Sunteți pe pagina 1din 9

Lectia 1 Management: Stiinta si Practica 1.1 Continutul activitatii de management 1.2 Managementul stiinta, practica sau arta? 1.

3 Principalele scolii de management

1.1 Continutul activitatii de management Din cele mai vechi timpuri, omul a sesizat ca pentru satisfacerea nevoilor proprii cu cheltuieli de munca cat mai reduse, trebuie sa se asocieze cu alti semeni si sa desfasoare activitatea in comun si sa se organizeze. ctivitatea de management a aparut odata cu primele forme de organizare si s!a dezvoltat concomitant cu procesul material si spiritual al omenirii. ctivitatea de management constituie o componenta a oricarei activitati colective, si are rolul de a asigura cone"iunea si unitatea tuturor activitatilor umane desfasurate in colectiv, de a le coordona si diri#a in conformitate cu cerintele functionarii intregului sistem social. sa cum a aparut si s!a manifestat conducerea este o actiune practica, tot atat de veche ca si civilizatia umana. $% regaseste peste tot in societate, acolo unde este de natura sociala, economie, in politica, in armata, in #ustitie etc ceasta actiune practica este cunoscuta astazi sub denumirea de management, iar specialistii in derularea ei, manageri. Cuvantul &management' deriva din latina &manus' , adica mana si sugereaza ideea de &manevrare', &pilotare'. poi in italiana'mannegio', franceza &man(ge', care inseamna a administra, a conduce. De aici cuvintele derivate &manager', si &management' ce inseamna conducator si respectiv, conducere. %timologic, management ) &a tine in mana', 'a conduce in mod eficient' *ermenul s!a impus acum peste +, de ani, in sferea economica, datorita lucrarii lui -ames .urnham &*he Managerial /evolution', publicata la 0e1 2or3 in 1451. %l a impus notiunea de manager ca vector al inovatiei si

progresului, precum si cea de management. 6deea noua si de mare valoare si actualitate pusa in circulatie de .urnham este aceea ca orice societate, indiferent de regimul ideologic, #uridic sau politic are nevoie de manageri daca vrea ca economia ei sa prospere in ritm novator si creator . $ensul conceptului de management se desprinde din definitiile7 . Mac3ensie arata ca&managementul este procesul in care managerul opereaza cu trei elemente fundamentale 8 idei, lucruri si oameni, realizand obiectivul prin altii'. .. 9illian 0e1man defineste managementul ca &importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere, si control al eforturilor unei grupe de indivizi in vederea realizarii unui scop comun. %ste evident ca un bun conducator este acela care face ca grupa sa!si atinga scopurile, in conditiile unui minim de cheltuieli de resurse si eforturi.' C. -ean :erbier arata ca &managementul inseamna organizare, arta de a conduce, de a administra'. D. ;.#ohannsen si .../obetson aratau ca &management este arta sau stiintade a directiona, diri#a, si administra munca altora pentru a atinge obiectivele stabilite, procesul de luare a deciziilor si de conducere. %. ;.<oontz si ;.9eihrich defineau managementul drept & un process de proiectare si mentinere a unui climat in care indivizii, muncind impreuna in colectiv, realizeaza efficient scopurile stabilite'. Daca analizam acesta definitie7 1= ca manageri, oamenii indeplinesc functii de conducere, de planificare, de organizare, de a organizare, de antrenare si de control. 2= managementul se aplica la toate tipurile de organizatii> 3= se aplica la toate nivelurile organizatiei 5= scopul principal este crearea profitului> += managementul este corelat cu productivitatea, ceea ce inseamana eficienta. Dintre specialistii romani care au contributii in definirea managementului' 1= Prof. ?vidiu 0icolescu si Prof. 6on @erboncu prezinta ca7 &managementul intreprinderilor rezida in studierea procesului si relatiilor de management din cadrul lor, in vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa asigure ridicarea eficientei.'

