Sunteți pe pagina 1din 88

Metode psihoterapeutice n Pateric

Cuprins
PREFATA I. II. INTRODUCERE STAREA DE NORMALITATE

A. Concept general B. Noiunea de normalitate din perspectiva psihiatriei C. Noiunea de normalitate din perspectiva teologiei ortodoxe D. Interferene III. STAREA DE BOAL PSIHIC

A. Noiunea de oal! psihic! B. Noiunea de oal! psihic! din perspectiva psihiatriei 1. Noiunea 2. Personalitatea uman 3. Etiologie i semiologie 4. Terapie 2

C. Noiunea de oal! psihic! din perspectiva teologiei ortodoxe 1. Noiunea 2. Persoana uman 3. Etiologie i semiologie 4. Terapie D. Interferene IV. METODE PSIHOTERAPEUTICE N PATERIC

A. Introducere B. Psihoterapeutica olilor mintale de origine organic! 1. Atitudinea fa de trup 2. Atitudinea fa de hran 3. Atitudinea fa de butur 4. Atitudinea fa de odihn . Atitudinea fa de !is" !edenii #. $on%lu&ie C. Psihoterapeutica olilor mintale de origine demonic! 1. 'ntrodu%ere 2. Terapeuti% D. Psihoterapeutica olilor mintale de origine spiritual! 1. (elaia duho!ni%)u%eni%" mi*lo% de depistare i terapie a bolii spirituale 2. +entine ,n terapeuti%a m-ndriei 3. +entine ,n terapeuti%a iubirii de argint 4. +entine ,n terapeuti%a desfr-nrii . +entine ,n terapeuti%a l%omiei #. +entine ,n terapeuti%a m-niei .. +entine ,n terapeuti%a a%ediei /. +entine ,n terapeuti%a in!idiei 0. +entine ,n terapeuti%a tristeii 11. 2irtutea as%ultrii %a psihoterapeuti% a !oinei V. CONCLUZII pag "#

BIBLIOGRAFIE PREFA +e ,nt-mpl pe par%ursul !ieii s a!em de)a fa%e %u bolna!i psihi%i" se ,nt-mpl %a un %unos%ut" membru al familiei sau %hiar noi ,nine s a!em probleme de genul a%esta. $e)i de f%ut3 Te 3

!e&i pus ,n faa unor probleme %are te depes% %u totul" %are &drun%in toat stru%tura ta fi&i% i psihi%. Ade!rurile de %redin pe %are a!eai impresia % le stp-neti" se %er aprofundate" ai de)a fa%e %u minunea %omple4ului uman" %u omul trup i suflet. Apoi" ai de)a fa%e %u ispite %are !in din afar. 5 e4trem ,i sugerea& s apele&i doar la a*utorul preotului" %%i bolna!ul e demoni&at" i doar e4or%ismele i Tainele sunt ,n stare s)l !inde%e. Alt e4trem te ,ndeamn s mergi la psihiatrie %%i numai a%etia au lea%uri pentru astfel de boli. Tu" %a om %redin%ios" luat prin surprindere" ,n%lini spre rug%iune %u %redina % 6umne&eu poate s !inde%e ori%e" i pe l-ng a%estea ai i o pre%on%epie proast despre psihiatrie i mi*loa%ele ei de !inde%are %u totul lipsite de 6umne&eu. (ug%iunile ,n%ep" se su%%ed %u rapiditate" este f%ut de oameni din %e ,n %e mai duho!ni%eti" dar starea bolna!ului se ,nrutete i mai mult" dia!olul profit-nd de slbi%iunea a%estuia pro!o%-nd ade!rate ra!agii. 6in nou %e)i de f%ut3 A%um apar ispite din e4terior i mai puterni%e. Apar tot felul de informaii despre aa)&ii 7!inde%tori harismati%i7" din afara 8iseri%ii" %are !inde% tot felul de boli in%urabile. $a om %redin%ios refu&i i nu %ede&i. $ei din *ur te pri!es% %u ne,n%redere. $e)i de f%ut3 Timpul tre%e" situaia)i din %e ,n %e mai rea. E4tenuat" ,ntr)un t-r&iu" poate prea t-r&iu" te hotrti ,mpreun %u duho!ni%ii i familia s apele&i la ser!i%iul psihiatri%. Ai%i ,n%epe un ur%u greu i ane!oios spre !inde%are" e ne!oie de metode %e re%lam asumarea responsabilitii %elor din familie" te ,ntrebi mereu la %onse%ine" ai mereu ,n suflet ,ndoiala % poate fa%i mai mult ru de%-t bine" % poate nu ai fost destul de rbdtor i nu ai f%ut destul rug%iune i destul post. Pe de alt parte" i se reproea& % prea mult timp ai ateptat p-n a re%urge la ser!i%iu psihiatri%" % urmrile pot fi mai gra!e a%um de%-t da% se a%iona rapid9 Eti prin din nou din am-ndou prile. 6ar lupta e %r-n%en" familia se str-nge ,n rug%iune i post" duho!ni%ii se roag ne,n%etat" sfera %elor %uprini ,n a*utorarea %elui bolna! %rete tot mai mult. 'nformaiile despre boal %res% i ele %u timpul. +paima iniial din faa ne%unos%utului s%ade i ea" tot timpul mi*ete o lumini %are ,i spune % nu te poi da btut" % mai este o %ale" % mai a!em %e!a de f%ut9 6o%torii ,i fa% i ei datoria i sunt pe %ale s dea lo!itura ultim pentru !inde%area bolii. Toate se %on%entrea& i par% o linite te %uprinde: simi % Alt%ine!a intr ,n lupt alturi de tine" Alt%ine!a %are)i preia po!ara gri*ilor i po!uiete m-na do%torului. +imi % lupta nu mai e a ta. ;i !inde%area se produ%e< 8u%uria ,n!ierii9 6esigur %ele spuse mai sus pot prea %a un s%enariu %u sf-ritul feri%it" dar a%este lu%ruri se ,nt-mpl i ,n realitate. A%easta o spunem din proprie e4perien. 6intr)o astfel de e4perien am putut desprinde dou lu%ruri pe %are !oim s le ,mprtim spre a fi %unos%ute %elor %e" poate" se !or i&bi de a%eleai probleme: 1. 1. =n astfel de situaii" este %ore%t %a mai ,nt-i s apelm la %eea %e este omenete %u putin" nu prin a ,n%epe %er-nd minuni" %i" a%easta doar ,n %a&ul ,n %are medi%ii psihiatri se de%lar ,nfr-ni" atun%i trebuie f%ut tot %eea %e 8iseri%a ,ngduie pentru !inde%area %elui bolna!" atun%i trebuie %utat mira%olul. 2. 2. =n tot a%est timp nu trebuie ,ntrerupt rug%iunea" spo!edania" ,mprtirea" da% nu a bolna!ului atun%i a %elor din *urul a%estuia" a familiei" a %unos%uilor" a prietenilor lui" trebuie e4tins sfera de rug%iune de la familie" %unos%ui" la parohie sau %hiar mai mult. Astfel" pstr-nd nde*dea" ,n milosti!irea iubirii lui" 6umne&eu fa%e minuni mari %hiar da% se produ% prin m-inile medi%ului" prin psihiatru et%. >n lu%ru te i&bete" ,ns" ,n %a&ul unor astfel de ,n%er%ri: lipsa %omuni%rii %unotinelor ,ntre domeniul psihiatriei i domeniul teologi%. ?ipsa %elui %are s)i poat da un sfat %ompetent" s te ,ndrume %u %ertitudine spre %eea %e trebuie f%ut. 4

=n autonomia lor a%este ramuri nu)i regses% pun%tele %omune" ori a%est lu%ru nu este fires%" %%i am-ndou au %a obie%t omul. A%east lips de %unotine m)a determinat s aleg a%east lu%rare" %are se !rea o ,n%er%are de ieire din ,n%histare" %are !rea s arate %redin%iosului partea bun a psihiatriei i psihiatrului" metode %retine de terapeuti%" s)i lrgeas% %-mpul terapeuti%" s)i des%hid o%hii spre trans%endent. @)am bu%urat ,n a%est demers de a*utorul nepreuit al P.+. Timotei" epis%opul Aradului" Almagiului" 'enopolei i Aunedoarei %are i)a adus" ,n mod dire%t" un aport deosebit de !aloros ,n soluionarea problemelor personale mai difi%ile i!ite" i %ruia ,i purtm un respe%t deosebit i ,i adu%em mulumiri pline de re%unotine. 6e asemenea adu% mulumiri" Protos. ?e%tor 6r. 6aniil +toenes%u" %oordonatorul a%estei lu%rri" %are ne)a sugerat titlul de fa i ne)a ,ndrumat pe par%ursul a%esteia" pre%um i ,n anii %-t am studiat Patrologia" des%hi&-ndu)ne gustul pentru le%tura de %alitate a Prinilor 8iseri%ii. 8unul 6umne&eu s le rsplteas% efortul depus<

Introdu !r!
?u%rarea de fa" este astfel stru%turat ,n%-t s poat fa%e legtura ,ntre %on%eptele de normalitate" boal" i terapie pe %are le utili&ea& psihiatria i a%eleai noiuni ,n !i&iunea teologiei ortodo4e. $a e4emplifi%are a !i&iunii teologiei ortodo4e am ales Patericul" to%mai datorit faptului % este o %arte %u !alene en%i%lopedi%e ,n %eea %e pri!ete as%eti%a ortodo4" fr a fi la un ni!el prea ridi%at al terminologiei i al e4emplifi%rii de natur misti%. 6e fapt" am ,n%er%at s stru%turm ,n aa fel lu%rarea ,n%-t a%est plan s se poat apli%a la ori%e alt %arte %u %oninut asemntor Pateri%ului" sau s poat fi generali&at la ori%e lu%rare %e se ,ns%rie ,n %eea %e numim as%eti%a i misti%a ortodo4. Primele dou %apitole se !or a fi un preambul" o punere ,n ordine a noiunilor ,n !ederea a %eea %e !om afirma pe par%ursul %apitolului al ''')lea %are repre&int lu%rarea ,n sine. Astfel %apitolul ' %uprinde o ,n%er%are de %larifi%are a noiunii de normalitate" noiune fr de %are nu e4ist o raportare %on%ret a bolii. =n %adrul a%estui %apitol" am ,n%er%at s !edem anumite aspe%te legate de noiunea de normalitate ,n sine" apoi am artat %e ,nelege psihiatria prin noiunea de normalitate" apoi %e ,nelege teologia prin a%eeai noiune" %a la urm s ,n%er%m s des%operim anumite pun%te %omune ,ntre %ele dou domenii de studiu" %are s %onstituie ba&e de ple%are pentru alte in!estigaii pe a%eeai tem. =n %apitolul al '')lea ne)am o%upat de noiunea de boal psihi% pe %are am studiat)o" din nou" %a noiune ,n sine" apoi din perspe%ti!a psihiatriei" apoi a teologiei" %a la urm s ,n%er%m" din nou" s

des%operim anumite pun%te %omune. =n demersul nostru am pri!it noiunea de boal ,n%er%-nd s o definim fie din perspe%ti! psihiatri%" fie teologi%" i s !edem anumite etiologii i semiologii spe%ifi%e fie%rei ramuri" iar la urm o%up-ndu)ne pe s%urt de mi*loa%ele i metodele terapeuti%e. Tot ai%i am studiat mi%i noiuni despre obie%tul la %are se raportea& fie%are ramur ,n parte atun%i %-nd in!estighea& normalul sau bolna!ul: la personalitate ,n %adrul psihiatriei i la persoan ,n %adrul teologiei. 5dat finali&ate a%este noiuni introdu%ti!e" am intrat ,n lu%rarea propriu)&is" ,n %adrul %reia psihoterapeuti%a a fost legat" ,n s%op de studiu" de etiologia boli. Astfel am studiat psihoterapeuti%a bolilor de natur organi%" unde am anali&at atitudinea Prinilor 6eertului asupra trupului" hranei" buturii" odihnei i a !iselor. Toate a%este atitudini du% la %on%lu&ia % modul ,n %are sunt pri!ite a%este lu%ruri repre&int %ea mai bun metod de pre!enire a bolilor psihi%e de natur organi%. Apoi am studiat psihoterapeuti%a bolilor mintale de natur demoni%" unde am insistat asupra a%estei etiologii" tiut fiind faptul % ea este prea puin %unos%ut" a%%eptat i luat ,n %al%ul de psihiatria modern. $a ultim etiologie" i una %are are multe afiniti i similitudini %u psihanali&a" am studiat mai aprofundat psihoterapeuti%a bolilor mintale de natur spiritual. Ai%i am ,n%er%at o definire a relaiei duho!ni% 9 u%eni%" apoi am tre%ut la anali&area bolilor determinate de p%atele %apitale %a la urm s artm % as%ultarea de duho!ni% este !inde%area !oinei i ridi%area ei pe o treapt superioar" treapt inaugurat de ordinea di!in restaurat ,n Aristos. Nu am f%ut %omentarii sa!ante %i am lsat s !orbeas% apoftegmele" pe %are le)am redat ,n ,ntregime" pentru a nu se pierde bogia de sensuri. Bie%are %apitol i sub%apitol s)a do!edit a fi o treapt pe %are ne)am strduit s o depim ,n%er%-nd totodat s pstrm o anumit %ursi!itate a ideilor i sensurilor" strduind)ne s fa%em o %onstru%ie logi%. =n %e msur demersul nostru a reuit" rm-ne s fie apre%iat de %ei %e au %ompetena s o fa%.

II.

St"r!" d! nor#"$%t"t!
A. A. Concept general

>n lu%ru semnifi%ati! este i faptul % ,n +f-nta +%riptur %u!-ntul normal nu apare ni%i m%ar o dat. ;i totui %on%eptul de normalitate a dat mult de fur% teologilor" filo&ofilor" psihologilor" medi%ilor" so%iologilor et%. 6efinirea %on%eptului a ,mbr%at di!erse forme de)a lungul !remii" fiind de regul o fun%ie a domeniului %e a ,n%er%at s ,l e4pli%ite&e. Astfel" %on%eptului de normal i se re%unoate" ,n general" o latur stati% i una dinami%" una teoreti% i una pra%ti%" pre%um i faptul % se leag de un anumit finalism sau s%op. 6espre noiunea de normal" Dicionarul Explicativ al Limbii Romne definete: 7%are este aa %um trebuie s fie" potri!it %u starea fireas%" obinuit" fires%" natural7" 7sntos7" 7%are este %onform %u o norm7. ?a fel" Random Hause Webstrers Dictionary, definete starea de normalitate %a: 7starea %onform %u standardul sau %u tipul %omun" u&ual" natural7" 7sntos7" 7liber de anomalii mentale7" 7liber de boal sau malformaii7 sau %a stare %onform %u o norm egal %u 7media %ara%teristi%ilor umane7. 6in a%este definiii de di%ionar se pare % a!em dea fa%e %u o a!alan de sinonime %are ,n%ear% s defineas% normalul %a o stare %onform %u un s%op" sau %apabil s ,ndeplineas% optim un s%op. ?a ori%e lu%ru" a%iune sau stare s)ar referi normalul" a%estea sunt %onforme noiunii numai ,n msura ,n %are se ,ns%riu ,n medie i pot s)i ,ndeplineas% optim rolul %e la re!in. 6in a%este definiii" identi%e ,n mare msur" %on%eptul de normal tre%e i se definete ,n mai toate laturile !ieii umanului i nu numai. Am !&ut % omul este pri!it %a normal ,n momentul ,n %are este liber de anomalii mintale sau fi&i%e" %-nd se ,ns%rie ,ntr)o medie i atun%i %-nd ,i ,ndeplinete s%opul e4istenial. Ai%i lu%rurile se despart. Aa %um am afirmat normalitatea are o latur stati% i una dinami%. =n latura stati% se %uprinde %on%eptuali&area strii de normalitate" %are este a%eeai pretutindeni i ,n toate timpurile" iar ,n latura dinami% se %uprinde totalitatea elementelor modale %are determin spe%ifi%itatea i %omple4itatea persoanei umane. Astfel %eea %e e normal ,ntr)un anumit lo%" nu este normal ,n altul" sau %eea %e este normal ,ntr)un anumit timp nu este normal ,n altul" %eea %e este normal ,ntr)o anumit %ultur nu este normal ,n alta et%. ?atura dinami% este dat ,n mare msur de s%op" %are nu este unul fi4 %i poate suferii interpretri. .

Astfel" deta-ndu)ne de lumea material unde normalul poate fi mai uor definit" poate fi %uprins ,n anumite limite iar %a s%op putem spune % ,mbra% de multe ori haina ne%esarului i a pre!i&ibilului" ,n lumea spiritual normalul depinde de mai muli fa%tori at-t de natur obie%ti! %-t i subie%ti!. =n %eea %e pri!ete omul" aa %um am mai afirmat" normalul se refer at-t la sine %-t i la relaiile lui %u semenii" relaii din %are iau natere toate domeniile so%ialului" e%onomi%ului" politi%ului et%. 6a% pri!im numai omul ,n sine" normalul pri!it din latura stati% ar ,nsemna sntate" libertate fa de boli mintale i fi&i%e" ,ns%rierea ,ntr)o sum de %ara%teristi%i medii pre%um i atingerea finalismul urmrit" iar din latura dinami%" normalul ,mbra% ,ntreaga palet a g-ndirii filo&ofi%e legate de s%opul pentru %are e4ist omul" la sensul final al !ieii. 6a% ar fi s arun%m o pri!ire asupra %on%eptelor filo&ofi%e referitoare la s%opul !ieii umane" la normalitatea ei am gsi o ,ntreag palet dis%ursi!. Astfel" la +o%rate normalul reiese din ,ntrebarea: 7%um trebuie s trim pentru a tri %onform binelui7 i 7ori%e om %u mintea sntoas are ,n !edere prin a%tele sale un re&ultat pe %are)l %onsider bun71C1D" la Platon normal este s trim dup lumea ideilor" la Aristotel normal este s trim dup fiina ca fiin " i s ne mulumim %u 7*usta msur72C2D" stoi%ii %onsider normal % 7omul %are dorete %eea %e nu depinde de el este un s%la!73C3D" epi%ureii %onsider normal 7atara4ia7 i 7,neleptul este feri%it i sigur de feri%irea sa" pentru % nu se teme de ni%i o pierdere74C4D" la 6e%artes normal este %a 7omul s !ad %lar pentru a a%iona bine7 C D" la Eant normal este s trim dup a%eea 7!oin bun7 %%i 7!oina bun ,i d siei lege7#C#D i % este normal s ne punem %ele trei ,ntrebri fundamentale: 7%e pot %unoate 3F %e trebuie s fa% 3F %e)mi este ,ngduit s sper 37" la Breud este normal s trim i dup in%ontient %a realitate a 7me%anismelor as%unse %are sunt ade!rata realitate7.C.D" la EierGegaard este normal %a 7fie%are dintre noi H9I s se strduias% fr ,n%etare s de!in tot mai subie%ti!7/C/D" la Niet&s%he este normal %a omul s trias% %u a%eea 7!oin de putere7 strduindu)se s fie i %eea %e nu poate fi" adi% supraom" iar a*ung-nd la filo&ofia %ontemporan a%easta %onsider normal s se: 7renune parial la %ultul raiunii7" s se 7a%%entue&e preferine pentru fa%tori e4traraionali7" s se foloseas% de 7a%iunea naturalismului i a modelelor tiinifi%e po&iti!e7" s pro!oa%e polemi%i ,n *urul psihologismului" logi%ismului et%. i s aib o 7orientare tot mai pronunat spre problemele !ieii so%iale i ale tehni%ii70C0D. $-t pri!ete relaiile omului %u semenii normalul se desparte i %uprinde" sau este definit de toate domeniile !ieii so%iale. Astfel da% ar fi s pri!im din prisma e%onomiei" sub aspe%t stati% este normal %a a%easta s fun%ione&e ,n %onformitate %u legile ei. +ub aspe%tul dinami% %unoatem o multitudine de legi i sisteme e%onomi%e. Astfel ,n e%onomia de pia normal este s fun%ione&e legea %ererii i a ofertei" ,n e%onomia de stat normal este fun%ionarea plus !alorii et%. 6in prisma politi%ului este normal %a a%esta s repre&inte interesele ele%torilor" a%easta sub aspe%tul stati% iar sub aspe%tul dinami% a!em ,ntregul e!antai al intereselor de grup %onsiderate normale pe %are trebuie s le repre&inte sfera politi%ului. 6in prisma so%ialului este normal fundamentarea a%estuia pe stru%turile !ieii %omunitare %a: familie" etnie" neam" a%easta sub aspe%t stati% iar sub aspe%t dinami% a!em totalitatea formelor so%iale pe %are le)a %unos%ut omenirea ,n de%ursul istoriei. ;i e4emplele ar putea %ontinua ,n toate domeniile umanului. $on%lu&ion-nd" noiunea de normal ,mbra% ,n sine at-t o latur obie%ti! %-t i una subie%ti! fiind o %ara%teristi% a %on%eptului uman de finalitate.

1 2 3 4

# . / 0

B. B. Noiunea de normalitate din perspectiva psihiatriei


=n% din start psihiatria re%unoate % normalul este un %on%ept greu de definit" %hiar mai greu de definit de%-t ,n alte domenii ale medi%inii. Dicionarul Enciclopedic de Psi!iatria e4pli% greutatea definirii prin 7e4trem de difi%ila posibilitate de %uantifi%are a psihismului uman i prin definirea psihiatriei %a o spe%ialitate dia%riti%711C11D. Este %lar pentru ori%ine % psihi%ul nu este o materie %uantifi%abil" iar stabilirea antipo&ilor normal)patologi% este o operaie foarte difi%il. Totui este a%%eptat % 7normalitatea poate fi ,n general e4primat de o stare sau desfurare fireas% HnaturalI a obie%telor" fenomenelor" pro%eselor et%. sau %on%ordant %u inteniile raionale ale furitorului.711C11D 6efiniia %uprinde at-t elementul stati% %-t i pe %el dinami% leg-ndu)l pe a%esta de s%op sau finalitate. >n lu%ru este %ert" se struie ,n %utarea normalului" unii %ut-ndu)l %hiar ,n patologi%" alii %ut-nd norme %apabile s delimite&e normalul de patologi%. E4ist mai multe tipuri de norme i anume: norma statistic %are are o semnifi%aie parial deoare%e 7abaterile de tip %antitati! fiind pe al doilea plan fa de %ele %alitati!e712C12D" norma sau normalul ideal %are 7ar fi e4trem de atrgtor713C13D dar %are nu ar putea fi reali&at de%-t 7formal i a%est lu%ru se lo!ete de un prim obsta%ol 9 %%i ar anula elementul dinami% al %on%eptului714C14D put-nd lua forma unei 7statui fi4e i imuabile" a unui idol71 C1 D" norma sau normalul valoric %are 7impli% o msurare pro%ustian ,n %are se intri%" ,n plus" i !alorile personale ale fie%ruia71#C1#D" norma responsiv sau fun%ional %are arat msura ,ndeplinirii rolului fun%ional. $u toate % normei responsi!e i se re%unoate meritul i %alitatea" ea este eti%hetat %a 7fi4ist i determinist71.C1.D" psihiatria neput-nd s rspund la ,ntrebarea: 7%are este rolul fun%ional pentru %are o persoan e4ist371/C1/D Totui" psihiatria ba&-ndu)se pe a%%eptarea normalitii %a fenomen natural" i ,n %on%ordan %u modul logi% i lu%rati! al medi%inii ,n general" introdu%e modelul normalit ii medii i %on%lu&ionea& % 7nu se poate elabora un model aparent al bolii" at-t timp %-t nu e4ist un model al normalului710C10D. =n mare parte i ,ntr)o !i&iune de ansamblu a%este *ude%i ar repre&enta latura stati% a noiunii de normal ,n a%%epiunea psihiatriei. Nu putem s nu remar%m faptul % da% un model ideal ar putea tre%e de a%el prim obsta%ol al elementului dinami% din %on%eptul de normalitate i da% psihiatria ar a!ea la ,ndem-n rspunsul rolului fun%ional pentru %are o persoan e4ist" din norma responsi!" atun%i normalul ar putea fi bine pre%i&at i tot efortul psihiatriei ar primi o %anali&are sigur" a*ung-ndu)se totodat la unifi%area teoriilor referitoare la normalitatea persoanei. =n %eea %e pri!ete latura dinami% a noiunii de normalitate !om ,n%er%a s tre%em ,n re!ist definiiile unor mari psihiatrii sau g-nditori din di!erse timpuri" lo%uri i orientri. Astfel: A. $omte 7anormalitatea repre&int !ariaii superioare i inferioare ale normalitii721C21D" A. EJ 7%e!a %are este %um trebuie s fie721C21D" AaJnal 7un sinonim atenuat al lui bun i *ust722C22D" Erafft 7%onsider % un indi!id rea%ionea& ,n mod normal" da% ,n %ursul de&!oltrii sale se arat a fi %apabil de o adaptare
11 11 12 13 14 1 1# 1. 1/ 10 21 21 22

fle4ibil fa de situaiile %onfli%tuale" %-nd este %apabil s suporte frustrrile i an4ietatea %are re&ult din ele723C23D" Pamfil 7!ede normalitatea %a un e%hilibru ,ntre organism i fa%torii de mediu724C24D" Elinederg 7numai de&!oltarea optim fi&i%" intele%tual i emoional pot s %on%ure la dob-ndirea atributului de normal unei personaliti %are dorete s se asemene %u %eilali indi!i&i72 C2 D. 7@a*oritatea autorilor moderni %onfer noiunii de normalitate dimensiuni %omunitare" msurabile prin ni!elul de adaptare so%ial %omunitar" ,n fun%ie de ni!elul e%onomi%o)so%ial i %ultural72#C2#D 6. ?aga%he introdu%e un nou %on%ept asimil-nd normalitatea %on%eptului de sntate mintal definind urmtoarele %ara%teristi%i ale a%esteia: 7%apa%itatea de a produ%e" de a tolera tensiuni sufi%ient de mari i de a le redu%e ,ntr)o form satisf%toare pentru indi!idF %apa%itatea de a organi&a un plan de !ia %are s permit satisfa%erea periodi% i armonioas a ma*oritilor ne!oilor i progresul %tre s%opurile %ele mai ,ndeprtateF %apa%itatea de adaptare la propriile aspiraii la grupF %apa%itatea de a)i adapta %onduita la diferite moduri de relaii %u %eilali indi!i&iF %apa%itatea de identifi%are at-t %u forele %onser!atoare" %-t i %u %ele %reatoare ale so%ietii72.C2.D. Petre 8r-n&ei i Aurelia +-rbu !orbes% despre normalitatea %ronologi% a de&!oltrii stadiale" despre !-rst mintal i %oefi%ient de inteligen ,n%er%-nd prin intermediul lor s pre!ad 7ris%ul mintal potenial72/C2/D Ea!enar i KalGer %red % 7,n limitele unei subie%ti!iti7 e!aluarea %lini% ar trebui s apre%ie&e 7%omportamentul so%ialmente fun%ional ade%!at720C20D. $onstantin Loros %on%lu&ionea& definind normalitatea drept 7posibilitatea unei istorii e%hilibrate a subie%tului" iar dimensiunile ei" drept totalitatea pro%eselor de adaptare la mediu %onform modelului general al spe%iei7 dar i 7%a o sum de ritmuri: bio%himi%e" fi&iologi%e" afe%ti!e" relaionale" moti!aionale" adaptate armoni% soli%itrilor din mediu731C31D. 6in %ele pre&entate mai sus se %onturea& %lar s%opul normalitii ,n !i&iunea psihiatriei: o %-t mai bun a%omodare la mediu" la soli%itrile lui pre%um i o %-t mai bun integrare ,n so%ial" la !iaa %omunitar i soli%itrile ei.

23 24 2 2# 2. 2/ 20 31

11

C. C. Noiunea de normalitate din perspectiva teologiei ortodoxe


=n teologia ortodo4 omul este pri!it %a i %reaie a lui 6umne&eu" %a i %hip al lui 6umne&eu ,n %onformitate %u referatul bibli%: 7i a &is 6umne&eu: <<+ fa%em om dup %hipul i dup asemnarea Noastr" %a s stp-neas% petii mrii" psrile %erului" animalele domesti%e" toate !ietile %e se t-rs% pe pm-nt i tot pm-ntul<>>7 HBa%ere 1" 2#I. 75mul nu e opera naturii" dei e legat de ea731C31D. 5mul repre&int 7%el mai %omple4 sistem de raionalitate plasti%i&at7.32C32D A%est %hip al lui 6umne&eu %onstituti! omului este dat i se menine numai printr)o relaie !ie" %ontient i liber a omului %u $reatorul su. =n %e anume %onst $hipul lui 6umne&eu" teologia rspunde prin modelul de iubire i %omuniune a persoanelor intratrinitare. Preasf-nta Treime este modelul ideal de iubire i %omuniune. (eferatul bibli% nu las putin de ,ndoial: 7$el %e nu iubete n)a %unos%ut pe 6umne&eu" pentru % 6umne&eu este iubire.7 H' 'oan 4" /IF 7noi am %unos%ut i am %re&ut iubirea" pe %are 6umne&eu o are %tre noi. 6umne&eu este iubire i %el %e rm-ne ,n iubire rm-ne ,n 6umne&eu i 6umne&eu rm-ne ,ntru el.7 H' 'oan 4" 1#I. 'ubirea este fora %e determin %omuni%area" %omuniunea" este putere formati!. Baptul % posed %hipul determin 7omul ,ntreg s tind spre modelul su733C33D stabilindu)se astfel o relaie de %omuni%are" %omuniune at-t ,ntre semeni" %a i %hipuri" %-t i ,ntre om i 6umne&eu. A%east tindere fireas% a %hipului spre modelul su" du%e" prin efortul susinut al !oinei" la o asemnare a %hipului %u modelul. Astfel dup %u!-ntul printelui Laleriu 7omul este %reat dup %hipul lui 6umne&eu i spre o infinit asemnare %u A%esta7. 6in %ele pre&entate mai sus este e!ident % normalul ,n perspe%ti!a teologiei ortodo4e este ,n%er%area fireas% a %hipului" a omului de a se asemna %u modelul" %u 6umne&eu" %u iubirea %ea ade!rat. Normalul se !ede in%lus" din %au&a !ieii de %omuniune i a s%opului omului" ,n %ategoria moralului %omunitar. Am putea spune % e normal %eea %e e moral" dup %u!-ntul Beri%itului Augustin 7'ubete i f %e !rei<7. 6ar merg-nd %u raionamentul mai departe" omul moral ,n teologia ortodo4 este definit a fi sf-ntul. +f-ntul este persoana uman %are posed ,n toat profun&imea %hipul lui 6umne&eu" i %are prin iubire se aseamn %u $reatorul su. A%est lu%ru se reali&ea& ,n 8iseri% %are 7este laboratorul ,n %are 6uhul lui Aristos ne fa%e sfini734C34D. $hiar da% sf-ntul este omul normal prin e4%elen" ,n !i&iunea teologi%" totui nu poate fi luat %a model" a!-ndu)se ,n !edere multitudinea sfinilor i di!ersitatea personalitilor a%estora. A%east dilem se re&ol! f%-nd referin la +f-nta ?iturghie %are este 7i&!or" %ale i finalitate a !ieii morale %omunitare73 C3 D i ,n %adrul %reia se pro%lam 7>nul +f-nt" >nul 6omn 'isus Aristos73#C3#D. +finenia ,nsi este o %ategorie de relaie" de parti%ipaie. Eti sf-nt numai din perspe%ti!a relaiei %u 6umne&eu" a parti%ipaiei la 6umne&eu. @odelul ideal de moralitate i normalitate ,n a%elai timp este 6umne&eul)5m" 'isus Aristos. 'isus Aristos este modelul pe %are ori%e om trebuie s)l aib ,n efortul de dob-ndire a strii de normalitate" este modelul pe %are ori%e sf-nt l)a ,mpropriat p-n la %ontopire" dar fr a)i pierde identitatea. (e!enind la %ara%teristi%ile definiiei strii de normalitate putem spune % normalul din perspe%ti!a teologiei ortodo4e este %hiar modelul normalitii i anume 'isus Aristos. 6esigur % pri!it din latura uman sau a umanitii ,n general" %ategoria normalului este repre&entat prin sf-nt" dar normalitatea a%estuia e pri!it i se *ude% ,n relaie %u modelul des!-rit sau ideal" 'isus Aristos. Toate a%estea pri!ite din perspe%ti!a laturii stati%e sau teoreti%e a definiiei strii de normalitate.
31 32 33 34 3 3#

11

?atura dinami% a definiiei %uprinde ,n sine totalitatea formelor de sfinenie pe %are le)a %unos%ut omenirea de)a lungul timpului i ,n diferite lo%uri. 6in a%east perspe%ti! sfinenia mai poate fi definit %a fiind !ia ,n 6uhul +f-nt. 5ri a%ti!itatea 6uhului +f-nt ,n lume a ,ntemeiat 8iseri%a. 78iseri%a e unirea a tot %e e4ist" sau e destinat s %uprind tot %e e4ist: 6umne&eu i %reaie.73.C3.D 8iseri%a este i lo%ul fires% ,n %are sfinenia se manifest i nu numai" %%i 8iseri%a este i i&!orul" %alea i finalitatea a%esteia. 8iseri%a este trupul lui Aristos" este modelul ideal de sfinenie =nsui" dar transpus modal ,n realitatea imediat. 8iseri%a este teandri%" di!in i uman ,n a%elai timp. A%est fapt ,i atribuie dinami%itate" atribuie modelului ideal dinami%itate. Astfel Aristos de!ine model i ,nainte de a se ,ntrupa %%i 8iseri%a %uprinde %a modele de sfinenie i normalitate pe drepi" prooro%i" ,nelepi" apoi de!ine model dup ,ntrupare %-nd 8iseri%a %uprinde tot %a modele de sfinenie i normalitate pe apostoli" mu%eni%i" %u!ioi et%." i de!ine model %hiar i dup Parusie %-nd 8iseri%a %uprinde a%ea 78iseri% 8iruitoare7 ,n a%el 7infinit efort de asemnare7" i" prin faptul % 6umne&eu" 'isus Aristos este iubire" de!ine model oriunde i ori%-nd. $-t pri!ete s%opul normalului pri!it din prisma moralului" a%esta este sfinenia" ,ndumne&eirea. 76umne&ei" iat %u!-ntul de)o ,ndr&neal fr margini" %u %are genialul teolog H+f-ntul Lrigore de Na&ians %u afirmaia <<6umne&eu de!enind una %u dumne&eii i ls-ndu)se %unos%ut de ei>> n.n.I numete" ni%i mai mult ni%i mai puin" de%-t pe oamenii de!enii des!-rii sau sfini73/C3/D. 6in %hipul dumne&eies% %onstituti! omului" prin faptul % a%esta tinde fires% spre $reatorul su" este %lar % 6umne&eu l)a %reat pe om pentru sine iar normal este %a omul s tind spre A%esta. $on%lu&ion-nd putem spune % normalul din perspe%ti!a teologiei ortodo4e ,n latura sa stati% este 6umne&eul)5m" 'isus Aristos" iar ,n latura dinami% 8iseri%a !&ut %a prelungire temporal a modelului ideal" a!-nd %a s%op sfinenia %a 7,mplinire a umanului7.

