Sunteți pe pagina 1din 17

CODUL PENAL TITLUL IV Masurile de siguranta CAPITOLUL I Dispozitii generale Scopul masurilor de siguranta Art. 107.

- (1) Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala. (2) Masurile de siguranta se iau fata de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala, nejustificata. ( ) Masurile de siguranta se pot lua si in situatia in care faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa. Categoriile masurilor de siguranta Art. 10!. - Masurile de siguranta sunt" a) o#ligarea la tratament medical$ #) internarea medicala$ c) interzicerea ocuparii unei functii sau a e%ercitarii unei profesii$ d) confiscarea speciala. CAPITOLUL II egimul masurilor de siguranta O!ligarea la tratament medical Art. 10&. - (1) 'aca faptuitorul, din cauza unei #oli, inclusiv cea provocata de consumul cronic de alcool sau de alte su#stante psi(oactive, prezinta pericol pentru societate, poate fi o#ligat sa urmeze un tratament medical pana la insanatosire sau pana la o#tinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol. (2) )and persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu urmeaza tratamentul, se poate dispune internarea medicala. ( ) 'aca persoana o#ligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de li#ertate, tratamentul se efectueaza si in timpul e%ecutarii pedepsei. Internarea medicala Art. 110. - )and faptuitorul este #olnav psi(ic, consumator cronic de su#stante psi(oactive sau sufera de o #oala infectocontagioasa si prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-o unitate sanitara de specialitate, pana la insanatosire sau pana la o#tinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol. TITLUL V Minoritatea CAPITOLUL I egimul raspunderii penale a minorului

Limitele raspunderii penale Art. 11 . - (1) Minorul care nu a implinit varsta de 1* ani nu raspunde penal. (2) Minorul care are varsta intre 1* si 1+ ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant. ( ) Minorul care a implinit varsta de 1+ ani raspunde penal potrivit legii. Consecintele raspunderii penale Art. 11*. - (1) ,ata de minorul care, la data savarsirii infractiunii, avea varsta cuprinsa intre 1* si 1! ani se ia o masura educativa neprivativa de li#ertate. (2) ,ata de minorul prevazut in alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de li#ertate in urmatoarele cazuri" a) daca a mai savarsit o infractiune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost e%ecutata ori a carei e%ecutare a inceput inainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat$ #) atunci cand pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inc(isoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viata. 1

Masurile educati"e Art. 11-. - (1) Masurile educative sunt neprivative de li#ertate sau privative de li#ertate. 1. Masurile educative neprivative de li#ertate sunt" a) stagiul de formare civica$ #) supraveg(erea$ c) consemnarea la sfarsit de saptamana$ d) asistarea zilnica. 2. Masurile educative privative de li#ertate sunt" a) internarea intr-un centru educativ$ #) internarea intr-un centru de detentie. (2) Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fata de minor se face, in conditiile art. 11*, potrivit criteriilor prevazute in art. 7*. TITLUL I In#ractiuni contra persoanei CAPITOLUL I In#ractiuni contra "ietii Omorul Art. 1!!. - (1) .ciderea unei persoane se pedepseste cu inc(isoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (2) /entativa se pedepseste. Omorul cali#icat Art. 1!&. - (1) 0morul savarsit in vreuna dintre urmatoarele imprejurari" a) cu premeditare$ #) din interes material$ c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la e%ecutarea unei pedepse$ d) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni$ e) de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativa la infractiunea de omor$ f) asupra a doua sau mai multor persoane$ g) asupra unei femei gravide$ () prin cruzimi, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inc(isoare de la 1- la 2- de ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (2) /entativa se pedepseste. Uciderea la cererea "ictimei Art. 1&0. - .ciderea savarsita la cererea e%plicita, serioasa, constienta si repetata a victimei care suferea de o #oala incura#ila sau de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat, se pedepseste cu inc(isoarea de la unu la - ani. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii Art. 1&1. - (1) ,apta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inc(isoarea de la la 7 ani. (2) )and fapta prevazuta in alin. (1) s-a savarsit fata de un minor cu varsta cuprinsa intre 1 si 1! ani sau fata de o persoana cu discernamant diminuat, pedeapsa este inc(isoarea de la - la 10 ani. ( ) 'eterminarea sau inlesnirea sinuciderii, savarsita fata de un minor care nu a implinit varsta de 1 ani sau fata de o persoana care nu a putut sa-si dea seama de consecintele actiunilor sau inactiunilor sale ori nu putea sa le controleze, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inc(isoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (*) 'aca actele de determinare sau inlesnire prevazute in alin. (1)-( ) au fost urmate de o incercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate. 2

Uciderea din culpa Art. 1&2. - (1) .ciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inc(isoarea de la unu la - ani. (2) .ciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru e%ercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani. )and incalcarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni. ( ) 'aca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevazute in alin. (1) si alin. (2) se majoreaza cu jumatate. CAPITOLUL II In#ractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii Lo"irea sau alte "iolente Art. 1& . - (1) 1ovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inc(isoare de la luni la 2 ani sau cu amenda. (2) ,apta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult &0 de zile, se pedepseste cu inc(isoare de la + luni la - ani sau cu amenda. ( ) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea preala#ila a persoanei vatamate. Vatamarea corporala Art. 1&*. - (1) ,apta prevazuta in art. 1& , care a cauzat vreuna dintre urmatoarele consecinte" a) o infirmitate$ #) leziuni traumatice sau afectarea sanatatii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de &0 de zile de ingrijiri medicale$ c) un prejudiciu estetic grav si permanent$ d) avortul$ e) punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani. (2) )and fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a), lit. #) si lit. c), pedeapsa este inc(isoarea de la la 10 ani. ( ) /entativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste. Lo"irile sau "atamarile cauzatoare de moarte Art. 1&-. - 'aca vreuna dintre faptele prevazute in art. 1& si art. 1&* a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inc(isoarea de la + la 12 ani. Vatamarea corporala din culpa Art. 1&+. - (1) ,apta prevazuta in art. 1& alin. (2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata su# influenta #auturilor alcoolice ori a unei su#stante psi(oactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pedepseste cu inc(isoare de la luni la un an sau cu amenda. (2) ,apta prevazuta in art. 1&* alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inc(isoare de la + luni la 2 ani sau cu amenda. ( ) )and fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru e%ercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este inc(isoarea de la + luni la ani sau amenda. (*) 'aca urmarile prevazute in alin. (1)-( ) s-au produs fata de doua sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime. (-) 'aca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin. (1) si alin. ( ) constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni. (+) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea preala#ila a persoanei vatamate. elele tratamente aplicate minorului

