Sunteți pe pagina 1din 40

Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata

PN-II-IDEI-PCE-2008
Proiect de cercetare exploratorie
Perioada de desfasurare 2009-2011

PROI ECTAREA SI EVALUAREA PERFORMANTELOR SEI SMI CE
ALE STRUCTURI LOR I N CADRE SPATI ALE PRI N ANALI ZA
STATI CA NELI NI ARA AVANSATA
http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin/RESEARCHPROJ ECT.htm
C. G. Chiorean, G. M. Barsan
Z. Gobesz, M. Nedelcu, S. Varga
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Elaborarea unor metode analitice si numerice, algoritmi, programe
de calcul, baze de date pentru validarea si punerea in aplicare a
conceptelor de analiza neliniara avansata (advanced analysis) si
proiectare seismica bazata pe performanta (push-over analysis)
pentru structurile in cadre spatiale metalice si din beton armat.
Obiective
Analiza avansata a
structurilor
Evaluarea performantelor
seismice ale structurilor
in cadre spatiale
(Analiza pushover)
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Analiza Avansata a Structurilor

Metode
Analiza/Proiectare

Analiza liniara a structurii

Determinarea eforturilor


Lungime de flambaj

Verificarea capacitatii
fiecarui element

Analiza neliniara a
elementelor

Dezvoltarea regulilor
de dim./verificare
Analiza elasto-plastica
Cu considerarea deplasarilor
/rotirilor mari si a tuturor
factorilor determnanti
Verificarea simpla:

Hardware
Indirect Direct
Proiectarea Structurii
Scop
Scop
admissible max
ys max


<
<
Suport
Suport
Traditional Analiza avansata
Software
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Analiza Push-Over:
Metoda de analiza statica elasto-plastica de ordin superior
Eficienta pentru evaluarea performantelor seismice ale structurilor
Evaluarea performantelor seismice Analiza Push-Over
V
b

U
N

Push-over Curve
Load vs Deflection
U
N
F
V
b

Limitari: Raspunsul este controlat doar de modul fundamental iar distributia fortelor
seismice pe structura ramin nemodifucate dupa intrarea elementelor in dom. plastic.
Posibilitati: Modal Adaptive Push-Over Analysis
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Complexitatea problemei. Puncte controversate. Importanta cercetarii
? Modelare complex a structurilor prin utilizarea cu precdere a modelului plastificrii
distribuite i a "elementelor finite de fibr un singur element pe bara;

? Pasul de la cercetare la utilizarea curent n birourile de proiectare nu este nc fcut, fiind
necesar elaborarea unor modele de calcul suficient de exacte pentru a nu altera rezultatele,
dar n acelai timp i suficient de simple pentru o utilizare curent si eficienta de catre
proiectanii de structuri;

? Cercetarea comportrii structurilor n intreg domeniul elasto-plastic tinde s devin o
tehnic de aplicare practic curent pentru fundamentarea soluiilor de proiectare;
Advanced analysis

? Aplicarea metodei de analiza biografica (push-over) asa cum este ea prevazuta de codurile
de proiectare seismica actuale este discutabila in cazul structurilor multietajate la care
efectul modurilor superioare de vibratie este semnificativ in evaluarea raspunsului seismic.

? Distributia fortelor seismice precum si caracteristicile dinamice ale structurii fiind sensibil
influentate de incursiunile in domeniul elasto-plastic de comportare a structurii: modalitaile
de cuantificare a acestor efecte si implementarea unei tehnologii de calcul adecvate
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Analiza elasto-plastica a sectiunilor din beton armat si mixte otel-beton, de
forma oarecare solicitate la incovoiere oblica cu efort axial.
Elaborarea modelului de calcul numeric pentru analiza statica neliniara
avansata a structurilor in cadre spatiale din otel si din beton armat
Stabilirea relatiilor intre conceptiile actuale de proiectare structurala si analiza
statica neliniara avansata propusa.
Identificarea si evaluarea performantelor analizei statice neliniare de tip push-
over.
Studii cu privire la evaluarea factorilor principali care afecteaza acuratetea
analizei push-over in evaluarea performantelor seismice ale strcuturilor
Adaptari, completari si extinderi ale modelului numeric si a programului de
calcul elaborat pentru analiza statica neliniara de tip push-over si
integrarea acesteia in contextul aplicarii conceptului de proiectare seismica
bazat pe performanta pentru structurile in cadre spatiale metalice si din beton
armat.

