Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIU DE CAZ V 1.

PREZENTAREA PROBLEMEI
n data de 17.03.2008 a fost depus la secretariatul D.G.A.S.P.C. Suceava o cerere prin care bunicii pentru nepotul S.S.P. Dup$ studierea pieselor din dosar "i efectuarea verific$rilor pri are s'au constatat ur $toarele ( ' )a a copilului P.# * fost$ S.#. + decedase %n 21.0,.200-. %ntr'un accident de a"in$. %n localitatea /. din Ger ania. ' Copilul nu are paternitatea recunoscut$ ' Copilul este dia0nosticat cu retard psi1ic "i de li ba2 ra1itis . fiind %ncadrat %n 0radul de 1andicap 444 ' 5unicii aterni solicitau instituirea unei $suri de protec&ie pentru inor. ediu3 1ipotrofie "i aterni S.!. "i S.#. solicitau instituirea $surii de %ncredin&are

2. ISTORICUL PROBLEMEI Ca6ul a a2uns %n aten&ia noastr$ la sesi6area bunicilor "i aterni ai copilului.

)a a copilului. P.#.. provenea dintr'o fa ilie le0al constituit$. de etnie rro $ ai avea un frate "i o sor$. 7a a avut ti p de - luni o rela&ie de concubina2. %n ur a inorul %n cau6$ %n data de 03.08.1889. ntre cei doi concubini a2ore. s'au desp$r&it %naintea na"terii copilului. otiv pentru c$reia s'a n$scut

intervenind ne%n&ele0eri n 1888 0er an "i a

care acesta are paternitatea nerecunoscut$. a a copilului a plecat %n Ger ania. s'a c$s$torit cu un cet$&ean a a "i'a vi6itat anifestat dorin&a de a'l lua % preun$ cu ea. a"in$. feti&a. fiind cet$&ean aterne +. ai dat na"tere unei feti&e. P.P.S.. ntre 1888 "i 200,

b$iatul de c:teva ori. dar nu "i'a

n data de 21.0,.200- a decedat %ntr'un accident de asi0ura cele necesare unui copil at:t de

0er an. a fost plasat$ la o fa ilie %ntruc:t statul 0er an a considerat c$ tat$l nu poate ic * din declara&iile bunicii

113

5unica

atern$ a declarat de ase enea c$ inora P.P.5.

a a copilului avea o asi0urare de

via&$ al c$rei beneficiar este

3. EVALUAREA PUNCTELOR TARI I A PUNCTELOR SLABE a). puncte ta ! " # e;isten&a unor rude p:n$ la 0radul 4# care doresc s$ se ocupe de cre"terea "i educarea inorului ' copilul a fost crescut de bunicii de ei ' buna conlucrare cu autorit$&ile locale $). puncte %&a$e ( ' bunicii copilului # bunica atern$ sufer$ de ai ulte afec&iuni aterni nu dispun de resurse financiare suficiente pentru cre"terea "i educarea aterni de la v:rsta de unspre6ece luni "i este ata"at

'. ANC(ETA SOCIAL) '.1. IN*ORMA+II DESPRE COPIL I *AMILIA NATURAL) TATA )inorul nu are paternitatea recunoscut$. tat$l este necunoscut. MAMA /u e "i prenu e ( P.#. Starea civil$ ( decedat$ la data de 21.0,.200DATE DESPRE COPIL /u e "i prenu e ( S.S.P. <ocul "i data na"terii ( 03.08.1889. C.').. 2ud. Suceava