Art. 1&7. - 2unerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inc(isoarea de la la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. Uciderea ori "atamarea nou$nascutului sa"arsita de catre mama Art. 200. - (1) .ciderea copilului nou-nascut imediat dupa nastere, dar nu mai tarziu de 2* de ore, savarsita de catre mama aflata in stare de tul#urare psi(ica se pedepseste cu inc(isoarea de la unu la - ani. (2) 'aca faptele prevazute in art. 1& -1&- sunt savarsite asupra copilului nou-nascut imediat dupa nastere, dar nu mai tarziu de 2* de ore, de catre mama aflata in stare de tul#urare psi(ica, limitele speciale ale pedepsei sunt de o luna si, respectiv, ani. Intreruperea cursului sarcinii Art. 201. - (1) 3ntreruperea cursului sarcinii savarsita in vreuna dintre urmatoarele imprejurari" a) in afara institutiilor medicale sau a ca#inetelor medicale autorizate in acest scop$ #) de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate o#stetrica-ginecologie si drept de li#era practica medicala in aceasta specialitate$ c) daca varsta sarcinii a depasit paisprezece saptamani, se pedepseste cu inc(isoare de la + luni la ani sau cu amenda si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (2) 3ntreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. ( ) 'aca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a cauzat femeii insarcinate o vatamare corporala, pedeapsa este inc(isoarea de la la 10 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inc(isoarea de la + la 12 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (*) )and faptele au fost savarsite de un medic, pe langa pedeapsa inc(isorii, se va aplica si interzicerea e%ercitarii profesiei de medic. (-) /entativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. (+) 4u constituie infractiune intreruperea cursului sarcinii in scop terapeutic efectuata de un medic de specialitate o#stetrica-ginecologie, pana la varsta sarcinii de douazeci si patru de saptamani, sau intreruperea ulterioara a cursului sarcinii, in scop terapeutic, in interesul mamei sau al fatului. (7) 4u se pedepseste femeia insarcinata care isi intrerupe cursul sarcinii. Vatamarea #atului Art. 202. - (1) 5atamarea fatului, in timpul nasterii, care a impiedicat instalarea vietii e%trauterine se pedepseste cu inc(isoarea de la la 7 ani. (2) 5atamarea fatului, in timpul nasterii, care a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inc(isoarea de la unu la - ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inc(isoarea de la 2 la 7 ani. ( ) 5atamarea fatului in timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inc(isoarea de la luni la 2 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inc(isoarea de la + luni la ani. (*) 5atamarea fatului savarsita in timpul nasterii de catre mama aflata in stare de tul#urare psi(ica se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) si alin. (2), ale carei limite se reduc la jumatate. (-) 'aca faptele prevazute in alin. (1)-(*) au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate. (+) 4u constituie infractiune faptele prevazute in alin. (1)-( ) savarsite de un medic sau de persoana autorizata sa asiste nasterea sau sa urmareasca sarcina, daca acestea au fost savarsite in cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei si au fost facute in interesul femeii gravide sau al fatului, ca urmare a riscului inerent e%ercitarii actului medical. (7) 5atamarea fatului in perioada sarcinii de catre femeia insarcinata nu se pedepseste.

CAPITOLUL VIII In#ractiuni contra li!ertatii si integritatii se%uale Violul Art. 21!. - (1) 6aportul se%ual, actul se%ual oral sau anal cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposi#ilitate de a se apara ori de a-si e%prima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inc(isoarea de la la 10 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (2) )u aceeasi pedeapsa se sanctioneaza orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise in conditiile alin. (1). ( ) 2edeapsa este inc(isoarea de la - la 12 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi atunci cand" a) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului$ #) victima este ruda in linie directa, frate sau sora$ c) victima nu a implinit varsta de 1+ ani$ d) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice$ e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala$ f) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna. (*) 'aca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inc(isoarea de la 7 la 1! ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (-) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) si alin. (2) se pune in miscare la plangerea preala#ila a persoanei vatamate. (+) /entativa la infractiunile prevazute in alin. (1)-( ) se pedepseste. Agresiunea se%uala Art. 21&. - (1) Actul de natura se%uala, altul decat cele prevazute in art. 21!, cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposi#ilitate de a se apara sau de a-si e%prima vointa ori profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (2) 2edeapsa este inc(isoarea de la la 10 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi atunci cand" a) victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului$ #) victima este ruda in linie directa, frate sau sora$ c) victima nu a implinit varsta de 1+ ani$ d) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice$ e) fapta a avut ca urmare vatamarea corporala$ f) fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna. ( ) 'aca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inc(isoarea de la 7 la 1- ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (*) 'aca actele de agresiune se%uala au fost precedate sau urmate de savarsirea actelor se%uale prevazute in art. 21! alin. (1) si alin. (2), fapta constituie viol. (-) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea preala#ila a persoanei vatamate. (+) /entativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste. Actul se%ual cu un minor Art. 220. - (1) 6aportul se%ual, actul se%ual oral sau anal, precum si orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise cu un minor cu varsta intre 1 si 1- ani se pedepsesc cu inc(isoarea de la unu la - ani. (2) ,apta prevazuta in alin. (1), savarsita asupra unui minor care nu a implinit varsta de 1 ani, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. ( ) ,apta prevazuta in alin. (1), comisa de un major cu un minor cu varsta intre 1 si 1! ani, cand majorul a a#uzat de autoritatea ori influenta sa asupra victimei, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi. (*) ,apta prevazuta in alin. (1)-( ) se sanctioneaza cu inc(isoarea de la la 10 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi, atunci cand" a) minorul este ruda in linie directa, frate sau sora$ #) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului$ -

c) a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice. (-) ,aptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) nu se sanctioneaza daca diferenta de varsta nu depaseste ani. Coruperea se%uala a minorilor Art. 221. - (1) )omiterea unui act de natura se%uala, altul decat cel prevazut in art. 220, impotriva unui minor care nu a implinit varsta de 1 ani, precum si determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de act se pedepsesc cu inc(isoarea de la unu la - ani. (2) 2edeapsa este inc(isoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea e%ercitarii unor drepturi, atunci cand" a) minorul este ruda in linie directa, frate sau sora$ #) minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului$ c) fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice. ( ) Actul se%ual de orice natura savarsit de un major in prezenta unui minor care nu a implinit varsta de 1 ani se pedepseste cu inc(isoare de la + luni la 2 ani sau cu amenda. (*) 'eterminarea de catre un major a unui minor care nu a implinit varsta de 1 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter e%(i#itionist ori la spectacole sau reprezentatii in cadrul carora se comit acte se%uale de orice natura, precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inc(isoare de la luni la un an sau cu amenda. (-) ,aptele prevazute in alin. (1) nu se sanctioneaza daca diferenta de varsta nu depaseste ani. acolarea minorilor in scopuri se%uale Art. 222. - ,apta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a implinit varsta de 1 ani sa se intalneasca, in scopul comiterii unui act dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cand propunerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanta, se pedepseste cu inc(isoare de la o luna la un an sau cu amenda. &artuirea se%uala Art. 22 . - (1) 2retinderea in mod repetat de favoruri de natura se%uala in cadrul unei relatii de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inc(isoare de la luni la un an sau cu amenda. (2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea preala#ila a persoanei vatamate. Conducerea unui "e'icul su! in#luenta alcoolului sau a altor su!stante Art. +. - (1) )onducerea pe drumurile pu#lice a unui ve(icul pentru care legea prevede o#ligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor #iologice, are o im#i#atie alcoolica de peste 0,!0 g7l alcool pur in sange se pedepseste cu inc(isoare de la unu la - ani sau cu amenda. (2) )u aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata su# influenta unor su#stante psi(oactive, care conduce un ve(icul pentru care legea prevede o#ligativitatea detinerii permisului de conducere. ( ) 'aca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si alin. (2) efectueaza transport pu#lic de persoane, transport de su#stante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru o#tinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii pro#elor practice ale e%amenului pentru o#tinerea permisului de conducere, pedeapsa este inc(isoarea de la 2 la 7 ani. e#uzul sau sustragerea de la prele"area de mostre !iologice Art. 7. - 6efuzul ori sustragerea conducatorului unui ve(icul pentru care legea prevede o#ligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a e%aminatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii pro#elor practice ale e%amenului pentru o#tinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre #iologice necesare in vederea sta#ilirii alcoolemiei ori a prezentei unor su#stante psi(oactive se pedepseste cu inc(isoarea de la unu la - ani. +

