Sunteți pe pagina 1din 67

MINISTERUL SNTII

DIRECIA GENERAL RESURSE UMANE I CERTIFICARE

CURRICULUM DE PREGTIRE N SPECIALITATEA


RADIOLOGIE-IMAGISTIC MEDICAL

Toate drepturile privi d pu!li"area #i di$u%area a"e&tei lu"r'ri apar(i Mi i&terului S' 't'(ii

CURRICULA DE PREGTIRE N RADIOLOGIE-IMAGISTIC MEDICAL


n anul 2005 Asociaia European de Radiologie (EAR) mpreun cu Seciunea Radiologie a Uniunii Europene a Medicilor Specialiti (UEMS) a elaborat curricula european pentru pregtirea medicilor rezideni n specialitatea Radiologie i Imagistic Medical Asociaia European de Radiologie s!a unit n anul "##$ cu %ongresul European de Radiologie (E%R) i au &ormat Societatea European de Radiologie (ESR) al crei %omitet pentru Educaie (Education %ommittee) este organismul abilitat pentru re'izuirea si adaptarea curriculei de pregtire n specialitatea noastr Comitetul Director al Societii de Radiologie i Imagistic Medical din Romnia, ntrunit la !ucureti la data de " octom#rie 20$0 a a%ro#at modi&icarea curriculei de re'ideniat n Radiologie i Imagistic Medical n sensul armoni'rii acesteia cu curricula euro%ean i n concordan cu (rdinul M)S) $0*$ din $+ iulie 20$0 %rin care este reglementat durata re'ideniatului) Radiologia i Imagistica Medical este o specialitate medical care &urnizeaz in&ormaii asupra anatomiei( patologiei( )istopatologiei i statusului &uncional al di&eritelor boli Include( de asemenea( te)nicile inter'enionale pentru diagnostic i terapie minim in'azi' Durata de pregtire n radiologie este de 4 ani( structurat ast&el*

Radiologie standard ,orace i cord A%arat digestiA%arat musculo.sc/eletal 1euroradiologie A%arat urogenital Radiologie %ediatric Senologie imagistic Radiologie inter-enional 2rgene !ioetic

" luni i 2 s%tmni + luni + luni 0 luni + luni * luni 0 luni 2 luni * luni * luni 2 s%tmni

,otal 3 *4 luni

CUNOTINTE DE BAZ INCLUSE N PROGRAMUL DE PREGTIRE


$) Stiinte &undamentale &izica radiatiilor+ radiobiologie+ bazele &izice ale &ormarii imaginii( incluzand radiologia con'entionala( %,( IRM( ultrasonogra&ia si medicina nucleara+ controlul calitatii+ radioprotectie+ notiuni de anatomie( &iziologie( bioc)imie si te)nica legate de procedurile radiologice+ biologie celulara( A-.( AR.+ &armacologia si aplicatiile substantelor de contrast+ bazele in&ormaticii( postprocesarii( ar)i'arii si transmiterii imaginii( teleradiologia+ inter'entionale+ 0) 0ractica clinica curenta ! cunostinte de baza despre practica clinica in corelatie cu radiologia clinica+ competente in elaborarea unui raport radiologic si comunicarea cu clinicienii si pacientii+ *) Radiologia clinica / cunostinte a'ansate despre radiologia clinica( structurate pe* specialitati bazate pe sisteme si organe (radiologie cardio!'asculara( pulmonara( 1R2( gastrointestinala( etc )+ specialitati legate de 'arsta (radiologia pediatrica)+ proceduri inter'entionale de baza+ radiologia de urgenta

2) Mor&opatologie( &iziopatologie / notiuni legate de diagnosticul imagistic si procedurile

5) Administratie si management 0rincipii de administratie si management aplicate la departamentele clinice cu personal multidisciplinar si ec)ipamente cu costuri mari+ +) %ercetare .otiuni de baza despre metode stiinti&ice de cercetare( baze de date si statistica necesare pentru analiza critica si intelegerea publicatiilor in domeniu( precum si pentru promo'area cercetarii personale+ 5) Medicina legala implicatiile medico!legale ale practicii radiologice+ incertitudini si erori in radiologie( precum si metodologia in'atarii din greseli

DATE GENERALE DESPRE PROGRAMUL DE PREGTIRE


" 3 Radiologia include toate aspectele imagisticii medicale( care o&era in&ormatii asupra mor&ologiei( &unctiei si acti'itatii celulare( precum si radiologia inter'entionala si terapia minim in'azi'a care sunt e&ectuate in ser'iciile de radiologie+ " " E4perienta clinica / radiologii sunt clinicieni si au ne'oie de o baza solida de cunostinte clinice in alte discipline Radiologul care si!a completat pregatirea trebuie sa &ie capabil sa &aca &ata independent la ma5oritatea problemelor clinice In special( cei care e&ectueaza proceduri de radiologie inter'entionala trebuie sa aiba su&iciente cunostinte clinice pentru a analiza indicatiile si a e&ectua procedurile atat in conditii de ambulator( cat si de internare+ " 6 Un radiolog trebuie sa aiba cunostintele de baza din curricula de pregatire pentru a intelege toate necesitatile unui ser'iciu de radiologie generala+ " 7 0regatirea in radiologie trebie sa se bazeze pe sisteme clinice si nu pe modalitati de e4aminare ( %,( IRM( US) Intelegerea 'alorii si utilitatii acestor metode in di&eritele patologii este parte componenta a modulului bazat pe sisteme " 8 Rezidentii trebuie sa &ie disponibili &ull!time pe durata celor 7 ani de pregatire " 9 0regatirea de baza in radiologie 0regatirea trebuie sa asigure toate cunostintele de baza din curricula( precum si intelegerea si implementarea procesului de 5usti&icare si optimizare a practicii( asa cum sunt prezentate in directi'a EURA,1M :$;76 Rotatiile modulelor trebuie sa se bazeze pe pregatirea pe sisteme( incluzand utilizarea tuturor modalitatilor de diagnostic rele'ante si integrate intr!un program ce acopera toate aspectele radiologiei ,impul a&ectat modulelor de baza trebuie sa re&lecte comple4itatea si rele'anta in practica clinica generala( sistemele importante (e4 musculosc)eletal( torace si cardio'ascular( gastrointestinal( sistem ner'os central) a'and alocate o perioada ec)i'alenta

Rezidentii trebuie sa participe la toate acti'itatile radiologice( comple4itatea acestora crescand progresi' pe masura acumularii e4perientei Ei trebuie sa inteleaga principiile de utilizare ale tuturor metodelor imagistice* radiologie con'entionala (inclusi' procesarea si ar)i'area &ilmului)( &luoroscopie( ecogra&ie( %,( IRM( medicina nucleara Rezidentii trebuie sa &ie implicati in e4aminarile imagistice din departamentul de urgente si trebuie sa &ie capabili sa e'alueze corect pacienti cu patologii se'ere sau critice Un rezident nu trebuie sa intre in ser'iciul de garda ce implica responsabilitati clinice decat dupa ce termina primul an de pregatire Rezidentii trebuie supra'eg)eati constant pe durata pregatirii lor de un radiolog cali&icat Modulele de baza din curricula sunt*

Radiologie

!"#!lo"#$ele%ala

C!no"%in%e de &a'a* anatomie musculosc)eletala si 'ariante de normal ce pot mima di'ersele patologii cunostinte clinice (medicale( c)irurgicale( anatomo!patologice) despre sistemul musculosc)eletal+ e'aluarea imagistica a patologiei traumatice a sc)eletului si partilor moi+ patologie degenerati'a+ in&ectii( in&lamatii( boli metabolice musculosc)eletale+ diagnosticul si managementul tumorilor

Co (e%en%e) interpretarea radiogra&iilor( e4amenelor %, si IRM in principalele a&ectiunii musculosc)eletale+ e&ectuarea si interpretarea ecogra&iei musculare( de tendoane si ligamente+ interpretarea e4aminarilor imagistice in traumatisme+ obser'area si e&ectuarea de biopsii si drena5e g)idate imagistic sau proceduri minim in'azi'e

Radiologie %o*a#i#a
C!no"%in%e de &a'a)

anatomia sistemului respirator( cordului si 'aselor( mediastinului si peretelui toracic( pe radiogra&ii( %, si IRM+

recunoasterea principalelor semne pe radiogra&ia toracica+ recunoasterea principalelor categorii semiologice pulmonare si semni&icatia lor+ patologia pulmonara a pacientului imunocompromis si patologia pulmonara congenitala+ patologie 'asculara+ anomalii ale peretelui tocacic( mediastinului si pleurei( inclusi' modi&icari postoperatorii si traumatice

Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor( %,( <R%,( angiogra&ie!%,( -rena5ul colectiilor pleurale sub g)ida5 imagistic si obser'area biopsiei leziunilor toracice g)idate imagistic

Radiologie ga"%*oin%e"%inala
C!no"%in%e de &a'a) ! anatomia abdomenului (organe interne( omentum( mezenter( peritoneu) pe radiogra&ii( studii cu contrast( %,( IRM( ecogra&ie+ recunoasterea elementelor semiologice sugesti'e in traumatisme si abdomen acut (per&oratie( )emoragie( in&lamatie( in&ectii( ocluzie( isc)emie si in&arct)+ aspecte imagistice si diagnosticul di&erential in patologie tumorala primara si secundara+ stadializarea tumorilor( cunoasterea criteriilor de nerezecabilitate( cunoasterea rolului endoscopiei si a ecogra&iei endoscopice+ aspecte radiologice in patologia in&lamatorie( in&ectioasa si sindroame de malabsorbtie+ recunoasterea tulburarilor de motilitate( a )erniilor si di'erticulilor+ aspecte radiologice ale patologiei 'asculare digesti'e ('arice( isc)emie( in&arct( )emoragie( mal&ormatii 'asculare)+ aplicatiile angiogra&iei si ale te)nicilor inter'entionale digesti'e+

Co (e%en%e) E&ectuarea si interpretarea radiogra&iilor simple( e4aminarilor cu contrast ale tubului digesti'( ecogra&iilor transabdominale+ Interpretarea %, abdominale+ Intelegerea;asistarea ecogra&iei endoluminale+ E&ectuarea drena5elor si biopsiilor eco! si %, g)idate+ %unoasterea aspectelor patologice abdominale in IRM+ %unoasterea rolului e4plorarilor nucleare in patologia abdominala+ 1bser'area angiogra&iilor si te)nicilor 'asculare inter'entionale

Ne!*o*adiologie
C!no"%in%e de &a'a) cunoasterea anatomiei si 'ariantelor anatomice cerebrale( spinale si ale ner'ilor+ cunoasterea algoritmurilor de diagnostic si utilizarii substantelor de contrast in patologia S.%+ aspecte imagistice %, si IRM in accident 'ascular isc)emic( )emoragic( alte leziuni 'asculare+ aplicatiile angiogra&iei!%, si RM+ diagnosticul traumatismelor cerebrale si spinale si a sec)elelor neurologice+ aspecte imagistice si diagnostic di&erential in patologia substantei albe( in&lamatorie( degenerati'a+ diagnosticul tumorilor benigne si maligne cerebrale( medulare si neurale+ cunoasterea rolului medicinei nucleare( inclusi' 0E,( in patologia neurologica

Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor de craniu si coloana 'ertebrala+ Supra'eg)erea si interpretarea %, si RM cranian si medular+ 1bser'area angiogra&iei cerebrale si a procedurilor inter'entionale+ 1bser'area ecogra&iei carotidiene( inclusi' -oppler

Radiologie !*ogeni%ala
C!no"%in%e de &a'a) cunoasterea anatomiei rinic)ilor( ureterelor( 'ezicii urinare si uretrei( inclusi' 'ariante de normal+ cunoasterea anatomiei retroperitoneului( pel'isului la &emeie si a tractului genital masculin+ intelegerea &unctiei renale( a diagnosticului bolilor parenc)imatoase renale si a patologiei reno'asculare( inclusi' insu&icienta renala+ in'estigarea si aspectele imagistice in uropatia obstructi'a si de re&lu4 aspecte imagistice si diagnostic di&erential in patologie tumorala renala si a tractului urinar+ aspectul imagistic si e4plorarile transplantului renal+ aspectele imagistice si diagnosticul di&erential in patologia retroperitoneala( prostatica si testiculara Co (e%en%e) interpretarea radiogra&iilor tractului urinar+ e&ectuarea si interpretarea urogra&iilor intra'enoase( pielogra&iilor retrograde( uretrogra&iilor ascendente si cistouretrogra&iilor mictionale+ e&ectuarea si interpretarea ecogra&iei transabdominale a tractului urinar si testiculare+ e&ectuarea si interpretarea e4amenelor %, si RM de retroperitoneu( tract urinar si pel'is+ obser'area ne&rostomiei( biopsiilor renale g)idate imagistic si angiogra&iei renale

Radiologia a(a*a%!l!i #a*dio-+a"#!la* "i a "i"%e !l!i li ,a%i#


C!no"%in%e de &a'a anatomia cordului si 'aselor mari( inclusi' sistemul lim&atic( decelabile prin radiogra&ii( ecocardiogra&ie si -oppler( %, si RM cu contrast+ principii generale si clasi&icari ale bolilor congenitale( aspecte imagistice istoria naturala si modi&icari anatomice ce determina cianoza centrala+

e4plorarea imagistica a cardiomegaliei( inclusi' patologia 'al'ulara e4plorarea isc)emiei cardiace( inclusi' medicina nucleara si coronarogra&ia aspecte imagistice ale patologiei 'asculare (artere( 'ene) / 'asculite( ateroame( tromboza( ane'risme+

diagnosticul imagistic al patologiei pericardice

Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor rele'ante pentru patologie cardio!'asculara+ ,e)nicile de punctie erteriala si 'enoasa &emurala( introducerea &irelor g)id si a cateterelor in sistemul arterial si 'enos+ E&ectuarea si interpretarea arteriogra&iilor de membre in&erioare+ E&ectuarea ecogra&iei de artere si 'ene+ E&ectuarea si interpretarea %, si RM a sistemului 'ascular

Radio(edia%*ie
C!no"%in%e de &a'a anatomie( 'ariante de normal( particularitati de crestere boli speci&ice pediatriei / mani&estari clinice( aspecte imagistice 'aloarea si indicatiile metodelor imagistice in patologia pediatrica patologie si particularitati imagistice in neonatologie rolul medicinei nucleare in pediatrie

Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor con'entionale in in'estigarea patologiei pediatrice+ E&ectuarea si interpretarea ecogra&iei abdominale( musculosc)eletale si trans&ontanelare+ E&ectuarea si interpretarea sudiilor cu contrast (gastrointestinale( urinare)+ E&ectuarea si interpretarea sudiilor %, si IRM

Ca(-ga%
C!no"%in%e de &a'a ! anatomie( anomalii congenitale (sinusuri paranazale( ca'itate orala( &aringe( laringe( urec)e interna( orbita( articulatie temporo!mandibulara( dinti)+ ! patologie orbitara / mani&estari clinice( in'estigatii imagistice (traumatisme( corpi straini( in&lamatii( tumori)+ ! patologie ma4ilo&aciala traumatica si tumorala+ ! patologia A,M (leziuni( dis&unctii)+ ! patologia tiroidei( paratiroidelor si glandelor sali'are+ ! patologia sinusurilor si ca'itatii orale( laringelui si &aringelui+ ! punctii g)idate US( %, a glandelor sali'are( adenopatiilor si tiroidei Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor 1R2;dentare E&ectuarea si interpretarea e4aminarilor &luoroscopice (e4amen baritat( sialogra&ie( dacrocistogra&ie)+ E&ectuarea si interpretarea ecogra&iilor cer'icale+ E&ectuarea si interpretarea e4amenelor %, si IRM cer'icale( &aciale( urec)e( baza de craniu

I agi"%i#a "an!l!i
C!no"%in%e de &a'a date de anatomie si anatomie!patologica a sanului rele'ante pentru e4plorarea radiologica+ intelegerea metodelor radiologice si ecogra&ice utilizate pentru screening si diagnostic+ diagnosticul patologiei benigne si maligne mamare+

10

intelegerea algoritmelor de diagnostic( tratament si screening in cancerul mamar+ cunoasterea rolului altor te)nici de e4plorare in patologia mamara

Co (e%en%e) Interpretarea mamogra&iilor si ecogra&iei mamare+ 1bser'area procedurilor de biopsie si localizare a leziunilor mamare