3. 3/

12

D. D. Interferene
=n %ele anterioare am !&ut % psihiatria ia drept model de normalitate a%el model al normalitii medii pe %are)l apre%ia& ,n %onformitate %u modelul 7%urbei lui Lauss7 ,n %are 7posibilitatea unei !alori anumite pentru o !ariabil aleatorie este pra%ti% egal %u &ero.730C30D" % respinge modelul ideal pentru % nu tre%e de obsta%olul dinami%itii pe %are definiia normalului o %ere i pentru % 7de)a lungul unei epo%i sau al alteia" uneori al unor inter!ale mai s%urte de timp %riteriul a4iologi% nu poate fi operant" normalul ideal de!enind astfel e4trem de !ariabil.741C41D" % respinge norma responsi! neput-nd defini finalitatea persoanei umane. 6ar tot ai%i !edem % gradul de normalitate este dat de gradul de adaptabilitate" de a%omodare a subie%tului la so%ietate" la mediu iar a%tele a%estuia trebuind s se ,ns%rie ,n limitele unui eti% de moment. Totui a%este raionamente ne pre&int normalul pri!it din perspe%ti!a psihiatri% %a fiind o noiune %e nu s%ap de limitarea determinist. 6oar integrarea ,n mediu" ,n so%ial" doar a%omodarea i suportarea tensiunilor pe %are a%esta l)ar %rea" ofer o perspe%ti! limitati!" relati!ist %are nu satisfa%e. 6a% so%ietatea sau mediul este unul bolna!" normalul nu mai poate fi definit i asistm la o in!ersare de %ategorii a4iologi%e. A%est lu%ru poate da natere la monstruo&iti iar istoria %unoate o sumedenie de astfel de %a&uri. Astfel ,n so%ialismul totalitar" normal era %el %e edea la r-nd la lapte i aplauda minute ,n ir dis%ursuri superflue" ,ntr)un %onfli%t" normal e s u%i&i et%. A%estei !i&iuni" perspe%ti!a teologi% asupra normalului ,i adu%e o %ontribuie de dinamism i temeini%ie ,n a%elai timp. =n !i&iunea teologi% modelul ideal tre%e de obsta%olul dinami%itii pe %are %on%eptul de normal ,l re!endi%. 'isus Aristos. modelul ideal" nu de!ine 7statuie sau idol7 %i" prin 8iseri%a +a" de!ine trup !iu %u ramifi%aii at-t ,n trans%endent %-t i ,n %otidian ,n a%elai timp. @odelul nu este tributar ni%i unei or-nduiri so%iale" e%onomi%e" politi%e et%. %%i 7=mpria @ea nu este din lumea a%easta7 H'oan 1/" 3#I" aa ,n%-t a4iologi% nu sufer modifi%ri de)a lungul !remurilor. $ara%terul eti% al manifestrilor normalului psihiatri%" ,mbra% %ara%terul moralului %omunitar. Adaptarea" asemnarea %u semenii" suportarea a%estora se pres%himb ,n iubirea a%estora" %omuniune so%ial i liturgi%. Persoana se poate reali&a ,n mod deplin i fires% fr a i se %ere eforturi mai presus de putin pentru o a%omodare la un mediu ostil ei. Totul ,mbra% haina fires%ului" a normalului. 2i&iunea teologi% asupra modelului ideal ofer toate fa%ilitile pe %are le)ar a!ea modelul ideal pentru psihiatriei. Totodat teologia rspunde ,ntrebrii referitoare la s%opul fun%ional al persoanei umane. Astfel norma responsi! ,i %apt %oninut i finalitate. 5mul e %reat pentru 6umne&eu" pentru ,ndumne&eire. A%esta este destinul omului" predestinarea sa" a%easta este normalitatea sa. Nu doar o integrare oarb ,ntr)un sistem %are s)i asigure ilu&ia feri%irii" %i %omuniunea ,n iubire %u modelul iubirii %a ,mplinire a umanului. 6oar parti%ipaia fiinial la iubirea i libertatea dumne&eias% ,l s%oate pe om din ori%e determinare modal generatoare de angoas e4istenial. 6oar astfel persoana uman %apt %oninut i sens.

30 41

13

III. St"r!" d! &o"$' ()%*% '


E. A. Noiunea de boal psihic
(e%urg-nd" din nou" la Dicionarul Explicativ al Limbii Romne" la %u!-ntul boal gsim urmtoarele: 7modifi%are organi% sau fun%ional a e%hilibrului normal al organismuluiF pro%es patologi% %are afe%tea& organismulF maladie" afe%iune" beteug.7 Nu gsim e4pli%at integral noiunea de boal psihi%. $-t despre psihi% gsim: 7form spe%ifi% de refle%tare a realitii" produs de a%ti!itatea sistemului ner!os i pre&ent la animalele superioareF totalitatea fenomenelor i pro%eselor proprii a%estei refle%triF stru%tur sufleteas% proprie unui indi!id7. $ompil-nd %ele dou definiii am putea %on%hide % boala psihi% este o modifi%are organi% sau fun%ional prin %are se deformea& forma spe%ifi% de refle%tare a realitii produs de a%ti!itatea sistemului ner!os i" prin %are" se deformea& stru%tura sufleteas% proprie unui indi!id. Nu tim %-t de %uprin&toare este a%east definiie" %er este faptul % mult mai %unos%ut de%-t a%este termen este termenul de nebun" termen %uprin&tor i %u deosebit de multe sensuri i semnifi%aii. 'at %um refle%t di%ionarul a%est termen: 7om %are sufer de o boal mintalF alienatF dement7 sau 7om lipsit de *ude%at dreapt" de raiuneF neso%otit" ne%ugetat" ne%hib&uitF %are nu are limit" margini" msur7" 7ms%ri%i" bufon7. 6in %ele dou noiuni Hbolna! psihi% i nebunI" sfera pe %are o %uprinde boala psihi% de!ine foarte larg" %%i" e%hi!al-nd termenii" bolna! psihi% este i ne%ugetatul" sau %el fr msur" sau %el neso%otit et%. %%i toate a%estea sunt determinate de o modifi%are organi% sau fun%ional %e deformea& stru%tura psihi% normal a indi!idului. 5ri a%este aspe%te nu sunt %uprinse ,n noiunea de boal psihi% to%mai pentru %" aa %um am !&ut ,n %apitolul pre%edent" nu e bine delimitat noiunea de normal. Astfel %" i noiunea de nebunie" are o latur stati% i una dinami% pstr-nd %ara%teristi%a antonimi%. $a latur dinami% nu ,n%ape

,ndoial % %eea %e e %onsiderat nebunie ,ntr)o anumit perioad de timp i spaiu" nu e %onsiderat ,n alta et%. $-t despre 7stru%tura sufleteas% proprie unui indi!id7" a%easta este e%hi!alent %u %eea %e tiina a%%ept sub denumirea de 7personalitate7 sau" aa %um tot di%ionarul ne lmurete 7%eea %e este propriu" %ara%teristi% fie%rei persoane i o distinge %a indi!idualitateF ansamblu de trsturi morale sau intele%tuale prin %are se remar% o persoanF felul propriu de a fi al %ui!a7. Toate a%estea au o trimitere pre%is i anume la noiunea de persoan definit de di%ionar %a 7indi!id al spe%iei umane" om %onsiderat prin totalitatea ,nsuirilor sale fi&i%e i psihi%eF fiin omeneas%" ins7. =n a%est moment" da% persoana este pri!it ,n sine" nu se poate defini noiunea de boal psihi% %i doar a%eea de personalitate. 6ar ,nsi a%east definiie lai%" trimite la alte %ategorii fr de %are persoana nu ar putea e4ista: 7indi!id al spe%iei umane7" 7fiin omeneas%7" trimite la natura uman. 6e ai%i si %on%lu&ia % boala psihi% este legat de persoana pri!it %a relaie. 6e%i boala psihi% deformea& persoana uman ,n totalitatea ,nsuirilor fi&i%e i psihi%e. 8oala psihi% nu numai % deformea& dar trebuie !&ut ,n legtur %u totalitatea ,nsuirilor fi&i%e i psihi%e ale persoanei" este %omple4 i ,n%adrea& natura uman %a atare. 6e ai%i %omple4itatea" di!ersitatea i greutatea pre%i&rii ei. +ingurul mod e%hitabil este raportarea la normal" %%i fr a%est normal nu se poate determina starea de boal.

. B. Noiunea de boal psihic din perspectiva psihiatriei


+. +. No,%un!"
=n psihiatrie boala se raportea& la normalul mediu iar a%east stare in%lude limite superioare i inferioare" fr %a subie%tul s ias din %ategoria normalului i s intre ,n %ategoria patologi%ului. =ntre a%este limite se %uprinde multitudinea de forme pe %are o ,mbra% personalitatea uman. Nu putem fundamenta personalitatea uman pe persoan deoare%e ,n psihiatrie %on%eptul de persoan este slab pus ,n e!iden" i nu ,ndea*uns de bine studiat. Astfel Dicionarul Enciclopedic de Psi!iatrie definete persoana %a 7ansamblu de manifestri %are %onin" disimulat" o parte a psihismului %ole%ti! i" ,n a%elai timp " se %onstituie ,n ilu&ie a unei indi!idualiti.741C1D A!em de)a fa%e %u disimulri i ilu&ii" definiia fiind atribuit lui Mung. ?a fel" ,n %ontinuare" se afirm % 7persoana nu are o realitate proprie742C2D" % este 7o formaiune de %ompromis ,ntre so%ietate i indi!id7 % ,n %omparaie %u realitatea fiinei este 7o realitate se%undar" un artifi%iu" o aparen %onstruit nu at-t prin anga*area indi!idului ,n %au&" %-t prin parti%iparea i e4igenele %elorlali743C3D. Persoana este mai mult negat sau !oalat de%-t studiat. Biind o realitate se%undar i o disimulare a psihismului %ole%ti!" psihiatria nu u&itea& fre%!ent %u a%east noiune" dar se %on%entrea& asupra alteia" mai empiri%" i anume asupra personalitii. 5ri%e deformare a personalitii printr)o %ara%teristi% %e depete limitele normalitii" ,ntr ,n &ona patologi%ului" i de%i" ,n atribuiile psihiatrie.

-. -. P!r)on"$%t"t!" u#"n'
Personalitatea se prefigurea& %a noiune empiri%" %are se ,n%adrea& %lasifi%rii i a!-nd un rol deosebit ,n pre!enirea situaiilor de %ri& a psihi%ului uman. 'at %um definete Dicionarul enciclopedic de Psi!iatrie noiunea de personalitate: 7ansamblu de trsturi morale i intele%tuale" de ,nsuiri i aptitudini sau defe%te %are %ara%teri&ea& modul propriu de a fi al unei persoane" indi!idualitatea ei %omparati! %u alte persoane.744C4D Problemele ,n%ep ,n% de ai%i" %%i %orel-nd definiia personalitii %u %ea a persoanei %are" aa %um am !&ut nu are realitate proprie" este o ilu&ie a indi!idualitii" % este o parte a psihismului %ole%ti! nu du%e altunde!a de%-t la %onfu&ii sau liberti ne,ngrdite lu%ru re%unos%ut %hiar de psihiatrie astfel: 7,n%er%rile de definire a personalitii" %a i %el de %ir%ums%riere a %on%eptului" s)au lo!it ,ntotdeauna de difi%ulti insurmontabile generate" pe de o parte" de %omple4itatea problemei" pe de alta" de insufi%iena instrumentelor ne%esare abordrii unui subie%t %are

41 42 43 44

1#

%omport o infinitate de unghiuri din %are poate fi pri!it7"4 C D i" am &i%e noi" de prea puin a4area a%esteia pe noiunea de persoan. Ne afl" aadar" ,ntr)un stufri de definiii i %on%epte. 2om ,n%er%a doar o mi% tre%ere ,n re!ist a a%estora %%i s%opul lu%rrii noastre nu este %esta. Aadar" personalitatea este pri!it %a mod parti%ular de manifestare a tendinelor i sentimentelor unui om HE. MaspersI" %a un ansamblu de sentimente" de apre%ieri !alori%e" de tendine i a%te !oluntare HE. +%hneiderI" %a organi&are dinami% a sistemelor psihi%e i indi!iduale" %are permit i determin adaptarea subie%tului la %ondiiile so%iale ,ntr)un mod propriu HL. K. AllportI" %a eu intim ,n%on*urat de eul so%ial i" la periferie" de eul publi% HE. ?eNinI" %a o stru%tur ipoteti% a minii %are %onstituie !iaa persoanei i %are in%lude a%tele desfurrii interne Hsentimente" fante&ii et%.I sau e4terne Hadaptare la mediuI HA. @urraJI" %a organi&are dinami% a aspe%telor %ogniti!e" %onati!e" afe%ti!e" fi&iologi%e i morfologi%e a indi!idului H+%heldonI" %a o sinte& a tuturor elementelor %e %on%ur la %onformaia mintal a subie%tului pentru a)i da o fi&ionomie proprie HA. PorotI et%. 6in %ele artate" ,n mare i sumar" mai sus" pla*a de fre%!en merge de la organi%" so%ial p-n la ilu&ie. ?u%rul a%esta e re%unos%ut %hiar de psihiatrie. Totui din toate a%este teorii se desprind trei %ara%teristi%i fundamentale ale personalitii: 1. 1. >n anumit grad de permanen" ni%i un fapt psihi% nu poate fi des%ris %a strin sau ,n afara personalitii 2. 2. 5 dinami%itate %%i personalitatea este o %ontinu i ne%esar transformare 3. 3. 5 e%onomie proprie %%i ,n de&!oltarea sa" personalitatea este supus ,n permanen unei %ontinue determinri e4terioare. ?a fel" ,n general se a%%ept faptul % personalitatea este %ompus din elemente a %ror natur este diferit i % este re&ultatul unui pro%es geneti%" nefiind un dat %i repre&int pro%esul modelrii ,n timp" %orespunde mai mult unei organi&ri afe%ti!e" % are o parte %ontient i una in%ontient. Astfel ,n anul 1011 Elages %ita 74111 de termeni %are puteau %ontribui la des%rierea personalitii74#C#D" iar ,n 10 1 se ,nregistrea& peste 111 de definiii ale noiunii. =n fun%ie de %ele trei %ara%teristi%i puse ,n e!iden" la ora a%tual e4ist mai multe teorii %u pri!ire la personalitate: 1. 1. Teorii obie%ti!iste Hneobeha!ioristeI 9 %are 7,n%ear% s e4pli%e fenomenele psihologi%e prin e4trapolarea re&ultatelor psihologiei e4perimentale i psihofi&iologi%e7. 4.C.D 6e&!oltarea personalitii se pune pe seama refle4elor spe%ifi%e ,n!rii: pulsiunea" semnul" rspunsul i re%ompensa" a%%entu-nd rolul determinant al ,n!rii pre%o%e i al frustrrilor se%undare. 2. 2. Teorii psihodinami%e 9 %are 7anali&ea& personalitatea %a o istorie a pulsiunilor primare" obin-nd o !i&iune longitudinal a indi!idului" %oerent ,n dinami%a ei.74/C/D A!em de)a fa%e ai%i %u %oala lui Breud" Mung" ?u%an et%. A!em de)a fa%e %u "d#ul" e$o#ul i super#e$o)ul. 7fun%ionarea %ore%t a ego)ului %are)i utili&ea& energia pentru %ontrolul id)ului i super)ego)ului este asigurat de o serie de me%anisme de aprare %are ,l

4 4# 4. 4/

1.

a*ut s e!ite angoasa generat de diferite %onfli%te. A%este me%anisme ar fi: intro*e%ia" proie%ia" refularea" sublimarea" %ondensarea" fante&ia.740C0D 3. 3. Teorii so%iale 9 %are %onsider mediul so%ial i %ultural %a fa%tori predominani ai organi&rii personalitii. Ai%i se !orbete de 7personalitate de ba&7 %a fun%ie a fa%torilor so%iali" e%onomi%i" a4iologi%i" eti%o)morali" *uridi%i iar a%est fond psihologi% %omun ar %uprinde: tehni%i %omune de a g-ndi" e4pli%a i ,nelege realitatea" sisteme de se%uritate i ,n plus un sistem %omun de %redine" rituri" mituri. =n% din ,n%eput !&-ndu)se multitudinea numrului de forme pe %are le poate ,mbr%a personalitatea uman" s)a ,n%er%at %lasifi%area lor pe anumite %ara%teristi%i predominante %omune. Astfel au luat natere psihotipurile %a 7ansamblu al ,nsuirilor psiho%omportamentale %are defines% un indi!id7 1C11D =n% din anti%hitate Aipo%rate des%rie 4 tipuri temperamentale: sanguin" melan%oli%" %oleri% i apati%. Ast&i e4ist o sumedenie de psihotipuri ,n fun%ie de mediu" de datele biometriei" de datele antropometri%e" de a%ti!itatea ner!oas superioar et%. $ert este % psihotipurile nu pot fi ,mprite ,n po&iti!e i negati!e" ,n superioare i inferioare" i" tot at-t de %ert este %" psihiatria nu ,n%ear% s%himbarea temperamentului lu%ru pe %are ,l %onsider imposibil" lu%ru tributar g-ndirii ei organi%o)deterministe.

.. .. Et%o$o/%! 0% )!#%o$o/%!
Psihiatria %aut s a*ung la %au&ele %are determin de%lanarea bolii. Este simplu prin%ipiu ,n !irtutea %ruia suprim-nd %au&a" suprimm efe%tele. Numai % atun%i %-nd ai de)a fa%e %u psihi%ul uman" %-nd nu %unoti %u %ertitudine modelul la %are s te raporte&i" %-nd nu ti norma responsi! a naturii umane" a%est lu%ru de!ine foarte difi%il. 6e i%i i multitudinea teoriilor pri!itoare la etiologia bolii psihi%e. %anualul de psi!iatrie al lui A. EJ" P. 8ernard i $. 8risset tre% ,n re!ist 4 tipuri de teorii etiologi%e: 1. 1. Teorii organo)me%ani%iste 9 ,n %adrul %reia se %aut %au&a bolii psihi%e la ni!elul organi%ului. +e %unos% o serie de boli psihi%e %e au %au& geneti%" sau organi% sur!enit pe par%ursul !ieii prin a%%idente la ni!elul %reierului i nu numai. 2. 2. Teorii psiho)dinami%e ale in%ontientului patogen 9 ,n %adrul %reia se %aut %au&a bolii la ni!elul in%ontientului" sau %-nd organismul nu are bine puse la pun%t me%anismele de aprare %um ar fi: refularea" proie%ia sublimare et%. 3. 3. Teorii so%io)psihogene ale fa%torilor de mediu 9 ,n %are se %aut %au&a bolii ,n neputina psihi%ului de a fa%e fa rea%iilor fa%torilor de mediu" ,n neputina de a suporta i genera tensiuni generate de so%ial" boala fiind de natur pur psihologi%. 4. 4. Teorii organogene dinamiste 9 ,n %are se %onsider % boala psihi% este generat de o destru%turare a fiinei psihi%e" a%east destru%turare fiind %ondiionat de fa%tori organi%i.

40 1

1/

6esigur % ni%i una dintre a%este teorii etiologi%e nu ,i a%ord titlul de general i e4hausti!. 6e altfel ,n pra%ti%a psihiatri% de in!estigare a bolna!ului se regses% toate a%este teorii. Astfel la %apitolul %etode de investi$aie din 72ademe%um ,n psihiatrie7 a lui $. Lordos" $. Tudose i B. Tudose gsim urmtoarele in!estigaii: 1. 1. E4amen psihiatri% 9 ,n %adrul %ruia se e!aluea& starea de %ontien" starea emoional" a%ti!itatea per%epti!" fun%iile %ogniti!e" %onduitele instin%tuale" !oina" %onduitele psihomotorii i ni!elul de %omuni%are. 2. 2. E4amenul somati% 9 e4amin-ndu)se aparatele i organele somati%e pre%um i tratamentele medi%amentoase pe %are bolna!ul le)a folosit la tratarea altor tipuri de boli somati%e" pre%um i efe%tele a%estora asupra psihi%ului. 3. 3. E4amen neurologi% 9 e4amin-ndu)se atitudinea" tonusul" motilitatea" sensibilitatea" afa&iile Htulburri de limba*I" apra4iile Htulburri motoriiI" agno&iile Htulburri de per%epieI i ner!ii %ranieni. 4. 4. E4amenul oftalmologi% 9 e4amen %e poate e!idenia o seam de date importante. . . E4amen radiologi% 9 f%-ndu)se radiografii %raniene" en%efalografii" s%intigrafii i tomografii. #. #. E4plorri ele%trodiagnosti%e 9 %a ele%troen%efalograme" ele%tromiografii et%. .. .. E4plorri geneti%e i biologi%e 9 f%-ndu)se e4amene %itogeneti%e" morfologi%e" an%heta familial a arborelui genealogi%" e4amene de geneti% prin metode bio%himi%e" e4amenul li%hidului %efalo)rahidian et%. /. /. E4amenul psihologi% 9 ,n %are se obser!" in!estighea&" se testea& 0. 0. An%heta so%ial 9 se urmrete mediul habitual" a grupului profesional et%. Toate a%este in!estigaii au %a s%op des%operirea" ,ndeprtarea i ameliorarea %au&eiHlorI de%lanatoare a bolii psihi%e. Totui %omple4itatea i ,nlnuirea mai multor %au&e fa% a%est pro%es difi%il i %hiar %-nd %au&a e depistat" totui puintatea mi*loa%elor a%tuale pre%um i neputina e4pli%rii tuturor me%anismelor bolii" fa% %a efi%a%itatea ,n remiterea a%esteia s fie probabil. 6e multe ori tratarea bolna!ului are ,n !edere readu%erea a%estuia la starea iniial dinaintea bolii" uit-ndu)se % a%easta a fost" poate" %ea %are a generat boala" potenialul pstr-ndu)se. @i*loa%ele de inter!enie ale psihiatriei sunt limitati!e i nu ,ndea*uns susinute de alte ramuri so%iale. +emiologi% toate a%este %au&e du% la tulburri ale personalitii. =n %adrul a%estor tulburri se numr tulburarea %ontiinei" a afe%ti!itii" a %omportamentului instin%tual" a per%epiei" a ateniei" a memoriei" a g-ndirii" a !oinei" a %omuni%rii i a %onduitei motorii. E4ist" de asemenea" o %lasifi%are ,n delimitarea tulburrilor de personalitate pe %riterii e!oluti!e i etiologi%e stabilindu)se trei moduri ,n %are poate fi afe%tat e%hilibrul personalitii: 1. 1. Tulburri tran&itorii Htulburri de %omportamentI 2. 2. Tulburri ,n modul de stru%turare a personalitii HpsihopatiiI 3. 3. Tulburri ,n e!oluia personalitii %u etiologie pre%i&at. 6esigur % nu toate a%este tulburri a*ung ,n forme %lini%e" dar ,n general psihiatria se o%up mai mult de formele %lini%e" %u toate %" mai nou i din %e ,n %e mai susinut apare ne%esitatea

10

%rerii unor instituii de pre!enire a bolii psihi%e" o asisten ambulatorie sau a unor %omple4e multifun%ionale.

1. 1. T!r"(%!
>ltimele de%enii au adus un !eritabil arsenal terapeuti%" %u toate % relaia medi% bolna! este perturbat" bolna!ul fiind deseori in%apabil de a)i formula ne!oile sau nee4prim-ndu)i dorina de a fi !inde%at. =n plus mi%area antipsihiatri% %are s)a de&!oltat ,n anii #1 au %ondamnat psihiatria % u&itea& de mi*loa%e %oer%iti!e" % %himioterapia nu ar fi alt%e!a de%-t o form %himi% a %mii de for" % multe din teoriile etiologi%e se %ontra&i%" % se merge pe b-*b-ite f%-ndu)se e4periene pe oameni ,n apli%area do&elor de medi%amente et%. $u toate a%estea un lu%ru este %ert: tot mai muli oameni apelea& la ser!i%iul psihiatri% i muli gses% alinarea suferinelor da% nu %hiar !inde%area. Nu se poate %ontesta a%est lu%ru. Poate % totui !ina pentru imaginea defa!ori&ant pe %are o are ,n% ,n anumite medii i %ulturi o are ,nsi psihiatria prin %ara%terul ei autonom ,n %are se pare % s)a ,n%his. =n%er%-nd s grupm prin%ipalele terapii a%estea ar fi: 1. 1. $himioterapia 9 %are u&itea& de: psi!oleptice Hsedati!eI %are au drept fa%tor %omun inhibarea a%ti!itii sistemului ner!os" diminuarea a%ti!itii mintale determin-nd s%derea !igilitii" a a%ti!itii intele%tuale i emoionale. 6in r-ndul psiholepti%elor fa% parte sedati!ele" anti%on!ulsionantele" neurolepti%ele" tran%hili&anteleF de psi!oanaleptice HstimulenteI %are au s%opul de a stimula a%ti!itatea sistemului ner!os %entral. 6in r-ndul a%estora fa% parte timolepti%ele Hstimulea& dispo&iiaI" timoanalepti%ele Hantidepresi!eI" nooanalepti%ele Hstimulente ale !igileneiIF de psi!oi&oleptice Hstabili&atoareI %a srurile de litiuF de psi!odisleptice HperturbatoareI. 2. 2. Terapii spe%iale 9 a %ror a%iune nu este pe deplin %unos%ut sau e4pli%at dar %are au o efi%a%itate uimitoare. 6intre a%este amintim electroterapia, insulinoterapia i %hiar psi!oc!irur$ia' 3. 3. Psihoterapii 9 %are sunt indi!iduale Hdiale%ti%e" hipno&" sugesti!e" %omportamentale" ale %reati!itiiI i %ole%ti!e Hde grup" psihodram" familial et%. I 6esigur % ,n tratarea unui %a& se pot apli%a" i se apli%" toate %ele trei %ategorii de terapie" ,n fun%ie de ne%esiti. 6ar asta nu ,nseamn % psihiatria poate !inde%a toate formele de boal psihi%. E4ist multe forme in%urabile unde %himioterapia ameliorea& doar efe%tele" nee4ist-nd la ora a%tual un sublimat de !oin" !oin de !inde%are de %are bolna!ul ar trebui s dea do!ad" %hiar da% prin hipno& se ,n%ear% adu%erea de aport energeti% e4terior %are s susin !oina bolna!ului. Nu toi pa%ienii rspund bine la hipno&" sau nu ,n toate gradele de e!oluie a bolii se poate fa%e apel la a%est pro%edeu terapeuti%. Nu e4ist de asemenea un ideal" un s%op pentru %are bolna!ul s !rea s se !inde%e. 6e %ele mai multe ori" !inde%area ,l arun% ,n a%elai mediu patogen %e i)a pro!o%at boala. 6e ai%i nu re&ult alt%e!a de%-t refu&ul !inde%rii" ruperea de realitate et%. $ert este un lu%ru: ,n %utarea psihoterapiei de noi terapii" ieirea din autonomie" renunarea la %on%epia materialist i organi%ist)e4%lusi!ist" pre%i&area termenilor i stabilirea normalitii i a s%opului fiinei umane sunt hotr-toare.

21

!. C. Noiunea de boal psihic din perspectiva teologiei ortodoxe


2. +. No,%un!"
+f-nta +%riptur nu u&itea& a%est termen. A%est lu%ru se datorea& limba*ului folosit de +%riptur i nu ne%unoaterii termenului. Bolosete ,n s%himb termenul de nebun" termen general %u sfer mult mai larg de%-t %el de bolna! psihi%. Astfel termenul de nebun apare de .# de ori ,n !ersiune sinodal a +fintei +%ripturi. 'at %-te!a lo%uri din +f-nta +%riptur unde se amintete %u!-ntul nebun: ()i s#a pref cut nebun *naintea oc!ilor lui, f cnd n &dr v nii +i scriind pe u+i, mer$ea *n mini +i l sa s #i cur$ balele pe barb '( -" Re$i ./,/01 (2tunci a &is 2c!i+ robilor s i3 (4u vedei c este un om nebun5 La ce l#ai adus la mine5( -" Re$i ./,/61 (2m v &ut pe nebun prin&nd r d cin +i pe loc am blestemat s la+ul lui'( -"ov 7, 01 (8is#a cel nebun *n inima sa3 (4u este Dumne&eu9( :tricatu#s#au oamenii +i uri s#au f cut *ntru *ndeletnicirile lor' 4u este cel ce face bun tate, nu este pn la unul'( -Psalmi /0, /1 (8is#a cel nebun *ntru inima sa3 (4u este Dumne&eu9('( -Psalmi 7.,/1 (;iul *nelept *nvesele+te pe tat l s u, iar cel nebun este sup rarea maicii lui'( -Pilde /<, /1 (%ai de$rab s *ntlne+ti o ursoaic lipsit de puii ei dect un nebun *n nebunia lui'( -Pilde /=, /.1 (;eciorul nebun este neca& pentru tat l lui +i am r ciune pentru maica lui'( -Pilde /=, .71 (Dac nebunia este prins de inima tn rului, numai var$a cert rii o va *ndep rta de el'( -Pilde .., /71 (4ebunul cnd rde *+i *nal $lasul, iar omul cuminte abia va &mbi( ->nelepciunea lui "sus :ira! ./, .<1 7"ar Dumne&eu i#a &is3 4ebune9 >n aceast sear voi cere de la tine sufletul t u' )i cele ce ai pre$ tit ale cui vor fi 57 H?u%a 12" 21I (8icnd c sunt *nelepi au a?uns nebuni pentru c au sc!imbat slava lui Dumne&eu celui nestric cios *ntru asem nare c!ipului omului celui stric cios +i al p s rilor +i al celor cu patru picioare +i al trtoarelor'( -Romani /, ..#.71

21

(@ ci cuvntul crucii, pentru cei ce pier, este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mntuim, este puterea lui Dumne&eu'( -" @orinteni /, /A1 (Bmul firesc nu prime+te cele ale Du!ului lui Dumne&eu, c ci pentru el sunt nebunie( -" @orinteni ., /6#/71 7@ ci *nelepciunea lumii acesteia este nebunie *naintea lui Dumne&eu.7 H' $orinteni 3" 10I 6in %el pre&entate mai sus i mai amnunit ,n toate %ele .# de apariii ale %u!-ntului nebun" !edem % a%esta desemnea& nu at-t starea patologi% %-t mai ales o anumit normalitate in%ompatibil %u sntatea moral i spiritual spe%ifi% ordinii di!ine a lumii. 7A)i ,n%hipui % sufletul poate fi hrnit %u %ele materiale" a s%himba sla!a lui 6umne&eu %u sla!a %elor &idite Hadi% materialeI" a te ,n%hina fpturii i nu B%torului" a s%himba ade!rul ,n min%iun" a%estea toate sun semne i definiii ale nebuniei.7 1C11D Patologi%ul este tratat %a atare" este re%unos%ut %a atare i se bu%ur de o atenie" mai %u seam ,n %retinismul autenti%" deosebit: 7gri*a +finilor Prini" %um ar fi +f-ntul Teodosie" de a)i fa%e pe bolna!ii mintali s parti%ipe a%ti! la !inde%area lor do!edete respe%tul %are le este artat" ,n%rederea %are li se a%ord" refu&ul de a fi %onsiderai drept simplii pa%ieni" total supui puterii terapeutului sau dependeni de re&ultatele unei terapeuti%i e4terne" i se ,nt-lnete %u preo%uprile %ele mai moderne" f%-ndu)ne" prin mai multe aspe%te" s ne g-ndim la ,n%er%rile" e!o%ate mai ,nainte" ale <<%omunitilor terapeuti%e>>7 2C12D 8oala psihi%" ,n !i&iune teologi%" nu se raportea& la un model mediu" %i la modelul ideal i la ,mplinirea normei responsi!e. Normal este %el aflat pe $ale" ,n Ade!r i a!-nd 2ia. $eilali suntem %u toii nite bolna!i psihi%i" %hiar da% ne ,n%adrm ,ntr)o aa)&is normalitate" %hiar da% inem la personalitatea noastr pe %are o !edem e%hilibrat i %hiar da% a!em un grad mai ridi%at de adaptare la so%ietate.

3. -. P!r)o"n" u#"n'
Am !&ut mai sus prerea teoreti%ienilor psihiatriei referitoare la realitatea persoanei. Nefiind o %ategorie %are s poat fi in!estigat empiri%" persoana de!ine pentru a%etia %e!a ilu&oriu. 5ri" dintr)o dat a%east g-ndire se !ede a4at pe materialism" realitatea 6umne&eului Treimi% ,n persoane de!enind9 ilu&orie. =n% de la ,n%eput trebuie spus % ,ntreaga teologie ortodo4 este a4at pe persoan" %a i %ategorie ontologi%" aa % mai ,nt-i trebuie s definim persoana din a%east perspe%ti!. 6efiniia de manual arat aa: 7persoana este un ipostas al unei naturi spirituale" este numele pentru ipostasele raionale. Ba de indi!id i ipostas" persoana impli% pe l-ng indi!idualitate" uni%itate" spe%ifi%itate i spiritualitate" sau raiune" libertate i responsabilitate.7 3C13D =n% de ai%i se !ede %lar % psihiatria u&itea& doar de indi!id i ipostas ,n sensul personalitii %e re&ult din indi!idualitate" spe%ifi%itate i uni%itate. Teologia se a4ea& i pe a%estea dar fr a produ%e o s%i&iune ,ntre indi!id" ipostas i persoan. @erg-nd mai departe ,n %omple4itatea definiie" !edem % 7ipostasul sau persoana este starea de sine a unei firi spirituale" sau i spiritualeF e una din unitile unei astfel de firi" ,n str-ns %orelaie %u %elelalte uniti" iar ,n %a&ul persoanei umane" ,n relaie i %u 6umne&eu %el
1 2 3

22

personal.7 4C14D 7Persoana e un <<%ine>> unitar" %are este i se tie subie%tul unei firi sau al unui fond %omple4 de ,nsuiri din %are se poate s%oate a%te mereu noi i ,n %are suport i primete a%tele altor fa%tori personali i impersonali.7 C1 D 7=n fie%are om e4ist i ipostasul i natura" sau i %alitatea de subie%t i %ea de fond i de instrument" fr %a ipostasul s fie un adaus din afar" %i forma ne%esar a naturii ,ndat %e ea e4ist ,n mod real.7 #C1#D =n a%ord" toi prinii au afirmat % persoana este ipostasa unei naturi raionale" fr s pun semnul e%hi!alenei ,ntre ipostas i persoan" spe%ifi%-ndu)se % ipostasul este parte %onstituti! a persoanei. @erg-nd %u raionamentul mai departe !edem % personalitatea este doar o parte %onstituti! a persoanei re&ultat mai mult din latura naturii umane. $ara%teristi%ile persoanei" din perspe%ti!a teologiei" sunt: 1. 1. 'ndi!idualitatea 9 %are ar presupune doar parti%ularul" dar ipostasul e subie%tul de sine e4istent iar a%est lu%ru presupune uni%itate" irepetabilitate i in%omuni%abilitate H,ntr) un anumit felI. 6in a%east indi!idualitate re&ult % ipostasul e o e4isten independent" dar nu de o independen absolut Hproprie numai lui 6umne&eu %a Persoane AbsoluteI %i de o independen relati!" sau de o dependen fa de originea i prin%ipiu %are le)a generat" fa de 6umne&eu. 2. 2. Trans%endena 9 des%oper persoana %a alt%e!a de%-t eul empiri%. 6es%oper un eu spiritual" unde ni%i %hiar %ontiina proprie nu poate ptrunde. 7$ontiina este limitat de propria ei dimensiune" pe %are nu !a putea s)o depeas% ni%iodat. +entimentele mele" %ugetrile" faptele" %ontiina ,mi aparin" sunt <<ale mele>> i sunt %ontient de a%est fapt" dar <<eul>> este din%olo de <<al meu>>7. .C1.D 6atorit a%estei trans%endene omul se des%oper %a dar siei. 3. 3. (aionalitatea 9 %are presupune %ontiin %a atribut obie%ti! primordial al ipostasurilor spirituale i %unotine %a per%epie raional a subie%tului %unos%tor %u mediu. $-nd obie%tul de %unos%ut suntem noi ,nine a!em de)a fa%e %u %ontiina de sine" %u des%operirea eul personal %a dar de la 6umne&eu. 6oar %dere fa%e %a ma*oritatea oamenilor s nu poat tre%e de %unoaterea eul)ui empiri%" i s a*ung la per%eperea eul)ui personal. 4. 4. ?ibertatea 9 %are 7eliberea& persoana de ori%e limitare indi!idual i natural i o fa%e <<uni!ersal>>" e4tins la infinit" <<atot%uprin&toare>>7. /C1/D Prin eul su metafi&i%" personal" omul este alteritate" este ipostas ontologi% liber. Toate a%estea ,i dau omului posibilitatea de a e4ista pre%um 6umne&eu =nsui e4ist: adi% liber. Posibilitatea a%easta este dat de faptul % 7libertatea este temelia metafi&i% a !oinei. 2oina este legat tot de natur" ea este supus ne%esitilor s%opurilor imediate. ?ibertatea depinde de spirit" de persoan. $-nd libertatea a*unge la %ulmea ei" atun%i nu dorete" liber" de%-t ade!rul i

# . /

23

binele.7F iar 7libertatea noastr !a fi mereu ade!rata libertate numai %-nd se !a situa ,nluntrul lui opus Dei7 0C10D . . (esponsabilitatea 9 %a raport organi% %u libertatea" ,n !ederea unui s%op sau finalism al e4istenei i %are se ,ns%rie pe linia trans%endenei i raionalitii. 6in %ele de mai sus re&ult % 7omul tinde spre o realitate personal infinit" superioar lui" din %are se poate hrni la infinit" fr s poat dispune de ea" date fiind posibilitile lui limitate" dar i fr s dispar apoi ,n ea7#1C21D iar a%east realitate personal infinit nu poate fi de%-t tot de %ara%ter personal. Astfel %" starea de normalitate repre&int to%mai a%east %omuniune ,n iubire a omului %u 6umne&eu i %u semenii %%i 7iubirea %a unitate diadi% ,n om" iubind propria dimensiune impersonal" iubete natura uman pe %are ,n felul a%esta o personali&ea&.7#1C21D