Parasirea locului accidentului ori modi#icarea sau stergerea urmelor acestuia Art. !. - (1) 2arasirea locului accidentului, fara incuviintarea politiei sau a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, de catre conducatorul ve(iculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, ori de catre e%aminatorul autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii pro#elor practice ale e%amenului pentru o#tinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie, se pedepseste cu inc(isoarea de la 2 la 7 ani. (2) )u aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul ec(ipei de cercetare la fata locului. ( ) 4u constituie infractiune parasirea locului accidentului cand" a) in urma accidentului s-au produs doar pagu#e materiale$ #) conducatorul ve(iculului, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el insusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a ve(iculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului$ c) conducatorul autove(iculului cu regim de circulatie prioritara anunta de indata politia, iar dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare$ d) victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de ve(icul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie. CODUL DE P OCEDU A PENALA Dispunerea e#ectuarii e%pertizei Art. 172. - (1) 8fectuarea unei e%pertize se dispune cand pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte sau imprejurari ce prezinta importanta pentru aflarea adevarului in cauza este necesara si opinia unui e%pert. (2) 8%pertiza se dispune, in conditiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de catre organul de urmarire penala, prin ordonanta motivata, iar in cursul judecatii se dispune de catre instanta, prin inc(eiere motivata. ( ) )ererea de efectuare a e%pertizei tre#uie formulata in scris, cu indicarea faptelor si imprejurarilor supuse evaluarii si a o#iectivelor care tre#uie lamurite de e%pert. (*) 8%pertiza poate fi efectuata de e%perti oficiali din la#oratoare sau institutii de specialitate ori de e%perti independenti autorizati din tara sau din strainatate, in conditiile legii. 9pecialistii care functioneaza in cadrul organelor judiciare sunt asimilati e%pertilor oficiali. (-) 8%pertiza medico-legala se efectueaza in cadrul institutiilor medico-legale. 1a efectuarea e%pertizei pot participa e%perti independenti autorizati, numiti la solicitarea partilor sau su#iectilor procesuali principali. (+) 0rdonanta organului de urmarire penala sau inc(eierea instantei prin care se dispune efectuarea e%pertizei tre#uie sa indice faptele sau imprejurarile pe care e%pertul tre#uie sa le constate, clarifice si evalueze, o#iectivele la care tre#uie sa raspunda, termenul in care tre#uie efectuata e%pertiza, precum si institutia ori e%pertii desemnati. (7) 3n domeniile strict specializate, daca pentru intelegerea pro#elor sunt necesare anumite cunostinte specifice sau alte asemenea cunostinte, instanta sau organul de urmarire penala poate solicita opinia unor specialisti. 'ispozitiile relative la audierea martorului sunt aplica#ile in mod corespunzator. Numirea e%pertului Art. 17 . - (1) 8%pertul este numit prin ordonanta organului de urmarire penala sau prin inc(eierea instantei.

(2) 0rganul de urmarire penala sau instanta desemneaza, de regula, un singur e%pert, cu e%ceptia situatiilor in care, ca urmare a comple%itatii e%pertizei, sunt necesare cunostinte specializate din discipline distincte, situatie in care desemneaza 2 sau mai multi e%perti. ( ) )and e%pertiza urmeaza sa fie efectuata de o institutie medico-legala, de un institut sau la#orator de specialitate, desemnarea unuia sau a mai multor e%perti se face de catre acea institutie, potrivit legii. (*) 2artile si su#iectii procesuali principali au dreptul sa solicite ca la efectuarea e%pertizei sa participe un e%pert recomandat de acestea. 3n cazul in care e%pertiza este dispusa de instanta, procurorul poate solicita ca un e%pert recomandat de acesta sa participe la efectuarea e%pertizei. (-) 8%pertul, institutia medico-legala, institutul sau la#oratorul de specialitate, la cererea e%pertului, poate solicita, atunci cand considera necesar, participarea specialistilor de la alte institutii sau avizul acestora. (+) 3nstitutia medico-legala, institutul sau la#oratorul de specialitate comunica organului judiciar care a dispus efectuarea e%pertizei numele e%pertilor desemnati. Incompati!ilitatea e%pertului Art. 17*. - (1) 2ersoana aflata in vreunul dintre cazurile de incompati#ilitate prevazute de art. +* nu poate fi desemnata ca e%pert, iar in cazul in care a fost desemnata, (otararea judecatoreasca nu se poate intemeia pe constatarile si concluziile acesteia. Motivul de incompati#ilitate tre#uie dovedit de cel ce il invoca. (2) 4u poate fi desemnata ca e%pert persoana care a avut aceasta calitate in aceeasi cauza, cu e%ceptia situatiei in care aceasta este recomandata de parti sau de procuror. ( ) 4u poate fi desemnata ca e%pert recomandat de parti in aceeasi cauza o persoana care functioneaza in cadrul aceleiasi institutii medico-legale, institut sau la#orator de specialitate cu e%pertul desemnat de conducerea institutiei respective la solicitarea organului judiciar. (*) 'ispozitiile art. ++-+! se aplica in mod corespunzator. Drepturile si o!ligatiile e%pertului Art. 17-. - (1) 8%pertul are dreptul de a refuza efectuarea e%pertizei pentru aceleasi motive pentru care martorul poate refuza depunerea marturiei. (2) 8%pertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea e%pertizei. ( ) 8%pertul poate cere lamuriri organului judiciar care a dispus efectuarea e%pertizei cu privire la anumite fapte ori imprejurari ale cauzei ce tre#uie evaluate. (*) 8%pertul poate cere lamuriri partilor si su#iectilor procesuali principali, cu incuviintarea si in conditiile sta#ilite de organele judiciare. (-) 8%pertul are dreptul la un onorariu pentru activitatea depusa in vederea efectuarii e%pertizei, pentru c(eltuielile pe care ar tre#ui sa le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea e%pertizei. )uantumul onorariului este sta#ilit de catre organele judiciare in functie de natura si comple%itatea cauzei si de c(eltuielile suportate sau care urmeaza a fi suportate de catre e%pert. 'aca e%pertiza este efectuata de institutia medico-legala ori institutul sau la#oratorul de specialitate, costul e%pertizei este sta#ilit in conditiile prevazute de legea speciala. (+) 8%pertul poate #eneficia si de masuri de protectie, in conditiile prevazute la art. 12-. (7) 8%pertul are o#ligatia de a se prezenta in fata organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata ori de cate ori este c(emat si de a-si intocmi raportul de e%pertiza cu respectarea termenului-limita sta#ilit in ordonanta organului de urmarire penala sau in inc(eierea instantei. /ermenul-limita din ordonanta sau inc(eiere poate fi prelungit, la cererea e%pertului, pentru motive intemeiate, fara ca prelungirea totala acordata sa fie mai mare de + luni. (!) 3ntarzierea sau refuzul nejustificat de efectuare a e%pertizei atrage aplicarea unei amenzi judiciare, precum si raspunderea civila a e%pertului sau a institutiei desemnate sa o efectueze pentru prejudiciile cauzate. Inlocuirea e%pertului !

