Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca Facultatea Psihologie i tiine ale E ucaiei, E!

tensia "ibiu Cate ra e tiine ale E ucaiei #nul universitar $%%& ' $%(% "e)estrul * +, +NF-./#0++ 1ENE.#2E 3E"P.E CU.", "E/+N#., 2UC.#.E P.#C4+C5 "#U 2#B-.#4-. 4+42U2 3+"C+P2+NE+6 /eto ologia cercet7rii pe agogice C-3U26 PE3 $*(8 NU/5.U2 3E C.E3+4E6 8 3+"C+P2+N5 -B2+1#4-.+E 2-CU2 3E 3E"F5U.#.E6 sala 89, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Extensia Sibiu P.-1.#/#.E# 9N -.#. # #C4+:+450+2-.6 Curs: 2 h/sptm n !ucrri: 2 h/ sptm n ++, +NF-./#0++ 3E"P.E 4+4U2#.U2 3E CU.", "E/+N#., 2UC.#.E P.#C4+C5 "#U 2#B-.#4-. "itularul disciplinei: #ume, titlu $tiin%i&ic: 'sist(uni)(drd *ulia +erman *n&orma%ii de contact: e,mail: iulia(herman-ubbclu.(ro /re de audien%: +++, 3E"C.+E.E# 3+"C+P2+NE+6 0isciplina 1$i propune s &undamente2e teoretic, metodologic $i aplicati), di&eritele tipuri de demersuri investigative caracteristice proceselor educa%ionale, postul nd &aptul c cercetarea pedagogic repre2int o strategie de aciune fireasc, proprie oricrui cadru didactic $i necesar pentru evoluia sa profesional n cariera didactic. 3ntre cercetarea pedagogic $i practica educa%ional se stabile$te o rela%ie de complementaritate, 1n sensul c cercetarea pedagogic poate constitui un autentic &actor de reglare, autoreglare $i optimi2are a sistemului de 1n)%m nt $i un &actor de promo)are a progresului general 1n educa%ie( 3n)%m ntul $i cercetarea educa%ional reclam acelea$i calit%i $i competen%e slu.itorilor lor, iar 1mbinarea predrii cu elemente de in)estiga%ie personal asigur premisele practicrii unei pedagogii practice mai flexibile i mai creative4 1n discutarea pro&ilului pro&esorului competent, se )orbe$te tot mai mult despre competenele de cercetare i inovare a realitii educaionale , care, mai ales 1n contextul reformei educaionale, sunt tot mai mult solicitate( 5odelarea celor dou competen%e asigur premisele dep$irii rutinei, conser)atorismului, dogmatismului etc( Este important s ne 1n)ingem reticen%ele legate de punerea 1n aplicare a unor strategii, practici, atitudini metodologice, s ne autoeducm 1n direc%ia dep$irii re2er)elor, inhibi%iilor, temerilor sau chiar a sentimentelor de &ric pe care le a)em )i2a)i de cercetarea pedagogic $i &a% de nou( 6

-biectivele cursului i lucr7rilor6 Prin studierea acestei discipline $i a bibliogra&iei recomandate, studen%ii trebuie: s con$tienti2e2e &aptul c orice cadru didactic poate $i trebuie s reali2e2e cercetri pedagogice care sus%in $i ameliorea2 predarea $i care pot conduce la schimbri po2iti)e 1n practicile sale educati)e s re&lecte2e, comparati), la di&erite concep%ii $i practici educati)e $i, ca urmare, s con$tienti2e2e $i s interiori2e2e necesitatea anumitor in)estiga%ii $i, ulterior, schimbri s mani&este disponibilitate de a reali2a cercetri pedagogice $i s se autoeduce 1n direc%ia dep$irii sentimentelor $i strilor care se opun reali2rii acestor cercetri s de&ineasc, s caracteri2e2e $i s clasi&ice cercetarea pedagogic, exempli&ic nd di&eritele tipuri s descrie designul unei cercetri pedagogice $i s 1l exempli&ice s descrie $i s exempli&ice di&eritele metode de cercetare pedagogic s elabore2e proiecte de cercetare pedagogic s con$tienti2e2e importan%a $i necesitatea reali2rii de cercetri pedagogice de di&erite an)erguri 1n asigurarea progresului educa%ional( +:, B+B2+-1.#F+# -B2+1#4-.+E6 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca *onescu, 5(, 7oco$, 5(, 82996;, Cercetarea pedagogic i inovaia n nvmnt, 1n =Pedagogie( Suporturi pentru &ormarea pro&esorilor=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698:;, Cercetarea pedagogic moment al perfecionrii i creativitii, 1n =Experien% didactic $i creati)itate=, autori *( ?adu, 5( *onescu, Editura 0acia, Clu.,#apoca #ot: toate materialele bibliogra&ice pot &i gsite la 7iblioteca Facult%ii de Psihologie $i <tiin%ele Educa%iei, str( 5( @oglniceanu, nr( 6 $i la 7iblioteca *nstitutului de Pregtire 0idactic, str( Sindicatelor, nr( : :, /#4E.+#2E F-2-"+4E 9N C#3.U2 P.-CE"U2U+ E3UC#0+-N#2 "PEC+F+C 3+"C+P2+NE+6 , retroproiector , &olii retroproiector , laptop , )ideoproiector #ot: materialele sunt asigurate de ctre &acultate(