4. .. Et%o$o/%! 0% )!#%o$o/%!
Teologia ortodo4 pri!ete omul ,n integralitatea sa dihotomi% %u toate % se re%unos% trei dimensiuni ale fiinei omeneti: trupeas%" psihi% i spiritual. 76ihotomia Htrup)sufletI %oe4ist %u trihotomia Htrup)suflet)spiritI H9I psihi%ul i trupes%ul e4ist unul ,n altul" dar fie%are este %ondus de legile sale propriiF pe %-nd elementul spiritual nu formea& o a treia sfer" sau al treilea eta* al stru%turii omeneti" %i este prin%ipiul %are se e4prim prin psihi% i prin trupes% i le spirituali&ea&.7#2C22D 6in a%east perspe%ti! g-ndirea %retin a de&!oltat o %on%epie %omple4 ,n legtur %u bolile mintale a*ung-nd s disting la originea lor 7trei %au&e posibile: organi%" demoni% i spiritual.7#3C23D 2i&iunea g-ndirii %retine asupra bolii mintale fa de altele este una mai ampl i" din a%east %au&" repertoriul terapeuti% %rete. Am putea spune % terapeuti%a %retin ,nglobea& tot arsenalul terapeuti%ii lai%e" psihiatri%e" plus un numr mare de terapii proprii spe%ifi%e boli i bolna!ului respe%ti!. 5mul este pri!it ,n integralitatea sa i ,n menirea sa" nu doar %a indi!id so%ial" mai mult sau mai puin integrat mediului. 5mul nu este doar o personalitate ,n de!enire" %i este o persoan %e ne%esit iubire" libertate i %omuniune. (e!enind la etiologie am afirmat % +finii Prini re%unos% una de natur organi% dar 7,n faa unei %on%epii %are redu%e" ,n fond" boala mintal la o tulburare trupeas%" ei menin e4istena fa%torului psihi%7 i pre%i&ea& % atun%i %-nd 7e4ist o %au& organi%" sunt tulburri ale e4presiei trupeti a sufletului" mai degrab de%-t ale sufletului ,nsui.7#4C24D A%est lu%ru fa%e %a bolna!ul s se bu%ure de a%elai respe%t %are este datorat unei fiine umane iar ,n plan teoreti% s se permit pstrarea identitii fiinei umane. $u alte %u!inte ,n %a&ul %-nd boala este de natur organi% putem fa%e analogia %u ,n rapsod %are ,n%ear% s redea o arie difi%il la un instrument de&a%ordat" fiind una %u instrumentul. Aa se pre&int raportul dintre suflet i trup. 6ar totodat trebuie f%ut pre%i&area % ,n fiina uman" unirea dintre trup i suflet este at-t de profund" ,n%-t a%estea se influenea&" i)i pun amprenta unul asupra %eluilalt ,n mare msur" fr %a teologia s poat pre%i&a %um dou medii distin%te i diferite pot interfera. 75mul a ieit din m-inile lui 6umne&eu <<suflet !iu>>" el nu are suflet" %i este suflet" el este %orp" este yuxh)" nefe+' 6a% sufletul dispare" atun%i nu rm-ne un trup" %i
0 #1 #1 #2 #3 #4

24

numai r-na pm-ntului7.# C2 D @a*oritatea Prinilor sunt de a%ord % unirea dintre trup i suflet ,n unitatea persoanei umane e o tain deosebit aa ,n%-t 7persoana noastr e spirit %apabil de simire i de %unoatere prin simuri" dar menin-nd %ontiina de sine i libertatea i puterea mi%rii sale prin mi%area trupului H9I ,ntru%-t trupul parti%ip la a%tele de %unoatere i de mi%are ale spiritului.##C2#D 'nsistm asupra a%estei taine a unirii dintre suflet i trup ,n unitatea persoanei umane pentru %" aa %um !om !ede" %hiar da% boala mintal este de natur organi% are efe%te asupra sufletului" iar da% boala mintal este de natur spiritual" trupul refle%t a%easta prin e4presie. Trebuie bine ,neles %" da% %au&a bolii este organi%" nu se poate !orbi de o boal a sufletului" iar terapeuti%a este pur fi&iologi%. +ufletul ,i pstrea& inta%te toate fun%iile" iar dup ,nlturarea anomaliei" se e4prim sntos. ?a fel nu se pune problema %a sufletul s fie dependent de trup" i s tratm sufletul a!-nd gri* de trup. Anomalia organi% poate fi %omparat %u o mas% aa %u o fa%e +f-ntul Lrigorie de NJssa: 7s%himbarea produs de boal H9I afe%tea& forma e4terioarF ,n !reme %e mas%a bolii deformea& a%est aspe%t i ,l ,nlo%uiete.7#.C2.D 5 alt etiologie re%unos%ut de Prini" este %ea spiritual prin %are anumite suferine au o de&!oltare ,ntr)un mod paro4isti%. 7A%east etiologie e foarte important" deoare%e ea pri!ete %ea mai mare parte a ne!ro&elor nosografiei %lasi%e a%tuale" %a i anumite forme de psiho&e7.#/ C2/D =n a%est %a&" patima %e pune stp-nire pe om ,l du%e la de!ieri %omportamentale fie prin supra!alori&ri" fie prin atrofieri ale eu)lui. Toate patimile pe %are teologia le re%unoate %a fiind %apitale" du% ,n %ursul timpului la de!ieri patologi%e. Astfel m-ndria se regsete ,n toate bolile pe %are psihiatria le desemnea& %a supra!alori&ri" nar%isism sau filafteia" ,n paranoia" ,n manii et%. @-nia se regsete ,n %ea %e psihiatria denumete %a fiind 7suferinele furiei7 sau ,n psiho&ele ,nsoite de agitaii psihomotorii" ,n fobii de %onser!are et%. 6e&nde*dea sau apatia se regsete ,n toate bolile pe %are psihiatria le ,n%adrea& ,n %ategoria atrofierii eu)lui" depresii" tristei sau astenii. Bri%a se regsete ,n 7fri%i angoasante7" ,n ne!ro&e sau fobii. 6esfr-nare se regsete ,n de!iaii instin%tuale" ,n hiperse4ualism sau inhibri se4uale maladi!e" frigiditate et%. ?%omia se ,ntinde ,n multe ne!ro&e" psiho&e. ?enea determin la fel %a i de&nde*dea astenii" depresii a*ung-nd p-n la forme de autism et%. Trebuie spus % a%este patimi a%ionea& de multe ori ,n medii de aa)&is normalitate" sau pe %are psihiatria nu le %onsider %a forme %lini%e" trat-nd doar formele a%ute. 5ri" to%mai a%east stare potenial de a%uti&ri %lini%e intr ,n perspe%ti!a teologiei" %are prin +fintele Taine i ,ndeosebi prin +f-nta Tain a +po!edaniei" ,n%ear% ,nlturarea lor. 8olile mintale %are au o origine spiritual nu trebuie %onfundate %u bolile mintale propriu)&ise. A%este boli spirituale sunt generate de o de&ordine sau o alterare a naturii umane. 5 alt etiologie re%unos%ut de +finii Prini ar fi %ea demoni%. 6esigur %" mai ,nt-i s)ar %u!eni %a psihiatria s re%unoas% e4istena a%estora i influenele lor nefaste asupra omului. Pentru g-ndirea a%tual poate s par pueril a%east %on%epie" dar nu trebuie uitat % pre&ena entitilor spirituale %ereti este o realitate %e ,i fa%e %unos%ut pre&ena pe tot par%ursul e4istenei umane" ,n diferite religii mai mult sau mai puin e!oluate" ,n toate %ulturile i miturile. ?a o astfel de e!iden e greu s nu fie luat ,n seam. =n perspe%ti!a %retin ortodo4" demonii sunt ,ngeri %&ui" fiine personale i reale %are se strduies% ne%ontenit s)i ,ndemne pe oameni la p%at" ispitindu)i ,n mod indire%t prin sen&aii i repre&entri" prin influene asupra *ude%ii i fante&iei omului" prin ,nfiarea unui bun aparent %a bun ade!rat. Puterea demonilor este foarte mare" ei posed-nd atributele ,ngereti"
# ## #. #/

dar totui nu pot fa%e %-te sunt ,n stare s fa%" %i doar at-t %-t le este ,ngduit de 6umne&eu ,n i%onomia +a. $-t pri!ete posedaii" a%etia ar putea fi definii %a stp-nii de demon. 2oina lor este o !oin aser!it demonului" omul poate s fie %ontient de asta sau s nu %ontienti&e&e starea lui. 5ri%e patim" ,n ade!ratul sens al %u!-ntului este o posedare. 5mul !rea s s%ape i nu poate" sau are impresia % nu poate. Patima de!ine a doua natur a lui. Posedatul nu este 7un %ompli%e al dia!olului" %i o !i%tim7#0C20D i" din a%east %au&" ne%esit o atenie spe%ial. Trebuie remar%at faptul % i bolile spirituale au la origine a%iunea demonului" i" ,n %a&ul bolilor de natur organi%" %-nd omul nu mai e ,n stare s se apere" s fie trea& ,n %ontiina sa" demonul nu ,nt-r&ie s)i fa% apariia" s ,n%er%e s se foloseas% de bolna!. Astfel ,n ori%e %a& trebuie luate ,n %onsiderate toate %ele trei %au&e" fie%are regsindu)se ,ntr)o anumit proporie da% nu %a i %au& prim" %el puin %a efe%te. Totui este important s se determine %u pre%i&ie %are e %au&a generatoare a bolii" ,nltur-ndu)se a%easta put-ndu)se ,nltura i %elelalte efe%te ale bolii. +emiologi% toate a%este %au&e du% la ne,mplinirea omului %a persoan" la ee% e4istenial. >n dis%ernm-nt duho!ni%es% poate %u uurin depista %au&ele reale ale bolii. 6ar tot at-t de ade!rat este i faptul % oamenii dotai %u a%est dis%ernm-nt duho!ni%es% sunt din %e ,n %e mai rari" tiindu)se faptul % darul deosebirii" al ,naintei !ederi" sau al i&gonirii demonilor este din %e ,n %e mai rar" iar autenti% este %uprins de o mare de smerenie" lu%ru %e fa%e %a posesorii s nu strige la %olul ulielor puterea dat lor. Numai 6umne&eu ,n ,nelep%iunea sa tie i poate pre!eni sau !inde%a asemenea boli. 'ar %um oamenii harismati%i sunt din %e ,n %e mai rari" 6umne&eu lu%rea& %u siguran i %u putere deplin ,n 8iseri%a +a" prin +fintele Taine. Astfel preotul duho!ni% este %el %hemat %a ,n Taina +po!edaniei s %er%ete&e strfundurile %ontiinei penitentului" s depiste&e ori%e bre %e prin amplifi%are ar putea fa%e lo% bolii mintale" i s apli%e tratamentul sau s ,ndrume spre tratamentul potri!it bolna!ului respe%ti!. 6ar a%east putin de pre!enire i depistare a bolii ne%esit un lu%ru elementar: +po!edania 9 parti%iparea a%ti! la !iaa 8iseri%ii.

5. 1. T!r"(%!
Terapia bolilor mintale este o a%iune %omple4" de durat %are antrenea& ,ntreaga gam a terapeuti%ii %unos%ute i ,n plus" ,n %a&ul %on%epiei %retine" harul lui 6umne&eu. Terapeutul are mereu ,n% o soluie" real to%mai prin a%est sinergism. 6ar primul %are este %hemat s lupte %u boala este %hiar bolna!ul" desigur % ,n %a&urile %-nd a%esta este ,n% %ontient. Pentru a !edea %are este stru%tura intim a sufletului ,n %on%epia %retin" pre%um i mi*loa%ele de a%iune asupra lui !om re%urge la %-te!a noiuni de antropolgie patristi%. Astfel ,n !i&iunea patristi% sufletul uman are trei ni!eluri: 1. 1. Puterea !egetati! sau !ital %u urmtoarele fun%ii: ) hrnire ) %retere - ) reprodu%ere ) auto%onser!are A%este %apa%iti !itale %are %orespund sufletului !egetati! s%ap %ontrolului !oinei umane" ele operea& 7fie % !rem" fie % nu7.1C31D. Prinii le mai numes% %a fun%ii 7pulsatorii" generatoare i hrnitoare7 2. 2. Puterea animal sau poftitoare sau tre%toare a!-nd urmtoarele
#0 .1

2#

fun%ii: ) sen&aii ) per%epii 6in a%este dou fun%ii se desprind dou elemente: ) iritarea Hm-niaI din %are pro!ine !oina ,n latura ei %ombati!" pre%um i toate formele de agresi!itate - ) sen&ualul HpoftaI din %are pro!in pofta" afe%ti!itatea i ,n%linaiile pre%um i imaginaia sub forma elementar" neraional. A%este %apa%iti pot fi %ontrolate prin fa%ultile prii raionale. 3. 3. Puterea de *ude%at %e %uprinde dou fa%ulti: raiunea i spiritul H pneumaI sau intele%tul HnousI. 6e fapt spiritul este raiune ridi%at la un grad superior i repre&int prin%ipiul %ontiinei i al %apa%itii pe %are o are omul de a se autodetermina. Ai%i se regsete polul superior al !oinei lui i al libertii lui. Tot ai%i se regses% fun%iile inteligenei %a inteligen intuiti!" fa%ultatea %ontemplaiei %a surs a ori%rei %unoateri" g-ndirea" refle%ia" *ude%ata" dis%ernm-ntul" dis%ursul interior de unde pro!in limba*ul i memoria. +piritul sau intele%tul este %reat" 7dar este nemuritor prin har" s%himbtor prin natur" dar put-nd s)i %ontrole&e i s)i diri*e&e propria s%himbare7" prin el 7omul se gsete legat de 6umne&eu ,n mod obie%ti!" de la %rearea sa" i ,n mod definiti! el este de fapt" %hipul lui 6umne&eu ,n om7.1C31D. +e poate spune % spiritul e sediul persoanei i 7% are puterea de a supune toate %elelalte elemente ale %ompusului uman" de a le pune ,n a%ord %u sine i de a le spirituali&a" %omuni%-ndu)le p-n ,n fiina lor %ea mai profund energiile di!ine pe %are el e apt prin natur s le primeas%.7.2C32D (e!enind la problema terapeuti%ii a%easta se diferenia& ,n fun%ie de %au&a bolii. =n %a&ul bolilor mintale de natur organi% terapeuti%a %retin apelea& la toate formele de terapie puse la dispo&iie de tiina medi%al a !remii. 6a% boala oare origine geneti%" endo%rin" fi&iologi%" farma%euti% et%. terapeuti%a u&itea& de toat paleta de terapii pe %are o ofer medi%ina i" ,n plus" este %apabil prin ,nelegerea sensurilor lu%rurilor ,n latura responsi!" s dea o perspe%ti! i un sens m-ntuitor suferinei umane. =n %a&ul bolii mintale determinate de posesia demoni%" =nsui @-ntuitorul ne arat % a%etia ies numai %u post i rug%iune. H@atei 0" 20I Numai puterea lui Aristos fa%e ori%e !inde%are i alung ori%e fel de demoni. 5ri puterea lui Aristos se fa%e i!it ,n smerenia fr margini a sf-ntului. A%esta tie % a alunga demonii este un dar de la Aristos" dar de %are se so%otete ne!redni%. @odul prin %are demonul este alungat este i el de multe ori simplu sau mai amplu. $a moduri simple a!em fie rostirea numelui lui 'isus Aristos" fie un a%t de mare smerenie a sf-ntului ,n %are strlu%ete lumina lui Aristos" fie prin semnul +fintei $ru%i %are este simbolul Puterii lui Aristos et%. $a moduri mai ample" ,n %are sf-ntul poate s)i as%und darul" este fie prin ap sfinit" ulei sfinit" prin apli%area m-inilor et%. Alteori se re%urgea la imobili&area bolna!ului i la obligarea lor s se roage i s posteas%" imobili&are %are a!ea %a s%op mai mult punerea ,n pra%ti% a terapiei propriu)&ise. 6e remar%at faptul % sfinii ,n%ear% s)l fa% s parti%ipe a%ti! la !inde%are %hiar pe %el bolna!. Nu readu%erea la starea rea de dinainte %are a fa!ori&at posesia o urmres% sfinii" %i ridi%area la o stare net superioar" ,n %are postul i rug%iunea de!in garania sntii. ;i %hiar ne!inde%area grabni%" ,n post i rug%iune prin rbdare are semnifi%aie m-ntuitoare i ,mplinitoare a fiinei umane.
.1 .2

2.

Toat a%iunea terapeuti% se adresea& !oinei bolna!ului" a%esta trebuie s se strduias% s i)o oriente&e %tre 6umne&eu" ori orientarea %tre 6umne&eu a !oinei determin un suport al a%esteia. 5ri a%est suport se numete %redin. Nenumrate sunt e4emplele din +f-nta +%riptur ,n %are @-ntuitorul !inde% boli in%urabile numai la afirmaia %elor bolna!i % %red ,n putina !inde%rii. 6ar se ,nt-mpl de multe ori %a %el bolna! s nu fie %ontient" s nu se poat dialoga %u el" s nu aib momente de lu%iditate. Atun%i !inde%area poate s !in %a urmare a rug%iunilor i a postului %elor %e)l ,nto!res%" a %elor apropiai lui. ;i %-nd rug%iunea unuia sau a mai multora nu poate fa%e fa" este %hemat ,ntreaga %omunitate" 8iseri%a lo%al" %a s se roage pentru !inde%area %elui bolna!. $redina" rug%iunea struitoare i postul a%esteia" atrag dup sine harul !inde%tor. 8iseri%a prin +fintele Taine" prin ierurgii" are puterea !inde%rii" totui trebuie spus % a%east !inde%are nu a%ionea& %a o magie sau %a %e!a determinat i ine!itabil %i" aa %um am spus" numai prin %onlu%rare" prin sinergism at-t a %elui suferind %-t i a %elor din prea*ma lui %u harul sfinitor. Ni%i 8iseri%a 8iruitoare" sau +finii =ngeri nu trebuie s fie uitai fiind %unos%ute destule %a&uri de !inde%ri mira%uloase a unor bolna!i %e au !i&itat lo%uri sfinte" s)au atins de moate sau au primit a*utorul unor sfini sau ,ngeri. $-t pri!ete terapeuti%a bolilor mintale %are au origine spiritual" ne aflm ,n faa ,ntregii as%eti%i pra%ti%ate de 8iseri%a >ni!ersal. A%east as%eti% se fundamentea& pe relaia dintre iniiat i u%eni%" pe tradiia perpetuat. Taina +po!edaniei" duho!ni%ia" as%ultarea" sr%ia" ne!oina" fe%ioria i mai presus de toate smerenia sunt %-te!a din reperele a%estei terapii. 2inde%area de bolile spirituale du% pe om ,n ua raiului" la ,mplinirea omului %a persoan" la normalitate.

2/

". D. Interferene
(aionamentul e destul de simplu: ieirea din autonomie ar du%e la o %ooperare ,ntre psihoterapeuti%a %retin i %ea lai%. $ nu e aa de simplu ne)o do!edete realitatea. @uli dintre %redin%ioi pri!es% psihiatria %a pe o tiin inutil" o%ult" %are a%ionea& %u terapii i medi%amente ,n% nesufi%ient testate" %are fa%e e4periene pe oameni trat-nd boli i nu bolna!i" %are ,n%ear% s redea sntatea sufletului trat-nd trupul" %are se lupt %u demoni fr a a!ea armele efi%iente asupra a%estora et%. 6e partea %ealalt" ,n%histarea ,n g-ndirea materialist)%a&uisti% de tip mar4ist sau fundamentarea pe tot felul de spe%ulaii freudiene %are fa% din om un pa%het de instin%te primare" i %are rstoarn %u totul a4iologia %retin asupra normalitii" nu las prea multe bree de %omuni%are. Pri!irea religiei %a %e!a ,mb-%sit" %are degradea& umanul ,n libertatea sa %a msur a tuturor lu%rurilor" %a %e!a depit i ,n%histat ,n %on%epte pe %are nu le poate depii sunt tot at-tea opreliti ,n %alea %onlu%rrii. $ lu%rurile nu stau aa am ,n%er%at s artm mai sus. 6esigur sunt %a&uri ,n %are terapia uneia s nu poat fa%e nimi%" pe %-nd a %eleilalte da. 6ar a%est lu%ru nu se reali&ea& ,ntr)un mod absolut. $a e4emplu ,n terapia posedailor" psihiatria nu prea are %e s fa% de%-t s ameliore&e din efe%te" s a*ute la oferirea unui %adru optim ,n %are bolna!ul s fie ferit de ris%ul sui%idului sau automutilrii" s ofere asisten" s !eghe&e la starea sntii trupeti a bolna!ului et%. 5ri" aa %u !edem ,n patristi%" a%este aspe%te nu au fost negli*ate de +finii Prini: +f-ntul Teodor pun-nd s se %onstruias% spe%ial pentru 7fraii %u suflet rt%it7 o sihstrie" lo% de odihn i linite" 7%are era %a o a doua mnstire ,n mnstire7" pentru %a ei s poat benefi%ia de un sla ,ndea*uns de i&olat de agitaiile !ieii %urente i s)i poat organi&a !iaa dup e4igenele situaiei lor parti%ulare..3C33D ?a fel ,n %a&ul %-nd boala este de natur organi%" terapeuti%a %retin re%omand s se apele&e la %ea lai%. Astfel ,n %a&ul %hirurgiei psihiatri%e" a insulinoterapiei" a ele%troterapiei" %-nd se refa% esuturi ner!oase" %-nd se desfa% sinapse bolna!e suprae4%itate et%. %omunitatea %retin a*ut prin rug%iune" post" prin asisten preoeas% ,n %a&ul unor a%%idente %e ar du%e la de%esul pa%ientului et%. 6esigur % a%estea ar fi e4tremele %%i" %-mpul de a%iune %omun este mult mai larg. Psihoterapia %retin" ,neleas %a normalitate a !ieii ,n Aristos" %a ur%u spre =n!iere prin %urirea de patimi spirituale a%ionea& %u predile%ie ,n r-ndul oamenilor ma*oritari %are se ,ns%riu ,n limitele normalitii definite de psihiatrie. 6ar nu trebuie uitat % to%mai a%east aa)&is normalitate este %-mpul potenial de unde pot aprea %a&urile %lini%e" %a&uri %rora psihoterapia %retin ,mpreun %u %ea lai% le ofer o mai bogat gam terapeuti%. Nu substituirea preotului %u psihiatrul sau in!ers este o soluie %i ,ntra*utorarea" %omuni%area. Neluarea ,n seam a terapeuti%ii" a etiologiei" a antropologiei patristi%e poate du%e de multe ori la %utri inutile" la mun% ,n &adar i" ,n %el mai ru %a&" la abandonarea unui bolna! sub emblema de in%urabil. ?a fel neluarea ,n seam a terapeuti%ii psihiatri%e de spe%ialitate poate du%e la degradri gra!e i ire%uperabile" la suferine inutile" la %reterea timpului de refa%ere et%. =n fond" nu e nimi% mai simplu %a pe l-ng at-tea in!estigaii pe %are le fa%e psihiatria pentru a putea dete%ta %au&a bolii s e4iste i o in!estigaie spiritual" pus de un duho!ni%" pre%um i re%omandrile lui. Nu e nimi% mai simplu %a ,n paralel %u tratamentul psihiatri% s e4iste o
.3

20

terapie %retin de%lanat prin starea de post i rug%iune a unei %omuniti %retine. 'ar %redin%iosul de r-nd" pentru a e!ita patologi%ul %a a%uti&are a patimilor ar trebui s apele&e la duho!ni%" %are la r-ndul lui" ,n anumite %a&uri" ar putea trimite %redin%iosul s fa% apel la medi%ul psihiatri% pentru %ore%tarea unor defi%iene. $ert este % at-t duho!ni%ul %-t i medi%ul trebuie s aib %ontiina % %el %e !inde%" %el %e toate le plinete i le des!-rete este 6umne&eu" i % ori%e se ,nt-mpl %u un om pe par%ursul !ieii ine de o i%onomie numai de 6umne&eu tiut" de un 6umne&eu %are nu are pe nimeni de pierdut %i pe toi s)i adu% la lumina %unotinei. 6oar refu&ul a%esteia" %a re&ultat al libertii sdite ,n persoana noastr" adu%e neputina m-ntuirii %u fora %hiar i de %tre un 6umne&eu Atotputerni%.

31

IV. M!tod! ()%*ot!r"(!ut% ! 6n Pateric


A. A. Introducere
6espre Pateric" sau s%ris foarte multe deoare%e a%east %arte a %unos%ut o larg %ir%ulaie" a!-nd un ni!el mediu ,n %eea %e pri!ete terminologia i aspe%tele tratate. 6up +f-nta +%riptur" Patericul a de!enit una din le%turile %ele mai populare i datorit faptului % este %ele mai a%%esibil i mai pra%ti% %omentariu t-l%uitor al $u!-ntului lui 6umne&eu. =n a%est mod" ade!rul lui Aristos de!ine a%tual" a%%esibil i inteligibil. Pe s%urt" Patericul %uprinde ,n%er%ri" printr)un efort intens al omului duho!ni%es%" de a e4prima 7mintea lui Aristos7 H' $orinteni 2" 1#I. $eea %e a re&ultat este poate i atuul a%estei %ole%ii: %u!intele Prinilor sunt e4primate %u simplitate" %laritate i %on%i&ie e!angheli%. Patericul repre&int o antologie de apoftegme" po!estiri" ane%dote" minuni i e!enimente din !iaa as%eilor fiind" din a%east pri%in" ghid" ,ndreptar pentru toi %ei %e au apu%at a%eeai %ale as%eti% de ,nsntoire a %ondiiei umane. Ast&i se %unos% mai multe pateri%e" dar noi ne !om referi la Patericul E$iptean" %are %uprinde o antologie anonim ale Prinilor !estii din pustia Egiptului i +inaiului" %are au trit ,n se%olul al '2)lea i al 2)lea. A%est Pateric" %uprinde dou serii de apoftegme ,n %are prima serie le dispune ,n ordine alfabeti% dup numele prinilor %e le)au dat glas" iar a doua serie de apoftegme le dispune pe a%estea sistemati% pe diferite teme prin%ipale ale !ieii ,n Aristos. =n ,n%er%area noastr de a s%oate ,n relief i a%east latur" psihoterapeuti%" a Patericului" !om ,n%er%a" pe %-t posibil" o tratare ,n fun%ie de etiologiile re%unos%ute de psihoterapia %retin" in-nd %ont de faptul % multe dintre apoftegme" sentine" terapii au un preponderent %ara%ter personal" se refer la %el %e le)a soli%itat i repre&ent-nd o soluie pentru a%esta" dar in-nd %ont de apropierea sau asemnarea dintre multe sentine de atun%i %u %a&uri a%tuale" !edem" da% nu un mare folos" %el puin o pist orientati!. Prinii tratau %u persoane umane reale nu %u boli" iar tratamentul apli%at uneia nu este a%elai %u %el apli%at alteia %hiar da% se manifest maladi! asemntor. Prinii a!eau dis%ernm-nt duho!ni%es%" erau

33

%apabili s pun un diagnosti% spiritual fr gre" i din a%east %au& la a%eleai simptoame s dea tratamente diferite.

34

B. B. #sihoterapeutica bolilor mintale de origine organic


Nu e4ist ,n Pateric o e4punere sistemati% a unei astfel de terapii. E4ist ,ns o terapeuti% pre!enti!" da% putem spune aa" %are se poate desprinde din anali&area lo%ului pe %are)l o%up trupul" pre%um i din relaiile %u a%esta. Putem obser!a modul de hrnire" modul de odihn" pre%um i atitudinea fa de boal.

$.

+. At%tud%n!" 7",' d! tru(

Este ,ndeobte %unos%ut % as%e&a presupune ne!oin. 5ri a%east ne!oin se materiali&ea& ,n postiri" ,n rbdare de sete" de frig" ,n osteneli trupeti deosebite Hmtnii" stat ,n pi%ioare %u m-inile ridi%ate" strbaterea de distane lungi pe aria soarelui et%.I" ,n pri!egheri i nesomn. Toate a%estea urmres% at-t mortifi%area Hmortifi%are %a supunereI trupului %a %e!a %e se ,mpotri!ete duhului" %-t i %lirea !oinei" antrenarea ei" pre%um i dob-ndirea umilinei" a slbi%iunii %a mediu de de&!oltare a smereniei. Toate a%estea nu ,nseamn % prinii erau sinu%igai" sau omor-tori de trupuri. Nu erau pentru % mai presus de toate st prin%ipiul so%otinei sau al dreptei msuri aa %um %itim la a!!a Pimen: 7 &is#a iar +i3 toate cele peste m sur sunt ale dracilor 7 HPimen" 120I i ,n alt lo%: 7 +i iar +i a &is3 socotina este mai mare dect toate faptele cele bune7 HOO2" #I. + ,n%er%m s redm %-te!a apoftegme referitoare la trup pentru a ne putea %rea o imagine de %um era pri!it a%esta" de %um era ,ngri*it: A!!a Antonie: 7sunt unii care +i#au topit trupurile lor cu nevoina +i pentru c nu au avut ei dreapt socoteal , departe de Dumne&eu s#au f cut7 HAntonie" 11I sau 7Cn frate, dup ce s#a lep dat de lume +i a *mp rit averile sale s racilor, innd puine pentru sine, a mers la avva 2ntonie' )i de aceasta *n+tiinndu#se b trnul, a &is lui 3 de voie+ti s te faci c lu$ r, mer$i *n satul acela +i cump r carne, +i pune#o *mpre?urul trupului t u $ol +i a+a vino aici' )i f cnd fratele a+a, cinii +i p s rile *i rupeau trupul lui' )i venind el la b trnul, *l *ntreba, de a f cut cum l#a sf tuit' "ar acela, ar tndu#i trupul lui rupt, sfntul 2ntonie i#a &is 3 cei ce se leap d de lume +i voiesc s aib bani, a+a fiind luptai de draci, se rup' 7 HAntonie" 22I sau 72 &is avva 2ntonie 3 socotesc ca trupul are mi+care fireasc amestecat cu el, dar nu lucrea& de nu va voi sufletul, ci numai *nsemnea& *n trup nep tima+a mi+care' Este *nc +i alt mi+care ce st *ntru a !r ni +i a *n$r +a trupul cu mnc ri +i cu b uturi, din care fierbineala sn$elui & d r +te trupul spre lucrare' Pentru aceasta +i &ice 2postolul 3 nu v mbtai cu vin ntru care este curvia' -Efeseni D, /A1' )i iar +i Domnul in Evan$!elie, 3

poruncindu#le ucenicilor, &icea 3 luai aminte sa nu se ngreuieze inimile voastre cu saiul mncrii i cu beia' -Luca EE"", 061 Este *nc +i alt mi+care la cei ce se nevoiesc, care se face din vr ?m +ia +i &avistia dracilor' Pentru aceasta trebuie a +ti, c trei sunt mi+c rile trupe+ti 3 una fireasc , alta din neluarea aminte a !ranei +i a treia de la draci .7 HAntonie" 24I sau 72cela+i a &is 3 totdeauna s ai *naintea oc!ilor frica de Dumne&eu 3 s-i aduci aminte de cel ce omoar i face viu -"mp r' "", F1' : uri lumea +i cele ce sunt *ntr#*nsa, s uri toat odi!na trupeasc , s v lep dai de viaa aceasta, ca s vieuii lui Dumne&eu' 2ducei# v aminte, ce ai f $ duit lui Dumne&eu' @ cere aceasta de la voi *n &iua ?udec ii 3 s fl mn&ii, s *nsetai, s umblai *n !aine s race, s prive$!eai, s v tn$uii, s pln$ei, s suspinai cu inima voastr , s v *ncercai de suntei vrednici de Dumne&eu, s def imai trupul, ca s v mntuii sufletele voastre'7 HAntonie" 3 I. A!!a Arsenie: 72lt dat avva 2rsenie a &is c tre avva 2lexandru 3 dup ce vei despica smicelele tale, vino s $u+ti cu mine iar de vor veni str inii, m nnc cu ei' Dar avva 2lexandru lucra *ncet +i moale +i sosind ceasul, *nc mai avea smicele +i voind s p &easc cuvntul b trnului, a st tut s sfr+easc smicelele' Deci, v &nd avva 2rsenie c a & bovit, a luat $ustarea, socotind c a avut str ini' "ar avva 2lexandru, dup ce a sfr+it tr&iu, s#a dus' )i i#a &is lui b trnul 3 ai avut str ini 5"ar acela a r spuns 3 nu 9 )i i#a &is lui iar +i 3 dar cum nu ai venit 5 "ar el a &is 3 pentru c mi#ai spus, c dup ce voi despica smicelele s vin' De aceea p &ind cuvntul t u, n#am venit' )i s#a minunat b trnul de luarea aminte a lui cea cu de#am nuntul +i i#a &is lui 3 mai de dimineaa s de&le$i postul, ca +i pravila s i#o faci +i apa ta s o bei, iar de nu, de$rab are s se boln veasc trupul t u'7 HArsenie" 24I A!!a Agathon: 72 fost *ntrebat avva 2$at!on 3 ce este mai mare 3 osteneala cea trupeasc , sau p &irea celor din untru5 "ar b trnul a &is 3 omul este asemenea unui pom, deci, osteneala cea trupeasc este frun&a, iar p &irea celor din untru este roada' )i fiindc , dup ceea ce este scris : tot pomul care nu face road bun, se taie i n foc se arunc -%at' D"", /G1, ar tat este c pentru road este toat osrdia noastr , adic pentru p &irea minii' Dar este trebuin +i de acoperemntul +i podoaba cea de frun&e, care sunt ostenelile cele trupe+ti'( HAgathon" /I sau ()i era avva 2$at!on *nelept cu mintea +i f r de pre$et cu trupul +i se *ndestula cu toate +i cu lucrul minilor +i cu !rana +i cu *mbr c mintea'( HAgathon" 11I sau 78icea avva 2$at!on 3 de mi#ar fi fost cu putin s $ sesc un bubos s #i dau trupul meu +i s iau pe al lui, bucurie a+ fi avut, c ci aceasta este dra$ostea cea des vr+it ' 7 HAgathon" 2#I A!!a Lrigorie Teologul: 7aceste trei lucruri cere Dumne&eu de la tot omul, care are :fntul Hote&, adic 3 credina dreapt de la suflet, adev rul de la limb +i *nfrnarea patimilor, adic cur enie de la trup'7 HLrigorie Teologul" 1I A!!a 'lie: 7&is#a iar +i3 de nu va cnta mintea *mpreun cu trupul, *n &adar este osteneala' @ de iube+te cineva neca&ul, mai pe urm se face lui spre bucurie +i odi!n 7 H'lie" #I

3#

A!!a Theona: 7&is#a avva I!eona3 fiindc se *ndep rtea& mintea de la privirea spre Dumne&eu, pentru aceasta suntem robii de patimile trupe+ti'7 HTheona" 1I A!!a @eghetie: 7au *ntrebat unii din p rini pe avva %e$!etie, &icnd3 de va prisosi fiertur pe a doua &i, voie+ti s o m nnce fraii5 8is#a lor b trnul3 de s#a stricat, nu e bine s fie silii fraii s o m nnce +i s se *mboln veasc , ci s o lepede' "ar de este bun +i pentru desfrnare se va lep da +i alta se va fierbe, aceasta e r u'7 H@eghetie" 3I A!!a Pimen: 7&is#a avva Pimen3 trei fapte trupe+ti am v &ut noi la avva Pamvo3 nemncarea pn seara *n fiecare &i, t cerea +i rucodelie mare' 7 HPimen" 1 1I sau 7 s#a dus avva "saac la avva Pimen +i v &nd#l pe el c pune puin ap pe picioare, ca unul ce avea *ndr &neal c tre dnsul, i#a &is3 cum unii au *ntrebuinat asprimea c!inuindu#+i trupul lor5 "#a &is lui b trnul3 noi nu ne#am *nv at s fim omortori de trupuri, ci de patimi' 7 HPimen" 1/3I sau 7&is#a iar +i3 aceste trei rane nu pot s le tai3 mncarea, *mbr c mintea +i somnul, dar din parte putem s le t iem'7 HPimen" 1/4I 6in puinele e4emple date mai sus se !ede %lar atitudinea pe %are o a!eau prinii pustiei asupra trupului. Trupul nu este !&ut ni%ide%um %a ,n%hisoare a sufletului" %i este spirituali&at" este pus s lu%re&e pentru m-ntuire" este ,ngri*it at-t %-t este ne%esar. Atenia se mut spre %ele %ereti" nu se fa% %on%esii trupului dup %u!-ntul 7trupul e bun slug" dar ru stp-n7. Postul %a arm de lupt ,mpotri!a patimilor i nu a trupului" ,l soli%it pe a%esta din urm s se %onforme&e" s se a%omode&e la un minim ne%esar" dar ordinea i r-nduiala fr flu%tuaii mari" ,l fa% s fun%ione&e ireproabil. @un%a" hrana natural" !egetal" odihna msurat plus harul dumne&eies% adu% trupul la o materialitate fin" spirituali&at la o uurtate ,n slu*irea %elor bune. Este de remar%at i aspe%tul pri!itor la gri*a deosebit pe %are o a%ordau Prinii 6eertului sntii trupului %unos%-ndu)se faptul % numai un trup sntos poate slu*i %um se %u!ine i %orespunde s%opului i modelului de normalitate pentru %are a fost %reat" boala fiind o urmare a p%atului i a stri%%iunii. Prinii ,i ,ngri*eau sntatea" %u toate % nu f%eau din a%east sntate un s%op ,n sine" boala i rbdarea ,n boal fiind o form as%eti% la fel de bun %a i ne!oina i postirea %elui sntos. 6oar ,n felul a%esta trupul %apt o orientare eshatologi%" este pus s urme&e sufletului" este dus la ,ndumne&eire" %%i aa %um am !&ut %-nd am definit persoana" a%easta se %uprinde ,n ,ntregul %omple4 uman" ,n trup i suflet.