2= :heorghe Macovei arata ca &managementul desemneaza un sistem de principii, de cerinte si reguli, precum si talentul de a le aplica'. 3= Dan nghel Constantinescu A altii subliniaza ca &managementul reprezinta procesul de planificare, organizare, antrenare si control al utilizarii resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite' 5= Prof. @iorel Cornescu A altii considera ca &managementul reprezinta un comple" de actiuni desfasurate cu scopul de a asigura functionalitatea normala, eficienta, a colectivitatilor umane organizate, Bintreprinderi economice, organizatii politice, unitati de invatamant etc= in ansamblul lor cat si a fiecarei verigi structurale componente.' Managementul are ca scop atingerea obiectivelor organizatiei, in conditiile utilizarii cat mai #udicioase a resurselor materiale, umane, financiare de care dispune. 1.2. Managementul stiinta sau arta? Managemntul, in zilele noastre, nu poate fi privit numai ca activitate practica, ca proces concret de rationalizare si eficientizare a muncii. Managementul este si stiinta, in aceasta calitate reprezentand un ansamblu de concepte, metode si mi#loace de solutionare a problemelor de conducere in toate domeniile de activitate din societate, si cuprinzand si toate nivelurile organizatorice ale acesteia. Managementul ca stiinta si teorie este de data recenta, &nascut' in secolul nostru, sintetizand tot ceea ce a acumulat omenirea in gandirea si practica conducerii. $tiinta managementului presupune activitatea de sintetizare si generalizare a e"perientei practice de conducere, cautarea de idei noi, formularea de legi si principii de conducere , gasirea celor mai bune cai si metode de conducere a organizatiilor umane. $tiinta managementului este o parte a cunostintelor acumulate si recunoscute , care sunt sistematizate si formulate in conformitate cu descoperirea adevarului general sau cu actiunea legitatilor generale. $tiinta managementului se refera la intregul sistem de management al societatii./elatiile de conducere se intalnesc in toate segmentele societatii, campul de actiune al stiintei managementului fiind intreaga societate.

?biectul stiintei mangementului nu poate limitat la un domeniu sau al societatii, acesta studiind relatiile de conducere la toate nivelurile atat pe orizontata cat si pe verticala. ?biectul de studiu il reprezinta relatiile si procesele de conducere. Pe baza analizei relatiilor si proceselor de conducere , asa cum apar ele si se manifesta in fiecare organizatie, stiinta managementului sintetizeazasi formuleaza legile si principiile de conducere, descopera si elaboreaza sistemele, metodele si tehnicile cele mai eficiente de conducere. /elatiile de conducere sunt relatii ce se stabilesc intre oameni si, ca atare ele suntputernic influentate de raporturile specifice interumane de natura psihosociala din cadrul organizatiilor, de structura si calitate elementului uman, de personalitatea managerilor, nivelul de pregatire al acestora etc.

D *E/ PD6C *6@ M 0 :%M%0* $*660*6C6C D *E/ C/% *6@

D *E/ *%;06C?!M *%/6 D

D *E/ $?C6 D ! EM 0

Managementul stiintific presupune e"istenta unor conditii7 %"istenta pentru fiecare organizatie a unor obiective de viitor bine precizate> ?rganizarea rationala a organizatiilor si a structurii aparatului de conducere> *ranspunerea in viata a deciziilor> Controlul activitatii desfasurate in vederea realizarii deciziilor> Consultarea larga a specialistilor, crearea cadrului organizatoric si #uridic pentru participarea lor la conducere.

Managementul stiintific se prezinta cu un comple" de actiuni desfasurate cu scopul de a asigura functionalitatea normala eficienta, atat a organizatiei in ansamblul ei, cat si a tuturor structurilor organizatorice componente. Oare pe langa teorie si practica, managementul este si arta? *rebuie stiut ca pe langa cunoasterea riguroasa a principiilor, regulilor si metodelor elaborate de stiinta managementului pentru conducerea unei colectivitati este necesar e"istenta unei doze de talent si a unor aptitudini pe care trebuie sa le posede managerii. Crederic 9.*aFlor, inginer american, considerat unul din parintii managementului stiintific, spunea ca cunostintele e"acte formeaza stiinta, iar aplicarea lor in practica, pentru atingerea unui scop anume formeaza arta. 6ndiferent de formele concrete pe care le imbraca, &arta inseamna viata', dar definitorie este forta talentului artistului, urmare a sensibilitatii si e"perientei lui. rta de a conduce se bazeaza, inainte de toate, pe cunoasterea stiintei managementului, a realitatii concrete si apoi pe talentul si aptitudinile managerului de a aplica pricipiile, regulile, metodele etc puse la dispozitie de stiinta managementului. De altfel, Cr.*aFlor a definit arta conducerii intreprinderii in urmatorii termeni7 &$a stii e"act ceea ce doresc sa faca oamenii si sa vezi daca aceasta se face in chipul cel mai bun si mai ieftin.' conduce in conditiile contemporane dupa principiul &vazand si facand', bazandu!te numai pe asa!zisul talent si pe bunul simt al individului este un lucru de neconceput. 6n toata lumea, astazi, cercetatorii,oamenii de stiinta care se ocupa de problemele managementului, cauta sa stabileasca aptitudinile strict necesare pentru ca o persoana sa devina cadru de conducere. Dictonul &omul potrivit la locul potrivit' se aplica. Managementul modern cauta raportul optim dintre stiinta si arta. stfel el reprezinta sinteza dintre stiinta, practica si arta. *otodata este si ostare de spirit specifica, reflectata de un fel anume de a vedea, a dori, a cauta, si a accepta progresul. Deci managementul cuprinde intr!un tot unitar urmatoarele activitati fundamentale7

