Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRAREA E8 MSURAREA PUTERII ACTIVE N CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT

1. Scopul lucrrii Lucrarea prezint : principiile de msurare a puterii active n montaj direct i n montaj indirect, utiliznd wattmetrul electrodinamic monofazat; principiile de msurare ale defazajelor i puterii reactive cu wattmetrul; telemsurarea puterii monofazate active utiliznd semnal de curent continuu. . Pri!cipii "# $%ur&r# & pu'#rii &c'i(# $o!o)&*&'# 2.1. surarea puterii active n montaj direct

!attmetrul electrodinamic se conecteaz n circuit cu "o"ina de curent n serie cu receptorul i cu "o"ina de tensiune n paralel cu receptorul #n montaj amonte sau aval fa$ de "o"ina de curent%. &ndica$ia aparatului este propor$ional cu puterea activ :

' = K.U.I.cos U I = K.U.I.cos = K.P


2 2

#11. 1%

(ac , > ) , deci n curent alternativ monofazat, wattmetrul

conectat direct n circuit #intrrile la "ornele *polarizate*% prezint numai devia$ii pozitive.
(ac , < ) , deci devia$ia poate deveni ne+ativ, necesitnd

inversarea le+turilor la "o"ina de curent sau de tensiune. ,uterea activ msurat de wattmetru este : P = CW (W ) #11. 2% -onstanta -! a wattmetrului se calculeaz $innd seama de valorile nominale de tensiune i curent pe care este folosit aparatul n timpul msurrii :

2 2

1)2

CW =

U n I n cos n ma/

(W . div )

#11. 0%

E+#$plu 1n wattmetru avnd ma/ 212) diviziuni i cos n 2 1, conectat pe domeniile 1n 2 12)3 i &n 245, are constanta :
CW = 12).4.1 = 4W . div 12)

(ac wattmetrul indic 2 12) diviziuni, puterea activ msurat este :


P = CW = 6))W

O,%#r(&-i#. ,entru protec$ia wattmetrului, avnd n vedere pericolul de suprancarcare a "o"inelor sale, se conecteaz n sc7em un ampermetru i un voltmetru, verificndu8se astfel c, n timpul msurrii, valorile curentului i ale tensiunii nu depesc valorile nominale ale domeniilor alese. 2.2. surarea puterii active n montaj indirect

(ac wattmetrul se conecteaz n montaj indirect, folosind transformatoare de msurare de curent i de tensiune, puterea activ msurat este : P = K Un K In CW #11. 9% n care : U 1n K Un = #11. 4% U 2n este raportul nominal de transformare al transformatorului de msurare de tensiune, 11n i 12n fiind tensiunea primar, respectiv tensiunea secundar nominal, I 1n K In = #11. 6% I 2n este raportul nominal de transformare al transformatorului de msurare de curent, &1n i &2n fiind curentul primar i curentul secundar nominal. -onsidernd func$ionarea idealizat a transformatoarelor, raportul nominal de transformare se men$ine, indiferent de valoarea mrimii din primar, deci se poate scrie: U U K Un = 1n 1 #11.:% U 2n U 2 I I K In = 1n 1 #11.;% I 2n I 2 -onsidernd func$ionarea real a transformatoarelor, se definesc dou tipuri de erori:
1)0

eroare de raport; eroare de un+7i.


,entru transformatorul de curent, se definesc: eroarea de curent #sau de raport%

I ( <) =

I1masurat I1 K I I 1)) = In 2 1 1)) = I1 I1

K In I1 I2

I1 I2

1)) =

K In K I 1)) KI
#11.=%

I1 n care K I = este raportul real de transformare. I2

eroarea de un+7i, & 8reprezint un+7iul de defazaj dintre fazorul


curentului primar I1 i fazorul curentului secundar I2 , fiind considerat pozitiv cnd I2 este defazat nainte fa$ de I1 #fi+. 11.1%. >e msoar n minute, +rade sau centiradiani.

Fig.11.1. Eroarea de unghi a transformatorului de msurare de curent ?rorile limit admisi"ile ale transformatorului de msurare de curent, n func$ie de clasa de e/actitate i de curentul care trece prin nfurarea primar, pentru fn24) @z, sunt prezentate n 5ne/a 11.1. ,entru transformatorul de tensiune ,se definesc: eroare de tensiune #sau de raport% U K Un 1 U U1 K U U1 K KU U2 U ( < ) = 1masurat 1)) = Un 2 1)) = 1)) = Un 1)) U1 U1 U1 KU U2 #11.1)% U1 n care KU = este raportul real de transformare. U2

eroarea de un+7i, 1 8reprezint un+7iul de defazaj dintre fazorul


tensiunii din primar U1 i fazorul tensiunii din secundar U 2 , fiind considerat pozitiv cnd U 2 este defazat nainte fa$ de U 1 #fi+.11.2%. >e msoar n minute, +rade sau centiradiani.