%.

+. At%tud%n!" 7",' d! *r"n'

=n% de la ,n%eput trebuie spus % Prinii 6eertului sunt %ontieni de faptul % nu hrana este generatoare de !ia" %i % este un dar de la 6umne&eu fiind primit i per%eput astfel. Arana e doar mi*lo%itoarea !ieii. P%atul originar a ,nsemnat a m-n%a fr a !edea ,n hran pe 6ttorul ei" i transferul !ieii de la 6umne&eu ,n hran. 'spita dia!olului %hiar aa suna: %ncai, c ci vei fi ca +i Dumne&eu(F prin urmare" !iaa ,n sine ,nsi pe %are o are

3.

doar 6umne&eu" e identifi%at i transferat ,n m-n%are. (spunsul @-ntuitorului: 94u numai cu pine tr ie+te omul''' , sublinia& % %el %are %onsider !iaa dependent de p-ine nu fa%e alt%e!a de%-t afirm % prin a%easta e dependent de moarte" pentru % dependena de p-ine e tot una %u dependena de moarte. Pe l-ng a%estea se pune problema postului. $hiar da% hrana e pri!it %a dar de la 6umne&eu" e luat %u mulumire" asta nu ,nseamn % se pierde prin%ipiul so%otinei sau al msurii. E4ist un post as%eti% %ontinuu. Este %unos%ut relaia dintre trup i suflet i faptul % e4ist influene re%ipro%e astfel dup %u!-ntul +f-ntului 'oan +%rarul: 7 %intea, netrupeasc fiind, de la trup se spurc +i se *ntunec (' E4ist legturi bine %unos%ute ,ntre rug%iune i starea stoma%ului" ,ntre smerenie i starea stoma%ului" ,ntre desfr-u i starea stoma%ului et%. un stoma% plin de m-n%are se fa%e poti%nire pentru !irtui" oprelite pentru rug%iune" ,n!olburare a s-ngelui spre desfr-u" ,ndemn spre lene!ire et%. A%estea toate sunt %unos%ute. 6ar us%area trupului de patimi" ,n!a Prinii" postul %a atare" e o %hestiune de durat" de dreapt so%oteal" sntate i har. =n fun%ie de durat 9 pentru % trebuie deprins treptat %u postirea" aproape fr s se obser!e" i apoi meninute toate po&iiile %-tigate. =n felul a%esta omul duho!ni%es% se i&b!ete de lanurile omului trupes%. A%easta se %heam dreapt so%otin. =n fun%ie de sntate 9 a!-nd la ba& o bun sntate trupeas% i e%hilibru sufletes%. 6a% ,mplinim a%este %ondiii ne putem !erifi%a de a%easta ,n !remea de ,n%er%are. 'ar da% nu a!em e%hilibru sufletes%" re&ultatele de!in negati!e. Pentru % un sistem ner!os slbit mai ru se de&organi&ea& %u foamea" la fel i %u o sntate slab. $u toate a%estea" !iaa a do!edit % uneori" postul ,nsoit %hiar de mun% forat" a !inde%at organismul de multe boli. $e se tie sigur e % tr-nd!ia i nu postul e teren pentru boal" la fel l%omia. 8olile %are au dedesubtul lor astfel de %au&e se pot !inde%a prin post i prin mun%..4C1D 6ar s !edem %-te!a apoftegme referitoare la a%easta: A!!a Antonie: 78is#a iar +i 3 supunerea cu *nfrnare supune fiara'7 HAntonie" 3/I A!!a Arsenie: 7spunea avva Daniil3 atia ani a petrecut cu noi +i numai o m sur de $ru *i f ceam lui pe an +i cnd mer$eam la el, mncam din acel $ru' 7 HArsenie" 1.I 7Iot acesta a povestit, c odat au venit ni+te p rini de la 2lexandria, ca s vad pe avva 2rsenie' )i unul dintre dn+ii era unc!i al lui Iimotei celui de demult, care a fost ar!iepiscop al 2lexandriei +i se numea nea$onisitor, adic s rac' )i avea tovar + pe unul din copiii fratelui s u' "ar b trnul se afla atunci bolnav +i nu a voit s #i *ntlneasc pe ei, ca s nu mai vin +i alii s #l supere' )i era atunci la piatra Iroiei +i ei s#au *ntors m!nii' Dup aceea s# a *ntmplat de s#a f cut n v lire a barbarilor +i venind el, a petrecut prin p rile cele de ?os' )i au&ind aceia, iar +i au venit s #l vad pe el +i cu bucurie i#a primit pe dn+ii' )i i#a &is lui b trnul 3 voi ai $ustat pine +i ai b ut ap , iar eu, fiule, cu adev rat nici pine, nici ap n#
.4C1D

Pr. 2asile 2lad" @urs lito$rafiat de %oral " pp. /1)/2.

3/

am $ustat, nici am +e&ut ?os, c!inuindu#m pe mine pn cnd m#am *n+tiinat c ai a?uns la locul vostru, c ci pentru mine +i voi v#ai sup rat, dar iertai#m , frailor' )i mn$indu#se ei, s#au dus'7 HArsenie" 34I i 7se &icea iar +i, c dup ce au&ea c s#au copt tot felul de poame +i se treceau, atunci sin$ur &icea3 aduce#i#mi' +i $usta numai odat puin din toate +i mulumea lui Dumne&eu'7 HArsenie" 10I A!!a Ahila: 7&is#a avva Ditimie3 po$orndu#m eu odat la sc!it, mi#au dat unii ni+te miere, ca s le dau b trnilor +i am b tut la u+a c!iliei lui avva 2!ila ca s #i dau lui' "ar el a &is3 cu adev rat, frate, nu mi#ar fi fost voia s #mi bai acum *n u+ , c!iar de a r fi fost man ' Dar nici la alt c!ilie nu te mai duce' Deci m#am dus la c!ilia mea +i le#am dus#o la biseric '7 HAhila" 2I i 72 venit odat avva 2!ila la c!ilia lui avva "saia *n sc!it +i l#a $ sit mncnd, acesta pusese sare +i ap *ntr#un castron +i v &ndu#l b trnul c a ascuns castronul dup funii, i#a &is 3 spune#mi ce m nnci 5 "ar el a &is 3 iart #m avvo, c t iam smicele +i m#am suit pe ar+i +i#am pus in $ura mea pine cu sare, c mi s#a uscat $tle?ul de ar+i +i nu se po$ora pinea' Pentru aceasta am fost silit de am pus puin ap peste sare, ca a+a s pot $usta' Deci, iart #m 9 )i a &is b trnul 3 venii de vedei pe "saia, c m nnc &eam *n sc!it' Dac vrei s m nnci &eam , du#te in E$ipt'7 HAhila" 3I A!!a Epifanie: 78icea *nc +i aceasta 3 Dumne&eu cu foarte puin pre vinde drept ile la cei ce se sr$uiesc s le cumpere 3 pe o buc ic de pine, pe o !ain proast , pe un pa!ar cu ap rece, pe un b ni+or'7 HEpifanie 1#I A!!a E!prepie: 7Cn frate a *ntrebat pe avva Evprepie pentru via ' )i a &is b trnul 3 iarb m nnc , cu iarb te *mbrac , pe iarb te culc -adic toate le defaim 1, iar inima c+ti$#o de fier'7 HE!prepie" 4I A!!a Eladie: 7:e povestea pentru acesta+i avva Eladie, c pine +i sare mnca' Deci, cnd au venit Pa+tile, &icea 3 fraii pine +i sare m nnc , iar eu trebuia s fac puin osteneal pentru Pa+ti' )i fiindc *n celelalte &ile m nnc +e&nd ?os, acum, c este Pa+ti, voi face osteneal +i voi mnca stnd *n picioare'7 HEladie 2I A!!a 'era4: 7un frate a *ntrebat pe avva "erax, &icnd3 spune#mi cuvnt, ca s m mntuiesc' "#a &is b trnul3 +e&i *n c!ilia ta +i de *+i este foame, m nnc iar de *i este sete, bea +i nu vorbi de r u pe cineva +i te mntuie+ti97 H'era4" 1I A!!a $assian: 7&is#a iar +i3 ne#am dus la alt b trn +i ne#a f cut pe noi de am $ustat +i ne *ndemna dup ce ne#am s turat s mai mnc m' "ar eu &icnd c nu mai putem, el a r spuns3 dar eu, venind fraii, de F ori am pus masa +i *ndemnnd pe fiecare, *mpreun mncam +i *nc mie foame' Dar tu odat mncnd, att te#ai s turat *nct s nu mai poi mnca57 H$assian" 3I A!!a Pa!el %el @are: 7spuneau p rinii despre avva Pavel c a f cut Postul %are cu puin linte, cu un ulcior de ap +i cu o co+ni , *mpletindu#o +i stnd *nc!is pn la pra&nic' 7 HPa!el %el @are" 3I

30

A!!a +isoe: 7venind odat avva :isoe la locul ce se c!eam @lisma, au mers la dnsul ni+te mireni s #l vad ' )i multe $r ind ei, nu le#a r spuns lor cuvnt' La urm unul din dn+ii a &is3 de ce#l sup rai pe b trn5 4u m nnc +i pentru aceasta nu poate $r i' 2 r spuns b trnul3 cnd am trebuin m nnc'7 H+isoe" 21I sau 7se spunea despre avva :isoe Iebeul, c nu m nnc pine' )i la pra&nicul Pa+tilor, i#au f cut lui metanie fraii ca s m nnce cu ei +i r spun&nd, le#a &is3 una am s fac3 sau pine am s m nnc, sau cte bucate ai f cut' "ar ei au &is3 numai pine s m nnci' "ar el a f cut a+a' 7 H+isoe" 2I i 7de multe ori *i &icea ucenicul lui avva :isoe, c tre dnsul3 avvo, scoal #te s mnc m9 "ar el &icea c tre dnsul3 dar n#am mncat, fiule5 "ar ucenicul *i r spundea3 nu, p rinte' )i &icea b trnul3 dac nu am mncat, ad#o s mnc m'7 H+isoe" 4I @ai%a +ingliti%hia: 7cnd vei posti, nu pricinui boal 7 H+ingliti%hia" 0I A!!a +iluan: 7a venit un frate la avva :iluan *n muntele :inai +i v &ndu#i pe frai lucrnd, i#a &is b trnului3 nu lucrai mncarea cea pieritore -"oan F, .=1, c %aria partea cea bun +i#a ales -Luca /<, 6.1' 8is#a b trnul ucenicului s u3 8a!ario, d fratelui o carte +i pune#l *ntr#o c!ilie, care nu are nimic' @nd a sosit ceasul al "E#lea, fratele lua seama la u+ , dac vor trimite s #l c!eme ca s m nnce' "ar dup ce nu l#a c!emat nimeni, sculndu#se a venit la b trn +i i#a &is3 nu au mncat fraii ast &i, avvo5 i#a r spuns b trnul3 da, au mncat' )i fratele a &is3 pentru ce nu m#ai c!emat5 "#a &is lui b trnul3 fiindc tu om du!ovnicesc e+ti +i nu ai trebuin de mncarea aceasta' Iu partea cea bun i#ai ales -Luca /<, 6.1, citind toat &iua +i nevrnd s m nnci mncare trupeasc ' )i dac a au&it acestea, fratele a f cut metanie, &icnd3 iart #m , avvo9 "#a &is lui b trnul3 ne$re+it, trebuin are +i %aria de %arta, c ci prin %arta se laud +i %aria'7 H+iluan" I ?a fel despre post se !orbete ,n tot %apitolul 2 intitulat Pentru post +i *nfrnare, nu numai de bucate, ci +i de alte patimi v t m toare de suflet, sau 7&is#a un b trn3 de *i va &ice ie $ndul s faci multe feluri de bucate la pra&nic, s nu#l asculi pentru c necre+tine+te pr &nuii, c ci aceia a+a $ tesc' "ar !rana cea mai bun a mona!ului este plnsul +i lacrimile7 HOO'2" 1I 6esigur % ar fi multe !o%i %are ar re%lama a%est mod de hrnire %a sinu%iga" nee4ist-nd aportul ne%esar de !itamine" %ompui organi%i de natur animal" sruri et%. Arana prin%ipal este p-inea. A%east p-ine %are ,ntrete inima" %el mai de pre mdular al trupului. Este %unos%ut faptul % 7monahii din Egipt ,ntrebuinau p-ine us%at" %are se pregtete pentru un an ,ntreg H+f-ntul 'saa% +irul" $u!. I7 . C2D iar folosirea p-inii proaspete era %onsiderat un osp" i nu era ,ngduit de%-t din dragoste sau la %a& de boal. $ompo&iia bobului de gr-u este urmtoarea: 1 P proteine" 1" )2P grsimi" . P glu%ide" 1" )2"3P substane minerale. Lr-ul %onine toi aminoa%i&ii eseniali %onsiderai indispensabili !ieii. ?a fel se gses% proteine" glutenul %a proteina %e se gsete numai ai%i i
+f-ntul 'gnatie 8ran%eanino!" Ilcuiri la Patericul e$iptean, editura Anastasia" %ole%ia 7$omorile Pustiei7" !ol. 0" 8u%ureti 100#" p. 31.
. C2D

41

o mulime de minerale %um ar fi: %al%iu" magne&iu" sodiu" potasiu" %lor" sulf" sili%iu" &in%" mangan" %obalt" %upru" iod" arseni%. +e folosete i fina de or& %are la r-ndul ei %onine o sumedenie de minerale: astfel la 1 Eg. +m-n de or& e4ist: 1"#g %al%iu" 4g fosfor" 4"0g potasiu" 1"#g sodiu" 1" g %lor" 1" g magne&iu" 12"/g %upru" 1."/g mangan" fier. +e %unos% efe%tele terapeuti%e ale 7apei de or&7 %a toni% al sistemului ner!os" toni%ardia%" hipertensor" minerali&ant.#C3D. Totodat pusni%i foloses% fru%te i !erdeuri %are la r-ndul lor sunt bogate ,n glu%o& i &aharuri" ,n sruri. @ai foloseau miere de albin at-t %a hran %-t i ,n apli%aii terapeuti%e. @ierea %onine pe l-ng ap" glu%ide %a: glu%o&a" fru%to&a" pento&a" &aharo&a" malto&a" mele%ito&a et%.F en&ime i %atali&atori biologi%i %are iau natere numai ,n %elule !iF substane minerale %a: fier" %upru" mangan" %lor" %al%iu" galiu" &ir%oniu" titan" ni%hel" fosfor et%.F a%id formi% pre%um i !itaminele 81" 82" 8#" 812F $" pro!itamina A" E" PP et%. +e folosete de asemenea sare %are %onine %lorura de sodiu i alte minerale %a magne&iu" %al%iu" fier" sulf. ?a pra&ni%e i de&legri se folosete untdelemnul %are luminea& faa i uneori i pete. Aa %um am spus" problema postului este una legat de durat" de sntate trupeas% i de har" tiindu)se % ,ndelunga nem-n%are este un dar de la 6umne&eu %um reiese i din apoftegmele %uprinse ,n %apitolul OO2''. 6a% ar fi s %ara%teri&m hrana %elor din pustie am putea folosi fr s greim termenul lai% de alimentaie raional. +unt %unos%ute de medi%in efe%tele benefi%e ale postului stabilindu)se %hiar % 7de obi%ei" ptimes% de %an%er %ei %e nu postes% ni%iodat. $an%erul ,n% n)are lea% i apare fr alte e4pli%aii" de%-t %a o fr-n pedepsitoare a desfr-nrii stoma%ului.7..C4D

#.

-. At%tud%n!" 7",' d! &'utur'

?a fel %a i pentru hran" i butura este %uprins ,n post" este surs de ne!oin. Este semnifi%ati! urmtoarea apoftegm: 7a venit odat avva :iluan +i 8a!aria, ucenicul lui, la o m n stire, +i i#au f cut pe ei de au $ustat puin mai *nainte de a c l tori' 2poi ie+ind ei, a $ sit ucenicul lui ap pe cale +i dorea s bea' )i i#a &is lui b trnul3 8a!ario, post este ast &i' "ar el a &is3 dar n#am mncat, p rinte59 8is#a b trnul3 ceea ce am mncat, era dra$oste, dar noi postul nostru s #l inem, fiule97 H+iluan" 1I Ni%i apa folosit nu era de %ea mai bun %alitate dup %um !edem la a!!a @a%arie Egipteanul la %are 7mers#au odat ni+te frai din :c!it +i nu au $ sit *n c!ilia lui nimic, dect ap st tut 7 H@a%arie Egipteanul" 20I sau la a!!a E!loghie Preotul: 7 Evlo$!ie oarecare,
.#C3D ..C4D

6r. Pa!el $hiril" Pr. @ihai 2ali%a" op' cit', pp.213)214. 'erom. Arsenie 8o%a" @ rarea >mp r iei, editura Epis%opiei 5rtodo4e (om-ne a Aradului" 100 "

p. 2 2.

41

ucenic fiind al fericitului "oan ar!iepiscopul, preot +i pustnic mare, postind din dou *n dou &ile, iar de mai multe ori +i toat s pt mna petrecnd, mncnd numai pine +i sare, se sl vea de oameni' 2cesta s#a dus la avva "osif la Panefo, n d ?duind s vad ceva mai mult asprime de via la dansul' )i primindu#l pe el b trnul cu bucurie, orice a avut a pus ca s fac mn$iere +i i#au &is lui ucenicii lui Evlo$!ie3 nu m nnc preotul afar de pine +i sare, iar avva "osif t cnd mnca' )i petrecnd trei &ile, nu i#au au&it pe ei cntnd sau ru$ndu#se, c era ascuns lucrarea lor' )i au ie+it nefolosindu#se Evlo$!ie cu ucenicul s u' "ar dup iconomie s#a f cut ne$ur +i r t cindu#se s#au *ntors la b trnul' +i mai *nainte de a bate ei *n u+ , i#au au&it pe ei cntnd +i st ruind el mult, mai pe urm au b tut *n u+ ' "ar aceia, t cnd din cntarea de psalmi, i#au primit cu bucurie' )i pentru ar+i au turnat ucenicii lui Evlo$!ie ap *n vas +i i#au dat lui' )i era ap amestecat cu de mare +i de ru +i nu a putut s o bea' )i venind *ntru sine a c &ut *naintea b trnului, voind s +tie petrecerea lor, &icnd 3 avvo, ce este aceasta, c *nti nu cntai, ci acum, dup ce ne#am dus noi' )i vasul de ap , acum lundu#l, am aflat ap s rat ' 8is#a b trnul 3 fratele este nebun +i dup am $ire o au amestecat cu apa de mare' "ar Evlo$!ie *l ru$a pe b trnul, voind s +tie adev rul' :i i#a &is lui b trnul 3 acel mic pa!ar de vin era al dra$ostei, iar apa aceasta este pe care o beau fraii totdeauna' )i l#a *nv at pe el deosebirea socotelilor +i a t iat de la el toate cele omene+ti' )i s#a f cut iconomicos +i po$ortor' )i dup aceea mnca toate cele ce i se puneau *nainte' +i s#a *nv at +i el s lucre&e *n ascuns' )i a &is b trnului 3 ne$re+it, intr# adev r este lucrarea voastr '7 HE!loghie Preotul" 1I. 6oar la pra&ni%e sau ,n %a&ul unor boli sau btr-nee se f%ea de&legare la !in dar i atun%i e4ista libertatea de a lua sau nu. 'at %-te!a e4emple: A!!a Pimen: 7povestit#au unii lui avva Pimen, despre un c lu$ r, c nu bea vin' )i a &is3 vinul nu este al c lu$ rilor7 HPimen" 10I A!!a Pionitul: 7se spunea despre avva Petru Pionitul de la @!ilii, c nu bea vin' Dup ce a *mb trnit, *i f ceau fraii puin vin amestecat cu ap +i *l ru$au s primeasc ' )i &icea3 credei#mp, ca pe un lucru dulce *l primesc, +i s#a aplecat s bea vinul cel amestecat cu ap 7 HPionitul" 1I A!!a 'sidor Preotul: 7se spunea despre avva "sidor Preotul c a venit odat un frate ca s #l c!eme la prn&' "ar b trnul n#a suferit s mear$ , &icnd c 2dam de mncare fiind am $it, afar de rai s#a s l +luit' "#a &is lui fratele3 tu *nc te temi s ie+i din c!ilia ta5 "ar el a &is iar +i3 fiule, m tem c diavolul, r cnind ca un leu, caut pe cine s *n$!it -" Petru 7, A1' )i de multe ori &icea c dac cineva se va da pe sine la b utur de vin, nu va sc pa de bntuiala $ndurilor' @ +i Lot fiind silit de fetele lui, s#a *mb tat de vin +i prin beie diavolul spre p catul cel f r de le$e l#a $ sit' -;acere /G, 00#0717 H'sidor Preotul" 1I A!!a Pafnutie: 7 se spunea despre avva Pafnutie c de$rab nu bea vin' Dar c l torind odat s#a aflat *ntr#o ceat de tl!ari +i i#a $ sit pe ei bnd vin' Deci *l cuno+tea pe el mai marele tl!arilor +i *l +tia c nu bea vin' D &ndu#l tare ostenit, a umplut un pa!ar

42

cu vin +i lund sabia *n mn , i#a &is b trnului3 de nu vei bea, te omor' )i cunoscnd b trnul c porunca lui Dumne&eu va s fac +i vrnd s #l c+ti$e, a luat +i a b ut' "ar mai marele tl!arilor +i#a cerut iertare de la el, &icnd3 iart #m avvo, c te#am nec ?it9 )i i#a &is b trnul3 cred lui Dumne&eu, c pentru pa!arul acesta va face cu tine mil +i *n veacul de acum +i *n cel viitor' 8is#a mai marele tl!arilor3 cred lui Dumne&eu c de acum nu voi mai face r u nim nui' )i a c+ti$at b trnul toat ceata, l sndu#+i voia sa lui Dumne&eu' 7 HPafnutie" 2I A!!a +isoe: 7un frate l#a *ntrebat pe avva :isoe, &icnd3 ce voi face, c de multe ori mer$ la biseric +i de multe ori se face poman +i m in5 "#a &is lui b trnul3 osteneal are lucru' Deci l#a *ntrebat 2vraam, ucenicul lui3 *n c l torie fiind smb ta sau duminica +i va bea vreun frate trei pa!are nu cumva este mult5 R spuns#a b trnul3 de nu este de la satana, nu este mult'7 H+isoe" 2I i 7s#a f cut poman *n muntele lui avva 2ntonie +i s#a aflat acolo un vas cu vin' )i lund unul din b trni un v scior +i un pa!ar l#a dus la avva :isoe +i i#a dat lui +i a b ut' 2semenea +i al doilea +i a primit' 2poi i#a dat lui +i al treilea +i nu l#a luat, &icnd3 *ncetea& frate, au nu +tii c este de la satana57 H+isoe" /I 78is#a un b trn3 dac *nc e+ti tn r, fu$i de vin ca de +arpe +i de vei fi silit la adunare s bei, puin bnd, *ncetea& 9 )i m car de te vor ?ura cei ce te#au c!emat, s nu iei aminte la ?ur mntul lor9 @ ci de multe ori satana *i sile+te pe mona!i, c!iar +i pe b trni, s #i sileasc pe cei mai tineri la b utur de vin +i la mncare mult ' @i tu s nu te pleci lor, c ci vinul +i femeile *i despart pe c lu$ ri de Dumne&eu7 HO2'" 1/I Efe%tul terapeuti% al !inului este bine %unos%ut 7i !inul !eselete inima omului7 HPs. 113" 1#I" 7i apropiindu)se i)a legat rnile" turn-nd pe ele untdelemn i !in97 H?u%a 11"34I sau 7de a%um nu bea numai ap" %i folosete puin !in" pentru stoma%ul tu i pentru desele tale slbi%iuni7 H' Timotei "23I. 2inul este folosit %a remediu i ,n depresie 7dai butur ,mbttoare %elui %e e gata s piar i !in %elui %u amr%iune ,n suflet7 HPilde 31"#I. 2inul este i foarte hrnitor i bogat ,n %ompui. Astfel !inul %onine: .1P ap" &aharuri redu%toare 311gQlF glu%ide %a: glu%o&a" fru%to&a" arabino&a" 4ilo&a" ribo&a" ramno&a" &aharo&a" melilio&a" rafino&a" 4ilani" arabani et%.F substane pe%ti%e %a: pe%tina" a%idul pe%ti%" protope%tinaF a%i&i organi%i: tartri%" mali%" %itri%" o4ali%" fumari%" as%orbi%" gala%turoni%" glu%uroni%" gli%oli%" mu%i% et%.F a%i&i minerali: sulfuri%" %lorhidri%" fosfori%F substane a&otate %a: a&otul mineral" peste 21 de aminoa%i&i" substane tanante" %olorante et%. 6e asemenea se gses% o sumedenie de ba%terii" ba%teriofagi" fungi" le!uri. Peste 1 de en&ime" peste 31 de al%ooli superiori" o mulime de substane minerale pre%um i !itaminele 81" 82" 812" A" PP" $ et%. Prin aportul de !itamine" sruri" %alorii" stare de bun dispo&iie i %reterea apetitului pe %are le d atun%i %-nd este folosit ,n %antitate mi% Hdo&a ma4im admis este de 111mg al%oolQEg %orp" adi% apro4imati! 2 1 ml !in pe &iI" !inul are efe%te benefi%e asupra organismului../C D

./C D

6r. Pa!el $hiril" Pr. @ihai 2ali%a" op' cit', p. 100.

43

$-t pri!ete abu&ul de !in" psihiatria are un %apitol aparte numit 2lcoolismul %uprins ,n %adrul manifestrilor psihi%e ,n boli %u etiologie to4i% .0C#D ,n %are se poate obser!a formele e4trem de gra!e la %are se poate a*unge %a urmare a a%estei patimi" iar noi ne !om o%upa de a%easta mai pe larg ,n %apitolul despre boli de origine spiritual" i anume la l%omie. $ert este un lu%ru: %onsumul abu&i! de al%ool afe%tea& ,n mod dire%t sistemul ner!os" %elula ner!oas fiind distrus de al%ooli i" dup %um tim" nu se mai refa%e ni%iodat. Totodat se nas% malformaii la ni!elul %elulelor se4uale" lu%ru %e du%e la modifi%area A6N)ului" la naterea de prun%i %u malformaii fi&i%e sau psihi%e. 7$eea %e e dureros e faptul urmtor: de se ,nt-mpl !reo &mislire %u o atare sm-n beat H9Iurmaul !a fi" %u ma4im probabilitate" epilepti% 9 boal de ner!i fr lea%7 iar sf-ritul bei!ului 7e sau ,n an sau ,n %asa de nebuni" iar sufletul ,n iad ,n% de ai%i.7/1C.D

&.

.. At%tud%n!" 7",' d! od%*n'

Prinii 6eertului erau buni %unos%tori ai +%ripturii i a psihismului uman. ;tia % somnul sau mai bine &is %alitatea somnului este legat de %alitatea i %antitatea mun%ii de peste &i" de %antitatea i %alitatea hranei pre%um i de linitea g-ndului i lipsirea de gri*i. 6ar aa %um am !&ut i la hran" i la butur" a%etia f%eau i din somn un mi*lo% de as%e&" poate unul dintre %ele mai grele" dar fr a uita de msura so%otinei. + redm %-te!a din apoftegmele referitoare la somn: A!!a Arsenie: 7spunea avva Daniil pentru avva 2rsenie, c toat noaptea petrecea prive$!ind +i cnd voia s doarm dimineaa pentru nevoia firii, &icea somnului3 vino rob r u, +i aipea puin, +e&nd +i *ndat se scula' 7 HArsenie" 14I sau 7&is#a avva 2rsenie, c de a?uns este c lu$ rului s doarm un ceas, de va fi nevoitor7 HArsenie" 1 I i 7povestit#a iar +i avva Daniil pentru avva 2rsenie, c odat el a c!emat pe p rinii mei, adic pe avva 2lexandru +i pe 8oil +i smerindu#se pe sine a &is3 fiindc dracii se lupt cu mine +i nu +tiu de m lupt *n somn, deci *n noaptea aceasta ostenii#v cu mine +i p &ii#m , dac dormite& la prive$!ere' )i au +e&ut unul de#a stn$a lui +i altul de#a dreapta, de cu sear , p strnd t cere' )i spuneau p rinii mei &icea avva Daniil c noi am adormit +i nun ne#am sculat +i nu l#am simit pe el dac dormitea& ' )i c tre diminea Dumne&eu +tie, de la sine a f cut ca s socotim c a adormit, sau cu adev rat firea somnului a venit a suflat trei sufl turi +i *ndat s#a sculat, &icnd3 am dormit cu adev rat5 "ar noi am r spuns' 4u +tim9 7 HArsenie" 43I A!!a 2isarion: 7&is#a avva Disarion3 6< de &ile +i de nopi am petrecut *n m r cini, stnd, nici dormind7 H2isarion" #I

.0C#D /1C.D

$onstantin Lordos" Dademecum, pp. 33/)3 2. 'erom. Arsenie 8o%a" op' cit'" p. 24..

44

A!!a Theodor al Bermei: 7&is#a iar +i3 muli *n vremea aceasta au ales odi!na mai *nainte de a le#o da lor Dumne&eu7 HTheodor al Bermei" 1 I A!!a Theodor %el din Elefteropole: 7&is#a avva I!eodor3 lipsa pinii tope+te trupul c lu$ rului' "ar b trnul &icea3 prive$!erea mai mult tope+te trupul' 7 HTheodor %el din Elefteropole" 2I A!!a $assian: 7povestit#a iar +i despre alt b trn care +edea *n pustie, c s#a ru$at lui Dumne&eu s i se d ruiasc lui ca niciodat s nu dormite&e cnd se porne+te vreo vorb du!ovniceasc , iar de va aduce cineva cuvinte de clevetire sau de vorb de+art , *ndat s adoarm , ca s nu $uste au&urile lui acest fel de otrav ' )i acesta &icea c diavolul este silitorul vorbei de+arte +i lupt torul a toat *nv tura du!ovniceasc , aducnd +i acest fel de pild ' @ vorbind eu, &ice, pentru folos c tre oarecare frai, de atta somn adnc au fost cuprin+i, *nct nici $enele oc!ilor nu puteau s le mi+te' Eu vrnd, dar, s ar t lucrarea demonului, cuvnt de vorb de+art am adus la mi?loc, de care f cnd !a&, numaidect s#au tre&it' )i suspinnd am &is3 ct timp pentru lucruri cere+ti vorbeam, oc!ii vo+tri, ai tuturor de somn erau cuprin+i, iar cnd cuvnt de+ert a curs, toi cu osrdie v#ai de+teptat' Pentru aceasta, iubiilor frai, m ro$ cunoa+tei lucrarea demonului celui viclean +i de sine luai aminte, p &indu#v de dormitare, cnd facei ceva du!ovnicesc, sau ascultai'7 H$assian" #I A!!a @a%arie: 7&is#a avva %acarie3 s nu dormi *n c!ilia fratelui ce are nume r u 7 H@a%arie 2/I A!!a Pimen: 7&is#a iar +i3 urciune este pentru Dumne&eu toat odi!na trupeasc 7 HPimen" 3/I i 7&is#a iar +i3 voia, odi!na +i obi+nuina acestora surp pe om7 HPimen" /3I A!!a +isoe: 7povestit#a unul din p rini despre avva :isoe @alamoteanul, c vrnd odat s biruiasc somnul, s#a spn&urat pe sine de pr pastia Pietrii' )i venind *n$erul l#a de&le$at +i i#a poruncit s nu mai fac a+a, nici pe alii s nu#i *nvee acest lucru'7 H+isoe" 33I A!!a +armata: 7se spunea despre avva :armata, c de multe ori lua 6< de &ile, cu sfatul lui avva Pimen +i ca o nimica se *mplineau &ilele *naintea lui' Deci, a venit avva Pimen la dnsul +i i#a &is3 spune#mi ce#ai v &ut, f cnd atta osteneal 5 "ar el a &is c tre dnsul3 nimic mai mult' "#a &is lui avva Pimen3 nu te las, de nu#mi vei spune9 )i i#a r spuns3 una numai am aflat, c de voi &ice somnului, du#te, se duce +i de#i voi &ice, vino, vine' 7 H+armata" 2I i 7&is#a iar +i3 postul smere+te trupul +i prive$!erea luminea& mintea, t cerea lini+tit aduce umilin +i lacrimi, iar lacrimile +i pln$erile *l fac pe c lu$ r des vr+it +i f r de p cate'7 H'2" 1.I i 7&is#a un b trn3 odinioar m#am sculat s #mi fac pravila +i cnd am *nceput, am au&it trmbie de r &boi +i m#am m!nit' 2poi am &is *n mine3 oare r &boi s fie acesta5 )i a r spuns dracul3 r &boi este +i &arv ' "ar de#i este voia s nu fi luptat, nu purta r &boi ci m nnc , bea, dormi +i nu m voi lupta cu tine'7 HOO''" 21I +omnului ,i sunt re%unos%ute %alitile terapeuti%e" este folosit %u msur" i uneori %hiar re%omandat %%i sunt patimi %are alung somnul dup %um !edem ,n %u!-ntul +f-ntului

'oan +%rarul 7%-inele e dumanul iepurilor i dra%ul sla!ei dearte" al somnului7. /1C/D Tot ai%i gsim definiia somnului %are este 7,n oare%are fel o stare a firii" un %hip al morii" o oprire a simurilor. +omnul e unul" dar %a i pofta" are multe pri%ini i feluri. E din fire" din m-n%ri" de la dra%i" sau i dintr)o postire prelungit i dus p-n la %apt" de %are trupul" slbind" !oiete s se ,ntreas% prin somn.7 /2C0D 6ar nu uit s ne a!erti&e&e: 7somnul e un so nedrept. El rpete *umtate din !iaa %elui lene" da% nu i mai mult.7/3C11D 2om trata e4%esele referitoare la somn mai pe larg ,n terapeuti%a bolilor mintale de origine spiritual unde tr-nd!ia sau lenea sunt la originea unui somn mai ,ndelungat" %u toate % aa %um spe%ialiti au demonstrat de*a referindu)se la fa&ele somnului" durata somnului profund este %am a%eeai" iar e4%esele legate de nedormire le !om studia legate de patima m-ndriei. Nu trebuie uitat % aa %um psihiatria a demonstrat e4ist at-t insomnii %-t i hipersomnii %are au la ba& %au&e de natur organi%. Nu putem s ne o%upm de somn fr s nu ne o%upm i de !is" %u toate % !isul este mai mult o a%ti!itate a psihi%ului" i mai puin integrat ,n organi%. Totui ,n s%op de studiu" ne !om referi la !is ,n a%est %apitol.

'.

