Sunteți pe pagina 1din 2

NSCRIEREA N CARTEA FUNCIAR A UNUI IMOBIL CADRU GENERAL Procedura privind nscrierea unui imobil n cartea funciar este

reglementat de Ordinul 2371/C din 22 decembrie 1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a birourilor de carte funciar ale judectoriilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificarile i completarile ulterioare i de Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, republicat, publicat n Monitorul Oficial nr. 201 din 3 martie 2006. nscrierile n cartea funciar sunt de trei feluri: a) ntabularea dreptului de proprietate, a celorlalte drepturi reale principale i a drepturilor reale accesorii imobiliare; b) nscrierea provizorie a acestor drepturi sub condiia justificarii lor ulterioare; c) notarea altor raporturi juridice, a incapacitatilor, drepturilor personale, aciunilor i cilor de atac n justiie, precum i a msurilor de indisponibilizare, n legatura cu imobilele din cartea funciar. nscrierile n cartea funciar se efectueaz la cererea prilor interesate, cu excepia cazurilor n care legea prevede nscrierea din oficiu; cererea de nscriere se ndreapt la biroul unde se afla cartea funciar n care urmeaz sa se fac nscrierea. CEREREA DE NSCRIERE Cererea de nscriere adresat biroului de carte funciar va cuprinde: - numele i domiciliul solicitantului; - obiectul nscrierii; - indicarea actului sau a actelor n msura sa justifice cererea; - localitatea n care este situat imobilul; - numrul cadastral al imobilului i numrul de carte funciar. La cerere se va ataa nscrisul original sau copia legalizat n temeiul creia se cere nscrierea, precum i dovada plii taxelor legale. O data nregistrat, cererea nu mai poate fi modificat sau intregita, fiind necesar nregistrarea unei noi cereri, fr a plati ns din nou taxele legale, cu excepia cazului n care pentru noua cerere s-ar prevedea taxe mai mari, situaie n care se va suporta numai diferena. La cerere se vor ataa, fie actele originale, fie copii legalizate ale acestora. Cererea poate fi depusa de titularul de carte funciar sau de partea interesat, prin mandatar cu procura autentic sau legalizat, dup caz, sau prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de nscriere n cartea funciar. Cererea privind efectuarea operaiunilor de nscriere n cartea funciar se depune la biroul de carte funciar, ntr-un singur exemplar, i se nregistreaz cu data i ora primirii de ctre grefier sau de ctre conductorul de carte funciar care ine registrul de intrare. Dac se depun dou exemplare, cel de-al doilea, cu meniunea numrului de nregistrare i a actelor anexate cererii, se restituie prii. ------------CERERE DE NSCRIERE N CARTEA FUNCIAR:

ROMNIA Judectoria.................. Biroul de carte funciar Nr. cerere......../..........

C E R E R E

D E

N S C R I E R E

Domnule judector, Subsemnatul......................, domiciliat n localitatea.............., str................... nr............, va rog s dispunei: Obiectul nscrierii: -------------------- ntabularea*) - nscrierea provizorie**) - notarea***) - radierea****) Imobilul este identificat prin nr. de carte funciar:............. i nr. cadastral al parcelei:........................ Actul juridic care justific cererea: - act de dobndire/constituire/radiere a unui drept real imobiliar. nscrisurile ataate la cerere, n original sau n copie legalizat (contracte sau acte unilaterale, hotrri judectoreti sau acte administrative):...................... Data.............. Semnatura......... ----------------*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc. **) Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc nedefinitiva. ***) Incapacitate, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, locaiunea, preemptiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i asigurator, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc. ****) Drepturi reale, ipotec, privilegiu. ----------------NOT: Acte normative incidente n acest domeniu: - Ordinul Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie nr. 946 din 12 octombrie 2000 pentru aprobarea Instruciunilor privind ntocmirea documentaiei cadastrale tehnice necesare la nscrierea cu caracter nedefinitiv n Cartea funciara a actelor i faptelor juridice referitoare la terenuri i construcii, publicat n Monitorul Oficial nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare.