Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA BUSINESS I ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA TURISM i SERVICII HOTELIERE

INDICAII METODICE privind e e!"#$re$ #e%e&'r de &i!en() pen#r" *#"den(ii de &$ *pe!i$&i#$#e$ T"ri*+

Chisinau 2012

Lucrarea metodic privind executarea tezelor de licen pentru studenii de la specialitatea Turism. Lucrarea metodic a fost discutat i apro!at la edina catedrei Turism i servicii hoteliere "#roces$ver!al %r. 1 din &0.0' 2012(

)utor* +r. ha!., prof univ. -lena Turcov .ef$catedr T/0, dr. ha!., prof. univ. -. Turcov

NOT, INTRODUCTIV, )ctivitatea creatoare a studenilor se manifest prin ela!orarea i susinerea tezei de licen. -xecutarea tezei de licen la specialitatea 1Turism i servicii hoteliere1 este prevzut de planul de studii i reflect o etap final 2n procesul de formare a cadrelor cu studii superioare pentru industria turismului i serviciilor hoteliere. I- CONSIDERAII .ENERALE /-/- A&e0ere$ #e+ei #e%ei de &i!en()#articularitile specialitii 1Turism i servicii hoteliere1 3enereaz o responsa!ilitate deose!it pentru studeni 2n pro!lema selectrii temei tezei de licen, care de re3ul va reprezenta o cercetare complex 2n domeniul turismului i serviciilor hoteliere. Temele sunt recomandate de catedr i pot fi selectate de ctre studeni 2n funcie de interesul tiinific propriu i eventuala perspectiv de a se specializa mai aprofundat 2n unul din domeniile sus$numite. Termenul 2nre3istrrii temei este sta!ilit de catedr. Teza de licen poate reprezenta o prelun3ire a cercetrilor tiinifice a studentului, efectuate pe parcursul anilor de studii. /-1- 2n#'!+ire$ p&$n"&"i 4ealizarea tezei de licen 2ncepe cu 2ntocmirea planului tezei. )lctuirea planului se efectueaz 2n mod individual de ctre fiecare student 2n !aza literaturii studiate cuno tinelor acumulate 2n procesul de studii. Conductorul tiinific, apro!at de catedr acord studenilor consultaiile necesare privind ela!orarea planului tezei i 2ndeplinirea tezei de licen. i a

&

II- CONINUTUL I STRUCTURA TE3EI DE LICEN,Teza de licen tre!uie s cuprind urmtoarele compartimente* $ introducere, $ compartimentul de !az al tezei, $ 2ncheiere5 $ !i!lio3rafie i anexe. 1 /- RECOMAND,RI REFERITOARE LA E45UNEREA CONINUTULUI TE3EI DE LICEN, 1-/-/- In#r'd"!ere#artea introductiv a tezei de licen reflect noiunile 3enerale privind pro!lema de studiu, ar3umentarea temei, determinarea sarcinilor de cercetare. +e re3ul, introducerea cuprinde &$6 pa3ini de text dactilo3rafiat. 1-/-1- C'+p$r#i+en#"& de 6$%) $& #e%ei de &i!en())spectul teoretic al tezei "10$17 pa3.( va conine o valorificare corect a diferitor concepii i definiii, utilizate 2n literatura de specialitate, i de fapt va arta 3radul de pre3tire teoretic al viitorului a!solvent )spectul analitic al tezei de licen "20 pa3.( va reflecta o analiz complex a activitii 2ntreprinderii, sau evaluarea analitic i practic a unui domeniu de specialitate. 8or fi studiate structura or3anizatoric, mediul concurenial, funciile i o!iectivele de activitate, strate3iile mana3eriale, indicatorii economici 2n dinamic i altele. )spectul experimental al tezei "20$27 pa3.( va reprezenta o analiz i o valorificare a rezultatelor cercetrii 2n funcie de tema selectat. )cest compartiment reflect 3radul de pre3tire profesional i practic a studentului, capacitatea de a sistematiza i de a aplica diferite metode i tehnici de analiz 2n condiiile practice de activitate a 2ntreprinderilor din turism i industria hotelier. 1-/-7- 2n!8eiere Teza de licen se va finaliza cu o 2ncheiere"2$& pa3.( unde vor fi expuse concluziile succinte ale autorului, privind rezultatele i eficiena practic a studiului efectuat. 1-/-9- Bi6&i'0r$:ie i $ne e9i!lio3rafia va reprezenta lista surselor de informaie, consultate de autor pentru executarea tezei. )nexele vor constitui o parte inte3rant a tezei de licen i vor fi prezentate su! form de ta!ele, dia3rame, 3rafice, scheme. Toate anexele se vor prezenta 2ntr$o strict consecutivitate 2n funcie de trimiterile din text. III- RECOMAND,RI REFERITOARE LA 5RE3ENTAREA TE3EI DE LICEN,Teza de licen tre!uie s fie dactilo3rafiat pe foi de culoare al! de formatul )$6. Textul se prezint numai pe o parte a foii, ls:nd urmtoarele c:mpuri* $ din st:n3a $ & cm
6

$ $

din dreapta$ l,7 cm. de la mar3inea de sus p:n la primul r:nd al textului $ 2,7 cm. $ de la ultimul r:nd al foii p:n la mar3inea de ;os < 2,7 cm. 4:ndurile din text vor fi scrise cu l,7 cm interval "calculator(. 8olumul tezei de licen

va constitui 77$=0 pa3ini "fr anexe i !i!lio3rafie(. Capitolele se numeroteaz cu cifre romane, iar para3rafele cu cifre ara!e. >n lucrare nu se admite folosirea ver!elor i prenumelor la persoana ?, toate fiind expuse la persoana ???. Ta!elele se numeroteaz 2n partea dreapt de sus, iar denumirea lor se indic puin mai ;os, la mi;loc. Ta!elele, schemele i dia3ramele se prezint conform re3ulilor "numr, denumire, semne convenionale, uniti de msur(. %umerotarea pa3inilor se efectueaz 2n ordine cresctoare cu cifre ara!e, indicate 2n partea dreapt a c:mpului de sus. @oaia de titlu i cuprinsul nu se numeroteaz. F'$i$ de #i#&" se 2ndepline te conform cerinelor "anex(.

>n !"prin* este reflectat structura tezei de licen "introducerea, denumirea capitolelor i para3rafelor, 2ncheierea, anexele, !i!lio3rafia( cu indicaia numrului pa3inii pentru fiecare compartiment al lucrrii. Bi6&i'0r$:i$ este prezentat la sf:r itul lucrrii 2n ordinea respectiv* $ acte le3islative, hotr:ri ale 3uvernului5 $ documente normative i tehnice5 $ sursele literaturii de specialitate 2n ordinea alfa!etic i cronolo3ic5 Teza de licen tre!uie s fie semnat pe ultima pa3in de ctre student cu indicarea datei "ziua, luna, anul(. Teza de licen tre!uie s fie prezentat la catedr 2n varianta final p:n la data sta!ilit conform cerinelor "cu o lun 2nainte de 2nceperea examenelor de licen(.

VARIANTE DE TEME ALE TE3ELOR DE LICEN, 1. #ro3ram de or3anizare i comercializare a produsului turistic < rezervaiile naturale "experiena internaional(. 2. #olitici i tehnici de comercializare a produselor turistice practicate de tour$operatori. "/tudiu comparat(. &. Tipolo3ia i analiza contractelor 2n sfera comercializrii produselor turistice. "/tudiu comparat(. 6. #rincipii i metode utilizate pentru evaluarea unei 2ntreprinderi turistice. 7. /isteme de rezervare 2n industria turistic. =. Concurena de pia " pe exemplul unui produs turistic* de litoral, !alnear, montan etc.(. A. @inanarea proiectelor internaionale 2n cadrul industriei turistice. -xperiena internaional. '. B. Tendinele dezvoltrii turismului cultural "-xperiena internaional pe ri, zone turistice, re3iuni(. Tendinele dezvoltrii turismului montan "-xperiena internaional. /tudiu comparat(. 10. Tendinele dezvoltrii turismului de afaceri "-xperiena internaional(. 11. Tendinele dezvoltrii turismului de litoral. "-xperiena internaional(. 12. Tendinele dezvoltrii turismului de v:ntoare i pescuit sportiv. "/tudiu comparat(. 1&. Tendinele dezvoltrii turismului ur!an "-xperiena internaional(. "/tudiu comparat(. 16. 8alorificarea experienei internaionale 2n domeniul turismului vinicol " exemplu internaional(. 17. 8alorificarea experienei internaionale 2n domeniul turismului vinicol "pe experiena /paniei(. 1=. 8alorificarea experienei internaionale 2n domeniul turismului vinicol "pe experiena ?taliei(. 1A. Tendine de dezvoltare a turismului vinicol 2n 4epu!lica Coldova. 1'. )ctivitatea de servire a turi tilor 2n restaurante "studiu comparat privind !uctriile lumii(. 1B. Cnstiri de pe muntele )thos 2n circuitul turismului cultural. 20. D!iective ale turismului cultural 2n Londra. 21. )spectele dezvoltrii turismului rural 2n Canada " pe exemplu altor ri( 22. Criterii i principii de amena;are turistic a unei localiti rurale "studiu internaional comparat(. 2&. #otenialul turistic din mediul rural 2n cadrul zonei turistice " pe exemplu internaional(. 26. 4olul ariilor naturale prote;ate ale 4epu!licii Coldova i valorificarea acestora 2n cadrul turismului ecolo3ic. 27. ?nfluena proceselor sociale asupra dezvoltrii turismului "experiena internaional, sau pe ri( "studiu comparat(. 2=. @ormarea preurilor 2n turism "exemplu internaional(. 2A. Tendinele dezvoltrii turismului speolo3ic pe plan internaional. 2'. 4olul transportului aerian 2n turism "studiu comparat(. 2B. Centrele de odihn i recreere din !azinul Crii Cediteraneene.
=