Gine#ologie-o&"%e%*i#a
C!no"%in%e de &a'a anatomia tractului genital &eminin si modi&icari &iziologice+ e'olutia anatomiei &etale si aspectul imagistic al anomaliilor &etale+ aspecte imagistice in patologia o'ariana( uterina( 'aginala demonstrate prin ecogra&ie( %, si IRM+ rolul angiogra&iei si al te)nicilor inter'entionale

Co (e%en%e) Interpretarea radiogra&iilor e&ectuate pentru a&ectiuni ginecologice+ E&ectuarea si interpretarea ecogra&iei transabdominale si endo'aginale+ 1bser'area ecogra&iei obstetricale+ E&ectuarea si interpretarea %, si IRM in patologia ginecologica

On#ologie
C!no"%in%e de &a'a &amiliarizarea cu stadializarea tumorala+ utilizarea &iecarei metode imagistice in diagnostic( stadializare si monitorizarea raspunsului terapeutic+ aspectele imagistice ale complicatiilor tumorale

Co (e%en%e) interpretarea radiogra&iilor in e'aluarea tumorilor+

11

e&ectuarea si interpretarea ecogra&iei( %, si IRM pentru stadializarea si monitorizarea tumorilor

O&"e*+a%ii)
In timpul programului de rezidentiat trebuie sa e4iste un proces de e'aluare periodica( cu test scris la s&arsitul &iecarei rotatii si un caiet de stagiu ce acopera toata perioada de pregatire =eri&icari periodice a / competentelor clinice ! competentelor te)nice ! atitudinii si caracterului Acreditarea departamentelor de pregatire cantitatea si distributia e4aminarilor radiologice standardul ec)ipamentelor disponibilitatea ec)ipamentelor* con'entionale( angiogra&( ecogra&( %,+ IRM (e'entual colaborarea cu alte ser'icii de radiologie) personalul (numar su&icient de personal didactic( cu e4pertiza ce acopera toate domeniile de acti'itate) programul de in'atamant al departamentului de radiologie (program de educatie continua( program didactic continuu( intalniri saptamanale clinico!radiologice) materialele didactice (tratate( re'iste( computere( biblioteca) acti'itatea de cercetare Rezidentii trebuie sa participe la cel putin " congrese si cursuri e4terne pe perioada pregatirii

CURRICULA DE REZIDENTIAT - DETALII I agi"%i#a "an!l!i


3 ! I.,R1-U%ERE Scopul acestui curriculum n imagistica sanului este de a asigura rezidentului cunotinele elementare n patologia sanului( care 'or constitui baza pentru continuarea studiilor (n cazul n care se doreste) " ! ,RU.%<I %1MU. -E %U.1>,I.?E

12

" 3 Anatomia s@nului( structurile asociate i modul n care se sc)imb odat cu '@rsta " " 0atologia s@nilor i practica clinica rele'anta pentru imagistica sanului " 6 %unoaterea i nelegerea mecanismelor &izice de producere a imaginii( n special modul n care acestea a&ecteaz calitatea imaginii " 7 %unoaterea i nelegerea analizei bene&iciu ; risc asociat cu screeningul s@nului utiliz@nd radiaii ionizante( n comparaie cu alte te)nici " 8 Anelegerea te)nicilor radiogra&ice utilizate n mamogra&ia de diagnostic " 9 Anelegerea principiilor de practic curent n imagistica de s@n i de screening pentru cancerul de san " $ %ontientizarea aplicarii corecte a altor te)nici imagistice n acest domeniu( cum ar &i ecogra&ia( IRM sau medicina nucleara " B %unoaterea indicaiilor i contraindicaiior biopsiei )istologice si citologice cu a'anta5ele i deza'anta5ele lor " : Aspectele imagistice de cancer i patologie benigna pe ! mamogra&ie ! ecogra&ie ! imagistica prin rezonanta magnetica

" 3# %unoaterea i nelegerea principiilor de comunicare legate n mod speci&ic dec consimm@nt i anuntarea 'etilor proaste 6 ! A0,I,U-I.I ,E<.I%E( -E %1MU.I%ARE >I -E -E%ICIE 6 3 Sa Supra'eg)eze personalului te)nic pentru a asigura obtinearea de imagini adec'ate 6 " Sa inteleaga c@nd s utilizeze ecogra&ia i alte te)nici imagistice Elaborarea unui rezultat mamogra&ic i ecogra&ic in patologia sanului 6 6 Sa inteleaga c@nd este necesar s solicite asistenta in interpretarea si raportarea imagisticii sanului 6 7 Sa poata e&ectua proceduri inter'enionale pe san cu g)ida5 ecogra&ic sau mamogra&ic sub supra'eg)ere 6 8 Sa poata s comunice cu pacienii si sa e4plice natura patologiei mamare benigne Anuntul si obser'area reactiilor la D'eti proasteD 7 ! %1.EERI.?E %a parte a curriculum!ului n imagistica s@nului( rezidentul in radiologie ar trebui s participe la cursuri interne si prezentari de cazuri( precum si la sedinte multidisciplinare cu restul ec)ipei de s@n unde este discutat managementul pacientelor %on&erinele M-, (Multi-isciplinarF ,eam) ar trebui s &ie incluse in &ormare pentru a &acilita rezidenilor radiologie nelegerea utilizarii imaginilor i rolul acestora n gestionarea patologiei s@nului i pentru a permite corelaii directe radiologice!patologice

13

Radiologie siste
$% I&trodu!ere#

!ardio"as!ular#

Radiologia cardiaca re%re'inta un domeniu im%ortant cu o de'-oltare ra%ida) Inima nu este un organ i'olat, mor&ologia si as%ectele &unctionale tre#uie sa &ie intelese in relatie cu sistemele cardio-ascular si cardio%ulmonar) ') Cu&ostii&te de (a)a# 2)$)$) Intelegerea #a'elor clinice, %atologice si &i'io%atologice in #olile cardio-asculare) 2)$)2) Intelegerea %rinci%iilor si a%licatiilor %ractice a te/nicilor de screening si &actorilor de risc in #olile cardio-asculare) 2)$)0) Cunostiinte des%re6 - Indicatiile, contraindicatiile si %otentialele %ericole 7in s%ecial in legatura cu iradierea8 a te/nicilor si %rocedurilor rele-ante in #olile cardiace - anatomia cardio-asculara rele-anta radiologic in %ractica clinica - -ariante de normal care %ot mima #oli - mani&estari ale #olilor cardio-asculare, inclu'and traumatismele, e-identiate %e radiogra&ia con-entiala, C,, IRM, angiogra&ie, medicina nucleara si ecogra&ie - diagnostic di&erential clinic si imagistic al #olilor cardio-asculare - scorul de calciu - as%ecte rele-ante em#riologice, anatomice, &i'io%atologice, &i'iologice, #ioc/imice si clinice ale #olilor cardiace 2)$)*) Cunoa9terea 9i mangementul com%lica:iilor %rocedurilor din diagnosticul 9i tratamentul cardiac) 2)$)5) Intelegerea -ariatelor modalitati de tratament n #olile cardiace 9i rela:ia lor cu imagistica cordului) '%' Cu&o*ti&+e ,& radiologia !ardia! !li&i! Stagiul de %regtire tre#uie s aco%ere urmtoarele mani&estri ale #olilor cardio-asculare inclusi- traumatisme6 2)2)$ !oli coronariene inclusi- sindroamele coronariene acute . isc/emia miocardic . in&ract miocardic . sindrom %ost in&arct miocardic . ane-rism -entricular . calci&icari coronariene . #oli coronariene la &emei 9i %articularit:i n cadrul gru%urilor etnice . #olile cardiace la -rsnici 2)2)2 !oli -al-ulare6 . steno'a 9i insu&icien:a -al-elor cardiace

14

. endocardita . #olile su%ra si su#-al-ulare . #olile a%aratului su#-al-ular 2)2)0 ;ericard6 . tam%onada cardiaca 9i %ericardita restricti- . %ericardita acut . %ericardita ,! . a&ectare malign %ericardic 2)2)* ,umori cardiace6 . tumori intracardiace, e<6 mi<oame, /emangioame 9i sarcoame . le'iuni secundare . tumori cu in-a'ie cardiac 2)2)5 Cardiomio%atii6 . miocardita acut . cardiomio%atia dilatati- . cardiomio%atie o#structi- 9i restricti- . cardiomio%atia asociat #olilor sistemice . #oli cardiace in&iltrati-e . #oala cardiac n dia#et 9i a&ectarea renal . inim de s%orti2)2)+ !oli cardiace congenitale6 . la nou nascut . ale co%ilriei . ale adultului 2)2)5 !olile marilor -ase6 .ane-rism toracic . sindrom Mar&an . #oala ,a=a>asu . rela:ia dintre #olile cardiace si a&ectarea -asculara %eri&erica 9i cere#rala 2)2)4 !olile cordului dre%t6 . em#olismul %ulmonar . a&ectarea cordului dre%t n #olile %ulmonare

15

2)2)" ,raumatismele cardio.-asculare acute6 . disec:ia de aortic . ru%tura 9i &ractura aortic . traumatisme nc/ise 2)2)$0 Aritmii6 . diagnosticul #olilor cau'atoare sau %redis%o'ante la aritmii . a&ectarea cardiac n #olile endocrine . a&ectrile &unc:ionale cardiace 7de e<em%lu n an<ietate8 . %acema=er . de&i#rilatoare . a#la:ia 2)2)$$ ?i%ertensiunea6 . cardi%oatia /i%ertensi- . #oli ce determin /i%ertensiune 2)2)$2 ,ratamentul medical 9i in-a'i-6 . anomalii secundare tratamentului #olilor cardiace 7de e<em%lu amiodarona8 . com%lica:iile cateterismului cardiac 9i angio%lastiei coronariene . ase%ectul imagistic al stenturilor si gre&oanelor 2)2)$0 As%ectul %osto%erator n c/irugia cardiac6 . gre&oanele . %rote'are -al-ulara . %rote'are aortica . c/irurgie -entricular . %ericardectomie

For area aptitudi&ilor te-&i!e . de !o u&i!are *i de!i)io&ale

@a s&r9itul %erioadei de %regtire re'identul tre#uie s &ie ca%a#il s sta#ileasc m%reun cu medicul curant modalitatea imagistic adec-at conte<tului clinic)

/%$ Aptitudi&i i agisti!e#

16

0)$)$ Inter%retarea radiogra&iei toracice6 . limite, a-antaAe 9i %rinci%ii ale diagnosticului radiogra&ic n #olile cardiace congenitale 9i ale adultului . diagnosticul #olilor cardaice %e radigra&ia ;A, A; 9i lateral . recuno9terea as%ectului %ost.c/irurgie cardiaca %e radiogra&ia toracic 0)$)2 Inter%retarea C,6 . anatomia C, a inimii 9i -aselor mari . %rinci%iile C, multislice 9i ultra&ast a inimii nclu'nd gatting.ul %ros%ecti- 9i retros%ecti. inter%retarea %atologiei cardio.%ulmonare . administrarea su#stan9ei de contrast . corelarea e<amenului C, cu conte<tul clinic 0)$)0 Inter%retarea IRM6 . anatomia IRM a inimii 9i -aselor mari 9i sistemului -ascular %eri&eric . %rinci%iile sec-entelor 9i gatting.ului s%eci&ic . inter%etarea %atologiei cardio.-asculare 9i %ulmonare . n:elegerea &i'iologiei cardiace n rela:ie cu di-ersele sec-en:e IRM . utili'area contrastului la IRM . indica:ii, limite 9i accidente n IRM cardiac

0)$)* Imagistica cordului %rin alte metode6 . angiogra&ia cardiac, %rinci%ii, indica:ii 9i limite ale cateterismului cardiac, angio. cardiogra&iei 9i masurrii de %resiune . ecocardioga&ia de stress 9i non stress, %rinci%ii, indica:ii 9i inter%retare nclusiecocardiogra&ia transeso&agiana . %rinci%iile, indica:iile 9i limitele imagisticii %rin medicina nucleara . %rinci%iile imagisticii endo-asculare) 0)2) ,estul de stress .;rinci%iile indica:iile 9i limitele testului de stress) .,e/nica testului de stress in imagistica cordului . Managementul %acientului la testele de stress

17

0)0 A#ilit:i de comunicare si management6 . s &ie ca%a#il s su%er-i'e'e %ersonalul te/nic %entru a asigura o#tinerea de imagini cores%un'toare . s discute cu medicii clinicieni as%ectele radiologice semni&icati-e sau nea9te%tate 9i s 9tie cnd s contacte'e clinicianul . s &ie ca%a#il s recomande modalitatea imagistic adec-at, ada%tat sim%tomelor 9i %atologiei %acientului sau indica:iilor medicului clinician . s do#ndeasc a#ilita:i n ele#orarea %rotocalelor, monitori'area 9i inter%retarea studiilor cardiace, cores%un'tor istoricului %acientului 9i altor in&orma:ii clinice . s do#ndeasca a#ilitatea de a %re'entarea as%ectelor imagistice n cadrul %re'entrilor clinice . s demonstre'e a#ilitatea de a %re'enta un ra%ort coerent

RADIOLOGIA TORACELUI

$) I.,R1-U%ERE Elementele de &izic Gi radiogra&ie speci&ice imagisticii toracice trebuie discutate n modulul de torace sau cuprinse n cursul de &izic;radiogra&ie( in special* 0oziHionarea;'izionarea radiogra&iilor toracice la adulHi( nou!nscuHi( sugari Gi copii -oza medie de iradiere la ni'elul tegumentelor( I=p( te)nicii antidispersie 0rincipii de imagistic digital Gi procesare de imagine adec'ate radiologiei toracice

2) E2EME.,E -E JACK

" 3 Anatomie " 3 3 S &ie capabil s* -escrie bron)iile lobare Gi segmentare S descrie relaHiile dintre 'asele )ilare Gi bron)ii S de&ineasc un lobul pulmonar secundar Gi prHile sale componente S &oloseasc terminologia corect n descrierea poziHiei adenopatiilor mediastinale Gi )ilare " 3 " S identi&ice urmtoarele structuri pe radiogra&ia toracic postero!anterioara (0A) Gi laterala*

18

2obul superior( mi5lociu Gi in&erior drept( lobul superior Gi in&erior st@ng Gi lingula Scizurile* ma5or( minor( accesorie superioar( accesorie in&erioar Gi azFgos %ile aeriene* tra)ee( carin( bron)iile principale( peretele posterior al bron)iei intermediare Gi bron)iile lobare Inima / poziHia celor dou atrii Gi 'entricule( urec)iuGa cardiac st@ng Gi localizarea celor patru 'al'e Arterele pulmonare / trunc)i( dreapt( st@ng Gi ramuri interlobare Aort / ascendent( arc aortic Gi descendent Artere / bra)ioce&alice( carotide Gi subcla'iculare =ene / 'enele ca'e superioar Gi in&erioar( azFgos( intercostal superioar st@ng Gi 'enele bra)ioce&alice %omponentele sc)eletului toracic Jenzile Gi marginile mediastinale Eereastra aorto!pulmonara Ambele )emidia&ragme " 3 6 Identi&icarea urmtoarelor structuri la %, sau IRM toracic* ,oHi lobii Gi segmentele pulmonare 2obulul pulmonar secundar Scizurile* ma5or( minor( accesorie superioar( accesorie in&erioar Gi azFgos Lrsimea e4trapleural 2igamentele pulmonare in&erioare %ile aeriene* tra)ee( carin( bron)iile principale( peretele posterior al bron)iei intermediare Gi bron)iile lobare Inima / poziHia celor dou atrii Gi 'entricule( urec)iuGa cardiac st@ng Gi dreapt( localizarea celor patru 'al'e Arterele pulmonare / trunc)i( dreapt( st@ng( ramuri interlobare Gi segmentare Aort /sinusul lui =alsal'a( ascendent( arc aortic Gi descendent Artere / bra)ioce&alice( carotida comun( subcla'iculare( a4ilare( 'ertebrale( mamare interne =ene /pulmonare( 'enele ca'e superioar Gi in&erioar( bra)ioce&alice( 5ugulare interne( 5ugulare e4terne( azFgos( )emiazFgos intercostal superioar st@ng Gi mamare interne

