Sunteți pe pagina 1din 23
Portofoliul Solar CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din
Portofoliul Solar CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din
Portofoliul Solar CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din
Portofoliul Solar CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din

Portofoliul Solar

Portofoliul Solar CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din trei

CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA

CENTRAL FOTOVOLTAIC DE 10 kW CONECTAT LA RE EA Generatorul PV const din trei panouri distincte

Generatorul PV const din trei panouri distincte alc tuite fiecare din 16 module fotovoltaice conectate în serie (Q Cells,200W, Si policristalin). Panourile PV genereaz electricitatea în re ea prin intermediul a trei invertoare tip Sunny Boyde 3,3 kW. Centrala mai cuprinde o sta ie meteo, circuitul de legare la mas , un datalogger i un PC pentru achizi ia de date, pentru stocare, control i afi are date.

CARACTERISTICI

Module fotovoltaice

48 module, 200Wp

Puterea maxim (de vârf)

P M = 9.6kW

Faze current

3

Curent maxim (pe faz )

I MAX =7.8A

Punct de putere maxim (la 15°C)

V MPP = 468V

Aria total

~ 80 m 2

Invertoare

3 buc., 3.3kW

Monitorizare

data logger

Produc ie de energie zilnic (medie)

33kWh

Produc ie de energie anual (medie)

12000kWh

Ore de operare pe zi (medie)

4.7h/zi

Reduceri anuale de emisii de CO 2

7250kg/an

Reduceri costuri

~650EURO/an

Caracteristici c.a.

<4% THD, 220 240V 13A max, 50Hz, cos( ):1

Monitorizarea parametrilor sistemului este f cut în conformitate cu standardele Europene. Sunt m sura i urm torii parametri: datele meteo, energia electric , parametri deeficien i de calitate a energieiproduse (varia ii, THD, factor deputere).

Simulare i modelare

(varia ii, THD, factor deputere). Simulare i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp

Proiectare i monitorizare

Simulare i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica
Simulare i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica

Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica Bucure ti

i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica Bucure ti 2
i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica Bucure ti 2
i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica Bucure ti 2
i modelare Proiectare i monitorizare Centrala Fotovoltaic 30 kWp Universitatea Politehnica Bucure ti 2

2

SISTEM FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RE EA I SISTEM SOLAR TERMAL PENTRU AP CALD MENAJER

Loca ie: Sadu, Jud. Sibiu

CARACTERISTICI GENERALE:

Sistemul fotovoltaic este unul demonstrative-didactic realizat pentru beneficiar Sistemul fotovoltaic este unul conectat la re eacare nu necesit înmagazinarea energiei Se realizeaz o monitorizare permanent a sistemului i se verific de la distan buna func ionare a lui. Sistemul solar termal folose te tuburi vidateechipate cu sond termic din cupru carerealizeaz un transfer termic rapid ifunc ioneaz la presiunea re elei apei.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Panouri solare 1440Wp

- Invertor sinusoidal c.c./c.a. 1700W

- Sistem de colectare date i transmitere la distan

- Colector solar termal 4,2m 2

- Boiler 2001

c.c./c.a. 1700W - Sistem de colectare date i transmitere la distan - Colector solar termal 4,2m

SISTEM FOTOVOLTAIC CU ORIENTATOR SOLAR I SISTEM DE BACK-UP

Loca ie: Varvoru de Jos, Jud. Dolj

CARACTERISTICI GENERALE

Sistemul permite fuc ionarea cu distribuirea energiei electrice în surplus c tre re eaua electric na ional Pentru perioadele de întrerupere a aliment rii din re eaua na ional sistemul permite func ionarea consumatorilor cu o autonomie de 2 zile la un consum de 30 kWh pe zi Contribu ia sistemului de orientare la produc ia de energie electric este de peste 25 % deoarece în zona de amplasare intensitatea radia iei solare este mai mare de 1300 W/m2

CARACTERISTICI TEHNICE

- Panouri fotovoltaice 9 kWp

- Puterea în c.a. 5 kW

- Invertoare de re ea 3x3 kW

- Invertor de insularizare 5 kW

- Orientator fotovoltaic în dou axe

- Sistem de integrare a panourilor în acoperi

- Baterii de acumulatori: 60 kWh

- Orientator fotovoltaic în dou axe - Sistem de integrare a panourilor în acoperi - Baterii
- Orientator fotovoltaic în dou axe - Sistem de integrare a panourilor în acoperi - Baterii
- Orientator fotovoltaic în dou axe - Sistem de integrare a panourilor în acoperi - Baterii

