Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea BabeBolyai, ClujNapoca Facultatea de Psihologie i tiine ale ducaiei !

nul universitar" #$%&'#$%( )e*estrul" + +, +n-or*aii generale despre curs, se*inar, lucrare practic. sau laborator

/itlul disciplinei" Fundamentele pedagogiei Codul" PED 1101 Nu*.rul de credite" 6, disciplin obligatorie 0ocul de des-.urare" Cldirea Pedagogica, str. Sindicatelor, nr. 7, sala Dimitrie Todoran Progra*area 1n orar a activit.ilor" se a reali!a "n sem. # $ ore curs %i 1 or seminar ++, +n-or*aii despre titularul de curs i lucr.ri practice Nu*e, titlul tiini-ic" 2asile Chi, pro-, univ, dr, +n-or*aii de contact" asic&i'psiedu.ubbclu(.ro 3re de audien." )ar*i 1$+1, )iercuri 10+1, Seminar - .sist. uni . drd. Dana /ucan #n0orma*ii de contact- e+mail- orian1dana'2a&oo.com 3re de audien*miercuri 4+1, +++, 4escrierea disciplinei" Cursul este destinat 0amiliari!rii studen*ilor cu conceptele 0undamentale ale pedagogiei ca %tiin*, cu speci0icul, 0unc*iile %i rolul acesteia "n cadrul mai larg al sistemului %tiin*elor educa*iei.. 3biecti ele didactice ma(ore ale disciplinei i!ea! asimilarea de ctre studen*i a unor concepte de ba! pri ind istoricul apari*iei pedagogiei ca %tiin*, a sarcinilor %i obiectului su de studiu, a triplei sale calit*i de %tiin*, teorie %i art a educa*iei, a caracterului 0inalist al ac*iunii educa*ionale precum %i a speci0icului 0iecreia dintre componentele sistemului %tiin*elor educa*iei. Cursul %i seminarul se des0%oar "n module sptm5nale de c5te 6 ore 7$ curs %i 1 seminar8 %i se ba!ea! pe o metodologie didactic interacti , menit a stimula participarea nemi(locit a studen*ilor la des0%urarea procesului de "n *m5nt. Dintre principalele metode didactice 0olosite, amintim- prelegerea, e9plica*ia, studiul de ca! %i problemati!area.

Cursul urmre%te de! oltarea la studen*i at5t a competen*elor %tiin*i0ice c5t %i a competen*elor comunica*ionale, de rela*ionare social precum %i a competen*elor metodologice. +2, Bibliogra-ia obligatorie" :"r!ea, C., 71;;48 Arta i tiina educaiei, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. :oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. )onteil, /+)., 71;;78 Educaie i formare, Editura Polirom, #a%i. Pun, E., Potolea, D., 7$00$8 tiinele educaiei. Structuri, coninuturi, tehnici, Editura Polirom, #a%i.

Toate aceste surse sunt disponibile la :iblioteca Facult*ii de Psi&ologie %i Atiin*e ale Educa*iei, "n cadrul :C? Clu(+@apoca. 2, 5ateriale -olosite 1n cadrul procesului educaional speci-ic disciplinei" )aterialele utili!ate "n cadrul cursurilor %i al lucrrilor practice suntretroproiector, ideoproiector, suport de curs "n 0ormat electronic %i tiprit, te9te din lucrari de re0erin* "n 0ormat tiprit, 0i%e de lucru. @ot- materialele sunt asigurate de ctre 0acultate. 2+, Plani-icarea 6Calendarul 1nt7lnirilor i a veri-ic.rilor6e8a*in.rilor inter*ediare" Sptmna 1: Tematica abordat- 3biectul de studiu i sarcinile pedagogiei ca tiin. Concepte de ba! %i cu inte c&eie- educa*ie, educabilitate, dimensiunea psi&ologic, pedagogic %i social a educa*iei. )e*inar %" )tatutul de tiin. al pedagogiei :ibliogra0ie :oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti $

C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Stan, C., 7$0018 Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean.

Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s de0ineasc "n cel pu*in trei moduri 0enomenul educa*ional. 6. s identi0ice rela*iile e9istente "ntre dimensiunea pedagogic, psi&ologic %i social a educa*iei Sptmna 2: Tematica abordat- Etapele %i 0actorii determinan*i ai constituirii pedagogiei ca %tiin* Concepte de ba! %i cu inte c&eie- empiric, %tiin*i0ic, etapa re0lectrii "n con%tiin*a comun a oamenilor, etapa constituirii pedagogiei %tiin*i0ice. )e*inar #" tapele constituirii pedagogiei ca tiin. :ibliogra0ie:oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s identi0ice principalii 0actori ce au condus la constituirea pedagogiei ca %tiin* %i s e9plicite!e speci0icul etapelor parcurse. Sptmna 3: Tematica abordat- Caracterul %tiin*i0ic al pedagogiei

Concepte de ba! %i cu inte c&eie- epistemologie pedagogic, pedagogia ca teorie, %tiin* %i art a educa*iei, legitate, normati itate, predictibilitate, in estiga*ie pedagogic. )e*inar &" Pedagogia'tiin. speci-ic. i de sinte9. a educaiei :ibliogra0ie :"r!ea, C., 71;;48 Arta i tiina educaiei, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. :oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s argumente!e caracterul %tiin*i0ic al pedagogiei. Sptmna 4-5: Tematica abordat- Atiin*ele pedagogice generale B pre!entare de ansamblu Concepte de ba! %i cu inte c&eie- teoria educa*iei, teoria curriculumului, teoria instruirii, teoria e alurii, managementul educa*ional. )e*inar (" /ran9iia de la pedagogie6tiina educaiei la siste*ul tiinelor educaiei )e*inar :" 4iversi-icarea c7*pului disciplinar al pedagogiei :ibliogra0ie :oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i-

1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s e iden*ie!e speci0icul 0iecreia dintre %tiin*ele pedagogice generale. Sptmna 6-7: Tematica abordat- Atiin*ele pedagogice speciale, aplicate %i comunitare B pre!entare general Concepte de ba! %i cu inte c&eie- %tiin*e pedagogice speciale 7pedagogia anteprecolar, precolar, colar, universitar i andragogia8C %tiin*e pedagogice aplicate 7pedagogia e perimental, comparat, prospectiv, diferenial, didacticile speciale, pedagogia ocrotirii i istoria pedagogiei8C %tiin*e pedagogice comunitare 7pedagogia medical, pedagogia familiei i pedagogia timpului li!er8 )e*inar ;" /a8ono*ii ale tiinelor educaiei )e*inar <" 5odelul generativ e8plicativ pentru conceptul =siste*ul tiinelor educaiei> :ibliogra0ie :oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s anali!e!e comparati di ersele categorii de %tiin*e pedagogice Sptmna 8: Tematica abordat- <ela*ia pedagogiei cu alte %tiin*e. Concepte de ba! %i cu inte c&eie- multidisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate. )e*inar ?" 5acro i *icropedagogia'direcii de pro-esionali9are a pedagogiei ca do*eniu de cunoatere =

:ibliogra0ie:oco%, )., /ucan, D. 7$0048, Fundamentele pedagogiei. Teoria %i metodologia curriculumului., Editura Paralela ,=, Pite%ti C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s argumente!e necesitatea caracterului interdisciplinar al pedagogiei ca %tiin*.

Sptmna 9: Tematica abordat- Func*iile %i 0ormele educa*iei Concepte de ba! %i cu inte c&eie- 0unc*ia cogniti , socio+cultural, economic, tipologia 0ormelor educa*iei. )e*inar @" ducaia'-actor al de9volt.rii personalit.ii u*ane :ibliogra0ie C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Stan, C., 7$0018 Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate 6

$. s e9plicite!e speci0icul 0iecreia dintre 0unc*iile educa*iei 6. s e iden*ie!e rela*ia e9istent "ntre 0ormele educa*iei

Sptmna 10: Tematica abordat- Caracterul 0inalist al ac*iunii educa*ionale Concepte de ba! %i cu inte c&eie- 0inalit*ile educa*iei, gradul de generalitate al di erselor 0inalit*i ale educa*iei, ta9onomia obiecti elor didactice, deri are pedagogic. )e*inar %$, 3peraionali9area obiectivelor :ibliogra0ie C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s identi0ice rela*ia ideal+scopuri+obiecti e %i s e9empli0ice procedeul deri rii pedagogice 6. s opera*ionali!e!e trei obiecti e didactice. Sptmna 11-12: Tematica abordat- Factorii %i principiile 0undamentale ale educa*iei Concepte de ba! %i cu inte c&eie- 0actori cogniti i %i metacogniti iC 0actori a0ecti +moti a*ionaliC 0actori ai de! oltrii personalit*iiC 0actori personali %i socialiC di0eren*e indi iduale. )e*inar %%" Funciile educaiei )e*inar %#" For*ele educaiei :ibliogra0ie-

C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca.

Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s e iden*ie!e legturile e9istente "ntre 0actorii %i principiile educa*iei. Sptmna 13-14: Tematica abordat- Pro ocrile pedagogiei contemporane Concepte de ba! %i cu inte c&eie- noile tipuri de educa*ie, pedagogia interacti %i pedagogia noilor structuri de "n *are, reconstruc*ia spa*iului %colar, designul %colii %i al rela*iilor interpersonale "n conte9t %colar, sisteme educa*ionale organi!ate ierar&ic %i sisteme educa*ionale organi!ate "n re*ea. )e*inar %&" 4i*ensiunile educaiei )e*inar %(" Noile tipuri de educaie :ibliogra0ie C&i%, >., 7$0018 Activitatea profesorului ntre curriculum i evaluare, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. C&i%, >., 7$00$8 Provocrile pedagogiei contemporane, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Cuco%, C., 71;;68 Pedagogie, Editura Polirom, #a%i. #onescu, )., C&i% >. 7coord.8, 7$0018 Pedagogie. Suporturi pentru pregtirea profesorilor, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean, Clu(+@apoca. Sarcini pentru studen*i1. s lecture!e cursul %i temele re0eritoare la subiectul tratat din sursele bibliogra0ice indicate $. s identi0ice, s descrie %i s e9plicite!e principalele muta*ii sur enite "n pedagogia contemporan "n raport cu cea tradi*ional.

2++, 5odul de evaluareE9amenul se des0%oar "n scris, la 0inele semestrului. Dn stabilirea notei 0inale, a conta, cu o pondere de 70E, proba scris %i, cu o pondere de 60E, acti itate aplicati prestat de student la curs %i la seminar. >a conta inclusi atitudinea 0a orabil 0a* de acti itatea didactic %i implicarea acti a studentului "n procesul didactic. Dn e aluarea probei scrise se au "n edere citeriile- calitatea rspunsurilor, organi!area %i coeren*a acestora, e iden*ierea dimensiunii aplicati e a temei abordate, originalitatea %i creati itatea, "ncadrarea "n timp. 2+++, 4etalii organi9atorice, gestionarea situaiilor e8cepionale" Pre!en*a la seminarii este obligatorie "n propor*ie de minim 70E %i ea condi*ionea! pre!entarea studentului la e9amen. + )odalit*i de recuperare- "n ca!ul "n care unul din cursuri nu a 0i *inut, se a recupera la o dat ulterioar, 0i9at "n acord cu studen*ii. +Copierea se sanc*ionea! cu e9cluderea de la e9aminare %i notarea cu nota 1 7unu8. + Studen*ii au dreptul s depun contesta*ii "n ma9imum ,4 de ore de la comunicarea notelor, la secretariatul 0acult*ii. @ota 0inal la disciplina respecti este cea ob*inut "n urma contesta*iei. Dn procesul de e aluare a studen*ilor se aplic reglementrile interne ale ?ni ersit*ii F:abe%+:ol2aiF Clu(+@apoca. +A, Bibliogra-ia opional." .ntonesei, G., 71;;68, Paideia. "undamentele culturale ale educaiei, Editura Polirom, #a%i. Cristea, S., Pedagogie general. #anagementul educaiei, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. Cuco%, C., 71;;=8 Pedagogie i a iologie, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. Cuco%, C., 71;;;8 Educaia religioas. $epere teoretice i metodice, Editura Polirom, #a%i. DeHe2, /., 71;;$8 "undamente pentru o tiin a educaiei, Editura Didactic %i Pedagogic, :ucure%ti. Iarrido, /.G.I., 71;;=8 "undamente ale educaiei comparate, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. Planc&ard, E., 71;;$8 Pedagogie colar contemporan, Editura Didactic %i Pedagogic <..., :ucure%ti. Salade, D., 71;;=8 Educaia i personalitatea, Editura Casa Cr*ii de Atiin*, Clu(+ @apoca. Stan, C., 7$0018 Teoria educaiei. Actualitate i perspective, Editura Presa ?ni ersitar Clu(ean. ;

?rsu+3ancea, I., 71;;48 Ereditatea i mediul n formarea personalitii, Editura .ll Educational, :ucure%ti.

Toate aceste lucrri se gsesc la biblioteca 0acult*ii din cadrul :C? Clu(+@apoca.

10