&0. Centrele de odihn i recreere din !azinul Crii %e3re. &1. Licenierea i certificarea 2n turism. -xperiena internaional. &2. ?nteraciunea turismului cu ramurile conexe ale economiei naionale. &&. 4olul pu!licitii i reclamei 2n promovarea turismului. -xperiena internaional. &6. #rotecia drepturilor consumatorilor 2n turism. -xperiena internaional. &7. Croaziere turistice. -xperiena internaional. &=. -valuarea turismului !alnear din 9ul3aria. &A. -valuarea turismului !alnear din 4om:nia. &'. -valuarea turismului !alnear din Ecraina. &B. -valuarea turismului !alnear din Turcia. 60. -valuarea turismului !alnear din 4usia. 61. -valuarea turismului !alnear din ?srael. 62. -valuarea turismului !alnear din Cehia. 6&. -valuarea turismului !alnear din Fermania. 66. -valuarea turismului !alnear din @rana. 67. -valuarea turismului !alnear din /pania. 6=. -valuarea turismului !alnear din ?talia. 6A. )ctivitatea or3anizatoric a a3eniei de turism. "2n !aza )3eniei de turism....( 6'. /e3mentarea pieei serviciilor hoteliere "studiu comparat(. 6B. /tudiu privind cererea pentru turism !alnear 2n 4epu!lica Coldova. 70. /tudiu privind amena;area i dezvoltarea localitii "denumirea( pentru odihn i recreere. 71. /tudiu privind amena;area i dezvoltarea unei staiuni turistice pentru odihn la ?aloveni. 72. #osi!iliti de dezvoltare i promovare a turismului !alnear 2n 4epu!lica Coldova. 7&. /tudiu de valorificare turistic a zonei turistice Codru din 4. Coldova. 76. #osi!iliti de dezvoltare a turismului internaional 2n 4. Coldova. 77. #osi!iliti de valorificare turistic a localitii /oroca i a 2mpre;urimilor sale. 7=. #osi!iliti de valorificare turistic a ora ului Drhei i a 2mpre;urimilor sale. 7A. #osi!iliti de valorificare 2n turism a localitii !alneare G!riceni. 7'. Cana3ementul activitii de turism 2n staiunea turistic de odihn i recreereH 7B. -valuarea activitii a3eniei de turism internaional. "2n !aza...(. =0. Dr3anizarea i relansarea turismului la sf2r it de sptm2n 2n zona periur!an a municipiului Chi inu. =1. Tendine 2n cererea i oferta de produse !alneare pentru consumatorii din 4. Coldova. =2. Tendine 2n structura cererii i ofertei turismului de litoral pe piaa 4. Coldova. =&. )mena;area i conducerea unor staiuni pentru turismul de a3rement "studiu proiect(. =6. )ctivitatea de mana3ement a a3eniei de turism H "denumirea.....(.
A

=7. )ctivitatea de mana3ement a hoteluluiH"denumirea.....(. ==. )ctivitatea de mana3ement a restaurantuluiH"denumirea.....(. =A. Turismul transfrontalier ca mecanism al dezvoltrii turistice pentru 4. Coldova "sau exemplu din experiena internaional(. ='. -valuarea activitii staiunii !alneare internaionale "studiu comparat(. =B. #otenialul de restaurare 2n municipiul Chi inu. A0. /tudiu privind structura cererii turistice 2n 4. Coldova. A1. #otenialul de divertisment al localitii "ora ului, zonei, ar, studiu comparat(. A2. )naliza potenialului de cazare din 4. Coldova. A&. /isteme comparate de clasificare si certificare a serviciilor hoteliere. A6. /trate3ii comparate de promovare a vanzarilor 2n cadrul lanurilor hoteliere "2n !aza...(. A7. @ormule moderne de amena;are interioara a unitatilor hoteliere "studiu comparat din experiena internaional(. A=. Complexe monastice din 9ul3aria. AA. -valuarea turistic a schiturilor i mnstirilor rupestre din 4om:nia i 4epu!lica Coldova .................... "studiu comparat(. A'. 9iserici de lemn i de piatr din 4epu!lica Coldova 2n contextul turismului cultural. AB. #atrimoniul cultural al ?taliei 2n circuitul turismului european. '0. Frecia i turismul cultural internaional. '1. -3iptul i monumentele sale 2n circuitul turistic internaional. '2. Co tenirea clasic din Turcia. 8alori ale civilizaiei contemporane.