Art. 17+. - (1) 8%pertul poate fi inlocuit daca refuza sau, in mod nejustificat, nu finalizeaza raportul de e%pertiza pana la termenul fi%at. (2) 3nlocuirea se dispune prin ordonanta de catre organul de urmarire penala sau prin inc(eiere de catre instanta, dupa citarea e%pertului, si se comunica asociatiei sau corpului profesional de care apartine acesta. ( ) 8%pertul este, de asemenea, inlocuit cand este admisa declaratia sa de a#tinere sau cererea de recuzare ori in cazul in care se afla in imposi#ilitate o#iectiva de a efectua sau finaliza e%pertiza. (*) 8%pertul inlocuit tre#uie, su# sanctiunea prevazuta la art. 2! alin. (*), sa puna de indata la dispozitia organului judiciar toate actele sau o#iectele incredintate, precum si o#servatiile cu privire la activitatile desfasurate pana la momentul inlocuirii sale. Procedura e#ectuarii e%pertizei Art. 177. - (1) 0rganul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand dispune efectuarea unei e%pertize, fi%eaza un termen la care sunt c(emate partile, su#iectii procesuali principali, precum si e%pertul, daca acesta a fost desemnat. (2) 1a termenul fi%at se aduce la cunostinta procurorului, a partilor, a su#iectilor procesuali principali si a e%pertului o#iectul e%pertizei si intre#arile la care e%pertul tre#uie sa raspunda si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca o#servatii cu privire la aceste intre#ari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. 'e asemenea, dupa caz, sunt indicate e%pertului o#iectele pe care urmeaza sa le analizeze. ( ) 8%pertul este instiintat cu privire la faptul ca are o#ligatia de a analiza o#iectul e%pertizei, de a indica cu e%actitate orice o#servatie sau constatare si de a e%pune o opinie impartiala cu privire la faptele sau imprejurarile evaluate, in conformitate cu regulile stiintei si e%pertizei profesionale. (*) 2artile si su#iectii procesuali principali sunt incunostintati ca au dreptul sa ceara numirea cate unui e%pert recomandat de fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea e%pertizei. (-) 'upa e%aminarea o#iectiilor si cererilor facute de parti, de su#iectii procesuali principali si e%pert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere e%pertului termenul in care urmeaza a fi efectuata e%pertiza, incunostintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile sau su#iectii procesuali principali. (+) Atunci cand e%pertiza urmeaza sa fie efectuata de o institutie medico-legala, de un la#orator de e%pertiza criminalistica sau de orice institut de specialitate, sunt aplica#ile dispozitiile art. 17 alin. ( ), nefiind necesara prezenta e%pertului in fata organului judiciar. aportul de e%pertiza Art. 17!. - (1) 'upa efectuarea e%pertizei, constatarile, clarificarile, evaluarile si opinia e%pertului sunt consemnate intr-un raport. (2) )and sunt mai multi e%perti se intocmeste un singur raport de e%pertiza. 0piniile separate se motiveaza in acelasi raport. ( ) 6aportul de e%pertiza se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea e%pertizei. (*) 6aportul de e%pertiza cuprinde" a) partea introductiva, in care se arata organul judiciar care a dispus efectuarea e%pertizei, data cand s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele e%pertului, o#iectivele la care e%pertul urmeaza sa raspunda, data la care a fost efectuata, materialul pe #aza caruia e%pertiza a fost efectuata, dovada incunostintarii partilor, daca au participat la aceasta si au dat e%plicatii in cursul e%pertizei, data intocmirii raportului de e%pertiza$ #) partea e%pozitiva, prin care sunt descrise operatiile de efectuare a e%pertizei, a metodele, programele si ec(ipamentele utilizate$ c) concluziile, prin care se raspunde la o#iectivele sta#ilite de organele judiciare, precum si orice alte precizari si constatari rezultate din efectuarea e%pertizei, in legatura cu o#iectivele e%pertizei. (-) 3n situatia in care e%pertiza a fost efectuata in lipsa partilor ori a su#iectilor procesuali principali, acestia sau avocatul lor sunt incunostintati cu privire la intocmirea raportului de e%pertiza si cu privire la dreptul la studierea raportului. &

Audierea e%pertului Art. 17&. - (1) 3n cursul urmaririi penale sau al judecatii, e%pertul poate fi audiat de organul de urmarire penala sau de instanta, la cererea procurorului, a partilor, a su#iectilor procesuali principali sau din oficiu, daca organul judiciar apreciaza ca audierea este necesara pentru lamurirea constatarilor sau concluziilor e%pertului. (2) 'aca e%pertiza a fost efectuata de o institutie medico-legala, institut sau la#orator de specialitate, institutia va desemna un e%pert, dintre persoanele care au participat la efectuarea e%pertizei, ce urmeaza a fi audiat de catre organul de urmarire penala sau de instanta. ( ) Audierea e%pertului se efectueaza potrivit dispozitiilor privitoare la audierea martorilor. Suplimentul de e%pertiza Art. 1!0. - (1) )and organul de urmarire penala sau instanta constata, la cerere sau din oficiu, ca e%pertiza nu este completa, iar aceasta deficienta nu poate fi suplinita prin audierea e%pertului, dispune efectuarea unui supliment de e%pertiza de catre acelasi e%pert. )and nu este posi#ila desemnarea aceluiasi e%pert, se dispune efectuarea unei alte e%pertize de catre un alt e%pert. (2) )and e%pertiza a fost efectuata in cadrul institutiei medico-legale, unui institut sau la#orator de specialitate, organul de urmarire penala sau instanta se adreseaza institutiei respective in vederea efectuarii suplimentului de e%pertiza. E#ectuarea unei noi e%pertize Art. 1!1. - (1) 0rganul de urmarire penala sau instanta dispune efectuarea unei noi e%pertize atunci cand concluziile raportului de e%pertiza sunt neclare sau contradictorii ori intre continutul si concluziile raportului de e%pertiza e%ista contradictii, iar aceste deficiente nu pot fi inlaturate prin audierea e%pertului. (2) )and organul de urmarire penala sau instanta de judecata dispune efectuarea unei noi e%pertize de catre o institutie medico-legala, aceasta este efectuata de o comisie, in conditiile legii. Lamuririle cerute la institutul de emisiune Art. 1!2. - 3n cazurile privitoare la infractiunea de falsificare de moneda ori de alte valori, organul de urmarire penala sau instanta poate cere lamuriri institutului de emisiune. Prezentarea scriptelor de comparatie Art. 1! . - (1) 3n cauzele privind infractiuni de fals in inscrisuri, organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune sa fie prezentate scripte de comparatie. (2) 'aca scriptele se gasesc in depozite pu#lice, autoritatile in drept sunt o#ligate a le eli#era. ( ) 'aca scriptele se gasesc la o persoana, organul de urmarire penala sau instanta ii pune in vedere sa le prezinte. (*) 9criptele se introduc intr-un plic sigilat care se vizeaza de organul de urmarire penala sau de presedintele completului de judecata si se semneaza de acela care le prezinta. (-) 0rganul de urmarire penala ori instanta poate solicita suspectului sau inculpatului sa prezinte o piesa scrisa cu mana sa ori sa scrie dupa dictare. (+) 'aca suspectul sau inculpatul refuza, se face mentiune in procesul-ver#al. 6efuzul de a se conforma solicitarii organului de urmarire penala sau instantei nu poate fi interpretat in defavoarea suspectului sau inculpatului. E%pertiza medico$legala psi'iatrica Art. 1!*. - (1) 3n cazul infractiunilor comise de minorii cu varsta intre 1*-1+ ani, in cazul uciderii sau vatamarii copilului nou-nascut ori a fatului de catre mama, precum si atunci cand organul de urmarire penala sau instanta are o indoiala asupra discernamantului suspectului ori inculpatului in momentul savarsirii infractiunii ce face o#iectul acuzatiei, se dispune efectuarea unei e%pertize medico-legale psi(iatrice, sta#ilindu-se, totodata, termenul de prezentare in vederea e%aminarii. 10