:+, P2#N+F+C#.E# ;C#2EN3#.U2 9N4<2N+.+2-. :E.+F+C5.+2-.;E=#/+N5.+2-. +N4E./E3+#.E6

CU." (, Cercetarea pe agogic7, 1eneralit7i >Ce este cercetarea pe agogic7 ?@ +)portana cercet7rii pe agogice@ CaracteriAare i Buncii@ Cercetarea ca activitate autoreBle!iv7 a e ucatorului, relaia intre cercetarea pe agogic7, inovaia i reBor)a Cn e ucaieD Concepte cheie: cercetare pedagogic, in)estiga%ie, caracteristici $i &unc%ii ale cercetrii pedagogice, &apte pedagogice 2UC.#.E# (: /biectul $i scopurile cercetrii pedagogice BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( * $i A*** *onescu, 5(, 7oco$, 5(, 82996;, Cercetarea pedagogic i inovaia n nvmnt, 1n =Pedagogie( Suporturi pentru &ormarea pro&esorilor=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698:;, Cercetarea pedagogic moment al perfecionrii i creativitii, 1n =Experien% didactic $i creati)itate=, autori *( ?adu, 5( *onescu, Editura 0acia, Clu.,#apoca CU." $, 4a!ono)ia cercet7rii pe agogice Concepte cheie: criterii de clasi&icare, tipuri $i subtipuri de cercetare pedagogic, cercetare,ac%iune 2UC.#.E# $: Exempli&icarea di&eritelor tipuri $i subtipuri de cercetare pedagogic( Cercetarea,ac%iune $i rele)an%a sa BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( * *onescu, 5(, 7oco$, 5(, 82996;, Cercetarea pedagogic i inovaia n nvmnt, 1n =Pedagogie( Suporturi pentru &ormarea pro&esorilor=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca Planchard, E(, 869:2;, Cercetarea n pedagogie, Editura 0idactic $i Pedagogic, 7ucure$ti CU." *, Proiectarea cercet7rii pe agogice >partea +D Concepte cheie6 proiectarea cercetrii, tema de cercetare, &ormularea opera%ional a temei, in&ormarea asupra temei 2UC.#.E# *: #legerea temei de cercetare: posibilit%i, surse, di&icult%i, erori, cerin%e BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( ** 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$

*onescu, 5(, 7oco$, 5(, 82996;, Cercetarea pedagogic i inovaia n nvmnt, 1n =Pedagogie( Suporturi pentru &ormarea pro&esorilor=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca CU." E, Proiectarea cercet7rii pe agogice >partea a ++'aD Concepte cheie: designul cercetrii, obiecti)ele cercetrii, ipote2ele cercetrii, proiectul cercetrii, organi2area cercetrii, anali2a, prelucrarea $i interpretarea datelor cercetrii, stabilirea conclu2iilor, )alori&icarea cercetrii, introducerea noului 1n practic 2UC.#.E# E: reali2area de designuri de cercetare, de2bateri re&eritoare la problemele practice ale proiectrii $i reali2rii cercetrilor pedagogice BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( ** 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ *onescu, 5(, 7oco$, 5(, 82996;, Cercetarea pedagogic i inovaia n nvmnt, 1n =Pedagogie( Suporturi pentru &ormarea pro&esorilor=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca ?adu, *(, 86989;, nsuirea i implementarea n coal a re!ultatelor cercetrii psihopedagogice, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( D Salade, 0(, 8699:;, "eceptarea noului n practica colar, 1n =0e2bateri de didactic aplicat=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca CU." 8, /eto ologia cercet7rii pe agogice Concepte cheie: metode de cercetare, taxonomia lor, metode de culegere de date, metode de msurare a datelor, metode de prelucrare a datelor 2UC.#.E# 8: exigen%e, limite $i di&icult%i 1n utili2area metodelor de cercetare BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti Planchard, E(, 869:2;, Cercetarea n pedagogie, Editura 0idactic $i Pedagogic, 7ucure$ti ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." F, -bservaia i autoobservaia Concepte cheie: obser)a%ie, autoobser)a%ie, indicatori obser)a%ionali, protocol de obser)a%ie 2UC.#.E# F: Elaborarea protocoalelor de obser)a%ie BibliograBie:

7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti CU." G, E!peri)entul psihope agogic Concepte cheie: experiment psihopedagogic, experiment didactic, )ariabile independente, )ariabile dependente, design experimental, tipuri de e$antioane, etapele experimentului 2UC.#.E# G: 'plica%ii: &ormulri de teme, )ariabile independente $i dependente, exempli&icarea tipurilor de design experimental BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti Planchard, E(, 869:2;, Cercetarea n pedagogie, Editura 0idactic $i Pedagogic, 7ucure$ti CU." H, #ncheta, interviul, analiAa ocu)entelor curriculare, analiAa portoBoliilor, )eto a testelor Concepte cheie: ancheta, chestionarul , instrument de cercetare 1n anchete, tipuri de 1ntrebri utili2ate 1n chestionare, inter)iul, ghidul de inter)iu, taxonomia inter)iurilor, documente curriculare, documente $colare, porto&olii, teste, teste de cuno$tin%e, teste docimologice, itemi 2UC.#.E# H: Concepere de instrumente de cercetare $i alte aplica%ii practice BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A Cohen, !(, 5anion, !(, 86998;, "esearch #ethods in $ducation, ?outledge, !ondon and #eF,GorH 0ane, F(C(, 86999;, "esearch #ethods, 7rooHs/ Cole Publishing CompanI Paci&ic Jro)e, Cali&ornia 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti +ouston, K(?(, 8editor;, 86999;, %andboo& of "esearch on Teacher $ducation. ' (ro)ect of the 'ssociation of Teacher $ducators, 5ac5illan Publishing CompanI, #eF, GorH CU." &, "tu iul e caA, )eto ele socio)etrice

Concepte cheie: studiu de ca2, ca2, taxonomia ca2urilor, etapele studiului de ca2, metodele sociometrice, taxonomia lor, testul sociometric, matricea sociometric, sociograma 2UC.#.E# &: ?eali2area de studii de ca2, aplicarea metodelor sociometrice BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A Cohen, !(, 5anion, !(, 86998;, "esearch #ethods in $ducation, ?outledge, !ondon and #eF,GorH 0ane, F(C(, 86999;, "esearch #ethods, 7rooHs/ Cole Publishing CompanI Paci&ic Jro)e, Cali&ornia 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti Planchard, E(, 869:2;, Cercetarea n pedagogie, Editura 0idactic $i Pedagogic, 7ucure$ti ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." (%, /eto e e )7surare i organiAare a atelor cercet7rii Concepte cheie: msurare, cuanti&icare, numrare, clasi&icare, comparare, organi2area $i sistemati2area datelor 2UC.#.E# (%: 5etode de msurare $i organi2are a datelor cercetrii , Exerci%ii aplicati)e BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A Cohen, !(, 5anion, !(, 86998;, "esearch #ethods in $ducation, ?outledge, !ondon and #eF,GorH 0ane, F(C(, 86999;, "esearch #ethods, 7rooHs/ Cole Publishing CompanI Paci&ic Jro)e, Cali&ornia 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." ((, /eto e e prelucrare i interpretare )ate)atico'statistic7 a atelor cercet7rii Concepte cheie: indici statistici, tendin%a/ )aloarea central, media aritmetic, mediana, modul, abaterea de la tendin%a/ )aloarea central, amplitudinea, abaterea simpl, abaterea, medie, abaterea standard 2UC.#.E# ((: 5etode de prelucrare $i interpretare matematico,statistic a datelor , Exerci%ii aplicati)e BibliograBie:

7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A #o)aH, '(, 86998;, #etode cantitative n psihologie i sociologie , Editura /scar Print, 7ucure$ti ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." ($, /eto e )ate)atico'statistice e stu iere a relaiilor intre Beno)ene, Esti)area statistic7 Concepte cheie: coe&icient de corela%ie simpl, coe&icient de corela%ie a rangurilor 2UC.#.E# ($: 5etode matematico,statistice de studiere a rela%iilor dintre &enomene, Estimarea statistic , Exerci%ii aplicati)e BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A #o)aH, '(, 86998;, #etode cantitative n psihologie i sociologie , Editura /scar Print, 7ucure$ti ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." (*, Co)paraia statistic7 Concepte cheie: semni&ica%ia di&eren%ei dintre medii, semni&ica%ia di&eren%ei dintre procente 2UC.#.E# (*6 Compara%ia statistic , Exerci%ii aplicati)e BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( *A #o)aH, '(, 86998;, #etode cantitative n psihologie i sociologie , Editura /scar Print, 7ucure$ti ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca CU." (E, Etica cercet7rii i alte iscuii i eAbateri propuse e stu eni Concepte cheie: etica cercetrii, )eri&icri $i e)aluri etice, inter)en%ie psihopedagogic 2UC.#.E# (E: Exempli&icri de situa%ii de cercetare pedagogic $i studii de ca2 BibliograBie: 7oco$, 5(, 8299:;, Teoria i practica cercetrii pedagogice, Editura Casa Cr%ii de <tiin%, Clu.,#apoca, Cap( A** Cohen, !(, 5anion, !(, 86998;, "esearch #ethods in $ducation, ?outledge, !ondon and #eF,GorH 0ane, F(C(, 86999;, "esearch #ethods, 7rooHs/ Cole Publishing CompanI Paci&ic Jro)e, Cali&ornia :++, /-3U2 3E E:#2U#.E6 - $valuarea continu, pe parcurs, a activitii, a participrii acti)e la discu%ii $i de2bateri $i evaluarea Proiectului de cercetare reali2at de ctre &iecare student 8prin