'

VARIANTE EVENTUALE DE 5LANURI ALE TE3ELOR DE LICEN, Te+$; SISTEME COM5ARATE DE CLASIFICARE SI CERTIFICARE A SERVICIILOR HOTELIERE5&$n
?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- Servi!ii 8'#e&iere <C'n*ider$(ii 0ener$&e1.1. Concepii i definiii ale serviciilor hoteliere 1.2. /tructura serviciului hotelier CA5ITOLUL II .e*#i"ne$ !$&i#)(ii *ervi!ii&'r 8'#e&iere 2.1. Calitatea serviciilor hoteliere ca o!iect de 3estiune
2.2.

/tandardizarea

2.&. Certificarea CA5ITOLUL III Si*#e+e de !&$*i:i!$re $ *ervi!ii&'r 8'#e&iere 1.1. Clasificrile oficiale i neoficiale 1.2. Clasificarea pe cate3orii de 2ncadrare 1.&. Clasificarea serviciilor hoteliere 2n lanurile hoteliere
1.6.

Clasificarea serviciilor hoteliere 2n 4. Coldova

CA5ITOLUL IV S#$nd$rdi%$re$ i !er#i:i!$re$ pr'd"*"&"i 8'#e&ier =n !$dr"& 8'#e&"&"i Dede+$n .r$nd C8iin)" 6.1. ?storia lanului hotelier +edeman 6.2. Criterii de calitate a serviciilor hoteliere
6.&. /tandardizarea serviciilor 2n hotelul +edeman Frand Chi inu 6.6. /tudiul serviciilor hoteliere 2n hotelul +edeman Frand Chi inu

>%C0-?-4)%-I9?9L?DF4)@?Te+$; ACTIVITATEA DE MANA.EMENT A HOTELULUI DACIA5&$n ?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I 5$r#i!"&$ri#)(i&e $!#ivi#)(ii ind"*#riei 8'#e&iere1.1. Coninutul i activitatea de or3anizare a hotelului. 1.2. Cecanismul de funcionare a 2ntreprinderii hoteliere. CA5ITOLUL II M$n$0e+en#"& $!#ivi#)(ii 8'#e&iere2.1. Concept, funcii, structura mana3erial a hotelului.
B

2.2. Cana3ementul departamentelor funcionale. 2.&. Cana3ementul departamentelor operaionale. CA5ITOLUL III M$n$0e+en#"& dep$r#$+en#"&"i de +$r>e#in0 &$ 8'#e&"& D$!i$&.1. )ctivitatea, structura, funciile i responsa!ilitile departamentului de marJetin3. &.2. Cana3ementul politicii de produs i de pre. &.&. Cana3ementul politicii de comercializare i de promovare. >%C0-?-4)%-I9?9L?DF4)@?-

Te+$; 5OSIBILIT,I DE 5ROMOVARE I DE3VOLTARE A TURISMULUI CULTURAL 2N RMOLDOVA5&$n ?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- C'n*ider$(ii 0ener$&e1.1 Turismul cultural* concepii, definiii. 1.2. ?mportana turismului cultural 2n structura turismului naional. CA5ITOLUL II- 5'#en(i$&"& !"&#"r$& $& R M'&d'v$2.1. Caracteristici, clasificri, cate3orii. 2.2. +elimitarea potenialului cultural al Coldovei 2n funcie de valoarea naional i internaional pentru turism. CA5ITOLUL III- S#$di"& $!#"$& de v$&'ri:i!$re $ #"ri*+"&"i !"&#"r$&&.1. #ro3rame i aciuni. &.2. 9aza material "cazare, alimentaie(. &.&. )mena;area teritorial a o!iectivelor de interes cultural. &.6. ?nfrastructura "ci de acces(. &.7. Circulaia turistic. CA5ITOLUL IV- 5r'p"neri de v$&'ri:i!$re i pr'+'v$re6.1. #ro3rame "o!iective(. 6 2. )mena;area cilor de acces i a o!iectivelor turistice. 6.&. +irecii de restructurare a potenialului de cazare CA5ITOLUL V- 5r'0r$+e de pr'+'v$re7.1. #olitica de produs* $ $ $ strate3ia formrii produsului5 strate3ia complexitii produsului5 strate3ia modernizrii produsului i se3mentrii pieei. i alimentaie.