1. At%tud%n!" 7",' d! 8%)9 8!d!n%%

Psihiatria definete !isul %a fiind 7fapte psihi%e %are apar ,n timpul somnului a!-nd un %oninut intens legat de starea afe%ti! i o semnifi%aie personal al %rei %oninut este legat de memorie. At-t interpretrile neurofi&iologi%e %-t i %ele psihanaliti%e nu au reuit p-n ,n momentul de fa s dea e4pli%aii mulumitoare ,n legtur %u rolul i fun%ia !isului7 /4C11D Totodat ,n paralel %u starea de normalitate 7!om nota doar ,n trea%t % suntem ,n% departe de a ti %e!a despre <<normalitatea>> unei faete importante a psihismului 9 in%ontientul 9 i ,n a%est sens ne ,ntrebm: ) %um trebuie s fie !isul normal7/ C12D =n +f-nta +%riptur !isele i !edeniile sunt teme des ,nt-lnite. 2isul este artarea sau %eea %e se petre%e noaptea ,n somn" !edenia este artarea ,n timpul strii de !eghe" %-nd este ,ntrerupt brus% %omuni%area %u lumea %ea !&ut" sau somn %a o stare de aie!ea. 'at %u definete +f-ntul 'oan +%rarul !isul: 7o mi%are a minii noastre ,n !remea somnului7 sau 7!isul este mi%area minii ,n !remea nemi%rii trupului7 /#C13D" !edenia este definit %a 7nite artri primite aie!ea" dar %tre o%hiul minii" fie ,n stare de fun%ionare normal a organismului" fie ,n stare de somn deplin" sau numai pe *umtate" fie ,n stare de rpire sau
+f-ntul 'oan +%rarul" :cara, editura 'nstitutului 8ibli% i de @isiune al 8iseri%ii 5rtodo4e (om-ne" 8u%ureti" 1002" p. 2#3. /2C0D "bidem', p. 2 /. /3C11D "bidem', p. 2#2. /4C11D $onstantin Lordos" Dademecum, p. 2.. / C12D "bidem', p. 210. /#C13D +f-ntul 'oan +%rarul" op' cit'" p. . .
/1C/D

4#

uimire7/.C14D. 6esigur % e4ist i alte forme de mi%are a minii. Astfel: nlu%irea 7este amgirea o%hilor %-nd doarme %ugetarea. Nlu%irea este ieirea minii" %-nd trupul !eghea&. Nlu%irea este o !edere fr ipostas Hsuport" obie%tI7 //C1 D" des%operirea %are 7este %e!a mai mult de%-t !edenia" fiind% !edenia arat omului oare%are tain" pe %-nd des%operirea arat omului lu%ruri mai ad-n%i de%-t %ele %e se !d7/0C1#D" str!ederea %are 7este mai mare de%-t !edenia" dar mult mai mi% de%-t des%operirea i prooro%ia. $el %e are darul str!ederii" !ede %a i %um ar fi de fa" lu%ruri %e se petre% departe" H9I %unoate taine as%unse ,n ad-n%ul inimii altuia.7"01C1.D menirea %are este 7o ramur a prooro%iei" dar despre %ele mai aproape.7 01C1/D Aa %um nu stteau de !orb %u g-ndul Prinii Pustiei nu stteau de !orb ni%i %u !isele" sau nu %ugetau &iua la %eea %e !isau noaptea. Ei tiau % 7%el %e %rede !isurilor" a%ela este %a %el %e !rea s prind umbra i %a %el %e alearg dup !-nt7 H's. +irah 34" 2I. $u toate a%estea aa %um !edem ,n Bilo%alia ' la +f-ntul 6iadoh al Boti%eii e4ist repere %e a*ut la deosebirea !isurilor. Astfel e4ist !ise trimise sufletului de iubirea lui 6umne&eu %are au urmtoarele %ara%teristi%i: sunt mrturii ne,neltoare ale unui suflet sntos" nu tre% de la o ,nfiare la alta" nu ,ngro&es% simirea" nu adu% r-sul sau pl-nsul deodat" se apropie de suflet %u bl-ndee" umpl-ndu)l de bu%urie duho!ni%eas%" sufletul %ut-nd %u mult dor s prelungeas% bu%uria !isului"02C10D iar +f-ntul 'oan +%rarul &i%e % da% dup !ise %u os-nd i *ude%at a!em la tre&ire un tremur i o tristee a po%inei" sunt de la ,ngerii %ei buni. ?a fel pentru !isele de la demoni" a%elai +f-nt 6iadoh" ne arat urmtoarele %ara%teristi%i: nu rm-n la a%eeai ,nfiare" se s%himb repede" au forme tulbure" %onin ameninri" %-nt ,n suflet %u strigt iar mintea %urat tre&ete repede trupul i uneori se bu%ur % a re%unos%ut !i%lenia lor" iar +f-ntul 'oan +%rarul spune % da% la tre&ire suntem %uprini de m-ndria %elor ,ntre!&ute" da% suntem %uprini de o de&nde*de !isele sunt de la %el ru. Lsim %hiar o anumit simbolisti% ale demonilor %are apr ,n !ise" la +f-ntul Lrigorie +inaitul astfel: dra%ii poftei 9 por%i" mgari" armsari" dra%ii m-niei 9 lei" dra%ii l%omiei 9 lupi" leopar&i" dra%ii !i%leniei 9 erpi" np-r%i" !ulpi" dra%ii ,ndr&nelii 9 %-ini" dra%ii %ur!iei 9 erpi" %orbi" gaie et%. +e %unoate % o mare parte din !ise sunt atrase de preo%uprile noastre din starea de !eghe: %ugetrile omeneti se prelunges% ,n !ise omenetiF %ugetrile la %ele %ereti le atrag pe %ele %ereti din a%east %au& !isele spun mult" %elui %e are dis%ernm-nt duho!ni%es%" despre ae&area sufleteas% a omului. Astfel %el iubitor de materie i de dul%ei !ede ,n !is %hipuri de muieri i ,mpleti%iri ptimae" %el la%om i iubitor de argint !isea& aur pe %are ,l ,n%ear% i ,l
/.C14D //C1 D

Arhim. 'lie $leopa" Despre vise +i vedenii, editura Anastasia" 8u%ureti" 1003" p. 121. +f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', p. .#. /0C1#D Arhim. 'lie $leopa" idem', p. 121. 01C1.D "bidem' 01C1/D "bidem' 02C10D ;ilocalia, !ol. '" editura Aarisma" 8u%ureti" 1003" pp. 41 )4. .

4.

,nmulete %u dob-n&ile i ,l pune ,n !istieri" %el ,ntors i pi&mre se !ede urmrit de fiare i de t-r-toare !eninoase i este %uprins de fri%" %el ,ng-mfat i %u mrire deart !ede bune ae&ri i ,nt-mplri ale noro%ului" s%aune ,nalte de stp-nire i %ele %e ,n% nu s-nt le s%oate %a i %um ar fi ade!rate" %el m-ndru i plin de fudulie se !isea& purtat ,n %ru strlu%itoare i % toi tremur de stp-nirea lui. =n %omparaie %el iubitor de 6umne&eu are ,n somn des%operirea !ederilor" pani% ae&are a sufletului i a trupului iar %-nd se tre&ete ,i d faa % pe faa lui are la%rimi" iar ,n gur !orbirea %ea %tre 6umne&eu.03C21D $lugrul" i nu numai" poate trage ,n!turi i din !ise: 7!om re%unoate astfel semnele neptimirii: &iua" dup g-nduriF noaptea" dup !ise. ;i !om spune % sntatea sufletului este neptimirea" iar hrana lui este gno&a %are" singur" poate s ne uneas% %u sfintele puteri.704C21D 6ar iat %-te!a lo%uri din Pateric unde se spune despre !ise" !edenii" nlu%iri et%.: ?a a!!a 6aniil" 13 %-nd E!loghie 7intrnd *n cetate -2lexandria1, am v &ut muli c lu$ ri +i vedeam c pe unii din ei corbii *i loveau peste obra&, iar pe alii femei $oale *i *mbr i+au +i al urec!e le vorbeau, iar *naintea altora, $oi fiind ei, copiii ?ucau +i cu bali$ de om *i mn?eau, iar pe unii *i vedeam c ineau cuite +i trupuri de oameni t iau +i d deau c lu$ rilor s m nnce' )i am *neles c fiecare din c lu$ ri *n ce patim era c &ut, acest fel de draci +i avea care urmau dup dnsul +i le vorbea *n minte 7" tot la 6aniil" .)/" %-nd este des%operit Taina +fintei =mprtanii %a realitate a Trupului i +-ngelui 6omnului. ?a a!!a Antonie 7oarecare frai s#au dus la avva 2ntonie, ca s #i vesteasc lui n lucirile care le aveau +i s *nvee de la dnsul, de sunt adev rate, sau de la draci' +i aveau ei un m $ar +i a murit pe cale' Deci, dup ce au venit la b trnul, apucnd el mai *nainte, le# a &is lor3 cum a murit m $arul pe cale5 2u &is lui3 de unde +tii, avvo5 "ar el le#a &is lor3 dracii mi#au ar tat9 )i ei au &is lui3 noi pentru aceasta am venit s te *ntreb m, c vedem n luciri +i de multe ori se fac adev rate, nu cumva ne *n+el m5 )i i#a *ncredinat pe ei b trnul din pilda m $arului, c de la draci sunt'7 HAntonie" 14I A!!a Efrem: 7copil era avva Efrem +i a v &ut vis, adic vedenie, c a r s rit vie pe limba lui +i a crescut +i a umplut toat partea cea de sub cer, fiind foarte folositoare' )i veneau toate p s rile cerului +i mncau din rodul viei' )i pe ct mncau, se *nmulea rodul ei'7 HEfrem" 1I i 7alt dat iar +i a v &ut unul din sfini *n vedenie, o ceat de *n$eri po$orndu#se din cer cu porunca lui Dumne&eu, avnd *n mini o carte, adic un tom scris din l untru +i din afar +i &iceau unii c tre alii3 cui se cuvine s se dea aceasta5 )i unii &iceau3 acestuia, iar alii3 altuia' Dar au r spuns +i au &is3 cu adev rat sfini sunt +i drepi' >ns nim nui nu se poate s se dea aceasta, f r numai lui Efrem' )i a v &ut b trnul c lui Efrem au dat ei cartea' )i sculndu#se dimineaa, au au&it pe Efrem c *ntocmai ca un i&vor

03C21D 04C21D

6r. Pa!el $hiril" Pr. @ihai 2ali%a" op' cit'" p. 0. E!agrie Ponti%ul" Iratatul practic' Jnosticul'" %ole%ia Plural" editura Polirom" 'ai" 100." p. 01.

4/

i&vor +te din $ura lui +i alc tuie+te' +i au cunoscut, c de la Du!ul :fnt sunt cele ce ie+eau prin bu&ele lui Efrem'7 HEfrem" 2I A!!a Rinon: 7spuneau p rinii pentru avva 8inon, c +e&nd *n :c!it, a ie+it noaptea din c!ilia sa, spre lunc +i r t cindu#se, a f cut trei &ile +i trei nopi umblnd +i ostenindu#se, le+innd a c &ut s moar ' )i iat un copil a st tut *naintea lui, avnd o pine +i un vas cu ap ' )i *i &icea lui3 scoal , m nnc 9 "ar el sculndu#se, s#a ru$at, socotind c este n luc ' "ar el a &is lui3 bine ai f cut9 )i iar +i s#a ru$at a doua oar +i a treia oar ' )i *i &icea lui3 bine ai f cut9 Deci, sculndu#se b trnul a luat +i a mncat' )i dup aceea a &is lui3 ct ai umblat att e+ti de departe de c!ilia ta, ci scoal #te +i vino cu mine9 )i *ndat s#a aflat la c!ilia lui' Deci a &is lui b trnul3 intr , f #ne nou ru$ ciune' )i intrnd b trnul, acela s#a f cut nev &ut'7HRinon" I A!!a 'lie: 7&is#a avva "lie3 am v &ut pe un oarecare lund o ti$v cu vin sub subioara sa +i ca s ru+ine& pe draci, c era n lucire, am &is fratelui3 a?ut #m s #i ridic rasa' )i ridicnd rasa lui, s#a aflat c nu avea nimic' "ar aceasta am spus#a, c m car cu oc!ii de vei vedea, sau vei au&i, s nu primii, ci mai vrtos p &ii $ndurile +i cu$etele, +tiind c dracii le pun pe acestea *n minte ca s spurce sufletul, s socoteasc cele nefolositoare +i ca s tra$ mintea de la *ndeletnicirea cu cele bune, c indu#se de p catele sale +i ru$ndu#se lui Dumne&eu'7 H'lie" 4I A!!a 'oan $olo!: 7&is#a avva "oan, c a v &ut oarecare dintre b trni, *n vedenie, cum trei c lu$ ri stau de aceast parte de mare' )i s#a f cut $las c tre dn+ii din cealalt parte, &icnd3 luai aripi de foc +i venii la mine9 )i doi au luat +i au &burat de cealalt aparte, iar cel lalt a r mas, +i pln$ea foarte +i stri$a' 2poi, *ns s#au dat +i lui aripi, *ns nu de foc, ci slabe +i neputincioase +i cu osteneal , cufundndu#se +i ridicndu#se, cu neca& mult a venit de partea cealalt ' 2+a +i neamul acesta, de+i ia aripi, *ns nu de foc, ci slabe +i neputincioase7 H'oan $olo!" 14I i 7au venit unii la c!ilia lui avva "oan +i l#au $ sit dormitnd +i un *n$er stnd aproape +i ap rndu#l' +i s#au dus dup ce au v &ut' "ar dup ce s#a de+teptat, a &is ucenicului s u3 a venit cineva cnd dormeam eu5 8is#a acela3 da, a venit cutare b trn' )i a cunoscut avva "oan, c de m surile sale era b trnul +i a v &ut pe *n$er' 7 H'oan $olo!" 33I 6e asemenea gsim !edenii la a!!a @a%arie" 32F la a!!a @oise"1F la a!!a Pa!el %el Prost" la a!!a (ufF %ap. 'O" 1 i #" 10 et%." pre%um i un %apitol spe%ial denumit Pentru multe feluri de n luciri +i *n+el ciuni diavole+ti, cu care am $e+te +i *n+al vr ?ma+ul pe muli, vrnd ca s #i sminteasc din calea mntuirii, s #i dep rte&e de Dumne&eu +i s fie *n &adar osteneala lor, adi% %apitolul 2'. $-t pri!ete atitudinea fa de !ise" !edenii a%easta e tranant: 7un frate l#a *ntrebat pe un b trn iscusit, &icnd3 avvo, cum &ic unii c de multe ori v d ar tare *n$ereasc 5 R spunsa lui b trnul, &icnd3 fiule, fericii sunt cei ce v d p catele lor, iar nu cei ce v d ar t ri +i alte lucruri'7 H'O" 21I. A!!a Arsenie a au&ind pe dia!ol

40

&i%-nd: 7eu sunt Aristos7 i)a rspuns 7eu nu !reau s !d pe Aristos ,n lumea asta7" a!!a Pahomie l)a au&it &i%-nd: 7eu sunt Aristos i am !enit la tine prietenul meu7 i)a rspuns 7Aristos este pa%ea" iar tu m)ai umplut pe mine %u totul de tulburare7" un btr-n ,ntrebat de dra%i 7!oieti s)l !e&i pe Aristos37 rspunde 7anatema !ou i %elor despre %are &i%ei" deoare%e eu %red Aristosului meu" $are a &is: <<de !a &i%e %ine!a: iat ai%i este Aristos" iat a%olo" s nu %redei>>7 sau 7unui frate i s#a ar tat *ntr#o noapte diavolul, *n c!ip de *n$er luminat +i i#a &is3 <<eu sunt Javriil +i sunt trimis la tine s #+i aduc veste bun >>' "ar fratele i#a r spuns3 <<ve&i c poate e+ti trimis la altul, pentru c eu sunt om p c tos +i nu sunt vrednic s v d *n$er de lumin >>' 8icnd acestea, a pierit *ndat vicleanul +i s#a f cut nev &ut'( 6esigur % nu ,ntotdeauna lu%rurile se ,nt-mpl aa i sf-res% %u !i%toria ne!oitorului. +e ,nt-mpl i in!ers" i sunt destule e4emple asupra %rora nu insistm" fiind o tragedie faptul % dup muli ani de ne!oine aspre unii au sf-rit ,n p%ate groa&ni%e fiind ,nelai de nlu%iri" datorit neso%otinei lor i" ,n %hipul a%esta pier&-ndu)i m-ntuirea. 5ri %u %-t ne apropiem de moarte mai tare suntem ispitii aa %um !edem ,n %apitolul final" ,n %apitolul OO2'''. $on%lu&ion-nd" putem spune % da% omul se afl pe %ale normalitii" a ur%uului spre ,ndumne&eire i !isul lui ,l urmea&. 2edeniile i !isele ,n general nu sunt primite" nu se dis%ut %u ele" nu sunt o preo%upare %i" sunt des%operite duho!ni%ului ,n&estrat %u puterea de deosebire" i sunt pentru a%esta un indi%ator al strii sufleteti a u%eni%ului. E4ist i !ise bune i !ise rele" i ade!rate i false" i sntoase i maladi!e. $a !ise maladi!e se re%unos%: %omarurile" somnambulismul" somnilo%hia et%. 2eghea %ontinu la tine ,nsui" neprimirea nlu%irilor" a !iselor" des%operirilor et%. este o mare !irtute numit de prini" darul tre&!iei. A%easta lu%rea& at-t ,n stare de !eghe %-t i de somn" este un fel de str*er ,narmat %u platoa smereniei i %u lan%ea $u!-ntului lui 6umne&eu.

".

2. Con $u:%!

Toate a%este atitudini asupra organi%ului sunt" trebuie s o re%unoatem" %ea mai bun psihoterapeuti% pre!enti! a bolilor mintale a!-nd o etiologie organi%. $hiar da% organi%ul e predispus" !iaa de ordine" riguro&itatea fr flu%tuaii mari" pre!ine a%uti&area patologi%. $lini%ile psihiatri%e ,ngduie" %u toate % se tie efe%tul malefi%" %a ,n paralel %u tratamentul medi%amentos" pa%ienii s utili&e&e tutun" %afea i pe as%uns %hiar al%ool. (andamentul s%ade" boala se prelungete" efe%tele %res%. Patima nu e stopat. 5ri a%est lu%ru nu se ,nt-mpl %u omul pornit la post" la ,nfr-nare. A%esta nu)i fa%e ru" nu)i fa%e %on%esii maladi!e. $hiar terapeuti%a psihiatri% pe omul %redin%ios se bu%ur de %el mai mare aport din partea a%estuia" fiind% omul e %ontient de menirea i lo%ul lui ,n raport %u lumea i %u 6umne&eu. 6esigur % aportul psihiatriei ,n %a&ul a%estei etiologii este unul de prim importan ,n %a&ul

patologi%ului" dar lu%rarea de pre!enire pe %are o reali&ea& as%e&a nu trebuie tre%ut %u !ederea. Aa %" s lum aminte la %u!intele btr-nului: 7 &is#a un b trn3 mintea cnd r t ce+te, o face s stea *n loc citirea, prive$!erea +i ru$ ciunea' Pofta cnd se aprinde, o veste?e+te foamea, osteneala +i si! stria' %nia cnd se tulbur , o *ncetea& cntarea de psalmi, *ndelun$a r bdare +i mila' 2cestea dac se vor face *n cuviincioase vremi +i m suri' @ ci cele f r de vreme +i m sur in puin' "ar cel ce in puin, sunt mai mult v t m toare +i nefolositoare'7 HOO2" 3I

C. C. #sihoterapeutica bolilor mintale de origine demonic


$.

+. Introdu !r!

Atun%i %-nd am f%ut o radiografie a sufletului uman ,n !i&iunea +finilor Prini" am !&ut % imaginaia apare pentru prima oar la ni!elul '' al sufletului unde e4ist puterea animal sau poftitoare. Am !&ut % imaginaia la a%est ni!el apare sub forma neraional. 'at %um definete +f-ntul 'oan 6amas%hin imaginaia: 7fa%ultatea imaginaiei este o putere a sufletului iraional. Ea lu%rea& prin organele simurilor i se numete i per%epie. 'maginabil i per%eptibil este %eea %e %ade sub imaginaie i sub per%epie" dup %um !ederea este ,nsi puterea opti%" iar !i&ibil %eea %e %ade sub !edere" spre e4emplu: o piatr sau alt%e!a din a%estea. 'maginaia este un afe%t al sufletului iraional" produs de un lu%ru %e %ade sub imaginaie. Aalu%inaia este un afe%t &adarni% al sufletului iraional" %are nu are %a pri%in ni%i un lu%ru %e %ade sub imaginaie. 5rganul puterii de imaginaie este %a!itatea anterioar a %reierului70 C22D 6ar 7imaginaia este o fa%ultate a spiritului nostru %u o sfer de a%ti!itate mult mai larg de%-t i se atribuie de obi%ei.70#C23D 'maginaia este 7%alea uni% prin %are se formea&" progres-nd de la o fa& ne%lar i in%ontient la fa&a de perfe%t %ontiin" toate %oninuturile !ieii noastre spirituale H9I i %-nd &i% ad-n%uri sufleteti nu ,neleg prin a%easta ni%i numai imagini per%epute ,n tre%ut i depo&itate a%olo i ni%i numai un sub%ontient redus la !reo uni% sau mai multe potene biologi%e ,n sensul %olii lui Breud7 0.C24D. Astfel imaginaia este 7%alea pe %are !ine ,n faa %ontiinei" pre%i&-ndu)se" tot %e plea% din ad-n%ul nostru sufletes%70/C2 D iar prin partea ei iraional i tot %e !ine din e4terior. 'at i me%anismul: 7ori%e idee" ori%e simire" ori%e tendin" din moment %e ,n%epe a) i spori pre&ena ,n %ontiin i a e4ista aadar %a o indi!iduaie ,n ordinea !ieii sufleteti" ,n%epe a se ,mbr%a ,ntr)o imagine mai mult sau mai puin pre%i&at.7 00C2#D 'ar 7%u %-t insiti mai mult asupra ideii" %u at-t se pre%i&ea&" se ,n!iorea&" se umple de detalii %a imagine7" ,n

0 C22D 0#C23D

+f-ntul 'oan 6amas%hin" Do$matica, editura +%ripta" 8u%ureti" 1003" p. .#. 6umitru +tniloae" Brtodoxie +i romnism, editura @nstirii Putna" 1002" p. 13#. 0.C24D "bidem', p. 13.. 0/C2 D "bidem' 00C2#D "bidem'

a%el moment intr-nd ,n fun%iune 7!ederea ideii7111C2.D 6e ai%i putem %on%lu&iona % !iaa spiritual nu e posibil fr imagini" nee4ist-nd ni%i o idee fr %orp. Trebuie pre%i&at % 7sub%ontientul nu fabri% singur ,n%orporrile" ideile" %i ,mpreun %u %ontiina. El fa%e numai ,n%eputul7111C2/D i ine de %ontiin s primeas% sau s resping imaginea unei idei. 6in a%easta re&ult dou %on%lu&ii: 1. 1. ?egtura dintre spirit i imagine este una organi%" intim 2. 2. 'maginaia e o fun%ie de sinte&" %reatoare de imagini noi. $a urmare se poate spune %u %ertitudine % imaginaia nu fabri% idei %i nate idei iar produsele imaginaiei impli% o asisten %-t mai a%ti! a %ontiinei personale. =n momentul ,n %are e4ist fa%tori %are perturb a%ti!itatea %ontiinei" %-nd a%easta nu se mai pstrea& ,n integritatea ei" imaginaia ne *oa% feste. E4ist diferite grade de destrmare a %ontiinei personale: 1. 1. 'lu&ia: repre&int o 7interpretare greit din %ine tie %e ,n%linaii sau moti!e interioare7112C20D i nu este halu%inaie sau delir de%-t de la un anumit grad ,nainte. Totui %ontiina nu se pierde %u totul %i 7%ontinu s e4iste un %-t de mi% rest din ea" un martor neputin%ios i &p%it.7113C31D 2. 2. $omarul: %are e un fel de halu%inaie ,n stare de semisomn i !ine dintr)o mare oboseal ner!oas. 7Tu dispari aproape %u totul din a%este aso%ieri %iudate de s%ene H9I pasi!itatea atinge un grad i mai mare %a la halu%ino&e7114C31D. =n %omar lipsete logi%a pre%um i %ontiina i puterea ei de a impune a%east logi%. 3. 3. 6elirul: 7poate fi so%otit %a halu%inaie ,n sensul %el mai stri%t al %u!-ntului711 C32D. Apar imagini obie%ti!e %u %ara%ter e4terior. 76elirul e la polul opus al imaginaiei" subie%tul nemaif%-nd ni%i o sforare pentru produ%erea a%estor imagini7 11#C33D Totui e4ist o %ontiin %hiar %-nd bolna!ul afl de la %ei din *ur !orbele sau imaginile relatate ,n %ri&. E4ist o %ontiin dar nu una normal. 6elirul apare organi%" ,n %a& de febr ridi%at" e4ist ,ns i delir fr febr dintr)o bu%urie prea mare sau ne%a& prea mare" dintr)un %ara%ter fri%os et%. 'nter!enia medi%al psihiatri% este obligatorie< 4. 4. Alienai: %eea %e %ara%teri&ea& a%east stare este amne&ia: adi% pierderea %ontiinei personale total sau numai %ea %are se refer la o anumit perioad din !ia. =n a%east fa& 7%ontiina personal poate fi ,nlo%uit %u o alt %ontiin personal.711.C34D

111C2.D 111C2/D

"bidem', p. 13/. "bidem', p. 130. 112C20D "bidem', p. 142. 113C31D "bidem', p. 143. 114C31D "bidem', p 144. 11 C32D "bidem', p. 14 . 11#C33D "bidem' 11.C34D "bidem', p. 140.

6emonii sunt %ontiine personale< + !edem %e spune +f-ntul 'oan 6amas%hin despre demoni: 7dintre a%este puteri ,ngereti" ,naintea stttorul %etei terestre" %ruia 6umne&eu i)a ,n%redinat p&irea pm-ntului" nu a fost f%ut ru prin natur" %i a fost bun" a fost f%ut pentru bine i nu a!ea ,n el de la %reator ni%i %ea mai mi% urm de rutate H9I el este %el dint-i %are s)a deprtat de bine i a %&ut ,n ru H9I a a*uns ,ntuneri% prin !oina lui liber. @ulimea nenumrat de ,ngeri ae&ai sub el s)a de&lipit" i)a urmat lui i a %&ut ,mpreun %u el. 6emonii nu au ni%i stp-nire" ni%i putere %ontra %ui!a" de%-t numai da% li se ,ngduie de 6umne&eu ,n s%opul m-ntuirii H9I dar odat %e 6umne&eu le ,ngduie au putere" se s%himb i iau forma pe %are o !or dup fante&ia lor.H9I Toat rutatea i patimile ne%urate au fost ns%o%ite de ei. ?e este ,ngduit s ispiteas% pe om" dar nu au putere s fore&e pe %ine!a. $%i noi a!em fa%ultatea de a primi ispita sau de a nu o primi. H9I 6up %dere ei nu mai au posibilitatea po%inei" dup %um nu o au ni%i oamenii dup moarte.711/C3 D $-nd %ontiina noastr este ,nlo%uit %u o %ontiin demoni%" a!em de)a fa%e %u fenomenul numit posesie demoni%. + !edem %e spune +f-ntul 'oan $assian despre a%easta: 7nimeni nu poate fi amgit de dia!ol" da% n)a %onsimit el ,nsui prin !oina sa liber la a%easta7110C3#D dar da% totui se ,nt-mpl 7nu este de mirare % un duh se poate uni pe nesimite %u alt duh" %are)i e4er%it fora de a ,ndemna spre %ele %e)i pla% lui.7 $%i ,ntre sufletul uman i ele e4ist o 7oare%are asemnare i ,nrudire de substan7 dar 7nu se poate ,n ni%i un %hip %a ele s se uneas% i s se ,ntreptrund ,n aa msur" ,n%-t unul s)l %uprind pe %ellalt. Numai 6umne&eu are a%east ,nsuire7.111C3.D 7Nu trebuie s %redem % ptrunderea duhului ne%urat se petre%e ,n aa fel" ,n%-t el s se %ontopeas% %u substana sufletului i s se uneas% %u a%esta ,nlo%uindu)l i !orbind aadar el prin gura %elui suferind H9I % nu printr)o mi%orare a sufletului %i prin slbirea trupului se ,nt-mpl a%este lu%ruri H9I duhul ne%urat intr ,n a%ele membre ,n %are se gsete puterea sufletului i" impun-ndu)le o greutate nemsurat i de nesuferit" %ufund i ,nbu ,ntr)o ,ntune%ime foarte deas puterile minii.7111C3/D ?a fel 7este sigur % duhurile ne%urate nu pot ptrunde altfel ,n trupurile %elor pe %are urmea& s le dob-ndeas%" de%-t dup %e au pus stp-nire mai ,nt-i pe g-ndurile i preo%uprile lor. H9I Br ,ndoial % duhurile ne%urate pot %unoate felul g-ndurilor noastre" dar dup artri din afar" adi% dup ,n%linrile" %u!intele" preo%uprile spre %are au !&ut % suntem mai ,n%linai. =ns la a%elea %are ,n% n)au ieit din %ele luntri%e ale sufletului ele ,n ni%i un %a& nu pot s a*ung.7112C30D 7Trebuie s tim % nu toi demonii insufl ori%e patim ,n oameni" %i fie%are !i%iu ,i are duhurile sale7" 7Trebuie s inem seama i de faptul % nu toate

+f-ntul 'oan 6amas%hin" op' cit', pp. 40) 1. +f-ntul 'oan $assian" 2+e& mintele mn stire+ti +i convorbiri du!ovnice+ti, editura 'nstitutului 8ibli% i de @isiune al 8iseri%ii 5rtodo4e (om-ne" 8u%ureti" 1001" p. 410. 111C3.D "bidem', p. 421. 111C3/D "bidem', pp. 421)421. 112C30D "bidem'
110C3#D

11/C3 D

duhurile au a%eeai fero%itate i a%eleai dorine" ni%i a%eeai puterea de a fa%e ru7. 113C41D $-t pri!ete atitudinea %elorlali fa de posedat: 7nu trebuie s)i dispreuim i s)i o%olim pe %ei pe %are)i !edem dai duhurilor ne%urate pentru a fi pui la felurite ,n%er%ri. Noi trebuie s %redem ,n %hip nestrmutat dou lu%ruri: unul" % nimeni nu este ispitit fr !oia lui 6umne&eu" i %ellalt" % toate ne sunt !enite de la 6umne&eu" fie % sunt pentru moment bu%urii sau ne%a&uri7114C41D Psihiatria fondat pe o g-ndire raionalist i a!-nd %a obie%t de referin realitatea fenomenal ignor o astfel de etiologie" i nu are instrumentele ne%esare anali&rii ei. Totui prin faptul % a%iunea demoni% %hiar da% se refer la partea spiritual" se tradu%e ,n domeniul sensibil prin efe%te intr ,n sfera de preo%upri a psihiatriei. 6emonul operea& asupra sufletului prin intermediul trupului" lu%ru pe %are ,l semnalea& i +f-ntul E!agrie art-nd % demonii %aut s altere&e starea sufletului modifi%-nd %onstituia trupului i a%ion-nd ,n spe%ial asupra %reierului. Trebuie de asemenea f%ut distin%ia ,ntre un bolna! bote&at i unul nebote&at. Asupra %elui nebote&at dia!olul are putere deplin" put-nd ptrunde p-n ,n ad-n%imile sufletului" a%esta nea!-nd puterea de a se opune" pe %-nd ,n bolna!ul bote&at" a %rui fptur este ,mbr%at de Aristos i ref%ut prin moarte i ,n!iere" %-nd dia!olul este s%os din inim" puterea a%estuia este mult redus" superfi%ial iar bolna!ul are putere de a fa%e fa ispitei. 6ar" aa %um am !&ut se poate spune % patimile" at-ta !reme %-t sub&ist ,n om" repre&int prin ele ,nsele o anumit form i un anumit grad de posesie demoni%. $u totul ,n a%ord %u %eea %e am spus p-n a%um este i Pateri%ul. Astfel la amma Theodora %itim 7a &is iar +i3 bine este a ne lini+ti, c ci b rbatul *nelept, lini+te aduce' @ mai mare lucru este, cu adev rate, fecioarei +i c lu$ rului a se lini+ti, dar mai ales tinerilor' Dar vine vicleanul +i *n$reunea& sufletul cu leneviri, cu *mpuin ri de suflet, cu $nduri, apoi *n$reunea& +i trupul cu boale, cu sl biciuni, cu sl b no$irea $enunc!ilor +i a tuturor m dularelor +i sl be+te puterea sufletului +i a trupului +i fiecare poate s &ic 3 sunt slab +i nu pot s #mi fac canonul' Dar de ne vom tre&i, toate acestea se risipesc' @ era un c lu$ r +i cnd venea vremea s #+i fac pravila, *l apuca r ceala +i fierbineala +i capul tare i se sup ra' )i a+a *+i &icea lui3 iat , sunt bolnav +i voi muri, deci s m scol mai *nainte pn ce nu mor +i s #mi fac pravila' )i dup ce *nceta pravila *ncetau +i fri$urile' )i iar +i, cu aceast socoteal fratele se *mpotrivea +i *+i f cea pravila +i a+a a biruit pe vicleanul 7 HTheodora" 3I iar la a!!a @atoi %itim 7&is#a iar +i3 nu +tie satana de ce fel de patimi se biruie sufletul' :eam n *ntr#adev r, dar nu +tie de va secera unele $nduri, adic pentru curvie, iar altele pentru $r irea de r u +i asemenea +i celelalte patimi' )i la ce fel va vedea sufletul c se pleac , aceea i#o d lui7 H@atoi" 4I

113C41D 114C41D

"bidem', pp. 42 )42#. "bidem', p. 431.

6a% ar fi s !edem de %e 6umne&eu ,ngduie astfel de boli" ar fi multe de rspuns" dar nimi% satisf%tor. Mude%ile oamenilor sunt departe de %ile netiute al *ude%ilor di!ine. Totui" anumite patimi" anumite boli trupeti" %hiar" anumite obie%ti!e di!ine" da% putem spune aa" le fa% posibile. =n Pateri% a!em %-te!a e4emple de oameni sfini prigonii pe nedrept %are rbd-nd %u smerenie ispita" 6umne&eu le !dete dreptatea ,n% de pe pm-nt" ,ngduind %a %ei %e l)au prigonit s se ,ndr%eas%" %a apoi tot pl%utul lui 6umne&eu s)i i !inde%e. (edm un e4emplu: 7povestit#a un b trn, c *n vremea marelui "sidor Preotul :c!itului era un frate diacon, pe care pentru multa lui fapt bun vrea s #l fac preot, ca s r mn *n locul lui dup moarte' "ar el, din evlavie, nu s#a atins de !irotonie, ci a r mas diacon' Deci, pe acesta din bntuiala vr ?ma+ului, l#a &avistuit oarecare din b trni +i toi fiind *n biseric pentru slu?b , mer$nd b trnul a pus pe ascuns cartea sa *n c!ilia diaconului +i venind a vestit lui avva "sidor, &icnd, c oarecare din frai i#a furat cartea' )i mirndu#se avva "sidor, a &is3 niciodat ceva de acest fel nu s#a f cut *n :c!it' Deci, a spus preotului b trnul acela care a pus pe ascuns cartea3 trimite doi din p rini cu mine, ca s cerc m c!iliile' Deci, mer$nd, *nti au pip it prin c!iliile celorlali +i pe urm au venit la c!ilia diaconului, +i $ sind acolo acea carte, au adus#o la preot *n biseric +i au spus unde au $ sit#o, fiind de fa +i diaconul +i au&ind' "ar el a f cut m tanie *naintea a tot norodul, lui avva "sidor, &icnd3 am $re+it, d #mi canon +i i#au dat canon trei s pt mni s nu se *mp rt +easc ' Deci venind fratele la slu?b sta *naintea bisericii +i c dea *naintea a tot norodul &icnd3 iertai#m , c am $re+it9 "ar dup trei s pt mni a fost primit la >mp rt +anie' )i *ndat s#a *ndr cit b trnul care *l n p stuia +i a *nceput a se m rturisi stri$nd +i &icnd3 am n p stuit pe robul lui Dumne&eu' )i f cnd#se ru$ ciune de toat biserica pentru dnsul, nu se t m duia' 2tunci marele "sidor &is *naintea tuturor frailor diaconului3 roa$ #te pentru dnsul, c tu ai fost n p stuit9 )i dac nu prin tine, apoi nici prin altul nu se t m duie+te' )i ru$ndu#se el, *ndat s#a f cut s n tos b trnul'7 H'sidor Preotul" /I ?a fel !om gsi i la a!!a @ar%el" 1F a!!a Ni%on" 1F et%.

%.