19

Eso&ag ,imus Langlionii mediastinali Gi )ilari Recesul azFgoeso&agian 2igamentele pulmonare in&erioare

" " Semiologia radiogra&iei toracice S &ie capabil s recunoasc Gi s stabileasc semni&icaHia urmtoarelor semne pe radiogra&ia toracic* " " 3 Semnul siluetei / Gtergerea conturului dia&ragmului sau cordului indic patologie de 'ecintate (de e4* atelectazia lobului mi5lociu ascunde marginea cardiac dreapt) " " " Jron)ograma aeric / indic umplere al'eolar Gi( prin urmare( un proces parenc)imatos( di&erit de un proces pleural sau mediastinal " " 6 Semnul semilunei aerice / indic prezenHa de material solid n interiorul unei ca'erne( &rec'ent datorit unui micetom( sau ca'itate semilunar in in&ecHiile &ungice in'azi'e " " 7 Semnul cer'ico!toracic / o opacitatea mediastinal ce se proiecteaz deasupra cla'iculelor este situat posterior &aH de planul tra)eal( n timp ce o opacitate proiectat la acelaGi ni'el sau subcla'icular este situat anterior " " 8 Ung)iul de racord / o leziune situat n peretele toracic( mediastinal sau pleural poate a'ea margini e&ilate Gi ung)iuri obtuze cu peretele toracic sau mediastinul( n timp ce leziunile parenc)imatoase &ormeaz ung)iuri ascuHite " " 9 Semnul degetului de mnuG / indic impactare bronGic( e4* n aspergiloza bron)opulmonar( sau n alte procese obstructi'e " " $ Semnul S / indic colaps lobar cu mas central( sugesti' pentru un carcinom bron)ogenic obstructi' la un adult " " B Semnul ad@ncirii sinusului costodia&ragmatic pe radiogra&ia in decubit dorsal indic pneumotora4

2)2 Aspecte ale bolilor pulmonare in&iltrati'e di&uze pe radiogra&ia toracic Gi %, toracic

" 6 3 S recunoasc e&ectele di&eritelor procese patologice asupra elementelor lobulului secundar la <R%, " 6 " S Gtie Gi s &ie capabil s identi&ice urmtoarele elemente* scderea densitHii spaHiilor aeriene( opacitHile n geam mat (cu nHelegerea &iziopatologiei acestora)( patternul reticular( aspectul n &agure de miere( pattern nodular( opacitHile bronGiolare (arbore nmugurit)( air trapping( c)istul Gi atenunarea n mozaic

20

" 6 6 S identi&ice liniile septale (ngroGarea septurilor interlobulare) Gi e4plicarea posibilelor cauze " 6 7 S realizeze un diagnostic speci&ic al unei a&ectri interstiHiale pulmonare((I2- / interstitial lung disease)( c@nd aspectul <R%, este caracteristic i modi&icrile sunt prezente (e4* eso&ag dilatat i I2- n sclerodermie( cardiomegalie cu prezenHa unui peacemaIer sau de&ibrilator la pacienHii cu sternotomie Gi I2- sugereaz to4icitate la amiodaron " 6 8 S recunoasc spectrul de modi&icri radiogra&ice n insu&icienHa cardiac( n special* pleurezia( redistribuHia 'ascular pe radiogra&ia n ortostatism( elemente de edem pulmonar interstiHial sau al'eolar( inclusi' liniile septale Gi ngroGri ale &isurilor " 6 9 S de&ineasc termenii de Mboal pleural asociat azbestozeiN( respecti' MazbestozN( s identi&ice elementele imagistice " 6 $ S recunoasc &ibroza pulmonar masi' progresi' ; mase conglomerate secundar silicozei sau antracozei pe radiogra&ie Gi %, toracic

" 7 -iagnosticul di&erenHial al bolilor pulmonare in&iltrati'e

S &ie capabil s elaboreze un diagnostic di&erenHial pentru urmtoarele patternuri Hin@nd cont de distribuHia anatomic( semiologia imagistic Gi in&ormaHiile clinice* " 7 3 pe radiogra&ia toracic ( depinz@nd de predominanHa modi&icrilor n porHiunea superioar( medie sau in&erioar( central sau peri&eric)* Scderea transparenHei pulmonare 1pacitHi n geam mat 0attern nodular 0attern reticular Aspect c)istic 2rgirea linilor septale

" 7 " <R%, (depinz@nd de predominanHa modi&icrilor n porHiunea superioar( medie sau in&erioar( de distribuHia centrilobular( bron)ocentric( lim&atic sau perilim&atic( aleatorie)* AngroGri septale ; noduli septali 1pacitHi n geam mat 0attern reticular Eagure de miere 0attern nodular %onsolidare pulmonar Aspect n arbore nmugurit

21

Atenuare n mozaic %)isturi Gi pseudoc)isturi

" 8 A&ectarea pulmonar al'eolar Gi atelectazia

S recunoasc consolidarea pulmonar segmentar Gi lobar S cunoasc patru cauze &rec'ente de consolidare pulmonar S recunoasc atelectazia parHial sau complet a unui singur lob sau combinat a mai multora precum Gi cauza probabil S recunoasc atelectazia complet a plm@nului drept sau st@ng pe radiogra&ia toracic Gi cauza cea mai probabil S recunoasc di&erenHa dintre atelectazie Gi pleurezia masi' pe radiogra&ia toracic 0A S cunoasc primele cinci cauze &rec'ente de AR-S la adult S numeasc patru cauze predispozante sau asociate cu pneumonia S recunoasc semnul )aloului Gi s ia n consideraHie diagnosticul de aspergiloza in'azi' la pacienHii imunosupresaHi

" 9 A&ecHiunile cilor respiratorii Gi bolile pulmonare obstructi'e

S recunoasc bronGiectaziile pe radiogra&ia toracic Gi %, toracic S numeasc patru cauze comune de bronGiectazii S recunoasc pe <R%, semnele a&ectrii obliterati'e sau e4udati'e ale cilor respiratorii mici (arbore nmugurit( air trapping( pattern n mozaic Gi bronGiectaziile asociate) S recunoasc aspectul tipic al &ibrozei c)istice pe radiogra&ie si %, toracic S cunoasc cauzele de O)eezing ce pot &i 'izualizate radiogra&ic S recunoasc stenoza tra)eal Gi bronGic pe radiogra&ie Gi %, toracic Gi s numeasc cele mai &rec'ente cauze S de&ineasc em&izemul cetrilobular( paraseptal Gi panacinar S recunoasc em&izemul centrilobular pe <R%, S cunoasc aspectele imagistice necesare pentru a identi&ica pacienHii candidaHi la bulectomie sau reducerea c)irurgical a 'olumului pulmonar

22

" $ <ipertransparena pulmonar unilateral ; pneumotora4ul S recunoasc )ipertransparena pulmonar unilateral pe radiogra&ia toracic i %, toracic S realizeze un diagnostic di&erenHial adec'at prezenHei )ipertransparenHei pulmonare ; )emitoracelui 'izibile pe radiogra&ia toracic Gi s indice semnele ce permit un diagnostic speci&ic

" B .odulul solitar Gi multipli noduli pulmonari S de&ineasc nodulul pulmonar solitar Gi masa pulmonar S numeasc patru cauze &rec'ente de nodul pulmonar solitar( noduli pulmonari ca'itari Gi multipli S elaboreze o strategie pentru managementul descoperirii incidentale sau prin screening a nodulului pulmonar solitar S stabileasc rolul %, cu contrast Gi a tomogra&iei cu emisie de pozitroni (0E,) n e'aluarea nodulului pulmonar solitar S descrie aspectele ce indic benignitatea nodulului solitar Gi limitele lor S cunoasc complicaHiile biopsiei percutane Gi &rec'enHa acestora S cunoasc indicaHiile plasrii tubului de dren ca tratament al pneumotora4ului determinat de biopsia pulmonar percutan

" : ,umorile benigne Gi maligne pulmonare S numeasc patru tipuri ma5ore )istologice ale carcinomului bron)ogenic Gi s &ac di&erenHa ntre tratamentul cancerului cu celule mici Gi non!small cell lung cancer (.S%2%) S descrie clasi&icarea ,.M pentru stadializarea .S%2%( inclusi' componentele &iecrui stadiu (I( II( III( I= Gi substadii) Gi de&iniHia &iecrei componente (,3!7( .#!6( M#!3) S stabileasc n care stadiu a .S%2% este candidat al curei c)irurgicale S stadializeze cancerul cu celule mici S denumeasc patru dintre cele mai comune staHii e4tratoracice a metastazelor n cazul .S%2% Gi n cancerul pulmonar cu celule mici S recunoasc deplasarea controlateral a mediastinului postpneumectomie pe radiogra&ia toracic Gi s numeasc dou etiologii posibile ale deplasrii S descrie aspectul radiogra&ic Gi %, al modi&icrilor acute Gi cronice postradioterapie la ni'elul toracelui (plm@n( pleur( pericard) Gi relaHia temporal cu radioterapia S stabileasc rolul %, Gi IRM n stadializarea cancerului pulmonar

23

S stabileasc rolul 0E, n stadializarea cancerului pulmonar S numeasc cele mai comune locaHii Gi aspectul adenoamelor c)istice Gi tumorilor carcinoide S descrie aspectul )amartomului pe radiogra&ia Gi %, toracic S cunoasc mani&estarile Gi rolul imagisticii n lim&omul toracic S descrie aspectele tipice ale sarcomului Paposi pe radiogra&ia Gi %, toracic

" 3# Jolile toracice la pacienHii imunocompetenHi( imunocompromiGi Gi posttransplant

S recunoasc Gi s denumeasc mani&estrile pulmonare are tuberculozei pe radiogra&ie si %, toracic S descrie tipurile de aspergiloz pulmonar( s nHeleag c sunt aspecte ale aceleaGi patologii Gi s le recunoasc pe radiogra&ia Gi %, toracic S numeasc principalele categorii de boli ce determin modi&icri pe radiogra&ie sau %, toracic la pacienHii imunocompromiGi S numeasc dou in&ecHii comune Gi dou neoplazii &rec'ente la pacienHii cu SI-A Gi modi&icri pulmonare 'izibile radiogra&ic Gi %, S descrie aspectul radiogra&ic Gi %, al pneumoniei cu pneumocistis M5iro'eciN S numeasc cele mai importante trei etiologii ale adenopatiilor )ilare Gi mediastinale la pacienHii cu SI-A S cunoasc diagnosticul di&erenHial al condensrii pulmonare e4tensi'e la gazdele imunocompromise S cunoasc aspectul radiogra&ic Gi %, al re5etului gazd 'ersus gre&

" 33 Joli pulmonare congenitale

S denumeasc Gi s recunoasc componentele sindromului pulmonar 'enolobar (sindrom scimitar) pe radiogra&ia toracic( %, Gi IRM toracic S cunoasc semnele sec)estrului pulmonar intralobular Gi mal&ormaHiilor c)istice adenomatoide pe radiogra&ia Gi %, toracic S e4plice di&erenHele dintre sec)estrul pulmonar intra Gi cel e4tralobar S recunoasc atrezia bronGic Gi s enumere cele mai &rec'ente locaHii n care apar

" 3" Jolile 'asculare pulmonare

24

S recunoasc mrirea de calibru a arterelor pulmonare pe radiogra&ia toracic Gi s le di&erenHieze de adenopatiile )ilare S numeasc cinci dintre cele mai &rec'ente cauze de )ipertensiune pulmonar

S recunoasc emboli lobari Gi segmentari pe angiogra&ia %, Gi IRM toracic (inclusi' angiogra&ia IRM) S de&ineasc rolul scintigra&iei de 'entilaHie!per&uzie( angiogra&iei pulmonare %, (%,0A)( IRM;MRA( Gi studii la ni'elul 'enelor membrului in&erior la pacienHii cu suspiciunea de boal tromboembolic( inclusi' a'anta5ele Gi limitrilor &iecrei metode dependente de modul de prezentare a pacientului S recunoasc redistribuHia 'ascular nt@lnit n )ipertensiunea 'enoas pulmonar

" 36 0leur Gi dia&ragm

S recunoasc aspectele tipice ale pleureziei pe radiogra&ia e&ectuat n ortostatism( clinostatism Gi decubit lateral Gi s numeasc patru cauze de pleurezie masi' unilateral S recunoasc pneumotora4ul pe radiogra&ia n orto Gi clinostatism

S recunoasc mase pleurale cu distrucHie sau in&iltraHie osoas a peretelui toracic pe radiogra&ie Gi s denumeasc patru cauze probabile S recunoasc di&eritele &orme de calci&icri pleurale pe radiogra&ie Gi %, toracic ce sunt sugesti'e pentru azbestoz (a&ectare bilateral) sau tuberculoz 'ec)e( empiem 'ec)i( sau )emotora4 'ec)i (calci&icri unilaterale) S recunoasc ascensiunea unilateral a unui )emidia&ragm pe radiogra&ia toracic Gi s enumere cinci cauze (e4* abces subdia&ragmatic( ruptur de dia&ragm( in'azia ner'ului &renic n cancerul pulmonar( post c)irurgie cardiac( e'entraHie) S recunoasc pneumotora4ul n tensiune S recunoasc ngroGarea pleural di&uz Gi s enumere patru cauze S recunoasc semiologia empiemului pulmonar S recunoasc pe radiogra&ie Gi %, toracic mezoteliomul

" 37 Jolile mediastinale Gi ale )ilurilor pulmonare

S denumeasc patru dintre cele mai &rec'ente cauze de mase mediastinale anterioare Gi s localizeze o mas la ni'elul mediastinului anterior pe radiogra&ia toracic( %, Gi IRM toracic S denumeasc trei dintre cele mai &rec'ente cauze de mase mediastinale mi5locii Gi s localizeze o mas la ni'elul mediastinului mi5lociu pe radiogra&ia toracic( %, Gi IRM toracic S denumeasc cele mai &rec'ente cauze de mase mediastinale posterioare Gi s localizeze o mas la ni'elul mediastinului posterior pe radiogra&ia toracic( %, Gi IRM toracic

25

S numeasc dou cazuri de mas ce determin obstrucHia aperturii toracice Gi s localizeze o mas la ni'elul aperturii toracice pe radiogra&ia( %, sau IRM toracic S identi&ice 'ascularizaHia normal sau anomaliile 'asculare pe %, sau IRM toracic ce pot mima mase solide S recunoasc adenopatii )ilare sau mediastinale pe radiogra&ia( %, sau IRM toracic S numeasc patru etiologii pentru adenopatii )ilare bilaterale

S numeasc patru cele mai comune etiologii pentru calci&icrile Mn coa5 de ouN( ale ganglionilor lim&atici de la ni'el toracic S enumere elementele de semiologie imagistic &rec'ente n timoame S enumere cel puHin trei tipuri de tumori maligne germinale mediastinale S recunoasc elementele semiologice ale teratomului c)istic benign S enumere cinci semne de tiroid plon5at intratoracic

S recunoasc o &ormaHiune c)istic mediastinal Gi s considere diagnosticul di&erenHial al c)istului bron)ogenic( pericardic( timic sau de duplicaHie eso&agian S stabileasc mecanismul Gi s enumere semnele de pneumomediastin

" 38 Aorta toracic Gi marile 'ase

S cunoasc dimensiunile normale ale aortei toracice

S descrie clasi&icrile Stan&ord A Gi J ale disecHiei de aort Gi implicaHiile clasi&icrii n stabilirea unei conduite c)irurgicale sau medicale ntre* S &ie capabil s recunoasc elementele semiologice Gi s &ac distincHia pe %, sau IRM

ane'rismul aortic disecHia de aort )ematomul intramural aortic ulcerul aterosclerotic penetrant plac ulcerat ruptura de ane'rism aortic ane'rismul sinusului =alsal'a ane'rism de artera subcla'ie Gi trunc)i bra)ioce&alic coarctaHie de aort pseudocoarctaHia de aort arc aortic cer'ical

26

S stabileasc semni&icaHia arcului aortic drept cu emergenHele n oglind 'ersus arter subcla'ie aberant S recunoasc dou tipuri standard de arc aortic drept Gi dublu arc aortic pe radiogra&ie( %, Gi IRM toracic S recunoasc o arter subcla'ie aberant pe radiogra&ia toracic