Obiective si activitati asociate
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Formularea metodei de analiza
Dezvoltarea si validarea unei metode de analiza statica neliniara avansata pt. structuri in
cadre spatiale din otel, beton armat si compozite otel-beton.
Modelarea inelasticitatii la nivel de fibra
Utilizarea unui singur element pe bara
Dezvoltarea graduala a zonelor plastice pe sectiune sub solicitari N-M-M
Dezvoltarea zonelor plastice in lungul elementelor
Sectiuni de forma oarecare: otel; beton; compozit otel-beton
Efectele neliniaritatii geometruce locale si globale
Comportarea neliniara a conexiunilor semi-rigide
Imperfectiuni geometrice si de material
Forte distribuite in lungul elementelor
Comportarea neliniara completa (pre si post colaps: snap-back and snap-through)
Directii de cercetare 2011
Detectarea pierderii stabilitatii barelor prin incoviere rasucire (advanced analysis)
Considerarea aplicarii adaptive a fortelor seismice (pushover analysis)

Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Modele de calcul Plastificare distribuita
Block
element
Shell
element
Fibre line
element
Metoda elemenetelor finite
Space diagonal
3 2 1
o o o = =
Modele neliniare constitutive
avansate
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Modele de calcul-Elemente liniare
Distributia fortelor se determina exact
Sunt verificate con. De eq.
Nu este afectat de dezv. Zonelor plastice
Un element pe bara-EFICIENT
Functii de forma pentru deplasari
Afectate de dezvoltarea zonelor plastice
Nu verifica cond. de eq.
Numar mare de elem. finite Comp.
intensiv
Interpolarea eforturilor
(metoda propusa)
Interpolarea deplasarilor
(elemente finite)
Finite element
node
Fiber
Integration
point
Finite element

d N u = ) ( ) ( x x
ujx, Mjx
uix, Mix
uiz, Miz
ujy, Mjy
EI0, EA0
x
y
uiy, Miy
uj, Fjx
vj, Tjy
ui, Fix
vi, Tiy
j i
d L dx =
Sectiunea :
( ) ( ) ( )
t tz ty
EA EI EI , ,
|
.
|

\
|
=
L
x
x
L
wi, Tiz
wj, Tjz
z

E B S = ) ( ) ( x x
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Metoda propusa: Formularea neliniaritatii fizice
La nivel de fibra La nivel de sectiune
La nivel de element

Relatii const. neliniare;
Criterii de rupere

( ) ( ) 0 , ,
0
= + +
u y x c y y x c x
x y c | | | | | | c
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
} } }
} } }
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
+
|
|
.
|

\
|
+

+
|
|
.
|

\
|
+

+ = A
L
t
x
L
y
iy jy
L
z
iz jz
L
ty
iy
iy jy
L
tz
iz
iz jz
L
t
dx
x GI
M
dx
x GA
L
M M
dx
x GA
L
M M
dx
x EI
M x
L
M M
dx
x EI
M x
L
M M
dx
x EA
N
W
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Formularea neliniaritatii fizice: Determinarea curbelor de
interactiune plastica. Analiza elasto-plastica a sectiunilor
Performantele metodei Metoda de solutionare
Stabilitatea numerica a metodelor dezvolate
Determinarea directa a combinatiei de eforturi care produc ruperea
sectiunii
Insensibilitatea metodelor iterative la alegerea originii sistemului de axe,
efectul de strain-softening si in zonele de compresiune/tensiune pura
Convergenta neconditionata : neafectata de calitatea aproximatiilor initiale
Evidentierea solutiilor multiple in cazul luarii in considerare a efectului de
strain- softening: neconvexitatea curbelor de interactiune plastica
Efortul computational al metodele iterative exacte comparativ cu cel al
metodelor izogonice curbe 3D-aplicabilitatea practica.Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Metoda propusa: Performante
Efectul nel. geom. Locale (P-o) Efectul imp. geom. locale (P-o0) Efectul imp. de material (tens. reziduale)
Efectul conexiunilor semirigide
Efectul nel. geom. globale (P-A) Metode avansate de cond. a analziei neliniare
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Realizari: Programul de calcul NEFCAD
http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin
NEFCAD: Program pentru analiza avansata a structurilor in cadre spatiale. Evaluarea
performantelor seismice ale structurilor in cadre spatiale din otel, beton armat si compozite
otel-beton
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Realizari: Programul de calcul- ASEP
ASEP
Program pentru analiza elasto-plastica a sectiunilor
compozite otel-beton de forma oarecare solictate la
incovoiere oblica cu efort axial