(2) 8%pertiza se efectueaza in cadrul institutiei medico-legale de catre o comisie, constituita potrivit legii. ( ) 8%pertiza medico-legala psi(iatrica se efectueaza dupa o#tinerea consimtamantului scris al persoanei ce urmeaza a fi supusa e%pertizei, e%primat, in prezenta unui avocat ales sau din oficiu, in fata organului judiciar, iar in cazul minorului, si in prezenta reprezentantului legal. (*) 3n cazul in care suspectul sau inculpatul refuza in cursul urmaririi penale efectuarea e%pertizei ori nu se prezinta in vederea e%aminarii la comisia medico-legala psi(iatrica, organul de cercetare penala sesizeaza procurorul sau judecatorul de drepturi si li#ertati in vederea emiterii unui mandat de aducere in scopul prezentarii la comisia medico-legala psi(iatrica. 'ispozitiile art. 2+- alin. (*)(&) se aplica in mod corespunzator. (-) 3n cazul in care considera ca este necesara o e%aminare comple%a, ce necesita internarea medicala a suspectului sau a inculpatului intr-o institutie sanitara de specialitate, iar acesta refuza internarea, comisia medico-legala sesizeaza organul de urmarire penala sau instanta cu privire la necesitatea luarii masurii internarii nevoluntare. (+) 3n cursul urmaririi penale, procurorul, daca apreciaza ca solicitarea comisiei medico-legale este intemeiata, poate cere judecatorului de drepturi si li#ertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de la instanta corespunzatoare in grad acesteia in a carei circumscriptie se afla locul de internare ori sediul parc(etului din care face parte procurorul care a intocmit propunerea luarea masurii internarii nevoluntare, pentru ma%imum 0 de zile, in vederea efectuarii e%pertizei psi(iatrice. (7) 2ropunerea procurorului de luare a masurii internarii nevoluntare tre#uie sa cuprinda, dupa caz, mentiuni cu privire la" fapta pentru care se efectueaza cercetarea penala, incadrarea juridica, denumirea infractiunii$ faptele si imprejurarile din care rezulta indoiala asupra discernamantului suspectului sau inculpatului, sesizarea comisiei medico-legale psi(iatrice cu privire la refuzul suspectului sau inculpatului de a se interna, motivarea necesitatii luarii masurii internarii si a proportionalitatii acesteia cu scopul urmarit. 2ropunerea impreuna cu dosarul cauzei se prezinta judecatorului de drepturi si li#ertati. (!) :udecatorul de drepturi si li#ertati fi%eaza ziua si ora de solutionare a propunerii de luare a masurii internarii nevoluntare, in cel mult zile de la data sesizarii, avand o#ligatia de a-l cita pe suspect sau inculpat pentru termenul fi%at. /ermenul se comunica procurorului, precum si avocatului suspectului sau inculpatului, caruia i se acorda, la cerere, dreptul de a studia dosarul cauzei si propunerea formulata de procuror. (&) 9olutionarea propunerii de luare a masurii internarii nevoluntare se face numai in prezenta suspectului sau inculpatului, in afara de cazul cand acesta este disparut, se sustrage sau cand din cauza starii sanatatii sau din cauza de forta majora ori stare de necesitate nu se poate prezenta. (10) 2articiparea procurorului si a avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este o#ligatorie. (11) 3n cazul admiterii propunerii de internare nevoluntara, inc(eierea judecatorului tre#uie sa cuprinda" a) datele de identitate ale suspectului sau inculpatului$ #) descrierea faptei de care este acuzat suspectul sau inculpatul, incadrarea juridica si denumirea infractiunii$ c) faptele si imprejurarile din care rezulta indoiala asupra starii psi(ice a suspectului sau inculpatului$ d) motivarea necesitatii luarii masurii internarii nevoluntare in vederea efectuarii e%pertizei medicolegale psi(iatrice si a proportionalitatii acesteia cu scopul urmarit$ e) durata masurii internarii. (12) 'upa luarea masurii, suspectului sau inculpatului i se aduc la cunostinta, de indata, in lim#a pe care o intelege, motivele internarii, inc(eindu-se in acest sens un proces-ver#al. (1 ) 'upa dispunerea internarii, daca suspectul sau inculpatul se afla in stare de detinere, judecatorul de drepturi si li#ertati informeaza administratia locului de detinere despre masura internarii si dispune transferul arestatului intr-o sectie de psi(iatrie a unui penitenciar-spital. 11