1= previzionare orientarea spre viitor7 previziune, planificare, mar3eting> 2= inovationale 8 dinamica sistemului7 inovatie, risc, creativitate, dezvoltare> 3= operationale! stabilitatea sistemului7 organizare, adaptare optimizare> 5= de gestiune 8 eficienta sistemului7 informatii, decizii, strategii, tactici, control += de personal calitatea umana7 animare, motivare, comunicare, participare

1.3 SCOLI ! M"#"$!M!#% Dezvoltarea stiintei managementului presupune7 1= managementul empiric 2= inceputurile managementului stiintific 3= managementul stiintific 1=Managementul empiric este etapa in care functia de management era indeplinita de proprietar si se baza mai mult pe intuitie si bun simt, are cea mai mare intindere. 2= Frederic W.Taylor, ing american , conceptia &ma"imei prosperitati') principalul obiectiv, ceea ce presupune dezvoltarea tuturor laturilor activitatii intreprinderilor &la cel mai inalt grad de eficienta', iar pentru salariati, &dezvoltarea fiecarei persoane la o stare de ma"ima productivitate'. Da baza organizarii muncii si conducerii, Cr.*aFlor a pus urmatoarele idei7 imaginea clara despre fiecare element crearea unui fundament stiintific care sa inlocuiasca metodele vechi, traditionale de munca> studierea stiintifica a fiecarui element alegerea celor mai potriviti muncitori pentru fiecare activitate separarea muncii de conceptie de cea de e"ecutie repartizarea uniforma a muncii si a responsabilitatilor. $istem la baza caruia trebuie sa stea aceste idei prin realizarea unui set de principii7 ! stiinta in loc de deprinderi traditionale> ! colaborare in loc de lucru individual ! armonie in loc de contradictii ! productivitate ma"ima in loc de una limitata ! dezvoltarea aptitudinilor fiecarui muncitor pana la ma"imum de productivitate admisibila. Henri Fayol a realizat saltul de la nivelul locului de munca la nivelul intreprinderii in ansamblul ei, reusind sa largeasca continutul si sfera conceptului de management. bordand problemGtica managementului intreprinderii intr!un sens larg, pentru ;.CaFol a conduce inseamna a prevedea, a organiza, a da dispozitii, a coordona si a controla.

3= 6nceperea studierii factorului uman , a relatiilor si comportamentului in productie a determinat evolutia conceptului de management, etapa managementului stiintific in care ne gasim. Scoala clasica traditionala, reprezentanti: &r.%a'lor, (. &a'ol, &ran) si Lillianne $il*ert+, (.!merson, (.$rant, se remarca prin rolul pe care l!a avut in aparitia managementului stiintific, prin contributia la contituirea stiintei conducerii unitatilor economice. Scoala ,esurselor -mane, reprezentanti7 !lton Ma'o, (...Leavit, C. "rg'ris, .Mc$regor, /.(. /+'te, &.(erz*erg, acorda atentie individului, pun accent pe comportamentul omului in cadrul rupelor de munca, pe relatii de natura psihosociala ce se dezvolta in grupele de munca, etc. par concepte din domeniul sociologiei si psihologiei. Scoala cantitativa, reprezentanti: C./.C+urc+man, ,.,ai00a, S.1eer, ..Lesourne s!a afirmat la sf celui de al 66!lea razboi mondial prin utilizarea aparatului matematic pentru conducerea activitatilor formalizate ale intreprinderilor ca programare, planificare, gestionarea stocurilor. $e pune accentul pe folosirea unor metode si tehnici cantitative in vederea fundamentarii stiintifice a deciziilor. Scoala neoclasica 2anii 1345613789, reprezentanti !. ale, P. ruc)er, O.$elinier, ".Sloom :r., dezvolta tezele clasice punand accent pe eficienta, pe definirea profitului, a activitatii inteprinderii prin intermediul unui sistem de indicatori precisi, prin e"istenta unui sistem riguros de control si autocontrol. Scoala sistemica, reprezentanti C.I.1arnard, (.".Simons, ..$.Marc+, ..Melase, are ca trasatura definitorie faptul ca priveste organizatia ca un sistem, iar managemntul stiintific ca o functie de sistem. 6n cadrul acestei scoli se inscriu orientarile moderne, multidisciplinare din domeniul managementului, concepte si metode provenite din matematica, cibernetica, statistica, sociologie, psihologie, economie politica, finante.