http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
Ngo Huu, C., Kim, .SE., Nonlinear analysis of space
steel frames using fiber plastic hinge concept,
Engineering Structures, 29(4), 2009.
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Elastic spectrum response: Type 1
Ground Type: A
Design ground acceleration: PGA=0.3g
Mass=40 (80) tones/level
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
60 x60
30 x50
Configuratia structurala
Control node
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
Target displacements (plastic zone)-Longitudinal direction
11.65 cm
23.3 cm
46.64 cm
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Displacement X (cm)
A
p
l
i
e
d

l
o
a
d

f
a
c
t
o
r
Computed pushover curve (plastic zone)
Idealized elasto-perf ectly plastic (EC8)
PGA=0.15g
PGA=0.3g
PGA=0.6g
Pushover curves-Longitudinal direction
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Displacement X (cm)
A
p
l
i
e
d

l
o
a
d

f
a
c
t
o
r
Plastic zone (modal pattern), Plim=1.12
Plastic zone (unif ormpattern),Plim=1.28
Curvatures along the member length
-0.0150
-0.0100
-0.0050
0.0000
0.0050
0.0100
0.0150
0.0200
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Member length (m)
C
u
r
v
a
t
u
r
e
s
PGA=0.15g
PGA=0.3g
PGA=0.6g
Evaluarea
performantelor
structurii
Efectul distr.
fortelor laterale:
aspect cheie in
analiza
pushover
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
PGA=0.15g
Dt=7.80 cm
PGA=0.3g
Dt=15.77 cm
PGA=0.6g
Dt=31.54 cm
COLLAPSE
D=64.8 cm
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Validari ale metodelor de calcul dezvoltate: Exemplu de calcul
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Exemplu de calcul: Analiza avansata
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Exemplu de calcul: Analiza sectiunilor
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Exemplu de calcul: Analiza avansata
W200x46
N
W
2
0
0
x
4
6

L
N
L/r=40
o
c
=25N/mm
2
E=200N/mm
2
o
rc
=0,333o
c
L
H
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Exemplu de calcul: Analiza avansata
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Exemplu de calcul: Analiza avansata
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Publicarea a trei articole in reviste internationale cotate ISI aflate in topul revistelor mondiale
(Engineering Structures-Lista rosie, Thin-Walled Structures-Lista galbena). Articolele publicate
(exista acknowledgement) sunt:
Indicatori de performanta realizati
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Publicarea a trei articole in reviste internationale cotate ISI aflate in topul
revistelor mondiale (Engineering Structures-Lista rosie, Thin-Walled
Structures-Lista galbena). Articolele publicate (exista acknowledgement) sunt:
Indicatori de performanta realizati
1. Chiorean, C.G., A Computer Method for Nonlinear
Inelastic Analysis of 3D Semi-Rigid Steel Frameworks,
Engineering Structures, Vol. 31, No.12, pp.3016-3033(18),
Elsevier Science Publisher, Oxford, 2009.
2. Chiorean, C.G., Computerised Interaction Diagrams and
Moment Capacity Contours for Composite Steel-Concrete
Cross-Sections, Engineering Structures, Vol 32, No. 11,
pp. 3734-3757, Elsevier Science Publisher, Oxford, UK,
2010.
3. Nedelcu, M., GBT formulation to analyse the behaviour of
thin-walled members with variable cross-section, Thin-
Walled Structures, Vol. 48, No. 8, pp. 629-638, Elsevier
Science Publisher, UK, 2010.
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Publicarea a trei articole (exista acknowledgement) la conferinte
internationale de prestigiu indexate in baze de date internationale.
Acestea sunt:
Chiorean, C.G., Barsan, G.M., Large deflection distributed plasticity analysis of
3D semi-rigid steel frameworks, IJSSD Symposium, Progress in Structural
Stability and Dynamics, Hong Kong, China, 16-18 Dec., 2009
http://www.hkisc.org.
Chiorean, C.G., Barsan, G.M., Varga, S., Large deflection distributed plasticity
analysis of 3D composite steel-concrete frameworks, Proceedings of
International Conference on Computational & Experimental Engineering and
Sciences (ICCES 2010), Las Vegas, USA, Technical Science Press Publisher,
2010.
Chiorean C.G., A fast incremental-iterative procedure for ultimate strength
analysis of composite cross-sections of arbitrary shape, Transactions on
Modelling and Simulation, WIT Press Publisher, UK, 2009 (Accepted for
publication). www.witpress.comIndicatori de performanta realizati
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Publicarea a sase articole la conferinte nationale de prestigiu. Acestea
sunt:
1. Chiorean, C.G., Gobesz, Zs., Varga, S., Efficient structural analysis modelling of 3D frameworks,
14th International Conference on Civil Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu
Ciuc, Romania, June 3-6, 2010.
2. Chiorean, C.G., Gobesz, Zs., Varga S., Efficient structural analysis of 3D frameworks. Examples,
14th International Conference on Civil Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu
Ciuc, Romania, June 3-6, 2010.
3. Varga S., Chiorean, C.G., Determination of the target displacement using pushover analysis and
directly generated inelastic spectra from Vrancea earthquake records, 14th International
Conference on Civil Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu Ciuc, Romania, June
3-6, 2010.
4. Chiorean, C.G., Analiza si dimensionarea la starea ultima de rezistenta a sectiunilor composite
otel-beton, A 12-a Conferinta nationala de constructii metalice, Timisoara, 2010
5. Chiorean C.G., Petran, I., Nedelcu M, Varga Sz, Analiza neliniara a structurilor composite otel-
beton spatial, A 12-a Conferinta nationala de constructii metalice, Timisoara, 2010
6. Chiorean, C.G., Metoda numerica eficienta pentru trasarea curbelor de interactiune plastica a
sectiunilor compozite otel beton, Simpozionul Structuri metalice solicitate la actiuni extreme,
ZAT Timisoara, Romania, 2009.