(1*) 3mpotriva inc(eierii judecatorului de drepturi si li#ertati se poate face contestatie la judecatorul de drepturi si li#ertati de la instanta ierar(ic superioara de catre suspect, inculpat sau de procuror in termen de 2* de ore de la comunicare. (1-) )ontestatia formulata de suspect sau inculpat impotriva inc(eierii prin care s-a dispus internarea nevoluntara se solutioneaza in termen de zile de la data inregistrarii acesteia si nu este suspensiva de e%ecutare. (1+) 3n vederea solutionarii contestatiei, judecatorul de la instanta ierar(ic superioara dispune citarea suspectului sau inculpatului. 2articiparea procurorului la solutionarea contestatiei este o#ligatorie. (17) 3n vederea solutionarii contestatiei formulate de suspect sau de inculpat, judecatorul de la instanta ierar(ic superioara comunica acestuia si procurorului data sta#ilita pentru judecarea contestatiei si le acorda posi#ilitatea de a depune o#servatii scrise pana la acea data, in afara de cazul cand apreciaza ca prezenta suspectului sau inculpatului, participarea procurorului si formularea de concluzii orale de catre acestia sunt necesare pentru justa solutionare a contestatiei. (1!) 3n cazul admiterii contestatiei formulate de suspect sau inculpat, judecatorul de la instanta ierar(ic superioara dispune respingerea propunerii de internare si e%ternarea, daca este cazul, de indata, a suspectului sau inculpatului, daca acesta nu este detinut sau arestat c(iar si in alta cauza. (1&) 'osarul cauzei se restituie procurorului in termen de 2* de ore de la solutionarea contestatiei. 'aca inc(eierea judecatorului de drepturi si li#ertati nu este atacata cu contestatie, acesta restituie dosarul procurorului in termen de 2* de ore de la e%pirarea termenului de contestatie. (20) 3n cursul judecatii, daca inculpatul refuza efectuarea e%pertizei ori nu se prezinta in vederea e%aminarii la comisia medico-legala psi(iatrica, instanta, din oficiu sau la cererea procurorului, dispune emiterea unui mandat de aducere in conditiile art. 2+-. (21) Masura internarii nevoluntare poate fi luata de instanta in cursul judecatii la propunerea comisiei medico-legale psi(iatrice. 'ispozitiile alin. (+)-(1&) se aplica in mod corespunzator. (22) 3mediat dupa luarea masurii internarii nevoluntare sau in cazul sc(im#arii ulterioare a locului de internare, judecatorul de drepturi si li#ertati sau, dupa caz, presedintele completului de judecata care a dispus masura incunostinteaza despre aceasta si despre locul internarii un mem#ru al familiei suspectului sau inculpatului ori o alta persoana desemnata de acesta, precum si institutia medicolegala care efectueaza e%pertiza, inc(eindu-se in acest sens un proces-ver#al. 3nstitutia de specialitate are o#ligatia de a informa organele judiciare despre sc(im#area locului internarii. (2 ) ;otararea prin care dispune internarea nevoluntara se pune in e%ecutare de procuror prin intermediul organelor de politie. (2*) 3n cazul in care suspectul sau inculpatul se afla in stare de detinere, judecatorul de drepturi si li#ertati sau instanta ce a dispus masura internarii intr-o institutie de specialitate in vederea efectuarii e%pertizei medico-legale psi(iatrice informeaza, de indata, administratia locului de detinere sau arestare despre masura dispusa. (2-) Masura internarii medicale in vederea efectuarii e%pertizei medico-legale psi(iatrice poate fi prelungita o singura data, pe o durata de cel mult 0 de zile. )omisia de e%pertiza medico-legala psi(iatrica sesizeaza procurorul sau, dupa caz, instanta asupra necesitatii prelungirii masurii internarii cu cel putin 7 zile inainte de e%pirarea acesteia. 9esizarea tre#uie sa contina descrierea activitatilor efectuate, motivele pentru care e%aminarea nu a fost finalizata pe parcursul internarii, e%aminarile ce urmeaza a fi efectuate, precizarea perioadei pentru care este necesara prelungirea. 'ispozitiile alin. (+)-(2*) se aplica in mod corespunzator. (2+) 3n cazul in care inainte de e%pirarea duratei internarii nevoluntare se constata ca aceasta nu mai este necesara, comisia de e%pertiza medico-legala psi(iatrica sau persoana internata sesizeaza de indata organul care a dispus masura, in vederea revocarii acesteia. 9esizarea se solutioneaza de urgenta, in camera de consiliu, cu participarea procurorului, dupa audierea avocatului ales sau din oficiu al persoanei internate. 3nc(eierea pronuntata de judecatorul de drepturi si li#ertati sau de instanta nu este supusa niciunei cai de atac. (27) 'aca in cursul efectuarii e%pertizei medico-legale psi(iatrice se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2*7, comisia de e%pertiza medico-legala psi(iatrica sesizeaza organele judiciare in vederea luarii masurii de siguranta a internarii medicale provizorii. 12

(2!) 2erioada in care suspectul sau inculpatul a fost internat intr-o institutie de specialitate in vederea efectuarii e%pertizei psi(iatrice se deduce din durata pedepsei, in conditiile art. 72 din )odul penal. Autopsia medico$legala Art. 1!-. - (1) Autopsia medico-legala se dispune de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, in caz de moarte violenta ori cand aceasta este suspecta de a fi violenta sau cand nu se cunoaste cauza mortii ori e%ista o suspiciune rezona#ila ca decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infractiune ori in legatura cu comiterea unei infractiuni. 3n cazul in care corpul victimei a fost in(umat, este dispusa e%(umarea pentru e%aminarea cadavrului prin autopsie. (2) 2rocurorul dispune de indata efectuarea unei autopsii medico-legale daca decesul s-a produs in perioada in care persoana se afla in custodia politiei, a Administratiei 4ationale a 2enitenciarelor, in timpul internarii medicale nevoluntare sau in cazul oricarui deces care ridica suspiciunea nerespectarii drepturilor omului, a aplicarii torturii sau a oricarui tratament inuman. ( ) 2entru a constata daca e%ista motive pentru a efectua autopsia medico-legala, organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate solicita opinia medicului legist. (*) Autopsia se efectueaza in cadrul institutiei medico-legale, potrivit legii speciale. (-) 1a efectuarea autopsiei medico-legale pot fi cooptati si specialisti din alte domenii medicale, in vederea sta#ilirii cauzei decesului, la solicitarea medicului legist, cu e%ceptia medicului care a tratat persoana decedata. (+) )u ocazia efectuarii autopsiei medico-legale pot fi utilizate orice metode legale pentru sta#ilirea identitatii, inclusiv prelevarea de pro#e #iologice in vederea sta#ilirii profilului genetic judiciar. (7) 0rganul de urmarire penala tre#uie sa incunostinteze un mem#ru de familie despre data autopsiei si despre dreptul de a desemna un e%pert independent autorizat care sa asiste la efectuarea autopsiei. (!) Medicul legist care a efectuat autopsia intocmeste un raport de e%pertiza, care cuprinde constatarile si concluziile sale cu privire la" a) identitatea persoanei decedate sau elemente de identificare, daca identitatea nu este cunoscuta$ #) felul mortii$ c) cauza medicala a mortii$ d) e%istenta leziunilor traumatice, mecanismul de producere a acestora, natura agentului vulnerant si legatura de cauzalitate dintre leziunile traumatice si deces$ e) rezultatele investigatiilor de la#orator efectuate pe pro#ele #iologice prelevate de la cadavru si su#stantele suspecte descoperite$ f) urmele #iologice gasite pe corpul persoanei decedate$ g) data pro#a#ila a mortii$ () orice alte elemente care pot contri#ui la lamurirea imprejurarilor producerii mortii. E%'umarea Art. 1!+. - (1) 8%(umarea poate fi dispusa de catre procuror sau de catre instanta de judecata in vederea sta#ilirii felului si cauzei mortii, a identificarii cadavrului sau pentru sta#ilirea oricaror elemente necesare solutionarii cauzei. (2) 8%(umarea se face in prezenta organului de urmarire penala. ( ) 'ispozitiile art. 1!- alin. (*)-(!) se aplica in mod corespunzator. Autopsia medico$legala a #etusului sau a nou$nascutului Art. 1!7. - (1) Autopsia medico-legala a unui fetus se dispune pentru a se sta#ili varsta intrauterina, capacitatea de supravietuire e%trauterina, felul si cauza mortii, precum si pentru sta#ilirea filiatiei, cand este cazul. (2) Autopsia medico-legala a unui nou-nascut se dispune pentru a se sta#ili daca copilul a fost nascut viu, via#ilitatea, durata supravietuirii e%trauterine, felul si cauza medicala a mortii, data mortii, daca i s-au acordat ingrijiri medicale dupa nastere, precum si pentru sta#ilirea filiatiei, cand este cazul. 1

