile lor i ideile despre cum s le ndeprteze ar rmne constante, sau dac am "i n msur s presupunem c schimbrile acestor "actori provocate de anumi i indivizi sau grupuri ar "i ntotdeauna compensate de schimbri n sens opus provocate de al i indivizi sau grupuri i de aceea nu a"ecteaz cererea i o"erta totale, atunci am tri ntr#o lume a stabilit ii. 'ns ideea c ntr#o asemenea lume puterea de cumprare a banilor s#ar putea schimba este contradictorie. ,up cum vom vedea mai trziu, schimbrile n puterea de cumprare a banilor trebuie s a"ecteze n mod necesar pre urile diverselor mr"uri i servicii la diverse momente de timp i n diverse grade< ele trebuie deci s provoace schimbri n cerere i o"ert, n produc ie i consum. /21 Cdeea implicat n termenul impropriu de nivel al preurilor, utilizat ca i cum D ceteris paribus D toate pre urile ar putea s creasc sau s scad propor ional, este de nesus inut. +elelalte lucruri nu pot rmne neschimbate atunci cnd puterea de cumprare a banilor se schimb. 'n domeniul pra$eologiei i al teoriei economice no iunea de msurare nu poate avea nici un sens. 'n starea ipotetic ce se caracterizeaz prin rigiditatea condi iilor nu e$ist nici un "el de schimbri de msurat. 'n lumea real a schimbrii nu e$ist puncte, dimensiuni, sau rela ii "i$e, care s poat servi drept etalon. &uterea de cumprare a unit ii monetare nu se modi"ic niciodat propor ional "a de toate lucrurile vandabile i cumprabile. %o iunile de stabilitate i stabilizare sunt lipsite de con inut atunci cnd nu se re"er la e$isten a i prezervarea unei stri de rigiditate. &e de alt parte, aceast stare de rigiditate nici nu poate "i gndit consecvent, pn la consecin ele sale ultime ## i cu att mai pu in realizat. /:1 Onde e$ist ac iune e$ist i schimbare. !c iunea este o prghie a schimbrii. Folemnitatea preten ioas a"iat de birourile statistice n calcularea indicilor puterii de cumprare i a costului vie ii este deplasat. !ceti indicatori numerici sunt, n cel mai bun caz, o re"lec ie mai degrab grosier i lipsit de acurate e a modi"icrilor survenite. 'n perioadele caracterizate prin modi"icri lente ale rela iei dintre cererea i o"erta de moned, ele nu "urnizeaz chiar nici un "el de in"orma ii. 'n perioadele de in"la ie # i deci de modi"icri abrupte ale pre urilor # ei o"er o imagine grosier a evenimentelor pe care le triete "iecare individ, n via a sa zilnic. H gospodin destoinic tie cu mult mai mult despre schimbarea pre urilor, n msura n care ea a"ecteaz propria ei gospodrie, dect /p.7751 pot spune mediile statistice. ;a are prea pu in de ctigat de pe urma calculelor care nesocotesc att

206 modi"icrile calitative ct i cele cantitative survenite n aprovizionarea cu bunurile care este ea n msur s le cumpere, sau i se permite s le cumpere, la pre urile care intr n acele calcule. !tunci cnd >msoar? schimbrile pentru "olosin a ei personal, lund drept etalon doar pre urile a dou sau trei mr"uri, ea nu este mai pu in >tiin i"ic? , sau mai arbitrar dect matematicienii so"istica i, cnd acetia i aleg metodele lor de manipulare a datelor pie ei. 'n via a de zi cu zi nimeni nu se las pclit de indicii numerici. %imeni nu este de acord cu "ic iunea c ei trebuie considera i nite msurtori. !colo unde se msoar cantit i, toate ndoielile i dezacordurile privind dimensiunile lor nceteaz. Nucrurile acestea sunt lmurite. %imeni nu se hazardeaz s conteste msurtorile temperaturii, umidit ii, presiunii atmos"erice i ale altor date meteorologice, e"ectuate de meteorologi. 'ns, pe de alt parte, nimeni nu recunoate vreun indice numeric, cu e$cep ia cazului n care anticipeaz vreun avanta* personal de pe urma recunoaterii sale de ctre opinia public. +onstruirea de indici numerici nu rezolv disputele< ea nu "ace dect s le translateze ntr#un registru n care con"runtarea opiniilor i intereselor antagoniste sunt ireconciliabile. !c iunea uman genereaz schimbare. 'n msura n care e$ist ac iune uman nu e$ist stabilitate, ci doar necontenit alterare. &rocesul istoric este o secven de schimbri. Hprirea lui i instituirea unei epoci de stabilitate, n care ntreaga istorie s intre ntr#o stare de repaos, depete puterile omului. !spira ia spre mai bine, dobndirea de idei noi i rearan*area condi iilor vie ii sale con"orm ideilor acestea "ac parte din natura omului. &re urile de pia sunt "apte istorice, care e$prim stri de lucruri care au e$istat la un anumit moment al procesului ireversibil al istoriei. +onceptul de msurare este lipsit de sens n orbita pra$eologiei. 'n starea imaginar ## i binen eles irealizabil ## de rigiditate i stabilitate, nu e$ist schimbri de msurat. 'n lumea real, a schimbrilor permanente, nu e$ist puncte "i$e, obiecte, calit i sau rela ii, n raport cu care s se poat msura schimbrile. 1. R(d(cini#e ideii de s'!&i#i2! e +alculul economic nu presupune stabilitate monetar, n sensul n care este ntrebuin at acest termen de promotorii micrii de stabilizare. Faptul c rigiditatea puterii de cumprare a unit ii monetare este inimaginabil i irealizabil nu stn*enete metodele calculului economic. +eea ce presupune calculul economic este un /p.7721 sistem economic a crui "unc ionare s nu "ie sabotat prin interven ii guvernamentale. ;"orturile de e$pansiune a cantit ii de moned a"lat n circula ie, "ie pentru a spori capacitatea de a cheltui a guvernului, "ie pentru a determina reducerea temporar a ratei dobnzii, dezintegreaz toate procesele monetare i distorsioneaz calculul economic. &rimul obiectiv al politicii monetare trebuie s "ie de a mpiedica guvernele s practice in"la ia i s creeze condi ii care ncura*eaz e$pansiunea creditelor de ctre bnci. 'ns acest program este "oarte di"erit de programul con"uz i contradictoriu al stabilizrii puterii de cumprare.

207 'n vederea calculului economic nu este necesar dect evitarea "luctua iilor mari i abrupte n o"erta monetar. !urul i, pn la mi*locul secolului al BCB#lea, argintul au slu*it "oarte bine drept mi*loace ale calculului economic. Modi"icrile survenite n rela ia dintre o"erta i cererea de metale pre iose i schimbrile n puterea de cumprare rezultate din acestea se des"urau att de ncet, nct calculele economice ale antreprenorilor puteau s nu in seama de ele, "r s aib prea mult de su"erit. 'n s"era calculului economic precizia este de neatins, chiar lsnd deoparte inconvenientele rezultate din neacordarea aten iei cuvenite modi"icrilor monetare. /91 Hmul de a"aceri care plani"ic nu poate s nu ntrebuin eze date re"eritoare la un viitor necunoscut< el lucreaz cu pre uri viitoare i costuri de produc ie viitoare. +ontabilitatea i eviden a situa iilor, n tentativa lor de a stabili rezultatul ac iunilor trecute, sunt n aceeai situa ie, n msura n care se bazeaz pe estimarea echipamentelor "i$e, a inventarelor i a crean elor. 'n ciuda tuturor acestor incertitudini, calculul economic i poate ndeplini sarcina. !ceste incertitudini nu provin din de"icien ele sistemului de calcul al rentabilit ii, ci "ac parte din esen a ac iunii, carte se con"runt ntotdeauna cu un viitor incert. Cdeea de a "ace puterea de cumprare mai stabil nu provine din ncercri de ameliorare a calculului economic. Czvorul ei este dorin a de a edi"ica o s"er "erit de "lu$ul necontenit al treburilor omeneti, un trm nea"ectat de istorie. ,ona iile destinate s alimenteze n perpetuitate un corp ecleziastic, o institu ie caritabil, sau o "amilie, au "ost mult vreme constituite din pmnturi sau din vrsminte de produse /p.77:1 agricole n natur. Olterior, acestora li s#au adugat anuit i stabilite n bani. ,onatorii i bene"iciarii anticipau c o anuitate, constnd ntr#o anumit cantitate de metale pre ioase, nu va "i a"ectat de modi"icrile condi iilor economice. 'ns aceste speran e s#au dovedit iluzorii. .enera iile ulterioare au constatat c planurile naintailor nu se realizeaz. Ftimula i de aceast e$perien , ei au nceput s cerceteze cum s#ar putea atinge obiectivele urmrite. !st"el, ei s#au lansat n tentative de msurare i eliminare a modi"icrilor puterii de cumprare. &roblema a cptat o importan mult mai mare cnd guvernele i#au ini iat politicile de mprumuturi pe termen lung, nerambursabile i perpetue. Ftatul, aceast nou zeitate din zorii epocii statolatriei, aceast institu ie etern i supraomeneasc situat deasupra imper"ec iunilor pmnteti, i#a o"erit cet eanului o ans de a#i pune n siguran averea i de a se bucura de un venit stabil, n ciuda tuturor vicisitudinilor. ;l a deschis o cale de eliberare a individului de necesitatea de a#i risca i dobndi din nou n "iecare zi averea i venitul, pe pia a capitalist. +el ce#i investete "ondurile n obliga iuni emise de guvern i de subdiviziunile acestuia nu mai este supus legilor implacabile ale pie ei i suveranit ii consumatorilor. ;l nu mai este supus necesit ii de a#i investi "ondurile ast"el nct acestea s serveasc cel mai bine dorin ele i nevoile consumatorilor. ;l este n siguran , pzit de pericolele pie ei competitive, n care pierderile penalizeaz ine"icien a< eternul stat l#a luat sub aripa sa protectoare i#i garanteaz ntrebuin area netulburat a "ondurilor sale. ,e acum nainte, venitul su nu mai provine din procesul de satis"acere a dorin ei consumatorilor n maniera cea mai adecvat cu putin , ci din impozitele prelevate de aparatul de stat, de constrngere i coerci ie. ;l nu

208 mai este un servitor al concet enilor si, supus suveranit ii acestora, ci un partener al guvernului, care stpnete i e$trage tribut de la popula ie. ,obnda pe care o o"er statul este mai mic dect cea o"erit de pia , ns di"eren a este din plin compensat de solvabilitatea indiscutabil a debitorului, i.e. a statului, al crui venit nu depinde de satis"acerea publicului, ci de insisten a mani"estat n prelevarea impozitelor. 'n ciuda e$perien elor neplcute cu datoriile publice n vremurile mai vechi, oamenii se artau gata s acorde necondi ionat ncredere statului modernizat din secolul al BCB#lea. Fe admitea n general c acest nou stat i va onora cu scrupulozitate datoriile contractate voluntar. +apitalitii i antreprenorii erau pe deplin contien i de "aptul c n societatea de pia singurul mi*loc de pstrare a avu iei dobndite/p.7791 este de a o redobndi din nou n "iecare zi, prin competi ie cu to i ceilal i, i.e., cu "irmele de*a e$istente precum i cu noii veni i care >opereaz pe un iret de panto"?. !ntreprenorul mbtrnit, obosit i nedispus s#i mai rite avu ia ctigat din greu n noi tentative de satis"acere a dorin elor consumatorilor, precum i motenitorul pro"iturilor realizate de al ii, lene i pe deplin contient de propria sa ine"icien , au pre"erat investi ia n obliga iuni ale datoriei na ionale, deoarece doreau s se elibereze de sub tutela legilor pie ei. &e de alt parte, datoria public perpetu nerambursabil presupune stabilitatea puterii de cumprare. ,ei statul i constrngerea e$ercitat de el pot "i eterne , dobnda pltit pe datoria public nu poate "i etern dect dac se bazeaz pe un etalon de valoare "i$. !st"el, investitorul care de dragul securit ii ocolete pia a, activitatea antreprenorial i investi iile n regim de liber ini iativ, pre"ernd obliga iunile guvernamentale, se con"runt din nou cu versatilitatea tuturor institu iilor umane. ;l descoper c n cadrul societ ii de pia nu e$ist loc pentru averi independente de pia . @entativele sale de gsire a unei surse inepuizabile de venit sunt sortite eecului. 'n aceast lume nu e$ist stabilitate i securitate i nici un "el de strdanii umane nu sunt su"icient de puternice pentru a le institui. 'n sistemul social al societ ii de pia singurul mi*loc de dobndire i pstrare a averii este deservirea cu succes a consumatorilor. -inen eles c statul este n msur s e$trag pl i de la supuii si i s mprumute "onduri. 'ns nici chiar cel mai lipsit de scrupule guvern nu este capabil s s"ideze pe termen lung legile care determin via a i ac iunea uman. ,ac guvernul ntrebuin eaz sumele mprumutate pentru a investi n acele domenii n care investi iile vor servi cel mai bine dorin ele consumatorilor i dac reuete n aceste activit i antreprenoriale, n regim de liber i egal rivalitate cu to i ceilal i antreprenori priva i, atunci el este n aceeai pozi ie ca orice alt om de a"aceri< el poate achita dobnda deoarece realizeaz surplusuri. 'ns dac guvernul investete "onduri "r succes i nu realizeaz surplusuri, sau dac consum banii pentru cheltuieli curente, atunci capitalul mprumutat se restrnge sau dispare cu totul, "r s apar vreo alt surs din care s se plteasc dobnda i suma mprumutat ini ial. 'n acest caz, impozitarea popula iei este singura metod disponibil pentru a respecta clauzele contractului de credit. Folicitnd impozite pentru ast"el de pl i, statul i "ace pe cet eni responsabili pentru banii irosi i n trecut. Cmpozitele pltite nu sunt compensate de nici un serviciu adus n

209 prezent de ctre aparatul guvernamental./p.7731 .uvernul pltete dobnd pe un capital care a "ost consumat i nu mai e$ist. @rezoreria este mpovrat cu rezultatele ne"ericite ale politicilor din trecut. Fe poate argumenta n mod ndrept it n "avoarea datoriilor guvernamentale pe termen scurt, contractate n condi ii speciale. -inen eles, *usti"icarea popular a mprumuturilor de rzboi este absurd. @oate materialele necesare pentru a purta rzboiul trebuie "urnizate prin reducerea consumului civil, prin consumarea unei pr i din capitalul disponibil, i prin munc mai sus inut. 'ntreaga povar a rzboiului cade pe genera ia a"lat n via . .enera iile viitoare nu vor "i a"ectate dect n msura n care, datorit cheltuielilor de rzboi, vor moteni mai pu in de la cei ce triesc acum, dect ar "i motenit dac nu s#ar "i purtat nici un rzboi. Finan area unui rzboi prin mprumuturi nu deplaseaz povara asupra "iilor i nepo ilor. /31 ;a este doar o metod de distribuire a poverii ntre cet eni. ,ac ntreaga cheltuial ar trebui acoperit prin impozite, acestea n#ar putea "i prelevate dect de la de intorii de "onduri lichide. Restul n#ar contribui n mod adecvat. 'mprumuturile pe termen scurt ar putea "i utile pentru nlturarea unor ast"el de inegalit i, ele permi nd o impunere echitabil a de intorilor de capital "i$. +reditul public i semipublic pe termen lung este un element strin i distorsionant n structura unei societ i de pia . Cnstituirea lui a "ost o ncercare neizbutit de a merge dincolo de limitele ac iunii umane i de a creea o orbit de securitate i eternitate ndeprtat de perisabilitatea i instabilitatea treburilor omeneti. +e prezum ie arogant, de a mprumuta i da cu mprumut bani pe vecie, de a "ace contracte pentru eternitate, de a stipula pentru tot restul timpurilord 'n privin a aceasta era prea pu in important dac mprumuturile erau sau nu nerambursabile n mod "ormal< n practic ele au "ost de regul considerate i tratate ca "iind ast"el, n mod deliberat. 'n zilele de n"lorire ale liberalismului, unele ri occidentale i reduceau e"ectiv o parte din datoria pe termen lung, prin rambursare cinstit. 'ns, n cea mai mare parte a timpului, peste vechile datorii se acumulau altele noi. Cstoria "inanciar a ultimului secol se caracterizeaz printr#o cretere continu a volumului ndatorrii publice. %imeni nu crede c statele vor tr o venicie povara acestor dobnzi care trebuie pltite. ;ste limpede c, mai devreme sau mai trziu, toate aceste datorii vor "i lichidate ntr#un "el sau altul, ns cu siguran nu prin pltirea dobnzii i a sumei ini iale, con"orm termenilor contractului. H sumedenie /p.7781 de scriitori cu preten ii trudesc de*a la elaborarea paleativului moral pentru ziua socotelilor "inale. /81 ,ei calculul economic n termeni monetari nu este pe msura sarcinilor care i se atribuie n aceste scheme de edi"icare a unei lumi irealizabile, de calm ndeprtat de limitrile inevitabile ale ac iunii umane i de securitate etern, acest "apt nu poate "i numit o de"icien . %u e$ist nimic de "elul unor valori eterne, absolute i neschimbtoare. +utarea unui etalon pentru ast"el de valori este sortit eecului. +alculul economic nu poate "i numit imper"ect pentru c nu corespunde ideilor con"uze ale celor ce tn*esc dup un venit stabil, independent de procesele productive ale oamenilor. %ote

210 0. +". Famuel -ailey, A -ritical Dissertation on t/e Nature& Measures an -auses of =alues, Nondon, 087:. %r. 3 n Feries o" Reprints o" Fcarce @ract in ;conomics and &olitical Fcience, Nondon Fchool o" ;conomics, Nondon, 0650. 7. &entru propensiunea min ii de a privi rigiditatea i absen a schimbrii ca "iind esen a, iar schimbarea i micarea ca "iind accidentul, c". -ergson, #a Pens;e et le mouvant, pp. 8: "". 5. +". Crving Fisher, )/e Mone2 Illusion, %eK yorJ, 0678, pp. 06#74. 2. ! se vedea mai *os, pp. 200#205. :. ! se vedea mai *os, pp. 723#7:4. 9. %ici un calcul practic de rentabilitate nu poate "i precis. Formula subiacent procesului de calcul poate "i e$act< ns calculul propriu zis depinde de cantit i evaluate cu apro$ima ie i deci este, n mod necesar, imper"ect. ,up cum am vzut mai sus (p. 56), teoria economic este o tiin e$act re"eritoare la lucruri reale. 'ns ndat ce n secven a ra ionamentelor sunt introduse date reprezentate de pre uri, e$actitatea este lsat deoparte i teoria economic este substituit prin istorie economic. 3. 'mprumuturile, n acest conte$t, nseamn "onduri mprumutate de la cei ce au bani de dat cu mprumut. %u ne re"erim aici la e$pansiunea creditelor, al crei principal vehicul n !merica zilelor noastre sunt mprumuturile de la bncile comerciale. 8. +ea mai popular din aceste doctrine este cristalizat n "raza= ,atoria public nu este o povar, pentru c ne#o datorm nou nine. ,ac lucrul acesta ar "i adevrat, atunci obliterarea n ntregime a datoriei publice ar "i o opera ie ino"ensiv, un simplu act de contabilitate. Realitatea este c datoria public ncorporeaz crean ele persoanelor care i#au ncredin at n trecut banii statului, asupra tuturor productorilor cotidieni de avu ie nou. ;a mpovreaz pturile productoare, n bene"iciul altor segmente ale popula iei. ;liberarea productorilor de avu ie nou de aceast povar este posibil, prin colectarea ta$elor necesare pentru e"ectuarea pl ilor e$clusiv de la de intorii de obliga iuni. ,ar asta ar echivala cu repudierea declarat a contractului.

