Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea tiine Economice
Catedra Contabilitate i Informatic Economic

Lucru individual
la disciplina
Contabilitatea in ramuri
Varianta 17

A elaborat:
Rusnac Nadejda
Grupa CON 103

Coordonator:
Zagaievschi Galina
Lector universitar

Chisinau 2014

Soldurile initiale pe conturile din Cartea Mare la 01.10.2012 S.A Steaua Reds
Denumirea conturilor
Suma
111
113
123
124
134
136
211
213
214
215
216
221
224
225
227
231
241
242
243
251
311
312
322
323
332
424
511
515
521
531
533
534
538

Active nemateriale
Amortizarea activelor nemateriale
Mijloace fixe
Uzura mijloacelor fixe
Creante pe termen lung
Avansuri pe termen lung acordate
Materiale
Obiecte de mica valoare si scurta durata
Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata
Productia in curs de executie
Produse
Creante pe termen scurt aferente facturilor comerciale
Avansuri pe termen scurt acordate
Creante pe termen scurt privind decontarile cu bugetul
Creante pe termen scurt ale personalului
Investitii pe termen scrut in parti nelegate
Casa
Cont curent in valuta nationala
Cont curent in valuta straina
Cheltuieli anticipate curente
Capital statutar
Capital suplimentar
Rezerve prevazute de statut
Alte rezerve
Profit nerepartizat(pierdere neacoperita) al anilor
precedenti
Avansuri pe termen lung primite
Credite bancare pe termen scurt
Venituri anticpate curente
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
Datorii fata de personal privind retribuirea muncii
Datorii privind asigurarile
Datorii privind decontarile cu bugetul
Rezerve privind cheltuieli si plati preliminate

13000
750
339950
50050
30500
25000
6000
3170
920
9150+200
5450
58750
4750
4735
2500
11200
850
9705
9100
12000
236900
4386
15642
51450
5240+200
20000
26000
16000
28420
54200
16802
5250
13800

Operatiunile economice efectuate pe parcursul anului 2012 la S.A Steaua Reds


Nr
Continutul operatiunilor
Suma
de
ordine
1.
Soldul productiei in curs de executie se raporteaza in
9174
contul productiei de baza.
2.
Se inregistreaza in contul de decontare credite
20024
bancare pe termen lung
3.
Se inregistreaza marimea capitalului statutar prin
majorarea valorii nominale a actiunilor:
2524
pe seama profitului nerepartizat al anilor
precedenti
3824
Pe seama capitalului suplimentar
4.
Se calculeaza uzura mijloacelor fixe:
1524
Cu destinatie generala de productie
1824
Cu destinatie generala a intreprinderii
5.
Se calculeaza amortizarea activelor nemateriale cu
destinatie generala a intreprinderii
330
6.
Se plateste avans furnizorilor in contul achizitionarii
viitoare a stocurilor de marfuri si materiale
25024
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Se accepta facturile furnizorilor pentru materialele


intrate:
Pret de achizitie
TVA 20 %
Se elibereaza de la depozit materiale pentru:
Productia de baza
Necesitati generale de productie
Necesitati generale a intreprinderii
Pentru ambalarea produselor finite
Se pun in functiune OMVSD in valoarea de pina la
3000 lei o unitate pentru necesitatile productiei de
baza
Se pun in functiune OMVSD in valoarea de peste 3000
lei o unitate pentru necesitatile productiei de baza
Se calculeaza uzura OMVSD
Se calculeaza salariul:
Muncitorilor de baza care participa la
fabricarea produselor
Personalului administrativ al sectiei de
productie
Personalului administrativ si de conducere
Muncitorilor care participa la ambalarea
produselor
Se efectueaza defalcari pentru CAS (23%):
Muncitorilor de baza care participa la
fabricarea produselor
Personalului administrativ al sectiei de
productie
Personalului administrativ si de conducere
Muncitorilor care participa la ambalarea

Debit

Credit

811

215

242

411

332

311

312

311

813
713

124
124

713

113

224

242

30524
6104,8

211
534

521
521

30774
3124
824
1274

811
813
713
712

211
211
211
211

574

813

213

3224
1024

213.2
813

213.1
214

55024

811

531

9024

813

531

18024

713

531

3524

712

531

12655,52

811

533.1

2075,52

813

533.1

4145,53

713

533.1

produselor
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

Se efectueaza defalcari pentru CAM (4%):