119

Se;ul ( b$rb$tesc Do iciliul le0al ( co una C.P.. sat 5.. casa nr. 997. 2ud. Suceava Starea de s$n$tate ( retard psi1ic "i de li ba2 %ncadrat %n 0radul de 1andicap 444 Studii ( inorul a absolvit cursurile clasei a #44'a la !coala 0eneral$ 5. /a&ionalitate ( ro :n$ 7tnie ( rro $ =eli0ie ( ortodo;$ In,- .a/!! %-c!a&e 0! ,a.!&!a&e I%t- !c ,a.!&!a& >at$l copilului este necunoscut. )a a copilului. P.#.. provenea dintr'o fa ilie le0al constituit$. de etnie rro $ "i ai avea un frate "i o sor$. 7a a avut ti p de - luni o rela&ie de concubina2. %n ur a inorul %n cau6$ %n data de 03.08.1889. ntre cei doi concubini a2ore. s'au desp$r&it %naintea na"terii copilului. otiv pentru c$reia s'a n$scut ediu3 1ipotrofie "i ra1itis . fiind

intervenind ne%n&ele0eri n 1888 0er an "i a

care acesta are paternitatea nerecunoscut$. a a copilului a plecat %n Ger ania. s'a c$s$torit cu un cet$&ean a a "i'a vi6itat anifestat dorin&a de a'l lua % preun$ cu ea. a"in$. aterni care l'au crescut de la v:rsta de 11 ai dat na"tere unei feti&e. P.P.S.. ntre 1888 "i 200,

b$iatul de c:teva ori. dar nu "i'a

n data de 21.0,.200- a decedat %ntr'un accident de )inorul a r$ as %n 0ri2a bunicilor luni "i este ata"at de ei.

'.2. IN*ORMA+II DESPRE POTEN+IALA *AMILIE SUBSTITUT BUNICUL MATERN /u e "i prenu e ( S.!. <ocul "i data na"terii ( 07.03.1898. S.. 2ud. Suceava

11,

Se;ul ( b$rb$tesc Do iciliul le0al ( co una C.P.. sat 5.. casa nr. 997.. 2ud. Suceava Starea civil$ ( c$s$torit Studii ( 9 clase ?cupa&ie ( a0ricultor <oc de unc$ ( 0ospod$ria proprie Starea de s$n$tate ( clinic s$n$tos /a&ionalitate ( ro :n$ 7tnie ( rro $ =eli0ie ( ortodo;$ BUNICA MATERN) /u e "i prenu e ( S.#. <ocul "i data na"terii ( 1-.0-.1898. S.. 2ud. Suceava Se;ul ( fe eiesc Do iciliul le0al ( co una C.P.. sat 5.. casa nr. 997.. 2ud. Suceava Starea civil$ ( c$s$torit$ Studii ( 9 clase ?cupa&ie ( casnic$ <oc de unc$ ( nu are ane ic. 1ipocalce ie. Starea de s$n$tate ( sufer$ de ( @.>.A.. 1ipotiroidis . sindro 0astroduodenit$ cronic$. discopatie lo bar$. /a&ionalitate ( ro :n$ 7tnie ( rro $ =eli0ie ( ortodo;$ DATE DESPRE COPIII POTEN+IALEI *AMILII SUBSTITUT /u e "i prenu e ( S.?. <ocul "i data na"terii ( 01.08.1870. S.. 2ud. Suceava

11-

Se;ul ( b$rb$tesc Do iciliul le0al ( co una C.P.. sat 5.. casa nr. 997.. 2ud. Suceava Studii ( 8 clase Stare civil$ ( c$s$torit ?cupa&ie ( 6idar'faian&ar <oc de unc$ ( plecat * cu contract de unc$ + %n 4talia. % preun$ cu fa ilia Starea de s$n$tate ( clinic s$n$tos /a&ionalitate ( ro :n$ 7tnie ( rro $ =eli0ie ( ortodo;$ /u e "i prenu e ( ). G. <ocul "i data na"terii ( 20.0,.1871. S.. 2ud. Suceava Se;ul ( fe eiesc Do iciliul le0al ( co una C.P.. sat 5.. casa nr. 997.. 2ud. Suceava Stare civil$ ( nec$s$torit$ Studii ( 8 clase ?cupa&ie ( ca erist$ <oc de unc$ ( plecat$ le0al la unc$ %n 4talia Starea de s$n$tate ( clinic s$n$tos /a&ionalitate ( ro :n$ 7tnie ( rro $ =eli0ie ( ortodo;$ In,- .a/!! %-c!a&e 0! ,a.!&!a&e I%t- !c ,a.!&!a& So&ii S.!. "i S.#. s'au c$s$torit %n anul 1870 "i au avut % preun$ 3 copii. din care unul a decedat * 4talia. a a copilului %n cau6$ +. iar ceilal&i doi sunt pleca&i la unc$ %n