211 CIII. CALCULUL MONETAR CA IN6TRUMENT AL ACIUNII 1. C!#cu#u# mone'! c! me'od( de g.ndi e +alculul monetar este steaua polar a ac iunii des"urate n sistemul social de diviziune a muncii. ;l este busola omului care se anga*eaz n produc ie. !cesta calculeaz pentru a distinge domeniile de produc ie remunerative de cele nepro"itabile, acelea pe care consumatorii suverani este plauzibil s le aprobe, de acelea pe care este plauzibil s le dezaprobe. Fiecare pas din s"era activit ilor antreprenoriale "ace obiectul veri"icrii cu a*utorul calculului monetar. &remeditarea ac iunii plani"icate devine calculul comercial "cut n avans al costurilor i ncasrilor anticipate. Ftabilirea retrospectiv a rezultatului ac iunii trecute devine contabilizare a pro"iturilor i a pierderilor. Fistemul de calcul economic n termeni monetari este condi ionat de anumite institu ii sociale. ;l poate opera numai n cadrul institu ional al diviziunii muncii i al propriet ii private asupra mi*loacelor de produc ie, n care bunurile i serviciile de toate ordinele sunt vndute i cumprate n schimbul unui mi*loc general utilizat de schimb, i.e. n schimbul banilor. +alculul monetar este metoda de calculare a rentabilit ii ntrebuin at de persoanele care ac ioneaz n cadrul societ ii bazate pe controlul privat al mi*loacelor de produc ie. ;l este un instrument al indivizilor care ac ioneaz< este un mi*loc de calcul destinat evalurii avu iei i veniturilor private i a veniturilor i pierderilor private, ale indivizilor care ac ioneaz pe cont propriu ntr#o societate bazat pe libera ini iativ. /01 @oate rezultatele se re"er e$clusiv la ac iunile unor indivizi. +nd statisticienii sintetizeaz aceste rezultate, rezultatul ilustreaz suma ac iunilor autonome ale unei pluralit i de indivizi care se orienteaz singuri, i nu e"ectul ac iunii unui corp colectiv, al unui ntreg sau al unei totalit i. +alculul monetar este n ntregime inadecvat i inutil pentru orice considera ii care nu privesc lucrurile din punctul de vedere al indivizilor. ;l privete calculul pro"iturilor individuale, nu valori sau bunstri >sociale? imaginare. /p.7541 +alculul monetar este principalul vehicul al plani"icrii i al ac iunii n cadrul social al unei societ i bazate pe libera ini iativ orientat i controlat de pia i de pre urile de pia . ;l s#a dezvoltat n acest cadru, "iind treptat per"ec ionat prin ameliorarea mecanismelor de pia i prin e$tinderea s"erei lucrurilor care sunt comercializate pe pia , pentru bani. +alculul economic este cel ce a "cut ca msurtoarea, numrul i socoteala s *oace rolul pe care#l *oac n civiliza ia noastr cantitativ i calculat. Msurtorile ntreprinse de "izic i chimie sunt relevante pentru ac iunea practic numai datorit e$isten ei calculului economic. +alculul monetar este cel care a "cut din aritmetic un instrument n lupta pentru o via mai bun. ;l "ace cu putin ntrebuin area rezultatelor e$perimentelor de laborator pentru ndeprtarea cea mai e"icace a neplcerilor. +alculul monetar i demonstreaz ntreaga per"ec iune n contabilizarea capitalului. ;l stabilete pre urile monetare ale mi*loacelor disponibile i compar acest total cu schimbrile induse de ac iune i de interven ia altor "actori. +on"runtarea aceasta arat ce schimbri au survenit n con"igura ia

212 preocuprilor omului care ac ioneaz i magnitudinea acestor schimbri< ea "ace cu putin stabilirea succesului i a eecului, a pro"iturilor i a pierderilor. Fistemul bazat pe liber ini iativ a "ost poreclit capitalism n sens depreciativ i pentru a#l des"iin a. @otui, termenul acesta poate "i considerat "oarte pertinent. ;l se re"er la trstura cea mai caracteristic a sistemului, principala sa per"orman , anume la rolul pe care#l *oac no iunea de capital n "unc ionarea sa. ;$ist persoane crora calculul monetar le repugn, care nu doresc s "ie trezite din visele lor diurne de vocea ra iunii critice. Realitatea i dezgust< ei tn*esc dup un trm al anselor nelimitate. ;i sunt dezgusta i de micimea unei ordini sociale n care totul este socotit cu luare aminte, n dolari i penny. ;i i prezint huiduiala drept comportamentul nobil al onorabililor prieteni ai spiritului, "rumuse ii i virtu ii, prin contrast cu *osnicia ignobil i cu grosolnia spiritelor din lumea lui -abbitt. ,ar cultul "rumuse ii i al virtu ii, al n elepciunii i al cutrii de adevr, nu sunt obstruc ionate de ra ionalitatea min ii socotite i calculate. %umai reveria romantic este cea care nu poate n"lori n mi*locul criticismului lucid. +enzorul sever al vizionarului e$tatic este omul socotit, cu mintea limpede. +iviliza ia noastr este inseparabil legat de metodele calculului economic. ;a ar pieri dac am abandona aceast unealt att de pre ioas a ac iunii. .oethe avea dreptate cnd numea contabilitatea n dubl partid >una dintre cele mai "rumoase inven ii ale spiritului uman?. /71 /p.7501 $. C!#cu#u# economic i 'iin)! !c)iunii um!ne ;volu ia calculului economic capitalist a "ost condi ia necesar a apari iei unei tiin e sistematice i coerente din punct de vedere logic a ac iunii umane. &ra$eologia i teoria economic ocup un anumit loc n evolu ia istoriei umane i n procesul de cercetare tiin i"ic. ;le nu puteau s apar dect dup ce omul care ac ioneaz a reuit s#i creeze metodele de gndire care au "cut cu putin calculul ac iunilor sale. Itiin a ac iunii umane a "ost la nceput o disciplin care privea e$clusiv acele ac iuni ce puteau "i veri"icate prin calcul monetar. ;a se ocupa e$clusiv de ceea ce am putea numi orbita teoriei economice n sensul restrns al termenului, i.e., de acele ac iuni care, ntr#o societate de pia , se des"oar prin intermedierea banilor. &rimii pai ctre elaborarea ei au "ost anumite investiga ii nesistematizate, despre moned, mprumuturile monetare i pre urile diverselor bunuri. +unoaterea ncapsulat n legea lui .resham, primele "ormulri rudimentare ale teoriei cantitative a monedei ## cum ar "i cele datorate lui -odin i ,avanzati D i legea lui .regory Ping marcheaz zorii cei mai timpurii ai n elegerii "aptului c n domeniul ac iunii prevaleaz regularitatea "enomenelor i necesitatea inevitabil. &rimul sistem cuprinztor de teorie economic ## strlucita realizare a economitilor clasici D era, n esen , o teorie a ac iunii calculate. ;l preciza implicit linia de demarca ie ntre ceea ce trebuie considerat economic i ceea ce trebuie considerat e$traeconomic, ca "iind linia ce separ ac iunea calculat n termeni monetari de alte ac iuni. &ornind de aici, economitii aveau s lrgeasc pas cu pas cmpul lor de studiu, pn cnd au dezvoltat, n cele din urm, un sistem care trateaz toate alegerile umane, o teorie general a ac iunii. /p.7571

213 %ote 0. 'n parteneriate i corpora ii cei care ac ioneaz sunt ntotdeauna indivizi, dei nu este n mod necesar vorba de un singur individ. 7. +". .oethe, 7il/elm Meister5s Apprentices/ip, cartea C, cap. 04.

214 &artea a patra Catalactica sau economia societii de pia CI?. DOMENIUL 8I METODA CATALACTICII 1. De#imi'! e! p o&#eme#o c!'!#!c'icii %#au e$istat niciodat incertitudini i ndoieli cu privire la domeniul tiin ei economice. 'ndat ce oamenii au devenit interesa i de studiul sistematic al teoriei economice sau al economiei politice, cu to ii au czut de acord c sarcina acestei ramuri a cunoaterii este de a investiga "enomenele de pia , adic determinarea rapoartelor mutuale de schimb ale bunurilor i serviciilor comercializate pe pia , originea lor, pornind de la ac iunea uman, i e"ectele lor asupra ac iunilor ulterioare. +omple$itatea de"ini iei precise a domeniului teoriei economice nu provine dintr#o incertitudine re"eritoare le orbita "enomenelor investigate. ;a se datoreaz "aptului c ncercrile de a elucida aceste "enomene trebuie s treac dincolo de domeniul pie ei i al tranzac iilor de pia . &entru a concepe pe deplin pia a suntem sili i s studiem ac iunea unor ipotetici indivizi izola i, pe de o parte, iar pe de alta s punem n contrast sistemul de pia cu o comunitate socialist imaginar. !tunci cnd studiem rela iile de schimb interpersonale nu putem evita s avem de#a "ace cu schimbul autistic. ,ar, n cazul acesta, nu mai este posibil s demarcm net "rontiera care separ tipul de ac iune care este propriu domeniului tiin ei economice n sens restns, de alte tipuri de ac iune. @eoria economic i lrgete orizontul, trans"ormndu#se ntr#o tiin general a tuturor tipurilor de ac iune uman, i.e. n pra$eologie. Fe pune problema cum s distingem cu precizie, n cadrul mai larg al pra$eologiei n general, orbita mai restns a problemelor propriu#zis economice. 'ncercrile nereuite de a rezolva aceast problem, a delimitrii precise a domeniului catalacticii, au ales drept criteriu "ie motiva iile care cauzeaz ac iunea, "ie obiectivele pe care le urmrete ac iunea. 'ns varietatea i multiplicitatea motiva iilor care incit omul la ac iune este lipsit de relevan pentru studiul general al ac iunii. Fiecare ac iune este motivat de imboldul de a ndeprta o neplcere resim it. &entru tiin a ac iunii nu conteaz cum cali"ic oamenii aceast neplcere, din punct de vedere "iziologic, psihologic sau etic. Farcina teoriei economice este de a analiza pre urile mr"urilor, aa cum sunt ele cerute i pltite n tranzac iile de pia . ;a nu trebuie s#i restrng investiga iile /p.7551 la studiul acelor pre uri care apar, sau ar aprea, ca rezultat al unei conduite ce ilustreaz atitudinile crora psihologia, etica, sau oricare alt perspectiv asupra comportamentului uman, le ataeaz o anumit etichet. +lasi"icarea ac iunilor n "unc ie de diversele lor motiva ii poate "i productiv n psihologie i poate "urniza o norm de evaluare moral< dar ea este lipsit de interes pentru teoria economic. 'n esen , acelai lucru se poate spune i despre tentativele de a restrnge domeniul teoriei economice la acele ac iuni ce urmresc "urnizarea ctre oameni de lucruri materiale tangibile, din universul e$tern. Riguros vorbind, oamenii nu au nevoie de bunurile tangibile ca atare, ci de serviciile pe care aceste bunuri sunt n msur s le "urnizeze. ;i doresc sporul de bunstare pe care aceste servicii le pot asigura. ,ar dac aa stau lucrurile, nu este posibil s eliminm din orbita

215 ac iunilor >economice? acele ac iuni care ndeprteaz neplcerile direct i "r interpunerea vreunui lucru tangibil sau vizibil. F"atul medicului, lec ia pro"esorului, recitalul artistului i alte servicii personale nu sunt n mai mic msur obiecte de studiu economic dect planurile arhitectului pentru construc ia unei cldiri, "ormula omului de tiin pentru producerea unui compus chimic, sau contribu ia autorului la publicarea unei cr i. ,omeniul de studiu al catalacticii este alctuit din toate "enomenele de pia , cu toate rdcinile, rami"ica iile i consecin ele lor. ;ste adevrat c oamenii care se anga*eaz n tranzac ii pe pia nu sunt motiva i doar de dorin a de a ob ine hran, adpost i satis"ac ie se$ual, ci i de numeroase imbolduri >idealiste?. Hmul care ac ioneaz alege ntre diverse alternative, indi"erent dac acestea sunt clasi"icate drept materiale sau ideale. 'n ierarhiile reale de valori lucrurile materiale i cele ideale se amestec unele cu altele. +hiar dac ar "i posibil s se delimiteze net preocuprile materiale de cele ideale, trebuie s realizm c "iecare ac iune concret "ie urmrete realizarea unor obiective att materiale ct i ideale, "ie este rezultatul unei alegeri ntre ceva material i ceva ideal. 'ntrebarea dac este sau nu posibil de a separa net acele ac iuni, care urmresc satis"acerea unor nevoi condi ionate e$clusiv de structura "iziologic a omului de alte nevoi, >superioare?, trebuie lsat "r rspuns. 'ns nu trebuie s trecem cu vederea "aptul c, n realitate, nici un "el de hran nu este pre uit e$clusiv pentru capacit ile ei nutritive i nici un "el de hain sau cas e$clusiv pentru acelea de protec ie mpotriva "rigului i a ploii. ;ste de necontestat c cererea pentru bunuri este, n mare msur, in"luen at de considera ii religioase i etice, de *udec i de valoare estetice, de cutume, obiceiuri, pre*udec i, tradi ii, mode i multe alte lucruri. &entru economistul care ncearc s#i limiteze investiga iile /p.7521 doar la aspectele >materiale?, domeniul de studiu se dizolv de ndat ce ncearc s#l "i$eze. @ot ce se poate a"irma este c teoria economic se ocup ndeosebi cu analiza determinrii pre urilor monetare ale bunurilor i serviciilor comercializate pe pia . &entru a realiza acest lucru, ea trebuie s porneasc de la o teorie general a ac iunii umane. Mai mult, ea trebuie s studieze nu doar "enomenele de pia ci, n egal msur, i conduitele ipotetice a unui om izolat i a unei comunit i socialiste. 'n "ine, ea nu trebuie s#i limiteze investiga iile la acele moduri de ac iune care, n limba*ul curent, se numesc >economice?, ci trebuie s studieze de asemenea i ac iunile numite, ntr#o manier mai pu in riguroas, >non# economice?. ,omeniul pra$eologiei, teoria general a ac unii umane, poate "i precis de"init i circumscris. &roblemele propriu#zis economice, i.e. ale ac iunii economice n sens restrns, nu pot "i dect par ial izolate de ansamblul cuprinztor al teoriei pra$eologice. 'n toate tentativele de "ormulare a unei de"ini ii a teoriei economice >autentice? un rol l *oac diverse conven ii i "apte accidentale din istoria tiin ei. %u rigoarea logic sau epistemologic, ci considera ii de e$pedien i de conven ionalism tradi ional sunt cele care ne "ac s a"irmm c domeniul catalacticii, sau al teoriei economice n sens restrns, este analiza "enomenelor de pia . !ceasta revine la a"irma ia= +atalactica este analiza acelor ac iuni

216 care sunt ntreprinse pe baza calculului monetar. Fchimbul de pia i calculul monetar sunt inseparabil legate laolalt. H pia bazat e$clusiv pe schimb direct nu este dect o construc ie imaginar. &e de alt parte, moneda i calculul monetar sunt condi ionate de e$isten a pie ei. !nalizarea "unc ionrii unui sistem de produc ie socialist imaginar este cu siguran una din sarcinile teoriei economice. 'ns accesul la acest tip de analiz nu este nici el posibil dect prin studiul catalacticii, prin elucidarea unui sistem n care e$ist pre uri monetare i calcul economic. Negarea teoriei economice ;$ist doctrine care neag n mod declarat posibilitatea unei tiin e economice. +eea ce se pred astzi n ma*oritatea universit ilor sub titlul de teorie economic este practic o negare a ei. +el ce contest e$isten a teoriei economice neag practic "aptul c bunstarea omului este tirbit de vreo raritate a "actorilor e$terni. ;l a"irm implicit c toat lumea s#ar putea bucura de satis"acerea per"ect a tuturor /p.75:1 dorin elor, cu condi ia ca o re"orm s reueasc s depeasc anumite obstacole ridicate de inadecvarea institu iilor umane. +ondi iile ar putea "i paradiziace pentru un numr nelimitat de oameni. Raritatea este un produs arti"icial al practicilor motenite. !bolirea practicilor acestea ar deschide por ile abunden ei. +on"orm doctrinei lui Parl Mar$ i a urmailor si, raritatea este doar o categorie istoric. ;a este o trstur a istoriei timpurii a omenirii ## i va "i lichidat o dat pentru totdeauna prin abolirea propriet ii private. ,endat ce omenirea va "i "cut saltul din regimul necesit ii n cel al libert ii, /01 atingnd, prin aceasta, >"aza superioar a societ ii comuniste?, ne vom putea bucura de abunden i vom putea, n consecin , s#i dm >"iecruia dup nevoi?. /71 'n marea revrsare de scrieri mar$iste nu e$ist nici cea mai vag aluzie la posibilitatea ca o societate comunist a"lat n >"aza sa superioar? s mai aib de n"runtat raritatea "actorilor naturali de produc ie. ,ezutilitatea muncii se evapor prin a"irma ia c munca, n comunism, nu va mai "i provocatoare de durere, ci de plcere, >necesitatea primordial a vie ii?. /51 ;pisoadele neplcute ale >e$perimentului? rus sunt interpretate ca "iind cauzate de ostilitatea capitalitilor, de "aptul c socialismul ntr#o singur ar nu este nc per"ect i deci nu a "ost nc n msur s#i ating >"aza superioar?< iar mai recent ele au "ost atribuite rzboiului. ;$ist apoi in"la ionitii radicali, reprezenta i de pild de &roudhon i ;rnest Folvay. 'n opinia lor, raritatea este cauzat de limitarea arti"icial a e$pansiunii creditelor i a altor metode de sporire a cantit ii de bani a"la i n circula ie, impus publicului neprevenit de ctre interesele egoiste de clas ale bancherilor i ale altor e$ploatatori. ;i recomand drept panaceu universal cheltuielile publice nelimitate. !cesta este mitul belugului i al abunden ei poten iale. @eoria economic poate lsa e$plicarea popularit ii acestui tip de gndire "antasmagoric i de visare diurn n seama istoricilor i a psihologilor. @ot ce are economistul de spus n privin a acestui discurs steril este c teoria economic se preocup de

217 problemele cu care omul trebuie s se con"runte, datorit "aptului c via a sa este condi ionat de "actori naturali. ;a analizeaz ac iunea, i.e. tentativele deliberate de eliminare, att ct este posibil, a neplcerilor resim ite. ;a n#are nimic de spus despre starea de lucruri dintr#un univers cu posibilit i nelimitate, care este irealizabil i nici mcar nu poate "i conceput de mintea uman. &utem admite c, ntr#o asemenea lume, n#ar e$ista nici valoare, nici raritate i nici probleme economice. Nucrurile acestea vor /p.7591 lipsi deoarece nu vor "i alegeri de "cut, nu vor e$ista ac iuni i nici sarcini de rezolvat cu mi*loacele ra iunii. Fiin ele care ar evolua ntr#o asemenea lume nu i#ar dezvolta niciodat ra iunea i gndirea. ,ac o asemenea lume ar "i, n cele din urm, rezervat descenden ilor rasei umane, aceste "iin e binecuvntate i#ar vedea puterea de gndire disprnd i ar nceta de a mai "i umane, deoarece sarcina primordial a ra iunii este de a "ace "a , n mod contient, limitrilor impuse omului de ctre natur, de a lupta mpotriva rarit ii. Hmul activ i gnditor este produsul unui univers caracterizat prin raritate, n care orice bunstare este rsplata trudei i necazurilor, a comportamentului numit ndeobte economic. $. Me'od! cons' uc)ii#o im!gin! e Metoda imaginare. speci"ic a teoriei economice este metoda construc iilor

!ceasta este metoda pra$eologiei. Faptul c ea a "ost elaborat i per"ec ionat n conte$tul studiilor economice n sens restrns se datoreaz mpre*urrii c, cel pu in pn acum, teoria economic a "ost partea cea mai bine dezvoltat a pra$eologiei. Hricine dorete s e$prime o opinie despre problemele numite ndeobte economice recurge la aceast metod. 'ntrebuin area acestor construc ii imaginare nu este, aadar, o procedur speci"ic analizei tiin i"ice a acestor probleme. Ii omul de rnd recurge la aceeai metod cnd are de a "ace cu ele. ,ar, n vreme ce construc iile omului de rnd sunt mai mult sau mai pu in con"uze i lipsite de acurate e, teoria economic urmrete s le elaboreze cu cea mai mare gri*, scrupulozitate i precizie, i s le e$amineze critic condi iile de e$isten i presupozi iile. H construc ie imaginar este o imagine conceptual a unei secven e de evenimente, rezultate logic din elementele de ac iune intervenite n "ormarea sa. ;ste un produs al deduc iei, derivat, n ultim instan , din categoria "undamental de ac iune, actul de a pre"era i de a lsa deoparte. +nd elaboreaz o asemenea construc ie imaginar, economistul nu este preocupat de ntrebarea dac ea re"lect sau nu condi iile reale, pe care#i propune el s le analizeze. %u#l preocup nici ntrebarea dac un sistem ca cel pe care#l presupune construc ia sa imaginar poate "i conceput ca e$istnd i "unc ionnd n realitate. +hiar i construc iile imaginare care sunt de neconceput, care sunt contradictorii sau irealizabile, pot "urniza servicii utile i chiar indispensabile pentru n elegerea realit ii, cu condi ia ca economistul s tie cum s le ntrebuin eze corect. Metoda construc iilor imaginare este *usti"icat de succesul ei. Fpre deosebire de tiin ele naturale, pra$eologia nu#i poate ntemeia rezultatele pe e$perimente de laborator i pe percep ii senzoriale ale unor obiecte e$terne.