Muncitorilor de baza care participa la
fabricarea produselor
Personalului administrativ al sectiei de
productie
Personalului administrativ si de conducere
Muncitorilor care participa la ambalarea
produselor
Se accepta factura fiscala pentru combustibil si energia
consumata in scopuri tehnologice:
Pret de achizitie
TVA 20 %
Se accepta factura de expeditie pentru paza
subdiviziunilor de productie
Se vind mijloace fixe cu plata ulterioara:
Pret de vinzare
TVA 20 %
Se reflecta valoarea de bilant a mijloacelor fixe vindute
Se deconteaza suma uzurii calculate a mijloacelor fixe
vindute
Se caseaza suma uzurii calculate aferenta OMVSD
Se inregistreaza deseurile inregistrate din scoaterea
din uz a OMVSD in cadrul valorii ramase stabilita
anterior
Se reflecta consumurile indirecte de productie
aferente productiei de baza
Se depoziteaza produsele finite la cost efectiv
Se caseaza costul produselor finite vindute
Se reflecta valoarea produselor vindute la pretul de
vinzare :
In numerar, prin casieria intreprinderii
Conform facturilor fiscale prezentate
Se reflecta suma TVA 20 % aferenta produselor
vindute:
In numerar, prin casieria intreprinderii
Conform facturilor fiscale prezentate
Au fost procurate actiunile actor intreprinderi cu
termenul de stingere pina la 1 an
Se incaseaza avansurile pe termen scurt anterior
acordate
Se trece la cheltuieli avansul pe termen lung acordat si
nereclamat
Se accepta factura fiscala privind serviciile postale si
telegrafice, inclusiv TVA 20 % suma 624 lei:
Pret de achizitie
TVA 20 5
Se incaseaza in contul de decontare:
Avansul pe termen lung in contul livrarii
utilajului
Sumele amenzilor pentru incalcarea clauzelor
contractuale
Se calculeaza chiria pentru mijloacele fixe predate in
arenda finantata pe termen lung :
Pret de achizitie

810,52

712

533.1

2200,96

811

533.3

360,96

813

533.3

720,96

713

533.3

140,96

712

533.3

10524
2104,8
8774

811
534
813

521
521
521

21114
4222,8
15614
5324

229
229
721
124

621
534
123
123

764

214

213

134

211

213

26480,48

811

813

146832,96
111024

216
711

811
216

100024
60024

241
221

611
611

20004,80
12004,80
20024

241
221
231

534
534
242

5024

242

224

10024

714

136

520
104

713
534

521
521

250024

242

424

1774

242

612

2674

228

622

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.
52.
53.

TVA 20 %
Se retin din salariul personalului:
Impozitul pe venit
Defalcarile in fondul de pensii
Defalcari pentru medicina asigurata
Conform titlurilor executorii
Se ridica in numerar din contul de decontare
Se plateste din casa:
Salariile
Titularilor de avans pentru cheltuieli de
deplasare
Titularilor de avans pentru procurarea
timbrelor postale si tichetelor
Din contul de decontare s-a transferat furnizorilor:
Pentru consumul de energie electrica
Pentru servicii postale si telegrafice
Se vind produse contra numerar prin magazinul
intreprinderii
Se reflecta TVA aferent produselor vindute
Se reflecta valoarea de bilant a produselor vindute
contra numerar
Se accepta factura fiscala pentru cheltuielile de
transport aferente desfacerii produselor, inclusiv TVA
20 % , suma 2244 lei
Pret de achizitie
TVA 20 %
Se trece la cheltuieli valoarea ambalajului aferent
impachetarii produselor la depozitul comercial
Se inregistreaza in contul de decontare suma aferenta
produselor vindute contra numerar (operatia 37,38)
Se accepta factura fiscala privind cheltuielile de
reprezentare , inclusiv TVA 20 % suma 504 lei.
Pret de achizitie
TVA 20 %
Din contul de decontare se achita datoria fata de
furnizor privind cheltuielile de reprezentare
Se incaseaza in contul de decontare mijloacele banesti
de la clienti
Se deschide un acreditiv pe seama mijloacelor banesti
proprii ale intreprinderii
Se accepta decontarile de avans privind:
Cheltuielile de deplasare ale directorului
Documentele banesti procurate
Se restituie in casierie suma nefolosita de catre
titularul de avans (operatie 35-47)
{(1224+274)-(1164+274)}
Se calculeaza si se platesc dobinzile aferente creditelor
primite in lei
Se reflecta valoarea actiunilor proprii rascumparate de
la actionari la pret de procurare( valoarea nominala
constituie 4824 lei )
S-au procurat investitiile pe termen lung in parti legate
Se trece in cont avansurile acordate anterior
furnizorilor pentru livrarea materialelor
Se transfera din contul de decontare:
Platile in avans aferente impozitului pe venit