7.2. #olitica de tarife i preuri. 7.&. #olitica de distri!uie*


10

$ $ 7.6.

prin firme autorizate5 pe cont propriu.

#olitica de pu!licitate

CA5ITOLUL VI- 5r'#e!(i$ +edi"&"i i $ '6ie!#ive&'r #"ri*#i!e>%C0-?-4)%-I9?9L?DF4)@?Te+$; 5OSIBILIT,I DE 5ROMOVARE I DE3VOLTARE A TURISMULUI BALNEAR 2N R-MOLDOVA5&$n ?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- C'n*ider$(ii 0ener$&e 1.1. Turismul !alnear* concepii, definiii. 1.1. 4olul turismului !alnear 2n structura turismului naional. CA5ITOLUL II 5'#en(i$&"& 6$&ne$r $& R- M'&d'v$2.1. Caracteristici i clasificri pe cate3orii de staiuni !alneare. 2.2. +elimitarea potenialului !alnear al 4.Coldova 2n funcie de valoarea naional i internaional pentru turism. CA5ITOLUL III- Nive&"& $!#"$& de v$&'ri:i!$re $& #"ri*+"&"i 6$&ne$r&.1 9aza material "cazare, alimentaie( &.2 )mena;area o!iectivelor !alneare. &.&. ?nfrastructura. &.6. #otenialul de tratament. CA5ITOLUL IV- 5r'p"neri de v$&'ri:i!$re i pr'+'v$re $ #"ri*+"&"i 6$&ne$r =n R- M'&d'v$6.1. #ro3ram de dezvoltare. 6.2. )mena;area cilor de acces si a o!iectivelor !alneare. 6 &. +irecii de restructurare a potenialului de cazare 6.6. #olitica de promovare a produsului turistic !alnear. 6 7 #ro3rame de protecie a mediului i a o!iectivelor turistice !alneare 2n 4. Coldova. CD%CLEG?? )%-I9?9L?DF4)@?i restaurare.

11

Te+$; MANA.EMENTUL ACTIVIT,II UNEI A.ENII DE TURISM INTERNAIONAL-

5&$n
?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- C'n*ider$(ii 0ener$&e1.1. )3enii de turism* definiii, clasificri. 1.2. 4olul a3eniilor de turism 2n comercializarea i promovarea produselor turistice. CA5ITOLUL II M$n$0e+en#"& $!#ivi#)(ii $0en(iei de #"ri*+ in#ern$(i'n$&--2.1. )3enia de turism... 2n structura turismului 4. Coldova. 2.2. Festionarea activitii a3eniei de turism. 2.2.1. Cana3ementul or3anizaional. 2.2.2. Cana3ementul tehnolo3ic. 2 2 &. Cana3ementul financiar. 2.2.6. Cana3ementul personalului. CA5ITOLUL III S#r$#e0ii +$n$0eri$&e =n per:e!(i'n$re$ $!#ivi#)(ii $0en(iei de #"ri*+&.1. /trate3i or3anizaionale. &.2. #lanificarea ;uridic. & &. #lanificarea investiional. &.6. CarJetin3 < plan. &.7. -xtinderea pieei i relaiile cu partenerii internaionali. &.6. /porirea calitii produsului turistic. >%C0-?-4)%-I9?9L?DF4)@?Te+$; MANA.EMENTUL ACTIVIT,II STAIUNII BALNEARE

5&$n
?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I C'n*ider$(ii 0ener$&e 1.1. /taiunea !alnear... 2n structura ofertei turistice naionale "sau internaionale(. 1.2. Cadrul socio $ economic i a ezarea 3eo3rafic 1.&. Cadrul natural i ci de acces CA5ITOLUL II- Or0$ni%$re$ $!#ivi#)(ii *#$(i"ni 6$&ne$re- 2.1. Cana3ementul or3anizatoric 2.2 Cana3ementul financiar 2.&. Dr3anizarea activitii structurilor de cazare i alimentaie 2.6. Dr3anizarea activitii structurii de tratament i a3rement CA5ITOLUL III- S#r$#e0ii de de%v'&#$re $ *#$(i"nii 6$&ne$re &.1. )naliza i dia3nostic &.2. #lanul financiar $ economic

&.&. #lan $ marJetin3 &.6. #lan de amena;are turistic i determinarea capacitii de 2ncrcare fizic a zonei turistice CA5ITOLUL IV- 5r'#e!(i$ +edi"&"i =n !'n#e #"& $!#ivi#)(ii #"ri*#i!e >%C0-?-4)%-I9?9L?DF4)@?TEMA; STUDIU DE VALORIFICARE 2N TURISM A 3ONEI TURISTICE CODRU-