Indicatori de performanta realizati
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata


Impactul cercetarii. Cercetari similare. Citari
Proiectul de cercetare propus, rezultatele obtinute, continua preocupari de cercetare ale unor
membri din echipa de cercetare in domeniul analizei neliniare, unele dintre rezultatele obtinute
avind un impact important in rindul comunitatii stiintifice internationale in domeniul analizei
neliniare a structurilor, fapt demonstrat prin numarul de citari ale lucrarilor. In anul 2010 lucrari
ale membrilor din echipa au fost citate in alte lucrari ale unor grupuri de cercetatori cu
preocpupari similare:
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Ronald D Ziemian, Guide to stability design criteria for metal structures,
Wiley, 2010.

Although research has been performed on modeling the more
complex aspects of three-dimensional behavior, this research
has not been implemented in analysis algorithms in a manner
that has achieved widespread use, nor is it readily available to
structural designers in commercial software
Impactul cercetarii. Cercetari similare. Citari
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata


Principalele rezultate originale
Au fost obtinute o serie de rezultate reprezentative descrise dupa cum urmeaza:

1.A fost elaborat un model avansat de analiz static neliniar implementat ntr-un program de
calcul specializat pentru analiza neliniar a structurilor n cadre plane i spaiale din otel, beton
armat sau compozite otel-beton. Principalele caracteristici, care dau valoare deosebit metodei
si programului de calcul elaborat i-l fac competitiv cu alte programe care vizeaz calculul
neliniar al structurilor deriv din faptul c, spre deosebire de metoda elementelor finite care
obine acuratetea prin subnprirea barelor ntre noduri, prezentul program discretizeaz
structura n elemente constituite din ntreaga bar. O astfel de abordare conduce la un numr
redus de grade de libertate, identic cu cel din analiza liniar a structurilor, acelai model numeric
utilizat la analiza liniar static sau dinamic putnd fi utilizat la analiza neliniar. De asemenea
a fost dezvoltata o tehnica care permite simularea formarii articulatiilor plastice (sectiuni
complet plastificate) la capetele elementului si in cuprinsul acestuia fara a fi necesara
subinpartirea barei si totodata satisfacerea conditiei de interactiune plastica. Metoda este
originala si eficienta introduce un nou concept cu privire la formulare si anume flexbility
plastic hinge approach. Aceste rezultate au fost publicate in revista Engineering Structures in
lucrarea: Chiorean, C.G., A Computer Method for Nonlinear Inelastic Analysis of 3D Semi-
Rigid Steel Frameworks, Engineering Structures, Vol. 31, No.12, pp.3016-3033(18), Elsevier
Science Publisher, Oxford, 2009.

Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata


Principalele rezultate originale

2. A fost elaborat un nou procedeu numeric pentru trasarea curbelor de interaciune plastic i de
dimensionare a seciunilor compozite oel-beton de form oarecare solicitate la ncovoiere oblic cu efort
axial. Principalele caracteristici care dau valoare deosebit procedeului numeric elaborat deriv din faptul c
spre deosebire de majoritatea metodelor numerice cunoscute pentru determinarea suprafeelor de interaciune
plastic, metoda propus este rapid, necesit rezolvarea doar a dou ecuaii neliniare cuplate, convergena nu
este condiionat de modul de alegere a axelor sistemului de referin la care se raporteaz seciunea, de forma
relaiilor constitutive neliniare utilizate pentru modelarea comportrii betonului din zona comprimat, sau de
calitatea aproximaiilor iniiale de intrare n procesul iterativ, poate traversa fr dificulti numerice punctele
de singularitate din vecintatea compresiunii pure. Majoritatea metodelor ntlnite n literatura de specialitate
semnalez dificulti de convergen pentru aceste situaii, iar n cazul convergenei un mare numr de iteraii
fiind necesar. S-a constatat neconvexitatea curbelor de interaciune n cazul n care se ia n considerare
efectul de strain-softening pentru betonul comprimat, conducind astfel la o noua paradigma in ceea
ce priveste teoria curgerii plastice si a curbelor de interactiune plastie aproximate in mod frecvent prin
curbe convexe. Procedeul dezvoltat pentru dimensionarea seciunilor este rapid, necesit soluionarea unui
sistem neliniar de trei ecuaii, convergena este stabil i independent de calitatea aproximaiilor iniiale.
Formularea unitar a procedeului de trasare a diagrameor de interaciune plastic i de dimensionare a
seciunilor, rapiditatea de soluionare a ecuaiilor de echilibru, precum i convergena necondiionat fac din
procedeul numeric i programul de calcul elaborat un instrument de calcul deosebit n sprijinul proiectrii
seciunilor compozite de form oarecare. Aceste rezultate au fost publicate in revista Engineering Structures in
lucrarea: Chiorean, C.G., Computerised I nteraction Diagrams and Moment Capacity Contours for
Composite Steel-Concrete Cross-Sections, Engineering Structures, Vol 32, No. 11, pp. 3734-3757, Elsevier
Science Publisher, Oxford, UK, 2010.


Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata


Principalele rezultate originale

3. n cadrul obiectivului: Elaborarea modelului de calcul numeric pentru analiza static
neliniar avansat a structurilor n cadre plane i spaiale din oel i din beton armat o atenie
deosebit s-a acordat considerrii efectului de pierdere a stabilitii globale/locale a barelor
metalice cu perei subiri sub efectul compresiunii axiale i a momentelor de ncovoiere. n acest
domeniu s-a abordat Teoria Generalizat a Grinzii (TGG) care folosete elemente finite
unidimensionale (de tip bar) capabile s surprind comportamentul liniar/neliniar geometric i
fizic al structurilor tridimensionale analizate. Numrul gradelor de libertate se reduce
semnificativ n comparaie cu modelrile EF de tip plac (shell) ceea ce duce la o economie
semnificativ de timp de calcul. Teoria se bazeaz pe o analiz modal la nivel de seciune i
considerarea flambajului ca o combinaie de moduri ortogonale de deformaie, n consecin
interpretarea rezultatelor este extrem de elegant, oferind posibilitatea aprecierii contribuiei la
pierderea stabilitii a fiecrui mod pur de deformaie (ncovoiere, torsiune, distorsiuni
secionale, voalri locale). n ultimii zece ani teoria a fost bine consolidat pentru bare cu perei
subiri cu seciune constant i comportament elastic. Apariia zonelor plastice produce ns
variaia caracteristicilor secionale, n consecin echipa de cercetare a extins TGG pentru
analiza stabilitii barelor cu perei subiri de seciune variabil. Pentru validarea acestei
contribuii tiinifice s-a conceput programul de calcul GBTPower. Extinderea teoriei i
rezultatele analizelor numerice au fost expuse n articolul: Nedelcu, M., GBT formulation to
analyse the behaviour of thin-walled members with variable cross-section, Thin-Walled
Structures, Vol. 48, No. 8, pp. 629-638, Elsevier Science Publisher, UK, 2010.Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
In echipa de cercetare sunt implicati doi tineri cercetatori: D-nul dr.ing. Mihai Nedelcu si d-nul drd.
Ing. Szabolcs Varga. D-nul Mihai Nedelcu si-a sustinut doctoratul in perioada desfasurarii
proiectului (obiectiv prevazut in cadrul proiectului). Implicarea tinerilor cercetatori in realizarea
obiectivelor proiectului poate fi observata din lista de lucrari. La o mare parte din lucrari acestia
fiind autori principali sau coautori:
Implicarea tinerilor cercetatori