117

P:n$ %n 188,. do nul S.!. a fost

u6icant. c:nta la acordeon %ntr'o for a&ie ai ia ni"te p$ :nt %n

solicitat$ la nun&ile din co un$. n 188, for a&ia s'a desfiin&at "i do nul S.!. s'a v$6ut nevoit s$'"i c:"ti0e e;isten&a din a0ricultur$. S'a 1ot$r:t s$ traiului de 6i cu 6i. S!tua/!a .ate !a&1 Condi&ii de locuit So&ii S. locuiesc % preun$ cu nepotul %ntr'o cas$ proprietate personal$. co pus$ din 3 ca ere "i dependin&e. neracordat$ la re&ea de ap$ "i canali6are. racordat$ la re&eaua electric$. odest obilat$ "i nu foarte bine %ntre&inut$. arend$ "i s$ se ocupe de ase enea de cre"terea ani alelor pentru a si0ura cele necesare

Situa&ia financiar$ So&ii S. au dosar %ntoc it %n confor itate cu <e0ea 91-A2001. privind venitul ini 0arantat "i pri esc 128 leiAlun$. Alte posibilit$&i ateriale(

7i fi0urea6$ %nscris$ %n re0istrul a0ricol cu ur $toarele ( 0.2- 1a teren arabil. o vac$. 10 p$s$ri de curte "i 0.90 1a teren arabil %n arend$. 2. SCOPUL Cre"terea "i educarea nor ale. 3. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT4 MEDIU4 LUN5 a). pe te .en %cu t ( inorului %ntr'un ediul fa ilial propice de6volt$rii sale

118

' 0$sirea unei funda&ii sau a unei persoane fi6ice care s$ acorde a2utor instituirea $surii de protec&ie "i pri irea pri ei aloca&ii de %ncredin&are ' consilierea bunicilor %n vederea reinte0r$rii $) . pe te .en .e6!u ( ' consilierea "i spri2inirea bunicii %ntoc irii dosarului de %ncredin&are ' onitori6area ac&iunii de reinte0rare a

aterial p:n$ la as$

inorului %n %nv$&$ :ntul de

aterne %n ob&inerea docu enta&iei necesare inorului %n %nv$&$ :ntul de as$ "i

desf$"urarea unei vie&i sociale corespun6$toare c). pe te .en &un7 ( ' en&inerea $surii de protec&ie at:ta ti p c:t este necesar atern "i a so&iei lui %n vederea adop&iei nepotului la %ntoarcerea ' consilierea unc1iului acestuia %n &ar$ 8. PLAN DE INTERVEN+IE ' ntoc irea "i %naintarea docu enta&iei necesare c$tre funda&ia B.A.=.A. %n vederea acord$rii unui a2utor aloca&ii de %ncredin&are ' 4nstituirea copilului ' )onitori6area situa&iei copilului pe toat$ perioada %n care se protec&ie Raport de evaluarea situaiei prezente : n prezent copilul este n ncredinare la bunicii materni i este integrat n nvmntul de mas. Sporadic, unchiul i mtua matern a copilului trimit pachete sau sume modice. en&ine $sura de $surii de %ncredin&are la bunicii aterni ' Asi0urarea unui ediu stabil propice de6volt$rii fi6ice "i psi1o'e o&ionale nor ale a aterial fa iliei substitutive cel pu&in p:n$ la pri irea pri ei

118

azul este reevaluat trimestrial n con!ormitate cu prevederile "egii #$#%#&&' i se propune meninerea msurii de protecie pentru minor.

120