5&$n
?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- C'n*ider$(ii 0ener$&e 11 #oziia in teritoriu. 1.2. Cadrul natural. 1&. Cadrul socio$economic. 1.6. #opulaia i a ezri. 1.6. Ci de comunicaii. CA5ITOLUL II- 5'#en(i$&"& #"ri*#i!2.1 #otenialul turistic natural. 2.2. #otenialul turistic antropic. CA5ITOLUL III- V$&'ri:i!$re$ $!#"$&) $ p'#en(i$&"&"i #"ri*#i!&.1. /tructuri turistice. &.1.1. /tructuri primire < cazare. &.1.2. /tructuri de alimentaie pentru turism. &.1.& /tructuri de tratament. &.1.6. /tructuri de a3rement. &.2. Circulaia turistic. &.2.1. %umr de persoane cazate. & 2 2. %umr de 2nnoptri. &.2.&. /e;ur mediu. &.2.6. Fradul de ocupare al capacitilor de cazare. CA5ITOLUL IV 5r'p"neri de v$&'ri:i!$re $ p'#en(i$&"&"i #"ri*#i!6.1. @orme de turism ce pot fi dezvoltate. 6.2. Condiii socio$economice de dezvoltare. 6 2.1 -valuarea calitii i cantitii potenialului. 6.2.2. +ezvoltarea socio$economic. 6.2.&. +ezvoltarea infrastructurii. CA5ITOLUL V- 5r'#e!(i$ i !'n*erv$re$ +edi"&"i =n !'n#e #"& $!#ivi#)(ii de #"ri*+CD%CLEG?? )%-I1&

9?9L?DF4)@?Te+$; DIRECII DE DE3VOLTARE A TURISMULUI 2N R- MOLDOVA-

5&$n
?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I- C'n*ider$(ii 0ener$&e1 1 . Concepii, definiii, clasificri 2n turism. 1.2. #articularitile pieei turistice. 1&. Turismul $ parte inte3rant a sectorului teriar. 1 6 +ezvoltarea turismului pe plan mondial i naional. CA5ITOLUL II- 5'#en(i$&"& pie(ei #"ri*#i!e $ R- M'&d'v$2.1. #atrimoniul turistic al 4. Coldova. 2.2. Dferta turistic, producia turistic. 2.&. Cererea turistic $ consumul turistic. 2.6. #reuri i tarife la produsele turistice pe piaa Coldovei. CA5ITOLUL III Dire!(ii de v$&'ri:i!$re $ #"ri*+"&"i =n Rep"6&i!$ M'&d'v$&.1. Cadrul ;uridic i tendine de perfecionare. & 2 /tructurile din turism i rolul lor 2n promovarea turismului. &.2.1. /tructuri 3uvernamentale. &.2.2. /tructuri ne < 3uvernamentale. &.2.&. )sociaii profesionale. CA5ITOLUL IV- 5ERFECIONAREA 5RODUSELOR TURISTICE NAIONALE6.1. @orme prioritare de turism. 6.2. +irecii de amena;are turistic teritorial a 4. Coldova. CD%CLEG?? )%-I9?9L?DF4)@?-

Te+$ ANALI3A 5OTENIALULUI DE CA3ARE 2N RE5UBLICA MOLDOVA5&$n


?%T4D+EC-4CA5ITOLUL I C'n*ider$(ii 0ener$&e-

1.1. 1.2. 2.1. 2.2.

-sena i rolul funcionrii unitilor de cazare 2n structura turismului internaional. Tendine i perspective 2n dezvoltarea structurilor de cazare pe plan mondial. Cazarea < parte component a ospitalitii turistice. /tructurile de primire* caracteristici i criterii de clasificare.

CA5ITOLUL II 5r'd"*"& "ni#)(i&'r de !$%$re-

2.2.1. %orme de clasificri internaionale ale unitilor de cazare. 2.2.2. Clasificarea unitilor de cazare conform cerinelor Dr3anizaiei Condiale a Turismului.
16

2.&. Cadrul ;uridic de re3lementare a activitii hoteliere 2n diferite ri ale lumii. 2.6. +inamica utilizrii capacitilor de cazare. CA5ITOLUL III Tendin(e&e de*:)"r)rii $!#ivi#)(ii de !$%$re =n Rep"6&i!$ M'&d'v$ &.1. #otenialul pieei de cazare 2n 4epu!lica Coldova. &.1.1. /tructurile de primire turistic i capacitatea de cazare.
&.2. Le3islaia 4epu!licii Coldova cu privire la re3lementarea activitii de cazare. &.&. /tudiul politicii de pre la nivel naional i tendinele internaionale.