note, de la 69 la 6;, proiect care condi%ionea2 pre2entarea la e)aluarea &inal 8pondere de E9 L 1n nota &inal; evaluare final prin examen scris, organi2at la &inele semestrului, cu o pondere de D9L 1n nota &inal

#ot: Pentru &iecare lucrare, studen%ilor sunt obliga%i s citeasc noti%ele de la curs $i sursele bibliogra&ice indicate de cadrul didactic( :+++, 3E4#2++ -.1#N+I#4-.+CE, 1E"4+-N#.E# "+4U#0++2-. E=CEP0+-N#2E6 , Pre2en%a la acti)it%i: pre2en%a este obligatorie la lucrri( , 5odalit%i de recuperare: 1n ca2ul 1n care unul din cursuri nu )a &i %inut, se )a recupera la o dat ulterioar, &ixat 1n acord cu studen%ii( , Studen%ii au dreptul s depun contesta%ii 1n maximum E8 de ore de la comunicarea notelor, la secretariatul &acult%ii( #ota &inal la disciplina respecti) este cea ob%inut 1n urma contesta%iei( /eto e e pre are'Cnv7are utiliAate prepon erent6 prelegerea, con)ersa%ia, problemati2area, 1n)%area prin cooperare, explica%ia, exerci%iul +=, B+B2+-1.#F+# -P0+-N#256 Cohen, !(, 5anion, !(, 86998;, "esearch #ethods in $ducation, ?outledge, !ondon and #eF,GorH 0ane, F(C(, 86999;, "esearch #ethods, 7rooHs/ Cole Publishing CompanI Paci&ic Jro)e, Cali&ornia 0rgan, *(, #icola, *( 8699B;, Cercetarea psihopedagogic, Editura "ipomur, " rgu, 5ure$ +ouston, K(?(, 8editor;, 86999;, %andboo& of "esearch on Teacher $ducation. ' (ro)ect of the 'ssociation of Teacher $ducators, 5ac5illan Publishing CompanI, #eF, GorH 5uster, 0(, 8698B;, #etodologia cercetrii n educaie i nvmnt , Editura !itera, 7ucure$ti #o)aH, '(, 86998;, #etode cantitative n psihologie i sociologie , Editura /scar Print, 7ucure$ti Planchard, E(, 869:2;, Cercetarea n pedagogie, Editura 0idactic $i Pedagogic, 7ucure$ti ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698E;, Cercetarea pedagogic i perfecionarea cadrelor didactice, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( 6 ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698E;, #odaliti de investigaie psihopedagogic, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( 2 ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698E;, #odaliti de investigaie psihopedagogic, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( C ?adu, *(, *onescu, 5(, 8698E;, $valuarea re!ultatelor unei investigaii psihopedagogice, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( E

?adu, *(, 86989;, nsuirea i implementarea n coal a re!ultatelor cercetrii psihopedagogice, 1n =?e)ista de pedagogie=, nr( D ?adu, *(, 8coord(;, 8699C;, #etodologie psihologic i anali!a datelor, Editura Sincron, Clu.,#apoca ?adu, *(, *onescu, 5( 86998;, *novaia i cercetarea psihopedagogic + resurse ale perfecionrii i creativitii, 1n =Educa%ia $i dinamica ei=, coord( 5( *onescu, Editura "ribuna 1n)%m ntului=, 7ucure$ti Salade, 0(, 8699:;, "eceptarea noului n practica colar, 1n =0e2bateri de didactic aplicat=, Editura Presa >ni)ersitar Clu.ean, Clu.,#apoca Aideanu, J(, 86988;, $ducaia la frontiera dintre milenii, Editura Politic, 7ucure$ti

Sibiu, octombrie 2999