Sunteți pe pagina 1din 3

VERBUL Definitie -partea de vorbire flexibila care exprima actiuni, stari etc.

Clasificarea verbelor Verbe Predicative-pot forma sin ure la un mod personal predicatul verbal. Ex. ! Eu mananc. Verbe nepredicative ! - nu pot forma sin ure predicatul unei propo"itii Verbele nepredicative sunt! Verbele copulative Verbele auxiliare Verbe copulative-formea"a impreuna cu numele predicativ, predicatul nominal.

Verbele copulative in limba romana sunt! #. $ %&'cand (U $RE sensul de $ )E $%L$, $ E*&)+$, $ C,)+$, $ )E &(+$-PL$, etc. .. $ DEVE(&'este intotdeuna copulativ /. $ $0U(1E'cand $RE sensul de $ DEVE(& 2. $ &E)&'cand $RE sensul de $ DEVE(& 3. $ )E %$CE'cand $RE sensul de $ DEVE(& 4. $ R$-$(E'cand (U $RE sensul de $ )+$, $ )+$+&,($ 5. $ P$RE$'cand are sens personal 6eu raman, tu ramai, el ramane etc.7 8. $ &()E-($'cand (U $RE sensul de $ (,+$, $ %$CE )E-(. compuse Verbe auxiliare-a9uta la formarea modurilor si timpurilor

Verbele auxiliare in limba romana sunt! #. $ %&'a9uta la formarea modurilor! -indicativ, timpul viitor anterior 6voi fi venit7 -con9unctiv, timpul perfect 6sa fi venit7 -conditional-optativ, timpul perfect 6as fi venit7 .. $ $VE$'a9uta la formarea modurilor! -indicativ, timpul perfect compus 6am venit7 -indicativ, timpul viitor popular 6am sa vin7 -conditional optativ, timpul pre"ent 6as veni7 timpul perfect 6as fi venit7 /. $ VRE$'a9uta la formarea modului! -indicativ, timpul viitor 6voi veni7 timpul viitor anterior 6voi fi venit7

timpul viitor popular 6oi veni7 Con9u area verbelor Verbul are 2 con9u ari! Persoana verbelor Verbul are trei persoane! Pers. &-care vorbe=te Pers. a &&-a- cu care vorbe=te Pers. a &&&-a- despre care se vorbe=te (um<rul verbelor Verbul are dou< personae! -sin ular-c>nd o sin ur< persoan< face ac?iunea -pluaral-c>nd dou< sau mai multe persoane fac ac?iunea -odurile =i timpurile verbelor -odurile personale &. &(D&C$+&V-modul indicativ are urm<toarele timpuri ! -Pre"ent Eu vin +u vii El, ea vine (oi venim Voi veni?i Ei, ele vin -Perfect compus-se formea"< cu a9utorul verbului auxiliar $ $VE$@participiul verbului de con9u at Eu am venit +u ai venit El, ea a venit (oi am venit Voi ati venit Ei, ele au venit -Perfect simplu Con9. &! -a 6a manca7 Con9. a &&-a! -ea 6a bea7 Con9. a &&&-a 6a mer e7 Con9. a &V-a! -i 6a citi7 -: 6a ;ot<r:7

Eu venii +u veni=i El, ea veni (oi venir<m Voi venir<?i --ai mult ca perfectul Eu venisem +u venise=i El, ea venise (oi veniser<m Voi veniser<?i Ei, ele veniser< -Viitor simplu-se formea"< cu a9utorul verbului auxiliar $ VRE$@infinitivul verbului de con9u at Eu voi veni +u vei veni El, ea vor veni (oi vom veni Voi ve?i veni Ei, ele vor veni -Viitor anterior-se formea"< cu a9utorul verbului auxiliar $ %& la viitor simplu@participiul verbului de con9u at Eu voi fi venit +u vei fi venit El va fi venit (oi vom fi venit Voi veti fi venit Ei vor fi venit