218 /p.7531 ;a trebuie s elaboreze metode complet di"erite de cele ale "izicii i biologiei. !r "i o eroare grav s se caute analogii ale construc iilor imaginare n domeniul tiin elor naturale. +onstruc iile imaginare ale pra$eologiei nu pot "i nicicnd con"runtate cu vreo e$perien a lucrurilor e$terne i nu pot "i niciodat evaluate din punctul de vedere al e$perien elor de "elul acesta. Func ia lor este de a permite omului un tip de cercetare n care nu se poate bizui pe sim uri. +nd con"runtm construc iile imaginare cu realitatea nu putem pune ntrebarea dac ele corespund e$perien ei i descriu corect datele empirice. @rebuie s ne ntrebm dac presupozi iile construc iei noastre sunt identice cu condi iile de e$isten ale ac iunilor pe care dorim s le concepem. Formula de baz pentru elaborarea de construc ii imaginare este de a "ace abstrac ie de e$isten a anumitor condi ii prezente n cazul ac iunii e"ective. !tunci suntem n msur s sesizm consecin ele ipotetice ale absen ei acestor condi ii i s concepem e"ectele prezen ei lor. !a concepem categoria de ac iune, construind imaginea unei stri n care nu e$ist ac iune, "ie pentru c individul este pe deplin mul umit i nu simte nici un "el de neplcere, "ie pentru c nu cunoate nici un procedeu de pe urma cruia s poat anticipa o ameliorare a bunstrii sale (sau a strii sale de satis"ac ie). @ot aa concepem no iunea de dobnd originar, cu a*utorul unei construc ii imaginare, n care nu se "ace nici o distinc ie ntre satis"ac iile care se mani"est pe durate de timp egale ca lungime, dar inegale din punctul de vedere al distan ei la care se situeaz "a de momentul ac iunii. Metoda construc iilor imaginare este indispensabil pentru pra$eologie< ea este singura metod adecvat cercetrii pra$eologice i economice. ,e bun seam ea este di"icil de manevrat, deoarece poate da natere cu uurin la silogisme eronate. ;a ne poart pe o muche ascu it< de ambele pr i se casc hurile absurdului i al nonsensului. ,oar autocritica nemiloas ne poate "eri de a cdea iremediabil n aceste prpstii "r "und. *. Economi! de pi!)( pu ( +onstruc ia imaginar a unei economii de pia pure sau neobstruc ionate presupune c e$ist diviziune a muncii i proprietate privat (control privat) asupra mi*loacelor de produc ie i c, n consecin , e$ist schimburi de bunuri i servicii pe pia . ;a presupune c "unc ionarea pie ei nu este obstruc ionat de "actori institu ionali, c guvernul D aparatul social de constrngere i coerci ie D urmrete prezervarea bunei "unc ionri a sistemului de pia , se ab ine de la a#i stn*eni "unc ionarea i o"er protec ie mpotriva agresiunilor. /p.7581 &ia a este liber< nu e$ist nici un amestec al "actorilor strini de pia n domeniul pre urilor, al ratelor salariale i al ratelor dobnzii. &ornind de la aceste presupozi ii teoria economic urmrete s elucideze "unc ionarea unei economii de pia pure. !bia ntr#un stadiu ulterior, dup ce va "i epuizat tot ce se poate nv a din studiul acestei construc ii imaginare, ea se ntoarce la studiul diverselor probleme ridicate de amestecul n procesul pie ei al guvernului i al altor organe, care nu ntrebuin eaz coerci ia i constrngerea. ;ste uimitor c aceast metod logic incontestabil, singura n msur s rezolve problemele n discu ie, a "ost atacat cu "urie. Hamenii au etichetat#o

219 drept o idee preconceput n "avoarea politicii economice liberale, pe care o stigmatizeaz ca reac ionar, regalism economic, manchesterism, negativism, .a.m.d. ;i neag posibilitatea de a ctiga ceva n domeniul cunoaterii realit ii ca urmare a studiului acestei construc ii imaginare. 'ns aceti critici turbulen i se contrazic pe ei nii ndat ce recurg la aceeai metod, pentru avansarea propriilor lor aser iuni. Folicitnd salarii minime ei evoc presupusele condi ii nesatis"ctoare de pe o pia liber a minii de lucru, iar cernd tari"e ei descriu presupusele dezastre provocate de liberul schimb. -inen eles, nu e$ist o alt cale de elucidare a e"ectelor unei msuri ce limiteaz liberul *oc al "actorilor care intervin pe o pia neobstruc ionat, dect aceea de a studia ini ial starea de lucruri e$istent n condi ii de libertate economic. ;ste adevrat c din investiga iile lor economitii au tras concluzia c elurile pe care ma*oritatea oamenilor, practic to i oamenii, urmresc s le ating, trudind i muncind i recurgnd la politicile economice, pot "i cel mai bine realizate acolo unde sistemul de pia liber nu este mpiedicat de decrete guvernamentale. 'ns aceasta nu este o *udecat preconceput, rezultat dintr#o insu"icient aten ie acordat "unc ionrii interven iilor guvernamentale n a"aceri. ,impotriv, ea este rezultatul unei cercetri atente i neprtinitoare a tuturor aspectelor interven ionismului. ,e asemenea, este adevrat c economitii clasici i epigonii lor obinuiau s numeasc sistemul economiei neobstruc ionate >natural?, iar amestecul guvernului n "enomenele de pia >arti"icial? i >perturbator?. 'ns aceast terminologie era produsul cercetrii atente de ctre ei a problemelor interven ionismului. !tunci cnd numeau o stare social de lucruri indezirabil >contrar naturii?, ei se con"ormau uzan elor semantice ale epocii. @eismul i deismul din epoca luminilor priveau regularitatea "enomenelor naturale drept o emana ie a decretelor &roviden ei. +nd "ilozo"ii iluminiti descopereau c i n s"era ac iunii umane i a evolu iei sociale se mani"est o regularitate a "enomenelor, ei erau gata s o interpreteze i pe aceasta ca pe o dovad /p.7561 de gri* printeasc din partea +reatorului universului. !ceasta era adevrata semni"ica ie a doctrinei armoniei predeterminate, aa cum a "ost ea e$pus de anumi i economiti. /21 Filozo"ia social a despotismului paternalist punea accentul pe misiunea divin a regilor i a autocra ilor predestina i s conduc popoarele. 'n replic, liberalul a"irma c "unc ionarea unei pie e neobstruc ionate, pe care consumatorul D i.e., "iecare cet ean D este suveran, produce mai multe rezultate satis"ctoare dect decretele conductorilor mirui i. Hbserva i "unc ionarea sistemului de pia ## spuneau ei ## i ve i descoperi n ea amprenta degetului lui ,umnezeu. Hdat cu construc ia imaginar a economiei de pia pure, economitii clasici au elaborat opusul ei logic, construc ia imaginar a unei societ i socialiste. 'n procesul euristic care a dus, n cele din urm, la descoperirea "unc ionrii unei economii de pia , aceast imagine a unei ordini socialiste a avut chiar prioritate din punct de vedere logic. 'ntrebarea care i preocupa pe economiti era dac un croitor poate "i alimentat cu pine i ncl minte, atunci cnd nu e$ist decrete guvernamentale care s#l sileasc pe brutar i pe cizmar s#i satis"ac nevoile. &rimul lor gnd a "ost c amestecul autoritar este

220 necesar pentru a "ace ca "iecare specialist s#i deserveasc concet enii. ;conomitii au "ost surprini cnd au descoperit c nu este necesar nici o ast"el de constrngere. &unnd n contrast productivitatea i pro"itabilitatea, interesul propriu i bunstarea public, egoismul i altruismul, economitii trimiteau implicit la imaginea unui sistem socialist. Mirarea lor n "a a "unc ionrii aa#zicnd >automate? a sistemului de pia , se datora tocmai "aptului c ei realizaser c modul >anarhic? de produc ie reuete s#i aprovizioneze mai bine pe oameni dect ordinele unui guvern centralizat omnipotent. Cdeea de socialism D un sistem de diviziune a muncii n ntregime controlat i gestionat de ctre o autoritate plani"icatoare D n#a aprut n mintea re"ormitilor utopiti. !cetia urmreau mai degrab coe$isten a autarhic a unor mici entit i autosu"iciente< s ne gndim, de pild, la "alansterul lui Fourier. Radicalismul re"ormitilor a apucat#o pe panta socialismului n momentul n care au adoptat ca model pentru noua lor ordine imaginea unei economii gestionate de un guvern na ional, sau de o autoritate mondial. Ma"imi*area profiturilor Fe consider ndeobte c economitii, n analiza pe care o "ac problemelor unei economii de pia , sunt mai degrab nerealiti n adoptarea ipotezei c /p.7241 oamenii sunt ntotdeauna dornici s ob in cele mai mari avanta*e cu putin . Fe a"irm c ei construiesc imaginea unei "iin e per"ect egoiste i ra ionale, pentru care nu conteaz dect pro"itul. On asemenea /omo oeconomicus poate c seamn cu misi ii i speculatorii. ,ar imensa ma*oritate a oamenilor sunt "oarte di"eri i. ,in aceast imagine neltoare nu se poate nv a nimic "olositor pentru cunoaterea realit ii. %u este necesar s procedm din nou la o respingere a tuturor con"uziilor, erorilor i distorsiunilor implicate n aceast a"irma ie. &rimele dou pr i ale acestei cr i au demascat erorile respective. !ici va "i su"icient s ne ocupm de problema ma$imizrii pro"iturilor. &ra$eologia n general i teoria economic n particular nu presupun, cu privire la motiva iile ac iunii umane dect c omul care ac ioneaz dorete s ndeprteze neplcerea. 'n condi iile particulare ale tranzac iilor e"ectuate pe pia , ac iune nseamn a cumpra i a vinde. @ot ce a"irm teoria economic despre cerere i o"ert se re"er la orice cerere i o"ert i nu doar la cererea i o"erta rezultate din anumite mpre*urri care ar necesita o descriere sau o de"ini ie particular. ! spune c un om con"runtat cu alternativa de a ob ine mai mult sau mai pu in pentru o mar" pe care dorete s o vnd alege D ceteris paribus D pre ul mai ridicat, nu necesit presupozi ii suplimentare. On pre mai ridicat nseamn, pentru vnztor, o mai bun satis"acere a dorin elor sale. Mutatis mutandis, acelai lucru se poate spune despre cumprtor. Fuma economisit n procesul de cumprare a mr"ii respective i permite s cheltuiasc mai mult pentru satis"acerea altor nevoi. ! cumpra pe pia a cea mai ie"tin i a vinde pe cea mai scump nu este, ceteris paribus, un comportament care s necesite vreun "el de presupozi ii speciale, cu privire la motiva iile i moralitatea actorului. %u este vorba dect despre rezultatele necesare ale oricrei ac iuni, n condi iile schimbului de pia .

221 'n capacitatea sa de om de a"aceri, o persoan este servitorul consumatorilor, inut s se con"ormeze dorin elor acestora. ;a nu se poate lsa n voia propriilor ei capricii i "antezii. 'ns capriciile i "anteziile clien ilor si sunt pentru ea lege, dac aceti clien i sunt dispui s plteasc pentru satis"acerea lor. Hmul de a"aceri este constrns s#i adapteze comportamentul cererii consumatorilor. ,ac acetia din urm, lipsi i de gust pentru ceea ce este "rumos, pre"er lucruri urte i vulgare, el trebuie s le "urnizeze asemenea lucruri, chiar mpotriva convingerilor sale. /:1 ,ac consumatorii nu doresc s plteasc un pre mai mare pentru produsele autohtone dect pentru cele strine, atunci el trebuie s cumpere produsul strin, presupunnd c acesta este mai ie"tin. On patron nu poate acorda "avoruri pe seama clien ilor si. ;l nu poate plti rate salariale mai mari dect cele determinate de pia , dac cumprtorii nu sunt dispui s plteasc pre uri corespunztor mai mari pentru /p.7201 bunurile produse n "abricile n care ratele salariale sunt mai mari dect n altele. %u la "el stau lucrurile cu omul n calitatea sa de cheltuitor al veniturilor sale. +u acestea, el este liber s "ac ce dorete. ;l poate da de poman. Motivat de diverse doctrine i pre*udec i, el poate discrimina mpotriva bunurilor cu o anumit origine sau provenien , pre"ernd produsul de mai slab calitate sau mai scump celui superior din punct de vedere tehnologic i mai ie"tin. ,e regul, cnd "ac cumprturi, oamenii nu o"er cadouri vnztorilor. ,ar uneori se ntmpl i aceasta. Ninia de demarca ie ntre cumprarea de bunuri i servicii de care este nevoie i "acerea de pomeni este uneori di"icil de identi"icat. +el ce cumpr la o licita ie organizat n scopuri caritabile combin, de regul, o achizi ie cu o dona ie caritabil. +el ce d un bnu muzicantului orb de pe strad nu pltete n nici un caz pentru spectacolul de calitate ndoielnic< el d pur i simplu de poman. Hmul este unitar cnd ac ioneaz. Hmul de a"aceri care de ine ntreaga "irm poate terge uneori linia de demarca ie dintre a"aceri i caritate. ,ac dorete s#i a*ute un prieten a"lat n di"icultate, delicate ea sentimentelor l poate "ace s recurg la procedee care "eresc prietenul de *ena pe care i#ar provoca#o dependen a de poman. ;l i o"er prietenului o slu*b la "irma sa, dei nu are nevoie de a*utorul acestuia, sau i#ar putea anga*a un a*utor echivalent la un salariu mai mic. Riguros vorbind, acesta este consum i nu o cheltuial destinat sporirii pro"iturilor "irmei. /91 H serie de greeli *enante trebuie puse pe seama tendin ei de a acorda aten ie numai lucrurilor tangibile, vizibile i msurabile, i de a le negli*a pe toate celelalte. +onsumatorul nu cumpr doar hran i calorii. ;l nu dorete s se hrneasc asemenea unui lup, ci s mnnce ca un om. Erana satis"ace cu att mai mult po"ta unor oameni cu ct este gtit mai apetisant i mai gustos, cu ct masa este pus mai "rumos i cu ct mediul n care este consumat hrana este mai agreabil. !semenea lucruri sunt lsate deoparte n considera iile care privesc e$clusiv aspectele chimice ale procesului de digestie. /31 'ns "aptul c ele *oac un rol important n determinarea pre urilor hranei este per"ect compatibil cu a"irma ia c oamenii pre"er, ceteris paribus, s cumpere pe pie ele cele mai ie"tine. Hridecteori un cumprtor, care alege

222 ntre dou lucruri per"ect identice din punct de vedere chimic i tehnologic, l pre"er pe cel mai scump, el are un motiv. ;l nu se nal, /p.7271 ci pltete pentru servicii pe care chimia i tehnologia, cu metodele lor speci"ice de investiga ie, nu le pot percepe. &utem s surdem pe seama vanit ii ridicole a unei persoane care pre"er o locuin mai scump uneia mai ie"tine pentru c#i place s#i soarb cocJtailurile n vecintatea unui duce. 'ns nu trebuie s a"irmm despre conduita persoanei respective c nu urmrete mbunt irea propriei sale stri de satis"ac ie. +eea ce "ace un om urmrete ntotdeauna mbunt irea propriei sale stri de satis"ac ie. 'n acest sens D i n nici un altul D suntem liberi s utilizm termenul de egoism i s subliniem c ac iunea este ntotdeauna, n mod necesar, egoist. +hiar i o ac iune care urmrete direct ameliorarea situa iei altora este egoist. !ctorul consider mai satis"ctor pentru el nsui s le asigure altora hrana, mai degrab dect pe a sa proprie. %eplcerea sa provine din contiin a "aptului c al i oameni sunt nevoiai. ;ste adevrat c numeroi oameni se comport alt"el i pre"er s#i umple propriul lor stomac, mai degrab dect pe cel al concet enilor lor. ,ar aceasta n#are nimic de a "ace cu teoria economic< este un dat al e$perien ei istorice. 'n tot cazul, teoria economic se re"er la orice "el de ac iune, indi"erent dac aceast este motivat de imboldul unui om de a mnca sau de a#i "ace pe al ii s mnnce. ,ac ma$imizarea pro"iturilor nseamn sporeasc la ma$imum avanta*ele dobndite n atunci e$presia este o circumlocu ie, pleonastic dect ceea ce este implicat n nsi categoria altceva, atunci este e$presia unei idei eronate. c omul urmrete s#i toate tranzac iile de pia , i peri"rastic. ;a nu a"irm de ac iune. ,ac nseamn

Onii economiti consider c sarcina teoriei economice este de a stabili cum se poate atinge cea mai mare satis"ac ie cu putin a ntregii popula ii, sau a celui mai mare numr de oameni, din ntreaga societate. ;i nu n eleg c nu e$ist nici o metod prin care s msurm starea de satis"ac ie a diverilor indivizi. ;i interpreteaz greit caracterul *udec ilor care se bazeaz pe compara ii ntre gradele de "ericire ale diverilor oameni. ;i consider c stabilesc "apte, cnd de "apt e$prim *udec i arbitrare de valoare. Hricine poate spune c este drept s se "ure de la boga i pentru a "ace cadouri sracilor. 'ns a numi ceva drept sau nedrept este ntotdeauna o *udecat subiectiv de valoare i, ca atate, ceva strict personal, care nu se preteaz la nici o veri"icare sau "alsi"icare. @eoria economic nu urmrete pronun area unor *udec i de valoare. ;a urmrete cunoaterea consecin elor anumitor moduri de a ac iona. F#a spus c nevoile "iziologice ale oamenilor sunt asemntoare i c aceast egalitate ne "urnizeaz un etalon pentru msurarea gradului lor de satis"ac ie obiectiv. +ei ce e$prim asemenea opinii i recomand utilizarea unor asemenea criterii de ghidare a politicilor guvernamentale, propun n "ond ca oamenii s "ie trata i aa cum i trateaz cresctorul de animale vitele. !cestor re"ormatori le scap "aptul c nu e$ist /p.7251 nici un principiu universal de alimenta ie, valabil pentru to i oamenii. !legerea unuia dintre

223 diversele principii depinde n ntregime de elurile urmrite. +resctorul de animale nu#i hrnete vitele n scopul de a le "ace "ericite, ci pentru a atinge scopurile pe care le#a stabilit n ce le privete, con"orm propriilor sale planuri. ;l poate pre"era mai mult lapte, mai mult carne, sau alte lucruri. +e "el de oameni doresc cresctorii de animale s ob in ## atle i sau matematicieniS Rzboinici sau muncitori n uzineS +el ce ar "ace din om materia prim a unui sistem deliberat de cretere i hrnire i#ar aroga puteri despotice i i#ar ntrebuin concet enii ca mi*loace pentru atingerea propriilor sale eluri, care di"er de acelea pe care le urmresc ei nii. Gudec ile de valoare ale unui individ "ac di"eren ieri ntre ceea ce l satis"ace mai mult i ceea ce l satis"ace mai pu in. Gudec ile de valoare pe care le "ace un om n legtur cu satis"ac iile altui om nu spun nimic despre satis"ac iile acestuia din urm. ;le ne spun numai ce situa ie a omului acesta l satis"ace pe cel ce "ormuleaz *udecata. Re"ormatorii a"la i n cutarea unui ma$imum de satis"ac ie general nu ne spun dect ce stare a treburilor altor oameni i satis"ace cel mai mult pe ei. +. Economi! !u'is'( %ici o construc ie imaginar nu a scandalizat mai mult dect cea a unui actor economic izolat, n ntregime dependent de el nsui. ,ar economia nu se poate dispensa de ea. &entru a studia schimbul interpersonal, ea trebuie s#l compare cu condi iile n care acesta lipsete. ;a construiete dou variante ale imaginii economiei autiste, n care nu e$ist dect schimb autist= economia unui individ izolat i economia unei societ i socialiste. +nd ntrebuin eaz aceast construc ie imaginar, economitii nu se preocup de a ti dac sistemul respectiv ar putea e"ectiv "unc iona. /81 ;i sunt pe deplin contien i de "aptul c construc ia lor imaginar reprezint o "ic iune. Robinson +rusoe care, la urma urmelor, ar putea s "i e$istat, i managerul general al unei comunit i socialiste per"ect izolate, care n#a e$istat niciodat, n#ar putea s plani"ice i s ac ioneze aa cum pot "ace oamenii numai cu a*utorul calculului economic. @otui, n limitele construc iei noastre imaginare, suntem liberi s ne imaginm c ei ar putea calcula, oridecteori o asemenea "ic iune ar putea "i util pentru discutarea problemelor vizate. +onstruc ia imaginar a unei economii autiste se a"l ndrtul distinc iei populare ntre productivitate i pro"itabilitate, /p.7221 aa cum s#a dezvoltat aceasta, ca etalon pentru *udec ile de valoare. +ei ce recurg la aceast distinc ie consider economia autist, ndeosebi cea de tip socialist, sistemul cel mai dezirabil i mai per"ect de management economic. @oate "enomenle economiei de pia sunt evaluate n "unc ie de "elul cum sunt sau nu *usti"icabile din perspectiva unui sistem socialist. ;pitetul de pro uctive nu le este rezervat dect ac iunilor care ar corespunde obiectivelor incluse n planurile managerului unui asemenea sistem. @oate celelalte activit i des"urate n cadrul unei economii de pia sunt numite neproductive, n ciuda "aptului c pot "i pro"itabile pentru cei ce le des"oar. !st"el, bunoar, vnzrile promo ionale, reclamele i activit ile bancare sunt considerate activit i pro"itabile, dar neproductive.