S recunoasc 'ariantele de normal ale ramurilor emergente din aort( inclusi' originea comun a trunc)iului bra)ioce&alic Gi arterei carotide comune st@ngi (Marc bo'inN)( Gi originea separat a arterei 'ertebrale din arc S de&ineasc termenii de ane'rism Gi pseudoane'rism S identi&ice elementele imagistice de arterit aortic n %, Gi IRM toracic

S stabileasc a'anta5ele Gi deza'anta5ele %,( IRM;MRA Gi a ecogra&iei transeso&agiale n e'aluarea aortei toracice

" 39 ,raumatismele toracice

S identi&ice o lrgire a mediastinului pe radiogra&ia toracic e4ecutat posttraumatic Gi s determine posibilele cauze (incluz@nd leziuni aortice sau arteriale( leziuni 'enoase( &racturi ale sternului sau coloanei 'ertebrale) S identi&ice semne directe sau indirecte de leziune aortic la %, toracic cu substanH de contrast S identi&ice Gi s e'alueze semni&icaHia pseudoane'rismului cronic traumatic pe radiogra&ie( %, Gi IRM toracic Gi %, %, S identi&ice &racturi costale( cla'iculare( 'ertebrale sau scapulare pe radiogra&ia toracic S numeasc trei cauze comune de opacitHi pulmonare posttraumatice pe radiogra&ie Gi

S identi&ice poziHia anormal a dia&ragmului sau pierderea netitHii acestuia pe radiogra&ia toracic posttraumatic Gi s &ie capabil s ridice suspiciunea unei rupturi de dia&ragm S identi&ice pneumotora4ul Gi pneumomediastinul pe radiogra&ia toracic

S identi&ice o leziune ca'itar posttraumatic pe radiogra&ia sau %, toracic sugesti' pentru diagnosticul de laceraHie pulmonar cu &ormare de pneumatocele( )ematom sau abces secundar aspiraHiei S denumeasc cele mai comune trei cauze de pneumomediastin posttraumatic S recunoasc Gi s &ac distincHie ntre contuzia pulmonar( laceraHie Gi aspiraHie

" 3$ -ispoziti'e de monitorizare Gi suport /Mtuburi Gi liniiN

27

S &ie capabil s identi&ice Gi s e'alueze poziHia urmtoarelor dispoziti'e Gi linii s enumere complicaHiilor asociate cu malpoziHia &iecruia dintre ele* Sonda endotra)eal %ateterul 'enos central %ateterul SOan!Lanz Sonda nasogastric ,ub de dren toracic 0omp cu balon intraaortic 0eacemaIer Gi electrozi -e&ibrilator implantabil cardiac -ispoziti' de asistare 'entricular st@ng -ispoziti' de nc)idere a de&ectului septal atrial (Mclams)ell de'iceN) ,ub de dren pericardic %anul de suport e4tracorporeal Manometru intraeso&agian( sond de temperatur sau p< Stenturi tra)eale sau bronGice

" 3B ,oracele postoperator S identi&ice aspectul normal postoperator Gi complicaHiile urmtoarelor proceduri pe radiogra&ie( %, Gi IRM toracic* RezecHii pulmonare( lobectomii 0neumectomii JFpass coronarian Lre&on aortic Stent aortic Eso&agotomie trans)iatala ,ransplant pulmonar ,ransplant cardiac Reducerea 'olumului pulmonar c)irurgical

0) -EC=12,AREA A0,I,U-I.I21R ,E<.I%E( -E %1MU.I%ARE QI 2UAREA -E%ICII21R

28

2a s&@rGitul stagiului de pregtire rezidentul trebuie s &ie capabil de urmtoarele lucruri* 6 3 S dicteze rapoarte utile Hi inteligibile radiogra&ice( computer!tomogra&ice Gi IRM Aceste rapoarte trebuie s conHin o scurt descriere a aspectelor imagistice descoperite Gi semni&icaHia acestora n conte4tul patologic 6 " S super'izeze personalul te)nic Gi s se asigure c ac)iziHia imaginilor se &ace n condiHii optime

6 6 S discute cu clinicianul aspectele imagistice semni&icati'e sau descoperite &ortuit Gi sa &ie capabil s Gtie c@nd s contacteze clinicianul 6 7 S cunoasc poziHiile Gi indicaHiile radiogra&iei toracice n incidenH 0A( decubit( lateral sau lordotic 6 8 S Gtie c@nd are ne'oi de a5utor din partea ndrumtorului n interpretarea radiogra&iei 6 9 S nHeleag indicaHiile clinice ale radiogra&iei toracice( urmririi imagistice radiogra&ice( %, sau RM 6 $ S dez'olte aptitudini n elaborarea protocoalelor( monitorizare Gi interpretarea %,( inclusi' <R%,( n conte4tul clinic al pacientului 6 B S descrie protocolul optimizat pentru e'aluarea urmtoarelor* ! aorta toracic Gi marile 'ase ! stenoza sau obstrucHia 'enei ca'e superioare sau a 'enelor bra)ioce&alice ! suspiciunea de embolism pulmonar ! arborele tra)eobronGic ! suspiciunea de bronGiectazii ! suspiciunea de a&ecHiuni ale cailor aeriene mici ! stadializarea cancerului pulmonar ! stadializarea cancerului eso&agian ! suspiciunea tumorilor de sulcus superior ! suspiciunea de metastaza pulmonare ! noduli suspecHi pe radiogra&ia pulmonar ! dispnee ! )emoptizie 6 : S dez'olte aptitudini n stabilirea protocolului( monitorizarea Gi interpretarea e4aminrilor RM 6 3# S demonstreze abilitHi n prezentarea aspectelor imagistice n cadrul unor con&erinHe

29

6 33 S recomande abordarea optim a e4aminrii imagistice clinicianului ordonator 6 3" S &ie capabil s e4ecute urmtoarele mane're inter'enHionale transtoracice sub supra'eg)ere Gi s cunoasc indicaHiile( contraindicaHiile Gi managementul complicaHiilor* ! paracenteza Gi drena5ul colecHiilor pleurale ! biopsia pulmonar percutan ! paracenteza colecHiilor mediastinale Gi pulmonare ! drena5ul abceselor pulmonare ! arteriogra&ia aortei toracice Gi a marilor 'ase ! &lebogra&ia sistemului 'enos intratoracic bronGic( anatomia Gi colateralele importante ! arteriogra&ia pulmonar ! principiile embolizrii arterelor bronGice* indicaHiile te)nica Gi complicaHiile ! principiile recanalizrii 'enelor intratoracice Gi plasrii de stenturi* indicaHii( contraindicaHii ! principiile procedurilor inter'enHionale ale circulaHiei pulmonare* ! tromboliz local ! embolizarea MA=

6 36 %orelarea elementelor clinice Gi patologice cu aspectele %, Gi RM

*) %1.EERI.RA

Urmtoarea list e4empli&ic tipul de con&erinHe ce ar trebui s &ac parte din acti'itatea curricular 1 parte pot &i Hinute n departamentul de radiologie( iar altele n alte departamente sau n cadrul programelor multidisciplinare Este recomandabil ca ultimul tip de con&erinH s &aciliteze nHelegerea de ctre rezident a rolului circumstanHelor clinice Gi imagistice n solicitarea unei e4plorri

%on&erinH a4at pe n'Harea radiologiei toracice An appropriate proportion o& radiologF grand rounds de'oted to c)est radiologF %on&erinH de pneumologie ,erapie intensi' 1ncologie toracic %)irurgie toracic

Radiologia ga"%*o-in%e"%inal- .i a&do inal30

$)

Introducere

Radiologia gastro!intestinal i abdominal include toate aspectele legate de imagistica medical (diagnostic i inter'enional)( acoperind in&ormaii legate de anatomie( &izio!patologie i di&erite a&eciuni abdominale i gastro!intestinale Radiologia gastro!intestinal i abdominal include di&erite te)nici de e4aminare (radiologia con'enional( ultrasonogra&ie( -oppler duple4( %,( IRM( angiogra&ie i alte te)nici inter'enionale) i di&erite organe ca'itare (&aringe( eso&ag( stomac( duoden( intestin subire i gros( rect) i parenc)imatoase (pancreas( &icat( splin( tract biliar( peritoneu( peretele abdominal)

C!no.%in/e de &a'a)

$%$% Anatomie i &iziologie


%unoaterea principalelor noiuni legate de embriologia i anatomia &aringelui( eso&agului( stomacului( duodenului( intestinului subire( colonului( splinei( &icatului( pancreasului( tractului biliar( peritoneului( mezenterului( peretelui abdominal %unoaterea anatomiei planeului pel'in i a peretului abdominal %unoaterea 'ascularizaiei arteriale i 'enoase normale dar i 'ariante normale ale acesteia la ni'elul segementelor tractului digesti' cunoaterea 'ariaiilor debitelor sanguine de la ni'elul arterei i 'enei mezenterice superioare( 'enelor )epatice i 'enei porte %unoaterea sistemului lim&o!ganglionar al di&eritelor organe

$%'% Earingele si eso&agul


%apacitatea de a identi&ica n cursul e4aminrii &luoroscopice a modi&icrilor patologice ce in de mecanismul deglutiiei Recunoaterea anatomiei radiologice &aringiene si eso&agiene( Recunoastere tumorilor oro&aringiene %apacitatea de a recunoate per&oraiile eso&agiene la e4aminarea nati' i la cea cu substan de constrast Recunoaterea tumorilor eso&agiene (benigne; maligne)( a di'erticulilor( compresiilor e4trinseci( a )erniilor prin alunecare i cele para!eso&agiene( a stenozelor benigne( a 'aricelor eso&agiene( precum i di&eritele &orme de eso&agit Eso&agul Jarrett E'aluarea motilitatii eso&agiene la e4amenul cu substan de contrast i recunoaterea principalele modi&icari de motilitate ,e)nica de e4plorare a dis&agiilor eso&agiene %unoaterea principalelor tipuri de inter'enii c)irurgicale la ni'elul eso&agului Recunoaterea n cursul unei e4aminari %, a unor a&eciuni cum ar &i* megaeso&agul( di'erticulii eso&agieni( 'aricele eso&agiene( )ernia )iatal( per&oraiile eso&agiene i pneumomediastinul Recunoaterea n cursul e4aminrii %, a cancerului eso&agian( a criteriilor de rezecabilitate i implicarea ganglionar Anelegerea utilitii ecoendoscopiei eso&agiene n stadializarea cancerului eso&agian i notiuni teoretice pri'iind te)nica biopsiei g)idate ecoendoscopice

31

$%/%
-

Stomacul i duodenul %unoaterea te)nicilor de in'estigaie &luoroscopica i a substantelor de contrast utilizate n cazul suspiciunilor de per&oraie gastrica sau duodenala( n cazul stomacului operat( dar i a limitelor acestor metode %unoaterea caracteristicilor %, i a celor din e4amenul cu substan de contrast n a&eciuni precum tumori maligne i benigne( a&eciuni cu caracter in&iltrati' (linita plastic)( ulcere gastrice( anomalii de poziie ('ol'ulus gastric) %apacitatea de a e&ectua un e4amen %, utiliz@nd protocolul potri'it conte4tului clinic al pacientului %apacitatea de a stadializa carcinomul i lim&omul gastric n urma e4amenului %, i IRM %apacitatea de a identi&ica c)isturile de duplicaie de la ni'elui tractului gastro!intestinal superior n urma e4amenului %, Anelegerea aspectului ultrasonogra&ic al a&eciunilor gastro!duodenale Anelegerea anomaliilor de rotaie a duodenului n cursul e4amenului cu substan de contrast( aspectul pancreasului inelar( tumorilor submucoase( tumorilor papilare( bolilor in&lamatorii( inclusi' a ulcerelor( precum i a )iperplaziei lim&oide i a metaplaziei gastrice Intestinul subire %apacitatea de a identi&ica metoda de e4aminare radio!imagistica speci&ic n urmatoarele a&eciuni* obstructia intestinal( boli in&lamatorii( boli in&iltrati'e( per&oraia i isc)emia intestinului subtire( cancer( lim&om( tumori carcinoide( urmrirea post!operatorie+ cunoaterea limitelor metodelor de in'estigaie utilizate n a&eciunile descrise anterior+ %apacitatea de a identi&ica )iperplazia lim&oid de la ni'elul ileonului terminal n cursul e4aminrii cu substan de contrast+ identi&icarea celor mai comune anomalii ale intestinului mi5lociu (malrotaia( )ernia intern) %unoaterea a&eciunilor intestinului subire i a caracteristicilor acestora n cursul e4amenului radiologic incluz@nd stenoze( modi&icari ale pliurilor de mucoas( ulceraii( compresii e4trinseci( angulaii %apacitatea de a recunoate n cursul e4amenului radiologic al intestinului subire a urmtoarelor a&eciuni* adenocarcinomul intestinal( polipoza intestinal( tumori stromale( lim&omul intestinal( tumori carcinoide( boala %ro)n( isc)emia mezenteric( )ematomul intestinal( boala S)ipple( amiloidoza( a&ectarea intestinal post!iradiere( malrotaia( di'erticulul MecIel( boala celiac( di'erticuloza( scleroza sistemic( pseudo!obstrucia cronic %apacitatea de a e&ectua un e4amen %, intestinal i de a cunoaste principiile de interpretare a acestuia+ cunoaterea caracteristicilor di&eritelor a&eciuni intestinale i n special capacitatea de a recunoate semnul T)aloului T i al TinteiN+ capacitatea de a recunoate zona de tranziie n cazul obstruciei intestinului subire+ capacitatea de a identi&ica o tumor intestinal (adenocarcinom( lim&om( tumor carcinoid( tumor stromal)+ identi&icarea pneumatozei intestinale( Tangor5rilorN 'asculare( creterea densitii grsimii mezenterice( anomalii peritoneale( malrotaii %apacitatea de a determina n cursul unui e4amen %, cauza obstruciei intestinale (aderene( benzi( strangulri( in'aginaii( 'ol'ulus( )ernii interne sau e4terne)( a complicaiilor date de aceasta( precum i identi&icarea criteriilor de inter'enie c)irurgical de urgen %unoaterea principiilor de imagistic IRM a intestinului subire %olonul i rectul %apacitatea de a identi&ica metoda de e4aminare radio!imagistica speci&ic n urmatoarele a&eciuni (obstrucie( 'ol'ulus( di'erticulit( tumori benigne( boli in&lamatorii( cancer( lim&om( tumori carcinoide( tumori stromale( per&oraii intestinale( e'aluare post!operatorie)( precum i cunoaterea limitelor metodelor de in'estigaie