CA5ITOLUL IV Dire!(ii de de%v'&#$re i per:e!(i'n$re $ $!#ivi#)(ii de !$%$re =n Rep"6&i!$ M'&d'v$6.1. /trate3ii de amena;are. 6.2. #olitici de marJetin3. Concluzii i recomandri )%-I9?9L?DF4)@?-

17

Ane )

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA BUSINESS I ADMINISTRAREA AFACERILOR


CATEDRA TURISM i SERVICII HOTELIERE

N$#$&i$ .$n0"r$

ANALI3A 5OTENIALULUI DE CA3ARE 2N RE5UBLICA MOLDOVA


TE3, DE LICEN, TURISM < ?/1
Frupa T$2B2

Coordonator +r. ha!., prof univ.

1=

E&en$ T"r!'v

Chisinau 2012

BIBLIO.RAFIE 1. Constituia 4epu!licii Coldova, 1BB6, 2B iulie "articolele ', &A, 7B, 12=( 2. Le3ea cu privire la asi3urarea sanitaro$epidemiolo3ic a populaiei, 1BB&, 1= iunie &. Le3ea cu privire la ocrotirea monumentelor, 22.0=.B& 6. Le3ea cu privire la protecia aerului atmosferic, 1A.12.BA 7. Le3ea cu privire la re3lementarea de stat a re3nului proprietii funciare, cadastrul funciar de /tat i monitorin3$ul funciar, 1BB2, 22 decem!rie =. Le3ea cu privire la zonele i f: iile de protecie a apelor, r:urilor i !azinelor de ap, 1BB7, 2A aprilie A. Le3ea privind expertiza ecolo3ic i evaluarea impactului asupra mediului 2ncon;urtor, 1BB=, 2B mai '. Le3ea privind fondul ariilor naturale prote;ate de stat, 27.02.B' B. Le3ea re3nului animal, 2A.06.B7 10. Le3ea 4epu!licii Coldova privind de eurile de producie i mena;ere, 0B.10.BA 11. Le3ea Turismului 4epu!licii Coldova nr. AB' < I?8 din 11 fe!ruarie 2000 12. )nuarul /tatistic al 4epu!licii Coldova, Chi inu, 1BB7, 1BB=, 1BBA, 1BB', 1BBB, 2000
1&. 16.

)3enia %aional de Turism din 4epu!lica Coldova. < http*KKLLL.tourism.md )utoritatea 9ratanic de Turism. http* KK LLL.visit!ritain.com

17. )utoritatea %aional pentru Turism a 4om:niei. /trate3ia naional de dezvoltare economic pe termen mediu, 9ucure ti, 2000 < 2001, 16p. 1=. )utoritatea %aional pentru Turism, 4aport statistic. 4om:nia, 1BBB, 2000 1A. 9ran @., Carin +., /imon T., Turismul rural* modelul european, -ditura -conomic, 9ucure ti, 1BBA, 1'B p.
1A

1'. 9uletinul 9iroului de ?nformare al Consiliului -uropei 2n Coldova. %r. 1$2. Chi inu, 2001, =1 p. 1B. 9uletinul Centrului de ?nformare i +ocumetare al Consiliului -uropei 2n Coldova. %r. 1$2. Chi inu, 2000, =& p. 20. 9uletinul Centrului de ?nformare i +ocumetare al Consiliului -uropei 2n Coldova. %r. &$6. Chi inu, 2000, =& p. 21. C. Ci!anu. 9iserica )dormirea Caicii +omnului din Cu eni. -d. .tiina. Chi inu, 1BBA, 1=2 p. 22. Capcelea )rcadie. +reptul ecolo3ic. -d. .tiina. Chi inu, 2000, 2A1 p. 2&. Carta -uropean a autonomiei locale. Centrul de ?nformare i +ocumentare al Consiliului -uropei 2n Coldova. Chi inu, 2000, &2 p. 26. Cartea 3hidului din turism. -d. +ealul Celcilor, 9ra ov, 1BBA, 2A1 p. 27. Chi inu. -nciclopedie, -ditura .tiina, Chi inu, 1BBA, =0= p. 2=. Cod de practici pentru 4e3lementarea relaiilor contractuale dintre 0oteluri i )3eniile de turism. -d. a )socisiei 0otelierilor din 4om:nia. 9ucure ti, 1BB7, 2A. Colocviu internaional. Turismul i drepturile omului. ?nstitutul 4om:n pentru +repturile Dmului. Colocviu internaional. 9ucure ti, 1BB7, 16& p.
2'. 2B.