-. T!r"(!ut% '

=n% de la ,n%eput trebuie spus % 6umne&eu ,n i%onomia sa" ,n marea sa iubire de oameni ,ngduie a%este posedri %u un s%op bine stabilit" i % ori%e ru se prefa%e ,n bine. E4ist %hiar un %u!-nt %are spune % dia!olul ori%-t s)ar strdui s fa% ru p-n la urm tot bine iese. 6emoni&area luat ,n sensul de ,n%er%are de la 6umne&eu" sens %are ne%esit a%iunea unor oameni %redin%ioi" este %ea mai bun do!ad a e4istenei sufletului imaterial" a realitilor spirituale" a i%onomiei di!ine" a dreptei *ude%i et%. 2inde%area lor este do!ada puterii neasemnate a @-ntuitorul 'isus Aristos" pre%um i a neputinei demonilor i a ,nfr-ngerii definiti! a lor. Posedatul odat !inde%at a*unge la o ad-n% smerenie" %a urmare a

lu%rurilor prin %are a tre%ut" i la o permanent gri* de sine pentru a nu mai re%dea ,n patimi %are s)i readu% boala. Bamilia %elui posedat se unete str-ns pe l-ng a%esta ,n post" rug%iune" ,n parti%iparea la !iaa 8iseri%ii. (bdarea pe l-ng %el bolna! este ne!oin mu%eni%eas%" dttoare de %ununi. A%etia se %les% ,n !irtutea rbdrii i a nde*dii. =n !e%hime %ei bolna!i astfel erau primii ,n mnstiri i dai spre ,ngri*ire unor frai mai ne!oitor pentru %lirea a%estora" pentru e4ersarea ,n rbdare i ne!oin. Tre%erea printr)o asemenea ,n%er%are mar%hea& pe tot restul !ieii. =n %eea %e pri!ete terapeuti%a" trebuie subliniat % doar +f-ntul este apt s dis%earn e!entuala inter!enie demoni%. Tot ai%i trebuie spus % +f-ntul prin darul tmduirii" prin puterea lui 6umne&eu" este %apabil s !inde%e ori%e form de nebunie. Puterea dat sfinilor asupra demonilor este una foarte mare aa %um !edem la a!!a Theodor al Bermei 7 se &icea despre avva I!eodor c atunci cnd +edea la :c!it a venit la dnsul dracul vrnd s intre +i l#a le$at afar din c!ilie' )i iar +i alt drac a venit s intre, dar +i pe acesta l#a le$at' )i mai venind +i al treilea drac a $ sit le$ai pe cei doi +i le#a &is lor3 ce stai voi aicea afar 5 )i i# au r spuns lui3 fiindc +ade *n untru cuviosul +i nu ne las s intr m' )i acesta f cnd sil , se ispitea s intre' "ar b trnul l#a le$at +i pe acesta' Deci temndu#se dracii de ru$ ciunile b trnului, *l ru$au &icnd3 slobo&e+te#ne pe noi' )i le#a &is lor b trnul3 ducei#v 9 )i ru+inai, s#au dus'7 HTheodor al Bermei" 2#I pre%um i la muli ali sfini. @etoda este" dup %u!-ntul @-ntuitorul" prin post (i rug!ciune. 'at %-te!a e4emple din Pateri% prin %are demoni&ai au fost !inde%ai prin post i rug%iune: A!!a ?onghin: 7alt dat iar +i i#au adus lui unii pe un *ndr cit' "ar el &icea c tre dn+ii3 eu n#am ce s fac' @i mer$ei mai bine la avva 8inon' 2poi cnd a *nceput avva 8inon s $oneasc diavolul, a *nceput a stri$a diavolul3 cum socote+ti, avvo 8inon, c pentru tine ies5 "at avva Lon$!in se roa$ acolo *mpotriva mea +i temndu#m de ru$ ciunile lui, ies, c altfel ie nu#+i dau r spuns7 H?onghin" I A!!a Oantie: 7s#au suit odat avva Eantie de la :c!i la Ierenut' )i unde a $ &duit pentru osteneala nevoinii, i#au adus lui puin vin' )i au&ind unii, i#au adus lui un *ndr cit +i a *nceput dracul s *l oc rasc pe b trn3 la b utorul de vin acesta m#ai adus5 )i b trnul nu vroia s #l scoat , dar pentru def imare &icea3 cred lui Hristos, c nu voi ispr vii pa!arul acesta pn ce nu vei ie+i' )i dac a *nceput b trnul s bea, a stri$at dracul, &icnd3 m ar&i, m ar&i9 )i mai *nainte de a ispr vii, a ie+it, cu darul lui Hristos7 HOantie" 2I 7Bdat a venit un om la :c!it, avnd sup rare de du! necurat' Petrecnd el mult vreme la :c!it, n#a simit nici un folos sau u+urare' "ar unui p rinte oarecare f cndu#i#se mil , a f cut ru$ ciune c tre Dumne&eu pentru dnsul +i l#a *nsemnat pe fa cu semnul :fintei @ruci' "ar dracul fiind strmtorat +i nec ?it de acel p rinte, i#a $r it, &icnd3 m $one+ti pe mine din acest om, dar s +tii c dac m $one+ti, la tine voi veni' 8is#a lui p rintele3 vino la mine, c eu cu bucurie te voi primi' )i a+a ie+ind necuratul du! din acel om,

a mers +i s#a lipit de p rintele' )i *nc a *nceput a#l *n$reuia +i a#l nec ?i +i a+a /. ani l#a nec ?it cu fel de fel de ispite' "ar b trnul r bda +i se ru$a lui Dumne&eu cu prive$!ere +i cu mult post, muncind du!ul care petrecea *n el' %ncarea sa era *n toate &ilele numai cte /. smburi de finici' Dup /. ani nemaiputnd necuratul du! s #l sufere pe c lu$ r, l#a p r sit +i a fu$it de la dnsul' "ar b trnul v &nd dracul c a fu$it, i#a &is3 pentru ce m p r se+ti +i fu$i de la mine5 %ai *ntoarce#te +i mai petreci cu mine9 )i i#a &is dracul3 Dumne&eu s te pedepseasc c lu$ re, c numai 2cela va putea s te biruiasc 9 )i acestea &icnd, s#a dus cu ru+ine'7 HO'" #I 7Cn pustnic aflnd un om *ndr cit +i care nu putea s posteasc , s#a ru$at lui Dumne&eu s se mute la dnsul dracul +i acela s se slobo&easc ' L#a ascultat deci Dumne&eu +i a intrat dracul *n pustnic, dep rtndu#se de la omul acela' "ar pustnicul fiind *n$reuiat de drac, r bda nevoindu#se *n post +i ru$ ciune' Dup puine &ile, pentru dra$ostea lui, mai mult a $onit Dumne&eu +i de la dnsul dracul7 HO''" 2I .a. 6up %um se poate obser!a sf-ntul se roag i postete pentru %el bolna!" ba uneori ,i pune ,n *o% toat !iaa lui" a%easta fiind dragostea %ea des!-rit" dup %u!-ntul @-ntuitorului. 6e%i" postul i rug%iunea altora pentru %el bolna!" adu% a*utorul dumne&eies%. 6ar nu ori%ine poate s fa% a%easta" sau mai bine &is ori%ine poate s fa% a%easta da% el ,nsui este pe %alea sfineniei. Aa %um !edem din HO'''" 3I 7Povestea cineva din b trni c a fost unul din b trni care s#a *nvrednicit de mare dar de la Dumne&eu +i s#a *n+tiinat pretutindeni numele lui, pentru viaa lui cea cu fapte bune' 2 a?uns de aceea numele lui pn la *mp ratul' "ar *mp ratul trimind l#a c!emat +i dac a luat ru$ ciune de la dnsul, a vorbit cu el +i folosindu#se mult, i#a dat aur, iar b trnul lund aurul a mers *ntru ale sale +i a *nceput a face arin cu vii +i alte adun turi' Deci au adus un *ndr cit la dnsul dup obicei +i a &is b trnul, dracului3 "e+i din &idirea lui Dumne&eu9 "ar dracul i#a r spuns3 nu te voi asculta9 8is#a b trnul3 pentru ce nu m asculi5 8is#a dracul3 fiindc te#ai f cut +i tu ca unul din noi, l snd aducerea aminte de Dumne&eu, pe care o aveai +i te#ai apucat de $ri?ile cele p mnte+ti9 Pentru aceasta nu te voi asculta, nici nu voi ie+i din om9 7. >neori ,ns" este pus s posteas% i s se roage %hiar bolna!ul. Pentru a%easta se folosete imobili&area a%estuia" %maa de for" mai ales %-nd a%esta se manifest !iolent. Astfel la H2''" 0I a!em de)a fa%e %u un frate oare%are" %are fiind ,nelat de dia!ol prin !ise" a a*uns p-n a%olo ,n%-t a %re&ut % a primit hirotonia de la =nsui Aristos. Apoi" ,n%redinat fiind" a intrat ,n +f-ntul Altar !r-nd s se ,n!em-nte&e i s slu*eas%. Prinii %unos%-ndu)l % nu are hirotonie i % este ,nelat de dia!ol 7au poruncit p rinii de i#au pus fiare mari la picioare +i l#au trimis la o m n stire afar din pustie +i au poruncit s fie acolo pa& +i s #l smereasc cu ascult ri $rele, f r odi!n , pn ce se va smeri +i *+i va cunoa+te neputina +i *n+el ciunea sa' )i a+a i#au f cut, pn ce a venit el *ntru cuno+tin +i a cunoscut *n+el ciunea +i smerindu#se s#a poc it'7

=n toate %a&urile ,n %are apare" imobili&area nu pretinde s %onstituie terapeuti%a sau s) o ,nlo%uias%F %el mult poate s)i fa!ori&e&e a%esteia primirea iar a%est lu%ru se !ede i din %u!-ntul +f-ntului 'oan +%rarul: 7in-nd seama i de %eea %e am !&ut % se ,nt-mpl i la muli bolna!i %ontieni. A%etia %unos%-ndu)i fri%a i neputina lor" au rugat pe do%tor s)i lege" fr !oia lor" i s)i trate&e %u sila" de bun!oia lor. H9I 'ar eu !&-nd a%easta i)am rugat pe doftori s se lase ,nduple%ai de a%ei.711 C42D 5 alt arm i mai puterni% asupra demonului este smerenia. +merenia este starea $u!-ntului =ntrupat" este starea lui Aristos %are a%%ept %heno&a" a%%ept" din dragoste pentru om defimarea" bat*o%ura" %ru%ea. 5mul %are se !ede p%tos" se !ede mai *os de toat fptura" iar %el %are)i !ede p%atele intr ,n starea lui Aristos. Aristos este %el %e)l ,mbra%" iar a%ela dob-ndete mintea lui Aristos. 5ri a%easta nu este suferit de demoni. A%easta ,i arde %el mai tare. 6a% ar fi s pri!im la %um definete +f-ntul 'oan +%rarul smerenia am %iti: 7ne) am adunat i am %er%etat ,mpreun i am ispitit ,nelesul %institei numiri. ;i unul a &is % ea ,nseamn uitarea deplin a ispr!ilor propriiF altul" a se so%oti pe sine %el mai de pe urm i mai p%tos dintre toiF altul" %unotina %e o are mintea despre neputina i despre slbi%iunea eiF altul" a lua ,naintea aproapelui ,n %a&uri de suprri i a de&lega %el dint-i m-niaF altul" %unoaterea harului i milei lui 6umne&euF altul" iari" simirea sufletului &drobit i tgduirea !oii proprii. 'ar eu H9I am &is: smerita %ugetare este un har fr de nume al sufletului" a!-nd un nume numai pentru %ei %e au primit %er%area He4periena eiI7 11#C43D i 7%el %e m)a ,ndrgit H9I nu !a mai lo!i" nu !a mai *ude%a" nu !a mai !oi s stp-neas%" nu !a mai fa%e pe ,neleptul" p-n %e !a rm-ne unit %u mine. $%i dup unirea %u mine" a%ela nu mai e supus legii711.C44D i 7dragostea i smerenia sunt o sfinit pere%he. $ea dint-i ,nal" %ea de)a doua" susin-ndu)i pe %ei ,nlai" nu)i las ni%iodat s %ad.711/C4 D $ smerenia este %ea %are ,i ,nfr-nge o re%unos% i demonii: 7 trecnd odat de la lunc la c!ilia sa, avva %acarie ducea smicele de finic, +i iat l#a *ntmpinat pe el diavolul pe cale cu secera +i vrnd s #l loveasc n#a putut' )i i#a &is lui3 mult sil am de la tine %acarie, c ci nu pot asupra ta' "at orice faci +i eu fac' Iu poste+ti, dar eu nicidecum nu m nnc' Prive$!e&i, dar eu nicidecum nu dorm' 4umai una este cu care m biruie+ti' "#a &is lui avva %acarie3 care este5 "ar el a &is3 smerenia ta +i pentru aceasta nu pot asupra ta' 7 H@a%arie Egipteanul" 11I i 7alt dat iar +i un diavol a n p dit asupra lui avva %acarie cu cuit, vrnd s #i taie piciorul' )i pentru smerita cu$etare neputnd, i#a &is3 cte avei voi, avem +i noi, numai cu$etarea cea smerit v deosebe+te de noi +i biruii 7 H@a%arie Egipteanul" 33I. Tot astfel %itim i la amma Theodora ,n %u!-ntul #: 7 smerita cu$etare este biruirea dracilor7
11 C42D 11#C43D

+f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', p. 441. "bidem., pp. 20.)20/. 11.C44D "bidem', p. 314. 11/C4 D "bidem', p. 310.

+ !edem %-te!a lo%uri din Pateri% unde demoni&ai sunt !inde%ai prin harul smereniei +f-ntului: A!!a 2isarion: 7a venit odat un *ndr cit la sc!it +i s#a f cut ru$ ciune pentru dnsul *n biseric +i nu ie+ea dracul, c era aspru' )i au &is clericii3 ce s facem dracului acestuia5 4imeni nu poate s #l scoat , f r numai avva Disarion' )i de *l vom ru$a pe el pentru aceasta, nici la biseric nu vine' Deci aceasta s facem3 iat , vine dimineaa mai *nainte de toi la biseric ' : facem pe cel ce p time+te s +ad *n locul lui +i cnd va intra, s st m la ru$ ciune +i s #i &icem lui3 de+teapt +i pe fratele, avvo9 )i au f cut a+a' )i venind b trnul dimineaa, au st tut ei la ru$ ciune, +i i#au &is3 de+teapt +i pe fratele9 )i *i &ice lui3 scoal # te, ie+i afar 9 )i *ndat a ie+it dracul dintr#*nsul +i s#a t m duit din ceasul acela' 7 H2isarion" I A!!a 6aniil: 7a &is avva Daniil c *n Habilon o fat a unuia din cei mai mari avea drac' )i tat l ei avea un c lu$ r iubit, +i acela i#a &is lui3 nimeni nu poate s t m duiasc pe fiica ta, f r numai si!a+trii aceia, pe care *i +tiu +i de *i vei ru$a pe ei, nu vor veni s fac aceasta pentru smerenie' @i aceasta s facem3 cnd vor veni *n tr$, facei#v c voii s cump rai vase' )i cnd vor veni s ia preul lor, s &icem lor s fac ru$ ciune +i cred c se va t m dui' "e+ind ei *n tr$ au aflat pe un ucenic al b trnilor, +e&nd ca s vnd vasele lui' )i l#au luat pe el *mpreun cu co+niele, cum c ia preul lor' )i cnd a venit c lu$ rul *n cas , a venit +i *ndr cita +i i#a dat o palm , iar el a *ntors +i cealalt fa , dup porunca Domnului' )i muncit fiind dracul, a stri$at &icnd3 o, sil 9 Porunca lui "isus m scoate' )i *ndat s#a cur it fata' )i dup ce au venit b trnii, le#a povestit lor ce s#a f cut' )i au prosl vit pe Dumne&eu +i au &is3 obicei are mndria diavolului, s cad prin smerenia poruncii lui Hristos7 H6aniil" 3I 7Cn b trn oarecare a mers la un tr$, s #+i vnd lucrul minilor lui' )i mer$nd el pe drum a *ntlnit un om *ndr cit muncindu#se' apropiindu#se, *ndr citul l#a lovit pe b trn cu palma peste obra&, iar b trnul i#a *ntors +i cealalt parte a obra&ului s #l mai loveasc ' "ar dracul v &nd smerenia b trnului nu a putut r bda, ci *ndat a ie+it din om +i a fu$it' )i omul a r mas s n tos +i a c &ut la picioarele b trnului, mulumindu#i lui c l#a i&b vit pe el, cu ru$ ciunea lui, de muncirea cumplitului diavol'7 HO" #I Altdat dia!olul pune %ondiii pentru a prsi pe bolna!: 7voi ie+i dac te voi *ntreba un cuvnt +i *mi vei r spunde' 8is#a b trnul3 *ntreab ce ai de *ntrebat9 )i i#a &is diavolul3 acestea voi s te *ntreb +i s #mi spui mie3 ce sunt caprele +i ce sunt oile5 R spuns#a lui b trnul3 caprele eu snt, iar oile, Dumne&eu le +tie9 2cestea au&ind diavolul, a stri$at cu $las mare +i a &is3 iat , pentru smerenia ta, ies97 E4emple pot %ontinua. =n %ele de mai sus am putut obser!a % de multe ori se f%ea rug%iune ,n biseri% pentru a%etia. 5ri o alt arm ,mpotri!a dia!olului sunt )fintele *aine pre%um i exorcismele. Nu a!em %uprinse ,n Pateri%" forme de e4or%isme" nu se spe%ifi% %e Taine erau folosite mai des pentru !inde%area posedailor. $ert este % da% posesia era %u

#1

intermiten se folosea +f-nta +po!edanie" da% era %ontinu +f-ntul @aslu" i uneori +f-nta =mprtanie. +e %unotea de asemenea % e4or%ismele de la +f-ntul 8ote& a!eau importan deosebit i erau f%ute %u mare gri*. +e %unoate % ,n istoria 8iseri%ii au e4istat %a treapt inferioar a %lerului e4or%itii. +e %unoate % i a&i primul e4or%ist ,n eparhia sa e epis%opul lo%ului. 6esigur %" %ei bolna!i sau da% nu" apropiaii lor !or re%urge la toate a%este mi*loa%ele. Totui" e4ist ai%i %a ultim mi*lo% terapeuti%" %hiar da% e %ontro!ersat" ,mprtirea deas %u Trupul i +-ngele @-ntuitorului. (eferindu)se la folosirea +fintei Euharistii pentru !inde%area posedailor" +f-ntul 'oan $assian &i%e 7,n %eea %e pri!ete +f-nta =mprtanie" nu ne amintim %a ea s le fi fost !reodat inter&isF dimpotri!" se %redea % trebuie %a ea s le fie dat ,n fie%are &i" da% e posibil. H9I Preasf-nta =mprtanie nu !a a*unge s ser!eas% drept hran demonului" %i s purifi%e i s p&eas% trupul i sufletul posedatului. Primit de %tre el" ea de!ine" prin spiritul %are re&id ,n membrele sale sau se strduiete s se as%und de ea" un fo% %are)l arde i)l %onstr-nge s fug. Astfel l)am !&ut !inde%-ndu)se pe a!!a Androni%" dup muli alii7.110C4#D Personal %unos% un %a&" petre%ut la @nstirea Neam" unde soborul a hotr-t pentru un frate posedat" s)l ,mprteas% la 41 de ?iturghii" timp ,n %are respe%ti!ul frate i)a re!enit total" %hiar da% la ,n%eput era =mprtit %u fora. =n popor mai e4ist i metoda srindarelor: adi% punerea de 41 de pres%uri la 41 de biseri%i unde se s!-rete +f-nta ?iturghie pentru pomenirea %elui bolna!. 6in a%east pres%ur se s%oate o mirid la Pros%omidie" %are apoi e %uprins ,n +f-nta =mprtanie. Totui a%easta este o form indire%t" mult mai puterni% i mai dire%t fiind ,mprtirea bolna!ului. 6e %e este %ontro!ersat a%east metod3 Pentru % se !ehi%ulea& dou ideii: 1. 1. $ +f-nta =mprtanie este un s%op. 2. 2. $ +f-nta ,mprtanie este un mi*lo%. $ei %e !d ,n $umine%are un s%op" se ,mprtes% rar" %u pre%auii i pregtiri deosebite" merg-nd p-n la e4treme habotni%e" de natur s%rupuloas" %ei %e !d ,n $umine%are un mi*lo%" se ,mprtes% des" a*ung-nd %u timpul s o fa% dintr)o oare%are inerie" iar %a e4trem a*ung s %ad ,n la4i4m. Am-ndou e4tremele sunt peri%uloase i greite" pentru % +f-nta =mprtanie este i s%op i mi*lo% ,n a%elai timp" iar apropierea de ea se fa%e dup %u!-ntul Printelui Arsenie 8o%a: 7mai bine %u sfial de%-t %u ,ndr&neal7" i numai la po!aa i %u bine%u!-ntarea duho!ni%ului. Noi ,ndr&nim s %redem %" a&i %-nd harismele au %am disprut sau sunt din %e ,n %e mai rare" %a ultim metod pentru !inde%area unui demoni&at bote&at poate fi folosit ,mprtania deas %u +-nta $umine%tur. Nu e4ist un temei real pentru a opri pe %el %&ut ,ntre t-lhari de la a%est lu%ru. Toi suntem p%toi i" de%i" ,n oare%are msur posedai. ;i totui ne ,mprtim. $in" ,ns" se %ere de la omul %are are o %ontiin normal. $-nd
110C4#D

+f-ntul 'oan $assian" op' cit', 2''" 20)31" p. 42/.

#1

a%easta este bolna! pre!alea& mila i dragostea noastr pentru %el bolna!. 'ar unde este dragoste des!-rit" nu mai e4ist lege. 'ar pentru posedatul nebote&at %are ar apela la a*utorul 8iseri%ii" fie el ,nsui" fie prin %ei ai lui" soluia nu poate fi de%-t primirea Tainei 8ote&ului.

#2

D. D. #sihoterapeutica bolilor mintale de origine spiritual


8olile spirituale sunt generate de o de&ordine sau o alterare a naturii umane" mai pre%is a modului ei de e4isten" ,n raportul personal al omului %u 6umne&eu. Pentru terapeuti%a bolilor mintale de origine spiritual trebuie spus ,n% de la ,n%eput %" pentru a fi tratate trebuie mai ,nt-i s fie !dite. 5ri pentru a !di a%este boli este ne!oie de o relaie interpersonal" sin%er" ba&at pe iubire" des%hidere i ,n%rederea ,ntre %el %e tmduiete i %el %e dorete s fie tmduit. 5ri a%east relaie interuman nu se reali&ea& de%-t ,n %eea %e teologia denumete duho!ni%ie. 6a% psihiatria folosete psihanali&a ,n tratarea unor astfel de boli" terapeuti%a %retin se folosete de duho!ni%ie.

+. R!$",%" du*o8n% ;u !n% 9 #%<$o d! d!(%)t"r! 0% t!r"(%! " &o$%% )(%r%tu"$!


$. 6epistarea unei boli spirituale ne%esit dis%ernm-nt duho!ni%es% din partea duho!ni%ului. Pentru a%easta %itim ,n Pateri%: 7 &is#a avva 2ntonie3 p rinii cei de demult, cnd mer$eau *n pustie, *nti se vindecau pe sine +i f cndu#se doctori ale+i, vindecau pe alii' "ar noi ie+ind din lume, mai *nainte de a ne vindeca pe noi *n+ine, *ndat *ncepem a vindeca pe alii +i *ntorcndu#se boala asupra noastr , se fac nou cele mai de pe urm mai amare dect cele dinti +i au&im de la domnul &icnd3 vindec #te mai *nti pe tine9 -Luca F, .017 HAntonie" 3I =n toate religiile lumii" ,n ori%e a%ti!itate uman %hiar" e4ist a%east legtur ,ntre iniiat i %el %e dorete s se iniie&e. 7Propriu)&is este !orba de relaia de la ,n%eputul umanitii: edu%aia Hnu dresa*ul" %are se refer la animalI" a%easta aa s)a efe%tuat: transmiterea" %omuni%area" de la prini la fii" fireti sau duho!ni%eti" %a i de la maestru la u%eni%7.121C4.D 6e ai%i re&ult un fapt %apital: persoana uman se reali&ea& numai ,n relaie %u alte persoane. Totui trebuie f%ute pre%i&rile de rigoare: da% relaia maestru)u%eni% o ,nt-lnim pretutindeni datorit originii ei" fiind ba&at pe relaia imprimat ,n fptur: tat)fiu" relaia duho!ni%eas% este nou" inter!enind o dis*un%ie ,ntre ,n!tor i ,n!tur" ,n!tura rm-n-nd te&aurul absolut" iar ,n!torul un !as purttor al ei.
Pr. Laleriu" Andrei Pleu" Labriel ?ii%eanu" +orin 6umitres%u" Dialo$uri de sear , editura Aarisma" p. 13.
121C4.D

#3

6e ai%i s)ar putea %on%lu&iona % doar 8iseri%a este infailibil" ni%ide%um !reo persoan uman. @erg-nd mai departe %u raionamentul !edem % datorit a%estui fapt" relaia duho!ni%)u%eni% nu este o relaie uni!o%" duho!ni%ul ,n!-nd de multe ori de la u%eni%. Pateri%ul deine destule e4emple ,n a%est sens iar noi redm unul: 7tot acesta a spus c era un b trn avnd un ucenic bun +i din *mpuinarea sufletului, l#a scos afar pe u+ cu co?ocul lui' "ar fratele a r bdat afar +e&nd, +i desc!i&nd b trnul u+a, l#a aflat pe acesta +e&nd' )i i#a f cut metanie &icnd3 o, p rinte smerenia *ndelun$ii tale r bd ri a biruit *mpuinarea sufletului meu' Dino *n untru c de acum tu e+ti b trn +i p rinte, iar eu tn r +i ucenic' 7 H(-mleanul" 2I. 5 alt pre%i&are de rigoare este a%eea % relaia dintre duho!ni% i u%eni% este o relaie fundamentat pe dragoste" dragoste ,neleas %a a%tul prin %are duho!ni%ul se golete de sine i intr ,n starea u%eni%uluiF ,i pune sufletul pentru a%esta. 6uho!ni%ul autenti% i deplin trebuie s fie un martor !iu" un re%eptor i al ,n!turii i al e4perienei duho!ni%eti" fiind% harul impli% !ia i ,n!tur. Nu e4ist o autoritate de tip *uridi%" duho!ni%ul nu se substituie @-ntuitorului i harului %i este numai purttorul a%estora. E4ist doar o autoritate de slu*ire instituit de 8iseri%. +implu spus" u%eni%ul as%ult de duho!ni% %a de Aristos" iar duho!ni%ul rspunde de u%eni% %a de Aristos. 5ri responsabilitatea este enorm. 'at %um refle%t Pateri%ul a%est fapt: 7&is#a iar +i3 cnd vrei s mer$i ca s #i descoperi $ndurile +i cu$etele tale unui p rinte du!ovnicesc +i s #l *ntrebi s #i spun cele pentru folosul sufletului t u, dup obiceiul c lu$ resc, atunci i se cade s te ro$i lui Dumne&eu, &icnd3 Doamne, Dumne&eu meu, cele ce vrei Iu s le +tii c sunt spre folosul sufletului meu, acelea d #le *n $ura celui p rinte, ca s mi le &ic +i eu s primesc ca din $ura Ia cuvintele lui +i s m folosesc de dnsele9 >nt re+te#te bine *n cuvintele acestea, de vreme ce osteneala, t cerea, s r cia +i p timirea nasc omului smerenia, iar smerenia iart toate p catele'7 H''" 2/I 6uho!ni%ii nu se limitea& la aspe%tul formal" liturgi%" ritual al spo!edaniei. Ei de!in ,n%etul %u ,n%etul sftuitori i ,n afara Tainei +po!edaniei" de!in ,ndrumtori" iar %on!orbirea %u un astfel de duho!ni% de!ine ,ntotdeauna un a%t sa%ramental. E uor s re%unoti un duho!ni% autenti% dar e greu s gseti unul. 7$-nd nu ai duho!ni%" s)l %aui pl-ng-nd.7. >n duho!ni% autenti% nu este doar un ofi%iu de as%ultare i de&legare" %i este ,n primul r-nd un model" iar pe l-ng a%easta este !dit prin dragostea fa de 6umne&eu i fa de u%eni%i. 'ar %a i %riteriu de deosebire al duhului a%estuia este a%ela % un duho!ni% ade!rat se apr de m-ndrie i sla! deart %a de fo%. >n alt %riteriu mult mai subtil ,l e4tragem din paginile Pateri%ului: 7&is#a un b trn3 dac va petrece cineva *ntr#un loc +i nu se va asem na locului, *nsu+i locul *l $one+te pe acesta, c ci nu face fapta locului' 7 HOO2" 22I.

#4

7?egate de dragoste sunt %omptimirea" iertarea" %apa%itatea de a %ondu%e sufletele ,n%etul %u ,n%etul" fr opintiri" fr artifi%ii" spre un lent i sigur progres spiritual. ;i mai ales s garante&e autenti%itatea ,n!turilor i ,ndrumrilor sale prin e4emplul !ieii proprii.7121C4/D $a urmare a faptului % este un model" *ude%ata lui nu apare %a a unui legislator" %anonul lui nu apare pedeaps. Po!aa lui se ,ntemeia& pe modele mai mult de%-t pe reguli" ,ntre u%eni% i penitent e4ist-nd un raport de filiaie" de natere din nou. A%east relaie este des%ris magistral ,n urmtoarea apoftegm: 7 trei p rini aveau obiceiul, *n tot anul, de mer$eau la fericitul 2ntonie' )i cei doi *l *ntrebau pentru $ndurile lor +i pentru mntuirea sufletului, iar al treilea totdeauna t cea, ne*ntrebndu#l nimic' "ar dup mult vreme i#a &is avva 2ntonie lui3 iat , atta vreme ai de cnd vii aici +i nimic nu m *ntrebi9 )i r spun&nd fratele, i#a &is3 destul *mi este numai s te v d, p rinte97 HAntonie" 20I 6uho!ni%ii autenti%i sunt ,nrd%inai ,n Tradiie nu prin re$ul %i prin model" fie%are btr-n urm-nd modelul btr-nului %ruia i)a fost u%eni%" a %rui u%eni% urm-nd)l pe el 9 et%. 6ar trebuie spus % uni%ul model" sau modelul ideal este Aristos" iar sf-ntul fiind o iposta& a A%estuia ,n timp" ,n istorie. Ai%i se %u!ine s !orbim i de latura dinami% a duho!ni%iei: 7instituia duho!ni%ului este o instituie dinami% ,n interiorul Tradiiei. Ea asigur Tradiia" dar o i %ontemporanei&ea& ,n permanen. 5 re,nnoiete" o re,mprosptea&. >%eni%ul e nou 9 i duho!ni%ul e nou. H9I 6uho!ni%ul este to%mai %el %e se %ontemporanei&ea& %u libertate" ,n interiorul i ,n sensul tradiiei.7122C40D 'at %are sunt %alitile" ,n !i&iunea +f-ntului 'oan +%rarul pe %are trebuie s le posede un duho!ni%: s fie pstor" %-rma%i" do%tor i ,n!tor. 7Pstor este" ,n ,neles ade!rat" %el %e poate %uta i ,ndrepta prin nerutate" prin s-rguin i rug%iunea sa" oile pierdute. $-rma%i este %el %e a luat trie ,nelegtoare de la 6umne&eu i din ostenelile sale" %a s poat s%oate %orabia nu numai din !aluri" %i i din ad-n%ul ,nsui al mrii. 6oftor este %el %e are trupul i sufletul nebolna!e" nea!-nd ne!oie de ni%i o doftorie pentru ele. =n!tor %u ade!rat este %el %e s)a f%ut %arte ,nelegtoare a %unotinei prin degetul lui 6umne&eu" sau prin lu%rarea luminrii de la El i nu mai are ne!oie de %elelalte %ri H9I i po!uiete pe %ellalt prin lu%rarea sa !&ut7123C 1D iar ,n Pateri% portretul duho!ni%ului ni)l fa%e amma Theodora: 7 a &is iar +i aceast maic 3 *nv torul este dator s fie str in de iubirea de st pnie, de iubirea de ar$int, de slav de+art , departe de mndrie, nebat?ocorindu#se de lin$u+ire, nerobindu#se de daruri, de pntece nebiruindu#se, nest pnindu#se de mnie, ci *ndelun$ r bd tor, blnd cu toat puterea, smerit cu$et tor mai ales, *n$ duitor +i suferitor, purt tor de $ri? +i iubitor de suflete'7 HTheodora" #I
Antonie Plmdeal" Iradiie +i libertate *n spiritualitatea ortodox , %ole%ia A4ios" editura Pronosti%" 100 " p. 224. 122C40D "bidem', pp. 224)22 . 123C 1D +f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', p. 434.
121C4/D

5ri aa %um am spus toate a%estea se reali&ea& prin harul di!in. Totdeauna %redin%iosul a %utat manifestrile harului. 'ar duho!ni%ia este o harism" %are nu de%urge automat din fun%ia respe%ti!. 7Titlul de profet este legat de obi%ei de numele marilor duho!ni%i" pentru % ei au darul <<rug%iunii aprinse" al %unoaterii inimii i al dis%ernm-ntului sufletelor i g-ndurilor>>. Pe l-ng darurile duho!ni%eti" %a nite do%tori pri%epui" ei insist asupra unei binef%toare ,ndrumri a fa%ultilor omeneti. >nii din a%eti prini fa% psihologie e4perimental" ba %hiar i psihanali&. Psihiatrii moderni gses% o materie tiinifi% de o bogie uimitoare ,n operele lui 5rigen" E!agrie" 6iadoh" @a%arie" 'oan +%rarul9 A%etia %unos% foarte bine e4istena unui sub%ontient i prime*dia refulrii. <<multe patimi sunt as%unse ,n sufletul nostru" dar s%ap ateniei noastre. 'spita le deteapt>> HE!agrie: @enturiile, 2'" 2I. Ei deosebes% ,n mod %lar diferitele &one psihi%e i nu %onfund ni%iodat %au&ele psihi%e" fi&i%e" morale sau demoni%e.7124C 1D =n momentul %-nd %uttorul de m-ntuire a gsit un astfel de model" se pred pe sine %u totul ,n m-inile a%estuia. Pateri%ul %uprinde o sumedenie de apoftegme ,n %are as%ultarea u%eni%ilor ,ntre%e ori%e raiune" ,n%rederea ,n duho!ni% este fr limite" tierea !oii u%eni%ului este total. ;i to%mai de a%eea" 6umne&eu po!uiete at-t pe duho!ni% %-t i pe u%eni%" i ,n %derea unuia" ,l ridi% pe a%esta prin %ellalt i in!ers. 6umne&eu este pre&ent personal ,n lu%rarea %elor doi" %%i ,nsi lu%rarea %elor doi este ,n pre&ena lui 6umne&eu. 'at %um refle%t Pateri%ul a%easta: 7un frate l#a *ntrebat pe avva :isoe, &icnd3 de vom umbla pe cale +i va r t ci cel ce ne pov uie+te, este trebuin s #i &icem ceva5 "#a r spuns b trnul3 nu' Deci a &is fratele3 dar s #l l s m s ne r t ceasc 5 "#a &is b trnul3 dar ce vrei, s iei toia$ul +i s #l bai5 Eu +tiu frai care umblau +i cel ce *i pov uia a r t cit noaptea, +i erau /. +i toi +tiau c se r t cesc' )i s#au luptat fiecare s nu spun ' "ar dup ce s#a f cut &iu , pricepnd cel ce#i conducea c a r t cit din cale, le#a &is3 iertai#m , am r t cit9 )i au &is toi3 +i noi +tiam, dar am t cut' "ar el au&ind, s#a minunat &icnd c pn la moarte se st pnesc fraii s nu $r iasc +i l#a sl vit pe Dumne&eu' iar lun$imea c ii din care s#au r t cit, era de /. mile'7 H+isoe" 31I. 6a% p-n a%um am ,n%er%at s definim" oare%um" statutul duho!ni%ului" s !edem a%um i modul terapeuti% de a%iune al a%estuia. A%est mod de a%iune %uprinde: mrturisirea p%atelor penitentului" de&legarea p%atului i rspunsul de ,ndreptare" %on%reti&at ,n %anon" al duho!ni%ului pre%um i %ontribuia de !oin a %elui %e se mrturisete" %on%reti&at ,n as%ultare. Pe s%urt spus" ,n %eea %e 8iseri%a denumete Taina +po!edaniei sau a @rturisirii. $u toate % numai %ei %e au hirotonie au i puterea dat de 8iseri% de a de&lega i lega p%atele" ,n 8iseri% sunt %unos%ute nenumrate %a&uri de ,ndrumtori spirituali %are nu a!eau hirotonie. @odul de a%iune terapeuti% este a%elai %u singura deosebire % a%etia nu au putere de a lega sau de&lega p%ate.

124C 1D

Paul E!doGimo!" op' cit', p. 313.

##

7E4periena milenar a 8iseri%ii do!edete !aloarea m-ntuitoare a mrturisirii. Lreeala se ,nrd%inea& ,n suflet i otr!ete lumea luntri%. Ea %ere o operaie %hirurgi%al %are taie rd%inile rului i s%oate greeala afar" %eea %e ne%esit un martor %are as%ult" %a s s%ape de singurtate i s)l pun pe %el %e se mrturisete ,n %omuniune %u Trupul. 6es%operirea po&iti! a psihanali&ei %onst ,n a%eea % ,l %on!inge pe pa%ient s stea de !orb" s a%%epte dialogul sin%er" s)l a*ute %hiar ,n in%apa%itatea sa de a dialoga" s)l a*ute s) i depeas% a%ea spaim %are)l ,mpiedi% s se du% la altul" de%i s opere&e ,nainte de toate singurtatea morbid %a s restabileas% legtura %u alt%ine!a" %omuniunea. H9I $ine se mrturisete ,i uurea& sufletul de greeliF dar %um le fa%em s nu mai e4iste. H9I $hiar da% am eliminat din suflet greeala" prin faptul % am spus)o preotului" de%i am obie%ti!at)o" ea mai poate s ne mai supere %hir din afar. Numai iertarea prin +f-nta Tain o distruge fr putin de ,ntoar%ere i adu%e !inde%area total. Psihiatrii %retini" %are %red %u trie" %unos% a%east lu%rare spe%ifi% a Tainei %are ne eliberea& total" i)i trimit deseori pe bolna!ii lor s) i des!-reas% tratamentul ,n <<%lini%a>> biseri%eas% a harului.712 C 2D $-t pri!ete %on%reti&area %elor spuse mai sus ,n Pateri%" este inutil a insista. Pateri%ul este plin de 7btr-ni7" ,n ,nelesul de duho!ni%i" i de u%eni%i. Este plin de a%tele sa%ramentale ale @rturisirii" prin faptul % u%eni%ii mergeau s spun g-ndurile lor btr-nilor. Pateri%ul e plin de interogaii ontologi%e" le)am numi noi" pre%um: %e !oi fa%e3 spune)ne nou un %u!-nt3 %um s ne m-ntuim3 Este arhi%unos%ut faptul % %el %e !rea s se m-ntuias%" %u ,ntrebarea trebuie s %ltoreas% i % m-ntuirea st ,n mult sfat. >rmea& apoi sentina %are totdeauna este una personal" legat de %el %e ,ntreab" este doftoria de %are a%esta are ne!oie. As%ultarea i urmarea ei pre%um i %redina ,n a*utorul dumne&eies%" prin rug%iunea btr-nului sunt premisa reuitei totale. Toate a%estea au %a s%op punerea pe %ale" punerea ,n normalitate. 'at %um re&um Pateri%ul %ele spuse: 7a &is avva "osif Iebeul3 trei sunt cinstite *naintea Domnului3 cnd omul este bolnav +i i se adau$ ispite +i cu mulumire le prime+te, iar a doua este cnd cineva *+i face toate lucrurile sale curate *naintea lui Dumne&eu +i nu au nimic omenesc, iar a treia, cnd cineva +ade sub supunerea unui p rinte du!ovnicesc +i se leap d de toate voile sale' 2cesta are o cunun mai mult, dar eu am ales boala' 7 H'osif Tebeul" 1I =n ordinea di!in a lumii e4ist o ierarhie" e4ist iniiai i u%eni%i" e4ist un progres %ontinuu spre 6umne&eu" spre ,ndumne&eire. 5ri duho!ni%ia i mrturisirea nu fa% alt%e!a de%-t s ne introdu% ,n a%east ordine" s ne pun sub a%operm-ntul dinami% al tradiie" s ne pstre&e ,n normalitate" aa %um ne arat i a!!a Antonie: 7 &is#a iar +i3 +tiu c lu$ ri, care dup multe osteneli, au c &ut +i *ntru ie+ire din mini au venit, pentru c s#au n d ?duit *n lucrul lor +i am $indu#se nu au *neles porunca celui ce a &is3 *ntreab pe tat l t u +i *+i va vesti ie -"" Le$e, 0., =1.7 HAntonie" 30I
12 C 2D

"bidem', pp. 314)31 .