$%0%
-

$%1%
-

32

%apacitatea de a identi&ica anomaliile de rotaie a colonului n cursul e4aminrii radiologice standard cu substan de constrast i a e4aminrii %, %apacitatea de a recunoate aspectul normal (%, i ultrasonogra&ic) al apendicelui dar i a di&eritelor caracteristici ale apendicitei %unoaterea caracteristicilor tumorilor colonice( di'erticulozei( bolilor in&lamatorii( isc)emiei colonice i a colitei post!iradiere %apacitatea de a identi&ica n cursul iriogra&iei a urmtoarelor a&eciuni* di'erticuloza colonic( megacolonul( colite speci&ice i non!speci&ice( &istule colonice( carcinoame( polipi colonici( stenoze post!operatorii %apacitatea de a identi&ica n urma unei e4aminri %, a urmatoarelor a&eciuni* di'erticuloza colonic( di'erticulita colonic( tumori stenozante( in'aginaii ileocolice( &istule colonice( abcese paracolice( colecii &luide intraperitoneale( pneumatoza colonic( pneumoperitoneu %apacitatea de a recunoate caracteristicile cancerului colonic n urma e4aminrii %,+ recunoaterea criteriilor de in'azie locala (adenopatii( carcinomatoza peritoneal( metastaze )epatice( obstrucii) %unoaterea clasi&icrii ,.M a cancerului colonic i a prognosticului acestuia+ nelegerea te)nicii i 'alorii ecoendoscopiei n stadializarea cancerului rectal+ %unoaterea te)nicii de radiologie inter'entional n cancerul de colon( n special cea a montrii stenturilor n cazul ostruciei colonice+ cunoaterea indicaiilor i contraindicaiilor acestei metode %unoaterea a&eciunilor recto!anale precum i a celor mai &rec'ente metode de inter'enie c)irurgical utilizate pentru tratamentul acestora %unoaterea noiunilor de anatomie a rectului( esuturilor peri!rectale i a s&incterelor anale %unoaterea principalelor a&eciuni ale planeului pel'in i a caracteristicilor acestora n urma e4amenului de&ecogra&ic+ cunoaterea rolului ultrasonogra&iei i e4amenului IRM n a&ectiunile &uncionale ale planeului pel'in %apacitatea de a recunoate n cursul e4aminarilor %, i IRM a cancerulului rectal( al recidi'elor post!operatorii i a &istulelor pel'ine+ cunoaterea 'alorii e4amenului 0E,;%, n di&erenierea &ibrozei post!operatorii de recidi' tumoral+ capacitatea de a seleciona pacienii cu suspiciune de recidi' tumoral( ce 'or a'ea bene&icii n urma biopsiei percutanate %unoaterea te)nicilor de baz n imagistica prin IRM utilizate n cazul suspiciunilor de &istul pel'in;perianal+ capacitatea de a identi&ica &istulele pe imaginile IRM %unoaterea te)nicilor de baz n imagistica IRM utilizate n cancerul rectal %unoaterea clasi&icarii ,.M n cancerul rectal %apacitatea de a recunoate cancerul rectal i in'azia acestuia n structurile in'ecinate 0eritoneul i peretele abdominal %apacitatea de a recunoate )erniile peretului abdominal (ing)inale( ombilicale( post! operatorii) utiliz@nd %, i ultrasonogra&ia+ recunoaterea )erniilor strangulate prin metode ca %, i ultrasonogra&ia %apacitatea de a recunoate o tumora mezenterica i de a o identi&ica in ac)izitia %, Identi&icarea caracteristicilor c)isturilor mezenterice in e'aluarea %, %unoaterea aspectului normal al peritoneului la e4amenul %, i sonogra&ic+ recunoaterea di&eritelor modi&icri ce pot apare n a&eciunile peritoneului (noduli( ngrosari( colecii &luide) %apcitatea de a recunoate prezena ascitei libere sau cloazonate in %, sau n cursul e4aminarii ultrasonogra&ice %apacitatea de a identi&ica urmtoarele a&eciuni la e4amenul %,* peritonita( carcinomatoza peritoneal+ tuberculoza peritoneal( lim&omul mezenteric+ in&arctul mezenteric =asele

$%2%
-

$%3%

33

%unoaterea principiilor e4amenului -oppler duple4+ identi&icarea stenozei sau obstruciei arterei mezenterice superioare+ capacitatea de a utiliza e4amenul -oppler pentru a stabili permeabilitatea i directia &lu4ului sanguin la ni'elul 'enelor )epatice i structurilor 'enoase portale %apacitatea de a recunoate in&arctul intestinului subire in %, %apacitatea de a interpreta o e4aminare angiogra&ica a 'aselor mezenterice( recunoaterea stenozei sau obstruciei arterei mezenterice superioare %unoaterea principiilor agioplastiei cu balon i a utilizarii stent!urilor n cazul stenozelor de la ni'elul arterei mezenterice superioare Eicatul %apacitatea de a recunoate i de a localiza o leziune &ocal la ni'el )epatic pe baza segmentaiei &icatului i a 'aselor ('enele )epatice('ena port( 'ena ca' in&erioar) %apacitatea de a descrie caracteristicile unui c)ist biliar tipic( pe baza ultrasonogra&iei( e4amenului %, sau IRM %apacitatea de a descrie un c)ist )idatic i de a!l incadra n unul din cele 8 clase 0recizarea di&erenelor dintre un c)ist amoebian i unul piogenic (localizare( e'olutie( tratament( indicaiile de drena5) %apacitatea de a descrie cele mai comune procedee c)irurgicale n cazul )epatectomiei %unoaterea caracteristicilor )emangiomului )epatic la e4amenul ultrasonogra&ic( %, sau IRM( precum i a cazurilor tipice i a )emangiomului ca'ernos+ cunoaterea indicaiilor e4amenelor %, i IRM ca metode complementare e4amenului ultrasonogra&ic %apacitatea de a descrie aspectul )iperplaziei nodulare &ocale i a adenomului )epatic la e4amenul ultrasonogra&ic (inclusi' cel -oppler)( %, i IRM+ cunoaterea indicaiilor e4amenelor %, i IRM ca metode complementare e4amenului ultrasonogra&ic precum i a cazurilor cand biopsia este necesara %unoaterea aspectului steatozei )epatice( di&uze i in )arta geogra&ica la e4amenul ecogra&ic( %, i IRM %apacitatea de a descrie e'olutia carcinomului )epatocelular( principalele metode de in'estigaie i tratament (rezectie c)irurgicala( c)emoterapie( c)emoembolizare( ablatie percutana( transplant )epatic) -escrierea aspectului( stadializarea i indicaiile de tratament ale carcinomului )epatocelular utiliz@nd ultrasonogra&ia (inclusi' metoda -oppler)( %,( IRM -escrierea aspectului metastazelor )epatice la e4amenul ultrasonogra&ic (inclusi' metoda -oppler)( %, i IRM( precum i speci&icitatea i sensi'itatea acestor metode+ indicaiile biopsiei percutane Indicaiile utilizarii IRM cu substan de constrast speci&ic celulara( pentru identi&icarea metastazelor )epatice -escrierea modi&icarilor mor&ologice aparute n cursul cirozei )epatice (atro&ia lobara sau )ipertro&ia( nodulii de regenerare( &ibroza )epatica)+ principalele cauze de apariie a cirozei )epatice %unoaterea tumorilor )epatice rare i aspectul lor imagistic %unoaterea te)nicii de biopsie g)idata percutan )epatica+ principalele ei indicaii contraindicatii( complicaii( precum i e'aluarea precis a mortalitii i morbiditii ,ractul biliar %unoaterea sensibilitii i speci&icitii metodelor &olosite n detecia litiazei 'eziculei biliare i coledociene -escrierea aspectului comun al colecistitei acute la e4amenul ultrasonogra&ic (inclusi' -oppler)( %, i IRM+ cunoaterea caracteristici neobinuite precum colecistita gangrenoas( em&izematoas i alitiazic

$%4%
-

$%5%
-

34

Enumerarea cauzelor principale ale ngrorii peretelui 'eziculei biliare la e4amenul ultrasonogra&ic -escrierea aspectului cancerului 'eziculei biliare la ultrasonogra&ie( %, i IRM+ s &ie apt s di&erenieze cancerul de colecistit subacut la ultrasonogra&ie i %, -escrierea aspectului colangiocarcinomului )ilului )epatic (tumora PlatsIin) i capacitatea de a e&ectua stadializarea tumoral( cu re&erire la optiunile terapeutice (rezecabilitate( indicaie pentru paliaie) -escrierea aspectului comun al colangitei sclerozante la ultrasonogra&ie( %, i IRM( incluz@nd MR%0+ cunoaterea e'oluiei acesteia i posibilitatea apariiei colangiocarcinomului precum i indicaiile terapeutice+ s &ie apt s discute indicaiile opaci&ierii tractului biliar -escrierea te)nicilor c)irurgicale principale ale %J0( precum i complicaiilor cele mai &rec'ente Enumerarea metodelor de radiologie inter'enional ale tractului biliar i discutarea indicaiilor i complicaiilor acestora Atestarea participrii la realizarea a cinci proceduri inter'entionale

$%$6% 0ancreasul
%unoaterea e'oluiei pancreatitei cronice+ enumerarea cauzelor &rec'ente Identi&icarea calci&icrilor pancreatice pe radiogra&ii standard( la ultrasonogra&ie i %, %unoaterea metodelor clinico!biologice (scor Ranson( A0A%<E II) i %, (scorul de se'eritate Jalt)azar) pentru clasi&icarea pancreatitei acute -escrierea aspectelor comune ale coleciilor lic)idiene i ale &legmoanelor e4tra!pancreatice n cazul pancreatitei acute %apacitatea de a detecta un pseudoc)ist pancreatic i de a discuta a'anta5ele i limitele di'erselor tratamente (urmrire( procedur inter'enional( c)irurgie percutan sau endoscopic) n &uncie de caz -escrierea celor mai &rec'ente aspecte (nodular sau in&iltrati') la ultrasonogra&ie( %, i IRM i ultrasonogra&ie endoscopic n adenocarcinomul pancreatic( i capacitatea de a e&ectua stadializarea n 'ederea stabilirii tratamentului %apacitatea de a descrie aspectele obinuite ale tumorilor c)istice pancreatice( n principal c)istadenoame seroase i mucinoase( tumora mucinoas intraductal( i tumori c)istice rare+ capacitatea de a realiza o caracterizare iniial a tumorii %apacitatea de a descrie te)nicile c)irurgicale pancreatice principale i de a descrie complicaiile &rec'ente ale acestora

2)
'%$%
-

Abiliti te)nice( de comunicare i decizionale In&ormarea pacientului i conducerea e4aminrii %apacitatea de a adapta protocolul de e4aminare in corelatie cu paricularitiile clinice %apacitatea de a 5usti&ica i de a e4plica pacientului indicaia i conduita e4aminrii %apacitatea de a obine consimm@ntul in&ormat %apacitatea de a in&orma pacientul de rezultatele e4aminrii i de a e'alua gradul de nelegere al pacientului Raportarea %apacitatea de a e&ectua o descriere precis i concis a semnelor imagistice prezente %apacitatea de a rspunde adec'at problemei clinice i de a trage o concluzie corespunztoare %apacitatea de a sugera e4amene imagistice adiionale c@nd este cazul( 5usti&icate adec'at %apacitatea de a menine relaii pro&esionale bune cu medicii curani %apacitatea de a clasi&ica rezultatele e4aminrilor ,e)nici imagistice / cerine generale

'%'%
-

'%/%

35

%unoaterea indicaiilor i contraindicaiilor di&eritelor e4amene imagistice n imagistica abdomenului %apacitatea de a indica medicului curant cel mai potri'it e4amen imagistic( n &uncie de patologia clinic %apacitatea de a stabili care e cea mai bun substan de contrast i utilizarea acesteia con&orm te)nicii imagistice i conte4tului clinic %apacitatea de a e'alua calitatea e4aminrii imagistice n imagistica abdominal %unoaterea costului relati' al di'erselor e4amene imagistice n imagistica abdominal Anelegerea MncrcturiiN de radiaie i a riscurilor di'erselor in'estigaii

'%0%

,e)nici imagistice / cerine speci&ice 2)*)$) Radiogra&ie abdominal standard - %unoaterea celor trei indicaii de baz ale radiogra&iei abdominale standard - %apacitatea de a diagnostica pneumoperitoneul( obstrucia mecanic i &uncional( dilataia to4ic a colonului( aer la ni'elul peretelui intestinului subire i gros indic@nd isc)emie i necroz( calci&icri biliare i pancreatice i aerobilie pe radiogra&iile abdominale standard 2)*)2) E4aminarea radiologic a tractului digesti' superior - %unoaterea modului de a e&ectua o e4aminare radiologic a tractului digesti' superior( i alegerea tipului de substan de contrast - %unoaterea modului de a e&ectua studii cu contrast simplu i dublu( precum i aprecieri ale motilitii+ nelegerea principiilor i limitelor acestor studii precum i a'anta5ele i deza'anta5ele lor n comparaie cu endoscopia - Anelegerea te)nicii i indicaiilor 'ideo&luoroscopiei n mecanismul deglutiiei corelat cu logopedia i 1R2 - %unoaterea modului de a e&ectua e4aminri ale intestinului subire i enterocliza( inclusi' plasarea cateterului dincolo de ung)iul ,reitz+ aprecierea gradului de umplere i distensie al anselor intestinului subire - %apacitatea de a interpreta o e4aminare radiologic a intestinului subire( de a recunoate aspectul normal i capacitatea de a identi&ica di'ersele segmente ale intestinului subire 2)*)0) E4aminarea radiologic a tractului digesti' in&erior %apacitatea de a e&ectua o clism baritat n dublu contrast %apacitatea de a e&ectua o clism baritat cu contrast simplu %unoaterea te)nicii de a cateteriza o stom pentru opaci&ierea colonului( i a modului de e&ectuare a e4amenului radiologic al sacului ileo!anal Anelegerea indicaiei i te)nicii &olosit pentru o clism %unoaterea indicaiilor i contraindicaiilor clismei( i capacitatea de a determina substana de contrast optim precum i te)nica de utilizat n &iecare caz clinic %apacitatea de a interpreta o clism baritata( cunoaterea aspectelor normale (recunoaterea detaliilor anatomice ale rectului i colonului)

2)*)*) Ecogra&ia - %apacitatea de a e&ectua o e4aminare ecogra&ica a &icatului( 'eziculei biliare i arborelui biliar( pancreasului i splinei - %apacitatea de a e&ectua un e4amen -oppler duple4 al 'aselor abdominale+ cunoaterea aspectelor normale ale e4amenului -oppler duple4 al arterei )epatice( arterei mezenterice superioare( 'enei porte( i 'enelor )epatice - %apacitatea de a e&ectua un e4amen ecogra&ic al tractului gastrointestinal i de a identi&ica di&eritele segmente anatomice (stomac( duoden( intestin subire( apendice( i colon) - Recunoaterea structurilor retroperitoneale i nelegerea rolului i limitelor ecogra&iei n aceast regiune - Anelegerea punctelor &orte precum i limitelor endosonogra&iei( n special n cazul eso&agului( pancreasului( rectului i canalului anal

36

2)*)5) ,omogra&ia computerizat - %apacitatea de a e&ectua o e4aminare %, a abdomenului i de a adapta protocolul organului sau situaiei clinice speci&ice de studiat+ capacitatea de a determina dac este necesar administrarea de substan de contrast intra'enos+ determinarea protocolului optim pentru in5ectarea contrastului (doza( rata in5ectrii( timp de ateptare)+ cunoaterea di'erselor &aze (nati'( dominant arterial( dominant portal( tardi') i nsemntatea lor n &uncie de patologia clinic - %apacitatea de a determina cea mai bun substan de contrast pentru e'aluarea unui segment gastrointestinal speci&ic n &uncie de patologia clinic (ap( aer( grsime( medii de contrast pe baz de iod sau bariu) - %unoaterea te)nicilor de colonoscopie %,+ cunoaterea potenialului enteroclizei %, - Anelegerea te)nicii i indicaiei restr@ns a colangiogra&iei %, - E4perien n &olosirea staiilor de lucru pentru reconstrucii multiplanare (M0R)( MI0 i reconstrucii 6- bazate pe seturile de date 'olumetrice 2)*)+) Imagistica prin rezonan magnetic - %apacitatea de a e&ectua o e4aminare RM a &icatului( tractului biliar i pancreasului+ capacitatea de a adapta protocolul organului speci&ic de studiat+ capacitatea de a determina dac este necesar administrarea de substan de contrast intra'enos+ determinarea protocolului optim pentru in5ectarea contrastului (rata in5ectrii( doza( timp de ateptare)+ cunoaterea di'erselor &aze (nati'( dominant arterial( dominant portal( tardi') i nsemntatea lor n &uncie de patologia clinic - %unoaterea di&eritele substane de contrast ce se pot &olosi n e4aminarea RM a &icatului( i modul lor indi'idual de utilizare - %apacitatea de a e&ectua o e4aminare RM a arborelui biliar i a ductului pancreatic+ %unoaterea te)nicii single s)ot &ast spin ec)o (SSESE) i capacitatea de pozitiona di&eritele planuri pe imaginea a4ial - %apacitatea de a e&ectua o e4aminare RM a tractului gastrointestinal+ cunoaterea potenialului enteroclizei RM+ cunoaterea protocolului de baz al e4aminrii RM a regiunii anorectale 2)*)5) Imagistica inter'enional - %unoaterea te)nicilor de baz pentru drena5ul percutan al coleciilor abdominale &olosind %, i ultrasonogra&ia - %unoaterea regulilor de baz ale biopsiei )epatice (indicaii( contraindicaii) i ale biopsiei altor organe sub g)ida5 sonogra&ic i %, - %unoaterea principiilor de baz ale angiogra&iei arterelor abdominale (inclusi' indicaii( contraindicaii)+ capacitatea de a identi&ica artera )epatic i 'ariantele ei anatomice principale( artera mezenteric superioar i 'ena port - %unoaterea principiilor de baz ale embolizrii selecti'e a arterelor abdominale (inlcusi' indicaii( contraindicaii) - %unoaterea te)nicii gastrostomiei percutane sub g)ida5 imagistic - Anelegerea te)nicii stentrii sub g)ida5 radiologic a sistemului biliar i gastrointestinal( &olosind 0,EE i stenturi metalice e4pansibile 2)*)4) -i'erse - %unoaterea indicaiilor( punctelor &orte i limitelor altor te)nici imagistice (inclusi' endoscopia( endosonogra&ia( medicina nuclear (inclusi' 0E,) n imagistica abdominal)