E%pertiza to%icologica Art. 1!!. - (1) 3n cazul in care e%ista o suspiciune cu privire la into%icatia unei persoane, se dispune efectuarea unei e%pertize to%icologice. (2) 2rodusele considerate suspecte ca ar fi determinat into%icatia sunt trimise pentru confirmare institutiei medico-legale sau unei alte institutii specializate. ( ) )oncluziile e%pertizei to%icologice cuprind constatari de specialitate cu privire la tipul su#stantei to%ice, cantitatea, calea de administrare, precum si consecintele posi#ile ale su#stantei descoperite, cat si alte elemente care sa ajute la sta#ilirea adevarului. E%aminarea medico$legala a persoanei Art. 1!&. - (1) 8%aminarea medico-legala a persoanei in vederea constatarii urmelor si a consecintelor unei infractiuni se efectueaza conform legii speciale. (2) Medicul legist care a efectuat e%aminarea medico-legala intocmeste un certificat medico-legal sau, dupa caz, un raport de e%pertiza. ( ) )onstatarea leziunilor traumatice este efectuata, de regula, printr-o e%aminare fizica a persoanei vatamate. 3n cazul in care nu este posi#ila sau necesara e%aminarea fizica, e%pertiza este efectuata in #aza documentatiei medicale puse la dispozitia e%pertului. (*) 6aportul de e%pertiza sau certificatul medico-legal tre#uie sa cuprinda" descrierea leziunilor traumatice, precum si opinia e%pertului cu privire la natura si gravitatea leziunilor, mecanismul si data producerii acestora, urmarile pe care acestea le-au produs. E%aminarea #izica Art. 1&0. - (1) 8%aminarea fizica a unei persoane presupune e%aminarea e%terna si interna a corpului acesteia, precum si prelevarea de mostre #iologice. 0rganul de urmarire penala tre#uie sa solicite, in preala#il, consimtamantul scris al persoanei care urmeaza a fi e%aminata. 3n cazul persoanelor lipsite de capacitate de e%ercitiu, consimtamantul la e%aminarea fizica este solicitat reprezentantului legal, iar in cazul celor cu capacitate restransa de e%ercitiu, consimtamantul scris al acestora tre#uie e%primat in prezenta ocrotitorilor legali. (2) 3n lipsa consimtamantului scris al persoanei care urmeaza a fi e%aminata, al reprezentantului legal ori a incuviintarii din partea ocrotitorului legal, judecatorul de drepturi si li#ertati dispune, prin inc(eiere, la cererea motivata a procurorului, e%aminarea fizica a persoanei, daca aceasta masura este necesara pentru sta#ilirea unor fapte sau imprejurari care sa asigure #una desfasurare a urmaririi penale ori pentru a se determina daca o anumita urma sau consecinta a infractiunii poate fi gasita pe corpul sau in interiorul corpului acesteia. ( ) )ererea organului de urmarire penala tre#uie sa cuprinda" numele persoanei a carei e%aminare fizica este ceruta, motivarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), modalitatea in care e%aminarea fizica urmeaza a fi efectuata, infractiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul. (*) :udecatorul de drepturi si li#ertati solutioneaza cererea de efectuare a e%aminarii fizice in camera de consiliu, prin inc(eiere ce nu este supusa niciunei cai de atac. (-) 3n cazul in care persoana e%aminata isi e%prima in scris consimtamantul sau in cazul in care e%ista un risc iminent ca pro#ele sa fie alterate sau distruse in lipsa efectuarii e%aminarii fizice de indata si inainte de o#tinerea autorizarii judecatorului, organul de urmarire penala poate dispune, prin ordonanta, efectuarea e%aminarii fizice. 0rdonanta organului de urmarire penala, precum si procesul-ver#al in care sunt consemnate activitatile desfasurate cu ocazia e%aminarii fizice sunt inaintate de indata judecatorului de drepturi si li#ertati. 3n cazul in care judecatorul constata ca au fost respectate conditiile prevazute la alin. (2), dispune, prin inc(eiere motivata, validarea e%aminarii fizice efectuate de organele de urmarire penala. 3ncalcarea de catre organele de urmarire penala a conditiilor prevazute la alin. (2) atrage e%cluderea pro#elor o#tinute prin e%aminarea fizica. (+) 5alidarea e%aminarii fizice efectuate de organele de urmarire penala se efectueaza potrivit alin. (*).

1*

(7) 8%aminarea fizica interna a corpului unei persoane sau prelevarea de mostre #iologice tre#uie efectuata de un medic, asistent medical sau de o persoana cu pregatire medicala de specialitate, cu respectarea vietii private si a demnitatii umane. (!) 3n cazul conducerii unui ve(icul de catre o persoana aflata su# influenta #auturilor alcoolice sau a altor su#stante, prelevarea de mostre #iologice se efectueaza din dispozitia organelor de constatare si cu consimtamantul celui supus e%aminarii, de catre un medic, asistent medical sau de o persoana cu pregatire medicala de specialitate, in cel mai scurt timp, intr-o institutie medicala, in conditiile sta#ilite de legile speciale. (&) Activitatile efectuate cu ocazia e%aminarii fizice sunt consemnate de organele de urmarire penala intr-un proces-ver#al ce tre#uie sa cuprinda" numele si prenumele organului de urmarire penala care il inc(eie, ordonanta sau inc(eierea prin care s-a dispus masura, locul unde a fost inc(eiat, data, ora la care a inceput si ora la care s-a terminat activitatea, numele si prenumele persoanei e%aminate, natura e%aminarii fizice, descrierea activitatilor desfasurate, lista mostrelor prelevate in urma e%aminarii fizice. (10) 6ezultatele o#tinute din analiza pro#elor #iologice pot fi utilizate in procesul penal in cadrul caruia au fost prelevate sau in alt proces penal aflat in curs de desfasurare. (11) 2ro#ele #iologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate si pastrate in institutia unde au fost prelucrate, pe o perioada de cel putin 10 ani de la epuizarea cailor ordinare de atac ale (otararii judecatoresti. E%pertiza genetica (udiciara Art. 1&1. - (1) 8%pertiza genetica judiciara se poate dispune, cu apro#area judecatorului de drepturi si li#ertati, de catre organul de urmarire penala, prin ordonanta, in cursul urmaririi penale, sau de instanta, prin inc(eiere, in cursul judecatii, cu privire la pro#ele #iologice recoltate de la persoane sau orice alte pro#e ce au fost gasite ori ridicate. (2) 8%pertiza genetica judiciara se efectueaza in cadrul institutiilor medico-legale, al unei institutii ori unui la#orator de specialitate sau al oricarei alte institutii de specialitate certificate si acreditate in acest tip de analize. ( ) Materialul #iologic prelevat cu ocazia e%aminarii corporale poate fi folosit numai la identificarea profilului genetic judiciar. (*) 2rofilul genetic judiciar o#tinut in conditiile alin. ( ) poate fi folosit si in cadrul altui proces penal in curs de desfasurare in care persoana de la care au fost prelevate are calitatea de suspect sau inculpat. (-) 'atele o#tinute ca urmare a e%pertizei genetice judiciare constituie date personale si sunt protejate conform legii. Cercetarea locului #aptei Art. 1&2. - (1) )ercetarea locului faptei se dispune de catre organul de urmarire penala, iar in cursul judecatii de catre instanta de judecata, atunci cand este necesara constatarea directa in scopul determinarii sau clarificarii unor imprejurari de fapt ce prezinta importanta pentru sta#ilirea adevarului, precum si ori de cate ori e%ista suspiciuni cu privire la decesul unei persoane. (2) 0rganul de urmarire penala sau instanta de judecata poate interzice persoanelor care se afla ori care vin la locul unde se efectueaza cercetarea sa comunice intre ele sau cu alte persoane. econstituirea Art. 1& . - (1) 0rganul de urmarire penala sau instanta de judecata, daca gaseste necesar pentru verificarea si precizarea unor date sau pro#e administrate ori pentru a sta#ili imprejurari de fapt ce prezinta importanta pentru solutionarea cauzei, poate sa procedeze la reconstituirea, in intregime sau in parte, a modului si a conditiilor in care s-a comis fapta. (2) 0rganele judiciare procedeaza la reconstituirea activitatilor sau a situatiilor, avand in vedere imprejurarile in care fapta a avut loc, pe #aza pro#elor administrate. 3n cazul in care declaratiile martorilor sau ale partilor cu privire la activitatile sau situatiile ce tre#uie reconstituite sunt diferite, 1-