534,8

228

534

10384
1734
1734
724
91024

531
531
531
531
241

534
533.1
533.3
539
242

83574
1224

531
227

241
241

274

227

241

12024
424
30024

521
521
241

242
242
611

6024
27524

241
711

534
216

1870
374

712
534

521
521

564

712

211

36048

242

241

420
84

713
534

521
521

504
107574

521
242

242
221

35024

244

242

1164
274

713
246

227
227

60

241

227

2624

714

411

5224

314

242

30024
15024

132
521

242
224

10024

225

242

ale persoanelor juridice


Impozitul pe venit ale persoanelor fizice
Furnizorilor pentru valorile materiale
procurate si servicii prestate
Organelor de asigurari sociale
Organelor de asigurare medicala
Comisioanele bancii
Se calculeaza redeventele rezultate din trasmiterea
activelor nemateriale in folosinta altor intreprinderi
Se calculeaza valoarea de bilant a mijloacelor fixe
iesite ca urmare a calamitatilor naturale :
Valoarea de intrare- 20024 lei
Uzura acumulata -18024 lei
Se supune recuperarii, din contul persoanei vinovate ,
suma lipsurilor de materiale la pret de piata , inclusiv
TVA-20 % , suma 454 lei:
Pret de achizitie
TVA 20 %
Se calculeaza dividendele aferente actiunilor
procurate din participarea la capitalulstatutar al altor
intreprinderi
Se inregistreaza materialele achizitionate de la
furnizori
Se reflecta TVA aferenta materialelor achizitionate
Se plateste pentru materialele achizitionate din contul
acreditivului
Se primeste cu titlu gratuit un autoturism
Se reflecta valoarea de vinzare a investitiilor pe
termen scurt realizare
Se trece la cheltuieli valoarea de bilant a investitiilor
pe termen scurt vindute
Se incaseaza in casierie mijloacele banesti pentru
achitarea creantelor pe termen scurt aferenta
redeventelor calculate (operatia 54)
Se anuleaza 50 % din actiunile proprii rascumparate
(4824*50 %= 2412 lei)
Diferenta : 5224-4824=400
400*50%=200
Se inregistreaza diferenta din reevaluarea mijloacelor
fixe (pozitiv)
Se inregistreaza in contul valutar diferentele de curs
valutar pozitiva aferenta soldurilor mijloacelor
valutare
Se efectueaza defalcari in rezerve prevazute de statut
pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenti
Se calculeaza dividendele fondatorilor pe seama
rezervelor prevazute de statut ul intreprinderii
Din casierie se platesc dividende fondatorilor (operatia
69)

54.
55.

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.

68.
69.
70.

10384
46024

534
521

242
242

30024
3444
204

533.1
533.3
713

242
242
242

7324

228

622

20024
18024

723
124

123
123

378,33
75,67

227
227

612
534

3024

228

621

13524

211

521

2724
16224

534
521

521
244

20024
10224

123
229

622
612

10024

714

231

7324

241

228

2412
200
3424

311
312
123

314
314
341

74

243

622

2764

332

322

7224
7224

322
537

537
241

111
SI:13000

0
SF:13000

113
SI:750
323

124
SI:50050
1517
1817

5317
18017
23334

3334
SF:30050

134
SI:30500

0
SF:30500

211
SI:6000
30517
127
13517

44161
SF:13636

23434
40958
SF:322426

136
SI:25000
10017

0
SF:14983

213

30767
3117
817
1267
557
36525

215
SI:9350
9167

0
SF:183

323
SF:1073

123
SI:339950
3417
15607
20017
5317
2017
18017

9167

SI:3170
3217

3217
SF:1719

567
3217
757
127
4668

216
SI:5450
146759.18 111017
27517
146759.18
SF:13675.18

138534

757

757

10017

214
SI:920
1017

1017
SF:1180

221
SI:58750
60017
107567
12003.40
72020,40 107567
SF:23204,80

224
SI:4750
25017
5017
15017

25017 20034
SF:9733

231
SI:11200

227
SI:2500
1217 1157
267 267
372.50 60
74.50
1931
1484
SF:2947

SI:4735
10017

10017
SF:14752

241

20017

10017

20017
SF:21200

10017

243
SI:9100
67

67
SF:9167

225

242

SI:850
100017 83567
20003.40 1217
91017
267
30017
36034
6017
7217
60
7317

254448.40
SF:126996,40

128302

251
SI:12000

0
SF:12000

SI:9705
20017 25017
5017 20017
250017 91017
1767
12017
36034 417
107567 497
35017
5217
30017
10017
10377
46017
30017
3437
197
2617
420468
321912
SF:108212
311
SI:236900
2408.50
2517
3817