0) %on&erine
%a o parte a curiculei n radiologia abdominal( rezidentul ar trebui s participe la sesiuni didactice interne pentru radiologi( precum i la con&erine clinice cu colegi din alte specialiti

37

Acest ultim tip de con&erin ar trebui s &ie inclus pentru a &acilita nelegerea de ctre rezidenii radiologi a utilizrii imagisticii n circumstanele clinice n care aceasta este solicitat Urmtoarea enumerare e4empli&ic tipurile de con&erine care ar trebui s &ie considerate parte a curiculei* $) %on&erin speci&ic rezidentului in modulul de radio!imagistica gastro!intestinala si abdominala 2) %on&erine de medicin intern;gastroenterologie 0) %on&erine de c)irurgie;c)irurgie abdominal *) %on&erine de oncologie si )isto!patologie

*) Resurse didactice i sugestii de lectur


Urmtoarele cri n limba englez sunt recomandate pentru a rspunde la toate ntrebrile( i pentru a adresa toate obiecti'ele de&inite n curicula de radiologie abdominal Una dintre aceste cri (titlu) ser'ete ca i carte de re&erin (este 'alabil pentru programele de pregtire de pe teritoriul Europei i are scopul de a uni&ica i standardiza pregatirea n Radiologie n Europa) Este &oarte important ca aceste cri de re&erin s &ie disponibile n departamentul de radiologie i n bilbiotecile din &iecare instituie

E0AMENUL RADIOLOGIC AL CAPULUI I G1TULUI

%urricula n imagistica capului i g@tului cuprinde* $) I.,R1-U%ERE . . %unotine de baz n radiologia general a capului i g@tului( inclusi' radiologia dentar i ma4ilo!&acial+ te)nice i abiliti de comunicare+

.oiunile de &izic( te)nicile radiogra&ice i substanele de contrast sunt n general tratate n cursuri separate i ca urmare nu sunt incluse n acest document Subiectele speci&ice de &izic i te)nic radiogra&ic despre cap i g@t ar trebui tratate n mod particular ast&el* . . . 0oziionarea;e&ectuarea radiogra&iilor pentru aduli( nou!nscui i copii+ -oze medii de e4punere la piele( P=( te)nici antimprtiere+ 0rincipii i interpretarea imaginilor digitale n radiologia capului( g@tului( radiologia dentar i ma4ilo&acial

2) JAREM -E %U.1>,I.?E

2)$) .

.oiuni de anatomie

1sul temporal

38

. . . . . . . . . . . .

Sc)eletul &acial( baza craniului( ner'i cranieni 1rbite i ci 'izuale Sinusuri Earinge %a'itate oral 2aringe L@t Mandibul( dini i articulaie temporo!mandibular Llande sali'are Spaii pro&unde ale &eei i g@tului ,orace i ple4 bra)ial Llanda tiroida i paratiroide

" " 1sul temporal %unoaterea condiiilor patologice ce determin surditate S tie s recunoasc %, i RM* . . . . 0atologia in&lamatorie a osului temporal Eracturile osului temporal ,umorile osului temporal i ale ung)iului ponto!cerebelos .oiuni despre tinitus 'ascular

" 6 Sc)eletul &acial( baza craniului i ner'ii cranieni Abilitatea de a descrie %, i RM* . . . . 0atologie in&lamatorie 0atologie tumoral ,raumatisme i patologie posttraumatic 0atologii ma5ore care implic ner'ii cranieni

" 7 1rbita i cile optice ! 0atologia orbitar ! 0atologia cilor optice

" 8 Sinusuri

39

! abilitatea de a recunoate pe %, 'ariantele anatomice i anomaliile congenitale ale sinusurilor paranazale ! cunoaterea patologiei in&lamatorii( tumorale i pseudo!tumorale ! &amiliarizarea cu te)nicile c)irurgicale endoscopice &uncionale ! e'aluarea sinusurilor paranazale postc)irurgical

" 9 Earinge Abilitatea de a recunoate pe %,( RM i ecogra&ic( patologia ce implic* . . . .azo&aringele 1ro&aringele <ipo&aringele

" $ %a'itatea oral Abilitatea de a recunoate pe %,( RM( ecogra&ic i 'ideo&luoroscopic( patologia ca'itii orale " B 2aringele Recunoaterea %, i RM a patologiei laringelui " : L@tul Recunoaterea %,( RM i ecogra&ic* . . . Embriologie i leziuni congenitale c)istice Semni&icaia clinic a patologiei nodulilor lim&atici( metastazelor( patologiei in&lamatorii i in&ecioase Masele nonganglionare ale g@tului

! Abilitatea de a recunoate patologia 'asculara pe %,( RM( ecogra&ie( angio!%,( RM( angio! RM i angiogra&ie con'enional " 3# Mandibula( dinii i articulaia temporo!mandibular ! Recunoaterea pe ortopantomogra&ie( %,( RM i radiogra&ii dentare a patologiei mandibulare ! Eamiliarizarea cu implanturile dentare i programelor dentare %, ! %unoaterea condiiilor patologice ale articulaiei temporo!mandibulare

" 33 Llandele sali'are ! Abilitatea de a recunoate %,( ecogra&ic( sialo!RM patologia in&lamatorie i tumoral ! Abilitatea de a recunoate %,( ecogra&ic( eco!-oppler( RM mal&ormaiile 'asculare

40

! Recunoaterea %,( RM i ecogra&ic a leziunilor periglandulare

" 3" Spaiile pro&unde ale &eei i g@tului ! %unoaterea anatomiei spaiilor pro&unde cer'icale( &asciilor cer'icale i a celor mai &rec'ente condiii patologice care implic spaiul in&ra! i supra)ioidian

" 36 Apertura toracic i ple4ul bra)ial ! Abilitatea de a recunoate patologia &rec'ent a toracelui superior i a ple4ului bra)ial " 37 Llanda tiroid i glandele paratiroide Recunoaterea %,( RM ecogra&ic i eco!-oppler* . . . . . . . 2eziuni congenitale 2eziuni in&lamatorii Mase tiroidiene benigne 0atologia malign a glandei tiroide 0atologia glandelor paratiroide Eamiliarizarea cu imaginile din scintigra&ia cu ,c)!:: n patologia &rec'ent a glandei tiroide Abilitatea de e e&ectua puncii aspirati'e cu ac &in( n cazuri uoare

0) A0,I,U-I.I ,E<.I%E( -E%ICI1.A2E >I -E %1MU.I%ARE

0R1%E-URI -IAL.1S,I%E Radiogra&ii de craniu i incidene speciale / 8# Radiogra&ii de sinusuri / 8# E4amene computer tomogra&ice ale capului i g@tului( inclusi' %, dentar / 3## E4amen RM al capului i g@tului / 8# Ecogra&ii ale capului i g@tului / 8#

0)$) 2a s&@ritul stagiului( rezidentul trebuie s &ie capabil s e&ectueze sau s supra'eg)eze urmtoarele te)nici( la un ni'el apropiat practicii ntr!un spital general Aceast competen trebuie s includ abilitatea de e'aluare i 5usti&icare a recomandrilor n scopul proteciei pacientului . . Radiogra&ii ale craniului( bazei craniului( sinusuri( masi' &acial( inclusi' incidene speciale+ ,e)nici dinamice &uncionale (controlul deglutiiei)

41

. . . . . . . .

1rtopantomogra&ii Ecogra&ii ale regiunii cer'icale( limbii i glandelor sali'are Jiopsii percutanate( g)idate ecogra&ic sau prin te)nici %, sau RM directe( n cazuri uoare Ecogra&ii -oppler E4amen computer tomogra&ic al masi'ului &acial( bazei craniului i g@tului E4amen RM al regiunii &aciale i al g@tului Angiogra&ii( incluz@nd substracie digital( sau angio!%, Radiologie dentar( inclusi' utilizarea e4amenului computer tomogra&ic

0)2) Rezidentul trebuie( de asemenea( s aib cunotine de ortopantomogra&ie i e4perien n e&ectuarea de biopsii aspirati'e 0)0) 2a s&@ritul perioadei de rezideniat( rezidentul trebuie s &ie capabil pentru*

6 6 3 Antocmirea util i inteligibil a rapoartelor Raportul trebuie s conin o descriere scurt a imaginilor gsite i semni&icaia lor( cu un scurt rezumat dac este cazul 6 6 " Recomandarea utilizrii adec'ate a studiilor imagistice de ctre clinicieni 6 6 6 Abilitatatea de a prezenta e4aminrile de cap i g@t n con&erine 6 6 7 Semni&icaia descoperirilor radiologice( corelarea lor cu clinica i abilitatea de a ti c@nd poate &i contactat un clinician

Radiologie in%e*+en2ional3 Introducere Radiologia inter'enHionala este o specialitate dinamic si antrenant( cu care din pcate rezidenHii au contact pentru perioade 'ariabile de timp Este important ca rezidenHii de radiologie s Gi dez'olte te)nicile de baz n radiologia inter'enHional( indi&erent de supraspecializarea pe care o 'or urma ,e)nicile si programul de cunoGtinHe de baz 'or permite rezidenHilor realizarea procedurilor de rutin g)idate imagistic n cursul ntregii lor cariere Aceasta poate ser'i ca spri5in pentru ntreaga lor pregtire Este clar c 'or apare c@te'a suprapuneri cu alte secHiuni din pregtirea rezidenHilor( dar este necesar o de&inire a programului de baz n radiologia inter'enHional -urata pregtirii An 'ederea obHinerii unor te)nici Gi cunoGtinHe de baz n radiologie inter'enHional se considera util ca perioada de pregtire s &ie cuprins ntre 7 Gi 9 luni

" Elemente de baz

42

Este de aGteptat ca la &inalul rezidenHiatului s &ie cunoscute at@t modul de e&ectuare al procedurilor c@t Gi interpretarea te)nicilor de diagnostic 'ascular( precum Gi nHelegerea procedurilor inter'enHionale uzuale

" 3 Imagistica 'ascular non!in'azi' " 3 3 Ecogra&ie -oppler S demonstreze nHelegerea apro&undat Gi s &ie capabil s interpreteze urmtoarele* ! ecogra&ia duple4( at@t arterial c@t Gi 'enoas+ ! curbele -oppler normale Gi patologice+ ! e4aminri -oppler obiGnuite( ca ecogra&ia -oppler carotidian( )epatica( renal Gi 'enoas a membrelor in&erioare

" 3 " Angiogra&ia %, S nHeleag apro&undat* ! Jazele &izice ale %, single!slice Gi ! 0rotocoalele angio!%, inclusi' &olosirea substanHelor de contrast Gi te)nicile de reconstrucHie ! -ozele de radiaHie pentru angio!%, Gi metodele de reducere a acestora ! A'anta5ele Gi deza'anta5ele angio!%, &aH de late te)nici

" 3 6 Angiogra&ia IRM (angio!RM) S se &amiliarizeze cu* ! Eizica IRM Gi te)nicile de angio!RM ! A'anta5ele Gi deza'anta5ele di&eritelor substanHe de contrast &olosite n angio!RM ! -i&erenHele dintre Mtime o& &lig)tN( contrastul de &az Gi te)nicile de e4aminare cu substanH de contrast care Hin de angio!RM ! a'anta5ele Gi deza'anta5ele angio!RM &aH de alte te)nici

" " Angiogra&ia ; &lebogra&ia diagnostic " " 3 -ate generale S se &amiliarizeze cu* ! Earmacologia di'erselor substanHe de contrast &olosite Gi a'anta5ele ; deza'anta5ele &iecreia pentru angiogra&ie

43

! Metodele de reducere a ne&roto4icitHii la pacienHii cu risc( precum pacienHii diabetici sau cu insu&icienHa renal ! 0ro&ila4ia cu corticosteroizi ! ,ratamentul reacHiilor minore Gi ma5ore la substanHele de contrast iodate

" " " ,e)nica puncHiei arteriale S deHin o cunoaGterea apro&undat a* ! Anatomiei standard a regiunii ing)inale( inclusi' poziHia ligamentului ing)inal Gi a ner'ului( arterei si 'enei &emurale ! ,e)nicii Seldinger a puncHiei arteriale Gi 'enoase ! ModalitHii de inserHie a &irului!g)id( a tecii Gi a cateterului la ni'el ing)inal ! Realizrii )emostazei locului de puncHie incluz@nd compresia manual Gi dispoziti'ele de ocluzie comune ! Conelor alternati'e pentru puncHie arterial( de e4emplu bra)ial( a4ilar sau translombar

" " 6 Angiogra&ia diagnostic S se &amiliarizeze cu* ! Eire!g)id( teci( catetere &olosite n procedurile de angiogra&ie diagnostic uzuale ! ,e)nicile de substacHie digital( urmrirea bolusului( road mapping Gi pi4el s)i&t ! Anatomia arterial Gi 'enoas standard Gi 'ariaHiile la ni'elul ntregului corp ! Angiogra&ia 'ascular peri&eric ! Angiogra&ia renal Gi mezenteric ! Aortogra&ia abdominal ! Aortogra&ia toracic ! Angiogra&ia carotidian( 'ertebral Gi subcla'icular ! -iagnosticul bolii aterosclerotice( a 'asculitelor( bolii ane'rismale( trombozei( embolismului si a altor patologii 'asculare ! Rata complicaHiilor n urma procedurilor diagnostic uzuale ! Regimul de ngri5ire post!procedur pentru inter'enHiile 'asculare diagnostic standard

" 6 Inter'enHii 'asculare S se &amiliarizeze cu procedurile inter'enHionale 'asculare precum*

44

" 6 3 Angioplastia ! Metoda angioplastiei cu balon( mecanismele de acHiune ale angioplastiei ! IndicaHiile angioplastiei ! %omplicaHiile Gi rezultatele n di'erse zone anatomice ! Medicamente utilizate n cursul angioplastiei ! Studii ale presiunii intraarteriale ! 0roceduri angioplastice uzuale( precum angioplastiile renale( iliace si &emurale ! ,e)nici de compresie ing)inal Gi ngri5irea post!procedural

" 6 " Stentarea arterial ; 'enoas ! Mecanismele de baz pentru des&acerea stentului si materialele &olosite n construcHia ! IndicaHiile plasrii stentului 'ersus angioplastie ! %omplicaHii Gi rezultate ! Angri5irea post!procedur

" 7 Inter'enHii 'enoase " 7 3 Acces 'enos S se &amiliarizeze cu &ormele 'ariate ale accesului 'enos incluz@nd* ! %ateterul central inserat peri&eric (0I%%)( catetere <icIman( catetere de dializ si portcatetere ! IndicaHiile pentru &olosirea cateterelor 'enoase de mai sus ! ,e)nica accesului 'enos in 5ugular Gi subcla'icular ! Rezultate Gi complicaHii

" 7 " Stentarea Gi 'enoplastia S se &amiliarizeze cu* ! ,e)nica 'enoplastiei Gi a stentrii ! Rata de succes Gi complicaHii ! Angri5irea post!procedur

" 7 6 Eiltrul de ca'

45

S se &amiliarizeze cu* ! IndicaHiile plasrii &iltrului ca' ! -i&eritele tipuri de &iltre disponibile( inclusi'e &iltrele recuperabile ! Rata de succes Gi complicaHii ! Angri5irea post!procedural

" 8 Inter'enHii non!'asculare RezidenHii trebuie s &ie capabili s e4ecute Gi s aib o nHelegere apro&undat a te)nicilor inter'enHionale non!'asculare de baz( precum te)nicile pentru realizarea biopsiilor( drena5ului abceselor( trans)epatocolangiogra&iilor Gi a ne&rostomiilor