224 -inen eles c teoria economic nu are nimic de spus despre asemenea *udec i de valoare arbitrare. 1. 6'! e! de ep!os i economi! !9#!'( -n egim de o'!)ie uni9o m( Fingura metod de abordare a problemei ac iunii este de a sesiza c ac iunea urmrete, n ultim instan , producerea unei stri de lucruri n care ac iunea nceteaz s mai e$iste, "ie pentru c orice neplcere a "ost ndeprtat, "ie pentru c orice alt ndeprtate a unei neplceri resim ite a devenit imposibil. !st"el, ac iunea tinde ctre o stare de repaos, de absen a ac iunii. 'n consecin , teoria pre urilor analizeaz schimburile interpersonale din aceast perspectiv. Hamenii nu nceteaz de a e"ectua schimburi pe pia dect n momentul cnd nu mai este posibil nici un nou schimb, deoarece nici una dintre pr i nu mai anticipeaz alte ameliorri ale propriei sale condi ii de pe urma vreunui nou schimb. +umprtorii poten iali consider pre urile cerute de ctre vnztorii poten iali nesatis"ctoare i viceversa. %u mai au loc tranzac ii. !pare o stare de repaos. !ceast stare, pe care o putem numi stare simpl e repaos (plain state of rest) nu este o construc ie imaginar. ;a se produce e"ectiv, n mod recurent. Na nchiderea bursei de ac iuni, broJerii au e$ecutat toate ordinele care puteau "i ndeplinite la pre ul pie ei. ,oar acei vnztori i cumprtori poten iali care consider pre ul de pia prea mic sau prea mare n#au vndut sau, respectiv, n#au cumprat. /61 !celai lucru se poate spune i despre celelalte tranzac ii. 'ntreaga economie de pia este, am putea spune, un "el de mare pia de schimburi sau de mr"uri. 'n "iecare moment se des"oar toate acele tranzac ii pe care pr ile sunt dispuse s le e"ectueze, la pre ul realizabil. %oi vnzri nu se vor putea e"ectua dect dup ce evalurile cel pu in uneia dintre pr i se vor "i schimbat. /p.72:1 F#a spus c no iunea de stare simpl de repaos nu este satis"ctoare. ;a se re"er, dup cum s#a spus, doar la determinarea pre urilor bunurilor din care este de*a disponibil un anumit stoc, i nu ne spune nimic despre e"ectele acestor pre uri asupra produc iei. Hbiec ia este ne"ondat. @eoremele implicate n no iunea de stare simpl de repaos sunt valide pentru orice tranzac ie, "r e$cep ie. +umprtorii "actorilor de produc ie, este adevrat, se vor anga*a imediat n produc ie, i "oarte curnd vor reveni pe pia pentru a#i comercializa produsele i a cumpra ceea ce doresc pentru propriul lor consum i pentru continuarea proceselor de produc ie. ,ar aceast mpre*urare nu ne invalideaz schema. ,e bun seam, aceasta nu presupune c starea de repaos va "i de durat. !calmia va disprea, desigur, ndat ce condi iile care au generat#o se vor modi"ica. %o iunea de stare simpl de repaos nu este o construc ie imaginar, ci o descriere adecvat a evenimentelor care se petrec pe pia , n mod recurent. 'n aceast privin , ea di"er n mod radical de construc ia de stare "inal de repaos. +nd vorbim despre starea simpl de repaos privim e$clusiv la ceea ce se petrece chiar n momentul respectiv. %e restrngem aten ia la ceea ce tocmai s#a petrecut, lsnd deoparte ce se va ntmpla mai trziu, n

225 momentul urmtor, sau mine, sau ulterior. %e interesm e$clusiv de pre urile e"ectiv achitate n tranzac ii, i.e. de pre urile din trecutul imediat. %u ne punem ntrebarea dac pre urile viitoare vor "i sau nu egale cu acestea. ,ar acum s mai avansm un pas. F inem seama de "actorii care vor induce n mod inevitabil o tendin de schimbare a pre urilor. %e propunem s a"lm ctre ce obiectiv va duce aceast tendin , nainte s i se epuizeze ntreaga "or motrice i s apar o nou stare de repaos. &re ul corespunztor acestei viitoare stri de repaos era numit pre natural de economitii mai timpurii, iar n prezent se ntrebuin eaz "recvent termenul de pre static. &entru a evita asocierile generatoare de con"uzii, este mai adecvat s#l numim pre final i s vorbim, n consecin , de o stare final e repaos. !ceast stare "inal de repaos este o construc ie imaginar, nu o descriere a realit ii, deoarece ea nu va "i niciodat atins. 'nainte de realizarea ei se vor ivi noi "actori perturbatori. +eea ce ne silete s recurgem la aceast construc ie imaginar este "aptul c, n "iecare clip, pia se ndreapt ctre o stare de repaos "inal. Fiecare nou moment ulterior poate aduce cu sine noi "actori de natur s modi"ice aceast stare "inal de repaos. 'ns pia a este ntotdeauna reanimat de e"orturile ndreptate spre atingerea unei anumite stri "inale de repaos. &re ul de pia este un "enomen real< el este raportul de schimb care s#a mani"estat e"ectiv ntr#o tranzac ie ncheiat. &re ul "inal este un "enomen /p.7291 ipotetic. &re urile de pia sunt "apte istorice i, de aceea, suntem n msur s le nregistrm n scris cu e$actitudine numeric, n dolari i cen i. &re ul "inal nu poate "i de"init dect de"inind condi iile necesare apari iei sale. Nui nu i se poate atribui nici o valoare numeric precis, e$primat n termeni monetari sau n alte cantit i de bunuri. ;l nu va aprea niciodat pe pia . &re ul de pia nu poate coincide niciodat cu pre ul "inal corespunztor momentului n care aceast structur a pie ii este actual. 'ns catalactica ar eua lamentabil, n sarcina ei de a analiza problemele determinrii pre urilor, dac ar negli*a analiza pre urilor "inale. 'ntr#adevr, n con"igura ia pie ei, din care se nate pre ul de pia , opereaz de*a, n mod latent, "or e care, presupunnd c nu apar date noi, vor determina n continuare modi"icri ale pre urilor pn cnd se va atinge starea "inal de repaos. ,ac n#am studia dect pre urile de pia momentane i starea simpl de repaos, negli*nd "aptul c pia a este de*a agitat de "actori care trebuie s determine alte modi"icri ale pre urilor i o tendin ctre o alt stare de repaos, atunci am restrnge pe nedrept studiul determinrii pre urilor. Fenomenul de care trebuie s inem seama este acela c modi"icrile "actorilor care determin "ormarea pre urilor nu i produc toate e"ectele deodat. 'nainte ca toate e"ectele lor s se epuizeze este necesar s se scurg un interval de timp. 'ntre apari ia unei noi date i a*ustarea per"ect a pie ei la ea, trebuie s treac un anumit timp. (Ii, binen eles, pe durata acestei perioade de timp, apar alte date noi.) Hridecteori analizm e"ectele unei modi"icri a "actorilor care intervin pe pia , nu trebuie s uitm c avem de#a "ace cu evenimente ce au loc succesiv, cu o serie de e"ecte care se succed unele pe altele. %u suntem n msur s tim dinainte ct timp va tebui s se

226 scurg, dar tim cu siguran c va trebui s se scurg ctva timp, dei acest interval poate "i uneori att de scurt nct s nu *oace nici un rol n practic. ;conomitii au greit adesea negli*nd elementul timp. F ne gndim, bunoar, la controversa re"eritoare la e"ectele modi"icrilor cantit ii de bani. Onii s#au preocupat numai de e"ectele lor pe termen lung, i.e., de pre urile "inale i de starea "inal de repaos. !l ii au vzut doar e"ectele pe termen scurt, i.e. pre urile din clipa care urmeaz modi"icrii datelor. Ii unii i al ii au procedat greit, concluziile lor "iind, de aceea, viciate. F#ar putea cita numeroase e$emple de situa ii n care s#a comis aceeai eroare. +onstruc ia imaginar a strii "inale de repaos se caracterizeaz prin aten ia deplin acordat schimbrii, n succesiunea temporal a evenimentelor. ;a di"er n aceast privin de construc ia imaginar a /p.7231 economiei 'n regim e rotaie uniform (evenl2 rotating econom2), o construc ie care se caracterizeaz prin eliminarea modi"icrii datelor i a elementului timp. (;ste nepotrivit i inductor n eroare s numim aceast construc ie imaginar economie static sau echilibru static, aa cum se obinuiete, iar a o con"unda cu construc ia imaginar a economiei sta ionare este o greeal grav.) /041 ;conomia n regim de rota ie uni"orm este un sistem "ictiv, n care pre urile de pia ale tuturor bunurilor i serviciilor coincid cu pre urile lor "inale. 'n acest cadru nu e$ist nici un "el de modi"icri ale pre urilor< stabilitatea pre urilor este per"ect. !celeai tranzac ii de pia se repet la nes"rit. -unurile de ordin superior trec, n aceleai cantit i, prin aceleai stadii de produc ie, pn cnd bunurile de consum produse a*ung, n cele din urm, n minile consumatorilor i sunt consumate. `iua de astzi nu di"er de cea de ieri, iar ziua de mine nu va di"eri de cea de azi. Fistemul este n "lu$ perpetuu, dar rmne pe vecie neschimbat. ;l se mic uni"orm n *urul unui centru "i$, ntr#o micare de rota ie uni"orm. Ftarea simpl de repaos este iari i iari tulburat, dar ea se restabilete imediat, n "orma dinainte. @o i "actorii sunt constan i, inclusiv cei ce provoac recurent tulburri ale strii simple de repaos. !adar pre urile, numite ndeobte pre uri statice sau de echilibru, rmn de asemenea constante. ;sen a acestei construc ii imaginare este eliminarea scurgerii timpului i a schimbrii perpetue din "enomenele de pia . &osibilitatea oricrei schimbri n ce privete o"erta i cererea este incompatibil cu aceast construc ie. 'n acest cadru nu pot "i analizate dect schimbri ce nu a"ecteaz con"igura ia "actorilor care detrmin pre urile. 'n lumea imaginar a economiei n regim de rota ie uni"orm nu este necesar ca popula ia s "ie alctuit din oameni nemuritori, "r vrst i care nu proli"ereaz. &utem presupune c n ea copiii se nasc, mbtrnesc i, n cele din urm, mor, cu condi ia ca ci"rele totale ale popula iei i numrul personaelor din "iecare grup de vrst s rmn constante. 'n acest caz, cererea pentru bunuri al cror consum este limitat la anumite grupe de vrst rmne nemodi"icat, dei indivizii care o genereaz nu rmn aceiai. 'n realitate nu e$ist niciodat o economie n regim de rota ie uni"orm. 'ns, pentru a analiza problemele schimbrii datelor i a micrii cu varia ii neregulate, trebuie s le comparm cu o stare "ictiv, din care amndou sunt ipotetic absente. ;ste deci absurd s se a"irme, despre construc ia unei

227 economii n regim de rota ie uni"orm, c nu lmurete condi iile e$istente ntr# un univers schimbtor i s li se cear economitilor s /p.7281 substituie aa# zisei lor ocupa ii e$clusive cu statica un studiu al >dinamicii?. !ceast aa#zis metod static este chiar instrumentul mental adecvat pentru cercetarea schimbrii. Fingurul mi*loc de studiu al "enomenelor comple$e ale ac iunii este de a "ace ini ial abstrac ie de schimbare n ntregime, de a introduce apoi un "actor izolat provocator de schimbare, i de a analiza, n cele din urm, e"ectele sale, n ipoteza c toate celelalte variabile rmn nemodi"icate. ;ste de asemenea absurd s se cread c serviciile "urnizate de construc ia unei economii n regim de rota ie uni"orm sunt cu att mai pre ioase cu ct s"era ac iunii, obiectul studiilor noastre, corespunde acestei construc ii n ce privete absen a schimbrii. Metoda static, ntrebuin area construc iei imaginare a unei economii n regim de rota ie uni"orm, este metoda adecvat de analizare a schimbrilor respective, indi"erent dac acestea sunt mari sau mici, brute sau lente. Hbiec iile "ormulate pn n prezent mpotriva ntrebuin rii construc iei imaginare a unei economii n regim de rota ie uni"orm au dat n ntregime gre. !utorii lor n#au sesizat privin a n care aceast construc ie este problematic i motivul pentru care ea poate induce cu uurin erori i con"uzii. !c iunea este schimbare, iar schimbarea se petrece n secven a temporal a evenimentelor. 'ns din economia n regim de rota ie uni"orm schimbarea i succesiunea evenimentelor sunt eliminate. !c iunea const n a "ace alegeri i n a "ace "a unui viitor incert. 'ns n economia n regim de rota ie uni"orm nu e$ist alegeri, iar viitorul nu este incert, deoarece nu di"er de situa ia cunoscut din prezent. On asemenea sistem rigid nu este populat cu oameni vii, care aleg i sunt supui greelii. ;ste o lume de automate negnditoare, lipsite de su"let< nu este o societate uman, ci un muuroi de "urnici. 'ns aceste contradic ii insolubile nu tirbesc serviciile pe care ni le "urnizeaz aceast construc ie imaginar, cnd este vorba de singurele probleme pentru al cror studiu ea este att adecvat ct i indispensabil= problema legturii dintre pre urile produselor i "actorii necesari pentru producerea lor i problema derivat, a activit ii antrepernoriale i a pro"iturilor i a pierderilor. &entru a n elege "unc ia activit ii antreprenoriale i semni"ica ia pro"iturilor i pierderilor, noi construim un sistem din care acestea sunt absente. !ceast imagine nu este dect un instrument al gndirii noastre. ;a nu descrie o stare de lucruri posibil i realizabil. ;ste chiar imposibil de a mpinge construc ia imaginar a unui sistem n regim de rota ie uni"orm pn la consecin ele sale ultime, deoarece antreprenorul este imposibil de eliminat din tabloul economiei de pia . ,iverii "actori complementari de produc ie nu se pot altura spontan. ;ste necesar ca ei s "ie combina i de ctre e"orturile deliberate ale unor oameni, care urmresc anumite scopuri i sunt motiva i de un imbold de a#i ameliora starea de /p.7261 satis"ac ie. ;liminnd antreprenorul ar nsemna s eliminm "or a motrice a ntregului sistem de pia .

228 ;$ist i o a doua de"icien . Fchimbul indirect i utilizarea banilor sunt implicate tacit n construc ia imaginar a unei economii n regim de rota ie uni"orm. ,ar ce "el de bani pot "i acetiaS 'ntr#un sistem "r schimbare, n care nu e$ist nici un "el de incertitudine re"eritoare la viitor, nimeni nu are nevoie s de in bani lichizi. Fiecare individ tie e$act de ce sum de bani va avea nevoie, la orice dat viitoare. ;l este, de aceea, n msur s dea cu mprumut to i banii pe care#i primete, ast"el nct mprumuturile s devin scadente la data cnd va avea nevoie de ele. F presupunem c nu e$ist dect moned#aur i o singur banc central. +u avansul treptat ctre o stare de economie n regim de rota ie uni"orm, to i indivizii i toate "irmele i reduc, pas cu pas, de inerile de bani lichizi, iar cantit ile de aur devenite ast"el disponibile iau drumul ntrebuin rilor nonmonetare D industriale. Cndivizii i "irmele posed crean e "a de banca central, suma scadent a "iecrei pr i dintre acestea corespunznd e$act sumelor de care vor avea ei nevoie la datele respective, pentru a#i onora obliga iile. -anca central nu are nevoie de rezerve, deoarece suma total a pl ilor cotidiene e"ectuate de clien ii ei coincide e$act cu suma total a retragerilor. @oate tranzac iile pot "i de "apt e"ectuate prin trans"eruri operate n conturile bncii, "r a mai apela la bani lichizi. !st"el, >banii? din acest sistem nu sunt un mi*loc de schimb< ei nu sunt bani deloc, ci sunt doar numerar, o unitate eteric i nedeterminat de contabilizare, de "elul acela vag i nede"inibil pe care "antezia anumitor economiti i erorile multor pro"ani l#au atribuit n mod greit banilor. Cnterpunerea acestor e$presii numerice ntre vnztori i cumprtori nu a"ecteaz esen a vnzrilor< ea este neutr "a de activit ile economice ale oamenilor. 'ns moneda neutr este n sine o idee irealizabil i de neconceput. /001 ,ac ar "i s ntrebuin m terminologia inadecvat pe care o ntrebuin eaz mul i economiti contemporani n scrierile lor, ar trebui s spunem c moneda este, n mod necesar, un >"actor dinamic?< ntr#un sistem >static? nu mai este loc pentru bani. ,ar nsi no iunea de economie de pia "r bani este contradictorie. +onstruc ia imaginar a unui sistem n rota ie uni"orm este o no iune limitativ. 'n cadrul su ac iunea nu mai e$ist. ;"ortul contient al omului care gndete ndreptat ctre ndeprtarea neplcerii este nlocuit de reac ie automat. &utem ntrebuin a aceast /p.7:41 construc ie imaginar numai dac nu uitm niciodat ce scopuri are ea menirea s serveasc. 'n primul rnd, dorim s analizm tendin a, mani"est n orice ac iune, ctre stabilirea unei economii n regim de rota ie uni"orm< procednd ast"el, trebuie s inem totdeauna seama de "aptul ca aceast tendin nu#i poate atinge niciodat elul ntr#un univers care nu este per"ect rigid i imuabil, adic ntr#un univers care este viu i nu mort. 'n al doilea rnd, urmrim s n elegem n ce privin di"er condi iile dintr#o lume vie, n care e$ist ac iune, de acelea dintr#o lume rigid. &utem descoperi aceasta numai printr#un argumentum a contrario pe care ni#l pune la dispozi ie imaginea unei economii rigide. !st"el a*ungem la n elegerea "aptului c n "iecare ac iune este inerent presupus con"runtarea cu condi iile unui viitor necunoscut D aadar specula ia D i c pro"itul i pierderea sunt caracteristici necesare ale ac iunii, ce nu pot "i suspendate de nici un "el de dorin pioas. &rocedurile adoptate de acei economiti care sunt pe deplin contien i de aceste elemente cognitive "undamentale pot "i numite

229 meto a logic matematice. a teoriei economice, prin contrast cu tehnica meto ei

;conomitii matematizan i nesocotesc studiul ac iunilor care, n ipoteza imaginar i irealizabil c nu ar surveni date noi, sunt inute s duc la atingerea economiei n regim de rota ie uni"orm. ;i nu observ speculatorul individual care nu urmrete instituirea economiei n regim de rota ie uni"orm, ci pro"itul, de pe urma ac iunii care a*usteaz mai bine mersul lucrurilor la atingerea scopurilor urmrite prin ac iune, i.e. la ndeprtarea cea mai adecvat cu putin a neplcerii. ;i subliniaz e$clusiv starea imaginar de echilibru, pe care ar atinge#o ntregul comple$ al ac iunilor de "elul acesta n absen a oricrei modi"icri suplimentare a datelor. ;i descriu acest echilibru imaginar prin sisteme de ecua ii di"eren iale simultane. Nor le scap "aptul c starea de lucruri pe care o analizeaz este o stare n care nu mai e$ist ac iune, ci doar o succesiune de evenimente, provocate de un misterios ini iator originar al micrii. ;i i dedic toate e"orturile descrierii n simboluri matematice a diverselor >echilibre?, adic a strilor de repaos i de absen a ac iunii. ;i analizeaz echilibrul ca i cum ar "i o entitate real i nu doar o ac iune limitativ, un simplu instrument mental. +eea ce "ac ei este un *oc steril cu simboluri matematice, un passe3temps care nu este adecvat pentru a ne "urniza cunotin e. /071 3. Economi! s'!)ion! ( +onstruc ia imaginar a unei economii sta ionare a "ost con"undat uneori cu aceea a unei economii n regim de rota ie uni"orm. 'ns /p.7:01 aceste dou construc ii di"er n realitate. ;conomia sta ionar este o economie n care avu ia i venitul indivizilor rmn neschimbate. +u aceast imagine sunt compatibile schimbri care n#ar "i compatibile cu o economie n regim de rota ie uni"orm. +i"rele popula iei pot crete sau scdea, cu condi ia ca varia iile s "ie nso ite de o cretere sau scdere corespunztoare a avu iei i venitului totale. +ererea pentru anumite mr"uri se poate modi"ica< dar aceste modi"icri trebuie s se petreac att de lent, nct trans"erul de capital din ramurile de produc ie care urmeaz s "ie restrnse datorit lor, ctre acelea care urmeaz s "ie ampli"icate, s se poat e"ectua prin nenlocuirea echipamentelor uzate n ramurile care se restrng i investirea sumelor corespunztoare n acelea care se dezvolt. +onstruc ia imaginar a unei economii sta ionare ne conduce la alte dou construc ii imaginare= economia a"lat n cretere (n e$pansiune) i cea a"lat n descretere (n declin). 'n cea dinti, cota de avu ie i venit per capita a indivizilor i ci"ra popula iei tind ctre o valoare numeric mai ridicat, iar n cea din urm ctre o valoare numeric mai redus. 'n economia sta ionar suma tuturor pro"iturilor i a tuturor pierderilor este zero. 'n economia a"lt n cretere suma total a pro"iturilor depeete suma total a pierderilor. 'n economia a"lat n descretere suma total a pro"iturilor este in"erioar sumei totale a pierderilor. &recaritatea acestor trei construc ii imaginare este vdit n "aptul c ele implic posibilitatea msurrii avu iei i a venitului. +um asemenea msurtori