2408.50
6334
SF:240825.50

312
SI:4386
3817
200

4017

7217

0
SF:369
332
SI:5440

7217

2517
2757
5274

0
SF:166

515
SI:16000

30017
3437

322
SI:15642
2757

323
SI:51450

2757
SF:11182
424
SI:20000
250017

250017
SF:270017

0
SF:16000

521
SI:28420
12017
30517
417
6103.40
497
10517
15017
2103.40
46017
8767
16217
514.17
102.83
1864.17
372.83
414.17
82.83
13517
2717
90182
77592.80
SF:15830.80

533
SI:16802
12653.91
2073.91
4143.91
808.91

534
SI:5250
2103.40
10377
102.83
4221,40
6103.40 20003.40
372.83
12003.40

0
SF:51450
511
SI:26000

0
SF:26000

10377
1727
1727
717
83567

98115

531
SI:54200
55017
9017
18017
3517

85568
SF:41653
538
SI:13800

2200,68
360,68
720,68
140,68
1727
1727
33454 26557,36
SF:9905.36

82.83
10377
2717

21859.29

811
SI:0
9167
30767
55017
12653.91
2200,68
10517
26436.59 146759.18
14759.18 146759.18

SF:0
713
SI:0
1817
323
817
18017
4143,91
720,68
514.17
114.17
1157
197
28120.93 0
SF:28120,93

621
SI:0
21107
3017
0

24124
SF:24124

533,40
6017
74.50

53230.10
SF:36620.81

411
SI:0
20017

0
SF:13800
813

SI:0
1517
26436.59
3117
567
1017
9017
2073.91
360.68
8767
0
20017
26436.59
26436.59
SF:20017
SF:0
712
229
SI:0
SI:0
1267
21107
3517
4221.40
808.91
10217
140,68
1864.17
557

8154.76 0
SF:8154.76

35545.40
0
SF:35545.40

721

711

SI:0
15607

15607
SF:15607

SI:0
111017
27517
0

138534
SF:138534

611
SI:0
100017
60017
30017
190051
SF:190051

612
SI:0
1767
372.50
10217
0

12356.50
SF:12356.50

231
SI:0

5217

0
SF:

228
SI:0
2667
7324
533.40
7317
3017
13543.40 7324
SF:6226.40

SI:0
35017

717
SF:724

35017
SF:18800

314
SI:0
2408.50
200
2608.50

16217

16217

SI:0
30017

341
SI:0
3417

246
SI:0
267

267
SF:267

132

30017
SF:30017

7217

622
SI:0
2667
7317
20017
67
30068
SF:30068

244
SI:0
717

5217
SF:2608.50

SI:0
10017
2617
10017
22651
SF:22651

539

714

723
SI:0
2017

537
SI:0
7217

2017
SF:2017

3417
SF:3417

7217

7217
SF:0

Balanta de verificare a conturilor sintetice pe parcursul perioadei de gestiune S.A Steaua


Reds
Nr. Nr.
d/o Con
t.

Denumirea contului

Solduri
Dt

Initiale
Ct

Rulaje
Dt

Rulaje
Ct

Solduri
Dt

Finale
Ct

1.
2.

111
113

13000
-

3.
4.
5.
6.

123
124
134
136

339950
30500
25000

7.
8.

211
213

9.

214

10.

215

11.
12.

216
221

13.

224

Active nemateriale
Amortizarea activelor
nemateriale
Mijloace fixe
Uzura mijloacelor fixe
Creante pe termen lung
Avansuri pe termen lung
acordate
Materiale
Obiecte de mica valoare
si scurta durata
Uzura obiectelor de mica
valoare si scurta durata
Productia in curs de
executie
Produse
Creante pe termen scurt
aferente facturilor
comerciale
Avansuri pe termen scurt
acordate

750

330

13000
-

1080

50050
-

23448
23348
-

58986
3348
10024

304412
30500
14976

30050
-

44182
3224

36560
4696

13622
1698

920

764

1024

1180

9174

176

146832,96
72028,80

138548
107574

13734,96
23204,80

25024

20048

9726

6000
3170
9350

5450
58750

4750

14.