Consiliul Condial al Cltoriilor i Turismului. http* KK LLL.Lttc.or3 Consiliului -uropei. http* KK LLL.coe.fr

&0. Convenia -uropean pentru )prarea +repturilor Dmului i a Li!ertilor fundamentale. Centrul de ?nformare i +ocumentare al Consiliului -uropei 2n Coldova. Chi inu, 2000, 6& p. &1. Cosmescu ?. -conomia turismului. #rincipii i mecanisme. -d. Eniversitii Lucian 9la3a. /i!iu, 1BB', 2'0 p. &2. Cosmescu ?. Turismul* fenomen complex contemporan. -d. -conomic. 9ucure ti, 1BB', 2'0 p. &&. Cristureanu Cristina. -conomia i politica turismului internaional. -d. )!eonaK 9ucure ti 1BB2, 26= p. &6. +raic Constantin. Fhid practic de turism internaional i intern. -d. )LL 9-CM, 9ucure ti, 1BBB, 1B2 p. &7. +umitrescu Lui3i. CarJetin3ul serviciilor. -d. ?C)FD. /i!iu, 1BB', 1B7 p. &=. -fros 8. 4esursele recreative ale 4epu!licii Coldova. -ditura .tiina Chi inu, 1BB1 &A. - anu )., 8alori i tradiii culturale 2n Coldova "cule3ere de studii(, -ditura .tiina, Chi inu, 1BB&, 2&2 p. &'. Fherasim T. CarJetin3 turistic. -d. -conomica. 9ucure ti, 1BBB, 1B0 p.
1'

&B. Fhid de le3islaie turistic. 9ucure ti* Lumina lex, 1BBB. &&2 p. 60. Fhid de monumente i situri istorice din 4epu!lica Coldova. Comisia %aional a 4epu!licii Coldova pentru E%-/CD. Chi inu, 1BB7, A2 p. 61. Flvan 8asile, )lexandru #uiu Tacu. Turismul rural. )ctualitate i perspective. -d. #an -urope. ?a i, 1BBB, 201 p. 62. Flvan 8asile, -lena Turcov /trate3ii de dezvoltare a turismului 2n 4epu!lica Coldova, /impozionul .tiinific )/-C, Chi inu, 1BB', 1=$20 p. 6&. Flvan 8asile, ?oan ?strate, 8ictor Timotin. -valuarea potenialului turistic al 4epu!licii Coldova i posi!iliti de valorificare. ?CT 9ucure ti, 1BB2, 270p.5 66. Flvan 8asile. 4esursele turistice pe Terra. -d. -conomic. 9ucure ti, 2000, 67. Flvan 8asile. Turismul 2n 4om:nia. -d. -conomic. 9ucure ti, 2000, 177 p. 6=. 0otr:rea +epartamentului Coldovastandart nr.2&0 < st din 2A.0'.B= privind punerea 2n aplicare pe teritoriul 4epu!licii Coldova a /tandardului de /tat 2'='1.6$B7 +eservirea turistic. Clasificarea hotelurilor. 6A. 0otr:rea Fuvernului 4epu!licii Coldova cu privire la 2ntroducerea contractului turistic, voucherului turistic i a fi ei de eviden statistic a circulaiei turi tilor la frontiera 4epu!licii Coldova. Conitoriul Dficial al 4epu!licii Coldova. &1 decem!rie 2001, p.6&$6A 6'. 0otr:rea Fuvernului 4om:niei nr. &1K1BB= pentru apro!area Cetodolo3iei de avizare a documentaiilor de ur!anism privind zone i staiuni turistice i a documentaiilor tehnice privind construcii 2n domeniul turismului. Le3islaie privind turismul. -diie a Cinisterului Turismului din 4om:nia. 9ucure ti, 1BBB, p. 2&' $ 2A7. 6B. 0otr:rea Fuvernului 4om:niei nr. 61K1BB= pentru apro!area %ormelor cu privire la accesul, evidena i asi3urarea securitii turi tilor 2n structurile de primire turistice. Le3islaie privind turismul. -diie a Cinisterului Turismului din 4om:nia. 9ucure ti, 1BBB, p. &11 < &1=. 70. 0urmuzescu +umitru. Curs de tehnic a turismului. ?a i* #an -urope, 1BBB. &07 p. 71. ?. ?strate, 8. Flavan. +ezvoltarea i promovarea turismului cultural. 4evista rom:n de turism. %6 1BB7, p. 2'$2B. 72. ?%/M--# -+N)4+. /eminar despre planificarea dezvoltrii dura!ile a turismului 2n Coldova. Dctom!rie 1BBB. #%E+. Chi inu, 67 p. 7&. ?onescu ?on. Cutaii 2n turismul rom:nesc. 4ezumatul tezei de doctorat. 9ucure ti, )/-C, 1BB', B= p. 76. ?strate ?on, @lorina 9ran. -conomia turismului i mediul 2ncon;urtor. -d. -conomica. 9ucure ti,
1B

1BB=, 2'' p.

20