" 8 3 Jiopsia S se &amiliarizeze cu* ! 0rocedura de consimHm@nt ! ,estele de coagulare pre!procedurale Gi corectarea anomaliilor ! -i&erenHele n modalitatea de g)ida5 imagistic &olosite pentru biopsiile g)idate( inclusi' %, Gi ecogra&ia ! ,ipurile de ace &olosite pentru procedurile bioptice( inclusi'e ace &ine( ace groase Gi pentru core! biopsie ! 0lani&icarea unei ci de acces sigure spre leziunea de biopsiat ! Rata complicaHiilor asociate &iecrui organ ! IndicaHiile pentru biopsia cu ac &in 'ersus biopsia cu ac gros sau core biopsF ! Angri5iri post!procedurale n cazul biopsiei toracice sau abdominale ! Algoritmi de tratament ai complicaHiilor &rec'ente( precum pneumotora4 Gi )emoragia

" 8 " Aspirarea &luidelor Gi drena5ul abceselor S se &amiliarizeze cu* ! %ele mai &olosite tipuri de tuburi pleurale Gi catetere de drena5 ! IndicaHiile pentru drena5 pleural( aspirarea &luidelor si drena5ul abceselor ! ModalitHi imagistice &olosite pentru g)ida5 ! Interpretarea rezultatelor coloraHiei Lram ! Metode de plasament a tuburilor pleurale

46

! Sistemul de drena5 aspirati' ! Eolosirea agenHilor &ibrinolitici &olosiHi la pacienHii cu empieme localizate sau comple4e ! 0lani&icarea unei ci de acces sigure pentru drena5ul abceselor ! ,ratamentele antibiotice &olosite naintea drena5ului abceselor ! ,e)nica trocar Gi Seldinger pentru plasarea cateterelor ! SituaHiile c@nd sunt necesare mai multe catetere sau un cateter mai gros ! =ariante de abord pentru drena5ul abceselor pel'ine ! Angri5iri post!procedurale( inclusi' ngri5irea cateterului Gi cunoaGterea momentului de ndeprtare a cateterului

" 8 6 Inter'enHii )epatobiliare RezidenHii s aib cunoGtinHe despre( Gi s &ie capabili s realizeze inter'enHii )epato!biliare de baz( precum colangiogra&ia percutan trans)epatic si drena5ul biliar percutan S se &amiliarizeze cu* ! JilanHul pre!procedural( inclusi' tratamentul antibiotic( testarea coagulrii Gi ec)ilibrarea )idro! electrolitic intra'enoas ! E4ecutarea trans)epatocolangiogra&iei ! Sisteme 1ne!sticI needle pentru drena5ul biliar ! %atetere &olosite pentru decompresia biliar ! %omplicaHii ale procedurilor biliare ! Angri5iri postprocedurale( inclusi'e cunoaGterea complicaHiilor Gi a ngri5irii cateterului

" 8 7 Inter'enHii genito!urinare S se &amiliarizeze cu* ! IndicaHiile ne&rostomiei percutanate ! Integrarea e4aminrilor ecogra&ice( %, Gi urogra&ice pentru plani&icarea unei ne&rostomii adec'ate ! JilanHul pre!procedural( inclusi' tratamentul antibiotic( testarea coagulrii ! Mecanismul de g)ida5ul ecogra&ic ; &luoroscopic pentru ne&rostomia percutanata ! %atetere &olosite pentru ne&rostomia percutanata ! 0lasarea percutanata a tuburilor de ne&rostomie ! %omplicaHii ale ne&rostomiei percutanate

47

! Angri5iri post!procedurale( inclusi' ngri5irea cateterului Gi cunoaGterea momentului de ndeprtare a cateterului

6 AbilitHi te)nice( de comunicare Gi de decizie

Rintele pregtirii de baz n radiologia inter'enHional sunt urmtoarele* ! S &ie capabil s interpreteze e4aminrile imagistice non!in'azi'e pentru a determina necesitatea unei proceduri solicitate ! S determine utilitatea selectrii unui pacient pentru o procedur de radiologie inter'enHional solicitat( prin e'aluarea istoricului( a e4amenelor imagistice( a analizelor de laborator( precum Gi a rezultatelor aGteptate ale procedurii ! S demonstreze nHelegerea importanHei istoricului Gi a semnelor clinice n 'ederea solicitrii asistenHei din partea altor specialitHi precum cardiologie( anestezie( c)irurgie sau medicin intern ! S obHin consimHm@ntul in&ormat dup discuHia cu pacientul asupra procedurii( inclusi' discut@nd riscurile( bene&iciile si opHiunile terapeutice alternati'e ! S &ie &amiliar cu ec)ipamentul de monitorizare &olosit n cursul procedurilor de radiologie inter'enHional Gi s &ie capabil s recunoasc modi&icrile patologice

RADIOLOGIE MUSCULOSC3ELETALA

3 Introducere* Imagistica musculosc)eletala implica toate aspectele imagisticii medicale care &urnizeaza in&ormatii despre anatomie( &unctie( patologie precum si acele aspecte ale radiologiei inter'entionale sau terapiei minim in'asi'e care tin de sistemul musculosIeletal Aceasta 'a include imagistica in ortopedie( traumatologie( reumatologie( boli metabolice si endocrine( precum si aspecte din pediatrie si oncologie Imagistica coloanei 'ertebrale si a madu'ei spinarii sunt incluse in ambele capitole* musculosc)eletal si neuroradiologie ,rebuie mentionat ca elemente din imagistica musculosc)eletala sunt si parte a radiologiei pediatrice si de urgenta si( intr!o mai mica masura a imagisticii oncologice

" .ucleul cunostintelor de baza (core o& InoOledge)* !cunostinte clinice de baza din domeniul medical( c)irurgical si anatomopatologic( precum si din &iziopatologia sistemului musculosc)eletal !cunostinte despre buna practica clinica curenta

48

!cunostinte despre indicatiile( contraindicatiile si potentialele pericole (in special legate de radiatiile ionizante) ale procedurilor si te)nicilor rele'ante pentru bolile si traumatismele musculosc)eletale !cunostinte despre rezol'area complicatiilor procedurilor e&ectuate !cunostinte despre anatomia musculosc)eletala in practica clinica( rele'anta pentru radiologia clinica !cunostinte despre 'ariante normale sc)eletice( care pot mima boli !cunostinte despre mani&estarile bolilor musculosc)eletale si a traumatismelor (con&orm listei de mai 5os)( asa cum apar ele la radiologie con'entionala( %,( IRM( artrogra&ie( medicina nucleara si ecogra&ie !cunostinte despre diagnosticul di&erential rele'ant prezentarii clinice si aspectului imagistic musculosc)eletal( asa cum apare mai 5os

" 3 ,raumatisme (acute si cronice) " 3 3 Eracturi si dizlocari !tipuri si clasi&icari generale !caracteristici ale sc)eletului adult !caracteristici ale sc)eletului imatur (incluzand si dez'oltarea &iziologica) !articulare (condrale si osteocondrale) (incluzand osteocondrita disecanta) !'indecarea si complicatiile !non!uniunea &racturii si 'indecarea intarziata !necroza a'asculara !distro&ia simpatica re&le4a !miozita osi&ianta !&racturi de stres (de TobosealaN sau de insu&icienta) !&ractura!a'ulsie !&ractura pe os patologic !in5uria non!accidentala

" 3 " 2eziuni osoase;articulare speci&ice !&racturi ale oaselor craniului si &etei !&racturi spinale (inclusi'e spondiloliza) !centura scapulara !dizlocari sternocla'iculare si acromiocla'iculare

49

!&racturi cla'iculare !&racturi scapulare !dizlocarea;instabilitatea umarului !membrul superior !&racturi de )umerus !&racturi;dizlocari ale cotului !&racturi;dizlocari ale antebratului distal;pro4imal !&racturi;dizlocari ale mainii !&racturi;dizlocari la ni'elul pel'isului (incluzand si leziunile de parti moi asociate) !membrul in&erior !&racturi;dizlocari ale soldului !&racturi ale &emurului !&racturi tibiale;&ibulare (incluzand articulatia gleznei) !&racturi ale talusului si calcaneului !&racturi;dizlocari tarso!metatarsiene !&racturi ale antepiciorului

" 3 6 ,esutul moale !umar !coa&a rotatorilor( labrumul glenoidal( tendonul bicepsului !inc)eietura mainii !comple4ul &ibrocartilaginos triung)iular !genunc)i !meniscuri( ligamente incrucisate( ligamente colateral !glezna !principalele tendoane si ligamente

" " In&ectii !osteomielita acuta;subacuta;cronica !spinala

50

!sc)elet apendicular !osteomielita posttraumatica !tuberculoza !spinala !sc)elet apendicular !in&ectii rare (e4emplu* lepra( bruceloza / doar mani&estarile principale) !paraziti comuni in intreaga lume (e4emplu* ec)inoccoccus) !in&ectiile tesutului con5uncti' !in&ectii associate cu <I=

" 6 ,umori si leziuni tumor!liIe

" 6 3 1soase !principiile caracterizarii si stadializarii tumorilor !tumori &ormatoare de os !osteom si insula osoasa !osteom osteoid si osteoblastom !osteosarcom (con'entional si 'ariante comune) !tumori &ormatoare de cartila5 !osteocondrom !encondrom !condroblastom !&ibrom condromi4oid !condrosarcom (central si peri&eric) !origine &ibroasa !de&ect &ibros cortical ; &ibrom non!osi&iant !displazie &ibroasa !&ibrosarcom;)istiocitom &ibros malign !origine )ematopoietica si reticuloendoteliala !tumora cu celule gigante

51

!)istiocitoza 2anger)ans !neoplazii cu celule rotunde (sarcom EOing( lim&om si leucemie) !mielom si plasmocitom !leziuni tumor!liIe !c)ist osos simplu !c)ist osos ane'rismal !metastaze !altele !c)ordom !adamantinom

" 6 " ,esut moale !origine lipomatoasa !lipom !liposarcom !origine neurala !neuro&ibrom !sc)Oannom !origine 'asculara !)emangiom !sarcom de tesut moale

" 7 Joli )ematologice !mielo&ibroza

" 8 0atologie metabolica( endocrina si to4ica

!ra)itism si osteomalacie !)Fperparatiroidism primar;secundar (incluzand insu&icienta renala cronica) !osteoporoza (incluzand concepte de baza despre masurarea densitatii osoase)

52

!&luoroza

" 9 Articulatii !boli degenerati'e articulare !spinale (incluzand discul inter'ertebral si articulatiile &atetelor) !peri&erice !boli in&lamatorii articulare !artrita reumatoida !artrita reumatoida 5u'enila !spondilita anc)ilozanta !artrita psoriazica !artropatiile enteropatice !in&ectioase (tuberculoza si alte bacterii piogenice) !artropatii cristaloide !artropatia piro&os&atica !boli cu depozite de )idro4iapatita !guta !mase !ganglion !condromatoza sino'iala !sino'ita pigmentara 'ilonodulara !neuroartropatia !piciorul diabetic !articulatiile %)arcot !pseudo!%)arcot (induse de steroizi) !complicatiile protezarilor articulare (sold si genunc)i)

" $ Anomalii congenitale( de dez'olatare si pediatrice !spinale !scolioza (congenitatala si idiopatica)

53

!disra&ismul !umarul !umarul Sprengel !mana si inc)eietura !anomalia Madelung (idiopatica si de alte cauze) !sold !displazia de dez'olatera !soldul iritabil !boala 0ert)es !alunecarea epi&izei &emurale superioare !displazii osoase !displazie multipla epi&izara !ac)ondroplazia !osteogeneza imper&ecta !sclerozante (osteopetroza( meloreosteoza( osteopoiIiloza) !tumor!liIe (aclazia dia&izara si boala 1llier) !neuro&ibromatoza

" B Altele !boala 0aget !sarcoidoza !osteoartopatia )ipertro&ica !osteoporoza tranzitorie sau regionala migratorF !osteonecroza !caracterizarea calci&icarilor;osi&icarilor tisulare ectopice

6 Abilitati te)nice( de comunicare si de luare a deciziilor

6 3 Abilitati de baza !supra'eg)erea si elaborarea unui rezultat pentru e4aminarile radiogra&ice rele'ante pentru o a&ectiune a sistemului musculosc)eletal( incluzand si trauma

54

!supra'eg)erea si elaborarea rezultatelor %, pentru sistemul musculosc)eletal( incluzand si trauma !supra'eg)erea si elaborarea rezultatelor IRM pentru sistemul musculosc)eletal( incluzand si trauma !e&ectuarea si elaborarea rezultatului pentru ecogra&iile musculosIeletale( inclusi'e posttraumatic !comunicarea cu pacientul si obtinerea unei anamneze rele'ante situatiei clinice rele'ante !utilizarea tuturor resurselor (clinice( de laborator( imagistice) pentru a gasi un diagnostic sau pentru a discuta un diagnostic di&erential

6 " E4perienta practica de baza !e4perienta cu utilizarea substantelor de contrast (e4emplu* artrogra&ia) E4perienta practica optionala* !elaborarea de rezultate la in'estigatiile din medicina nucleara( in special scintigrame osoase !constientizarea rolului si( unde este posibil( obser'area discogra&iei( in5ectiilor in articulatiile &atelor inter'ertebrale si 'ertebroplastiei !obser'area biopsiei osoase g)idate si drena5elor sistemului musculosIeletal !interpretarea densitometriilor osoase !&amiliarizarea cu aplicarea angiogra&iei in sistemul musculosIeletal

55

Ne!*o*adiologie
3 Introducere Scopul acestui program de baz este ca rezidenHii s se &amiliarizeze Gi totodat s capete competenHele de baz n neuroradiologie Gi s obHin cunoGtinHe su&iciente ast&el nc@t s &ie capabili s recunoasc leziunile Gi s Gtie unde s gseasc a5utor Acest lucru trebuie realizat sub supra'eg)erea unui neuroradiolog 0lani&icrile ar trebui s &ie e&ectuate ast&el nc@t n cadrul programului de &ormare s &ie posibil detaarea la un alt departament( dac este necesar 0rezentarea tuturor metodelor imagistice &olosite in neuroradiologie trebuie s &ie realizat " Elemente de baz " 3 S cunoasc* ! .euroanatomie Gi cunoGtinHe clinice rele'ante pentru neuroradiologie ! Mani&estrile bolilor sistemului ner'os central( prezentarea lor n radiologia con'enHional( %,( IRM Gi angiogra&ie " " S nHeleag indicaHiile unei e4aminri neuroradiologice " 6 S recunoasc rezultatele normale ale unei e4aminri radiogra&ice( %, si IRM " 7 S &ie conGtienHi de aplicaHiile( contraindicaHiile Gi complicaHiile procedurilor in'azi'e neuroradiologice " 8 S &ie &amiliari cu &olosirea * ! In'estigaHiilor de medicin nuclear n neuroradiologie ! Angiogra&iei %, Gi IRM n neuroradiologie " 9 S deHin competenHele de baza n* " 9 3 ,raum ! 2eziunile craniene Gi &aciale ! 2eziunile intracraniene( inclusi'e abuzarea copiilor Gi complicaHiile acestora ! 2eziunile medulare " 9 " Anomaliile de dez'oltare ! Anomalii cerebrale ! Mal&ormaHiile medulare " 9 6 ,umori cerebrale( orbitare sau medulare " 9 7 Joli 'asculare( inclusi'e mal&ormaHii congenitale Gi dob@ndite " 9 8 Joli degenerati'e cerebrale " 9 9 <idroce&alia 6 AbilitHi te)nice( de comunicare Gi de decizie 6 3 2a &inalul programului de pregtire ii trebuie s &ie capabili de* ! S realizeze un raport al unei radiogra&ii n in'estigarea unei tulburri neurologice ! S super'izeze Gi s redacteze un raport a unei e4aminri %, craniene Gi 'ertebrale ! S super'izeze Gi s redacteze un raport a unei e4aminri IRM craniene Gi 'ertebrale 6 " An cursul programului de pregtire trebuie s urmreasc de asemenea* ! Realizarea unei angiogra&ii cerebrale Gi modul n care se realizeaz raportul ! E4aminarea ecogra&ic a carotidelor( inclusi' -oppler 6 6 S obHin e4perienH n angiogra&ia %, Gi IRM Gi n &lebogra&ia pentru e'aluarea sistemului 'ascular cerebral 6 7 E4perienHa opHional include** ! S realizeze Gi s redacteze raportul de e4plorare a angiogra&iilor( mielogra&iilor Gi ecogra&iilor carotidiene( inclusi'e -oppler Gi ecogra&ie transcranian