Chiorean, C.G., Gobesz, Zs., Varga, S., Efficient structural analysis modelling of 3D frameworks, 14th International Conference on Civil
Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu Ciuc, Romania, June 3-6, 2010.
Chiorean, C.G., Gobesz, Zs., Varga S., Efficient structural analysis of 3D frameworks. Examples, 14th International Conference on Civil
Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu Ciuc, Romania, June 3-6, 2010.
Varga S., Chiorean, C.G., Determination of the target displacement using pushover analysis and directly generated inelastic spectra from
Vrancea earthquake records, 14th International Conference on Civil Engeneering and Arhitecture , PKO 2010, umuleu Ciuc,
Romania, June 3-6, 2010.
Chiorean C.G., Petran, I., Nedelcu M, Varga Sz, Analiza neliniara a structurilor composite otel-beton spatial, A 12-a Conferinta nationala
de constructii metalice, Timisoara, 2010
Chiorean, C.G., Barsan, G.M., Varga, S., Large deflection distributed plasticity analysis of 3D composite steel-concrete frameworks,
Proceedings of International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES 2010), Las
Vegas, USA, Technical Science Press Publisher, 2010.
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
1. Adaptari, completari si extinderi ale modelului numeric si a programului de calcul elaborat
pentru analiza statica neliniara de tip push-over si integrarea acesteia in contextul aplicarii
conceptului de proiectare seismica bazat pe performanta pentru structurile in cadre spatiale
metalice si din beton armat.
2. Evaluarea performantelor metodei de calcul propuse, validarea acesteia.
3. Sintetizarea rezultatelor obtinute, formularea unor concluzii si recomandari pentru proiectarea
curenta a structurilor in cadre spatiale.
Obiective pentru anul 2011
Elaborarea si dezvoltarea strategiilor incrementale sau incremental-iterative de includere in analiza statica neliniara a urmatoarele efecte:
- efectele modurilor normale superioare de vibratie si a carcaterului variabil in timp a distributiei fortelor laterale inertiale (seismice)
-efectul modificarii caracteristicilor dinamice ale structurii corespunzatoare diverselor nivele de neliniaritate pe care structura le poate atinge in timpul actiunii seismului.
Dezvoltarea functiilor de evaluare a performantelor seismice ale structurilor si anume:
- monitorizarea starii de solicitare (eforturi, deplsari relative, aparitia si extinderea zonelor plastice, factori de incarcare limita)
-evaluarea performantelor seismice ale structurii (controlul deplasarilor relative de nivel, detreminarea deplasarilor tinta (target displacement),
-determinarea rotirilor in sectiunile complet plastificate, monitorizarea deformatiilor la nivelul fibrelor extreme ale sectiunilor, etc).


Studii si experimente numerice cu privire la evaluarea performantelor metodei de calcul propuse cu scopul bine definit de a preciza anumiti parametri care intervin in
aproximarile adoptate, prin urmarirea concordantei rezultatelor obtinute cu alte analize mai complexe care folosesc procedee de calcul dinamc nelinar de tip time-
history
precum si intre diferite variante ale procedurilor propuse.
Justificarea si evaluarea eficientei procedeelor dezvoltate prin consideratii teoretice si simulari numerice precum si urmarirea performantelor modelului de calcul
elaborat la evaluarea performantelor seismice ale structurilor comparatriv cu prevederile din normele seismice in vigoare (EC8, FEMA 356, P100/2006) pe structuri
incluse
in pachetul de structuri standard de calibrare.