225

15.

227

16.

231

17.
18.

241
242

19.

243

20.

251

21.
22.
23.

311
312
322

24.
25.

323
332

26.

424

27.

511

28.

515

29.

521

30.

531

31.

533

32.

534

33.

538

34.
35.

811
411

36.

813

37.

713

38.
39.

712
229

40.

621

41.

721

42.
43.

711
611

Creante pe termen scurt


privind decontarile cu
bugetul
Creante pe termen scurt
ale personalului
Investitii pe termen scrut
in parti nelegate
Casa
Cont curent in valuta
nationala
Cont curent in valuta
straina
Cheltuieli anticipate
curente
Capital statutar
Capital suplimentar
Rezerve prevazute de
statut
Alte rezerve
Profit
nerepartizat(pierdere
neacoperita) al anilor
precedenti
Avansuri pe termen lung
primite
Credite bancare pe
termen scurt
Venituri anticpate
curente
Datorii pe termen scurt
privind facturile
comerciale
Datorii fata de personal
privind retribuirea
muncii
Datorii privind
asigurarile
Datorii privind
decontarile cu bugetul

4735

10024

14759

2500

1952

1498

2954

11200

11200

850
9705

254484,80
420468

128344
319400

126990,80
110773

9100

74

9174

12000

12000

236900
4386
15642

2412
4024
7224

6348
2764

240836
362
11182

51450
5440

5288

51450
152

20000

250024

270024

26000

26000

16000

16000

28420

90224

77651,60

15847,60

54200

98150

85596

41646

16802

33468

26578,93

9907,52

5250

21879,6

53250,87

36621,27

Rezerve privind cheltuieli


si plati preliminate
Activitati de baza
Credite bancare pe
termen lung
Consumuri indirecte de
productie
Cheltuieli generale si
administrative
Cheltuieli comerciale
Alte creante pe termen
scurt
Venituri din activitatea
de investitii
Cheltuieli ale activitatii
de investitii
Costul vinzarilor
Venituri din vinzari

13800

13800

146832,96
-

146832,96
22648

22648

26480,48

26480,48

28176,49

28176,49

8183,48
35560,80

8162,96
35560,80

24138

24138

15614

15614

138548
-

190072

138548
-

190072

44.

231

45.

714

46.

612

47.

228

48.

622

49.

539

50.
51.
52.
53.

244
246
314
132

54.
55.

723
341

56.

537

Investitii pe termen scurt


in parti nelegate
Alte cheltuieli
operationale
Alte venituri
operationale
Creante pe termen scurt
privind veniturile
calculate
Venituri din activitatea
financiara
Alte datorii pe termen
scurt
Conturi speciale la banci
Documente banesti
Capital retras
Investitii pe termen scurt
in parti legate
Pierderi exceptionale
Diferente din
reevaluarea activelor pe
termen lung
Datorii fata de fondatori
si alti participanti

20024

10024

10000

22672

22672

12376,33

12376,33

13556,80

7324

6232,80

30096

30096

724

724

35024
274
5224
30024

16224
2612
-

18800
274
2612
30024

20024
-

3424

20024
-

3424

7224

7224

Total

546010

546010

1841967,17

1841967,17

1049601,61

1049601,61

Debit 351-233197,45 lei


Credit 711-138548 lei
Credit 712-8162,96 lei
Credit 713-28176,49 lei
Credit 714-22672 lei
Credit721- 15614 lei
Credit 723- 20024lei

Debit
Venituri
Cheltuieli

Debit 621-24138 lei


Debit 622- 30096 lei
Debit 611- 190072 lei
Debit 612- 12376,33 lei
Credit 351- 256682,33 lei

Credit

Sold
Debitor

Sold
creditor

256682,33
233197,45

Debit 351 Credit 333 23484,88 lei

23484,88

Bilant contabil pe parcursul perioadei de gestiune


BILANUL CONTABIL
Nr.
ACTIV
crt.
1
2
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producie n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)
2.2 Creane pe termen scurt
Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la creane dubioase (222)
Creane pe termen scurt ale prilor legate (223)
Avansuri pe termen scurt acordate (224)
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)
Creane preliminate (226)
Creane pe termen scurt ale personalului (227)
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330
+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)
2.4 Mijloace bneti
Casa (241)
Conturi curente n moned naional (242)
Conturi curente n valut strin (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)