230 nu pot "i realizate i sunt chiar de neconceput, este imposibil s le ntrebuin m pentru o clasi"icare riguroas a situa iilor reale. Hridecteori istoria economic se lanseaz n clasi"icri ale evolu iilor istorice din anumite perioade con"orm schemei >sta ionare?, >n cretere? sau >n descretere?, ea recurge de "apt la n elegerea istoric i nu >msoar?. ;. In'eg ! e! 9unc)ii#o c!'!#!c'ice +nd oamenii se re"er la probleme legate de propriile lor ac iuni i cnd istoria economic, economia descriptiv i statistica economic se re"er la ac iunile altor persoane, utiliznd termenii de antreprenor, capitalist, proprietar de pmnt, muncitor i consumator, ei ntrebuin eaz tipuri ideale. +nd teoria economic ntrebuin eaz aceiai termeni este vorba despre categorii catalactice. !ntreprenorii, capitalitii, proprietarii "unciari, muncitorii i consumatorii care apar n teoria economic nu sunt oameni vii, ca cei pe care#i ntlnim n via a cotidian i n istorie. ;i reprezint ncorporarea "unc iilor distincte care sunt ndeplinite n des"urarea opera iunilor de pia . Faptul c att /p.7:71 omul care ac ioneaz ct i tiintele istorice apeleaz, n ra ionamentele lor, la rezultatele teoriei economice i construiesc tipuri ideale bazate pe D i care se re"er la D categoriile teoriei pra$eologice, nu modi"ic distinc ia logic radical ntre tipurile ideale i categoriile economice. +ategoriile economice care ne preocup se re"er la "unc ii pur integrate, iar tipurile ideale se re"er la evenimente istorice. Hmul viu, care ac ioneaz, combin n mod necesar diverse "unc ii. ;l nu este niciodat doar un consumator, ci este, n plus, "ie un antreprenor, un proprietar "unciar, un capitalist sau un muncitor, "ie o persoan sus inut material de veniturile ctigate de ast"el de persoane. Mai mult, "unc iile de antreprenor, proprietar "unciar, capitalist i muncitor se suprapun "recvent n aceleai persoane. Cstoria urmrete clasi"icarea oamenilor n "unc ie de obiectivele ctre care aspir ei i de mi*loacele pe care le ntrebuin eaz pentru atingerea acestor obiective. @eoria economic, care cerceteaz structura ac iunii n condi iile unei societ i de pia "r a ine seama ctui de pu in de obiectivele pe care le urmresc oamenii i de mi*loacele pe care le ntrebuin eaz ei, urmrete s discearn categorii i "unc ii. +ele dou sarcini sunt di"erite. ,i"eren a poate "i cel mai edi"icator demonstrat analiznd conceptul catalactic de antreprenor. 'n construc ia imaginar a economiei n regim de rota ie uni"orm nu ncape loc pentru activitatea antreprenorial, deoarece aceast construc ie elimin orice schimbare a datelor care ar putea a"ecta pre urile. 'ndat ce abandonm aceast presupozi ie, a rigidit ii datelor, descoperim c ac iunea trebuie s "ie a"ectat de toate modi"icrile datelor. +um ac iunea este ndreptat n mod necesar ctre in"luen area unei stri viitoare de lucruri, "ie uneori i din viitorul imediat, al clipei care urmeaz, ea va "i a"ectat de orice schimbare a datelor greit anticipat, care survine n rstimpul dintre nceputul i s"ritul perioadei n care ea este destinat s "urnizeze bene"icii (perioadei "urnizrii de bene"icii.) /051 !adar rezultatul ac iunii este ntotdeauna incert. !c iunea este ntotdeauna o specula ie. Nucrul acesta este valabil nu numai ntr#o economie de pia , ci i pentru Robinson +rusoe, actorul izolat imaginar, sau, nu mai pu in, pentru o economie socialist. 'n construc ia imaginar a economiei n regim de rota ie uni"orm nimeni nu este antreprenor i

231 speculator. 'ntr#o economie real i vie "iecare actor este ntotdeauna antreprenor i speculator< persoanele a"late n gri*a actorilor ## membrii minori ai "amiliilor dintr#o societate de pia i masele ntr#o societate socialist ## sunt a"ecta i de rezultatele specula iilor actorilor, dei nu sunt ei nii actori, deci nici speculatori. +nd se re"er la antreprenori, teoria economic nu are n vedere oameni, ci o anumit "unc ie. !ceast "unc ie nu este trstura particular /p.7:51 a unui grup sau a unei clase speciale de oameni. ;a este inerent "iecrei ac iuni i de neocolit pentru "iecare actor. Cncorpornd aceast "unc ie ntr#o "igur imaginar, recurgem la o stratagem metodologic. @ermenul de antreprenor, aa cum este ntrebuin at n teoria catalactic, indic "aptul c omul care ac ioneaz este vzut e$clusiv din perspectiva incertitudinii inerente a "iecrei ac iuni. !tunci cnd ntrebuin m termenul acesta nu trebuie n nici un caz s uitm c "iecare ac iune este con inut n "lu$ul temporal i deci implic o specula ie. +apitalitii, proprietarii "unciari i muncitorii sunt inevitabil speculatori. Na "el este i consumatorul, atunci cnd se ngri*ete de satis"acerea nevoilor sale viitoare. ; cale lung de la mn pn la gur. F ncercm s gndim construc ia imaginar a antreprenorului pur pn la consecin ele ei ultime. !ntreprenorul acesta nu posed nici un capital. +apitalul necesar pentru activit ile sale antreprenoriale i este mprumutat de capitaliti, sub "orm de mprumuturi bneti. ;ste adevrat c, din punct de vedere legal, el este considerat proprietarul diverselor mi*loace de produc ie achizi ionate prin cheltuirea sumelor luate cu mprumut. +u toate acestea, el ar rmne lipsit de proprietate, dac punem n balan att volumul activelor ct i al datoriilor sale. ,ac reuete, pro"itul net i apar ine. ,ac d gre, pierderea trebuie s cad asupra capitalitilor care i#au mprumutat "ondurile. On asemenea antreprenor ar "i, n realitate, un anga*at al capitalitilor, care speculeaz n numele acestora i ncaseaz pro"iturile n propor ie de 044T, "r s aibe a se preocupa de pierderi. 'ns chiar dac antreprenorul este n msur s i asigure singur o parte din capitalul necesar i nu mprumut dect restul, lucrurile nu di"er n mod esen ial. 'n msura n care pierderile su"erite nu pot "i sczute din "ondurile antreprenorului nsui, ele vor "i suportate de capitalitii care au avansat mprumuturile, indi"erent de termenii contractului. On capitalist este ntotdeauna e"ectiv un antreprenor i un speculator. ;l i asum ntotdeauna riscul de a#i pierde "ondurile. %u e$ist nimic de "elul unor investi ii per"ect sigure. &roprietarul "unciar autosu"icient, care#i lucreaz pmntul numai pentru satis"acerea necesit ilor propriei gospodrii, este a"ectat de toate schimbrile care#i in"luen eaz "ertilitatea pmntului sau nevoile personale. 'ntr#o economie de pia , rezultatele activit ilor "ermierului sunt a"ectate de toate schimbrile care privesc importan a terenului su pentru aprovizionarea pie ei. Fermierul este evident un antreprenor, chiar i din punctul de vedere al terminologiei obinuite. %ici un proprietar al vreunor mi*loace de produc ie, "ie acestea reprezentate de bunuri tangibile sau bani, nu rmne neatins de incertitudinea viitorului. 'ntrebuin area oricror bunuri tangibile sau a banilor pentru produc ie, i.e. pentru "urnizarea de satis"ac ii la o dat ulterioar, este o activitate antreprenorial n sine.

232 Na "el stau lucrurile n esen i cu muncitorul. ;l se nate /p.7:21 proprietar al anumitor abilit i. Facult ile sale nnscute sunt mi*loace de produc ie mai adecvate pentru anumite tipuri de munc, mai pu in adecvate pentru altele, i total inadecvate pentru o a treia grup. /021 ,ac i#a nsuit cali"icrile necesare pentru prestarea anumitor tipuri de lucru, atunci el este, n raport cu timpul i cheltuielile materiale absorbite n procesul "ormrii sale, n pozi ia unui investitor. ;l a asigurat un input, n vederea compensa iei printr#un output adecvat. Muncitorul este un antreprenor n msura n care salariul su este determinat de pre ul pie ei pentru tipul de munc pe care#l poate presta. &re ul acesta variaz, n "unc ie de schimbarea condi iilor, aa cum variaz i pre urile tuturor celorlal i "actori de produc ie. 'n conte$tul teoriei economice semni"ica ia termenilor n discu ie este urmtoarea= &rin antreprenor se n elege omul care ac ioneaz n raport cu schimbrile care survin n datele pie ei. &rin capitalist i proprietar "unciar se n elege omul care ac ioneaz n raport cu schimbrile valorilor i ale pre urilor care, chiar dac toate datele pie ei rmn constante, sunt determinate de simpla trecere a timpului, ca o consecin a evalurii di"erite a bunurilor prezente "a de cea a bunurilor viitoare. &rin muncitor se n elege omul care ac ioneaz n raport cu ntrebuin area "actorului de produc ie care este munca uman. !st"el, "iecare "unc ie este corespunztor integrat= antreprenorul ctig pro"ituri sau su"er pierderi< proprietarilor mi*loacelor de produc ie (bunuri de capital sau pmnt) le revine dobnda originar< muncitorii primesc salarii. 'n acest sens, am elaborat construc ia imaginar de istribuie funcional, care di"er de distribu ia istoric e"ectiv. /0:1 @eoria economic, pe de alt parte, a utilizat ntotdeauna i nc utilizeaz termenul de >antreprenor? n alt sens dect cel cu care este asociat n conte$tul construc iei imaginare a distribu iei "unc ionale. 'n cadrul ei sunt denumi i antreprenori i cei ce sunt deosebit de doritori s pro"ite de pe urma a*ustrii produc iei la /p.7::1 modi"icrile anticipate ale condi iilor, cei ce au mai mult ini iativ, spirit de ntreprindere i o perspicacitate superioar maselor, pionierii care genereaz i promoveaz progresul economic. !ceast no iune este mai restrns dect conceptul de antreprenor, aa cum a "ost utilizat n construc ia distribu iei "unc ionale< el nu corespunde multor situa ii crora acesta din urm le corespunde. ;ste ciudat c acelai termen este utilizat pentru a desemna dou no iuni di"erite. !r "i "ost mai comod s se ntrebuin eze un alt termen pentru cea de#a doua no iune ## de pild acela de >promotor?. @rebuie s admitem c no iunea de antreprenor#promotor nu poate "i de"init cu rigoare pra$eologic. ('n aceast privin , ea se aseamn cu no iunea de bani, care D spre deosebire de no iunea de mi*loc de schimb D nu admite o de"ini ie pra$eologic rigid.) /091 'ns teoria economic nu se poate lipsi de conceptul de promotor, deoarece el se re"er la un dat care este o caracteristic general a naturii umane, care este prezent n toate tranzac iile de pia i le marcheaz pro"und. ;ste vorba de "aptul c indivizii di"eri i nu reac ioneaz la o schimbare a condi iilor cu aceeai rapiditate i n acelai "el. Cnegalitatea oamenilor, care se datoreaz att di"eren elor ntre calit ile lor nnscute ct i vicisitudinilor vie ii, se mani"estat i n "elul acesta. &e pia

233 e$ist inovatori i al ii care imit doar procedeele concet enilor lor mai aler i. Fenomenul de lea ers/ip nu este mai pu in real pe pia dect n orice alt ramur de activitate uman. For a motrice a pie ei, elementul care tinde ctre inova ie i ameliorare necontenite, este "urnizat de mobilitatea "ebril a promotorului i de aviditatea sa de a realiza pro"ituri ct mai mari cu putin . !cestea "iind spuse, nu e$ist nici un pericol ca ntrebuin area echivoc a acestui termen s dea natere la ambiguit i n e$punerea sistemului catalactic. Hridecteori e$ist riscul ca ele s apar, putem s le nlturm prin utilizarea termenului de promotor n locul celui de antreprenor. $uncia antreprenorial 'n economia staionar &ia a la termen (futures mar8et) l poate elibera pe promotor de o parte din povara "unc iei sale antreprenoriale. 'n msura n care un antreprenor s#a "erit de pierderile pe care le#ar putea su"eri prin tranzac ii convenabile "cute n avans, el nceteaz de a mai "i antreprenor iar "unc ia antreprenorial se translateaz asupra celeilalte pr i contractante. Filatorul de bumbac care, n momentul cnd cumpr bumbac pentru "ilatura lui, vinde n avans aceeai cantitate, i abandoneaz o parte din "unc ia antreprenorial. ;l nici nu va mai pro"ita nici nu va mai pierde de pe urma schimbrilor pre ului bumbacului survenite n perioada respectiv. ,esigur, el nu nceteaz n ntregime de a#i mai ndeplini /p.7:91 "unc ia antreprenorial. ;l va "i totui a"ectat de varia ia pre urilor la "irele te$tile n general, sau a pre urilor anumitor sortimente i tipuri de "ire, pe care le produce i care nu sunt determinate de modi"icri ale pre ului bumbacului neprelucrat. +hiar dac produce doar n calitate de contractant, pentru o remunera ie dinainte stabilit, el este nc n pozi ia de antreprenor "a de "ondurile investite n instala ii. &utem construi imaginea unei economii n care condi iile necesare pentru e$isten a pie elor la termen s se realizeze pentru toate bunurile i serviciile. 'ntr#o asemenea construc ie imaginara "unc ia antreprenorial este n ntregime separat de toate celelalte "unc ii. !pare o clas de antreprenori puri. &re urile determinate pe pie ele la termen direc ioneaz ntregul aparat de produc ie. ,oar dealerii la termen mai realizeaz pro"ituri i mai su"er pierderi. @oate celelalte persoane sunt asigurate, aa zicnd, mpotriva e"ectelor adverse ale incertitudinii viitorului. ;le se bucur de securitate n aceast privin . +apii diverselor unit i economice sunt practic anga*a i, cu venituri "i$e. ,ac ar "i s presupunem, n continuare, c aceast economie este una sta ionar i c toate tranzac iile la termen se concentreaz ntr#o singur corpora ie, este limpede c volumul total al pierderii corpora iei ar coincide e$act cu volumul total al pro"iturilor sale. %u este necesar dect s na ionalizm aceast corpora ie pentru a aduce la "iin un stat socialist, "r pro"ituri i pierderi, un stat al securit ii i stabilit ii netulburate. ,ar lucrurile stau ast"el numai pentru c de"ini ia pe care am dat#o unei economii sta ionare implic egalitatea sumei totale a pierderilor cu cea a pro"iturilor. 'ntr#o economie a"lat n schimbare trebuie s apar "ie un e$ces de pro"ituri, "ie unul de pierderi.

234 !r "i o pierdere de timp s mai insistm asupra unor ast"el de imagini supraso"isticate, care nu duc mai departe analiza problemelor economice. Fingurul motiv pentru care le#am men ionat este c ele re"lect idei care stau la temelia anumitor critici "ormulate mpotriva sistemului economic capitalist i a anumitor planuri iluzorii sugerate n vederea gestionrii socialiste a a"acerilor. ;ste, desigur, adevrat c o schem socialist este logic compatibil construc iile imaginare irealizabile a unei economii n regim de rota ie uni"orm i a unei economii sta ionare. &redilec ia cu care numeroi economiti matematicieni se ocup aproape e$clusiv de condi iile corespunztoare acestor construc ii imaginare i cu starea de >echilibru? implicat n ele i#a "cut pe oameni s piard din vedere "aptul c ele sunt ireale, mcinate de contradic ii interne, e$pediente imaginare ale gndirii i nimic altceva. ;le nu sunt n nici un caz modele adecvate pentru edi"icarea unei societ i vii, de oameni care ac ioneaz. /p.7:31 %ote 0. +", ;ngels, 4errn Eugen D:/rings Um(6l*ung Futtgart, 0604, p. 549. er 7issensc/aft, ed. a 3#a,

7. +". Parl Mar$, Aur @riti8 es so*ial emocratisc/en Parteiprogramms von !ot/a, ed. Preibisch, Reichenberg, 0674, p. 03. 5. +". ibi . 2. ,octrina armoniei predeterminate n "unc ionarea unui sistem de pia neobstruc ionat nu trebuie con"undat cu teorema armoniei intereselor corect n elese n cadrul unui sistem de pia , dei e$ist o nrudire ntre ele. +". in"ra, pp. 935#987. :. On pictor este un om de a"aceri dac urmrete s picteze pnze care s se vnd la un pre ct mai ridicat. On pictor care nu "ace compromisuri pentru a satis"ace gusturile publicului cumprtor i, dispre uind orice consecin e neplcute, nu se las ndrumat dect de propriile sale idealuri, este un artist, un geniu creator. +". supra, pp. 056#024. 9. !semenea inter"eren e ntre cheltuielile de a"aceri ale "irmei i cheltuieli destinate consumului sunt ncura*ate adesea de condi iile institu ionale. H cheltuial trecut n contul costurilor de a"aceri reduce pro"iturile nete i , prin urmare, volumul impozitelor de achitat. ,ac impozitele absorb :4T din pro"ituri, omul de a"aceri caritabil pltete din buzunar doar :4T din cadou. Restul rmne n seama "iscului. 3. ,e bun seam, o analiz "cur din punctul de vedere al "iziologiei nutri iei nu va privi aceste lucruri drept negli*abile. 8. !nalizm aici problemele teoriei, nu ale istoriei. ,e aceea putem s ne dispensm de a respinge obiec iile "ormulate mpotriva conceptului de actor izolat, "cnd trimitere la rolul istoric al unei economii gospodreti autosu"iciente.

235 6. &entru simplitate, negli*m aici "luctua iile pre urilor ntregistrate n cursul zilei. 04. ! se vedea mai *os pp. 7:4#7:0. 00. ! se vedea mai *os, pp. 209#206. 07. &entru o continuare a studiului critic al economiei matematice, a se vedea mai *os, pp. 5:4#5:3. 05. ! se vedea mai *os, p. 280. 02. Re"eritor la sensul n care munca trebuie considerat un "actor de produc ie nespeci"ic a se vedea mai sus, pp. 055#05:. 0:. F subliniem din nou "aptul c toat lumea, inclusiv nespecialtii, ntrebuin eaz ntotdeauna aceast construc ie imaginar, atunci cnd au de#a "ace cu determinarea veniturilor. %u economitii au inventat#o< ei au epurat#o doar de de"icien ele care nso eau concep ia popular. &entru o analiz epistemologic a distribu iei "unc ionale, c". Gohn -ates +larJ, )/e Distribution of 7ealt/, %eK UorJ, 0648, p. : i ;ugen von -ehm -aKerJ, !esammelte 0c/riften, ed. F. B. Qeiss, Aiena, 0672, p. 766. @ermenul de >distribu ie? nu trebuie s ne induc n eroare< ntrebuin area sa n acest conte$t se e$plic prin rolul *ucat n istoria gndirii economice de construc ia imaginar a unui stat socialist (c". supra, p. 724). 'n modul de "unc ionare a economiei de pia nu e$ist propriu#zis nimic care s poat "i numit distribu ie. -unurile nu sunt mai nti produse i apoi distribuite, aa cum ar sta lucrurile ntr#un stat socialist. +uvntul >distribu ie?, aa cum este el ntrebuin at n e$presia >distribu ie "unc ional?, corespunde semni"ica iei pe care o avea termenul de>distribu ie? acum 0:4 de ani. 'n engleza contemporan >distribu ie? nseamn dispersia bunurilor ntre consumatori, aa cum o determin comer ul. 09. ! se vedea mai *os, p. 568.