#.

2om ,n%er%a ,n %ontinuare s definim i s dm %-te!a sentine terapeuti%e asupra prin%ipalelor boli spirituale" generate de p%atele %apitale" ,n !i&iunea Prinilor din Pateri%" fr a uita s fa%em pre%i&area %" a%este sentine au un pronunat %ara%ter subie%ti! raport-ndu)se la persoanele ,n %au&" dar totodat a!-nd i un %ara%ter general !alabil" in-nd %ont de stru%tura fiinei umane pre%um i de definirea rului.

%.

-. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " #=ndr%!%

7@-ndria este tgduirea lui 6umne&eu" ns%o%irea dra%ilor" dispreuirea oamenilor" mai%a os-ndirii" nepoat a laudelor" semnul nerodni%iei" i&gonirea a*utorului lui 6umne&eu" ,naintemergtoarea ieirii din mini" pri%inuitoarea %derilor" pri%ina lurii ,n stp-nire de dra%i" i&!or al m-niei" ua frni%iei" %au&a nemilosti!irii" p&itoarea p%atelor" %ontabil amarni%" *ude%toarea oamenilor" potri!ni%a lui 6umne&eu" rd%ina hulei712#C 3D Prinii Pustiei tiau % m-ndria este 7,n%eptoarea i ns%toarea tuturor patimilor712.C 4D" % a%easta a dobor-t pe ,ngeri i pe oameni" % %el m-ndru ,i este ,nsui 7dra% i !r*ma %e se r&boiete %u sine7 $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. (ug%iunea: 7a fost un om care se numea avva Pamvo +i despre acesta se poveste+te c trei ani a petrecut ru$ndu#se la Dumne&eu +i &icnd3 s nu m sl ve+ti pe p mnt9 )i att l#a sl vit Dumne&eu *nct nu putea cineva s se uite *n faa lui, de slava care o avea'7 HPam!o" 1IF 2. 2. Buga de laud" de sla!: 7odat avva 2ntonie a primit scrisori de la *mp ratul @onstantin ca s mear$ la @onstantinopol +i socotea ce s fac ' Deci a &is c tre avva Pavel, ucenicul lui3 oare, trebuie s mer$5 )i i#a &is lui ucenicul3 de vei mer$e, 2ntonie te vei c!ema, iar de nu vei mer$e, avva 2ntonie'7 HAntonie" 33IF 7a venit odat fericitul Ieofil ar!iepiscopul cu un boier oarecare la avva 2rsenie +i l#a ru$at pe acest b trn, ca s aud de la el vreun cuvnt' iar b trnul, t cnd puintel, a r spuns c tre dnsul3 dar dac voi spune un cuvnt, *l vei p &i5 "ar ei au f $ duit c #l vor p &i' )i le#a &is lor b trnul3 oriunde vei au&i c este 2rsenie, s nu v apropiai' 7 HArsenie" .IF 7se &icea pentru avva 2rsenie +i pentru avva Ieodor al ;ermei, c mai mult dect toate, urau slava oamenilor' Pentru aceasta 2rsenie nu *ntmpina lesne pe cineva, iar avva Ieodor *ntmpina cu adev rat, dar era ca o sabie'7 HArsenie" 31I 3. 3. Propria defimare: 7se spunea despre avva Daniil, cum c venind barbarii *n sc!it, au fu$it p rinii' )i a &is b trnul3 dac nu poart $ri? de mine Dumne&eu, pentru ce mai tr iesc' )i a trecut prin mi?locul barbarilor +i nu l#au v &ut pe el' 2tunci a &is c tre sine3 iat a purtat $ri? de mine Dumne&eu +i nu am murit' ; dar +i tu ceea ce este al omului +i
12#C 3D 12.C 4D

+f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', pp. 2./)2.0. "bidem'

#/

fu$i ca p rinii'7 H6aniil" 1IF 7a venit un st pn s #l vad pe avva :imon' "ar el au&ind, +i#a luat brul +i s#a dus la un finic s #l curee' 2cela, venind a stri$at3 b trne, unde este pustnicul5 "ar el a &is3 nu este aici pustnic' )i au&ind s#a dus' 7F 7alt dat iar +i a venit alt st pn s #l vad pe avva :imon +i apucnd *nainte clericii, i#au spus3 avvo, $ te+te#te, c acela au&ind despre tine, vine s #l bla$oslove+ti9 "ar el a &is3 da, m $ tesc' Deci, *mbr cndu#se cu un c!entonion al lui +i lund pine +i brn& *n minile sale, sculndu#se, a +e&ut, mncnd *n poart ' Denind st pnul cu parada lui +i v &ndu#l, nu l#a b $at *n seam , &icnd3 acesta este pustnicul despre care am au&it5 )i *ndat s#au *ntors de acolo' 7 H+imon" 1)2I. 4. 4. Bapta bun ,n as%uns: 7spuneau p rinii c era *ntr#un sat unul care postea mult, *nct se c!ema numele lui postitorul' )i au&ind avva 8inon despre dnsul, l#a c!emat pe dnsul, iar el s#a dus cu bucurie' )i ru$ndu#se ei au +e&ut' Deci a *nceput b trnul s lucre&e t cnd, iar postitorul neaflnd s vorbeasc cu dnsul, a *nceput s se supere de trnd vie' )i a &is b trnului3 roa$ #te pentru mine, avvo, c voi s m duc9 8is#a lui b trnul3 pentru ce5 "ar el r spun&nd, a &is3 c ci inima mea ca ar&ndu#se este +i nu +tiu de ce' @ ci cnd eram *n sat, pn seara posteam +i niciodat a+a nu mi s#a f cut' 8is#a lui b trnul3 *n sat te !r neai cu urec!ile tale' @i mer$i de acum +i m nnc la ceasul al "E#lea9 )i orice faci, f *n ascuns9 )i cum a *nceput s fac , cu neca& a a+teptat ceasul al nou lea, +i &iceau cei ce#l +tiau pe el, c postitorul s#a *ndr cit +i venind el, a spus b trnului toate' "ar el i#a &is lui3 aceast cale este dup Dumne&eu'7 HRinon" /I . . T%erea %a rspuns la laud: 7&is#a iar +i c +e&nd odat b trnii +i mncnd, sta slu?ind avva 2lonie, +i v &ndu#l pe dnsul, l#au l udat' "ar el nimic nu a r spuns' Deci i#a &is lui unul *n tain 3 de ce nu ai r spuns b trnilor cnd te l udau5 )i a &is lui avva 2lonie3 de le#a+ fi r spuns, m#a+ fi aflat ca +i cum a+ fi primit lauda'7 HPimen" I #. #. $omparaia %u %ei mari ,n fapte: 7acesta#+i a &is despre avva "sidor, c *i &iceau lui $ndurile3 mare om e+ti' )i &icea c tre dnsele3 nu cumva sunt ca avva 2ntonie5 :# au m#am f cut cu totul ca avva Pamvo, sau ca ceilali p rini, care au pl cut lui Dumne&eu5 cnd aducea acestea *mpotriv , se odi!nea' "ar cnd vra?ba *l f cea s se *mpuine&e cu sufletul, cum c dup acestea toate are s fie aruncat *n munc , &icea c tre dnsele, c de+i *n munc voi fi aruncat, pe ele dedesupt le va $ si'7 H'sidor" #I .. .. +merenia: 7&is#a un b trn3 voiesc s fiu biruit +i s am smerenie, dect s fiu biruitor +i s am mndrie' 7 HO" 12I /. /. Nebunia ,ntru Aristos: 7iar +i3 de se va face cineva nebun pentru Dumne&eu, *l va *nelepi pe el Dumne&eu'7 HOO2" 11IF 7&is#au iar +i3 ori fu$ind s fu$i de oameni, sau r&nd r&i de lume +i de oameni, f cndu#te pe tine de mai multe ori nebun' 7 HO'2" 0I pre%um i ,n apoftegma de la Paladie. 7Amintete)i de !iaa ta dint-i" de !e%hile tale %deriF %um tu" un om plin de patimi" ai a*uns" prin mila lui Aristos" la neptimireF de lumea %are" dup %e ai prsit)o" n)a pierdut ni%i

#0

un prile* s te bat*o%oreas%. Apoi g-ndete)te: %ine)i poart de gri* ,n pustie i %ine alung demonii %are se dau la tine s%r-nind din dini3 L-nduri %a a%estea fa% mintea "ai supus i nu ,ngduie s se stre%oare ,n ea demonul trufiei.712/C D

#.

.. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " %u&%r%% d! "r/%nt

7'ubirea de argini este ,n%hinarea la idoli" fii%a ne%redinei" s%u& min%inoas pentru boli" pre!estirea btr-neii" fri% de se%et" !estirea foameteiF dra%ul %el %u mii de %apete.7 120C #D Este 7rd%ina tuturor relelor7 iar %el %e o are 7e strin de tr-nd!ie.7131C .D 'at %um definete Pateri%ul a%east patim: 7acela+i avva "saia a fost *ntrebat ce este iubirea de ar$int5 "ar el a r spuns3 a nu crede lui Dumne&eu c poart $ri? de tine, a te de&n d ?dui de f $ duinele lui Dumne&eu +i a iubi peste m sur ca s te *ntin&i cu avuiile' 7 H'saia" 0I $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. Neprimirea argintului: 7acesta mer$ea pe drum cu ucenicul lui +i unul dintr# *n+ii $ sind un p ! ru de lemn verde pe drum, a &is b trnului3 p rinte porunce+te s #l iau' "ar b trnul s#a uitat la el minunndu#se +i i#a &is3 tu l#ai pus acolo5 )i a r spuns fratele3 nu9 )i a &is lui b trnul3 cum dar vrei s iei ceea ce nu ai pus5 7 HAghaton" 11IF 7povestit#a avva Daniil pentru avva 2rsenie, c a venit odat un ma$istru, aducndu#i o diat a unui boier, rudenie a lui, care *i l sa foarte mult mo+tenire' )i lund#o pe ea, vroia s o rup +i a c &ut ma$istrul la picioarele lui, &icnd3 ro$u#te nu o rupe, c mi se ia capul' )i i#a &is avva 2rsenie lui3 eu mai *nainte de acela am murit, iar el acum a murit' )i a trimis#o *napoi, nimic primind'7 HArsenie" 20I. 2. 2. Nelegarea de ni%i un lu%ru material: 7se &icea, iar +i pentru dnsul, c de multe ori s#a mutat, avnd numai la bru cuita+ul cu care spinteca smicelele' 7HAghaton" .IF 7se spunea despre avva 2mmoi, c a f cut cinci&eci de m suri de $ru pentru trebuina sa +i le#a pus la soare' )i mai *nainte de a se usca bine, a v &ut *n locul acela un lucru care nu#i folosea lui' )i a &is ucenicilor s i3 s ne ducem de aici' "ar ei foarte s#au m!nit' )i v &ndu#i pe ei m!nii, le#a &is lor3 v m!nii pentru pini5 @u adev rat eu am v &ut pe oarecari c au fu$it +i au l sat firi&ile v ruite *mpreun cu c ri de membrane +i n#au *nc!is nici u+ile, ci s#au dus l sndu#le desc!ise'7 HAmmoi" 4I 3. 3. Pierderea !oit a argintului: 7Paisie, fratele lui avva Pimen, a $ sit un vas mic cu bani +i i#a &is lui avva 2nuv, fratele s u3 +tii c cuvntul lui avva Pimen este foarte aspru, vino s ne &idim m n stire undeva +i s +edem acolo f r de $ri? 9 "#a r spuns lui avva 2nuv3 dar cu ce s &idim5 "ar el i#a ar tat lui banii' Deci v &ndu#i avva 2nuv, s#a m!nit foarte,
12/C D 120C #D

E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. . . +f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', p. 240. 131C .D "bidem', p. 2 1.

.1

socotind v t marea sufletului fratelui' >ns i#a &is3 bine, s mer$em +i s &idim c!ilie dincolo de ru' Deci a luat avva 2nuv vasul +i l#a pus *n culionul s u +i trecnd amndoi rul, cum au a?uns pe la mi?loc, s#a f cut avva 2nuv c alunec +i a c &ut culionul cu banii *n ru +i pentru aceasta avva 2nuv s#a *ntristat' "#a &is lui Paisie3 nu te m!ni, avvo, c ci de vreme ce s#au dus banii, s mer$em iar +i la fratele nostru' )i *ntorcndu#se, au r mas cu pace' 7 HPaisie" 1I 4. 4. Lonirea patimii: 7&is#a iar +i3 patima cea cumplit +i prea *ndr &nea a iubirii de bani, saiu ne+tiind, la r utatea cea mai de pe urm mn sufletul cel robit' Drept aceea, mai ales la *nceput s o $onim' @ de va st pnii, nebiruit va fi' 7 H'sidor Pelusiotul" #IF 7&is#a un b trn3 cel ce n#a urt averea, cnd va putea s #+i urasc sufletul, dup porunca %ntuitorului'7 HO'''" #I . . ?uarea aminte la nestatorni%ia bogiilor pm-nteti: 7 fericitul Pior, lucrnd vara la un oarecare, *i aducea aminte s #i dea plata' "ar acela nevrnd, s#a *ntors la m n stire' "ar +i vremea venind, secernd la dnsul +i cu osrdie lucrnd, neprimind nimic, s#a *ntors la m n stire' 2l treilea an *mplinindu#se +i lucrarea cea obi+nuit s vr+ind, b trnul s#a dus nelund nimic' Dumne&eu *ns a certat casa aceluia, care, aducnd plata, *i c uta la m n stire pe sfnt' )i abia $ sindu#l a c &ut la picioarele lui, dndu#i plata' "ar el &icea3 mie Domnul mi#a dat' "ar acela i#a dat voie s le dea preotului la biseric '7 HPior" 1I #. #. (efu&ul t-rguieli ,n !-n&area ru%odeliei i %umprarea %elor de trebuin: 7 se spunea iar +i pentru el +i pentru avva 2mun, c atunci cnd vindea vre#un vas, odat spunea preul +i ceea ce li se da, luau t cnd *n lini+te' )i iar +i, cnd vroiau s cumpere ceva, ceea ce li se spunea, dau *n t cere +i luau vasul, ne$r ind nimic'7 HAghaton" 1#I 76up %um e imposibil %a !iaa i moartea s se afle laolalt ,ntr)un om" tot aa este imposibil %a iubirea s stea laolalt %u a!uiile. $%i iubirea distruge nu doar a!uiile" %i ,nsi !iaa noastr tre%toare.7131C /D

&.

1. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " d!)7r=n'r%%

76esfr-narea este" ,n general" poftirea sau satisfa%erea fr r-nduial i nepermis de legea moral a pl%erilor se4uale. 6esfr-narea se poate s!-rii: aI ,n %uget" adi% prin ,n%hipuiri i pofteF bI prin %u!inte i fapte" %I dup r-nduiala fireas% %-nd se fa%e ,n afara %storiei" dI,mpotri!a r-nduielii naturale" %a ,n p%atele sodomiilor" %are este ae&at ,ntre p%atele strigtoare la %er" eI dup persoanele %are o s!-res% 9 desfr-nare simpl" in%est" adulter i sa%rilegiu.7132C 0D
E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. #4. 6r. Ni%olae @ladin" 5rest 8u%e!s%hi" $onstantin Pa!el" 'oan Rgrean" Ieolo$ia %oral Brtodox , !ol. '" %orala Jeneral , editura 'nstitutului 8ibli% i de @isiune al 8iseri%ii 5rtodo4e (om-ne" 8u%ureti" 10.0" p. 42 .
132C 0D 131C /D

.1

76emonul prea%ur!iei ,l silete s pofteas% trupuri diferite. El are mai %u seam gri* de %ei %are se ,nfr-nea&" pentru %a a%etia" nedob-ndind nimi%" s lase totul balt. ;i" m-n*ind sufletul" el ,l ,n%o!oaie spre trebi m-ra!e. 8a ,l fa%e s spun" ori s as%ulte tot felul de !orbe %a i %um lu%rul %u pri%ina ar fi %hiar ,n faa o%hilor lor.7133C#1D 6esfr-narea este un p%at foarte gra!. Pateri%ul ,l numete c dere, i aa %um &i%e +f-nta +%riptur este p%atul %e ,l fa%em ,n trup. 6in desfr-nare se nate neso%otina" orbirea minii" iubirea de sine" ura lui 6umne&eu" alipirea de %ele materiale" groa&a de moarte et%. 6esfr-narea este o degradare" o sinu%idere i are %a urmare degradarea trupeas%" isto!irea a%estuia" degenerare biologi% et%. 6in %au&a desfr-nrii sufer neamurile" se nas% %opii bolna!i mintal" se ,nnebunete H!e&i sifilisulI et%." dar %ea mai gra! %onse%in este pierderea m-ntuirii. $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. (ug%iunea: 7un frate a *ntrebat pe avva 2$at!on pentru p catul curviei +i i#a r spuns aceluia3 mer$i, arunc neputina ta *naintea lui Dumne&eu +i vei afla odi!n ' 7 HAgathon" 21IF 7povestitu#sa despre maica :ara, c a r bdat treispre&ece ani, fiind luptat tare de dracul curviei +i niciodat nu s#a ru$at s se dep rte&e r &boiul de la dnsa, ci mai vrtos &icea3 Dumne&eu, d #mi putere97 H+ara" 1I 2. 2. Postul: 7un frate l#a *ntrebat pe un b trn, &icnd3 ce voi face, p rinte, c pntecele meu m sup r +i nu pot s #l opresc5 De aceea &burd trupul meu' 8is#a lui b trnul3 de nu vei pune *ntru el fric +i post, nu vei *ndrepta pa+ii t i pe c rarea lui Dumne&eu,7 H2'" 34I 3. 3. (bdarea: 7un b trn oarecare, l#a v &ut pe ucenicul s u c este foarte sup rat +i nec ?it de dracul curviei' )i i#a &is lui3 fiule, vrei s #l ro$ pe Dumne&eu s se dep rte&e de la tine +i s te p r seasc acel r &boi5 "ar el a &is3 ba nu, p rinte, c de m +i sup r +i m nec ?esc de acel r &boi +i m ostenesc muncindu#m , dar v d din osteneal roada r bd rii *ntru mine' Pentru aceasta mai vrtos te roa$ pentru mine, p rinte, s #mi dea Dumne&eu r bdare ca s pot purta cu mulumire aceast ispit ' 8is#a lui b trnul3 acum, fiule, am cunoscut c e+ti *n sporire +i c m *ntreci'7 H2'" I 4. 4. Nde*dea: 7un frate oarecare, ce tr ia *n Enat, *n m n stirea 2lexandriei, a c &ut *n p catul curviei +i dup c dere, de multa lui scrb l#a dus pe el vr ?ma+ul la de&n d ?duire' El mai venindu#+i *n fire +i v &ndu#se biruit de scrb +i de&n d ?duit, sin$ur ca un doctor iscusit fiind, a pus $ndul s u spre buna n de?de, &icnd3 cre&i *n marea milostivire a lui Dumne&eu, c va face +i cu mine p c tosul +i m va ierta9 "ar cnd $r ia el *ntru sine acestea, diavolii i#au &is3 cum +tii tu c *+i va face mil cu tine5 )i le r spundea lor a+a3 dar voi cine suntei +i ce $ri? avei, de *+i va face Dumne&eu mil cu mine ori de nu *+i va face5 @ voi suntei fiii *ntunericului, ai $!eenei +i ai pieirii ve+nice, iar Dumne&eu este bun +i milostiv' Doi ce treab avei5 2cestea $r indu#le lor fratele au fu$it dracii ru+inai de
133C#1D

E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. 4/.

.2

la dnsul, neputnd s #i mai fac nimic' "ar fratele cu n de?dea +i cu a?utorul lui Dumne&eu, s#a poc it +i s#a mntuit'7 H2'" 24I . . ?uarea aminte la %au&a patimii i tierea a%esteia: 7a &is un b trn' Dac curvia se lupt cu trupul t u, ve&i din care pricin s#a pornit r &boiul asupra te +i o *ndreptea& ' :au din desf tare, sau din somn mult, sau din mndrie, sau de te socote+ti pe tine mai bun dect pe altul, sau ai osndit pe cineva cnd $re+ea' ;iindc afar de acestea nu se lupt omul spre curvie'7 H2'" 42I #. #. =nfr-narea simurilor i a g-ndului: 7s#a dus odat avva "sidor la avva Ieofil, ar!iepiscopul 2lexandriei +i dac s#a *ntors la :c!it, l#au *ntrebat pe el fraii3 cum se afl ' "ar el a &is3 cu adev rat, frailor, eu fa de om nu am v &ut, f r numai a ar!iepiscopului' "ar ei au&ind, s#au tulburat &icnd3 oare, s#au cufundat ei, avvo5 "ar el a &is3 nu a+a, ci nu m#a biruit cu$etul s v d pe cineva' "ar ei au&ind s#au minunat +i s#au *nt rit ca s p &easc oc!ii de r spndire'7 H'sidor" /IF 7spuneau p rinii despre un b trn, care mer$nd pe un drum, a v &ut urme de femeie pe nisip, pe ln$ drum' "ar el mer$nd, tot astupa cu piciorul acele urme, &icnd3 ca nu cumva s le vad vreun frate neputincios +i din vederea acestora s *nceap a#l sup ra $ndurile +i r &boiul curviei'7 H2'" 1/I .. .. Buga de prile*: 7&icea ucenicul lui avva :isoe, c tre dnsul3 p rinte, ai *mb trnit, s mer$em de acum aproape de lume' "#a &is lui b trnul3 unde nu este femeie, acolo s mer$em' "#a &is lui ucenicul3 unde este loc, care s nu aib femeie, dect numai *n pustie5 Deci i#a &is lui b trnul3 la pustie du#m 97 H+isoe" 3I /. /. Buga de %ompania se4ului opus: 7un frate a ru$at pe avva Daniil &icnd3 d # mi o porunc +i o voi p &i pe ea9 )i a &is lui3 niciodat s nu *ntin&i mna ta cu femeie *n strac!in +i s m nnci cu ea +i cu acestea vei sc pa puin de dracul curviei' 7 H6aniil" 2IF 7&is#a un b trn3 sarea este din ap +i cnd se apropie de ap , se tope+te +i piere9 2+a +i c lu$ rul, din femeie este n scut +i de se va apropia de ea, se va topi +i va pieri'7 H2'" 2.I 2isul" aa %um am artat" este un indi%ati! al strii ,n %are ne aflm fa de a%east patim: 7mi%rile fireti ale trupului Hpoluii no%turneI ne,nsoite de imaginii ,n timpul somnului arat % sufletul este destul de sntos. 5ri%e ,n%ropire de imagini e semn de ne!olni%ie. +o%otete feele fr %ontur simbolul unei patimi mai !e%hi" iar %ele bine %onturate" simbolul unei rni proaspete.7134C#1D

'.

2. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " $' o#%!%

7?%omia p-nte%elui e bu%tar is%usit" ns%o%ind tot felul de m-n%ri gustoase H9I este o amgire a o%hilor" %are ,nghiind puine" dorete s le ,nghit pe toate. H9I ,n inima la%omilor se mi% !isuri de m-n%ri. H9I Biul meu %el dint-i ns%ut este slu*itorul %ur!iei" al doilea dup el este %el al ,n!-rtorii inimii" al treilea e somnul. Apoi din ei pornete o mare
134C#1D

E!agrie Ponti%ul" op' cit'" p. 01.

.3

de g-nduri" !aluri de ,ntin%iuni" ad-n% de ne%urii netiute i negrite. Bii%ele mele: lenea" !orba mult" ,ndr&neala" ns%o%irea r-sului" glumele" ,mpotri!irea ,n %u!-nt" gruma&ul eapn" neau&irea" nesimirea" robia" fala" %ute&ana" iubirea de podoabe" %rora le urmea& rug%iunea ,ntinat i g-ndurile ,mprtiate" dar adeseori i nenoro%iri de&nd*duite i neateptate" %rora le urmea& iari de&nde*dea %ea mai %umplit dintre toate.713 C#2D 7L-ndul l%omiei sugerea& %lugrului %derea grabni% din starea de as%e&. El ,i ,nfiea& stoma%" fi%at" splin i hidropi&ie sau !reo boal ,ndelungat" apoi lipsa %elor de trebuin pre%um i absena medi%ilor. Adesea ,i ,mpinge s)i aminteas% de unii frai %are)au %&ut odinioar prad a%estor suferine. Alteori ,i ,ndeamn pe bolna!ii ,nii s mearg la %ei %e tries% ,n abstinen i s le po!esteas% toate nenoro%irile lor %a i %um a%estea li s)ar fi ,nt-mplat din pri%ina as%e&ei.713#C#3D ?%omia determin s se mn-n%e fr r-nduial" s se %aute m-n%ri s%umpe" s te saturi peste msur" s mn-n%i %u l%omie et%. $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. Alungarea g-ndului: 7&is#a avva Kpere!ie3 precum leul este *nfrico+ tor m $arilor s lbatici, a+a este +i c lu$ rul cel iscusit $ndurilor poftei'7 HSperehie" 1I 2. 2. Tierea poftei: 7au povestit unii despre un b trn c a poftit odinioar s m nnce o smoc!in +i lundu#o a spn&urat#o *naintea oc!ilor s i +i se muncea c indu#se, c a venit *n poftire, nebiruindu#se de poft '7 H2" 21I 3. 3. (bdare ,n ispit: 7un b trn oarecare, pustnic, se *nfrna s nu bea ap 6< de &ile, +i cnd era c ldura mai mare, *+i sp la pa!arul cel de b ut ap +i umplndu#l de ap *l punea *naintea sa' Bdat l#au *ntrebat fraii, &icnd3 de ce faci asta p rinte, c de ap poste+ti +i nu bei, iar pa!arul *l umpli cu ap +i#l pui *naintea ta5 H trnul le#a r spuns3 pentru c v &nd pa!arul plin cu ap *naintea mea mai mult sete +i poft s #mi fie, +i s m silesc s p timesc +i s rabd, ca mai mult plat s iau de la Dumne&eu' H2" I 4. 4. @-n%are %u r-nduial: 7a mers oarecnd avva 2ntonie la avva 2mun *n muntele 4itriei +i dup ce au vorbit unul cu altul, a &is c tre el avva 2mun3 fiindc prin ru$ ciunile tale s#au *nmulit fraii +i voiesc unii dintre ei s &ideasc c!ilii departe, ca s se lini+teasc , ct porunce+ti s fie de departe c!iliile cele ce se &idesc de cele de aici5 "ar el a &is3 s $ust m la ceasul al nou lea +i s ie+im s mer$em prin pustie +i s socotim locul' "ar dup ce s#au dus prin pustie, pn a venit s apun soarele, a &is c tre el avva 2ntonie3 s facem ru$ ciune +i s punem aici cruce, ca aici s &ideasc cei ce vor s cl deasc c!ilii' @a +i cei de acolo cnd vor veni la ace+tia, dup ce vor $usta mica lor buc ic de pine la ceasul al nou lea, a+a s vie +i cei ce se duc de aici, acela+i lucru f cnd, s r mn f r de tulburare, cnd mer$ unii la alii' )i este dep rtare /. semne'7 HAntonie" 3#I

13 C#2D 13#C#3D

+f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', pp. 212)221. E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. 4#.

.4

. . @-n%are simpl: 7&is#a iar +i3 s nu te am $easc desf tarea mirenilor celor bo$ai, ca +i cum ar avea ceva de folos pentru dulceaa cea de+art ' Ei cinstesc me+te+u$ul facerii bucatelor, iar tu, cu postul, prin cele proaste, covr+e+ti *ndestularea bucatelor acelora' @ se &ice3 c se &ice3 sufletul *n desf tare fiind, bat?ocore+te fa$urii' 4u te s tura cu pine +i nu vei pofti vin'7 H+ingliti%hia" 4IF 7se spunea despre avva "saac, c cenu+a c delniei din vremea litur$!iei cu pinea sa o mnca' 7 H'saa%" #IF 7ne spunea un b trn, &icnd3 fiilor, eu am petrecut *n adncul pustiului cu ali p rini =< de ani, postind, +i mncarea noastr acolo nu era alta dect le$ume +i puine finice' 7 H2" #IF 7spuneau p rinii despre un b trn *ndu!ovnicit care tr ia *n lavra p rintelui Petru, c a +e&ut *ntr#o pe+ter 7< de ani, +i *n acei ani nici pine n#a mncat, nici vin n#a b ut, ci numai pine de t re, de trei ori pe s pt mn '7 H2" 11I #. #. $ompensare bu%atelor bune %u as%e& ulterioar mai aspr: 7se spunea despre avva %acarie, c atunci cnd se *ntmpla a fi cu fraii, *+i punea sie+i !otar, c de se va afla vin pentru frai s bea, dar *n loc de un pa!ar de vin, o &i s nu bea ap ' Deci fraii, pentru odi!n , *i dau lui' "ar b trnul cu bucurie lua, ca pe sine+i s se c!inuiasc ' "ar ucenicul lui +tiind lucru, &icea frailor3 pentru Domnul, nu#i dai, c ci *n c!ilie vrea s se c!inuiasc pe sine9 )i *n+tiinndu#se fraii, nu#i mai d deau vin'7 H@a%arie" 11I .. .. 5%olirea meselor din pra&ni%: 7&is#a un b trn oarecare3 se bucur c lu$ rul tn r, cnd se apropie &iua vreunui pra&nic, +tiind c atunci o s se pun la mas mai bune bucate, iar celui ce este adev rat c lu$ r, mncarea cea mai bun +i b utura lui sunt umilina +i lacrimile'7 H2" 14I /. /. @ulumirea %u %eea %e ai: 7civa frai au mers la un b trn, iar acesta, pentru dra$oste le#a pus mas +i a stropit bucatele cu ulei de ridic!i' D &nd fraii, au *ndr &nit +i au &is3 pune p rinte un ulei mai bun9 H trnul +i#a f cut cruce +i a &is lor3 de cnd sunt nu am +tiut c mai este +i alt fel de ulei'7 7$-nd sufletul nostru poftete tot felul de m-n%ruri" s)i fie dor de p-ine i ap" pentru %a s se bu%ure i de)o simpl ,mbu%tur. $%i stulul poftete o mie de feluri de bu%ate" ,n timp %e flm-ndul so%otete % a te stura %u p-ine e o feri%ire dumne&eias%.713.C#4D

".

3. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " #=n%!%

7@-nia este i&bu%nirea urii as%unse" a inerii de minte a rului. @-nia e pofta de a fa%e ru %elui %e ne)a suprat. 'uimea fierii este aprinderea inimii" is%at pe neateptate H9I este mi%area uor s%himbtoare a purtrilor i o lips de ae&are a sufletului H9I e semnul ,n%hipuirii de sine. H9I @ult bgare de seam trebuie s a!em fa de a%est arpe. $%i are i el ,mpreun)lu%rtoare firea noastr" %a i %el %e ispitete trupurile. H9I Malni% pri!elite am !&ut art-ndu)ne din m-ndrie" fr s)i dea seama" %ei %e se m-nie. $%i m-niindu)se" din
13.C#4D

E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. #2.

pri%ina ,nfr-ngerii s)au m-niat iari. H9I +pune nou" o" lipsito de minte i de ruine" numele %elui %e te)a ns%ut pe tine i a %elei %e i)a dat !ia spre rele" numele fiilor ti i ale fii%elor ne%urate< 6ar nu numai a%estea" %i i semnul %elor %e te)au r&boit i omor-t< 'ar a%eea" rspun&-ndu)ne" !a so%oti s spun aa: naterile mele sunt multeF i tatl meu nu e unul. 'ar mai%ile mele sunt: iubirea de sla!" iubirea de argini" l%omia p-nte%elui" iar uneori i %ur!ia. ;i %ea %are m)a ns%ut se numete trufia. 'ar fii%ele mele sunt inerea de minte a ru" dumnia" de&!ino!ia i ura. P-r-ele mele" de %are sunt inut a%um legat" s-nt %ele potri!ni%e a%estora: nem-nierea i bl-ndeea. 'ar %ea %are uneltete ,mpotri!a mea se numete smerita %ugetare.713/C# D 7@-nia este o patim foarte iute. +e i spune" de altfel" % este o ,nfierb-ntare a prii ptimae pre%um i o pornire ,mpotri!a %elui %are a greit ori se %rede % ar fi greit %u %e!a. Ea ,n!eninea& sufletul toat &iua" dar mai ales s%oate mintea din --ni ,n timpul rug%iunilor" oglindindu)i %hipul %elui %are a pri%inuit suprarea. >neori" %-nd durea& mai mult !reme" pres%himb-ndu)se ,n ran%hiun" noaptea pro!oa% tresriri" moleeala trupului9 paloarea feei" ata%uri din partea fiarelor %u ,nepturi !eninoase Hsen&aie de ,nepturi n.n.I. a%este patru semne %are ,nsoes% ran%hiuna pot fi des%operite ,n to!ria mai multor g-nduri rele.7130C##D $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. (ug%iunea: 7&is#a avva 2mmona3 patruspre&ece ani am f cut *n sc!it, ru$ndu#m lui Dumne&eu noaptea +i &iua, ca s #mi d ruiasc s biruiesc mnia' 7 HAmmona" 3I 2. 2. Bri%a de 6umne&eu: 7acesta +i#a &is c mniosul m car de va scula vreun mort, nu este primit de Dumne&eu' 7 HAgathon" 10IF 7a &is unul din p rini3 de te va oc r* pe tine cineva, bla$oslove+te#l9 +i de va primi, bine va fi amndurora, iar de nu va primi, el va lua de la Dumne&eu ocar +i tu bla$oslovenie'7 HO2'''" 23I 3. 3. +merenia: 7se spunea despre avva 2$at!on, c s#au dus oarecari la dnsul, au&ind c are dreapt +i mare socoteal ' )i vrnd s #l cerce de a sa mnie, i#au &is3 tu e+ti 2$at!on5 2m au&it de tine c e+ti curvar +i mndru' "ar el a &is3 ei bine, a+a este' )i i#au &is lui3 tu e+ti 2$at!on brfitorul +i clevetitorul5 "ar el a &is3 eu sunt' 2u &is iar +i3 tu e+ti 2$at!on ereticul5 "ar el a r spuns3 nu sunt eretic' )i l#au ru$at pe el, &icnd3 spune#ne nou , pentru ce attea cte i#am &is ie le#ai primit, iar cuvntul acesta nu l#ai suferit5 8is#a lor3 cele dinti asupra mea le scriu, c ci este spre folosul sufletului meu' "ar cuvntul acesta eretic este desp rire de Dumne&eu +i nu voiesc s m despart de Dumne&eu' iar aceia au&ind, s#au minunat de dreapta lui socoteal +i s#au dus &idii, adic folosii'7 HAgathon" I

13/C# D 130C##D

+f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', pp. 1/ )10 . E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. 1.