SEMAFOR FOTOVOLTAIC

SEMAFOR FOTOVOLTAIC CARACTERISTICI GENERALE: Sursa de alimentare: modul solar fotovoltaic custocare în baterie de

CARACTERISTICI GENERALE:

Sursa de alimentare: modul solar fotovoltaic custocare în baterie de acumulatori Echipamentul se poate utiliza pentru semnalizariluminoase intermitente (semafor-galben intermitent) sau continue Poate opera în dou regimuri de lucru: pemanent sau numai noaptea Pentru varianta de semnal luminos intermitent poate comuta automat pe o lamp auxiliar în cazul defect rii l mpii principale Consum redus de energie în varianta de semnalizare luminoas intermitent datorit utiliz rii unei arii deLED-uri superluminiscente cu o putere total de 6W (echivalent cu varianta clasic cu bec cu incandescen de 150W) Sistem electronic cu indica ii luminoase (LED-uri) despre starea bateriei i în cazul avarierii l mpii principale (semnalizare intermitent ) Monitorizare permanent a înc rc rii i desc rc rii bateriei U or de instalat i utilizat Echipament recomandat pentru semnalizari luminoase la reparatii drumuri interurbane, semaforizare în sate i comune pe drumuri interurbane i reclame luminoase.

CARACTERISTICI TEHNICE

Controler de baterie: DAAF- 4 SRL Tensiune de lucru: 12 V Curent maxim înc rcare: 8 A Putere modul fotovoltaic: 30 100 W P Baterie acumulatori: 12 V/55 100 Ah Arie luminoas cu LED-uri superluminiscente: 6 W / 12 V Consum propriu: 6 mA Randament maxim: 96 % Domeniu de temperatur : -15° +45°C

superluminiscente: 6 W / 12 V Consum propriu: 6 mA Randament maxim: 96 % Domeniu de

STÂLP FOTOVOLTAIC PENTRU ILUMINAT

Prezentare General :

Sistemul de iluminat stradal poate fi realizat în 2 moduri:

Primul, prin folosirea unei centrale fotovoltaice care va fi miezul sistemului i care va alimenta stâlpul. A doua op iune este de a folosi un sistem de iluminare autonom ce con ine un panou fotovoltaic i lampa.

Ambele sisteme pot fi folosite în concordan cu aplica ia i cea mai bun solu ie va fi aleas . Aceste sisteme pot fi realizate între valorile de la 130W la 500kW, depinzând de loca ia i num rul de stâlpuri de iluminat folosite.

între valorile de la 130W la 500kW, depinzând de loca ia i num rul de stâlpuri
între valorile de la 130W la 500kW, depinzând de loca ia i num rul de stâlpuri
între valorile de la 130W la 500kW, depinzând de loca ia i num rul de stâlpuri

BALIZ FOTOVOLTAIC

CARACTERISTICI GENERALE:

Aprindere/stingere automat în func ie de lumina

natural

Baliz luminoas cu semnal intermitent pentru semnaliz ri fluviale i maritime Lamp auxiliar pentru asigurarea func ion rii în cazul arderii l mpii principale; LED indicator al defect rii l mpii principale; Control total al înc rc rii/desc rc ii bateriei de acumulatori (logica fuzzy ) Simplu de instalat i de utilizat LED indicator pentru starea de înc rcare abateriei Ideal pentru balize fotovoltaice fluviale i maritime,

locuri neracordate la re eaua electric

CARACTERISTICI TEHNICE

neracordate la re eaua electric CARACTERISTICI TEHNICE Controler de sistem: DAAF - 3BS/12V Tensiunea de lucru:

Controler de sistem: DAAF - 3BS/12V

Tensiunea de lucru: 12 V

Curentul max. de înc rcare: 8 A

Modul fotovoltaic: 30 100 W P

Baterie de acumulatori: 55 100 Ah

L mpi cu halogen: 2 x 10 W

Consumul propriu: 6 mA

Randament maxim: 96 %

Temperatura de lucru: - 20 + 50°C

cu halogen: 2 x 10 W Consumul propriu: 6 mA Randament maxim: 96 % Temperatura de

în

SISTEM FOTOVOLTAIC MOBIL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC

SISTEM FOTOVOLTAIC MOBIL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC Module fotovoltaice: 20 buc x 50 W P

Module fotovoltaice: 20 buc x 50 W P Invertor: 2000 W / 230 V CA Convertor C.C./C.C.: 2 x 1000 W / 48 V CC Baterii acumulatori: 4 x 12 V / 250 Ah Grup electrogen: 5 kWW

CARACTERISTICI TEHNICE:

Tensiune nominal : 48 V CC Putere nominal generator PV: 1000 W P

CONSUMATORI:

Tensiune C.A.: 230 V CA /50Hz Tensiune C.C.: 48 V CC ; ± 400 V CC

Orice alt solu ie poate fi oferit la cerere.