236 C?. %IAA 1. C! !c'e is'ici#e economiei de pi!)( ;conomia de pia este sistemul social de diviziune a muncii bazat pe proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie. Fiecare persoan ac ioneaz pe cont propriu< ns ac iunile "iecruia urmresc satis"acerea nevoilor altor persoane, ca i pe aceea a nevoilor sale proprii. !c ionnd, "iecare i servete semenii. &e de alt parte, "iecare este bene"iciarul serviciilor concet enilor si. Fiecare persoan este att un mi*loc ct i un scop n sine, un scop ultim pentru ea nsi i un mi*loc pentru alte persoane, n e"orturile pe are le depun acestea pentru atingerea propriilor lor scopuri. Fistemul acesta este cluzit de pia . &ia a direc ioneaz activit ile individului nspre acele canale care#l "ac s deserveasc cel mai bine dorin ele semenilor si. 'n modul de "unc ionare al pie ei nu e$ist constrngere i coerci ie. Ftatul, aparatul social de coerci ie i constrngere, nu inter"ereaz cu pia a i cu activit ile cet enilor care sunt cluzite de pia . ;l i ntrebuin eaz puterea de a supune oamenii prin violen "izic numai pentru nlturarea ac iunilor duntoare prezervrii i "unc ionrii neobstruc ionate a economiei de pia . ;l prote*eaz via a, sntatea i proprietatea individului mpotriva agresiunilor violente sau "rauduloase venite din partea ru"ctorilor interni sau a dumanilor e$terni. 'n "elul acesta statul creeaz i prezerv un mediu n care economia de pia poate "unc iona n siguran . Floganul mar$ist >anarhia produc iei? caracterizeaz pertinent aceast structur social ca un sistem economic care nu este diri*at de un dictator, de un ar al produc iei care s dea "iecrui individ o sarcin i s#l sileasc s#i asculte porunca. Fiecare om este liber< nimeni nu este supus vreunui despot. Hmul se integreaz de bun voie ntr#un sistem bazat pe cooperare. &ia a l cluzete i i arat n ce "el poate promova cel mai adecvat att bunstarea sa proprie ct i pe cea a celorlal i. &ia a de ine suprema ia. ;a singur asigur ordinea ntregului sistem social, nzestrndu#l cu sens i semni"ica ie. &ia a nu este un loc, un lucru, sau o entitate colectiv. &ia a este un proces, pus n micare de inter"eren a ac iunilor diverilor indivizi care coopereaz n condi ii de diviziune a muncii. For ele care determin starea mereu schimbtoare a pie ei sunt /p.7:81 *udec ile de valoare ale acestor indivizi i ac iunile lor, cluzite de aceste *udec i de valoare. Ftarea pie ei n "iecare moment const n structura pre urilor, i.e., n totalitatea rapoartelor de schimb stabilite prin interac iunea celor dornici s cumpere cu cei dornici s vnd. %u e$ist nimic inuman sau mistic n "unc ionarea pie ei. &rocesele de pia rezult n ntregime din ac iunile umane. Fiecare "enomen de pia poate "i atribuit n cele din urm anumitor op iuni ale membrilor societ ii de pia . &rocesul de pia este a*ustarea ac iunilor individuale ale diverilor membri ai societ ii de pia la imperativele cooperrii mutuale. &re urile de pia le comunic productorilor ce s produc, cum s produc i n ce cantitate. &ia a este "ocarul ctre care converg activit ile indivizilor i centrul din care iradiaz aceste activit i.

237 ;conomia de pia trebuie riguros di"eren iat de al doilea sistem de cooperare social n condi ii de diviziune a muncii imaginabil D dei irealizabil= sistemul bazat pe proprietatea social, sau guvernamental, asupra mi*loacelor de produc ie. !cest al doilea sistem este numit ndeobte socialism, comunism, economie plani"icat, sau capitalism de stat. ;conomia de pia sau capitalismul, cum i se spune de regul, este incompatibil cu economia socialist. 'ntre aceste dou sisteme nici un amestec nu este posibil sau imaginabil< nu e$ist nimic de "elul unei economii mi$te, al unui sistem care s "ie par ial capitalist i par ial socialist. &roduc ia este diri*at de pia sau prin decretele unui ar al produc iei sau ale unui comitet de ari ai produc iei. ,ac n cadrul unei societ i bazate pe proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie o parte a acestor mi*loace de produc ie sunt de inute n proprietate public i gestionate ca atare D adic de inute i gestionate de guvern sau de una din agen iile sale D aceasta nu nseamn c avem de#a "ace cu un sistem mi$t, n care capitalismul i socialismul se combin. Faptul c statul, sau municipalit ile, de in i gestioneaz anumite ntreprinderi nu modi"ic trsturile caracteristice ale economiei de pia . !ceste ntreprinderi, de inute i gestionate n proprietate public, se supun suveranit ii pie ei. ;le trebuie s se ncadreze, n calitate de cumprtori de materii prime, echipamente i mn de lucru, precum i ca vnztori de bunuri i servicii, n schema economiei de pia . ;le se supun legilor pie ei i depind ca atare de consumatori, care pot s le o"ere sau nu patrona*ul lor. ;le trebuie s urmreasc pro"itul, sau, cel pu in, s evite pierderile. .uvernul poate acoperi pierderile "abricilor sau magazinelor sale din "ondurile publice. ,ar lucrul acesta nu elimin i nici nu reduce suprema ia pie ei< el o translateaz pur i simplu ctre un alt sector. 'ntr#adevr, mi*loacele de acoperire a pierderilor trebuie procurate prin impunere de ta$e. 'ns impozitarea aceasta are /p.7:61 propriile sale e"ecte asupra pie ei i in"luen eaz structura economic, n con"ormitate cu legile pie ei. Func ionarea pie ei i nu guvernul care colecteaz ta$e decide asupra cui va cdea inciden a impozitelor i cum vor a"ecta ele produc ia i consumul. !st"el, pia a i nu un birou guvernamental determin "unc ionarea acestor ntreprinderi gestionate public. ,intre lucrurile care au vreo legtur cu "unc ionarea pie ei nici unul nu se poate numi, n sens pra$eologic sau economic, socialism. %o iunea de socialism, aa cum o concep i o de"inesc to i socialitii, implic absen a unei pie e a "actorilor de produc ie i a pre urilor acestor "actori. >Focializarea? unor anumite ntreprinderi, magazine i "erme D i.e., trans"erul lor din proprietate privat n proprietate public ## este o metod de implementare a socialismului prin msuri succesive. ;ste un pas pe calea ctre socialism, dar nu este socialismul nsui. (Mar$ i mar$itii ortodoci neag categoric posibilitatea unei ast"el de apropieri graduale de socialism. +on"orm doctrinei lor evolu ia gradual a capitalismului va atinge ntr#o bun zi punctul n care capitalismul va "i trans"ormat dintr#o lovitur n socialism). &rin simplul "apt c vnd i cumpr pe pie e ntreprinderile guvernamentale i economia sovietic ruseasc sunt racordate la sistemul capitalist. ;le nsele mrturisesc aceast legtur, calculnd rentabilitatea n

238 termeni monetari. !st"el, ele ntrebuin eaz metodele sistemului capitalist pe care#l condamn cu "anatism. intelectuale ale

'ntr#adevr, calculul economic n termeni monetari este "undamentul intelectual al economiei de pia . Farcinile pe care le are de ndeplinit ac iunea n orice sistem de diviziune a muncii nu pot "i ndeplinite "r a*utorul calculului economic. ;conomia de pia calculeaz n termeni de pre uri monetare. Faptul c ea este capabil de asemenea calcule de rentabilitate a "ost decisiv n evolu ia sa i condi ioneaz modul ei actual de "unc ionare. ;conomia de pia este real pentru c este capabil s calculeze. $. 5unu i#e de c!pi'!# i c!pi'!#u# 'n toate "iin ele vii e$ist un impuls nnscut care le diri*eaz ctre asimilarea materiei ce le prezerv, nnoiete i "orti"ic energia vital. ;minen a omului care ac ioneaz se mani"est n "aptul c el urmrete sporirea vitalit ii sale contient i deliberat. 'n urmrirea acestui obiectiv, iscusin a sa l duce la a construi unelte care#i servesc ini ial la procurarea hranei, ntr#un stadiu ulterior l "ace s proiecteze metode de sporire a cantit ii de alimente disponibile, iar n cele din urm l "ace capabil s#i satis"ac cele mai intens resim ite dorin e, /p.7941 dintre cele speci"ic umane. 'n termenii lui -ehm#-aKerJ= Hmul alege metode de produc ie indirecte, care necesit mai mult timp, dar compenseaz aceast ntrziere genernd produse mai multe i mai bune. Na nceputul "iecrui pas ctre o e$isten mai prosper se gsete economisirea D constituirea de rezerve de produse care "ace posibil prelungirea perioadei medii de timp care se scurge ntre nceputul procesului de produc ie i momentul n care acesta "urnizeaz un produs imediat utilizabil i consumabil. &rodusele acumulate n acest scop sunt "ie stadii intermediare n procesul tehnologic, i.e., unelte i produse semi"inite, "ie bunuri imediat consumabile, care i permit omului s substituie, "r a su"eri priva iuni pe durata perioadei de ateptare, un proces care absoarbe mai mult timp unuia care absoarbe mai pu in. -unurile acestea se numesc bunuri de capital. !st"el, economisirea i acumularea de bunuri de capital ce rezult din ea reprezint nceputul "iecrei tentative de ameliorare a condi iilor materiale ale omului< ele reprezint "undamentul civiliza iei umane. Fr economisire i acumulare de capital nu poate e$ista nici un "el de strduin de atingere a unor obiective nonmateriale. /01 %o iunea de bunuri de capital trebuie distins n mod clar de conceptul de capital. /71 +onceptul de capital este conceptul "undamental al calculului economic, cel mai important instrument mental pentru conducerea a"acerilor n economia de pia . +onceptul su corelativ este cel de venit. %o iunile de capital i venit, aa cum sunt ele ntrebuin ate n contabilitate i n re"lec iile cotidiene, n raport cu care contabilitatea nu este dect o ra"inare, pun n contrast mi*loacele i scopurile. Mintea calculat a actorului delimiteaz bunurile de consum, pe care urmrete s le ntrebuin eze pentru satis"acerea imediat a dorin elor sale, de bunurile de toate ordinele D inclusiv cele de ordinul nti /51 D pe care inten ioneaz s le

239 ntrebuin eze pentru a asigura satis"acerea unor dorin e viitoare prin noi ac iuni. ,i"eren ierea mi*loacelor de scopuri devine ast"el o di"eren iere ntre achizi ie i consum, ntre "irme de a"aceri i /p.7901 gospodrii, ntre "onduri destinate comer ului i bunuri casnice. 'ntregul comple$ de bunuri care urmeaz a "i achizi ionate este evaluat n termeni monetari, iar aceast sum ## capitalul D este punctul de plecare al calculului economic. Hbiectivul imediat al ac iunilor achizitive este de a spori, sau cel pu in de a prezerva capitalul. +antitatea ce poate "i consumat ntr#o anumit perioad "r reducerea capitalului se numete venit. ,ac consumul depete venitul disponibil, di"eren a se numete consum de capital. ,ac venitul disponibil depete volumul consumat, di"eren a se numete economisire. &rintre sarcinile principale ale calculului economic sunt i acelea de a stabili mrimile venitului, economisirii i consumului de capital. Modul de gndire care l#a condus pe omul care ac ioneaz la no iunile implicate n conceptele de capital i venit se gsesc sub "orm incipient n "iecare premeditare i plani"icare a ac iunii. +hiar i cei mai primitivi gospodari sunt ntructva contien i de consecin ele actelor care, din perspectiva contabilit ii moderne, ar reprezenta consum de capital. ;zitarea vntorului de a ucide o cprioar gestant i *ena resim it pn i de cei mai nendupleca i rzboinici "a de tierea pomilor "ructi"eri erau mani"estri ale unei mentalit i in"luen ate de asemenea considera ii. !ceste considera ii se mani"est i n venerabila institu ie legal a uzu"ructului i n cutumele i practicile analoage. 'ns numai persoanele care pot recurge la calculul monetar pot avansa pn la atingerea unei clarit i depline n ce privete distinc ia dintre o substan economic i avanta*ele ce decurg din ea i o pot aplica riguros tuturor claselor, tipurilor i ordinelor de bunuri i servicii. ,oar ele pot opera ast"el de distinc ii n conte$tul condi iilor a"late n permanent schimbare, al industriilor de trans"ormare a"late pe o treapt nalt de dezvoltare i al structurii complicate a cooperrii sociale dintre sute de mii de slu*be i activit i specializate. &rivind n urm de pe treapta de cunoatere "urnizat de contabilitatea modern spre condi iile naintailor slbatici ai omului, putem spune n termeni meta"orici c i ei ntrebuin au conceptul de >capital?. On contabil contemporan ar putea aplica metodele speci"ice pro"esiei sale i uneltelor lor primitive de vnat i pescuit, activit ilor lor de cresctori de vite i de agricultori, dac ar ti ce pre uri s atribuie diverselor obiecte avute n vedere. ,e aici unii economiti au tras concluzia c no iunea de >capital? este o categorie proprie oricrui "el de produc ie realizat de om, c este prezent n toate sistemele imaginabile de gestionare a proceselor de produc ie D i.e., nu mai pu in n izolarea involuntar a lui Robinson +rusoe dect ntr#o societate socialist ## i c ea nu depinde de practica calculului monetar. /21 'ns aceasta este o con"uzie. /p.7971 +onceptul de capital nu poate "i separat de conte$tul calculului monetar i de structura social a unei economii de pia , singura n care calculul monetar este posibil. ;ste un concept care este lipsit de sens n a"ara unei economii de pia . ;l *oac un rol e$clusiv n planurile i situa iile contabile ale indivizilor care ac ioneaz pe cont propriu ntr#un asemenea sistem bazat pe proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie, i s#a dezvoltat odat cu rspndirea calcului economic n termeni monetari. /:1

240 +ontabilitatea modern este "ructul unei lungi evolu ii istorice. !stzi s#a a*uns la o unanimitate printre oamenii de a"aceri i contabili, cu privire la semni"ica ia termenului de capital. +apitalul este suma de bani echivalent cu toate activele, minus suma de bani echivalent cu toate datoriile, care sunt consacrate la o anumit dat des"urrii activit ilor unei anumite unit i economice. %u conteaz n ce const aceste active, dac ele sunt terenuri, cldiri, echipamente, unelte, bunuri de orice alt tip i ordin, crean e, lichidit i, bani ghea sau orice altceva. 'mpre*urarea c n zilele de nceput ale contabilit ii negu torii D deschiztorii de drum n ce privete calculul economic D nu includeau, de regul, echivalentul n bani al cldirilor i terenurilor lor n no iunea de capital, este un "apt istoric. On alt "apt istoric este acela c agricultorii au aplicat relativ trziu conceptul de capital terenurilor lor. +hiar i astzi # n rile cele mai avansate # doar o parte din "ermieri sunt "amiliariza i cu metodele contabilit ii riguroase. %umeroi "ermieri continu s ntrebuin eze un sistem de contabilizare care omite s ia n calcul pmntul i contribu ia sa la produc ie. Cntrrile lor contabile omit echivalentul n bani al pmntului i, n consecin nu nregistreaz modi"icrile acestui echivalent. !semenea registre contabile sunt de"ectuoase, deoarece nu "urnizeaz in"orma ia care constituie nsui obiectivul urmrit prin contabilizarea capitalului. ;le nu indic dac activit ile "ermei au provocat sau nu o deteriorare a capacit ii pmntului de a contribui la produc ie, adic a valoarii sale obiective de utilizare. ,ac s#a produs o erodare a solului registrele lor o ignor, aa nct venitul (net) calculat este mai mare celui pe care l#ar "i indicat o metod mai complet de contabilizare. ;ste necesar s pomenim aceste "apte istorice deoarece ele au in"luen at ncercrile economitilor de a construi o no iune de capital real. ;conomitii s#au con"runtat i nc se mai con"runt cu credin a supersti ioas c raritatea "actorilor de produc ie ar putea "i mturat, "ie integral, "ie cel pu in ntr#o anumit msur, /p.7951 prin sporirea volumului de bani a"la i n circula ie i prin e$pansiunea creditelor. &entru a analiza n mod adecvat aceast problem "undamental de politic economic, ei au considerat necesar s construiasc no iunea de capital real, pentru a o opune no iunii de capital aa cum este ea ntrebuin at de oamenii de a"aceri, ale cror calcule se re"er la ntregul comple$ al activit ilor lor des"urate n vederea ob inerii de pro"it. &e vremea cnd economitii se lansau n aceste considera ii, locul echivalentului n bani al pmntului n cadrul conceptului de capital era nc pus la ndoial. !st"el, economitii au gsit c este rezonabil s lase deoparte pmntul n construc ia no iunilor de capital real. ;i au de"init capitalul real ca "iind totalitatea "actorilor de produc ie produi care sunt disponibili. F#a despicat "irul n patru pentru a ti dac stocurile de bunuri de consum de inute de ntreprinderi sunt sau nu capital real. 'ns s#a decis practic n unanimitate c banii ghea nu reprezint capital real. +onceptul acesta, de totalitate a "actorilor de produc ie produi, este lipsit de con inut. ;chivalentul n bani al diverilor "actori de produc ie a"la i n proprietatea unei ntreprinderi poate "i determinat i sumat. 'ns dac "acem abstrac ie de asemenea evaluri n termeni monetari, totalitatea "actorilor de produc ie produi nu este dect o enumerare de cantit i "izice a mii i mii de

241 bunuri eterogene. On asemenea inventar nu servete ac iunii. ;l este o descriere a unei pr i din univers n termeni de tehnologie i topogra"ie i nu are nimic de a "ace cu problemele care se pun atunci cnd se ncearc ameliorarea bunstrii umane. %e putem con"orma uzan ei terminologice care numete "actorii de produc ie produi bunuri e capital. ,ar aceasta nu "ace conceptul de capital real ntru nimic mai semni"icativ. +ea mai duntoare urmare a ntrebuin rii no iunii mitice de capital real a "ost aceea c economitii au nceput s se lanseze n specula ii despre o "als problem, numit productivitatea capitalului (real). &rin de"ini ie, un "actor de produc ie este un lucru care poate contribui la succesul unui proces de produc ie. &re ul su de pia re"lect n ntregime valoarea pe care o acord oamenii contribu iei sale. Ferviciile anticipate de pe urma ntrebuin rii unui "actor de produc ie (i.e., contribu iile sale la productivitate) sunt pltite, cu prile*ul tranzac iilor de pia , la ntreaga valoare pe care le#o atribuie oamenii. Factorii nu sunt considera i valoroi dect datorit acestor servicii. !ceste servicii sunt singurul motiv pentru care ei sunt achizi iona i la anumite pre uri. Hdat pltite aceste pre uri, nu mai rmne nimic care s poat determina alte pl i e"ectuate de cineva, ca o compensa ie pentru serviciile productive suplimentare ale acestor "actori de produc ie. ;$plicarea dobnzii ca un venit derivat din productivitatea capitalului a "ost o eroare. /91 /p.7921 %u mai pu in duntoare a "ost o a doua con"uzie generat din conceptul de capital real. Hamenii au nceput s mediteze la un concept de capital social, pe care#l considerau di"erit de capitalul privat. &ornind de la construc ia imaginar a unei economii socialiste, ei urmreau s de"ineasc un concept de capital adecvat activit ilor economice care i#ar reveni managerului general al unui asemenea sistem. ;i aveau dreptate s considere c un asemenea manager ar "i "oarte interesat s tie dac "elul cum conduce treburile este sau nu ncununat de succes (i anume din punctul de vedere al propriilor sale evaluri i al elurilor urmrite n con"ormitate cu aceste valori) i ct de mult poate cheltui pentru consumul supuilor si, "r a diminua stocul disponibil de "actori de produc ie, pre*udiciind ast"el "ructele produc iei viitoare. On guvern socialist ar avea imperios nevoie de conceptele de capital i venit pentru a#i orienta ac iunile. 'ns ntr#un sistem economic n care nu e$ist proprietate privat asupra mi*loacelor de produc ie, pia i pre uri pentru asemenea bunuri, conceptele de capital i venit nu sunt dect nite postulate academice lipsite de orice aplicabilitate practic. 'ntr#o economie socialist e$ist bunuri de capital, dar nu e$ist capital. %o iunea de capital nu are sens dect ntr#o economie de pia . ;a servete deliberrilor i calculelor de rentabilitate ale indivizilor sau ale grupurilor de indivizi care ac ioneaz pe cont propriu ntr#o asemenea economie. ;ste un instrument al capitalitilor, antreprenorilor i "ermierilor dornici s realizeze pro"ituri i s evite pierderile. %u este o categorie universal a ac iunii, ci o categorie a ac iunii n cadrul unei economii de pia . *. C!pi'!#ismu# &n acum toate civiliza iile s#au bazat pe proprietatea privat asupra mi*loacelor de produc ie. 'n trecut, civiliza ia i proprietatea privat au "ost

242 corelate. +ei ce sus in c economia este o tiin e$perimental i recomand totui controlul public asupra mi*loacelor de produc ie se contrazic lamentabil. ,ac e$perien a istoric ar putea s ne nve e ceva, ar "i c proprietatea privat este ine$tricabil legat de civiliza ie. %u e$ist nici un e$periment care s probeze c socialismul ar putea "urniza un nivel de trai la "el de ridicat ca cel "urnizat de capitalism. /31 Fistemul economiei de pia nu a "ost niciodat ncercat integral i n "orm pur. ,ar, n orbita civiliza iei occidentale, ncepnd din ;vul Mediu a prevalat n linii mari o tendin general de abolire a institu iilor care obstruc ioneaz "unc ionarea economiei de pia . Hdat cu avansul treptat a acestei tendin e, ci"rele popula iei au /p.79:1 crescut iar nivelul de trai al maselor a crescut pn la nivele nemaiatinse i nemaivisate n trecut. Muncitorul american mediu se bucur de "acilit i pentru care +rassus, "amilia Medicis i Nudovic al BCA#lea l#ar "i invidiat. &roblemele ridicate de critica socialist i interven ionist a economiei de pia sunt de natur pur economic i nu pot "i solu ionate dect n maniera n care ncearc s o "ac aceast carte= printr#o analiz sistematic a ac iunii umane i a tuturor sistemelor imaginabilte de cooperare social. &roblema psihologic de a ti de ce oamenii critic i denigreaz capitalismul, numind tot ce le displace >capitalist? i tot ce le place >socialist?, privete istoria i trebuie lsat n seama istoricilor. 'ns mai e$ist cteva chestiuni care trebuie subliniate n acest punct. !dep ii totalitarismului consider >capitalismul? un ru n"iortor, o boal teribil care s#a abtut asupra omenirii. 'n ochii lui Mar$ el reprezenta un stadiu inevitabil n evolu ia omenirii, dar aceasta nu#l mpiedica s "ie cel mai cumplit dintre rele< din "ericire mntuirea este iminent, ea urmnd s elibereze pe veci omul de acest dezastru. !l ii consider c ar "i "ost posibil evitarea capitalismului, cu singura condi ie ca oamenii s "i "ost mai morali i mai pricepu i n alegerea politicii lor economice. @oate elucubra iile de "elul acesta au o trstur comun. ;le privesc capitalismul ca i cum acesta ar "i un "enomen accidental, ce ar putea "i eliminat "r modi"icarea condi iilor esen iale pentru ac iunea i gndirea omului. ,eoarece nu#i bat capul cu problema calculului economic, le scap consecin ele pe care le#ar atrage inevitabil abolirea calculului monetar. !utorii lor nu realizeaz "aptul c omul socialist, cruia aritmetica nu#i va "i de nici un "olos n plani"icarea ac iunii, va "i n ntregime di"erit de contemporanii notri, att n ce privete mentalitatea ct i modul de a gndi. +hiar presupunnd c am "i gata s trecem sub tcere consecin ele dezastruoase pe care acesta le#ar avea pentru bunstarea material a omului, cnd discutm despre socialism nu putem trecem cu vederea aceast trans"ormare mental. ;conomia de pia este modul de ac iune n condi ii de diviziune a muncii, elaborat de om. 'ns de aici nu rezult c el este ceva accidental sau arti"icial i c ar putea "i nlocuit printr#un alt mod de ac iune. ;conomia de pia este produsul unui lung proces evolutiv. ;a este rezultatul strdaniilor omului de a#i adapta ct mai bine cu putin ac iunile la condi iile date ale mediului su, pe care nu le poate altera. ;ste, aa zicnd, o strategie, prin aplicarea creia omul a progresat trium"tor de la slbticie la civiliza ie.

