Sunteți pe pagina 1din 1

E-MAIL DIN BRUXELLES

E-MAIL DIN BRUXELLES

ARMONIZ~M GRADELE NOASTRE MILITARE CU CELE ALE ALIA}ILOR?


Locotenent-colonel Cristian ARDELEANU nsa.air@hq.nato.int

Coresponden]a actual` a gradelor, conform NATO STANAG 2116,


document disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int abrevierea ROU desemnnd Romnia
Major, din vrful ierarhiei subofi]erilor). Confuzie poate genera [i denumirea romneasc` actual` a gradelor ofi]erilor superiori de avia]ie, pentru c` un comandor sau c`pitan-comandor sau locotenent-comandor romn poate fi gre[it perceput ca f`cnd parte din marin` n loc de avia]ie. n nicio armat` NATO nu mai este folosit cuvntul comandor sau vreun derivat al acestuia pentru a desemna un grad de avia]ie, cu o singur` excep]ie: denumirea Wing Commander pentru locotenen]iicolonei de avia]ie din Avia]ia Regal` Britanic`. Trebuie totu[i precizat c` [i aceast` denumire (Wing Commander) este foarte derutant` n sine, pentru c` un pilot britanic cu gradul de Wing Comander nu poate fi Commander of a Wing (Air Wing fiind echivalentul Grupului de Avia]ie de la noi), ci este nevoie de un Group Captain pentru a comanda o forma]iune de avioane de acest nivel (Air Wing). Confuzia se adnce[te cnd afl`m c` n US Air Force, o unitate Air Force Wing , condus` de un Air Force Brigadier General, este de nivel echivalent cu o US Army Brigade .

Despre gradele americane de Warrant Officer [i posibila lor rela]ionare cu grade romne[ti:
NATO STANAG 2116 precizeaz`: Corpul gradelor de Warrant Officer (W1W5) reprezint` o categorie separat` [i distinct` de cadre militare n for]ele armate ale SUA. Aceste grade se situeaz` ierarhic sub gradul de

Din tabel, se observ` o aglomerare a gradelor romne[ti n zona de top a subofi]erilor NATO (cod NATO, E-9 E-9). n schimb, gradul romnesc de soldat este ntins pentru a E-1 [i acoperi dou` grade NATO (E-1 E-2 E-2). ntr-un asemenea context, englezii spun All Chiefs and no Indians. Noi ne referim, mai direct la map` [i sap`. n prezent, pe um`r, nu este nicio diferen]` ntre voluntari voluntari, n timpul preg`tirii ini]iale, [i solda]ii instrui]i instrui]i, care au absolvit aceast` perioad` [i au semnat contractul, primind salariu de militar profesionist profesionist. O rezolvare simpl` (pe lng` separarea celor dou` grade conform tabelului al`turat) ar fi utilizarea treselor ro[ii cu zigzag alb (fostele grade de TR-i[ti) ca nsemn de grad pentru solda]ii profesioni[ti dup` semnarea contractului.

sublocotenent, dar deasupra gradelor de subofi]eri. n consecin]`, gradele de Warrant Officer nu pot fi incluse nici n tabelul NATO cu codificarea gradelor de ofi]eri, nici n cel de subofi]eri. Exist` Warrant Officers n US Army, Navy [i Marine Corps, dar nu mai exist` n US Air Force (ultimul Air Force Warrant Officer a fost pensionat n 1980). {i totu[i exist` Warrant Officers care piloteaz` elicoptere, dar n cadrul US Army

Aviation (Avia]ia For]elor Terestre), Opera]ia Desert Storm demarnd n 17 ianuarie 1991, cnd un elicopter Apache , pilotat de doi Warrant Officers a deschis focul asupra unei instala]ii radar irakiene. Regulamentele US Army precizeaz` (DA Pam 600-3) c` un Warrant Officer este un militar competent/ cu con[tiin]a propriei valori [i cu capacitate de adaptare, care ndepline[te func]ii de: expert tehnic, lider militar de nivel grup`/sec]ie/

atelier/pluton, instructor, sau consilier de specialitate . n US Army , apelativul uzual pentru Warrant Officers este Chief, chiar dac` oficial trebuie s` li se spun` Mr/Mister (pentru b`rba]i), sau Ms (pentru femei). Pentru a vedea n ce m`sur` s-ar putea vorbi de coresponden]e ntre gradele de Warrant Officers [i gradele romne[ti de mai[tri militari, este necesar s` se analizeze comparativ programa de

studiu/curriculum (institu]ia de nv`]`mnt pentru US Army Warrant Officers , inclusiv pentru Army Aviation , este n Fort Rucker, Alabama), iar apoi s` se compare descrierea atribu]iilor/competen]elor pe post (Job descriptions) [i cerin]ele (qualifications) pentru avansarea n grad. Opinia (neavizat`) a subsemnatului este c` Warant Officers s-ar situa undeva ntre mai[trii militari [i (fo[tii) ofi]eri subingineri.

Propuneri de armonizare a unor grade militare romne[ti cu cele ale principalilor alia]i NATO, ce ar putea fi avute n vedere n cadrul procesului de revizuire a Statutului cadrelor militare [i a Ghidului carierei militare:

radul romnesc de c`pitan-comandor nu se reg`se[te n nomenclatura NATO [i provoac` mari confuzii alia]ilor. Pe timpul unui exerci]iu NATO PfP, mi s-a ntmplat s` v`d un c`pitan-comandor romn de avia]ie considerat c`pitan (cu dou` grade inferioare gradului s`u real). Denumirea gradului romnesc comandor (echivalentul gradului colonel n armata american`) provoac` confuzii alia]ilor, datorit` asem`n`rii (fonetice) cu gradul inferior Commander (echivalentul gradului Lieutenant Colonel).

|n schimb, gradul romnesc de c`pitan (ca ofi]er cu grad inferior n marin`) poate provoca [i mai mari confuzii, orice c`pitan de marin` din Romnia putnd fi tratat drept colonel (fost c`pitan de rangul nti), prin compara]ie cu gradul american de Navy Captain).

Este de notorietate anecdota de acum un deceniu cu un c`pitan romn de marin` care, la cei 29 de ani ai s`i, i-ar fi impresionat profund pe alia]i cu rezonan]a gradului s`u (Romanian Navy Captain) [i ar fi bulversat protocolul cnd s-a mbarcat la bordul unei nave aliate, secundul navei-gazd` cedndu-[i

urgent cabina sa pentru cazarea naltului oaspete romn. Culmea discrepan]ei se atinge ns` n cazul sergen]ilor-majori romni, care pot cre[te instantaneu cu patru grade n ochii alia]ilor americani [i pot fi trata]i ca adjutan]i sau adjutan]i-[efi (prin compara]ie cu gradul american de Sergeant-

Reproducere din GRADELE |N ARMATELE NATO

Documentul integral disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int www.presamil.ro

Reproducere din GRADELE |N ARMATELE NATO

Documentul integral disponibil pe site-ul http://nsa.nato.int


Nr. 10 (14 - 20 martie 2007)

12 Observatorul militar

Nr. 10 (14 - 20 martie 2007)

www.presamil.ro

Observatorul militar 13