Sunteți pe pagina 1din 2

I Q egal cu produsul dmtre 2n i raportul energiei oscilaiilor sistemului W(t) in momeulul arbitrar / clre des< res-

terea acestei energii in intervalul de timp dc In / pina la /+/. adici In decursul unei
perioade conventionale a oscitaiilor amorti-te : (28.1 ! "at #iind c energia W(t) este proporio-nal cu ptratul ampliludinii oscilaiilor A(t)t

Q = 2* A2 it) A2(t)-A3 [t+T) 2n 2n l-e$%$ i-e-& (28.15)


'n ca(ul unor valori mici ale decremen-tului logaritmic al amorti(rii (#i<)l! I * t-e+2,-2#i i #actorul . al sistemului os-cilant

Qn/ft. (28.15 !
/entru aceast condi(ie0 diip cum se vede dir1(28.1%!0 &-(o2. adic3 perioada convenional3 / a oscilaiilor amorti(an4 practic este egal cu perioada l0 a oscila5iilor libere neamorti(ate0 deci

"f
6

"#$%

22

(28.1&)
7pre e8emplu0 lactorul Q (28.1,! al unui circuit electric oscilant 9:;2< [/-y/LC i = < < R/{2L)] este egal cu raportul dintre re(istenta de und3 a circuitului i re(istenta lui electric :

(28.1& )
>actorul Q al pendulului cu arc 9(o2 <

Q = jTJkm
(28.1,$! 1 ,1 ?a mrirea coe#icientului de amorti(are p / < &2. /entru /4&2@ ecua(ia di#erenial (28.%! are soluAia :
--0-B

(28.1C!

undeu0 < p*Dp2*&o E@ -2 < / F D/B * &o. Gar )0 i )2 sint coe#icien@ti constants ce d#r pind de condiiile iniiale. 7e poate demonstra c dac 'n condiiile ini(iale (in momentul / < 2! valorile s(2!<7o i HI2!-t420 alund a%s2 F1G 2 )0<
tt2--i

c2=
a0-a2 2 ast#el de micare nu are un caracter oscilatoriu i se numete micare aperiodic3 In dependena de condiiile iniiale sirrt posi-bile dou moduri de revenire aperiodic3 a sistemului la starea de ecJilibru (#ig. 28.2! Kicarea a se reali(ea(0 dac s2420 iar #2<20 totodat3 l#2lL4a2M @n orice alie ca(uri are loc o micare aperiodic de tipul b. N 28.2. :scila#ii mecanice #ortate ?11 >ora c8terioar3 var#abil pare aistemuiul 9ionea(3 oscilaiile lui n canii e #orate ae numete #or3 perturbatoarc. Ocua5ia dl#erenial3 a oscila5iilor #or#ate a celui mai simplu sistem liniar * a pendulului cu arc * care au loc sub aciunea #ortei periodice e8terioare >(/! de-a lungul a8ei OX se deosebete de (28.1! doar prill partea dreapt egal cu raportul dinlre #orta Ft(t) i masa pendulului m:

d2

#++*-*
F (". (28.18G "ac Ft(t) este o iuncie periodic dc . timp. atunci la aplicarea acestei #orte pen- i dulului apare initial un regim tran(ltoriu al "e e8emplu. peniru un circuit electric osci-perioada conventional a oscilatulor amortiIanl a crui rePistent electricQ i re(istenta de (ate crele i devine in#init de mare pentru und satis#ac relatia R!2"#L/C.