reconstituirea tre#uie efectuata separat pentru fiecare varianta a desfasurarii faptei descrise de acestia. ( ) Atunci cand suspectul sau inculpatul nu poate sau refuza sa participe la reconstituire, aceasta se efectueaza cu participarea altei persoane. (*) 6econstituirea tre#uie sa fie efectuata astfel incat sa nu fie incalcata legea sau ordinea pu#lica, sa nu fie adusa atingere moralei pu#lice si sa nu fie pusa in pericol viata sau sanatatea persoanelor. Cercetarea locului #aptei sau reconstituirea Art. 1&*. - 0rganul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune prezenta medicului legist sau a oricaror persoane a caror prezenta o considera necesara. Procesul$"er!al de cercetare a locului #aptei sau de reconstituire Art. 1&-. - (1) 'espre efectuarea cercetarii locului faptei sau a reconstituirii se inc(eie un procesver#al, care tre#uie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 1&&, urmatoarele" a) indicarea ordonantei sau a inc(eierii prin care s-a dispus masura$ #) numele, prenumele persoanelor prezente si calitatea in care acestea participa$ c) numele si prenumele suspectului sau inculpatului, daca este cazul$ d) descrierea amanuntita a situatiei locului, a urmelor gasite, a o#iectelor e%aminate si a celor ridicate, a pozitiei si starii celorlalte mijloace materiale de pro#a, astfel incat acestea sa fie redate cu precizie si pe cat posi#il cu dimensiunile respective. 3n cazul reconstituirii se consemneaza amanuntit si desfasurarea reconstituirii. (2) 3n toate cazurile se pot face sc(ite, desene sau fotografii ori alte asemenea lucrari, care se ane%eaza la procesul-ver#al. ( ) Activitatea desfasurata si constatarile e%pertului se consemneaza in procesul-ver#al. (*) 2rocesul-ver#al tre#uie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de catre cel care il inc(eie si de catre persoanele care au participat la cercetare sau reconstituire. 'aca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze procesul-ver#al, se face mentiune despre aceasta, precum si despre motivele imposi#ilitatii sau refuzului de a semna. CODUL CIVIL Capacitatea de e%ercitiu Notiune Art. 7. - )apacitatea de e%ercitiu este aptitudinea persoanei de a inc(eia singura acte juridice civile. Inceputul capacitatii de e%ercitiu Art. !. - (1) )apacitatea de e%ercitiu deplina incepe la data cand persoana devine majora. (2) 2ersoana devine majora la implinirea varstei de 1! ani. Situatia minorului casatorit Art. &. - (1) Minorul do#andeste, prin casatorie, capacitatea deplina de e%ercitiu. (2) 3n cazul in care casatoria este anulata, minorul care a fost de #una-credinta la inc(eierea casatoriei pastreaza capacitatea deplina de e%ercitiu. Capacitatea de e%ercitiu anticipata Art. *0. - 2entru motive temeinice, instanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit varsta de 1+ ani capacitatea deplina de e%ercitiu. 3n acest scop, vor fi ascultati si parintii sau tutorele minorului, luandu-se, cand este cazul, si avizul consiliului de familie. Capacitatea de e%ercitiu restransa Art. *1. - (1) Minorul care a implinit varsta de 1* ani are capacitatea de e%ercitiu restransa. (2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de e%ercitiu restransa se inc(eie de catre acesta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea 1+

instantei de tutela. 3ncuviintarea sau autorizarea poate fi data, cel mai tarziu, in momentul inc(eierii actului. ( ) )u toate acestea, minorul cu capacitate de e%ercitiu restransa poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu il prejudiciaza, precum si acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se e%ecuta la data inc(eierii lor. egimul unor acte ale minorului Art. *2. - (1) Minorul poate sa inc(eie acte juridice privind munca, indeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui, precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale, daca este cazul. (2) 3n acest caz, minorul e%ercita singur drepturile si e%ecuta tot astfel o#ligatiile izvorate din aceste acte si poate dispune singur de veniturile do#andite. Lipsa capacitatii de e%ercitiu Art. * . - (1) 3n afara altor cazuri prevazute de lege, nu au capacitate de e%ercitiu" a) minorul care nu a implinit varsta de 1* ani$ #) interzisul judecatoresc. (2) 2entru cei care nu au capacitate de e%ercitiu, actele juridice se inc(eie, in numele acestora, de reprezentantii lor legali, in conditiile prevazute de lege. 'ispozitiile art. *2 alin. (1) sunt aplica#ile in mod corespunzator. ( ) )u toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de e%ercitiu poate inc(eia singura actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum si actele de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se e%ecuta la momentul inc(eierii lor. (*) Actele pe care minorul le poate inc(eia singur pot fi facute si de reprezentantul sau legal, afara de cazul in care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. CAPITOLUL III Ocrotirea interzisului (udecatoresc Conditii Art. 1+*. - (1) 2ersoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei ori de#ilitatii mintale, va fi pusa su# interdictie judecatoreasca. (2) 2ot fi pusi su# interdictie judecatoreasca si minorii cu capacitate de e%ercitiu restransa.

17