PREZENTARE GENERAL :

Alimentare cu energie electric a unor consumatori izola i:

case de vacan , sta ii meteo etc. iriga ii (gr dini, ferme), stâne, apicultur semnale/ reclame luminoase (rutiere, stradale) alimentare portabil pentru repara ii în câmp

Aplica i militare portabile Turism: campinguri mici, turism rural, cabane sezonieree Re ele de curent continuuu

COMPONEN A:

portabile Turism: campinguri mici, turism rural, cabane sezonieree Re ele de curent continuuu COMPONEN A: 8
portabile Turism: campinguri mici, turism rural, cabane sezonieree Re ele de curent continuuu COMPONEN A: 8

LOCUIN ECOLOGIC CU ELEMENTE DE INTELIGEN ARTIFICIAL

Amplasare: Sta ia de Cercet ri Solar - Eoliene ICPE Agigea Jude ul Constan a

FUNC II PRINCIPALE:

Concept INSTABUS pentru control:

Nivel de iluminare Jaluzele Sistem de înc lzire Consumuri energetice Sisteme de alarmare (inunda ii, incendii, efrac ie)

Sisteme de alarmare (inunda ii, incendii, efrac ie) Implementare elemente de inteligen artificial , IA

Implementare elemente de inteligen artificial , IA pentru gestionare:

Optimizare consumuri energetice prin utilizarea SRE Sisteme de alarmare (evenimente neprev zute) Sistem de comunica ii locale i telecomand Parametri ambientali: iluminare, temperatur , umiditate, etc.

Structur Ecologic :

Captatoare termice solare pentru ap cald menajer : 8 m 2 Generator fotovoltaic: 2 x 300 W Invertor cuplat la re ea: 700 W UPS: 2,4 kW

cald menajer : 8 m 2 Generator fotovoltaic: 2 x 300 W Invertor cuplat la re
cald menajer : 8 m 2 Generator fotovoltaic: 2 x 300 W Invertor cuplat la re
cald menajer : 8 m 2 Generator fotovoltaic: 2 x 300 W Invertor cuplat la re

SISTEM HIBRID FOTOVOLTAIC - EOLIAN PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A CONSUMATORILOR IZOLA I

Loca ie: Berceni, Vidra, Jud. Ilfov

IZOLA I Loca ie: Berceni, Vidra, Jud. Ilfov CARACTERISTICI GENERALE Proiectare, realizare, instalare

CARACTERISTICI GENERALE

Proiectare, realizare, instalare i monitorizare conform normelor i procedurilor CEI i specifica iilor EC-JRC-Ispra Cea mai bun solu ie pentru alimentarea cu energie electric a consumatorilor izola i Controlor de sistem cu microprocesor, care combin func iile de control în operare cu achizi ia de date Invertor CC/CA: furnizeaz în sarcin 220 Vca/50 Hz

Invertor CC/CA: furnizeaz în sarcin 220 Vca/50 Hz CARACTERISTICI TEHNICE Generator fotovoltaic: 2 kW P

CARACTERISTICI TEHNICE

Generator fotovoltaic: 2 kW P Generator eolian: 1 kW Capacitate de stocare: baterii Pb-acid: 48 V x 1000 Ah Putere invertor: 3500 W

SISTEM HIBRID PV HIDRO AUTONOM

Loca ie:

Sibiel, Jud. Sibiu

HIBRID PV HIDRO AUTONOM Loca ie: Sibiel, Jud. Sibiu CARACTERISTICI: Generator pico-hidro: 400 W Generator PV:
HIBRID PV HIDRO AUTONOM Loca ie: Sibiel, Jud. Sibiu CARACTERISTICI: Generator pico-hidro: 400 W Generator PV:

CARACTERISTICI:

Generator pico-hidro: 400 W Generator PV: 400 W P Controler CC/CA cu microprocesor:

Invertor sinusoidal CC/CA:

12V CC, 60A control baterie acumulatori 12 V CC 220 V CA / 50 Hz putere maxim : 800 W

sinusoidal CC/CA: 12V CC, 60A control baterie acumulatori 12 V CC 220 V CA / 50

STÂLP FOTOVOLTAIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC

STÂLP FOTOVOLTAIC PENTRU ILUMINAT PUBLIC CARACTERISTICI GENERALE Sursa de alimentare: modul solar fotovoltaic cu stocare

CARACTERISTICI GENERALE Sursa de alimentare: modul solar fotovoltaic cu stocare în baterie de acumulatori Consum redus de energie datorit utiliz rii unei arii de LED-uri superluminiscente cu o putere total de 65W (echivalent cu varianta clasic cu bec cu incandescen de 500W) Monitorizare permanent a înc rc rii i desc rc rii bateriei U or de instalat i utilizat Echipament recomandat pentru iluminat drumuri interurbane, în sate, comune si locuri publice.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Panou solar 165Wp

- Controler de înc rcare pentru baterii 12-24V/20A

- Invertor sinusoidal c.c./c.a. 150W

- Acumulator 12V/100Ah

- Senzor de miscare cu foto-celul

- Stâlp metallic de 7m

- Lamp tip LED de 65W

- Cutie pentru componentele sistemului

COMAT AUTO 4,8 KW

COMAT AUTO 4,8 KW SISTEME FOTOVOLTAICE (PV) AUTONOME PENTRU REGIUNI IZOLATE SISTEME PENTRU ALIMENATREA CU ENERGIE
COMAT AUTO 4,8 KW SISTEME FOTOVOLTAICE (PV) AUTONOME PENTRU REGIUNI IZOLATE SISTEME PENTRU ALIMENATREA CU ENERGIE

SISTEME FOTOVOLTAICE (PV) AUTONOME PENTRU REGIUNI IZOLATE

SISTEME PENTRU ALIMENATREA CU ENERGIE ELECTRIC , INSTALATE LA CABANE MONTANE

CU ENERGIE ELECTRIC , INSTALATE LA CABANE MONTANE Loca ie : Fântanele, Jud. Sibiu CARACTERISTICI GENERALE:

Loca ie: Fântanele, Jud. Sibiu

CARACTERISTICI GENERALE:

Generator PV: 12 V sau 24 V, 400 1000 W P Bateri Pb acid: 12 V sau 24 V, 500 1000 Ah Controler baterie: 20 40 A, 12 V i 24 V Invertoare: 150 VA /12 V, 250 VA /24 V 1300 2000 VA /24 V

Loca ie: Cabana Prejba

Loca ie : Cabana Prejba Orice alt solu ie poate fi oferit la cerere. STALP DE

Orice alt solu ie poate fi oferit la cerere.

STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE

la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru
la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru
la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru
la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru
la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru
la cerere. STALP DE MONITORIZARE DATE METEOROLOGICE Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru

Stalpul de 60 de metri este special proiectat pentru a avea posibilitatea masurari vitezei si directiei vantului. In aplicatiile energiei eoliene unde anemometre si vane de vant sunt de obicei instalate la inaltimea turbinei, date initiale despre resursele de vant sunt esentiale in vederea instalarii unei turbine eoliene. Sitemul poate fi compus din unul sau mmaxim 6 anemometre, unul pana la 6 vane de vant, un senzor de temperatura, un data logger si optional un i-Pack. Sistemul de achizitie de date este prevazut pentru a memora timp de 680 de zile si are si optiunea de transmitere a datelor la o adresa de e-mail prin intermediul unui i-Pack.

CARACTERISTICI

 

Inaltime stalp

60

m

Inaltime anemometru

60, 50 m

Inaltime vana vant

60, 50 m

Inaltime senzor temperatura

10

m

Sistem de achizitie date

DA

Timp de memorare date

680 zile

Interval de memorare

10

minute

Interval esantionare date

2

secunde

Transmitere date (optional)

GSM

Numar maxim de anemometre

6

Numar maxim de vane si senzori de temperatura

6

Temperatura de operare

-40 ÷ 65 ºC

Umiditatea de operare

0

÷ 100% RH

SISTEM HIBRID FOTOVOLTAIC - EOLIAN PENTRU ALIMENTAREA

CU ENERGIE ELECTRIC A CONSUMATORILOR IZOLA I

Loca ie:

Berceni, Vidra, Jud. Ilfov

IZOLA I Loca ie: Berceni, Vidra, Jud. Ilfov sarcin 220 Vca/50 Hz CARACTERISTICI GENERALE Proiectare,

sarcin 220 Vca/50 Hz

CARACTERISTICI GENERALE

Proiectare, realizare, instalare i monitorizare conform normelor i procedurilor CEI i specifica iilor EC- JRC-Ispra Cea mai bun solu ie pentru alimentarea cu energie electric a consumatorilor izola i Controlor de sistem cu microprocesor, care combin func iile de control în operare cu achizi ia de date Invertor CC/CA: furnizeaz în

care combin func iile de control în operare cu achizi ia de date Invertor CC/CA: furnizeaz

CARACTERISTICI TEHNICE

Generator fotovoltaic: 2 kW P Generator eolian: 1 kW Capacitate de stocare: baterii Pb-acid: 48 V x 1000 Ah Putere invertor: 3500 W

SISTEM FOTOVOLTAIC CONECTAT LA RE EA I SISTEM SOLAR TERMAL PENTRU AP CALD MENAJER

EA I SISTEM SOLAR TERMAL PENTRU AP CALD MENAJER Loca ie: Sadu, Jude ul Sibiu Caracteristici

Loca ie:

Sadu, Jude ul Sibiu Caracteristici generale

Loca ie: Sadu, Jude ul Sibiu Caracteristici generale Sistemul fotovoltaic este unul demonstrative-didactic

Sistemul fotovoltaic este unul demonstrative-didactic realizat pentru beneficiar Sistemul fotovoltaic este unul conectat la re eacare nu necesit înmagazinarea energiei Se realizeaz o monitorizare permanent a sistemului i se verific de la distan buna func ionare a lui. Sistemul solar termal folose te tuburi vidateechipate cu sond termic din cupru carerealizeaz un transfer termic rapid ifunc ioneaz la presiunea re elei apei.

Caracteristici tehnice

- Panouri solare 1440Wp

- Invertor sinusoidal c.c./c.a. 1700W

- Sistem de colectare date i transmitere la distan

- Colector solar termal 4,2m 2

- Boiler 2001

SISTEM HIBRID FOTOVOLTAIC - EOLIAN

Loca ie: Sulina, Jud. Tulcea

SISTEM PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A FARULUI DE LA SULINA

CARACTERISTICI GENERALE:

Putere instalat :

- Generator PV: 4,275 kW P

- Generator eolian 1: 1,5 kVA

- Generator eolian 2: 3,0 kVA

Tensiunea continu : 110 V Baterii Pb-acid: 110 V / 800 Ah Tensiune c.a. 220 V / 50 Hz Putere pe sarcin : 2 x 2,7 kW (2 invertoare sinusoidale) Generator Diesel auxiliar Sistem de monitorizare i control

FARUL SULINA
FARUL SULINA

POMPE DE C LDUR GEOTERMALE

Pompele de c ldur geotermal pun la dispozi ie energie la costuri sc zute i un nivel ridicat de confort deoarece se bazeaz pe energia termal natural a P mântului. Aceste sisteme au nevoie de o cantitate sc zuta de energie electric pentru a realiza înc lzirea sau r cirea spa iului locuit având i un pre mic de între inere. Aplica ii tipice ale acestor sisteme sunt locuin e mono sau multifamiliale, hoteluri i moteluri, magazine, centre comerciale, benzinarii, cl diri pentru birouri, spitale, b nci i coli.

magazine, centre comerciale, benzinarii, cl diri pentru birouri, spitale, b nci i coli. Func ionarea 17

Func ionarea

magazine, centre comerciale, benzinarii, cl diri pentru birouri, spitale, b nci i coli. Func ionarea 17

Pompele de c ldur au ca parte component un sistem de evi îngropate prin care circul un fluidul (în general un amestec de ap cu antigel). Pe timpul iernii acest fluid capteaz temperatura solului transportând-o în cl dire spre pompele de c ldur care concentreaz aceast temperatur distribuind mai departe spre zonele de locuit pentru a le înc lzi. Pe timpul verii procesul este inversat, c ldura din interiorul cl dirii este absorbit de c tre pompa de c ldur i dispersat în p mânt. Acest exces de c ldur poate fi folosit pentru înc lzirea apei menajere. Adâncimea la care se introduc evile (180 cm) ofer o temperatur constant între 8 i 12°C pe toat perioada anului.

constant între 8 i 12°C pe toat perioada anului. Eficien a Sistemele geotermale au cele mai

Eficien a

între 8 i 12°C pe toat perioada anului. Eficien a Sistemele geotermale au cele mai mici

Sistemele geotermale au cele mai mici costuri de operare existente în climatizarea reziden ial