Cod
rd.
3

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

010
020
030
040
050
060
070
080

13000
1073
11927

190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

13000
750
12250

50050

292376

289900

30500

30500

14983
45483

25000
55500

349786

357650

13636

6000

539
183
13675.18

2250
9350
5450

28033.18

23050

23203.40
(

9733
14752

4750
4735

2947
6226.40
35545.40
92407.20

2500

70735

21200

11200
)

58750
)

339950

30050

100
110
120
130
140
150
160
170
180

400
410
420
430
440
450

322426

090

360
370
380
390

21200

11200

126996.40
110812
9167
19067
263442.40
12000

850
9705
9100
19655
12000

Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)


TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

460
470

417082
766868.78

136640
494290

Nr.
PASIV
crt.
1
2
3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
1)
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
Avansuri pe termen scurt primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminate (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+
rd.940+rd.950)
Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

Cod
rd.
3

La finele perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului de
gestiune precedent
5

480
490
500
510
520

240825,50
369

236900
4386

(
)
( 2608,50 )
238586

530
540
550
560

11182
51450
62632

15642
51450
67092

166
41514,81

5440

570
580
590
600
610
620
630
640
650

660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770

780
790
800
810
820
830
840
850
860
870

(
(

241286

)
41680.81

5440

3414
3414
346312.81

313818

20017

20017

270017

20000

270017
290034

20000
20000

26000

26000

16000
42000

16000
42000

15830,80

28420

15830.80

28420

41653

54200

880
890
900
910
920
930
940
950
960

9905.36
36620,81

16802
5250

13800
717
102696.17

13800

970
980

130521.97
766868.78

160472
494290

90052

)
)

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


Indicatori

Cod rd.

Venituri din vnzri (611)


Costul vnzrilor (711)
Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
( rd.080 rd.090 rd. 100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd.110
rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net) ( rd.130 rd.140)

010
020
030
040
050
060
070

Perioada
de gestiune

Perioada corespunztoare
a anului precedent

190051
138534
51517
12356,50
8154.76
28120.93
22651
4946.81

080
090
100

8517
30068
43531.81

110
120

(2017)
41514.81

130
140
150

41514.81

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU


Nr.
cap.
1

Indicatori

Cod
rd.

La finele anului de
gestiune precedent

ncasat
(calculat)

Consumat
(virat)

010
020
030

236900
4386

6334

2408.50
4017

2608.50
3725.50

5217
1208.50

2757

7217

2757

7217

Capital statutar i suplimentar


Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 1 (rd.010rd.020-rd.030-rd.040)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 2 (rd.060+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a
perioadelor precedente (332)
Profitul net (pierderea) perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)
Total s. 3. (rd.100rd.110rd.120-rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung
(341)
Subvenii (342)
Total s. 4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL
(rd.050+rd.090rd.140rd.170)

040
050

)
241286

060
070
080
090

15642
51450
67092

La finele
perioadei de
gestiune curente
7

240825.50
369
(
)
( 2608,50 )
238752

11182
51450
62632

100
110
120
130
140

5440

5274

166
41514.81

41514.81
(

)
5440

(
41514.81

5274

)
41514.81

150
3414
160
170
180

313818

3414
51411.31

3414

13699.50

3414
346312.81

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI


de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie 2012
Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti
Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri
Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor
Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale
Plata dobnzilor
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri ale mijloacelor bneti
Alte pli ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)
Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung
Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
inclusiv din strintate
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120rd.130)
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi
Pli bneti privind creditele i mprumuturile
Plata dividendelor
inclusiv dividende pltite nerezidenilor
ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii
Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele
excepionale (rd.080rd.140rd.210)
ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti
Fluxul net total (rd.220rd.230)
Diferene de curs favorabile (nefavorabile)
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune
(rd.240rd.250+rd.260)

Codul
rndului
010
020
030
040
050
060
070

Perioada de gestiune
299636.400
136192
117012
20388
390458
127700
288788.40

080
090
100
110
120
121
130

(30017)

(20017)
(50034)

140
150
160
170
171
180
190
200

20017
2617
7217

5217
4966

210
243720.40
220
230
240
250
260
270

243720.40
67
199655
263442.50