243 Onii autori a"irm= capitalismul este sistemul economic care a "cut cu putin minunatele realizri ale ultimelor dou sute de ani< de aceea el este depit, "iindc ceea ce a "ost bun n trecut /p.7991 nu poate continua s "ie ast"el i n vremurile noastre sau n viitor. !semenea ra ionamente se a"l n contradic ie "lagrant cu principiile cunoaterii e$perimentale. %u este necesar s reiterm n acest punct ntrebarea dac tiin ele ac iunii umane pot adopta metodele tiin elor naturale e$perimentale sau nu. +hiar dac un rspuns a"irmativ la o ast"el de ntrebare ar "i cu putin , nc ar "i absurd s se argumenteze n maniera adoptat de aceti e$perimentaliti L rebours. Itiin ele e$perimentale a"irm c deoarece a a "ost valid n trecut, el va continua s "ie valid i n viitor. ;le nu pot sus ine niciodat contrariul, a"irmnd c deoarece a a "ost valid n trecut, el nu va mai "i valid n viitor. ;$ist obiceiul de a#i nvinov i pe economiti pentru aa#zisul lor dispre pentru istorie. Fe a"irm c economitii consider c economia de pia este paradigma ideal i etern a cooperrii sociale. ;i se concentreaz asupra investigrii condi iilor din economia de pia , lsnd tot restul deoparte. &e ei nu#i preocup "aptul c apari ia capitalismului dateaz numai de dou sute de ani i c el este limitat chiar i astzi nc la o por iune relativ redus din supra"a a pmntului i la o minoritate de popoare. !u e$istat i nc mai e$ist, spun criticii acetia, alte civiliza ii cu alte mentalit i i cu moduri di"erite de a#i gestiona treburile economice. Azut sub specie aeternitatis, capitalismul este un "enomen trector, un stadiu e"emer al evolu iei istorice, o simpl tranzi ie de la epocile precapitaliste ctre un viitor postcapitalist. @oate aceste critici sunt eronate. ,e bun seam, teoria economic nu este o ramur a istoriei sau a oricrei alte tiin e istorice. ;a este teoria ntregii ac iuni umane, tiin a general a categoriilor imutabile ale ac iunii i a "unc ionrii lor n toate condi iile speciale imaginabile n care se poate gsi actorul uman. !a "iind, ea "urnizeaz instrumentul mental pentru abordarea problemelor istorice i etnogra"ice. Cstoricul sau etnogra"ul care negli*eaz n activitatea lor posibilitatea de a bene"icia din plin de rezultatele teoriei economice va avea rezultate modeste. ,e "apt, acesta nu poate aborda obiectul cercetrii sale independent de ceea ce respinge drept teorie. Na "iecare pas "cut pe calea colectrii de "apte, chipurile brute, a sistematizrii acestor "apte i a "ormulrii de concluzii derivate din ele, el este cluzit de rmi e con"uze i trunchiate ale unor doctrine economice super"iciale crpcite n secolele dinaintea elaborrii tiin ei economice autentice i de mult vreme respinse. !naliza problemelor societ ii de pia , singurul tip de ac iune uman care permite ntrebuin area calculului de rentabilitate n vederea plani"icrii ac iunii, deschide accesul spre analiza tuturor modurilor imaginabile de ac iune i a tuturor problemelor economice cu care se con"runt istoricii i etnogra"ii. @oate metodele noncapitaliste de /p.7931 management economic pot "i studiate numai presupunnd ipotetic c i n cadrul lor se pot ntrebuin a numere cardinale pentru nregistrarea ac iunilor trecute i plani"icarea ac iunilor viitoare. !cesta este motivul pentru care economitii situeaz n centrul investiga iilor lor studiul unei economii de pia pure.

244 %u economitii sunt cei crora le lipsete >sim ul istoric? i care ignor "actorul evolutiv, ci criticii lor. ;conomitii au "ost totdeauna pe deplin contien i c economia de pia este produsul unui ndelungat proces istoric, nceput pe vremea cnd specia uman se ntea dintre alte primate. !dep ii curentului greit intitulat >istoricism? sunt cei care inten ioneaz s anuleze e"ectele schimbrilor evolutive. 'n ochii lor, toate lucrurile a cror e$isten nu o pot deriva dintr#un trecut ndeprtat sau nu o pot identi"ica printre cutumele vreunui trib polinezian primitiv sunt arti"iciale, chiar decadente. ;i consider "aptul c o anumit institu ie este necunoscut slbaticilor drept o dovad de inutilitate i putreziciune. Mar$ i ;ngels, ca i pro"esorii prusaci care apar ineau Icolii Cstorice au e$ultat la a"larea vetii c proprietatea privat nu este >dect? un "enomen istoric. 'n ochii lor, aceasta era dovada "aptului c planurile lor socialiste erau realizabile. /81 .eniul creator se a"l n contradic ie cu contemporanii si. +a pionier al unor lucruri noi i nemaiauzite, el se a"l n con"lict cu acceptarea necritic de ctre acetia a normelor i valorilor tradi ionale. 'n ochii si rutina cet eanului de rnd, a omului mediu de pe strad, este simpl prostie. &entru el, >burghez? este sinonim cu imbecil. /61 /p.7981 !rtitii "rustra i care se delecteaz maimu rind manierismul geniului pentru a#i uita i ascunde propria impoten adopt aceast terminologie. !ceti boemi numesc >burghez? tot ce le displace. ,e cnd Mar$ a echivalat termenul de >capitalist? cu cel de >burghez?, ei ntrebuin eaz ambele cuvinte ca sinonime. 'n vocabularele tuturor limba*elor, cuvintele >capitalist? i >burghez? desemneaz astzi tot ce este ruinos, degradant i in"am. /041 &in contrast, oamenii numesc tot ceea ce consider bun i demn de laud >socialist?. Fchema obinuit de ra ionament este urmtoarea= cineva numete ceva ce i displace >capitalist?, dup care deduce din acest epitet c lucrul respectiv este duntor. +on"uzia semantic merge nc i mai departe. Fismondi, apologe ii romantici ai ;vului Mediu, autorii socialiti, Icoala Cstoric prusac i institu ionalitii americani sus ineau despre capitalism c este un sistem de e$ploatare nedrept, care sacri"ic interesele vitale ale ma*orit ii popula iei n bene"iciul e$clusiv al unui mic grup de pro"itori. %ici o persoan decent nu poate sus ine acest sistem >dement?. ;conomitii care sus in despre capitalism c este bene"ic nu doar pentru un grup restrns ci pentru toat lumea, sunt >sico"an i ai burgheziei?. ;i sunt "ie prea obtuzi pentru a recunoate adevrul, "ie apologe i mitui i ai intereselor egoiste de clas ale e$ploatatorilor. 'n terminologia acestor dumani ai libert ii, democra iei i economiei de pia , capitalismul nseamn politica economic recomandat de marii a"aceriti i de milionari. +on"runta i cu "aptul c anumi i antreprenori i capitaliti boga i D dar cu siguran nu to i D recomand astzi msuri restrictive pentru liberul schimb i competi ie i care duc la "ormarea de monopoluri, ei a"irm= +apitalismul contemporan este adeptul protec ionismului, al cartelurilor i al abolirii competi iei. ;ste adevrat, adaug ei, c la un moment dat capitalismul britanic a sus inut liberul schimb, att pe pie ele autohtone ct i n rela iile interna ionale. Nucrurile s#au petrecut ast"el deoarece, la vremea respectiv, interesele de clas ale burgheziei britanice

245 erau cel mai bine slu*ite de o asemenea politic. 'ns condi iile s#au schimbat, iar astzi capitalismul, i.e. doctrina recomandat de e$ploatatori, urmeaz o alt politic. !m vzut de*a c aceast doctrin distorsioneaz grav att teoria economic ct i "aptele istorice. /001 !u e$istat i vor e$ista ntotdeauna oameni ale cror ambi ii egoiste solicit protec ie pentru interese speciale i care sper s ob in avanta*e de pe urma msurilor care limiteaz competi ia. !ntreprenorii mbtrni i i obosi i i motenitorii decaden i ai celor ce au reuit n trecut i detest pe /p.7961 parveni ii agili care le pun n pericol averea i pozi ia social eminent. ,ac dorin a lor de a rigidiza condi iile economice i de a obstruc iona progresul se materializeaz sau nu depinde de climatul public de opinie. Ftructura ideologic a secolului al BCB#lea, modelat de prestigiul doctrinelor economitilor liberali, "cea ca asemenea dorin e s "ie irealizabile. +nd progresele tehnologice din epoca liberal au revolu ionat metodele tradi ionale de produc ie, de transport i de comer cei ale cror interese speciale erau a"ectate nu au solicitat protec ie, deoarece o asemenea ac iune ar "i "ost sortit eecului. 'ns astzi se consider c una dintre sarcinile legitime ale aparatului guvernamental este de a mpiedica omul mai e"icient s rivalizeze cu cel mai pu in e"icient. Hpinia public simpatizeaz cu cererile grupurilor puternice de presiune de a opri progresul. &roductorii de unt lupt cu destul de mult succes mpotriva productorilor de margarin, iar interpre ii de muzic mpotriva nregistrrilor muzicale. Findicatele sunt inamici ireductibili al oricrei maini noi. %u este de mirare c, ntr#un asemenea mediu, oamenii de a"aceri mai pu in e"icien i urmresc s ob in protec ie mpotriva rivalilor lor mai e"icien i. H descriere corect a strii de lucruri ar suna ast"el= !stzi numeroase grupuri de oameni de a"aceri nu mai sunt liberale< ei nu mai sus in o economie de pia pur i libera ini iativ, ci dimpotriv, solicit diverse msuri prin care guvernul s se amestece n a"aceri. ,ar este ntru totul eronat s se spun c n elesul conceptului de capitalism s#a modi"icat i c ceea ce institu ionalitii americani numesc >capitalism matur?, iar mar$itii >capitalism trziu?, s#ar caracteriza prin politici restrictive, destinate s prote*eze interesele speciale ale salaria ilor, "ermierilor, vnztorilor, artizanilor i uneori i pe ale capitalitilor i ale antreprenorilor. +onceptul de capitalism este un concept economic imutabil< n msura n care nseamn ceva el nseamn economie de pia . +ei ce se consimt la utilizarea unei terminologii di"erite se lipsesc de instrumentul semantic care permite analiza corespunztoare a problemelor istoriei contemporane i ale politicilor economice. !ceast nomenclatur eronat devine inteligibil numai n msura n care n elegem c pseudo#economitii i politicienii care o ntrebuin eaz urmresc s#i mpiedice pe oameni s a"le ce este de "apt economia de pia . ;i doresc s#i "ac pe oameni s cread c toate mani"estrile respingtoare al politicilor guvernamentale restrictive sunt produse de >capitalism?. +. 6uve !ni'!'e! consum!'o i#o 'ntr#o societate de pia direc ionarea tuturor activit ilor economice cade n sarcina antreprenorilor. ;i sunt cei ce controleaz produc ia. ;i piloteaz i crmesc vasul. On observator super"icial ar putea crede c ei de in

246 suprema ia. ,ar lucrurile nu stau ast"el. ;i trebuie s asculte necondi ionat de ordinele cpitanului. Car cpitan este /p.7961 consumatorul. %ici antreprenorii, nici "ermierii, nici capitalitii nu determin ce anume trebuie produs. ,ecizia aceast o iau consumatorii. ,ac un om de a"aceri nu ascult cu stricte e de ordinele publicului, aa cum i sunt ele transmise prin structura pre urilor de pia , el su"er pierderi, a*unge la "aliment i este ast"el ndeprtat din pozi ia eminent de crmaci. ;l va "i nlocuit de alte persoane, care s#au dovedit mai capabile de a satis"ace cererea consumatorilor. +onsumatorii i o"er patrona*ul acelor magazine n care pot cumpra ceea ce doresc la pre urile cele mai mici. ,ecizia lor de a cumpra sau de a se ab ine de la a cumpra determin cine urmeaz s de in n proprietate i s gestioneze ntreprinderile i "ermele. ;i i pot navu i pe sraci i srci pe cei boga i. ;i determin cu e$actitate ce urmeaz s se produc, ce calitate urmeaz s aib aceste produse i ce cantit i urmeaz s se produc. ;i sunt e"ii nemiloi, plini de capricii i mo"turi schimbtoare i imprevizibile. &entru ei nu conteaz dect propria lor satis"ac ie. Nor nu le pas ctui de pu in de meritele trecute i de interesele speciale. ,ac li se o"er ceva care le place mai mult sau care este mai ie"tin, ei i abandoneaz "otii "urnizori. 'n calitate de cumprtori i consumatori ei au inimile mpietrite i nemiloase, "iind lipsi i de orice compasiune pentru al ii. ,oar vnztorii de bunuri i servicii de ordinul nti sunt n contact direct cu consumatorii i depind nemi*locit de ordinele lor. 'ns ei transmit ordinele primite de la public tuturor productorilor de bunuri i servicii de ordin superior. 'ntr#adevr, productorii bunurilor de consum, vnztorii cu amnuntul, "urnizorii de servicii i reprezentan ii pro"esiunilor intelectuale sunt nevoi i s#i achizi ioneze cele de trebuin pentru buna des"urare a treburilor lor de la acei "urnizori care le o"er la pre urile cele mai mici. ,ac nu ar avea inten ia s cumpere pe pie ele cele mai ie"tine i s#i organizeze procesarea "actorilor de produc ie ast"el nct s satis"ac cererile consumatorilor n maniera cea mai adecvat i mai pu in costisitoare, ei ar "i sili i s ias din a"aceri. Nocul lor ar "i luat de persoane mai e"iciente, ncununate de mai mult succes n achizi ionarea i procesarea "actorilor de produc ie. +onsumatorul este n msur s dea "ru liber capriciilor i mo"turilor sale. !ntreprenorii, capitalitii i "ermierii au minile legate. ;i sunt sili i s se supun n tot ce "ac ordinelor publicului cumprtor. Hrice abatere de la direc iile prescrise de cererea consumatorilor li se scade din cont. +hiar i cea mai mic abatere, "ie c este produsul unui act deliberat, "ie c este sau cauzat de o eroare, de o *udecat greit, sau de ine"icien , le reduce pro"iturile sau le "ace s dispar. H devia ie mai substan ial atrage dup sine pierderi i ast"el le diminueaz sau le absoarbe n ntregime averea. +apitalitii, antreprenorii i proprietarii "unciari, nu#i pot prezerva i spori avu ia dect satis"cnd ct mai deplin ordinele consumatorilor. ;i nu sunt liberi s "ac cheltuieli /p.7301 acolo unde consumatorii nu sunt dispui s re"inan eze pltind mai mult pentru produse. 'n modul cum i conduc a"acerile ei trebuie s "ie nemiloi i "r inim, deoarece consumatorii D e"ii lor D sunt nemiloi i "r inim.

247 'n ultim instan , consumatorii nu determin doar pre urile bunurilor de consum ci, n aceeai msur, i pe cele ale "actorilor de produc ie. ;i determin venitul "iecrui membru al economiei de pia . +onsumatorii, nu antreprenorii, sunt cei ce achit n ultim instan salariile "iecrui muncitor, "ie c este vorba de "ascinanta stea de cinema sau de "emeia de serviciu anga*at cu ziua. +u "iecare penny cheltuit consumatorii determin direc ia tuturor proceselor de produc ie. !ceast stare de lucruri a "ost descris numind pia a o democra ie n care "iecare penny reprezint un vot. /071 !r "i mai corect s se spun c o constitu ie democratic este un mod de a le acorda cet enilor, n domeniul guvernrii, aceeai suprema ie pe care economia de pia le#o asigur n calitate de consumatori. @otui, compara ia este imper"ect. 'n cadrul democra iei politice doar voturile acordate candidatului sau planului ma*orit ii in"luen eaz e"ectiv mersul lucrurilor. Aoturile minorit ii nu in"luen eaz politicile n mod direct. ,ar pe pia nici un vot nu este irosit. Fiecare penny cheltuit are puterea de a modi"ica procesele de produc ie. ;ditorii nu se ngri*esc doar de ma*oritate, publicnd romane poli iste, ci i de minoritatea dornic s citeasc poezie liric i scrieri "ilozo"ice. -rutriile nu "ac pine numai pentru consumatorii sntoi, ci i pentru bolnavii care in regim. ,ecizia consumatorului este pus n practic cu ntreaga intensitate pe care i#o imprim disponibilitatea sa de a cheltui o anumit sum de bani. ;ste adevrat c pe pia diverii consumatori nu au acelai drept de vot. -oga ii dispun de mai multe voturi dect cet enii mai sraci. ,ar inegalitatea aceasta este ea nsi rezultatul unui proces de vot anterior. 'n cadrul unei economii de pia pure, bog ia este rezultatul succeselor nregistrate n satis"acerea cea mai adecvat a cererii consumatorilor. On om bogat nu#i poate pstra averea dect continund s#i serveasc pe consumatori, n maniera cea mai e"icient. !st"el, proprietarii "actorilor materiali de produc ie i antreprenorii sunt practic mandatarii sau mputernici ii consumatorilor, numi i n mod revocabil printr#un plebiscit zilnic repetat. 'n modul de "unc ionare al unei economii de pia nu e$ist dect un singur caz n care clasa proprietarilor nu este complet supus /p.7371 suprema iei consumatorilor. &re urile de monopol reprezint o atingere adus domniei consumatorilor. +ntrebuinarea metaforic a terminologiei care escrie stp,nirea politic Hrdinele date de oamenii de a"aceri atunci cnd i diri*eaz activit ile pot "i auzite i vzute. %imeni nu poate s nu le observe. +hiar i mesagerii tiu c patronul este cel care conduce ntreprinderea. 'ns pentru a sesiza dependen a antreprenorului de pia este necesar ceva mai mult minte. Hrdinele date de consumatori nu sunt tangibile, ele nu pot "i percepute prin sim uri. Multor oameni le lipsete discernmntul necesar pentru a lua cunotin de ele. ;i cad victim iluziei c antreprenorii i capitalitii ar "i autocra i iresponsabili, crora nimeni nu le cere socoteal pentru ac iunile lor. /051