.#

4. 4. Tre&!ia" luarea aminte la g-nduri: 7&icea iar +i c patru&eci de ani are de cnd simte p catul cu mintea, dar niciodat nu s#a *nvoit, nici cu al poftei, nici cu al mniei' 7 H'sidor" 3I . . Buga de ,mpre*urri %are ar de%lana m-nia: 7&is#a iar +i c suindu#se odat pe calea :c!itului cu *mpletitura a v &ut pe c milar vorbind +i poruncindu#se el spre mnie +i l snd vasele, a fu$it'7 H'oan $olo!" IF 7&is#a avva "sidor3 m#am dus odat *n tr$ s #mi vnd ni+te vase mici +i v &nd mnia c se apropie de mine, l snd vasele am fu$it' 7 H'sidor" .I #. #. T%erea: 7&is#a iar +i3 c lu$ rul cel ce nu#+i st pne+te limba *n vremea mniei, nici patimile nu#+i va st pni'7 HSperehie" 3I .. .. +uferirea o%rilor: 7&is#a avva "saia3 nimic nu folose+te pe noul *ncep tor a+a de mult ca ocara' @ precum este pomul, care se ud *n toate &ilele, a+a este noul *ncep tor, care se oc r +te +i sufer '7 H'saia" 1I /. /. @ilosti!irea: 7alt b trn avnd trebuin de o !ain , s#a dus *n tr$ +i a cump rat una, care costa puini bani' Lund el !aina, a pus#o +i a +e&ut pe ea' )i dnd preul vn& torului, num ra banii pe lespedea ce era acolo' "ar cineva venind prin spatele lui, tr $ea !aina, vrnd s o ia pe ascuns' :imind b trnul c oarecine tra$e !aina, s#a u+urat pe sine, *ntin&ndu#se oarecum spre locul acela care num ra banii, pn cnd cel ce tr $ea !aina, a luat#o +i s#a dus' )i a+a b trnul pl tind tot preul s#a dus nelund nimic' 7 HO2'''" 11I 0. 0. 8l-ndeea: 7avva "saia a spus3 iat ce alun$ din suflet amintirea lui Dumne&eu3 mnia, ner bdarea, dorina de a da lecii, vorbele de+arte ale lumii' Dimpotriv , r bdarea, blndeea +i orice alt lucru dup Dumne&eu aduc cu ele iubirea'7 H'saia" I

+.

4. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " " !d%!%

76emonul a%ediei" %are se mai numete i <<demonul de amia&>>" este %el mai apstor dintre toi. El se npustete asupra %lugrului pe la %easul al patrulea i d t-r%oale sufletului a%estuia p-n la %easul al optulea. @ai ,nt-i el fa%e %a soarele s)i par % abia se mi% sau %hiar % st pe lo%" iar &iua par% ar a!ea 1 de ore. Apoi ,l intuiete %u o%hii pe ferestre" ,mping-ndu)l s ias afar din %hilie" s %er%ete&e da% soarele mai are mult p-n la %easul al noulea" ori s)i poarte pri!irea roat)mpre*ur dup !reun frate. Pe l-ng a%estea" st-rnete ur fa de lo%ul ,n %are)i du%e !iaa" fa de !iaa ,nsi i fa de lu%rul %u m-inile" pre%um i pentru faptul % iubirea i)a prsit pe frai i nu mai are pe %ine s %heme ,n a*utor. 'ar da%" ,n &ilele %u pri%ina" %ine!a l)a ,ntristat pe %lugr" demonul profit %a s)i sporeas% ura. Atun%i ,l fa%e s t-n*eas% dup alte lo%uri" unde !a putea gsi mai uor %ele de trebuin" unde ar lu%ra fr at-ta trud" dar dob-ndind mai mult. ;i adaug ,ndat % a fi pl%ut 6omnului nu ine de un lo% anume: %%i dumne&eirii" &i%e ele" i te poi ,n%hina pretutindeni.

..

?a toate a%estea el adaug amintirea %asei printeti i a !ieii de odinioarF ,i ,nfiea& %-t de lung e !iaa" adu%-ndu)i ,naintea o%hilor toate %hinurile as%e&ei. =ntr)un %u!-nt" %um se spune" trage toate iele pentru %a bietul %lugr" prsindu)i %hilia" s)o ia la fug. A%est demon nu e urmat ,ndeaproape de ni%i un altul: o stare de linite i o bu%urie de nespus %uprind sufletul dup ,n%heierea btliei.7141C#.D A%edia e un ameste% de somnolen" sil" de&nde*de i tr-nd!ie %are ,nbu intele%tul pro!o%-nd o de&integrare a persoanei umane. =n termeni u&uali se definete a fi un soi de pli%tis" unit %u melan%olie i in%onfort interior. 'ntele%tul se deplia&" sufletul se replia& asupra lui ,nsui. Este %eea %e psihiatria ,nregistrea& ,n ma*oritatea depresiilor. +finii Prini au des%ris trei %au&e ma*ore: mun%a ,n e4%es" s%rupulo&itatea i %lima. 7+ fie legat i a%est tiran de adu%erea aminte a p%atelor i s fie btut %u lu%rul m-inilor. + fie tras de g-ndul la buntile !iitoare i pus ,nainte" s fie ,ntrebat de %ele %u!enite: spune" de%i" tu" moleitule i l-n%edule" %ine te)a ns%ut pe tine din rutate3 $ine sunt nepoatele tale3 $ine" %ei %e te r&boies% i te u%id3 'ar el" silit" !a rspunde: eu nu am unde s)mi ple% %apul ,ntre %ei %u ade!rat as%ulttori. 6ar am lo% i !ieuies% %u %ei %e se ,ndeletni%es% %u linitea. 'ar %ele %e m)au ns%ut sunt multe i felurite. $-teodat nesimirea sufletului" alteori neadu%erea aminte de %ele de susF %-teodat i prea multe osteneli. 'ar nepoatele mele sunt %ele %are" %u toate mutrile din lo% ,n lo%" rm-n %u mine: neas%ultarea printelui" neadu%erea)aminte de *ude%at" ba uneori i prsirea fgduinei. 6umanii mei" de %are sunt legat a%um ,n lanuri" sunt %-ntarea de psalmi i lu%rul m-inilor. $el %e m r&boiete este g-ndul morii. 'ar %ea %are m omoar %u des!-rire este rug%iunea ,mpreunat %u nde*dea sigur a buntilor !iitoare.7141C#/D $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. (ug%iunea %u la%rimi: 7trecnd *ntr#o &i prin E$ipt, avva Pimen v &u o femeie *ntr#un mormnt, care pln$ea amarnic' )i &ise3 toate farmecele lumii acesteia de#ar da n val peste ea, tot nu i#ar putea *ntoarce sufletul de la doliu' La fel +i c lu$ rul trebuie s aib mereu inima str puns '7 HPimen" .2I 2. 2. Tre&!ie: 7un frate l#a *ntrebat pe avva Pimen pentru trnd vie' )i i#a &is lui b trnul3 trnd via st peste tot *nceputul +i nu este patim mai rea dect dnsa, iar de o va cunoa+te omul c aceasta este' :e odi!ne+te'7 HPimen" 140I 3. 3. Alternarea rug%iunii %u mun%a: 7:fntul avva 2ntonie, +e&nd odat *n pustie, a venit *n lenevire +i *n mult *ntunecare de $nduri +i &icea c tre Dumne&eu3 Doamne, voi s m mntuiesc +i nu m las $ndurile' @e voi face *n scrba mea5 @um m voi mntui5 )i, sculndu#se puin, a ie+it afar +i a v &ut odat pe cineva ca pe sine +e&nd +i *mpletind o funie, apoi sculndu#se de la lucru +i ru$ndu#se +i iar +i +e&nd +i *mpletind funia, apoi iar +i sculndu#se +a ru$ ciune' 2cesta era *n$erul Domnului, trimis spre *ndreptarea +i
141C#.D 141C#/D

"bidem', pp. 2) 3. +f-ntul 'oan +%rarul" op' cit', pp. 211)212.

./

*nt rirea lui 2ntonie' )i a au&it pe *n$er &icnd3 a+a f +i te mntuie+te' "ar el au&ind aceasta, a luat mult bucurie +i *ndr &neal +i f cnd a+a se mntuia'7 HAntonie"1I 4. 4. Nde*dea ,n milosti!irea lui 6umne&eu: 7ln$ un b trn oarecare vieuia un frate care era cam lene+' 2cesta urmnd s moar , & cea *n prea?ma unui din p rini, +i *l vedea b trnul u+or ie+ind din trup' Drnd b trnul a *ncredina pe frai, i#a &is lui3 frate, s m cre&i, c noi +tim, c n#ai fost un frate nevoitor spre postire +i cum de ie+i a+a cu osrdie din trup5 ;ratele i#a r spuns3 cred, p rinte, c adev rat ai &is, dar de cnd m#am f cut mona!, nu m +tiu s fi ?udecat pe vreun om' Deci vreau s &ic c tre Dumne&eu3 Iu ai &is, :t pne, nu ?udecai +i nu vei fi ?udecai, l sai +i vi se va l sa vou 9 8is#a lui b trnul3 pace ie, fiule9 )i s#a mntuit f r osteneal '7 H''" 3/I . . (m-nerea %u ori%e pre ,n %hilie: 7un frate a *ntrebat pe avva "erax, &icnd3 spune#mi cuvnt, ca s m mntuiesc' "#a &is lui b trnul3 +e&i *n c!ilia ta +i de *i este foame, m nnc , iar de *i este sete, bea, +i nu vorbi de r u pe cineva +i te mntuie+ti' 7 H'era4" 1IF 7&is#a avva Pimen3 dac omul se va pri! ni pe sine, rabd pretutindeni'7 HPimen" 0 I #. #. Am-narea de%i&iei de a prsi lo%ul" %hilia: 7un frate l#a *ntrebat pe avva :isoe, &icnd3 cum ai l sat :c!itul, fiind cu avva or +i ai venit de ai +e&ut aici5 )i i#a r spuns b trnul3 cnd a *nceput a se *nmuli :c!itul, au&ind eu c a adormit avva 2ntonie, m#am sculat +i am venit aici la munte, +i $ sind cele de aici cu lini+te, am +e&ut puin vreme' "#a &is lui fratele3 ct vreme ai aici5 "#a r spuns b trnul3 =. de ani'7 H+isoe" 2/I .. .. L-ndul la moarte" la *ude%at: 7un frate l#a *ntrebat pe avva Pimen, &icnd3 ce voi face5 "#a &is lui b trnul3 2vraam cnd a intrat *n p mntul f $ duinei, mormnt +i#a cump rat lui +i prin mormnt a mo+tenit p mntul' 8is#a fratele3 ce este mormntul5 "#a &is b trnul3 locul pln$erii +i al tn$uirii'7 HPimen" 1I 7$-nd dm peste demonul a%ediei s ne ,mprim" pl-ng-nd" sufletul ,n dou: o parte %are m-ng-ie i o parte %are %ere m-ng-iere. Apoi" semn-nd ,n noi bunele nde*di" s rostim des%-nte%ul a%esta al +f-ntului 6a!id: <<pentru %e eti m-hnit" suflete al meu" i pentru %e m tulburi3 Nd*duiete ,n 6umne&eu" %)l !oi luda pe ElF m-ntuirea feei mele i 6umne&eu meu.7142C#0D

,.

5. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " %n8%d%!%

+f-ntul 'oan 6amas%hin definete m-ndria astfel: 7este o amr%iune i m-hnire %e o are %ine!a asupra binelui aproapelui" pe %are)l so%otete luii" un ru.7 143C.1D +f-ntul Ni%odim Aghioritul spune despre in!idie %: 7fa%e pe oameni mai ri de%-t ori%e arpe !eninos.7 144C.1D 'n!idia este o stare foarte *osni% i degradant %are adu%e pagub at-t in!idiosului %-t i
142C#0D 143C.1D

E!agrie Ponti%ulF op' cit', p. .1. Agapie $riteanul" %ntuirea p c to+ilor" tradu%ere rom-neas%" 8u%ureti" 1/03" p. 112. 144C.1D +f-ntul Ni%odim Aghioritul" Hristoitia, tradu%ere rom-neas%" 8u%ureti" 103." p. 2/#.

.0

in!idiatului. +f-ntul 2asile %el @are spune: 7ni%i nu prinde ,n sufletele oamenilor o patim mai nenoro%it de%-t in!idia %are prea puin ,ntrist-nd pe %eilali" primul ru i un ru propriu este pentru %ine o are. $i o singur uurare ateapt pentru rul lui: s !ad %&-nd pe %are!a din %ei in!idiai H9I nu se bu%ur %u %el !oios" dar l%rimea& %u %el %are pl-nge" spre a)i fa%e i mai mare nenoro%irea. H9I ,n general" aa %um mlura este boala gr-ului" tot aa i in!idia este boala prieteniei.714 C.2D 6in %ele de mai sus re&ult % rd%ina p%atului in!idiei este m-ndria. 6in ea i&!ors%: ura aproapelui" !orbirea de ru" defimarea" o%ara" ,nel%iunea" u%iderea et%. A%east patim este una %are nu)l iart pe %el %e o poart" a%esta primindu)i plata ,n% de ai%i" sntatea lui fi&i% i psihi% se ubre&ete repede. $a terapeuti% Prinii Pustiei" re%omand: 1. 1. Buga %elui %e se simte in!idiat: 7 &is#a iar +i avva Pimen3 nu locui *n locul unde ve&i pe unii c au &avistie asupra ta' ;iindc nu spore+ti'7 HPimen" 1/I 2. 2. Tre&!ia minii %elui in!idiat i rug%iune struitoare: 7acesta+i avva Pavel +i Iimotei erau me+teri *n sc!it +i erau sup rai de frai' )i a &is Iimotei c tre fratele s u3 ce ne trebuie me+te+u$ul acesta5 "at , nu ne las s ne lini+tim toat &iua' )i r spun&nd avva Pavel, a &is3 destul ne este nou lini+tea nopii de va fi trea& mintea noastr ' 7 HPa!el @eterul" 2I 3. 3. 2inde%area in!idiosului prin dragoste: 7era un si!astru cu mare socoteal +i dorea s petreac la c!ilii +i nu afla c!ilie' 2lt b trn *n+tiinndu#se despre si!astrul +i avnd acolo o c!ilie de+art l#a ru$at pe acela s +ad *n acea c!ilie, pn cnd se va afla alta' 2cela mer$nd a +e&ut *ntr#*nsa' "ar unii din cei ce vieuiau *n locul acela veneau la dnsul ca la un str in aducndu#i ceea ce putea fiecare +i el lundu#le, *i primea pe dn+ii' "ar b trnul cel ce *i d duse c!ilia, a *nceput a#l &avistui, a#l $r i de r u +i a &ice3 eu ci ani am aici de mult nevoin +i nimeni nu vine la mine, iar acesta puine &ile are +i ci vin la dnsul9 )i a &is ucenicului s u3 mer$i +i *i &i3 du#te de aici c *mi trebuie c!ilia9 "ar ucenicul venind la el, a &is3 *ntreab p rintele meu, cum te afli5 El a &is3 s se roa$e pentru mine c mi s#a *n$reuiat stomacul' )i *ntorcndu#se cel ce l#a trimis, a spus3 b trnul iat , caut alt c!ilie +i se duce' Dup dou &ile, a &is iar +i ucenicului3 du#te +i *i &i lui, c de nu se va duce, vin eu +i *l scot cu toia$ul9 "ar fratele mer$nd iar, a &is c tre si!astru3 a au&it p rintele meu c e+ti bolnav +i iar +i se m!ne+te +i m#a trimis s te cercete&' R spuns#a acela3 cu ru$ ciunile lui, sunt s n tos9 Deci a venit la b trnul s u +i i#a spus3 a spus c duminic iese, cu voia lui Dumne&eu' iar dup ce a venit duminica +i nu a ie+it si!astrul din c!ilie, lund b trnul un toia$ s#a dus s #l bat +i s #l $oneasc ' La plecare i#a &is ucenicul3 mer$ eu mai *nainte, nu cumva s fie acolo vreunii +i se vor sminti' "ar b trnul i#a dat voie' )i apucnd fratele mai *nainte, a &is c tre si!astru3 p rintele meu vine s te mn$ie +i s te ia
+f-ntul 2asile %el @are" Bmilia E", Despre invidie, P.L." OOO'" 3.2 .u. apud. Ni%olae @ladin" 5rest 8u%e!sa%hi" $onstantin Pa!el" 'oan Rgrean" op' cit', p. 42..
14 C.2D

/1

la c!ilie' 2cesta cum a au&it dra$ostea b trnului, a ie+it *n *ntmpinarea lui +i i#a pus metanie de departe, &icnd3 eu vin la sfinia ta, nu te sup ra, p rinte9 "ar Dumne&eu v &nd lucrarea tn rului, l#a umilit pe b trnul +i aruncnd toia$ul a aler$at spre *nc!inarea lui +i i s#a *nc!inat aducndu#l la c!ilia sa ca pe unul care nu ar fi au&it nimic din cele ce i#a &is el' )i a &is c tre ucenic3 nimic nu i#ai spus din cele ce i#am spus ie5 2cesta a r spuns3 nimic' 2u&ind b trnul, foarte s#a bucurat +i a cunoscut c era &avistia vr ?ma+ului' 2poi l#a odi!nit pe b trnul, dup care i s#a *nc!inat ucenicului, &icnd3 tu s #mi fi mie p rinte +i eu ie ucenic, c ci prin lucrarea ta s#au mntuit sufletele amndurora'7 HO2'''" 2/I 4. 4. Primirea o%rii: 7&is#a un b trn3 @rucea lui Hristos o vedem +i Patimile Lui le cinstim' 2tunci pentru ce nu suferim m car ocara57 HO2'''" 2#I . . @ilostenie %tre %el %e te in!idea&: 7&is#a un b trn3 de vei au&i despre cineva c te ur +te +i te oc r +te, trimite#i sau d #i lui puin bla$oslovenie dup puterea ta, ca s ai *ndr &neal s &ici *n ceasul ?udec ii3 iart #ne nou , :t pne, $re+elile noastre, precum +i noi am iertat $re+iilor no+tri'7 HO2'''" 21I #. #. L-ndul la moarte i la *ude%at: 7 &is#a un b trn c cel ce se nedrept e+te de bun voie +i *l iart pe aproapele, fire+te c este al lui "isus' "ar cel ce nici nu nedrept e+te, nici se nedrept e+te, fire+te c este al lui 2dam' "ar cel ce nedrept e+te, sau dobn&i cere, sau *n+eal , fire+te c este al diavolului'7 HO2'''" 0I

-.

>. S!nt%n,! 6n t!r"(!ut% " tr%)t!,%%

7>neori tristeea apare din %au&a ne,mplinirii dorinelor" alteori ea urmea& m-niei. Tristeea pri%inuit de ne,mplinirea dorinelor apare astfel: unele g-nduri hulpa!e adu% aminte sufletului de %as" de prini i de !iaa dus odinioar. ;i da% !d % el nu se ,mpotri!ete defel" ba dimpotri!" le urmea&" risipindu)se ,n pl%erile minii" atun%i" ,nf%-ndu)l" ,l %ufund ,n tristee: <<nu mai am ni%i tre%ut" ni%i !iitor din pri%ina !ieii de a%um >>. ;i" bietul suflet" pe %-t se umfl de g-ndurile %ele dint-i" pe at-t se %oboar i se umilete de %ele din urm.714#C.3D 6in definiia de mai sus identifi%m dou etiologii diferite ale tristeii: una din ne,mplinirea dorinelor" alta din g-ndurile de m-nie. =n %a&ul ne,mplinirii dorinelor" a%estea sunt legate de anumite sperane pe %are le a!em" multe dorine fiind legate de patimi. Astfel" %ontinu-nd" E!agrie spune 7%el %e se ferete de toate pl%erile lumeti e o %etate de neptruns pentru demonul tristeii. $%i tristeea este lipsa unei pl%eri" fie pre&ente" fie !iitoare. ;i nu se poate respinge un astfel de !r*ma da% noi a!em !reo ,n%linare ptima pentru !reun lu%ru pm-ntes%. $%i el aea& n!odul i produ%e tristee e4a%t ,n lo%ul spre %are !ede % suntem atrai mai mult.7 $a remediu aflm:

14#C.3D

E!agrie Ponti%ul" op' cit', p. 1.

/1

7%el %e a ,n!ins pofta" a ,n!ins patimile" iar %el %e a ,n!ins patimile nu !a mai fi stp-nit de tristee9714.C.4D Pri!ind la %ea de)a doua etiologie" a%elai E!agrie spune: 7m-nia este o dorin de r&bunare" i r&bunarea nesatisf%ut produ%e tristeea7. 6esigur % se poate ,nt-mpla %a ea s sur!in dup %e a tre%ut !alul de m-nie" %a o prere de ru e4agerat" ns%ut din prerea de sine. A%est %a& se ,nt-lnete i ,n %a&ul ,n %are am fost *ignii sau ni se pare % am fost *ignii. Ai%i tristeea este legat mai mult de etiologia m-niei. Pe l-ng a%este dou etiologii" mai e4ist i o tristee fr moti! a %rei etiologie are %a substrat a%iunea demoni%. A%easta poate du%e ,n %el mai gra! %a&" la disperare ) %are poate %au&a %hiar i moartea. 7$ pe muli i)a omor-t ,ntristarea i nu este folos ,ntru ea.7 H=nelep%iunea lui 'sus +irah" 31" 24I $a terapeuti%" Prinii Pustiei re%omand: 1. 1. $-tigarea fr)de)gri*ei: 7&is#a un b trn oarecare3 dator este c lu$ rul s #+i cumpere f r #de#$ri?a, m car de se va +i lipsi de alte trebuine trupe+ti'7 H'" 1I 2. 2. Nelegarea de lu%ruri pm-nteti: 7a &is avva Evprepie3 cele trupe+ti sunt materie' @el ce iube+te lumea, iube+te sminteala +i *mpiedic rile' Deci de se va *ntmpla s se piard cndva ceva, aceasta trebuie s o primim cu bucurie +i cu m rturisire, fiindc ne# am i&b vit de $ri?i'7 HE!prepie" 3I 3. 3. +merenia: 7&is#a avva %acarie3 de s#a f cut *ntru tine def imarea ca lauda +i s r cia ca bo$ ia +i lipsa ca *ndestulare, nu vei muri' @ ci cu neputin este cel ce crede bine +i lucrea& cu binecuvntare s cad *n necur ia patimilor +i *n *n+el ciunea diavolilor'7 H@a%arie" 10I 4. 4. 8u%uria duho!ni%eas%" bu%uria ,ntru 6omnul: 7 avva Deniamin, cnd avea s moar , a &is fiilor s i3 acestea facei +i putei s v mntuii' Iotdeauna bucurai#v , ne*ncetat v ru$ai, pentru toate mulumii97 H2eniamin" 43I . . L-ndul la %ele !iitoare: 7un frate *l *ntreab odat pe avva :erapion &icnd3 avva tristeea s#a ab tut asupra mea ca s m *ntorc *n lume +i s m apuc de o meserie' 2vva :erapion i#a &is3 cu ce te ocupi tu, de i#a venit s #i p r se+ti c!ilia, s pleci *n lume i s te apuci de o meserie5 ;ratele a r spuns3 fac perdele' H trnul *l *ntreab 3 oare nu ai sub tine o ro$o?in *n timp ce *mplete+ti5 "ar el r spunse3 da, am o ro$o?in ' 2tunci avva &ise3 oare nu ai alt ro$o?in la u+ 5 ;ratele *i r spunse3 ba da' 2vva *i &ise iar +i3 oare nu ai un col *ntunecat unde dormi5 4#ai iarna cu ce s te#nc l&e+ti5 ;ratele *i r spunse' e adev rat' crede#m fiule, continu avva, dac oameni ar putea s vad de aici mo+tenirea, slava +i odi!na pe care Dumne&eu le#a pre$ tit pentru cei care#l iubesc, orict de mult ar fi s r mn *n ast lume +i c!iar dac ar fi s tr iasc *ntr#o colib *ntunecat cu viermi pn la $enunc!i, tot nu s#ar l sa ab tui de tristee'7 H$olle%tio @onasti%a" OO'''" 1I

14.C.4D

"bidem', p. #4.

/2

#. #. Alternarea strilor de tensiune psihi% %u stri de destindere: 7era cineva ce vna prin pustie dobitoace s lbatice +i a v &ut pe avva 2ntonie $lumind cu fraii +i s#a smintit' "ar b trnul vrnd s #l *ncredine&e pe el, c trebuie cte puin s se po$oare frailor, i#a &is lui3 pune s $eata *n arcul t u +i *ntinde' 2+a a f cut acela' )i a &is lui3 *ntinde iar +i' )i a *ntins' )i iar +i i#a &is3 *ntinde#l iar +i' )i a &is lui vn torul3 de *l voi *ntinde peste m sur , se frn$e arcul' 8is#a lui b trnul3 a+a +i la lucrul lui Dumne&eu, dac peste m sur vom *ntinde cu fraii, de$rab se rup' Deci trebuie cte puin +i cteodat a ne po$or frailor' 2cestea au&ind vn torul, s#a umilit' )i mult folosindu#se de la b trnul, s#a dus' )i fraii *nt rindu#se, au mers la locul lor'7 HAntonie" 1 I .. .. $hiar i un pahar de !in: 7dai b utur *mb t toare celui ce e $ata s piar +i vin celui cu am r ciune *n suflet'7 HPilde" 31"#I

$.. +?.

V%rtut!" ") u$t'r%% " ()%*ot!r"(!ut% ' "

8o%n,!%
Atun%i %-nd am f%ut o radiografie a sufletului din perspe%ti!a +finilor Prini" am putut obser!a % !oina are o latur inferioar" %e ine de puterea animal" fiind o !oin a4at pe %ombati!itate" i o latur superioar %e ine de prin%ipiul autodeterminrii" fiind o !oin str-ns legat de prin%ipiul libertii. Totodat am putut obser!a %" ,n situaii maladi!e" %ontiina personal" este pre&ent ,n diferite fa&e de lu%iditate" fiind pre&ent %hiar i ,n %ri&ele de alienare. At-t timp %-t e4ist %ontiin" e4ist i !oin" %hiar da% a%easta este neputin%ioas" fiind ,nregistrat doar %a o tensiune. =n a%este %a&uri !oina ,n latura ei superioar este inhibat iar ,n latura %ombati! se manifest a%%entuat" fiind o urmare a halu%inaiilor" !edeniilor et%. 6ar" re!enind la o fa& %-nd bolna!ul este %ontient" este pe deplin re%unos%ut % un rol esenial ,n !inde%area bolii o are lupta bolna!ului %u sine" %u boala. =n %a&ul %-nd boala este determinat de patimi" aa %um spunea i Ni%olae Paules%u" 7nu e4ist de%-t un singur remediu moral efi%a%e ,n %eea %e pri!ete patimile" iar a%est remediu este voina/ adi% puterea pe %are o are omul de a)i inhiba impulsurile insti%ti!e Hnormale sau alterateI.714/C. D Putem %on%lu&iona % nu e4ist om" %hiar i bolna! mintal fr !oin" %i doar moduri de alterare i s%himbare a sensului a%esteia. $el %e s!-rete un p%at" un ru" ,l s!-rete prin propria !oin. A%east !oin ine de autodeterminare" de afirmarea libertii proprii et%. +e re%unoate doar o neputin a !oinei" de a se rupe de p%at" neputin pus pe seama robirii a%esteia de %tre stihiile lumii. (e!enind la %eea %e am artat atun%i %-nd am !orbit despre persoan" nu e4ist libertate ade!rat de%-t ,n relaia interpersonal a omului %u 6umne&eu" %u persoanele +fintei Treimii. 5mul nu se poate afirma a fi liber" de%-t ,n relaie %u A%esta" prin parti%ipaia
14/C. D

Ni%olae Pauleas%u" "nstincte, patimi +i conflicte, %i%lul 7Elite 'nterbeli%e7" editura Anastasia" 100

/3

la libertatea A%estuia. 5ri !oina %onstant de ,ndumne&eire" de desptimire" de libertate" de sntate" ,n ultim instan" trebuie s fie a4at pe un fundament solid" pe o %ertitudine" %are s %onstituie ba& de ple%are. A%est fundament" a%east %ertitudine" este %redina. $redina nu este doar o aderare la ade!r" %i este o ,nt-lnire %u Altul. A%east ,nt-lnire se reali&ea& prin %redina baptismal" %are este %redina e%lesial dttoare a luminii %unoaterii lui 6umne&eu" a luminii %unoaterii lu%rurilor" a luminii !ederii ne%reatului. Este %redina %are mut de la moartea misti% la !iaa misti%. 6oar harul %redinei baptismale depete firea i d !oinei noastre puterea de a se smulge de tot %e)o stp-nete i mrginete. $redina de!ine astfel" parti%ipaie la pre&ena i lu%rarea lui 6umne&eu" de!ine lumin i %unoatere. 'ar %redina sub aspe%t !oliti! ,mbra% forma mrturisirii. + !edem %e se spune ,n Pateri% despre a%east mrturisire: 7au venit odat patru pustnici la marele Pamvo, purtnd piei' )i au vestit fiecare fapta cea bun a celuilalt nefiind acela de fa ' Cnul postea mult, cel de#al doilea era nea$onisitor +i cel de#al treilea a c+ti$at mult dra$oste' :e spunea *nc +i despre cel de#al patrulea c .. de ani avea de cnd era sub ascultarea unui b trn' Le#a r spuns lor avva Pamvo3 v &ic vou , c fapta cea bun a acestuia este mai mare, c ci fiecare dintre voi, fapta bun pe care a c+ti$at#o, cu voia sa a a$onisit#o, iar acesta t indu#+i voia, voia altuia o face' @ ci acest fel de b rbai sunt m rturisitori, dac pn la moarte se vor p &i a+a'7 HPam!o" 4I $on%lu&ionm %" toate %ele patru forme de as%e& sunt mrturisitoare ale %redinei %elor %e le pra%ti%" dar % as%e&a as%ultrii este %ea mai mare pentru % pri!ete eul meu propriu" putina mea de determinare" %hipul @-ntuitorul as%ulttor p-n la moarte" i ,n% moarte pe $ru%e. =n momentul %-nd fa%i as%ultare" nu se mai pune problema unei !oine bolna!e supuse stihiilor lumii. As%ultarea este !inde%area !oinei" este stadiul !oinei superioare instituite de Aristos prin e4emplul personal. As%ultarea este dttoare de energii" de har %are te s%oate din ori%e greutate. 76ai !oin" iei putere7 se poate re&uma: fa%i as%ultare" pe toate le !ei depi" fie boal" fie ori%e alt%e!a. 6ar s tre%em ,n re!ist %-te!a definiii de Pateri% ale as%ultrii: 7 &is#a avva %ios, cel al lui Deleu3 ascultarea este *n loc de ascultare +i oricine ascult pe Dumne&eu +i Dumne&eu *l ascult pe dnsul'7 H@ios" 1IF 7&is#a iar +i3 odor scump este c lu$ rului ascultarea' @el ce a c+ti$at#o va fi ascultat de Domnul +i cu *ndr &neal va sta *naintea @elui r sti$nit' @ Domnul @el ce :#a r sti$nit, ascult tor :#a f cut pn la moarte'7 HSpeprhie" /I $-t despre puterea as%ultrii de a robii stihiile lumii a%esteia dm %-te!a e4emple: 7 se spunea despre avva "oan, ucenicul lui avva Pavel, c avea mare ascultare' @ era *ntr#un loc mormnturi +i locuia acolo o leoaic , iar b trnul a v &ut *n locul acela bali$i de bou +i &icea lui "oan s se duc s le aduc ' "ar el i#a &is3 dar ce voi face, avvo, pentru leoaic 5 H trnul $lumind a &is3 de va veni asupra ta, lea$#o +i ad#o aici9 Deci, s#a dus fratele acolo

/4

seara +i iat a venit leoaica asupra lui' "ar el, dup cuvntul b trnului, s#a repe&it s o prind +i a fu$it leoaica' )i aler$a dup ea, &icnd3 a+teapt p rintele meu s te le$' )i prin&ndu#o a le$at#o' +i se nec ?ea b trnul +i +edea a+teptndu#l' +i iat a venit, innd leoaica le$at ' D &nd b trnul, s#a minunat' )i vrnd s #l smereasc , l#a lovit &icnd3 nebunule9 @ine nebun mi#ai adus aici5 )i a de&le$at#o *ndat b trnul +i a slobo&it#o s se duc '7 H'oan" u%eni%ul lui a!!a Pa!elIF 7povestit#au unii pentru avva "oan @olov, c mer$nd c tre un b trn tebeu la :c!it, +edea *n pustie +i lund avva lui un lemn uscat, l#au r s dit +i i#a &is lui3 *n fiecare &i, adap acest lemn cu cte un ulcior de ap , pn ce va face road ' )i era departe de dn+ii, *nct se ducea de cu sear +i venea dimineaa' "ar dup trei ani, a tr it lemnul +i a f cut road +i lund b trnul rodul lui, l#a dus la biseric , &icnd frailor3 luai, mncai rodul ascult rii97 H'oan $olo!" 1I Totodat prinii feri%es% pe %ei %e au o as%ultare des!-rit" %are i)au tiat %u totul !oia proprie" de multe ori apoftegmele de a%est gen par greu de %re&ut pentru o minte profan: 7a venit odat unul din tebei la avva :isoe, vrnd s se fac c lu$ r' )i l#a *ntrebat b trnul, dac are pe cineva *n lume' "ar el a &is3 am un fiu' )i i#a &is lui b trnul' Du#te, arunc #l *n ru +i atunci te faci c lu$ r9 Deci, dup ce s#a dus s #l arunce, a trimis b trnul pe un frate &icndu#i s #l opreasc ' De aceea, cnd l#a ridicat s #l arunce, i#a &is fratele3 *ncetea& ce faci5 "ar el i#a &is3 avva mi#a &is s #l arunc' "#a &is fratele3 a mai &is s nu#l arunci9 )i l sndu#l a venit la b trnul +i s#a f cut preaiscusit c lu$ r pentru ascultarea lui' 7 H+isoe" 11IF 7se spunea despre avva :aio +i despre avva %ue, c au petrecut unul cu altul' )i avea mult ascultare avva :aio, dar era foarte aspru' Lui *i &icea b trnul, ispitindu#l3 du#te +i fur 9 )i se ducea +i fura de la frai pentru ascultare +i mulumind Domnului pentru toate' "ar b trnul lua lucrurile +i le da pe ascuns *napoi' Bdat c l torind ei, a sl bit +i l#a l sat pe el avva &drobit' )i venind a &is frailor3 ducei#v +i aducei#l pe :aio c ci &ace &drobit9 )i ducndu#se l#au adus'7 H+aio" 1I. Aa %u s)a !&ut as%ultarea are puterea de a nate ,n sufletul %elui %e o pra%ti%" mult r-!nita smerenie" !irtutea %are are putere de a ne ur%a ,n rai: 7 &is#a iar +i3 cnd suntem *n viaa de ob+te, s ale$em ascultarea mai mult dect nevoina' @ aceasta *nva trecerea cu vederea, iar aceea *nva smerita cu$etare'7 H+ingliti%hia" 1#I 'at %um" as%ultarea este !inde%area !oinei. 6esigur % nu o as%ultare de ori%ine" %i de 6omnul" de %el %e se strduiete prin e4emplu personal s urme&e %alea 6omnului" i nu de a%esta" ,n ultim instan" %i de 6umne&eu %are !orbete" datorit rug%iunilor noastre i ale a%estuia" prin gura lui. As%ultarea de duho!ni%" ,n%redinarea %u totul !oii 6omnului" tierea !oii proprii 9 %ale spre sfinenie" spre sntate. 'at %um %-nt Pateri%ul a%east %ale: 7&is#a avva Ruf, c cel ce +ade *ntru ascultare de p rintele du!ovnicesc, mai mult plat are dect cel ce petrece sin$ur *n pustie' )i spunea acesta, c a povestit unul din p rini, &icnd3 am v &ut patru cete *n cer' >n cea dinti era omul care este bolnav +i mulume+te lui Dumne&eu' >n a doua ceat era cel ce umbl dup

iubirea de str ini +i *n aceasta st +i slu?e+te' >n a treia ceat era cel ce umbl dup pustie +i nu vede om, +i *n a patra ceat era cel ce +ade *n ascultare de p rinte +i i se supune lui pentru Domnul' )i purta cel pentru ascultare lan de aur +i pav & +i mai mult slav avea dect ceilali' "ar eu am &is celui ce m pov uia3 cum acest mai mic are slav mai mult dect ceilali5 "ar el r spun&nd mi#a &is3 fiindc cel ce umbl dup iubirea de str ini, cu voia sa face, +i cel ce este *n pustie cu voia sa s#a dus, iar acesta care are ascultare, toate voile sale l sndu#le atrn de Dumne&eu +i de p rintele s u' Pentru aceasta mai mult slav a luat dect ceilali' Deci fiilor pentru aceasta este bun ascultarea, care pentru Domnul se face' 2i au&it, fiilor, *n parte, o puin urm a ispr vii acesteia9 B, ascultare, mntuirea tuturor credincio+ilor9 B, ascultare, n sc toarea tuturor faptelor bune9 B, ascultare afl toarea >mp r iei9 B, ascultare, care desc!i&i cerurile +i sui pe oameni de la p mnt9 B, ascultare, !r nitoarea tuturor sfinilor, din care au supt ei lapte +i prin care s#au f cut des vr+ii9 B, ascultare, care e+ti locuitoare *mpreun cu *n$erii97 H(uf" 2I

/#

//

S-ar putea să vă placă și