56

! S urmreasc procedurile inter'enHionale neuroradiologice( inclusi'e spectroscopia prin rezonanH magnetic ! S obHin e4perienH n te)nicile de imagistic &uncHional cerebral (scintigra&ie Gi IRM)

Radiologie !*ogeni%al-)
$) Introducere* Scopul stabilirii unei curricule n imagistica urogenital este de a asigura c rezidenHii au dob@ndit* S cunoasc aspectele rele'ante din embriologia( anatomia( &iziopatologia Gi clinica urone&rologiei Gi ginecologiei S nHeleag rolul te)nicilor ma5ore imagistice n bolile si problemele urone&rologice Gi ginecologice S nHeleag rolul radiologiei n managementul acestor arii de specializare S cunoasc indicaHiile( contraindicaHiile( complicaHiile Gi limitele procedurilor

2) %unoGtinHe esenHiale 2)$) ,ractul urinar si genital masculin ! obiecti'e speci&ice 2)$)$) Eiziologia renala Gi dinamica agenHilor de contrast S nHeleag &iziologia e4creHiei renale a agenHilor de contrast S nHeleag curbele de contrastare n compartimentul renal dup in5ectarea agentului de contrast S cunoasc concentraHiile Gi dozele agenHilor de contrast cu in5ectare intra'enoas

2)$)2) Anatomie normal Gi 'ariante Retroperitoneu S recunoasc spaHiile retroperitoneale Gi cile de comunicare retroperitoneale

Rinic)i S nHeleag tripla oblicitate a rinic)ilor S cunoasc aspectele normale ale sistemului pielocaliceal la UI= S recunoasc 'ariantele normale( de e4emplu de&ecte parenc)imatoase( )ipertro&ie de coloan Jertin( lobulaHie &etal( lipomatoza sinusal S identi&ice mal&ormaHiile renale principale( de e4emplu rinic)i Tn potcoa'N( duplicaHie( ectopie( &uziune =ezica urinar Gi uretra S cunoasc anatomia 'ezicii urinare Gi &iziologia micHiunii S identi&ice segmentele uretrei masculine Gi ale glandelor uretrale

57

0rostata S recunoasc anatomia zonala a prostatei S identi&ice zonele prostatei la US Gi IRM Scrotul S cunoasc anatomia sonogra&ica Gi a structurilor intra!scrotale (testicul Gi structuri e4tra!testiculare) S cunoasc anatomia -oppler a 'ascularizaHiei testiculare Gi e4tra!testiculare

2)$)0) ,e)nici imagistice Ultrasonogra&ia tractului urinar S aleag transductorul corespunztor organului de 'izualizat S optimizeze parametrii de scanare S recunoasc criteriile ultrasonogra&ice a unei imagini corecte S recunoasc Gi s e4plice principalele arte&acte 'izibile in e4aminarea aparatului urinar S aib capacitatea de a obHine un spectru -oppler corespunztor la 'asele intrarenale (pentru msurarea indicelui de rezisti'itate) Gi la ni'elul arterelor renale pro4imale( pentru calcularea 'itezei ma4ime

UI= S enumere indicaHiile UI= S cunoasc aspectele te)nice principale Alegerea substanHei de contrast -oze Sec'enHa cronologic de e&ectuare a &ilmelor IndicaHiile compresiunii ureterale IndicaHiile Eurosemidului

%istouretrogra&ie S enumere indicaHiile principale a cistouretrogra&iei S cunoasc aspectele te)nice principale Alegerea te)nicii* transuretral( transabdominal Alegerea substanHei de contrast Sec'enHa cronologica de e&ectuare a &ilmelor

58

A recunoaGte caracterul aseptic al te)nicii

,omogra&ia computerizat a tractului urinar S cunoasc densitHile normale (n U<) ale componentelor aparatului urinar S cunoasc protocolul de e4aminare n tumorile renale sau suprarenaliene S cunoasc protocolul de e4aminare pentru tumorile de 'ezic urinar IRM a tractului urinar S cunoasc aspectul componentelor aparatului urinar in sec'enHele ,3O si ,"O S cunoasc protocolul de e4aminare pentru tumorile renale Gi suprarenaliene S cunoasc protocolul de e4aminare pentru obstrucHia urinara S cunoasc protocolul de e4aminare pentru tumorile de 'ezic urinar S cunoasc protocolul de e4aminare pentru tumorile de prostata

2)$)*) 0atologie Rinic)i Gi ureter %ongenital / 'ezi " 3 " 1bstrucHia 2itiaz In&ecHii ,umori Joal c)istic .e&ropatii medicale =ascular ,ransplantul renal ,raum =ezica urinar %ongenital ! 'ezi " 3 " 1bstrucHia In&lamaHii ,umori ,raumatism IncontinenHa si tulburri &uncHionale

59

.eo'ezica Uretra %ongenital Stricturi -i'erticuli ,raumatism 0rostata Gi 'eziculele seminale %ongenital <ipertro&ia benigna de prostate In&lamator ,umori ,esticul si scrot %ongenital In&lamator ,orsiune ,umori 0enis -is&uncHie erectil Llande suprarenale EormaHiuni e4pansi'e

2)$)5) Inter'enHional An general S 'eri&ice indicaHiile( )emoleucograma optim( statusul de coagulare S e4plice procedura Gi urmrirea post!inter'enHional pacientului S cunoasc ce ec)ipament este ne'oie S cunoasc ce ngri5iri post!inter'enHionale sunt necesare Jiopsia / drena5ul g)idat ecogra&ic( de e4emplu &ormaHiuni tumorale renale( prostata Jiopsii g)idate %, .e&rostoma percutan

60

2)2) Imagistica ginecologic 2)2)$) ,e)nici E4aminarea ecogra&ica S aib capacitatea de a e4plica 'aloarea e4aminrii ecogra&ice S aib capacitatea de a e4plica a'anta5ele si limitele abordului abdominal 'ersus cel trans'aginal S cunoasc indicaHiile si contraindicaHiile )isterosalpingogra&iei <isterosalpingogra&ia S aib capacitatea de a descrie procedura S cunoasc complicaHiile posibile ale )isterosalpingogra&iei S cunoasc contraindicaHiile )isterosalpingogra&iei E4plicarea alegerii substanHei de contrast S cunoasc di&eritele &aze ale e4aminrii E4aminarea computer tomogra&ica S poat e4plica te)nica tomogra&iei pel'ine S cunoasc posibilele complicaHii ale %, S cunoasc contraindicaHiile %, S cunoasc doza de iradiere primite la o e4aminare %, pel'in S cunoasc modul de pregtire al pacientului si alegerea parametrilor te)nici (grosimea de secHiune( I=( mA( numrul de imagini ac)iziHionate( etc ) in &uncHie de indicaHiile procedurii IRM S aib capacitatea de a e4plica te)nica unui e4amen IRM pel'in S cunoasc contraindicaHiile IRM S cunoasc modul de pregtire al pacientului si alegerea parametrilor te)nici (grosimea de secHiune( orientare( ponderare imaginilor( etc ) in &uncHie de indicaHiile procedurii Angiogra&ie S cunoasc indicaHiile principale ale angiogra&iei pel'ine la &emeie S Gtie cum se e&ectueaz angiogra&ia pel'in

2)2)2) Anatomie S cunoasc dimensiunile normale ale uterului si o'arelor la ecogra&ie

61

S descrie 'ariaHiile mor&ometrice ale uterului Gi ale o'arelor S descrie 'ariaHiile uterului Gi ale o'arelor n timpul ciclului menstrual S descrie compartimentele pel'ine normale S identi&ice organele pel'ine normale si limitele lor la %, si IRM S e4plice rolul ridictorului anal n &iziologia peretelui pel'in S Gtie ce modalitHi imagistice se &olosesc pentru 'izualizarea planGeului pel'in S cunoasc &actorii responsabili pentru incontinenHa urinar

2)2)0) 0atologie Uter Anomalii congenitale ,umori (benigne( maligne) Ale miometrului Endometru %er'i4 In&lamaHii Adenomioz Joli &uncHionale 1'are ; trompe uterine 1'are %)isturi ,umori Joli &uncHionale( de e4emplu pubertate precoce( o'are polic)istice Endometrioz ,rompe uterine Joli in&lamatorii ,umori 0el'is 0rolaps In&ertilitatea

62

0) AbilitHi te)nice( de comunicare si de luare a deciziilor 0)$) Anainte de e4aminare Sa 'eri&ice in&ormaHiile clinice si &actorii de risc (diabet( alergii( insu&icienH renal( etc ) S 'alideze cererea de e4aminare Gi alegerea tipului de e4aminare S cunoasc pregtirea speci&ic Gi protocoalele( dac este necesar S e4plice e4aminarea pacientului Gi sa l ; o in&ormeze n legtur cu riscurile

0)2) S 'alideze cererea de e4aminare pe baza* Eactorilor de risc Iradierii a&erente Alternati'elor posibile

0)0) S realizeze e4aminarea S cunoasc istoricul clinic Gi ntrebrile clinice la care trebuie sa rspund %unoaGterea protocolului de e4aminare S aprecieze an4ietatea pacientului nainte( n timpul Gi dup e4aminare Gi s poat calma pacientul n mod corespunztor

0)*) %omunicarea cu pacientul Gi colegii( recomandrile de ngri5iri post procedur S e4plice clar rezultatul unui pacient S aprecieze ni'elul de nHelegere a pacientului S e4plice tipul de ngri5ire post!procedur S realizeze un raport de e4aminare clar S discute strategiile de in'estigaHie ulterioar( dac este necesar

63

M7DULUL DE 8I7ETIC 9 ' spt :&i

TEMATIC CURS ;'6 ore<

I% $) 2) 0) *) 5)

I&trodu!ere ,& 8ioeti! 9 ' ore Morala, etica, etica medical . de&inire, delimitarea o#iectului de studiu) Conte<tul a%ariiei #ioeticii) De&inirea #ioeticii) Delimitarea domeniului de studiu al #ioeticii) ,eorii i metode n #ioetic)

II% Co&!eptele de s&tate. (oal. su=eri&> pri& pris a (ioeti!ii 9 ' ore $) De&inirea conce%telor de sntate, #oal, su&erin) 2) Conce%tele de sntate, #oal i su&erin n conte<tul e-oluiei medicinii i tiinelor -ieii) 0) Rolul credinelor i -alorilor %ersonale sau de gru% n conturarea conce%telor de sntate, #oal i su&erin 7%erce%ii %articulare &uncie de credin religioas, etnie, etc)8) III% $) 2) 0) *) I?% $) 2) 0) *) Rela>ia edi!9pa!ie&t I 9 ' ore Balori ale relaiei medic.%acient) ;aternalism -ersus autonomie) Modele ale relaiei medic.%acient) Dre%tatea, ec/itatea i accesul %acienilor la ngriAirile de sntate) Rela>ia edi!9pa!ie&t II 9 ' ore Consimmntul in&ormat) Con&idenialitatea n relaia medic.%acient) Relaia medic.%acient minor) Acte normati-e care reglementea' relaia medic.%acient)

?% Gre@eli @i erori ,& pra!ti!a edi!al 9 ' ore $) De&inirea noiunilor de greeal i eroare) 2) Cul%a medical . de&inire, &orme, im%licaii Auridice i deontologice) 0) Managementul greelii i erorii medicale n %ractica medical) ?I% Aro(le e eti!e la ,&!eputul "ie>ii 9 ' ore

1. 2. 3. 4.

Libertatea procreaiei. Dileme etice n avort. Etica repro !cerii !mane a"i"tate me ical. #robleme etice n clonarea repro !ctiv$.

?II% Aro(le e eti!e la =i&alul "ie>ii 9 ' ore $) De&inirea morii n era noilor te/nologii n medicin) 2) ;ro#leme etice n strile terminale) 0) ,ratamente inutile n %ractica medical) *) Cutanasia i suicidul asistat) 5) ngriAirile %aliati-e)

64

?III% Aro(le e eti!e ,& tra&spla&tul de >esuturi @i orga&e u a&e 9 ' ore $) Donarea de organe de la cada-ru) 2) Donarea de organe de la %ersoana -ie) 0) Ctica alocrii de resurse n trans%lant) IB% Aro(le e eti!e ,& ge&eti! @i ge&o i! 9 ' ore $) Cugenia i discriminarea %e #a'a geneticii) 2) ;roiectul genomului uman . %ro#leme etice, rede&inirea noiunii de #oal %rin %risma cunoaterii genomului uman) 0) Ctic i testarea genetic %renatal, neonatal i %ostnatal) *) Statutul moral al em#rionului umanD cercetarea %e em#rioni) 5) ,era%ia genic) +) ;osi#ilitatea m#untirii rasei umane %rin inter-enii genetice) E) Eti!a !er!etrii pe su(ie!>i u a&i 9 ' ore $) ;rinci%ii etice n cercetarea %e su#ieci umani) 2) ;rotecia %artici%anilor ntr.o cercetare #iomedical . discutarea %rinci%alelor coduri de etic i con-enii internaionale n cercetare, a cadrului legislati- n care se derulea' cercetarea %e su#ieci umani) 0) ;o%ulaii -ulnera#ile n conte<tul cercetrii %e su#ieci umani) *) As%ecte etice n cercetrile multicentrice, multinaionale) 5) Comitetele de etic a cercetrii) +) Com%ortamentul tiini&ic neadec-at, con&lictul de interese n cercetarea tiini&ic) TEMATICA SEMINARIIL7R

I%

Ilustrarea pri& !a)uri parti!ulare a teoriilor @i pri&!ipiilor ,& (ioeti! 9 ' ore

II% Regle e&tarea pra!ti!ii edi!ale pri& !oduri de eti! 9 ' ore $) Furmntul lui ?i%ocrate . comentarea &ormei iniiale a Aurmntului lui ?i%ocrate i e-aluarea gradului de a%lica#ilitate a %erce%telor acestuia n condiiile medicinii actuale) 2) Alternati-e ale Aurmntului lui ?i%ocrate) 0) Alte coduri de etic i deontologie medical &olosite n %re'ent)

III%

I?%

?%

Ilustrarea "alorilor eti!e ale rela>iei edi!9pa!ie&t pri& !a)uri pra!ti!e 9 ' ore $) Baloarea i limitele consimmntului in&ormat n %ractica medical curent) 2) Baloarea i limitele con&idenialitii n %ractica medical curent) 0) Rolul comunicrii n relaia medic.%acient) Ilustrarea "alorilor eti!e ale rela>iei edi!9pa!ie&t pri& !a)uri pra!ti!e 9 ' ore $) Accesul la ngriAirile de sntate . discutare de ca'uri) 2) Dre%turile %acienilor . reglementare legislati-) 0) Rolul comitetelor de etic din s%itale) ECe pli=i!area &o>iu&ilor de gre@eal @i eroare ,& edi!i& pri& !a)uri !o&!rete 9 ' ore $) Delimitarea cadrului noiunii de mal%ra<is) 2) Greeala medical din %ers%ecti-a sistemului de mal%ra<is) 0) ;ers%ecti-a deontologic asu%ra greelilor medicale)

65

?I% ?II% ?III% IB% B%

Dis!utarea pro(le elor eti!e la ,&!eputului "ie>ii pe (a)a u&or !a)uri !o&!rete 9 ' ore Dis!utarea pro(le elor eti!e la =i&alul "ie>ii pe (a)a u&or !a)uri !o&!rete 9 ' ore Dis!utarea pro(le elor eti!e ,& tra&spla&tul de >esuturi @i orga&e pe (a)a u&or !a)uri !o&!rete 9 ' ore Dis!utarea pro(le elor eti!e ,& ge&eti! @i ge&o i! pe (a)a u&or !a)uri !o&!rete 9 ' ore Dis!utarea pro(le elor eti!e ,& !er!etarea pe su(ie!>i u a&i pri& pris a u&or !a)uri !o&!rete 9 ' ore

66

RADIOLOGIE-IMAGISTIC MEDICAL 0 ANI

Radiologie standard Radiologie a%arat cardio-ascular Radiologie toracic Radiologie gastrointestinal Radiologie musculo.sc/eletal 1euroradiologie Radiologie urogenital Radiologie %ediatric Senologie imagistic Radiologie inter-enional

" luni i 2 s%tmni 0 luni 0 luni + luni 0 luni + luni * luni 0 luni 2 luni * luni

Radiologie i imagistic de urgen * luni !ioetic 2 s%tmni

67