248 On rezultat al acestei mentalit i este obiceiul de a ntrebuin a pentru a"aceri terminologia corespunztoare stpnirii politice i ac iunii militare. Hamenii de a"aceri ncununa i de succes sunt denumi i regi sau duci i ntreprinderile lor sunt denumite imperii, regate sau ducate. %#ar "i necesar s criticm idiomul acesta dac el n#ar "i dect o e$primare meta"oric benign. ,ar el este o surs de erori importante, care *oac un rol sinistru n evolu ia doctrinelor contemporane. .uvernul este un aparat de constrngere i coerci ie. ;l are puterea de a impune obedien a cu "or a. Fuveranul politic, "ie el un autocrat sau poporul reprezentat prin mandatarii si, are capacitatea de a zdrobi rebeliunile, ct vreme ideologia pe care se bazeaz puterea sa subzist. &ozi ia pe care o ocup n economia de pia antreprenorii i capitalitii este de un alt tip. On >rege al ciocolatei? n#are nici un "el de putere asupra consumatorilor, care sunt patronii si. ;l le "urnizeaz ciocolat de calitatea cea mai bun cu putin , la pre urile cele mai mici cu putin . ;l nu guverneaz asupra consumatorilor, ci i servete. +onsumatorii n#au nici o obliga ie "a de el. ;i sunt liberi s nceteze de a#i patrona magazinele. ,ac aceti consumatori pre"er s#i cheltuiasc mrun iul n alt parte, el i pierde >regatul?. %ici muncitorii nu se a"l n >stpnirea? sa. ;l le cumpr serviciile, pltindu#i e$act cu suma pe care sunt consumatorii pregti i s i#o ramburseze prin cumprarea produsului. +apitalitii i antreprenorii sunt nc i mai lipsi i de putere politic. Rrile civilizate din ;uropa i !merica au "ost mult vreme controlate de guverne care nu obstruc ionau semni"icativ "unc ionarea economiei de pia . !stzi, rile acestea sunt i ele dominate de partide ostile capitalismului, care consider c "iecare barier ridicat n calea capitalitilor i antreprenorilor este e$trem de bene"ic pentru popula ie. 'ntr#o economie de pia neobstruc ionat, capitalitii i antreprenorii /p.7351 nu pot spera s ob in avanta*e de pe urma mituirii "unc ionarilor i politicienilor. &e de alt parte, "unc ionarii i politicienii nu au posibilitatea de a# i anta*a pe oamenii de a"aceri i de a e$trage mit de la ei. 'ntr#o ar interven ionist e$ist grupuri puternice de presiune care urmresc dobndirea de privilegii pentru membrii lor pe seama grupurilor i indivizilor a"la i n pozi ie mai slab. 'n acest caz, oamenii de a"aceri pot considera util s se prote*eze prin mit mpotriva actelor discriminatorii ale reprezentan ilor e$ecutivului i ale legislativului< odat consacrate asemenea metode, ei pot ncerca s le ntrebuin eze i pentru a#i asigura privilegii lor nii. 'n orice caz, "aptul c oamenii de a"aceri mituiesc politicienii i "unc ionarii i sunt anta*a i de aceti oameni nu demonstreaz c ei au puterea suprem i guverneaz ara. +ei ce mituiesc i pltesc tribut sunt guverna ii i nu guvernan ii. Ma*oritatea oamenilor de a"aceri nu pot recurge la mit, "ie datorit convingerilor lor morale, "ie de "ric. ;i i asum riscul de a prezerva sistemul liberei ini iative i de a se apra de discriminare prin metode democratice legitime. ;i "ormeaz asocia ii comerciale i ncearc s in"luen eze opinia public. Rezultatele acestei strdanii au "ost mai degrab modeste, dup cum o vdete avansul trium"al al politicilor anticapitaliste. +el mai important lucru pe care l#au realizat a "ost de a amna o vreme anumite msuri deosebit de duntoare.

249 &rin "elul cum o prezint, demagogii de"ormeaz cras starea de lucruri. ;i ne spun c aceste asocia ii de bancheri i manu"acturieri sunt adevra ii guvernan i ai rilor din care "ac parte i c ntregul aparat al ceea ce numesc ei guvern >plutodemocratic? este dominat de ei. Fimpla enumerare a legilor adoptate n ultimele decenii de ctre adunarea legislativ a oricrei ri este su"icient pentru a spulbera aceast legend. 1. Compe'i)i! 'n natur se prevaleaz con"licte de interese ireconciliabile. Mi*loacele de subzisten sunt limitate. &roli"erarea tinde s depeasc subzisten a. ,oar plantele i animalele cele mai bine adaptate supravie uiesc. !ntagonismul dintre dou animale a"late n pericol s piar de inani ie, care#i smulg hrana unul de la altul, este implacabil. +ooperarea social n condi ii de diviziune a muncii elimin asemena antagonisme. ;a substituie ostilit ii parteneriatul i mutualitatea. Membrii societ ii sunt uni i ntr#o aventur comun. @ermenul de competi ie, aa cum se aplic el condi iilor vie ii animale, desemneaz rivaliatea dintre animale, care se mani"est n cutarea de ctre ele a hranei. &utem numi acest "enomen competiie biologic. +ompeti ia biologic nu trebuie con"undat cu competiia social, i.e. cu e"ortul indivizilor de a atinge pozi ia cea mai "avorabil n cadrul sistemului de cooperare social. +um ntotdeauna vor e$ista /p.7321 pozi ii pe care oamenii pun un pre mai mare dect pe altele, ei se vor strdui s le ating i vor ncerca s#i depeasc rivalii. !adar competi ia social este prezent n toate modurile de organizare social imaginabile. ,ac dorim s ne imaginm o stare de lucruri din care competi ia social este absent trebuie s construim imaginea unui sistem socialist, n care e"ul nu este asistat de nici una dintre ambi iile supuilor si, n e"orturile sale de a#i "i$a "iecruia locul i sarcina n societate. Cndivizii sunt total indi"eren i i nu candideaz pentru numiri speciale. ;i se comport asemenea cailor de herghelie, care nu ncearc s se pun ntr#o lumin "avorabil cnd proprietarul alege armsarul care#i va nsmn a cea mai bun iap de prsil. ,ar asemenea oameni ar nceta de a mai "i persoane care ac ioneaz. +ompeti ia catalactic nseamn emula ie ntre persoane care doresc s se depeasc reciproc. ;a nu este o lupt, dei e$ist obiceiul de a o descrie meta"oric n termeni de rzboi i con"licte intestine, de atacuri i aprri, de strategie i tactic. +ei ce eueaz nu sunt anihila i< ei sunt ndrepta i spre o regiune din sistemul social care este mai modest, dar mai adecvat realizrilor lor dect cea pe care plnuiser s#o ating. 'ntr#un sistem totalitar competi ia social se mani"est n strdaniile oamenilor de a curta "avorurile celor a"la i la putere. 'n economia de pia competi ia se mani"est prin aceea c vnztorii trebuie s se depeasc unii pe al ii, o"erind bunuri i servicii mai adecvate i mai ie"tine, iar cumprtorii trebuie i ei s se depeasc unii pe al ii, o"erind pre uri mai ridicate. !naliznd acest tip de competi ie social, care poate "i numit competiie catalactic, trebuie s ne "erim de diverse erori populare.

250 ;conomia clasic agrea ideea abolirii tuturor barierelor ridicate n calea comer ului, care i mpiedic pe oameni s rivalizeze pe pia . !semenea legi restrictive, e$plicau ei, au drept consecin deplasarea produc iei din acele locuri n care condi iile naturale sunt mai "avorabile des"urrii ei, ctre acelea n care sunt mai pu in "avorabile. ;le l prote*eaz pe cel mai pu in e"icient mpotriva rivalului su mai e"icient. ;le tind s perpetueze metodele tehnologice de produc ie napoiate. &e scurt, ele reduc produc ia, reducnd ast"el nivelul de trai. &entru a le asigura tuturor un plus de prosperitate, spuneau economitii, competi ia trebuie s "ie liber accesibil tuturor. !cesta era sensul n care ntrebuin au ei termenul de liber competiie. 'n ntrebuin area pe care o ddeau ei termenului de libertate nu e$ista nimic meta"izic. ;i sus ineau anularea privilegiilor care mpiedic accesul oamenilor n anumite ramuri comerciale i pe anumite pie e. @oate elucubra iile so"isticate care caut nod n papur pe seama conota iilor meta"izice ale ad*ectivului liber aezat pe lng substantivul competi ie sunt ne"ondate< ele nu au nici o legtur cu problema catalactic a competi iei. /p.73:1 'n msura n care intervin condi iile naturale competi ia nu poate "i liber accesibil dect cu privire la acei "actori de produc ie care nu sunt rari i deci nu constituie obiectele ac iunii umane. 'n s"era catalactic, competi ia este ntotdeauna limitat de raritatea ine$orabil a bunurilor i serviciilor economice. +hiar i n absen a barierelor institu ionale ridicate pentru a reduce numrul celor care rivalizeaz, starea de lucruri nu poate "i niciodat ast"el nct s le permit tuturor s rivalizeze n toate sectoarele pie ii. 'n "iecare sector n competi ie nu se pot anga*a dect grupuri relativ mici. +ompeti ia catalactic, una din trsturile caracteristice ale economiei de pia , este un "enomen social. ;a nu este un drept, garantat de stat i legi, care s "ac cu putin ca "iecare individ s#i aleag a libitum locul care#i surde cel mai mult din structura diviziuni muncii. !ezarea "iecrei persoane la locul ei potrivit n societate este sarcina consumatorilor. ,ecizia lor de a cumpra sau de a se ab ine de la a cumpra este hotrtoare pentru determinarea pozi iei sociale a "iecrui individ. Fuprema ia lor nu este tirbit de nici un privilegiu acordat indivizilor n calitate de productori. Cntrarea ntr#o anumit ramur economic este practic deschis nou veni ilor numai n msura n care consumatorii consimt e$pansiunii acestei ramuri, sau n msura n care nou veni ii reuesc s#i nlocuiasc pe cei ce activeaz de*a n ea, satis"cnd n mod mai adecvat i la pre uri mai mici cererile consumatorilor. Cnvesti iile suplimentare sunt *usti"icate numai n msura n care ele rspund celor mai intense dintre nevoile nc nesatis"cute ale consumatorilor. ,ac ntreprinderile e$istente sunt su"iciente, investirea de mai mult capital n aceeai ramur ar "i o risip. Ftructura pre urilor de pia i mpinge pe investitori n alte ramuri. ;ste necesar s subliniem acest aspect, deoarece nen elegerea lui st la rdcina multor nemul umiri populare legate de imposibilitatea competi iei. !cum aizeci sau aptezeci de ani oamenii obinuiau s spun c nu se poate intra n competi ie cu companiile "eroviare. ;ste imposibil, spuneau ei, s li se conteste pozi ia prin n"iin area de linii "eroviare rivale< deci n domeniul transportului terestru nu mai e$ist competi ie. !devrul e c la vremea aceea

251 liniile de*a e$istente erau n mare parte su"iciente. &erspectivele pentru investi iile suplimentare de capital erau mai "avorabile n domeniul ameliorrii capacit ii de a "urniza servicii ale liniilor de*a e$istente i n alte ramuri de a"aceri, di"erite de construc ia de noi ci "erate. 'ns aceast mpre*urare nu mpiedica continuarea progresului tehnicilor de transport. Mrimea i >puterea? companiilor "eroviare nu reprezenta un impediment pentru apari ia autoturismului i a avionului. !stzi oamenii spun acelai lucru despre diversele ramuri dominate de "irme mari= %u le po i contesta pozi ia, deoarece sunt prea mari /p.7391 i prea puternice. 'ns competi ia nu nseamn c oricine poate s prospere imitnd pur i simplu ce "ac al ii. ;a nseamn ansa de a#i servi pe consumatori mai bine i la pre uri mai mici, "r opreliti datorate privilegiilor acordate celor ale cror interese speciale sunt lezate de inova ii. %ou venitul care dorete s s"ideze interesele speciale ale vechilor "irme consolidate are nevoie n primul rnd de minte i idei. ,ac proiectul su este adecvat pentru a satis"ace cele mai intense nevoi nc nesatis"cute ale consumatorilor, sau pentru a le "urniza bunuri la un pre mai mic dect o "ceau vechii lor "urnizori, atunci el va reui, n ciuda mult temutei mrimi i puteri a vechilor "irme. +ompeti ia catalactic nu trebuie con"undat cu luptele n vederea ob inerii unui premiu sau cu concursurile de "rumuse e. Fcopul acestor lupte i concursuri este de a descoperi cine este cel mai bun bo$er sau cea mai "rumoas "at. Rolul social al competi iei catalactice nu este, desigur, de a stabili cine este biatul cel mai detept i de a premia ctigtorul cu titluri i medalii. Rolul su este de a garanta cea mai adecvat satis"ac ie cu putin a consumatorilor, n condi iile economice date. ;galitatea anselor nu intervine nici n luptele pentru premii i n concursurile de "rumuse e, nici n vreun alt tip de competi ie, biologic sau social. Cmensa ma*oritate a oamenilor sunt, datorit structurii "iziologice a corpului lor, lipsi i de ansa de a se bucura de onorurile campionului de bo$ sau ale reginei "rumuse ii. %umai un numr "oarte mic de oameni pot "i competitivi pe pia a muncii ca interpre i de oper sau ca staruri de cinema. +ele mai mari anse de a "i competitivi n domeniul realizrilor tiin i"ice le au pro"esorii universitari. +u toate acestea, mii i mii de pro"esori dispar "r s lase nici o urm n istoria ideilor sau a progresului tiin i"ic, n vreme ce mul i dintre outsiderii de"avoriza i cuceresc gloria prin contribu ii minunate. Fe obinuiete s se obiecteze deoarece competi ia catalactic nu este liber accesibil tuturor n acelai "el. 'nceputul este mult mai di"icil pentru un biat srac dect pentru "iul unui om bogat. 'ns consumatorilor le este indi"erent dac oamenii care#i servesc i#au nceput cariera n condi ii egale sau nu. Fingurul lor interes este de a#i asigura cea mai adecvat satis"acere posibil a propriilor nevoi. ,eoarece sistemul propriet ii ereditare este mai e"icient n aceast privin , ei l pre"er altor sisteme mai pu in e"iciente. ;i privesc lucrurile din punctul de vedere al utilit ii i al bunstrii sociale, i nu din cel al unui aa#zis drept >natural? al "iecrui individ de a rivaliza cu anse egale, care este imaginar i irealizabil. Realizarea unui asemenea drept ar necesita plasarea n pozi ii de"avorabile a celor nscu i mai inteligen i i cu o

252 voin mai puternic dect omul de rnd. ;vident, lucrul acesta ar "i absurd. /p.7331 @ermenul de competi ie este ntrebuin at ndeosebi n antitez cu cel de monopol. 'n acest conte$t, termenul de monopol are mai multe semni"ica ii, care trebuie separate cu claritate. &rima conota ie a termenului de monopol, "oarte "recvent implicat n utilizarea curent a termenului, se re"er la o stare de lucruri n care monopolistul, care poate "i un singur individ sau un grup de indivizi, de ine controlul e$clusiv asupra unei resurse vitale pentru supravie uire. On asemenea monopolist are puterea s#i n"ometeze pn la moarte pe to i cei ce nu ascult de ordinele sale. ;l dicteaz i ceilal i n#au alt alternativ dect s se supun sau s moar. 'n cazul unui asemenea monopol nu e$ist nici un "el de pia i nici un "el de competi ie catalactic. Monopolistul este stpn, iar restul sunt sclavi, n ntregime dependen i de bunul su plac. %u este necesar s insistm asupra acestui tip de monopol. ;l nu are nici un "el de legtura cu economia de pia . ;ste su"icient s citm un e$emplu. On stat socialist atotcuprinztor ar e$ercita un asemenea monopol absolut i total< el ar avea purtarea de a#i strivi oponen ii, amenin ndu#i cu moartea prin inani ie. /021 ! doua conota ie a monopolului di"er de prima prin aceea c descrie o stare de lucruri compatibil cu condi iile unei economii de pia . 'n acest caz, prin monopolist se n elege un monopolist sau un grup de monopoliti pe deplin coordona i pentru a ac iona n comun, care controleaz n e$clusivitate o"erta unui anumit bun. ,ac de"inim termenul de monopol n "elul acesta, domeniul su de aplicabilitate pare s devin e$trem de vast. &rodusele industriei de trans"ormare sunt mai mult sau mai pu in di"erite unele de altele. Fiecare "abric produce mr"uri di"erite de cele produse de alte "abrici. Fiecare hotel are monopolul vnzrii serviciilor sale n locul unde sunt amplasate cldirile sale. Ferviciile pro"esionale asigurate de un medic sau de un avocat nu sunt niciodat per"ect identice cu cele asigurate de un alt medic sau un alt avocat. +u e$cep ia anumitor materii prime, produse alimentare i alte produse de larg consum, monopolul se gsete pretutindeni pe pia . 'ns simplul "enomen al monopolului este lipsit de orice semni"ica ie i relevan pentru "unc ionarea pie ei i pentru determinarea pre urilor. ;l nu i "urnizeaz monopolistului nici un avanta* la vnzarea produselor sale. 'n virtutea legii de copyright, orice improvizator de rime se bucur de monopolul vnzrii poeziei sale. 'ns lucrul acesta nu in"luen eaz pia a. Fe poate ntmpla ca produc ia sa s nu "ie cumprat la nici un pre , iar cr ile sale s nu se vnd dect la pre ul hrtiei uzate ncorporate n ele. Monopolul, n aceast a doua accep iune a termenului, devine un "actor n determinarea pre urilor numai n cazul n care curba cererii pentru /p.7381 bunul respectiv are o anumit "orma speci"ic. ,ac monopolistul poate ob ine ncasri nete mai mari prin vnzarea unei cantit i mai mici din produsul su la un pre mai mare dect prin vnzarea unei cantit i mai mari din stocul su la un pre mai mic, atunci se "ormeaz un pre e monopol, mai mare dect ar "i "ost pre ul poten ial al pie ei n absen a monopolului. 'n vreme ce pre urile de

253 monopol reprezint un "enomen de pia important, monopolul ca atare nu este important dect dac poate duce la "ormarea pre urilor de monopol. ;$ist obiceiul de a numi pre urile care nu sunt de monopol preuri competitive. ,ei este ndoielnic dac aceast terminologie este adecvat, ea este general acceptat i ar "i di"icil de schimbat. 'ns trebuie s ne "erim s o interpretm greit. !r "i o mare eroare s se deduc din antiteza dintre pre ul de monopol i cel competitiv c pre ul de monopol este determinat de absen a competi iei. +ompeti ia catalactic este ntotdeauna prezent pe pia . ;a nu intervine n mai mic msur n determinarea pre urilor de monopol dect n determinarea pre urilor competitive. !spectul curbei cererii care "ace cu putin apari ia pre urilor de monopol i determin comportamentul monopolistului este determinat de competi ia tuturor celorlalte bunuri care rivalizeaz pentru dolarii cumprtorului. +u ct monopolistul ridic mai mult pre ul la care este dispus s vnd, cu att cumprtorii poten iali i direc ioneaz mai mult dolarii ctre alte bunuri care sunt de vnzare. &e pia "iecare bun rivalizeaz cu toate celelalte bunuri. ;$ist persoane care sus in despre teoria catalactic a pre urilor c ea nu este de nici un "olos pentru studiul realit ii deoarece >libera? competi ie n#a e$istat niciodat sau deoarece, astzi cel pu in, ea a ncetat s mai e$iste. @oate aceste doctrine sunt eronate. /0:1 ;le de"ormeaz "enomenele, ignornd ce este n realitate competi ia. ;ste adevrat c istoria ultimilor zeci de ani este o cronic a politicilor destinate s restric ioneze competi ia. Cnten ia vdit a acestor msuri este de a acorda privilegii anumitor grupuri de productori, prote*ndu#le mpotriva competi iei rivalilor lor mai e"icien i. &oliticile acestea au creat de multe ori condi iile necesare apari iei pre urilor de monopol. 'n multe cazuri lucrul acesta nu s#a ntmplat, rezultatul "iind doar o stare de lucruri care i mpiedica pe capitaliti, antreprenori, "ermieri i muncitori s intre n acele ramuri economice n care le#ar "i putut "urniza concet enilor lor serviciile cele mai pre ioase. /p.7361 +ompeti ia catalactic a "ost restric ionat sever, ns economia de pia nc mai "unc ioneaz, dei este sabotat de interven iile guvernului i ale sindicatelor. Fistemul competi iei catalactice "unc ioneaz nc, dei productivitatea muncii a "ost substan ial redus. Hbiectivul ultim al acestor politici anticompetitive este de a nlocui capitalismul cu un sistem de plani"icare socialist, din care competi ia catalactic lipsete cu totul. 'n vreme ce vars lacrimi de crocodil n legtur cu declinul competi iei, plani"icatorii urmresc abolirea acestui sistem competitiv >dement?. &#