Avantajele sistemelor geotermale

sau comerciala. Fata de un sistem de climatizare electric, costurile sunt sc zute cu 70%, cu 50% fata de pompele de c ldur cu sursa de aer. În cazul centralelor utilizatoare de combustibili fosili, costurile se reduc cu 70%, iar în procesul de

r cire al cl dirilor, economiile sunt de 90%. Coeficientul de performanta al pompelor de c ldur geotermale este 3,5-6, ceea ce reprezint

faptul c la fiecare unitate de energie electrica introdusa în sistem ob inem 3,5-6 unit i de energie în cl dire, deoarece 3,5-4 unit i de energie provin din P mânt, Gratis.

Economiile realizate fat de orice alt sistem clasic

Protec ia i economia resurselor naturale limitate

Protec ia mediului, deoarece nu ard combustibili fosili, nu produc gaze, fum sau cenu

Nu folosesc flac r deschis i nu exist nici un pericol de explozie

Sunt silen ioase i nu necesit între inere costisitoare

Fiabilitate crescut

Pre urile de achizi ie sunt în jur de 3-5 Euro/W

Amortizarea cheltuielilor în 5-7 ani

CAPTATOARE SOLARE

Principiul de func ionare al unui astfel de dispozitiv este acela de captare a energiei solare într-un fluid care este apoi folosit pentru înc lzirea apei.

fluid care este apoi folosit pentru înc lzirea apei. Principalele avantaje sunt: conversia direct a energiei

Principalele avantaje sunt:

pentru înc lzirea apei. Principalele avantaje sunt: conversia direct a energiei solare prin transfer termic

conversia direct a energiei solare prin transfer termic

au un randament mare de conversie a energiei solare aproximativ 60%

pre ul de achizi ie este de aproximativ 200-500 Euro/m 2 .

SISTEME FOTOVOLTAICE DE ILUMINARE TOTEMURI

Loca ie: Agigea, Jud. Constan a

2 totemuri publicitare, putere total instalat 320 Wp

a 2 totemuri publicitare, putere total instalat 320 Wp Caracteristicile unui totem: 4 panouri fotovoltaice 40

Caracteristicile unui totem:

4 panouri fotovoltaice 40 W, putere total 160 W 1 charger solar PWM EPRC-G, 24 V 2 drivere de curent c.c. pentru l mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70 W 2 baterii solare, 12 V, 100 Ah 4 siguran e automate

mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70
mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70
mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70
mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70
mpi LED, 24 V 2 l mpi c.c. LED, 24 V, 35 W, putere total 70

Sistemele fotovoltaice produc o energie electric de aproximativ 270 kWh anual.

PROIECTUL INFRASOLAR

Loca ie: ICPE, str. Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, Bucure ti

Acest proiect a fost implementat pentru o dezvoltare durabil în plan na ional prin dezvoltarea surselor alternative de energie i utilizarea de tehnologii pentru modernizarea i cre terea eficien ei energetice.

Echipamentele achizi ionate:

Module solare din siliciu monocristalin, Policristalin, amorf, CIS Sisteme de stocare ( baterii Pb Acid, Li-Ion, Hidrogen, Celule cu combustibil) Componente de sistem ( Invertoare, Chargere) Sisteme solar termale Echipamente de testare i monitorizare sisteme solare

Echipamentele i aparatura achizi ionate vor permite realizarea unor configura ii modulare pentru simularea tuturor sistemelor principale fotovoltaice pentru microre ele autonome, sisteme autonome dar i microre ele cuplate la re eaua central , sistemul energetic na ional - SEN i sisteme cuplate la re ea cu stocare.

cuplate la re eaua central , sistemul energetic na ional - SEN i sisteme cuplate la
21
21
22
22
Contact Pentru mai multe informa ii în leg tur cu produsele i serviciile noastre, contacta

Contact

Pentru mai multe informa ii în leg tur cu produsele i serviciile noastre, contacta i-ne, urm ri i-ne pe Facebook sau Twitter/LinkedIn sau vizita i sediul firmei noastre din Bucure ti.

sau vizita i sediul firmei noastre din Bucure ti. ICPE | Electrical Engineering Company tel +40
ICPE | Electrical Engineering Company tel +40 21 589 3300 | fax +40 21 589
ICPE | Electrical Engineering Company
tel +40 21 589 3300 | fax +40 21 589 3434
313 Splaiul Unirii, 030138 Bucuresti, RO
office@icpe.ro
www.icpe.ro