Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea din Bucureti Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei Specializarea: Pedagogia Invmntului Primar i Precolar FI !

"IS#IP$I%EI (enumirea disciplinei 1 Pedagogii alternative Semestrul II *ipul de evaluare #omplementara ,umr de credite 3, *otal ore pe semestru #2 + +,43, studiu individual 5 6, ore

)nul de studiu III +egimul disciplinei - Complementara *otal ore din planul de nvm'nt *itularul disciplinei +, *otal ore studiu individual lect-dr- Petrescu )nca

Facultatea "epartament Pro)ilul Specializarea

Facultatea de Psihologie si Stiintele %umrul total de ore &pe Educatiei semestru' din planul de (nvmnt de Formare a Pro)esorilor Pedagogia invatamantului primar si *otal # S $ P prescolar Pedagogia invatamantului primar si +, 10 10 prescolar C-curs, S-seminar, L-activiti laborator, P-proiect sau lucrri practice

#ompetene generale &competenele generale sunt menionate n !i"a speciali#rii$ -. #unoatere i (nelegere/ e0plicare i interpretare de constienti#are a importanei di!eritelor sisteme alternative de instruire% de e&plicare a validitii sistemelor alternative de instruire% de interpretare a particularitilor procesului instructiv-educativ din di!erite sisteme alternative n conte&tul nvm'ntului tradiional% de anali# a raportului tradiional-alternativ n procesul de nvm'nt% de e&plicare a rolului cadrului didactic n sistemele alternative de instruire% +. Instrumental aplicative de optimi#are a activitii didactice prin preluarea unor principii de instruire din nvm'ntul alternativ% de proiectare a activitii instructiv-educative prin utili#area elementelor speci!ice #ompetene de proiectare alternativ% de implementare a strategiilor didactice speci!ice alternativelor educaionale%

speci)ice disciplinei

7. !titudinale de prevenire "i compensare a pre.udecilor privind alternativa educaional% de !ormare a unei atitudini receptive !a pedagogiile alternative de instruire% de trans!ormare a mentalitii cadrului didactic privind rolul acestuia n procesul instructiv-educativ% de adoptare a unei atitudini receptive, inovative, deschise !a de modele educaionale diverse% de promovare a relaiilor interpersonale centrate pe valori "i principii democratice n activitatea didactic#ontinutul disciplinei *ematic curs *ematic seminar 8 lucrri practice 1- /ntroducere n problematica pedagogiilor 1- )vanta.e "i limite ale sistemelor alternative alternative de instruire- Elemente de 0- Pedagogia 1aldor! similaritate n pedagogiile 2- Pedagogia curativ alternative- Principii didactice : 3- Pedagogia Freinet principiile sistemelor alternative de 4- Pedagogia Step-b5-Step instruire- )plicaii6- Pedagogia 7ontessori 0)nali#a principalelor 8- Planul 9ena particulariti ale procesului instructiv-educativ n pedagogia 1aldor!- Strategii didactice utili#ate n sistemul 1aldor!- )plicaii2- Speci!icul procesului instructiveducativ n Pedagogia CurativFundamente "i pre#entare3- Caracteristici ale procesului instructiv-educativ n pedagogia Freinet- )plicaii4- Caracteristici ale procesului instructiv-educativ n pedagogia Step-b5-Step- Strategii didactice utili#ate n procesul instructiveducativ din Step-b5-Step)plicaii6)plicabilitatea principiilor didactice n pedagogia 7ontessoriStrategii didactice utili#ate n procesul instructiv-educativ 7ontessori- )plicaii8- Caracteristici ale procesului instructiv-educativ n Planul 9ena)plicaii;'rsnescu, <- =0002$ - Politica culturii. Studiu de pedagogie, Editura Polirom, /a"i ;'r#ea, C-= 1>>4$ - Arta i tiina educaiei, Editura (idactica si Pedagogica +-), ;ucure"ti Cerghit, /- =0003$ - Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri,

*ematic general

Bi9liogra)ie

stiluri si strategii, Editura )ramis, ;ucure"ti

selectiv

Cuciureanu, 7- =0006$ : Educaia altfel Peter Petersen si modelul Planului Jena, Ed- Cartea ?niversitara, ;ucuresti /onescu, 7- =0000$ - Demersuri creative n predare si nvare, Editura Presa ?niversitar Clu.ean, Clu.-,apoca 9oia, E- =0006$ - nstruirea constructivist o alternativ. !undamente. Strategii. Editura )ramis, ;ucure"ti 7ontessori, 7-, <ulea-Firu, /- =1>>1$ : "opilul, Editura Cartea +om'neasc, ;ucure"ti Pettini, )- =1>>0$ - !reinet i te#nicile sale, Ed- CE(C Steiner, +- =1>>3$ : Arta educaiei, vol- /-//, Editura *riade, Clu.

$a sta9ilirea notei )inale se iau in considerare - rspunsurile la e&amen @ colocviu =evaluarea !inal$ - rspunsurile !inale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - activitile gen teme@ re!erate@ eseuri@ traduceri@ proiecte etc#erine minime de promovare &pentru nota <' participare nesistematic la orele de curs "i seminar% cuno"tine minimale din problematica disciplinei% capacitate relativ redus de trans!er a in!ormaiei de specialitate% obinerea a minimum 1 pct- pentru activitatea de seminar "i 3 pct- la proiectul !inal-

Ponderea (n notare/ e0primat (n : &*otal ; -,,:' <,: = = <,: #erine ma0ime de promovare &pentru nota -,' participare activ "i sistematic la de#baterile de la curs "i seminar% cuno"tine temeinice din problematica disciplinei% capacitate sporit de trans!er a in!ormaiei de specialitate% obinerea puncta.ului ma&im la toi indicatorii de mai sus-

Estimai timpul total &ore pe semestru' al activitilor de studiu individual pretinse studentului =completai cu #ero activitile care nu sunt cerute$ 1- (esci!rarea "i studiul notielor de curs 6 A- Pregtire pre#entri orale A 0- Studiul dup manual, suport de curs 3 >- Pregtire e&aminare !inal 10 2- Studiul bibliogra!iei minimale indicate 10 10- Consultaii 0 3- (ocumentare suplimentar in bibliotec 6 11- (ocumentare pe teren 3 4-)ctivitate speci!ic de pregtire SE7/,)+ 6 10- (ocumentare pe internet 3 "i @ sau L);B+)*B+ 6- +eali#are teme, re!erate, proiecte, eseuri, 10 12- )lte activitiCCCCCCC traduceri etc8- Pregtire teste periodice sau pariale 0 13- )lte activiti CCCCCC-*>*!$ ore studiu individual &pe semestru' 5 3, ore

"ata completrii: )e9ruarie +,-7 Semntura titular curs: ??????????lect.univ.dr. !nca PE*@ES#U???????????????

"irector ".F.P./ Pro).univ.dr. Ion=>vidiu P!%IS>!@!/