1)14 grame de 2 metil-1 butena se oxideaza cu o solutie de 0,4M de KMnO4 in mediu de H2SO4. olumul solutiei de KMnO4 consumat in reactie este! a.

1000 ml b.100 ml c.500 ml d.200 ml e.800 ml Ecuatiile reactiilor care au loc: 2KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5 O! "#4 $H2%$&$H3'($H2($H3 + 4 O! → O%$&$H3'($H2($H3 + $O2 + H2O "#5 5$H2%$&$H3'($H2($H3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5O%$&$H3'($H2($H3 + 5$O2 +4K2SO4+ MnSO4 + 1)H2O Se determina numarul de moli de KMnO4 consumati la oxidare 1 mol $H2%$&$H3'($H2($H3 % )0* numarul de moli de +idrocarbura % 14,)0 % 0-2 moli 5moli.........8 moli 5$H2%$&$H3'($H2($H3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5O%$&$H3'($H2($H3 + 5$O2 +4K2SO4+ MnSO4 + 1)H2O 0-2moli........./ / % 0-32 moli KMnO4 con0umati Se determina 1olumul de 0olutie de KMnO4 de concentratie 0-4M 1000 ml 0olutie......0-4 moli KMnO4 / ml 0olutie.........0-32 moli KMnO4 / % 800 ml 2) "n amestec ec#imolecular de benzen si toluen se su$une oxidarii cu o solutie de KMnO 4 in mediu de acid sul%uric. Stiind ca se obtin &',' grame de acid benzoic masa amestecului de #idrocarburi su$usa oxidarii este! a.42 * b.51 * c.108 * d.31 *. e.41* 3in cei doi com4onenti numai toluenul 5ormea6a acid ben6oic 4rin o/idare. Se determina nasa si numarul de moli de toluen 1 mol $2H5($H3 % 72 * 1 mol $2H5($OOH % 122* 72*.........122* $2H5($H3 + O! → $2H5($OOH + H2O / *........32-2* / % 2)-2 * $2H5( $H3 numarul de moli de toluen%2)-2,72 % 0-3 mol toluen numarul de moli de ben6en % numarul de moli de toluen % 0-3 mol

+' g dintr-un amestec de 1-#exena si n-#exan decoloreaza total in absenta luminii si la rece 12( g de solutie de ..r2 in --l4 de concentratie +.....27 * c.23 * 4rin o/idarea blanda a alcoolilor 0e obtin com4u0i carbonilici Se determina masa de etanol care se oxideaza 1 mol $H3($H2(OH % 42* 1 mol $u2O % 144* Ecuatiile reactiilor 0unt: 42* $H3($H2(OH + O! → $H3($HO + H2O /* 144* $H3($HO + 2 $u&OH'2 → $H3($OOH + $u2O+ 2H2O 214-5* /%214-5#42.2:3 b.. Stiind ca $rodusul obtinut %ormeaza $rin tratare cu reacti) *e#ling 214.+ g de $reci$itaat rosu. cantitatea de alcool neoxidata este! a.5:1 d.5 * brom 128 * 0olutie brom....5:2 3intre cele doua +idrocarburi doar etena decolorea6a a4a de brom &alcanii reactionea6a cu bromul doar in conditii 04eciale' Se determina masa de Br2 din solutie 100 * 0olutie brom./ /%2-4 * 8r2 .40 * b. /a$ortul molar n#exan! 1 #exena in $roba analizata este! a..Se determina ma0a de ben6en 1 mol $2H2 % )8 * 0-3 moli $2H2 % 0-3#)8 % 23-4 * ben6en Se determina ma0a ame0tecului 2)-2 + 23-4 % 51 * &) O $roba de 1&( g etanol se oxideaza bland..144 % 28-52 * $H3($H2(OH con0umat Se determina masa de alcool ramasa nereactionata 138 ( 28-52 % 27-48 * $H3($H2(OH 4) O $roba cu masa de 20.1:2 c.2:5 e.100 * e.52 * d...

...2-4 * / % 3-32 * +e/ena Se determina masa de hexan: 20-52 ( 3-32 % 1)-2 * +e/an Se determina numarul de moli de hexan si hexena 1 mol $2H14 % 82 * numarul de moli de +e/an % 1)-2.120* $2H12 + 8r2 → $2H128r2 / *..82 % 0-2 moli +e/an numarul de moli de +e/ena % 3-32.84 % 0-04 moli +e/ena moli $2H14 : moli$2H12 % 0-2:0-04 % 5:1 .Se determina masa de 1-hexena 1 mol $2H12 % 84* 1 mol 8r2 % 120 * Ecuatia reactiei e0te: 84*.