Elaborarea unei metodologii de analiza si evaluare a performantei constructiilor noi dar si a celor existente utilizind tehnica de analiza push-over dezvoltata.
Crearea site-ului web pentru publicarea rezultatelor cercetarii.
Oraganizarea unui workshop exploratoriu cu tema: Nonlinear Analysis and Seismic Performance Assessment of 3D Frame Structures.
Activitati asociate
Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Obiective pentru anul 2011
Este primita invitatia pentru publicarea a doua articole in revista
Open Civil Engineering Journal (indexata BDI) si editarea unei
monografii la editura Bentham Science Publisher

Papers for The Open Civil Engineering Journal, Bentham Science Publisher
(2010-2011):
A fast incremental-iterative procedure for ultimate strength analysis and design of composite cross-sections
Cosmin G. Chiorean, Mihai Nedelcu
Computer-based nonlinear analysis method for design and seismic performance assessment of steel and RC 3D frameworks
Cosmin G. Chiorean, George M Barsan, Mihai Nedelcu, Szabolc Varga
Topic: Seismic performance evaluation of 3D frame structures using advanced nonlinear static analysis methods.
Guest editor: Chiorean C.G.

Publicarea a doua articole in revista Engineering Structures,
Elsevier Science

Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Obiective pentru anul 2011
Participarea la urmatoarele conferinte:
1. IABSE-IASS Symposium London 2011
2. Eurosteel 2011 , Budapest, 2011
3. 15th International Conference on Computational Methods and
Experimental Measurements, UK
4. 8th International Conference on Earthquake Resistant Engineering
Structures , UK


Efectuarea urmatoarelor vizite de lucru:
1. Universitatea Nova din Lisabona: Persoana de contact Prof. MAG Silva si
Prof. C Cismasiu
2. Department of Civil Engineering, Sejong University, 98 Gunja-dong,
Gwangjin-gu, Seoul 143-747, Korea. Persoana de contact Prof. SE KIM si
Dr. Huu-Tai Thai.

Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
Obiective pentru anul 2011
Achizitionarea urmatoarelor echipamente logistice:

1. Licenta pe 2 ani de zile a aplicatiei software Abaqus (Aprox 27000 RON)
2. Licenta pentru aplicatia software PERFORM 3D (Aprox 9000 RON)
3. Achizitionarea sistemului de calcul pe 64 de biti cu imprimanta (calculator
cu CPU intel 64biti, RAM 12GB, HDD 1TB+500GB, monitor TFT 24,
tastatura, mouse, boxe; Imprimanta multifunctionala laser color A4
(Samsung) Val. aprox. 10000 RON.


Proeictarea si evaluarea performantelor seismice ale structurilor in cadre prin analiza statica neliniara avansata
A. Stiintific
Ca urmare a lipsei de finantare pe anul 2010 nu a fost posibila achizitionarea sistemelor de calcul si a
pachetelor software (Abaqus si Perform 3D). Astfel experimentele numerice efectuate pentru validarea
metodelor de calcul dezvoltate au fost conduse doar prin confruntarea cu rezultate din literatura de specialitate
Urmare a impactului avut de rezultatele obtinute pina in prezent, directorul de proiect a primit invitatia de
colaborare in cadrul unui proiect similar condus la Department of Civil Engineering, Sejong University, Korea
de catre prof. SE KIM si Dr. Huu-Tai Thai, personalitati stiintifice de prim rang in domeniul analizei neliniare a
structurilor.. Din pacte lipsa de finantare a stopat o astfel de colaborare benefica pentru cresterea calitatii
stiintifice a cercetarii intreprinse in cadrul proiectului PN II IDEI 193/2008

Dificultati intimpinate in derularea proiectului
B. Administrativ
In pofida realizarilor remarcabile ale membrilor echipei de cercetare, directorul de proiect nu a reusit sa
mentina o atmosfera de echipa vie si implicare a membrilor echipei. Acest lucru se datoreaza
urmatoarelor aspecte:
Subfinantarii (lipsei totale de finantare pe anul 2010) proiectului.
Desi in anul 2009 au existat rezultate diseminate in cele mai prestigioase reviste si conferinte
internationale (vezi lista de lucrari) proiectul a fost suspendat de la finantare in detrimentul altor proiecte
a caror rezultate au fost publicate (in opinia directorului de proiect) in reviste si conferinte de calitate
indoielnica (WSEAS, Revsite romanesti, etc). Aceasta a creat o anumita stare de iritare , in rindul
membrilor echipei, ca urmare a deciziei directorului ca nici o publicatie din cadrul proiectului sa nu se
regaseasca in reviste sau conferinte gen WSEAS doar pentru umflarea ARTIFICIALA a calitatii
rezultatelor obtinute.