1)9

Fig.11.2 Eroarea de unghi a transformatorului de msur de tensiune. ?rorile limit admisi"ile ale transformatorului de msur de tensiune, n func$ie de clasa de e/actitate, pentru fn24) @z, sunt prezentate n 5ne/a 11.1. .. C/#%'iu!i "# %'u"i&' ..1. surarea puterii active, n circuite de curent alternativ monofazat, cu wattmetrul electrodinamic #montaje amonte i aval% : ..1.1. surarea puterii active consumate de o lamp cu incandescen$; ..1. . surarea puterii active consumate de un receptor format din lamp, n paralel cu o "o"in cu miez de fier varia"il ; ..1... surarea puterii active consumate de un receptor format din lamp, n paralel cu un condensator. .. . surarea puterii active cu wattmetrul electrodinamic avnd "o"inele de curent i de tensiune montate pe circuite separate. 0. Mo" "# #+p#ri$#!'&r# 9.1. ontajul pentru msurarea puterii active n curent alternativ monofazat >e prezint n fi+. 11. 9:

Fig. 11.4. etoda direct de msurare a !uterii active cu "attmetrul electrodinamic #ntr$un circuit monofa%at de c. a. &monta'e amonte (i aval)

1)4

5paratele din sc7em sunt: 5A 8 autotransformator; 5 8 ampermetru ! 8 wattmetru 3 8 voltmetru l 8 lamp cu incandescen$ L 8 "o"in de incandescen$ cu miez de fier re+la"il - 8 "aterie de condensatoare. >e re+leaz tensiunea la valoarea tensiunii nominale a lmpii. >e citesc indica$iile aparatelor i se trec n ta"elul 11. 1. Tabelul 11. 1.
Tip %&rci! U 3 I 5 P1 ! R1 r1 RV P ! IR 5 co% 8 S 35 2 3ar

-alculul puterii active se efectueaz cu rela$iile : 3 $o!'&4 &(&l


P =P W U2 U2 +W +* U2 +*

#11. 12%

3 $o!'&4 &$o!'#
2 P =P W r W I

#11. 10%

unde : ,! este puterea indicat de wattmetru; B! 8 rezisten$a "o"inei de tensiune a wattmetrului; r! 8 rezisten$a "o"inei de curent a wattmetrului; B3 8 rezisten$a voltmetrului. Cn montaj aval, curentul a"sor"it de receptor este :
I+ = 1 1 1 1 I 2 U 2 + + + 2 P + + + * * W W
2

#11. 19%

iar
cos = P U I+

#11. 14%

odul de realizare a unui defazaj este urmtorul : 8 se introduce n circuit rezistorul #reostatul%, care a"soar"e curentul : I a = I cos #11. 16%

1)6

>e re+leaz acest curent la valoarea dorit fuc$ie de & i . >e introduce n circuit i "o"ina de inductan$ varia"il i se re+leaz, cu ajutorul acsteia, curentul din circuit, pan la valoarea final dorit &.

9.0. surarea puterii active i reactive n montaj indirect cu transformatoare de msurare de curent i de tensiune, >e realizeaz cu sc7ema din fi+. 11.:.

Fig. 11.,. onta' indirect !entru msurarea !uterii active. Cn care: A- 8 transformatorul de msurare de curent; AA 8 transformatorul de msurare de tensiune. -elelalte aparate din montaj sunt de tipul celor utilizate n sc7emele anterioare. >e vor msura direct mrimile din primar i se vor compara cu mrimile care rezult prin calcul #pe "aza valorilor msurate n secundarul transformatoarelor de msurare%. >e va calcula i eroarea de msurare a puterii #clasa de e/actitate a transformatoarelor de msurare va fi indicat n la"orator%. O,%#r(&-i#. ,rin utilizarea transformatoarelor de msur, la msurarea puterii active se introduce o eroare dependent de erorile de raport 1, & i de un+7i 1, & ale transformatoarelor de msur. 5ceast eroare se calculeaz cu rela$ia : P1 [ <] = U [ <] + I [ <] tg tg ( U I ) = U [ <] + I [ <] ),)2=1.( U I ).tg P1 #11. 21% (atele i rezultatele calculate se nscriu n ta"elul 11.0.

1):

11 3

&1 5

rimi msurate ,1 12 &2 ! 3 5

,2 !

Tabelul 11.3. arimi primare calculate ,1 11 &1 ,1 ,1 3 5 ! <

5. I!'r#,ri r#c&pi'ul&'i(# 6i &plic&-ii 5. 1. -um se determin constanta wattmetrului n montaj direct D 5. . -um se determin constanta wattmetrului n montaj indirect D 5. .. ?/plica$i de ce wattmetrul montat cu "o"ina de curent i cu "o"ina de tensiune pe circuite separate poate avea i devia$ii ne+ativeD -um se determin n acest caz, puterea D 5. 0. (emonstra$i e/presia de calcul a erorii de msurare a puterii n montaj indirect. 5rta$i n ce cazuri practice, termenul care con$ine erorile de un+7i poate avea pondere important.

ANE7A 11.1
Eroril# li$i' &"$i%i,il# &l# 'r&!%)or$&'o&r#lor "# $%ur&r# -lasa de e/actitate Aransformatorul de msurare de curent ,entru valori ale curentului e/primate n procente din curentul nominal ?roare de curent & ?roare de un+7i & < minute 4 2) 1)) 12) 4 2) 1)) 12) ),9) ),2) ),1) ),1) 14 ; 4 4 ),:4 ),04 ),2) ),2) 0) 14 1) 1) 1,4) ),:4 ),4) ),4) =) 94 0) 0) 0,)) 1,4) 1,)) 1,)) 1;) =) 6) 6)

#&1.&1n% < ),1 ),2 ),4 1

O,%#r(&-ii ?rorile pot fi pozitive sau ne+ative. 3alorile erorilor sunt vala"ile pentru o impedan$ secundar E22#24...1))%<E2n, unde: E2n 8 este impedan$a secundar nominal n , pentru care se +aranteaz clasa de e/actitate. (e o"icei se d puterea aparent secundar nominal >2n #35%, definit ca:
2 . 2n = - 2n I 2 n

?a reprezint puterea aparent ce se poate transmite sarcinii secundare, n limitele clasei de e/actitate.
1);

Aransformatorul de msurare de tensiune -lasa de e/actitate ?roarea de raport 1 ?roarea de un+7i 1 < minute ),1 ),1 4 ),2 ),2 1) ),4 ),4 2) 1 1,) 9) 0 0,) nu se specifica

1)=